FITTFAZÉK

Megújult a töltött csirke: ez a könnyű finomság lett a nyár kedvence

Megújult a töltött csirke: ez a könnyű finomság lett a nyár kedvence

Tö­ké­le­tes a nyári di­é­tá­hoz, mert könnyű, is­teni finom, és na­gyon egész­sé­ges.

Szénhidrát STOP - Mennyei csokifagyi házilag, bűntudat nélkül

Szénhidrát STOP - Mennyei csokifagyi házilag, bűntudat nélkül

Ki kell pró­bál­nod ezt az is­teni fi­nom­sá­got! El­ké­szí­teni na­gyon könnyű és nem kell ag­gód­nod a plusz­ki­lók miatt sem.

Ki kell pró­bál­nod ezt az is­teni fi­nom­sá­got! El­ké­szí­teni na­gyon könnyű és nem kell ag­gód­nod a plusz­ki­lók miatt sem.

Imádod a pizzát, de diétázol? Akkor ezt a 7 receptet ismerned kell

Imádod a pizzát, de diétázol? Akkor ezt a 7 receptet ismerned kell

Ne ag­gódj az ala­kod miatt, mu­ta­tunk né­hány re­cep­tet, hogy lel­ki­is­me­ret-fur­da­lás nél­kül is ehess a ked­venc piz­zád­ból! Nem kell le­mon­da­nod róla.

Ne ag­gódj az ala­kod miatt, mu­ta­tunk né­hány re­cep­tet, hogy lel­ki­is­me­ret-fur­da­lás nél­kül is ehess a ked­venc piz­zád­ból! Nem kell le­mon­da­nod róla.

Cukormentes mennyország: málnás kókuszkocka

Cukormentes mennyország: málnás kókuszkocka

Az el­ké­szí­tése na­gyon egy­szerű.

A kó­kusz­kocka mor­zsás tész­tá­já­nál fi­no­mab­bat még nem kós­tol­tál! Rá­adá­sul mindez mál­ná­val kom­bi­nálva maga a menny­or­szág.

Ezért tegyél joghurtot a jégkockatartóba

Ezért tegyél joghurtot a jégkockatartóba

Egész­sé­ges fi­nom­ságra vágysz, amit min­denki sze­ret? Pró­báld ki!

Egész­sé­ges fi­nom­ságra vágysz, amit min­denki sze­ret? Pró­báld ki ezt a jog­hur­tos fa­lat­kát, amit bár­mi­kor elő­ve­hetsz a mély­hű­tő­ből. Nem tar­tal­maz hoz­zá­adott cuk­rot, így bát­ran fo­gyaszt­ha­tod.

Pudingos-barackkenyér

Pudingos-barackkenyér

A nyári for­ró­ság­ban a leg­jobb vá­lasz­tás egy üdítő gyü­möl­csös sü­te­mény.

A nyári for­ró­ság­ban a leg­jobb vá­lasz­tás, ha egy kis édes­ségre vá­gyunk egy üdítő gyü­möl­csös sü­te­mény. Ez a gyü­mölcs­ke­nyér omlós, rá­adá­sul igazi di­é­tás fi­nom­ság min­den al­ka­lomra!

Gumicukorfüggő a gyereked? Végre itt egy egészséges ötlet

Gumicukorfüggő a gyereked? Végre itt egy egészséges ötlet

Szinte min­den gyer­mek ked­vence a gu­mi­cu­kor. Így ké­szítsd egész­sé­gesre, ha nem sze­ret­néd a ki­csi­ket fi­no­mí­tott cu­kor­ral tömni.

Szinte min­den gyer­mek ked­vence a gu­mi­cu­kor. Így ké­szítsd egész­sé­gesre, ha nem sze­ret­néd a ki­csi­ket fi­no­mí­tott cu­kor­ral tömni.

Hoppá, ettől az egyszerű ötlettől lesz tökéletes a tojásrántotta

Hoppá, ettől az egyszerű ötlettől lesz tökéletes a tojásrántotta

Ha ezt ki­pró­bá­lod, hol­nap­tól új kor­szak kez­dő­dik az éle­ted­ben.

Erre biz­to­san nem gon­dol­tál! Ha ezt ki­pró­bá­lod, hol­nap­tól új kor­szak kez­dő­dik az éle­ted­ben.

Nem unjuk a cukkinit! Jöhet a tócsni!

Nem unjuk a cukkinit! Jöhet a tócsni!

Ismét divat a nyár örök fi­nom­sága, ne hagyd ki a cuk­kini tócs­nit!

Ismét divat a nyár örök fi­nom­sága, ne hagyd ki a cuk­kini tócs­nit! Egész­sé­ges, finom és alig van benne szén­hid­rát. El­ké­szí­teni is egy­szerű.

Ezt add a gyereknek cukros fagyi helyett! Egészséges és imádni fogja

Ezt add a gyereknek cukros fagyi helyett! Egészséges és imádni fogja

A gye­re­kek ked­venc nyári desszertje lehet ez a kö­zö­sen is el­ké­szít­hető édes­ség. A vég­ered­mény fan­tasz­ti­ku­san finom!

Pillangópalacsinta az új cukormentes kedvenc

Pillangópalacsinta az új cukormentes kedvenc

Imád­ják a gye­re­kek a for­má­zott mi­ni­pa­la­csin­tát. És mi­lyen jó, hogy végre cukor nél­kül ké­szült egész­sé­ges desszer­tet nas­sol­nak.

Imád­ják a gye­re­kek a for­má­zott mi­ni­pa­la­csin­tát. És mi­lyen jó, hogy végre cukor nél­kül ké­szült egész­sé­ges desszer­tet nas­sol­nak.

Nemcsak uborkát lehet kovászolni: Tarol az új nyári savanyúság!

Nemcsak uborkát lehet kovászolni: Tarol az új nyári savanyúság!

A ko­vi­ubi kel­le­mes ko­vá­szos íze jól áll a ká­posz­tá­nak is. Sok ka­por­ral csúcs!

A ko­vi­ubi kel­le­mes ko­vá­szos íze jól áll a ká­posz­tá­nak is. Sok ka­por­ral el­ké­szítve va­lami zse­ni­á­lis! Rá­adá­sul na­gyon fi­no­ma­kat főz­hetsz be­lőle. Ezt nézd, ez csúcs!

Tombol a neten a legújabb reggeli, kóstold meg a Provance tojást!

Tombol a neten a legújabb reggeli, kóstold meg a Provance tojást!

Fan­tasz­ti­kus újí­tás a reg­ge­li­ző­asz­ta­lon: ilyen finom még nem volt a tü­kör­to­jás! Va­rá­zsolj me­di­ter­rán íz­vi­lá­got, hogy cso­dá­san in­dul­jon a nap!

Fan­tasz­ti­kus újí­tás a reg­ge­li­ző­asz­ta­lon: ilyen finom még nem volt a tü­kör­to­jás! Va­rá­zsolj me­di­ter­rán íz­vi­lá­got, hogy cso­dá­san in­dul­jon a nap! Ezért bi­zony ér­de­mes fel­kelni, még ma pró­báld ki!

Több zöld és még több íz: Brutálisan finom a legújabb rántotta

Több zöld és még több íz: Brutálisan finom a legújabb rántotta

Mu­ta­tunk egy egé­szen új va­ri­á­ciót, amely ugyan­úgy tele van zsír­égető fe­hér­jé­vel, mint a ko­rábbi tí­pu­sok, mégis sok­kal üdébb íz­él­ményt ad!

Induljon parádésan a reggel, jöhet egy csésze szexkávé!

Induljon parádésan a reggel, jöhet egy csésze szexkávé!

Egész nap kí­vá­nós le­szel.

Ős­idők óta hasz­nált re­cept, fan­tasz­ti­kus össze­te­vők­kel. Nem­csak is­teni finom, de a vá­gyat is fel­pör­geti. Ne cso­dál­kozz, ha egész nap kí­vá­nós le­szel.

Itt a nyár legfinomabb 2 perces diétás desszertje

Itt a nyár legfinomabb 2 perces diétás desszertje

Hű­sítő nyári ka­na­lazni való, amit biz­to­san nem tudsz el­ron­tani. Finom, üdítő po­hár­krém a forró nyári na­pokra, ami nem emeli meg a vér­cu­kor-szin­ted.

Hű­sítő nyári ka­na­lazni való, amit biz­to­san nem tudsz el­ron­tani. Finom, üdítő po­hár­krém a forró nyári na­pokra, ami nem emeli meg a vér­cu­kor-szin­ted. Ka­na­laz­ha­tod reg­ge­lire vagy a nap bár­me­lyik idő­sza­ká­ban, ami­kor már nem bírod to­vább a hő­sé­get. Csupa egész­sé­ges hoz­zá­va­ló­ból áll, amit bün­tet­le­nül fo­gyasthatsz.

Szuper hatóerő a kávéban: Íme 4 egészséges ötlet

Szuper hatóerő a kávéban: Íme 4 egészséges ötle

Nem is gon­dol­nád, mi­lyen sokat te­hetsz az egész­sé­ge­dért, ha reg­ge­lente hoz­zá­adsz egy kis pluszt a ká­véd­hoz!

Nem is gon­dol­nád, mi­lyen sokat te­hetsz az egész­sé­ge­dért, ha reg­ge­lente hoz­zá­adsz egy kis pluszt a ká­véd­hoz!

Készíts ropit házilag, sokkal finomabb, mint a bolti

Készíts ropit házilag, sokkal finomabb, mint a bolti

Pro­fesszi­o­ná­lis mes­ter­sza­kács-re­cept.

Pro­fesszi­o­ná­lis mes­ter­sza­kács re­ceptje, mely ízé­ben és meg­je­le­né­sé­ben is kü­lön­le­ges. Három kü­lön­böző íze­sí­tést mu­ta­tunk, egyik meg­le­pőbb, mint a másik!

Most kezded a diétádat? Akkor ez a 10 egyszerű recept sokat segít

Most kezded a diétádat? Akkor ez a 10 egyszerű recept sokat segít

Nem igaz, hogy di­é­tá­ban kop­lalni kell! Vál­to­za­to­san tudsz ét­kezni, és leg­fi­no­mabb fa­la­to­kat sem kell meg­von­nod ma­gad­tól.

Diétás cukkinimuffin az idei nyár legmenőbb nasija

Diétás cukkinimuffin az idei nyár legmenőbb nasija

A feta és a cuk­kini leg­újabb pá­ro­sí­tá­sá­val szü­le­tett ez a pom­pás di­é­tás cse­mege.

A feta és a cuk­kini leg­újabb pá­ro­sí­tá­sá­val szü­le­tett ez a pom­pás di­é­tás cse­mege.

Idén a görögdinnye lesz a kerti partik királya, mutatjuk a legjobb trükköket

Idén a görögdinnye lesz a kerti partik királya, mutatjuk a legjobb trükköket

A nyár leg­szu­pe­rebb gyü­möl­cse a dinnye. Be­hűtve és sze­le­telve is­teni finom. Ám ennél sok­kal több ki­hoz­ható be­lőle, ezt nézd!

A nyár leg­szu­pe­rebb gyü­möl­cse a dinnye. Be­hűtve és sze­le­telve is­teni finom. Ám ennél sok­kal több ki­hoz­ható be­lőle, ezt nézd!

Újjászületett a tejbegríz: mennyei nyári torta lett belőle

Újjászületett a tejbegríz: mennyei nyári torta lett belőle

Lepd meg a csa­lá­do­dat egy igazi, ha­gyo­má­nyos édes­ség­gel. A meg­je­le­nése és az íze is az ott­hon il­la­tát idézi.

Lepd meg a csa­lá­do­dat egy igazi, ha­gyo­má­nyos édes­ség­gel. A meg­je­le­nése és az íze is az ott­hon il­la­tát idézi. Egy­szerű étel, mégis min­denki a rab­jává válik, aki egy­szer meg­kós­tolja.

Olasz desszertek csúcsa: Eszméletlenül finom ez a citromos sütemény

Olasz desszertek csúcsa: Eszméletlenül finom ez a citromos sütemény

Me­di­ter­rán élet­ér­zés, Tos­cana! Min­den benne van ebben a sü­ti­ben.

Me­di­ter­rán élet­ér­zés, nap­sü­tés, Tos­cana! Min­den benne van ebben a te­li­ta­lá­la­tos sü­ti­ben. Le­gin­kább per­sze a cit­rom, mely­nek íze és il­lata má­mo­rí­tóan omlik szét a szád­ban, ahogy szádba ve­szed az első fa­la­tot.

Itt a nyár diétás sütiszenzációja, tarol a barackos cobbler

Itt a nyár diétás sütiszenzációja, tarol a barackos cobbler

Esz­mé­let­len finom és na­gyon egy­szerű el­ké­szí­teni. Csak dobd össze a hoz­zá­va­ló­kat és már mehet is a sü­tőbe! Mu­tat­juk a cukor nél­küli vál­to­za­tot.

Esz­mé­let­len finom és na­gyon egy­szerű el­ké­szí­teni. Csak dobd össze a hoz­zá­va­ló­kat és már mehet is a sü­tőbe! Mu­tat­juk a cukor nél­küli vál­to­za­tot, va­lami is­teni!

Tarol a spenótos sajtbomba: Eszméletlen finom diéta-újítás

Tarol a spenótos sajtbomba: Eszméletlen finom diéta-újítás

A fran­cia konyha re­meke a spe­nó­tos, saj­tos golyó, így biz­tosra ve­he­ted, hogy na­gyon finom. Szu­per egész­sé­ges és nem hiz­lal!

Csodálatos diétás epertorta

Csodálatos diétás epertorta

Itt az eper­sze­zon és éjjel-nap­pal csak epret ennél? Meg­mu­ta­tunk egy cukor nél­kül ké­szült, csupa-eper tor­tát, amit végre bün­tet­le­nül maj­szol­hatsz ami­kor csak akarsz!

Itt az eper­sze­zon és éjjel-nap­pal csak epret ennél? Meg­mu­ta­tunk egy cukor nél­kül ké­szült, csupa-eper tor­tát, amit végre bün­tet­le­nül maj­szol­hatsz ami­kor csak akarsz! Az eper­sze­zon kel­lős kö­ze­pén vétek lenne ki­hagyni ezt a csupa gyü­mölcs édes­sé­get. Ez egy iga­zán finom, liszt és cu­kor­men­tes torta, amit bát­ran fo­gyaszt­hatsz anél­kül, hogy fél­te­ned kel­lene az ala­ko­dat.

Elérkezett az igazság pillanata: Ez a cukormentes epres süti mindent visz

Elérkezett az igazság pillanata: Ez a cukormentes epres süti mindent visz

Eper­dzsem­mel ké­szül ez a glu­tén- és cu­kor­men­tes álom­süti. Cso­dás, egész­sé­ges alap­anya­gok­ból áll a tész­tája. A vég­ered­mény maga a csoda, imádni fogod!

Eper­dzsem­mel ké­szül ez a glu­tén- és cu­kor­men­tes álom­süti. Cso­dás, egész­sé­ges alap­anya­gok­ból áll a tész­tája. A vég­ered­mény maga a csoda, imádni fogod!

Egészen elképesztő, ami a karfiollal történt, imádni fogod!

Egészen elképesztő, ami a karfiollal történt, imádni fogod!

Végre egy igazi újí­tás!

Végre egy igazi újí­tás! Karfi­olt így még nem ettél! Apró, rop­pa­nós fa­lat­kák, mennyei fű­sze­re­zés­sel. Lehet köret, de akár ön­álló fogás is.

Szuper desszert diétázóknak, csak 3 hozzávalóból!

Szuper desszert diétázóknak, csak 3 hozzávalóból!

Di­é­tá­zol, és édes­ségre vágysz? Nem kell le­mon­da­nod a fi­nom­sá­gok­ról! Szu­per öt­le­tet mu­ta­tunk!

Di­é­tá­zol, és édes­ségre vágysz? Nem kell le­mon­da­nod a fi­nom­sá­gok­ról! Szu­per öt­le­tet mu­ta­tunk, amit imádni fogsz! El­ké­szí­teni po­fon­egy­szerű!

Felejtsd el a karfiolpizzát, feketepizza az új őrület

Felejtsd el a karfiolpizzát, feketepizza az új őrület

Ve­len­cé­ben rob­bant a ku­li­ná­ris bomba, a leg­na­gyobb me­nő­ség most a fe­kete pizza! De miből ké­szül a ko­rom­fe­kete tészta?

Ettől dobsz egy hátast: Epres felhőmuffin cukor nélkül!

Ettől dobsz egy hátast: Epres felhőmuffin cukor nélkül!

A sze­zon sztár­gyü­möl­cse fan­tasz­ti­ku­san könnyű desszert­tel aján­dé­koz meg! Még ma pró­báld ki az epres cso­dát!

Eszméletlen finom az egészséges lekvár, cukor nélkül így készül

Eszméletlen finom az egészséges lekvár, cukor nélkül így készül

A leg­újabb táp­lál­ko­zási irány­za­tok­nak meg­fe­lelő, hoz­zá­adott cukor nél­küli lek­várt ten­nél az asz­talra? Az a biz­tos, ha magad ké­szí­ted el.

A leg­újabb táp­lál­ko­zási irány­za­tok­nak meg­fe­lelő, hoz­zá­adott cukor nél­küli lek­várt ten­nél az asz­talra? Az a biz­tos, ha magad ké­szí­ted el, hi­szen így tény­leg csak az kerül az üvegbe, amit te is jó szív­vel adsz oda sze­ret­te­id­nek.

Szuper diétás süti készült: Cseresznyés zabmuffin

Szuper diétás süti készült: Cseresznyés zabmuffin

Iga­zán könnyű, nyári sü­te­mény, ter­mé­sze­te­sen cukor nél­kül! Pil­la­na­tok alatt össze­do­bod és már maj­szol­ha­tod is.

Iga­zán könnyű, nyári sü­te­mény, ter­mé­sze­te­sen cukor nél­kül! Pil­la­na­tok alatt össze­do­bod és már maj­szol­ha­tod is.

Ez a liszt nélküli sütemény most az internet sztárja: paleo meggyes muffin

Ez a liszt nélküli sütemény most az internet sztárja: paleo meggyes muffin

Könnyű, gyü­möl­csös fi­nom­ság, amit pil­la­na­tok alatt el tudsz ké­szí­teni.

Könnyű, gyü­möl­csös fi­nom­ság, amit pil­la­na­tok alatt el tudsz ké­szí­teni, rá­adá­sul nem tar­tal­maz hoz­zá­adott cuk­rot. Vétek lenne ki­hagyni! Nem tar­tal­maz sem lisz­tet, sem hoz­zá­adott cuk­rot. Bát­ran fo­gyaszt­ha­tod, ami­kor csak meg­kí­vá­nod.

Csokoládés-kávés felhőkeksz az új kedvenc, mindenki ezt rágcsálja

Csokoládés-kávés felhőkeksz az új kedvenc, mindenki ezt rágcsálja

Mi­alatt be­me­leg­szik a sütő, el­ké­szül. Kívül ke­mény, belül lágy: gyö­nyör!

Mi­alatt be­me­leg­szik a sütő, el­ké­szül a kívül ke­mény, belül lágy, cso­ko­lá­dés-kávés menny­or­szág. Már csak a sü­tési időt kell ki­vár­nod és él­vez­he­ted is. Videó mu­tatja, mi­lyen egy­szerű az el­ké­szí­tése.

10 ötlet: Így is elkészíthetsz egy egyszerű keménytojást

10 ötlet: Így is elkészíthetsz egy egyszerű keménytojást

Szen­zá­ciós öt­le­te­ket mu­ta­tunk ke­mény to­já­sok fel­hasz­ná­lá­sá­hoz. Ezt az ételt le­he­tet­len meg­unni!

Szen­zá­ciós öt­le­te­ket mu­ta­tunk ke­mény to­já­sok fel­hasz­ná­lá­sá­hoz. Ezt az ételt le­he­tet­len meg­unni!

A világ legegyszerűbb epertortája, amit mindenki imád!

A világ legegyszerűbb epertortája, amit mindenki imád!

Üde, gyü­möl­csös édes­ség a kora nyári na­pokra. Könnyű, fris­sítő desszert. Ér­de­mes el­ké­szí­teni leg­alább 2-3 órá­val, de in­kább 2 nap­pal ko­ráb­ban.

Üde, gyü­möl­csös édes­ség a kora nyári na­pokra. Könnyű, fris­sítő desszert. Ér­de­mes el­ké­szí­teni leg­alább 2-3 órá­val, de in­kább 2 nap­pal ko­ráb­ban.

Ettől dobsz egy hátast: Itt a nyár legegészségesebb tojásreggelije

Ettől dobsz egy hátast: Itt a nyár legegészségesebb tojásreggelije

Tojás ba­con­nel és mál­ná­val? Hal­lot­tál már ilyet? Ne ódz­kodj a szo­kat­lan pá­ro­sí­tá­sok­tól.

Hihetetlen, ezzel az itallal éjszaka fogysz

Hihetetlen, ezzel az itallal éjszaka fogysz

Meg­eről­te­tés nél­küli zsír­ége­tés éj­szaka? Nem le­genda csu­pán.

Meg­eről­te­tés nél­küli zsír­ége­tés éj­szaka? Nem le­genda csu­pán. Ha sze­ret­nél pi­hen­tető alvás köz­ben még fogyni is, akkor pró­báld ki ezt az italt!

Itt a június csúcsdesszertje: Epres tiramisu cukor nélkül

Itt a június csúcsdesszertje: Epres tiramisu cukor nélkül

Kávé he­lyett eper ke­rült a klasszi­kus olasz desszertbe és ez a csere va­lami el­ké­pesztő ered­ményt ho­zott. Ilyen fi­no­mat még éle­ted­ben nem ettél!

Kávé he­lyett eper ke­rült a klasszi­kus olasz desszertbe és ez a csere va­lami el­ké­pesztő ered­ményt ho­zott. Ilyen fi­no­mat még éle­ted­ben nem ettél! Rá­adá­sul iga­zán egész­sé­ges ez a vál­to­zat, mivel nincs benne cukor! Is­teni finom, könnyű, és hamar kész van - a ti­ra­mi­sut nem kell sen­ki­nek be­mu­tatni. Az eper­sze­zon­ban meg­bo­lon­dít­ha­tod egy ki­csit.

Itt az új diétás csoda: Isteni finom karcsúsító szuperkeksz

Itt az új diétás csoda: Isteni finom karcsúsító szuperkeksz

Ez a rág­csál­ni­való egy­szerű me­sé­sen finom. El­ké­szí­tése könnyű, ala­kod pedig egy­ál­ta­lán nem bánja!

Ez a rág­csál­ni­való egy­szerű me­sé­sen finom. El­ké­szí­tése könnyű, ala­kod pedig egy­ál­ta­lán nem bánja!

Itt az új szuper diétás finomság: Fahéjas felhődesszert cukor nélkül

Itt az új szuper diétás finomság: Fahéjas felhődesszert cukor nélkül

Ez a könnyű, fa­hé­jas hab­csók a leg­tö­ké­le­te­sebb fi­nom­ság di­é­tá­zók­nak. Annyira egy­szerű, hogy kép­te­len­ség el­ron­tani!

Brutálisan finom fogás szénhidrátok nélkül: az olasz csirke mindent visz

Brutálisan finom fogás szénhidrátok nélkül: az olasz csirke mindent visz

Ez az íny­csik­landó csir­ke­sült mennyei olasz íz­ka­val­ká­dot va­rá­zsol az asz­talra! Ga­ran­tál­tan si­kert aratsz vele!

Diétázók álma: Cukor nélkül készül a gyümölcsös kókuszpalacsinta

Diétázók álma: Cukor nélkül készül a gyümölcsös kókuszpalacsinta

Csupa pu­ha­ság, csupa illat, csupa gyü­mölcs.

Csupa pu­ha­ság, csupa illat, csupa gyü­mölcs - ki ne ál­modna egy ilyen cso­dás fi­nom­ság­ról? Akkor sem kell le­mon­da­nod róla, ha épp di­é­tá­zol, hi­szen ez a finom tep­sis pa­la­csinta nem löki a ma­gasba a vér­cu­kor­szin­te­det. Pa­le­ó­sok is fo­gyaszt­hat­ják!

Zéró koleszterin: Tarol a neten a fehér rántotta

Zéró koleszterin: Tarol a neten a fehér rántotta

A fe­hér­je­dús reg­geli már reg­gel gon­dos­ko­dik róla, hogy be­in­dul­jon a zsír­ége­tés. A sok zöld­ség, a to­jás­fe­hérje és a fe­ta­sajt pedig a me­di­ter­rán íze­kért fe­le­lős.

A fe­hér­je­dús reg­geli már korán reg­gel gon­dos­ko­dik róla, hogy be­in­dul­jon a zsír­ége­tés. A sok zöld­ség, a to­jás­fe­hérje és a fe­ta­sajt pedig me­di­ter­rán íz­or­giát va­rá­zsol a tá­nyé­rodra. Ezt a reg­ge­lit akkor is fo­gyaszt­ha­tod, ha ko­lesz­te­rin­ben sze­gény di­é­tát kö­vetsz, hi­szen a nagy mennyi­ségű ko­lesz­te­rint tar­tal­mazó to­jás­sár­gá­ját ki­vet­tük be­lőle.

Tarol a neten a legújabb egészséges finomság, az aranycsokoládé

Tarol a neten a legújabb egészséges finomság, az aranycsokoládé

A kur­ku­má­ról már rég­óta tud­juk, mi­lyen jót tesz az egész­ség­nek.

A kur­ku­má­ról már rég­óta tud­juk, mi­lyen jót tesz az egész­ség­nek: szinte min­den gyul­la­dá­sos tü­ne­tet képes eny­hí­teni, sejtfi­a­ta­lító ha­tása pedig fe­lül­múl­ha­tat­lan! Nem is csoda, hogy ha­tal­mas siker a leg­újabb fi­nom­ság, a kur­ku­más cso­ko­ládé!

Túróból kakaós csiga? Igen! Ilyen finomat még nem ettél!

Túróból kakaós csiga? Igen! Ilyen finomat még nem ettél!

Finom és egész­sé­ges? Le­het­sé­ges! Ked­venc re­cep­tedbe ka­ló­ria­sze­gény alap­anya­got te­gyél.

Finom és egész­sé­ges? Le­het­sé­ges! Ked­venc re­cep­tedbe ka­ló­ria­sze­gény alap­anya­got te­gyél. Pro­te­in­ben gaz­dag, ener­gia­dús, di­é­tás, mennyei reg­ge­li­det ke­ve­sebb mint fél óra múlva már maj­szol­ha­tod is.

Életed csúcslekvárja lesz: Idén így tedd el az epret!

Életed csúcslekvárja lesz: Idén így tedd el az epret!

Nincs párja a házi eper­lek­vár­nak! Egy tit­kos hoz­zá­va­ló­tól rá­adá­sul olyan finom lesz, mint még soha!

Nincs párja a házi eper­lek­vár­nak! Egy tit­kos hoz­zá­va­ló­tól rá­adá­sul olyan finom lesz, mint még soha!

Elárasztotta a netet a felhőtojás, ez most a legnépszerűbb reggeli

Elárasztotta a netet a felhőtojás, ez most a legnépszerűbb reggeli

Ne állj meg az első re­cept­nél! Hi­szen a vég­te­len­sé­gig va­ri­ál­ható ez a fan­tasz­ti­kus, és nem mel­les­leg egész­sé­ges reg­geli!

Ne állj meg az első re­cept­nél! Hi­szen a vég­te­len­sé­gig va­ri­ál­ható ez a fan­tasz­ti­kus, és nem mel­les­leg egész­sé­ges reg­geli!

Tarol az epres kókuszkeksz: Garantáltan fogyni fogsz

Tarol az epres kókuszkeksz: Garantáltan fogyni fogsz

Ez az is­teni finom ro­pog­tatni való fan­tasz­ti­kus se­gít­sé­ged lehet a fo­gyó­kú­rá­ban! Alig tar­tal­maz szén­hid­rá­tot.

Meglepetés a zsömlében, full extrás reggeli rántottából

Meglepetés a zsömlében, full extrás reggeli rántottából

Reg­ge­lizz úgy, mint egy ki­rály! Kezdd a napot egy igazi ener­gia­bom­bá­val! Ne hidd, hogy órá­kat kell a kony­há­ban töl­te­ned fel­ke­lés után.

Reg­ge­lizz úgy, mint egy ki­rály! Kezdd a napot egy igazi ener­gia­bom­bá­val! Ne hidd, hogy órá­kat kell a kony­há­ban töl­te­ned fel­ke­lés után.

Végre kiderült, hány tojást szabad megenni

Végre kiderült, hány tojást szabad megenni

He­tente több­ször meg­kí­vá­nod a to­jást? Ha nem sült sonka és grill­kol­bász mellé eszed, akkor nincs baj.

He­tente több­ször meg­kí­vá­nod a to­jást? Ha nem sült sonka és grill­kol­bász mellé eszed, akkor nincs baj.

Cukor nélkül mennyei ez a csokoládés-epres álomdesszert

Cukor nélkül mennyei ez a csokoládés-epres álomdesszert

Egy­sze­rűen nem lé­te­zik fi­no­mabb!

Itt a leg­egy­sze­rűbb és leg­egész­sé­ge­sebb ta­va­szi ínyenc­ség, amit szi­gorú di­é­tá­ban is ehetsz. Az eper-csoki pá­ros­nál egy­sze­rűen nem lé­te­zik fi­no­mabb!

Felejtsd el a bolti chipset, itt az egészséges cukkini- és répachips!

Felejtsd el a bolti chipset, itt az egészséges cukkini- és répachips!

Ké­szíts finom, de sok­kal egész­sé­ge­sebb ch­ip­set zöld­ség­ből!

Ké­szíts finom, de sok­kal egész­sé­ge­sebb ch­ip­set zöld­ség­ből!

Ledobja rólad a kilókat a málnás-chiamagos szuperkeksz

Ledobja rólad a kilókat a málnás-chiamagos szuperkeksz

Ez a mennyei ro­pog­tatni való egy­ál­ta­lán nem tar­tal­maz cuk­rot, sőt, ha­gyo­má­nyos lisz­tet sem!

Szuper egészséges lett a tojásrántotta, ilyen finom reggelit még nem ettél!

Szuper egészséges lett a tojásrántotta, ilyen finom reggelit még nem ettél!

Azt hit­ted a rán­tot­tá­nak már min­den vál­to­za­tát el­ké­szí­tet­ted? Íme a leg­újabb ver­zió, a cuk­ki­nis rán­totta-tor­tácska!

Imádod a rakott krumplit? Ezt edd helyette és fogyni fogsz!

Imádod a rakott krumplit? Ezt edd helyette és fogyni fogsz!

Cse­réld a hiz­laló krump­lit brok­ko­lira, máris egész­sé­ges lesz ez a finom étel.

A leg­na­gyobb di­é­tás tá­bor­ból jött az ötlet! Cse­réld a hiz­laló krump­lit brok­ko­lira, máris egész­sé­ges lesz ez a finom étel. Így bát­ran lak­hatsz jól vele akár va­cso­rára is.

Ez a 7 nyári reggeli elképesztően felpörgeti a fogyást

Ez a 7 nyári reggeli elképesztően felpörgeti a fogyást

Nyá­ron min­dig sok­kal könnyebb di­é­tázni, mint hideg idő­ben. Ér­de­mes már a reg­ge­lin­ket is tu­da­to­san meg­vá­lasz­tani, hogy könnyebb le­gyen a fo­gyás.

Nyá­ron min­dig sok­kal könnyebb di­é­tázni, mint hideg idő­ben. Ér­de­mes már a reg­ge­lin­ket is tu­da­to­san meg­vá­lasz­tani, hogy könnyebb le­gyen a fo­gyás.

Íme a pizza, amiben egy kanál liszt sincsen

Íme a pizza, amiben egy kanál liszt sincsen

Ala­csony ka­ló­ria­tar­talmú, di­é­tás pizza, mely min­dent visz. Nem csak di­é­tá­zók­nak! Az el­ké­szí­tése nem is le­hetne egy­sze­rűbb.

Ala­csony ka­ló­ria­tar­talmú, di­é­tás pizza, mely min­dent visz. Nem csak di­é­tá­zók­nak! Az el­ké­szí­tése nem is le­hetne egy­sze­rűbb.

Húsimádók figyelem! Íme, a tökéletes marhasteak titka

Húsimádók figyelem! Íme, a tökéletes marhasteak titka

Egy íz­le­tes, szaf­tos steak­nél nem lé­te­zik férfi­a­sabb fogás. Az pedig régi ta­pasz­ta­lat, hogy el­ké­szí­té­sét nem ér­de­mes nőkre bízni.

Egy íz­le­tes, szaf­tos steak­nél nem lé­te­zik férfi­a­sabb fogás. Az pedig régi ta­pasz­ta­lat, hogy el­ké­szí­té­sét nem ér­de­mes nőkre bízni. A steak sü­tése igazi pa­sim­eló. Kér­dés, ho­gyan lehet ott­hon össze­hozni a tö­ké­le­te­set. El­árul­juk: nem is olyan nehéz!

10 fantasztikus diétás édesség, amit még sütni sem kell

10 fantasztikus diétás édesség, amit még sütni sem kell

Meg­kí­ván­tál va­la­mi­lyen édes­sé­get,de di­é­tá­zol, és nincs ked­ved órá­kig bí­be­lődni a kony­há­ban?

Meg­kí­ván­tál va­la­mi­lyen édes­sé­get, de di­é­tá­zol, és nincs ked­ved órá­kig bí­be­lődni a kony­há­ban? Akkor most fi­gyelj, itt biz­tos meg­ta­lá­lod a ked­ven­ce­det!

Ezzel a titkos hozzávalóval életed tojásrántottáját készítheted el

Ezzel a titkos hozzávalóval életed tojásrántottáját készítheted el

Pró­báld ki ezzel a tit­kos össze­te­vő­vel, és meg fogsz le­pődni!

Pró­báld ki ezzel a tit­kos össze­te­vő­vel, és meg fogsz le­pődni, mi­lyen is­teni finom!

Túrópalacsinta a legújabb diétás kedvenc!

Túrópalacsinta a legújabb diétás kedvenc!

Ez­út­tal a túró nem a töl­te­lékbe, hanem egy ügyes hú­zás­sal a pa­la­csinta tész­tá­jába ke­rült. Zse­ni­á­lis mód­szer a hiz­laló szén­hid­rá­tok el­tün­te­té­sére!

Ez­út­tal a túró nem a töl­te­lékbe, hanem egy ügyes hú­zás­sal a pa­la­csinta tész­tá­jába ke­rült. Zse­ni­á­lis mód­szer a hiz­laló szén­hid­rá­tok el­tün­te­té­sére! Így nem­csak is­teni finom, hanem szu­per egész­sé­ges a pa­la­csinta!