SZTÁR

SHOWBIZ

Kiakadt a TV2 sztárja: így nyilatkozott a társáról

Kiakadt a TV2 sztárja: így nyilatkozott a társáról

Palik László félve kér­dezte meg, mi a prob­léma a két lány kö­zött. Kata azon­ban egy­ből el­mondta, mi bántja.

Palik László félve kér­dezte meg, mi a prob­léma a két lány kö­zött.

Izgalomból nem lesz hiány: fergeteges műsor húsvétkor a TV2 csatornáin

Izgalomból nem lesz hiány: fergeteges műsor húsvétkor a TV2 csatornáin

A hímes to­já­sok ren­ge­te­gé­ben is ga­ran­tálja az igazi csa­ládi ki­kap­cso­ló­dást a TV2 Cso­port.

Ezt látnod kell, nézd meg Nagy Adri legújabb videóklipjét

Ezt látnod kell, nézd meg Nagy Adri legújabb videóklipjét

Igazi nyári han­gu­lat­tal tér vissza.

Igazi nyári han­gu­lat­tal tér vissza.

Szomorú hírt jelentettek be: 18 év után távozik a TV2 ikonikus arca

Szomorú hírt jelentettek be: 18 év után távozik a TV2 ikonikus arca

A mű­sor­ve­zető közel egy év­ti­ze­det töl­tött a csa­tor­ná­nál.

A mű­sor­ve­zető közel egy év­ti­ze­det töl­tött a csa­tor­ná­nál, szá­mos si­ker­mű­sor fű­ző­dik a ne­vé­hez.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Drámai pillanatok, búcsúzott a TV2 sztárja

Drámai pillanatok, búcsúzott a TV2 sztárja

Ki­ala­kult a fiúk TOP 3-as me­ző­nye az Exat­lon Hun­gary-ben! Alig pár nap és ki­de­rül, ki lesz a végső győz­tes, aki ha­za­vi­heti a fő­dí­jat.

Ki­ala­kult a fiúk TOP 3-as me­ző­nye az Exat­lon Hun­gary-ben! Alig pár nap és ki­de­rül, ki lesz a végső győz­tes.

Nem hiszed el, miért került rács mögé a Viszkis!

Nem hiszed el, miért került rács mögé a Viszkis!

Ez­út­tal ön­ként vá­lasz­totta a bör­tönt.

Ez­út­tal ön­ként vá­lasz­totta a bör­tönt, de a való élet­ben átélt, nem túl kel­le­mes em­lé­keit pró­bálta fel­idézni.

Ilyet még nem láttál: elképesztő videókon mond verset Kautzky Armand

Ilyet még nem láttál: elképesztő videókon mond verset Kautzky Armand

A Já­szai Mari-díjas szí­nész a Mo­zi­ver­zum csa­torna hang­ja­ként ér­de­kes és hu­mo­ros fel­ada­tot vál­lalt el, ami­ről videó is ké­szült.

Szebeni István visszatér a Tényekbe

Szebeni István visszatér a Tényekbe

A nép­szerű hír­adóst áp­ri­lis 15-től lát­hat­juk a Super TV2 kép­er­nyő­jén, és hét­vé­gen­ként ő lesz Andor Éva egyik mű­sor­ve­zető társa a Té­nyek­ben.

A nép­szerű hír­adóst áp­ri­lis 15-től lát­hat­juk a Super TV2 kép­er­nyő­jén, és hét­vé­gen­ként ő lesz Andor Éva egyik mű­sor­ve­zető társa a Té­nyek­ben.

Könnyes búcsút vett a TV2 sztárja, ezt mondta utána

Könnyes búcsút vett a TV2 sztárja, ezt mondta utána

Az Exat­lon Hun­gary mű­so­rá­ból ismét egy Ki­hívó esett ki, a pár­baj után el­sza­kadt nála a cérna.

Az Exat­lon Hun­gary mű­so­rá­ból ismét egy Ki­hívó esett ki.

Kiderült, kinek szurkolnak a TV2 műsorvezetői az Exatlon Hungary-ben

Kiderült, kinek szurkolnak a TV2 műsorvezetői az Exatlon Hungary-ben

Már csak pár nap van hátra és ki­de­rül, ki lesz a műsor nyer­tese. Neked me­lyik ver­senyző a ked­ven­ced?

Nem sikerült a randi: kikosarazta társát az Exatlon Hungary versenyzője

Nem sikerült a randi: kikosarazta társát az Exatlon Hungary versenyzője

Hiába hívta ran­dira a Ki­hí­vók női ver­seny­ző­jét a Baj­no­kok já­té­kosa, a fi­a­tal lány könnyű­szer­rel ki­ko­sa­razta őt.

Élő adásban csináltatott tetoválást a magyar műsorvezető

Élő adásban csináltatott tetoválást a magyar műsorvezető

Stohl Luca kü­lön­le­ges min­tát vá­lasz­tott ma­gá­nak.

Stohl Luca kü­lön­le­ges min­tát vá­lasz­tott ma­gá­nak.

Meglepő, így vélekedik kirúgásáról Jaksity Kata

Meglepő, így vélekedik kirúgásáról Jaksity Kata, akit 11 év után küldtek el a tévétől

A té­vést hideg­zu­hany­ként érte, ami­kor 11 év után el­küld­ték az ATV-től. Azóta vi­szont na­gyot for­dult vele a világ!

A té­vést hideg­zu­hany­ként érte, ami­kor 11 év után el­küld­ték az ATV-től. Azóta vi­szont na­gyot for­dult a világ Jak­sity Ka­tá­val! Be­val­lása sze­rint egy­szerre két pro­jek­ten is dol­go­zik.

Kifakadt Balázs Klári, hihetetlen, milyen pofátlan üzenetet kapott

Kifakadt Balázs Klári, egészen pofátlan üzenetet kapott

Egy "ra­jongó" úgy gon­dolta, mivel Korda György­nek és Ba­lázs Klá­ri­nak sok pénze van, iga­zán ad­hatna abból a sztár­pár neki is.

Dagad a botrány, Majkát gúnyolja a Fonogram-díjas rapper

Dagad a botrány, Majkát gúnyolja a Fonogram-díjas rapper

Soha nem lá­tott há­ború rob­bant ki.

Soha nem lá­tott há­ború rob­bant ki a ma­gyar zenei díj­át­adó után. Újra posz­tolt Las Ve­gas­ból Majka.

Ismét meghódította az amerikai és kanadai közönséget Mága Zoltán

Ismét meghódította az amerikai és kanadai közönséget Mága Zoltán

Szűnni nem akaró álló taps­vi­har­ral ju­tal­mazta a kö­zön­ség a világ egyik leg­ran­go­sabb szín­pa­dán, a to­ron­tói Roy Thom­son Hall-ban.

Világszínvonalú technikát kapott a Bartók és a Dankó Rádió

Világszínvonalú technikát kapott a Bartók és a Dankó Rádió

A Ri­post exk­lu­zív fo­tó­so­ro­za­ton mu­tatja be, mi­lyen lett a három új stú­dió.

Kitálalt a TV2 sztárja, ezt gondolja Dombi Rudolfról

Kitálalt a TV2 sztárja, ezt gondolja Dombi Rudolfról

A Baj­nok el­árulta, si­ke­rült-e tisz­tázni a konflik­tust Ru­di­val, il­letve hogy mi a vé­le­mé­nye az olim­pi­kon­ról.

A Baj­nok el­árulta, si­ke­rült-e tisz­tázni a konflik­tust Ru­di­val, il­letve hogy mi a vé­le­mé­nye az olim­pi­kon­ról.

Dagad a zenei botrány, Majka kitálalt, durva, amit mondott

Dagad a zenei botrány, Majka kitálalt, durva, amit mondott

A rap­per még min­dig kép­te­len fel­dol­gozni azt, hogy múlt csü­tör­tö­kön egy díjat sem nyert a Fo­nog­ram-gálán, most ken­dő­zet­le­nül el­mondta a vé­le­mé­nyét.

Majka besokallt, durván nekiment az őt kritizálóknak

Majka besokallt, durván nekiment az őt kritizálóknak

A rap­per­nek rosszul­esik, hogy bár mil­liós né­zett­sége van a klip­je­i­nek, a szakma még­sem is­meri el soha.

A rap­per­nek na­gyon rosszul­esik, hogy bár mil­liós né­zett­sége van a klip­je­i­nek, a szakma el­is­me­ré­sét még­sem kap­hatja meg soha.

Kiszivárgott, 30 év után vége lehet a világ egyik legsikeresebb sorozatának

Kiszivárgott, 30 év után vége lehet a világ egyik legsikeresebb sorozatának

A Simp­son csa­lád al­ko­tói nem akar­nak be­hó­dolni az új ve­ze­tés­nek.

A Simp­son csa­lád al­ko­tói nem akar­nak be­hó­dolni az új ve­ze­tés­nek.

Búcsúzott a TV2 sztárja: így vélekedik az elmúlt időszakról

Búcsúzott a TV2 sztárja: így vélekedik az elmúlt időszakról

Alul ma­radt a pén­tek esti pár­baj­ban.

Ung­vári Mik­lós ba­rát­já­val szem­ben ma­radt alul a pén­tek esti pár­baj­ban.

Őszinte vallomás: nehéz napokat élt meg a TV2 sztárja

Őszinte vallomás: nehéz napokat élt meg a TV2 sztárja

Un­gi­nak is vol­tak hul­lám­völ­gyei.

Ung­vári Mik­lós él­vezte az Exat­lon Hun­gary min­den pil­la­na­tát, ám neki is vol­tak hul­lám­völ­gyei.

Ezen az új magyar filmen ámul mindenki

Ezen az új magyar filmen ámul mindenki

A for­ga­tó­könyv nél­kül ké­szült filmre ren­ge­te­gen vol­tak kí­ván­csiak. A fel­vé­te­le­ket rá­adá­sul egy szem­üveg­ka­me­rá­val rög­zí­tet­tek, az egyedi hatás ér­de­ké­ben.

A for­ga­tó­könyv nél­kül ké­szült filmre ren­ge­te­gen vol­tak kí­ván­csiak. A fel­vé­te­le­ket rá­adá­sul egy szem­üveg­ka­me­rá­val rög­zí­tet­tek, az egyedi hatás ér­de­ké­ben.

Kiakadt a TV2 sztárja: dühösen nyilatkozott a társáról

Kiakadt a TV2 sztárja: dühösen nyilatkozott a társáról

Reni úgy érzi, hogy Rudi nem vi­sel­ke­dett csa­pat­ka­pi­tány­hoz mél­tóan, ezért na­gyot csa­ló­dott benne.

Reni úgy érzi, hogy Rudi nem vi­sel­ke­dett csa­pat­ka­pi­tány­hoz mél­tóan, ezért na­gyot csa­ló­dott benne.

Nincs vetélytársa, hatalmas örömhírt jelentett be a TV2

Nincs vetélytársa, hatalmas örömhírt jelentett be a TV2

Ti­zen­hat év után újra si­ke­rült.

Ti­zen­hat év után elő­ször si­ke­rült el­érni ezt az ered­ményt.

Nagy tervei vannak Törőcsik Marinak, erre készül az unokájával

Nagy tervei vannak Törőcsik Marinak, erre készül az unokájával

Szín­da­rab ké­szül az éle­té­ből.

Szín­da­rab ké­szül Tö­rő­csik Mari éle­té­ből, amit az uno­kája ad majd elő.

Meglepő, itt ünnepelte születésnapját a magyar színésznő

Meglepő, itt ünnepelte születésnapját a magyar színésznő

Sokan vol­tak kí­ván­csiak a leg­újabb szu­per­hős mo­zira, töb­bek kö­zött Nagy Kata is.

Sokan vol­tak kí­ván­csiak a leg­újabb szu­per­hős mo­zira.

Újabb balhé: durva szavakkal illették a TV2 sztárját

Újabb balhé: durva szavakkal illették a TV2 sztárját

Az Exat­lon­ban el­kez­dő­dött az egyéni játék, már nin­cse­nek csa­pa­tok. A Baj­no­kok ver­seny­zői nem kí­mél­ték a tár­su­kat.

Az Exat­lon­ban el­kez­dő­dött az egyéni játék, már nin­cse­nek csa­pa­tok. A Baj­no­kok ver­seny­zői nem kí­mél­ték a tár­su­kat.

Ingyenes koncertek egész áprilisban az Akvárium Tavasz Teraszon

Ingyenes koncertek egész áprilisban az Akvárium Tavasz Teraszon

Be­kö­szön­tött az áp­ri­lis, és a szép ta­va­szi idő is.

Ismét kez­de­tét veszi az egyik leg­jobb kül­téri prog­ram­so­ro­zat, az Ak­vá­rium Ta­vasz Te­rasz.

Szomorú bejelentés: ezekkel a fotókkal búcsúzott Palik László

Szomorú bejelentés: ezekkel a fotókkal búcsúzott Palik László

99 napot töl­tött távol a sze­ret­te­i­től.

Az Exat­lon Hun­gary mű­sor­ve­ze­tője 99 napot töl­tött távol a sze­ret­te­i­től.

DJ fronton is erősít a Sziget

DJ fronton is erősít a Sziget

27 vi­lág­klasszis DJ-t so­ra­koz­tat fel a Szi­get.

A Szi­get szer­ve­zői be­je­len­tet­ték az idei Sam­sung Co­los­seum tel­jes zenei fel­ho­za­ta­lát, a sor­ban olya­no­kat, mint pél­dául Ava­lon Emer­son, Co­ur­tesy, Red Axes, Butch vagy Mar­ga­ret Dygas.

Özönlöttek a sztárok Nanushka bemutatójára

Özönlöttek a sztárok Nanushka bemutatójára

Bu­da­pes­ten is de­bü­tált az új kol­lek­ció.

A vi­lág­hírű ma­gyar márka leg­újabb kol­lek­ci­ó­ját a bu­da­pesti kö­zön­ség is meg­te­kint­hette.

Ennyi volt, búcsúznia kellett a TV2 sztárjának

Ennyi volt, búcsúznia kellett a TV2 sztárjának

Ő már nem küzd­het to­vább a fő­dí­jért.

Az egyéni játék előtt, a Baj­no­kok közül kel­lett tá­voz­nia az egyik já­té­kos­nak. Ő már nem küzd­het to­vább, a 20 mil­lió fo­rin­tos fő­dí­jért.

Ezt látnod kell, bámulatos helyszínen forgat Ördög Nóra

Ezt látnod kell, bámulatos helyszínen forgat Ördög Nóra

Az Ázsia Exp­ressz mun­ká­la­tai már ja­vá­ban el­kez­dőd­tek. Nó­riék je­len­leg Srí Lan­kán for­gat­nak.

Az Ázsia Exp­ressz mun­ká­la­tai már ja­vá­ban el­kez­dőd­tek. Nó­riék je­len­leg Srí Lan­kán for­gat­nak.

Durván kiakadt a TV2 sztárja, ezt állítja

Durván kiakadt a TV2 sztárja, ezt állítja

Dombi Ru­dolf­nak nem si­ke­rült győ­ze­del­mes­ked­nie pén­tek este.

Dombi Ru­dolf­nak nem si­ke­rült győ­ze­del­mes­ked­nie a pén­tek esti Exat­lon ver­se­nyé­ben.

Őszinte vallomás: így vélekedik társairól a TV2 sztárja

Őszinte vallomás: így vélekedik társairól a TV2 sztárja

Mur­vai Lívia pén­tek este bú­csú­zott.

Mur­vai Lívia pén­tek este bú­csú­zott az Exat­lon Hun­gary mű­so­rá­ból.

Hatalmas fordulat: ez vár a TV2 sztárjaira

Hatalmas fordulat: ez vár a TV2 sztárjaira

Az Exat­lon Hun­gary ver­seny­zői még na­gyobb ki­hí­vás előtt áll­nak, hi­szen tel­jes for­du­la­tot vesz az ext­rém sport­re­a­lity, bú­csút in­te­nek a sokat em­le­ge­tett csa­pat­szel­lem­nek.

Három hó­nap­nyi el­ké­pesztő küz­de­lem után az Exat­lon Hun­gary ver­seny­zői még na­gyobb ki­hí­vás előtt áll­nak.

Senki sem érti: furcsa dolgot állít a TV2 sztárja

Senki sem érti: furcsa dolgot állít a TV2 sztárja

Az Exat­lon Hun­gary nézői nem értik a Baj­no­kok ered­mé­nyét. Most meg­szó­lalt a pi­ro­sak csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Az Exat­lon Hun­gary nézői nem értik a Baj­no­kok ered­mé­nyét.

Akár a te apukád is ott lehet Pápai Jocival az Eurovízió Színpadán!

Akár a te apukád is ott lehet Pápai Jocival az Eurovízió Színpadán!

Csu­pán né­hány kat­tin­tás szük­sé­ges.

Kü­lön­le­ges fel­hí­vást tet­tek közzé az in­ter­ne­ten, a si­ker­hez pedig csu­pán né­hány kat­tin­tás szük­sé­ges.

Eljött a búcsú ideje: Elrepült a TV2 14 sztárja

Eljött a búcsú ideje: Elrepült a TV2 14 sztárja

Egy nap­pal az­után, hogy Ördög Nóra és csa­ládja el­utaz­tak az Ázsia Exp­ressz 2 for­ga­tá­sára...

Egy nap­pal az­után, hogy Ördög Nóra és csa­ládja el­utaz­tak az Ázsia Exp­ressz 2 for­ga­tá­sára, útnak in­dult a 14 já­té­kos is, hogy meg­kezd­jék a ka­lan­dot.

Ázsiában látogatná meg rokonait Gáspár Győző testvére

Ázsiában látogatná meg rokonait Gáspár Győző testvére

Gás­pár Zsolti is sze­re­pel az Ázsia Exp­ressz má­so­dik éva­dá­ban, gőz­erő­vel ké­szül az uta­zásra.

Gás­pár Zsolti is sze­re­pel az Ázsia Exp­ressz má­so­dik éva­dá­ban, gőz­erő­vel ké­szül az uta­zásra.

Drámai pillanatok: így búcsúzott a versenytől a TV2 sztárja

Drámai pillanatok: így búcsúzott a versenytől a TV2 sztárja

Végül hét­főn pó­tol­ták be a pár­bajt.

A pén­teki el­ma­radt pár­bajt végül hét­főn pó­tol­ták be.

Elképesztő csapat: Ők 14-en utaznak Ázsiába a TV2-vel

Elképesztő csapat: Ők 14-en utaznak Ázsiába a TV2-vel

Már csak né­hány nap, és kez­de­tét veszi min­den idők leg­ka­lan­do­sabb ce­le­b­re­a­li­ty­jé­nek for­ga­tása.

Már csak né­hány nap, és kez­de­tét veszi min­den idők leg­ka­lan­do­sabb ce­le­b­re­a­li­ty­jé­nek for­ga­tása. Az Ázsia Exp­ressz 2 útja Sri Lan­kán és In­dián ke­resz­tül vezet majd.

Vadonatúj műsorral tér vissza a képernyőre Ábel Anita

Vadonatúj műsorral tér vissza a képernyőre Ábel Anita

Sass Dani ez­út­tal Ábel Ani­tá­val kö­zö­sen ve­zeti a VIASAT3 ma in­duló gaszt­ro­rea­lity-jét.

Sass Dani ez­út­tal Ábel Ani­tá­val kö­zö­sen ve­zeti a VIASAT3 ma in­duló gaszt­ro­rea­lity-jét. A mű­sor­ve­zető most el­árulta, mi­lyen volt a he­te­kig tartó közös munka.

Kórházba került, műteni kellett a TV2 sztárját

Kórházba került, műteni kellett a TV2 sztárját

A Ki­hí­vók já­té­ko­sát a sé­rü­lése után egy­ből kór­házba szál­lí­tot­ták, ahol kö­zöl­ték vele a rossz hírt.

A Ki­hí­vók já­té­ko­sát a sé­rü­lése után egy­ből kór­házba szál­lí­tot­ták, ahol kö­zöl­ték vele a rossz hírt.

Most már biztos: Ázsiában folytatja Demcsák Zsuzsa

Most már biztos: Ázsiában folytatja Demcsák Zsuzsa

Óri­ási ki­hí­vás előtt áll!

A mű­sor­ve­zető nem tu­dott nemet mon­dani a ka­landra! Óri­ási ki­hí­vás előtt áll!

Óriási meglepetés, visszatér a tévébe gyermekkorunk kedvenc műsora

Óriási meglepetés, visszatér a tévébe gyermekkorunk kedvenc műsora

A Duna Te­le­ví­zió már­cius 31-től va­sár­nap es­tén­ként 21.00 órá­tól új mű­sor­ral, a Csa­ládi kör­rel várja a né­ző­ket.

Furcsa dolgot művelt a TV2 sztárja: ezt tette, mikor nem vette a kamera

Furcsa dolgot művelt a TV2 sztárja: ezt tette, mikor nem vette a kamera

Fodor Raj­mund egé­szen kü­lö­nös dol­got árult el Ung­vári Mik­lós­ról. A tör­té­net­ben egy sza­már is sze­re­pet ka­pott.

Hatalmas botrány: így sértegette társait a TV2 sztárja

Hatalmas botrány: így sértegette társait a TV2 sztárja

Mischin­ger Péter nem ke­gyel­me­zett a volt csa­pat­tár­sa­i­nak, meg­lepő ki­je­len­tést tett.

Mischin­ger Péter nem ke­gyel­me­zett a volt csa­pat­tár­sa­i­nak, meg­lepő ki­je­len­tést tett.

Komoly vádak: durván támadják a TV2 sztárját

Komoly vádak: durván támadják a TV2 sztárját

Nem kí­mé­lik a nézők.

Nem kí­mé­lik a nézők. Vajon kinek van igaza a tör­té­net­ben?

Tehetetlen a királynő, Harry és Vilmos herceg egymásnak ugrott

Tehetetlen a királynő, Harry és Vilmos herceg egymásnak ugrott

Eddig min­denki azzal volt el­fog­lalva, hogy a her­ceg­nék vi­táz­nak, pedig tel­je­sen más zaj­lik a fel­szín alatt.

Lehet irigykedni, nem akárkivel kapták le Radics Gigit!

Lehet irigykedni, nem akárkivel kapták le Radics Gigit!

Az éne­kesnő mé­lyen de­kol­tált ru­há­ban pó­zolt egy bu­li­ban, ami tele volt sztá­rok­kal.

Az éne­kesnő mé­lyen de­kol­tált ru­há­ban pó­zolt egy bu­li­ban, ami tele volt sztá­rok­kal.

Forma-1-ben utazik a magyar mentalista

Forma-1-ben utazik a magyar mentalista

Bah­re­in­ben, Ba­ku­ban, Hoc­ken­heim­ben, Sil­vers­tone-ban, Mon­zá­ban és Abu Dha­bi­ban is ott lesz a bo­x­ut­cá­nál Danny Blue, mi­u­tán a szá­guldó cir­kusz le­szer­ződ­tette a ma­gyar men­ta­lis­tát.

Hoc­ken­heim­ben, Sil­vers­tone-ban és Mon­zá­ban is ott lesz a bo­x­ut­cá­nál Danny Blue, mi­u­tán a szá­guldó cir­kusz le­szer­ződ­tette a ma­gyar men­ta­lis­tát.

Kiderült, ezért hagyta el az országot Pápai Joci

Kiderült, ezért hagyta el az országot Pápai Joci

Ja­vá­ban ké­szül az Eu­ro­ví­zi­óra.

Az éne­kes már ja­vá­ban ké­szül az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­válra.

Első magyarként került a világsztárok közé Palvin Barbara

Első magyarként került a világsztárok közé Palvin Barbara

A Vic­to­ria's Sec­ret an­gyala lett!

Mi­u­tán Vic­to­ria's Sec­ret an­gyal lett, min­den idők leg­si­ke­re­sebb és ezzel együtt leg­gaz­da­gabb ma­gyar mo­dellje lett Barbi!

Ez durva: több száz milliót vittek haza a népszerű kvízműsorból

Ez durva: több száz milliót vittek haza a népszerű kvízműsorból

Már­cius 18-án 300. adá­sát ün­nepli a Hon­fog­laló a Duna Te­le­ví­zión.

Már­cius 18-án 300. adá­sát ün­nepli a Hon­fog­laló a Duna Te­le­ví­zión.

Klippremier, csak nálunk: Új mixszel jelentkezik a magyar sztár DJ

Klippremier, csak nálunk: Új mixszel jelentkezik a magyar sztár DJ

A hazai klub­élet meg­ha­tá­rozó alak­já­nak új klip­jét a Ri­post mu­tatja meg...

A hazai klub­élet meg­ha­tá­rozó alak­já­nak új klip­jét a Ri­post mu­tatja meg el­ső­ként a nagy­kö­zön­ség­nek. Kat­tints az ütős rit­mu­so­kért!

Dalpremier: Ízig-vérig romantikus Kollányi Zsuzsi új dala

Dalpremier: Ízig-vérig romantikus Kollányi Zsuzsi új dala

Most Te is meg­hall­gat­ha­tod az éne­kesnő új dalát, amit Ta­kács Ni­ko­las­szal együtt éne­kel!

Most Te is meg­hall­gat­ha­tod az éne­kesnő új dalát, amit Ta­kács Ni­ko­las­szal együtt éne­kel!

Kiderült, mire költenék a sztárok a lottó főnyereményét

Kiderült, mire költenék a sztárok a lottó főnyereményét

A Sze­ren­cseS­zom­bat mű­sor­ve­ze­tői el­árul­ták, mit csi­nál­ná­nak, ha meg­nyer­nék az Ötös­lottó fő­nye­re­mé­nyét.

Komoly baleset, megsérült a TV2 sztárja

Komoly baleset, megsérült a TV2 sztárja

Rosszul lé­pett az egyik aka­dály­nál.

A Baj­no­kok ver­seny­zője rosszul lé­pett az egyik aka­dály­nál.

Újra képernyőn: visszatér a csinos magyar műsorvezető

Újra képernyőn: visszatér a csinos magyar műsorvezető

Most egy talk­show-ban bi­zo­nyít­hat.

A Dal 2019 után, most egy talk­show-ban bi­zo­nyít­hat.

Hip-hop fronton erősít a Balaton Sound

Hip-hop fronton erősít a Balaton Sound

Sor­jáz­nak a fel­lé­pők Eu­rópa leg­me­nőbb víz­parti fesz­ti­vál­jára.

Sor­jáz­nak a fel­lé­pők Eu­rópa leg­me­nőbb víz­parti fesz­ti­vál­jára.

Most érkezett: Súlyos baleset a TV2 forgatásán

Most érkezett: Súlyos baleset a TV2 forgatásán

Azon­nal le­ál­lí­tot­ták a já­té­kot, ami­kor lát­ták, hogy Do­r­iná­val va­lami nincs rend­ben.

Azon­nal le­ál­lí­tot­ták a já­té­kot, ami­kor lát­ták, hogy Do­r­iná­val va­lami nincs rend­ben. Az or­vo­sok gyor­san re­a­gál­tak...

Hétfőn indul Bagdi Bella ingyenes gyerekkoncert-turnéja

Hétfőn indul Bagdi Bella ingyenes gyerekkoncert-turnéja a Boldogság Világnapja alkalmából

10 nap alatt 10 ezer gye­rek éne­kel.

10 nap alatt 10 ezer gye­rek énekli majd a Bol­dog­ság Dalát a Bol­dog­ság Vi­lág­napja al­kal­má­ból.

Fia közölte a megrázó hírt: elhunyt a híres sorozat másik sztárja is

Fia közölte a megrázó hírt: elhunyt a híres sorozat másik sztárja is

A 84 éves szí­nész­től va­lódi és so­ro­zat­beli fia is a kö­zös­ségi mé­di­á­ban bú­csú­zott el.

Zokogva jelentette be a fia: váratlanul elhunyt a népszerű színész

Zokogva jelentette be a fia: váratlanul elhunyt a népszerű színész

A szí­nész ka­li­for­niai ott­ho­ná­ban hunyt el.

A szí­nész ka­li­for­niai ott­ho­ná­ban hunyt el.

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a 29 éves színésznő

Most kaptuk a hírt: tragikus hirtelenséggel elhunyt a 29 éves színésznő

El­ve­szí­tette az ural­mát a ko­csija fe­lett és ne­ki­ro­hant egy fának. Nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

El­ve­szí­tette az ural­mát a ko­csija fe­lett és ne­ki­ro­hant egy fának.

Így hozták haza Ázsiából Sas Józsefet, miután rosszul lett

Így hozták haza Ázsiából Sas Józsefet, miután rosszul lett

Két hete még min­den rend­ben volt.

Két hete még min­den rend­ben volt, de egy nya­ra­lás során or­vost kel­lett ri­asz­tani a hu­mo­ris­tá­hoz.

Túl van a nehezén: napokig szenvedett a TV2 sztárja

Túl van a nehezén: napokig szenvedett a TV2 sztárja

Majd­nem két napig volt lázas.

Fodor Raj­mund majd­nem két napig volt lázas, és még min­dig nem érzi magát tel­je­sen egész­sé­ges­nek.

Könnyes búcsú: társa küldte haza a forgatásról a TV2 sztárját

Könnyes búcsú: társa küldte haza a forgatásról a TV2 sztárját

A Ki­hí­vók csa­pata még na­gyobb em­ber­hát­rányba ke­rült.

A Ki­hí­vók csa­pata még na­gyobb em­ber­hát­rányba ke­rült.