CÍMKE: 'adótartozás'

Elképesztő tartozást halmozott fel a sztáranyuka, sokba került a válás

Elképesztő tartozást halmozott fel a sztáranyuka, sokba került a válás

Az egy­kori Spice Girl és volt férje éve­kig nem fi­ze­tett adót.

Az egy­kori Spice Girl és volt férje éve­kig nem fi­ze­tett adót.

Győzike drámája: Inkább lőjön le a NAV!

Győzike drámája: Inkább lőjön le a NAV!

Szerda reg­gel a Rádió 1 Ba­lázsék című mű­so­rá­ban az egyik fő téma a nóg­rád­me­gyeri show­man és annak hó­na­pok óta hú­zódó adó­tar­to­zása volt.

Szerda reg­gel a Rádió 1 Ba­lázsék című mű­so­rá­ban az egyik fő téma a nóg­rád­me­gyeri show­man és annak hó­na­pok óta hú­zódó adó­tar­to­zása volt.

Megszólalt Győzike: háborút fogok indítani, mert lelkileg tönkretettek

Megszólalt Győzike: háborút fogok indítani, mert lelkileg tönkretettek

A show­man Skype-on nyi­lat­ko­zott a Mok­ká­nak, el­mondta, fel­há­bo­rítja, hogy a Kúria dön­tése előtt ki­szállt hozzá a NAV.

Elképesztő módon reagált Győzike a NAV-botrányra

Elképesztő módon reagált Győzike a NAV-botrányra

Ismét ki­tört a bot­rány a show­man tar­to­zá­sai körül, de neki is meg­van a vé­le­mé­nye a tör­tén­tek­ről.

Ismét ki­tört a bot­rány a show­man tar­to­zá­sai körül, de neki is meg­van a vé­le­mé­nye a tör­tén­tek­ről.

Hoppá, így reagált Lagzi Lajcsi Győzike NAV-botrányára

Hoppá, így reagált Lagzi Lajcsi Győzike NAV-botrányára

Meg­lepő fel­aján­lást tett!

A ha­son­lóan nehéz idő­sza­kot átélt trom­bi­tás nem tudta szó nél­kül hagyni a tör­tén­te­ket. Meg­lepő fel­aján­lást tett!

Végrehajtás alatt áll Stohl András cége!

Végrehajtás alatt áll Stohl András cége!

Az adós­ság­nak két év múl­tán sem ért a vé­gére.

Két ma­gya­rá­zat le­het­sé­ges: vagy egy­ál­ta­lán nem fi­zeti a tar­to­zást, vagy olyan kis össze­gek­ben ren­dezi az adós­sá­got, hogy annak két év múl­tán sem ért a vé­gére.

Kitört a botrány Faludy hagyatéka körül: Kitálalt az önkormányzat

Kitört a botrány Faludy hagyatéka körül: Kitálalt az önkormányzat

Az ön­kor­mány­zat sze­rint 12 mil­liós a tar­to­zás.

A IX. ke­rü­leti ön­kor­mány­zat sze­rint 12 mil­li­ó­val tar­to­zik nekik a Fa­ludy György öz­ve­gyét kép­vi­selő ala­pít­vány. Fanni azon­ban azt mondja, neki semmi köze ahhoz a tar­to­zás­hoz.

Brutális bejelentést tett Győzike

Brutális bejelentést tett Győzike

Az anyagi hely­ze­té­vel na­ponta kér­kedő show­man fel­húzta magát...

Az anyagi hely­ze­té­vel na­ponta kér­kedő show­man fel­húzta magát, mi­u­tán sokan kér­dőre von­ták lát­vá­nyos pénz­szó­rása miatt, és ideg­ből olyat posz­tolt, amit biz­to­san meg­bánt már...

Berki a NAV-ot arra kéri, bizonyítsa be, hogy sokat keresett

Berki a NAV-ot arra kéri, bizonyítsa be, hogy sokat keresett

10 mil­liós adó­tar­to­zás: "Miből?"

10 mil­liós adó­tar­to­zást akar­nak be­va­salni Ber­kin, de ő nem érti, hogy hal­moz­ha­tott fel ek­kora össze­get. Hi­va­ta­lo­san ugyanis nem Ma­gyar­or­szá­gon él.

Itt a hír: ennyi pénze van Berkinek!

Itt a hír: ennyi pénze van Berkinek!

Drága órák, ék­sze­rek, lu­xus­au­tók, uta­zá­sok, így is­mer­jük Berki Krisz­ti­ánt.

Drága órák, ék­sze­rek, lu­xus­au­tók, uta­zá­sok, így is­mer­jük Berki Krisz­ti­ánt. Ehhez ké­pest a mé­diac­eleb fel­ke­rült a NAV fe­ke­te­lis­tá­jára. Több mint 10 mil­liós adó­tar­to­zása van!