SZTÁR

LOVE

Nem titkolja tovább: jóval fiatalabb férfit szeret a sztáranyuka

Nem titkolja tovább: jóval fiatalabb férfit szeret a sztáranyuka

Az érzés köl­csö­nös.

Az 51 éves Halle Ber­ryre ismét rá­ta­lált a sze­re­lem, de ez nem is csoda, hi­szen bom­ba­for­má­ban van.

Titokban házasodott meg a magyar színésznő is

Erre nem számítottunk, titokban házasodott meg a magyar színésznő is

A Budai Vár mel­lett.

A Budai Vár mel­lett, min­den fel­haj­tás nél­kül mondta ki szom­ba­ton a bol­do­gító igent.

Váratlan dolgot tett Harry herceg szerelme: jön a nagy bejelentés?

Váratlan dolgot tett Harry herceg szerelme: jön a nagy bejelentés?

A szí­nésznő tet­tei arra utal­nak, hogy a pár nem­so­kára még több időt tölt majd együtt.

A szí­nésznő tet­tei arra utal­nak, hogy a pár nem­so­kára még több időt tölt majd együtt.

Megmutatta csodaszép eljegyzési gyűrűjét Tücsi

Megmutatta csodaszép eljegyzési gyűrűjét Tücsi

Ha­tal­mas a bol­dog­ság.

Sze­relme, Ist­ván tíz nap­pal ez­előtt kérte meg a csi­nos mű­sor­ve­zető kezét. Ha­tal­mas a bol­dog­ság.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Itt az igazság, először beszélt szerelméről Stohl András

Először beszélt szerelméről Stohl András

Ami­óta ki­de­rült, új sze­re­lem köl­tö­zött az éle­tébe, nem akart nyi­lat­kozni ma­gán­éle­té­ről. Most végre meg­tört a jég.

Ami­óta ki­de­rült, új sze­re­lem köl­tö­zött az éle­tébe, nem akart nyi­lat­kozni ma­gán­éle­té­ről. Most végre meg­tört a jég.

Elbűvölő családi fotót posztolt Istenes Bence, esküvőn jártak

Elbűvölő családi fotót posztolt Istenes Bence, esküvőn jártak

Ra­gyog Is­te­nes Bence csa­ládja!

Is­te­nes Bence csa­ládja csak úgy ra­gyog a bol­dog­ság­tól, ezt leg­fris­sebb fo­tó­juk is bi­zo­nyítja.

Kiderült, milyen férfi is valójában Britney pasija

Kiderült, milyen férfi is valójában Britney pasija

Min­denki fél­tette Brit­ney-t tőle.

Min­denki fél­tette Brit­ney Spe­arst a lo­vag­já­tól, mond­ván, csak a pén­zére uta­zik. Most ki­de­rült, iga­zuk volt-e a két­ke­dők­nek.

Nem titkolózik tovább: új párkapcsolatáról vallott Kárpáti Rebeka

Nem titkolózik tovább: új párkapcsolatáról vallott Kárpáti Rebeka

Elő­ször a Ri­post­nak szá­molt be meg­is­mer­ke­dé­sük pon­tos rész­le­te­i­ről.

Elő­ször a Ri­post­nak szá­molt be meg­is­mer­ke­dé­sük pon­tos rész­le­te­i­ről.

Itt az első közös fotó, tényleg összejött a magyar sztárpár

Itt az első közös fotó, tényleg összejött a magyar sztárpár

Né­hány órája de­rült ki, hogy egy­másba ga­ba­lyo­dott a sztár­pár, már fel is ke­rült az in­ter­netre az első fo­tó­juk.

Még csak né­hány órája de­rült ki, hogy egy­másba ga­ba­lyo­dott a sztár­pár.

Férjhez megy Tücsi: a titkos eljegyzés részletei

Férjhez megy Tücsi: a titkos eljegyzés részletei

Ki­de­rült, hol kel egybe a sztár­pár.

Ki­de­rült, hol ve­zeti majd oltár elé sze­rel­mét a vá­lo­ga­tott hokis.

Váratlan bejelenés: férjhez ment ma a magyar énekesnő!

Váratlan bejelenés: férjhez ment ma a magyar énekesnő!

Min­den­kit meg­lep­tek!

Senki nem szá­mí­tott arra, hogy az arany­torkú éne­kesnő ma meg­há­za­so­dik. Sok bol­dog­sá­got kí­vá­nunk nekik!

Sztárfocistával jött össze a magyar szépségkirálynő!

Sztárfocistával jött össze a magyar szépségkirálynő!

A sze­re­lem min­dent le­győz - tartja a mon­dás, és most a jelek sze­rint ismét kap egy mé­re­tes fel­ada­tot.

A sze­re­lem min­dent le­győz - tartja a mon­dás, és most a jelek sze­rint ismét kap egy mé­re­tes fel­ada­tot. A Deb­re­ceni VSC fo­ci­csa­pa­tá­nak az egyik fi­a­tal já­té­kosa a kö­zös­ségi ol­da­lon je­len­tette be, a szíve a Miss Uni­verse Hun­gary nyer­te­séért dobog. Büsz­kén vál­lal­ják.

Szívesen cserélnénk vele: nem akármivel lepte meg férje a műsorvezetőt

Szívesen cserélnénk vele: nem akármivel lepte meg férje a műsorvezetőt

Ördög Nórát egy kül­földi ki­ruc­ca­nás­sal lepte meg a férje.

Ördög Nórát egy kül­földi ki­ruc­ca­nás­sal lepte meg a férje. Fotó bi­zo­nyítja, mennyire jól érzik ma­gu­kat a sze­rel­me­sek.

Döbbenetes vallomást tett a 40 kilót fogyott Tóth Vera

Döbbenetes vallomást tett a 40 kilót fogyott Tóth Vera

Bár a műtét után tel­je­sen át­ala­kult a teste, ál­lí­tása sze­rint néha még elő­jön­nek a kis dé­mon­jai.

Bár a műtét után tel­je­sen át­ala­kult a teste, ál­lí­tása sze­rint néha még elő­jön­nek a kis dé­mon­jai.

Sokkot kapott Tom Cruise, amikor meglátta az exéről készült fotókat

Sokkot kapott Tom Cruise, amikor meglátta az exéről készült fotókat

Gyer­me­ké­nek anyja négy évig tit­kolta, kibe sze­re­tett bele. Most vi­szont min­den ki­de­rült!

Titkos esküvő: nyolc nap múlva férjhez megy Rúzsa Magdi!

Titkos esküvő: nyolc nap múlva férjhez megy Rúzsa Magdi!

Az éne­kesnő fejét ha­ma­ro­san be­kö­tik.

A má­jusi el­jegy­zés után fel­gyor­sul­tak az ese­mé­nyek, az éne­kesnő fejét ha­ma­ro­san be­kö­tik.

Háborognak a britek, furcsa hagyományt tört meg Katalin hercegné

Háborognak a britek, furcsa hagyományt tört meg Katalin hercegné

Az el­múlt napok leg­na­gyobb híre, hogy Vil­mos her­ceg és Ka­ta­lin her­cegné újra babát vár­nak, immár a har­ma­di­kat.

Új szerelem! Lekapták Kozsót új párjával!

Új szerelem! Lekapták Kozsót új párjával!

Kö­zeli ba­rát­sá­got ápol a pil­lan­gók­kal Kozsó, most újra sze­rel­mes.

Kö­zeli ba­rát­sá­got ápol a pil­lan­gók­kal Kozsó, aki több év­ti­ze­des kar­ri­erje során rend­sze­re­sen em­le­geti a szí­nes szár­nyas ro­va­ro­kat. Úgy tűnik, most ismét lesz al­kalma rá, hi­szen a jelek sze­rint újra rá­ta­lált a sze­re­lem.

A harmadik gyerek mentheti meg Katalin és Vilmos házasságát

A harmadik gyerek mentheti meg Katalin és Vilmos házasságát

Ka­ta­lin her­cegnő és Vil­mos her­ceg tün­dér­me­sébe illő há­zas­sága áp­ri­lis­ban ju­tott mély­pontra.

Ka­ta­lin her­cegnő és Vil­mos her­ceg tün­dér­me­sébe illő há­zas­sága áp­ri­lis­ban ju­tott mély­pontra.

Gólyahír: megszületett Fresh Viki kisfia!

Gólyahír: megszületett Fresh Viki kisfia!

Egy éve is­merte meg élete sze­rel­mét.

A bol­dog édes­anya egy éve is­merte meg kisfia édes­ap­ját, azóta pedig már össze is há­za­sod­tak.

Détár Enikő: A gyerekeinknek nem muszáj jóban lenniük egymással

Détár Enikő: A gyerekeinknek nem muszáj jóban lenniük egymással

A szí­nésznő nem­ré­gi­ben köl­tö­zött bele saját ott­ho­nukba Pé­ter­rel, ahol min­den­ki­nek saját szoba jut.

Curtis kitálalt barátnője ajándékáról: Életem legjobb szülinapja volt!

Curtis kitálalt barátnője ajándékáról: Életem legjobb szülinapja volt!

A 28. szü­le­tés­nap­ját már nem egye­dül ün­ne­pelte.

A rap­per nem­rég sza­kí­tott Csil­lá­val, de a 28. szü­le­tés­nap­ját már nem egye­dül ün­ne­pelte.

Bátyja esküvőjén derült ki, férjhez megy Molnár Anikó!

Bátyja esküvőjén derült ki, férjhez megy Molnár Anikó!

Az egy­kori Nagy Ő csa­lád­já­ban nagy a bol­dog­ság, a me­nyeg­zőn rá­adá­sul öröm­teli dolog de­rült ki.

Az egy­kori Nagy Ő csa­lád­já­ban nagy a bol­dog­ság, a me­nyeg­zőn rá­adá­sul öröm­teli dolog de­rült ki.

Örömhírt jelentett be a magyar énekesnő: férjhez ment!

Örömhírt jelentett be a magyar énekesnő: férjhez ment!

Nem bír­ták to­vább egy­más nél­kül.

Ugyan a sze­rel­mes­pár három hó­napja sza­kí­tott, rá­jöt­tek, hogy nem bír­ják to­vább egy­más nél­kül - ti­tok­ban már össze is kö­töt­ték az éle­tü­ket!

Caramel elszólta magát: Jöhet a második baba

Caramel elszólta magát: Jöhet a második baba

Lánya már kö­ve­teli a kis­test­vért.

Az éne­kes 3 éves lánya, Szofi már kö­ve­teli a kis­test­vért.

Titkos hódolójával kapták lencsevégre Tóth Verát!

Titkos hódolójával kapták lencsevégre Tóth Verát!

Az éne­kesnő egy par­tin ta­lál­ko­zott a ti­tok­za­tos fi­a­tal­em­ber­rel, akin lát­szott, hogy oda­van a csi­nos sztá­rért.

Az éne­kesnő egy par­tin ta­lál­ko­zott a ti­tok­za­tos fi­a­tal­em­ber­rel, akin lát­szott, hogy oda­van a csi­nos sztá­rért.

Lebukott, titokzatos férfival kapták lencsevégre Orosz Barbit

Lebukott, titokzatos férfival kapták lencsevégre Orosz Barbit

Egy pesti ká­vézó te­ra­szán ro­man­ti­káz­tak.

Egy pesti ká­vézó te­ra­szán ro­man­ti­káz­tak.

Spontán szerelem: rajongója szült gyereket Hetényi Zoltánnak!

Spontán szerelem: rajongója szült gyereket Hetényi Zoltánnak!

Az Edda Művek do­bosa egy évvel ez­előtt ke­ve­re­dett ka­landba egy fi­a­tal ko­reo­grá­fus­sal.

Nincs több titkolózás, végre megmutatta a szerelmét Stohl Luca!

Nincs több titkolózás, végre megmutatta a szerelmét Stohl Luca!

Eddig rej­te­gette a ked­ve­sét.

A FEM3 Café mű­sor­ve­ze­tője eddig rej­te­gette ked­ve­sét a nyil­vá­nos­ság elől, most azon­ban ki­vé­telt tett.

Caramel kislánya 3 éves, nézd meg, mit kapott születésnapjára!

Caramel kislánya 3 éves, nézd meg, mit kapott születésnapjára!

Óri­á­sit nőtt Ca­ra­mel kis­lá­nya! A kis Szofi ma lett 3 éves.

Úgy tűnik, fel­hőt­len Ca­ra­mel bol­dog­sága: az egy­kori Me­gasztá­ros idén nyá­ron új le­mez­zel je­lent­ke­zett, de ha ez nem lenne elég, most ün­nepli kis­lá­nya szü­le­tés­nap­ját is!

Forró éjszaka, étteremben csókolózott George Clooney

Forró éjszaka, étteremben csókolózott George Clooney

Az 56 éves szí­nész sze­rel­me­sebb, mint va­laha!

Bár sok pár kap­cso­la­tá­ból a gye­re­kek szü­le­tése után el­tű­nik a szen­ve­dély, az 56 éves szí­nész sze­rel­me­sebb, mint va­laha!

Exkluzív fotók: így romantikázik szerelmével Vámos Erika

Exkluzív fotók: így romantikázik szerelmével Vámos Erika

A Ri­post­nak me­sélt a ro­man­ti­kus nya­ra­lás­ról.

A Ri­post­nak me­sélt a ro­man­ti­kus nya­ra­lás­ról.

Kylie Minogue sztárapukával randevúzik

Kylie Minogue sztárapukával randevúzik

Régi kol­lé­gá­já­ban ke­resi az iga­zit.

Úgy tűnik, régi kol­lé­gája ol­da­lán ke­resi a bol­dog­sá­got az éne­kesnő, igaz, ki­sze­meltje bol­dog csa­lád­apa.

Vége a szerelemnek: szakított a párjával Xantus Barbara!

Vége a szerelemnek: szakított a párjával Xantus Barbara!

Két év után ért véget a kap­cso­lata.

A vesz­te­sé­get egy szín­da­rab se­gít­sé­gé­vel dol­gozta fel, két év után fu­tott zá­tonyra a kap­cso­lata.

Kiderült a titok: Ez a bombázó csavarta el DiCaprio fejét

Kiderült a titok: Ez a bombázó csavarta el DiCaprio fejét

Újra rá­ta­lált a bol­dog­ság!

Három hó­nap­pal fáj­dal­mas sza­kí­tása után újra rá­ta­lált a bol­dog­ság a nő­csá­bász szí­nészre!

Húsz év korkülönbség! Ez a lány Dicaprio új csaja!

Húsz év korkülönbség! Ez a lány Dicaprio új csaja!

Ma­ga­sabb a hol­ly­wood-i sztár­nál.

Száz­nyolc­van cen­ti­mé­ter magas, egy 17 ezer la­kosú eu­ró­pai kis­vá­ros­ból szár­ma­zik, mo­dell­ként dol­go­zik, kék szemű, alig múlt 22 éves... Íme!

Ez a világhírű zenész rabolta el Kiszel Tünde lányának szívét

Ez a világhírű zenész rabolta el Kiszel Tünde lányának szívét

Ren­ge­teg srác örülne, ha a nap­tár­díva gyö­nyörű ka­masz­lá­nya körül le­gyes­ked­hetne...

Ren­ge­teg srác örülne, ha a nap­tár­díva gyö­nyörű ka­masz­lá­nya körül le­gyes­ked­hetne...

Kiderült az igazság Tolvai Reni és Kállay-Saunders András szakításáról

Kiderült az igazság Tolvai Reni és Kállay-Saunders András szakításáról

Meg­lepő plety­kák lát­tak nap­vi­lá­got a ma­gyar sztár­pár­ról. Az éne­kes tiszta vizet ön­tött a po­hárba!

Nagy nap a mai Sarka Kata és Hajdú Péter életében

Nagy nap a mai Sarka Kata és Hajdú Péter életében

Ren­ge­te­get ké­szül­tek.

Az egy­kori álom­pár min­den bi­zonnyal ren­ge­te­get ké­szült erre a cso­dás napra!

Lebukott, hét évvel fiatalabb focistát szeret Görög Zita

Lebukott, hét évvel fiatalabb focistát szeret Görög Zita

Az egy­kori mo­dell né­hány hó­napja ta­lál­koz­gat a 30 éves ma­gyar vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gó­val.

Az egy­kori mo­dell né­hány hó­napja ta­lál­koz­gat a 30 éves ma­gyar vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gó­val.

Lebukott, fiatal férfi rabolta el a Kylie Minogue szívét

Lebukott, fiatal férfi rabolta el a Kylie Minogue szívét

Fél évvel fáj­dal­mas sza­kí­tása után újra rá­ta­lált a bol­dog­ság! Vajon meg­ta­lálta az iga­zit?

Fél évvel fáj­dal­mas sza­kí­tása után újra rá­ta­lált a bol­dog­ság! Vajon meg­ta­lálta az iga­zit?

Megindultak a találgatások: Ő lehet Palvin Barbara pasija?

Megindultak a találgatások: Ő lehet Palvin Barbara pasija?

Izzik a le­vegő köz­tük!

A vi­lág­hírű ma­gyar mo­dellt egy is­mert ze­nés­szel fo­tóz­ták le meg­hitt pil­la­nat­ban. Izzik a le­vegő köz­tük!

27 év korkülönbség - Cooky megmutatta az új szerelmét!

27 év korkülönbség - Cooky megmutatta az új szerelmét!

Első közös szelfi.

Mi­u­tán ki­de­rült, új sze­relme van a fran­cia szár­ma­zású rá­di­ós­nak, jó ideig arra kérte a vi­lá­got, hagy­ják meg a ma­gán­éle­tü­ket sa­ját­nak.

Leleplező fotók: titokzatos nő csavarta el Rippel Ferenc fejét!

Leleplező fotók: titokzatos nő csavarta el Rippel Ferenc fejét!

Az ar­tista évek­kel ez­előtt kü­lön­vált a fe­le­sé­gé­től, és jó ideje nincs sen­kije, így nyi­tott egy új kap­cso­latra.

Az ar­tista évek­kel ez­előtt kü­lön­vált a fe­le­sé­gé­től, és jó ideje nincs sen­kije, így nyi­tott egy új kap­cso­latra.

Megdöbbentő választ adott Hajdú Péter a szakítás hírére

Megdöbbentő választ adott Hajdú Péter a szakítás hírére

Alig fél óra alatt kör­be­fu­tott az in­ter­ne­ten, hogy Hajdú Péter és csi­nos ked­vese, Esz­ter sza­kí­tot­tak.

Alig fél óra alatt kör­be­fu­tott az in­ter­ne­ten, hogy Hajdú Péter és csi­nos ked­vese, Esz­ter sza­kí­tot­tak.

Végre egy kis boldogság: férjhez ment a leukémiás magyar modell!

Végre egy kis boldogság: férjhez ment a leukémiás magyar modell!

A gyö­nyörű anyu­ká­nál egy évvel ez­előtt di­ag­nosz­ti­zál­ták a sú­lyos be­teg­sé­get, ám ő da­colva a kór­ral úgy dön­tött, oltár elé áll.

Nagy az öröm Szinetár Dóra családjában: mind együtt ünnepeltek!

Nagy az öröm Szinetár Dóra családjában: mind együtt ünnepeltek!

A szí­nésznő szü­lei im­má­ron negy­ven­négy éve tar­ta­nak ki egy­más mel­lett jóban-rossz­ban.

Válása után összeköltözött új szerelmével R. Kárpáti Péter

Válása után összeköltözött új szerelmével R. Kárpáti Péter

Meg­gyá­szolta az előző há­zas­sá­gát, de túl­lé­pett a régi sé­rel­me­ken.

Meg­gyá­szolta az előző há­zas­sá­gát, de túl­lé­pett a régi sé­rel­me­ken, és most ka­ma­szos ra­jon­gás­sal sze­reti az új pár­ját.

Árulkodó fotó: így üdvözölte egymást Pécsi Ildikó és Csűrös Karola!

Árulkodó fotó: így üdvözölte egymást Pécsi Ildikó és Csűrös Karola!

A két mű­vésznő le­gen­dá­san jó ba­rát­ság­ban van egy­más­sal.

A két mű­vésznő le­gen­dá­san jó ba­rát­ság­ban van egy­más­sal, amit egy múlt­béli fény­kép is jól bi­zo­nyít.

Rátalált a szerelem, megmutatta új kedvesét Baronits Gábor

Rátalált a szerelem, megmutatta új kedvesét Baronits Gábor

A szí­nész sej­tel­mes fotót töl­tött fel az Ins­tag­ram-ol­da­lára. Újra sze­rel­mes?

A szí­nész sej­tel­mes fotót töl­tött fel az Ins­tag­ram-ol­da­lára. Újra sze­rel­mes?

Nem bír leállni: újra topmodellel randizik a nőfaló sztárénekes

Nem bír leállni: újra topmodellel randizik a nőfaló sztárénekes

Rá­ta­lált a sze­re­lem.

Az egy­kor fiú­ban­dá­ban is­mertté vált Harry Sty­les szó­ló­kar­ri­erje is jól ala­kul, de ma­gán­éle­tére sem pa­nasz­kod­hat.

Egy életre magán viseli szerelme jelképét a magyar sztár

Egy életre magán viseli szerelme jelképét a magyar sztár

A más­sá­gát nyíl­tan vál­laló egy­kori tévés és szí­nész ked­vese életre szóló dön­tést hoz­tak.

Mint egy házaspár: így szerette egymást Komlós Juci és Zenthe Ferenc

Mint egy házaspár: így szerette egymást Komlós Juci és Zenthe Ferenc

A két szín­mű­vész le­gen­dá­san jó ba­rát­ság­ban volt egy­más­sal.

A két szín­mű­vész le­gen­dá­san jó ba­rát­ság­ban volt egy­más­sal, ami egész éle­tük során ki­tar­tott.

Megmutatta az arcát: ő csábította el Vámos Erikát

Megmutatta az arcát: ő csábította el Vámos Erikát

Most végre le­hullt a lepel!

A nép­szerű tévés so­káig rej­te­gette sze­rel­mét. Most végre le­hullt a lepel!

Árulkodó fotók: Visszahódította szerelmét Heidi Klum

Árulkodó fotók: Visszahódította szerelmét Heidi Klum

Meg­bo­csá­tott hűt­len pár­já­nak.

Sokan már te­met­ték 3 éve tartó ro­mán­cu­kat, a mo­dell azon­ban be­bi­zo­nyí­totta, hogy ő a tö­ké­le­tes nő hűt­len párja szá­mára.

Zsidró Tamás elárulta, hogyan hódította meg Dobó Katát!

Zsidró Tamás elárulta, hogyan hódította meg Dobó Katát!

A mes­ter­fod­rász ro­man­ti­kus módon, a Ba­la­ton kö­ze­pére hívta elő­ször ran­dizni a szí­nész­nőt.

A mes­ter­fod­rász ro­man­ti­kus módon, a Ba­la­ton kö­ze­pére hívta elő­ször ran­dizni a szí­nész­nőt.

Így engesztelte ki férjét a TV2 szexi sztárja

Így engesztelte ki férjét a TV2 szexi sztárja

Dol­gos hó­na­pok van­nak a mű­sor­ve­zető mö­gött, így örült, hogy a múlt héten la­zít­ha­tott egy ki­csit.

Dol­gos hó­na­pok van­nak a mű­sor­ve­zető mö­gött, így örült, hogy a múlt héten la­zít­ha­tott egy ki­csit. Ennek főleg férje örült.

Kiderült az igazság: ezért kellett kárpótolnia feleségét Tabáni Istvánnak

Kiderült az igazság: ezért kellett kárpótolnia feleségét Tabáni Istvánnak

Ha­tal­mas meg­le­pe­tés­sel ké­szült fe­le­sé­gé­nek a ma­gyar sztár­éne­kes, aki a Ri­post­nak me­sélt a rész­le­tek­ről.

Exe miatt hagyta el új szerelmét Vámos Erika!

Exe miatt hagyta el új szerelmét Vámos Erika!

Mégis exére volt szük­sége!

Már egy új kap­cso­lat­ban volt benne, ami­kor rá­jött: neki mégis exére van szük­sége a tel­jes bol­dog­ság­hoz!

Kibékült szerelmével Nicole Scherzinger

Kibékült szerelmével Nicole Scherzinger

Úgy ölel­get­ték egy­mást a par­ton, mint a friss sze­rel­me­sek! Ezzel pedig ala­po­san rá­cá­fol­tak a sza­kí­tá­suk­ról szóló plety­kákra.

Úgy ölel­get­ték egy­mást a par­ton, mint a friss sze­rel­me­sek! Ezzel pedig ala­po­san rá­cá­fol­tak a sza­kí­tá­suk­ról szóló plety­kákra.

Szívszorító vallomás: Diana hercegnő fiai először beszéltek édesanyjukról

Szívszorító vallomás: Diana hercegnő fiai először beszéltek édesanyjukról

Vil­mos és Harry her­ceg is em­lé­ke­ket idé­zett fel.

Vil­mos és Harry her­ceg is em­lé­ke­ket idé­zett fel.

Nézd meg, mit kapott születésnapjára Liptai Claudia

Nézd meg, mit kapott születésnapjára Liptai Claudia

Na­gyon sze­ren­csés.

Na­gyon sze­ren­csés­nek érez­heti magát.

Zsidró Tamás elárulta, hogyan tölti a nyarat Dobó Katával!

Zsidró Tamás elárulta, hogyan tölti a nyarat Dobó Katával!

Idén nyá­ron nincs ide­jük egy­másra.

A sztár­pár­nak idén nyá­ron nincs ideje egy­másra, mivel Kata három pro­duk­ci­ó­ban for­gat, a mes­ter­fod­rász pedig egész au­gusz­tus­ban dol­go­zik majd.

Lebukott Harry herceg: ezt biztos nem akarta elmondani a barátnőjének

Lebukott Harry herceg: ezt biztos nem akarta elmondani a barátnőjének

A her­ceg egyik ba­rátja vé­let­le­nül el­szólta magát.

A her­ceg egyik ba­rátja vé­let­le­nül el­szólta magát, ami még kí­no­san érint­heti Har­ryt.

Hoppá! Kiderült, hogy Hosszú Katinkáéknál mikor jön a baba

Hoppá! Kiderült, hogy Hosszú Katinkáéknál mikor jön a baba

Hosszú Ka­tinka és férje, már na­gyon sze­ret­né­nek csa­lá­dot ala­pí­tani. Az úszónő, mint min­den­ben, na­gyon cél­tu­da­tos, és pon­to­san tudja, mit akar.

Hosszú Ka­tinka és férje, már na­gyon sze­ret­né­nek csa­lá­dot ala­pí­tani. Az úszónő, mint min­den­ben, na­gyon cél­tu­da­tos, és pon­to­san tudja, mit akar.

Egy álom ért véget, szakított a szerelmével Kárpáti Rebeka!

Egy álom ért véget, szakított a szerelmével Kárpáti Rebeka!

Kö­zö­sen dön­töt­tek a búcsú mel­lett, ám egy­előre még kény­te­le­nek egy fedél alatt élni.

Kö­zö­sen dön­töt­tek a búcsú mel­lett, ám egy­előre még kény­te­le­nek egy fedél alatt élni.

Kitálaltak Majkáék, kiderült, miért nem házasodtak még össze!

Kitálaltak Majkáék, kiderült, miért nem házasodtak még össze!

A sztár­pár im­má­ron hét éve bol­dog egy­más ol­da­lán, sze­rel­mü­ket pedig gyűrű he­lyett két gyer­mek­kel pe­csé­tel­ték meg.

Rátalált a szerelem, a szupermodell nem tudja tovább titkolni érzéseit

Rátalált a szerelem, a szupermodell nem tudja tovább titkolni érzéseit

Az egyik közös hob­bi­juk hozta közel egy­más­hoz őket, azóta pedig el­vá­laszt­ha­tat­la­nok.

Bizarr szerelmi vallomás: Majkáék túl vannak a vízválasztón

Bizarr szerelmi vallomás: Majkáék túl vannak a vízválasztón

7 éve al­kot­nak egy párt...

Majka és Dun­dika immár 7 éve alkot egy párt, év­for­du­ló­juk­ról pedig a Fa­ce­boo­kon is meg­em­lé­kez­tek.

Elolvadsz Pink cuki gyerekeitől

Elolvadsz Pink cuki gyerekeitől

Na­gyobb szük­sége van csa­lád­jára, mint bár­mi­kor ko­ráb­ban.

Az éne­kesnő egyre fá­rasz­tóbb­nak érzi a fel­lé­pé­se­ket, ezért na­gyobb szük­sége van csa­lád­jára, mint bár­mi­kor ko­ráb­ban.

Újabb sztárszerelem a levegőben?

Újabb sztárszerelem a levegőben?

Ba­la­toni ha­jó­ká­zás, nap­le­mente. Egy újabb sze­re­lem kez­dete? Mi tör­tén­he­tett ezen a forró nyár­es­tén?

Ba­la­toni ha­jó­ká­zás, nap­le­mente. Egy újabb sze­re­lem kez­dete? Mi tör­tén­he­tett ezen a forró nyár­es­tén?

Ez gyorsan ment: pár randi után összeköltözött új barátnőjével a sztár

Ez gyorsan ment: pár randi után összeköltözött új barátnőjével a sztár

Még csak pár ran­din van­nak túl, de már most na­gyon ko­moly­nak tűnik Ben Affleck új kap­cso­lata.

Lebukott, ezzel a gyönyörű nővel randizik a házas sztár

Lebukott, ezzel a gyönyörű nővel randizik a házas sztár

A szí­nész máris újra sze­rel­mes.

Ben Affleck és Jen­ni­fer Gar­ner még el sem vál­tak, a szí­nész máris újra sze­rel­mes.

Kiderült a titok, sportolót szeret Demcsák Zsuzsa

Kiderült a titok, sportolót szeret Demcsák Zsuzsa

Zsu­zsa min­den ere­jé­vel igye­ke­zett ti­tok­ban tar­tani, hogy hosszú idő után ki ra­bolta el a szí­vét.

Zsu­zsa min­den ere­jé­vel igye­ke­zett ti­tok­ban tar­tani, hogy hosszú idő után ki ra­bolta el a szí­vét. Mos­tanra egyre ke­ve­sebb a titok.

Nem bírták egymás nélkül: Kibékült szerelmével Vámos Erika

Nem bírták egymás nélkül: Kibékült szerelmével Vámos Erika

Fél évvel a sza­kí­tás után újra egy­másra ta­lál­tak a sze­rel­me­sek!

Fél évvel a sza­kí­tás után újra egy­másra ta­lál­tak a sze­rel­me­sek!

Claudia intim titkai: ezt kéri szerelmétől

Liptai Claudia intim titkai: ezt kéri nap mint nap szerelmétől

A mű­sor­ve­zető hosszú utat járt be, míg végre rá­ta­lált élete pár­jára.

A mű­sor­ve­zető hosszú utat járt be, míg végre rá­ta­lált élete pár­jára, aki­vel fel­hőt­le­nül bol­dog. Iga­zán intim tit­kot árult el kap­cso­la­tá­ról!

Kitálalt Benkő Dániel fiatal szerelme, ezt ki gondolta volna?

Kitálalt Benkő Dániel fiatal szerelme, ezt ki gondolta volna?

Két éve tart a lán­goló sze­re­lem.

Bár az an­gyal­arcú Ba­zsa­ró­zsa elő­ször ha­záig fu­tott a lant­mű­vész férfi­as­sá­gá­nak lát­tán, ké­sőbb még sza­kí­tott is Benkő miatt! Most el­árulta, miért...

Iszak Eszter és Dobrády Ákos: biztos a békülés! Jöhet a baba

Iszak Eszter és Dobrády Ákos: biztos a békülés! Jöhet a baba

Feb­ruár óta újra egy párt alkot a Viva Tv csi­nos mű­sor­ve­ze­tője és a TNT front­em­bere. Úgy tűnik, ha­ma­ro­san új szintre eme­lik a kap­cso­la­tu­kat.

Feb­ruár óta újra egy párt alkot a Viva Tv csi­nos mű­sor­ve­ze­tője és a TNT front­em­bere. Úgy tűnik, ha­ma­ro­san új szintre eme­lik a kap­cso­la­tu­kat.