SIKK

Így készül a tartósan ívelt, gyönyörű szempilla. Minden nő ilyet szeretne

Így készül a tartósan ívelt, gyönyörű szempilla. Minden nő ilyet szeretne

Ma­ga­sabbra ível, és sok­kal to­vább marad gön­dör a szem­pil­lád, ha az alábbi trük­köt al­kal­ma­zod.

Zseniális, ezért a divatért őrülnek meg nyáron a barna hajú nők

Zseniális, ezért a divatért őrülnek meg nyáron a barna hajú nők

A barna haj­szín klasszi­kus, nőies, ter­mé­sze­tes vi­lá­gá­nak szám­ta­lan szín­ár­nya­lata lé­te­zik. Vál­toz­tass egy ki­csit rajta!

Egyesült a hasi tasi és a ronda papucs: íme, a szerelemgyerek

Egyesült a hasi tasi és a ronda papucs: íme, a szerelemgyerek

Az em­be­rek szo­mo­rúan fi­gye­lik az öv­táska tö­ret­len pá­lyá­ját, ami ma­ka­csul nem akar ki­menni a di­vat­ból...

Az em­be­rek szo­mo­rúan fi­gye­lik az öv­táska tö­ret­len pá­lyá­ját, ami nem akar ki­menni a di­vat­ból...

Az idei nyár legvadabb divatja jön: csak erős idegzetűeknek

Az idei nyár legvadabb divatja jön: csak erős idegzetűeknek

Ez a stí­lus min­den nőből ki­hozza a va­dító szex­bom­bát. Mu­ta­tunk né­hány na­gyon ütős szet­tet!

Vib­ráló min­ták és esze­lős szín­ka­val­kád jel­lemzi a leg­újabb tren­det. Ez a stí­lus min­den nőből ki­hozza a va­dító szex­bom­bát. Mu­ta­tunk né­hány na­gyon ütős szet­tet!

Így lett a ducinő ultracsinos Meghan Markle segítségével

Így lett a ducinő ultracsinos Meghan Markle segítségével

A gyö­nyörű her­cegné for­du­la­tos élete és per­sze stí­lusa vi­lág­szerte mil­li­ó­kat ins­pi­rál.

Ez az eny­hén szólva plu­szos mé­retű nő vette a bá­tor­sá­got, és meg­pró­bálta le­utá­nozni Meg­han Mar­kel szett­jeit.

Döbbenetes módon formálja át a női alakot a legújabb nadrágfazon

Döbbenetes módon formálja át a női alakot a legújabb nadrágfazon

Nyá­ron ab­szo­lút kö­te­lező darab, nézd meg a leg­di­va­to­sabb szet­te­ket!

Nyá­ron ab­szo­lút kö­te­lező darab, nézd meg a leg­di­va­to­sabb szet­te­ket!

Borzalmas divattal rukkoltak elő idén nyárra a férfiaknak

Borzalmas divattal rukkoltak elő idén nyárra a férfiaknak

Sokan máris utál­ják.

Né­hány évvel ez­előtt még senki sem ve­te­me­dett volna arra, hogy rö­vid­nad­rá­got húz­zon a za­kó­hoz, mert mi­ni­mum kör­be­rö­hö­gik az utcán.

Ez az apróság a titok: Így leszel tökéletes bombanő a strandon

Ez az apróság a nagy titok: Így leszel tökéletes bombanő a strandon

Az idei nyár hosszú­nak és for­ró­nak ígér­ke­zik, ne fe­led­kezz meg a meg­fe­lelő láb­ápo­lás­ról sem! Egy di­va­tos pe­di­kűr nem­csak téged fog fel­dobni...

Az idei nyár hosszú­nak és for­ró­nak ígér­ke­zik, ne fe­led­kezz meg a meg­fe­lelő láb­ápo­lás­ról sem. Egy di­va­tos pe­di­kűr­rel pedig fel­dob­ha­tod az egész he­te­det, mu­tat­juk a leg­fris­sebb tren­de­ket, ame­lyek kö­zött egész biz­tos, hogy ta­lálsz ked­vedre valót!!

Ettől a divattól mindenkinek jobb kedve lesz! Te felvennéd?

Ettől a divattól mindenkinek jobb kedve lesz! Te felvennéd?

Ki ne vágyna a nyári me­leg­ben egy tró­pusi szi­getre?

Ki ne vágyna a nyári me­leg­ben egy eg­zo­ti­kus szi­getre? Ha nem is ug­rasz azon­nal re­pü­lő­je­gyet venni...

Ez a menő rúzs lesz az idei nyár nagy divatja

Ez a menő rúzs lesz az idei nyár nagy divatja

Vá­lassz egy erős színt, de ne vidd túl­zásba!

Vá­lassz egy erős színt, de ne vidd túl­zásba! Egy jó nyár rúz­zsal az aj­ka­don va­dí­tóan szép és nőies le­hetsz. Menő smin­kek, új és régi tren­dek a di­vat­ban. Mu­tat­juk az öt­le­te­ket.

Ez a formájú táska mindent visz idén, egyszerűen imádják a csinos nők

Ez a formájú táska mindent visz idén, egyszerűen imádják a csinos nők

Nem hét­köz­napi alakja miatt erő­tel­jes stí­lust ad meg­je­le­né­sed­nek.

Hódít nyá­ron a kis kerek táska, és nem vé­let­le­nül: min­den fon­tos dolog be­le­fér, és szinte min­den al­ka­lomra fel­ve­he­ted. Rá­adá­sul nem hét­köz­napi alakja miatt erő­tel­jes stí­lust ad meg­je­le­né­sed­nek. Mu­ta­tunk né­hány szu­per össze­ál­lí­tást!

Meghan Markel körömlakkja felrobbantotta a netet, elképesztő gyönyörű manikűr

Meghan Markel körömlakkja felrobbantotta a netet, elképesztő gyönyörű manikűr

Jel­szó: ma­radj ter­mé­sze­tes!

A her­cegnő cso­dás ma­ni­kűr­jé­vel di­va­tot te­rem­tett. Meg­őrül­nek idén a nők a ha­sonló ér­zéki, szép ke­ze­kért. Ta­láld meg ma­gad­nak a saját szín­ár­nya­la­tod! Ma­radj ter­mé­sze­tes!

Ebben a bikiniben szuperszexi lesz minden husi nő a nyáron!

Ebben a bikiniben szuperszexi lesz minden husi nő a nyáron!

Meg­mu­tat­juk azt a fa­zont, ami iga­zán elő­nyös és dögös!

Meg­mu­tat­juk azt a fa­zont, ami iga­zán elő­nyös és dögös! Idén meg­hó­dí­tod a par­tot.

Villan a tetkó a bikiniből! Ez a minta lesz nyáron a divat

Villan a tetkó a bikiniből! Ez a minta lesz nyáron a divat

Idén nyá­ron cso­da­szép nőies min­ták, szim­bó­lu­mok buk­kan­tak fel a te­to­vá­lá­sok kö­zött. Így ejtsd ámu­latba a férfi­a­kat. Mu­tat­juk a szexi, és kifi­no­mult for­má­kat.

Idén nyá­ron cso­da­szép nőies min­ták, szim­bó­lu­mok buk­kan­tak fel a te­to­vá­lá­sok kö­zött. Így ejtsd ámu­latba a férfi­a­kat. Az ön­ki­fe­je­zés­hez fon­tos szem­pont, hogy ki­mu­tasd nő­i­es­sé­ged a magad egyedi és fan­tasz­ti­kus mód­ján. Vá­lassz íz­lé­sed sze­rint. Mu­tat­juk a szexi, és kifi­no­mult for­má­kat.

Szuperszexi a nyár hajszíne: A fahéj árnyalattal mindenkit meghódítasz

Szuperszexi a nyár hajszíne: A fahéj árnyalattal mindenkit meghódítasz

Bá­mu­la­tos ez a haj­szín. Min­den­ki­nek jól áll, dögös, ter­mé­sze­tes, és a va­ri­á­ciók száma szinte vég­te­len!

Órákig készül az új manikűr, mégis imádják a nők

Órákig készül az új manikűr, mégis imádják a nők

A leg­több nő imádja a ro­man­ti­kát!

A leg­több nő imádja a ro­man­ti­kát, így idén óri­ási divat lett a ró­zsás köröm. Csak az a baj vele, hogy órá­kat kell ülni a sza­lo­nok­ban érte.

Ezzel a fehérneművel lepd meg a párod nyáron, őrjítő lesz az éjszaka

Ezzel a fehérneművel lepd meg a párod nyáron, őrjítő lesz az éjszaka

Ha sze­ret­nél egy iga­zán forró éj­sza­kát, vá­lassz egy kü­lön­le­ges fe­hér­ne­műt.

Ha sze­ret­nél egy iga­zán forró éj­sza­kát, vá­lassz egy kü­lön­le­ges fe­hér­ne­műt. Így káp­ráz­tasd el idén a párod!

Mezítlábas szandál lett a divat, szexi lesz a női láb

Mezítlábas szandál lett a divat, szexi lesz a női láb

Ki mondta, hogy a láb­fej csak a kö­röm­lakk­tól és a láb­gyű­rű­től lehet szép? Mu­tat­juk, ho­gyan lesz csá­bí­tóan szexi és vonzó.

Ki mondta, hogy a láb­fej csak a kö­röm­lakk­tól és a láb­gyű­rű­től lehet szép? Mu­tat­juk, ho­gyan lesz csá­bí­tóan szexi és vonzó. Szu­per vá­lasz­tási le­he­tő­sé­gek a fan­tasz­ti­kus kí­ná­lat­ból. Éke­sítsd a láb­fe­je­det intim és kü­lön­le­ges láb­be­li­vel. St­ran­dok ked­vence lesz, le­gyen ez a nyár meg­le­pe­tése.

8 zseniális melltartó, ami pánt nélkül sem csúszik le

8 zseniális melltartó, ami pánt nélkül sem csúszik le

Hátul mé­lyen ki­vá­gott vagy pánt nél­küli ruhát sze­ret­nél fel­venni? Ne add fel, van meg­ol­dás!

Hátul mé­lyen ki­vá­gott vagy pánt nél­küli ruhát sze­ret­nél fel­venni? Ne add fel, van meg­ol­dás!

Tökéletes lesz a popsid ebben a farmerban! Mindenkit meghódítasz

Tökéletes lesz a popsid ebben a farmerban! Mindenkit meghódítasz

Ez a nad­rág egy­sze­rűen bá­mu­la­tos for­má­kat hoz ki be­lő­led.

Ez a nad­rág egy­sze­rűen bá­mu­la­tos for­má­kat hoz ki be­lő­led. Ki kell pró­bál­nod!

Visszatért a 70-es évek a nagy divatja, így sminkelnek a szexi nők

Visszatért a 70-es évek a nagy divatja, így sminkelnek a szexi nők

A ko­balt­kék ár­nya­lat lett idén a menő. Fan­tasz­ti­kus vad szem­pá­rok­kal hó­dí­ta­nak nyá­ron a nők. Nem lehet el­len­állni!

Ebben a ruhában molettként is igazi bombázó leszel idén nyáron!

Ebben a ruhában molettként is igazi bombázó leszel idén nyáron!

A plusz kilók mel­lett is le­hetsz iga­zán csá­bító. Mu­tat­juk, mi­lyen össze­ál­lí­tá­sok a nye­rők.

Visszatért a 80'-as évek nagy divatja! Megfiatalodik benne minden nő

Visszatért a 80'-as évek nagy divatja! Megfiatalodik benne minden nő

Film­csil­la­gok ked­venc di­vatja volt, ismét hódít a koc­kás!

Film­csil­la­gok ked­venc di­vatja volt, ismét hódít a koc­kás! Egy­szerre fi­a­ta­los és ele­gáns ez a vi­se­let. Nad­rág­tól a szok­nyá­kon ke­resz­tül a bi­ki­ni­kig min­den­hez passzol ez a régi minta. Ne hagyd ki te sem az idei nyári kol­lek­ci­ód­ból!

Íme a világ 7 legszexibb bikinije, te melyiket vennéd fel?

Íme a világ 7 legszexibb bikinije, te melyiket vennéd fel?

Sze­ret­nél a nya­ra­lás­hoz egy új bi­ki­nit? Akkor most meg­mu­tat­juk, hogy me­lyek a leg­me­nőbb fa­zo­nok!

Sze­ret­nél a nya­ra­lás­hoz egy új bi­ki­nit? Akkor most meg­mu­tat­juk, hogy me­lyek a leg­me­nőbb fa­zo­nok!

Ez a szexi és fiatalos frizura igazi bombázóvá tesz a nyáron!

Ez a szexi és fiatalos frizura igazi bombázóvá tesz a nyáron!

A leg­na­gyobb divat sok szép­sé­ges vál­to­za­tát mu­tat­juk most meg neked. Imádni fogod a ha­tást, me­lyet ki­vál­tasz vele.

Ez a bugyi lesz idén a strandon a divat

Ez a bugyi lesz idén a strandon a divat

Göm­bö­lyöd­het a popsi, ne ta­kard el egé­szen!

Göm­bö­lyöd­het a popsi, ne ta­kard el egé­szen! Ke­ve­sebb anyag, iz­gal­ma­sabb meg­je­le­nés. Légy bátor, és büszke a for­mádra, ne hagyd ki ezt a fa­zont! Ebben a trend­ben nincs át­me­neti meg­ol­dás.

Még mindig divat az ombre, de már nem a hajukat színezik a nők

Még mindig divat az ombre, de már nem a hajukat színezik a nők

Dobd fel a meg­je­le­né­se­det ezzel a ma­ni­kűr­rel, még min­dig divat az ombre. Vá­lassz neked való szín­vi­lá­got, kre­a­tív öt­le­tek­kel dobd fel a kezed.

Dobd fel a meg­je­le­né­se­det ezzel a ma­ni­kűr­rel, még min­dig divat az ombre. Vá­lassz neked való szín­vi­lá­got, kre­a­tív öt­le­tek­kel dobd fel a kezed. Fan­tasz­ti­kus va­rázs­la­tos , de akár egy­sze­rűen ele­gáns ma­ni­kűr­rel min­denki meg­cso­dálja az ápolt kezed.

Így dobd fel a megunt napszemüvegedet

Így dobd fel a megunt napszemüvegedet

Sze­ret­nél egy kü­lön­le­ges és szexi nap­szem­üve­get? Vedd elő a fi­ók­ból a régit és újítsd fel egy­sze­rűen! Íme a leg­jobb nyári öt­le­tek!

Sze­ret­nél egy kü­lön­le­ges és szexi nap­szem­üve­get? Vedd elő a fi­ók­ból a régit és újítsd fel egy­sze­rűen! Íme a leg­jobb nyári öt­le­tek!

Eszméletlen dögös leszel ezekkel a szuper, nyári manikűrökkel!

Eszméletlen dögös leszel ezekkel a szuper, nyári manikűrökkel!

Meg­mu­tat­juk, mik lesz­nek idén nyá­ron a leg­di­va­to­sab­bak. Fi­gyelj!

Meg­mu­tat­juk, mik lesz­nek idén nyá­ron a leg­di­va­to­sab­bak. Fi­gyelj!

Áttetsző csipkébe bújtak a nők! Őrülten szexi lett a nyári ruha

Áttetsző csipkébe bújtak a nők! Őrülten szexi lett a nyári ruha

Nem kell ahhoz meny­asszony­nak lenni, hogy cso­dás csip­kés ruhát ve­hess fel. Íme az idei nyár fan­tasz­ti­kus, ro­man­ti­kus, sze­xis trendje!

Nem kell ahhoz meny­asszony­nak lenni, hogy cso­dás csip­kés ruhát ve­hess fel. Cso­dá­la­tos, fehér és hal­vány színű ruhák rob­ban­tak be a hét­köz­na­pok ruhái közé. Íme az idei nyár fan­tasz­ti­kus, ro­man­ti­kus, sze­xis trendje! Mu­tat­juk a leg­szu­pe­rebb esti di­va­tot. Ki ne hagyd te sem!

Soha ilyen trükkös kiegészítőt nem kapott még a női fürdőruha

Ilyen trükkös nem volt még a női fürdőruha

A ter­ve­ző­ket egyet­len cél ve­zette: azt a ha­tást akar­ták el­érni, hogy a nők hasa minél in­kább la­pos­nak tűn­jön a für­dő­ru­ci­ban.

Visszatért a régi divat, trükkösen villantanak mellet a nők

Visszatért a régi divat, trükkösen villantanak mellet a nők

Még min­dig órási divat a has­póló. Fan­tasz­ti­kus le­he­tő­sé­gek rejt ma­gá­ban ez a trend. Ha meg­ta­lá­lod az iga­zán hoz­zád illőt, min­denki szája nyitva marad.

Még min­dig órási divat a has­póló. Fan­tasz­ti­kus le­he­tő­sé­gek rejt ma­gá­ban ez a trend. Ha meg­ta­lá­lod az iga­zán hoz­zád illőt, min­denki szája nyitva marad. Légy ki­hívó és mégis ti­tok­za­tos! Vá­lassz bár­me­lyik fűzős topp közül, egy fa­zon­nak kö­te­lező len­nie az idei nyári kol­lek­ci­ód­ban!

Így mutatják meg újabban a nők eljegyzési gyűrűjüket

Így mutatják meg újabban a nők eljegyzési gyűrűjüket

Ki ne lenne büszke arra, hogy az ál­tala imá­dott férfi végre elő­állt a nagy kér­dés­sel? Bol­dog höl­gyek, fo­tók­kal kür­tö­lik vi­lággá, hogy meny­asszo­nyok let­tek.

Ki ne lenne büszke arra, hogy az ál­tala imá­dott férfi végre elő­állt a nagy kér­dés­sel? Bol­dog höl­gyek, kre­a­tív, vic­ces és ele­gáns fo­tók­kal kür­tö­lik vi­lággá, hogy végre be­lő­lük is meny­asszony lett.Nézd meg te is , hátha ked­vet, öt­le­tet kapsz vagy éppen csak kí­ván­csi vagy. A képek ma­gu­kért be­szél­nek!

Robban a fürdőruhabomba, szexibb, mint a bikini

Robban a fürdőruhabomba, szexibb, mint a bikini

Ilyen dö­gö­set még nem lát­tál, ez a für­dő­ruha egy­be­ré­szes, mégis alig takar va­la­mit a női tes­ten! Esz­mé­let­len szexi meg­ol­dá­sok, mu­tat­juk is!

Őrület: Visszatér a '60-as évek legnagyobb hajdivatja

Őrület: Visszatér a '60-as évek legnagyobb hajdivatja

A könnyen va­ri­ál­ható és rend­kí­vül nőies ki­egé­szí­tő­vel egész nyá­ron trendi és ápolt lesz a hajad!

A könnyen va­ri­ál­ható és rend­kí­vül nőies ki­egé­szí­tő­vel egész nyá­ron trendi és ápolt lesz a hajad!

Úgy érzed alacsony vagy? Ezek a trükkök segítenek megnyújtani az alakod

Úgy érzed alacsony vagy? Ezek a trükkök segítenek megnyújtani az alakod

Mu­ta­tunk né­hány olyan össze­ál­lí­tást, amely op­ti­ka­i­lag ma­ga­sabb­nak lát­tat.

Hihetetlen, ez a tetoválás lett a divat! Igazán praktikus ez a minta

Hihetetlen, ez a tetoválás lett a divat! Igazán praktikus ez a minta

Ér­de­mes a te­to­vá­lást pi­ci­ben kez­deni, még utána el­dönt­he­ted vágysz-e va­ló­ban többre!

Elképesztő szexi az új farmerben a fenék! Imádják a pasik

Elképesztő szexi az új farmerben a fenék! Imádják a pasik

Itt a pop­si­vil­lantó far­mer, csak ki kell cso­ma­golni be­lőle a nőt. Hátul cip­zá­ros lett a nad­rág, ki­emeli a göm­bö­lyű for­má­kat, bár nem min­den­ki­nek való.

Itt a pop­si­vil­lantó far­mer, csak ki kell cso­ma­golni be­lőle a nőt. Hátul cip­zá­ros lett a nad­rág, ki­emeli a göm­bö­lyű for­má­kat, bár nem min­den­ki­nek való ez az őrült új divat. Ér­de­mes hozzá értő férfi szak­értő kí­sé­re­té­ben fel­pró­bálni, mi­előtt meg­ven­néd az üz­let­ben.

Ez a nyár legszexibb cipője, amit mindenhez felvehetsz

Ez a nyár legszexibb cipője, amit mindenhez felvehetsz

Ismét nagy ked­venc lett ez az egy­szerű pa­pucs, nincs is ennél prak­ti­ku­sabb vi­se­let. Ebből a fa­zon­ból a leg­jobb, ha egy­ből ket­tőt ve­szel.

Ismét nagy ked­venc lett ez az egy­szerű pa­pucs, nincs is ennél prak­ti­ku­sabb vi­se­let. Ebből a fa­zon­ból a leg­jobb, ha egy­ből ket­tőt ve­szel, mert a nagy me­leg­ben is imádni fogod. Szu­per pa­pucs a min­den­napi te­en­dők el­in­té­zé­sé­hez, igazi ked­venc ro­han­gá­lós. Ki­hagy­ha­tat­lan fazon!

Te jó ég! Lyukas lesz idén a fürdőruha!

Te jó ég! Lyukas lesz idén a fürdőruha!

Sej­tel­mes és szexi ez a kü­lön­le­ges fazon. Op­ti­ka­i­lag vál­toz­tat az ará­nyo­kon. Ér­de­mes fel­pró­bálni, hogy meg­tudd, me­lyik áll neked a leg­elő­nyö­seb­ben!

Sej­tel­mes és szexi ez a kü­lön­le­ges fazon. Op­ti­ka­i­lag vál­toz­tat az ará­nyo­kon. Ér­de­mes fel­pró­bálni, hogy meg­tudd, me­lyik áll neked a leg­elő­nyö­seb­ben!

Furcsa melír lett a divat! Miért szeretik ezt a nők?

Furcsa melír lett a divat! Miért szeretik ezt a nők?

Itt a nyár nagy meg­le­pe­tése, me­tálba bo­rult a nők haja. Ismét hó­dí­ta­nak az ezüs­tös, őszülő tin­csek!

Itt a nyár nagy meg­le­pe­tése, me­tálba bo­rult a nők haja. Ismét hó­dí­ta­nak az ezüs­tös, őszülő tin­csek! Fesz­ti­vá­lok ked­vence lesz idén, de az biz­tos, hogy nem min­den­ki­nek áll jól. Jól gon­dold meg mi­előtt te is meg­csi­nál­ta­tod! Aki­nek vi­szont jól áll, az nem hét­köz­napi lesz,az biz­tos!

Egyetlen pár fülbevalót kell csak venned idén nyáron, mutatjuk, milyet

Egyetlen pár fülbevalót kell csak venned idén nyáron, mutatjuk, milyet

Ez lesz az idei divat nagy­ágyúja, lát­vá­nyos és szinte fil­lé­rekbe kerül.

Ez lesz az idei divat nagy­ágyúja, lát­vá­nyos és szinte fil­lé­rekbe kerül. Ne­hogy ki­hagyd nyá­ron a ka­rika fül­be­va­lót, légy iga­zán csi­nos, trendi nő. Mu­tat­juk, ho­gyan vi­seld! Tuti jól fog állni neked is!

Ez lesz a nyár legcsábítóbb hajszíne: arany ombre!

Ez lesz a nyár legcsábítóbb hajszíne: arany ombre!

Az álom­szép fri­zu­rá­val min­den­kit le­ve­hetsz a lá­bá­ról. Ez a haj­szín egy­sze­rűen mesés.

Az álom­szép fri­zu­rá­val min­den­kit le­ve­hetsz a lá­bá­ról. Ez a haj­szín egy­sze­rűen mesés.

A férfiak szavaztak: Ilyen ruhában járjanak nyáron a nők

A férfiak szavaztak: Ilyen ruhában járjanak nyáron a nők

A férfiak vá­lasz­tot­tak, a nők fel­ve­he­tik a kom­bi­nét az ut­cára! Nézd a dolog jó ol­da­lát, és vá­lassz neked meg­fe­lelő fa­zont, meg fogod ta­lálni!

A férfiak vá­lasz­tot­tak, a nők fel­ve­he­tik a kom­bi­nét az ut­cára! Nézd a dolog jó ol­da­lát, és vá­lassz neked meg­fe­lelő fa­zont, meg fogod ta­lálni! Nagy a kí­ná­lat, rö­vi­det,hosszút, és kü­lön­böző színt is vá­laszt­hatsz. Ez a divat fe­lül­múl­hatja a kép­ze­le­tet, nézz körül a bol­tok­ban. Mu­ta­tunk né­há­nyat.

12 szuper fürdőruha, gyönyörű nagymellű nőknek

12 szuper fürdőruha, gyönyörű nagymellű nőknek

A für­dő­ru­ha­vá­sár­lás nem egy­szerű.

A für­dő­ru­ha­vá­sár­lás min­den­ki­nek a nyár leg­ne­he­zebb pil­la­na­tai közé tar­to­zik. Ez a fa­lat­nyi ru­ha­da­rab ugyanis meg­lepő módon képes for­málni az ala­kot.

A divatos csajok szerint ez az idei nyár legmenőbb cipője

A divatos csajok szerint ez az idei nyár legmenőbb cipője

Mu­tat­juk a nyár ked­ven­ceit.

Nincs is szebb egy női ci­pős­szek­rény­nél. De most rakd félre az összes lapos nyári szan­dit és cipőt! Elő a leg­me­nőbb ma­gas­sar­kú­val!

90 éves, de még mindig divat! Rajonganak érte az emberek

90 éves, de még mindig divat! Rajonganak érte az emberek

Las­san 90 éve, hogy Miki egér de­bü­tált a film­vász­non, de még min­dig ugyan­ak­kora sztár.

Las­san 90 éve, hogy Miki egér de­bü­tált a film­vász­non, de még min­dig ugyan­ak­kora sztár.

Kényelmetlen a farmerod? Itt a megoldás!

Kényelmetlen a farmerod? Itt a megoldás!

Túl bő vagy éppen túl szűk a far­me­rod? Ne ess két­ségbe, van meg­ol­dás! Hi­he­tet­len öt­le­tek, ho­gyan lesz újra ké­nyel­mes a nad­rág.

Túl bő vagy éppen túl szűk a far­me­rod? Ne ess két­ségbe, van meg­ol­dás! Hi­he­tet­len öt­le­tek, ho­gyan lesz újra ké­nyel­mes a nad­rág.Ne dobd ki és ne aján­dé­kozd el, sőt va­ló­színű új nad­rá­got sem kell ven­ned. Igazi va­rázs­la­tos trük­kök­kel és jó ta­ná­csok­kal lá­tunk most el. Kö­vesd az uta­sí­tá­so­kat!

Bevadul nyárra a fürdőruhadivat, eszméletlenül szexi lesz minden nő

Bevadul nyárra a fürdőruhadivat, eszméletlenül szexi lesz minden nő

Ennyire dögös csip­ke­cso­dá­kat rég lát­tunk, baj­ban lesz­nek a férfiak!

Ennyire dögös csip­ke­cso­dá­kat rég lát­tunk, az biz­tos, hogy baj­ban lesz­nek a férfiak!

Nagyon merészen villant bombapopsit a legújabb farmerdivat

Nagyon merészen villant bombapopsit a legújabb farmerdivat

Újabb bi­zarr di­vat­trend buk­kant fel a ho­ri­zon­ton, ami­től a férfiak több­sége biz­to­san a szí­vé­hez kap.

Újabb bi­zarr di­vat­trend buk­kant fel a ho­ri­zon­ton, ami­től a férfiak több­sége biz­to­san a szí­vé­hez kap.

Nem hiszed el, mi lesz 2018 nyarának legnagyobb farmerdobása!

Nem hiszed el, mi lesz 2018 nyarának legnagyobb farmerdobása!

Idén a far­mert nem csak nad­rág, short vagy far­mer­dzseki for­má­já­ban vi­sel­jük: vissza­tért a far­mer­ruha.

Soha többé bugyibaki: Fehér farmer alá itt a megoldás

Soha többé bugyibaki: Fehér farmer alá itt a megoldás

Vajon mi­lyen bugyi a nyerő?

A fehér nad­rág az egyik leg­jobb nyári vi­se­let. Azt azon­ban na­gyon meg kell vá­lo­gatni, mi­lyen bu­gyit húzol alá! El­árul­hat­juk, nem a fehér a nyerő!

Hódít a szexi melltartó, ettől most megvadulnak a férfiak

Hódít a szexi melltartó, ettől most megvadulnak a férfiak

Szám­ta­lan szép fe­hér­nemű kö­zött a leg­va­dabb el­kép­ze­lé­se­ket is fe­lül­múlja ez a kü­lön­le­ges fazon.

Szám­ta­lan szép fe­hér­nemű kö­zött a leg­va­dabb el­kép­ze­lé­se­ket is fe­lül­múlja ez a kü­lön­le­ges fazon. Vá­laszd ezt a szexi mell­tar­tót, biz­tos, hogy nagy si­ke­red lesz benne az ágy­ban.

A szalagmelír az új divat, őrülten szexi lesz minden nő

A szalagmelír az új divat, őrülten szexi lesz minden nő

Cso­dás fri­zu­rák, egy kis fi­a­ta­los va­rázs, itt a nyári, szu­per melír! Vá­lassz sza­lag csí­ko­kat a ha­jadba, akár ter­mé­sze­tes, akár va­dító ha­tás­sal!

Cso­dás fri­zu­rák, egy kis fi­a­ta­los va­rázs, itt a nyári, szu­per melír! Vá­lassz sza­lag csí­ko­kat a ha­jadba, akár ter­mé­sze­tes, akár va­dító ha­tás­sal! Idén is jól jöhet egy kis újí­tás, nem kell azon­nal a vég­le­tek­kel kez­deni, ezzel a meg­ol­dás­sal vi­szont nem lő­hetsz félre! Mu­tat­juk a szu­per fa­zo­no­kat.

Ez a tetkó lesz az idei nyár nagy őrülete

Ez a tetkó lesz az idei nyár nagy őrülete

Lepd meg magad ezzel a cso­da­szép te­to­vá­lás­sal. Ideje, hogy le­száll­jon a pil­langó a vál­la­don. Ha eddig nem si­ke­rült vá­lasz­ta­nod, talán itt az ideje a dön­tés­nek. Mu­ta­tunk né­hány öt­le­tet.

Lepd meg magad ezzel a cso­da­szép te­to­vá­lás­sal. Ideje, hogy le­száll­jon a pil­langó a vál­la­don. Mu­ta­tunk né­hány öt­le­tet.

Nyári csizma lesz a divat. Biztos, hogy szeretik ezt a nők?

Nyári csizma lesz a divat. Biztos, hogy szeretik ezt a nők?

Fel­tűnő csiz­mák az idei nyár trend­jei kö­zött! Mit gon­dolsz, tény­leg ké­nyel­mes lehet egy ilyen darab?

Fel­tűnő csiz­mák az idei nyár trend­jei kö­zött! Mit gon­dolsz, tény­leg ké­nyel­mes lehet egy ilyen darab? Sokan tar­ta­nak attól, hogy va­ló­ban fel­ve­szik-e a hét­köz­na­po­kon is ezt a fur­csa láb­be­lit a nők. A nyár vá­laszt ad majd ne­künk! Azért, ha meg­tet­szik neked, ne té­to­vázz!

Krémszóda haj a nyár legnagyobb őrülete, bezsonganak tőle a férfiak

Krémszóda haj a nyár legnagyobb őrülete, bezsonganak tőle a férfiak

Ez most a min­dent el­söprő divat, már most írd be magad a fod­rász­hoz!

Hó­díts a hol­ly­woodi sztá­rok és a leg­na­gyobb mo­del­lek által is­mertté tett haj­trend­del! Ez most a min­dent el­söprő divat, már most írd be magad a fod­rász­hoz!

Szédítően szexi és éveket fiatalít a tavasz legnagyobb frizuradivatja

Szédítően szexi és éveket fiatalít a tavasz legnagyobb frizuradivatja

A vál­to­zás, amit egy jól nyírt új fri­zura hoz, egé­szen el­ké­pesztő!

Hosszú haj­ból rö­vi­det: miért ne? A vál­to­zás, amit egy jól nyírt új fri­zura hoz, egé­szen el­ké­pesztő!

Szuper kényelmes magassarkú a nők legnagyobb nyári kedvence

Szuper kényelmes magassarkú a nők legnagyobb nyári kedvence

Ezt a fa­zont nem sza­bad ki­hagyni! A leg­ké­nyel­me­sebb fazon, amit va­laha ké­szí­tet­tek, szár­nyal a te­li­talpú szandi!

Ezt a fa­zont nem sza­bad ki­hagyni! A leg­ké­nyel­me­sebb fazon, amit va­laha ké­szí­tet­tek, szár­nyal a te­li­talpú szandi! Vissza a 70-es évekbe, de vá­laszt­hatsz mai mo­dern fa­zont is! Lehet la­po­sabb és ma­ga­sabb fazon, fo­nott vagy pa­rafa talpú, mind­egyik fa­zon­ban jól fogod magad érezni!

Így néznek ki a valódi nők farmerban! Nem baj, ha kerek a feneked

Így néznek ki a valódi nők farmerban! Nem baj, ha kerek a feneked

Nincs ki­fo­gás! Ne hagyd ki idén a far­mert, le­gyen rövid vagy hosszú, vál­lald fel a fe­ne­ke­det!

Így válassz bugyit: legyen szexi és praktikus a hét minden napjára

Így válassz bugyit: legyen szexi és praktikus a hét minden napjára

Nem árt tisz­tá­ban lenni az al­só­nemű vá­lasz­tá­sa­kor azzal, hogy al­ka­tod­hoz mi­lyen bugyi a leg­meg­fe­le­lőbb és hogy mely fa­zont ré­sze­sí­tik előny­ben a férfiak.

Nem árt tisz­tá­ban lenni az al­só­nemű vá­lasz­tá­sa­kor azzal, hogy al­ka­tod­hoz mi­lyen bugyi a leg­meg­fe­le­lőbb és hogy mely fa­zont ré­sze­sí­tik előny­ben a férfiak. Mos­tan­tól egy­szerű dol­god lesz!

Bombázó leszel 2018 nyarának legszexibb szerelésében!

Bombázó leszel 2018 nyarának legszexibb szerelésében!

Ha még nem si­ke­rült tel­je­sen meg­sza­ba­dul­nod a télen fel­sze­dett ki­lók­tól, akkor élj a trend leg­na­gyobb do­bá­sá­val!

Ha még nem si­ke­rült tel­je­sen meg­sza­ba­dul­nod a télen fel­sze­dett ki­lók­tól, akkor élj a trend leg­na­gyobb do­bá­sá­val! Amennyire nőies és ele­gáns, annyira rafi­nált is a kilók el­tün­te­té­sé­ben.

Tarol a statement cipő: Idén nyáron ebben lesz ultraszexi minden nő

Tarol a statement cipő: Idén nyáron ebben lesz ultraszexi minden nő

Fan­tasz­ti­ku­san csi­nos nyári vi­se­let: tarol a szan­din a bo­ka­pánt. Ne hagyd ki idén ezt a zic­cert, mu­tat­juk a mo­del­le­ket!

Megint hódít a bokalánc, őrülten szexi lesz a női láb

Megint hódít a bokalánc, őrülten szexi lesz a női láb

Egé­szítsd ki a szexi bi­ki­ni­det egy va­dí­tóan vonzó bo­ka­lánc­cal! A nyár nél­kü­löz­he­tet­len kel­léke, a férfiak ked­vence!

Egé­szítsd ki a szexi bi­ki­ni­det egy va­dí­tóan vonzó bo­ka­lánc­cal! A nyár nél­kü­löz­he­tet­len kel­léke, a férfiak ked­vence!

Egy ilyen kényelmes cipőre mindenkinek szüksége van

Egy ilyen kényelmes cipőre mindenkinek szüksége van

Aján­dé­kozd meg magad !

Ami­kor a hő­mérő hi­gany­szála 25 fok fölé szö­kik, vedd elő a nyár leg­ké­nyel­me­sebb ci­pő­jét. Aján­dé­kozd meg magad az idei év leg­szebb láb­be­li­jé­vel!

Ha így viseled a fehér farmert, akkor eszméletlen karcsú leszel

Ha így viseled a fehér farmert, akkor eszméletlen karcsú leszel

Örök darab a fehér far­mer, mégis sokan félve nyúl­nak hozzá. Pedig őrült szexi le­hetsz benne még tel­ten is!

Robban a nyári szódabikarbóna bomba: Ettől minden nő boldog lesz

Robban a nyári szódabikarbóna bomba: Ettől minden nő boldog lesz

Be­in­dult a szan­dál­sze­zon, de még nem volt időd egy ren­des pe­di­kűrre?

Be­in­dult a szan­dál­sze­zon, de még nem volt időd egy ren­des pe­di­kűrre? Meg­mu­tat­juk a turbó-meg­ol­dást! Rá­adá­sul semmi olyan nem kell hozzá, amit ne ta­lál­nál meg ott­hon a spájz­ban. Mind­össze öt perc kell az át­vál­to­zás­hoz!

Táskát keresel tavaszra? Ez a szín lesz most a menő

Táskát keresel tavaszra? Ez a szín lesz most a menő

Megér­kez­tek a szu­per ta­va­szi ki­egé­szí­tők, a tás­kák. Ne hagyd ki te sem a kol­lek­ci­ód­ból. Szép­sé­get, fi­a­tal­sá­got, sze­rel­met su­gal­la­nak.

Megér­kez­tek a szu­per ta­va­szi ki­egé­szí­tők, a tás­kák. Ne hagyd ki te sem a kol­lek­ci­ód­ból. Szép­sé­get, fi­a­tal­sá­got, sze­rel­met su­gal­la­nak. Vá­lassz egy kü­lön­le­ges fa­zont ebből a cso­dá­la­tos szín­ből. Ro­man­ti­kus es­tékre ugyan­úgy ta­lálsz meg­fe­le­lőt, mint egy egy­szerű vá­ros­né­zés­hez.

Virágos romper a szexi nyári divat

Virágos romper a szexi nyári divat

Tele van­nak a bol­tok pol­cai a jobb­nál jobb fa­zo­nok­kal, és szebb­nél-szebb vi­rá­gos rövid ke­zes­lá­ba­sok­kal. A nyár ked­venc ru­ha­da­rabja tarol a di­vat­ban idén is!

Tele van­nak a bol­tok pol­cai a jobb­nál jobb fa­zo­nok­kal, és szebb­nél-szebb vi­rá­gos rövid ke­zes­lá­ba­sok­kal. A nyár ked­venc ru­ha­da­rabja tarol a di­vat­ban idén is!

Ezzel a trükkös melltartóval elképesztő dögös lesz a női dekoltázs

Ezzel a trükkös melltartóval elképesztő dögös lesz a női dekoltázs

Mu­tat­juk a leg­szu­pe­rebb meg­ol­dást, ezt egy­sze­rűen imádni fogod!

Ide­ge­sí­te­nek, hogy lát­szód­nak a pán­tok a nyári ruha alól? Vagy nem eléggé szé­pen emeli ki a de­kol­tá­zso­dat? Mu­tat­juk a leg­szu­pe­rebb meg­ol­dást, ezt egy­sze­rűen imádni fogod!

Ettől a kiegészítőtől leszel ellenállhatatlan a nyáron

Ettől a kiegészítőtől leszel ellenállhatatlan a nyáron

A szal­ma­táska a nyár leg­na­gyobb di­vatja. A város kö­ze­pén is olyan le­szel, mint aki épp a strandra ké­szül.

A szal­ma­táska a nyár leg­na­gyobb di­vatja. A város kö­ze­pén is olyan le­szel, mint aki épp a strandra ké­szül, rá­adá­sul min­den elfér benne egy mun­ka­nap kel­lék­tá­rá­tól kezdve a für­dő­ru­háig. Ideje, hogy be­sze­rezz egyet, hogy tö­ké­le­te­sen di­va­tos légy!

Óriási bikini-meglepetés: ez a szín lesz idén nyáron a legnagyobb divat

Óriási bikini-meglepetés: ez a szín lesz idén nyáron a legnagyobb divat

Szé­pen ki­emeli a bar­na­sá­got és min­den­ki­nek szu­pe­rül áll!

Szé­pen ki­emeli a bar­na­sá­got és min­den­ki­nek szu­pe­rül áll!

Ezzel a zseniális trükkel mindenki karcsúbbnak tűnhet

Ezzel a zseniális trükkel mindenki karcsúbbnak tűnhet

Ami­kor fel­sza­lad­nak a kilók, nem egy­szerű úgy öl­töz­ködni, hogy min­den ugyan­olyan elő­nyö­sen áll­jon, mint előtte.

Ami­kor fel­sza­lad­nak a kilók, nem egy­szerű úgy öl­töz­ködni, hogy min­den ugyan­olyan elő­nyö­sen áll­jon, mint előtte. Mu­tat­juk a trük­kö­ket, me­lyek szinte örök ér­vé­nyűek. Be­ve­té­sen a ki­egé­szí­tők, és az op­ti­kai va­rázs­szer­erek! Van meg­ol­dás, csak kí­sér­le­tezni kell, me­lyik trükk segít neked.