SZTÁR

SHOWBIZ

Elárulta a magyar énekes, kinek kellene megnyernie a Sztárban Sztárt!

Elárulta a magyar énekes, kinek kellene megnyernie a Sztárban Sztárt!

Az éne­kest le­nyű­gözte a fi­a­tal hí­res­ség va­sár­napi pro­duk­ci­ója, főleg, mivel gyer­mek­kora óta is­meri őt.

Magabiztosan nyert a TV2

Magabiztosan nyert a TV2

A tel­jes la­kos­ság kö­ré­ben is maga mögé uta­sí­totta ver­seny­tár­sait.

Csü­tör­tök este az I/I Azu­rák Csa­bá­val saját sáv­já­ban a tel­jes la­kos­ság kö­ré­ben is maga mögé uta­sí­totta ver­seny­tár­sait.

Álomnyeremény! Kasza Tibi nyert Las Vegasban!

Álomnyeremény! Kasza Tibi nyert Las Vegasban!

Rend­kí­vüli öröm­hírt osz­tott meg Las Ve­gas­ból Kasza Tibi - mind­ezt helyi idő sze­rint teg­nap este, rö­vid­del éjfél előtt.

Rend­kí­vüli öröm­hírt osz­tott meg Las Ve­gas­ból Kasza Tibi - mind­ezt helyi idő sze­rint teg­nap este, rö­vid­del éjfél előtt.

Kínos percek, Rékasi Károly sértetten hagyta ott kollégáit

Kínos percek, Rékasi Károly sértetten hagyta ott kollégáit

A nép­szerű szí­nész Ve­re­bes Ist­ván­nal be­szél­ge­tett volna. Ré­kasi azon­ban vá­rat­la­nul fel­állt és el­hagyta a hely­színt.

Tragikus hirtelenséggel életét vesztette a fiatal modell

Tragikus hirtelenséggel életét vesztette a fiatal modell

A 22 éves lány au­tó­bal­ese­tet szen­ve­dett. A hely­szí­nen meg­halt.

Pikáns fordulat a TV2 show-jában: arcpirító jelenet a szaunában

Pikáns fordulat a TV2 show-jában: arcpirító jelenet a szaunában

A Csa­jok, pasik, Ba­la­ton című mű­sor­ban for­ra­nak az in­du­la­tok. Az egyik páros a sza­u­ná­ban esett egy­más­nak.

A Csa­jok, pasik, Ba­la­ton című mű­sor­ban for­ra­nak az in­du­la­tok. Az egyik páros a sza­u­ná­ban esett egy­más­nak.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Nincs több titok, ő lesz a Sztárban Sztár negyedik új zsűritagja!

Nincs több titok, ő lesz a Sztárban Sztár negyedik új zsűritagja!

Stohl And­rás, Lip­tai Cla­u­dia és Majka mel­lett újabb iz­gal­mas sze­mé­lyi­ség ül a zsű­ribe.

Stohl And­rás, Lip­tai Cla­u­dia és Majka mel­lett újabb iz­gal­mas sze­mé­lyi­ség ül a zsű­ribe.

Rekordok dőltek, ismét tarolt a TV2

Rekordok dőltek, ismét tarolt a TV2

Egyre több nézőt ültet a kép­er­nyők elé a Séfek séfe.

Míg a Séfek séfe egyre több nézőt ültet a kép­er­nyők elé, a Sur­vi­vor hét­fő­ről pén­tekre el­vesz­tette nézői egy­har­ma­dát. Sta­bi­lan tartja magát az Áll az alku és nö­ve­ke­dést mutat a Drá­gám, add az éle­ted is.

Befejezte legújabb filmjét Nemes Jeles László!

Befejezte legújabb filmjét Nemes Jeles László!

53 napig tar­tott a for­ga­tás.

A Sun­set for­ga­tása jú­nius 12-én kez­dő­dött és 53 napig tar­tott bu­da­pesti és vi­déki hely­szí­ne­ken.

Lehull a lepel, ők ketten lesznek a Sztárban Sztár új zsűritagjai!

Lehull a lepel, ők ketten lesznek a Sztárban Sztár új zsűritagjai!

Hajós And­rás és Be­reczki Zol­tán he­lyére két erő­tel­jes sze­mé­lyi­ség ke­rült.

Hajós And­rás és Be­reczki Zol­tán he­lyére két igen­csak erő­tel­jes sze­mé­lyi­ség ke­rült.

Megható fotó került elő Mary Zsuzsiról és barátairól!

Megható fotó került elő Mary Zsuzsiról és barátairól!

A 2011-ben tra­gi­ku­san el­hunyt éne­kes­nő­nek 2008-ban meg­le­pe­tés­bu­lit ren­dez­tek a ba­rá­tai.

A 2011-ben tra­gi­ku­san el­hunyt éne­kes­nő­nek 2008-ban meg­le­pe­tés­bu­lit ren­dez­tek a ba­rá­tai.

80 nap alatt a Plázs körül

80 nap alatt a Plázs körül

Nyolc­van nap, hat­van party és kon­cert, össze­sen 162 ezer lá­to­gató.

Nyolc­van nap, hat­van party és kon­cert, össze­sen 162 ezer lá­to­gató: ez a sió­foki Plázs idei mér­lege, szá­mok­ban.

Most közölték, megint tarolt a TV2

Most közölték, megint tarolt a TV2

Több nézőt ültet le a kép­er­nyők elé, mint az RTL Klub.

A tel­jes la­kos­ság kö­ré­ben már a má­so­dik nap­tól több nézőt ültet le Gun­del Ta­kács Gábor a kép­er­nyők elé, mint az RTL Klub túl­élői.

Megrendülten jelentették be társai: elhunyt a legendás zenész

Megrendülten jelentették be társai: elhunyt a legendás zenész

Ott­ho­ná­ban hunyt el Wal­ter Be­c­ker, a Ste­ely Dan nevű ze­ne­kar ala­pí­tója.

Ott­ho­ná­ban hunyt el Wal­ter Be­c­ker, a Ste­ely Dan nevű le­gen­dás jazz-rock ze­ne­kar egyik ala­pí­tója.

Nagy durranásra készül a legendás magyar együttes

Nagy durranásra készül a legendás magyar együttes

Szep­tem­ber 1-jén a ma­gyar fő­vá­ros­ban kon­cer­te­zik a Re­pub­lic ze­ne­kar. Fer­ge­te­ges bu­lira ké­szül­nek.

Szep­tem­ber 1-jén a ma­gyar fő­vá­ros­ban kon­cer­te­zik a Re­pub­lic ze­ne­kar. Fer­ge­te­ges bu­lira ké­szül­nek.

Áll a bál: ömlött a vér az énekesnő koncertjén, durva dolog történt

Áll a bál: ömlött a vér az énekesnő koncertjén, durva dolog történt

Az éne­kesnő kel­le­met­len hely­zet­ben ta­lálta magát.

A nép­szerű éne­kesnő kel­le­met­len hely­zet­ben ta­lálta magát, de nem ő járt leg­rosszab­bul.

Őrült zaklató keserítette meg Király Viktor életét!

Őrült zaklató keserítette meg Király Viktor életét!

Hát­bor­zon­gató él­mény­ben volt része.

Az éne­kes­nek évek­kel ez­előtt egy őrült ra­jon­gó­nak kö­szön­he­tően hát­bor­zon­gató él­mény­ben volt része.

Megható fotó a múltból a Szomszédok szereplőjéről és Hegyi Barbaráról!

Megható fotó a múltból a Szomszédok szereplőjéről és Hegyi Barbaráról!

A két mű­vész az egyik piz­zé­ria falán hagyta ott kéz­le­nyo­ma­tát és alá­írá­sát az utó­kor­nak.

Óriási meglepetés, fotókkal: visszatért a színpadra Rékasi Károly!

Óriási meglepetés, fotókkal: visszatért a színpadra Rékasi Károly!

A szín­mű­vész idén nyá­ron dob­hatta el vég­le­ge­sen a man­kót, most pedig már az ős­szel in­duló évadra pró­bál.

50 millióval akart megpattanni a Viszkis rabló

50 millióval akart megpattanni a Viszkis rabló

Látta az éle­té­ről ké­szült mozit...

A Visz­kis rabló néven el­hí­re­sült Amb­rus At­tila már látta az éle­té­ről ké­szült mozit, mely­nek az elő­ze­te­sen hét­főn járta be az in­ter­ne­tet.

Így bújtak el a színpadon tegnap Robbie Williams gyerekei

Így bújtak el a színpadon Robbie Williams gyerekei

A vi­lág­sztár szer­dán este tar­totta nagy­kon­cert­jét Bu­da­pes­ten. Fe­le­sége sze­ren­csére min­den apró rész­let­ről be­szá­molt...

Ezt művelte Robbie Williams a Fradi sassal

Ezt művelte Robbie Williams a Fradi sassal

Ren­des mo­to­zá­son esett át min­denki, aki be akart jutni az Aré­nába.

Ren­des mo­to­zá­son esett át min­denki, aki be akart jutni az Aré­nába. Nem­csak az ita­los üve­ge­ket, de a szelfi­bo­to­kat is el­ko­boz­ták a biz­ton­sá­giak.

Zajlanak a munkálatok: így épül Robbie Williams színpada!

Zajlanak a munkálatok: így épül Robbie Williams színpada!

Gőz­erő­vel ké­szül­nek a ren­de­zők az éne­kes szerda esti szu­per­kon­cert­jére.

Gőz­erő­vel ké­szül­nek a ren­de­zők az éne­kes szerda esti szu­per­kon­cert­jére.

Most jelentették be: otthonában elhunyt a népszerű színész

Most jelentették be: otthonában elhunyt a népszerű színész

A le­gen­dás ko­mi­kus egy ideje már be­te­ges­ke­dett. Ha­lál­hí­rét ügy­nöke erő­sí­tette meg.

A le­gen­dás ko­mi­kus egy ideje már be­te­ges­ke­dett. Ha­lál­hí­rét ügy­nöke erő­sí­tette meg.

Igazuk van? Ezért támadják Erdélyi Mónikát

Igazuk van? Ezért támadják Erdélyi Mónikát

Er­dé­lyi Mó­nika a mű­sora miatt ma­gya­ráz­kod­hat: töb­ben je­lez­ték, nem hi­gi­é­ni­kus, ahogy süt-főz. A Chili TV sztárja meg­védi magát.

Áll a bál: nyilvánosan esett egymásnak a két magyar sztárénekes

Áll a bál: nyilvánosan esett egymásnak a két magyar sztárénekes

Ha­tal­mas vita rob­bant ki.

Ha­tal­mas vita rob­bant ki. Erre még a ba­rát­sá­guk is rá­me­het!

Kim Kardashian hozza az új divatot! Ezt viseli felső helyett!

Kim Kardashian hozza az új divatot! Ezt viseli felső helyett!

Van az a szint, ami­kor már nem na­gyon lehet hi­bázni és Kim Kar­das­hian fel­te­he­tően már évek óta tudja, ő már ezen a szin­ten van.

Van az a szint, ami­kor már nem na­gyon lehet hi­bázni és Kim Kar­das­hian fel­te­he­tően már évek óta tudja, ő már ezen a szin­ten van. Gya­kor­la­ti­lag bár­mit meg­te­het, az kö­ve­tendő példa, ok­tat­ják, vagy - ha már divat - akkor min­denki le­má­solja majd. Ezek alap­ján ki­je­lent­het­jük: itt az új trend!

Hatalmas megtiszteltetésben részesült a TV2 felfedezettje!

Hatalmas megtiszteltetésben részesült a TV2 felfedezettje!

Meg­kapta a Nem­zet Fi­a­tal Te­het­sé­ge­i­ért Ösz­tön­dí­jat.

A fi­a­tal tini a ki­emel­kedő mun­ká­jáért meg­kapta a Nem­zet Fi­a­tal Te­het­sé­ge­i­ért Ösz­tön­dí­jat.

Cooky és szerelme nagy bejelentést tett!

Cooky és szerelme nagy bejelentést tett!

Örül­nek a ra­jon­gók, a jelek sze­rint van is rá okuk.

Ami­kor még csak plety­kál­tak róla, Cooky A Nagy duett fel­vé­te­lei alatt össze­me­le­ge­dett egy fi­a­tal lánnyal, a rá­diós mű­sor­ve­zető még he­ve­sen til­ta­ko­zott. Máris nagy be­je­len­tést tet­tek.

Megrázó leleplezés: a magyar énekes segített meghalni édesanyjának

Megrázó leleplezés: a magyar énekes segített meghalni édesanyjának

A nép­szerű ze­nész sze­rint édes­anyja nem azért akart meg­halni, mert bol­dog­ta­lan volt, hanem azért, mert már el­fá­radt.

Posztolt az álompár: különleges férfi rabolta el Palvin Barbi szívét

Posztolt az álompár: különleges férfi rabolta el Palvin Barbi szívét

Úgy tűnik, egyre ko­mo­lyabb lesz ez a bim­bózó kap­cso­lat.

Úgy tűnik, egyre ko­mo­lyabb lesz ez a bim­bózó kap­cso­lat. A sze­ren­csés fiú rend­kí­vül édes fotót tett közzé.

Ittas vezetésen kapták a gyönyörű műsorvezetőt

Ittas vezetésen kapták a gyönyörű műsorvezetőt

A két­gyer­me­kes édes­anya pén­te­ken ment iszo­gatni a ba­rá­ta­i­val, de még más­nap sem jó­za­no­dott ki.

A két­gyer­me­kes édes­anya pén­te­ken ment iszo­gatni a ba­rá­ta­i­val, de még más­nap sem jó­za­no­dott ki.

Megrázó vallomás: szembenézett a halállal a műsorvezető

Megrázó vallomás: szembenézett a halállal a műsorvezető

A híres tévés a fe­le­sé­gé­nek és az el­vo­nó­nak kö­szön­heti éle­tét. Most meg­tör­ten val­lott arról, ogy ho­gyan né­zett szembe a saját dé­mo­na­i­val.

A híres tévés a fe­le­sé­gé­nek és az el­vo­nó­nak kö­szön­heti éle­tét. Most meg­tör­ten val­lott arról, ogy ho­gyan né­zett szembe a saját dé­mo­na­i­val.

Embertelen körülmények között koncerteznek a magyar sztárok!

Embertelen körülmények között koncerteznek a magyar sztárok!

Mi­lyen fo­gad­ta­tás várja a hazai hí­res­sé­ge­ket, ha kon­cer­tezni men­nek? Ennek jár­tunk utána!

El sem hiszed, ki énekli Majka és Király Viktor slágerét

El sem hiszed, ki énekli Majka és Király Viktor slágerét

Újabb sztár szü­le­tett!

Újabb sztár szü­le­tett! Lehet, hogy le­nyomja Maj­káé­kat? Ha meg­né­zed a vi­deót, ez nem is lesz kér­dés!

Így reagált Liptai Claudia a visszatérés hírére

Így reagált Liptai Claudia a visszatérés hírére

Újra lát­hat­juk a TV2-n.

Újra lát­hat­juk a TV2-n az or­szág leg­is­mer­tebb mű­sor­ve­ze­tő­jét, aki iz­ga­tot­tan várja a sze­rep­lést!

Nagy bejelentést tett az egykori köztévés

Nagy bejelentést tett az egykori köztévés

Ha­zánk egyik leg­nép­sze­rűbb te­le­ví­zi­ósa idén mon­dott fel az MTVA-nál, azóta pedig kü­lön­böző sport­ese­mé­nyek há­zi­gaz­dá­ja­ként te­vé­keny­ke­dik.

Ha­zánk egyik leg­nép­sze­rűbb te­le­ví­zi­ósa idén mon­dott fel az MTVA-nál, azóta pedig kü­lön­böző sport­ese­mé­nyek há­zi­gaz­dá­ja­ként te­vé­keny­ke­dik.

Családi vakáció - így néznek ki ma a kedvenceink!

Családi vakáció - így néznek ki ma a kedvenceink!

Az idő és a plasz­tika a fe­le­lős.

Clark Gris­wold el­ha­tá­rozza, Chi­ca­gó­ból egye­ne­sen Ka­li­for­ni­áig viszi a csa­lád­ját - az is mind­egy, mibe kerül. Az úti­cél egy vi­dám­park. De akad bo­nyo­da­lom...

Tragédia a buli után: két feltörekvő zenész veszítette életét

Tragédia a buli után: két feltörekvő zenész veszítette életét

A két fi­a­tal már ha­za­felé tar­tott.

A két fi­a­tal már ha­za­felé tar­tott, ami­kor rájuk tá­mad­tak, és ők nem tud­tak el­me­ne­külni.

Hatalmas csalódás: két világsztár is lemondta a Sziget koncertjét

Hatalmas csalódás: két világsztár is lemondta a Sziget koncertjét

A Szi­get Fesz­ti­vá­lon lép­tek volna fel, de az utolsó pil­la­nat­ban le­mond­ták a sze­rep­lést.

A Szi­get Fesz­ti­vá­lon lép­tek volna fel, de az utolsó pil­la­nat­ban le­mond­ták a sze­rep­lést.

Nem hiszed el, mit ajánlottak fel Demcsák Zsuzsának!

Nem hiszed el, mit ajánlottak fel Demcsák Zsuzsának!

A mű­sor­ve­ze­tő­nőt ren­ge­te­gen ke­re­sik a vizes vb alatt, min­denki je­gyet sze­retne tőle sze­rezni.

A mű­sor­ve­ze­tő­nőt ren­ge­te­gen ke­re­sik a vizes vb alatt, min­denki je­gyet sze­retne tőle sze­rezni.

Lecsapott a gyámügy: átvizsgálták Polyák Lilla fiát

Lecsapott a gyámügy: átvizsgálták Polyák Lilla fiát

Vá­rat­lan el­len­őr­zés alá von­ták.

Vá­rat­lan el­len­őr­zés alá von­ták Po­lyák Lilla és Ho­mon­nay Zsolt kisfiát.

Pótol Ganxsta és visszatér a Wellhello

Pótol Ganxsta és visszatér a Wellhello

Jú­lius 28-án most már tény­leg dől a lé a PLÁZSon!

Nem hagy cser­ben: jú­lius 28-án most már tény­leg dől a lé a PLÁZSon Ganxsta Zolee és a Kar­tel az idő­já­rás miatt el­ma­radt jú­ni­usi kon­cert­jét pó­tolja be most pén­te­ken a leg­gengsz­te­rebb gengsz­ter és csa­pata.

Meglepő kijelentést tett Dobó Kata, a jövőről vallott

Meglepő kijelentést tett Dobó Kata, a jövőről vallott

Az is­mert ma­gyar szí­nésznő el­ér­ke­zett­nek látja az időt, hogy át­áll­jon a ka­mera túl­ol­da­lára.

Az is­mert ma­gyar szí­nésznő el­ér­ke­zett­nek látja az időt, hogy át­áll­jon a ka­mera túl­ol­da­lára.

Az úton őrjöngött az ismert tévés, nekiesett egy családnak is

Az úton őrjöngött az ismert tévés, nekiesett egy családnak is

Ki­pat­tant az au­tó­já­ból és a meg­szep­pent csa­lád­apá­hoz ro­hant or­dítva.

Ki­pat­tant az au­tó­já­ból és a meg­szep­pent csa­lád­apá­hoz ro­hant or­dítva.

Marsi Anikó a TV2 Tények műsorvezetője marad

Marsi Anikó a TV2 Tények műsorvezetője marad

Köz­le­ményt adott ki a TV2.

Köz­le­ményt adott ki a TV2, ezzel re­a­gálva a csü­tör­tö­kön meg­je­lent alap­ta­lan plety­kákra.

Nagy Feró végre elégtételt kap kirúgásáért

Nagy Feró végre elégtételt kap kirúgásáért

Vissza­tér­het a le­gen­dás szín­padra.

Több mint három év­ti­zed­del ez­előtt Nagy Feró és az úgy­ne­ve­zett ős Be­at­rice két hó­na­pon át játsz­ha­tott a le­gen­dás Ifjú­sági Park­ban, mi­előtt ki­til­tot­ták őket.

Ünnepi koncertek a Budapest Parkban

Ünnepi koncertek a Budapest Parkban

Még csak fél­idő­nél jár a Bu­da­pest Park, de nincs okuk pa­naszra. Szü­le­tés­na­pok, ju­bi­le­umi kon­cer­tek és hi­he­tet­len újí­tá­sok idén Eu­rópa leg­na­gyobb sza­bad­téri szó­ra­ko­zó­he­lyén.

Még csak fél­idő­nél jár a Bu­da­pest Park, de nincs okuk pa­naszra. Szü­le­tés­na­pok, ju­bi­le­umi kon­cer­tek és hi­he­tet­len újí­tá­sok idén Eu­rópa leg­na­gyobb sza­bad­téri szó­ra­ko­zó­he­lyén.

Rádiósként debütált Wossala Rozina a Sláger FM-en

Rádiósként debütált Wossala Rozina a Sláger FM-en

A 103.9 Slá­ger FM reg­geli mű­so­rá­ban hír­ol­va­só­ként is ki­pró­bál­hatta magát Wos­sala Ro­zina.

A 103.9 Slá­ger FM reg­geli mű­so­rá­ban hír­ol­va­só­ként is ki­pró­bál­hatta magát Wos­sala Ro­zina, aki ven­dég­ként ér­ke­zett, de aztán köz­le­ke­dési hí­rek­kel is szol­gált a hall­ga­tók­nak.

Magyar fotós készített exkluzív képet a világsztár legújabb szerepéről

Magyar fotós készített exkluzív képet a világsztár legújabb szerepéről

Az Al Pa­cino fő­sze­rep­lé­sé­vel ké­szülő so­ro­zat­nak egy­előre nincs címe.

Az Al Pa­cino fő­sze­rep­lé­sé­vel ké­szülő so­ro­zat­nak egy­előre nincs címe.

Meglepő bejelentést tettek: kiderült, ki érkezik a csatornához

Meglepő bejelentést tettek: kiderült, ki érkezik a csatornához

Tör­té­nel­met ír a csa­torna ezzel.

Tör­té­nel­met ír a csa­torna ezzel a me­rész lé­pés­sel, de a ra­jon­gók nem lel­ke­sed­nek.

Bajban a sztárénekesnő: miatta törött el rajongója lába

Bajban a sztárénekesnő: miatta törött el rajongója lába

75 ezer dol­lárt és egy ra­jon­gót ve­szít­het Gwen Ste­fani, mert észak-ka­ro­li­nai kon­cert­jén meg­gon­do­lat­la­nul vi­sel­ke­dett.

Meztelen képeket mutatott magáról a gyerekeinek a sztármami

Meztelen képeket mutatott magáról a gyerekeinek a sztármami

Nem éppen vissza­fo­gott vi­sel­ke­dé­sé­ről híres a tévés, és most is sok­kolta a köz­vé­le­ményt.

Mi történt az arcával? Felismerhetetlen az egykor gyönyörű színésznő

Mi történt az arcával? Felismerhetetlen az egykor gyönyörű színésznő

A Gre­ase ra­jon­gói nem is tud­ják el­kép­zelni, mi tör­tén­he­tett a szí­nésznő ar­cá­val.

Magyar sláger készült a Despacitoból - ezt a dalt hallanod kell!

Magyar sláger készült a Despacitoból - ezt a dalt hallanod kell!

Megér­ke­zett a nyár slá­gere ma­gya­rul! Őrü­le­tes dal szü­le­tett a Des­pa­cito min­tá­jára.

Megér­ke­zett a nyár slá­gere ma­gya­rul! Őrü­le­tes dal szü­le­tett a Des­pa­cito min­tá­jára.

Itt az első kockák a Jurassic World 2-ből!

Itt az első kockák a Jurassic World 2-ből!

Ha­waii-on ké­szül a Ju­ras­sic Wordl foly­ta­tása, le­si­fo­tók is van­nak.

Más­fél év­ti­ze­des szám­űze­tés után, ta­valy­előtt tér­tek vissza a dinók a film­vá­szonra, és bár sokan vol­tak a szkep­ti­ku­sok, a Ju­ras­sic World ha­tal­mas siker lett. Itt a foly­ta­tás.

Részegen okozott botrányt az ötgyerekes sztáranyuka

Ez aztán kínos: részegen okozott botrányt az ötgyerekes sztáranyuka

Egy szál­loda ven­dé­ge­i­nek oko­zott kínos per­ce­ket az ön­ma­gát égető tévés.

Most közölték: éjjel elhunyt a 39 éves népszerű színész

Most közölték: éjjel elhunyt a 39 éves népszerű színész

Egy be­teg­ség szö­vőd­mé­nye­ibe halt bele a te­het­sé­ges szí­nész.

Egy be­teg­ség szö­vőd­mé­nye­ibe halt bele a te­het­sé­ges szí­nész.

Keresztes Ildikó és Radics Gigi is filmzenéket énekel

Keresztes Ildikó és Radics Gigi is filmzenéket énekel

A leg­jobb film­slá­ge­rek csen­dül­nek fel szim­fo­ni­kus ze­ne­kari hang­zás­sal a Mar­git­szi­ge­ten

A leg­jobb film­slá­ge­rek csen­dül­nek fel szim­fo­ni­kus ze­ne­kari hang­zás­sal a Mar­git­szi­ge­ten

Irány a Balaton: Ezen a hétvégén is berobban a Plázs!

Irány a Balaton: Ezen a hétvégén is berobban a Plázs!

Ha hét­vége, akkor újra Sió­fok!

Ha hét­vége, akkor újra Sió­fok, és ez nem lehet más­ként ezen a hét­vé­gén sem.

A 103.9 Sláger FM műsorvezetői is hallhatók a Gru 3-ban

A 103.9 Sláger FM műsorvezetői is hallhatók a Gru 3-ban

Az év egyik leg­job­ban várt csa­ládi film­jét, a Gru 3-at min­denki sze­reti, nin­cse­nek ezzel más­képp a Bu­da­pes­ten köz­ked­velt rádió sztár­jai sem.

Itt a teljes igazság: Ezért ment vissza exéhez Keresztes Ildikó

Itt a teljes igazság: Ezért ment vissza exéhez Keresztes Ildikó

Ke­resz­tes Il­dikó úgy érzi, a le­hető leg­jobb dön­tést hozta.

Ke­resz­tes Il­dikó úgy érzi, a le­hető leg­jobb dön­tést hozta em­be­ri­leg és szak­ma­i­lag is, ami­kor újra volt férje ke­zébe tette kar­ri­erje irá­nyí­tá­sát.

Ötvenen castingoltak a Doktor Zsivágó főszerepeiért

Ötvenen castingoltak a Doktor Zsivágó főszerepeiért

A Broad­way után Ma­gyar­or­szá­got is meg­hó­dítja a vi­lág­hírű re­gény alap­ján ké­szült új mu­si­cal, a Dok­tor Zsi­vágó a Bu­da­pesti Nyári Fesz­ti­vál ke­re­té­ben.

A Broad­way után Ma­gyar­or­szá­got is meg­hó­dítja a vi­lág­hírű re­gény alap­ján ké­szült új mu­si­cal, a Dok­tor Zsi­vágó, mely a Bu­da­pesti Nyári Fesz­ti­vál ke­re­té­ben telet va­rá­zsol a Mar­git­szi­geti Sza­bad­téri Szín­padra is.

Többen látták: Újra együtt Tóth Gabi és volt szerelme

Többen látták: Újra együtt Tóth Gabi és volt szerelme

Az éne­kesnő és Trap ka­pi­tány újra kö­zö­sen foly­tat­ják, a ra­jon­gók leg­na­gyobb örö­mére!

Az éne­kesnő és a Tha Shud­ras­ból is­mert Trap ka­pi­tány újra kö­zö­sen foly­tat­ják, a ra­jon­gók leg­na­gyobb örö­mére!

Ez a fiatal modell a világ egyik legszebb nője, ráadásul őt is Barbinak hívják!

Ez a fiatal modell a világ egyik legszebb nője, ráadásul őt is Barbinak hívják!

A kü­lönb­ség annyi, hogy ez a Bar­bara Bra­zí­li­á­ban szü­le­tett.

A kü­lönb­ség annyi, hogy ez a Bar­bara Bra­zí­li­á­ban szü­le­tett.

A Tények lenyomta a konkurenciát

A Tények lenyomta a konkurenciát

Újra job­ban tel­je­sí­tett a Té­nyek a kon­ku­rens csa­torna Hí­r­adó­já­nál. Már a 18-49-es kor­osz­tály né­zett­ségi ada­tai is ezt iga­zol­ják.

Újra job­ban tel­je­sí­tett a Té­nyek a kon­ku­rens csa­torna Hí­r­adó­já­nál. Már a 18-49-es kor­osz­tály né­zett­ségi ada­tai is ezt iga­zol­ják.

A Mi Velencénk - a fesztivál, ami más, mint a többi!

A Mi Velencénk - a fesztivál, ami más, mint a többi!

A Mi Ve­len­cénk fesz­ti­vál har­ma­dik al­ka­lom­mal kerül meg­ren­de­zésre a ve­len­cei Vizi Vár­nál jú­nius 23-25 kö­zött.

A Mi Ve­len­cénk fesz­ti­vál har­ma­dik al­ka­lom­mal kerül meg­ren­de­zésre a ve­len­cei Vizi Vár te­rü­le­tén jú­nius 23-25 kö­zött.

Váratlanul elhunyt a rapperlegenda!

Elhunyt a rapperlegenda!

Gyá­szol a sztár­vi­lág. A halál oka egy­előre rej­tély.

Egy pá­rat­lan zenei kar­rier ért véget, rá­adá­sul tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel. A nép­szerű éne­kes épp egy kon­cert­kör­úton járt, ami­kor né­hány napja rosszul lett. A halál oka egy­előre is­me­ret­len.

A világ legjobb száma? - Imádod, vagy az agyadra megy?

A világ legjobb száma? - Imádod, vagy az agyadra megy?

A Gang­nam Style-nak annyi.

A sta­tisz­ti­ku­sok sze­rint bo­rí­té­kol­ható: PSY - Gang­nam Style című nó­tá­já­nak meg van­nak szám­lálva a nap­jai.

Megválasztották, ő idén a Miss World Hungary

Megválasztották, ő idén a Miss World Hungary

Ko­rona ke­rült a fe­jére.

Több száz je­lent­kező közül vá­lasz­tot­ták ki Ma­gyar­or­szág leg­szebb lá­nyát.

Új dallal érkezik a Halott Pénz a PLÁZSra

Új dallal érkezik a Halott Pénz a PLÁZSra

Végre nem­csak a nap­tár, de a hő­mérő hi­gany­szála sze­rint is itt a nyár, ha pedig nyár, akkor irány a víz­part és a sza­bad­téri kon­cer­tek. A sió­foki PLÁZS mind­ket­tőt öt­vözi, ahol a pi­he­nés és a szó­ra­ko­zás is a leg­ma­ga­sabb fokon pörög.

Végre nem­csak a nap­tár, de a hő­mérő hi­gany­szála sze­rint is itt a nyár, ha pedig nyár, akkor irány a víz­part és a sza­bad­téri kon­cer­tek. A sió­foki PLÁZS mind­ket­tőt öt­vözi, ahol a pi­he­nés és a szó­ra­ko­zás is a leg­ma­ga­sabb fokon pörög.

Új dallal érkezik a Halott Pénz a PLÁZSra

Új dallal érkezik a Halott Pénz a PLÁZSra

Végre nem­csak a nap­tár, de a hő­mérő hi­gany­szála sze­rint is itt a nyár, ha pedig nyár, akkor irány a víz­part és a sza­bad­téri kon­cer­tek. A sió­foki PLÁZS mind­ket­tőt öt­vözi, ahol a pi­he­nés és a szó­ra­ko­zás is a leg­ma­ga­sabb fokon pörög.

Végre nem­csak a nap­tár, de a hő­mérő hi­gany­szála sze­rint is itt a nyár, ha pedig nyár, akkor irány a víz­part és a sza­bad­téri kon­cer­tek. A sió­foki PLÁZS mind­ket­tőt öt­vözi, ahol a pi­he­nés és a szó­ra­ko­zás is a leg­ma­ga­sabb fokon pörög. A PLÁZS idén is ga­ran­cia a fe­led­he­tet­len es­ték­hez és már az in­dí­tás is igen erős lesz.

Szó sincs Friderikuszról a TV2-nél

Szó sincs Friderikuszról a TV2-nél

Senki sem érti, hon­nan jö­he­tett a hír.

Senki sem érti, hon­nan jö­he­tett a hír, hogy Fri­de­ri­kusz Sán­dor vissza­tér a TV2-re az Össze­zárva Fri­de­ri­kus­szal című pro­duk­ci­ó­ban.

Kiderült Friderikusz Sándor titka, ezt kevesen gondolták volna

Kiderült Friderikusz Sándor titka, ezt kevesen gondolták volna

Iga­zán meg­lepő, hogy a bot­rá­nyos búcsú után így dön­tött.

Iga­zán meg­lepő, hogy a bot­rá­nyos búcsú után így dön­tött a nép­szerű mű­sor­ve­zető!

A Halott Pénzzel nyitja meg kapuit a PLÁZS!

A Halott Pénzzel nyitja meg kapuit a PLÁZS!

Ha hét­vége, akkor Sió­fok és ter­mé­sze­te­sen PLÁZS!

Ha hét­vége, akkor Sió­fok és ter­mé­sze­te­sen PLÁZS!

A Balatonra költözik Harsányi Levente!

A Balatonra költözik Harsányi Levente!

A mű­sor­ve­zető ötöd­ma­gá­val tölti a nya­rat a ma­gyar ten­ger­nél.

A mű­sor­ve­zető ötöd­ma­gá­val tölti a nya­rat a ma­gyar ten­ger­nél, ahol a nézők a hét min­den­nap­ján ta­lál­koz­hat­nak velük.

Hujber Ferenc a nyomozás ellenére is bizalmat kapott

Hujber Ferenc a nyomozás ellenére is bizalmat kapott

Ki­lenc év után, idén nyá­ron foly­tat­ják a le­gen­dás Va­lami Ame­ri­kát. A He­rendi Gábor je­gyezte mozi har­ma­dik ré­szét 35 napon át for­gat­ják majd.

Ki­lenc év után, idén nyá­ron foly­tat­ják a le­gen­dás Va­lami Ame­ri­kát. A He­rendi Gábor je­gyezte mozi har­ma­dik ré­szét 35 napon át for­gat­ják majd.