SIKK

Eszméletlen szexi lábbelikben leszel bombázó! Ezt be kell szerezned!

Eszméletlen szexi lábbelikben leszel bombázó! Ezt be kell szerezned!

Egy új, kü­lön­le­ge­sen szép divat vár rád a sze­zon­ban. Ígér­jük, sze­retni fogod!

Karcsúsítja derekad és éveket farag le rólad a legklasszabb pulcsifazon

Karcsúsítja derekad és éveket farag le rólad a legklasszabb pulcsifazon

Ezzel a fa­zon­nal nem lő­hetsz mellé. Így vi­seld ezt a di­va­tos da­ra­bot, hogy cso­dá­san mu­tass.

Ezzel a fa­zon­nal nem lő­hetsz mellé. Így vi­seld ezt a di­va­tos da­ra­bot, hogy cso­dá­san mu­tass.

Szuperszexi leszel a tél legnőiesebb csizmafazonjában!

Szuperszexi leszel a tél legnőiesebb csizmafazonjában!

Iga­zán gyö­nyörű fazon fog ta­rolni a kö­vet­kező hó­na­pok­ban! Ele­gáns, dögös és stí­lu­sos le­szel.

Iga­zán gyö­nyörű fazon fog ta­rolni a kö­vet­kező hó­na­pok­ban! Ele­gáns, dögös és stí­lu­sos le­szel.

Izgalmas rések a ruhán: Idén a téli divat többet láttat, mint gondolnád

Izgalmas rések a ruhán: Idén a téli divat többet láttat, mint gondolnád

Egy kis va­gány­ság vagy éppen ele­gan­cia: tedd iz­gal­massá a telet! Lyu­kak­kal, ré­sek­kel a ru­há­kon máris el­éred a célod.

Ez a manikűr lesz az idei karácsony szenzációja

Ez a manikűr lesz az idei karácsony szenzációja

Öl­töz­tesd ün­nepi díszbe a kör­me­i­det!

Kö­ze­le­dik a ka­rá­csony, légy di­va­tos te­tő­től tal­pig: ne fe­led­kezz meg a kör­me­id­ről sem. Mu­tat­juk, ho­gyan öl­töz­tesd ün­nepi díszbe őket!

Őrületes szexi combokat villantanak ebben a ruhában télen a nők

Őrületes szexi combokat villantanak ebben a ruhában télen a nők

Iz­gal­mat és me­rész­sé­get ke­re­sel a szürke és hideg téli hét­köz­na­pok­ban? El­len­áll­ha­tat­lan le­szel ebben a ru­há­ban!

Hihetetlen, mi történt a nők kedvenc téli ruhadarabjával! Mindenki imádja

Hihetetlen, mi történt a nők kedvenc téli ruhadarabjával! Mindenki imádja

Szu­per­szexi és nőcis lett a leg­ked­vel­tebb téli holmi, a kar­di­gán.

Szu­per­szexi és nőcis lett a leg­ked­vel­tebb téli holmi, a kar­di­gán. A könnyen va­ri­ál­ható ru­ha­da­rab idén télen puha szőr­mé­vel fel­tur­bózva segít a leg­jobb for­má­dat mu­tatni! Íme, a leg­újabb da­ra­bok!

Ilyen kabátot hordj télen, ha biztosan szeretnél kitűnni a tömegből

Ilyen kabátot hordj télen, ha biztosan szeretnél kitűnni a tömegből

Ele­ged van az unal­mas fe­kete ka­bá­tod­ból? Idén télen elő sem kell ven­ned a szek­rény­ből! Ide nézz, mi­lyen szu­per a leg­újabb divat!

Ele­ged van az unal­mas fe­kete ka­bá­tod­ból? Idén télen elő sem kell ven­ned a szek­rény­ből! Ide nézz, mi­lyen szu­per a leg­újabb divat! Nem­csak meleg, de lát­vá­nyo­san öl­töz­tet is!

Szexi, dögös, a férfiak pedig imádják - így hordd télen a szuperminit!

Szexi, dögös, a férfiak pedig imádják - így hordd télen a szuperminit!

Érezd jól magad a bő­röd­ben és él­vezd a si­kert, amit aratsz.

Érezd jól magad a bő­röd­ben és él­vezd a si­kert, amit aratsz. Mu­tat­juk, ho­gyan hordd a leg­na­gyobb te­li­ta­lá­la­tot: a minit!

Csábosan villan a nők combja ebben az izgalmasan szexi téli viseletben

Csábosan villan a nők combja ebben az izgalmasan szexi téli viseletben

Szexi a necc­ha­ris­nya, na de mi van ha be­kö­szön­te­nek a mí­nu­szok?

Szexi és csi­nos a necc­ha­ris­nya, na de mi van ha be­kö­szön­te­nek a mí­nu­szok? Mu­ta­tunk egy va­dí­tóan dögös meg­ol­dást: nem­csak me­le­gít, de a férfiak is meg­őrül­nek érte! Télen ez a leg­jobb meg­ol­dás!

Sapka helyett idén ezt teszik a fejükre a nők

Sapka helyett idén ezt teszik a fejükre a nők

Sze­ret­néd fel­dobni a na­po­dat és a kül­sőd a szürke, téli hét­köz­na­po­kon is? Köss egy ken­dőt a ha­jadra, és máris át­vál­to­zol.

Sze­ret­néd fel­dobni a na­po­dat a téli hét­köz­na­po­kon is? Köss egy ken­dőt a ha­jadra, és máris át­vál­to­zol.

Csábítás és nőiesség - íme a tél legszexibb ruhadarabja!

Csábítás és nőiesség - íme a tél legszexibb ruhadarabja!

Biz­tos, hogy meg­ta­lá­lod a meg­fe­lelő kom­bi­ná­ciót te is! És biz­tos, hogy re­me­kül fog állni raj­tad!

Biz­tos, hogy meg­ta­lá­lod a meg­fe­lelő kom­bi­ná­ciót te is! És biz­tos, hogy re­me­kül fog állni raj­tad!

A férfiak szerint ezekben a ruhákban lehetsz igazán szexi nő

A férfiak szerint ezekben a ruhákban lehetsz igazán szexi nő

Mu­tat­juk a vég­ered­ményt.

Meg­kér­dez­ték a férfi­a­kat, mi­lyen női ru­há­kat sze­ret­nek a leg­in­kább. Mu­tat­juk a vég­ered­ményt.

2018 divatújdonsága: Egyetlen apróságtól lesz szexi a női bokacsizma

2018 divatújdonsága: Egyetlen apróságtól lesz szexi a női bokacsizma

A prak­ti­kus és trendi láb­beli egyet­len ap­ró­ság­tól lesz ké­nyel­me­sebb és sze­xibb! Mu­tat­juk az új stí­lust!

Újra hódít ez az izgalmas pulóver, így lehetsz benne igazán szexi

Újra hódít ez az izgalmas pulóver, így lehetsz benne igazán szexi

Kapd fel ezt a klasszi­kus fa­zonú pul­csit és hó­díts! Ha még nem lenne a szek­ré­nyed­ben, gyor­san sze­rezz be egy friss mo­dellt.

Kapd fel ezt a klasszi­kus fa­zonú pul­csit és hó­díts! Ha még nem lenne a szek­ré­nyed­ben, gyor­san sze­rezz be egy friss mo­dellt. Imádni fogod benne a telet, és gyö­nyörű is le­szel! Ké­nyel­mes, prak­ti­kus min­den­hez és min­den­hová fel­ve­he­ted. Nagy ked­ven­ced lehet most is. Mu­tat­juk az öt­le­te­ket.

Így lehetsz brutál jó csaj XXL-es mérettel: 7 bombabiztos divattipp

Így lehetsz brutál jó csaj XXL-es mérettel: 7 bombabiztos divattipp

A vi­lág­hírű duci mo­dell­től van mit ta­nul­nunk öl­töz­kö­dési stí­lus­ban, mu­tat­juk rafi­nált trükk­jeit!

A vi­lág­hírű duci mo­dell­től van mit ta­nul­nunk öl­töz­kö­dési stí­lus­ban, íme!

9 divatos ajándék, aminek minden nő örülne karácsonykor

9 divatos ajándék, aminek minden nő örülne karácsonykor

Íme né­hány ötlet, ami se­gít­het.

Gon­dold végig előre, mit is ve­het­nél a ba­rát­nőd­nek, lány­test­vé­red­nek vagy édes­anyád­nak ka­rá­csonyra. Adunk né­hány di­va­tos öt­le­tet.

Farmert és pólót húznál? Mutatjuk, milyen cipő lett ehhez a menő

Farmert és pólót húznál? Mutatjuk, milyen cipő lett ehhez a menő

Az ősz nagy do­bá­sát a nőies höl­gyek­nek ajánl­juk, akik érzik a pil­la­nat va­rá­zsát.

Ez a két hajszín tarol idén télen, meg fogsz lepődni

Ez a két hajszín tarol idén télen, meg fogsz lepődni

Divat lett idén a bár­sony és hamu. A szen­ve­dély színe és a hideg ár­nya­lata. Bát­ran te is fesd át a hajad, ha min­dig is ját­szot­tál ezzel a gon­do­lat­tal.

Divat lett idén a bár­sony és hamu. A szen­ve­dély színe és a hideg ár­nya­lata. Ez a két szín ugyan távol van egy­más­tól, de lehet, hogy az egyik a kettő közül a te szí­ned. Bát­ran te is fesd át a hajad, ha min­dig is ját­szot­tál ezzel a gon­do­lat­tal. Meg­mu­tat­juk ho­gyan.

Döbbenetes eredmény: Ez a lány lett 2017-ben az év nője

Döbbenetes eredmény: Ez a lány lett 2017-ben az év nője

Mégis mivel ér­de­melte ki a címet ez a fur­csa lány?

Meg­hök­kentő dön­tést hoz­tak a világ egyik leg­hí­re­sebb férfi­ma­ga­zin­já­nak ol­va­sói.

Viseld a szezon legszexibb ruhadarabját

Viseld a szezon legszexibb ruhadarabját, és minden pasit rabul ejtesz!

Na­gyon dögös, na­gyon ké­nyel­mes.

Na­gyon dögös, na­gyon ké­nyel­mes, rá­adá­sul puha és iga­zán meleg a hűvös na­po­kon.

Végre egy téli ruha, amiben minden nő szexi

Végre egy téli ruha, amiben minden nő szexi

Vi­selj ké­nyel­mes ruhát, légy csá­bító.

Vi­selj ké­nyel­mes ruhát, légy csá­bító, mu­tat­juk a tél trendi mo­dell­jeit. Ki ne hagyd, hidd el, meg­éri!

Évekkel fiatalít meg ez a szuper frizura! Bombázó leszel!

Évekkel fiatalít meg ez a szuper frizura! Bombázó leszel!

Ennél nagy­sze­rűbb vi­se­let nincs! És szen­zá­ci­ó­san fogsz ki­nézni vele. Pró­báld ki és ra­gyogj!

Ennél nagy­sze­rűbb vi­se­let nincs! És szen­zá­ci­ó­san fogsz ki­nézni vele. Pró­báld ki és ra­gyogj!

Akarsz gazdagnak látszani? Ezt vedd fel és úgy lesz

Akarsz gazdagnak látszani? Ezt vedd fel és úgy lesz

Nemes egy­sze­rű­ség, finom min­ták, meg­ha­tá­rozó szín­vi­lág, stí­lu­sos meg­je­le­nés. Mi más le­hetne a titka az ele­gan­ci­á­nak?

Nemes egy­sze­rű­ség, finom min­ták, meg­ha­tá­rozó szín­vi­lág, stí­lu­sos meg­je­le­nés. Mi más le­hetne a titka az ele­gan­ci­á­nak? Most meg­mu­tat­juk, ho­gyan tűn­hetsz öl­tö­zé­ked alap­ján gaz­dag­nak.

Mosoly és lelki béke: A balinéz nők hihetetlen szépségtitkai

Mosoly és lelki béke: A balinéz nők hihetetlen szépségtitkai

Cso­da­szé­pek, nyu­god­tak, és mintha egy­ál­ta­lán nem fogna raj­tuk az idő. Ér­de­mes ta­nulni tőlük...

Cso­da­szé­pek, nyu­god­tak, és mintha egy­ál­ta­lán nem fogna raj­tuk az idő. Ér­de­mes ta­nulni tőlük...

Ilyen izgalmas még sosem volt a divat: Szőrös lett a nők...

Ilyen izgalmas még sosem volt a divat: Szőrös lett a nők...

Ki­sző­rö­söd­tél? Nincs azzal semmi baj, mert az idén min­dent be­bo­rít a bunda. Ha iga­zán di­va­tos akarsz lenni, ci­pő­det is szőr­pom­pon­nal vi­se­led.

Ki­sző­rö­söd­tél? Nincs azzal semmi baj, mert az idén min­dent be­bo­rít a bunda. Ha iga­zán di­va­tos akarsz lenni, akkor most már a ci­pő­det is szőr­pom­pon­nal vagy szőr­me­rá­tét­tel vi­se­led.

6 szuper ötlet, hogy dobd fel a tavalyi csizmád

6 szuper ötlet, hogy dobd fel a tavalyi csizmád

Il­leszd bele az idei év trend­jébe.

Il­leszd bele az idei év trend­jébe a ta­va­lyi csiz­mád! Meg­fe­lelő öt­le­tek­kel fel­dob­ha­tod a téli láb­be­lid. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan!

Kapaszkodj meg! Átlátszó és lyukas a legújabb divatos bugyi

Kapaszkodj meg! Átlátszó és lyukas a legújabb divatos bugyi

Légy őr­jí­tően szexi, sze­rezd be ezt az új és va­dító fe­hér­ne­műt! Ne tar­to­gasd ün­ne­pekre, bát­ran vi­selj át­lát­szó bu­gyit!

Légy őr­jí­tően szexi, sze­rezd be ezt az új és va­dító fe­hér­ne­műt! Ne tar­to­gasd ün­ne­pekre, bát­ran vi­selj át­lát­szó bu­gyit! Iga­zán iz­gal­mas vi­se­let, ké­nyel­mes is, és a pá­rod­nak kü­lön­le­ges meg­le­pe­tés lesz. Hidd el, nem bánod meg, ér­de­mes nyi­tot­tan vá­lo­gatni ezek­ből a fe­hér­ne­műk­ből.

Tombol a divatban a retró mackónadrág, újabban így hordják a nők

Tombol a divatban a retró mackónadrág, újabban így hordják a nők

A spor­tos öl­tö­zék be­tört a min­den­na­pokba és leg­na­gyobb slá­ger nem más, mint a retró me­le­gí­tő­alsó! Így kom­bi­nál­ha­tod a leg­fris­sebb di­záj­ner­da­ra­bot!

A spor­tos öl­tö­zék be­tört a min­den­na­pokba és leg­na­gyobb slá­ger nem más, mint a retró me­le­gí­tő­alsó! Mu­tat­juk ho­gyan kom­bi­nál­ha­tod a leg­fris­sebb di­záj­ner­da­ra­bot!

Gyors és egyszerű módszerek, hogy divatosan göndör legyen a hajad

Gyors és egyszerű módszerek, hogy divatosan göndör legyen a hajad

Az ősz nagy di­vatja a csá­bí­tóan szexi, gön­dör fri­zura lesz. A lá­gyan le­omló tin­csek a hét­köz­na­po­kon is ele­gánssá va­rá­zsol­nak.

Íme a manikűr, ami szürke, de mégsem unalmas

Íme a manikűr, ami szürke, de mégsem unalmas

Ennek a szín­nek el­ké­pesz­tően sok ár­nya­lata lé­te­zik, dí­szítsd ős­szel úgy a kör­me­i­det, ahogy te sze­ret­néd.

Ennek a szín­nek el­ké­pesz­tően sok ár­nya­lata lé­te­zik, dí­szítsd ős­szel úgy a kör­me­i­det, ahogy te sze­ret­néd.

Ha így hordod a csizmát, szuper szexi lesz a bokád!

Ha így hordod a csizmát, szuper szexi lesz a bokád!

Mu­tat­juk!

Ha sze­re­ted a ha­ris­nyá­kat, akkor sze­retni fogod ezt a csiz­mát is! Tű­sar­kú­ban így le­szel a leg­tren­dibb. Ha egy­szer fel­pró­bá­lod, nem tudod az üz­let­ben hagyni!

Kiderült, eddig rosszul vetted fel a melltartót

Kiderült, eddig rosszul vetted fel a melltartót

Egy áru­házi cím­ké­ről de­rült ki egy nő szá­mára, hogy rosszul vette fel eddig.

Egy áru­házi cím­ké­ről de­rült ki egy nő szá­mára, hogy ko­ráb­ban min­dig rosszul vette fel a mell­tar­tó­ját. Nagy kár lenne, ha te is így jár­nál!

Felejtsd el a kötött sapkát, ez a retro cucc lesz most a divat

Felejtsd el a kötött sapkát, ez a retro cucc lesz most a divat

Idén télen vissza­tér a 20-as évek di­vatja! Ez a kalap min­den­ki­ből képes dívát va­rá­zsolni, és szinte min­den stí­lus­hoz illik.

Idén télen vissza­tér a 20-as évek di­vatja! Ez a kalap min­den­ki­ből képes dívát va­rá­zsolni, és szinte min­den stí­lus­hoz tö­ké­le­tes passzol. Így vi­seld, hogy ab­szo­lút trendi le­hess!

Új ötlettel álltak elő a nők! Ilyen szexi még nem volt a kabát

Új ötlettel álltak elő a nők! Ilyen szexi még nem volt a kabát

A di­va­tos ka­bá­tok mel­lett egy remek ötlet, ami­vel egye­divé te­he­ted a kül­ső­det. Szám­ta­lan vál­to­zat­ban vi­sel­he­ted! Mu­tat­juk a le­he­tő­sé­ge­ket.

A di­va­tos ka­bá­tok mel­lett egy remek ötlet, ami­vel egye­divé te­he­ted a kül­ső­det. Szám­ta­lan vál­to­zat­ban vi­sel­he­ted! Mu­tat­juk a le­he­tő­sé­ge­ket.

Titkos jelek a kézfejen: elképesztően szexi a legújabb tetkódivat

Titkos jelek a kézfejen: elképesztően szexi a legújabb tetkódivat

Ne gon­dol­kozz túl sokat, a leg­jobb hely a te­to­vá­lá­sod­nak az ujjad, ha nő­i­essé sze­ret­néd va­rá­zsolni a ke­ze­i­det!

A leg­jobb hely a te­to­vá­lá­sod­nak az ujjad, ha nő­i­essé sze­ret­néd va­rá­zsolni a ke­ze­i­det!

Zseniális trükkök, amit minden farmerimádónak ismernie kell

Zseniális trükkök, amit minden farmerimádónak ismernie kell

Mi köze egy­más­hoz a jég­koc­ká­nak és a far­mer­nad­rág­nak?

Mi köze egy­más­hoz a jég­koc­ká­nak és a far­mer­nad­rág­nak? Ho­gyan segít az ecet a nad­rá­go­don? Ho­gyan vá­laszd ki a mé­re­te­det próba nél­kül? Ha eddig nem tud­tad ezekre a kér­dé­sekre a vá­la­szo­kat, nézd meg ezt a két zse­ni­á­lis vi­deót!

Victoria Beckham megmutatta a legújabb cipődivatot!

Victoria Beckham megmutatta a legújabb cipődivatot!

Az ősz leg­me­nőbb cipői már a téli táj ra­gyo­gá­sát és a ka­rá­cso­nyi fé­nye­ket idé­zik.

Az ősz leg­me­nőbb cipői már a téli táj ra­gyo­gá­sát és a ka­rá­cso­nyi fé­nye­ket idé­zik. A glit­te­res, csil­logó ci­pőcs­kék nem­csak Vic­to­ria Beck­ham leg­újabb kol­lek­ci­ó­jába ke­rül­tek be, a leg­több di­vat­ház ki­fu­tóin hó­dí­ta­nak, és ha­ma­ro­san a vá­rosi ut­cá­kon is meg­je­len­nek.

Évekkel fiatalít meg ez a szuper frizura

Évekkel fiatalít meg ez a szuper frizura

Le­gyél újra a leg­ra­gyo­góbb for­mád­ban! Ezzel a fri­zu­rá­val új­já­szü­letsz! Nagy­sze­rűen érzed majd magad - ezt pedig mások is ész­re­ve­szik!

Le­gyél újra a leg­ra­gyo­góbb for­mád­ban! Ezzel a fri­zu­rá­val új­já­szü­letsz!

Ez a kényelmes cipő lesz a tél legnagyobb divatja, már most imádják a nők

Ez a kényelmes cipő lesz a tél legnagyobb divatja, már most imádják a nők

Ez most igazi ki­hí­vás, hi­szen esz­mé­let­len kre­a­ti­vi­tásra van szük­ség ahhoz, hogy az egy­szerű da­rab­ból szexi láb­beli le­gyen.

Íme az ősz kedvenc kardigánja, itt a hosszított fazon

Íme az ősz kedvenc kardigánja, itt a hosszított fazon

Ké­nyel­mes, prak­ti­kus.

Ké­nyel­mes, prak­ti­kus, ki ne sze­retné a kar­di­gánt? Szinte bár­mi­vel kom­bi­nál­ha­tod, bár­hová fel­ve­he­ted. Ke­resd meg ma­gad­nak az idei da­ra­bot!

Vadító és brutálisan szexi a legújabb fehérnemű, minden férfi megremeg

Vadító és brutálisan szexi a legújabb fehérnemű, minden férfi megremeg

Fe­kete csipke? Ugyan már! Elő a dögös bor­dó­vö­rös­sel, for­ró­sítsd fel vele az éj­sza­kát! Mu­tat­juk a szexi szet­te­ket!

Elképesztően dögös az idei harisnyadivat! Bombanő leszel!

Elképesztően dögös az idei harisnyadivat! Bombanő leszel!

I

Iga­zán csá­bító és iz­gal­mas, amit ez a sze­zon a lá­bad­nak tar­to­gat. Gyö­nyörű az őszi divat.

Ezzel a módszerrel felújíthatod az elszürkült melltartódat

Ezzel a módszerrel felújíthatod az elszürkült melltartódat

A mell­tar­tók egy idő után csú­nyán el tud­nak szür­külni.

A mell­tar­tók egy idő után - még ha rend­sze­re­sen mosod is őket - csú­nyán el tud­nak szür­külni.

2018 tavaszán ez a szín robbantja fel a divatot

2018 tavaszán ez a szín robbantja fel a divatot

Eddig túl édes­kés­nek és kis­lá­nyos­nak gon­dol­tad a ró­zsa­színt? Gon­dold újra! 2018 ta­va­szán ugyanis ez lesz a leg­di­va­to­sabb szín, de tel­je­sen új­ra­ér­tel­mezve.

Álomszép és nőies minták hódítanak a szezon divatjában! Imádni fogod!

Álomszép és nőies minták hódítanak a szezon divatjában! Imádni fogod!

Szu­per­nő­ies az idei ősz di­vatja. Biz­tos, hogy meg­ta­lá­lod az egyé­ni­sé­ged­hez illő da­ra­bot.

Meryl Streep elárulta szépségtitkát! Piszok egyszerű a trükkje

Meryl Streep elárulta szépségtitkát! Piszok egyszerű a trükkje

A 68 éves szí­nésznő ra­gyogó és hi­bát­lan bő­ré­nek nem­csak a ra­jon­gók, hanem a szak­ma­be­liek is a cso­dá­jára jár­nak.

A 68 éves szí­nésznő ra­gyogó és hi­bát­lan bő­ré­nek nem­csak a ra­jon­gók, hanem a szak­ma­be­liek is a cso­dá­jára jár­nak. És bár könnyű lenne azt hinni, hogy mindez drága kré­mek és koz­me­ti­kai ke­ze­lé­sek ered­mé­nye - ám a szí­nésznő leg­fon­to­sabb szép­ség­titka egy fil­lérbe sem kerül!

Ezzel a melltartóval csoda dekoltázsod lehet, minden szem rád tapad majd

Ezzel a melltartóval csoda dekoltázsod lehet, minden szem rád tapad majd

Él­vezd ki a csá­bí­tás ere­jét, légy kacér, vil­lantsd ki a for­má­i­dat! Mu­ta­tunk né­hány mell­tar­tót, vá­lassz egyet, tuti nem marad el a si­ke­red.

Él­vezd ki a csá­bí­tás ere­jét, légy kacér, vil­lantsd ki a for­má­i­dat! Mu­ta­tunk né­hány mell­tar­tót, vá­lassz egyet, tuti nem marad el a si­ke­red.

Újra tarol a '70-es évek divattrendje, ezért őrülnek meg most a francia nők

Újra tarol a '70-es évek divattrendje, ezért őrülnek meg most a francia nők

Azt hit­ted, a kord­bár­sony már vég­képp fe­le­désbe me­rült?

Azt hit­ted, a kord­bár­sony már vég­képp fe­le­désbe me­rült? A divat kör­for­gá­sá­ban min­den vissza­tér, így van ez most is. Né­hány zse­ni­á­lis trük­kel trendi és el­ké­pesztő szexi lesz a szet­ted.

Hullámos hajzuhatag egy szál sütővassal, elakad a lélegzet

Hullámos hajzuhatag egy szál sütővassal, elakad a lélegzet

Po­fon­egy­szerű a mód­szer, amit a fod­rász­mes­ter meg­osz­tott Ins­tag­ram ol­da­lán.

Po­fon­egy­szerű a mód­szer, amit a fod­rász­mes­ter meg­osz­tott Ins­tag­ram ol­da­lán. A rend­kí­vül nép­szerű mes­tert több ezren kö­ve­tik, és ha­tal­mas a for­ga­lom a sza­lon­já­ban. El­árulta a hol­ly­woodi szí­nész­nők hul­lá­mos fürt­je­i­nek tit­kát is: sok­kal könnyebb el­ké­szí­teni, mint hin­néd!

Jönnek a szuper leggingsek! Most már minden öltözékhez hordhatod!

Jönnek a szuper leggingsek! Most már minden öltözékhez hordhatod!

Né­hány apró, de na­gyon fon­tos vál­to­zás érte utol a leg­ging­set. Ezek el­ső­sor­ban a külső meg­je­le­nésre vo­nat­koz­nak.

Né­hány apró, de na­gyon fon­tos vál­to­zás érte utol a leg­ging­set. Ezek el­ső­sor­ban a külső meg­je­le­nésre vo­nat­koz­nak. Így mos­tan­tól úgy néz ki a leg­nép­sze­rűbb női ru­ha­da­rab, mint egy na­gyon menő far­mer­nad­rág. Szu­per trendi és ké­nyel­mes vi­se­let, amely rá­adá­sul több stí­lus­hoz is tö­ké­le­te­sen illik! Imád­juk!

Telitalálat ez a színárnyalat: Az őszi-téli szezon legnagyobb dobása

Telitalálat ez a színárnyalat: Az őszi-téli szezon legnagyobb dobása

Ha ügye­sen va­ri­á­lod az öl­töz­kö­dés­ben, lehet na­i­van ter­mé­sze­tes, sőt, ki­fe­je­zet­ten ele­gáns is.Min­den őszi vi­se­let­hez illik.

Mutasd a tested! Megmondjuk, milyen farmer illik rád

Mutasd a tested! Megmondjuk, milyen farmer illik rád

A far­mer örök klasszi­kus, meg­szo­kott vi­se­let a hét­köz­na­pok­ban. Tév­hit azon­ban, hogy csak a mo­del­lek le­het­nek bom­bá­zók benne.

A far­mer örök klasszi­kus, meg­szo­kott vi­se­let a hét­köz­na­pok­ban. Tév­hit azon­ban, hogy csak a mo­del­lek le­het­nek bom­bá­zók benne, elég jól vá­lasz­ta­nod, és olyan lesz, mintha rá­dön­töt­ték volna.

Végre egy stílus, amitől minden nő elképesztően dögös és szexi

Végre egy stílus, amitől minden nő elképesztően dögös és szexi

A fran­cia nők tit­kos fegy­ve­ré­vel rob­ban be a 2017-es őszi-téli sze­zon di­vatja. Pihe-puha tol­lak, lágy esésű anya­gok és pasz­tell szí­nek ural­ják a tren­det.

A fran­cia nők tit­kos fegy­ve­ré­vel rob­ban be a 2017-es őszi-téli sze­zon di­vatja. Pihe-puha tol­lak, lágy esésű anya­gok és pasz­tell szí­nek ural­ják a tren­det. Ebben nem tudsz hi­bázni, mu­tat­juk is!

Ultraszexi holmikban mutatta meg dögös alakját Rita Ora

Ultraszexi holmikban mutatta meg dögös alakját Rita Ora

Va­dító és szu­per­szexi!

Rita Ora ez­út­tal egy va­diúj fe­hér­nemű kol­lek­ci­ó­ban vil­lan­tott. Az iz­gal­mas dresszek épp olya­nok, mint az éne­kesnő: va­dí­tóak és szu­per­sze­xik!

Ezzel vedd fel a kis fekete bokacsizmád, és őrülten szexi leszel

Ezzel vedd fel a kis fekete bokacsizmád, és őrülten szexi leszel

Az idei di­va­tos ru­hák­hoz, nad­rá­gok­hoz a leg­egy­sze­rűbb, mégis férfi­te­kin­te­te­ket vonzó meg­ol­dás.

Az idei di­va­tos ru­hák­hoz, nad­rá­gok­hoz a leg­egy­sze­rűbb, mégis férfi­te­kin­te­te­ket vonzó meg­ol­dás.

11 trükk, és őrülten szexi leszel ősszel!

11 trükk, és őrülten szexi leszel ősszel!

Egye­ne­sen a kül­földi ki­fu­tók­ról hoz­tuk a 2017-es tren­de­ket.

Egye­ne­sen a kül­földi ki­fu­tók­ról mu­tat­juk meg a 2017-es őszi-téli sze­zon leg­na­gyobb trend­jeit. Annyit már elöl­já­ró­ban is el­árul­ha­tunk: min­den arról szól, hogy job­ban érez­zük ma­gun­kat.

Nem hiszed el, milyen színű smink lett a divat

Nem hiszed el, milyen színű smink lett a divat

Az őszi di­vat­be­mu­ta­tók még min­dig tud­nak új tren­det mu­tatni: a szem­hé­ja­kon már szinte min­den szín meg­je­lent az el­múlt évek­ben, de a pink ki­ma­radt.

Újra itt a 60-as évek frizuradivatja, bolondulnak érte
a nők

Újra itt a 60-as évek frizuradivatja, bolondulnak érte a nők

Nosz­tal­gi­ázz! Ismét tom­bol­nak a régi kor­szak fe­lül­múl­ha­tat­lan fa­zon­jai.

Nosz­tal­gi­ázz! Ha te is imá­dod a bo­hó­kás, vidám, nőies fri­zu­rá­kat, pró­báld ki a 60-as évek régi ked­ven­ceit. Ismét tom­bol­nak a régi kor­szak fe­lül­múl­ha­tat­lan fa­zon­jai. Máris mu­ta­tunk neked né­hány öt­le­tet.

Egyszerűen zseniális, átlátszó lett a farmerdzseki

Egyszerűen zseniális, átlátszó lett a farmerdzseki

Spor­tos és szexi le­hetsz egy­szerre.

Azt gon­dol­tad, a far­mer­di­va­tot már nem lehet to­vább fo­kozni? Spor­tos és szexi le­hetsz egy­szerre ezek­ben a me­rész dzse­kik­ben.

Íme, 2017 őszének divatszenzációja

Íme, 2017 őszének divatszenzációja! Ennél szexibb női holmi egyszerűen nincs

Mu­tat­juk a te­li­ta­lá­la­tos szet­te­ket.

Mu­tat­juk a te­li­ta­lá­la­tos szet­te­ket.

Őrület, már most kiderült, mi lesz a bikinidivat 2018-ban

Őrület, már most kiderült, mi lesz a bikinidivat 2018-ban

Még csak most ért véget az idei nyár, ám a ki­fu­tó­kon máris meg­je­len­tek a jövő évi bi­ki­ni­mo­del­lek. Cse­me­gézz be­lő­lük te is.

Még csak most ért véget az idei nyár, ám a ki­fu­tó­kon máris meg­je­len­tek a jövő évi bi­ki­ni­mo­del­lek. Egy hű­vö­sebb napon cse­me­gézz be­lő­lük te is, hozd vissza a nyári han­gu­la­tot!

10 titkos túlélőtipp időhiányos, trendi nőknek: Legyél mindig topon!

10 titkos túlélőtipp időhiányos, trendi nőknek: Legyél mindig topon!

Ha sokat vagy úton, nézd végig eze­ket a tip­pe­ket!

Ha sokat vagy úton, vagy csak sze­ret­néd, ha meg­úszná a szet­ted a nyolc órás napot az iro­dá­ban, nézd végig eze­ket a tip­pe­ket! Profi túl­élő­ka­lauz ki­sebb di­vat­bal­ese­tek el­há­rí­tá­sára, vagy meg­elő­zé­sére!

Szuper szettek októberre: Legyél ősszel bombanő

Szuper szettek októberre: Legyél ősszel bombanő

Trendi sze­ret­nél lenni ős­szel is? Mu­tat­juk, ho­gyan ér­de­mes kom­bi­nálni a ki­fu­tó­kon meg­je­lent da­ra­bo­kat!

Trendi sze­ret­nél lenni ős­szel is? Íme, a leg­fris­sebb össze­ál­lí­tás!

Vége a hullámos haj divatjának, az egyenesért őrülnek meg a nők

Vége a hullámos haj divatjának, az egyenesért őrülnek meg a nők

Úgy tűnik, le­járt a laza hul­lá­mok és lok­nik di­vatja. Idén ős­szel az egye­nes haj viszi a prí­met, aki iga­zán di­va­tos akar lenni, elő­ké­szít­heti a haj­va­sa­lót.

Úgy tűnik, le­járt a laza hul­lá­mok és lok­nik di­vatja. Idén ős­szel az egye­nes haj viszi a prí­met, aki iga­zán di­va­tos akar lenni, elő­ké­szít­heti a haj­va­sa­lót. Ám van né­hány sza­bály, ame­lyet nem árt be­tar­ta­nod, ha azt sze­ret­néd, hogy a hajad ne csak ma­ra­dék­ta­la­nul di­va­tos le­gyen, hanem egész­sé­ges is ma­rad­jon.