CÍMKE: 'akadály'

Bekeményít a TV2, még brutálisabb pálya várja a versenyzőket

Bekeményít a TV2, még brutálisabb pálya várja a versenyzőket

90-en ju­tot­tak be a kö­zép­dön­tőbe.

Mind­össze ki­lenc­ve­nen van­nak a Ninja War­rior kö­zép­dön­tő­jé­ben. A Ri­post be­ju­tott az öt­ezer négy­zet­mé­te­res aka­dály­pá­lyára!

Szingli vagy? Ezen a 10 dolgon változtass!

Szingli vagy? Ezen a 10 dolgon változtass!

Sok­szor mi ma­gunk ál­lunk a saját utunk­ban.

Ideig-óráig, sőt, akár hó­na­po­kig, vagy né­hány évig lehet szingli az ember, de ha már hosszú évek óta nem jön az Igazi, akkor bi­zony ér­de­mes el­gon­dol­kodni egy pil­la­natra: lehet, hogy mégis ben­nünk van a hiba?

Akadályok lesznek holnaptól az autópályán

Akadályok lesznek holnaptól az autópályán

Egész héten épít­kezni fog­nak.

Egész héten épít­kezni fog­nak az M1-M7 közös sza­ka­szán. Las­sabb lesz a for­ga­lom, mint más­kor.