SZTÁR

LOVE

Így reagált a sztárszínész lánya, Kárpáti Rebeka eljegyzésére

Így reagált a sztárszínész lánya, Kárpáti Rebeka eljegyzésére

A szép­ség­ki­rálynő bol­do­gabb már nem is le­hetne, hi­szen ked­vese, Völ­gyi Dá­niel a hét­vé­gén meg­kérte a kezét.

Megható módon, nyilvánosan üzent a kislánya Hajdú Péternek!

Megható módon, nyilvánosan üzent a kislánya Hajdú Péternek!

A nyolc­éves Dá­vid­ká­val együtt adták át jó­kí­ván­sá­ga­i­kat az édes­ap­juk­nak.

A ki­lenc­éves Non­csi öccsé­vel, a nyolc­éves Dá­vid­ká­val együtt adták át jó­kí­ván­sá­ga­i­kat az édes­ap­juk­nak.

Mit szól ehhez Berki? Így öleli új szerelmét Hódi Pamela

Mit szól ehhez Berki? Így öleli új szerelmét Hódi Pamela

Tel­jes köz­tük az össz­hang.

Az izom­ce­leb exe Bar­ce­lo­ná­ban ro­man­ti­ká­zik új vá­lasz­tott­já­val. Nos, a kép alap­ján tel­jes köz­tük az össz­hang.

Tiszta anyja: íme, Ábel Anita ritkán látott lánya!

Tiszta anyja: íme, Ábel Anita ritkán látott lánya!

Nem mu­tatja meg gyak­ran Lucát.

A mű­sor­ve­zető nem mu­tatja meg gyak­ran a nyil­vá­nos­ság­nak Lucát és fér­jét, aki­vel ti­zen­hat éve élnek bol­do­gan.

Íme, az első fotók a csinos magyar sztár nászútjáról!

Íme, az első fotók a csinos magyar sztár nászútjáról!

A gyö­nyörű mo­dell nem­ré­gi­ben mondta ki a bol­do­gító igent sze­rel­mé­nek, most egy cso­dá­la­tos tájra utaz­tak meg­ün­ne­pelni az össze­tar­to­zá­su­kat.

A gyö­nyörű mo­dell nem­ré­gi­ben mondta ki a bol­do­gító igent sze­rel­mé­nek, most egy cso­dá­la­tos tájra utaz­tak meg­ün­ne­pelni az össze­tar­to­zá­su­kat.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Döntött Lajtai Kati, jöhet a következő baba!

Döntött Lajtai Kati, jöhet a következő baba!

A Crys­tal egy­kori éne­kes­nője úgy dön­tött, itt az ideje, hogy két­éves fia kis­test­vért kap­jon, így pár­já­val el­kezd­tek dol­gozni az ügyön.

A Crys­tal egy­kori éne­kes­nője úgy dön­tött, itt az ideje, hogy két­éves fia kis­test­vért kap­jon, így pár­já­val el­kezd­tek dol­gozni az ügyön.

Nagyon megijedt: keservesen zokogott az esküvője napján Liptai Claudia!

Liptai Claudia nagyon megijedt: keservesen zokogott az esküvője napján

A mű­sor­ve­zető éle­té­nek leg­szebb napja nem in­dult fel­hőt­le­nül, egy pil­la­natra azt hitte, le kell mon­da­nia az es­kü­vő­jét.

Exkluzív fotók: így kelt egybe szerelmével Tatai Robi!

Exkluzív fotók: így kelt egybe szerelmével Tatai Robi!

A vi­lág­szerte is­mert sza­kács 25 éve­sen, öt év után vette fe­le­sé­gül ked­ve­sét, Bar­ba­rát.

Igazi vi­déki es­kü­vőn mondta ki a bol­do­gító igent hét­vé­gén a Séfek Séfe győz­tese, Tatai Robi! A vi­lág­szerte is­mert sza­kács 25 éve­sen, öt év után vette fe­le­sé­gül ked­ve­sét, Bar­ba­rát.

Megdolgoztatják a gyerekek, de Katalin fáradhatatlan anya

Megdolgoztatják a gyerekek, de Katalin fáradhatatlan anya

Alig né­hány hete szült, ren­ge­teg hi­va­ta­los ren­dez­vé­nyen kell részt ven­nie, mégis egy­foly­tá­ban ro­han­gál.

Alig né­hány hete szült, ren­ge­teg hi­va­ta­los ren­dez­vé­nyen kell részt ven­nie, mégis egy­foly­tá­ban ro­han­gál.

Mutatjuk: ő az a férfi, aki elrabolta Ábel Anita szívét

Mutatjuk: ő az a férfi, aki elrabolta Ábel Anita szívét

Ala­po­san szem­ügyre ve­het­jük.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető rit­kán mu­tatja meg fér­jét, de most ala­po­san szem­ügyre ve­het­jük.

Apa lett Tabáni István, íme az első babafotó

Apa lett Tabáni István, íme az első babafotó

A bol­dog és büszke éne­kes a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be az öröm­hírt.

A bol­dog és büszke éne­kes a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be az öröm­hírt.

Megható törődés, kiderült, mit súgott Harry mindenki előtt Meghannak

Megható törődés, kiderült, mit súgott Harry mindenki előtt Meghannak

A her­cegi pár szom­ba­ton mu­tat­ko­zott elő­ször hi­va­ta­lo­san is együtt.

A her­cegi pár szom­ba­ton mu­tat­ko­zott elő­ször hi­va­ta­lo­san is együtt a má­jusi es­küvő után, Meg­han pedig ki­csit iz­gult.

Megmutatta csodaszép jegygyűrűjét Sydney van den Bosch

Megmutatta csodaszép jegygyűrűjét Sydney van den Bosch

Jú­nius 9-én, szom­ba­ton kí­séri oltár elé fo­cista sze­relme.

Jú­nius 9-én, szom­ba­ton kí­séri oltár elé fo­cista sze­relme.

Itt az első fotó Liptai Claudia titkos esküvőjéről

Itt az első fotó Liptai Claudia titkos esküvőjéről

Ennél bol­do­gabb nem is le­hetne.

Kü­lön­le­ges rész­let­ről rán­totta le a lep­let a bol­dog mű­sor­ve­zető.

Újra megtették, másodszorra is titokban házasodott össze a sztárpár

Újra megtették, másodszorra is titokban házasodott össze a sztárpár

A világ egyik leg­hí­re­sebb pá­rosa má­sod­szor is egy­be­kelt, de most sem ver­ték nagy dobra az es­kü­vőt.

Hatalmas a boldogság: férjhez ment Claudia

Hatalmas a boldogság: férjhez ment Liptai Claudia

A TV2 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője hi­va­ta­lo­san már ki­mondta a bol­do­gító igent.

A TV2 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője hi­va­ta­lo­san már ki­mondta a bol­do­gító igent.

Dobta híres partnerét, ezzel a színésznővel kavar Cara Delevingne

Dobta híres partnerét, ezzel a színésznővel kavar Cara Delevingne

Érte dobog a szíve.

Hiába csó­kolta szen­ve­dé­lye­sen is­mert part­ner­nő­jét az éj­sza­ká­ban, úgy tűnik, már egy másik nőért dobog a szíve.

Megunta a filmeseket, ezúttal civil pasit választott Jennifer Lawrence

Megunta a filmeseket, ezúttal civil pasit választott Jennifer Lawrence

Sár­mos vá­lasz­tottja kor­ban is illik hozzá.

Sár­mos vá­lasz­tottja kor­ban is illik hozzá. Egy közös is­me­rős mu­tatta be őket egy­más­nak.

Horváth Éva sokkoló fotókkal kampányol

Horváth Éva sokkoló fotókkal kampányol

A szép­ség­ki­rály­nőt na­gyon el­szo­mo­rítja, ami a kör­nye­zet­tel tör­té­nik...

A szép­ség­ki­rály­nőt na­gyon el­szo­mo­rítja, ami a kör­nye­zet­tel tör­té­nik...

Ennyi volt: Elbúcsúztatták Liptai Claudia lányságát

Ennyi volt: Elbúcsúztatták Liptai Claudia lányságát

A fer­ge­te­ges lány­bú­csú képei!

A jelek Cla­u­diát csak napok vá­laszt­ják el attól, hogy be­kös­sék a fejét. Itt van­nak a fer­ge­te­ges lány­bú­csú képei!

Máris családot alapít Tóth Andi és Szabó Ádám?

Máris családot alapít Tóth Andi és Szabó Ádám?

Most jöt­tek össze és már a közös gye­re­ket ter­ve­zik...

Most jöt­tek össze és már a közös gye­re­ket ter­ve­zik...

Pirner Alma őszinte vallomása: Ezért múlt el a nagy szerelem!

Pirner Alma őszinte vallomása: Ezért múlt el a nagy szerelem!

A csi­nos hí­res­ség sze­rint ha­tal­mas munka meg­tar­tani a szen­ve­délyt egy kap­cso­lat­ban, ennek ap­ro­pó­ján pedig saját ta­pasz­ta­la­ta­i­ról is be­szá­molt.

A csi­nos hí­res­ség sze­rint ha­tal­mas munka meg­tar­tani a szen­ve­délyt egy kap­cso­lat­ban, ennek ap­ro­pó­ján pedig saját ta­pasz­ta­la­ta­i­ról is be­szá­molt.

Megtörte a csendet, először vallott új szerelméről Tóth Andi

Megtörte a csendet, először vallott új szerelméről Tóth Andi

Eddig tit­ko­lóz­tak.

Bár Pin­tér Tibor is csapta neki a sze­let, a fi­a­tal éne­kesnő va­laki mást vá­lasz­tott...

Osvárt Andrea meglepő bejelentése: bármikor jöhet a baba

Osvárt Andrea meglepő bejelentése: bármikor jöhet a baba

Ké­szen áll az anya­ságra.

A 39 éves szí­nésznő las­san két éve alkot egy párt olasz ked­ve­sé­vel, és nem ta­gadja, hogy ké­szen áll az anya­ságra.

Ezt látnod kell, Emilióval forgatták újra a Ghost agyagos jelenetét

Ezt látnod kell, Emilióval forgatták újra a Ghost agyagos jelenetét

Az éne­kes fe­le­sé­gé­vel ro­man­ti­ká­zott a ko­rong mö­gött...

Az éne­kes fe­le­sé­gé­vel ro­man­ti­ká­zott a ko­rong mö­gött...

Mi lesz ebből? Eminem és Nicki Minaj randiznak

Mi lesz ebből? Eminem és Nicki Minaj randiznak

Emi­nem egy fel­lé­pé­sen, a kö­zön­ség­nek mondta el, hogy ran­dizni sze­retne Nic­ki­vel.

Emi­nem egy fel­lé­pé­sen, a kö­zön­ség­nek mondta el, hogy ran­dizni sze­retne Nic­ki­vel.

Vége, váratlanul szakított a hollywoodi álompár

Vége, váratlanul szakított a hollywoodi álompár

Mind­össze fél évig vol­tak együtt.

A fi­a­tal szí­nész­pá­ros mind­össze fél évig volt együtt, ám ez­alatt is ren­ge­teg időt töl­töt­tek egy­más­sal.

Újra szerelmes, megmutatta fiatalabb párját az 50 éves sztár

Újra szerelmes, megmutatta fiatalabb párját az 50 éves sztár

Kezd ko­molyra for­dulni a dolog.

A pop­éne­kesnő las­san halad új pár­já­val, de úgy tűnik, hogy kezd ko­molyra for­dulni a dolog.

Titokban megházasodott a Harry Potter sztárja, itt az első fotó

Titokban megházasodott a Harry Potter sztárja, itt az első fotó

A fi­a­tal szí­nész Olasz­or­szág­ban vette fe­le­sé­gül sze­rel­mét.

A fi­a­tal szí­nész Olasz­or­szág­ban vette fe­le­sé­gül sze­rel­mét, épp ami­kor a ked­venc ze­ne­kara is ott kon­cer­te­zett.

Meglepődhetett Brigitte Nielsen, amikor ránézett a terhességi tesztre

Meglepődhetett Brigitte Nielsen, amikor ránézett a terhességi tesztre

Ezt kö­ve­tően az Ins­tag­ra­mon je­len­tette be a hírt.

Ezt kö­ve­tően az Ins­tag­ra­mon je­len­tette be a hírt, amire nem sokan szá­mí­tot­tak.

Forró volt az együttlét: bizonyító erejű fotók a magyar sztárpárról

Forró volt az együttlét: bizonyító erejű fotók a magyar sztárpárról

Végre nem tit­kol­ják el, hogy na­gyon bol­dog pár­kap­cso­lat­ban élnek egy­más­sal.

Végre nem tit­kol­ják el, hogy na­gyon bol­dog pár­kap­cso­lat­ban élnek egy­más­sal.

Mádai Vivien intim fotót posztolt a kisfiával

Mádai Vivien intim fotót posztolt a kisfiával

El­ol­vad­tak a ra­jon­gók.

Iga­zán ben­ső­sé­ges fotót tett közzé kisfi­á­ról a csi­nos mű­sor­ve­zető.

Zokogásban tört ki a násznép, miután Meghan Markle ezt mondta

Zokogásban tört ki a násznép, miután Meghan Markle ezt mondta

Az egy­kori szí­nésznő na­gyon ér­zel­mes és szen­ve­dé­lyes be­széd­del tett sze­rel­mé­ről ta­nú­bi­zony­sá­got.

Megtudtuk, eljegyezték Nagy Adrit

Megtudtuk, eljegyezték Nagy Adrit

A Nagy Duett zsű­ri­tagja nem verte nagy­dobra az öröm­teli hírt.

Bár A Nagy Duett zsű­ri­tagja nem verte nagy­dobra az öröm­teli hírt, a Ri­post ki­szúrta a cso­da­szép gyé­mánt­gyű­rűt a ha­ma­ro­san anyai örö­mök elé néző éne­kesnő ujján.

Intim vallomást tett Rózsa György, ezt ki gondolta volna?

Intim vallomást tett Rózsa György, ezt ki gondolta volna?

Még soha nem volt ilyen őszinte!

A Nagy Duett sztárja még soha nem volt ilyen őszinte! Kü­lö­nö­sen, ha a szeb­bik nem kép­vi­se­lői ke­rül­tek szóba...

Hihetetlen bejelentés: Eminem összejött a telt idomú énekesnővel?

Hihetetlen bejelentés: Eminem összejött a telt idomú énekesnővel?

A 35 éves éne­kesnő kö­zölte a hírt kö­ve­tő­i­vel.

A 35 éves éne­kesnő kö­zölte a hírt kö­ve­tő­i­vel, mi­u­tán el­kezd­ték kér­dez­getni a rap­per­ről.

Megható ajándékot kapott legkisebb gyermekétől Rubint Réka!

Megható ajándékot kapott legkisebb gyermekétől Rubint Réka!

A fit­nesz­lady szá­mára fon­tos, hogy a gyer­me­kei korán meg­is­mer­ked­je­nek a moz­gás örö­mé­vel, ezért kö­zö­sen ment spor­tolni Za­lán­nal.

Előző házasságából származó gyermekeiről vallott Liptai szerelme

Előző házasságából származó gyermekeiről vallott Liptai szerelme

Két nyolc­éves lánnyal büsz­kél­ked­het.

A Nagy Duett mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek vő­le­gé­nye két nyolc­éves lánnyal büsz­kél­ked­het, akik a leg­utóbbi hét­vé­gét is édes­ap­juk­kal töl­töt­ték.

Itt az első közös fotó: forrón csókolózott Tóth Andi és Szabó Ádám

Itt az első közös fotó: forrón csókolózott Tóth Andi és Szabó Ádám

Nem tit­kol­ják többé, hogy bol­dog pár­kap­cso­lat­ban élnek egy­más­sal.

Nem tit­kol­ják többé, hogy bol­dog pár­kap­cso­lat­ban élnek egy­más­sal.

Hoppá, ezt a dúsgazdag szívtiprót szereti Mihalik Enikő

Hoppá, ezt a dúsgazdag szívtiprót szereti Mihalik Enikő

Végre egy közös fotó!

Bár alig látni őket együtt nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen, a ma­gyar mo­dell végre ki­vé­telt tett, és egy közös fotó is ké­szült.

Privát képek Harry és Meghan esküvőjéről, így még nem láttad a királyi családot

Privát képek Harry és Meghan esküvőjéről, így még nem láttad a királyi családot

Három kép a her­cegi es­kü­vő­ről, na­po­kig ezekre várt a világ.

Három kép a her­cegi es­kü­vő­ről, na­po­kig ezekre várt a világ.

Lemaradtál a hercegi esküvőről? Egy videón minden, ami fontos volt

Lemaradtál a hercegi esküvőről? Egy videón minden, ami fontos volt

Szom­ba­ton az egész világ Harry her­cegre és Meg­han Markle-re fi­gyelt.

Szom­ba­ton az egész világ Harry her­cegre és Meg­han Markle-re fi­gyelt.

Egybekelt Meghan és Harry, erre az esküvőre mindenki emlékezni fog

Egybekelt Meghan és Harry, erre az esküvőre mindenki emlékezni fog

Szom­ba­ton a volt szí­nésznő és Harry her­ceg össze­kö­tötte az éle­tét, az es­kü­vőn több hí­res­ség is részt vett.

Megérkezett a jegyespár, megérkeztek az első fotók Meghanról

Megérkezett a jegyespár, megérkeztek az első fotók Meghan ruhájáról

A meny­asszonyt Ká­roly her­ceg kí­sérte az ol­tár­hoz, az utolsó sza­ka­szon azon­ban már el­en­gedte Meg­han Markle kezét.

Megjöttek az első hivatalos fotók, elképesztően néz ki Meghan és Harry

Megjöttek az első hivatalos fotók, elképesztően néz ki Meghan és Harry

Az ifjú pár a Szent György ká­pol­ná­ban mondta ki a bol­do­gító igent.

Az ifjú pár a Szent György ká­pol­ná­ban mondta ki a bol­do­gító igent.

Gólyahír, ötödször is apa lett a 60 éves sztárszínész

Gólyahír, ötödször is apa lett a 60 éves sztárszínész

Az ame­ri­kai szí­nész­nek 26 évvel fi­a­ta­labb fe­le­sége szült gyer­me­ket.

Az ame­ri­kai szí­nész­nek 26 évvel fi­a­ta­labb fe­le­sége szült gyer­me­ket. Ez már a ne­gye­dik cse­me­té­jük, és a szí­nész­nek az első fe­le­sé­gé­től van már egy fel­nőtt lánya.

Ezért találkozott Berki Krisztián édesanyjával Hódi Pamela!

Ezért találkozott Berki Krisztián édesanyjával Hódi Pamela!

A sza­kí­tás el­le­nére is jó vi­szonyt ápol egy­kori anyó­sá­val, és azt is fon­tos­nak tartja, hogy kis­lá­nya rend­sze­re­sen ta­lál­koz­zon a nagy­ma­má­val.

A csi­nos mo­dell a sza­kí­tás el­le­nére is jó vi­szonyt ápol egy­kori anyó­sá­val, és azt is fon­tos­nak tartja, hogy kis­lá­nya rend­sze­re­sen ta­lál­koz­zon a nagy­ma­má­val.

Gólyahír, titokzatos posztban tudatta az örömhírt a dögös sztáranyuka

Gólyahír, titokzatos posztban tudatta az örömhírt a dögös sztáranyuka

A fi­a­tal mo­dell má­so­dik ter­hes­sé­gét ne­he­zebb­nek ta­lálta. Tudja, hogy sok ener­gi­ára lesz szük­sége!

Lebukott a magyar sztárpár: összejöttek!

Lebukott a magyar sztárpár: összejöttek!

Ez idáig jól tit­kol­ták, hogy va­lódi, mély ér­zé­sek kötik össze őket.

Már több al­ka­lom­mal is lát­hat­tuk fél­re­ért­hető hely­zet­ben Tóth Andit és Szabó Ádá­mot, de a sztár­pár ez idáig jól tit­kolta, hogy va­lódi, mély ér­zé­sek kötik össze őket.

Mi történt? Hirtelen eltűnt a világ elől Harry herceg és Meghan Markle

Mi történt? Hirtelen eltűnt a világ elől Harry herceg és Meghan Markle

A világ egyik leg­nép­sze­rűbb pár­já­nak né­hány nap­pal az es­küvő előtt lett elege a nyil­vá­nos­ság­ból, ezért el­utaz­tak pi­henni.

Bálint Emese, a szűz színésznő keresi az Igazit, már jósoltak is neki

Bálint Emese, a szűz színésznő keresi az Igazit, már jósoltak is neki

A 28 éves szí­nésznő az iga­zi­nak tar­to­gatja az ár­tat­lan­sá­gát.

A 28 éves szí­nésznő az iga­zi­nak tar­to­gatja az ár­tat­lan­sá­gát. Vajon a kár­tya sze­rint med­dig vár­jon?

Forró, így csókolja focista szerelmét Hódi Pamela

Forró fotó, így csókolja focista szerelmét Hódi Pamela

Bol­do­gabb, mint va­laha.

A sztár­anyuka bol­do­gabb, mint va­laha. Ezt bi­zo­nyítja a vi­lág­há­lóra fris­sen fel­töl­tött fény­képe is, me­lyen ked­ve­sé­vel lát­ható.

Végre bevallotta, titokzatos nőbe szeretett bele Mel B

Végre bevallotta, titokzatos nőbe szeretett bele Mel B

Öt évig tar­tott a ro­mánc.

Bár a ro­mánc csak egy futó ka­land­nak in­dult, a há­rom­gyer­me­kes hí­res­ség nem tu­dott pa­ran­csolni az ér­zel­me­i­nek.

Mégsem lesz esküvő: idén sem veszi el fiatal kedvesét a magyar színész

Mégsem lesz esküvő: idén sem veszi el fiatal kedvesét a magyar színész

Bár a szí­nész már 2016 ka­rá­cso­nyán el­je­gyezte ked­ve­sét...

Bár a szí­nész már 2016 ka­rá­cso­nyán el­je­gyezte ked­ve­sét...

Ez komoly? Ezért nem alszik együtt feleségével Pápai Joci

Ez komoly? Ezért nem alszik együtt feleségével Pápai Joci

A két­sze­res apuka elő­ször be­szélt nyíl­tan intim tit­ká­ról. De vajon mit szó ehhez a neje?

A két­sze­res apuka elő­ször be­szélt nyíl­tan intim tit­ká­ról. De vajon mit szó ehhez a neje?

18 évvel fiatalabb nőt szeret az 55 éves magyar színész

18 évvel fiatalabb nőt szeret az 55 éves magyar színész

R. Kár­páti Péter bol­dog új sze­relme ol­da­lán. Az is lehet, hogy kap­cso­la­tuk ha­ma­ro­san még ko­mo­lyabbra for­dul...

Bizonyító erejű fotó: dúl a szerelem a magyar színészpár között

Bizonyító erejű fotó: dúl a szerelem a magyar színészpár között

Na­gyon ro­man­ti­kus fény­kép­pel káp­ráz­tat­ták el in­ter­ne­tes kö­zön­sé­gü­ket.

Nincs több titok, minden kiderült Liptai Claudia esküvőjéről

Nincs több titok, minden kiderült Liptai Claudia esküvőjéről

A két­gyer­me­kes mű­sor­ve­zető ha­ma­ro­san ki­mondja a bol­do­gító igent mes­ter­cuk­rász pár­já­nak, Pa­taki Ádám­nak.

A két­gyer­me­kes mű­sor­ve­zető ha­ma­ro­san ki­mondja a bol­do­gító igent mes­ter­cuk­rász pár­já­nak, Pa­taki Ádám­nak. Most már azt is tud­juk, hogy hol!

Ennél édesebbet ma már nem látsz, íme, Cooky kisbabája!

Ennél édesebbet ma már nem látsz, íme, Cooky kisbabája!

A mű­sor­ve­zető ja­nuár óta élete leg­bol­do­gabb idő­sza­kát éli, kisfia, Kevin ren­ge­te­get nőtt az el­múlt hó­na­pok­ban.

A mű­sor­ve­zető ja­nuár óta élete leg­bol­do­gabb idő­sza­kát éli, kisfia, Kevin ren­ge­te­get nőtt az el­múlt hó­na­pok­ban.

Vallomás, a magyar színésznő elárulta, milyen valójában a házassága

Vallomás, a magyar színésznő elárulta, milyen valójában a házassága

Au­gusz­tus­ban ün­nepli ne­gye­dik há­zas­sági év­for­du­ló­ját Gre­gor Ber­na­dett és férje, Szar­vas At­tila.

Megszületett a gyönyörű, 36 éves színésznő első gyermeke

Gólyahír, megszületett a gyönyörű, 36 éves színésznő első gyermeke

A Pók­em­ber sze­rel­mét ala­kító sztár egész­sé­ges kis­ba­bá­nak adott éle­tet a hét­vé­gén.

Meglepő részletek a lagziról: újranősült a 68 éves sztár

Meglepő részletek a lagziról: újranősült a 68 éves sztár

A hol­ly­woodi szív­tipró, Ri­chard Gere har­ma­dik fe­le­sége 33 évvel fi­a­ta­labb nála.

A hol­ly­woodi szív­tipró, Ri­chard Gere har­ma­dik fe­le­sége 33 évvel fi­a­ta­labb a Mi­csoda nő, az Ol­tári nő, az Ame­ri­kai dzsi­goló, a Garni-zóna és a Chi­cago című fil­mek sztár­já­nál. Ám a je­len­tős kor­kü­lönb­ség nem za­varja a párt, sőt, egy egé­szen ko­moly, közös ter­vet dé­del­get­nek!

Spontán divatbemutatót tartott a gyönyörű sztárkismama és édesanyja

Spontán divatbemutatót tartott a gyönyörű sztárkismama és édesanyja

Su­gár­zik a bol­dog­ság­tól Kul­csár Edina!

A szexi kis­mama és édes­anyja egy rög­tön­zött "ki­fu­tón" vé­gig­vo­nulva mu­tatta meg, hogy mi­lyen jó ke­dé­lyű. Kul­csár Edina, göm­bö­lyödő po­cak­já­val, mintha ko­mo­lyab­ban vette volna a ver­senyt...

Szerelmet kapott szülinapjára a műsorvezető

Szerelmet kapott születésnapjára Pártos Csilla

Végre rá­ta­lált a nagy sze­re­lem Pécsi Il­dikó egy­kori me­nyére... Nem akárki hozta össze őket!

Végre rá­ta­lált a nagy sze­re­lem Pécsi Il­dikó egy­kori me­nyére... Nem akár­ki­nek kö­szön­heti új ked­ve­sét az édes­anya!

Újabb fordulat, ez a fotó buktatta le Iszak Esztert: nagy a boldogság

Újabb fordulat, ez a fotó buktatta le Iszak Esztert: nagy a boldogság

Kü­lö­nös és ki­fe­je­zet­ten be­szé­des fény­képre buk­kan­tunk a csi­nos mű­sor­ve­zető Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Minden részlet Weisz Fanni esküvőjéről, kiderült, kit nem hívtak meg!

Minden részlet Weisz Fanni esküvőjéről, kiderült, kit nem hívtak meg!

A csi­nos mo­dell és ked­vese au­gusz­tus­ban mond­ják ki egy­más­nak a bol­do­gító igent és mos­tanra el­dön­töt­ték, kiket hív­nak meg a lag­zira.

Kulisszák mögött: titkos fotó készült Liptai Claudiáról és szerelméről!

Kulisszák mögött: titkos fotó készült Liptai Claudiáról és szerelméről!

A mű­sor­ve­zető két­gyer­me­kes édes­anya­ként ro­man­ti­kus aján­dé­kot ka­pott a vő­le­gé­nyé­től, aki­hez ha­ma­ro­san hoz­zá­megy.

Lebukott, titokban újra megnősült Curtis?

Lebukott, titokban újra megnősült Curtis?

El­szólta magát az Ins­tag­ram-ol­da­lára fel­töl­tött vi­de­ó­já­ban.

A nép­szerű rap­per csú­nyán el­szólta magát az Ins­tag­ram-ol­da­lára fel­töl­tött vi­de­ó­já­ban.

Először jelent meg új párjával nyilvános helyen a magyar sztár

Először jelent meg új párjával nyilvános helyen a magyar sztár

Nacsa Oli­vér büszke ked­ve­sére.

Nacsa Oli­vér­ről alig egy hete la­punk írta meg el­ső­ként, hogy fél év egye­dül­lét után újra sze­rel­mes. A hu­mo­rista So­mossy Bar­bara ri­por­ter­rel alkot egy párt.

Intim pillanat a színfalak mögött: így ölelte kedvesét a TV2 sztárja

Intim pillanat a színfalak mögött: így ölelte kedvesét a TV2 sztárja

Az éne­kest ked­vese is el­kí­sérte va­sár­nap este a TV2 stú­di­ó­jába. Ildi így ölelte sze­rel­mét a pro­duk­ció után.

Szívszorító vallomás, nyilvánosság elé lépett Avicii titkos szerelme

Szívszorító vallomás, nyilvánosság elé lépett Avicii titkos szerelme

A fi­a­tal mo­dell máig nem tudja el­hinni, hogy a svéd dj meg­halt, hi­szen már a csa­lád­ala­pí­tá­son gon­dol­koz­tak.

A fi­a­tal mo­dell máig nem tudja el­hinni, hogy a svéd dj meg­halt.

Újabb titkos részletek, megszólalt álomesküvőjéről Liptai Claudia

Újabb titkos részletek, megszólalt álomesküvőjéről Liptai Claudia

A mű­sor­ve­zető né­hány hó­na­pon belül ki­mondja a bol­do­gító igent.

A mű­sor­ve­zető né­hány hó­na­pon belül ki­mondja a bol­do­gító igent.

Exkluzív, először beszélt új szerelméről Nacsa Olivér

Exkluzív, először beszélt új szerelméről Nacsa Olivér

A Ri­post­nak be­szél­tek az ér­zé­se­ik­ről!

Hi­va­ta­lo­san is fel­vál­lalta új kap­cso­la­tát Nacsa Oli­vér. Ki­zá­ró­lag a Ri­post­nak be­szél­tek az ér­zé­se­ik­ről!

Hatalmas örömhír: válni akart, most babát vár Tápai Szabina!

Hatalmas örömhír: válni akart, most babát vár Tápai Szabina!

A há­zas­pár nehéz idő­sza­kon van túl, úgy érzik, a leg­jobb­kor ér­ke­zik a má­so­dik baba, aki még job­ban össze­köti majd őket.

Titokban ment férjhez a magyar fitneszmodell!

Titokban ment férjhez a magyar fitneszmodell!

Ren­ge­te­gen gra­tu­lál­tak az új­don­sült fe­le­ség­nek!

Ren­ge­te­gen gra­tu­lál­tak az új­don­sült fe­le­ség­nek!