SZTÁR

LOVE

Liptai Claudia meglepő őszinteséggel vallott házasságáról

Liptai Claudia meglepő őszinteséggel vallott házasságáról

Most jöt­tek haza a nász­út­ról.

A nász­út­juk­ról ha­za­térve őszin­tén val­lott ér­zé­se­i­ről a mű­sor­ve­zető.

Férjhez ment Weisz Fanni, ilyen gyönyörű volt az esküvőn

Férjhez ment Weisz Fanni, ilyen gyönyörű volt az esküvőn

Gyö­nyörű meny­asszony volt!

Édes­anyja fél­tése el­le­nére is össze­há­za­so­dott sze­rel­mé­vel a szép­ség­ki­rálynő. Gyö­nyörű meny­asszony volt!

Durván korhatáros fotó került elő a magyar sztár feleségéről

Durván korhatáros fotó került elő a magyar sztár feleségéről

Se bugyi, se mell­tartó: így szelfi­zett Sop­ron­ban a szexi mo­dell!

Se bugyi, se mell­tartó: így szelfi­zett Sop­ron­ban a szexi mo­dell!

Árulkodó fotó: Ez a zenész Radics Gigi új szerelme

Árulkodó fotó: Ez a zenész Radics Gigi új szerelme

A fi­a­tal éne­kesnő eddig csak ti­tok­za­to­san be­szélt erről!

Így ünnepelte születésnapját Lola

Így ünnepelte születésnapját Lola

A csa­lád­dal és a ba­rá­tok­kal csap­tak egy ki­sebb bulit.

A csa­lád­dal és a ba­rá­tok­kal csap­tak egy ki­sebb bulit.

Gólyahír, megszületett Csobot Adél és Istenes Bence kisfia

Gólyahír, megszületett Csobot Adél és Istenes Bence kisfia

Óri­ási öröm­hírt je­len­tett be Cso­bot Adél és Is­te­nes Bence: meg­szü­le­tett kisfiuk, Ádin!

Óri­ási öröm­hírt je­len­tett be Cso­bot Adél és Is­te­nes Bence: meg­szü­le­tett kisfiuk, Ádin!

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Szívszaggató üzenet, megható, mit kíván férjének Szinetár Dóra!

Szívszaggató üzenet, megható, mit kíván férjének Szinetár Dóra!

A szí­nésznő és ked­vese, Mak­ran­czi Zalán im­má­ron hat éve al­kot­nak egy párt.

A szí­nésznő és ked­vese, Mak­ran­czi Zalán im­má­ron hat éve al­kot­nak egy párt.

Újra megnősült a 75 éves Kóbor János, íme a részletek

Újra megnősült a 75 éves Kóbor János, íme a részletek

Oltár elé ve­zette gyer­meke any­ját.

Az Omega front­em­bere csak egy dol­got kért az égi­ek­től, ússzák meg a vi­hart!

Sírás lett a vége: így lepte meg a barátnőjét Berki Krisztián

Sírás lett a vége: így lepte meg a barátnőjét Berki Krisztián

Az izom­ce­leb kü­lön­le­ges aján­dék­kal ked­ves­ke­dett sze­rel­mé­nek, aki 27. szü­le­tés­nap­ját ün­nepli.

Mindjárt itt a nagy nap, íme, Gönczi Gábor esküvőjének részletei

Mindjárt itt a nagy nap, íme, Gönczi Gábor esküvőjének részletei

A hír­adós há­rom­szor kérte meg ked­vese kezét.

A hír­adós há­rom­szor kérte meg ked­vese kezét, most pedig éle­tük­ben el­ér­ke­zett a pil­la­nat, hogy össze is há­za­sod­ja­nak.

Nemrég békültek ki, de úgy enyeleg a sztárpár, mint a megvadult tinik

Nemrég békültek ki, de úgy enyeleg a sztárpár, mint a megvadult tinik

Katie Hol­mes és Jamie Foxx gyor­san túl­lé­pett az át­me­neti mo­soly­szü­ne­ten.

Katie Hol­mes és Jamie Foxx gyor­san túl­lé­pett az át­me­neti mo­soly­szü­ne­ten.

Lebukott a szemtelenül fiatal sztárpár, máris összeházasodtak?

Lebukott a szemtelenül fiatal sztárpár, máris összeházasodtak?

A meny­asszony már egé­szen más gyű­rűt visel, mint a hir­te­len jött el­jegy­zés ide­jén.

Mutatjuk a gyémántgyűrűt: megkérte szerelme kezét Curtis

Mutatjuk a gyémántgyűrűt: megkérte szerelme kezét Curtis

Tö­rök­or­szág­ban tette fel a nagy kér­dést ba­rát­nő­jé­nek a rap­per.

Elszólta magát Curtis, íme a közelgő esküvő részletei

Elszólta magát Curtis, íme a közelgő esküvő részletei

Bár az el­jegy­zés is csak 2 napja tör­tént meg, már na­gyon ké­szül­nek az álom­lag­zira.

Bár az el­jegy­zés is csak 2 napja tör­tént meg, már na­gyon ké­szül­nek az álom­lag­zira.

Erre senki nem számított, újra együtt van volt szerelmével L.L. Junior

Erre senki nem számított, újra együtt van volt szerelmével L.L. Junior

A rap­per és ked­vese amo­lyan se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat­ban éltek.

A rap­per és ked­vese amo­lyan se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat­ban élt so­káig, ám most úgy tűnik, végre rá­jöt­tek, mit akar­nak.

Micsoda boldogság, eljegyezte barátnőjét Curtis

Micsoda boldogság, eljegyezte barátnőjét Curtis

Egy va­lódi álom­nya­ra­lá­son tör­tént meg a lány­ké­rés, a meg­ható pil­la­nat­ról egy fotó is ké­szült.

Egy va­lódi álom­nya­ra­lá­son tör­tént meg a lány­ké­rés, a meg­ható pil­la­nat­ról egy fotó is ké­szült.

Ez csodálatos, így romantikázik Majka és Dundika

Ez csodálatos, így romantikázik Majka és Dundika

Na­gyon jól érzik ma­gu­kat!

A sztár­pár ket­tes­ben, a gye­re­kek nél­kül uta­zott el. Na­gyon jól érzik ma­gu­kat!

Túl van Kiskerón, hihetetlen, kibe szerelmes Dancs Annamari

Túl van Kiskerón, hihetetlen, kibe szerelmes Dancs Annamari

A szí­nész­nőt egy éve hagyta el a férje, ám nem­ré­gi­ben újra rá­ta­lált a bol­dog­ság úgy, hogy nem is ke­reste azt.

Csak a családnak szánt fénykép szivárgott ki Lajos hercegről

Csak a családnak szánt fénykép szivárgott ki Lajos hercegről

Lajos her­ceg ne­ve­tése iga­zán édes, de nem biz­tos, hogy ezt a szü­lei meg akar­ták osz­tani.

Nagy lépésre szánta el magát Pamela Anderson

Nagy lépésre szánta el magát Pamela Anderson

Pedig az anyja le­hetne ked­ve­sé­nek.

Az anyja le­hetne ked­ve­sé­nek, Adil Ramin 19 évvel fi­a­ta­labb a ke­bel­cso­dá­nál, mégis hoz­zá­megy. A fo­cista gyé­mánt­gyű­rű­vel lepte meg a szí­nész­nőt.

Árulkodó fotó, eljegyezte kedvesét Vastag Csaba?

Árulkodó fotó, eljegyezte kedvesét Vastag Csaba?

Bár a szép­fiú min­dig sej­tel­me­sen be­szél a ma­gán­éle­té­ről, a Ri­post árul­kodó fo­tóra buk­kant az Ins­tag­ra­mon.

Bár a szép­fiú min­dig sej­tel­me­sen be­szél a ma­gán­éle­té­ről, a Ri­post árul­kodó fo­tóra buk­kant az Ins­tag­ra­mon.

Óriási fordulat a gyönyörű magyar híresség szerelmi életében!

Óriási fordulat a gyönyörű magyar híresség szerelmi életében!

A TV2 sztárja közel két éve él bol­dog pár­kap­cso­lat­ban ked­ve­sé­vel, aki­vel most úgy dön­töt­tek, hogy nagy lé­pésre szán­ják el ma­gu­kat.

Kiderült, ezt a sármos férfit szereti Tornóczky Anita

Kiderült, ezt a sármos férfit szereti Tornóczky Anita

Ku­tyái is el­fo­gad­ták.

Bár már rég­óta is­mer­ték egy­mást, egyi­kük sem gon­dolta volna, hogy össze­jön­nek. Egy ba­ráti sí­e­lés azon­ban min­dent meg­vál­toz­ta­tott.

Élő műsorban került kínos helyzetbe Pintér Tibor

Élő műsorban került kínos helyzetbe Pintér Tibor

Pin­tér Tibor őszin­tén val­lott ér­zé­se­i­ről, ám egy pil­la­natra nem fi­gyelt és rosszul fo­gal­ma­zott...

A Nem­zeti Lovas Szín­ház igaz­ga­tója, Pin­tér Tibor őszin­tén val­lott ér­zé­se­i­ről, ám egy pil­la­natra nem fi­gyelt és rosszul fo­gal­ma­zott...

Megható, Liptai Claudia kisfia kedvéért győzte le a félelmét

Megható, Liptai Claudia kisfia kedvéért győzte le a félelmét

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja úgy dön­tött, egy me­se­beli he­lyen pi­he­nik ki a fá­ra­dal­ma­kat.

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja úgy dön­tött, egy me­se­beli he­lyen pi­he­nik ki a fá­ra­dal­ma­kat.

Itt a bizonyíték: újra becsajozott az elvált magyar sztárénekes

Itt a bizonyíték: újra becsajozott az elvált magyar sztárénekes

Most újra bol­dog!

Vá­lása után so­káig nem ta­lált rá a sze­re­lem az éne­kesre. De most újra bol­dog!

Megtudtuk, mennyibe került Polyák Lilla esküvői ruhája

Megtudtuk, mennyibe került Polyák Lilla esküvői ruhája

Tel­jes ti­tok­ban mondta ki az igent.

Tel­jes ti­tok­ban mondta ki az igent a nála 16 évvel fi­a­ta­labb sze­rel­mé­nek.

Hoppá, lehet hogy máris bepasizott Radics Gigi?

Hoppá, lehet hogy máris bepasizott Radics Gigi?

Az éne­kesnő ti­tok­za­tos sze­rel­mes képet posz­tolt kö­zös­ségi ol­da­lára...

Az éne­kesnő ti­tok­za­tos sze­rel­mes képet posz­tolt kö­zös­ségi ol­da­lára...

Kiszivárogtak a fotók: itt tartja esküvőjét Steiner Kristóf

Kiszivárogtak a fotók: itt tartja esküvőjét Steiner Kristóf

Ha­ma­ro­san ki­mond­ják a bol­do­gító ige­ne­ket a pár­já­val. Meg­sze­rez­tük a hely­szín fo­tóit.

Ha­ma­ro­san ki­mond­ják a bol­do­gító ige­ne­ket a pár­já­val. Meg­sze­rez­tük a hely­szín fo­tóit.

Hoppá, Dobó Kata reagált a szakításáról szóló pletykákra

Hoppá, Dobó Kata reagált a szakításáról szóló pletykákra

Pon­tot tett a ta­lál­ga­tá­sok vé­gére.

Végre ki­de­rült, miért bu­li­zott Zsidró Tamás egy barna hajú lánnyal a Ba­la­ton So­un­don.

Micsoda boldogság, óriási örömhírt jelentett be Tápai Szabina

Micsoda boldogság, óriási örömhírt jelentett be Tápai Szabina

Az egy­kori ké­zi­lab­dázó te­le­fo­non ér­te­sí­tette fér­jét, Ku­csera Gá­bort.

Mi történhetett? Hirtelen lemondta az esküvőt a sztárpár és szakítottak

Mi történhetett? Hirtelen lemondta az esküvőt a sztárpár és szakítottak

A szí­nész tel­je­sen maga alatt van, ami­ért véget ért a kap­cso­la­tuk.

A szí­nész tel­je­sen maga alatt van, ami­ért véget ért a kap­cso­la­tuk. Alig pár hét múlva es­küd­tek volna.

Nagy a szerelem: így romantikázik fiatal barátnőjével Rippel Feri

Nagy a szerelem: így romantikázik fiatal barátnőjével Rippel Feri

Össze­cso­ma­gol­tak és el­utaz­tak ket­tes­ben pi­henni egy cso­da­szép helyre.

Össze­cso­ma­gol­tak és el­utaz­tak édes ket­tes­ben pi­henni egy cso­da­szép helyre. A közös va­ká­ció han­gu­la­tát jól ér­zé­kel­teti az erő­mű­vész által a kö­zös­ségi ol­da­lon meg­osz­tott fotó, va­la­mint a mellé írt, so­kat­mondó sze­relmi val­lo­más.

Nehéz sorsú kárpátaljai gyermekeken segítenek a Petőfi TV sztárjai!

Nehéz sorsú kárpátaljai gyermekeken segítenek a Petőfi TV sztárjai!

60 le­ány­nak se­gí­te­nek.

Ren­ge­teg me­sefilm, gye­rek­já­ték, egyedi ter­ve­zésű ruhák és még egy plüss ka­ba­la­szar­vas is új gaz­dára talál jú­lius 20-án a Kár­pát­al­jai Ir­gal­mas Sa­ma­ri­tá­nus Re­for­má­tus Gyer­mek­ott­hon­ban.

Micsoda nap, óriási örömhírt jelentett be Liptai Claudia

Micsoda nap, óriási örömhírt jelentett be Liptai Claudia

Ennél bol­do­gabb nem is le­hetne.

Ennél bol­do­gabb nem is le­hetne a TV2 csi­nos mű­sor­ve­ze­tője.

Különvált az esküvő előtt Weisz Fanni és vőlegénye

Különvált az esküvő előtt Weisz Fanni és vőlegénye

A siket mo­dell Lon­donba uta­zott.

A siket mo­dell Lon­donba uta­zott, míg vő­le­gé­nye, Péter Bar­ce­lo­nába.

Hollywoodi gyereksztár Palvin Barbara új szerelme?

Hollywoodi gyereksztár Palvin Barbara új szerelme?

Ren­ge­teg időt tölt a szí­nés­szel.

Ha­zánk di­vat­büsz­ke­sége az utóbbi idő­ben ren­ge­teg időt tölt egy jó­képű fi­a­tal szí­nés­szel, aki­vel lát­ha­tóan nem­csak egy­szerű ba­rá­tok.

Kiszivárgott, ezzel a szerencsés férfival randizgat a szexi énekesnő?

Kiszivárgott, ezzel a szerencsés férfival randizgat a szexi énekesnő?

Egye­lőre még nem erő­sí­tet­ték meg a hí­re­ket, de na­gyon sok­szor lehet őket ket­tes­ben látni.

A napokban szült, de hamarosan már újra koncertezik Balássy Betty

A napokban szült, de hamarosan már újra koncertezik Balássy Betty

Csü­tör­tök este hét­ta­gúra bő­vült Varga Feri és Ba­lássy Betty csa­ládja!

Csü­tör­tök este hét­ta­gúra bő­vült Varga Feri és Ba­lássy Betty csa­ládja! A szü­lők rend­kí­vül bol­do­gok az új jö­ve­vény ér­ke­zése miatt, akit az egész csa­lád nagy öröm­mel fo­ga­dott. Ám az élet megy to­vább, a szü­lők elve sze­rint a kisfi­a­ik­nak kell be­le­csat­la­koz­niuk a már ki­ala­kult élet­rend­jükbe.

Túl az ötvenen vállalna gyereket R. Kárpáti Péter!

Túl az ötvenen vállalna gyereket R. Kárpáti Péter!

Vá­lása után rá­ta­lált a bol­dog­ság.

A szí­nészre a vá­lása után is rá­ta­lált a bol­dog­ság, új sze­rel­mé­vel pedig akár a gyer­mek­vál­la­lást is el tud­ják kép­zelni, így Péter har­mad­szorra is apa lenne.

Párkapcsolatáról vallott Dér Heni, baj van?

Párkapcsolatáról vallott Dér Heni, baj van?

Ér­de­kes, amit mon­dott...

A nép­szerű éne­kesnő közel 8 hó­napja alkot egy párt sze­rel­mé­vel. Ér­de­kes, amit mon­dott...

Megtörte a csendet, kitálalt szakítása után Orosz Barbara

Megtörte a csendet, kitálalt szakítása után Orosz Barbara

Né­hány hete dön­tött úgy, hogy új éle­tet kezd. Ál­lí­tása sze­rint ez volt élete leg­ne­he­zebb sza­kí­tása...

Né­hány hete dön­tött úgy, hogy új éle­tet kezd. Ál­lí­tása sze­rint ez volt élete leg­ne­he­zebb sza­kí­tása...

Koholák Alexandra ezért nem akar gyereket 53 éves vőlegényétől

Koholák Alexandra ezért nem akar gyereket 53 éves vőlegényétől

Alexa és 26 évvel idő­sebb mes­tere szep­tem­ber­ben össze­há­za­sod­nak.

Alexa és 26 évvel idő­sebb mes­tere szep­tem­ber­ben össze­há­za­sod­nak.

Jimmynek köszönheti új szerelmét Peter Srámek, elárulta, miért

Jimmynek köszönheti új szerelmét Peter Srámek, elárulta, miért

A fi­a­tal éne­kes és új sze­relme már több mint öt éve is­me­rik egy­mást, de csak két hó­napja al­kot­nak egy párt...

Magánéleti dráma, viharos válásáról vallott Ördög Nóra

Magánéleti dráma, viharos válásáról vallott Ördög Nóra

Elő­ször be­szélt a rész­le­tek­ről.

A két­gyer­me­kes mű­sor­ve­zető elő­ször be­szélt a na­gyon ke­mény idő­szak rész­le­te­i­ről.

Dundika kitálalt Majkáról: Teljesen megváltozott!

Dundika kitálalt Majkáról: Teljesen megváltozott!

A rap­per a kor elő­re­ha­lad­tá­val egyre csa­lád­cent­ri­ku­sabbá válik, az éj­sza­kai bu­li­kat a csa­ládi sza­lon­na­sü­té­sek vál­tot­ták fel.

A rap­per a kor elő­re­ha­lad­tá­val egyre csa­lád­cent­ri­ku­sabbá válik, az éj­sza­kai bu­li­kat a csa­ládi sza­lon­na­sü­té­sek vál­tot­ták fel.

Óriási bejelentést tett Pataky Attila: nem hiszed el, mire készül

Óriási bejelentést tett Pataky Attila: nem hiszed el, mire készül

A ze­nész 67 éve­sen is remek for­má­ban érzi magát, így szá­mára egy­ál­ta­lán nem el­kép­zel­he­tet­len a dolog...

A ze­nész 67 éve­sen is remek for­má­ban érzi magát.

Kiszivárgott, komoly döntést hozott Rékasi Károly, így reagált Pikali

Kiszivárgott, komoly döntést hozott Rékasi Károly, így reagált Pikali

A hírt a szí­nésznő maga je­len­tette be a negy­ve­ne­dik szü­le­tés­napi meg­le­pe­tés­par­ti­ján, amit Ré­kasi Ká­roly szer­ve­zett.

Nem semmi, hatalmasra nőtt Kulcsár Edina pocakja!

Nem semmi, hatalmasra nőtt Kulcsár Edina pocakja!

A kis­mama szebb, mint va­laha.

A vá­ran­dós kis­mama szebb, mint va­laha, rá­adá­sul rövid idő alatt ren­ge­te­get nőtt a mag­zat a ha­sá­ban.

Lebukott a magyar műsorvezető, ez a mázlista férfi rabolta el a szívét

Lebukott a magyar műsorvezető, ez a mázlista férfi rabolta el a szívét

A ma­gyar sztárra végre rá­ta­lált a bol­dog­ság, ezt pedig nem is tit­kolja.

A ma­gyar sztárra végre rá­ta­lált a bol­dog­ság, ezt pedig nem is tit­kolja, a Ba­la­ton So­un­don is együtt mu­la­tott ked­ve­sé­vel.

Romantikus fotót posztolt David Beckham, ettől mindenki el fog olvadni

Romantikus fotót posztolt David Beckham, ettől mindenki el fog olvadni

Már 19 éve házas.

Az egy­kori fo­cista és fe­le­sége, a ki­lenc­ve­nes évek Posh Spice-a már 19 éve há­za­sok, ezt pedig mél­tó­képp meg is ün­ne­pel­ték.

Megnősült a TV2 sztárja: újabb fotók kerültek elő az esküvőről

Megnősült a TV2 sztárja: újabb fotók kerültek elő az esküvőről

Igazi vi­­déki es­­kü­­vőn mondta ki a bol­­do­­gító igent a Séfek Séfe győz­­tese.

Igazi vi­­déki es­­kü­­vőn mondta ki a bol­­do­­gító igent a Séfek Séfe győz­­tese, Tatai Robi.

Lebukott a sztárpár, megjöttek az első fotók a titkos esküvőről

Lebukott a sztárpár, megjöttek az első fotók a titkos esküvőről

A 45 éves sztár­anyuka szinte ki­csat­tant a bol­dog­ság­tól, ami­kor ki­lé­pett a há­zas­ság­kötő terem aj­ta­ján.

Hatalmas hírt kapott Kóbor János, megváltozik az élete

Hatalmas hírt kapott Kóbor János, megváltozik az élete

Csa­ládja új tag­gal bővül.

Az Omega front­em­be­ré­nek csa­ládja szep­tem­ber­ben új tag­gal bővül, így az éne­kes im­má­ron két­sze­res nagy­pa­pa­ként él­vez­heti a min­den­na­po­kat.

Ezzel vége: nem sokkal gyerekük megszületése után szakított az álompár

Ezzel vége: nem sokkal gyerekük megszületése után szakított az álompár

Bár nehéz dön­tést kel­lett meg­hoz­niuk, mos­tan­tól külön uta­kon foly­tat­ják az éle­tü­ket.

Kipakolt a sztárszínésznő, beismerte az évek óta tartó titkos románcot

Kipakolt a sztárszínésznő, beismerte az évek óta tartó titkos románcot

A na­pok­ban el­ter­jedt a hír, hogy Katie Hol­mes és Jamie Foxx sza­kí­tot­tak, ám most vá­rat­lan for­du­lat tör­tént.

Újabb részletek derültek ki Nagy Adri szüléséről!

Újabb részletek derültek ki Nagy Adri szüléséről!

A csi­nos mű­sor­ve­zető a na­pok­ban adott éle­tet első gyer­me­ké­nek, Be­ne­dek­nek, aki rend­kí­vül nagy súllyal és mé­ret­tel jött vi­lágra.

A csi­nos mű­sor­ve­zető a na­pok­ban adott éle­tet első gyer­me­ké­nek, Be­ne­dek­nek, aki rend­kí­vül nagy súllyal és mé­ret­tel jött vi­lágra.

Nem semmi, ezt gondolja Som Lajos édesanyjáról Karda Bea!

Nem semmi, ezt gondolja Som Lajos édesanyjáról Karda Bea!

Az éne­kesnő és egy­kori anyósa közel ötven éve áll­nak igen szo­ros ba­rát­ság­ban. Ezen sem a válás, sem pedig a ze­nész ha­lála nem vál­toz­ta­tott.

Igazi örömhír, megszületett Nagy Adri kisfia!

Igazi örömhír, megszületett Nagy Adri kisfia!

Ma­gán­kór­ház­ban jött vi­lágra.

A csi­nos mű­sor­ve­zető csü­tör­tö­kön, egy ma­gán­kór­ház­ban adott éle­tet a kis Be­ne­dek­nek.

Szem nem marad szárazon: szívhez szóló üzenetet írt gyermekének a sztármami

Szem nem marad szárazon: szívhez szóló üzenetet írt gyermekének a sztármami

Fotót is posz­tolt meg­ható so­ra­i­hoz.

A 43 éves szí­nésznő igazi ér­zel­mes anyu­ka­ként él meg min­den pil­la­na­tot.

Édes fotó, igazi nagyfiú lett Tatár Csilla gyermeke!

Édes fotó, igazi nagyfiú lett Tatár Csilla gyermeke!

A mű­sor­ve­zető imádja kisfiát, Mi­lánt.

A mű­sor­ve­zető imádja kisfiát, Mi­lánt, aki ara­nyos ti­pe­gő­ből he­lyes kisfi­úvá érett. Csilla egy fotót is meg­osz­tott a gyer­me­ké­ről.

Elszólta magát az 50 éves énekesnő: férjhez menne fiatalabb barátjához

Elszólta magát az 50 éves énekesnő: férjhez menne fiatalabb barátjához

Bár ko­ráb­ban azt mondta, soha nem megy férj­hez, már más­hogy nyi­lat­ko­zott Kylie Mi­nogue.

Romantikus pillanat: így csókolja szerelmét Kozso

Romantikus pillanat: így csókolja szerelmét Kozso

A nép­szerű éne­kes ma­gán­éle­té­ről nem sokat lehet tudni, mert ő maga csak ré­bu­szok­ban be­szél sze­rel­mé­ről, de most meg is mu­tatta...

A nép­szerű éne­kes ma­gán­éle­té­ről nem sokat lehet tudni, mert ő maga csak ré­bu­szok­ban be­szél sze­rel­mé­ről, de most meg is mu­tatta...

A Trónok harca sztárja megnősült, itt vannak az első fotók

A Trónok harca sztárja megnősült, itt vannak az első fotók

A so­ro­zat sztár­jai is rajta vol­tak a ven­dég­lis­tán. A meny­asszony egy me­se­szép ru­há­ban volt...

A so­ro­zat sztár­jai is rajta vol­tak a ven­dég­lis­tán. A meny­asszony egy me­se­szép ru­há­ban volt...

Először beszélt szerelméről Homonnay Zsolt

Először beszélt szerelméről Homonnay Zsolt

Las­san három éve al­kot­nak egy párt.

Las­san már három éve alkot egy párt Föl­dei Ani­tá­val a szí­nész. Már a há­zas­ság és a ba­ba­vál­la­lás is szóba ke­rült.

Ez derült ki Liptai Claudia lakodalmáról, furcsa részletek

Ez derült ki Liptai Claudia lakodalmáról, furcsa részletek

Nem várt prob­lé­mák is adód­tak

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­nek nem várt prob­lé­mák­kal kel­lett meg­bir­kóz­nia.

Megható fotókat tett közzé Szinetár Dóra, mindenki gratulált

Megható fotókat tett közzé Szinetár Dóra, mindenki gratulált

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő sze­relmi val­lo­mást tett a fér­jé­nek, Mak­ran­czi Za­lán­nak.

A Já­szai Mari-díjas szí­nésznő sze­relmi val­lo­mást tett a fér­jé­nek, Mak­ran­czi Za­lán­nak.

Meglepő vallomás! Ezt ígérte szerelme Nacsa Olivérnek

Meglepő vallomás! Ezt ígérte szerelme Nacsa Olivérnek

A hu­mo­rista és új sze­relme szinte min­den­hova együtt men­nek és egy pil­la­natra sem en­ge­dik el egy­más kezét.

A hu­mo­rista és új sze­relme szinte min­den­hova együtt men­nek és egy pil­la­natra sem en­ge­dik el egy­más kezét.

Nagy bejelentést tett Katalin és Vilmos herceg

Nagy bejelentést tett Katalin és Vilmos herceg

A her­cegi pár öröm­mel osz­totta meg az alatt­va­lók­kal, hogy mire ké­szül­nek.

A her­cegi pár öröm­mel osz­totta meg az alatt­va­lók­kal, hogy mire ké­szül­nek.

Mindenki Meghant nézte: férje előtt flörtölt egy másik férfival

Minden szem Meghanra szegeződött: férje előtt flörtölt egy másik férfival

Meg­han her­cegné min­den­kit el­káp­ráz­ta­tott hó­fe­hér ru­há­já­ban. Kü­lö­nö­sen egy férfit...

Ez ám a fordulat, Fenyő Iván komoly lépésre szánta el magát

Ez ám a fordulat, Fenyő Iván komoly lépésre szánta el magát

A szá­mos film­si­ker­ben részt vevő szí­nész ko­moly ma­gán­életi ter­ve­ket dé­del­get, me­lyek­ről őszin­tén val­lott.

Mutatjuk: ő az a férfi, aki elrabolta Jakupcsek Gabriella szívét

Mutatjuk: ő az a férfi, aki elrabolta Jakupcsek Gabriella szívét

A nép­szerű tévés a Fa­ce­book-ol­da­lán mu­tatta meg bájos kis­lá­nya, Emma édes­ap­ját. Igaz, nem ok nél­kül tette!

Így reagált a sztárszínész lánya, Kárpáti Rebeka eljegyzésére

Így reagált a sztárszínész lánya, Kárpáti Rebeka eljegyzésére

A szép­ség­ki­rálynő bol­do­gabb már nem is le­hetne, hi­szen ked­vese, Völ­gyi Dá­niel a hét­vé­gén meg­kérte a kezét.

Elszólta magát az énekesnő: új párja van

Elszólta magát az énekesnő: új párja van

Úgy lát­szik, már túl van az erő­sza­kos fér­jé­hez fű­ződő kap­cso­la­tán. A Spice Girls tagja egy Ins­tag­ram-poszt­ban osz­totta meg, hogy ismét fülig sze­rel­mes.

Úgy lát­szik, már túl van az erő­sza­kos fér­jé­hez fű­ződő kap­cso­la­tán. Egy Ins­tag­ram-poszt­ban osz­totta meg, hogy ismét sze­rel­mes.

A munka szakítja szét a magyar álompárt

A munka szakítja szét a magyar álompárt

A rossz­nyel­vek már sza­kí­tás­ról sut­tog­tak ket­te­jük­kel kap­cso­lat­ban.

A rossz­nyel­vek már sza­kí­tás­ról sut­tog­tak ket­te­jük­kel kap­cso­lat­ban, hi­szen egyre ke­ve­seb­bet mu­tat­koz­nak együtt az utóbbi idő­ben. Most végre egyi­kük meg­szó­lalt az ügy­ben.

Hatalmas az öröm, Steiner Kristóf újra férjhez megy

Hatalmas az öröm, Steiner Kristóf újra férjhez megy

Idén nyá­ron tart­ják az es­kü­vőt.

A blog­ger és sze­relme már több mint két éve al­kot­nak egy párt. Kris­tó­fék gőz­erő­vel szer­ve­zik az es­kü­vőt, a ce­re­mó­ni­ára ugyanis idén nyá­ron kerül sor.

Megható módon, nyilvánosan üzent a kislánya Hajdú Péternek!

Megható módon, nyilvánosan üzent a kislánya Hajdú Péternek!

A nyolc­éves Dá­vid­ká­val együtt adták át jó­kí­ván­sá­ga­i­kat az édes­ap­juk­nak.

A ki­lenc­éves Non­csi öccsé­vel, a nyolc­éves Dá­vid­ká­val együtt adták át jó­kí­ván­sá­ga­i­kat az édes­ap­juk­nak.

Mit szól ehhez Berki? Így öleli új szerelmét Hódi Pamela

Mit szól ehhez Berki? Így öleli új szerelmét Hódi Pamela

Az izom­ce­leb exe Bar­ce­lo­ná­ban ro­man­ti­ká­zik új vá­lasz­tott­já­val. Nos, a kép alap­ján tel­jes köz­tük az össz­hang.

Bar­ce­lo­ná­ban ro­man­ti­ká­zik új vá­lasz­tott­já­val. Nos, a kép alap­ján tel­jes köz­tük az össz­hang.

Íme, az első fotók a csinos magyar sztár nászútjáról!

Íme, az első fotók a csinos magyar sztár nászútjáról!

Nem­ré­gi­ben mondta ki az igent.

A gyö­nyörű mo­dell nem­ré­gi­ben mondta ki a bol­do­gító igent sze­rel­mé­nek, most egy cso­dá­la­tos tájra utaz­tak meg­ün­ne­pelni az össze­tar­to­zá­su­kat.

Tiszta anyja: íme, Ábel Anita ritkán látott lánya!

Tiszta anyja: íme, Ábel Anita ritkán látott lánya!

A mű­sor­ve­zető nem mu­tatja meg gyak­ran a nyil­vá­nos­ság­nak Lucát és fér­jét, aki­vel ti­zen­hat éve élnek bol­do­gan.

A mű­sor­ve­zető nem mu­tatja meg gyak­ran a nyil­vá­nos­ság­nak Lucát és fér­jét, aki­vel ti­zen­hat éve élnek bol­do­gan.