SIKK

Láthatatlan, nyúl melltartó lett a divat

Láthatatlan, nyúl melltartó lett a divat

Itt a leg­szu­pe­rebb mell­tartó, me­lyet senki nem vesz észre!

Itt a leg­szu­pe­rebb mell­tartó, me­lyet senki nem vesz észre! Nem kell töb­bet azzal baj­lódni, hogy ki­lát­szik a ruhád alól a mell­tartó pánt. Egy­szerű és fan­tasz­ti­kus ötlet, na­gyon könnyű a vi­se­lete.

Eszméletlen a legújabb bikinidivat, felszisszennek a férfiak

Eszméletlen a legújabb bikinidivat, felszisszennek a férfiak

A nők is ve­gyes ér­zel­mek­kel fo­gad­ták ezt a bi­zarr, mégis fan­tá­zia­dús kre­á­ciót.

Nanushka beveszi a francia divatfővárost

Nanushka beveszi a francia divatfővárost

A ma­gyar di­vat­márka több si­ke­res New York-i be­mu­tató után pén­te­ken a pá­ri­zsi di­vat­hé­ten pre­zen­tálta a 2020-as ta­vasz-nyári kol­lek­ci­ó­ját.

A ma­gyar di­vat­márka több si­ke­res New York-i be­mu­tató után pén­te­ken a pá­ri­zsi di­vat­hé­ten pre­zen­tálta a 2020-as ta­vasz-nyári kol­lek­ci­ó­ját.

Ez a farmer lesz a nyár nagy robbanása, már most megőrülnek érte a nők

Ez a farmer lesz a nyár nagy robbanása, már most megőrülnek érte a nők

Végre egy iga­zán nőies és szexi vonal mu­tat­koz­hat meg a far­mer­di­vat­ban is: a nagy klasszi­kus­sal öt­vözve a nyár leg­sze­xibb ru­ha­da­rabja!

Végre egy iga­zán nőies és szexi vonal mu­tat­koz­hat meg a far­mer­di­vat­ban is: a nagy klasszi­kus­sal öt­vözve a nyár leg­sze­xibb ru­ha­da­rabja!

Ebben a miniszoknyában minden molett nő igazi bombázó lesz!

Ebben a miniszoknyában minden molett nő igazi bombázó lesz!

Iga­zán dögös fa­zo­no­kat mu­ta­tunk.

Iga­zán dögös fa­zo­no­kat mu­ta­tunk.

A flip-flop papucsnak lőttek, ez lesz az új divat

A flip-flop papucsnak lőttek, ez lesz az új divat

Első lá­tásra fur­csa kom­bi­ná­ci­ója a pa­pucs­nak és a tor­na­ci­pő­nek ez a di­va­tos láb­beli.

Első lá­tásra fur­csa kom­bi­ná­ci­ója a pa­pucs­nak és a tor­na­ci­pő­nek ez a di­va­tos láb­beli. Ké­nyel­mes és rop­pant prak­ti­kus.

Le a bugyival szombaton: Alig várták a férfiak a pikáns ünnepet

Le a bugyival szombaton: Alig várták a férfiak a pikáns ünnepet

Vi­lág­szerte le­dob­ják a bu­gyi­ju­kat a nők ezen a napon, per­sze nem tel­je­sen hi­va­ta­los, in­kább ha­gyo­mány­jel­leg­gel.

Meg fogsz döbbenni, nyáron erre is jó a szódabikarbóna

Meg fogsz döbbenni, nyáron erre is jó a szódabikarbóna

Azt már tud­juk, hogy a ház­tar­tás­ban va­ló­sá­gos cso­da­fegy­ver. De hit­ted volna, hogy erre is hasz­nál­ha­tod?

Azt már tud­juk, hogy a ház­tar­tás­ban va­ló­sá­gos cso­da­fegy­ver. De hit­ted volna, hogy erre is hasz­nál­ha­tod? Ha strandra ké­szülsz, min­dig le­gyen a ház­tar­tá­sod­ban be­lőle, mert olyas­mire is jó, amire eddig biz­to­san nem gon­dol­tál. De vajon mi lehet ez? Meg­mu­tat­juk!

Megújult a fehér tetoválás, hódítanak az új minták a testen

Megújult a fehér tetoválás, hódítanak az új minták a testen

Nem sze­ret­nél azon­nal fel­tű­nést kel­teni, de ta­kar­gatni sem sze­ret­néd magad? Csi­nál­tass íz­lé­ses és szép fehér te­to­vá­lást ma­gadra!

Nem sze­ret­nél azon­nal fel­tű­nést kel­teni, de ta­kar­gatni sem sze­ret­néd magad? Csi­nál­tass íz­lé­ses és szép fehér te­to­vá­lást ma­gadra! Nyá­ron na­gyon szexi, ha ezt a mód­ját vá­lasz­tod az ön­ki­fe­je­zés­nek. Apró min­ták­tól kezdve a na­gyobb al­ko­tá­sig bármi passzol­hat az íz­lé­sed­hez.

Idén csupa pánt a szandál, szuperdögös benne minden nő

Idén csupa pánt a szandál, szuperdögös benne minden nő

Me­rész, nyi­tott és csá­bító láb­be­li­ket vi­sel­nek idén a nők. Sok férfi imádja a szép női láb­fe­je­ket.

Me­rész, nyi­tott és csá­bító láb­be­li­ket vi­sel­nek idén a nők. Sok férfi imádja a szép női láb­fe­je­ket.

Itt a nyár színe, idén ne hagyd ki te sem

Itt a nyár színe, idén ne hagyd ki te sem

Ebben a szín­ben nem tudsz el­bújni! Vál­lald fel bát­ran az egyé­ni­sé­ged, ki­hívó a nyár színe. Vá­lassz szu­per kom­bi­ná­ciót, vagy csak egy egy­szerű ki­egé­szí­tőt.

Ebben a szín­ben nem tudsz el­bújni! Vál­lald fel bát­ran az egyé­ni­sé­ged, ki­hívó a nyár színe. Vá­lassz szu­per kom­bi­ná­ciót, vagy csak egy egy­szerű ki­egé­szí­tőt. Vedd le a férfi­a­kat a lá­buk­ról!

Minden férfit leveszel a lábáról ebben a dögös szandálban

Minden férfit leveszel a lábáról ebben a dögös szandálban

Mu­tat­juk, mi­lyen láb­beli lesz a nyár slá­gere.

Mu­tat­juk, mi­lyen láb­beli lesz a nyár slá­gere.

Idén nem fürdőruhában járnak strandra a nők?

Idén nem fürdőruhában járnak strandra a nők?

Ha­ma­ro­san itt a nyár! Ne csak az uta­zá­son jár­jon az eszed, gon­dold végig, mit vi­szel ma­gad­dal!

Ha­ma­ro­san itt a nyár! Ter­ve­zed a nya­ra­lást? Ne csak az uta­zá­son jár­jon az eszed, gon­dold végig, mit vi­szel ma­gad­dal! Ked­venc strand­szer­kó­dat se fe­lejtsd itt­hon. Adunk hozzá né­hány tip­pet!

Visszatér a régi papucsdivat, de óvatosan kell járni benne

Visszatér a régi papucsdivat, de óvatosan kell járni benne

Vi­selj ter­mé­sze­tes anyag­ból ké­szült szu­per pa­pu­cso­kat. Le­gin­kább strandra, nya­ra­lás­hoz ér­de­mes ilyet vá­lasz­tani.

Vi­selj ter­mé­sze­tes anyag­ból ké­szült szu­per pa­pu­cso­kat. Le­gin­kább strandra, nya­ra­lás­hoz ér­de­mes ilyet vá­lasz­tani. Egy titka van csak, vi­gyázz rá job­ban, mint egy át­la­gos ci­pőre, óvd az anya­gát! Az idei nyár ked­vence lesz ez a láb­beli, ne té­to­vázz, sze­rezz be egyet, tuti nem bánod meg!

Őrület, idén nyilvánosan viselik a melltartót a nők

Őrület, idén nyilvánosan viselik a melltartót a nők

A hét­köz­na­po­kon is egyre me­nőbb.

A hét­köz­na­po­kon is egyre me­nőbb, de a sztár­vi­lág­ban már nem új­don­ság, hogy egy szál mell­tar­tó­ban jár­nak a nők az utcán.

Szuperdögös hajszín lesz a nyár slágere: gyömbérvörös a divat!

Szuperdögös hajszín lesz a nyár slágere: gyömbérvörös a divat!

Álom­szép le­szel ezzel a fri­zu­rá­val.

Álom­szép le­szel ezzel a fri­zu­rá­val.

Tarol a ducibikini: elképesztően szexi az új divat

Tarol a ducibikini: elképesztően szexi az új divat

Vissza­re­pít az idő­ben ez a für­dő­ruha! Is­mer­te­tő­jele a magas bugyi, ami rafi­nál­tan emeli ki a nő szép­sé­gét.

Vissza­re­pít az idő­ben ez a szexi für­dő­ruha! Is­mer­te­tő­jele a magas bugyi, ami rafi­nált vo­na­lak­kal emeli ki a női test szép­sé­gét. Leg­jobb benne, hogy nem­csak ducik vi­sel­he­tik. Kár lenne ki­hagyni, ezt nézd!

Eszelősen dögös stranddivat: Tarol a szexi neccbikini

Eszelősen dögös stranddivat: Tarol a szexi neccbikini

A férfiak ismét jól jár­nak, leg­alábbis bi­ki­ni­fron­ton min­den­képp. Az új necc­bi­kini ugyanis olyan, mint a mese: van is, meg nincs is, fel­vet­ték, meg nem is.

A férfiak ismét jól jár­nak, leg­alábbis bi­ki­ni­fron­ton min­den­képp. Az új necc­bi­kini ugyanis olyan, mint a mese: van is, meg nincs is, fel­vet­ték, meg nem is.

Elképesztően szexi lesz a 2019-es nyári körömdivat

Elképesztően szexi lesz a 2019-es nyári körömdivat

Gyö­nyö­rűen vib­ráló szí­nek ke­rül­nek fó­kuszba az új trend jó­vol­tá­ból. Min­den­kép­pen ér­de­mes ki­pró­bálni!

Gyö­nyö­rűen vib­ráló szí­nek ke­rül­nek fó­kuszba az új trend jó­vol­tá­ból. A szu­per ár­nya­la­tok közt biz­tos, hogy te is gyor­san rá­ta­lálsz a neked va­lóra!

Visszatér a régi táskadivat, imádja minden nő

Visszatér a régi táskadivat, imádja minden nő

Nyári slá­ger a kéz­mű­ves táska! Prak­ti­kus és ele­gáns, a forró nya­ra­lá­sok han­gu­la­tát adja.

Nyári slá­ger a kéz­mű­ves táska! Prak­ti­kus és ele­gáns, a forró nya­ra­lá­sok han­gu­la­tát adja a hét­köz­na­pokra és az ele­gáns par­tikra is.

A lyukas farmernek leáldozott, döbbenetes, mi történik a nadrággal

A lyukas farmernek leáldozott, döbbenetes, mi történik a női nadrággal

Egy tel­je­sen más stí­lus veszi át az ural­mat a szag­ga­tott far­me­rek vi­lága után, mu­tat­juk!

Ez a hajvágás idén nyáron mindent visz: 10 évet fiatalít az új frizura

Ez a hajvágás idén nyáron mindent visz: 10 évet fiatalít az új frizura

Az új fazon nem­csak fi­a­ta­lossá va­rá­zsol, de min­den bi­zonnyal a nyár leg­va­gá­nyabb fri­zu­rája is lesz.

Így vedd fel a nyár szexi nadrágját, hogy megőrüljenek a férfiak

Így vedd fel a nyár szexi nadrágját, hogy megőrüljenek a férfiak

Ezt a di­va­tot imádni fogod! Va­gány és ké­nyel­mes.

Ezt a di­va­tot imádni fogod! Nem csak va­gány és ké­nyel­mes, de nőies és szexi is le­szel benne. Vissza­tért a di­vatba ez a fan­tasz­ti­kus nad­rág. Mu­tat­juk mivel ér­de­mes fel­kapni, hogy min­den­kit le­ve­gyél a lá­bá­ról.

Szeretnél világosabb hajat? Itt a megoldás szőkítés nélkül

Szeretnél világosabb hajat? Itt a megoldás szőkítés nélkül

Úgy gon­do­lod, hogy a sötét haj­szí­ned csak a ké­miai haj­fes­té­kek­től lesz vi­lá­go­sabb?

Úgy gon­do­lod, hogy a sötét haj­szí­ned csak a ké­miai haj­fes­té­kek­től lesz vi­lá­go­sabb? Ez nem fel­tét­le­nül igaz: szá­mos olyan ter­mé­sze­tes mód­szer lé­te­zik, ame­lyik fes­ték nél­kül is képes vi­lá­go­sí­tani a hajat. Bár­me­lyi­ket ki­pró­bál­ha­tod, nem fogja tönk­re­tenni a hajad szer­ke­ze­tét, mint a haj­fes­ték.

Szupernőies manikűrben hódítasz idén nyáron

Szupernőies manikűrben hódítasz idén nyáron

Me­se­szép lesz a kezed, ha ki­pró­bá­lod ezt a di­va­tot.

Me­se­szép lesz a kezed, ha ki­pró­bá­lod ezt a di­va­tot.

Megőrültek a menyasszonyok, ez az új esküvői cipődivat!

Megőrültek a menyasszonyok, ez az új esküvői cipődivat!

Két­ség­te­len, hogy ké­nyel­mes, de arról nem va­gyunk meg­győ­ződve, hogy ez a leg­jobb vi­se­let.

Két­ség­te­len, hogy ké­nyel­mes, de arról nem va­gyunk meg­győ­ződve, hogy ez a leg­jobb vi­se­let a meny­asszo­nyi ru­há­hoz. Min­den­esetre fu­tó­tűz­ként ter­jed az új divat, egyre több meny­asszony vá­lasztja - leg­alább az es­kü­vői par­tira.

Eszméletlen szexi nővé tesz az idei farmerszoknya-divat!

Eszméletlen szexi nővé tesz az idei farmerszoknya-divat!

Szu­per­dö­gös az idei fazon, bom­ba­ala­kot csi­nál!

Szu­per­dö­gös az idei fazon, bom­ba­ala­kot csi­nál!

Minden idők legszexibb bikinijében az összes férfit leveszed a lábáról

Minden idők legszexibb bikinijében az összes férfit leveszed a lábáról

Ennél iz­gal­ma­sabb bi­ki­ni­di­vat még sosem volt! Csak raj­tad múlik, mennyit en­gedsz lát­tatni a mel­led­ből.

Ennél iz­gal­ma­sabb bi­ki­ni­di­vat még sosem volt! Csak raj­tad múlik, mennyit en­gedsz lát­tatni a mel­led­ből.

Itt a 2019-es nyár legújabb manikűrdivatja

Itt a 2019-es nyár legújabb manikűrdivatja

Az idei nyár nagy slá­gere a vi­rág­minta lesz. Raj­tad múlik, mi­lyen ma­ni­kűrt vá­lasz­tasz.

Az idei nyár nagy slá­gere a vi­rág­minta lesz. Raj­tad múlik, mi­lyen ma­ni­kűrt vá­lasz­tasz. Matt kör­mö­ket, ová­lis for­mát, vagy egy­sze­rűt és ro­man­ti­ku­sat.

Csodálatos hajszín hódit: ez lesz a nyári szezon nagy befutója

Csodálatos hajszín hódit: ez lesz a nyári szezon nagy befutója

A ka­ra­mell meleg ár­nya­lata ér­vé­nye­sül a leg­újabb fes­tési tech­ni­kák­ban: pró­báld ki te is, ga­ran­tált a siker!

Végre itt a nyár kedvence, nem árulnak zsákbamacskát a nők

Végre itt a nyár kedvence, nem árulnak zsákbamacskát a nők

Rö­vid­nad­rág örök sze­re­lem. Ki ne vi­selné ezt a nad­rá­got, főleg far­mer­ben. Bu­lik­ban, fesz­ti­vá­lo­kon ki­hagy­ha­tat­lan.

Rö­vid­nad­rág örök sze­re­lem. Ki ne vi­selné ezt a nad­rá­got, főleg far­mer­ben. Bu­lik­ban, fesz­ti­vá­lo­kon ki­hagy­ha­tat­lan, de a hét­végi há­zak­ban még az idő­sebb kor­osz­tály is nagy sze­re­tet­tel veszi fel. Idén is a tren­dek kö­zött. Szu­per ké­nyel­mes nad­rág. Mu­tat­juk ,mivel, ho­gyan és hová vedd fel!

Eszméletlen hosszú combokat csinál a farmer, ha így hordod

Eszméletlen hosszú combokat csinál a farmer, ha így hordod

Sze­ret­néd, ha lá­baid még hosszabb­nak és kar­csúbb­nak lát­szód­ja­nak a far­mer­ben? Mi sem lesz egy­sze­rűbb ezzel az apró trük­kel, mu­tat­juk is!

Sze­ret­néd, ha lá­baid még hosszabb­nak és kar­csúbb­nak lát­szód­ja­nak a far­mer­ben? Mi sem lesz egy­sze­rűbb ezzel az apró trük­kel, mu­tat­juk is!

Ultraszexi ruhadarabbal rukkolnak elő idén nyáron a nők

Ultraszexi ruhadarabbal rukkolnak elő idén nyáron a nők: jöhet a crop top

Be­va­dítja a férfi­a­kat a leg­újabb divat! Ezt az ütős fel­sőt egyet­len csi­nos nő sem hagy­hatja ki!

Íme a nyári ruha, ami mindenkinek jól áll

Íme a nyári ruha, ami mindenkinek jól áll

Annyi min­den lapul a szek­rény­ben, amit már nem ve­szünk fel. Van­nak vi­szont örök di­va­tos ruha da­ra­bok, me­lye­ket nyá­ron csak elő kell kapni. Ilyen a far­mer­ruci is.

Annyi min­den lapul a szek­rény­ben, amit már nem ve­szünk fel. Van­nak vi­szont örök di­va­tos ruha da­ra­bok, me­lye­ket nyá­ron csak elő kell kapni.

Vakítóan szexi az új bikinidivat! Imádja minden nő

Vakítóan szexi az új bikinidivat! Imádja minden nő

Mu­ta­tunk pár kü­lön­le­ges da­ra­bot.

Hosszú de­rekú bugyi, roj­tok, pán­tok: mindez a nyár nagy bi­ki­ni­di­vatja. Nézd a vi­lá­got ra­gyogó szín­ben, vi­seld a nap­su­ga­rat a tes­te­den!

Szörnyen ronda a legújabb divat, mégis imádják a nők

Szörnyen ronda a legújabb divat, mégis imádják a nők

Mi­csoda fa­zo­no­kat ké­pe­sek meg­ál­modni a ter­ve­zők! Bár ezek a rucik ké­nyel­me­sek és len­gék, de jól gon­dold meg, me­lyi­ket ve­szed fel!

Mi­csoda fa­zo­no­kat ké­pe­sek meg­ál­modni a ter­ve­zők! Bár ezek a rucik ké­nyel­me­sek és len­gék, de jól gon­dold meg, me­lyi­ket ve­szed fel! Cso­dál­nánk, ha ebben meg tud­nál hó­dí­tani egy férfit! Bár, ki tudja?! Íz­lé­sek és po­fo­nok, ez va­ló­ban igaz, ebben az eset­ben is.

Visszatér a '80-as évek nagy hajdivatja: kacérak lesznek a tincsek

Visszatér a '80-as évek nagy hajdivatja: kacérak lesznek a tincsek

Aki­nek egye­nes a haja, min­dig gön­dörre vá­gyik, aki pedig gön­dör sok­szor va­sal­tatja a haját. Most vi­szont vá­lassz a gön­dör hajak közül lok­ni­kat!

Aki­nek egye­nes a haja, min­dig gön­dörre vá­gyik, aki pedig gön­dör sok­szor va­sal­tatja a haját. Most vi­szont vá­lassz a gön­dör hajak közül lok­ni­kat, vagy apró gön­dör für­tö­ket, hosszú vagy rövid fri­zu­rát. Ve­gyél részt egy idő­uta­zá­son a 80-as évekbe! Fan­tasz­ti­kus ta­va­szi-nyári fri­zu­rát vi­sel­hetsz!

Ha ezt a három ruhát beszerzed tavasszal, te is nagyon csinos lehetsz

Ha ezt a három ruhát beszerzed tavasszal, te is nagyon csinos lehetsz

Van­nak a di­vat­ban szinte örök da­ra­bok.

Van­nak a di­vat­ban örök da­ra­bok, me­lyek évről-évre be­kúsz­nak a tren­dekbe.

Jaj, ez fáj! Tényleg ilyen farmerban járnak nyáron a nők?

Jaj, ez fáj! Tényleg ilyen farmerban járnak nyáron a nők?

Far­mer nél­kül el sem tud­juk kép­zeli a nya­rat! Ha nem vagy nagy rö­vid­nad­rág ra­jongó, idén vá­laszd a ber­mu­dát! A hosszát se bízd másra.

Far­mer nél­kül el sem tud­juk kép­zeli a nya­rat! Ha nem vagy nagy rö­vid­nad­rág ra­jongó, idén vá­laszd a ber­mu­dát! A hosszát se bízd másra. Ta­láld meg a neked való fa­zont! Na­gyon ké­nyel­mes, iga­zán ked­venc nyári da­ra­bok a tren­dek­ben. Bár­hová fel­ve­he­ted.

Őrület, mit találtak ki a nők a nadrággal, ez lesz a nyár legnagyobb divatja

Őrület, mit találtak ki a nők a nadrággal, ez lesz a nyár legnagyobb divatja

Ismét a '90-es évek nép­szerű kom­bi­ná­ci­ó­já­val áll­tak elő a ter­ve­zők.

Ismét a '90-es évek nép­szerű kom­bi­ná­ci­ó­já­val áll­tak elő a ter­ve­zők. Újra divat nad­rág fe­lett szok­nyát hor­dani. Évek óta erő­sö­dik ez a trend, mu­ta­tunk né­hány szu­per ked­ven­cet! Fur­csá­nak tűn­het­nek, mégis ez a nagy divat.

Fehér farmer lesz a nyár slágere: Ha így hordod, karcsúsít

Fehér farmer lesz a nyár slágere: Ha így hordod, karcsúsít

Esz­mé­let­len szexi a fehér far­mer, sze­ren­csére idén akkor sem kell le­mon­da­nod róla, ha nem tö­ké­le­tes az ala­kod.

Esz­mé­let­len szexi a fehér far­mer, sze­ren­csére idén akkor sem kell le­mon­da­nod róla, ha nem tö­ké­le­tes az ala­kod.

Imádod a szűk farmert? Ilyen cipőt vegyél fel hozzá!

Imádod a szűk farmert? Ilyen cipőt vegyél fel hozzá!

Is­merd meg, ho­gyan dob­ha­tod fel az egy­szerű szűk far­me­ro­dat a meg­fe­lelő ci­pők­kel, hogy totál sze­xivé és iz­gal­massá vál­jon!

Is­merd meg, ho­gyan dob­ha­tod fel az egy­szerű szűk far­me­ro­dat a meg­fe­lelő ci­pők­kel, hogy totál sze­xivé és iz­gal­massá vál­jon!

Hihetetlen, de ismét visszatért a 80-as évek cipődivatja

Hihetetlen, de ismét visszatért a 80-as évek cipődivatja

Ismét vissza­tért a klumpa.

Ismét vissza­tért a klumpa, bár kissé meg­vál­to­zott. Nőies lett az is­mert fa­pa­pucs. Szok­nyá­hoz és nad­rág­hoz is fel­ve­he­ted, lapos és magas sa­rok­kal is hord­ha­tod.

A bikini kora lejárt, ez a dressz hódít idén nyáron

A bikini kora lejárt, ez a dressz hódít idén nyáron

El­jött a te időd!

El­jött a te időd, ha az egy­ré­szes für­dő­ru­hát sze­re­ted! Dressz­ben jár­nak idén a stran­do­kon a nők! Iz­gal­mas, szexi és klasszi­kus fa­zo­nok is a tren­dek kö­zött.

Megint divat a színes farmer, ezek az árnyalatok lesznek menők

Megint divat a színes farmer, ezek az árnyalatok lesznek menők

A far­mer az a ru­ha­da­rab, ami soha nem megy ki a di­vat­ból.

A far­mer az a ru­ha­da­rab, ami soha nem megy ki a di­vat­ból. Nad­rág, dzseki vagy ing? Vi­seld szí­nes­ben!

Végre egy nyári ruhadarab, amiben minden nő dögös és szexi

Végre egy nyári ruhadarab, amiben minden nő dögös és szexi

Ezek­hez a cso­da­szép ru­cik­hoz még ki­egé­szítő sem kell. A nap bár­me­lyik sza­ká­ban vi­sel­he­ted ezt a fa­zont, az ered­mény ga­ran­tált siker!

Ezek­hez a cso­da­szép ru­cik­hoz még ki­egé­szítő sem kell. A nap bár­me­lyik sza­ká­ban vi­sel­he­ted ezt a fa­zont, az ered­mény ga­ran­tált siker! Va­dító min­ták és szí­nek. Nehéz csak egyet vá­lasz­tani! Kü­lön­féle ese­ményre vá­laszt­hatsz akár más anyag­ból és ki­csit, me­ré­szebb, mó­do­sí­tott fa­zont.

Itt az új tetkóőrület, a nagyiktól lopták a mintát?

Itt az új tetkóőrület, a nagyiktól lopták a mintát?

Kü­lön­le­ges trend rob­ban be a te­to­vá­lá­sok sze­rel­me­sei kö­zött, me­lyek a nagy­ma­mák te­rí­tő­i­nek min­tá­jára ha­son­lít.

Egy kü­lön­le­ges trend rob­ban be a te­to­vá­lá­sok sze­rel­me­sei kö­zött. A leg­újabb őrü­let leg­in­kább a nagy­ma­mák te­rí­tő­i­nek min­tá­jára ha­son­lít.

Megérkezett a nyár legszexibb hajszíne: cseresznyebomba!

Megérkezett a nyár legszexibb hajszíne: cseresznyebomba!

A barna és a vö­rö­ses haj ra­jon­gói szá­mára iga­zán jó hí­rünk van: egy kü­lön­le­ge­sen iz­gal­mas divat fog idén ta­rolni.

A barna és a vö­rö­ses haj ra­jon­gói szá­mára iga­zán jó hí­rünk van: egy kü­lön­le­ge­sen iz­gal­mas divat fog idén ta­rolni.

Rövid lett a farmer, bajba kerültek a nők

Rövid lett a farmer, bajba kerültek a nők

Nem min­den­ki­nek áll jól a há­rom­ne­gye­des nad­rág.

Nem min­den­ki­nek áll jól a há­rom­ne­gye­des nad­rág, ugyanis op­ti­ka­i­lag rö­vi­díti a lábat. Most meg­tud­ha­tod, mi­lyen ci­pő­vel tudod ezt el­len­sú­lyozni. Ho­gyan le­hetsz mégis csi­nos ebben a fa­zon­ban.

Zseniális tippek, hogy vékonyabbnak tűnj

Zseniális tippek, hogy vékonyabbnak tűnj

Apró trük­kök­kel is vál­toz­tat­hatsz, nem mind­egy, hogy mit ve­szel fel.

Na­gyon apró trük­kök­kel is vál­toz­tat­hatsz a kül­ső­dön, mert nem mind­egy, hogy mit ve­szel fel. Se­gí­tünk, ho­gyan le­hetsz kar­csúbb és vé­ko­nyabb. Így biz­tos, hogy job­ban érzed majd magad a bő­röd­ben.

Apró cicikre teszi fel a koronát a legújabb, szuperszexi bikinidivat

Apró cicikre teszi fel a koronát a legújabb, szuperszexi bikinidivat

Bár­mi­lyen is le­gyen az ala­kod, a bi­ki­ni­vá­sár­lás ke­mény meló.

Bár­mi­lyen is le­gyen az ala­kod, a bi­ki­ni­vá­sár­lás ke­mény meló. Vajon me­lyik az a fazon, ame­lyik a leg­job­ban ki­emeli az adott­sá­ga­i­dat? A ki­sebb mé­re­tek­kel meg­ál­dott nők most végre örül­het­nek, mert az idei divat ki­fe­je­zet­ten nekik ked­vez.

Hihetetlen, ez a gyűrű kerül idén a nők ujjára

Hihetetlen, ez a gyűrű kerül idén a nők ujjára

Imá­dod az ék­sze­re­ket? 2019 gyű­rű­jé­től tuti le­esik az állad! Nem csak férfi­ak­nak jár ez a fazon. Lá­gyí­tot­tak rajta a ter­ve­zők, nő­i­essé va­rá­zsol­ták.

Imá­dod az ék­sze­re­ket? 2019 gyű­rű­jé­től tuti le­esik az állad! Nem csak férfi­ak­nak jár ez a fazon. Lá­gyí­tot­tak rajta a ter­ve­zők, nő­i­essé va­rá­zsol­ták. Le­e­sik az állad, ha meg­lá­tod! Ki­hagy­ha­tat­lan női ék­szer a gyű­rűk kö­zött, íz­lé­se­sen vá­laszd ki, ha több­féle gyű­rűt is vi­selsz a ke­ze­den.

2019-ben ez a legszexibb cipőtrend: Meztelen lesz a női láb

2019-ben ez a legszexibb cipőtrend: Meztelen lesz a női láb

Lás­suk, neked mennyire nyeri el tet­szé­sed a leg­újabb divat!

Lás­suk, neked mennyire nyeri el tet­szé­sed a leg­újabb divat!

Nem hiszed el, mi az új divat: Őrület, mit művelnek fejükkel a nők

Nem hiszed el, mi az új divat: Őrület, mit művelnek fejükkel a nők

Na­gyon régi is­me­rős kö­szön vissza a divat vi­lá­gába...

Na­gyon régi is­me­rős kö­szön vissza a divat vi­lá­gába, nem fogsz hinni a sze­med­nek! Egyre több nő pró­bálja ki, rá­adá­sul a sztá­rok is adják alá­juk a lovat. Mu­tat­juk, ho­gyan hoz­ha­tod ki be­lőle a leg­töb­bet!

2 őrületes farmer, ez lesz nyáron a divat

2 őrületes farmer, ez lesz nyáron a divat

Vi­selj idén kü­lön­le­ges nad­rá­got, mu­tat­juk a 2 leg­iz­gal­ma­sabb fazon. Tűnj ki a tö­meg­ből, légy vidám és fi­a­ta­los. Bát­ran vá­lassz ezek közül a far­me­rek közül, biz­tos, hogy mind­egyik jól áll.

Vi­selj idén kü­lön­le­ges nad­rá­got, mu­tat­juk a 2 leg­iz­gal­ma­sabb fazon. Tűnj ki a tö­meg­ből, légy vidám és fi­a­ta­los. Bát­ran vá­lassz ezek közül a far­me­rek közül, biz­tos, hogy mind­egyik jól áll. Ha ele­ged van már a régi meg­szo­kott fa­zo­nok­ból és szí­nek­ből, ezek a nad­rá­gok hord­ha­tóak, va­gá­nyak, és egye­diek.

Visszatért a régi frizuradivat, órákat töltenek tükör előtt a nők

Visszatért a régi frizuradivat, órákat töltenek tükör előtt a nők

Te is pró­bál­tad már tö­ké­le­te­sen el­vá­lasz­tani a hajad?

Te is pró­bál­tad már tö­ké­le­te­sen el­vá­lasz­tani a hajad? Ismét pró­bál­koz­hatsz, ez az év nem a fru­fru éve lesz.

Szuper szoknyaszettek tavaszra: Nem hiszed el, mi az új divat

Szuper szoknyaszettek tavaszra: Nem hiszed el, mi az új divat

Idén ta­vas­szal min­den a la­za­ság­ról szól! Kapj fel egy hosszú, bő szok­nyát és egy na­gyobb pu­ló­vert, s máris in­dul­hatsz. Na­gyon menő va­ri­á­ci­ó­kat mu­ta­tunk!

Idén ta­vas­szal min­den a la­za­ság­ról szól! Kapj fel egy hosszú, bő szok­nyát, egy na­gyobb pu­ló­vert és máris in­dul­hatsz. Na­gyon menő va­ri­á­ci­ó­kat mu­ta­tunk! Hidd el, akár­hol is je­lensz meg egy ilyen szett­ben, senki sem fog tudni el­len­állni a stí­lus­ér­zé­ked­nek. Pró­báld ki, és arasd le a bó­ko­kat!

Őrülten szexi lesz a 2019-es bikinidivat, keresztbe néznek tőle a férfiak

Őrülten szexi lesz a 2019-es bikinidivat, keresztbe néznek tőle a férfiak

Az idei sze­zont a tró­pu­sok szí­nes ka­val­kádja va­la­mint annak min­den fű­sze­res­sége és vad­sága ih­lette.

Szédítően szexi a legújabb nadrágdivat: elképesztően formás leszel!

Szédítően szexi a legújabb nadrágdivat: elképesztően formás leszel!

Gyö­nyörű, nőies és na­gyon elő­nyös min­den­ki­nek az új trend.

Gyö­nyörű, nőies és na­gyon elő­nyös min­den­ki­nek az új trend.

Ez a dögös frizura lesz a nyár legnagyobb divatja!

Ez a dögös frizura lesz a nyár legnagyobb divatja!

Ha­tal­ma­sat tarol idén nyá­ron ez a fazon. Ér­de­mes ki­pró­bál­nod neked is!

Ha­tal­ma­sat tarol idén nyá­ron ez a fazon. Ér­de­mes ki­pró­bál­nod neked is!

Minden épeszű érv ellenére idén nyáron újra ez a cipő lesz a legnagyobb divat

Minden épeszű érv ellenére idén nyáron újra ez a cipő lesz a legnagyobb divat

Nem, hogy nem a leg­ké­nyel­me­sebb láb­beli, de ha­tá­ro­zot­tan ár­tal­mas a talp­nak és a bo­ká­nak. Az esz­té­ti­ká­ról nem is be­szélve...

Borzalmas, mi történik a leggingsel, szörnyülködnek a férfiak

Borzalmas, mi történik a leggingsel, szörnyülködnek a férfiak

Idén kurta lesz a leg­gings szára. Gon­dold át jól, föl­ve­szed-e.

Idén kurta lesz a leg­gings szára, leg­alábbis azok­nak, akik vál­lal­ják ezt a hol­mit.

Elképesztő ruhákban kezdtek járni a nők, mindenki őket nézi

Elképesztő ruhákban kezdtek járni a nők, mindenki őket nézi

Egy­sze­rűen el­len­áll­ha­tat­lan.

Ezen a ta­va­szon egy élénk, erő­tel­jes ár­nya­lat uralja majd a di­va­tot. Nem ta­gad­juk, hogy fel­tűnő, mégis ér­de­mes meg­pró­bál­koz­nod vele.

Jöjjenek a férfiak: Nanushka új kollekciója ma este a kifutón

Jöjjenek a férfiak: Nanushka új kollekciója ma este a kifutón

Ma a ma­gyar kö­zön­ség is szem­ügyre ve­heti a Bu­da­pest Cent­ral Euro­pean Fas­hion Week-en a férfi­kol­lek­ciót.

Káprázatosan szexi a tavasz legizgalmasabb felsője - bombázó leszel!

Káprázatosan szexi a tavasz legizgalmasabb felsője - bombázó leszel!

Ez a fazon min­den­ki­nek jól áll és min­den férfit rabul ejt.

Ez a fazon min­den­ki­nek jól áll és min­den férfit rabul ejt.

Már nem kérdés, mi lesz a nyár legnagyobb divatja: itt a befutó szín és forma

Már nem kérdés, mi lesz a nyár legnagyobb divatja: itt a befutó szín és forma

Ve­rő­fé­nyes nyári na­po­kon légy te magad a nap­su­gár!

Ve­rő­fé­nyes nyári na­po­kon légy te magad a nap­su­gár! Vi­selj te­tő­től tal­pig szexi, laza ruhát, szet­te­ket, még­hozzá nap­sárga szín­ben. Le­gyél te a leg­csi­no­sabb a forró na­po­kon!

Őrület, mit villantottak a sztárok a Fashion Weeken, elképesztő

Őrület, mit villantottak a sztárok a Fashion Weeken, elképesztő

Újra be­iga­zo­ló­dott a régi igaz­ság: az ördög a rész­le­tek­ben rej­lik.

Újra be­iga­zo­ló­dott a régi igaz­ság: az ördög a rész­le­tek­ben rej­lik.

Lakatos Márk kitett magáért: Őrült táskával érkezett a Várbazárba

Lakatos Márk kitett magáért: Őrült táskával érkezett a Várbazárba

La­ka­tos Márk két lábon járó stí­lus­ikon.

La­ka­tos Márk két lábon járó stí­lus­ikon, és erre teg­nap egé­szen bi­zarr módon szol­gál­ta­tott bi­zo­nyí­té­kot.

Eszméletlen új stílussal frissül a női divat: Jön a Gingham-nadrág

Eszméletlen új stílussal frissül a női divat: Jön a Gingham-nadrág

Ki­hagy­ha­tat­lan az idei ta­vasz leg­ké­nyel­me­sebb na­cija!

Ki­hagy­ha­tat­lan az idei ta­vasz leg­ké­nyel­me­sebb na­cija! Rá­adá­sul ez a na­gyon trendi darab szu­per fa­zo­nok­kal tér vissza a min­den­na­pokba. És ami a leg­jobb: ebben a nad­rág­ban min­den nő csi­nos és szexi!

Íme, a magyar pufiszandál, ami térdre kényszerítette a divatvilágot

Íme, a magyar pufiszandál, ami térdre kényszerítette a divatvilágot

Nem csoda, hogy min­denki fel­kapta rá a fejét...

Talán még soha nem ké­szí­tet­tek ha­sonló nyári láb­be­lit a nők­nek.

A szűk farmernek befellegzett, sokkot kaptak a nők az új trendtől

A szűk farmernek befellegzett, sokkot kaptak a nők az új trendtől

Utóbbi pár évben min­den fi­a­tal a szűk far­merre es­kü­dött. Idén vi­szont vissza­tér a di­vatba egy igazi retró fazon. Te be­vál­lal­nád ezt a nad­rá­got?

Utóbbi pár évben min­den fi­a­tal a szűk far­merre es­kü­dött. Idén vi­szont vissza­tér a di­vatba egy igazi retró fazon. Kü­lön­böző fa­zo­nok­kal van­nak tele a bol­tok, hátha va­la­me­lyik fazon neked is meg­tet­szik, azért ér­de­mes szét­nézni. Nem fogsz meg­le­pődni, lehet is­me­rős lesz a trend.Te be­vál­lal­nád egy ilyen nad­rá­got?