CÍMKE: '1956-os magyar forradalom'

Együtt ünnepli az ország 1956-ot

Együtt ünnepli az ország 1956-ot

Ma és hol­nap az egész or­szág­ban meg­em­lé­kez­nek.

Ma és hol­nap az egész or­szág­ban meg­em­lé­kez­nek az 1956-os for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc­ról, ren­ge­teg prog­ram várja az ér­dek­lő­dő­ket.

Holland kommunisták alapították Judith Sargentini pártját

Holland kommunisták alapították Judith Sargentini pártját

Sokan te­szik fel a kér­dést mos­ta­ná­ban, mi­féle párt po­li­ti­kusa is Ju­dith Sar­gen­tini?