SZTÁR

SHOWBIZ

Hűha, mi történhetett Sári Évi popsijával?

Hűha, mi történhetett Sári Évi popsijával?

Az éne­kes­nőt a ku­lisszák mö­gött kap­ták len­cse­végre.

Az éne­kes­nőt a ku­lisszák mö­gött kap­ták len­cse­végre.

Hatalmas örömhírt jelentett be a TV2

Hatalmas örömhírt jelentett be a TV2

Szen­ve­dé­lyes pil­la­na­tok­ban és drá­mai for­du­la­tok­ban ez­út­tal sem lesz hiány.

Szen­ve­dé­lyes pil­la­na­tok­ban és drá­mai for­du­la­tok­ban ez­út­tal sem lesz hiány hét­köz­nap dél­utá­non­ként: 14.40-től ismét kép­er­nyőre kerül a Pisz­kos pénz, tiszta sze­re­lem című török si­ker­so­ro­zat.

Kitört a botrány a tévénél: tinilánnyal bukott le a gyerekcsatorna sztárja

Kitört a botrány a tévénél: tinilánnyal bukott le a gyerekcsatorna sztárja

Egy 13 éves lánnyal akart le­fe­küdni a szí­nész. Le­tar­tóz­tat­ták.

Egy 13 éves lánnyal akart le­fe­küdni a szí­nész. Le­tar­tóz­tat­ták.

Itt a végeredmény: ő nyerte a Csak show és más semmit

Itt a végeredmény: ő nyerte a Csak show és más semmit

Apait-anyait be­le­adott.

Az el­múlt tíz hét­ben apait-anyait be­le­adott, hogy el­nyerje a zsűri és a nézők el­is­me­ré­sét.

Durva, mit művelt a színpadon Horváth Éva és Veréb Tamás

Durva, mit művelt a színpadon Horváth Éva és Veréb Tamás

Élet­ve­szé­lyes pro­duk­ciót lát­hat­tunk.

Élet­ve­szé­lyes pro­duk­ci­ó­val káp­ráz­tat­ták el a té­vé­né­ző­ket és a zsű­rit is.

Örömhír, visszatér a világsztár: Budapestre jön a magyarok kedvence

Örömhír, visszatér a világsztár: Budapestre jön a magyarok kedvence

A 78 éves éne­kes ha­tod­szor ad jövő nyá­ron kon­cer­tet itt­hon.

A 78 éves éne­kes ha­tod­szor ad jövő nyá­ron kon­cer­tet a ma­gyar kö­zön­ség­nek.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Ez is eljött: Ellenfele ma kiütötte Berkit

Ez is eljött: Ellenfele ma kiütötte Berkit

Amo­lyan Dávid és Gó­li­át­féle he­ro­i­kus küz­de­lem ala­kul ki A leg­bát­rabb páros fi­ná­lé­já­ban és Berki le­győ­zőre akadt! Ők vit­ték el a 10 mil­liós fő­dí­jat!

Amo­lyan Dávid és Gó­li­át­féle he­ro­i­kus küz­de­lem ala­kul ki A leg­bát­rabb páros fi­ná­lé­já­ban és Berki le­győ­zőre akadt! Ők vit­ték el a 10 mil­liós fő­dí­jat!

Dietz Guszti: Mindenért le akarok számolni Berkivel

Dietz Guszti: Mindenért le akarok számolni Berkivel

Kedd este ki­de­rül...

Kedd este nem csak az derül ki, hogy kik lesz­nek a 10 mil­lió fo­rint nyer­te­sei, de az is, hogy össze­jön-e a Dietz Guszti-Berki pár­harc.

Ezeket biztosan nem tudtad a Ninja Warrior Hungary új győzteséről

Ezeket biztosan nem tudtad a Ninja Warrior Hungary győzteséről

A gim­na­zista srác olyan ver­seny­ző­ket uta­sí­tott maga mögé, mint a vi­lág­hírű ak­ro­bata Rip­pel Fe­renc.

Gesztesi Károly kitálalt a Sztárban Sztár zsűrijéről!

Gesztesi Károly kitálalt a Sztárban Sztár zsűrijéről!

A szí­nész bú­csú­zott va­sár­nap este a TV2 si­ker­mű­so­rá­tól, most pedig min­dent el­mon­dott az ér­zé­se­i­ről, és a vé­le­mé­nyét sem rej­tette véka alá.

A szí­nész bú­csú­zott va­sár­nap este a TV2 si­ker­mű­so­rá­tól, most pedig min­dent el­mon­dott az ér­zé­se­i­ről, és a vé­le­mé­nyét sem rej­tette véka alá.

Kiderült, ő a Ninja Warrior Hungary győztese

Kiderült, ő a Ninja Warrior Hungary győztese

A gim­na­zista srác olyan ver­seny­ző­ket uta­sí­tott maga mögé, mint a vi­lág­hírű ak­ro­bata Rip­pel Fe­renc.

A gim­na­zista srác olyan ver­seny­ző­ket uta­sí­tott maga mögé, mint a vi­lág­hírű ak­ro­bata Rip­pel Fe­renc.

Ennyi volt, ez az énekes nem került be a Sztárban Sztár döntőjébe

Ennyi volt, ez az énekes nem került be a Sztárban Sztár döntőjébe

Ezen a héten újabb tag­­­­gal bő­­­­vült a ki­e­­­sők tá­­­­bora, és ki­de­rült, me­lyik négy sztár ju­tott be a dön­tőbe.

20 millió forint a tét: ma este eldől, ki nyeri a Ninja Warrior Hungaryt!

20 millió forint a tét: ma este eldől, ki nyeri a Ninja Warrior Hungaryt!

Már csak hú­szan van­nak, akik meg­küzd­het­nek a dön­tő­ben.

Már csak hú­szan van­nak, akik meg­küzd­het­nek a dön­tő­ben.

Rúdtáncos lányok helyett férfidekoltázst bámult Majka

Rúdtáncos lányok helyett férfidekoltázst bámult Majka

A zsű­ri­ta­got tel­je­sen le­tag­lózta Fred­die elő­adása a Sz­tár­ban Sztár ki­len­ce­dik élő adá­sá­ban, jól­le­het, nem adott neki túl magas pon­to­kat.

A zsű­ri­ta­got tel­je­sen le­tag­lózta Fred­die elő­adása a Sz­tár­ban Sztár ki­len­ce­dik élő adá­sá­ban, jól­le­het, nem adott neki túl magas pon­to­kat.

Kiderült, színpadra állnak-e a Sztárban Sztár betegeskedő énekesei!

Kiderült, színpadra állnak-e a Sztárban Sztár betegeskedő énekesei!

A héten öt éne­kes­ből hár­man be­te­gek let­tek.

A héten öt éne­kes­ből hár­man be­te­gek let­tek, ezért fenn­állt a ve­szé­lye annak, hogy a va­sár­nap esti adás­ban va­la­me­lyi­kük eset­leg nem tud majd szín­padra állni.

Öngyilkos lett a háromgyermekes műsorvezető

Tragédia történt: öngyilkos lett a háromgyermekes műsorvezető

Fel­akasz­totta magát.

A 41 éves mű­sor­ve­ze­tőnő fel­akasz­totta magát. Mos­to­ha­apja ta­lált rá a há­zá­ban.

Nagy bejelentés: új dallal tér vissza a nagy sikerű magyar mesemusical

Új dallal tér vissza a nagy sikerű magyar mesemusical

Az Álom­utazó leg­fris­sebb ze­né­jét a mu­si­cal tör­té­ne­té­nek két rek­lám­arca, Ra­dics Gigi és Varga Vik­tor éne­kelte fel.

Nagy bejelentés, különleges adással készül a Honfoglaló

Nagy bejelentés, különleges adással készül a Honfoglaló

Szente Vajk már alig várja.

Szente Vajk már alig várja, hogy a kö­zön­ség meg­is­merje az új ver­seny­ző­ket.

Durva vírus támadta meg Gesztesi Károlyt, kórházba kellett mennie!

Durva vírus támadta meg Gesztesi Károlyt, kórházba kellett mennie!

A szí­nész több másik ver­seny­tár­sá­val együtt ágy­nak esett, és oly­annyira rosszul volt, hogy in­fú­zi­óra kel­lett kötni őt.

Itt a filmelőzetes, amit mindenki várt

Itt a filmelőzetes, amit mindenki várt

Megér­ke­zett a ne­gye­dik Bosszúál­lók-film tra­i­lere, ami sokat nem mutat még, de egy fon­tos tör­té­neti for­du­la­tot már el­árul. Sokan nem fog­nak meg­le­pődni.

Megér­ke­zett a ne­gye­dik Bosszúál­lók-film tra­i­lere, ami sokat nem mutat még, de egy fon­tos tör­té­neti for­du­la­tot már el­árul. Sokan nem fog­nak meg­le­pődni.

Legújabb albumát hozza el Passenger az Akvárium Klubba

Legújabb albumát hozza el Passenger az Akvárium Klubba

Két évvel ez­előtti telt házas kon­certje után 2019. áp­ri­lis 12-én vissza­tér Pas­sen­ger az Ak­vá­rium Klubba, hogy be­mu­tassa leg­újabb, Ru­na­way című al­bu­mát.

Szinte senki nem úszta meg: Újabb baleset a TV2-ben

Szinte senki nem úszta meg: Újabb baleset a TV2-ben

Min­dent meg­tesz­nek a sze­rep­lők.

Min­dent meg­tesz­nek a Csak show és más semmi sztár­jai, hogy hét­ről hétre ki­fo­gás­ta­lan pro­duk­ci­ók­kal ejt­sék ámu­latba a né­ző­ket a TV2 kép­er­nyő­jén.

15 éve nem énekel magyarul az énekesnő: Dalpremier

15 éve nem énekel magyarul az énekesnő: Dalpremier

Ki­rály Linda hosszú hall­ga­tást kö­ve­tően egy cso­dá­la­tos ka­rá­cso­nyi dal­lal je­lent­ke­zik.

Ki­rály Linda hosszú hall­ga­tást kö­ve­tően egy cso­dá­la­tos ka­rá­cso­nyi dal­lal je­lent­ke­zik.

Életveszélyes produkcióra készül Szandi, csúnya vége lehet

Életveszélyes produkcióra készül Szandi, csúnya vége lehet

Az éne­kesnő tisz­tá­ban van vele, hogy ko­moly sé­rü­lé­se­ket szen­ved­het.

Az éne­kesnő tisz­tá­ban van vele, hogy ko­moly sé­rü­lé­se­ket szen­ved­het.

Galambos Erzsi az M3 retrócsatorna e heti sztárja

Galambos Erzsi az M3 retrócsatorna e heti sztárja

A kép­er­nyőn egész héten egy kor­ta­lan mű­vészt lát­hat­nak a nézők, olyat, aki min­den ízé­ben sztár.

A kép­er­nyőn egész héten egy kor­ta­lan mű­vészt lát­hat­nak a nézők, olyat, aki min­den ízé­ben sztár.

Nagy Feró: Jöjjenek az öregek, és mérkőzzenek meg!

Nagy Feró: Jöjjenek az öregek és mérkőzzenek meg!

Feró a zsű­ri­ben fog­lal majd he­lyet.

Az éne­kes a zsűri tag­ja­ként erő­síti A Dal 2019-et, mely­ben azt a pro­duk­ciót ke­re­sik, amely ha­zán­kat kép­vi­sel­heti a kö­vet­kező Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon.

Ennyi volt: Ez a magyar sztár kiesett a versenyből

Ennyi volt: Ez a magyar sztár kiesett a versenyből

Min­dent meg­tett...

Min­dent meg­tett, hogy ver­seny­ben ma­rad­has­son, hi­szen he­te­ken át ke­mé­nyen küz­dött, de ma este szá­mára véget ért a Sz­tár­ban Sztár

Hatalmas bejelentés, világsztárokkal erősít a VeszprémFest

Hatalmas bejelentés, különleges világsztárokkal erősít 2019-ben a VeszprémFest

A szer­ve­zők három nagy fel­lé­pőt je­len­tet­tek be, feb­ru­ár­ban pedig le­hull a lepel a ne­gye­dik­ről is.

A fesz­ti­vál szer­ve­zői három nagy fel­lé­pőt je­len­tet­tek be, feb­ru­ár­ban pedig ki­de­rül a ne­gye­dik elő­adó is. Egy biz­tos, sok­színű és mi­nő­ségi zenei világ ele­ve­ne­dik majd meg.

Mindenkinek leesett az álla: Durván bekezdett a sztárpáros

Mindenkinek leesett az álla: Durván bekezdett a sztárpáros

Per­ce­kig zú­gott a vas­taps Sári Évi és du­ett­part­nere pro­duk­ci­ója után.

Per­ce­kig zú­gott a vas­taps Sári Évi és du­ett­part­nere pro­duk­ci­ója után. Így kell el­in­dí­tani egy élő­show-t!

Váratlan bejelentés, hazánkba érkezik az angol hercegi pár kedvenc együttese

Váratlan bejelentés, hazánkba érkezik az angol hercegi pár kedvenc együttese

Ja­nu­ár­ban Bu­da­pes­ten ün­nep­lik szü­le­tés­nap­ju­kat.

Ja­nu­ár­ban Bu­da­pes­ten ün­nep­lik szü­le­tés­nap­ju­kat.

Kállay Saunders András: Biztos halálra idegesítjük a szomszédokat

Kállay Saunders András: Biztos halálra idegesítjük a szomszédokat

Reni és And­rás va­sár­nap este nem­csak el­len­fe­lei lesz­nek egy­más­nak, de csa­pat­ban, egy­mást tá­mo­gatva is szín­padra lép­nek.

Mindenki izgult érte: így tért vissza a képernyőre Liptai Claudia

Mindenki izgult érte: így tért vissza a képernyőre Liptai Claudia

Az utolsó pil­la­na­tig kér­dé­ses volt, hogy vál­lalni tudja-e pén­te­ken este a mű­sor­ve­ze­tést a Csak show és más sem­mi­ben.

Ezért lesz fantasztikus Mága Zoltán XI. budapesti újévi koncertje

Ezért lesz fantasztikus Mága Zoltán XI. budapesti újévi koncertje

2019. ja­nuár 1-jén kö­szönti az új esz­ten­dőt Mága Zol­tán he­ge­dű­mű­vész.

2019. ja­nuár 1-jén kö­szönti az új esz­ten­dőt Mága Zol­tán he­ge­dű­mű­vész.

Schobert Norbi biztosan nem akart ilyen kapcsolatba kerülni Curtisszel

Schobert Norbi biztosan nem akart ilyen kapcsolatba kerülni Curtisszel

Scho­bert Norbi nem adja fel, de na­gyon meg kel­lett küz­de­nie a pén­teki fel­lé­pé­sért.

Itt a válasz: kiderült, mikor tér vissza Liptai Claudia

Itt a válasz: kiderült, mikor tér vissza Liptai Claudia

Kisfia ál­la­pota sok min­dent fe­lülír.

Kisfia ál­la­pota miatt nem tu­dott részt venni a múlt heti élő show-ban.

Aggasztó hírek, elvesztette a munkáját Stohl András?

Aggasztó hírek, elvesztette a munkáját Stohl András?

A szí­nész so­káig reg­ge­len­ként, az éte­ren ke­resz­tül kö­szön­tötte a hall­ga­tó­kat, ám a Class FM egy ideje tel­je­sen el­hall­ga­tott.

A szí­nész so­káig reg­ge­len­ként, az éte­ren ke­resz­tül kö­szön­tötte a hall­ga­tó­kat, ám a Class FM egy ideje tel­je­sen el­hall­ga­tott.

Kiderült, ekkor térhet vissza a képernyőre Liptai Claudia

Kiderült, ekkor térhet vissza a képernyőre Liptai Claudia

Cla­u­dia egy pil­la­na­tig sem he­zi­tált...

Cla­u­dia egy pil­la­na­tig sem he­zi­tált, ami­kor va­sár­nap meg kel­lett hoz­nia a dön­tést. Ter­mé­sze­te­sen beteg kisfia mel­lett ma­radt. De mi lesz ezen a héten?

Bejelentették, ezek a világsztárok érkeznek a Sziget Fesztiválra

Bejelentették, ezek a világsztárok érkeznek a Sziget Fesztiválra

Ha­tal­mas show-t ígér­nek!

Ha­tal­mas show-t ígér­nek a Szi­get utolsó nap­jára.

Őszintén beszélt házasságáról Gianni, szerinte néha papucsnak kell lenni

Őszintén beszélt házasságáról Gianni, szerinte néha papucsnak kell lenni

A Nő Com­ment ne­gye­dik adá­sá­ban is iz­gal­mas témát bon­col­gat­tak!

A Nő Com­ment ne­gye­dik adá­sá­ban is iz­gal­mas témát bon­col­gat­tak a meg­hí­vott sztá­rok a stú­di­ó­ban! Gi­anni a ma­gán­éle­té­ről osz­tott meg ér­de­kes tit­ko­kat. Az ál­tala al­kal­ma­zott mód­szer nála be­vált, így más­nak is se­gít­sé­gére lehet.

Ilyen üzenetekkel zaklatják a Ninja Warrior versenyzőjét

Ilyen üzenetekkel zaklatják a Ninja Warrior versenyzőjét

A má­so­dik kö­zép­dön­tő­vel foly­ta­tó­dik a TV2 nagy si­kerű mű­sora. A ver­seny­ző­ket hamar meg­sze­ret­ték a nézők.

A má­so­dik kö­zép­dön­tő­vel foly­ta­tó­dik a TV2 mű­sora. A ver­seny­ző­ket hamar meg­sze­ret­ték a nézők.

Most jelentette be a családja: elhunyt a népszerű színész

Most jelentette be a családja: elhunyt a népszerű színész

A szí­nész 93 éves volt.

A szí­nész bé­ké­sen, egy idő­sek ott­ho­ná­ban hunyt el.

Ennyi volt a 11 év, felbontotta eljegyzését a színész álompár

Ennyi volt a 11 év, felbontotta eljegyzését a színész álompár

Na­gyon el­dur­vul­tak a ve­sze­ke­dé­seik, a közös munka meg­ölte a sze­rel­mü­ket. Egyi­kük sem akarja már foly­tatni...

Nincs to­vább, ez a ver­senyző a Sz­tár­ban Sztár leg­újabb ki­esője!

Nincs to­vább, ez a ver­senyző a Sz­tár­ban Sztár leg­újabb ki­esője!

A múlt heti adás­­­ban Hien kö­­­szönt el a né­­­zők­­­től, ezen a héten pedig újabb tag­­­gal bő­­­vült a ki­e­­sők tá­­­bora.

A múlt heti adás­­­ban Hien kö­­­szönt el a né­­­zők­­­től, ezen a héten pedig újabb tag­­­gal bő­­­vült a ki­e­­sők tá­­­bora.

Összetörve jelentette be a fia a szomorú hírt: elhunyt a népszerű rendező

Összetörve jelentette be a fia a szomorú hírt: elhunyt a népszerű rendező

A bri­tek leg­ere­de­tibb ren­de­ző­jé­nek tar­tott Ni­co­las Roeg 90 éves volt.

Az Egye­sült Ki­rály­ság leg­ere­de­tibb ren­de­ző­jé­nek tar­tott Ni­co­las Roeg 90 éves volt.

Élő adásban tépte le magáról a nadrágot Curtis és Baronits Gábor

Élő adásban tépte le magáról a nadrágot Curtis és Baronits Gábor

Cur­tis és Ba­ro­nits Gábor min­den höl­gyet le­vett a lá­bá­ról.

Nem semmi pro­duk­ció volt. Cur­tis és Ba­ro­nits Gábor min­den höl­gyet le­vett a lá­bá­ról.

Horváth Éva átélhette, milyen Rubint Rékának lenni

Horváth Éva átélhette, milyen Rubint Rékának lenni

Negy­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ját ün­nepli.

Negy­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ját ün­nepli Hor­váth Éva, akit Scho­bert Norbi is fel­kö­szön­tött élő adás­ban.

Hat perc nyár: elkészült a 2018-as Sziget aftermovie

Hat perc nyár: elkészült a 2018-as Sziget aftermovie

A Love Re­vo­lu­tion je­gyé­ben jött ki.

A Love Re­vo­lu­tion je­gyé­ben jött ki a leg­újabb kisfilm.

Ezt nézd meg: Nincs péntek Köllő Babett popója nélkül

Ezt nézd meg: Nincs péntek Köllő Babett popója nélkül

Köllő Ba­bett nem fi­gyelt oda.

Köllő Ba­bett nem fi­gyelt oda és si­ke­rült őrült sze­xin be­me­le­gí­te­nie.

Óriási meglepetés, világhírű színésznő a TV2 új sztárja

Óriási meglepetés, világhírű színésznő a TV2 új sztárja

Új tör­té­net váltja a Fe­ri­hát.

Új ro­man­ti­kus tör­té­net váltja a Fe­ri­hát hét­köz­na­pon­ként a TV2 mű­so­rán. A fi­a­tal lány, Cen­net éle­tét kü­lö­nös, vé­let­len ta­lál­ko­zá­sok be­fo­lyá­sol­ják.

Nincs szerencséje, az élő show előtt sérült meg Köllő Babett

Nincs szerencséje, az élő show előtt sérült meg Köllő Babett

Me­gint a lábát fáj­lalja. Vajon, hogy fog a Csak show és más semmi szín­pa­dára állni?

Me­gint a lábát fáj­lalja. Vajon, hogy fog a Csak show és más semmi szín­pa­dára állni?

Bejelentették, ezek a világsztárok már biztos ott lesznek a VOLT Fesztiválon

Bejelentették, ezek a világsztárok már biztos ott lesznek a VOLT Fesztiválon

A sok­szí­nű­ség je­gyé­ben je­len­tette be első elő­adóit az egyik leg­ran­go­sabb hazai ese­mé­nyünk.

Elakad a szavad, ha megtudod, mennyit keresett Pink

Elakad a szavad, ha megtudod, mennyit keresett Pink

Az min­dig is nyil­ván­való volt, hogy ő egy iga­zán be­le­való éne­kesnő, de mos­tani szár­nya­lása min­den­kit meg­le­pett!

Az min­dig is nyil­ván­való volt, hogy ő egy iga­zán be­le­való éne­kesnő, de mos­tani szár­nya­lása min­den­kit meg­le­pett!

Rengeteg újdonsággal indul a Honfoglaló második Szuperbajnoksága

Rengeteg újdonsággal indul a Honfoglaló második Szuperbajnoksága

No­vem­ber 19-én kez­dő­dik a csata a Duna Te­le­ví­zión!

No­vem­ber 19-én kez­dő­dik a csata a Duna Te­le­ví­zión!

Gyönyörű nők gyűrűjében kaptuk el Stohl Andrást - Fotó

Gyönyörű nők gyűrűjében kaptuk el Stohl Andrást - Fotó

Iz­gal­mas do­logra de­rült fény.

Iz­gal­mas do­logra de­rült fény a Sz­tár­ban Sztár adá­sá­nak szü­ne­té­ben!

Ebbe még mi is belepirultunk, ezt tanácsolja Stohl András

Ebbe még mi is belepirultunk, ezt tanácsolja Stohl András

A szí­nész nem ta­lálta elég őrült­nek Kál­lay-Sa­un­ders And­rás pro­duk­ci­ó­ját.

Nincs tovább, ez a versenyző a Sztárban Sztár legújabb kiesője!

Nincs tovább, ez a versenyző a Sztárban Sztár legújabb kiesője!

A múlt heti adás­­­ban Burai Krisz­tián kö­­­szönt el a né­­­zők­­­től, ezen a héten pedig újabb tag­­­gal bő­­­vült a ki­e­­sők tá­­­bora.

A múlt heti adás­­­ban Burai Krisz­tián kö­­­szönt el a né­­­zők­­­től, ezen a héten pedig újabb tag­­­gal bő­­­vült a ki­e­­sők tá­­­bora.

Nem fogod elhinni, ez az énekes jelent meg a Sztárban Sztár műsorában

Nem fogod elhinni, ez az énekes jelent meg a Sztárban Sztár műsorában

Ba­rát­nő­jé­vel ér­ke­zett a show-ra, hogy ked­ven­cük­nek szur­kol­ja­nak.

Ba­rát­nő­jé­vel ér­ke­zett a show-ra, hogy ked­ven­cük­nek szur­kol­ja­nak.

Mindenki ledöbbent, Baronits Gábor megcsókolta Puskás Peti csaját

Mindenki ledöbbent, Baronits Gábor megcsókolta Puskás Peti csaját

Durva, ami a szín­pa­don tör­tént. Nem hit­tünk a sze­münk­nek. A Ri­post le­fo­tózta az intim pil­la­na­tot!

Vastag Csaba vallomása: Ez esélytelen

Vastag Csaba vallomása: Ez esélytelen

A le­he­tet­len ha­tá­rát sú­rol­ják.

Mind­ket­ten mu­tat­tak már be hi­he­tet­len pro­duk­ci­ó­kat a ver­seny alatt, de amit most vál­lal­tak, az tény­leg a le­he­tet­len ha­tá­rát sú­rolja.

Millió dolláros bébi: talpig aranyban fotózták Tatár Csillát

Millió dolláros bébi: talpig aranyban fotózták Tatár Csillát

A mű­sor­ve­zető Vas­tag Csa­bá­val együtt ar­tis­ta­ként lé­pett szín­padra a pén­tek esti Csak show és más sem­mi­ben.

A mű­sor­ve­zető Vas­tag Csa­bá­val együtt ar­tis­ta­ként lé­pett szín­padra a pén­tek esti Csak show és más sem­mi­ben, ehhez pedig ext­ra­va­gáns jel­mezt ka­pott.

Ismét hergeli a népet Köllő Babett, formás popsijától eláll a szavunk

Ismét hergeli a népet Köllő Babett, formás popsijától eláll a szavunk

A zsűri kap­kod­hat a le­ve­gő­ért pén­tek este.

A zsűri kap­kod­hat a le­ve­gő­ért pén­tek este.

Gyermekként elefánttal játszott a TV2 zsűritagja

Gyermekként elefánttal játszott a TV2 zsűritagja

Nők ezrei kér­dez­ge­tik egy­más­tól iz­ga­tot­tan, ki is az a jó­képű, nagy­vi­lági fi­a­tal­em­ber a TV2 szu­per­show-jában?

Nők ezrei kér­dez­ge­tik egy­más­tól iz­ga­tot­tan, ki is az a jó­képű, nagy­vi­lági fi­a­tal­em­ber a TV2 szu­per­show-jában?

Félelmetes vallomás, őrült rajongók keserítik meg Király Viktor életét

Félelmetes vallomás, őrült rajongók keserítik meg Király Viktor életét

Az éne­kes a saját bőrén ta­pasz­talta meg, hogy nem­csak jó szán­dékú ra­jon­gók lé­tez­nek.

Cukorbeteg gyerekek és fiatalok támogatására gyűjt az MTVA

Cukorbeteg gyerekek és fiatalok támogatására gyűjt az MTVA

He­te­dik al­ka­lom­mal szer­ve­zik meg a jó­té­kony­sági ak­ci­ó­ju­kat.

Botrány a kamerák előtt, kiakadtak rajongói Berki Krisztiánra

Botrány a kamerák előtt, kiakadtak rajongói Berki Krisztiánra

Az izom­ce­leb kü­lö­nös módon ol­dotta meg A leg­bát­rabb páros egyik fel­ada­tát.

Belestünk a kulisszák mögé, így ünnepelt Deák Bill Gyula

Belestünk a kulisszák mögé, így ünnepelt Deák Bill Gyula

Óri­ási bulit csa­pott.

A ze­nész a het­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ját és öt év­ti­zede tartó pá­lya­fu­tá­sát ün­ne­pelte a Papp László Sport­aré­ná­ban meg­tar­tott fer­ge­te­ges kon­cer­ten.

Meghalt a legendás képregényhősök atyja

Meghalt a legendás képregényhősök atyja

95 éve­sen el­hunyt Stan Lee, ren­ge­teg kép­re­gény­ka­rak­ter meg­al­ko­tója.

Ki­lenc­venöt éve­sen el­hunyt Stan Lee ame­ri­kai író, ren­ge­teg le­gen­dás kép­re­gény­ka­rak­ter - mint a Pók­em­ber, Thor vagy Vas­em­ber - meg­al­ko­tója, a Mar­vel Co­mics kép­re­gény­ki­adó nyu­gal­ma­zott el­nöke.

Reagált Schobert Norbi: Ez bele kell hogy férjen a produkcióba

Reagált Schobert Norbi: Ez bele kell hogy férjen a produkcióba

Élő adás­ban adott elő fer­ge­te­ges pro­duk­ciót Köllő Ba­bett-tel.

Az élet­mód-ta­nács­adó pén­tek este élő adás­ban adott elő fer­ge­te­ges pro­duk­ciót Köllő Ba­bett-tel.

Itt a vége: Ez a magyar sztár nem folytatja a versenyt

Itt a vége: Ez a magyar sztár nem folytatja a versenyt

Öt héten át de­re­ka­san küz­dött a zsűri és a nézők ke­gye­i­ért, de va­sár­nap este véget ért szá­mára a ka­land.

Öt héten át de­re­ka­san küz­dött a zsűri és a nézők ke­gye­i­ért, de va­sár­nap este véget ért szá­mára a ka­land.

Gesztesi nem bír magával: Így szívatja Pintér Tibort

Gesztesi nem bír magával: Így szívatja Pintér Tibort

Nagy­ban megy a zri­ká­lás a show előtt.

Minek az em­ber­nek el­len­ség, ha ilyen ba­rá­tai van­nak? Nagy­ban megy a zri­ká­lás az esti élő­show előtt.

Gyerekek támadtak Majkára: Meggondolta magát

Gyerekek támadtak Majkára: Meggondolta magát

Majka hetek óta tá­ma­dá­sok ke­reszt­tü­zé­ben éli nap­jait, mivel kü­lö­nös pon­to­zási rend­szert dol­go­zott ki a va­sár­nap es­tékre.

Majka hetek óta tá­ma­dá­sok ke­reszt­tü­zé­ben éli nap­jait, mivel kü­lö­nös pon­to­zási rend­szert dol­go­zott ki a va­sár­nap es­tékre.