SZTÁR

LOVE

Ritka pillanat, közös fotón Kerényi Miklós Máté és fiatal szerelme

Ritka pillanat, közös fotón Kerényi Miklós Máté és fiatal szerelme

Több mint egy éve al­kot­nak egy párt, kap­cso­la­tuk pedig a kor­kü­lönb­ség el­le­nére is lát­ha­tóan rend­kí­vül har­mo­ni­kus és bol­dog.

Dúl a szerelem: romantikus fotón Hódi Pamela és kedvese

Dúl a szerelem: romantikus fotón Hódi Pamela és kedvese

A sztár­anyuka bol­do­gabb, mint va­laha, ezt pedig a róluk ké­szült képek is bi­zo­nyít­ják.

A sztár­anyuka bol­do­gabb, mint va­laha, ezt pedig a róluk ké­szült képek is bi­zo­nyít­ják.

Hatalmas örömhír: babát vár az ismert magyar énekesnő

Hatalmas örömhír: babát vár az ismert magyar énekesnő

Antal Timi bol­do­gabb, mint va­laha.

Antal Timi bol­do­gabb, mint va­laha.

Óriási döntést hozott Tóth Gabi, Krausz Gáborral jöhet a baba!

Óriási döntést hozott Tóth Gabi, Krausz Gáborral jöhet a baba!

Év­for­du­lót ün­ne­pelt.

Az éne­kesnő nem­rég ün­ne­pelte az egy­éves év­for­du­ló­ját a ked­ve­sé­vel, és úgy érzi, a sztár­séf mel­lett meg­ta­lálta a lelki tár­sát.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Valentin napon bukott le Katy Perry és Orlando Bloom: Végre eljegyezték egymást

Valentin napon bukott le Katy Perry és Orlando Bloom: Végre eljegyezték egymást

Az árul­kodó fotót maga az éne­kesnő édes­anyja tette közé a Fa­ce­boo­kon.

Az árul­kodó fotót maga az éne­kesnő édes­anyja tette közé a Fa­ce­boo­kon.

Családi életéről vallott Szinetár Dóra, neki ez a legfontosabb

Családi életéről vallott Szinetár Dóra, neki ez a legfontosabb

A szí­nésznő újra szín­padra állt.

A szí­nésznő újra szín­padra állt, de az el­sőd­le­ges sze­repe ennek el­le­nére is az anya­ság marad.

Nagy bejelentést tett Cooky kedvese, fotót is posztolt

Nagy bejelentést tett Cooky kedvese, fotót is posztolt

Ha­tal­mas az öröm!

Ha­tal­mas az öröm, De­bóra úgy érzi, párja va­lóra váltja min­den álmát. Kap­cso­la­tuk ezzel új szintre ért!

Stohl András vadul csókolta fiatal szerelmét, lefotózták

Stohl András vadul csókolta fiatal szerelmét, lefotózták

Buci és Vica már több mint két éve el­vá­laszt­ha­tat­la­nok, mégis ritka róluk a közös kép.

Buci és Vica már több mint két éve el­vá­laszt­ha­tat­la­nok, mégis ritka róluk a közös kép.

Aurelio elvitte a nap szerelmes posztja címet

Aurelio elvitte a nap szerelmes posztja címet

A fi­a­tal celeb sza­kí­tott a ha­gyo­má­nyok­kal és egy iga­zán őszinte kép­pel kö­szön­tötte meny­asszo­nyát.

A fi­a­tal celeb sza­kí­tott a ha­gyo­má­nyok­kal és egy iga­zán őszinte kép­pel kö­szön­tötte meny­asszo­nyát a sze­rel­me­sek nap­ján.

Duplán ünnepel Kulcsár Edina, édes fotót osztott meg a kisfiáról

Duplán ünnepel Kulcsár Edina, édes fotót osztott meg a kisfiáról

A csi­nos mo­dellt egy évvel ez­előtt óri­ási öröm érte, azóta pedig meg­szü­le­tett első gyer­meke, Medox is, aki be­ara­nyozza a min­den­nap­jait.

Csodálatos évfordulót ünnepelt Tóth Gabi

Csodálatos évfordulót ünnepelt Tóth Gabi

Az éne­kesnő szá­mára kü­lö­nös je­len­tő­ség­gel bír a sze­rel­me­sek napja, hi­szen egy éve, éppen ilyen­kor ta­lált rá a bol­dog­ságra.

Az éne­kesnő szá­mára kü­lö­nös je­len­tő­ség­gel bír a sze­rel­me­sek napja, hi­szen egy éve, éppen ilyen­kor ta­lált rá a bol­dog­ságra.

Végre! Újabb közös képet posztolt Vastag Csaba és szerelme

Végre! Újabb közös képet posztolt Vastag Csaba és szerelme

Együtt ün­ne­pel­ték az éne­kes szü­le­tés­nap­ját. A sztár­pár su­gár­zik a bol­dog­ság­tól!

Együtt ün­ne­pel­ték az éne­kes szü­le­tés­nap­ját. A sztár­pár su­gár­zik a bol­dog­ság­tól!

Megdöbbentő szerelmi vallomást tett Pintér Tibor exe

Megdöbbentő szerelmi vallomást tett Pintér Tibor exe

Bár a Va­len­tin nap még odébb van, Fridi és rej­té­lyes ked­vese elő­re­hoz­ták a sze­rel­me­sek ün­ne­pét!

Bár a Va­len­tin nap még odébb van, Fridi és rej­té­lyes ked­vese elő­re­hoz­ták a sze­rel­me­sek ün­ne­pét! De vajon ki az új lovag?

Elképesztő, mit csinált Hódi Pamela kislánya Kulcsár Edinával

Elképesztő, mit csinált Hódi Pamela kislánya Kulcsár Edinával

Edina egy ara­nyos fotót is meg­osz­tott.

Edina egy ara­nyos fotót is meg­osz­tott.

Bevallotta, ettől retteg párkapcsolatában Janza Kata

Bevallotta, ettől retteg párkapcsolatában Janza Kata

A szí­nésznő őszin­tén val­lott fé­lel­mé­ről és Pesák Ádám­mal való kap­cso­la­tá­ról.

Hűha, szerelmes üzenetet kapott Várkonyi Andrea

Hűha, szerelmes üzenetet kapott Várkonyi Andrea

Egy tit­kos hó­doló lepte meg.

Egy tit­kos hó­doló lepte meg.

Megható, amit Szinetár Dóra gyermeke tett

Megható, amit Szinetár Dóra gyermeke tett

Kü­lön­le­ges üze­net­tel lepte meg.

Kü­lön­le­ges üze­net­tel lepte meg édes­any­ját Zorka. Nézd meg te is az aján­dé­kot!

Elképesztő titkot árult el a sztár: ezért házasodott meg olyan gyorsan

Elképesztő titkot árult el a sztár: ezért házasodott meg olyan gyorsan

A 24 éves pop­sztár val­lása miatt pró­bálta magát tar­tóz­tatni a szex­től.

A 24 éves pop­sztár val­lása miatt pró­bálta magát tar­tóz­tatni a szex­től.

Meglepő őszinteséggel vallott szakításáról a TV2 sztárja

Meglepő őszinteséggel vallott szakításáról a TV2 sztárja

Fél év után újra szingli.

Leg­utóbbi ked­ve­sé­vel fél évig tar­tott a ro­mánc...

Gyereket szülne fiatal szerelmének Polyák Lilla

Gyereket szülne fiatal szerelmének Polyák Lilla

Már három éve tart a bol­dog­sá­guk!

Ele­inte senki sem hitt a kap­cso­la­tuk­ban, de ala­po­san vissza­vág­tak a két­ke­dők­nek. Már három éve tart a bol­dog­sá­guk!

Az első intim fotó: Ő Tóth Vera új szerelme

Az első intim fotó: Ő Tóth Vera új szerelme

Az éne­kesnő Mad­rid­ban ro­man­ti­ká­zik a ti­tok­za­tos hó­do­ló­val.

Az éne­kesnő Mad­rid­ban ro­man­ti­ká­zik a ti­tok­za­tos hó­do­ló­val, aki azon­nal le­vette őt a lá­bá­ról!

Nagy a boldogság, hatalmas örömhírt jelentett be a magyar színésznő

Nagy a boldogság, hatalmas örömhírt jelentett be a magyar színésznő

Létay Dóra és ifj. Éliás Gyula már két éve alkot egy párt, most pedig fon­tos dön­tést hoz­tak.

Ez a sármos séf Tóth Vera új szerelme, mindenki rá tippel

Ez a sármos séf Tóth Vera új szerelme, mindenki rá tippel

Az éne­kesnő hiába tett meg min­dent, hogy el­tit­kolja új ked­vese ki­lé­tét, a kel­le­té­nél kissé több in­for­má­ciót cse­peg­te­tett.

Az éne­kesnő hiába tett meg min­dent, hogy el­tit­kolja új ked­vese ki­lé­tét, a kel­le­té­nél kissé több in­for­má­ciót cse­peg­te­tett. Ki­de­rült, kivel ro­man­ti­ká­zott Mad­rid­ban!

Sosem látott fotó került elő Rubint Rékáról és Schobert Norbiról

Sosem látott fotó került elő Rubint Rékáról és Schobert Norbiról

A kép 17 évvel ez­előtt ké­szült a sze­rel­mes­pár­ról.

A kép 17 évvel ez­előtt ké­szült a sze­rel­mes­pár­ról.

Clint Eastwood új barátnője 65 évvel fiatalabb nála

Clint Eastwood új barátnője 65 évvel fiatalabb nála

Ko­ráb­ban Mick Jag­ger párja volt.

A fi­a­tal pro­du­cer­lány ko­ráb­ban Mick Jag­ger mel­lett pró­bálta ki, hogy mi­lye­nek a jóval idő­sebb pasik.

Újra szerelmes: sejtelmes fotót osztott meg Pintér Tibor exe

Újra szerelmes: sejtelmes fotót osztott meg Pintér Tibor exe

Si­ke­rült túl­ten­nie magát a sza­kí­tá­son.

Úgy tűnik, si­ke­rült túl­ten­nie magát a sza­kí­tá­son.

Mérföldkőhöz érkezett Gönczi Gáborék élete, nagy az öröm

Mérföldkőhöz érkezett Gönczi Gáborék élete, nagy az öröm

A tévés és fe­le­sége úgy dön­töt­tek, ki­pró­bál­ják, hogy vi­seli kisfiuk a böl­csit.

A nép­szerű tévés és fe­le­sége nem­ré­gi­ben úgy dön­töt­tek, ki­pró­bál­ják, ho­gyan vi­seli a kisfiuk a böl­csit. A két­éves Áron ele­inte na­gyon él­vezte a gye­re­kek tár­sa­sá­gát.

Kamerába szólta el magát: Lánykérésre készül a magyar énekes

Kamerába szólta el magát: Lánykérésre készül a magyar énekes

A fi­a­ta­lok alig egy éve sze­ret­tek egy­másba...

A fi­a­ta­lok alig egy éve sze­ret­tek egy­másba, on­nan­tól pedig gyor­san ha­lad­nak az ese­mé­nyek. Ádám épp a Ri­post ka­me­rája előtt val­lott ter­vé­ről.

Döbbenetes vallomás, így hódította meg Szűcs Judithot Szécsi Pál

Döbbenetes vallomás, így hódította meg Szűcs Judithot Szécsi Pál

"Akkor már ott vol­tak a hegek a nya­kán, már túl volt egy gé­ge­met­szé­sen."

"Akkor már ott vol­tak a hegek a nya­kán, már túl volt egy gé­ge­met­szé­sen, és ez nem ha­gyott nyu­godni."

Hihetetlen, hol kapott szerelmes üzenetet Tóth Gabi

Hihetetlen, hol kapott szerelmes üzenetet Tóth Gabi

Itt fe­dezte fel...

Ha az ember lánya-fia sze­rel­mes, bár­hol képes meg­látni az apró, szív­hez szóló üze­ne­te­ket. Gabi most itt fe­dezte fel...

Hatalmas örömhírt jelentett be a magyar énekes, jöhet a baba

Hatalmas örömhírt jelentett be a magyar énekes, jöhet a baba

Egy­más­sal akar­ják le­élni az éle­tü­ket.

A fi­a­tal te­het­ség és ked­vese csu­pán nyolc hó­napja ta­lált egy­másra, de máris tud­ják, hogy egy­más­sal akar­ják le­élni az éle­tü­ket.

Tündéri fotó, ezt tette Szinetár Dóra kisfia a színházban

Tündéri fotó, ezt tette Szinetár Dóra kisfia a színházban

A szí­nésznő vissza­tér az Ope­rettbe, ahol a Re­becca című mu­si­cal fő­sze­re­pét játssza.

A szí­nésznő vissza­tér az Ope­rettbe, ahol a Re­becca című mu­si­cal fő­sze­re­pét játssza.

Ők voltak a legfontosabb nők Andy Vajna életében

Ők voltak a legfontosabb nők Andy Vajna életében

Ma­gán­éle­tét min­dig óvta.

Ma­gán­éle­tét min­dig óvta.

Kiderült a különös szerelmi kapcsolat: Kovács Kati nem hitt a fülének

Kiderült a különös szerelmi kapcsolat: Kovács Kati nem hitt a fülének

A Já­szai Mari-díjas szí­nész nem tit­kolja to­vább, hogy éve­ken át áb­rán­do­zott az éne­kes­nő­ről!

Bővülhet Edvin Marton családja: újabb babára vágyik a felesége

Bővülhet Edvin Marton családja: újabb babára vágyik a felesége

A he­ge­dű­mű­vészt győz­ködi csi­nos fe­le­sége, hogy vál­lal­ja­nak még egy gye­re­ket.

A he­ge­dű­mű­vészt győz­ködi a fe­le­sége, vál­lal­ja­nak még egy gye­re­ket.

Elolvadtunk, kiderült, mi lesz a sztármami kislányának a neve

Elolvadtunk, kiderült, mi lesz a sztármami kislányának a neve

Jes­sica Simp­son a ba­ba­váró bulin je­len­tette be kis­lá­nya nevét.

Jes­sica Simp­son a ba­ba­váró bulin je­len­tette be kis­lá­nya nevét.

Nem hiszed el, mivel lepte meg szerelme Hódi Pamelát

Nem hiszed el, mivel lepte meg labdarúgó szerelme Hódi Pamelát!

Már egy éve tart a mo­dell-üz­let­asszony és a profi fo­cista kap­cso­lata! Pa­mela cso­dás aján­dé­kot ka­pott.

Már egy éve tel­jes tart a mo­dell-üz­let­asszony és a profi fo­cista kap­cso­lata! Úgy tűnik, sze­rel­mük ki­állta a so­ka­kat meg­vi­selő táv­kap­cso­lat pró­bá­ját! Pa­mela azon­nal meg­osz­totta ra­jon­gó­i­val az örö­mét és at év­for­du­lóra ka­pott aján­dé­ká­ról ké­szült fo­tóit.

Lehullt a lepel: ilyen érzelmek fűzik egymáshoz a TV2 két sztárját

Lehullt a lepel: ilyen érzelmek fűzik egymáshoz a TV2 két sztárját

Hanna el­mondta mit gon­dol csa­pat­tár­sá­ról, Ger­gő­ről.

Hanna el­mondta mit gon­dol csa­pat­tár­sá­ról, Ger­gő­ről.

Tündéri szelfin bújik édesanyjához Szinetár Dóra egyéves kisfia!

Tündéri szelfin bújik édesanyjához Szinetár Dóra egyéves kisfia!

A ra­jon­gók szí­vét is meg­me­len­geti.

A gyö­nyörű szí­nésznő és kisfia kö­zött lát­ha­tóan olyan szo­ros ka­pocs van, ami a ra­jon­gók szí­vét is meg­me­len­geti.

Örömhírt közölt az elvált sztárapuka: eljegyezte szerelmét

Örömhírt közölt az elvált sztárapuka: eljegyezte Schwarzenegger lányát

Fe­jest ug­rott a kap­cso­latba.

A si­ke­res szí­nész alig vált el hi­va­ta­lo­san, máris fe­jest ug­rott egy újabb ko­moly kap­cso­latba.

Hajdú Péter: Idén megtalálom az igazit

Hajdú Péter: Idén megtalálom az igazit

Egyet­len rövid kap­cso­la­tot le­szá­mítva 2 és fél éve a leg­ka­pó­sabb szingli hí­res­ség, de már ő maga is unja ezt a ti­tu­lust és bízik benne, a 2019-es évben újra rá­ta­lál a sze­re­lem.

Egyet­len rövid kap­cso­la­tot le­szá­mítva 2 és fél éve a leg­ka­pó­sabb szingli hí­res­ség, de már ő maga is unja ezt a ti­tu­lust és bízik benne, a 2019-es évben újra rá­ta­lál a sze­re­lem.

Nagy bejelentést tett Pécsi Ildikó: újra oltár elé állna

Nagy bejelentést tett Pécsi Ildikó: újra oltár elé állna

Pécsi Il­dikó és férje most ün­ne­pelte az arany­la­ko­dal­mát, és akár még a fo­ga­dal­mu­kat is meg­újít­hat­ják.

Pécsi Il­dikó és férje most ün­ne­pelte az arany­la­ko­dal­mát, és akár még a fo­ga­dal­mu­kat is meg­újít­hat­ják.

Nánási Pál intim fotót osztott meg a meztelen Ördög Nóráról

Nánási Pál intim fotót osztott meg a meztelen Ördög Nóráról

Olyas­mit mu­ta­tott, amit eddig csak ke­ve­sek lát­hat­tak.

Olyas­mit mu­ta­tott, amit eddig csak ke­ve­sek lát­hat­tak.

Tündéri fotón mutatta meg ritkán látott gyerekeit Pásztor Anna

Tündéri fotón mutatta meg ritkán látott gyerekeit Pásztor Anna

Az éne­kes­nő­nek nem szo­kása meg­osz­tani a csa­ládi éle­tük min­den pil­la­na­tát a nagy­kö­zön­ség­gel, ám ez­út­tal ki­vé­telt tett.

Tündéri fotókon mutatta meg lányát és kisfiát Szinetár Dóra!

Tündéri fotókon mutatta meg lányát és kisfiát Szinetár Dóra!

Na­gyon él­ve­zik a telet.

A szí­nésznő már több­ször en­ge­dett be­te­kin­tést az éle­tébe, most cso­dá­la­tos gyer­me­ke­i­ről ké­szí­tett fo­tó­kat.

Nagy Feró: Máris imádom a kisunokámat!

Nagy Feró: Máris imádom a kisunokámat!

Úszik a bol­dog­ság­ban.

Úszik a bol­dog­ság­ban a Be­at­rice front­em­bere, aki­nek két hét­tel ez­előtt meg­szü­le­tett a má­so­dik uno­kája.

Élő adásban csalt könnyeket férje szemébe Pécsi Ildikó

Élő adásban csalt könnyeket férje szemébe Pécsi Ildikó

A Kos­suth-díjas szí­nésznő hétfő reg­gel a Mok­ká­ban sza­valt el egy ver­set a fér­jé­nek.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő hétfő reg­gel a Mok­ká­ban sza­valt el egy ver­set a fér­jé­nek, aki­vel im­má­ron ötven éve élnek bol­do­gan.

Exkluzív fotó: megkeresztelték Kulcsár Edina kisfiát

Exkluzív fotó: megkeresztelték Kulcsár Edina kisfiát

De­cem­ber­ben ke­resz­tel­ték a szü­lő­ket.

Edina és férje, Csuti de­cem­beri ke­resz­te­lője után teg­nap kisfiuk, Medox is át­élte az ün­nepi pil­la­na­to­kat.

Tündéri fotó: lesd meg Kulcsár Edináék meghitt napját

Tündéri fotó: lesd meg Kulcsár Edináék meghitt napját

Kisfia min­den­kit el­va­rá­zsol.

A szép­ség­ki­rálynő kisfia min­den­kit el­va­rá­zsol.

Óriási öröm érte Pécsi Ildikót, valóra vált az álma!

Óriási öröm érte Pécsi Ildikót, valóra vált az álma!

A Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő és fut­bal­lista férje, Szűcs Lajos éppen ötven évvel ez­előtt fo­gad­tak örök hű­sé­get.

A Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő és fut­bal­lista férje, Szűcs Lajos éppen ötven évvel ez­előtt fo­gad­tak örök hű­sé­get.

Ez nem semmi, így ünnepelte a szilvesztert Szinetár Dóra kisfia

Ez nem semmi, így ünnepelte a szilvesztert Szinetár Dóra kisfia

A szí­nész­nő­nél vi­dá­man kez­dő­dött az új év.

A szí­nész­nő­nél vi­dá­man kez­dő­dött az új év, ezt mi sem bi­zo­nyítja job­ban, mint a leg­újabb fo­tója.

Mi történhetett? Kikosarazta párja a magyar színészt

Mi történhetett? Kikosarazta párja a magyar színészt

MÁZS el akarta venni sze­rel­mét.

Mé­szá­ros Árpád Zsolt az ün­ne­pek­kor akarta az oltár elé ve­zetni meny­asszo­nyát. Terve azon­ban balul sült el, nemet mon­dott a ked­vese.

Nagy bébibumm: ők voltak a legcukibb sztárbabák 2018-ban

Nagy bébibumm: ők voltak a legcukibb sztárbabák 2018-ban

Sok hazai hí­res­ség­hez jött a gólya.

Idén ren­ge­teg hazai hí­res­ség­hez ér­ke­zett meg a gólya. Nézd meg te is!

Tönkrement a kapcsolata Demcsák Zsuzsának, őszintén vallott az okokról

Tönkrement a kapcsolata Demcsák Zsuzsának, őszintén vallott az okokról

A tévés hiába pró­bálta, nem tudta meg­men­teni a sze­rel­mü­ket.

A tévés hiába pró­bálta, nem tudta meg­men­teni a sze­rel­mü­ket. A tör­tén­tek miatt saját magát hi­báz­tatta. A hely­ze­tén az sem se­gí­tett, hogy ami neki nem ment, az a szü­le­i­nél és a nagy­szü­le­i­nél egy­aránt mű­kö­dik: a hosszú, bol­dog pár­kap­cso­lat.

Rengeteget nőtt: édes fotót osztott meg kisfiáról Szinetár Dóra

Rengeteget nőtt: édes fotót osztott meg kisfiáról Szinetár Dóra

A szí­nésznő har­ma­dik gyer­meke, Benji, már el­múlt egy­éves, és most már egye­dül fel is tud állni.

A szí­nésznő har­ma­dik gyer­meke, Benji, már el­múlt egy­éves, és most már egye­dül fel is tud állni.

Őszintén vallott párkapcsolatáról Tücsi!

Őszintén vallott párkapcsolatáról Tücsi!

Ha­ma­ro­san meg­szü­le­tik a gyer­meke.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek ha­ma­ro­san meg­szü­le­tik az első gyer­meke, ennek örö­mére pedig össze­gezte az el­múlt év ta­pasz­ta­la­tait.

Nem hiszed el, milyen ajándékkal lepték meg Tóth Andit

Nem hiszed el, milyen ajándékkal lepték meg Tóth Andit

Az éne­kesnő hi­he­tet­le­nül bol­dog.

Az éne­kesnő hi­he­tet­le­nül bol­dog.

Árulkodó fotó: a jelek szerint ikrei lesznek a TV2 sztárjának

Árulkodó fotó: a jelek szerint ikrei lesznek a TV2 sztárjának

A nép­szerű mű­sor­ve­zető a hét­vé­gén je­len­tette be, hogy fi­a­tal ked­ve­sé­vel to­vább bővül a csa­lád­juk, ám azt nem tette egy­ér­tel­művé, hogy hány fővel.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető a hét­vé­gén je­len­tette be, hogy fi­a­tal ked­ve­sé­vel to­vább bővül a csa­lád­juk, ám azt nem tette egy­ér­tel­művé, hogy hány fővel.

Valami készül, esküvői ruhába bújt a magyar műsorvezető

Valami készül, esküvői ruhába bújt a magyar műsorvezető

Csil­lát anyu­kája kí­sérte el a ru­ha­pró­bára. Vajon ha­ma­ro­san az oltár elé áll?

Csil­lát anyu­kája kí­sérte el a ru­ha­pró­bára. Vajon ha­ma­ro­san az oltár elé áll?

Megmutatta új szerelmét Árpa Attila exe

Megmutatta új szerelmét Árpa Attila exe

Utolsó vlog epi­zód­já­ban le­hullt a lepel, ki az, aki el­ra­bolta Sza­bina szí­vét. Nézd meg te is!

Utolsó vlog epi­zód­já­ban le­hullt a lepel, ki az, aki el­ra­bolta Sza­bina szí­vét. Nézd meg te is!

Újra apa lesz Cooky! Így tudatta az örömhírt

Újra apa lesz Cooky! Így tudatta az örömhírt

Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg.

Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg a friss hírt ked­ve­sé­vel együtt. Nagy az öröm az egész csa­lád­ban.

Megható, amit Balázs Andi tett: két életet mentett meg

Megható, amit Balázs Andi tett: két életet mentett meg

Kü­lö­nös meg­le­pe­tés érte a szí­nész­nőt.

Kü­lö­nös meg­le­pe­tés érte ka­rá­csony­kor a szí­nész­nőt. Pár­já­val együtt nem várt aján­dé­kok­kal gaz­da­god­tak. Sza­va­i­val élve: immár 8-an van­nak a fal­ká­ban.

Hihetetlenül édes fotón Kulcsár Edina kisfia, kiderült, kire hasonlít!

Hihetetlenül édes fotón Kulcsár Edina kisfia, kiderült, kire hasonlít!

A három hó­na­pos kisfiú élete első ka­rá­cso­nyát ün­ne­pelte a szü­le­i­vel, fo­tója lát­tán tel­je­sen meg­ha­tód­tak a ra­jon­gók.

Karácsonykor kérték meg a kezét: elkelt a világhírű modell

Karácsonykor kérték meg a kezét: elkelt a világhírű modell

Heidi uj­jára har­mad­szor ke­rült gyűrű.

Heidi uj­jára har­mad­szor ke­rült gyűrű.

Pikáns fotó, az ágyban kapták le Hódi Pamelát és kedvesét

Pikáns fotó, az ágyban kapták le Hódi Pamelát és kedvesét

A sztár­anyuka Nosz­va­jon ro­man­ti­ká­zik Ben­cé­vel, ahova kis­lá­nyuk is el­kí­sérte őket.

A sztár­anyuka Nosz­va­jon ro­man­ti­ká­zik Ben­cé­vel, ahova kis­lá­nyuk is el­kí­sérte őket.

Nem semmi: Így vallott szerelmet Oszter Sándor felesége

Nem semmi: Így vallott szerelmet Oszter Sándor felesége

Fa­i­loni Do­na­tella ma is ra­jong a fér­jéért, pedig már hosszú évek óta van­nak együtt.

Melyik első karácsonyos sztárbaba fotója a legcukibb?

Melyik első karácsonyos sztárbaba fotója a legcukibb?

Eva Lon­go­ria és Bri­gitte Ni­el­sen ka­rá­cso­nya is más volt, mint az ed­di­giek, hála a pici ba­bá­ik­nak.

Meghitt karácsony: gyönyörű feleségével ünnepel Tilla - Fotó

Meghitt karácsony: gyönyörű feleségével ünnepel Tilla - Fotó

Nagy sze­re­tet­ben ün­ne­pel a nép­szerű mű­sor­ve­zető is. Ar­cukra van írva a bol­dog­ság.

Nagy sze­re­tet­ben ün­ne­pel a nép­szerű mű­sor­ve­zető is. Ar­cukra van írva a bol­dog­ság.

Meghitt ünneplés: lesd meg Hódi Pameláék romantikus karácsonyát

Meghitt ünneplés: lesd meg Hódi Pameláék romantikus karácsonyát

A sztár­anyuka és ked­vese be­te­kin­tést en­ged­tek a meg­hitt pil­la­na­tokba.

A sztár­anyuka és ked­vese be­te­kin­tést en­ged­tek a meg­hitt pil­la­na­tokba.

Kiszivárgott, teljes titokban házasodott meg karácsonykor Miley Cyrus

Kiszivárgott, teljes titokban házasodott meg karácsonykor Miley Cyrus

A fi­a­tal éne­kesnő már rég­óta együtt van szí­nész sze­rel­mé­vel, most pedig úgy dön­töt­tek, hogy végre össze­kö­tik az éle­tü­ket.

Bármelyik percben megszülethet a Szomszédok sztárjának unokája

Bármelyik percben megszülethet a Szomszédok sztárjának unokája

A nép­szerű szí­nésznő szám sze­rint a he­te­dik uno­ká­ját várja, mi­u­tán már van neki három vér sze­rinti és három fo­ga­dott lur­kója.

Karácsonyi sztárposta: ezt üzenik egymásnak a hírességek

Karácsonyi sztárposta: ezt üzenik egymásnak a hírességek

Töb­bek kö­zött Kul­csár Edina, Nagy Feró és Badár Tamás is át­adta jó­kí­ván­sá­gait.

Töb­bek kö­zött Kul­csár Edina, Nagy Feró és Badár Tamás is át­adta jó­kí­ván­sá­gait.