SZTÁR

LOVE

Elképesztő nászúton kalandozik a magyar színész

Elképesztő nászúton kalandozik a magyar színész

Két hete kel­tek útra...

Kris­tóf és élete párja több mint két hete kel­tek útra, hogy ja­nu­ári es­kü­vő­jük után meg­ko­ro­náz­zák a mé­zes­he­te­ket egy má­so­dik nász­út­tal.

Sugárzik a boldogságtól: így megnőtt Antal Timi pocakja

Sugárzik a boldogságtól: így megnőtt a várandós magyar énekesnő pocakja

Antal Timi nyár vé­gére várja első gyer­me­két. A meg­szo­kott­nál is job­ban ra­gyog.

Megható találkozás, életében először látta Oláh Gergő lányát a dédije

Megható találkozás, életében először látta Oláh Gergő lányát a dédije

Az idős asszony most lát­hatta elő­ször a csa­lád leg­ki­sebb tag­ját, Annát.

Az idős asszony most lát­hatta elő­ször a csa­lád leg­ki­sebb tag­ját, Annát.

Könnyfakasztó vallomást tett Weisz Fanni, férje sem talált szavakat

Könnyfakasztó vallomást tett Weisz Fanni, férje sem talált szavakat

A gyö­nyörű ma­gyar mo­dell na­gyon meg­ható sza­vak­kal val­lott sze­rel­met pár­já­nak.

Teljesen megváltoztatta a terhesség Curtis kedvesét

Teljesen megváltoztatta a terhesség Curtis kedvesét

A rap­per sze­relme sok­kal tü­rel­me­sebbé vált, ami­óta vá­ran­dós lett, úgy érzi, a baba jó irányba vál­toz­tatta a sze­mé­lyi­sé­gét.

Rippel Feri újra szerelmes, ezzel a gyönyörű nővel jár

Rippel Feri újra szerelmes, ezzel a gyönyörű nővel jár a cirkuszművész

Újra rá­ta­lált a bol­dog­ság az Ér­de­mes Mű­vész díj­jal ki­tün­te­tett, Gu­in­ness-re­kor­der sztárra.

Újra rá­ta­lált a bol­dog­ság az Ér­de­mes Mű­vész díj­jal ki­tün­te­tett, Gu­in­ness-re­kor­der sztárra.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Riválisát vitte randizni: így vélekedett a találkozóról a TV2 sztárja

Riválisát vitte randizni: így vélekedett a találkozóról a TV2 sztárja

A Baj­no­kok ver­seny­zője exk­lu­zív rész­le­te­ket árult el a ran­de­vú­ról.

A Baj­no­kok ver­seny­zője exk­lu­zív rész­le­te­ket árult el a ran­de­vú­ról.

Elképesztően aranyos: videón mutatta meg kacagó kisfiát Szinetár Dóra

Elképesztően aranyos: videón mutatta meg kacagó kisfiát Szinetár Dóra

Ha­tal­mas nép­sze­rű­ség­nek ör­vend a szí­nésznő fel­vé­tele a ra­jon­gói kö­zött.

Kiderült a titok, így hívják majd a magyar énekesnő kislányát

Kiderült a titok, így hívják majd a magyar énekesnő kislányát

Nem sokat he­zi­tál­tak.

Az éne­kesnő és párja nem sokat he­zi­tált a szü­le­tendő gyer­me­kük nevén. A kis­papa ja­vas­la­tát ugyanis azon­nal el­fo­gadta a sze­relme.

Érzelmes versben öntötte ki szívét Justin Bieber, csak rá számíthat

Érzelmes versben öntötte ki szívét Justin Bieber, csak rá számíthat

A fi­a­tal éne­kes men­tá­lis ál­la­pota nem túl sta­bil.

A fi­a­tal éne­kes men­tá­lis ál­la­pota nem túl sta­bil, de fi­a­tal fe­le­sége min­dig mel­lette áll. A sztár ezt egy sze­rel­mes vers­sel kö­szönte meg neki.

Pikáns fénykép: a hálószobában készült fotó Tóth Andiékról

Pikáns fénykép: a hálószobában készült fotó Tóth Andiékról

Dúl a sze­re­lem a két éne­kes kö­zött, a ra­jon­gók­kal fris­sen meg­osz­tott kép is ezt bi­zo­nyítja.

Dúl a sze­re­lem a két éne­kes kö­zött, a ra­jon­gók­kal fris­sen meg­osz­tott kép is ezt bi­zo­nyítja.

Hatalmas boldogság: mindenki gratulált Balázs Andinak

Hatalmas boldogság: mindenki gratulált Balázs Andinak

Már 17 éve él bol­dog kap­cso­lat­ban.

Már 17 éve él bol­dog kap­cso­lat­ban.

Fény derült a titokra, világhírű séf udvarolt Medveczky Ilonának

Fény derült a titokra, világhírű séf udvarolt Medveczky Ilonának

A sztá­rok is­mert séfje em­lé­kére nyi­tot­tak ét­ter­met. Régi ba­rá­tai és kol­lé­gái mel­lett, mú­zsája, Med­veczky Ilona is részt vett az ün­nep­sé­gen.

A sztá­rok is­mert séfje em­lé­kére nyi­tot­tak ét­ter­met. Régi ba­rá­tai és kol­lé­gái mel­lett, mú­zsája, Med­veczky Ilona is részt vett az ün­nep­sé­gen.

Ötödször lett apa az 52 éves sztár, a kicsi máris az Instagram kedvence

Ötödször lett apa az 52 éves sztár, a kicsi máris az Instagram kedvence

A sztár­séf és fe­le­sége ha­tár­ta­la­nul bol­dog.

A sztár­séf és fe­le­sége ha­tár­ta­la­nul bol­dog, mert a baba egész­sé­ge­sen jött vi­lágra csü­tör­tö­kön.

Elárulta Tóth Vera a titkot, így talált rá végre a szerelem

Elárulta Tóth Vera a titkot, így talált rá végre a szerelem

A 34 éves éne­kesnő élete pár hó­nap­pal ez­előtt lett tel­jes, ami­kor hosszú idő után újra sze­re­lembe esett.

A 34 éves éne­kesnő élete pár hó­nap­pal ez­előtt lett tel­jes, ami­kor hosszú idő után újra sze­re­lembe esett.

Óriási örömhír, megszületett a népszerű magyar énekes első gyermeke

Óriási örömhír, megszületett a népszerű magyar énekes első gyermeke

A hí­res­ség négy évvel ez­előtt vette fe­le­sé­gül Szil­viát. Na­gyon rég­óta vágy­tak már egy kis­ba­bára.

Irigylésre méltó pár: romantikus fotón Szinetár Dóra és férje

Irigylésre méltó pár: romantikus fotón Szinetár Dóra és férje

Dóra nagyfia vi­gyá­zott Ben­já­minra.

A szí­nész­há­zas­pár né­hány órát töl­tött el ket­tes­ben a vá­ros­ban, mi­köz­ben Dóra nagyfia vi­gyá­zott a kis Ben­já­minra.

Harry herceg azóta elvarázsolva él, hogy ismeri Meghant, sokan aggódnak

Harry herceg azóta elvarázsolva él, hogy ismeri Meghant, sokan aggódnak

A her­ceg nem tudja le­venni a sze­mét Sus­sex 37 éves her­ceg­né­jé­ről. Még most sem múlt el nála a ró­zsa­szín köd.

Dúl a szerelem: ezt tervezi kedvesével Tóth Vera

Dúl a szerelem: ezt tervezi kedvesével Tóth Vera

Az éne­kesnő bol­do­gabb, mint va­laha, úgy érzi, meg­ta­lálta az iga­zit. Sőt, szin­tet is lép­het a kap­cso­la­tuk.

Az éne­kesnő bol­do­gabb, mint va­laha, úgy érzi, meg­ta­lálta az iga­zit. Sőt, szin­tet is lép­het a kap­cso­la­tuk.

Hatalmas az öröm: elárulta születendő gyermeke nemét a magyar énekesnő

Hatalmas az öröm: elárulta születendő gyermeke nemét a magyar énekesnő

Antal Timi és Demkó Gergő el­ké­pesz­tően bol­dog. Ha­ma­ro­san ke­zükbe fog­hat­ják első gyer­me­kü­ket.

Hatalmas örömhír, harmadszor is kislánya lesz a sármos sztárszínésznek

Hatalmas örömhír, harmadszor is kislánya lesz a sármos sztárszínésznek

A sztára­puka és ked­vese ta­valy ős­szel je­len­tette be, hogy ismét gye­re­kük szü­le­tik.

Harmadik gyermekével várandós a világhírű modell

Harmadik gyermekével várandós a világhírű modell

A 35 éves mo­dell, és a 28 éves vál­lal­kozó sze­relme már na­gyon vár­ják a pici ér­ke­zé­sét.

A 35 éves mo­dell, és 28 éves sze­relme már na­gyon vár­ják a pici ér­ke­zé­sét.

Szerelmi vallomás: így vélekedik a milliárdos férjéről Csősz Bogi

Szerelmi vallomás: így vélekedik a milliárdos férjéről Csősz Bogi

A lu­xus­fe­le­ség 11 éve is­merte meg fér­jét, pont a szü­le­tés­napja előtt. Sze­rel­mük azóta tö­ret­len.

A lu­xus­fe­le­ség 11 éve is­merte meg fér­jét, pont a szü­le­tés­napja előtt.

Hűha, az ágyban kapták le Weisz Fannit és férjét

Hűha, az ágyban kapták le Weisz Fannit és férjét

Por­tu­gá­li­á­ban ro­man­ti­káz­nak.

A mo­dell és sze­relme Por­tu­gá­li­á­ban ro­man­ti­káz­nak.

Hatalmas örömhírt jelentett be Kulcsár Edina, mindenki gratulált

Hatalmas örömhírt jelentett be Kulcsár Edina, mindenki gratulált

Az is­mert szép­ség büsz­kén új­sá­golta el a hírt a kö­zös­ségi ol­da­lán.

Az is­mert szép­ség büsz­kén új­sá­golta el a hírt a kö­zös­ségi ol­da­lán.

Komoly döntést hozott Baronits Gábor, ez már végleges

Komoly döntést hozott Baronits Gábor, ez már végleges

Édes­anyja, Ungár Anikó előtt tisz­te­leg ezzel. Ra­jon­gói sze­rint na­gyon szép gesz­tus volt ez Gá­bor­tól.

Édes­anyja, Ungár Anikó előtt tisz­te­leg ezzel. Ra­jon­gói sze­rint na­gyon szép gesz­tus volt ez Gá­bor­tól.

Megmutatta gömbölyödő pocakját Curtis menyasszonya

Megmutatta gömbölyödő pocakját Curtis menyasszonya

Las­san már a ha­to­dik hó­nap­ban jár.

Las­san már a ha­to­dik hó­nap­ban jár Krisz­tike.

Schmuck Andor máris összeköltözött 22 éves párjával, így élnek

Schmuck Andor máris összeköltözött 22 éves párjával, így élnek

Az álom­pár csak a Ri­post­nak mu­tatta meg a sze­relmi fész­ket. Így tel­nek a min­den­nap­jaik!

Az álom­pár csak a Ri­post­nak mu­tatta meg a sze­relmi fész­ket. Így tel­nek a min­den­nap­jaik!

Újra rátalált a szerelem, Fluort is meglepte, ki rabolta el a szívét

Újra rátalált a szerelem, Fluort is meglepte, ki rabolta el a szívét

A ma­gyar rap­per már évek óta is­meri ba­rát­nő­jét.

A ma­gyar rap­per már évek óta is­meri ba­rát­nő­jét, de eddig egyi­kük sem gon­dolta, hogy sze­re­lem lesz a kap­cso­lat­ból.

Pintér Tibor nagy bejelentést tett: újra babát szeretne

Pintér Tibor nagy bejelentést tett: újra babát szeretne

A szí­nész úgy érzi, 21 évvel fi­a­ta­labb párja mel­lett végre révbe ért.

A szí­nész úgy érzi, 21 évvel fi­a­ta­labb párja mel­lett végre révbe ért.

Óriási örömhír: 44 évesen újra anya lesz Alanis Morissette

Óriási örömhír: 44 évesen újra anya lesz Alanis Morissette

Egy po­ca­kos fo­tó­val je­len­tette be.

Egy po­ca­kos fo­tó­val je­len­tette be az újabb csöpp­ség ér­ke­zé­sét.

Tündéri fotó: pár napos kislányáról posztolt Tücsi

Tündéri fotó: kislányáról posztolt Tücsi

Na­gyon édes kép ke­rült elő!

A büszke édes­anyuka az Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg a képet Na­rá­ról.

Rubint Réka vallomása a házasságáról, ezt tette Schobert Norbi

Rubint Réka vallomása a házasságáról, ezt tette Schobert Norbi

A há­zas­pár ti­zen­nyolc éve él tö­ké­le­tes bol­dog­ság­ban. Mind­ket­ten a mai napig sok ener­giát fek­tet­nek a kap­cso­la­tukba.

A há­zas­pár ti­zen­nyolc éve él tö­ké­le­tes bol­dog­ság­ban. Mind­ket­ten a mai napig sok ener­giát fek­tet­nek a kap­cso­la­tukba.

Elképesztő édes fotón mutatta meg kisbabáját Tápai Szabina

Elképesztő édes fotón mutatta meg kisbabáját Tápai Szabina

A há­zas­pár csa­ládja ta­valy no­vem­ber­ben, a kis Milla ér­ke­zé­sé­vel lett tel­jes. A gyer­mek azóta ren­ge­te­get nőtt!

Kiderült Curtis születendő gyerekének neme

Kiderült Curtis születendő gyerekének neme

Nagy hírt kap­tak.

A TV2 ka­me­rái el­kí­sér­ték a rap­pert és sze­rel­mét az or­vos­hoz, ahol nagy hírt kap­tak.

Vége a nagy szerelemnek: váratlanul szakított a magyar énekesnő

Vége a nagy szerelemnek: váratlanul szakított a magyar énekesnő

Sári Évi kap­cso­lata két év után fu­tott zá­tonyra.

Sári Évi kap­cso­lata két év után fu­tott zá­tonyra. A munka miatt el­tá­vo­lod­tak egy­más­tól sze­rel­mé­vel.

Egymásba szeretett a két sztárcsemete, Beckhamék ünnepelnek

Egymásba szeretett a két sztárcsemete, Beckhamék ünnepelnek

A 16 éves Romeo Beck­ham egy 15 éves szí­nész­nő­vel jött össze. Még a fiú édes­anyja, Vic­to­ria Beck­ham is örül a hír­nek.

Hajdú Péter meglepő kijelentése, ezt gondolja a házasságról

Hajdú Péter meglepő kijelentése, ezt gondolja a házasságról

Nem tartja ki­zárt­nak, hogy újra nősül.

Vajon kinek dob­ban na­gyot a szíve? A te­le­ví­ziós mű­sor­ve­zető egy­ál­ta­lán nem tartja ki­zárt­nak, hogy egy­szer újra meg­nő­sül.

Megváltozott Bódi Guszti élete: Újra van kiért küzdeni

Megváltozott Bódi Guszti élete: Újra van kiért küzdeni

Az éne­kes csa­lád­já­ban óri­ási a bol­dog­ság, ami­óta meg­szü­le­tett ki­suno­ká­juk, Li­lien, aki új ér­tel­met adott az éle­tük­nek.

Az éne­kes csa­lád­já­ban óri­ási a bol­dog­ság, ami­óta meg­szü­le­tett ki­suno­ká­juk, Li­lien, aki új ér­tel­met adott az éle­tük­nek.

Romokban a szupermodell párkapcsolata? Titkos levél került elő exétől

Romokban a szupermodell párkapcsolata? Titkos levél került elő exétől

Rá­adá­sul egy­kori part­nere hall­ha­tat­lan sze­re­lem­ről ír.

Rá­adá­sul egy­kori part­nere hall­ha­tat­lan sze­re­lem­ről ír, ame­lyet iránta érez.

Esküvőre készül Rubint Réka családja

Most jelentették be: Esküvőre készül Rubint Réka családja

Már rég­óta ér­le­lő­dött, most pedig meg­pe­csé­tel­ték a jö­vő­jü­ket a fi­a­ta­lok.

Már rég­óta ér­le­lő­dött a le­ve­gő­ben, most pedig meg­pe­csé­tel­ték a jö­vő­jü­ket a fi­a­ta­lok.

Bevallotta, ez a gyönyörű fiatal lány Schmuck Andor új szerelme

Bevallotta, ez a gyönyörű fiatal lány Schmuck Andor új szerelme

A 22 éves Esz­ter egy pil­la­nat alatt le­vette a lá­bá­ról a Tisz­te­let Tár­sa­sá­gá­nak el­nö­két!

Elhagyja az országot, Dél-Koreába költözik Rubint Rella!

Elhagyja az országot, Dél-Koreába költözik Rubint Rella!

A fi­a­tal lány és fut­bal­lista ked­vese új éle­tet kez­de­nek, de hogy pon­to­san med­dig ma­rad­nak, az a jövő ze­néje.

A fi­a­tal lány és fut­bal­lista ked­vese új éle­tet kez­de­nek, de hogy pon­to­san med­dig ma­rad­nak, az a jövő ze­néje.

Óriási fordulat Dancs Annamari életében, nagy hírt közölt Kiskeró exe

Óriási fordulat Dancs Annamari életében, nagy hírt közölt Kiskeró exe

A szí­nésznő hi­he­tet­le­nül bol­dog új párja ol­da­lán.

A szí­nésznő hi­he­tet­le­nül bol­dog új párja ol­da­lán, aki­től ka­rá­csony­kor egy gyű­rűt is ka­pott, ami jel­ké­pezi az össze­tar­to­zá­su­kat.

Hatalmas örömhírt jelentett be: férjhez megy a 49 éves énekesnő

Hatalmas örömhírt jelentett be: férjhez megy a 49 éves énekesnő

Óri­ási gyé­mánt­tal kérte meg Jen­ni­fer Lopez kezét sze­relme.

Óri­ási gyé­mánt­tal kérte meg Jen­ni­fer Lopez kezét sze­relme.

Most érkezett az örömhír: újra apuka lett Szabó Győző

Most érkezett az örömhír: újra apuka lett Szabó Győző

A baba pár nap­pal ké­sőbb ér­ke­zett.

A szí­nész és sze­relme napok óta tűkön ült, mert a ba­bá­nak már szom­ba­ton meg kel­lett volna ér­kez­nie.

Édes fotó Szinetár Dóra kisfiáról, ez az egyik kedvenc hobbija

Édes fotó Szinetár Dóra kisfiáról, ez az egyik kedvenc hobbija

Rend­sze­re­sen jár ba­ba­úszásra.

A szí­nésznő ren­ge­te­get fog­lal­ko­zik a gyer­me­ke­i­vel, leg­ki­sebb fiát, Ben­jit pél­dául rend­sze­re­sen viszi ba­ba­úszásra is.

Hajdú Péter: Ebben a szerelemben bármi lehetséges

Hajdú Péter: Ebben a szerelemben bármi lehetséges

Együtt ter­ve­zik jö­vő­jü­ket.

Anna két hó­nap­pal ez­előtt lé­pett be a mű­sor­ve­zető éle­tébe, kap­cso­la­tuk pedig mára ko­molyra for­dult. A mű­sor­ve­zető és a mo­dell együtt ter­ve­zik jö­vő­jü­ket.

Kiderült a titok: itt tartja az esküvőjét Rékasi Károly és Pikali Gerda

Kiderült a titok: itt tartja az esküvőjét Rékasi Károly és Pikali Gerda

Iga­zán spi­ri­tu­á­lis hely­színt vá­lasz­tot­tak, ahol örök hű­sé­get fo­gad­hat­nak egy­más­nak.

Első látásra szerelem: így ismerkedett meg feleségével Koós János

Első látásra szerelem: így ismerkedett meg feleségével Koós János

Meg­for­dult Tor­dai Teri ol­da­lán is.

Mi­e­lőtt Koós János be­le­sze­re­tett volna Dé­kány Sa­rol­tába, meg­for­dult Tor­dai Teri és Fodor Zsóka ol­da­lán is.

20 évvel fiatalabb nő rabolta el a magyar humorista szívét

20 évvel fiatalabb nő rabolta el a magyar humorista szívét

Tíz év után újra sze­rel­mes.

Ihos Jó­zsef tíz ma­gá­nyo­san töl­tött év után ta­lált rá a sze­re­lemre.

Örömhírt jelentett be Weisz Fanni férje, nagy az ünneplés!

Örömhírt jelentett be Weisz Fanni férje, nagy az ünneplés!

A csi­nos mo­dell és ked­vese éppen hat éve al­kot­nak egy párt, a bol­dog­sá­guk pedig azóta is ha­tár­ta­lan.

A csi­nos mo­dell és ked­vese éppen hat éve al­kot­nak egy párt, a bol­dog­sá­guk pedig azóta is ha­tár­ta­lan.

Hatalmas örömhírt kapott Meryl Streep, végre nagymama lett

Hatalmas örömhírt kapott Meryl Streep, végre nagymama lett

A sztár­szí­nésznő lánya egész­sé­ges kisfi­ú­nak adott éle­tet, pedig eddig az sem volt nyil­vá­nos, hogy ter­hes.

A sztár­szí­nésznő lánya egész­sé­ges kisfi­ú­nak adott éle­tet, pedig eddig az sem volt nyil­vá­nos, hogy ter­hes.

Mindenkit meglepett vele: részletek a sztár szupertitkos esküvőjéről

Mindenkit meglepett vele: részletek a sztár szupertitkos esküvőjéről

Ed She­e­ran si­kert si­kerre hal­moz a zenei élet­ben, ám a ma­gán­éle­té­ről alig lehet hal­lani. Ügye­sen tit­ko­ló­zik. Vagy még­sem?

Kitálalt a Hevesi házaspár: őszintén beszéltek kapcsolatukról

Kitálalt a Hevesi házaspár: őszintén beszéltek kapcsolatukról

Rit­kán lá­tott si­ker­tör­té­net He­vesi Kriszta és He­vesi Tamás há­zas­sága. Most le­ránt­ják a lep­let kap­cso­la­tuk tit­ka­i­ról.

Kiderült, ilyennek tartja a kedvese smink nélkül Tóth Andit

Kiderült, ilyennek tartja a kedvese smink nélkül Tóth Andit

Az éne­kesnő és Szabó Ádám már jó ideje egy párt al­kot­nak.

Az éne­kesnő és Szabó Ádám már jó ideje egy párt al­kot­nak, és úgy tűnik, bol­do­gab­bak, mint va­laha.

Meglepő kijelentés: az anyaságról vallott a magyar színésznő

Meglepő kijelentés: az anyaságról vallott a magyar színésznő

Bár még csak 24 éves, de ko­moly el­ha­tá­ro­zá­sai van­nak a gyer­mek­vál­la­lás­sal kap­cso­lat­ban.

Bár még csak 24 éves, de ko­moly el­ha­tá­ro­zá­sai van­nak a gyer­mek­vál­la­lás­sal kap­cso­lat­ban.

Nagy az öröm, újra együtt Palik László és családja

Nagy az öröm, újra együtt Palik László és családja

Hat napot tölt­het­nek együtt.

A mű­sor­ve­zető hat napot tölt­het együtt fe­le­sé­gé­vel és gyer­me­ke­i­vel.

Nem bírja tovább: összecsomagolt Marsi Anikó

Nem bírja tovább: összecsomagolt Marsi Anikó

Több, mint 60 napja nem látta fér­jét.

Palik László több, mint 60 napja nem ta­lál­ko­zott csa­lád­já­val. Fe­le­sége meg­elé­gelte a hely­ze­tet.

Szívszorító vallomás: nem dolgozta fel a szakítást a magyar színésznő

Szívszorító vallomás: nem dolgozta fel a szakítást a magyar színésznő

A 39 éves gyö­nyörű szí­nésznő még időt akar adni ma­gá­nak.

A 39 éves gyö­nyörű szí­nésznő még időt akar adni ma­gá­nak ahhoz, hogy egy új kap­cso­latba be­le­vesse magát, de addig is van mit ten­nie.

Íme, az első fotó Pintér Tibor utódjáról, ezt a férfit szereti Frida

Íme, az első fotó Pintér Tibor utódjáról, ezt a férfit szereti Frida

A húsz­éves lány hamar fel­dol­gozta a csú­nya sza­kí­tást.

A húsz­éves lány hamar fel­dol­gozta a csú­nya sza­kí­tást, és most már, akár­csak egy­kori ked­vese, ő is va­laki más ol­da­lán bol­dog.

Dúl a szerelem: romantikus fotón Hódi Pamela és kedvese

Dúl a szerelem: romantikus fotón Hódi Pamela és kedvese

A sztár­anyuka bol­do­gabb, mint va­laha, ezt pedig a róluk ké­szült képek is bi­zo­nyít­ják.

Nem hiszed el, hol veszi el gyermekei anyját Cooky

Nem hiszed el, hol veszi el gyermekei anyját Cooky

Íme a rend­ha­gyó lagzi rész­le­tei.

A nép­szerű rá­diós a Ri­post­tal osz­totta meg a rend­ha­gyó lagzi rész­le­teit.

Hatalmas örömhír: babát vár az ismert magyar énekesnő

Hatalmas örömhír: babát vár az ismert magyar énekesnő

Antal Timi és Demko Gergő bol­do­gab­bak, mint va­laha, ezt pedig cso­dá­la­tos kép­pel tu­dat­ták ra­jon­gó­ik­kal is.

Antal Timi és Demko Gergő bol­do­gab­bak, mint va­laha, ezt pedig cso­dá­la­tos kép­pel tu­dat­ták ra­jon­gó­ik­kal is.

Óriási döntést hozott Tóth Gabi, Krausz Gáborral jöhet a baba!

Óriási döntést hozott Tóth Gabi, Krausz Gáborral jöhet a baba!

Év­for­du­lót ün­ne­pelt.

Az éne­kesnő nem­rég ün­ne­pelte az egy­éves év­for­du­ló­ját a ked­ve­sé­vel, és úgy érzi, a sztár­séf mel­lett meg­ta­lálta a lelki tár­sát.

Ritka pillanat, közös fotón Kerényi Miklós Máté és fiatal szerelme

Ritka pillanat, közös fotón Kerényi Miklós Máté és fiatal szerelme

Több mint egy éve al­kot­nak egy párt, kap­cso­la­tuk pedig a kor­kü­lönb­ség el­le­nére is lát­ha­tóan rend­kí­vül har­mo­ni­kus és bol­dog.

Megható videó, csodálatos módon kérte meg kedvese Hargitai Bea kezét

Megható videó, csodálatos módon kérte meg kedvese Hargitai Bea kezét

Az egy­kori mo­dell öt évvel ez­előtt élte át élete egyik leg­bol­do­gabb nap­ját.

Az egy­kori mo­dell öt évvel ez­előtt élte át élete egyik leg­bol­do­gabb nap­ját, amit most meg­is­mé­tel­he­tett.

Sosem látott, megható képeket közölt az énekesnő titkos esküvőjéről

Sosem látott, megható képeket közölt az énekesnő titkos esküvőjéről

Na­gyon meg­hitt kö­rül­mé­nyek kö­zött mond­ták ki a bol­do­gító igent.

A fi­a­tal sze­rel­me­sek na­gyon meg­hitt kö­rül­mé­nyek kö­zött mond­ták ki a bol­do­gító igent.

Intim részleteket osztott meg a magánéletéről Szinetár Dóra

Intim részleteket osztott meg a magánéletéről Szinetár Dóra

Rit­kán be­szél a há­zas­sá­gá­ról, mert job­ban sze­reti meg­tar­tani a pri­vát szfé­rá­ját.

A szí­nésznő rit­kán be­szél a há­zas­sá­gá­ról, mert job­ban sze­reti meg­tar­tani a pri­vát szfé­rá­ját. Most azon­ban ki­vé­telt tett, és meg­ható val­lo­mást kül­dött a fér­jé­nek.