FITTFAZÉK

Brutálisan finom fogás szénhidrátok nélkül: az olasz csirke mindent visz

Brutálisan finom fogás szénhidrátok nélkül: az olasz csirke mindent visz

Ez az íny­csik­landó csir­ke­sült mennyei olasz íz­ka­val­ká­dot va­rá­zsol az asz­talra! Ga­ran­tál­tan si­kert aratsz vele!

Zéró koleszterin: Tarol a neten a fehér rántotta

Zéró koleszterin: Tarol a neten a fehér rántotta

A fe­hér­je­dús reg­geli már reg­gel gon­dos­ko­dik róla, hogy be­in­dul­jon a zsír­ége­tés. A sok zöld­ség, a to­jás­fe­hérje és a fe­ta­sajt pedig a me­di­ter­rán íze­kért fe­le­lős.

A fe­hér­je­dús reg­geli már korán reg­gel gon­dos­ko­dik róla, hogy be­in­dul­jon a zsír­ége­tés. A sok zöld­ség, a to­jás­fe­hérje és a fe­ta­sajt pedig me­di­ter­rán íz­or­giát va­rá­zsol a tá­nyé­rodra. Ezt a reg­ge­lit akkor is fo­gyaszt­ha­tod, ha ko­lesz­te­rin­ben sze­gény di­é­tát kö­vetsz, hi­szen a nagy mennyi­ségű ko­lesz­te­rint tar­tal­mazó to­jás­sár­gá­ját ki­vet­tük be­lőle.

Tarol a neten a legújabb egészséges finomság, az aranycsokoládé

Tarol a neten a legújabb egészséges finomság, az aranycsokoládé

A kur­ku­má­ról már rég­óta tud­juk, mi­lyen jót tesz az egész­ség­nek: szinte min­den gyul­la­dá­sos tü­ne­tet képes eny­hí­teni, sejtfi­a­ta­lító ha­tása fe­lül­múl­ha­tat­lan!

A kur­ku­má­ról már rég­óta tud­juk, mi­lyen jót tesz az egész­ség­nek: szinte min­den gyul­la­dá­sos tü­ne­tet képes eny­hí­teni, sejtfi­a­ta­lító ha­tása pedig fe­lül­múl­ha­tat­lan! Nem is csoda, hogy ha­tal­mas siker a leg­újabb fi­nom­ság, a kur­ku­más cso­ko­ládé! Ké­szítsd el te is!

Van otthon muffinsütőd? Mutatunk rá 7 szuper diétás ötletet

Van otthon muffinsütőd? Mutatunk rá 7 szuper diétás ötletet

Imád­juk a muffint, mert nem lehet el­ron­tani és is­teni finom! Mu­tat­juk a leg­jobb di­é­tás re­cep­te­ket, éljen a muffin!

Elárasztotta a netet a felhőtojás, ez most a legnépszerűbb reggeli

Elárasztotta a netet a felhőtojás, ez most a legnépszerűbb reggeli

Ne állj meg egy re­cept­nél!

Ne állj meg egy re­cept­nél, a vég­te­len­sé­gig va­ri­ál­ható ez a fan­tasz­ti­kus, és nem mel­les­leg egész­sé­ges reg­geli! Mu­ta­tunk né­hány va­ri­á­ciót.

Tarol az epres kókuszkeksz: Garantáltan fogyni fogsz

Tarol az epres kókuszkeksz: Garantáltan fogyni fogsz

Ez az is­teni finom ro­pog­tatni való fan­tasz­ti­kus se­gít­sé­ged lehet a fo­gyó­kú­rá­ban! Alig tar­tal­maz szén­hid­rá­tot.

Életed csúcslekvárja lesz: Idén így tedd el az epret!

Mennyei ízek, cukor nélkül: Megújult és isteni lett az eperlekvár

Nincs párja a házi eper­lek­vár­nak! Egy tit­kos hoz­zá­va­ló­tól rá­adá­sul olyan finom lesz, mint még soha!

Nincs párja a há­zi­lag el­tett eper­lek­vár­nak! Egy tit­kos hoz­zá­va­ló­tól rá­adá­sul olyan finom gyü­mölcs­lek­vá­rod lesz, mint még soha! Nagy­anyá­ink ide­jé­ben még fele-fele arány­ban hasz­nál­ták a gyü­möl­csöt és a cuk­rot a re­cep­tek.

Meglepetés a zsömlében, full extrás reggeli rántottából

Meglepetés a zsömlében, full extrás reggeli rántottából

Reg­ge­lizz úgy, mint egy ki­rály! Kezdd a napot egy igazi ener­gia­bom­bá­val! Ne hidd, hogy órá­kat kell a kony­há­ban töl­te­ned fel­ke­lés után.

Reg­ge­lizz úgy, mint egy ki­rály! Kezdd a napot egy igazi ener­gia­bom­bá­val! Ne hidd, hogy órá­kat kell a kony­há­ban töl­te­ned fel­ke­lés után.

Titkos receptúra: Nem történhet ennél jobb a fokhagymával

Titkos receptúra: Nem történhet ennél jobb a fokhagymával

Olyan, mintha egy ős­em­ber és a leg­kifi­no­mul­tabb íz­lésű gour­met ülne egy asz­tal­hoz, és mind a kettő na­gyon elé­ge­dett lenne!

Fok­hagy­ma­ra­jon­gók! Itt a re­cept, amit mu­száj ki­pró­bál­no­tok. Ez olyan, mintha egy ős­em­ber és a leg­kifi­no­mul­tabb íz­lésű gour­met ülne egy asz­tal­hoz, és mind a kettő na­gyon elé­ge­dett lenne!

Végre kiderült, hetente hány tojást szabad megenni

Végre kiderült, hetente hány tojást szabad megenni

He­tente több­ször meg­kí­vá­nod a to­jást? Ha nem sült sonka és grill­kol­bász mellé eszed, akkor nincs baj.

He­tente több­ször meg­kí­vá­nod a to­jást? Ha nem sült sonka és grill­kol­bász mellé eszed, akkor nincs baj.

Felejtsd el a bolti chipset, itt az egészséges cukkini- és répachips!

Felejtsd el a bolti chipset, itt az egészséges cukkini- és répachips!

Ké­szíts finom, de sok­kal egész­sé­ge­sebb ch­ip­set zöld­ség­ből!

Ké­szíts finom, de sok­kal egész­sé­ge­sebb ch­ip­set zöld­ség­ből!

Imádod a rakott krumplit? Ezt edd helyette és fogyni fogsz!

Imádod a rakott krumplit? Ezt edd helyette és fogyni fogsz!

A leg­na­gyobb di­é­tás tá­bor­ból jött az ötlet! Cse­réld a hiz­laló krump­lit brok­ko­lira, máris egész­sé­ges lesz ez a finom étel.

A leg­na­gyobb di­é­tás tá­bor­ból jött az ötlet! Cse­réld a hiz­laló krump­lit brok­ko­lira, máris egész­sé­ges lesz ez a finom étel. Így bát­ran lak­hatsz jól vele akár va­cso­rára is.

Ledobja rólad a kilókat a málnás-chiamagos szuperkeksz

Ledobja rólad a kilókat a málnás-chiamagos szuperkeksz

Ez a mennyei ro­pog­tatni való egy­ál­ta­lán nem tar­tal­maz cuk­rot, sőt, ha­gyo­má­nyos lisz­tet sem!

Húsimádók figyelem! Íme, a tökéletes marhasteak titka

Húsimádók figyelem! Íme, a tökéletes marhasteak titka

El­ké­szí­teni nem is olyan nehéz!

Egy íz­le­tes, szaf­tos steak­nél nem lé­te­zik férfi­a­sabb fogás. El­ké­szí­tése pedig igazi pa­sim­eló. Kér­dés, ho­gyan lehet ott­hon össze­hozni a tö­ké­le­te­set..

Ez a 7 nyári reggeli elképesztően felpörgeti a fogyást

Ez a 7 nyári reggeli elképesztően felpörgeti a fogyást

Nyá­ron min­dig sok­kal könnyebb di­é­tázni, mint hideg idő­ben. Ér­de­mes már a reg­ge­lin­ket is tu­da­to­san meg­vá­lasz­tani, hogy könnyebb le­gyen a fo­gyás.

Nyá­ron min­dig sok­kal könnyebb di­é­tázni, mint hideg idő­ben. Ér­de­mes már a reg­ge­lin­ket is tu­da­to­san meg­vá­lasz­tani, hogy könnyebb le­gyen a fo­gyás.

Íme a pizza, amiben egy kanál liszt sincsen

Íme a pizza, amiben egy kanál liszt sincsen

Ala­csony ka­ló­ria­tar­talmú, di­é­tás pizza, mely min­dent visz. Nem csak di­é­tá­zók­nak! Az el­ké­szí­tése nem is le­hetne egy­sze­rűbb.

Ala­csony ka­ló­ria­tar­talmú, di­é­tás pizza, mely min­dent visz. Nem csak di­é­tá­zók­nak! Az el­ké­szí­tése nem is le­hetne egy­sze­rűbb.

Túrópalacsinta a legújabb diétás kedvenc!

Túrópalacsinta a legújabb diétás kedvenc!

Ez­út­tal a túró nem töl­te­lék!

Ez­út­tal a túró nem töl­te­lékbe, hanem egy ügyes hú­zás­sal a pa­la­csinta tész­tá­jába ke­rült. Zse­ni­á­lis mód­szer a hiz­laló szén­hid­rá­tok el­tün­te­té­sére!

Szuper reggeli eperimádóknak, ilyen finomat még nem ettél

Szuper reggeli eperimádóknak, ilyen finomat még nem ettél

Bun­dás ke­nyér ki­csit más­képp! Sok-sok finom eper­rel, fö­lös­le­ges szén­hid­rá­tok nél­kül!

Ezzel a titkos hozzávalóval életed tojásrántottáját készítheted el

Ezzel a titkos hozzávalóval életed tojásrántottáját készítheted el

Pró­báld ki ezzel a tit­kos össze­te­vő­vel, és meg fogsz le­pődni!

Lak­tó­zér­zé­keny vagy, vagy csak nem sze­re­ted a tejet? Netán sze­ret­néd még kü­lön­le­ge­sebbé tenni a reg­geli to­jás­rán­tot­tát? Pró­báld ki ezzel a tit­kos össze­te­vő­vel, és meg fogsz le­pődni, mi­lyen is­teni finom!

Felejtsd el a sült krumplit, ezt edd helyette és fogyni fogsz!

Felejtsd el a sült krumplit, ezt edd helyette és fogyni fogsz!

Fan­tasz­ti­ku­san kö­re­te­ket mu­ta­tunk, ki­ütés­sel verik di­é­tá­ban a sült krump­lit! Sok­kal ke­ve­sebb ben­nük a szén­hid­rát, így nem eme­lik a vér­cu­kor szin­te­det.

Fan­tasz­ti­ku­san kö­re­te­ket mu­ta­tunk! Sok­kal ke­ve­sebb ben­nük a szén­hid­rát, így nem eme­lik egekbe a vér­cu­kor szin­te­det. Vá­lassz az egész­sé­ges kö­re­tek közül és meg­in­dul­nak le­felé a kilók.

Tarol az epres-kókuszos zabbomba: Isteni finomság cukor nélkül

Tarol az epres-kókuszos zabbomba: Isteni finomság cukor nélkül

Ez a gyü­möl­csös natúr-nasi a sze­zon leg­na­gyobb ked­vence!

Ez a gyü­möl­csös natúr-nasi a sze­zon leg­na­gyobb ked­vence! Liszt és cu­kor­men­tes, na­gyon finom és pil­la­na­tok alatt el­ké­szül! Te is imádni fogod, pró­báld ki!

Csak egy hónapig nem evett cukrot - így néz ki!

Csak egy hónapig nem evett cukrot - így néz ki!

Ari­elle Cal­de­ron már fi­a­ta­lon is je­len­tős súly­prob­lé­mák­kal küz­dött, leg­utóbbi ak­ci­ója azon­ban meg­döb­ben­tette a vi­lá­got.

Ari­elle Cal­de­ron már fi­a­ta­lon is je­len­tős súly­prob­lé­mák­kal küz­dött, aztán az el­ha­tá­ro­zá­sát tet­tek is kö­vet­ték: a fi­a­tal lány min­dent meg­tett, hogy meg­sza­ba­dul­jon a fe­les­leg­től. Leg­utóbbi ak­ci­ója azon­ban meg­döb­ben­tette a vi­lá­got. Tíz­ez­rek csat­la­koz­tak hozzá.

Ettől dobsz egy hátast: Tavaszi sztárzöldségből vegaszalonna!

Ettől dobsz egy hátast: Tavaszi sztárzöldségből vegaszalonna!

Vega vagy? Azért még nem kell le­mon­da­nod a sült sza­lonna él­ve­ze­té­ről!

Vega vagy, eset­leg di­é­tá­zol? Azért még nem kell le­mon­da­nod a sült sza­lonna él­ve­ze­té­ről! Van meg­ol­dás, mu­tat­juk!

Tepsis szupertojás a legújabb reggeli őrület

Tepsis szupertojás a legújabb reggeli őrület

A cso­dás hét­végi reg­ge­li­hez csak egyet­len tep­sit kell össze­ko­szol­nod - ám abban min­den benne lesz, amire csak szük­sé­ged van a nap első, ki­egyen­sú­lyo­zott ét­ke­zé­sé­hez.

A cso­dás hét­végi reg­ge­li­hez csak egyet­len tep­sit kell össze­ko­szol­nod - ám abban min­den benne lesz, amire csak szük­sé­ged van.

Világbajnok túrótorták: Szuper desszertek diétázóknak

Világbajnok túrótorták: Szuper desszertek diétázóknak

A túró a di­é­tás sü­te­mé­nyek leg­jobb alap­anyaga! Sok fe­hér­jét tar­tal­maz, szén­hid­rát vi­szont nincs benne.

Szuper reggeli: túrós málnamuffin egy csepp cukor nélkül

Szuper reggeli: túrós málnamuffin egy csepp cukor nélkül

Iga­zán csá­bító fi­nom­ság!

Iga­zán csá­bító fi­nom­ság ez a túrós-mál­nás muffin. Kós­told meg, szu­pe­r­egész­sé­ges és pil­la­na­tok alatt el­ké­szül! Íny­csik­lan­dozó édes­ség.

10 szuperdiétás étel, ami valósággal lerobbantja rólad a zsírt

10 szuperdiétás étel, ami valósággal lerobbantja rólad a zsírt

Nem is kell kü­lön­le­ges fo­gá­sokra gon­dol­nod, hét­köz­napi alap­anya­gok­kal is el tudod érni a fo­gyást!

Golo-diéta: Ez a sztárok fogyásának titka

Golo-diéta: Ez a sztárok fogyásának titka

Meg­mu­tat­juk, mi a meg­ol­dás.

Te is azt hi­szed, hogy fogyni csak ka­ló­ria­szám­lá­lás­sal lehet? Ha tar­tós ered­ményt sze­ret­nél el­érni, meg­mu­tat­juk, mi a meg­ol­dás.

Liszt nélkül készül ez a mennyei, lágyan roppanó csokis keksz

Liszt nélkül készül ez a mennyei, lágyan roppanó csokis keksz

Lak­tóz- és glu­tén­men­tes keksz­má­mor! Pár perc alatt, könnye­dén el­ké­szít­he­ted. Egy szem keksz már bol­doggá tesz

Lak­tóz- és glu­tén­men­tes keksz­má­mor! Pár perc alatt, könnye­dén el­ké­szít­he­ted. Elom­lasz tőle!

Felejtsd el a krumplipürét, ezt edd helyette és fogyni fogsz!

Felejtsd el a krumplipürét, ezt edd helyette és fogyni fogsz!

Szu­per­kö­ret, min­den di­é­tá­zó­nak! Se­gít­ség a kilók el­leni harc­ban. A karfi­ol­pü­ré­ben gya­kor­la­ti­lag nincs szén­hid­rát, és is­teni finom! Ru­bint Rella így ké­szíti!

Szu­per­kö­ret, min­den di­é­tá­zó­nak! Fan­tasz­ti­kus se­gít­ség a kilók el­leni harc­ban. A karfi­ol­pü­ré­ben gya­kor­la­ti­lag nincs szén­hid­rát, rá­adá­sul is­teni finom! Ru­bint Rella így ké­szíti!

Itt a legújabb diétás csúcsnasi: Szuper virslis falatka

Itt a legújabb diétás csúcsnasi: Szuper virslis falatka

A leg­jobb ven­dég­váró falat, amit egy­sze­rűen min­denki imád. Rop­pa­nós tész­ta­ké­regbe sü­tött finom virsli.

Rop­pa­nós tész­ta­ké­regbe sü­tött finom virsli. Rá­adá­sul ez a kom­bi­ná­ció ba­rá­tod akkor is ha di­é­tá­zol, Alig van benne szén­hid­rát!

Zéró szénhidrátos csúcskaja: Karfiolpizza lépésről lépésre - Videó!

Zéró szénhidrátos csúcskaja: Karfiolpizza lépésről lépésre - Videó!

Még ma sze­rezd be a hoz­zá­va­ló­kat és él­vezd az ola­szok mennyei íz­vi­lá­gát bün­tet­le­nül!

Eszméletlen ropogós lett a malacsült, íme a titok!

Eszméletlen ropogós lett a malacsült, íme a titok!

Íny­csik­landó, za­ma­tos, rop­pa­nós.

Íny­csik­landó, za­ma­tos, kívül mégis szu­per rop­pa­nós ez a sült. Mu­tat­juk, mitől ilyen is­teni.

5 egyszerű kekszrecept, amiben szemernyi cukor sincs

5 egyszerű kekszrecept, amiben szemernyi cukor sincs

Ezek a cukor és liszt nél­­kül ké­­szült fi­­nom­­sá­gok tö­­ké­­le­­tes reg­­geli nap­in­­dí­tók, ha fo­­gyó­­kú­­rá­­zol.

Ezek a cukor és liszt nél­­kül ké­­szült fi­­nom­­sá­gok tö­­ké­­le­­tes reg­­geli nap­in­­dí­tók, ha fo­­gyó­­kú­­rá­­zol. Alig van ben­nük szén­­hid­­rát, mégis kellő ener­­gi­á­­val töl­te­nek fel. Rá­adá­sul, ha eze­ket eszed, biz­tos so­­káig nem le­­szel éhes!

Megújult a tzatziki, elképesztően izgalmas recepteket mutatunk

Megújult a tzatziki, elképesztően izgalmas recepteket mutatunk

Az egyik leg­­­nép­­sze­­rűbb könnyű fogás a görög kony­­há­­ból is­­mert tzat­­ziki. Nem­csak ubor­ká­ból tudod el­ké­szí­teni!

Az egyik leg­­­nép­­sze­­rűbb könnyű fogás a görög kony­­há­­ból is­­mert tzat­­ziki.

Hoppá, két nagy kedvenc egyben: répatortás lett a kókuszgolyó

Hoppá, két nagy kedvenc egyben: répatortás lett a kókuszgolyó

Ki ne hagyd a gye­re­ke­i­det ennek az édes­ség­nek az el­ké­szí­té­sé­ből! Hen­ger­ges­sé­tek együtt az egész­sé­ges desszer­tet!

A legkönnyebb egyben sült fasírt hús nélkül készül!

A legkönnyebb egyben sült fasírt hús nélkül készül!

Íme a tél új slá­gere, a könnyű és lak­tató zöld­ség­fa­sírt! Egy­szerű el­ké­szí­teni, és szu­pe­r­egész­sé­ges! Rá­adá­sul az ala­kod sem fogja bánni ezt a finom va­cso­rát!

Itt az egészséges gyorskaja, amit kivétel nélkül mindenki imád!

Itt az egészséges gyorskaja, amit kivétel nélkül mindenki imád!

Mos­tan­tól di­é­tá­zók­nak is sza­bad a pálya, ez a ham­bur­ger nem hiz­lal!

Nehéz el­len­állni az íny­csik­landó ham­bur­ger­nek, még akkor is, ha az ember ko­mo­lyan veszi a di­é­tát. Mos­tan­tól vi­szont sza­bad a pálya, itt a ham­bur­ger, ami biz­to­san nem hiz­lal!

Ez lett a magyar diétázók kedvence: bombasztikus citromos túrótorta

Ez lett a magyar diétázók kedvence: bombasztikus citromos túrótorta

Man­du­lás és cit­ro­mos lett a glu­tén­men­tes tú­ró­torta.

Man­du­lás és cit­ro­mos lett a glu­tén­men­tes tú­ró­torta. Lágy, de mégis őrü­le­te­sen in­ten­zív. Fi­no­mí­tott cuk­rot nem tar­tal­maz, mégis éde­sen olvad el a szád­ban.

Paleo, csokis kókusztallér csak 4 összetevőből

Paleo, csokis kókusztallér csak 4 összetevőből

Sütés nél­kül, kis mik­rós se­gít­ség­gel ké­szül ez a mennyei, kó­ku­szos-cso­kis fi­nom­ság. Hús­vétra is remek!

Sütés nél­kül, kis mik­rós se­gít­ség­gel ké­szül ez a mennyei, kó­ku­szos-cso­kis fi­nom­ság. Hús­vétra is remek!

A legjobb chips csak 2 összetevőből

A legjobb chips csak 2 összetevőből

A leg­fi­no­mabb chips, amit va­laha ettél! Ha el­ké­szí­ted, pil­la­na­tok alatt el­fogy! De ha elég sokat sü­töt­tél, lég­men­tes do­boz­ban, hű­tő­ben eláll.

A leg­fi­no­mabb chips, amit va­laha ettél! Ha el­ké­szí­ted, pil­la­na­tok alatt el­fogy! De ha elég sokat sü­töt­tél, lég­men­tes do­boz­ban, hű­tő­ben eláll.

Íme egy titkos hozzávaló, amitől sokkal finomabb lesz a főtt tészta

Íme egy titkos hozzávaló, amitől sokkal finomabb lesz a főtt tészta

Ez a mai nap leg­jobb híre: a főtt tészta egész­sé­ges! Így aztán ér­de­mes ki­hozni be­lőle a ma­xi­mu­mot!

Habos álom: liszt nélkül készül a legfinomabb répatorta

Habos álom: liszt nélkül készül a legfinomabb répatorta

Itt a hús­vét, de te nem sze­ret­nél édes bűnbe esni? Akkor pró­báld ki ezt a re­cep­tet, mert ezt akkor is meg­ehe­ted, ha di­é­tá­zol.

Ellenállhatatlan húsvéti finomság a répamuffin

Ellenállhatatlan húsvéti finomság a répamuffin

A hús­véti asz­talra való, tün­déri mar­ci­pán­ré­pá­val dí­szí­tett desszert. El­len­áll­ha­tat­lan!

A hús­véti asz­talra való, tün­déri mar­ci­pán­ré­pá­val dí­szí­tett desszert. El­len­áll­ha­tat­lan! Az íze a híres ma­ca­ronra em­lé­kez­tet.

Vendégváró sós sütik! A legjobb receptek, ha nincs sok időd

Vendégváró sós sütik! A legjobb receptek, ha nincs sok időd

Íme né­hány sós süti, ami gaz­da­gítja az ün­nepi asz­talt. Nem csak a be­top­panó ven­dé­gekre gon­dol­tunk!

Íme né­hány sós süti, ami gaz­da­gítja az ün­nepi asz­talt. Nem csak a be­top­panó ven­dé­gekre gon­dol­tunk!

Íme a diétás csodagofri, ne fogd vissza magad!

Íme a diétás csodagofri, ne fogd vissza magad!

Ennek a fan­tasz­ti­kus édes­ség­nek a titka a chia­mag és a haj­dina. Pil­la­na­tok alatt el­ké­szül!

Ennek a fan­tasz­ti­kus édes­ség­nek a titka a chia­mag és a haj­dina. Pil­la­na­tok alatt el­ké­szül, de a leg­jobb benne, hogy bár­mi­kor bün­tet­le­nül el­maj­szol­ha­tod.

5 végzetes tojáshiba: Vigyázz, így rontod el a legfinomabb reggelit

5 végzetes tojáshiba: Vigyázz, így rontod el a legfinomabb reggelit

Aligha van jobb reg­geli a to­jás­nál.

Aligha van jobb reg­geli a to­jás­nál, ám a to­jás­éte­le­ket el­ké­szí­teni nem olyan egy­szerű, mint ami­lyen­nek el­sőre lát­szik.

Sütés nélkül készül ez az új, diétás csokicsoda

Sütés nélkül készül ez az új, diétás csokicsoda

Egy­szerű és nagy­szerű.

Íme az egy­szerű és nagy­szerű cso­kis pa­leo­torta. Pil­la­na­tok alatt el­ké­szül, csak a hűtés miatt kell várni egy ki­csit, de ez nem lehet aka­dály.

Liszt nélkül készül a kókuszos, csokis kekszcsoda

Liszt nélkül készül a kókuszos, csokis kekszcsoda

Egy­sze­rűen el­ké­szít­hető, kifi­no­mult re­cept cso­ko­lá­dé­imá­dók­nak. Dup­la­cso­kis kó­kusz­keksz.

Egy­sze­rűen el­ké­szít­hető, kifi­no­mult re­cept cso­ko­lá­dé­imá­dók­nak. Dup­la­cso­kis kó­kusz­keksz.

10 különböző főtt tojás létezik, melyik a te kedvenced?

10 különböző főtt tojás létezik, melyik a te kedvenced?

Ho­gyan és med­dig főzd, hogy pont úgy le­gyen tö­ké­le­tes, ahogy te sze­re­ted? Mu­tat­juk a sztár­sza­ká­csok be­vált trükk­jeit.

A tojás cso­dás táp­lá­lék. Le­gegy­sze­rűbb el­ké­szí­tési módja, ha meg­fő­zöd: csak be­le­te­szed némi vízbe, vársz egy ki­csit, és már há­moz­ha­tod is. De ho­gyan és med­dig főzd, hogy pont úgy le­gyen tö­ké­le­tes, ahogy te sze­re­ted? Mu­tat­juk a sztár­sza­ká­csok leg­jobb, min­dig be­váló trükk­jeit.

Kókuszos mascarpone bomba csorgatott csokival

Kókuszos mascarpone bomba csorgatott csokival

Az íz­bomba a szád­ban rob­ban, fel­sé­ges él­ve­ze­tek kö­ze­pette! Di­é­tás, liszt- és cu­kor­men­tes desszert!

Az íz­bomba a szád­ban rob­ban, fel­sé­ges él­ve­ze­tek kö­ze­pette! Elom­lasz ettől a di­é­tás, liszt- és cu­kor­men­tes desszert­től!

Sütés nélkül készül a diétázók új kedvence, a csokis habszelet

Sütés nélkül készül a diétázók új kedvence, a csokis habszelet

Ha el sze­ret­néd káp­ráz­tatni a ven­dé­ge­i­det, vá­laszd ezt a zse­ni­á­lis re­cep­tet. Előző nap már ne­ki­kezd­hetsz, de akár még ko­ráb­ban is...

Ha el sze­ret­néd káp­ráz­tatni a ven­dé­ge­i­det, vá­laszd ezt a zse­ni­á­lis re­cep­tet. Előző nap már ne­ki­kezd­hetsz, de akár még ko­ráb­ban is, és le­fa­gyaszt­ha­tod. Aznap már csak ki kell ol­vasz­ta­nod.

Reggeli a mélyhűtőből: fagyasztott joghurtfalatkák gyümölccsel

Reggeli a mélyhűtőből: fagyasztott joghurtfalatkák gyümölccsel

Pró­báld ki a fa­gyasz­tott jog­hur­tot!

Sze­ret­nél va­lami fi­no­mat, éde­set, még­sem hiz­la­lót reg­ge­lizni? Pró­báld ki a fa­gyasz­tott jog­hur­tot! Ezek a lu­xus­fa­lat­kák el­te­lí­te­nek, és már reg­gel fel­dob­ják a na­po­dat.

Percek alatt összedobod: Zérócukros túrótorta az új magyar kedvenc

Zérócukros túrótorta az új magyar kedvenc

Hi­he­tet­le­nül egy­szerű el­ké­szí­teni, a lát­vány pedig ma­gáért be­szél.

Hi­he­tet­le­nül egy­szerű el­ké­szí­teni, a lát­vány pedig ma­gáért be­szél. Cukor- és liszt nél­kül ké­szül ez a zeb­ra­torta!

Szuper nasi a diétához: Zéró liszt magroppancs

Szuper nasi a diétához: Zéró liszt magroppancs

Meg­meli az ener­gia­szin­ted, és finom!

A nap kö­ze­pén le­esik az ener­gia­szin­ted, ám nem sze­ret­nél enni semmi hiz­la­lót? Ez a mag­rop­pancs át­len­dít a holt­pon­ton, és újra a csú­cson foly­tat­ha­tod!

Répatorta helyett itt a húsvét új sztárja, a répatekercs

Répatorta helyett itt a húsvét új sztárja, a répatekercs

A répa friss íze illik a hús­vét­hoz.

A répa friss íze tö­ké­le­te­sen illik a ta­va­szi ün­nep­hez, a hús­vét­hoz. Ké­szítsd el máris ezt a mu­ta­tós, ün­nepi édes­sé­get, és fa­gyaszd le a tá­la­lá­sig.

Akkor is ehetsz zsömlét, ha diétázol! Íme, egy szuper recept

Akkor is ehetsz zsömlét, ha diétázol! Íme, egy szuper recept

Ínyen­cek­nek reg­ge­li­hez.

Ínyen­cek­nek reg­ge­li­hez, a ked­venc zöld­sé­ged­del ké­szül! Már a lát­vá­nya bol­doggá tesz.

Tarol a neten a legújabb karcsúsító karfiolrecept, diétás csoda!

Tarol a neten a legújabb karcsúsító karfiolrecept, diétás csoda!

Újra be­ve­té­sen a világ leg­ha­té­ko­nyabb di­é­tás zöld­sége, a karfiol! Szu­per sza­lon­nás re­cep­tet mu­ta­tunk, szén­hid­rá­tok nél­kül. Fan­tasz­ti­ku­san finom ki­ló­faló!

Újra be­ve­té­sen a világ leg­ha­té­ko­nyabb di­é­tás zöld­sége, a karfiol! Szu­per sza­lon­nás re­cep­tet mu­ta­tunk, szén­hid­rá­tok nél­kül.

25 elképesztő tény a csokoládéról, ettől kiakadsz!

25 elképesztő tény a csokoládéról, ettől kiakadsz!

Te is azt gon­do­lod ugye, hogy cso­ko­ládé-ügy­ben már nem lehet újat mu­tatni. Pedig hidd el, hogy ked­venc fi­nom­sá­gunk tar­to­gat még jó né­hány meg­le­pe­tést.

Te is azt gon­do­lod ugye, hogy cso­ko­ládé-ügy­ben már nem lehet újat mu­tatni. Pedig hidd el, hogy ked­venc fi­nom­sá­gunk tar­to­gat még jó né­hány meg­le­pe­tést.

Íme, a 10 legszuperebb Update-sütemény Knap Daniellától! Finom és nem hizlal!

Íme, a 10 legszuperebb Update-sütemény Knap Daniellától!

Mint­hogy Da­ni­ella ere­deti szak­mája ve­gyész­mér­nök, iszo­nya­tos pre­ci­zi­tás­sal ál­lítja össze desszert­jeit. Se cukor, se kamu!

Szereted a gubát? Most figyelj, megújult és imádni fogod!

Szereted a gubát? Most figyelj, megújult és imádni fogod!

Akár egy gye­rek is el­ké­szít­heti, olyan egy­szerű, az ered­ménnyel mégis min­den­kit le­nyű­göz­hetsz!

Akár egy gye­rek is el­ké­szít­heti, olyan egy­szerű, az ered­ménnyel mégis min­den­kit le­nyű­göz­hetsz!

Se liszt, se cukor, mégis isteni ez a brownie

Se liszt, se cukor, mégis isteni ez a brownie

Erre az is­teni, cukor- és liszt­men­tes sü­tire kép­te­len­ség nemet mon­dani. Ha pedig egy­szer igent mond­tál rá, min­dig kí­vánni fogod.

Ezt a paleo süteményt mindenki imádja: Csokoládés-cukkinis álompite

Ezt a paleo süteményt mindenki imádja: Csokoládés-cukkinis álompite

Csupa egész­sé­ges hoz­zá­va­ló­ból ké­szül ez a cso­dás fi­nom­ság. Ha nem fogy el azon­nal, to­vábbi 5 napig hűtő nél­kül is el­tart­ható.

Világbajnok ez a rafinált tükörtojás! Mindenki imádja

Világbajnok ez a rafinált tükörtojás! Mindenki imádja

Ez a szu­per reg­geli a hét­vé­gék baj­noka! Gyor­san el­ké­szül, el­ké­pesz­tően finom, és azon­nal be­in­dítja a zsír­ége­tést.

Ez a szu­per reg­geli a hét­vé­gék baj­noka! Gyor­san el­ké­szül, el­ké­pesz­tően finom, és azon­nal be­in­dítja a zsír­ége­tést. Csak né­hány szén­hid­rát­sze­gény zsemle, és tojás kell hozzá. Délig ga­ran­tál­tan nem akarsz majd mást enni, rá­adá­sul az asz­ta­lon is re­me­kül mutat.

Itt az egészséges desszertek új királya: Tarol a nyers bögresüti

Itt az egészséges desszertek új királya: Tarol a nyers bögresüti

Ez a gyors, csoki ch­ip­ses bög­re­süti maga a csoda! Ga­ran­tál­tan vi­gyáz az ala­kodra, és sütni sem kell!

Ez a gyors, csoki ch­ip­ses bög­re­süti maga a csoda! Ga­ran­tál­tan vi­gyáz az ala­kodra, és sütni sem kell!

Megújult a torta, ezt még a kezdők sem rontják el

Megújult a torta, ezt még a kezdők sem rontják el

El­fe­lej­tet­ted a szom­széd kis­lány szü­li­nap­ját? Kapd elő a go­fris­ütőt, íme né­hány ötlet, hogy te­he­ted mégis em­lé­ke­ze­tessé a napot!

El­fe­lej­tet­ted a szom­széd kis­lány szü­li­nap­ját? Hir­te­len je­lent­kez­tek be a na­gyiék? Kapd elő a go­fris­ütőt, íme né­hány ötlet, hogy te­he­ted mégis em­lé­ke­ze­tessé a napot!

Bögrében sült répatorta: 5 perc alatt elkészül

Bögrében sült répatorta: 5 perc alatt elkészül

Ha sze­re­ted a ré­pa­tor­tát, most mu­ta­tunk neked egy alig 5 perc alatt el­ké­szít­hető, egy­sze­mé­lyes re­cep­tet.

Ha sze­re­ted a ré­pa­tor­tát, most mu­ta­tunk neked egy alig 5 perc alatt el­ké­szít­hető, egy­sze­mé­lyes re­cep­tet. Jó hír: annyira egész­sé­ges, hogy gond nél­kül meg­ehe­ted az egé­szet.

Az olasz nők 11 titka: Így hódítják meg a férfiakat

Az olasz nők 11 titka: Így hódítják meg a férfiakat

Né­hány tit­kos kony­ha­trükk esz­mé­let­len har­mó­niát ad éte­le­ik­nek. Ve­gyük végig, mikre es­küsz­nek az ola­szok!

Né­hány tit­kos kony­ha­trükk esz­mé­let­len har­mó­niát ad éte­le­ik­nek. Ve­gyük végig, mikre es­küsz­nek maguk az ola­szok!

Felejtsd el a krumplit! Itt az 5 legszuperebb tavaszi köret!

Felejtsd el a krumplit! Itt az 5 legszuperebb tavaszi köret!

Nagy kér­dés a di­é­tá­ban, hogy mivel he­lyet­te­sít­sük a szén­hid­rát­ban gaz­dag kö­re­te­ket, pél­dául a krump­lit, a tész­tát és a rizst.

Nagy kér­dés a di­é­tá­ban, hogy mivel he­lyet­te­sít­sük a szén­hid­rát­ban gaz­dag kö­re­te­ket, pél­dául a krump­lit, a tész­tát és a rizst. Foly­ton azt hall­juk, hogy az egész­sé­ges éte­lek drá­gák, mi meg­fi­zet­hető meg­ol­dá­so­kat mu­ta­tunk!