SZTÁR

SHOWBIZ

Két és fél hónappal szülése után visszatér a képernyőre a TV2 sztárja

Két és fél hónappal szülése után visszatér a képernyőre a TV2 sztárja

Czip­pán Anett néha ugyan azt sem tudja, hol áll a feje, de élete leg­bol­do­gabb idő­sza­kát éli.

Így vált a szerény biztosítási ügynök világhírű modellé!

Így vált a szerény biztosítási ügynök világhírű modellé!

Azóta már Beck­ham­mel dol­go­zik.

Nem kell, hogy drasz­ti­ku­san meg­vál­toz­tasd a kül­sőd ahhoz, hogy tel­je­sen más­hogy nézz ki. Erre Gwilym tör­té­nete a leg­jobb példa.

Ezt a párt próbálják az amerikaiak eladni Harry-nek és Meghannak

Ezt a párt próbálják az amerikaiak eladni Harry-nek és Meghannak

Nem sze­re­tik az an­go­lok azt a szí­nész­párt, akik le­he­tő­sé­get kap­tak a her­ceg és meny­asszo­nya el­ját­szá­sára.

Szabó Ádám volt barátnőjének énekel A Dal színpadán

Szabó Ádám volt barátnőjének énekel A Dal színpadán

Ma este újra fel­csen­dül a ye­syes - I let you run away című száma A Dal­ban! Három hét­tel ez­előtt a dal­la­mos me­ló­dia el­nyerte a zsűri és a kö­zön­ség tet­szé­sét is.

Újra összejön az álompár? Váratlanul mindkét sztárszínész szingli lett

Újra összejön az álompár? Váratlanul mindkét sztárszínész szingli lett

Brad Pitt és Jen­ni­fer Anis­ton szing­li­sége fel­tü­zelte a ra­jon­gó­kat.

Brad Pitt és Jen­ni­fer Anis­ton szing­li­sége fel­tü­zelte a ra­jon­gó­kat.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Bevállalja? Súlyos döntést kell hoznia Katalin hercegnének

Bevállalja? Súlyos döntést kell hoznia Katalin hercegnének

A her­cegné dön­té­sé­vel meg­sért­heti a ki­rá­lyi csa­lá­dot, más­rész­ről vi­szont a nők ér­deke ellen vét­het.

A her­cegné dön­té­sé­vel meg­sért­heti a ki­rá­lyi csa­lá­dot, más­rész­ről vi­szont a nők ér­deke ellen vét­het.

Megszólalt a súlyos beteg magyar színész, túl van az életveszélyen

Megszólalt a súlyos beteg magyar színész, túl van az életveszélyen

A Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész­nél ta­valy no­vem­ber­ben di­ag­nosz­ti­zál­tak tü­dő­rá­kot.

Gyászhírt kapott a sorozatsztár, ezután teljesen kikelt magából

Gyászhírt kapott a sorozatsztár, ezután teljesen kikelt magából

Kö­szöni, nem kér a rész­vét­nyil­vá­ní­tás­ból sem. Ál­lí­tó­lag a két szí­nésznő kap­cso­lata már ko­ráb­ban meg­rom­lott.

Szomorú hírt közölt Nagy Feró, ez vár a Beatricére

Szomorú hírt közölt Nagy Feró, ez vár a Beatricére

A ze­ne­kar egyik örö­kös tagja csa­ládi okok miatt bú­csú­zik.

A ze­ne­kar egyik örö­kös tagja csa­ládi okok miatt bú­csú­zik.

Szomorú hírt kaptunk: holtan találták a népszerű zenészt

Szomorú hírt kaptunk: holtan találták a népszerű zenészt

A me­nedzs­mentje erő­sí­tette meg a ha­lál­hí­rét.

A me­nedzs­mentje erő­sí­tette meg a ha­lál­hí­rét.

Dánielfy Gergő dalát egy rossz élmény ihlette!

Dánielfy Gergő dalát egy rossz élmény ihlette!

Az éne­kes "Azt mond­tad" című slá­ge­ré­vel könnye­ket csalt Mező Misi sze­mébe a vá­lo­ga­tó­ban. A dal­la­mok szom­bat este újra fel­csen­dül­nek A Dal szín­pa­dán.

Újabb kemény kritika A Dalban: Schell Judit most sem finomkodott!

Újabb kemény kritika A Dalban: Schell Judit most sem finomkodott!

A szí­nész­nő­nek nem állt össze a pro­duk­ció!

A szí­nész­nő­nek nem állt össze a pro­duk­ció! Judit nem is adott magas pont­szá­mot a Sa­ti­vus ze­ne­kar­nak!

Tragikus hír jött: öngyilkos lett a zaklató támogatásával vádolt filmes

Tragikus hír jött: öngyilkos lett a zaklató támogatásával vádolt filmes

Hol­tan ta­lál­tak az ott­ho­ná­ban.

Az egy­kori pro­du­cerre hol­tan ta­lál­tak az ott­ho­ná­ban.

Izgalmas kulisszatitkokat árult el közelgő koncertjeiről Rúzsa Magdi

Izgalmas kulisszatitkokat árult el közelgő koncertjeiről Rúzsa Magdi

Nagy az ér­dek­lő­dés a fel­lé­pé­sekre.

Ha­tal­mas az ér­dek­lő­dés a nép­szerű éne­kesnő feb­ru­ári fel­lé­pé­se­ire!

Csúnyán kifosztották Stohl Andrást!

Csúnyán kifosztották Stohl Andrást!

Ha­tal­ma­sat koc­káz­tat­tak és min­dent vit­tek A Pi­ra­mis teg­nap esti já­té­ko­sai.

Ha­tal­ma­sat koc­káz­tat­tak és min­dent vit­tek A Pi­ra­mis teg­nap esti já­té­ko­sai.

Édesanyjával tér vissza a színpadra Trokán Anna!

Édesanyjával tér vissza a színpadra Trokán Anna!

Egy bo­ron­gós drá­má­ban sze­re­pel.

A szí­nésznő egy bo­ron­gós klasszi­kus drá­má­ban sze­re­pel majd, mely­ben édes­anyja, Pa­pa­dimi­t­riu At­hina a fő­sze­replő.

Itt A Dal első elődöntőjének névsora

Itt A Dal első elődöntőjének névsora

9 dal küzd meg a dön­tőbe ju­tá­sért.

Szom­ba­ton este 9 dal küzd meg a dön­tőbe ju­tá­sért.

Kínos pillanatok a stúdióban: nem kedvelte a játékosa Stohl Andrást!

Kínos pillanatok a stúdióban: nem kedvelte a játékosa Stohl Andrást!

A mű­sor­ve­zető előtt eddig még soha senki nem vál­lalta fel ilyen őszin­tén a vé­le­mé­nyét.

A Sláger FM nevét viseli januártól a BudapestAréna egyetlen Sky Bar-ja

A Sláger FM nevét viseli januártól a BudapestAréna egyetlen Sky Bar-ja

A Slá­ger FM Sky Bar a Bu­da­pestA­réna har­ma­dik eme­le­tén ta­lál­ható.

A Slá­ger FM Sky Bar a Bu­da­pestA­réna har­ma­dik eme­le­tén ta­lál­ható.

Hatalmas öröm érte a magyar sztárt, ez kész csoda

Hatalmas öröm érte a magyar sztárt, ez kész csoda

Varga Mik­lós büszke gyer­me­ke­ire.

Még most is be­le­bor­zong a pil­la­natba Varga Mik­lós, ami­kor Till At­tila ki­mondta: Vas­tag Tamás és Varga Sza­bolcs nyer­ték a Sz­tár­ban Sztár +1 kicsi dön­tő­jét.

Megrendítő videó: súlyos balesetet szenvedett a színésznő

Megrendítő videó: súlyos balesetet szenvedett a színésznő

Film­for­ga­tá­son érte bal­eset Uma Thur­mant. A vi­lág­hírű pro­du­cer miatt majd­nem meg­halt a szí­nésznő.

Nagy bejelentés, visszatér a képernyőre Gesztesi Károly!

Nagy bejelentés, visszatér a képernyőre Gesztesi Károly!

A szí­nész 2015-ben tűnt el a te­le­ví­zi­ó­ból, ám hosszú ki­ha­gyás után most ismét for­gat.

A szí­nész 2015-ben tűnt el a te­le­ví­zi­ó­ból, ám hosszú ki­ha­gyás után most ismét for­gat.

Erős lesz a mezőny A Dal harmadik válogatójában

Erős lesz a mezőny A Dal harmadik válogatójában

Tudj meg töb­bet a ver­seny­zők­ről. A szom­­bati adás­­ban újabb tíz dal száll majd ver­senybe a to­­vább­­ju­­tá­­sért!

Tudj meg töb­bet a ver­seny­zők­ről. A szom­­bati adás­­ban újabb tíz dal száll majd ver­senybe a to­­vább­­ju­­tá­­sért!

Nőnek öltözött Stohl András és Nagy Ervin!

Nőnek öltözött Stohl András és Nagy Ervin!

A két szí­nész sze­re­pet ka­pott a har­ma­dik Va­lami Ame­rika film­ben.

A két szí­nész sze­re­pet ka­pott a har­ma­dik Va­lami Ame­rika film­ben, ahol ér­de­kes je­le­ne­tek­ben tűn­nek fel.

Victoria Beckham fotójától izgalomba jött a fél világ

Victoria Beckham fotójától izgalomba jött a fél világ

Egy ideje már ter­jed a pletyka...

Egy ideje már ter­jed a pletyka, de most Beck­hamné végre meg­erő­sí­tette, és a ra­jon­gók eszü­ket vesz­tet­ték.

Nem hiszed el, ki lesz a Petőfi Rádió új műsorvezetője

Nem hiszed el, ki lesz a Petőfi Rádió új műsorvezetője

Új blok­kal je­lent­ke­zik va­sár­nap es­tén­ként a Pe­tőfi Rádió ma­gyar zenei mű­sora, a Dalra ma­gyar!

Új blok­kal je­lent­ke­zik va­sár­nap es­tén­ként a Pe­tőfi Rádió ma­gyar zenei mű­sora, a Dalra ma­gyar!

Sokkolta rajongóit a bejelentésével Robbie Williams

Sokkolta rajongóit a bejelentésével Robbie Williams

Ha va­la­mire, akkor ezekre a mon­da­tokra senki nem szá­mí­tott a pop­sztár­tól, de ért­he­tőek az érvei.

Ha va­la­mire, akkor ezekre a mon­da­tokra senki nem szá­mí­tott a pop­sztár­tól, de ért­he­tőek az érvei.

Ez állati, megvan Majka legelképesztőbb rajongója!

Ez állati, megvan Majka legelképesztőbb rajongója!

A rap­per hi­he­tet­le­nül vic­ces vi­deót töl­tött fel az Ins­tag­ram-ol­da­lára, ki­de­rült, ki ra­jong érte a leg­job­ban.

Ezt posztolta a magyarokról a világhírű sztár - Fotó

Ezt posztolta a magyarokról a világhírű sztár - Fotó

Ne­gyed­jére kon­cer­te­zett Ma­gyar­or­szá­gon Rod Stew­art, 13 ezer ma­gyar előtt lé­pett fel. A fer­ge­te­ges bu­li­ért maga a le­genda is oda­volt!

Négy éve halt meg a legendás magyar filmrendező!

Négy éve halt meg a legendás magyar filmrendező!

Jan­csó Mik­lós a két­sze­res Kos­suth- és Ba­lázs Béla-díjas ma­gyar film­ren­dező 92 éves ko­rá­ban hunyt el 2014. ja­nuár 31-én.

Jan­csó Mik­lós a két­sze­res Kos­suth- és Ba­lázs Béla-díjas ma­gyar film­ren­dező 92 éves ko­rá­ban hunyt el 2014. ja­nuár 31-én.

Sipos Peti nagyot koppant a Majka-paródia forgatásán!

Sipos Peti nagyot koppant a Majka paródia forgatásán!

Pe­ti­nek igen­csak meg­gyűlt a baja a for­ga­tá­son: egy óvat­lan pil­la­nat­ban le­esett a mi­ri­gyes Ninja War­rior-pá­lyá­ról!

Az Irigy Hón­alj­mi­rigy tag­jai ismét Maj­kát vet­ték célba és új­ra­gon­dol­ták a Min­denki tán­col című slá­ge­rét. A pa­ró­di­á­ban Ma­jo­rost Sipos Tomi ala­kítja,test­vé­ré­nek, Pe­ti­nek pedig igen­csak meg­gyűlt a baja a for­ga­tá­son: egy óvat­lan pil­la­nat­ban le­esett a mi­ri­gyes Ninja War­rior pá­lyá­ról!

Teljesen bevadult a színpadon a gyönyörű énekesnő, rajta ámul az internet

Teljesen bevadult a színpadon a gyönyörű énekesnő, rajta ámul az internet

Ri­hanna ez­út­tal min­dent be­le­adott a fel­lé­pésbe, ami oly­kor kü­lö­nössé tette a pro­duk­ciót.

Kihirdették A Dal harmadik válogatójának versenyzőit

Kihirdették A Dal harmadik válogatójának versenyzőit

A szom­bati vá­lo­gató adás­ban újabb tíz dal ver­se­nyez majd a to­vább­ju­tá­sért!

A Dal 2018: elájultak a nézők a metált játszó csapattól

A Dal 2018: elájultak a nézők a metált játszó csapattól

Dá­ni­elfy Ger­gely és az AWS nyert.

Holt­ver­seny­ben Dá­ni­elfy Ger­gely és az AWS nyerte A Dal 2018 má­so­dik vá­lo­ga­tó­mű­so­rát szom­ba­ton.

Hihetetlen videó, felrobbantotta a netet Beyoncé kislánya

Hihetetlen videó, felrobbantotta a netet Beyoncé kislánya

Az in­ter­ne­te­zők imád­ják a ma­ga­biz­tos lány­kát, aki nem akart le­ma­radni Grammy-díj­át­adó­ról.

Az in­ter­ne­te­zők imád­ják a ma­ga­biz­tos lány­kát, aki nem akart le­ma­radni Grammy-díj­át­adó­ról.

A Dal műsorvezetője komoly fájdalmakat élt át a színpadon

A Dal műsorvezetője komoly fájdalmakat élt át a színpadon

Me­gyűlt a baja a ci­pő­vá­lasz­tás­sal...

Rá­to­nyi Krisz­ti­á­nak meg­gyűlt a baja a ci­pő­vá­lasz­tás­sal...

Ők jutottak tovább A Dal elődöntőjébe! Hallgass bele a továbbjutó dalokba!

Ők jutottak tovább A Dal elődöntőjébe! Hallgass bele a továbbjutó dalokba!

Szom­ba­ton este volt A Dal 2018 má­so­dik vá­lo­gató adása, ahol ismét tíz pro­duk­ció lé­pett szín­padra, de csak hatan ju­tot­tak to­vább az elő­dön­tőbe!

Generációk találkozása! Megvan, ki lesz a meglepetésvendég szombaton A Dal színpadán!

Megvan, ki lesz a meglepetésvendég szombaton A Dal színpadán

A Dal szom­bat esti vá­lo­ga­tó­ján újabb sztá­rok ké­szül­nek meg­le­pe­tés­pro­duk­ci­ó­val.

Nem érezhette magát biztonságban az énekesnő, durva, amit rajongója tett

Nem érezhette magát biztonságban az énekesnő, durva, amit rajongója tett

A fa­na­ti­kus ra­jongó min­den­hová kö­vette Katy Per­ryt.

A fa­na­ti­kus ra­jongó min­den­hová kö­vette Katy Per­ryt, aztán ennél is to­vább ment.

Kifakadt az Oscarra jelölt színésznő, tagadja a pletykákat

Kifakadt az Oscarra jelölt színésznő, tagadja a pletykákat

Mar­got Rob­bie nem ter­hes!

A gyö­nyörű Mar­got Rob­bie nem örül, hogy mások azt gon­dol­ják, nála is job­ban is­me­rik ma­gán­éle­tét.

Megrázó hirdetés: kiadóvá vált a villa, ahol öngyilkos lett a világhírű énekes

Megrázó hirdetés: kiadóvá vált a villa, ahol öngyilkos lett a világhírű énekes

Több mil­lió fo­rin­tot kell fi­zet­nie annak, aki a tra­gi­kus em­lé­ke­ket őrző házba sze­retne köl­tözni.

Nem várt sokat: elképesztő összegért árulja Hugh Hefner özvegye a házát

Nem várt sokat: elképesztő összegért árulja Hugh Hefner özvegye a házát

Hef­ner öz­ve­gye máris sza­ba­dulna attól a ház­tól, ame­lyet férje vett neki.

Hugh Hef­ner öz­ve­gye máris sza­ba­dulna attól a ház­tól, ame­lyet férje vett neki.

Kulisszatitkok A Dal öltözőiből! A versenyzők hónapok óta készülnek...

Kulisszatitkok A Dal öltözőiből

A ver­seny­zők már hó­na­pok óta ké­szül­nek, hogy a leg­jobb for­má­ju­kat hoz­zák majd a szín­pa­don. A pro­duk­ció sty­listja kész­sé­ge­sen nyi­lat­ko­zott a Ri­post­nak.

Hatalmas átverés, Jennifer Anistonék miatt háborognak

Hatalmas átverés, Jennifer Anistonék miatt háborognak

Em­be­rek mil­li­óit hozta lázba a videó.

A hét­vé­gén em­be­rek mil­li­óit hozta lázba egy videó, amit a Jó­ba­rá­tok mo­zifilm elő­ze­te­se­ként adtak el. Azon­ban az egész csak egy óri­ási át­ve­rés.

Visszavonul a világsztár, betegsége miatt már nem tud színpadra lépni

Visszavonul a világsztár, betegsége miatt már nem tud színpadra lépni

Fáj­dal­mas be­je­len­tést tett a Grammy-díjas pop­éne­kes, Neil Di­a­mond.

Fáj­dal­mas be­je­len­tést tett a Grammy-díjas pop­éne­kes. Neil Di­a­mond a már meg­hir­de­tett kon­cert­kör­út­ját is le­mondta! Ám a kínzó kór sem aka­dá­lyoz­hatja abban, hogy a jö­vő­ben is da­lo­kat sze­rez­zen - ra­jon­gói leg­na­gyobb örö­mére!

Kihirdették A Dal második válogatójának versenyzőit

Kihirdették A Dal második válogatójának versenyzőit

Újabb tíz dal száll ver­senybe a to­vább­ju­tá­sért...

A má­so­dik adás­ban újabb tíz dal száll ver­senybe a to­vább­ju­tá­sért, kö­zü­lük csak hatan me­het­nek to­vább az elő­dön­tőbe.

Nagy bejelentést tett a királyi család, újabb esküvő a láthatáron

Nagy bejelentést tett a királyi család, újabb esküvő a láthatáron

Sorra ér­kez­nek az öröm­hí­rek a ki­rá­lyi csa­lád­ból. Ez­út­tal nem Meg­ha­nékra te­re­lő­dött a fi­gye­lem.

Sorra ér­kez­nek az öröm­hí­rek a ki­rá­lyi csa­lád­ból. Ez­út­tal nem Meg­ha­nékra te­re­lő­dött a fi­gye­lem.

Azonnali műtétre szorult a magyar műsorvezető, ez okozta a rosszullétet

Azonnali műtétre szorult a magyar műsorvezető, ez okozta a rosszullétet

Se­bes­tyén Ba­lázs sze­retne mi­előbb újra adás­ban lenni, de előtte tel­je­sen fel kell gyó­gyul­nia.

Az ország lázban ég: elképesztő produkcióval robbant be A Dal

Az ország lázban ég: elképesztő produkcióval robbant be A Dal

Vi­lág­szín­vo­nalú elő­adá­so­kat lát­hat­tunk A Dal első vá­lo­ga­tó­ján.

Vi­lág­szín­vo­nalú elő­adá­so­kat lát­hat­tunk A Dal első vá­lo­ga­tó­ján.

Emlékszel még? Ők nyerték A Dalt az elmúlt hat évben!

Emlékszel még? Ők nyerték A Dalt az elmúlt hat évben!

Újra szól A Dal! Hat hét múlva ki­de­rül, ki kép­vi­sel­heti Ma­gyar­or­szá­got a 2018-as Eu­ro­ví­zión! Em­lék­szel még az el­múlt évek nyer­te­se­ire? Mu­tat­juk őket!

Gelencsér Timi hollywoodi produkcióban szerepel

Gelencsér Timi hollywoodi produkcióban szerepel

A szép­ség­ki­rálynő még csak pár hete köl­tö­zött Los An­ge­lesbe, de máris meg­va­ló­sulni lát­szik a hol­ly­woodi álom...

A szép­ség­ki­rálynő még csak pár hete köl­tö­zött Los An­ge­lesbe, de máris meg­va­ló­sulni lát­szik a hol­ly­woodi álom...

Megmutatta popsiját a dögös énekesnő - ekkor kínos baleset történt

Megmutatta popsiját a dögös énekesnő - ekkor kínos baleset történt

Katy Perry ön­fe­ledt szó­ra­ko­zása kel­le­met­le­nül vég­ző­dött.

Katy Perry ön­fe­ledt szó­ra­ko­zása kel­le­met­le­nül vég­ző­dött.

Felrobban a cukiságbomba Szabó Zsófi fotójától

Felrobban a cukiságbomba Szabó Zsófi fotójától

Édes fotót posz­tolt.

A szí­nész-mű­sor­ve­zető édes fotót posz­tolt büsz­ke­sé­gé­ről, a kis Men­del­ről.

Bájairól vallott Katy Perry, de azt is elárulta, mitől ragyog

Bájairól vallott Katy Perry, de azt is elárulta, mitől ragyog

Végre tiszta vizet ön­tött a po­hárba!

Az éne­kesnő végre tiszta vizet ön­tött a po­hárba: elege van abból, hogy azt ta­lál­gat­ják, mel­lei iga­ziak-e.

Tényleg megérdemelte? Hujber Ferinek durván ellátták a baját!

Tényleg megérdemelte? Hujber Ferinek durván ellátták a baját!

Huj­bert a Va­lami Ame­rika for­ga­tása alatt ver­ték meg.

Huj­bert a Va­lami Ame­rika for­ga­tása alatt ver­ték meg. A szí­nészt hasba vágta szí­nész kol­lé­gája!

Az operett sztárja nem akar megöregedni! Így küzd az öregedés ellen!

Az operett sztárja nem akar megöregedni! Így küzd az öregedés ellen!

Az Ope­rett­szín­ház csil­laga, Ko­csis Dénes ha­ma­ro­san be­tölti a har­min­cat, úgy érzi ha­ma­ro­san tel­je­sen meg­vál­to­zik majd az élete.

Az Ope­rett­szín­ház csil­laga, Ko­csis Dénes ha­ma­ro­san be­tölti a har­min­cat...

Nagy bajban van Johnny Depp: lehet, hogy mindenét elveszíti?

Nagy bajban van Johnny Depp: lehet, hogy mindenét elveszíti?

A szí­nész ko­moly adós­sá­got hal­mo­zott fel, köl­te­kező élet­módja miatt pedig ezt nem tudja visszafi­zetni.

Így tombol félezer ember a magyar Despacito-dalra

Ez elképesztő: Így tombol félezer ember a magyar Despacito-dalra

Még ta­valy jú­li­us­ban ké­szült el az is­mert slá­ger ma­gyar vál­to­zata, de még min­dig óri­ási siker övezi! Íme a Sze-li-di-tó kon­cert­vál­to­zata!

Még ta­valy jú­li­us­ban ké­szült el az is­mert slá­ger ma­gyar vál­to­zata, de még min­dig óri­ási siker övezi! Íme a Sze-li-di-tó kon­cert­vál­to­zata!

Megdöbbentő: Ezzel lepte meg Benkő Lászlóékat német rajongójuk

Megdöbbentő: Ezzel lepte meg Benkő Lászlóékat német rajongójuk

Tele van fel­lé­pé­sek­kel a le­gen­dás Omega együt­tes.

Tele van fel­lé­pé­sek­kel a le­gen­dás Omega együt­tes, min­den kon­cert­jük telt­há­zas. Ra­jon­góik meg­vár­ják őket a buli után, csak, hogy be­szél­hes­se­nek a ta­gok­kal és csi­nál­ja­nak egy közös fotót.

Bejelentették a készítők: véget ér a magyarok egyik kedvenc sorozata

Bejelentették a készítők: véget ér a magyarok egyik kedvenc sorozata

Az egyik leg­nép­sze­rűbb so­ro­zat­nak lesz vége.

Az egyik leg­nép­sze­rűbb so­ro­zat­nak lesz vége. Már nem lát­nak benne fan­tá­ziát.

Bejelentette a műsorvezető: 11 év házasság után elhagyja a feleségét

Bejelentette a műsorvezető: 11 év házasság után elhagyja a feleségét

Plety­kák már ke­ring­tek egy ideje a sza­kí­tás­ról, hi­va­ta­lo­san azon­ban csak most je­len­tet­ték be.

Csányi Sándor és Schell Judit újra szerelmespárt alakít

Csányi Sándor és Schell Judit újra szerelmespárt alakít

Vissza­tér a köz­ked­velt Csá­nyi-Schell páros a té­vé­kép­er­nyőre! Ha­ma­ro­san ér­ke­zik a Csak szín­ház és más semmi har­ma­dik szé­ri­ája.

Már csak egy hét, és indul A Dal!

Már csak egy hét, és indul A Dal!

Az élő show előtti utolsó szom­ba­ton az ed­digi győz­te­sek­ről lesz szó...

Az élő show előtti utolsó szom­ba­ton a dal­vá­lasztó győz­te­se­i­vel ta­lál­koz­hat­nak a nézők.

Cini börtönmúltja miatt nem lép fel Kovács Kati?

Cini börtönmúltja miatt nem lép fel Kovács Kati?

Az éne­kesnő volt a tál­dac­fesz­ti­vá­lok tör­té­ne­té­nek egyik leg­na­gyobb alakja, mégis nemet mon­dott a le­he­tő­ségre.

Az éne­kesnő volt a tál­dac­fesz­ti­vá­lok tör­té­ne­té­nek egyik leg­na­gyobb alakja, mégis nemet mon­dott a le­he­tő­ségre, hogy a régi le­gen­dák­kal lép­jen fel.

Forrnak az indulatok, családja kikelt Meghan Markle ellen

Forrnak az indulatok, családja kikelt Meghan Markle ellen

Fél­test­vére sá­rozta be Meg­hant.

Fél­test­vére sá­rozta be Harry her­ceg meny­asszo­nyát. Sze­rinte Meg­han vi­sel­ke­dése el­fo­gad­ha­tat­lan!

Lebukott az Oscar-díjas színész: undorító, amit kolléganőjével művelt

Lebukott az Oscar-díjas színész: undorító, amit kolléganőjével művelt

Meg­lepő ti­tokra de­rült fény Mi­chael Do­ug­las éle­té­ből. A szí­nész per­sze nem is­merte el a vá­da­kat!

Súlyos balesetet szenvedett, kórházba került a magyar színész

Súlyos balesetet szenvedett, kórházba került a magyar színész

A mű­vész ápo­lásra szo­rul és egy időre saj­nos a szín­pad­tól is el kell bú­csúz­nia.

A mű­vész ápo­lásra szo­rul és egy időre saj­nos a szín­pad­tól is el kell bú­csúz­nia.

Tragikus hír jött: életét vesztette a népszerű tévésztár

Tragikus hír jött: életét vesztette a népszerű tévésztár

Gyá­szol a film­szakma, a szí­nész szá­mos tévé- és mo­zifilm­ben sze­re­pelt: több mint 160 pro­duk­ci­ó­ban tűnt fel.

Gyá­szol a film­szakma, a szí­nész szá­mos tévé- és mo­zifilm­ben sze­re­pelt: több mint 160 pro­duk­ci­ó­ban tűnt fel.

Döbbenetes jelenettel lesz vége a Trónok harca sorozatnak

Döbbenetes jelenettel lesz vége a Trónok harca sorozatnak

A ra­jon­gó­kat már most min­den­nél job­ban ér­dekli, mi lesz a tör­té­net vége. A Sansa Stark ka­rak­te­rét ala­kító Sop­hie Turner most el­árult né­hány ku­lissza­tit­kot.

Szuperszexi hajjal hódítanak a Seven szívtiprói - Fotó

Szuperszexi hajjal hódítanak a Seven szívtiprói - Fotó

Szu­per­kon­certre ké­szül­nek a Seven tag­jai. A ze­ne­kar a pró­bá­kon is meg­adja a mód­ját: nem min­den­napi fa­zon­iga­zí­tá­son vet­tek részt.

Szu­per­kon­certre ké­szül­nek a Seven tag­jai. A ze­ne­kar a pró­bá­kon is meg­adja a mód­ját: nem min­den­napi fa­zon­iga­zí­tá­son vett részt a hét arany­torkú férfi éne­kes, nem csoda, nők ez­reit hoz­ták ezzel lázba.