SZTÁR

LOVE

Megszületett a híres magyar énekes gyermeke

Megszületett a híres magyar énekes gyermeke

Sa­já­tos módon je­len­tette be a hírt.

A sztára­puka, aki elő­adó­ként az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon is fel­lé­pett már, a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be a cso­dás hírt. Sa­já­tos módon tu­datta, hogy apa lett.

Gyorsan továbblépett, már el is jegyezték Brad Pitt exbarátnőjét

Gyorsan továbblépett, már el is jegyezték Brad Pitt exbarátnőjét

Nem tar­tott so­káig a pro­fesszor asszony­nak, hogy ki­he­verje a hol­ly­woodi szép­fiút.

Nem tar­tott so­káig a pro­fesszor asszony­nak, hogy ki­he­verje a hol­ly­woodi szép­fiút.

Megható vallomás, ezt gondolja a fiáról Szinetár Dóra

Megható vallomás, ezt gondolja a fiáról Szinetár Dóra

Jó­képű férfivá cse­pe­re­dett Marci.

A há­rom­gyer­me­kes szí­nésznő rend­kí­vül büszke el­ső­szü­lött gyer­me­kére, Mar­cira, aki jó­képű, fi­a­tal férfivá cse­pe­re­dett az évek során.

Így szereti egymást nyolc évvel a válás után Liptai és Gesztesi!

Így szereti egymást nyolc évvel a válás után Liptai és Gesztesi!

Az egy­kori álom­pár kap­cso­lata irigy­lésre mél­tóan ala­kult a 2010-es vá­lá­suk óta, Cla­u­dia a mai napig jóban van lánya édes­ap­já­val.

Örömhír érkezett: Titokban megnősült Gönczi Gábor

Örömhír érkezett: Titokban megnősült Gönczi Gábor

A Té­nyek hír­adósa oltár elé kí­sérte gyer­meke édes­any­ját, Il­di­kót. Nagy a bol­dog­ság a csa­lád­ban.

A Té­nyek hír­adósa oltár elé kí­sérte gyer­meke édes­any­ját, Il­di­kót. Nagy a bol­dog­ság a csa­lád­ban.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Elszökött az országból a magyar sztárpár: ez az oka!

Elszökött az országból a magyar sztárpár: ez az oka!

Hir­te­len dön­tést hoz­tak a sze­rel­me­sek! Össze­cso­ma­gol­ták a bő­rönd­je­i­ket és le­lép­tek.

Hir­te­len dön­tést hoz­tak a sze­rel­me­sek! Össze­cso­ma­gol­tak és le­lép­tek.

Megnősült Meghan hercegné exférje: ezt a nőt vette el

Megnősült Meghan hercegné exférje: ezt a nőt vette el

Mul­ti­mil­li­o­mos lett az apósa.

Meg­han és Harry es­kü­vője után pár hét­tel kérte meg ked­vese kezét.

Harry herceg már a barátaival sem találkozhat Meghan miatt

Harry herceg már a barátaival sem találkozhat Meghan miatt

Meg­han Markle min­den szin­ten meg­vál­toz­tatta Harry her­ceg éle­tét.

Megindító, árva kiskutyákon segít a csinos énekesnő

Megindító, árva kiskutyákon segít a csinos énekesnő

Évi a dol­gos min­den­na­pok­ban sza­kí­tott egy kis időt a jó cse­le­ke­detre. Ba­rá­ta­i­val lá­to­ga­tott el egy men­helyre.

Évi a dol­gos min­den­na­pok­ban sza­kí­tott egy kis időt a jó cse­le­ke­detre. Ba­rá­ta­i­val lá­to­ga­tott el egy men­helyre.

Őszinte vallomás: alig várta az énekesnő, hogy lefeküdhessen a színésszel

Őszinte vallomás: alig várta az énekesnő, hogy lefeküdhessen a színésszel

Dolly Par­ton őszin­tén be­szélt kap­cso­la­tá­ról Burt Rey­nolds­szal.

Dolly Par­ton őszin­tén be­szélt kap­cso­la­tá­ról Burt Rey­nolds­szal.

Megmentette kisöccse életét Schobert Lara!

Megmentette kisöccse életét Schobert Lara!

Ru­bint Réka lánya kis­ko­rá­ban igazi hős­tet­tet haj­tott végre.

Ru­bint Réka lánya kis­ko­rá­ban igazi hős­tet­tet haj­tott végre, ami­kor gyor­san re­a­gált arra, hogy test­vére a me­den­cébe zu­hant.

Meglepő titkot árult el a híres magyar énekes

Meglepő titkot árult el a híres magyar énekes

Vik­tor és Anita már egy éve élnek bol­dog pár­kap­cso­lat­ban.

Vik­tor és Anita már egy éve élnek bol­dog pár­kap­cso­lat­ban.

Valóra vált az újdonsült sztárapuka álma

Valóra vált az újdonsült sztárapuka álma

Az éne­kes ese­mény­dús idő­sza­kon van túl, kis­lá­nya tel­je­sen le­fog­lalja hét­köz­nap­jait.

Az éne­kes ese­mény­dús idő­sza­kon van túl, kis­lá­nya tel­je­sen le­fog­lalja hét­köz­nap­jait.

Rózsaszállal a szájában kért bocsánatot megcsalt feleségétől a magyar színész

Rózsaszállal a szájában kért bocsánatot megcsalt feleségétől a magyar színész

Fe­le­sége pon­to­san tudta...

A le­gen­dás ma­gyar szí­nész­ről fe­le­sége pon­to­san tudta, hogy nagy ra­jon­gója a szeb­bik nem­nek. El­fe­lej­tette a fél­té­keny­sé­get.

Most érkezett: megszületett a magyar bombázó babája

Most érkezett: megszületett a magyar bombázó babája

Virág édes­apja osz­totta meg a cso­dás hírt Fa­ce­boo­kon. A baba a Bence nevet kapta.

Virág édes­apja osz­totta meg a cso­dás hírt Fa­ce­boo­kon. A baba a Bence nevet kapta.

Ez a helyzet Tolvai Reni és Kállay Saunders között: megszólaltak!

Ez a helyzet Tolvai Reni és Kállay Saunders között: megszólaltak!

Sosem tet­ték ki a ki­ra­katba a ma­gán­éle­tü­ket, ezért sem le­he­tett soha tudni, va­lódi sze­re­lem van-e kö­zöt­tük.

Új apát talált kisfiának az elhagyott Dancs Annamari

Új apát talált kisfiának az elhagyott Dancs Annamari

Bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él.

Még tart a vá­lása Kis­ke­ró­val, de már bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él a szí­nésznő.

Mindenki erre várt, Tücsi elárulta babája nemét

Mindenki erre várt, Tücsi elárulta babája nemét

A mo­dell vi­de­ó­ban je­len­tette be ra­jon­gó­i­nak a cso­dás hírt. Már gon­dol­koz­nak a baba nevén.

A mo­dell vi­de­ó­ban je­len­tette be ra­jon­gó­i­nak a cso­dás hírt. Már gon­dol­koz­nak a baba nevén.

Kiderült, hogyan viseli az őt ért támadásokat Kulcsár Edina!

Kiderült, hogyan viseli az őt ért támadásokat Kulcsár Edina!

Egész nap a kisfia mel­lett lenne.

Edina el­mondta, leg­szí­ve­seb­ben egész nap a kisfia mel­lett lenne, de sze­ren­csére ko­moly csa­ládi tá­mo­ga­tást kap­nak.

Lebukott a dögös sztármami: szemérmetlenül flörtölt egykori párjával

Lebukott a dögös sztármami: szemérmetlenül flörtölt egykori párjával

Újra össze­jött az exé­vel.

Öt év kü­lön­lét után ismét egy­másra ta­lált Eli­za­beth Hur­ley és Shane Warne.

Felvállalta, új pasija van Xantus Barbarának

Felvállalta, új pasija van Xantus Barbarának

A szí­nésznő hét éve vált el. Azóta egye­dül volt, most be­val­lotta, hogy újra bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él.

A szí­nésznő hét éve vált el. Azóta egye­dül volt, most be­val­lotta, hogy újra bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él.

Nincs ennél aranyosabb: tündéri fotó készült Kulcsár Edina fiáról!

Nincs ennél aranyosabb: tündéri fotó készült Kulcsár Edina fiáról!

A szép­ség­ki­rálynő csa­lád­já­ban min­denki oda­van a kis Med­oxért.

A szép­ség­ki­rálynő csa­lád­já­ban tel­jes a bol­dog­ság, min­denki oda­van a kis Med­oxért, akit büszke nagy­ma­mája rend­sze­re­sen le­fo­tóz.

Nagy a boldogság: óriási bejelentést tett Nacsa Olivér

Nagy a boldogság: óriási bejelentést tett Nacsa Olivér

2019 nya­rán fe­le­sé­gül veszi sze­rel­mét, So­mossy Bar­ba­rát! Úgy ké­szül, hogy a ba­bára se kell­jen sokat várni.

2019 nya­rán fe­le­sé­gül veszi sze­rel­mét, So­mossy Bar­ba­rát! Úgy ké­szül, hogy a ba­bára se kell­jen sokat várni.

Hien vallomása: Csak kalandjaim voltak Amerikában

Hien vallomása: Csak kalandjaim voltak Amerikában

Hu­za­mo­sabb időt tölt majd itt­hon.

Anya­csa­tor­nája ked­véért ha­za­tért Ma­gyar­or­szágra Hien! Az éne­kesnő hosszú idő után hu­za­mo­sabb időt tölt majd itt­hon, mi­u­tán le­he­tő­sé­get ka­pott a TV2 si­ker­mű­so­rá­ban, a Sz­tár­ban Sz­tár­ban.

Titokban házasodott újra a sztárapuka, máris túl van a szexi énekesnőn

Titokban házasodott újra a sztárapuka, máris túl van a szexi énekesnőn

A 30 éves szí­nész egy auszt­rál nőt vett fe­le­sé­gül pén­te­ken, aki­vel úgy tűnik tel­je­sen egy hul­lám­hosszon van­nak.

Nem semmi: így lepte meg menyasszonyát Curtis

Nem semmi: így lepte meg menyasszonyát Curtis

A rap­per ba­rát­nője 25. szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pelte. Krisz­tit kü­lön­le­ges aján­dé­kok­kal hal­mozta el Cur­tis.

A rap­per ba­rát­nője 25. szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pelte. Krisz­tit kü­lön­le­ges aján­dé­kok­kal hal­mozta el Cur­tis.

Lefotóztuk, gyönyörű jegygyűrűt villantott Németh Kristóf kedvese

Lefotóztuk, gyönyörű jegygyűrűt villantott Németh Kristóf kedvese

Sors­döntő lé­pésre szánta el magát az egy­kori so­ro­zat­sztár.

Sors­döntő lé­pésre szánta el magát az egy­kori so­ro­zat­sztár.

Felvállalta szerelmét a 78 éves sztár, feleannyi idős nővel jött össze

Felvállalta szerelmét a 78 éves sztár, feleannyi idős nővel jött össze

Az óri­ási kor­kü­lönb­ség el­le­nére a sztár­pár na­gyon jól kijön egy­más­sal.

Az óri­ási kor­kü­lönb­ség el­le­nére a sztár­pár na­gyon jól kijön egy­más­sal, a ba­rá­taik sze­rint is össze­il­le­nek.

Meglepő őszinteség, magánéletéről vallott Feke Pál

Meglepő őszinteség, magánéletéről vallott Feke Pál

Rit­kán be­szél a csa­lád­já­ról.

Több mint egy éve jött vi­lágra kis­lá­nya, Mimi. A szí­nész azon­ban rit­kán be­szél a csa­lád­já­ról. De most ki­vé­telt tett.

Ilyen egy mintaférj: mindenki Meghant irigyli Harry törődése miatt

Ilyen egy mintaférj: mindenki Meghant irigyli Harry törődése miatt

A 34 éves her­ceg lát­ha­tóan tiszta szí­vé­ből sze­reti fe­le­sé­gét, akit min­den meg­moz­du­lá­sá­ban tá­mo­gat is.

Most érkezett: Nagy az öröm a Bangó családban

Most érkezett: Nagy az öröm a Bangó családban

Es­kü­vőre ké­szül­nek.

A páros úgy dön­tött, túl a he­te­dik há­zas­sági év­for­du­lón ismét meg­pe­csé­te­lik sze­rel­mü­ket. Itt van­nak az első fotók!

Egy ország várta: megmutatta gyönyörű barátnőjét Fenyő Iván

Egy ország várta: megmutatta gyönyörű barátnőjét Fenyő Iván

Kézen fogva ér­kez­tek az ese­ményre.

A Kor­ha­tá­ros sze­re­lem pre­mier előtti ve­tí­té­sére kézen fogva ér­kez­tek.

Megszületett Görög Zita kisfia: nem hiszed el, hogyan hívják

Megszületett Görög Zita kisfia: nem hiszed el, hogyan hívják

A mo­dell szep­tem­ber 16-án, va­sár­nap hozta vi­lágra har­ma­dik gyer­me­két. Rész­le­te­ket is el­mon­dott.

A mo­dell szep­tem­ber 16-án, va­sár­nap hozta vi­lágra har­ma­dik gyer­me­két. Rész­le­te­ket is el­mon­dott.

Hatalmas örömhírt közölt a sztáranyuka: érkezik a harmadik baba

Hatalmas örömhírt közölt a sztáranyuka: érkezik a harmadik baba

A 38 éves sztár és férje na­gyon vár­ják a kis­lány ér­ke­zé­sét, a hír­nek pedig a kicsi test­vé­rei is na­gyon örül­tek.

Titkos esküvőre készül Ördög Nóra

Titkos esküvőre készül Ördög Nóra

A sztár­pár nem tar­totta be a fo­ga­dal­mat...

A sztár­pár nem tar­totta be azt a fo­ga­dal­mat, amit egy­más­nak tet­tek az es­kü­vő­jük után. Ha­ma­ro­san pó­tol­ják...

Máris jöhet az eljegyzés? Fülig szerelmes az elvált sztárapuka

Máris jöhet az eljegyzés? Fülig szerelmes az elvált sztárapuka

Új pár­já­val úgy tűnik, tel­je­sen egy hul­lám­hosszon van­nak.

Új pár­já­val úgy tűnik, tel­je­sen egy hul­lám­hosszon van­nak, ezt pedig a hét­vé­gén is látni le­he­tett raj­tuk.

Itt az első fotó: megmutatta szerelmét Fresh Andi

Itt az első fotó: megmutatta szerelmét Fresh Andi

Nem­ré­gi­ben a Ri­post­nak be­szélt elő­ször a friss kap­cso­lat­ról. Dúl köz­tük a sze­re­lem!

Nem­ré­gi­ben a Ri­post­nak be­szélt elő­ször a friss kap­cso­lat­ról. Dúl köz­tük a sze­re­lem!

Megható videóban vallotta meg szerelmét Zámbó Jimmy fia

Megható videóban vallotta meg szerelmét Zámbó Jimmy fia

A ki­rály má­so­dik gyer­me­ké­ről csak ke­ve­set hal­lani. Seba ugyanis ke­rüli a nyil­vá­nos­sá­got. A sze­re­lem most erre kész­tette!

Itt az első fotó ÉNB Alexa esküvőjéről

Itt az első fotó ÉNB Alexa esküvőjéről

Ki­mondta az igent 26 évvel idő­sebb ked­ve­sé­nek, Ba­lázs­nak.

Ki­mondta az igent 26 évvel idő­sebb ked­ve­sé­nek, Ba­lázs­nak. Nagy a bol­dog­ság.

Ritkán látott boldogság: Romantikus képet posztolt a magyar énekesnő

Ritkán látott boldogság: Romantikus képet posztolt a magyar énekesnő

Két éve há­za­sok...

Az éne­kesnő, fér­jé­vel csak rit­kán sze­re­pel közös ké­pe­ken, mivel sze­re­tik meg­őrizni pri­vát éle­tük in­ti­mi­tá­sát ma­guk­nak.

Újabb fotók Fésűs Nelly titkos esküvőjéről

Újabb fotók Fésűs Nelly titkos esküvőjéről

Fésűs Nelly sosem gon­dolta volna, hogy egy­szer férj­hez megy, hi­szen sze­relme el­le­nezte a há­zas­sá­got.

Fésűs Nelly sosem gon­dolta volna, hogy egy­szer va­ló­ban férj­hez megy, hi­szen sze­relme, Vajtó Lajos ki­fe­je­zet­ten el­le­nezte a há­zas­sá­got.

Megtudtuk, így megy férjhez ÉNB Alexa

Megtudtuk, így megy férjhez ÉNB Alexa

A mű­sor­ve­zető a Ri­post­nak me­sélt a nem min­den­napi frigy rész­le­te­i­ről.

Még a héten férj­hez megy Ko­ho­lák Ale­xandra, aki öt hó­napja alkot egy párt az 53 éves spi­ri­tu­á­lis ta­ní­tó­já­val, Far­kas Ba­láz­zsal! A FEM3 Café mű­sor­ve­ze­tője a Ri­post­nak me­sélt a nem min­den­napi frigy rész­le­te­i­ről.

Fésűs Nelly: Újra tinilány lettem

Fésűs Nelly: Újra tinilány lettem

A szí­nésznő és párja hosszú évek óta élnek bol­dog és pél­dás sze­re­lem­ben.

A szí­nésznő és párja hosszú évek óta élnek bol­dog és pél­dás sze­re­lem­ben, de csak né­hány napja egy meg­le­pe­tés­es­kü­vőn mond­ták ki egy­más­nak a bol­do­gító igent.

Hanyagul kikosarazta a rappert a sztáranyuka, de valamiről ő se tudott

Hanyagul kikosarazta a rappert a sztáranyuka, de valamiről ő se tudott

A vi­lág­hírű mo­dell, Heidi Klum után ren­ge­teg férfi epe­de­zik.

A vi­lág­hírű mo­dell, Heidi Klum után ren­ge­teg férfi epe­de­zik, a rap­per pedig pont ezért ké­sett el a ran­di­val.

Itt az első fotó: megmutatta új párját Dancs Annamari

Itt az első fotó: megmutatta új párját Dancs Annamari

Most már biz­tos, vég­leg túl van Kis­ke­rón a szí­nésznő, aki új sze­rel­mé­vel és kisfi­á­val nya­ral.

Most már biz­tos, vég­leg túl van Kis­ke­rón a szí­nésznő, aki új sze­rel­mé­vel és kisfi­á­val nya­ral.

Óriási örömhír: Titokban újra apa lett Robbie Williams

Óriási örömhír: Titokban újra apa lett Robbie Williams

A brit fe­ne­gye­rek fe­le­sége, Ayda Field egy tün­déri fo­tó­val tu­datta a kis jö­ve­vény ér­ke­zé­sét.

A brit fe­ne­gye­rek fe­le­sége, Ayda Field egy tün­déri fo­tó­val tu­datta a kis jö­ve­vény ér­ke­zé­sét.

Buli a javából: húsz évvel fiatalabb nőt vett feleségül a magyar sztár

Buli a javából: húsz évvel fiatalabb nőt vett feleségül a magyar sztár

A Tank­csapda front­em­bere már jó ideje ter­vezte, hogy el­ve­szi fe­le­sé­gül ifjú ked­ve­sét. A lag­zit végül egy rep­té­ren tar­tot­ták.

Titkos esküvőn mondta ki a boldogító igent Fésűs Nelly!

Titkos esküvőn mondta ki a boldogító igent Fésűs Nelly!

Ha­tal­mas meg­le­pe­tés érte őt.

Az Ázsia Exp­ressz sztárja már rég be­le­nyu­go­dott abba, hogy ked­vese sosem veszi fe­le­sé­gül, ám egy napon ha­tal­mas meg­le­pe­tés érte őt.

Exkluzív, először beszélt új szerelméről Fresh Andi

Exkluzív, először beszélt új szerelméről Fresh Andi

Újra pár­kap­cso­lat­ban él.

Újra pár­kap­cso­lat­ban él. Bol­dog­sá­gá­ról a Ri­post­nak me­sélt az éne­kesnő.

Nagy bejelentést tett Polyák Lilla új férje, megváltozik az életük!

Nagy bejelentést tett Polyák Lilla új férje, megváltozik az életük!

Fon­tos dön­tést hoz­tak.

Az Ope­rett­szín­ház álom­párja nem­rég ti­tok­ban össze­há­za­so­dott, most pedig fon­tos dön­tést hoz­tak a jö­vő­jü­ket il­le­tően.

Lebukott a színész: ismét összejött a volt menyasszonyával

Lebukott a színész: ismét összejött a volt menyasszonyával

Úgy tűnik, megint új­ra­kezd­ték a se veled-se nél­kü­led kap­cso­la­tu­kat.

Úgy tűnik, megint új­ra­kezd­ték a se veled-se nél­kü­led kap­cso­la­tu­kat.

Hatalmas örömhírt jelentett be Cooky!

Hatalmas örömhírt jelentett be Cooky!

Kevin min­dig tar­to­gat szá­mukra meg­le­pe­tést.

Az or­szá­go­san is­mert rá­di­ós­nak és ked­ve­sé­nek ja­nu­ár­ban szü­le­tett meg az első gyer­me­kük, aki azóta be­ara­nyozza a nap­ja­i­kat, és min­dig tar­to­gat szá­mukra meg­le­pe­tést.

Megjött az első fotó a magyar sztár titkos esküvőjéről

Megjött az első fotó a magyar sztár titkos esküvőjéről

Bol­do­gabb, mint va­laha.

Az egy­kori mű­sor­ve­ze­tőre végre újra rá­ta­lált a sze­re­lem és bol­do­gabb, mint va­laha.

Hatalmas örömhír, megszületett a TV2 sztárjának gyermeke!

Hatalmas örömhír, megszületett a TV2 sztárjának gyermeke!

A csa­lád­ban nagy a bol­dog­ság, az új­don­sült szü­lők há­lá­sak, ami­ért a ra­jon­gók is velük örül­nek.

A csi­nos éne­kesnő né­hány nap­pal ez­előtt hozta vi­lágra első ba­bá­ját. A csa­lád­ban nagy a bol­dog­ság.

Ez ám a ritkaság, hamarosan ükunokáját ölelheti Kulcsár Edina mamája!

Ez ám a ritkaság, hamarosan ükunokáját ölelheti Kulcsár Edina mamája!

A csi­nos kis­mama össze­tartó csa­lád­ban nőtt fel.

A csi­nos kis­mama össze­tartó csa­lád­ban nőtt fel.

Meglepetésútra vitte férje Weisz Fannit!

Meglepetésútra vitte férje Weisz Fannit!

Péter egy cso­dá­la­tos aján­dék­kal lepte meg a csi­nos mo­dellt.

Az ifjú há­za­sok nem­ré­gi­ben kel­tek egybe, és bár a nász­utat ké­sőbbre ter­vez­ték, Péter egy cso­dá­la­tos aján­dék­kal lepte meg a csi­nos mo­dellt.

Aranyos videó, így szereti Vajna Timi macskáját Arnold Schwarzenegger!

Aranyos videó, így szereti Vajna Timi macskáját Arnold Schwarzenegger!

A vi­lág­hírű szí­nész nem­ré­gi­ben Vaj­náék­nál va­cso­rá­zott, ahol min­den­nél job­ban imádta a há­zas­pár há­zi­ál­la­tait.

Hatalmas bejelentést tett Cooky, megváltozik az élete!

Hatalmas bejelentést tett Cooky, megváltozik az élete!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető kisfia még csak alig múlt fél­éves, fi­a­tal ked­ve­sé­vel mégis úgy dön­töt­tek, hogy ideje to­vább bő­ví­teni a csa­lá­dot.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető kisfia még csak alig múlt fél­éves, fi­a­tal ked­ve­sé­vel mégis úgy dön­töt­tek, hogy ideje to­vább bő­ví­teni a csa­lá­dot.

Nem titkolja tovább Voksán Virág, elárulta születendő gyermeke nevét!

Nem titkolja tovább Voksán Virág, elárulta születendő gyermeke nevét!

A csi­nos dj már a nyol­ca­dik hó­nap­ban jár és na­gyon ké­szül az anya­ságra.

A csi­nos dj már a nyol­ca­dik hó­nap­ban jár és na­gyon ké­szül az anya­ságra.

Presser Gábor és az Edda is fellép az Arénában Böjte Csabával

Presser Gábor és az Edda is fellép az Arénában Böjte Csabával

Jobb ve­lünk a világ! néven közös jó­té­kony­sági kon­cer­tet ren­dez szep­tem­ber 13-án a Böjte Csaba fe­ren­ces rendi szer­ze­tes által ala­pí­tott, árva gyer­me­ke­ket gon­dozó dévai Szent Fe­renc Ala­pít­vány és a fo­gya­té­kos em­be­re­ket tá­mo­gató Nem Adom Fel Ala­pít­vány. Az ese­mény kap­csán Böjte Csaba atyá­val be­szél­get­tünk.

Ez ám a szerelem: így lepte meg Schobert Norbi Rubint Rékát

Ez ám a szerelem: így lepte meg Schobert Norbi Rubint Rékát

Bo­lon­dul­nak egy­má­sért.

A fit­nesz­há­zas­pár több mint más­fél év­ti­zed után is bo­lon­dul egy­má­sért, és ezt apró fi­gyel­mes­sé­gek­kel ki is mu­tat­ják egy­más­nak.

Itt a nagy bejelentés: Eljegyezte szerelmét a magyar sztár

Itt a nagy bejelentés: Eljegyezte szerelmét a magyar sztár

A hu­mo­rista és 13 évvel fi­a­ta­labb ked­vese alig fél évvel ez­előtt vál­lal­ták fel kap­cso­la­tu­kat, de már az es­kü­vőt ter­vez­ge­tik.

A hu­mo­rista és 13 évvel fi­a­ta­labb ked­vese alig fél évvel ez­előtt vál­lal­ták fel kap­cso­la­tu­kat, de már az es­kü­vőt ter­vez­ge­tik.

Ezek a nagy dolgok: óriási bejelentést tett Mádai Vivien!

Ezek a nagy dolgok: óriási bejelentést tett Mádai Vivien!

A TV2 csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek a csa­ládja a leg­fon­to­sabb, négy­éves kisfia, Zénó élete pedig fon­tos for­du­ló­pont­hoz ér­ke­zett.

A TV2 csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek a csa­ládja a leg­fon­to­sabb, négy­éves kisfia, Zénó élete pedig fon­tos for­du­ló­pont­hoz ér­ke­zett.

Szakított párjával a 46 éves sztár, fiatal modell csavarta el a fejét

Szakított párjával a 46 éves sztár, fiatal modell csavarta el a fejét

Ben Affleck sosem tu­dott iga­zán el­kö­te­le­ződni a tévés pro­du­cer mel­lett.

Ben Affleck sosem tu­dott iga­zán el­kö­te­le­ződni a tévés pro­du­cer mel­lett.

Kínos események sora zavarta meg Kulcsár Edina esküvői készülődését!

Kínos események sora zavarta meg Kulcsár Edina esküvői készülődését!

A vá­ran­dós mo­dell nem­ré­gi­ben a leg­na­gyobb ti­tok­ban mondta ki a bol­do­gító igent ked­ve­sé­nek, Csu­ti­nak, de...

Óriási örömhír, titokban megy férjhez a TV2 megosztó sztárja!

Óriási örömhír, titokban megy férjhez a TV2 megosztó sztárja!

Az éne­kes­nőt nyolc évvel ez­előtt is­mer­hette és sze­ret­hette meg az or­szág, ami­kor a Me­gasztár ötö­dik éva­dá­ban sze­re­pelt.

Árulkodó fotó: Ez a zenész Radics Gigi új szerelme

Árulkodó fotó: Ez a zenész Radics Gigi új szerelme

A fi­a­tal éne­kesnő eddig csak ti­tok­za­to­san be­szélt erről!

Ennél édesebb nem lesz: újabb fotók Csobot Adél gyermekeiről

Ennél édesebb nem lesz: újabb fotók Csobot Adél gyermekeiről

A fi­a­tal éne­kesnő és Is­te­nes Bence na­gyon él­ve­zik, hogy szü­lők le­het­nek.

A fi­a­tal éne­kesnő és Is­te­nes Bence na­gyon él­ve­zik, hogy szü­lők le­het­nek.

Liptai Claudia meglepő őszinteséggel vallott házasságáról

Liptai Claudia meglepő őszinteséggel vallott házasságáról

Most jöt­tek haza a nász­út­ról.

A nász­út­juk­ról ha­za­térve őszin­tén val­lott ér­zé­se­i­ről a mű­sor­ve­zető.

Így ünnepelte születésnapját Lola

Így ünnepelte születésnapját Lola

A szexi éne­kesnő a csa­lád­dal és a ba­rá­tok­kal csa­pott egy ki­sebb bulit 30. szü­le­tés­napja al­kal­má­ból. Na­gyon jól érez­ték ma­gu­kat.

A szexi éne­kesnő a csa­lád­dal és a ba­rá­tok­kal csa­pott egy ki­sebb bulit 30. szü­le­tés­napja al­kal­má­ból. Na­gyon jól érez­ték ma­gu­kat.

Férjhez ment Weisz Fanni, ilyen gyönyörű volt az esküvőn

Férjhez ment Weisz Fanni, ilyen gyönyörű volt az esküvőn

Édes­anyja fél­tése el­le­nére is össze­há­za­so­dott sze­rel­mé­vel a szép­ség­ki­rálynő. Gyö­nyörű meny­asszony volt!

Édes­anyja fél­tése el­le­nére is össze­há­za­so­dott sze­rel­mé­vel a szép­ség­ki­rálynő.

Így szeretik egymást! Intim fotót posztolt az ágyból Tóth Gabi

Így szeretik egymást! Intim fotót posztolt az ágyból Tóth Gabi

Az éne­kesnő tel­je­sen oda­van pár­jáért.

Már­ci­us­ban de­rült ki, hogy az éne­kesnő és Kra­usz Gábor egy párt al­kot­nak. Kap­cso­la­tuk ele­jén sokan fél­tet­ték Tóth Gabit egy újabb sza­kí­tás­tól.

Részletesen beszámolt nászéjszakájáról Kóbor János

Részletesen beszámolt nászéjszakájáról Kóbor János

A temp­lomi es­kü­vőre is sor ke­rült.

Tíz éve már hi­va­ta­lo­san el­vette sze­rel­mét, most a temp­lomi es­kü­vőre is sor ke­rült.

Gólyahír, megszületett Csobot Adél és Istenes Bence kisfia

Gólyahír, megszületett Csobot Adél és Istenes Bence kisfia

Négy­tagú lett a csa­lád, gra­tu­lá­lunk!

Négy­tagú lett a csa­lád, gra­tu­lá­lunk!