SIKK

Ezt rontják el a nők a bugyival

Ezt rontják el a nők a bugyival

Van né­hány ti­pi­kus baki, amit szinte min­den nő el­kö­vet.

Van né­hány ti­pi­kus baki, amit szinte min­den nő el­kö­vet, ami­kor fel­húzza a bu­gyi­ját. Mu­tat­juk, miről is van szó, és se­gí­tünk, hogy már a reg­geli bu­gyi­hú­zás­nál sok­kal egész­sé­ge­sebb le­gyél.

10 gyönyörű őszi hajszín, amitől szexi lesz minden nő

10 gyönyörű őszi hajszín, amitől szexi lesz minden nő

Be­kö­szön­tött az ősz, el­bú­csúz­hatsz a kerti par­tik­tól, és a nyári divat szik­rázó szí­ne­i­től.

Be­kö­szön­tött az ősz, el­bú­csúz­hatsz a kerti par­tik­tól, és a nyári divat szik­rázó szí­ne­i­től. De sze­ren­csére ez az év­szak sem lesz unal­mas, már ami a fri­zu­ra­tren­det il­leti.

11 gyönyörű tetkó ötlet, ami ősszel nagy divat lesz

11 gyönyörű tetkó ötlet, ami ősszel nagy divat lesz

Megér­ke­zett az őszi trend a te­to­vá­lás sze­rel­me­se­i­nek. Újra a mi­ni­mál stí­lus hódít, most az iga­zán nőies és ke­cses min­ták a nye­rők.

Megér­ke­zett az őszi trend a te­to­vá­lás sze­rel­me­se­i­nek. Újra a mi­ni­mál stí­lus hódít, most az iga­zán nőies és ke­cses min­ták a nye­rők.

Óriási meglepetést hoz az őszi divat, kivirágzik minden

Óriási meglepetést hoz az őszi divat, kivirágzik minden

Őszre ér­kez­tek a ta­va­szi mo­del­lek?

Őszre ér­kez­tek a ta­va­szi mo­del­lek? Nem erről van szó, az új da­ra­bok in­kább vi­dám­sá­got hoz­tak a tren­dekbe. Éld meg az őszi-téli idényt fi­a­ta­los fris­ses­ség­gel!

Hihetetlen, ez a két szín lett együtt a divat! Szexi lesz tőle minden nő

Hihetetlen, ez a két szín lett együtt a divat! Szexi lesz tőle minden nő

Ki ne fi­gyelne fel erre a két színre? Bo­lon­dítsd meg az őszt!

Ki ne fi­gyelne fel erre a két színre? Bo­lon­dítsd meg az őszt!

Titkos szivárványhaj az új divat

Titkos szivárványhaj az új divat

Ha sze­ret­nél kü­lön­le­ges és vidám fri­zu­rát őszre, akkor meg­ta­lál­tad.

Ha sze­ret­nél kü­lön­le­ges és vidám fri­zu­rát őszre, akkor meg­ta­lál­tad. A tit­kos szi­vár­vány­haj tö­ké­le­tes vá­lasz­tás, mert bár­mi­kor el­rejt­he­ted!

2018 őrült divatja jön: Elképesztő, mi történik a nadrággal

2018 őrült divatja jön: Elképesztő, mi történik a nadrággal

A 70-es évek di­vatja új kön­tös­ben: végre itt a nad­rág, ami min­den al­katra elő­nyös és fi­a­ta­los meg­je­le­nést köl­csö­nöz. Ebben tu­tira bomba ala­kod lesz!

2017 utolsó nagy dobása: Őrületes szexin villan a melltartó

2017 utolsó nagy dobása: Őrületes szexin villan a melltartó

Ne ma­radj le te sem a leg­nő­i­e­sebb di­vat­ról! Mu­tat­juk, ho­gyan vi­seld!

Csá­bos csip­ke­cso­dák és őr­jí­tően dögös fa­zo­nok vil­lan­nak ki a pul­csik alól, ne ma­radj le te sem a leg­nő­i­e­sebb di­vat­ról! Mu­tat­juk, ho­gyan vi­seld!

Karamell balayage az ősz legmenőbb színe

Karamell balayage az ősz legmenőbb színe

A fran­ciák ta­lál­ták ki a szín­át­me­ne­tes haj­fes­tési tech­ni­kát, a ba­layage-t. Már évek óta egyed­ural­kodó a haj­di­vat­ban.

A fran­ciák ta­lál­ták ki a szín­át­me­ne­tes haj­fes­tési tech­ni­kát, a ba­layage-t. Már évek óta egyed­ural­kodó a haj­di­vat­ban. A meg­szám­lál­ha­tat­lan ár­nya­lat közül idén ős­szel a ka­ra­mell tarol a ki­fu­tó­kon, és a sztá­rok is szí­ve­sen vá­laszt­ják ezt a színt.

Elképesztően bizarr harisnyával villantanak idén ősszel a tinilányok

Elképesztően bizarr harisnyával villantanak idén ősszel a tinilányok

A sel­lő­ha­ris­nya nevet kapta az idei leg­fur­csább ki­egé­szítő.

A sel­lő­ha­ris­nya nevet kapta az idei leg­fur­csább ki­egé­szítő.

Szexi bokavillantás: Az idei ősz slágere a háromnegyedes farmer

Szexi bokavillantás: Az idei ősz slágere a háromnegyedes farmer

El­árul­juk neked, mi az év­szak leg­tren­dibb da­rabja.

Ha még nem néz­tél körül az üz­le­tek­ben, el­árul­juk neked, mi az év­szak leg­tren­dibb da­rabja. Sőt, azt is meg­mu­tat­juk, hogy vi­seld a há­rom­ne­gye­des far­mert!

Szédítően dögös az őszi fehérneműdivat! Megőrülnek tőle a férfiak

Szédítően dögös az őszi fehérneműdivat! Megőrülnek tőle a férfiak

Csá­bító, iz­gal­mas, öt­le­tes és na­gyon szexi.

Csá­bító, iz­gal­mas, öt­le­tes és na­gyon szexi - ezek a sza­vak jel­lem­zik leg­in­kább az idei ősz fe­hér­ne­műit. Kü­lö­nö­sen szép da­ra­bo­kat mu­ta­tunk.

Manikűr még sosem volt ennyire szexi, itt az őszi trend

Manikűr még sosem volt ennyire szexi, itt az őszi trend

Véget ért a nyár, de ez csep­pet sem je­le­neti azt, hogy el kel­lene bú­csúz­nod a szép kör­mök­től. Elég, ha a szín­vi­lá­gon és a stí­lu­son vál­toz­tatsz!

Véget ért a nyár, de ez csep­pet sem je­le­neti azt, hogy el kel­lene bú­csúz­nod a szép kör­mök­től. Elég, ha a szín­vi­lá­gon és a stí­lu­son vál­toz­tatsz! Mu­tat­juk a leg­di­va­to­sab­ba­kat!

Te bevállalnád ezt az újratervezett szemöldököt?

Te bevállalnád ezt az újratervezett szemöldököt?

Hidd el, min­denki észre fogja venni!

Ha azt hit­ted, már nem tudsz újí­tani a smin­ke­den, na­gyon té­ved­tél. Pró­báld ki a leg­újabb szem­öl­dök­fes­tési di­va­tot, tuti, hogy nem marad el a siker!

Őrült egy ötlet: Fenékszellőztető farmer lesz a divat!

Őrült egy ötlet: Fenékszellőztető farmer lesz a divat!

Kissé bi­zarr!

Kissé bi­zarr, de még min­dig jobb, mint ami­kor ki­vil­lan a bu­gyid! Íme egy kü­lö­nös ötlet, döntsd el, neked hogy tet­szik! Fel­pró­bál­nád?

Tudod, mi az a papírzacskónadrág? Ebben kéne járnia a nőknek?

Tudod, mi az a papírzacskónadrág? Ebben kéne járnia a nőknek?

Saj­nos az idei nad­rág­trend nem min­den­ki­nek áll jól.

Saj­nos az idei nad­rág­trend nem min­den­ki­nek áll jól.

Így lehetsz ízig-vérig szexi nő: Idén ősszel hódít a midiszoknya!

Így lehetsz ízig-vérig szexi nő: Idén ősszel hódít a midiszoknya!

Vissza­jött a mi­di­szok­nya és sze­xibb, mint va­laha. Mu­tat­juk a leg­di­va­to­sabb da­ra­bo­kat, őszi sze­zon­ban is szok­nyára fel!

Vissza­jött a mi­di­szok­nya és sze­xibb, mint va­laha. Mu­tat­juk a leg­di­va­to­sabb da­ra­bo­kat, őszi sze­zon­ban is szok­nyára fel!

Ez a cipő lesz az őszi divat sikerdarabja: 5 szuper megoldást mutatunk!

Ez a cipő lesz az őszi divat sikerdarabja: 5 szuper megoldást mutatunk!

Itt a leg­újabb divat, ami elő­nyös min­den­ki­nek.

Itt a leg­újabb divat, ami elő­nyös min­den­ki­nek. Bát­ran vi­sel­he­ted szok­nyá­hoz vagy nad­rág­hoz.

Az ősz kedvenc ruhadarabja: mellény minden variációban

Az ősz kedvenc ruhadarabja: mellény minden variációban

A hűvös reg­ge­lek ked­velt di­vat­da­rabja, amit bár­mi­hez fel­kap­hatsz, és amit bár­hová vi­sel­hetsz.

A hűvös reg­ge­lek ked­velt di­vat­da­rabja, amit bár­mi­hez fel­kap­hatsz, és amit bár­hová vi­sel­hetsz.

Ezeket a divattrendeket gondosan kerüld el

Ezeket a divattrendeket gondosan kerüld el

Az egyre őrül­tebb di­vat­tren­dek korát éljük, és mióta az in­ter­net­nek kö­szön­he­tően min­den könnyen el­ér­hető, fu­tó­tűz­ként ter­jed a hü­lye­ség a vi­lág­ban.

Felejtsd el a régi lakkot, ősszel teljesen megváltozik a manikűrdivat

Felejtsd el a régi lakkot, ősszel teljesen megváltozik a manikűrdivat

Idén ős­szel a szí­nek já­téka ér­vé­nye­sül kör­me­in­ken. Le­gyél te is bátor, en­gedj teret a fan­tá­zi­ád­nak, de fe­lejtsd el a min­tá­kat.

Tarol a műbőr az őszi divatban! Légy vad és szexi

Tarol a műbőr az őszi divatban! Légy vad és szexi

Idén ős­szel légy vad és szexi, öltsd ma­gadra a Macs­kanő-ruhát! Íme né­hány trendi fazon, ami­ben el­len­áll­ha­tat­lanná vál­hatsz.

Idén ős­szel légy vad és szexi, öltsd ma­gadra a Macs­kanő-ruhát! Íme né­hány trendi fazon, ami­ben el­len­áll­ha­tat­lanná vál­hatsz.

Elképesztő tempó: Mit művel már megint a brutál szexi magyar ducimodell?

Elképesztő tempó: Mit művel már megint a brutál szexi magyar ducimodell?

Ha­tal­mas mel­lek? Dur­ván mé­re­tes popsi? Si­ro­kai Di­a­ná­nak min­dent bő kéz­zel osz­tott a ter­mé­szet. Na, bummm! Duci nő is lehet szexi, és ezt ő meg­mu­tatja!

Ha­tal­mas mel­lek? Dur­ván mé­re­tes popsi? Si­ro­kai Di­a­ná­nak min­dent bő kéz­zel osz­tott a ter­mé­szet. Na, bummm! Duci nő is lehet szexi, és ezt ő meg­mu­tatja!

Földig érő köpeny és farmer, ez az ősz divatja

Földig érő köpeny és farmer, ez az ősz divatja

Nem a va­rázs­lók vi­lá­gá­ból ke­rül­tek elő ezek a kö­pe­nyek, hanem a mai va­ló­ság­ból.

Nem a va­rázs­lók vi­lá­gá­ból ke­rül­tek elő ezek a kö­pe­nyek, hanem a mai va­ló­ság­ból. Szep­tem­ber­től egé­szen biz­tos, hogy az ut­cá­kon is szem­be­jön­nek veled ezek a fa­zo­nok. Lás­suk, neked me­lyik nyeri el a tet­szé­se­det!

A kis fekete csizmának lőttek! Ez a meglepő cipő lesz ősszel a divat

A kis fekete csizmának lőttek! Ez a meglepő cipő lesz ősszel a divat

Légy bátor és fi­a­ta­los! Tarol a sztá­rok kö­ré­ben is ez az őszi láb­beli.

Légy bátor és fi­a­ta­los! Tarol a sztá­rok kö­ré­ben is ez az őszi láb­beli. Mu­tat­juk, hogy vi­seld a fehér csiz­mát, hogy biz­to­san meg­for­dul­ja­nak utá­nad az utcán. Így le­szel egyedi.Nem min­den­napi a stí­lus, de attól még lehet min­den­napi a vi­se­let.

Ősszel visszatér a farmert farmerrel! Így lehetsz benne őrülten csinos

Ősszel visszatér a farmert farmerrel! Így lehetsz benne őrülten csinos

Íme három ötlet, hogy öl­töz­ködj, ha már hű­vö­seb­bek lesz­nek a napok.

Nincs új a nap alatt, idén ős­szel ismét meg­je­le­nik a ki­fu­tó­kon és az ut­cá­kon is a far­mert far­mer­rel divat.

Brutálisan szexi ez a falatnyi ruhadarab, megőrülnek tőle a férfiak

Brutálisan szexi ez a falatnyi ruhadarab, megőrülnek tőle a férfiak

Hi­he­tet­le­nül szexi és a pasik is imád­ják. Szinte bár­mi­vel kom­bi­nál­ható, így ugyan­ab­ban a fel­ső­ben le­hetsz őrül­ten dögös, de ele­gáns is.

Hi­he­tet­le­nül szexi és a pasik is imád­ják. Szinte bár­mi­vel kom­bi­nál­ható, így ugyan­ab­ban a fel­ső­ben le­hetsz őrül­ten dögös, de ele­gáns is.

Tarol a tornacipő: Sosem volt még ennyire szexi ez a divat

Tarol a tornacipő: Sosem volt még ennyire szexi ez a divat

Jó oka lehet annak, hogy a tor­na­ci­pőt éppen a fran­cia nők emel­ték be a sik­kes öl­tö­zék alap­da­rab­jai közé.

Szeptemberben toplistán a farmerdzseki, mutatjuk a legdivatosabb darabokat

Szeptemberben toplistán a farmerdzseki, mutatjuk a legdivatosabb darabokat

Az idei ősz sem ki­vé­tel, to­vábbra is nagy divat a far­mer­dzseki. Ne hagyd ki most sem! Ké­nyel­mes, és a bol­tok­ban ren­ge­teg fa­zont ta­lálsz.

Az idei ősz sem ki­vé­tel, to­vábbra is nagy divat a far­mer­dzseki. Ne hagyd ki most sem! Ké­nyel­mes, és a bol­tok­ban is ren­ge­teg fa­zont ta­lálsz. Örök darab, de lás­suk, me­lyek lesz­nek menők idén szep­tem­ber­ben.

Újra itt a harisnyaszezon, a nagyon szexi nők idén így hordják

Újra itt a harisnyaszezon, a nagyon szexi nők idén így hordják

Már az ajtón ko­pog­tat az ősz, ér­de­mes kö­rül­nézni, hogy mit vi­sel­jünk hű­vö­sebb idő­ben. Ami a tren­de­ket il­leti, idén ős­szel is tarol a necc­ha­ris­nya.

Már az ajtón ko­pog­tat az ősz, ér­de­mes kö­rül­nézni, hogy mit vi­sel­jünk hű­vö­sebb idő­ben. Ami a tren­de­ket il­leti, idén ős­szel is tarol a necc­ha­ris­nya, mu­tat­juk, ho­gyan le­szel benne iga­zán szexi. Így ejt­he­ted rabul a férfi­a­kat a hosszú nyár után. To­vábbra is lát­ha­tóvá vál­nak a lábak, nem is akár­ho­gyan.

Szexi göndör tincsek, csodás loknik: Kevés hajból csúcsfrizura

Szexi göndör tincsek, csodás loknik: Kevés hajból csúcsfrizura

Kí­mé­le­tes trük­kök­kel bár­ki­nek lehet!

Nem kell le­mon­da­nod a gön­dör tin­csek­ről akkor sem, ha szög­egye­nes a hajad. Mu­ta­tunk né­hány tuti mód­szert, ho­gyan ké­szít­hetsz hul­lá­mos fri­zu­rá­kat!

Eljött az idióta cipők korszaka, de ki veszi ezeket fel?

Eljött az idióta cipők korszaka, de ki veszi ezeket fel?

Azért min­den­nek van ha­tára.

A di­vat­ter­ve­zők sok­szor nem a ké­nye­lemre tö­re­ked­nek, de azért min­den­nek van ha­tára. Ezt most át­lép­ték! Nem ta­lá­lunk sza­va­kat!

Konzervatív, de őrülten szexi lesz idén a nő

Konzervatív, de őrülten szexi lesz idén a nő

Vissza­tér a di­vatba a nad­rág­kosz­tüm.

Ős­szel vissza­tér a di­vatba a klasszi­kus üz­let­asszony-vi­se­let, a nad­rág­kosz­tüm. Per­sze nem kell üz­let­asszony­nak len­ned ahhoz, hogy vi­seld.

Duci nő is lehet szexi: 7 bombasztikus tipp a világhírű XXL modelltől

Duci nő is lehet szexi: 7 bombasztikus tipp a világhírű XXL modelltől

A kis­uj­já­ban van min­den öl­töz­kö­dési prak­tika, mu­tat­juk is az öt­le­te­ket!

Nem vé­let­le­nül lett a világ leg­hí­re­sebb du­ci­mo­dellje Ash­ley Gra­ham! A kis­uj­já­ban van min­den öl­töz­kö­dési prak­tika, ami némi túl­súly ese­tén is szexi bom­bá­zóvá va­rá­zsol min­den nőt! Mu­tat­juk is az öt­le­te­ket.

Az ősz nagy dobása: Ilyen szexi még sosem volt a melltartó

Az ősz nagy dobása: Ilyen szexi még sosem volt a melltartó

Az őszi di­vat­ban nagy sze­re­pet kap a mell­tartó, szinte ék­szer­ként fe­szül majd a nők tes­tére, és dö­gö­sen vil­lan ki a pul­csik alól.

Az őszi di­vat­ban nagy sze­re­pet kap a mell­tartó, szinte ék­szer­ként fe­szül majd a nők tes­tére, és dö­gö­sen vil­lan ki a pul­csik alól.

2018-ban érkezik az új tetoválásdivat, imádni fogják a nők

2018-ban érkezik az új tetoválásdivat, imádni fogják a nők

Azt gon­dol­tad, hogy a te­to­vá­lás férfias műfaj? Gon­dold újra! Meg­mu­tat­juk a leg­dö­gö­sebb, leg­nő­i­e­sebb tet­kó­kat.

Azt gon­dol­tad, hogy a te­to­vá­lás férfias műfaj? Gon­dold újra! Meg­mu­tat­juk a leg­dö­gö­sebb, leg­nő­i­e­sebb tet­kó­kat.

Vége a fekete egyeduralmának, hamarosan ilyen cuccban edzenek a nők

Vége a fekete egyeduralmának, hamarosan ilyen cuccban edzenek a nők

Jön a ra­gyogó, csa­jos pink!

Idén egy ra­gyogó, csa­jos szín lesz a menő az edző­ter­mek­ben és a pá­lyá­kon: a leg­spor­to­sabb csa­jok tal­pig ró­zsa­szín­ben pom­páz­nak majd. Nem hi­szed el, miért!

Tombol a vadnarancs: Ettől a divattól felforr a véred

Tombol a vadnarancs: Ettől a divattól felforr a véred

Ez a vib­ráló, élénk ár­nya­lat egy­ből ma­gára vonzza a fi­gyel­met, le­nyű­göző ha­tást ér­hetsz el vele! Hasz­náld bát­ran, mu­tat­juk az öt­le­te­ket!

Tom­bol a nyár vége, tarol a vad­na­rancs! Ez a vib­ráló, élénk ár­nya­lat egy­ből ma­gára vonzza a fi­gyel­met, le­nyű­göző ha­tást ér­hetsz el vele! Hasz­náld bát­ran, mu­tat­juk az öt­le­te­ket!

Ez a cipődivat tarol majd ősszel: Jön az Oxford-platform

Ez a cipődivat tarol majd ősszel: Jön az Oxford-platform

Szexi, ké­nyel­mes, prak­ti­kus - min­den meg­van benne, amit csak a tö­ké­le­tes ci­pő­ben ke­resni tudsz. Sze­rezd be te is!

Szexi, ké­nyel­mes, prak­ti­kus - min­den meg­van benne, amit csak a tö­ké­le­tes ci­pő­ben ke­resni tudsz. Sze­rezd be te is!

Kiverte a biztosítékot a magazin, a modellek képein háborog a világ

Kiverte a biztosítékot a magazin, a modellek képein háborog a világ

Me­ré­szen dön­tött a Vogue Ara­bia, ami­kor Bella Ha­di­dot vá­lasz­totta a szep­tem­beri cím­lapra.

Megdöbbentő a legújabb japán szempillatrend, ilyet még nem láttál!

Megdöbbentő a legújabb japán szempillatrend, ilyet még nem láttál!

Cso­dá­la­to­san gön­dör, extra hosszú­nak tűnő pil­lák, mű­szem­pilla nél­kül. Ez min­den nő álma, nem?

Lehull a lepel: ezt a bugyit imádják letépni a férfiak

Lehull a lepel: ezt a bugyit imádják letépni a férfiak

A mez­te­len női test­nél már csak az iz­ga­tóbb, ha egy szexi fe­hér­nemű fe­szül a női tes­ten!

A mez­te­len női test­nél már csak az iz­ga­tóbb, ha egy szexi fe­hér­nemű fe­szül a női tes­ten!

Csavartak a sikken egy hatalmasat a francia nők: Ez a frizura tarol augusztusban

Csavartak a sikken egy hatalmasat a francia nők: Ez a frizura tarol augusztusban

A leg­jobb nyári strand­fri­zura az, ame­lyik úgy sik­kes, hogy nincs vele gond.

A leg­jobb nyári strand­fri­zura az, ame­lyik úgy sik­kes, hogy köz­ben nincs vele gond és gyor­san el­ké­szít­hető. A fran­cia nők is­me­rik a tit­kot, jöhet a laza konty, vagy épp egy laza, kissé ren­det­len ha­tású copf, ha azt job­ban sze­re­ted.

A szemöldök a titok, így lesz az arcod sokkal fiatalabb

A szemöldök a titok, így lesz az arcod sokkal fiatalabb

Saját ke­zű­leg is sokat vál­toz­tat­hatsz.

Ha fi­a­ta­lo­sabb kül­sőt sze­ret­nél, ér­de­mes rendbe ten­ned ezt a lát­szó­lag apró, va­ló­já­ban na­gyon is lé­nye­ges tá­jé­kot.

Láthatatlan melltartó lett a nők új kedvence

Láthatatlan melltartó lett a nők új kedvence

Kevés nő te­heti meg, hogy mell­tartó nél­kül in­dul­jon útnak.

Kevés nő te­heti meg, hogy mell­tartó nél­kül in­dul­jon útnak, pedig sok nyári ruha alatt egy­ál­ta­lán nem mutat szé­pen ez a fe­hér­nemű. Íme, a meg­ol­dás!

Ezt a 12 divatszabályt véletlenül se tartsd be, ha elmúltál 40

Ezt a 12 divatszabályt véletlenül se tartsd be, ha elmúltál 40

Ha egy nő be­tölti a 40-et, máris jön a stí­lus­rend­őr­ség az el­avult aján­lá­sok­kal. De miért kel­lene eze­ket be­tar­ta­nod?

Ha egy nő be­tölti a 40-et, máris jön a stí­lus­rend­őr­ség az el­avult aján­lá­sok­kal. De miért kel­lene eze­ket be­tar­ta­nod? Mu­ta­tunk 12 sza­bályt, amit nyu­god­tan meg­szeg­hetsz! Egyál­ta­lán nincs szük­ség rá, hogy a bűvös 40 fö­lött csak öre­ges, túl­zot­tan is vissza­fo­gott hol­mi­kat vi­selj.

Mutasd a tested, megmondjuk, milyen melltartót hordj

Mutasd a tested, megmondjuk, milyen melltartót hordj

Vá­lassz test­al­ka­tod­nak meg­fe­le­lőt!

Egész nap ké­nyel­met­le­nül fe­szeng­tél eddig a mell­tar­tód­ban? Ennek most vége! Vá­lassz test­al­ka­tod­nak meg­fe­le­lőt és biz­tos jól fogod magad érezni benne.

Ettől dobsz egy hátast: Ősszel visszatér a '70-es évek nagy divatja

Ettől dobsz egy hátast: Ősszel visszatér a '70-es évek nagy divatja

Tra­péz­nad­rág, mi­ni­szok­nya, ha­tal­mas blé­zer, magas szárú csizma és az iz­gal­mas min­ták ka­val­kádja uralja a tren­det!

Síró őzgida: Megtaláltuk a Balaton legütősebb tetoválásait

Síró őzgida: Megtaláltuk a Balaton legütősebb tetoválásait

Gyö­nyörű hely­szín, szik­rázó nap­sü­tés és izmos tes­tek.

Gyö­nyörű hely­szín, szik­rázó nap­sü­tés és izmos tes­tek, me­lye­ken nem csak a für­dő­ruha fe­szül, ezt nézd!

Őrület! Meddig szakadhat még a farmer?

Őrület! Meddig szakadhat még a farmer?

Nincs sze­xibb a tex­til alól ki­kan­di­káló mez­te­len bőr­nél. De vajon med­dig lehet fo­kozni ezt a tren­det?

Nem vé­let­le­nül szag­gat­ták meg a far­mert a di­vat­gu­ruk. Nincs sze­xibb a tex­til alól ki­kan­di­káló mez­te­len bőr­nél. De vajon med­dig lehet fo­kozni ezt a tren­det?

Minden, amit egy alfahímnek tudnia kell a legfontosabb férfiholmiról

Minden, amit egy alfahímnek tudnia kell a legfontosabb férfiholmiról

Össze­szed­tünk hát az ing­gel kap­cso­la­tos leg­fon­to­sabb tud­ni­va­ló­kat.

Össze­szed­tünk hát az ing­gel kap­cso­la­tos leg­fon­to­sabb tud­ni­va­ló­kat, hogy ne nyúlj mellé.

Íme a nők kedvenc ruhája, így lehetsz benne szexi nyár végén is

Íme a nők kedvenc ruhája, így lehetsz benne szexi nyár végén is

A fehér ruha a nyár jolly jo­kere. A leg­na­gyobb me­leg­ben sem sülsz meg benne, rá­adá­sul rend­kí­vül sok­ol­dalú darab.

A fehér ruha a nyár jolly jo­kere. A leg­na­gyobb me­leg­ben sem sülsz meg benne, rá­adá­sul rend­kí­vül sok­ol­dalú darab. Az iro­dá­tól a plá­zsig bár­hová remek vi­se­let,attól füg­gően, mivel kom­bi­ná­lod.

Szuperdögös frizurák a forró napokra! Bombázó leszel ezzel a hajjal

Szuperdögös frizurák a forró napokra! Bombázó leszel ezzel a hajjal

Egy­szerű, mégis ké­nyel­mes, szexi és vonzó. Ja, és rá­adá­sul még éve­ket fi­a­ta­lít is raj­tad. Kell ennél több?

Az olasz nők szerint ez a szexikánikularuha

Az olasz nők szerint ez a legszexibb kánikularuha

Ne ve­sződj szok­nyá­val, sok­kal ké­nyel­me­sebb sze­re­lést mu­ta­tunk!

Ne ve­sződj szok­nyá­val, sok­kal ké­nyel­me­sebb sze­re­lést mu­ta­tunk! Szexi rövid nad­rág nél­kül nem lehet tel­jes a nya­ra­lás!

Bevadult az olasz Riviérán a nyár: Cicivillantós fürdőruha az új divat

Bevadult az olasz Riviérán a nyár: Cicivillantós fürdőruha az új divat

Ha iga­zán dögös akarsz lenni a stran­don, akkor ne ke­ress to­vább, itt van a bi­ki­ni­di­vat, amit ke­re­sel. Na­gyon be­vál­la­lós­nak kell len­ned hozzá, de meg­éri!

Ha iga­zán dögös akarsz lenni a stran­don, akkor ne ke­ress to­vább, itt van a bi­ki­ni­di­vat, amit ke­re­sel. Na­gyon be­vál­la­lós­nak kell len­ned hozzá, de meg­éri: min­den te­kin­te­tet ma­gadra von­hatsz a stran­don! Rá­adá­sul már nem sok van hátra a nyár­ból, ér­de­mes minél ha­ma­rabb be­sze­rez­ned egy da­ra­bot, ha sztár akarsz lenni a par­ton!

10 bikavadítóan szexi fehérnemű, amitől leizzadnak a férfiak

10 bikavadítóan szexi fehérnemű, amitől leizzadnak a férfiak

A nőnek szá­mos esz­köze van arra, hogy ágyba csa­lo­gassa a férfit. Íme, a tíz leg­ha­tá­so­sabb fegy­ver!

A nőnek szá­mos esz­köze van arra, hogy ágyba csa­lo­gassa a férfit. Íme, a tíz leg­ha­tá­so­sabb fegy­ver!

Hamarosan jön az ősz, de máris itt a legőrültebb fürdőruhadivat

Hamarosan jön az ősz, de máris itt a legőrültebb fürdőruhadivat

Aki kései nya­ra­lást ter­vez, akár már a leg­újabb bi­ki­ni­di­va­tot is kö­vet­heti. A ter­ve­zők ki­tet­tek ma­gu­kért.

Bevadult nyár végére a divat: Minden csupa pom-pom

Bevadult nyár végére a divat: Minden csupa pom-pom

Nem hi­szel majd a sze­med­nek!

Úgy lát­szik, idén nyá­ron min­den be­le­fér a di­vatba. Ami nem baj, mert végre olyan szí­ne­sek le­het­nek a nők, ami­lye­nek csak akar­nak!

Elmúltál 40? Ne búsulj, itt a trükk, hogy őrülten szexi legyél

Elmúltál 40? Ne búsulj, itt a trükk, hogy őrülten szexi legyél

Sze­ret­néd tudni, mi tesz csá­bí­tóvá 40 fe­lett is, ho­gyan ma­rad­hatsz vonzó a férfiak sze­mé­ben? Íme né­hány ötlet, tuti a siker!

Sze­ret­néd tudni, mi tesz csá­bí­tóvá 40 fe­lett is, ho­gyan ma­rad­hatsz vonzó a férfiak sze­mé­ben? Íme né­hány ötlet, tuti a siker!

Eszméletlen melltartó-trükk: Így lesz tökéletes a cici

Eszméletlen melltartó-trükk: Így lesz tökéletes a cici

Vol­tál már gond­ban azzal, mi­lyen pánt nél­küli mell­tar­tót ve­gyél fel? A nép­szerű ma­gyar vlog­ger segít az el­iga­zo­dás­ban!

Vol­tál már gond­ban azzal, mi­lyen pánt nél­küli mell­tar­tót ve­gyél fel? A nép­szerű ma­gyar vlog­ger segít az el­iga­zo­dás­ban! Ha nem tudod, mi­lyen alap­da­ra­bok szük­sé­ge­sek egy nő ru­ha­tá­rába, miért ne hordj szil­ikon­pán­tos mell­tar­tót, mit te­gyél, ha nem akarsz mell­tar­tót fel­venni, il­letve ho­gyan mosd őket úgy, hogy ne men­je­nek tönkre, fel­tét­len nézd meg a vi­deót!

Újra hódít a macskaszem! Ebben lesz nyáron igazán dögös a nő

Újra hódít a macskaszem! Ebben lesz nyáron igazán dögös a nő

Kö­vesd a di­va­tot a nap­szem­üveg-vá­lasz­tás­nál is!

Kö­vesd a di­va­tot a nap­szem­üveg-vá­lasz­tás­nál is! Mu­tat­juk a nyár leg­sze­xibb szem­üve­geit.

Szédítően szexi leszel, ha beszerzed a nyár legdögösebb fazonú felsőjét

Szédítően szexi leszel, ha beszerzed a nyár legdögösebb fazonú felsőjét

Min­den férfi meg­for­dul utá­nad az utcán.

Min­den férfi meg­for­dul utá­nad az utcán, te pedig igazi bom­bá­zó­nak érez­he­ted magad.

Őrület, ez lesz ősszel a legújabb kiscsizma-divat

Őrület, ez lesz ősszel a legújabb kiscsizma-divat

Sokan azt vall­ják, hogy a klasszi­kus, fe­kete bo­ka­csizma ver­he­tet­len. Idén őszre azon­ban ha­tal­mas újí­tás­sal ké­szül­nek a di­vat­te­re­zők.

Sokan azt vall­ják, hogy a klasszi­kus, fe­kete bo­ka­csizma ver­he­tet­len. Idén őszre azon­ban ha­tal­mas újí­tás­sal ké­szül­nek a di­vat­te­re­zők.

Visszatért a Lolita-napszemüveg: ebben virítanak újra a nők

Visszatért a Lolita-napszemüveg: ebben virítanak újra a nők

Újra hódít a klasszi­kus forma, ami min­den hét­köz­napi szet­tet vi­dámmá, bo­hó­kássá és sze­xivé va­rá­zsol.

Újra hódít a klasszi­kus forma, ami min­den hét­köz­napi szet­tet vi­dámmá, bo­hó­kássá és sze­xivé va­rá­zsol.