SZTÁR

LOVE

Kiderült az igazság: ezért kellett kárpótolnia feleségét Tabáni Istvánnak

Kiderült az igazság: ezért kellett kárpótolnia feleségét Tabáni Istvánnak

Ha­tal­mas meg­le­pe­tés­sel ké­szült fe­le­sé­gé­nek a ma­gyar sztár­éne­kes, aki a Ri­post­nak me­sélt a rész­le­tek­ről.

Nézd meg, mit kapott születésnapjára Liptai Claudia

Nézd meg, mit kapott születésnapjára Liptai Claudia

Na­gyon sze­ren­csés.

Na­gyon sze­ren­csés­nek érez­heti magát.

Exe miatt hagyta el új szerelmét Vámos Erika!

Exe miatt hagyta el új szerelmét Vámos Erika!

Már egy új kap­cso­lat­ban volt benne, ami­kor rá­jött: neki mégis exére van szük­sége a tel­jes bol­dog­ság­hoz!

Már egy új kap­cso­lat­ban volt benne, ami­kor rá­jött: neki mégis exére van szük­sége a tel­jes bol­dog­ság­hoz!

Szívszorító vallomás: Diana hercegnő fiai először beszéltek édesanyjukról

Szívszorító vallomás: Diana hercegnő fiai először beszéltek édesanyjukról

Vil­mos és Harry her­ceg is em­lé­ke­ket idé­zett fel, el­mond­ták, ho­gyan lát­ták a her­ceg­nőt.

Lebukott Harry herceg: ezt biztos nem akarta elmondani a barátnőjének

Lebukott Harry herceg: ezt biztos nem akarta elmondani a barátnőjének

A her­ceg egyik ba­rátja vé­let­le­nül el­szólta magát, ami még kí­no­san érint­heti Har­ryt.

Zsidró Tamás elárulta, hogyan tölti a nyarat Dobó Katával!

Zsidró Tamás elárulta, hogyan tölti a nyarat Dobó Katával!

A sztár­pár­nak idén nyá­ron nincs ideje egy­másra, mivel Kata három pro­duk­ci­ó­ban for­gat, a mes­ter­fod­rász pedig egész au­gusz­tus­ban dol­go­zik majd.

A sztár­pár­nak idén nyá­ron nincs ideje egy­másra, mivel Kata három pro­duk­ci­ó­ban for­gat, a mes­ter­fod­rász pedig egész au­gusz­tus­ban dol­go­zik majd.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Rátalált a szerelem, a szupermodell nem tudja tovább titkolni érzéseit

Rátalált a szerelem, a szupermodell nem tudja tovább titkolni érzéseit

Az egyik közös hob­bi­juk hozta közel egy­más­hoz őket.

Az egyik közös hob­bi­juk hozta közel egy­más­hoz őket, azóta pedig el­vá­laszt­ha­tat­la­nok.

Újabb sztárszerelem a levegőben?

Újabb sztárszerelem a levegőben?

Ba­la­toni ha­jó­ká­zás, nap­le­mente. Mi tör­tén­he­tett ezen a forró nyár­es­tén?

Ba­la­toni ha­jó­ká­zás, nap­le­mente. Egy újabb sze­re­lem kez­dete? Mi tör­tén­he­tett ezen a forró nyár­es­tén?

Ez gyorsan ment: pár randi után összeköltözött új barátnőjével a sztár

Ez gyorsan ment: pár randi után összeköltözött új barátnőjével a sztár

Még csak pár ran­din van­nak túl, de már most na­gyon ko­moly­nak tűnik Ben Affleck új kap­cso­lata.

Bizarr szerelmi vallomás: Majkáék túl vannak a vízválasztón

Bizarr szerelmi vallomás: Majkáék túl vannak a vízválasztón

Majka és Dun­dika immár 7 éve alkot egy párt, év­for­du­ló­juk­ról pedig a Fa­ce­boo­kon is meg­em­lé­kez­tek.

Majka és Dun­dika immár 7 éve alkot egy párt, év­for­du­ló­juk­ról pedig a Fa­ce­boo­kon is meg­em­lé­kez­tek.

Lebukott, ezzel a gyönyörű nővel randizik a házas sztár

Lebukott, ezzel a gyönyörű nővel randizik a házas sztár

Ben Affleck és Jen­ni­fer Gar­ner még el sem vál­tak, a szí­nész máris újra sze­rel­mes.

Ben Affleck és Jen­ni­fer Gar­ner még el sem vál­tak, a szí­nész máris újra sze­rel­mes.

Kiderült a titok: Élsportolót szeret Demcsák Zsuzsa

Kiderült a titok, sportolót szeret Demcsák Zsuzsa

Hiába igyek­szik tit­kolni a ki­lé­tét...

Zsu­zsa min­den ere­jé­vel igye­ke­zett ti­tok­ban tar­tani, hogy hosszú idő után ki ra­bolta el a szí­vét. Mos­tanra azon­ban egyre ke­ve­sebb a titok.

Nem bírták egymás nélkül: Kibékült szerelmével Vámos Erika

Nem bírták egymás nélkül: Kibékült szerelmével Vámos Erika

Fél évvel a sza­kí­tás után újra egy­másra ta­lál­tak a sze­rel­me­sek! Kép­te­le­nek egy­más nél­kül élni!

Elolvadsz Pink cuki gyerekeitől

Elolvadsz Pink cuki gyerekeitől

Az éne­kesnő egyre fá­rasz­tóbb­nak érzi a fel­lé­pé­se­ket, ezért na­gyobb szük­sége van csa­lád­jára, mint bár­mi­kor ko­ráb­ban.

Az éne­kesnő egyre fá­rasz­tóbb­nak érzi a fel­lé­pé­se­ket, ezért na­gyobb szük­sége van csa­lád­jára, mint bár­mi­kor ko­ráb­ban.

Iszak Eszter és Dobrády Ákos: biztos a békülés! Jöhet a baba

Iszak Eszter és Dobrády Ákos: biztos a békülés! Jöhet a baba

Feb­ruár óta újra egy párt alkot a Viva Tv csi­nos mű­sor­ve­ze­tője és a TNT front­em­bere. Úgy tűnik, ha­ma­ro­san új szintre eme­lik a kap­cso­la­tu­kat.

Feb­ruár óta újra egy párt alkot a Viva Tv csi­nos mű­sor­ve­ze­tője és a TNT front­em­bere. Úgy tűnik, ha­ma­ro­san új szintre eme­lik a kap­cso­la­tu­kat.

Liptai Claudia intim titkai: ezt kéri nap mint nap szerelmétől

Liptai Claudia intim titkai: ezt kéri nap mint nap szerelmétől

A mű­sor­ve­zető hosszú utat járt be, míg végre rá­ta­lált élete pár­jára, aki­vel fel­hőt­le­nül bol­dog.

A mű­sor­ve­zető hosszú utat járt be, míg végre rá­ta­lált élete pár­jára, aki­vel fel­hőt­le­nül bol­dog.

Kitálalt Benkő Dániel fiatal szerelme, ezt ki gondolta volna?

Kitálalt Benkő Dániel fiatal szerelme, ezt ki gondolta volna?

Két éve tart a lán­goló sze­re­lem.

Bár az an­gyal­arcú Ba­zsa­ró­zsa elő­ször ha­záig fu­tott a lant­mű­vész férfi­as­sá­gá­nak lát­tán, ké­sőbb még sza­kí­tott is Benkő miatt! Most el­árulta, miért...

Hoppá, ezért ugrott Debreczeni Zita és Gianni nászútja

Hoppá, ezért ugrott Debreczeni Zita és Gianni nászútja

Meg­törte a csen­det a sztár­sza­kács.

A sztár­pár idén már­ci­us­ban mondta ki a bol­do­gító igent, a rég várt mé­zes­he­tek azon­ban még vá­rat­nak ma­gukra...

A Kincsem miatt nem jöhet a baba Nagy Ervinéknél

A Kincsem miatt nem jöhet a baba Nagy Ervinéknél

Je­len­leg egy sű­rűbb idő­sza­kot él át.

A szí­nész je­len­leg egy sű­rűbb idő­sza­kot él, így a gyer­mek­ál­dás is kissé odébb van.

Hosszú idő után újra szerelmes a magyar sztár

Hosszú idő után újra szerelmes a magyar sztár

Sári Évi meg­ta­lálta a nagy Őt.

Végre úgy érzi Sári Évi, hogy meg­ta­lálta a nagy Őt. Az éne­kesnő nem­so­kára be­tölti a negy­ve­ne­dik élet­évét, rá­fért már a bol­dog­ság..

Árulkodó fotó: Már karikagyűrűt visel Polyák Lilla

Árulkodó fotó: Már karikagyűrűt visel Polyák Lilla

Az Ope­rett­szín­ház sztárja nem ha­bo­zott, pár­já­val együtt már arany­gyű­rűt hor­da­nak jobb ke­zü­kön!

Az Ope­rett­szín­ház sztárja nem ha­bo­zott, pár­já­val együtt már arany­gyű­rűt hor­da­nak jobb ke­zü­kön!

Bruce Willis legújabb családos képeitől elolvad a szíved

Bruce Willis legújabb családos képeitől elolvad a szíved

Két for­ga­tás kö­zött pi­hent ki­csit.

Két for­ga­tás kö­zött sza­kí­tott időt arra a hol­ly­woodi szu­per­sztár, hogy csa­lád­já­val tölt­sön egy kis időt az ál­lat­kert­ben.

Táltos előtt fogadott örök hűséget a Barátok közt sztárja

Táltos előtt fogadott örök hűséget a Barátok közt sztárja

Aki hi­va­ta­los volt az es­kü­vőre, egész biz­to­san ámulva nézte az ese­mé­nye­ket. Nem min­den­napi ősi szer­tar­tás­sal pe­csé­telte meg sze­rel­mét a pár.

74 éves rajongója vigasztalta Majkát!

74 éves rajongója vigasztalta Majkát!

A rap­per úgy látja, hogy a rá­diók szán­dé­ko­san nem játsszák a da­lait, cse­rébe vi­szont el­ké­pesz­tően ked­ves bókot ka­pott.

A rap­per úgy látja, hogy a rá­diók szán­dé­ko­san nem játsszák a da­lait, cse­rébe vi­szont el­ké­pesz­tően ked­ves bókot ka­pott.

Lányával egyidős pasiba szerelmes Kate Beckinsale

Lányával egyidős pasiba szerelmes Kate Beckinsale

A világ egyik leg­tö­ké­le­te­sebb nő­jé­nek nem tu­dott el­len­állni több mint húsz évvel ifjabb kol­lé­gája.

A világ egyik leg­tö­ké­le­te­sebb nő­jé­nek nem tu­dott el­len­állni több mint húsz évvel ifjabb kol­lé­gája.

Megvan az időpont, kiderült, mikor megy férjhez Köböl Anita!

Megvan az időpont, kiderült, mikor megy férjhez Köböl Anita!

Más­fél éve él bol­dog kap­cso­lat­ban.

A mű­sor­ve­zető im­má­ron más­fél éve él bol­dog kap­cso­lat­ban, az el­jegy­zés után pedig már az es­kü­vőt ter­vez­geti.

Megható fotó készült Szandi esküvőjén!

Megható fotó készült Szandi esküvőjén!

Az egy­kor ün­ne­pelt gye­rek­sztár az első igazi sze­rel­mé­hez ment férj­hez.

Az egy­kor ün­ne­pelt gye­rek­sztár az első igazi sze­rel­mé­hez ment férj­hez, aki­vel azóta is bol­dog­ság­ban él.

Kibékült Jennifer Lopez és szerelme

Kibékült Jennifer Lopez és szerelme

Kér­dé­ses volt, hogy az éne­kesnő meg­bo­csájtja-e Alex Rod­ri­guez fél­re­lé­pé­sét, de a jelek sze­rint ismét szent a béke a pár kö­zött.

Kér­dé­ses volt, hogy az éne­kesnő meg­bo­csájtja-e Alex Rod­ri­guez fél­re­lé­pé­sét, de a jelek sze­rint ismét szent a béke a pár kö­zött.

Soha nem hallott vallomás: a gyerekvállalásról beszélt Szabó Zsófi!

Soha nem hallott vallomás: a gyerekvállalásról beszélt Szabó Zsófi!

A mű­sor­ve­zető ha­ma­ro­san be­köl­tö­zik álmai ott­ho­nába.

A mű­sor­ve­zető ha­ma­ro­san be­köl­tö­zik álmai ott­ho­nába, ahol végre egy gye­rek­szoba is he­lyet ka­pott.

Lady Gaga megtalálta az igazit

Lady Gaga megtalálta az igazit

A díva tel­je­sen meg­vál­to­zott, mióta be­le­sze­re­tett a me­ne­dzse­rébe.

A díva tel­je­sen meg­vál­to­zott, mióta be­le­sze­re­tett a me­ne­dzse­rébe, aki mel­lett bol­do­gabb, mint va­laha.

Hosszú út vezetett az eljegyzésig: íme Kiss Ramóna szerelmei!

Hosszú út vezetett az eljegyzésig: íme Kiss Ramóna szerelmei!

Régi ba­rát­ság­ból szö­vő­dött sze­re­lem.

Év ele­jén egy régi ba­rát­ság­ból szö­vő­dött sze­re­lem Kiss Ra­móna és a ké­zi­lab­dázó Lékai Máté kö­zött.

Válása után teljes titokban mondta ki a boldogító igent Szőke Zoltán!

Válása után teljes titokban mondta ki a boldogító igent Szőke Zoltán!

A szí­nész és ked­vese még a gim­ná­zi­um­ban sze­ret­tek egy­másba.

A szí­nész és ked­vese még a gim­ná­zi­um­ban sze­ret­tek egy­másba, ám egy időre el­so­dorta őket egy­más mel­lől az élet.

Rejtélyes ismerős tálalt ki Kiss Ramóna eljegyzéséről

Rejtélyes ismerős tálalt ki Kiss Ramóna eljegyzéséről

Bár a gyö­nyörű mű­sor­ve­zető féltve óvja ma­gán­éle­tét, egy benn­fen­tes ki­ko­tyogta a rész­le­te­ket!

Bár a gyö­nyörű mű­sor­ve­zető féltve óvja ma­gán­éle­tét, egy benn­fen­tes ki­ko­tyogta a rész­le­te­ket!

Hatalmas boldogság, elvette szerelmét a magyar retro sztár

Hatalmas boldogság, elvette szerelmét a magyar retro sztár

Máté Sza­bolcs­nak mos­tan­tól férj­ként kell meg­áll­nia a he­lyét. A na­pok­ban oltár elé ve­zette ked­ve­sét.

Máté Sza­bolcs­nak mos­tan­tól férj­ként kell meg­áll­nia a he­lyét. A na­pok­ban oltár elé ve­zette ked­ve­sét.

Romantikus nyaraláson békülnek Jennifer Lopezék

Romantikus nyaraláson békülnek Jennifer Lopezék

Alex min­dent meg­tesz a bé­kéért.

Az egy­kori spor­toló min­dent meg­tesz, hogy a fél­re­lé­pése után ki­en­gesz­telje az éne­kes­nőt, ezért Pá­rizsba vitte ro­man­ti­kázni.

Lebukott, kolléganője exével jár Charlize Theron

Lebukott, kolléganője exével jár Charlize Theron

Már gye­re­ke­i­nek is be­mu­tatta pár­ját.

A tur­bé­koló sze­rel­mes­párt egy vi­dám­park­ban kap­ták len­cse­végre!

Rubint Rella lebukott

Rubint Rella lebukott

Ru­bint Réka gyö­nyörű uno­ka­húga elő­ször mu­tat­ko­zott nyil­vá­no­san pár­já­val. Nem tit­kol­ták az ér­zel­me­i­ket.

Ru­bint Réka gyö­nyörű uno­ka­húga elő­ször mu­tat­ko­zott nyil­vá­no­san pár­já­val. Nem tit­kol­ták az ér­zel­me­i­ket.

Nem verte nagydobra esküvőjét a Jóban Rosszban sztárja

Nem verte nagydobra esküvőjét a Jóban Rosszban sztárja

Ti­tok­ban vette fe­le­sé­gül kis­lá­nya édes­any­ját Já­nosi Dávid. Az es­kü­vőre még a múlt hó­nap­ban ke­rült sor, de a szí­nész nem sze­reti ki­te­re­getni ma­gán­éle­tét.

Kínos lebukás: ezzel a magyar sztárral vigasztalódik Curtis felesége!

Kínos lebukás: ezzel a magyar sztárral vigasztalódik Curtis felesége!

Csilla már túl­tette magát a sza­kí­tá­son, új éle­tet kez­dett.

Csilla már túl­tette magát a sza­kí­tá­son, új éle­tet kez­dett, rá­adá­sul férje egyik is­me­rő­sé­vel.

Dédnagymamájával bulizott a pesti éjszakában Kulcsár Edina!

Dédnagymamájával bulizott a pesti éjszakában Kulcsár Edina!

A mű­sor­ve­zető éle­té­ben a csa­ládja a leg­fon­to­sabb, akik­kel sok időt tölt.

Kiderült a viszály oka: Ezt üzente édesanyjának Weisz Fanni

Kiderült a viszály oka: Ezt üzente édesanyjának Weisz Fanni

A szín­pa­don üzente meg édes­any­já­nak Weisz Fanni, hogy a sze­rel­met vá­lasztja.

Bevallotta, rajongóját veszi feleségül a magyar sztárénekes

Bevallotta, rajongóját veszi feleségül a magyar sztárénekes

El­tar­tott egy da­ra­big, amíg fel­lob­bant kö­zöt­tük a láng, de ma már tud­ják, hogy egy­más­nak let­tek te­remtve!

El­tar­tott egy da­ra­big, amíg fel­lob­bant kö­zöt­tük a láng, de ma már tud­ják, hogy egy­más­nak let­tek te­remtve!

Szinetár Dóra végre elárulta születendő kisbabája nemét

Szinetár Dóra végre elárulta születendő kisbabája nemét

Élete leg­bol­do­gabb idő­szaka elé néz a 40 éve­sen újra vá­ran­dós szí­nésznő! Ma­da­rat lehet vele fo­gatni!

Élete leg­bol­do­gabb idő­szaka elé néz a 40 éve­sen újra vá­ran­dós szí­nésznő! Ma­da­rat lehet vele fo­gatni!

Örvendjen mindenki, megérkeztek George Clooney ikrei!

Örvendjen mindenki, megérkeztek George Clooney ikrei!

Kedd reg­gel jött el a nagy pil­la­nat.

Kedd reg­gel George Clo­o­ney fe­le­sége éle­tet adott az első gye­re­ke­ik­nek.

Intim fotót posztolt Liptai Claudia: sugárzik a boldogságtól

Intim fotót posztolt Liptai Claudia: sugárzik a boldogságtól

A bécsi ki­ruc­ca­nás után a hosszú hét­vé­gét gyer­me­ke­i­vel töl­tötte a TV2 mű­sor­ve­ze­tője.

Lebuktak az éjszakában: Nem hiszed el, kivel jár Vastag Csaba

Lebuktak az éjszakában: Nem hiszed el, kivel jár Vastag Csaba

Nem vé­let­len, hogy már ko­ráb­ban is plety­kál­tak róluk!

Bár már ko­ráb­ban is plety­kál­tak róluk, eddig egyi­kük sem val­lotta be, hogy fel­lob­bant köz­tük a láng. Egé­szen mos­ta­náig!

"Tiszta szerelem" - Liptai Claudia szívmelengető közös képet posztolt párjával

"Tiszta szerelem" - Liptai Claudia szívmelengető közös képet posztolt párjával

A mű­sor­ve­zető bol­do­gabb már nem is le­hetne, és ez átsüt a ké­pein is.

A mű­sor­ve­zető bol­do­gabb már nem is le­hetne, és ez átsüt a ké­pein is.

Így vitték randizni szerelmüket a magyar sztárok!

Így vitték randizni szerelmüket a magyar sztárok!

Imád­ják ké­nyez­tetni a pár­ju­kat.

A ma­gyar sztá­rok is imád­ják ké­nyez­tetni a pár­ju­kat, ehhez pedig jó al­ka­lom egy remek este a mo­zi­ban.

Neked megvan, ki a ma 50 éves Darnyi Tamás felesége?

Neked megvan, ki a ma 50 éves Darnyi Tamás felesége?

Ma lett öt­ven­éves Dar­nyi Tamás, a ve­gyesú­szás négy­sze­res olim­piai és vi­lág­baj­noka, aki vi­lág­ver­se­nye­ken ve­ret­le­nül fe­jezte be pá­lya­fu­tá­sát.

Ma lett öt­ven­éves Dar­nyi Tamás, a ve­gyesú­szás négy­sze­res olim­piai és vi­lág­baj­noka, aki vi­lág­ver­se­nye­ken ve­ret­le­nül fe­jezte be pá­lya­fu­tá­sát.

Nem titok többé: Hatalmas változás Vámos Erika magánéletében

Nem titok többé: Hatalmas változás Vámos Erika magánéletében

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető bim­bózó pár­kap­cso­la­tá­ról val­lott!

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető bim­bózó pár­kap­cso­la­tá­ról val­lott!

Ez ám a vallomás: Delhusa az anyját látja 21 éves barátnőjében

Ez ám a vallomás: Delhusa az anyját látja 21 éves barátnőjében

Fanni szép­re­mé­nyű úszó volt, ami­kor meg­is­mer­ke­dett a nála 42 évvel idő­sebb éne­kes­sel.

Fanni szép­re­mé­nyű úszó volt, ami­kor meg­is­mer­ke­dett a nála 42 évvel idő­sebb éne­kes­sel.

Megijesztette Benkő Dániel férfiassága fiatal párját

Megijesztette Benkő Dániel férfiassága fiatal párját

Jó­sá­gos sza­tír­nak tartja.

A 19 éves Ba­zsa­ró­zsa sze­rint a lant­mű­vész egy jó­sá­gos sza­tír, aki fo­lya­ma­to­san ta­nítja őt - az ágy­ban is, hi­szen a lány­nak itt még nincs gya­kor­lata.

Zámbó Krisztián ismét együtt van a volt párjával?

Zámbó Krisztián ismét együtt van a volt párjával?

A pár több mint egy éve sza­kí­tott.

A pár több mint egy éve sza­kí­tott vég­leg, előtte éve­ken át se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat­ban éltek.

Évtizedek után találkozott plátói szerelmével Nagy Feró!

Évtizedek után találkozott plátói szerelmével Nagy Feró!

Az nem­zet csó­tá­nya és a szí­nésznő sosem le­het­tek iga­zán egy­má­séi, most fo­tó­sok előtt ta­lál­koz­tak újra.

Hoppá, beleszeretett kolléganőjébe Szente Vajk

Hoppá, beleszeretett kolléganőjébe Szente Vajk

De mi lesz a vá­lás­sal?

A Ma­dách Szín­ház fo­lyo­sóin már rég­óta sut­tog­tak róluk!

Óriási örömhírt jelentett be Szabó Zsófi, nem korai ez még?

Óriási örömhírt jelentett be Szabó Zsófi, nem korai ez még?

Ha­ma­ro­san fe­ne­kes­tül fel­for­dul a fi­a­tal mű­sor­ve­zető élete!

Ha­ma­ro­san fe­ne­kes­tül fel­for­dul a fi­a­tal mű­sor­ve­zető élete!

Azt suttogták, rendszeresen csalta feleségeit Roger Moore

Azt suttogták, rendszeresen csalta feleségeit Roger Moore

A 89 éves ko­rá­ban el­hunyt szí­nész­óri­ás­nak ka­lan­dos élete volt!

Kasza Tibiék elárulták, kik lesznek az esküvői tanúik!

Kasza Tibiék elárulták, kik lesznek az esküvői tanúik!

Az es­küvő idő­pontja sem titok többé.

Az es­küvő idő­pontja sem titok többé, erről is be­szélt a TV2 leg­hu­mo­ro­sabb sztárja. Úgy tűnik, az em­lé­ke­ze­tes lány­ké­rést ugyan­ilyen lagzi kö­vet­heti.

Kislánya kotyogta ki: Fiatal nőt szeret Ganxsta Zolee

Kislánya kotyogta ki: Fiatal nőt szeret Ganxsta Zolee

Talán maga sem hitte volna, hogy annyi csa­ló­dás után újra rá­ta­lál a bol­dog­ság!

Talán maga sem hitte volna, hogy annyi csa­ló­dás után újra rá­ta­lál a bol­dog­ság!

Exkluzív fotók, így romantikázott Debreczeni Zita és Gianni!

Exkluzív fotók, így romantikázott Debreczeni Zita és Gianni!

Imád­ják együtt fel­fe­dezni a vi­lá­got, most is kü­lön­le­ges hely­színre utaz­tak.

Az új­don­sült há­zas­pár imádja együtt fel­fe­dezni a vi­lá­got, most is kü­lön­le­ges hely­színre utaz­tak.

Dúsgazdag pasival kavar Mihalik Enikő!

Dúsgazdag pasival kavar Mihalik Enikő!

A férfi szo­ro­san kö­tő­dik a di­vat­szak­má­hoz.

A mo­dell a le­hető leg­job­bat vá­lasz­totta, hi­szen a férfi szo­ro­san kö­tő­dik a di­vat­szak­má­hoz.

Zokogva vallott a szakításról Stohl András

Zokogva vallott a szakításról Stohl András

Az élete tel­je­sen meg­vál­to­zott.

A szí­nész-mű­sor­ve­zető élete tel­je­sen meg­vál­to­zott, ami­óta meg­is­merte új ked­ve­sét, Évát.

Részleteket árult el közelgő esküvőjéről Liptai Claudia!

Részleteket árult el közelgő esküvőjéről Liptai Claudia!

A mű­sor­ve­zető bol­do­gabb nem is le­hetne, kisfi­á­val és ked­ve­sé­vel, Ádám­mal, új ér­tel­met nyert az élete.

A mű­sor­ve­zető bol­do­gabb nem is le­hetne, kisfi­á­val és ked­ve­sé­vel, Ádám­mal, új ér­tel­met nyert az élete.

Dúl a szerelem, új barátnője fenekét markolássza lefekvés előtt Curtis!

Dúl a szerelem, új barátnője fenekét markolássza lefekvés előtt Curtis!

A rap­per ha­lá­lo­san sze­rel­mes új ba­rát­nő­jébe.

A rap­per ha­lá­lo­san sze­rel­mes új ba­rát­nő­jébe, a ti­tok­za­tos fe­kete hajú lányba, aki­vel új közös képet osz­tott meg.

Itt az első fotó a világhírű magyar szupermodellről és párjáról

Itt az első fotó a világhírű magyar szupermodellről és párjáról

Min­denki sej­tette, de nem volt bi­zo­nyí­ték rá, hogy Mi­halik Enikő sze­rel­mes.

Dráma Pápai Joci családjában: Felesége csalódást okozott neki!

Dráma Pápai Joci családjában: Felesége csalódást okozott neki!

Fon­tos kér­dés­ben tér el a vé­le­mé­nye az éne­kes­nek és fe­le­sé­gé­nek! Ez nagy lelki meg­ráz­kód­ta­tást okoz!

Vajna Timi végre újra találkozott családjával Cannes-ban

Vajna Timi végre újra találkozott családjával Cannes-ban

Férje és a csa­ládja is meg­lá­to­gatta kül­föl­dön.

Andy Vajna végre a fe­le­sé­gé­vel lehet, akit a csa­ládja is meg­lá­to­ga­tott kül­föl­dön.

19 éves barátnője szülne gyermeket Benkő Dánielnek!

19 éves barátnője szülne gyermeket Benkő Dánielnek!

A lant­mű­vész és fi­a­tal ked­vese szá­mára nem prob­léma az ötven év kor­kü­lönb­ség, sőt már a csa­lád­ala­pí­tást ter­vez­ge­tik.

A lant­mű­vész és fi­a­tal ked­vese szá­mára nem prob­léma az ötven év kor­kü­lönb­ség, sőt már a csa­lád­ala­pí­tást ter­vez­ge­tik.

Hoppá, szakított gyermeke apjával Janicsák Veca

Hoppá, szakított gyermeke apjával Janicsák Veca

Bár sokan már az es­küvő idő­pont­ját ta­lál­gat­ták, az éne­kesnő kap­cso­lata 5 év után zá­tonyra fu­tott.

Bár sokan már az es­küvő idő­pont­ját ta­lál­gat­ták, az éne­kesnő kap­cso­lata 5 év után zá­tonyra fu­tott.

Berki Krisztián távollétében pakolt ki Hódi Pamela

Berki Krisztián távollétéről vallott Hódi Pamela!

Né­hány hétre kü­lön­vál­tak...

Az Édes Élet sztár­jai né­hány hétre kü­lön­vál­tak azért, hogy Krisz­tián ke­le­ten tesz­tel­hesse rá­ter­mett­sé­gét.

Eljegyezték a TV2 gyönyörű sztárját!

Eljegyezték a TV2 gyönyörű énekes sztárját!

Peti meg­gyű­rűzte - újabb es­küvő a hazai sztár­vi­lág­ban.

Peti meg­gyű­rűzte. A har­minc­egy éves éne­kesnő né­hány napja már meg­vál­toz­tatta a kö­zös­ségi ol­da­lon a stá­tu­szát.

Kikotyogták Rúzsa Magdi eljegyzésének részleteit

Kikotyogták Rúzsa Magdi eljegyzésének részleteit

Nem is sej­tette, mit ter­vez a sze­relme!

A nép­szerű éne­kesnő hét­főn je­len­tette be, hogy meny­asszony lesz! Igaz, ő csak egy ro­man­ti­kus római va­ká­ci­óra ké­szült.

Végre megmutatta - ő rabolta el a TV2-sztár szívét!

Végre megmutatta - ő rabolta el a TV2-sztár szívét!

Exe ba­rát­já­val végre bol­dog!

Nem ért­jük, mire vár­tak eddig... Fél évig hiába ke­reste az iga­zit a TV2 sztárja, aztán vá­rat­la­nul ta­lált rá a sze­re­lem. Bár, talán nem is volt annyira vá­rat­lan...

Elképesztő bejelentést tett Rúzsa Magdi

Elképesztő bejelentést tett Rúzsa Magdi

Ha­ma­ro­san tel­je­sen meg­vál­to­zik az élete! A nép­szerű éne­kesnő, aki évek óta várt erre a pil­la­natra, a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be a hírt.

Ha­ma­ro­san tel­je­sen meg­vál­to­zik az élete! A nép­szerű éne­kesnő, aki évek óta várt erre a pil­la­natra, a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be a hírt.

Vadonatúj szerepben tündököl Weisz Fanni!

Vadonatúj szerepben tündököl Weisz Fanni!

Olyas­mit ter­vez, ami iga­zán össze­hoz­hatja a si­ke­te­ket és a hal­ló­kat.

A gyö­nyörű siket mo­dell olyas­mit ter­vez, ami iga­zán össze­hoz­hatja a si­ke­te­ket és a hal­ló­kat.

Egy ország várta: Megmutatta választottját Nagy Adri

Egy ország várta: Megmutatta választottját Nagy Adri

A dögös ma­gyar éne­kesnő nem tit­ko­ló­zik to­vább! Meg­mu­tatta azt a férfit, aki el­ra­bolta a szí­vét!

Barátnőjével romantikázik, elhagyta az országot Hajdú Péter!

Barátnőjével romantikázik, elhagyta az országot Hajdú Péter!

A mű­sor­ve­zető újab­ban min­den al­kal­mat meg­ra­gad az uta­zásra.

A mű­sor­ve­zető újab­ban min­den al­kal­mat meg­ra­gad az uta­zásra, most a sze­rel­me­sek vá­ro­sá­ban káp­ráz­tatja el új ked­ve­sét, Esz­tert.

Még csak kilencéves, de máris könyvet ír Jakupcsek Gabriella kislánya!

Még csak kilencéves, de máris könyvet ír Jakupcsek Gabriella kislánya!

A mű­sor­ve­zető lánya, Emma Róza úgy dön­tött, kö­veti az édes­anyja pél­dá­ját.

A mű­sor­ve­zető lánya, Emma Róza úgy dön­tött, kö­veti az édes­anyja pél­dá­ját, hi­szen máris be­le­kez­dett a tit­kos mun­ká­la­tokba.

Nagy bejelentések, idén ezekre a sztáresküvőkre készülhetsz

Hatalmas bejelentések, idén ezekre a sztáresküvőkre készülhetsz

Néz­zük, Gi­anni és Deb­rec­zeni Zita es­kü­vője után mely hí­res­sé­gek kel­nek egybe még idén!

Férjhez megy Liptai Claudia! Íme a titkos eljegyzés részletei

Férjhez megy Liptai Claudia! Íme a titkos eljegyzés részletei

Párja végre meg­kérte a kezét!

Tün­dér­me­sébe illő va­ká­ci­ója utolsó nap­ján kér­ték meg a dögös mű­sor­ve­zető kezét!

Lerántotta a leplet: Izgalmas részletek Stohl András kapcsolatáról

Lerántotta a leplet: Izgalmas részletek Stohl András kapcsolatáról

Bő­be­szédű volt egy a neve el­hall­ga­tá­sát kérő in­for­má­tor...

Azt is mond­hat­nánk, bő­be­szédű volt egy a neve el­hall­ga­tá­sát kérő in­for­má­tor...