SZTÁR

LOVE

Íme, az első fotó Czippán Anett újszülött kisfiáról!

Íme, az első fotó Czippán Anett újszülött kisfiáról!

A na­pok­ban hozta vi­lágra Somát.

A mű­sor­ve­zető a na­pok­ban hozta vi­lágra má­so­dik gyer­me­két, Somát.

Voltak nehézségek II. Erzsébet és Fülöp herceg 70 éves házasságában

Voltak nehézségek II. Erzsébet és Fülöp herceg 70 éves házasságában

A leg­töb­bek szá­mára el­kép­zel­he­tet­len, hogy hét év­ti­ze­det tölt­se­nek el egy há­zas­ság­ban.

Csodálatos videót posztolt Kasza Tibi felesége titkos álomesküvőjükről!

Csodálatos videót posztolt Kasza Tibi felesége titkos álomesküvőjükről!

Lé­leg­zet­el­ál­lító fel­vé­te­lek, egye­ne­sen Ame­ri­ká­ból.

Kasza Tibi nem min­den­napi aján­dék­kal lepte meg a fe­le­sé­gét. Most mi is meg­mu­tat­hat­juk.

Örömhírt jelentett be a sztárpár: érkezik a második baba!

Örömhírt jelentett be a sztárpár: érkezik a második baba!

Kis­lá­nya se­gít­sé­gé­vel árulta el.

A gyö­nyörű mo­dell nem min­den­napi módon, kis­lá­nya se­gít­sé­gé­vel árulta el, hogy ha­ma­ro­san négy fősre bővül bol­dog csa­lád­juk.

Meglepő bejelentést tettek: szakított a hollywoodi álompár

Meglepő bejelentést tettek: szakított a hollywoodi álompár

A kap­cso­la­tuk is csen­des volt.

A kap­cso­la­tuk is csen­des volt, és a válás sem tör­tént vi­ha­ro­san.

Ez komoly? Menedzserét veszi feleségül Rácz Gergő

Ez komoly? Menedzserét veszi feleségül Rácz Gergő

Ha min­den igaz, de­cem­ber­ben ki is mond­ják a bol­do­gító igent. Nem vár­tak sokat az el­jegy­zés után.

Ha min­den igaz, de­cem­ber­ben ki is mond­ják a bol­do­gító igent. Nem vár­tak sokat az el­jegy­zés után.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Megtudtuk, milyen a viszony Király Viktor szülei és kedvese között!

Megtudtuk, milyen a viszony Király Viktor szülei és kedvese között!

Az éne­kes csa­ládja és ked­vese lát­ha­tóan jól ki­jön­nek egy­más­sal.

Az éne­kes csa­ládja és ked­vese lát­ha­tóan jól ki­jön­nek egy­más­sal, a Sz­tár­ban Sztár dön­tő­jé­ben is együtt druk­kol­tak.

Sosem találnád ki, hogyan készül az anyaságra Szabó Zsófi

Sosem találnád ki, hogyan készül az anyaságra Szabó Zsófi

Szabó Zsófi ter­hes­sége a vé­gé­hez kö­ze­le­dik, a mű­sor­ve­zető már a 9. hó­nap­ban jár. Na­gyon ké­szül az anya­ságra!

Nagy az öröm: másodszorra is apa lesz Vastag Tamás!

Nagy az öröm: másodszorra is apa lesz Vastag Tamás!

Feb­ru­ár­ban ér­ke­zik a kö­vet­kező baba.

Feb­ru­ár­ban ér­ke­zik a kö­vet­kező baba, de a ra­jon­gók egy­előre nem tud­hat­ják a nemét.

Kamerák előtt vallott a Trónok harca sztárja: évekig őrizte titkát

Kamerák előtt vallott a Trónok harca sztárja: évekig őrizte titkát

Jason Momoa egy kissé kínos do­log­ról rán­totta le a lep­let múlt­já­ból.

A Khal Dro­gót ját­szó Jason Momoa egy kissé kínos do­log­ról rán­totta le a lep­let múlt­já­ból. Végül azon­ban min­den jól sült el.

Késik a nagy bejelentés, bonyolódik a helyzet a királyi családban

Késik a nagy bejelentés, bonyolódik a helyzet a királyi családban

Ren­ge­teg pletyka röp­pent fel Harry her­ceg kap­cso­la­tá­ról.

Ren­ge­teg pletyka röp­pent fel Harry her­ceg kap­cso­la­tá­ról.

Lebukott, titokban jegyezték el a beteg Lady Gagát

Lebukott, titokban jegyezték el a beteg Lady Gagát

Mun­ka­kap­cso­lat­ból lett sze­re­lem.

Mun­ka­kap­cso­lat­ból lett min­dent el­söprő sze­re­lem.

Korban és méretben is a duplája barátnőjének a sztárszínész

Korban és méretben is a duplája barátnőjének a sztárszínész

Egy fe­let­tébb fi­a­tal és igen vé­kony hölggyel nya­ral a szebb na­po­kat is meg­élt Oscar-díjas szí­nész.

Lebukott, dúsgazdag férfivel kavar a válófélben lévő Angelina Jolie

Lebukott, dúsgazdag férfivel kavar a válófélben lévő Angelina Jolie

Nem csoda, hogy lát­vá­nyo­san ki­vi­rult az utóbbi idő­ben!

Nem csoda, hogy lát­vá­nyo­san ki­vi­rult az utóbbi idő­ben!

Majka válaszolt a tizenegy éves kisfiú szívhez szóló levelére!

Majka válaszolt a tizenegy éves kisfiú szívhez szóló levelére!

A kis Dani a Jé­zus­ká­tól kért le­vél­ben se­gít­sé­get ahhoz, hogy ta­lál­koz­has­son nagy ked­ven­cé­vel.

A kis Dani a Jé­zus­ká­tól kért le­vél­ben se­gít­sé­get ahhoz, hogy ta­lál­koz­has­son nagy ked­ven­cé­vel.

Megmutatta újszülött gyermekét Sub Bass Monster!

Megmutatta újszülött gyermekét Sub Bass Monster!

A rap­per első gyer­meke a na­pok­ban szü­le­tett meg, ha­tár­ta­lan a bol­dog­sága!

A rap­per első gyer­meke a na­pok­ban szü­le­tett meg, ha­tár­ta­lan a bol­dog­sága!

Bréking! Kasza Tibi titokban megházasodott

Bréking! Kasza Tibi titokban megházasodott

Hetek óta há­za­sok Kasza Ti­bo­rék!

Hetek óta házas már Kasza Tibi és sze­relme, And­rea. Ame­rika egyik leg­szebb pont­ján mond­ták ki egy­más­nak a bol­do­gító igent.

Így tündököl 8 hónapos terhesen Szabó Zsófi - Fotó

Így tündököl 8 hónapos terhesen Szabó Zsófi - Fotó

Kisfia 1 hónap múlva ér­ke­zik.

Egyre göm­bö­lyűbb Szabó Zsófi po­cakja. A te­le­ví­ziós mű­sor­ve­zető kisfi­á­nak ér­ke­zé­séig már csak egyet­len hó­na­pot kell várni.

Ezrek ostromolják Csősz Bogi milliárdos férjét

Ezrek ostromolják Csősz Bogi milliárdos férjét

Még sze­ren­cse, hogy nem fél­té­keny.

Még sze­ren­cse, hogy a pár kap­cso­la­tá­ban egy­ál­ta­lán nincs helye a zöld szemű ször­nye­teg­ként em­le­ge­tett fél­té­keny­ség­nek.

Kitudódott Harry herceg nagy titka, mit szól ehhez Meghan?

Kitudódott Harry herceg nagy titka, mit szól ehhez Meghan?

Ko­ráb­ban is ra­jon­gott a szí­nész­nő­ért.

A her­ceg a ba­rá­ta­i­nak mondta el évek­kel az­előtt, hogy Meg­han Markle-lel ta­lál­ko­zott volna, hogy tel­je­sen odáig van a szí­nész­nő­ért.

Ez azért sok: zenekara is meglepődött Mick Jagger legújabb barátnőjén

Ez azért sok: zenekara is meglepődött Mick Jagger legújabb barátnőjén

A ze­nész to­vábbra is úgy él, mint egy fi­a­tal rocksz­tár.

A ze­nész to­vábbra is úgy él, mint egy fi­a­tal rocksz­tár.

Ez a barna szépség csavarta el Király Viktor fejét!

Ez a barna szépség csavarta el Király Viktor fejét!

A stú­di­ó­ban iz­gult a sze­rel­mé­ért.

A csi­nos lány végig a Sz­tár­ban Sztár stú­di­ó­já­ban iz­gult a sze­rel­mé­ért.

Ezért kalandozik: évek óta képtelen szerelembe esni Ekanem Bálint

Ezért kalandozik: évek óta képtelen szerelembe esni Ekanem Bálint

Az iga­zit ke­resi, de nem ta­lálja, pedig nem zár­kó­zik el az is­mer­ke­dés elől.

Az iga­zit ke­resi, de egy­előre nem ta­lálja, pedig nem zár­kó­zik el az is­mer­ke­dés elől.

Majka nagy bejelentése: Hét év után elveheti Dundikát

Majka nagy bejelentése: Hét év után elveheti Dundikát

Vajon ígé­ret­nek ve­het­jük a vá­rat­lan be­je­len­tést?

Vajon ígé­ret­nek ve­het­jük a vá­rat­lan be­je­len­tést? Min­den­esetre na­gyon szur­ko­lunk a sze­rel­me­sek­nek.

Kínos, Janicsák Vecával keverte össze szerelmét Stohl András

Kínos, Janicsák Vecával keverte össze szerelmét Stohl András

Úgy tűnik, Buci ki­csit el­fá­radt a 7. élő­show vé­gére. Vagy csak egész más­hol jár­tak a gon­do­la­tai?

Ekkor házasodik Polyák Lilla és 16 évvel fiatalabb párja

Ekkor házasodik Polyák Lilla és 16 évvel fiatalabb párja

Már ké­szül­nek az es­kü­vőre.

Po­lyák Lilla és 16 évvel fi­a­ta­labb sze­relme, Gö­möri And­rás Máté már ké­szül az es­kü­vőre.

Norbi nem adja föl: Megint dalra fakadt

Norbi nem adja föl: Megint dalra fakadt

Réka és Norbi kö­zött 15 év há­zas­ság után is dúl a sze­re­lem. A fit­nesz­guru ro­man­ti­ká­ban egy­sze­rűen nem is­meri a tré­fát.

Réka és Norbi kö­zött 15 év há­zas­ság után is dúl a sze­re­lem. A fit­nesz­guru ro­man­ti­ká­ban egy­sze­rűen nem is­meri a tré­fát.

Dráma, ezért nem hívja meg az esküvőjére édesanyját Vámos Erika

Dráma, ezért nem hívja meg az esküvőjére édesanyját Vámos Erika

A mű­sor­ve­zető el sem mondta anyu­ká­já­nak, hogy ha­ma­ro­san oltár elé áll.

A mű­sor­ve­zető el sem mondta anyu­ká­já­nak, hogy ha­ma­ro­san oltár elé áll.

Meglepő titkokat árult el új szerelméről Kárpáti Rebeka!

Meglepő titkokat árult el új szerelméről Kárpáti Rebeka!

Hamar rá­ta­lált a bol­dog­ság.

A szí­nész­nőre hamar rá­ta­lált a bol­dog­ság a sza­kí­tása után, most el­mondta, ho­gyan is­mer­ke­dett meg új ked­ve­sé­vel.

Mérföldkőhöz érkezett Till Attila házassága

Mérföldkőhöz érkezett Till Attila házassága

Kü­lön­le­ges fotót osz­tott meg.

A Sz­tár­ban Sztár mű­sor­ve­ze­tője kü­lön­le­ges fotót osz­tott meg a Fa­ce­book-ol­da­lán.

Ilyen édesen játszik a kisfiával Mádai Vivien - Videó

Ilyen édesen játszik a kisfiával Mádai Vivien - Videó

Ennél éde­seb­bet ma nem fogsz látni! A csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­nek hiába marad kevés ideje a csa­lád­jára, azt a ke­ve­set tar­tal­ma­san tölti .

Ennél éde­seb­bet ma nem fogsz látni! A csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­nek hiába marad kevés ideje a csa­lád­jára, azt a ke­ve­set tar­tal­ma­san tölti el a kisfi­á­val. Nézd, mi­lyen meg­hit­ten ját­sza­nak!

Nem lesz apás szülés Cserháti Tamaráéknál!

Nem lesz apás szülés Cserháti Tamaráéknál!

A Miss World Hun­gary 2012 első he­lye­zettje két hét múlva hozza vi­lágra első gyer­me­két, de az apuka nem lesz ott a szü­lő­szo­bán.

A Miss World Hun­gary 2012 első he­lye­zettje két hét múlva hozza vi­lágra első gyer­me­két.

Meglepte rajongóit, örömhírt jelentett be a Trónok harca sztárja

Meglepte rajongóit, örömhírt jelentett be a Trónok harca sztárja

A Tró­nok harca szí­né­szei közül most már nem csak Kit Har­r­ing­ton és sze­relme vi­sel­nek jegy­gyű­rűt.

A Tró­nok harca szí­né­szei közül most már nem csak Kit Har­r­ing­ton és sze­relme vi­sel­nek jegy­gyű­rűt.

Élete első szerelméről vallott Törőcsik Mari

Élete első szerelméről vallott Törőcsik Mari

A le­gen­dás szí­nésznő kis­lány­ként Pé­lyen élt a csa­lád­já­val

A le­gen­dás szí­nésznő kis­lány­ként Pé­lyen élt a csa­lád­já­val. A kis falu a II. vi­lág­há­bo­rú­ban igazi csa­ta­térré vál­to­zott, hi­szen több­ször is át­vo­nult rajta a front.

Hihetetlen fotók: Exe klónjával jár Dzsudzsák Balázs

Hihetetlen fotók: Exe klónjával jár Dzsudzsák Balázs

Olya­nok, mint két tojás!

Né­hány napja röp­pent fel a pletyka, hogy a spor­toló fejét tel­je­sen el­csa­varta egy 34 éves mo­dell.

Nehéz időszak: fél éve nem élnek együtt Vajna Timiék

Nehéz időszak: fél éve nem élnek együtt Vajna Timiék

Tu­da­to­san vá­lasz­tot­ták a kü­lön­élést.

Bár tu­da­to­san vá­lasz­totta a kü­lön­élést a Vajna-há­zas­pár, azt mond­ják, na­gyon meg­vi­seli őket ez a hely­zet.

Több mint tíz év után sem unják egymást Sebestyén Balázsék: mi a titok?

Több mint tíz év után sem unják egymást Sebestyén Balázsék: mi a titok?

Éjjel-nap­pal együtt van­nak, egy he­lyen is dol­goz­nak, mégis mi újat tud­nak mu­tatni egy­más­nak? Ba­lázs most el­árulta!

Örömhír, eljegyezték Vámos Erikát, jöhet a baba!

Örömhír, eljegyezték Vámos Erikát, jöhet a baba!

A TV2 sztárja nem­so­kára férj­hez megy, így va­lóra vál­hat régi álma, örökbe fo­gad­hat egy gyer­me­ket.

A TV2 sztárja nem­so­kára férj­hez megy, így va­lóra vál­hat régi álma, örökbe fo­gad­hat egy gyer­me­ket. Ked­vese is kész a ba­bára.

A stúdióban ünnepelte az évfordulóját Kollányi Zsuzsi!

A stúdióban ünnepelte az évfordulóját Kollányi Zsuzsi!

Az éne­kesnő és ked­vese egy éve al­kot­nak egy párt, a Ri­post fo­tóin pedig jól lát­szik, hogy dúl kö­zöt­tük a sze­re­lem.

Újra boldog: megmutatta eddig titkolt szerelmét Koós Réka!

Újra boldog: megmutatta eddig titkolt szerelmét Koós Réka!

A szí­nésznő bol­dog, és bár szűk­sza­vúan nyi­lat­ko­zott, a Ri­post ki­de­rí­tette a kap­cso­lat rész­le­teit!

Döbbenetes bejelentést tett Majka

Döbbenetes bejelentést tett Majka

A nép­szerű mű­sor­ve­zető a TV2 új ve­tél­ke­dő­jé­ben szólta el magát. De vajon mit szól az öt­le­té­hez ked­vese, Haj­nalka?

A nép­szerű mű­sor­ve­zető a TV2 új ve­tél­ke­dő­jé­ben szólta el magát. De vajon mit szól az öt­le­té­hez ked­vese, Haj­nalka?

Palvin Barbi csúnyán lebuktatta magát, de mit szól ehhez Neymar?

Palvin Barbi csúnyán lebuktatta magát, de mit szól ehhez Neymar?

Egyre kö­vet­he­tet­le­nebb a vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell sze­relmi élete!

Egyre kö­vet­he­tet­le­nebb a vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell sze­relmi élete!

Kitálalt a szakításáról Bereczki Zoltán!

Kitálalt a szakításáról Bereczki Zoltán!

Rá­ta­lált a sze­re­lem, ami saját be­val­lása sze­rint gyor­san el is múlt.

A szí­nészre rá­ta­lált a sze­re­lem, ami saját be­val­lása sze­rint gyor­san el is múlt.

Meglepő módon ünnepelte a születésnapját Nagy Ervin!

Meglepő módon ünnepelte a születésnapját Nagy Ervin!

A szí­nész negy­ven­egy éves lett, a jeles napot pedig a leg­fon­to­sabb csa­lád­tag­ja­i­val töl­tötte.

Nagy Feró nem bánná, ha már érkezne a következő unoka!

Nagy Feró nem bánná, ha már érkezne a következő unoka!

A Be­at­rice front­em­bere imádja el­ső­szü­lött uno­ká­ját, Pat­ri­kot, aki pápai ál­dás­sal fo­gant meg Ró­má­ban.

A Be­at­rice front­em­bere imádja el­ső­szü­lött uno­ká­ját, Pat­ri­kot, aki pápai ál­dás­sal fo­gant meg Ró­má­ban.

David Beckham és kislánya fotójától elolvadsz, mint a fagyi

David Beckham és kislánya fotójától elolvadsz, mint a fagyi

Fo­cis­ta­ként már nem bi­zo­nyít­hatja, hogy a leg­job­bak közé tar­to­zik, de apa­ként az elit­li­gába tar­to­zik.

Fo­cis­ta­ként már nem bi­zo­nyít­hatja, hogy a leg­job­bak közé tar­to­zik, de apa­ként az elit­li­gába tar­to­zik.

Nem titok többé: megnősült a sztárszínész!

Nem titok többé: megnősült a sztárszínész!

Ti­tok­ban mond­ták ki az igent.

A sze­rel­me­sek már két éve együtt élnek, de csak most, egy meg­hitt Los An­ge­les-i szer­tar­tá­son mond­ták ki ti­tok­ban a bol­do­gító igent.

Oscar-díjas rendező akarta feleségül venni Törőcsik Marit!

Oscar-díjas rendező akarta feleségül venni Törőcsik Marit!

A hí­res­ség imádja a ma­gyar nőket.

A hí­res­ség imádja a ma­gyar nőket, ám a Kos­suth-díjas szí­nésznő ki­ko­sa­razta őt.

Örömhír érkezett, megnősült Fejes Tamás

Örömhír érkezett, megnősült Fejes Tamás

A negy­ven­négy éves dobos kü­lön­le­ges de­ko­rá­ciót ál­mo­dott meg a nagy napra.

A negy­ven­négy éves dobos kü­lön­le­ges de­ko­rá­ciót ál­mo­dott meg a nagy napra.

Kamerák előtt derült ki: Babát vár Cooky új kedvese

Kamerák előtt derült ki: Babát vár Cooky új kedvese

A nép­szerű mű­sor­ve­zető alig né­hány hó­napja jött össze a nála 27 évvel fi­a­ta­labb lánnyal, de máris bővül a csa­lád.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető alig né­hány hó­napja jött össze a nála 27 évvel fi­a­ta­labb lánnyal, de máris bővül a csa­lád.

Muri Enikő három éve szeretett volna anya lenni

Muri Enikő három éve szeretett volna anya lenni

Az éne­kesnő hamar csa­lá­dot ala­pí­tott volna, ha meg­ta­lálta volna azt a férfit, aki­nek szí­ve­sen szül gyer­me­ket.

Az éne­kesnő hamar csa­lá­dot ala­pí­tott volna, ha meg­ta­lálta volna azt a férfit, aki­nek szí­ve­sen szül gyer­me­ket.

Újabb részletek derültek ki Szinetár Dóra szüléséről!

Újabb részletek derültek ki Szinetár Dóra szüléséről!

Ko­ráb­ban hozta vi­lágra kisfiát.

A szí­nésznő a kiírt idő­pont­nál ko­ráb­ban hozta vi­lágra kisfiát, aki víz­ben szü­le­tett.

Hatalmas változás állt be Rékasi Károly és Pikali Gerda kapcsolatában!

Hatalmas változás állt be Rékasi Károly és Pikali Gerda kapcsolatában!

A szí­nész­pá­ros élete két év után vissza­tér a ren­des ke­rék­vá­gásba, újra együtt dol­goz­nak.

Intim vallomást tett az 51 éves magyar sztár

Intim vallomást tett az 51 éves magyar sztár

El­árulta, mire ké­szül­nek a fér­jé­vel.

Bol­dog a mai nap Soma Ma­ma­gé­sá­nak, el­árulta, mire ké­szül­nek a fér­jé­vel.

Megmutatta csodaszép eljegyzési gyűrűjét Tücsi

Megmutatta csodaszép eljegyzési gyűrűjét Tücsi

Ha­tal­mas a bol­dog­ság.

Sze­relme, Ist­ván tíz nap­pal ez­előtt kérte meg a csi­nos mű­sor­ve­zető kezét. Ha­tal­mas a bol­dog­ság.

Nem titkolja tovább: jóval fiatalabb férfit szeret a sztáranyuka

Nem titkolja tovább: jóval fiatalabb férfit szeret a sztáranyuka

Az 51 éves Halle Ber­ryre ismét rá­ta­lált a sze­re­lem, de ez nem is csoda, hi­szen bom­ba­for­má­ban van.

Az 51 éves Halle Ber­ryre ismét rá­ta­lált a sze­re­lem, de ez nem is csoda, hi­szen bom­ba­for­má­ban van.

Váratlan dolgot tett Harry herceg szerelme: jön a nagy bejelentés?

Váratlan dolgot tett Harry herceg szerelme: jön a nagy bejelentés?

A szí­nésznő tet­tei arra utal­nak, hogy a pár nem­so­kára még több időt tölt majd együtt.

Erre nem számítottunk, titokban házasodott meg a magyar színésznő is

Erre nem számítottunk, titokban házasodott meg a magyar színésznő is

A Budai Vár mel­lett.

A Budai Vár mel­lett, min­den fel­haj­tás nél­kül mondta ki szom­ba­ton a bol­do­gító igent.

Ilyen a házasságuk, Debreczeni Zita mindent elárult

Ilyen a házasságuk, Debreczeni Zita mindent elárult

Már fél év el­telt az es­küvő óta.

Már fél év el­telt azóta, hogy Deb­rec­zeni Zita és Gi­anni An­noni ki­mond­ták a bol­do­gító ige­ne­ket.

Örömhír: megkérte Csobot Adél kezét szerelme

Örömhír: megkérte Csobot Adél kezét szerelme

Ins­tag­ra­mon je­len­tet­ték be.

"Meg­kér­tem ennek a gyö­nyörű nőnek a kezét" - je­len­tette be Is­te­nes Bence az öröm­hírt.

Titkos esküvő: Így ment férjhez Rúzsa Magdi

Titkos esküvő: Így ment férjhez Rúzsa Magdi

A Má­tyás-temp­lom­ban volt a szer­tar­tás.

A Má­tyás-temp­lom­ban volt a szer­tar­tás.

Itt az igazság, először beszélt szerelméről Stohl András

Először beszélt szerelméről Stohl András

Ami­óta ki­de­rült, új sze­re­lem köl­tö­zött az éle­tébe, nem akart nyi­lat­kozni ma­gán­éle­té­ről. Most végre meg­tört a jég.

Ami­óta ki­de­rült, új sze­re­lem köl­tö­zött az éle­tébe, nem akart nyi­lat­kozni ma­gán­éle­té­ről. Most végre meg­tört a jég.

Elbűvölő családi fotót posztolt Istenes Bence, esküvőn jártak

Elbűvölő családi fotót posztolt Istenes Bence, esküvőn jártak

Ra­gyog Is­te­nes Bence csa­ládja!

Is­te­nes Bence csa­ládja csak úgy ra­gyog a bol­dog­ság­tól, ezt leg­fris­sebb fo­tó­juk is bi­zo­nyítja.

Kiderült, milyen férfi is valójában Britney pasija

Kiderült, milyen férfi is valójában Britney pasija

Min­denki fél­tette Brit­ney-t tőle.

Min­denki fél­tette Brit­ney Spe­arst a lo­vag­já­tól, mond­ván, csak a pén­zére uta­zik. Most ki­de­rült, iga­zuk volt-e a két­ke­dők­nek.

Nem titkolózik tovább: új párkapcsolatáról vallott Kárpáti Rebeka

Nem titkolózik tovább: új párkapcsolatáról vallott Kárpáti Rebeka

Elő­ször a Ri­post­nak szá­molt be meg­is­mer­ke­dé­sük pon­tos rész­le­te­i­ről.

Elő­ször a Ri­post­nak szá­molt be meg­is­mer­ke­dé­sük pon­tos rész­le­te­i­ről.

Itt az első közös fotó, tényleg összejött a magyar sztárpár

Itt az első közös fotó, tényleg összejött a magyar sztárpár

Még csak né­hány órája de­rült ki, hogy egy­másba ga­ba­lyo­dott a sztár­pár, már fel is ke­rült az in­ter­netre az első közös fo­tó­juk.

Még csak né­hány órája de­rült ki, hogy egy­másba ga­ba­lyo­dott a sztár­pár, már fel is ke­rült az in­ter­netre az első közös fo­tó­juk.

Sztárfocistával jött össze a magyar szépségkirálynő!

Sztárfocistával jött össze a magyar szépségkirálynő!

A sze­re­lem min­dent le­győz - tartja a mon­dás, és most a jelek sze­rint ismét kap egy mé­re­tes fel­ada­tot.

A sze­re­lem min­dent le­győz - tartja a mon­dás, és most a jelek sze­rint ismét kap egy mé­re­tes fel­ada­tot. A Deb­re­cen - Bu­da­pest tá­vol­sá­got kell le­győz­nie.

Férjhez megy Tücsi: a titkos eljegyzés részletei

Férjhez megy Tücsi: a titkos eljegyzés részletei

Ki­de­rült, hol kel egybe a sztár­pár.

Ki­de­rült, hol ve­zeti majd oltár elé sze­rel­mét a vá­lo­ga­tott hokis.

Váratlan bejelenés: férjhez ment ma a magyar énekesnő!

Váratlan bejelenés: férjhez ment ma a magyar énekesnő!

Min­den­kit meg­lep­tek!

Senki nem szá­mí­tott arra, hogy az arany­torkú éne­kesnő ma meg­há­za­so­dik. Sok bol­dog­sá­got kí­vá­nunk nekik!

Háborognak a britek, furcsa hagyományt tört meg Katalin hercegné

Háborognak a britek, furcsa hagyományt tört meg Katalin hercegné

Az el­múlt napok leg­na­gyobb híre, hogy Vil­mos her­ceg és Ka­ta­lin her­cegné újra babát vár­nak, immár a har­ma­di­kat.

Döbbenetes vallomást tett a 40 kilót fogyott Tóth Vera

Döbbenetes vallomást tett a 40 kilót fogyott Tóth Vera

Bár a műtét után tel­je­sen át­ala­kult a teste, ál­lí­tása sze­rint néha még elő­jön­nek a kis dé­mon­jai.

Bár a műtét után tel­je­sen át­ala­kult a teste, ál­lí­tása sze­rint néha még elő­jön­nek a kis dé­mon­jai.

Sokkot kapott Tom Cruise, amikor meglátta az exéről készült fotókat

Sokkot kapott Tom Cruise, amikor meglátta az exéről készült fotókat

Gyer­me­ké­nek anyja négy évig tit­kolta, kibe sze­re­tett bele. Most vi­szont min­den ki­de­rült!

Titkos esküvő: nyolc nap múlva férjhez megy Rúzsa Magdi!

Titkos esküvő: nyolc nap múlva férjhez megy Rúzsa Magdi!

Az éne­kesnő fejét ha­ma­ro­san be­kö­tik.

A má­jusi el­jegy­zés után fel­gyor­sul­tak az ese­mé­nyek, az éne­kesnő fejét ha­ma­ro­san be­kö­tik.

A harmadik gyerek mentheti meg Katalin és Vilmos házasságát

A harmadik gyerek mentheti meg Katalin és Vilmos házasságát

Ka­ta­lin her­cegnő és Vil­mos her­ceg tün­dér­me­sébe illő há­zas­sága áp­ri­lis­ban ju­tott mély­pontra.

Ka­ta­lin her­cegnő és Vil­mos her­ceg tün­dér­me­sébe illő há­zas­sága áp­ri­lis­ban ju­tott mély­pontra.

Gólyahír: megszületett Gyulai Fresh Viki kisfia!

Gólyahír: megszületett Gyulai Fresh Viki kisfia!

A bol­dog édes­anya egy éve is­merte meg kisfia édes­ap­ját, azóta pedig már össze is há­za­sod­tak.

A bol­dog édes­anya egy éve is­merte meg kisfia édes­ap­ját, azóta pedig már össze is há­za­sod­tak.

Új szerelem! Lekapták Kozsót új párjával!

Új szerelem! Lekapták Kozsót új párjával!

Kö­zeli ba­rát­sá­got ápol a pil­lan­gók­kal Kozsó, most újra sze­rel­mes.

Kö­zeli ba­rát­sá­got ápol a pil­lan­gók­kal Kozsó, aki több év­ti­ze­des kar­ri­erje során rend­sze­re­sen em­le­geti a szí­nes szár­nyas ro­va­ro­kat. Úgy tűnik, most ismét lesz al­kalma rá, hi­szen a jelek sze­rint újra rá­ta­lált a sze­re­lem.

Curtis kitálalt: Életem legjobb szülinapja volt!

Curtis kitálalt barátnője ajándékáról: Életem legjobb szülinapja volt!

Nem egye­dül ün­ne­pelt.

A rap­per nem­rég sza­kí­tott Csil­lá­val, de a 28. szü­le­tés­nap­ját már nem egye­dül ün­ne­pelte.

Détár Enikő: A gyerekeinknek nem muszáj jóban lenniük egymással

Détár Enikő: A gyerekeinknek nem muszáj jóban lenniük egymással

Nem­rég köl­tö­zött bele saját ott­ho­nukba Pé­ter­rel.

A szí­nésznő nem­ré­gi­ben köl­tö­zött bele saját ott­ho­nukba Pé­ter­rel, ahol min­den­ki­nek saját szoba jut.