SIKK

2018 legszebb karácsonyi manikűrjei! Ilyen szépet még nem láttál

2018 legszebb karácsonyi manikűrjei! Ilyen szépet még nem láttál

Ha­ma­ro­san itt a ka­rá­csony, a höl­gyek ilyen­kor sze­re­tik a ma­ni­kűr­jü­ket is csil­lo­góvá tenni.

Bombasztikus ötlettel indít 2019-ben a cipődivat, minden nő boldog lesz

Bombasztikus ötlettel indít 2019-ben a cipődivat, minden nő boldog lesz

Esz­mé­let­len újí­tás­sal rob­ban be az edző­cipő, soha nem volt még ennyire nőies! Hó­dí­ta­nak a bé­lelt cipők, légy résen és sze­rezz be minél ha­ma­rabb egyet!

Esz­mé­let­len újí­tás­sal rob­ban be az edző­cipő, soha nem volt még ennyire nőies! Hó­dí­ta­nak a bé­lelt cipők, légy résen és sze­rezz be minél ha­ma­rabb egy csi­nos da­ra­bot!

Elképesztő bizarr a következő nyár bikini divatja! Látod, mi a baj?

Elképesztő bizarr a következő nyár bikini divatja! Látod, mi a baj?

Mi­csoda ötlet! Így vi­se­lik a bi­ki­nit a mo­del­lek 2019 nya­rán! Lesz vajon kö­ve­tője ennek a bi­zarr vi­se­let­nek? Lehet, hogy ki­csit túl­men­tek min­den ha­tá­ron?

Mi­csoda ötlet! Így vi­se­lik a bi­ki­nit a mo­del­lek 2019 nya­rán! Lesz vajon kö­ve­tője ennek a bi­zarr vi­se­let­nek? Lehet, hogy ki­csit túl­men­tek min­den ha­tá­ron? Döntsd el te, hogy nálad hol a határ! Mit kez­desz ezzel a trend­del?

Bakancs minden alkalomra - a sztárok is ebben járnak

Bakancs minden alkalomra - a sztárok is ebben járnak

Szu­per ké­nyel­mes láb­beli.

Ha be­szer­zed ezt a ba­kan­csot, máris imádni fogod a hideg időt! Ki­zárt, hogy fáz­zon a lábad benne. Szu­per ké­nyel­mes láb­beli.

Hosszú combok villanása: Tarol a legizgalmasabb téli szoknyadivat

Hosszú combok villanása: Tarol a legizgalmasabb téli szoknyadivat

Fe­dezd fel a leg­újabb szok­nya­di­va­tot, le­gyél na­gyon szexi.

Fe­dezd fel a leg­újabb szok­nya­di­va­tot, le­gyél na­gyon szexi a hi­de­gebb hó­na­pok­ban is.

Nem kell hozzá fodrász: tökéletes frizura karácsonyra, 50 feletti nőknek

Nem kell hozzá fodrász: tökéletes frizura karácsonyra, 50 feletti nőknek

Máris mu­tat­juk a leg­szu­pe­rebb fél­hosszú fa­zo­no­kat, me­lyek el­ké­szí­té­sé­hez fod­rászra sem lesz szük­sé­ged!

Nem csak a sovány nő lehet szexi! Itt a bizonyíték

Nem csak a sovány nő lehet szexi! Itt a bizonyíték

Kerek popsi, for­más csípő?

Kerek popsi, vas­tag com­bok, for­más csípő? Meg­ta­lál­tuk a leg­dö­gö­sebb és di­va­tos szet­te­ket. Pán­tos, csip­kés fe­hér­ne­műk, nem csak vé­kony nők­nek!

Őrület, itt a karácsonyfa-szemöldök! Láttál már ilyet?

Őrület, itt a karácsonyfa-szemöldök! Láttál már ilyet?

Van­nak, akik nem áll­nak meg a ka­rá­cso­nyi dí­szí­tés­sel a szo­bá­nál.

Van­nak, akik nem áll­nak meg a ka­rá­cso­nyi dí­szí­tés­sel a szoba vagy a ka­rá­csonyfa csi­no­sí­tá­sá­nál, hanem az ar­cu­kon is vi­selni akar­ják az ün­nepi de­ko­rá­ciót. Íme, a leg­őrül­tebb ka­rá­csonyfa-szem­öl­dö­kök, s a trükk, hogy lehet el­ké­szí­teni!

Csupa csillogás - így festik az ünnepekre a körmüket a nők

Csupa csillogás - így festik az ünnepekre a körmüket a nők

Fan­tasz­ti­ku­san ele­gáns, nőies, kifi­no­mult az idei ün­nepi ma­ni­kűr. Meg­hitt csa­ládi együtt­létre és céges bu­likra is vá­lasz­tot­tunk a tren­dek közül.

Fan­tasz­ti­ku­san ele­gáns, nőies, kifi­no­mult az idei ün­nepi ma­ni­kűr. Meg­hitt csa­ládi együtt­létre és céges bu­likra is vá­lasz­tot­tunk a tren­dek közül. Már csak neked kell el­dön­te­ned, me­lyik lesz idén a ke­ze­den.

Így csomagolj karácsonyi ajándékot, ha nem akarsz szenvedni vele

Így csomagolj karácsonyi ajándékot, ha nem akarsz szenvedni vele

Az aján­dé­kok cso­ma­go­lása időn­ként nem is olyan egy­szerű fel­adat

Az aján­dé­kok cso­ma­go­lása időn­ként nem is olyan egy­szerű fel­adat

Eszméletlen fazonokkal robban be a 2019-es női divat

Eszméletlen fazonokkal robban be a 2019-es női divat

Iz­gal­ma­san át­tet­sző anya­gok, kü­lön­le­ges min­ták, óri­ási szín­ka­val­kád és egyéb ret­rós meg­úju­lá­sok jel­lem­zik a rend­kí­vül nőies jövő évi tren­det!

Iz­gal­ma­san át­tet­sző anya­gok, kü­lön­le­ges min­ták, óri­ási szín­ka­val­kád és egyéb ret­rós meg­úju­lá­sok jel­lem­zik a rend­kí­vül nőies jövő évi tren­det! Lás­suk, te ho­gyan profi­tál­hatsz be­lőle!

Egyszerűen lenyűgöző, így lesz télen divatos a leggings

Egyszerűen lenyűgöző, így lesz télen divatos a leggings

A leg­gings idő­já­rás­tól füg­get­le­nül az egyik leg­ké­nyel­me­sebb ru­ha­da­rab a vi­lá­gon.

A leg­gings idő­já­rás­tól füg­get­le­nül az egyik leg­ké­nyel­me­sebb ru­ha­da­rab a vi­lá­gon. Ha elég trük­kö­sen kom­bi­ná­lod, min­den év­szak­ban dögös le­hetsz benne.Meg­mu­tat­juk, hogy vi­seld, hogy ké­nyel­me­sen érezd magad, de ne légy kö­zön­sé­ges.

Máris dübörög 2019 legőrültebb divatja, ezt a szerelést látnod kell

Máris dübörög 2019 legőrültebb divatja, ezt a szerelést látnod kell

Mu­tat­juk a téli sze­zon leg­vi­dá­mabb trend­jét!

Ne hagyd, hogy a szür­ke­ség és a fel­hők be­fo­lyá­sol­ják a han­gu­la­to­dat! Mu­tat­juk a téli sze­zon leg­vi­dá­mabb trend­jét!

Ez a frizura lesz az idei tél leggyönyörűbb divatja - mindenkit meghódítasz

Ez a frizura lesz az idei tél leggyönyörűbb divatja - mindenkit meghódítasz

Iga­zán va­rázs­la­tos, szexi és nőies lesz a tél slá­gere. Me­sé­sen nézel majd ki vele!

Iga­zán va­rázs­la­tos, szexi és nőies lesz a tél slá­gere. Me­sé­sen nézel majd ki vele!

Ettől olyan csábos Meghan Markle mosolya: mindent visz ez a matt árnyalat

Ettől olyan csábos Meghan Markle mosolya: mindent visz ez a matt árnyalat

A jó smink, de akár egy rúzs is cso­dákra képes. És ezt Meg­han­nál senki nem tudja job­ban!

Kiderült, ez a világ legnépszerűbb melltartója

Kiderült, ez a világ legnépszerűbb melltartója

Imád­ják a nők ezt a szu­per mell­tar­tót.

Imád­ják a nők ezt a szu­per mell­tar­tót. Sze­rezz be te is leg­alább egyet! Ké­nyel­mes, csi­nos, nőies, és va­dí­tóan szexi fazon az év nagy si­kere.

Ez a kényelmes ruhadarab jó barátod lesz a hidegben!

Ez a kényelmes ruhadarab jó barátod lesz a hidegben!

A fa­vá­gók ked­venc koc­kás inge a női di­vatba is be­lo­pó­dzott. És mi­lyen jól tette!

A fa­vá­gók koc­kás inge a női di­vatba is be­lo­pó­dzott. És mi­lyen jól tette, hi­szen ké­nyel­mes és meleg!

Így viseld télen az úttörőszoknyát

Így viseld télen az úttörőszoknyát

Nem kell attól tar­ta­nod, hogy ez a szok­nya nem neked való. Ismét di­vatba jött a ra­kott szok­nya, mely egy na­gyon já­té­kos fazon. Vá­laszt­hatsz hosszab­bat, rö­vi­deb­bet is be­lőle, mind­egyik­ben na­gyon csi­nos le­szel.

Nem kell attól tar­ta­nod, hogy ez a szok­nya nem neked való. Ismét di­vatba jött a ra­kott szok­nya, mely egy na­gyon já­té­kos fazon. Vá­laszt­hatsz hosszab­bat, rö­vi­deb­bet is be­lőle, mind­egyik­ben na­gyon csi­nos le­szel. Laza stí­lust ad, ké­nyel­mes, tuti jó vá­lasz­tás még a téli hi­de­gek­ben is.Kapj fel hozzá egy csiz­mát! Mu­tat­juk az iz­gal­mas, vidám szu­per szet­te­ket.

Így várja minden csinos nő a karácsonyt, ez lesz a nagy divat

Így várja minden csinos nő a karácsonyt, ez lesz a nagy divat

A ka­rá­cso­nyi, ün­nepi külső min­den nőnek fon­tos.

A ka­rá­cso­nyi, ün­nepi külső min­den nőnek fon­tos. Csil­lo­gás, szép­ség, vissza­fo­gott ra­gyo­gás az idei trend.

Hihetetlen, de ezért nem húznak szoknyát ősszel a nők

Hihetetlen, de ezért nem húznak szoknyát ősszel a nők

Az idei sze­zon nagy öt­lete, hogy a hosszú pu­ló­ve­rek­hez csak egy csiz­mát kap­nak fel a höl­gyek.

Az idei sze­zon nagy öt­lete, hogy a hosszú pu­ló­ve­rek­hez csak egy csiz­mát kap­nak fel a höl­gyek.

Itt a legújabb farmerdivat, de nem minden nő boldog

Itt a legújabb farmerdivat, de nem minden nő boldog

A di­vat­nak ren­ge­teg arca van.

A di­vat­nak ren­ge­teg arca van, de nem min­den menő ru­ha­da­rab áll min­den­ki­nek jól. A leg­újabb far­mer­hez kell egy kis bá­tor­ság, hogy fel­vedd.

Ezt a táskát imádják most a nők

Ezt a táskát imádják most a nők, mindenkit megfiatalít

Egyre na­gyobb di­vatja van a kéz­mű­ves ki­egé­szí­tők­nek.

Egyre na­gyobb di­vatja van a kéz­mű­ves ki­egé­szí­tők­nek. Nem ma­rad­hat ki a a há­ti­zsák sem. Az idei slá­ger szal­má­ból ké­szül mu­tat­juk a leg­jobb da­ra­bo­kat!

100 forintos trükk: műanyagpalackba rakják a hajukat a nők

100 forintos trükk: műanyagpalackba rakják a hajukat a nők

Sze­ret­néd, ha olyan fan­tasz­ti­ku­san hul­lá­mos lenne a hajad, mint a leg­na­gyobb sztá­roké? Íme a trükk.

Sze­ret­néd, ha olyan fan­tasz­ti­ku­san hul­lá­mos lenne a hajad, mint a leg­na­gyobb sztá­roké? Íme a trükk. De miért kell hozzá egy mű­anyag pa­lack? Egy kül­földi Ins­tag­ram-sztár­tól el­les­he­ted a lé­pé­se­ket.

Így viseld ősszel a farmer ruhát, és mindig menő leszel!

Így viseld ősszel a farmer ruhát, és mindig menő leszel!

A far­mer nem­csak nad­rág­ként az ősz sztárja: akkor is ele­gáns le­szel, ha ruhát vi­selsz. Adunk né­hány tip­pet.

A far­mer nem­csak nad­rág­ként az ősz sztárja: akkor is ele­gáns le­szel, ha ruhát vi­selsz. Adunk né­hány tip­pet.

Trükkös rések a ruhán: így lehetsz bombanő az őszi szezonban

Trükkös rések a ruhán: így lehetsz bombanő az őszi szezonban

Né­hány rafi­nált ru­ha­da­rab és a nők egy­ből ma­ga­biz­tossá vál­nak, mu­ta­tunk is né­hány szu­per fa­zont!

Ez a ruhadarab tilos az első randevún!

Ez a ruhadarab tilos az első randevún!

Biz­to­san te is ké­szü­lőd­tél már órá­kig a randi előtt...

Biz­to­san te is ké­szü­lőd­tél már órá­kig a randi előtt. Nem vagy ezzel egye­dül, min­den nőnek hosszú és stresszes órák ezek. Hi­szen a leg­fon­to­sabb kér­dést a leg­ne­he­zebb el­dön­teni: hogy mit ve­gyél fel...

Így viseld a bőrnadrágot, tuti ütős leszel benne

Így viseld a bőrnadrágot, tuti ütős leszel benne

Szí­ve­sen be­le­búj­nál egy trendi bőr­nad­rá­gos szettbe? Most meg­te­he­ted, idén vál­to­za­tos kom­bi­ná­ciók vár­nak rád.

Szí­ve­sen be­le­búj­nál egy trendi bőr­nad­rá­gos szettbe? Most meg­te­he­ted, idén vál­to­za­tos kom­bi­ná­ciók vár­nak rád. Tob­zód­hatsz a szu­per fa­zo­nok és kü­lön­böző szí­nek kö­zött.

Meghan Markle imádja ezt a cipőt, szinte mindig ezt hordja

Meghan Markle imádja ezt a cipőt, szinte mindig ezt hordja

Könnyed, ele­gáns és stí­lu­sos ez az al­kalmi cipő...

Könnyed, ele­gáns és stí­lu­sos ez az al­kalmi cipő, nem vé­let­len, hogy a her­cegné egyik ked­vence lett. De nem­csak ő, hanem nők mil­liói van­nak odáig érte. Nem vé­let­le­nül: ele­gáns, mégis vissza­fo­got­tan szexi, és szinte bár­mi­lyen al­ka­lomra tö­ké­le­tes!

Idén is nagy divat a pufidzseki, így viseld, hogy dögös legyél

Idén is nagy divat a pufidzseki, így viseld, hogy dögös legyél

Ha­tal­mas a té­li­ka­bát kí­ná­lat, jól fon­told meg, mi­lyet ve­szel. Mu­ta­tunk né­hány is­me­rős és kü­lön­le­ges fa­zont!

Ha­tal­mas a té­li­ka­bát kí­ná­lat, jól fon­told meg, mi­lyet ve­szel. Mu­ta­tunk né­hány kü­lön­le­ges fa­zont!

Őrült cipők: valóban ez lesz a divat?

Őrült cipők: valóban ez lesz majd a divat?

Ha meg­un­tad az egy­szerű ci­pő­ket, akkor ezek a láb­be­lik neked valók! De az is lehet, hogy túl­zásba estek a ter­ve­zők? Hol a határ? Mi hord­ható, és mi az, ami már nem? Döntsd el te!

Ha meg­un­tad az egy­szerű ci­pő­ket, akkor ezek a láb­be­lik neked valók! De az is lehet, hogy ez­út­tal túl­zásba estek a ter­ve­zők? Hol a határ? Mi hord­ható, és mi az, ami már nem? Döntsd el te! Talán most jött el a kü­lön­le­ges láb­be­lik ideje. Ha ta­lál­tál azért olyat, ami még be­le­fér az íz­lés­vi­lá­godba, ne té­to­vázz, di­va­tozz! Tuti ta­lálsz egy ha­son­lóan vad cipőt!

Ez a manikűr az ősz és tél legszexibb divatja - ki kell próbálnod!

Ez a manikűr az ősz és tél legszexibb divatja - ki kell próbálnod!

Lát­vá­nyos, va­gány és na­gyon dögös.

Lát­vá­nyos, va­gány és na­gyon dögös az új divat.

Így lehet minden duci nő bombázó a szűk farmerban!

Így lehet minden duci nő bombázó a szűk farmerban!

Meg­mu­tat­juk, mi­lyen trük­kö­ket ér­de­mes be­vetni, hogy gyö­nyörű le­gyél.

Meg­mu­tat­juk, mi­lyen trük­kö­ket ér­de­mes be­vetni, hogy gyö­nyörű le­gyél.

Nem gondoltuk volna, hogy ilyen hamar visszatér ez a szuper kiegészítő

Nem gondoltuk volna, hogy ilyen hamar visszatér ez a szuper kiegészítő

Férfi le­gyen a tal­pán, aki el­lent tud állni ezek­nek a dögös da­ra­bok­nak. Mu­tat­juk a szexi kel­lé­ket, még ma sze­rezz be egyet!

Roj­tok és iz­gal­mas de­kol­tázs dobja fel a ru­há­kat, férfi le­gyen a tal­pán, aki el­lent tud állni ezek­nek a dögös da­ra­bok­nak. Mu­tat­juk a szexi kel­lé­ket, még ma sze­rezz be egyet!

Királykék bugyogó: Meghan Markle villantása

Királykék bugyogó: Meghan Markle villantása

Ilyen me­rész, bu­gyi­mu­to­gató öl­tö­zé­ket még soha senki nem en­ge­dett meg ma­gá­nak a brit ki­rá­lyi ház­ban!

Ilyen me­rész, bu­gyi­mu­to­gató öl­tö­zé­ket még soha senki nem en­ge­dett meg ma­gá­nak a brit ki­rá­lyi ház­ban!

Pici sarok és hegyes orr, ez az őszi cipődivat

Pici sarok és hegyes orr, ez az őszi cipődivat

Hét­köz­na­pok lóti-futi fa­zonja.

Az ősz leg­me­nőbb ci­pője, szinte min­den kor­osz­tály szá­mára tö­ké­le­tes, nőies, ké­nyel­mes és ma­gá­val ra­gadó. Hét­köz­na­pok lóti-futi fa­zonja.

Domináns és szexi: Ez a divatstílus finoman megőrjíti a férfiakat

Domináns és szexi: Ez a divatstílus finoman megőrjíti a férfiakat

Még hogy a férfias nő nem sze­xis?

Még hogy a férfias nő nem sze­xis? De­hogy­nem! Ezek a rafi­nált da­ra­bok egy­szerre va­rá­zsol­nak ha­tá­ro­zott és dögös nőt be­lő­led, rá­adá­sul úgy, hogy köz­ben ma­ku­lát­la­nul ele­gáns ma­radsz. Ér­de­ke­sebb és iz­gal­ma­sabb öl­tö­zé­ket el sem tu­dunk kép­zelni!

Így hordd idén ősszel a fehér farmert

Így hordd idén ősszel a fehér farmert

Ezek­ben a va­gány, nőies szet­tek­ben te is fan­tasz­ti­ku­san fogsz ki­nézni. Nyár vé­gé­vel sem kell le­mon­da­nod erről a szexi nad­rág­ról. Mu­tat­juk a leg­újabb va­ri­á­ci­ó­kat.

Ezek­ben a va­gány, nőies szet­tek­ben te is fan­tasz­ti­ku­san fogsz ki­nézni. Nyár vé­gé­vel sem kell le­mon­da­nod erről a szexi nad­rág­ról. Sőt akár télen is hord­ha­tod. Le­gyen tel­je­sen szűk vagy akár bő fa­zonú. Fon­tos, hogy mivel ve­szed fel, a ki­egé­szí­tők, blú­zok és pu­ló­ve­rek se­gí­te­nek ebben neked. Mu­tat­juk a leg­újabb va­ri­á­ci­ó­kat.

Így viseld a farmert idén ősszel, hogy mindig izgalmas legyél

Így viseld a farmert idén ősszel, hogy mindig izgalmas legyél

A far­mer soha nem megy ki a di­vat­ból - de ez nem je­lenti azt, hogy ne pró­bál­koz­hat­nánk min­dig egy kis újí­tás­sal.

A far­mer soha nem megy ki a di­vat­ból - de ez nem je­lenti azt, hogy ne újít­hat­nánk.

Nanushka elárulta legfőbb titkát, sokan meglepődnek a mai napon

Nanushka elárulta legfőbb titkát, sokan meglepődnek a mai napon

A vi­lág­hírű di­vat­ter­vező, Sán­dor Szandra, azaz Na­nushka nagy­vo­nalú show-ja zárja a 2018-as Bu­da­pest Fas­hion We­eket.

A Nanushka lehet az első magyar világmárka

A Nanushka lehet az első magyar világmárka

Sán­dor Szandra me­sélt ter­ve­i­ről.

A hét­vé­gén, Bu­da­pes­ten is be­mu­tatja leg­újabb kol­lek­ci­ó­ját a vi­lág­sztá­rok ked­venc ma­gyar di­vat­ter­ve­zője, Sán­dor Szandra, aki mél­tán lehet büszke.

A duci csajok mindent visznek, így lehetsz te is csinos

A duci csajok mindent visznek, így lehetsz te is csinos

Di­va­tos össze­ál­lí­tá­so­kat mu­ta­tunk, me­lyek egy­ér­tel­műen be­bi­zo­nyít­ják, hogy nem csak egy cson­tos nő lehet iga­zán csi­nos.

Me­rész cuc­cok, göm­bö­lyű for­mák, fan­tasz­ti­kus hús-vér nők! Di­va­tos össze­ál­lí­tá­so­kat mu­ta­tunk, me­lyek egy­ér­tel­műen be­bi­zo­nyít­ják, hogy nem csak egy cson­tos nő lehet iga­zán csi­nos.

Itt a legújabb cipődivat, ezt hordja minden olasz nő

Itt a legújabb cipődivat, ezt hordja minden olasz nő

Az olasz nők rég­óta hí­re­sek arról, hogy sze­re­tik, és tud­ják is vi­selni a fel­tűnő ru­há­kat, ki­egé­szí­tő­ket.

Az olasz nők rég­óta hí­re­sek arról, hogy sze­re­tik, és tud­ják is vi­selni a fel­tűnő ru­há­kat, ki­egé­szí­tő­ket. Idén ős­szel is ki­ta­lál­tak va­lami ext­rát: vissza­tért a kí­gyó­bőr-min­tás csiz­mák di­vatja. ter­mé­sze­te­sen ezt is min­dig egy kis csa­var­ral hord­ják, így sosem válik unal­massá. Les­sük el tőlük a trük­köt!

Elképesztő szexi lesz a 2019-es bikinidivat, ettől megvadulnak a férfiak!

Elképesztő szexi lesz a 2019-es bikinidivat, ettől megvadulnak a férfiak!

Már most tud­hat­juk, hogy jövő nyá­ron mitől fog dög­leni a légy!

Már most tud­hat­juk, hogy jövő nyá­ron mitől fog dög­leni a légy!

75 évet vártak a férfiak: Most újra ebben a szexi holmiban villognak a nők

75 évet vártak a férfiak: Most újra ebben a szexi holmiban villognak a nők

Most az a holmi ke­rült elő a süllyesz­tő­ből, ami iga­zán sze­xissé, dö­gössé és ma­ga­biz­tossá teszi a nőt. Ap­ró­ság, igaz, de a hatás óri­ási! Be­le­re­meg­nek a férfiak!

Me­gint be­bi­zo­nyo­so­dott, hogy a klasszi­kus da­ra­bok soha nem tűn­nek el a di­vat­ból. Most az a holmi ke­rült elő a süllyesz­tő­ből, ami iga­zán sze­xissé, dö­gössé és ma­ga­biz­tossá teszi a nőt. Ap­ró­ság, igaz, de a hatás óri­ási! Be­le­re­meg­nek a férfiak!

Nanushka hazatér, Budapesten bűvöli el a hazai közönséget

Nanushka hazatér, Budapesten bűvöli el a hazai közönséget

Be­mu­tatja kol­lek­ci­ó­ját.

Végre Bu­da­pes­ten is be­mu­tatja kol­lek­ci­ó­ját a vi­lág­sztá­rok ked­venc ma­gyar di­vat­ter­ve­zője, Sán­dor Szandra.

Végre nem unalmas a harisnyadivat, szexi lesz a női láb

Végre nem unalmas a harisnyadivat, szexi lesz a női láb

Fe­lejtsd el a fe­kete ha­ris­nyát!

Fe­lejtsd el egy időre a fe­kete ha­ris­nyát! Vá­lassz egy iz­gal­mas da­ra­bot az idei tren­dek közül. Egy­színű ru­há­hoz vi­selj min­tás, vagy szí­nes ha­ris­nyát.

Erre a bugyira minden nőnek szüksége van, mutatjuk, miért

Erre a bugyira minden nőnek szüksége van, mutatjuk, miért

Bugyi min­den mennyi­ség­ben! Nagy a kí­ná­lat, ér­de­mes úgy vá­lo­gatni, hogy több fazon is le­gyen a kész­le­ted­ben.

Bugyi min­den mennyi­ség­ben! Ér­de­mes úgy vá­lo­gatni, hogy több fazon is le­gyen a kész­le­ted­ben.

Döbbenetes lesz 2019-ben a leggings divat, most aztán minden nő bajban lesz

Döbbenetes lesz 2019-ben a leggings divat, most aztán minden nő bajban lesz

Őrü­le­tes trend hódít jö­vőre, a kér­dés csak az, vajon ki fogja be­vál­lalni? A ki­fu­tó­kon min­den­esetre már most tarol, mu­ta­tunk né­hány iz­gal­mas szet­tet!

Őrü­le­tes trend hódít jö­vőre, a kér­dés csak az, vajon ki fogja be­vál­lalni? A di­vat­gu­ruk vál­tig han­goz­tat­ják, hogy ez lesz a divat, de vajon ki fogja fel­venni? A ki­fu­tó­kon min­den­esetre már most tarol, mu­ta­tunk né­hány iz­gal­mas szet­tet!

A gyömbér lesz 2019 kedvenc hajszíne

A gyömbér lesz 2019 kedvenc hajszíne

Cso­dás vörös haj­zu­ha­ta­gok, rövid spor­tos, fé­nyes fri­zu­rák, tarol a gyöm­bér színe a di­vat­ban! Fel­tűnő, nőies és kacér. Ha elég bátor vagy, adsz egy esélyt ennek a szín­nek!

Cso­dás vörös haj­zu­ha­ta­gok, rövid spor­tos, fé­nyes fri­zu­rák, tarol a gyöm­bér színe a di­vat­ban! Fel­tűnő, nőies és kacér. Ha elég bátor vagy, adsz egy esélyt ennek a szín­nek!

Eszelősen dögös viselet: Ezt hordják most a legcsinosabb és nagyon bátor nők

Eszelősen dögös viselet: Ezt hordják most a legcsinosabb és nagyon bátor nők

Mu­tat­juk a leg­dö­gö­sebb va­ri­á­ci­ó­kat a sze­zon leg­fris­sebb da­rab­ja­i­val!

Mu­tat­juk a leg­dö­gö­sebb va­ri­á­ci­ó­kat a sze­zon leg­fris­sebb da­rab­ja­i­val!

Igazi bombázó leszel a tél hajszínével: rózsaréz a legszexibb divat!

Igazi bombázó leszel a tél hajszínével: rózsaréz a legszexibb divat!

Tüzes, ér­zéki és na­gyon kü­lön­le­ges a kö­vet­kező hó­na­pok leg­szebb trendje

LOB-hajvágás: 2019 legszexibb frizuratrendje

LOB-hajvágás: 2019 legszexibb frizuratrendje már most elvarázsolta a nőket

Fan­tasz­ti­kus fazon!

Fan­tasz­ti­kus fa­zon­nal rob­ban be az új sze­zon, ki­vé­tel nél­kül min­denki imádni fogja!

Ilyen lesz a divat 2019-ben: Mutatjuk a 12 meghatározó trendet

Ilyen lesz a divat 2019-ben: Mutatjuk a 12 meghatározó trendet

A divat jövő évre is tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket: lát­vá­nyos és szen­zá­ci­ó­san szexi tren­dek jön­nek!

A divat jövő évre is tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket: lát­vá­nyos és szen­zá­ci­ó­san szexi tren­dek jön­nek! Hogy minél előbb fel tudj ké­szülni, mu­ta­tunk né­hány zse­ni­á­lis öt­le­tet!

Vanília-lila haj lesz az új divat

Vanília-lila haj lesz az új divat

Nőies és szexi, éve­ket fi­a­ta­lít ez az ár­nya­lat! Ne gon­dol­kodj to­vább, ha vi­lá­gos haj­színre vágysz. Már csak egy jó fod­rász kell hozzá! Örülj, ha meg­ta­lál­tad az idei téli haj­szí­ne­det.

Nőies és szexi, éve­ket fi­a­ta­lít ez az ár­nya­lat! Ne gon­dol­kodj to­vább, ha vi­lá­gos haj­színre vágysz. Már csak egy jó fod­rász kell hozzá! Örülj, ha meg­ta­lál­tad az idei téli haj­szí­ne­det.

Egy apró változtatás és iszonyatosan szexi lesz a kardigán

Egy apró változtatás és iszonyatosan szexi lesz a kardigán

Mu­tat­juk, ho­gyan le­hetsz benne igazi bom­bázó, jön­nek a leg­újabb kom­bi­ná­ciók!

Mu­tat­juk, ho­gyan le­hetsz benne igazi bom­bázó, jön­nek a leg­újabb kom­bi­ná­ciók!

A zöld minden árnyalata hódít

A zöld minden árnyalata hódít

Az ősz divat szí­neit ismét a ter­mé­szet­ből vá­lasz­tot­ták. Így a zöld sem ma­rad­hat ki, sőt az összes ár­nya­lata közül vá­laszt­hatsz. Min­den ru­ha­da­ra­bot meg­ta­lálsz a bol­tok­ban.

Az ősz divat szí­neit ismét a ter­mé­szet­ből vá­lasz­tot­ták. Így a zöld sem ma­rad­hat ki, sőt az összes ár­nya­lata közül vá­laszt­hatsz. Min­den ru­ha­da­ra­bot meg­ta­lálsz a bol­tok­ban, vi­seld kre­a­tí­van! Őrü­le­te­sen szexi és nőies le­hetsz benne. Bo­lon­dítsd meg az őszt, ke­verd az ár­nya­la­to­kat!

Macibunda lesz a tél legizgalmasabb darabja

Macibunda lesz a tél legizgalmasabb darabja

Idén télen a szu­per meleg ka­bá­toké lesz a fő­sze­rep. Tarol a ma­ci­bunda. Prak­ti­kus, ké­nyel­mes és a leg­jobb vá­lasz­tás a nagy hi­deg­ben!

Idén télen a szu­per meleg ka­bá­toké lesz a fő­sze­rep. Tarol a ma­ci­bunda. Prak­ti­kus, ké­nyel­mes és a leg­jobb vá­lasz­tás a nagy hi­deg­ben! Min­den kor­osz­tály ked­vence lesz! Bár­mire fel­ve­he­ted, szok­nyá­hoz és nad­rág­hoz is szu­per vi­se­let. Na­gyon jó érzés lesz ebben a ka­bát­ban me­le­gedni.

Soha többé nem lesz unalmas a női kabát, ez az ötlet őrült jó

Soha többé nem lesz unalmas a női kabát, ez az ötlet őrült jó

Fer­ge­te­ge­sen vidám szí­nek­kel vár az idei ka­bát­di­vat, ezért őrül meg min­den nő!

Fer­ge­te­ge­sen vidám szí­nek­kel vár az idei ka­bát­di­vat, ezért őrül meg min­den nő!

Megdöbbentő helyen borotválják magukat a nők, elképesztően veszélyes

Megdöbbentő helyen borotválják magukat a nők, elképesztően veszélyes

A leg­több nőnek van ott­hon bo­rot­vája, ám a lá­bára és a bi­ki­ni­vo­na­lára hasz­nálja. Egyre több nő akad azon­ban, aki az arcát is bo­rot­válni kezdte.

A leg­több nőnek van ott­hon bo­rot­vája, ám a lá­bára és a bi­ki­ni­vo­na­lára hasz­nálja. Egyre több nő akad azon­ban, aki az arcát is bo­rot­válni kezdte. De vajon miért? Tény­leg min­den pi­he­szőrt el kell tá­vo­lí­tani innen is?

Így lesz jó meleg télikabát a farmerdzsekiből

Így lesz jó meleg télikabát a farmerdzsekiből

Trendi, őrült, és ké­nyel­mes.

Trendi, őrült, ké­nyel­mes és örök darab. Ta­rol­nak a pré­mes fa­zo­nok, me­lyek puhák, és me­le­gek. A ter­ve­zők gon­dos­kod­tak róla, hogy télen csi­nos, szexi le­hess.

Borzasztó, de ősszel így hordják a magassarkút a nők

Borzasztó, de ősszel így hordják a magassarkút a nők

Bo­lon­dos a divat, szí­nes és va­gány! Így vi­seld a zok­nit és olyan lesz, mintha csizma lenne a lá­ba­don!

Bo­lon­dos a divat, szí­nes és va­gány! Így vi­seld a zok­nit és olyan lesz, mintha csizma lenne a lá­ba­don! Ezzel az öt­let­tel to­vább hord­ha­tod a nyári ked­venc to­pán­ká­i­dat is. Hi­he­tet­len­nek tűnik, amit ki­ta­lál­nak a ter­ve­zők, de ez nem is olyan meg­döb­bentő. Te is így gon­do­lod? Pró­báld ki, mi­lyen a hatás?

Őrület, idén ősszel így villantják meg a combjukat a nők

Őrület, idén ősszel így villantják meg a combjukat a nők

A hű­vö­sebb idő­ben ki ne hagyd ezt a pá­rat­lan fa­zonú szok­nyát! Hasz­náld ki a di­va­tot és vi­seld sze­xin és büsz­kén a hosszú ruhát. Lepd meg a férfi­a­kat!

A hű­vö­sebb idő­ben ki ne hagyd ezt a pá­rat­lan fa­zonú szok­nyát! Hasz­náld ki a di­va­tot és vi­seld sze­xin és büsz­kén a hosszú ruhát. Lepd meg a férfi­a­kat!

Betörtek a legnagyobb ragadozók a divatba

Betörtek a legnagyobb ragadozók a divatba

Jö­vőre min­den nő eze­ket fogja vi­selni. Ne ma­radj ki ebből a retró trend­ből.

Jö­vőre min­den nő eze­ket fogja vi­selni. Ne ma­radj ki ebből a retró trend­ből. Vá­laszt­hatsz ma­gad­nak bár­mi­lyen ru­ha­da­ra­bot, a ka­bát­tól a fe­hér­ne­műig.

2018 téli divat: Meghökkentő leggingsben pompáznak a formás nők

2018 téli divat: Meghökkentő leggingsben pompáznak a formás nők

Az idei tél is tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket.

Az idei tél is tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket , nem ma­rad­hat ki a leg­gins sem.

Ez a szín az ősz legnagyobb divatja, erre senki sem számított

Ez a szín az ősz legnagyobb divatja, erre senki sem számított

Szürke, sö­tét­barna, fe­kete? Fe­lejtsd el! Az idei őszi-téli sze­zon­ban a vidám ár­nya­la­tok ural­ják a tren­det.

Visszatért a 70-es évek nagy szoknyadivatja

Visszatért a 70-es évek nagy szoknyadivatja

Me­lyik kis­lány ne sze­retné a pör­gős szok­nyát?

Me­lyik kis­lány ne sze­retné a pör­gős szok­nyát? Most vissza­tért ez a fazon a divat vi­lá­gába. Ké­nyel­mes, csi­nos és bárki fel­ve­heti. Él­vezd az őszt!

Íme a világ legdrágább cipője, te adnál érte ennyit?

Íme a világ legdrágább cipője, te adnál érte ennyit?

A ci­pő­ra­jon­gók szinte bár­mennyit haj­lan­dóak kifi­zetni egy mi­nő­ségi és gyö­nyörű tű­sar­kúért. meg­ha­ladná. Lás­suk, mi kerül ennyibe egy pár cipőn!

A ci­pő­ra­jon­gók szinte bár­mennyit haj­lan­dóak kifi­zetni egy mi­nő­ségi és gyö­nyörű tű­sar­kúért. A világ leg­drá­gább ci­pő­jé­nek több mil­li­árd fo­rin­tos ára azon­ban a leg­töb­bünk le­he­tő­sé­geit sok­szo­ro­san meg­ha­ladná. Lás­suk, mi kerül ennyibe egy pár cipőn!

Meseszép az ősz szexi hajszíne: mézbarnán leszel bombázó!

Meseszép az ősz szexi hajszíne: mézbarnán leszel bombázó!

Ra­gyogó, in­ten­zív, fé­nyes és nőies - ez lesz az új trend, ami­vel hó­dí­tani fogsz.

Ra­gyogó, in­ten­zív, fé­nyes és nőies - ez lesz az új trend, ami­vel hó­dí­tani fogsz.

Döbbenet, mi történik 2019-re az edzőcipőkkel

Döbbenet, mi történik 2019-re az edzőcipőkkel

A leg­újabb trend sze­rint egy­csa­pásra finom, nőies és ele­gáns lett. Mu­tat­juk a leg­újabb módit!

A leg­újabb trend sze­rint olyan dí­szí­tést ka­pott a tor­na­cipő, hogy attól egy­csa­pásra finom, nőies és ele­gáns lett. Mu­tat­juk a leg­újabb módit!

Újra tombol a 70-es évek nagy divatja, ezt hordja ősszel minden nő

Újra tombol a 70-es évek nagy divatja, ezt hordja ősszel minden nő

A leg­ide­á­li­sabb vá­lasz­tás a hűvös őszi na­pokra.

Ele­gáns, szexi, és ezer arca van. Gyö­nyö­rűen ki­emeli a női dom­bo­ru­la­to­kat, nem vé­let­len, hogy újra di­vatba jött. Rá­adá­sul a leg­ide­á­li­sabb vá­lasz­tás a hűvös őszi na­pokra. Mu­tat­juk, ho­gyan vi­seld, és min­den­kit az uj­jaid köré csa­varsz!

2019 nadrágdivatja már most kiakasztotta a nőket

2019 nadrágdivatja már most kiakasztotta a nőket

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint min­den nad­rág bő szárú lesz a jövő évi új sze­zon­ban. Mu­tat­juk a tren­det, neked vajon si­ke­rül meg­ba­rát­kozni vele?

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint min­den nad­rág - még a far­mer is - bő szárú lesz a jövő évi új sze­zon­ban, mely nem ki­csit sok­kolta a nők nagy ré­szét. Mu­tat­juk a tren­det, neked vajon si­ke­rül meg­ba­rát­kozni vele?

Viszlát szőke tincsek, kókuszhaj lett a divat

Viszlát szőke tincsek, kókuszhaj lett a divat

Le­g­újabb trend a fri­zu­rák kö­zött a kó­ku­szár­nya­latú haj. Légy bátor, és fes­tesd át a hajad erre a fan­tasz­ti­kus ár­nya­latra. Ős­szel így csá­bítsd el a férfi­a­kat. Mu­tat­juk a leg­szebb fri­zu­rá­kat.

Légy bátor, és fes­tesd át a hajad erre a fan­tasz­ti­kus ár­nya­latra. Ős­szel így csá­bítsd el a férfi­a­kat. Mu­tat­juk a leg­szebb fri­zu­rá­kat.

Újra hódít a retro pulcsi, így hordják az igazán vagány nők

Újra hódít a retro pulcsi, így hordják az igazán vagány nők

Va­gány és ké­nyel­mes lett az őszi pul­csi, a sztá­rok is szí­ve­sen hord­ják. Ne hagyd ki te sem, egy ilyen ru­ha­da­rab min­den­ki­nek kö­te­lező!

Va­gány és ké­nyel­mes lett az őszi pul­csi, a sztá­rok is szí­ve­sen hord­ják. Ne hagyd ki te sem, egy ilyen ru­ha­da­rab min­den­ki­nek kö­te­lező! Éve­kig tudod majd vi­selni, ezt meg­ígér­jük, a di­vat­ból so­káig nem megy ki.Örök darab, ez a fazon. Mu­tat­juk az is­mert höl­gye­ket, ők mi­lyet vá­lasz­tot­tak.