SIKK

A leopárd mintát ez az őrület lökte le a trónról

A leopárd mintát ez az őrület lökte le a trónról

2018 őszén egy­sze­rűen ta­rolt.

2018 őszén egy­sze­rűen ta­rolt az ál­lat­minta, gya­kor­la­ti­lag min­dent be­bo­rí­tott a le­o­párd- és a kígyó minta. Most vi­szont ér­ke­zik va­lami tel­je­sen új.

Nagyanyáink divatja visszatér: álomkardigánban járnak a nők

Nagyanyáink divatja visszatér: álomkardigánban járnak a nők

Nagy­ma­mánk is meg­iri­gyel­he­tik eze­ket a kö­tött kar­di­gá­no­kat! Szu­per laza fazon, já­té­kos, csi­nos.

Nagy­ma­mánk is meg­iri­gyel­he­tik eze­ket a kö­tött kar­di­gá­no­kat! Szu­per laza fazon, já­té­kos, csi­nos. Kezd­he­ted is a ta­va­szi vá­sár­lást, mert ezt a ru­ha­da­ra­bot sok­fé­le­kép­pen va­ri­ál­ha­tod. Ha­ma­ro­san vége a kabát sze­zon­nak. Ér­de­mes kö­rül­nézni a di­va­tos kar­di­gá­nok kö­zött. Már nem kell sokat aludni a ta­va­szig.

Eszméletlen fazonnal frissül a női divat 2019-ben, jön a tündérváll

Eszméletlen fazonnal frissül a női divat 2019-ben, jön a tündérváll

Me­se­beli stí­lus tör utat ma­gá­nak a ki­fu­tó­kon: egy­szerre nőies és elő­kelő az új divat. Lás­suk, neked mennyire nyeri el tet­szé­sed ez a va­rázs­la­tos fazon!

Me­se­beli stí­lus tör utat ma­gá­nak a ki­fu­tó­kon: egy­szerre nőies és elő­kelő az új divat. Lás­suk, neked mennyire nyeri el tet­szé­sed ez a va­rázs­la­tos fazon!

Őrület, mit találtak ki a tervezők, rafinált lesz tavasszal a szoknya

Őrület, mit találtak ki a tervezők, rafinált lesz tavasszal a szoknya

Hó­bor­tos­nak mond­ható, mégis szexi fa­zonú szok­nyá­kat vi­sel­nek majd ta­vas­szal a höl­gyek.

Micsoda ötlet! Megújult a francia manikűr, őrülten szexi lett a köröm

Micsoda ötlet! Megújult a francia manikűr, őrülten szexi lett a köröm

Iz­gal­mas lett az idei fran­cia ma­ni­kűr, va­dabb és vál­to­za­to­sabb, mint a régi.

Iz­gal­mas lett az idei fran­cia ma­ni­kűr, va­dabb és vál­to­za­to­sabb, mint a régi.

Teljes döbbenet New Yorkban: Mindenki erről a magyar lányról beszél

Teljes döbbenet New Yorkban: Mindenki erről a magyar lányról beszél

Sán­dor Szandra, azaz Na­nushka a divat ame­ri­kai fel­leg­vá­rá­ban!

El­ké­pesz­tőt hú­zott Sán­dor Szandra, azaz Na­nushka a divat ame­ri­kai fel­leg­vá­rá­ban! Olyan be­mu­ta­tót tar­tott New York­ban, a Fas­hion We­eken, amit a nem­zet­közi di­vat­la­pok szak­írói is száj­tátva les­tek.

Döbbenet, mi történik a női ruhákkal, iszonyatosan szexi stílus jön

Döbbenet, mi történik a női ruhákkal, iszonyatosan szexi stílus jön

Meg­lepő rész­let­tel emeli ki a nő­i­es­sé­get a leg­újabb ta­va­szi trend. És ezt nem lehet nem ész­re­venni!

Meg­lepő rész­let­tel emeli ki a nő­i­es­sé­get a leg­újabb ta­va­szi trend. És ezt nem lehet nem ész­re­venni! Dö­gö­sen ro­man­ti­kus és szexi le­hetsz ezek­ben a ru­hák­ban. Ér­de­mes ke­res­gélni a leg­szu­pe­rebb fa­zo­nok kö­zött.

Ragyogó natúr tincsek: nemet mondtak a hajfestésre ezek a bevállalós szexi nők

Ragyogó natúr tincsek: nemet mondtak a hajfestésre ezek a bevállalós szexi nők

A ter­mé­sze­tes szép, ezt hir­de­tik a leg­újabb tren­dek.

A ter­mé­sze­tes szép, ezt hir­de­tik a leg­újabb tren­dek.

Szereteted az állatokat? Akkor ezeket a tetoválásokat látnod kell!

Szereteted az állatokat? Akkor ezeket a tetoválásokat látnod kell!

Egy­szerű, de mégis ked­ves nyo­mok a tes­te­den.

Ha eddig nem vol­tál ki­fe­je­zet­ten tetkó ra­jongó, de mégis úgy dön­töt­tél, hogy a ked­venc ál­la­tod ma­gadra var­ra­tod, akkor itt a neked való trend. Egy­szerű, de mégis ked­ves nyo­mok a tes­te­den.

2019-ben jön az új trend: elképesztő szexi lesz a körömdivat

2019-ben jön az új trend: elképesztő szexi lesz a körömdivat

Me­g­újul és iz­gal­ma­san nőies lesz a ma­ni­kűr a kö­vet­kező he­tek­ben.

Me­g­újul és iz­gal­ma­san nőies lesz a ma­ni­kűr a kö­vet­kező he­tek­ben.

Íme a szín, ami tényleg fiatalít! Így hordd és szexi leszel

Íme a szín, ami tényleg fiatalít! Így hordd és szexi leszel

Ebben az évben sem lesz szo­kat­lan a fehér a di­vat­ban, de merd vál­to­za­to­san vi­selni.

Ebben az évben sem lesz szo­kat­lan a fehér a di­vat­ban, de merd vál­to­za­to­san vi­selni. Min­den nőnek kö­te­lező egy szett.

Eddig képregényhősnő volt, most cipő lett: Mary Jane-fazonban libbennek a szexi nők

Eddig képregényhősnő volt, most cipő lett: Mary Jane-fazonban libbennek a szexi nők

Új stí­lust kap­tak a ta­vasz leg­ké­nyel­me­sebb to­pán­kái.

Új stí­lust kap­tak a ta­vasz leg­ké­nyel­me­sebb to­pán­kái. És mi­lyen jó, hogy ez meg­tör­tént! Mu­tat­juk a föld­ke­rek­ség leg­sze­xibb és leg­nő­i­e­sebb ci­pőit!

Idén tavasszal teljesen megváltozik a farmerdivat - dögös lesz az új fazon!

Idén tavasszal teljesen megváltozik a farmerdivat - dögös lesz az új fazon!

Na­gyon meg­újul a far­mer az idei évben. És ez szu­per hír, mert na­gyon iz­gal­mas da­ra­bok ér­kez­nek!

A leggings már a múlté, őrület, mit viselnek újabban a nők

A leggings már a múlté, őrület, mit viselnek újabban a nők

Az idei év leg­ké­nyel­me­sebb nad­rág­jait máris imád­ják a nők! Őrü­le­tes for­má­kat dom­bo­rító me­rész sza­bás­vo­na­lak!

A fűzöld őrülete már a múlté, ezzel az új árnyalattal robban be a tavaszi divat

A fűzöld őrülete már a múlté, ezzel az új árnyalattal robban be a tavaszi divat

Ta­vas­szal ki ne sze­retne fris­sen, meg­újulva fel­öl­tözni?

Ta­vas­szal ki ne sze­retne fris­sen, meg­újulva fel­öl­tözni? A di­vat­ban új tren­dek,szí­nek je­len­nek meg.

Így öltözködj, hogy szexi és csábító legyél rövid hajjal

Így öltözködj, hogy szexi és csábító legyél rövid hajjal

Nem csak a hosszú haj öl­töz­tet! Egy szu­per rövid fri­zura és egy jól meg­vá­lasz­tott ruha is lehet na­gyon trendi. Mu­tat­juk a leg­jobb öt­le­te­ket.

Nem csak a hosszú haj öl­töz­tet! Egy szu­per rövid fri­zura és egy jól meg­vá­lasz­tott ruha is lehet na­gyon trendi. Mu­tat­juk a leg­jobb öt­le­te­ket, ho­gyan káp­ráz­tass el min­den­kit. Vil­lantsd ki a vál­lad, vagy éppen emeld ki a de­kol­tá­zso­dat. Ta­vaszra ta­láld ki az új stí­lu­so­dat! Itt az ideje akár egy na­gyobb vál­toz­ta­tás­nak is.

Szédítően gyönyörű leszel ebben a meseszép tavaszi ruhában

Szédítően gyönyörű leszel ebben a meseszép tavaszi ruhában

Lé­gies, könnyed, nőies és ele­gáns - ott a helye a szek­ré­nyed­ben!

Lé­gies, könnyed, nőies és ele­gáns - ott a helye a szek­ré­nyed­ben!

Fiatalos, izgalmas és nagyon dögös lesz a tavaszi divat

Fiatalos, izgalmas és nagyon dögös lesz a tavaszi divat

Iga­zán vál­to­za­tos for­mák­ban fog fel­buk­kanni az az apró trükk, mely min­dent visz ta­vas­szal.

Így választ ruhát egy csinos nő, ha nagy a melle

Így választ ruhát egy csinos nő, ha nagy a melle

A nagy kebel na­gyon szexi.

A nagy kebel na­gyon szexi és iz­gal­mas, de az öl­töz­kö­dés­ben nem min­dig előny. Fon­tos az ará­nyok har­mó­ni­ája. Mu­tat­juk a ru­há­kat.

Őrület, mit találtak ki a szexi barna nők, ez az árnyalat lesz a divat

Őrület, mit találtak ki a szexi barna nők, ez az árnyalat lesz a divat

Itt az ideje a vál­toz­ta­tás­nak? Egy kis csoki, egy kis lila, így ké­szül a fri­zura.

Itt az ideje a vál­toz­ta­tás­nak? Egy kis csoki, egy kis lila, így ké­szül el az új fri­zura 2019 slá­ger­szí­né­ben. Barna hajú höl­gyek előny­ben!

Szereted a feketét? Így vedd fel, hogy ne öregítsen

Szereted a feketét? Így vedd fel, hogy ne öregítsen

Attól még, hogy di­va­tos a fe­kete ér­de­mes vi­gyázni vele! Fon­tos kér­dés, hogy vi­se­led, ne­hogy vissza­felé sül­jön el a puska!

Attól még, hogy di­va­tos a fe­kete ér­de­mes vi­gyázni vele! Fon­tos kér­dés, hogy vi­se­led, ne­hogy vissza­felé sül­jön el a puska! Lehet, hogy vé­ko­nyabb­nak tűnsz benne, de óva­to­san a szet­ted­del, ne­hogy csú­nyán öre­gít­sen! Szu­per fe­kete szet­tek az idei vá­lasz­ték­ból, mu­ta­tunk most né­há­nyat.

Az idei év legnagyobb manikűrdivatja a mandulaforma

Az idei év legnagyobb manikűrdivatja a mandulaforma

Idén nem a szí­nek, és a min­ták ha­tá­roz­zák meg a tren­de­ket: most a man­du­la­forma az adu ász!

Idén nem a szí­nek, és a min­ták ha­tá­roz­zák meg a tren­de­ket: most a man­du­la­forma az adu ász!

Őrült szexi a tavasz frizuradivatja: napcsókolta mahagóni a nyerő

Őrült szexi a tavasz frizuradivatja: napcsókolta mahagóni a nyerő

Káp­rá­za­to­san szép ez a haj­szín. Igazi bom­bá­zóvá tesz!

Káp­rá­za­to­san szép ez a haj­szín. Igazi bom­bá­zóvá tesz!

2019 bosszúja, visszatér az utált farmerdivat

2019 bosszúja, visszatér az utált farmerdivat

Az el­múlt évek bru­tá­lis szűk far­mer­trend­jei után, vissza­tért a régi, len­gébb fazon, a 90-es évek nagy di­vatja.

Az el­múlt évek bru­tá­lis szűk far­mer­trend­jei után, vissza­tért a régi, len­gébb fazon, a 90-es évek nagy di­vatja. A baj az, hogy nem min­den­kin mutat jól! Ér­de­mes egyet fel­pró­bálni, hátha pont raj­tad csi­no­san áll! Van­nak elő­nyei ennek a fa­zon­nak, és még ki is lóg­hatsz a sor­ból, ha nem szű­ket vi­selsz.

Varázslat történik a tavaszi cipőkkel: Végre minden nő boldog lesz

Varázslat történik a tavaszi cipőkkel: Végre minden nő boldog lesz

Végre egy iga­zán egyedi és va­rázs­la­tos trend! Ta­vas­szal cso­dás csip­kébe bo­rul­nak a cipők.

Végre egy iga­zán egyedi és va­rázs­la­tos trend! Ta­vas­szal cso­dás csip­kébe bo­rul­nak a cipők.

Különös ruhadarabon tér vissza a '30-as évek nagy divatja

Különös ruhadarabon tér vissza a '30-as évek nagy divatja

Vissza­ke­rült a di­vatba a le­gen­dás Charles­ton-kor­szak jel­leg­ze­tes mo­tí­vuma, a rojt.

Vissza­ke­rült a di­vatba a le­gen­dás Charles­ton-kor­szak jel­leg­ze­tes mo­tí­vuma, a rojt. Csak­hogy a rafi­nált ter­ve­zők ez­út­tal olyan szexi helyre tet­ték, hogy min­denki oda­fi­gyel­jen rá, a férfiak meg pláne! Szu­per dögös ez a nyári trend, mu­tat­juk is! Ki­hagy­ha­tat­lan! Meg­lá­tod nem bánod meg, ha egyet be­szer­zel be­lőle.

Huncut szexi pöttyök: Meghan Markle megint felforgatta a divatot

Huncut szexi pöttyök: Meghan Markle megint felforgatta a divatot

Ult­ra­menő lett a szeplő: nem­csak sze­xe­pilt köl­csö­nöz, hanem védi is a bőrt! Rá­adá­sul na­gyon sze­xi­nek tart­ják a férfiak.

Kócsag-bikini lesz 2019 szexi atombombája, annyi a férfiaknak

Kócsag-bikini lesz 2019 szexi atombombája, annyi a férfiaknak

Ismét egy be­vál­la­lós trend, ami bi­zo­nyára na­gyon bejön majd a férfi­ak­nak. A vé­le­mé­nyek per­sze meg­osz­la­nak.

Ismét egy be­vál­la­lós trend, ami bi­zo­nyára na­gyon bejön majd a férfi­ak­nak. A vé­le­mé­nyek per­sze meg­osz­la­nak, de egy biz­tos: ez a bi­kini aztán nem rej­te­geti el a lé­nye­get! Te mit gon­dolsz, menő ez a fazon? Fel­ve­szed idény nyá­ron, vagy meg­ha­gyod a nálad bát­rab­bak­nak? Íz­lé­sek és po­fo­nok!

Viszlát, hosszú haj: 2019-ben ez a frizura lesz a menő

Viszlát, hosszú haj: 2019-ben ez a frizura lesz a menő

Mo­dern és rend­kí­vül trendi haj­di­vat­tal ke­cseg­tet az idei év, jö­het­nek a rövid fri­zu­rák! Ké­nyel­me­sek és sze­xik!

Mo­dern és rend­kí­vül trendi haj­di­vat­tal ke­cseg­tet az idei év, jö­het­nek a rövid fri­zu­rák! Nem­csak ké­nyel­me­sek sze­xik, de se­gít­sé­gük­kel jó pár évet le is ta­gad­hatsz a ko­rod­ból, mivel fi­a­ta­lí­ta­nak! Végy egy nagy le­ve­gőt és irány a fod­rász!

Ez a cipődivat tarol majd tavasszal: Szuperszexi lábat csinál a nőknek

Meghökkentő lesz a tavaszi cipődivat - te vajon a rajongójává válsz?

Meg­lepő és kü­lön­le­ges di­vatra ké­szülj idén ta­vas­szal. Nézd meg, mit hoz a már­cius.

Micsoda őrület, itt a pulóver manikűr!

Micsoda őrület, itt a pulóver manikűr!

El­ké­pesztő ötlet a kö­tött pul­csis köröm. Egyedi, de fran­cia ma­ni­kűr­rel vagy pasz­tell szí­nek­kel is kom­bi­nál­ha­tod. Fel­tű­nően já­té­kos és va­gány le­hetsz vele.

El­ké­pesztő ötlet a kö­tött pul­csis köröm. Egyedi, de fran­cia ma­ni­kűr­rel vagy pasz­tell szí­nek­kel is kom­bi­nál­ha­tod. Fel­tű­nően já­té­kos és va­gány le­hetsz vele.

Csábítóan dús szempillák: ez lesz 2019 legfőbb szépségtrendje

Csábítóan dús szempillák: ez lesz 2019 legfőbb szépségtrendje

Az új év szen­zá­ci­ó­nak szá­mító szép­ség­trendje a szem­pil­lá­kat veszi célba, cso­dás íve­ket, óri­ási hosszt ígér.

Ez a retró bikini lesz 2019 szupersztárja: ettől minden férfi bevadul

Ez a retró bikini lesz 2019 szupersztárja: ettől minden férfi bevadul

Ezzel a fa­zon­nal egy­sze­rűen nem lehet mel­lé­lőni, mu­tat­juk a sik­kes da­ra­bo­kat!

Visszatér a '80-as évek bikinidivatja, ettől leizzadnak a férfiak

Visszatér a '80-as évek bikinidivatja, ettől leizzadnak a férfiak

A bugyi ész­vesztő fa­zonja esz­mé­let­le­nül meg­nyújtja a com­bo­kat, ettől biz­to­san meg­őrül­nek nyá­ron a pasik!

A bugyi ész­vesztő fa­zonja esz­mé­let­le­nül meg­nyújtja a com­bo­kat, ettől biz­to­san meg­őrül­nek nyá­ron a pasik. Ilyen szexi már rég volt a bi­kini, jöj­je­nek a leg­ütő­sebb da­ra­bok!

Visszatér Diana hercegnő kedvenc divatja, ettől jó kedved lesz

Visszatér Diana hercegnő kedvenc divatja, ettől jó kedved lesz

Diana ked­venc ruhái a mai napig meg­áll­ják a he­lyü­ket a di­vat­ban. Sőt, ismét vissza­tér­nek azok a fa­zo­nok, me­lye­ket ő vi­selt!

Diana ked­venc ruhái a mai napig meg­áll­ják a he­lyü­ket a di­vat­ban. Sőt, ismét vissza­tér­nek azok a fa­zo­nok, me­lye­ket ő vi­selt! Tren­dek jön­nek és men­nek, mégis van, ami örök marad. Mu­ta­tunk né­há­nyat.

Ez az 5 cipő lesz 2019-ben a legnagyobb divat

Ez az 5 cipő lesz 2019-ben a legnagyobb divat

Ha idén eze­ket a ci­pő­ket vá­lasz­tod, ga­ran­tál­tan min­denki ész­re­vesz az utcán! Ér­zéki lá­ba­kat for­mál­nak a láb­be­lik.

Ha idén eze­ket a ci­pő­ket vá­lasz­tod, ga­ran­tál­tan min­denki ész­re­vesz az utcán! Ér­zéki, ke­cses lá­ba­kat for­mál­nak ezek a láb­be­lik.

Hordj kalapot a télikabáthoz, sokkal érdekesebb leszel

Hordj kalapot a télikabáthoz, sokkal érdekesebb leszel

A téli szö­vet­ka­bát ön­ma­gá­ban is ele­gáns vi­se­let, ha vi­szont még lát­vá­nyo­sabb akarsz lenni, ve­gyél hozzá ka­la­pot!

A téli szö­vet­ka­bát ön­ma­gá­ban is ele­gáns vi­se­let, ha vi­szont még lát­vá­nyo­sabb akarsz lenni, ve­gyél hozzá ka­la­pot! Meg­mu­tat­juk a leg­jobb ka­lap­fa­zo­no­kat.A szé­les ka­ri­má­jú­tól a leg­ap­rób­big mind­egyik­ben szu­per­di­va­tos le­hetsz. Csak egy kis me­rész­ség kell hozzá!

Őrület, mi lett a divat: felrúgtak minden szabályt

Őrület, mi lett a divat: felrúgtak minden szabályt

Ré­geb­ben fő­ben­járó di­vat­bűn­nek szá­mí­tott az arany és az ezüst ke­ve­rése. Mos­ta­ná­ban vi­szont min­den régi di­vat­sza­bály ha­tá­lyát veszti.

Ré­geb­ben fő­ben­járó di­vat­bűn­nek szá­mí­tott az arany és az ezüst ke­ve­rése. Mos­ta­ná­ban vi­szont min­den régi di­vat­sza­bály ha­tá­lyát veszti: ma­nap­ság ki­fe­je­zet­ten menő a két ne­mes­fém együtt. A leg­va­dabb kom­bi­ná­ci­ó­kat is ki­pró­bál­ha­tod, mos­ta­ná­ban nincs határ!

Egészen furcsa szín lesz a divat, imádják majd a férfiak

Egészen furcsa szín lesz a divat, imádják majd a férfiak

Ne hagyd ki ezt a színt a ru­ha­tá­rad­ból, még ha elő­ször fura vá­lasz­tás­nak is tűnik. Éb­red­jen fel ben­ned az igazi nő!

Ne hagyd ki ezt a színt a ru­ha­tá­rad­ból, még ha elő­ször fura vá­lasz­tás­nak is tűnik. Éb­red­jen fel ben­ned az igazi nő!

2019-ben ez a hajszín lesz a legszexibb viselet: mézes gesztenye!

2019-ben ez a hajszín lesz a legszexibb viselet: mézes gesztenye!

Dögös, ele­gáns és esz­mé­let­len nőies a leg­újabb divat. Sem­mi­képp ne hagyd ki!

Dögös, ele­gáns és esz­mé­let­len nőies a leg­újabb divat. Sem­mi­képp ne hagyd ki!

Az ombre már nem csak a hajdivatban tarol

Az ombre már nem csak a hajdivatban tarol

Ombre-ra­jongó vagy?

Ombre-ra­jongó vagy? Akkor itt a te időd! Fe­lejtsd el a fri­zu­rát, most más­hol hasz­náld ki a szín­át­me­net va­rá­zsát. Di­va­tos, va­dító és ele­gáns is le­hetsz.

Nejloning és szőrös dekoltázs: Íme, a '70-es évek gyilkos divatja

Nejloning és szőrös dekoltázs: Íme, a '70-es évek gyilkos divatja

Egyes tren­dek szinte sosem men­nek ki a di­vat­ból, míg más tren­dek­kel ez nem tör­tén­het meg. S hogy miért? Döntsd el te!

Ez lesz 2019 kedvenc téli színe, mindent beborít

Ez lesz 2019 kedvenc téli színe, mindent beborít

Va­rá­zsolj a tél­ből ta­vaszt, ne en­gedd, hogy sö­tét­ségbe bo­rul­ja­nak a nap­jaid. Sze­rezz be egy szí­nes ru­ha­da­ra­bot.

Va­rá­zsolj a tél­ből ta­vaszt, ne en­gedd, hogy sö­tét­ségbe bo­rul­ja­nak a nap­jaid. Sze­rezz be leg­alább egy szí­nes ru­ha­da­ra­bot, mu­tat­juk a leg­szeb­be­ket!

Eszméletlen dögös lesz a 2019-es bugyidivat!

Eszméletlen dögös lesz a 2019-es bugyidivat!

Ezek a fe­hér­ne­műk min­den férfit le­vesz­nek lá­buk­ról, és me­sé­sen fogsz ki­nézni ben­nük.

Ezek a fe­hér­ne­műk min­den férfit le­vesz­nek a lá­buk­ról, és me­sé­sen fogsz ki­nézni ben­nük. Egy­szerre sze­xik és rafi­nált sza­bá­súak. Máris mu­tat­juk, hogy áll­nak a leg­iz­gal­ma­sabb al­ko­tá­sok a dögös mo­del­le­ken! Vá­lo­gass ked­vedre a me­se­szép da­ra­bok­ból és sze­rezz velük örö­met a pá­rod­nak!

Kapaszkodj meg, ez a legnagyobb sminkdivat

Kapaszkodj meg, ez a legnagyobb sminkdivat

Is­merd meg az ak­tu­á­lis di­va­tot, az új ele­gáns, kont­rasz­tos szí­ne­ket.Vá­laszd ki a hoz­zád illő, va­rázs­la­tos smin­ket.

Is­merd meg az ak­tu­á­lis di­va­tot, az új ele­gáns, erős, kont­rasz­tos szí­ne­ket.Vá­laszd ki a hoz­zád illő, va­rázs­la­tos smin­ket.

Szívdöglesztő fehérnemű, szilveszterkor te se hagyd ki!

Szívdöglesztő fehérnemű, szilveszterkor te se hagyd ki!

Ez a gyö­nyörű fe­hér­nemű az év vége nagy di­vatja.

Ez a gyö­nyörű fe­hér­nemű az év vége nagy di­vatja. Vá­lassz egy fer­ge­te­ges bodyt!

Meghan és Katalin is erre szavaz, igazán meglepő ez a színösszeállítás

Meghan és Katalin is erre szavaz, igazán meglepő ez a színösszeállítás

A bur­gundi vörös és a pad­li­zsán el­ké­pesz­tően jól mutat a her­ceg­női pá­ro­son: úgy lát­szik, hogy ez lett az év leg­ütő­sebb kom­bója.

Döbbenetes szín lesz 2019 nagy divatja, és ezt imádni fogja minden nő

Döbbenetes szín lesz 2019 nagy divatja, és ezt imádni fogja minden nő

Sze­ret­hető és üde, ki­vé­tel nél­kül min­den­kit fi­a­ta­lít ez az ár­nya­lat! Gyö­nyörű lesz a ru­ha­tá­runk, éljen a ko­rall!

Ettől lehidalsz: Ez lesz 2019 legtrendibb hajfestése

Ettől biztosan lehidalsz: Ez lesz 2019 legtrendibb hajfestése

A divat néha meg­hök­kentő tud lenni, de az új haj­fes­tési tech­nika ered­mé­nye va­ló­ban döb­be­ne­tes! Nem fogsz hinni a sze­med­nek...

A divat néha meg­hök­kentő tud lenni, de az új haj­fes­tési tech­nika ered­mé­nye va­ló­ban döb­be­ne­tes! Túl­zás nél­kül ál­lít­hat­juk, hogy nem fogsz hinni a sze­med­nek! Ez itt kérem szé­pen igazi mes­ter­munka, vidám ár­nya­la­tokra han­golva!

Íme, a nők titkos csodafegyvere: eszelősen szexi meglepetés a ruha alatt

Íme, a nők titkos csodafegyvere: eszelősen szexi meglepetés a ruha alatt

Mire van szük­sége egy nőnek, ha el akarja csá­bí­tani a férfit? Egy rafi­nál­tan szexi da­rabra, ami cso­dá­san ki­emeli a for­má­kat, még­pe­dig épp ott, ahol kell!

Mire van szük­sége egy nőnek, ha el akarja csá­bí­tani a férfit? Egy rafi­nál­tan szexi da­rabra, ami cso­dá­san ki­emeli a for­má­kat, még­pe­dig épp ott, ahol kell! Mu­tat­juk a téli sze­zon leg­ütő­sebb, leg­sze­xibb da­rab­jait!

9 szín, ami soha nem megy ki a divatból

9 szín, ami soha nem megy ki a divatból

Van­nak szí­nek és szín­kom­bi­ná­ciók, me­lye­ket min­dig meg­ta­lálsz a di­vat­ban. Ér­de­mes ezek közül ki­vá­lasz­tani, ami hoz­zád a leg­job­ban illik. Le­gyen egy örök szet­ted.

Van­nak szí­nek és szín­kom­bi­ná­ciók, me­lye­ket min­dig meg­ta­lálsz a di­vat­ban. Ér­de­mes ezek közül ki­vá­lasz­tani, ami hoz­zád a leg­job­ban illik.

Így villantanak hasat szilveszterkor a nők! Iszonyú szexi az új divat

Így villantanak hasat szilveszterkor a nők! Iszonyú szexi az új divat

Itt az ideje, hogy ki­ta­láld miben le­szel dögös az év utolsó bu­li­já­ban!

Ha még nem ta­lál­tad ki, miben le­szel dögös az év utolsó bu­li­já­ban, akkor itt az ideje, hogy meg­tedd! A parti leg­sze­xibb vi­se­lete a lán­cos top! Ha meg­fe­lelő szet­tel ve­szed fel, még ele­gáns is le­hetsz.

Legyél a karácsony királynője - bombázó leszel ebben a szettben!

Legyél a karácsony királynője - bombázó leszel ebben a szettben!

Olyan öt­le­te­ket mu­ta­tunk, me­lyek­ben igazi álomnő le­hetsz az ün­ne­pen.

Olyan öt­le­te­ket mu­ta­tunk, me­lyek­ben igazi álomnő le­hetsz ezen a szép ün­ne­pen.

Álomszép leszel ezzel a karácsonyi frizurával- hódíts különlegesen!

Álomszép leszel ezzel a karácsonyi frizurával- hódíts különlegesen!

Le­nyű­göző öt­le­tet mu­ta­tunk arra, ho­gyan le­gyél káp­rá­za­tos az ün­nepi va­cso­rán.

Le­nyű­göző öt­le­tet mu­ta­tunk arra, ho­gyan le­gyél káp­rá­za­tos az ün­nepi va­cso­rán.

Itt a legújabb cipődivat, karácsonykor minden csinos nő ebben jár

Itt a legújabb cipődivat, karácsonykor minden csinos nő ebben jár

Ün­ne­pekre már most sze­rezd be a szu­per csi­nos és na­gyon ké­nyel­mes láb­be­li­ket. Nem kell hozzá ven­dég­ségbe men­ned, vedd fel az ün­nepi va­cso­rá­hoz.

Ün­ne­pekre már most sze­rezd be a szu­per csi­nos és na­gyon ké­nyel­mes láb­be­li­ket. Nem kell hozzá ven­dég­ségbe men­ned, vedd fel az ün­nepi va­cso­rá­hoz, ebéd­hez! Mu­tat­juk a ka­rá­csony leg­dö­gö­sebb és leg­ele­gán­sabb ci­pőit, csiz­máit.

Ez a hajvágás visz mindent 2019-ben: 10 évet fiatalít az új frizura

Ez a hajvágás visz mindent 2019-ben: 10 évet fiatalít az új frizura

Győ­ződj meg róla a saját sze­med­del te is, ho­gyan vál­toz­tatja egy csa­pásra kis­lá­nyossá vi­se­lő­jét az új fazon!

Újra megszerették a nők a régi pulóverfazont

Újra megszerették a nők a régi pulóverfazont

Ismét di­vat­ban a leg­szu­pe­rebb pul­csi, csa­vard el min­den férfi fejét. Bár­mi­vel fel­ve­he­ted és kü­lön­böző stí­lus­ban vi­sel­he­ted.

Ismét di­vat­ban a leg­szu­pe­rebb pul­csi, csa­vard el min­den férfi fejét. Bár­mi­vel fel­ve­he­ted és kü­lön­böző stí­lus­ban vi­sel­he­ted. Kapd fel ezt a régi fa­zont és hó­díts!

Bombasztikus ötlettel indít 2019-ben a cipődivat, minden nő boldog lesz

Bombasztikus ötlettel indít 2019-ben a cipődivat, minden nő boldog lesz

Esz­mé­let­len újí­tás­sal rob­ban be az edző­cipő, soha nem volt még ennyire nőies! Hó­dí­ta­nak a bé­lelt cipők, légy résen és sze­rezz be minél ha­ma­rabb egyet!

Esz­mé­let­len újí­tás­sal rob­ban be az edző­cipő, soha nem volt még ennyire nőies! Hó­dí­ta­nak a bé­lelt cipők, légy résen és sze­rezz be minél ha­ma­rabb egy csi­nos da­ra­bot!

Elképesztő bizarr a következő nyár bikini divatja! Látod, mi a baj?

Elképesztő bizarr a következő nyár bikini divatja! Látod, mi a baj?

Mi­csoda ötlet! Így vi­se­lik a bi­ki­nit a mo­del­lek 2019 nya­rán! Lesz vajon kö­ve­tője ennek a bi­zarr vi­se­let­nek?

Bakancs minden alkalomra - a sztárok is ebben járnak

Bakancs minden alkalomra - a sztárok is ebben járnak

Ha be­szer­zed ezt a ba­kan­csot, máris imádni fogod a hideg időt! Ki­zárt, hogy fáz­zon a lábad benne.

Ha be­szer­zed ezt a ba­kan­csot, máris imádni fogod a hideg időt! Ki­zárt, hogy fáz­zon a lábad benne.

Őrület, itt a karácsonyfa-szemöldök! Láttál már ilyet?

Őrület, itt a karácsonyfa-szemöldök! Láttál már ilyet?

Van­nak, akik nem áll­nak meg a ka­rá­cso­nyi dí­szí­tés­sel a szoba vagy a ka­rá­csonyfa csi­no­sí­tá­sá­nál.

Nem kell hozzá fodrász: tökéletes frizura karácsonyra, 50 feletti nőknek

Nem kell hozzá fodrász: tökéletes frizura karácsonyra, 50 feletti nőknek

Máris mu­tat­juk a leg­szu­pe­rebb fél­hosszú fa­zo­no­kat, me­lyek el­ké­szí­té­sé­hez fod­rászra sem lesz szük­sé­ged!

Hosszú combok villanása: Tarol a legizgalmasabb téli szoknyadivat

Hosszú combok villanása: Tarol a legizgalmasabb téli szoknyadivat

Fe­dezd fel a leg­újabb szok­nya­di­va­tot, le­gyél na­gyon szexi!

Fe­dezd fel a leg­újabb szok­nya­di­va­tot, le­gyél na­gyon szexi a hi­de­gebb hó­na­pok­ban is. Mu­tass töb­bet a lá­bad­ból, vi­selj minit télen is! Íme, a kö­zelgő év­szak szu­per trendje. Va­dítsd meg a férfi­a­kat!

Nem csak a sovány nő lehet szexi! Itt a bizonyíték

Nem csak a sovány nő lehet szexi! Itt a bizonyíték

Kerek popsi, vas­tag com­bok, for­más csípő? Meg­ta­lál­tuk a leg­szebb, leg­dö­gö­sebb és di­va­tos szet­te­ket.

Kerek popsi, vas­tag com­bok, for­más csípő? Meg­ta­lál­tuk a leg­szebb, leg­dö­gö­sebb és di­va­tos szet­te­ket. Pán­tos,csip­kés fe­hér­ne­műk.

Eszméletlen fazonokkal robban be a 2019-es női divat

Eszméletlen fazonokkal robban be a 2019-es női divat

Iz­gal­ma­san át­tet­sző anya­gok, kü­lön­le­ges min­ták, óri­ási szín­ka­val­kád és egyéb ret­rós meg­úju­lá­sok jel­lem­zik a rend­kí­vül nőies jövő évi tren­det!

Így csomagolj karácsonyi ajándékot, ha nem akarsz szenvedni vele

Így csomagolj karácsonyi ajándékot, ha nem akarsz szenvedni vele

Az aján­dé­kok cso­ma­go­lása időn­ként nem is olyan egy­szerű fel­adat. Most zse­ni­á­lis meg­ol­dá­so­kat mu­ta­tunk

Csupa csillogás - így festik az ünnepekre a körmüket a nők

Csupa csillogás - így festik az ünnepekre a körmüket a nők

Fan­tasz­ti­ku­san ele­gáns, nőies, kifi­no­mult az idei ün­nepi ma­ni­kűr. Meg­hitt csa­ládi együtt­létre és céges bu­likra is vá­lasz­tot­tunk a tren­dek közül.

Fan­tasz­ti­ku­san ele­gáns, nőies, kifi­no­mult az idei ün­nepi ma­ni­kűr. Meg­hitt csa­ládi együtt­létre és céges bu­likra is vá­lasz­tot­tunk a tren­dek közül. Már csak neked kell el­dön­te­ned, me­lyik lesz idén a ke­ze­den.

Egyszerűen lenyűgöző, így lesz télen divatos a leggings

Egyszerűen lenyűgöző, így lesz télen divatos a leggings

A leg­gings idő­já­rás­tól füg­get­le­nül az egyik leg­ké­nyel­me­sebb ru­ha­da­rab a vi­lá­gon.

A leg­gings idő­já­rás­tól füg­get­le­nül az egyik leg­ké­nyel­me­sebb ru­ha­da­rab a vi­lá­gon. Ha elég trük­kö­sen kom­bi­ná­lod, min­den év­szak­ban dögös le­hetsz benne.Meg­mu­tat­juk, hogy vi­seld, hogy ké­nyel­me­sen érezd magad, de ne légy kö­zön­sé­ges.

Máris dübörög 2019 legőrültebb divatja, ezt a szerelést látnod kell

Máris dübörög 2019 legőrültebb divatja, ezt a szerelést látnod kell

Mu­tat­juk a téli sze­zon leg­vi­dá­mabb trend­jét!

Ne hagyd, hogy a szür­ke­ség és a fel­hők be­fo­lyá­sol­ják a han­gu­la­to­dat! Mu­tat­juk a téli sze­zon leg­vi­dá­mabb trend­jét!

Ez a frizura lesz az idei tél leggyönyörűbb divatja - mindenkit meghódítasz

Ez a frizura lesz az idei tél leggyönyörűbb divatja - mindenkit meghódítasz

Iga­zán va­rázs­la­tos, szexi és nőies lesz a tél slá­gere. Me­sé­sen nézel majd ki vele!

Iga­zán va­rázs­la­tos, szexi és nőies lesz a tél slá­gere. Me­sé­sen nézel majd ki vele!