CÍMKE: '3d'

A konyhában is nyomtathatsz pisztolyt augusztus elsejétől!

A konyhában is nyomtathatsz pisztolyt augusztus elsejétől!

Per­sze nem ná­lunk. Az Egye­sült Ál­la­mok Igaz­ság­ügyi Mi­nisz­té­ri­uma le­ga­li­zálta a 3D-s fegy­ve­re­ket.

FRISS HÍREK

Itt van a 3D-s női bugyi - Újraértelmezték a térhatás fogalmát!

Itt van a 3D-s női bugyi - Újraértelmezték a térhatás fogalmát!

Jól néz ki és egy da­ra­big vic­ces is, de biz­to­san ké­nyel­met­len...

Jól néz ki és egy da­ra­big vic­ces is, de biz­to­san ké­nyel­met­len a 3D-s bugyi.

Zseniális újítással jön az IPhone 8!

Zseniális újítással jön az IPhone 8!

Ezzel újra ta­rol­hat­nak, sőt, hosszú évekre megint maguk mögé uta­sít­hat­ják a tel­jes mo­bil­pi­a­cot. Már­pe­dig a for­rá­sok meg­bíz­ha­tó­nak tűn­nek. Új di­men­zi­óba lé­pünk.

Ezzel újra ta­rol­hat­nak, sőt, hosszú évekre megint maguk mögé uta­sít­hat­ják a tel­jes mo­bil­pi­a­cot. Már­pe­dig a for­rá­sok meg­bíz­ha­tó­nak tűn­nek. Új di­men­zi­óba lé­pünk.

Ez a nagyi az internet új sztárja!

Ez a nagyi az internet új sztárja!

Vir­tu­á­lis si­sak­ban dinót lát az idős hölgy. A nénit a min­denre el­szánt uno­kái be akar­ták ve­zetni a mo­dern­kori tech­ni­kák vi­lá­gába.

Vir­tu­á­lis si­sak­ban dinót lát az idős hölgy. A nénit a min­denre el­szánt uno­kái be akar­ták ve­zetni a mo­dern­kori tech­ni­kák vi­lá­gába.

Dobhatod ki a telefonod: itt a 3D-s, hajlítható mobil!

Dobhatod ki a telefonod: itt a 3D-s, hajlítható mobil!

Egy cég for­ra­dal­mat csi­nált...

Amíg az IP­hone 7-re vár­tunk, egy cég for­ra­dal­mat csi­nált az okos­te­le­fo­nok terén.

Ne pépesítsd az ételt,
nyomtasd!

Ne pépesítsd az ételt, nyomtasd!

Vol­tál már úgy, hogy egy be­teg­ség le­vert a lá­bad­ról, ét­vá­gyad sem volt,.

Biz­tos te is vol­tál már úgy, hogy egy be­teg­ség annyira le­vert a lá­bad­ról, hogy na­po­kig ét­vá­gyad sem volt, vagy ne­he­zedre esett a rágás, nye­lés, de a pé­pek­hez nem volt gusz­tu­sod.

Őrült tetoválások! Le fog esni az állad

Őrült tetoválások! Le fog esni az állad

Biz­to­san sok te­to­vá­lást lát­tál már te is. De ilye­ne­ket ga­ran­tál­juk, hogy még soha!

Biz­to­san sok te­to­vá­lást lát­tál már te is. De ilye­ne­ket ga­ran­tál­juk, hogy még soha!

A vak terhes nő, aki először "látja meg" magzatát

A vak terhes nő, aki először "látja meg" magzatát

Kü­lön­le­ges pil­la­nat min­den nő éle­té­ben, ami­kor az első ult­ra­hang vizs­gá­la­ton elő­ször lát­hatja meg gyer­me­két. Egy új mód­szer se­gít­sé­gé­vel ezt az él­ményt ma már a vakok is át­él­he­tik.

Kü­lön­le­ges pil­la­nat min­den nő éle­té­ben, ami­kor az első ult­ra­hang vizs­gá­la­ton elő­ször lát­hatja meg ha­sá­ban ku­corgó gyer­me­két. Egy új mód­szer se­gít­sé­gé­vel ezt a fan­tasz­ti­kus él­ményt ma már a vak em­be­rek is át­él­he­tik.