TESTFACTOR

Íme, a 9 legrafináltabb szépségtrükk

Íme, a 9 legrafináltabb szépségtrükk

Szebb és fi­a­ta­labb marad az arc­bő­röd, ha be­tar­tasz pár egy­szerű sza­bályt.

Szebb és fi­a­ta­labb marad az arc­bő­röd, ha be­tar­tasz né­hány egy­szerű sza­bályt. Csak fi­gyelj oda pár hét­köz­napi ap­ró­ságra, és a bőröd meg fogja há­lálni!

Itt a legújabb kihívás: 5 hét alatt feszes has

Itt a legújabb kihívás: 5 hét alatt feszes has

Mu­tat­juk a leg­ha­té­ko­nyabb gya­kor­la­to­kat, ami­vel el­ér­he­ted az áhí­tott, lapos és koc­kás hasat. Menni fog! Vágj bele!

Mu­tat­juk a leg­ha­té­ko­nyabb gya­kor­la­to­kat, ami­vel el­ér­he­ted az áhí­tott, lapos és koc­kás hasat. Menni fog! Vágj bele!

Boldog akarsz lenni? 5 tipp, hogy minden nap tökéletes legyen

Boldog akarsz lenni? 5 tipp, hogy minden nap tökéletes legyen

Kezdd a reg­gelt po­zi­tív hoz­záál­lás­sal, ez első lé­pés­nek jó. De te­hetsz ma­ga­dért töb­bet is, hogy jó kedv­vel tel­je­nek a nap­jaid. Meg­mu­tat­juk, mi se­gít­het ebben.

Kezdd a reg­gelt po­zi­tív hoz­záál­lás­sal, ez első lé­pés­nek jó. De te­hetsz ma­ga­dért töb­bet is, hogy jó kedv­vel tel­je­nek a nap­jaid. Meg­mu­tat­juk, mi se­gít­het ebben.

Ez a tetoválás lett a nyár kedvence! Bármikor megváltoztathatod

Ez a tetoválás lett a nyár kedvence! Bármikor megváltoztathatod

A nyári rucid alig takar va­la­mit. Most raj­zolj ma­gadra tet­kót! Akár­mi­kor le­mos­ha­tod ma­gad­ról, és má­si­kat raj­zol­hatsz

Emberi ésszel felfoghatatlan, amit a nagykanizsai anyuka véghez vitt

Emberi ésszel felfoghatatlan, amit a nagykanizsai anyuka véghez vitt

Vé­gig­fu­totta a Halál-völgy­ben meg­ren­de­zett ult­ra­ma­ra­ton fu­tó­ver­senyt.

Vé­gig­fu­totta a Halál-völgy­ben meg­ren­de­zett ult­ra­ma­ra­ton fu­tó­ver­senyt.

Le a nyeregtáska-hájjal! 7 szuper gyakorlat és feszes lesz a popsi

Le a nyeregtáska-hájjal! 7 szuper gyakorlat és feszes lesz a popsi

A kö­vet­kező bom­ba­biz­tos gya­kor­la­tok se­gít­sé­gé­vel nem­csak a popsi, de a belső com­bok is cso­dá­san for­má­lód­nak!

Pörögj fel! Ezzel a nyári zenelistával gyerekjáték lesz a futás!

Pörögj fel! Ezzel a nyári zenelistával gyerekjáték lesz a futás!

Él­vezd a kora reg­geli és a késő esti órák fris­ses­sé­gét, elő a fu­tó­ci­pők­kel, és hall­gass hozzá szu­per da­lo­kat.

Ne szégyelld a tested! Íme a sztárok valódi alakja bikiniben, photoshop nélkül... - sokkoló!

Ne szégyelld a tested! Íme a sztárok valódi alakja bikiniben, photoshop nélkül... - sokkoló!

Senki sem tö­ké­le­tes...!

Fe­szengsz, ha a strandra ké­szülsz? Utá­lod meg­látni magad a nya­ra­lá­sos fo­tó­kon? Ne le­gyél za­var­ban! Senki sem tö­ké­le­tes...!

Zavarba ejtő családi fotó: senki nem tudja, ki lehet az anyuka

Zavarba ejtő családi fotó: senki nem tudja, ki lehet az anyuka

Té­vedsz, nem ti­zen­éve­se­ket látsz!.

Fo­gad­junk, azt hit­ted, három ti­zen­évest látsz a képen! Nos, el­árul­juk: messzebb nem is jár­hat­nál az igaz­ság­tól. Ki­ta­lá­lod, hány éve­sek le­het­nek?

Eszméletlen, ahogy a rudat lába közé kapta ez a 63 éves nő

Eszméletlen, ahogy a rudat lába közé kapta ez a 63 éves nő

Hi­he­tet­len a ki­tar­tása és az erőn­léte!

Min­den­kit arra biz­tat, hogy vág­jon bele az edzésbe, hi­szen ezt bár­mi­kor el lehet kez­deni. Hi­he­tet­len a ki­tar­tása, erőn­léte és élet­sze­re­tete!

Izomláz extrával: Ez a legjobb időpont nyáron a futásra

Izomláz extrával: Ez a legjobb időpont nyáron a futásra

A reg­geli edzés remek dolog, de nyá­ron van egy még jobb idő­pont a fu­tásra, ez pedig a kora este.

A reg­geli edzés remek dolog, de nyá­ron van egy még jobb idő­pont a fu­tásra, ez pedig a kora este. Az edzés köz­vet­len jó­té­kony ha­tása mel­lett még va­la­mit nyersz vele: a lé­lekre gya­ko­rolt ha­tása sem el­ha­nya­gol­ható. Meg­mu­tat­juk, mitől lesz még jobb az esti futás!

Ez történik, ha minden nap egy órát gyalogolsz

Ez történik, ha minden nap egy órát gyalogolsz

A gyors séta az edzés egyik remek módja: a szí­ve­det és a ke­rin­gési rend­sze­re­det épp úgy kar­ban­tartja, mint a futás.

A gyors séta az edzés egyik remek módja: a szí­ve­det és a ke­rin­gési rend­sze­re­det épp úgy kar­ban­tartja, mint a futás. De vajon mi tör­té­nik pon­to­san, ha egy hó­na­pig min­den nap be­ter­ve­zel egy egy­órás sétát?

Nem tudod leadni a makacs úszógumit? Van néhány tuti ötletünk!

Nem tudod leadni a makacs úszógumit? Van néhány tuti ötletünk!

A hasi zsír­ral nem csak az a baj, hogy nem szép.

A szer­ve­ket kö­rül­vevő zsi­geri zsír fel­sza­po­ro­dása saj­nos szá­mos egész­ség­ügyi ve­szélyt rejt ma­gá­ban.

4 zsírgyilkos gyakorlat, ettől lesz betonkemény a popsi!

4 zsírgyilkos gyakorlat, ettől lesz betonkemény a popsi!

Közel a nya­ra­lás, és sze­ret­nél gyor­san ja­ví­tani az ala­ko­don? Semmi gond, itt van­nak azok a gya­kor­la­tok, ame­lyek tur­bó­se­bes­ség­gel for­mál­nak!

Közel a nya­ra­lás, és sze­ret­nél gyor­san ja­ví­tani az ala­ko­don? Semmi gond, itt van­nak azok a gya­kor­la­tok, ame­lyek tur­bó­se­bes­ség­gel for­mál­ják gyö­nyörű ke­rekre a pop­si­dat. Ha most el­kez­ded, a nya­ra­lá­son már tö­ké­le­tes tes­tet vil­lant­hatsz, és nem lesz, aki el­len­állna a dö­gös­sé­ged­nek.

-62 kiló egy év alatt: Elképesztő, amit ez a lány művelt a testével!

-62 kiló egy év alatt: Elképesztő, amit ez a lány művelt a testével!

Ha egy nőnek erős a mo­ti­vá­ci­ója, nem ismer le­he­tet­lent! Ez­út­tal Re­becca bi­zo­nyí­tott, nem is akár­hogy! Ezt nézd!

Íme, 3 egyszerű módszer, hogy lerobbanjanak rólad a pluszkilók

Íme, 3 egyszerű módszer, hogy lerobbanjanak rólad a pluszkilók

Nincs időd a min­den­napi edzésre és a di­é­tát sem tudod min­dig be­tar­tani? Itt a meg­ol­dás, mu­tat­juk!

Felrobbantotta a netet az anyuka, döbbenetes képeket mutatott

Felrobbantotta a netet az anyuka, döbbenetes képeket mutatott

El­ké­pesztő fo­tó­kon mu­tatta meg, ho­gyan néz ki egy olyan nő alakja, aki édes­anya és el­múlt már 30.

El­ké­pesztő fo­tó­kon mu­tatta meg, ho­gyan néz ki egy olyan nő alakja, aki édes­anya és el­múlt már 30.

Hőségben futni? Igen! Így is lehet élvezetes az edzés, ha ezt betartod!

Hőségben futni? Igen! Így is lehet élvezetes az edzés, ha ezt betartod!

A nyári meleg nem min­den­ki­nek könnyíti meg a dol­gát, ha a sza­bad­ban fu­tás­ról van szó. De van né­hány tip­pünk, ho­gyan tedd könnyebbé az edzést!

A nyári meleg nem min­den­ki­nek könnyíti meg a dol­gát, ha a sza­bad­ban fu­tás­ról van szó. De van né­hány tip­pünk, ho­gyan tedd könnyebbé az edzést!

Hihetetlenül szexis ez a bikinis nő, sosem találod ki, hány éves

Hihetetlenül szexis ez a bikinis nő, sosem találod ki, hány éves

A ki­rob­ba­nóan jó for­má­ban lévő nő el­árulja, mi a titka, hogy negy­ven fe­lett is fitt le­gyél!

A ki­rob­ba­nóan jó for­má­ban lévő nő el­árulja, mi a titka, hogy negy­ven fe­lett is fitt le­gyél!

Ez történik a testeddel, ha 2 hétig lustálkodsz és elhagyod magad

Ez történik a testeddel, ha 2 hétig lustálkodsz és elhagyod magad

A vál­to­zás drá­mai, még a ku­ta­tók is meg­döb­ben­tek.

A vál­to­zás drá­mai, még a ku­ta­tók is meg­döb­ben­tek.

Íme, a szuper egyszerű edzés, amivel megszüntetheted a hátfájást

Íme, a szuper egyszerű edzés, amivel megszüntetheted a hátfájást

A hab­szi­vacs hen­ger, más néven a foam rol­ler az utóbbi évek nagy fit­ne­sz­őrü­lete.

Brutálisan szexi ez a nő, és biztosan nem mondod meg, hány éves!

Brutálisan szexi ez a nő, és biztosan nem mondod meg, hány éves!

Egé­szen el­ké­pesztő adott­sá­gok­kal ren­del­ke­zik! Odafi­gyel ma­gára, egész­sé­ge­sen él és spor­tol, ami­kor csak te­heti. De akkor is...

Ennyit kell sportolni ahhoz, hogy tényleg egészséges maradj

Ennyit kell sportolni ahhoz, hogy tényleg egészséges maradj

A rend­sze­res moz­gás szó sze­rint meg­fi­a­ta­lít. Eggyel több ok, miért ér­de­mes be­le­fogni az edzésbe!

A rend­sze­res moz­gás szó sze­rint meg­fi­a­ta­lít. Eggyel több ok, miért ér­de­mes be­le­fogni az edzésbe! Amel­lett, hogy fel­pör­geti az anyag­cse­ré­det, és kar­ban tartja a ke­rin­gési rend­sze­red is, szó sze­rint le­las­sít­ha­tod az öre­ge­dést. Bio­ló­giai bi­zo­nyí­té­ko­kat ta­lál­tak ugyanis fi­a­ta­lító ha­tá­sára.

Karcsú, formás, feszes testet varázsol az új, 30 napos kihívás!

Karcsú, formás, feszes testet varázsol az új, 30 napos kihívás!

Nem is hin­néd, mi­lyen cso­dás vál­to­zá­so­kat ér­hetsz el, ha el­vég­zed ezt a prog­ra­mot. Pró­báld ki és ta­pasz­tald meg!

Nem is hin­néd, mi­lyen cso­dás vál­to­zá­so­kat ér­hetsz el, ha el­vég­zed ezt a prog­ra­mot. Pró­báld ki és ta­pasz­tald meg!

5 hiba, amit súlymérés közben minden nő elkövet

5 hiba, amit súlymérés közben minden nő elkövet

Neked is ez a je­len­ték­te­len esz­köz dönt nem­csak táp­lál­ko­zási szo­ká­sa­id­ról és di­é­tád si­ke­ré­ről, hanem jó vagy rossz han­gu­la­tod­ról is?

Neked is ez a je­len­ték­te­len esz­köz dönt nem­csak táp­lál­ko­zási szo­ká­sa­id­ról és di­é­tád si­ke­ré­ről, hanem jó vagy rossz han­gu­la­tod­ról is? Akkor most fi­gyelj, mert néha na­gyon rosszul hasz­ná­lod!

Pokolian fáj a fejed? Most figyelj, 15 perc alatt megszüntetheted

Pokolian fáj a fejed? Most figyelj, 15 perc alatt megszüntetheted

Te is szen­ved­tél már gyötrő fej­fá­jás­tól vagy mig­rén­től?

Te is szen­ved­tél már gyötrő fej­fá­jás­tól vagy mig­rén­től? Nem kell azon­nal gyógy­szer után nyúl­nod, ha ezt a mód­szert meg­is­me­red! Íme, a meg­ol­dás, ho­gyan szün­tesd meg a kínzó fáj­dal­ma­kat.

Fekvőtámasz újratöltve: a karod és a hasad is gyönyörű lesz

Fekvőtámasz újratöltve: a karod és a hasad is gyönyörű lesz

Hozd ki a leg­töb­bet ebből a gya­kor­lat­ból! Az ered­ményt döb­ben­ten fog­ják ta­pasz­talni a ba­rá­taid is.

Hozd ki a leg­töb­bet ebből a gya­kor­lat­ból! Az ered­ményt döb­ben­ten fog­ják ta­pasz­talni a ba­rá­taid is.

Szeretnéd eltüntetni a karhájat? Akkor ezt tudnod kell!

Szeretnéd eltüntetni a karhájat? Akkor ezt tudnod kell!

Jön a rövid ujjú ruhák sze­zonja, ideje le­dol­gozni az in­te­ge­tő­há­jat! Meg­mu­tat­juk, mi az a 5 sza­bály, amit fel­tét­le­nül be kell tar­ta­nod, ha fe­szes kart sze­ret­nél.

Jön a rövid ujjú ruhák sze­zonja, ideje le­dol­gozni az in­te­ge­tő­há­jat! Meg­mu­tat­juk, mi az a 5 sza­bály, amit fel­tét­le­nül be kell tar­ta­nod, ha fe­szes kart sze­ret­nél.

A nők lelkesebben futnak, mint a férfiak. Most elmondjuk, miért

A nők lelkesebben futnak, mint a férfiak. Most elmondjuk, miért

Fogj egy ké­nyel­mes edző­ci­pőt, mi pedig mu­tat­juk, miért ér­de­mes be­le­vág­nod még ma a fu­tásba, pláne, ha nő vagy...

Ez történt a modellel, aki naponta 500 kalóriát evett

Ez történt a modellel, aki naponta 500 kalóriát evett

Liza Gol­den pá­lya­fu­tása kez­de­tén napi 500 ka­ló­ri­á­nál töb­bet nem evett, de már fel­ha­gyott az ön­pusz­tító kop­la­lás­sal. Rend­kí­vüli és egy­ben meg­kapó tör­té­net...

Liza Gol­den pá­lya­fu­tása kez­de­tén napi 500 ka­ló­ri­á­nál töb­bet nem evett, de már fel­ha­gyott az ön­pusz­tító kop­la­lás­sal. El­ké­pesztő át­ala­ku­lá­sát nem szé­gyellte meg­mu­tatni. Rend­kí­vüli és egy­ben meg­kapó tör­té­net...

Hozd magad bombaformába! 30 napos kihívás a feszes karcsúságért

Hozd magad bombaformába! 30 napos kihívás a feszes karcsúságért

Ez a prog­ram segít abban, hogy iga­zán elé­ge­dett le­hess az ala­kod­dal, és ne kell­jen ag­gód­nod a kö­ze­ledő nyár miatt.

Ez a prog­ram segít abban, hogy iga­zán elé­ge­dett le­hess az ala­kod­dal, és ne kell­jen ag­gód­nod a kö­ze­ledő nyár miatt.

Egyetlen törölköző is segít megszabadulni a combhájtól

Egyetlen törölköző is segít megszabadulni a combhájtól

Nem té­ve­dés, ez a három gya­kor­lat, ame­lyek­hez egy ki­sebb tö­röl­köző a leg­jobb se­géd­esz­köz, vil­lám­gyor­san ol­vasztja le a zsírt a belső com­bod­ról.

Mezítlábas futás az új őrület

Mezítlábas futás az új őrület

Ré­góta úgy tud­juk, hogy a futás alap­fel­té­tele egy igé­nyes belső ki­ala­kí­tású, jól pár­ná­zott cipő. Mégis egyre töb­ben fut­nak úgy, ahogy őse­ink tet­ték.

Ré­góta úgy tud­juk, hogy a futás alap­fel­té­tele egy igé­nyes belső ki­ala­kí­tású, jól pár­ná­zott cipő. Mégis egyre töb­ben fut­nak úgy, ahogy őse­ink tet­ték.

Itt a 30 napos haskihívás: Tökéletes feszes test bikiniszezonra

Itt a 30 napos haskihívás: Tökéletes feszes test bikiniszezonra

Tó­nu­sos test, bor­dás izmok! Ezt kí­nálja az a ki­hí­vás, mely 30 nap alatt segít gyö­nyö­rűbbé tenni a hasad.

Zenék futáshoz, melyek lendületet adnak a tavaszi újrakezdéshez!

Zenék futáshoz, melyek lendületet adnak a tavaszi újrakezdéshez!

Friss a le­vegő, elő­bújt a nap, lan­gyo­so­dik az idő: elő hát a fu­tó­ci­pők­kel, és irány a sza­bad! Ezek a zenék se­gí­te­nek.

Sportolj a szabadban, hihetetlen, mi mindent megtehetsz!

Sportolj a szabadban, hihetetlen, mi mindent megtehetsz!

Imádsz spor­tolni, de nincs ked­ved a zsú­folt kon­di­te­rem­hez? Mu­ta­tunk egy pár jó tip­pet!

Imádsz spor­tolni, de nincs ked­ved a zsú­folt kon­di­te­rem­hez? Sok­kal in­kább a friss le­ve­gőre vágysz? Mu­tat­juk, mi min­dent meg­te­hetsz!

6 trükk, hogy 70 éves korig fittek legyünk

6 trükk, hogy 70 éves korig fittek legyünk

Nem tudod fel­mérni, hogy mennyire vagy jó for­má­ban? Meg­mu­tat­juk, hogy mi a szint a te ko­rod­ban.

Nem tudod fel­mérni, hogy mennyire vagy jó for­má­ban? Meg­mu­tat­juk, hogy mi a szint a te ko­rod­ban.

Napi 11 perc otthoni edzés és lerobban rólad a zsír

Napi 11 perc otthoni edzés és lerobban rólad a zsír

Egy hónap alatt bomba fe­ne­ked és fe­szes com­bod lehet. Ehhez na­ponta csak 11 per­cet kell edze­ned.

Egy hónap alatt át­for­mál­ha­tod a tes­ted, kü­lö­nö­sen a com­bod és a fe­ne­ked. Ehhez na­ponta csak 11 per­cet kell edze­ned. Mu­tat­juk a fel­ada­to­kat!

Könnyebb és élvezetesebb a futás, ha ezt a módszert kipróbálod!

Könnyebb és élvezetesebb a futás, ha ezt a módszert kipróbálod!

Itt a ta­vasz, végre fut­hatsz a sza­bad­ban! Se­gí­tünk, hogy jó él­mény le­gyen.

Itt a ta­vasz, végre újra él­ve­ze­tes futni a sza­bad­ban! És hogy mitől megy majd könnyeb­ben az edzés? Íme a titok.

Kint vagy bent? Így sportoljunk tavasszal

Kint vagy bent? Így sportoljunk tavasszal

Kezd ki­sütni a nap, de még jöhet egy erő­sebb sze­les idő is? Meg­mu­tat­juk, mi az elő­nye és mi a hát­rá­nya annak, hogy te­rem­ben vagy a sza­bad­ban spor­tolsz.

Kezd ki­sütni a nap, de még jöhet egy erő­sebb sze­les idő is? Meg­mu­tat­juk, mi az elő­nye és mi a hát­rá­nya annak, hogy te­rem­ben vagy a sza­bad­ban spor­tolsz. Vá­lasz­ta­nod vi­szont neked kell!

Ints búcsút a hasi zsírnak! Ez az étel segít a biztos fogyásban

Ints búcsút a hasi zsírnak! Ez az étel segít a biztos fogyásban

A ta­vasz a meg­úju­lás idő­szaka, nem csoda, ha sze­ret­nél meg­válni a plusz ki­lók­tól. Meg­mu­tat­juk, mi segít benne!

A ta­vasz a meg­úju­lás idő­szaka, nem csoda, ha sze­ret­nél meg­válni a plusz ki­lók­tól. Meg­mu­tat­juk, mi segít benne!

Elképesztő új trend, bugyi nélkül edzenek a nők

Elképesztő új trend, bugyi nélkül edzenek a nők

Hop­pácska!

A tanga ké­nyel­met­len, a csip­kés szúr - ám az új trend sze­rint gyak­ran a sima, spor­tos al­só­ne­műt is az öl­tö­ző­szek­rény­ben hagy­ják a nők. Hop­pácska!

Ezért egyél mindig narancsot sportolás előtt

Ezért egyél mindig narancsot sportolás előtt

Nem elég el­járni a fit­nesz­te­rembe.

Nem elég el­járni a fit­nesz­te­rembe és rend­sze­re­sen edzeni, hanem fi­gyelni kell az ét­ke­zé­sünkre is.

Kitört a Zara-botrány: Mindenki felháborodott az új kampányon!

Kitört a Zara-botrány: Mindenki felháborodott az új kampányon!

Mu­tat­juk a fotót és a hozzá eddig be­fu­tott kom­men­te­ket.

Mu­tat­juk a fotót és a hozzá eddig be­fu­tott kom­men­te­ket.

Vigyázz, akkor is lehetsz kövér, ha soványnak látszol!

Vigyázz, akkor is lehetsz kövér, ha soványnak látszol!

De vajon ho­gyan le­het­sé­ges ez?

A magas vér­nyo­más, a cu­kor­be­teg­ség vagy a magas vér­zsír­szint koc­ká­zata nem­csak a túl­sú­lyo­sa­kat és el­hí­zot­ta­kat fe­nye­geti.

3 bombanő egyetlen fotón: Vajon mire készül Rubint Réka?

3 bombanő egyetlen fotón: Vajon mire készül Rubint Réka?

Egyre job­ban iri­gyel­jük Nor­bit!

Ru­bint Réka, Lara, Rella: hogy lé­te­zik, hogy ebben a csa­lád­ban min­den lány szu­per csi­nos? Egyre job­ban iri­gyel­jük Nor­bit!

Ezt edd és tuti dagadni kezd a férfiizom

Ezt edd és tuti dagadni kezd a férfiizom

Aki izom­tö­me­get akar nö­velni, pusz­tán spor­to­lás­sal nem jut messzire. Mu­tat­juk, mire fi­gyelj, ha duz­zadó vád­lit, izmos bi­cep­szet akarsz.

Aki izom­tö­me­get akar nö­velni, pusz­tán spor­to­lás­sal nem jut messzire. Mu­tat­juk, mire fi­gyelj, ha duz­zadó vád­lit, izmos bi­cep­szet akarsz.

Ha ezeket a szabályokat tudod, bátran mehetsz edzőterembe

Ha ezeket a szabályokat tudod, bátran mehetsz edzőterembe

Van­nak olyan írat­lan sza­bá­lyok, me­lye­ket illik be­tar­ta­nod! Most fi­gyelj!

Van­nak olyan írat­lan sza­bá­lyok, me­lye­ket illik be­tar­ta­nod! Most fi­gyelj!

Ez az egyszerű trükk 15 perccel étkezés után felgyorsítja a fogyást

Ez az egyszerű trükk 15 perccel étkezés után felgyorsítja a fogyást

Neked is az az álmod, hogy ke­mény fi­zi­kai meg­eről­te­tés nél­kül ve­szí­tesz a sú­lyod­ból és éred el az álom­ala­kod?

Íme, a teljes igazság: így csapják be a pasikat a nők!

Íme, a teljes igazság: így csapják be a pasikat a nők!

Ne dőlj be te sem a lát­szat­nak!

Ne dőlj be te sem a lát­szat­nak, mert az bi­zony nem fel­tét­le­nül a va­ló­sá­got mu­tatja, vagyis azt, ahogy tény­leg kinéz az il­lető. Mu­tat­juk a fel­vé­te­le­ket!

Napi 70 g szénhidrát: Íme, Rubint Réka zsírgyilkos étrendje

Napi 70 g szénhidrát: Íme, Rubint Réka zsírgyilkos étrendje

A leg­jobb étel­össze­ál­lí­tás a le­hető leg­ke­ve­sebb szén­hid­rát­tal! Éhes biz­tos nem le­szel, vi­szont ga­ran­tál­tan fogyni fogsz.

A leg­jobb étel­össze­ál­lí­tás a le­hető leg­ke­ve­sebb szén­hid­rát­tal! Éhes biz­tos nem le­szel, vi­szont ga­ran­tál­tan fogyni fogsz. Vágj bele te is a ta­va­szi át­ala­ku­lásba minél ha­ma­rabb!

30 napos guggolás-kihívás a kerek és feszes popsiért! Vágj bele!

30 napos guggolás-kihívás a kerek és feszes popsiért! Vágj bele!

Ez a 30 nap ha­té­ko­nyan segít abban, hogy tes­ted és lel­ked is for­mába len­dül­jön. Mind­össze egyet­len hónap, de az ered­mény le­nyű­göző!

Ez a 30 nap ha­té­ko­nyan segít abban, hogy tes­ted és lel­ked is for­mába len­dül­jön. Mind­össze egyet­len hónap, de az ered­mény le­nyű­göző!

Így vedd rá magad, hogy reggelente futni kezdj!

Így vedd rá magad, hogy reggelente futni kezdj!

Több elő­nye is van, ha már reg­gel rá­szá­nod magad a fu­tásra. Pél­dául sok­kal ener­gi­ku­sab­ban kez­ded a napot.

Több elő­nye is van, ha már reg­gel rá­szá­nod magad a fu­tásra. Pél­dául sok­kal ener­gi­ku­sab­ban kez­ded a napot.

Napi 7 perc edzés is elég, és tuti lerobban rólad a zsír

Napi 7 perc edzés is elég, és tuti lerobban rólad a zsír

Gyors, ha­té­kony és rend­kí­vül egy­szerű. Ha eze­ket a gya­kor­la­to­kat na­ponta el­vég­zed, pil­la­na­tok alatt le­ug­rik rólad a fe­les­leg.

Gyors, ha­té­kony és rend­kí­vül egy­szerű. Ha eze­ket a gya­kor­la­to­kat na­ponta el­vég­zed, pil­la­na­tok alatt le­ug­rik rólad a fe­les­leg. Nem kell hozzá más, csak né­hány súlyzó.

Légy feszes, tónusos: Eszméletlen hatékony gyakorlatok karizomra

Légy feszes, tónusos: Eszméletlen hatékony gyakorlatok karizomra

Ezzel a 3 gya­kor­lat­tal ga­ran­tál­tan me­se­szép ka­ro­kat ér­hetsz el.

Ezzel a 3 gya­kor­lat­tal ga­ran­tál­tan me­se­szép ka­ro­kat va­rá­zsol­hatsz ma­gad­nak! És az in­te­ge­tő­háj­jal is le­szá­mol­hatsz végre.

Csődöt mondott a diétája, de felállt a padlóról! Így lett újra szexi nő

Csődöt mondott a diétája, de felállt a padlóról! Így lett újra szexi nő

Sarah Han­cock a lel­ké­ben kezdte ke­resni a túl­sú­lya okát.

Sarah Han­cock a lel­ké­ben kezdte ke­resni a túl­sú­lya okát. Pszi­cho­ló­gus­hoz for­dult, és szexi nő lett be­lőle!

30 napos has és fenék kihívás: Gyere és kezdd el velünk!

30 napos has és fenék kihívás: Gyere és kezdd el velünk!

Egyet­len hónap alatt nem csak a hasad és a fe­ne­ked hozod remek for­mába, hanem az erőn­lé­ted is meg­nö­vek­szik ezek­kel a gya­kor­la­tok­kal.

Egyet­len hónap alatt nem csak a hasad és a fe­ne­ked hozod remek for­mába, hanem az erőn­lé­ted is meg­nö­vek­szik ezek­kel a gya­kor­la­tok­kal. Bár­mi­kor be­le­vág­hatsz, a ki­tar­tá­sod gyor­san lát­vá­nyos ered­ményt hoz. A gya­kor­la­tok sor­rend­jét nem sza­bad fel­cse­rélni, mert a car­dio gya­kor­la­tok biz­to­sít­ják a ha­té­kony izom­mun­kát.

A világ leggyorsabb diétája

Tudósok bebizonyították! A világ leggyorsabb diétájától garantált a fogyás

Ki­pró­bál­tál már szám­ta­lan kúrát és még­sem ta­lál­tad a leg­meg­fe­le­lőb­bet?

Ki­pró­bál­tál már szám­ta­lan kúrát és még­sem ta­lál­tad a neked leg­meg­fe­le­lőb­bet?

Ha ezt kipróbálod, soha többé nem nassolsz esténként

Ha ezt kipróbálod, soha többé nem nassolsz esténként

Elő­for­dult már veled, hogy egész nap igye­kez­tél, hogy egész­sé­ge­sen ét­kezz, aztán este far­kas­éhe­sen be­va­cso­ráz­tál?

Elő­for­dult már veled, hogy egész nap igye­kez­tél, hogy egész­sé­ge­sen ét­kezz, aztán este far­kas­éhe­sen be­va­cso­ráz­tál? Kö­vesd ezt a ve­zér­fo­na­lat, hogy nemet tudj mon­dani a csá­bí­tás­nak!

Ez a gyakorlat a hasról, csípőről, fenékről is lerobbantja a zsírt

Ez a gyakorlat a hasról, csípőről, fenékről is lerobbantja a zsírt

Egyet­len gya­kor­lat­sor és rövid idő alatt meg­erő­sö­dik a fe­ne­ked, hasad, de­re­kad, sőt a hát­iz­maid is.

Egyet­len gya­kor­lat­sor és rövid idő alatt meg­erő­sö­dik a fe­ne­ked, hasad, de­re­kad, sőt a hát­iz­maid is.

Térdfájós vagy? Akkor így eddz a fenekedre!

Térdfájós vagy? Akkor így eddz a fenekedre!

Veled is gyak­ran elő­for­dul, hogy mi­köz­ben lábra edzel, meg­fáj­dul­nak a tér­deid? Nem csoda, hi­szen ilyen­kor ha­tal­mas te­her­nek van­nak ki­téve!

Veled is gyak­ran elő­for­dul, hogy mi­köz­ben lábra edzel, meg­fáj­dul­nak a tér­deid? Nem csoda, hi­szen ilyen­kor ha­tal­mas te­her­nek van­nak ki­téve!

Pörögj fel! Zenék futáshoz, melyek lendületet adnak 2017 edzéseihez!

Pörögj fel! Zenék futáshoz, melyek lendületet adnak 2017 edzéseihez!

A leg­jobb és leg­tem­pó­sabb slá­ge­rek­ből vá­lo­gat­tunk neked, hogy semmi ne szab­jon ha­tárt a ha­té­kony fu­tá­sod­hoz.

Lerobbantja a fenékhájat ez a három elképesztően egyszerű gyakorlat!

Lerobbantja a fenékhájat ez a három elképesztően egyszerű gyakorlat!

Az ün­ne­pek­kor is fon­tos, hogy jól néz­zünk ki, a fe­szes fenék ér­de­ké­ben pedig akár ka­rá­csony­kor is mo­zog­ha­tunk.

Így lesz igazán hatékony a nyújtás: Rubint Réka tuti tippje

Így lesz igazán hatékony a nyújtás: Rubint Réka tuti tippje

Rövid idő alatt, ha­té­ko­nyan.

Ru­bint Réka meg­mu­tatja, hogy a nyúj­tást, hogy tud­juk rövid idő alatt, de ha­té­ko­nyan el­vé­gezni.

10 bombabiztos fogyókúratipp: Erőlködés nélkül tűnnek el a pluszkilók!

10 bombabiztos fogyókúratipp: Erőlködés nélkül tűnnek el a pluszkilók!

Mu­tat­juk a szu­per­ha­té­kony és vil­lám­gyors gya­kor­la­to­kat!

Túl­sá­go­san el­fog­lalt vagy, nem jut időd a rend­sze­res test­moz­gásra? Hidd el, sokan van­nak így. Aki vi­szont na­gyon akarja, min­den­nap meg­oldja va­la­hogy a spor­tot, és itt akár 5-10 perc is szá­mít.

4 gyakorlat, 4 perc és 4 hét alatt formába lendülsz!

4 gyakorlat, 4 perc és 4 hét alatt formába lendülsz!

Vil­lám­gyor­san zsír­ége­tés!

Íme 4 szu­per, vil­lám­gyor­san el­vé­gez­hető zsír­égető gya­kor­lat, mely tes­ted min­den por­ci­ká­ját ha­té­ko­nyan át­moz­gatja. Fon­tos, hogy be­tartsd a lé­pé­se­ket!

Szuper feszes popsi 30 nap alatt! Sosem volt ilyen egyszerű!

Szuper feszes popsi 30 nap alatt! Durván hatékony gyakorlatok!

Ezek a gya­kor­la­tok épp ott fog ége­tik tes­ted­ről a zsírt, ahon­nan leg­job­ban sze­ret­néd. Fe­szes és göm­bö­lyű lesz a pop­sid.

Eszméletlen fogyás: 1 év alatt 38 kilótól szabadult meg a magyar anyuka

Eszméletlen fogyás: 1 év alatt 38 kilótól szabadult meg a magyar anyuka

Eddig is szép volt, de most gyö­­nyörű lett! Si­ke­res fo­gyá­sát mu­tat­juk.

Tel­je­sen meg­vál­to­zott a 28 éves Re­náta élete, ami­óta test­sú­lyá­nak egy­har­ma­dá­tól meg­sza­ba­dult. A Sza­bolcs­ban élő anyuka 107 ki­ló­ról 69-re fo­gyott! Eddig is szép volt, de most gyö­­nyörű lett! Si­ke­res fo­gyá­sát mu­tat­juk.

Rubint Réka: A legjobb sport télen is a futás!

Rubint Réka: A legjobb sport télen is a futás!

Sokat segít abban, hogy a téli sze­zon­ban meg­őriz­zük egész­sé­gün­ket. Az egyre hű­vö­sebbre for­duló idő sem lehet aka­dály! Íme né­hány hasz­nos tipp!

A sza­bad le­ve­gőn töl­tött idő, pláne a futás sokat segít abban, hogy a téli sze­zon­ban meg­őriz­zük egész­sé­gün­ket. Az egyre hű­vö­sebbre for­duló idő sem lehet aka­dály e sport­ban, de azért biz­tos jól jön né­hány hasz­nos tipp a futás sze­rel­me­sé­től, Ru­bint Ré­ká­tól!

Megújult a plank, most tényleg minden izmot megmozgat!

Megújult a plank, most tényleg minden izmot megmozgat!

Mit szól­nál, ha mos­tan­tól a plank egy­szerre dol­goz­tatná meg a karod, a hasad, a pop­sid és a lábad? Ettől a gya­kor­lat­tól sok­kal fe­sze­sebb le­szel!

Mit szól­nál, ha mos­tan­tól a plank egy­szerre dol­goz­tatná meg a karod, a hasad, a pop­sid és a lábad? Akkor fi­gyelj, mert ha így csi­ná­lod, nem csak időt spó­rol­hatsz meg vele, de ettől a gya­kor­lat­tól sok­kal fe­sze­sebb le­szel!