SZTÁR

HŰHA

Olyan képet osztott meg a szexi modell, hogy még a nyár is azonnal visszatér

Olyan képet osztott meg a szexi modell, hogy még a nyár is azonnal visszatér

A 27 éves szí­nésznő-mo­dell nem szokta cser­ben hagyni ra­jon­góit.

A 27 éves szí­nésznő-mo­dell nem szokta cser­ben hagyni ra­jon­góit, rend­sze­re­sen posz­tol ké­pe­ket ma­gá­ról.

Meghan Markle nővére ismét támadja a hercegnét, beszólt a hercegi pár fotójára is

Meghan Markle nővére ismét támadja a hercegnét, beszólt a hercegi pár fotójára is

Az egy­kori szí­nésznő nő­vére sze­rint a fotó azt jel­ké­pezi, ahogy a vá­ran­dós her­cegné hátat for­dí­tott sze­ret­te­i­nek.

Szirénázó rendőrök rohanták le Paul McCartney otthonát, ez történt

Szirénázó rendőrök rohanták le Paul McCartney otthonát, ez történt

A Be­at­les egy­kori gi­tá­ro­sá­nak ott­ho­nába ide­ge­nek ha­tol­tak be.

A Be­at­les egy­kori gi­tá­ro­sá­nak ott­ho­nába ide­ge­nek ha­tol­tak be, egy­előre még ke­re­sik őket.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Intim pillanat: Egymással bújt ágyba a két dögös sztáranyuka

Intim pillanat: Egymással bújt ágyba a két dögös sztáranyuka

A ra­jon­gó­kat igen­csak meg­osz­totta a nem min­den­napi szelfi.

A ra­jon­gó­kat igen­csak meg­osz­totta a nem min­den­napi szelfi.

Vérlázító, gusztustalan átverés áldozata lett Kárász Róbert

Vérlázító, gusztustalan átverés áldozata lett Kárász Róbert

A ti­tok­za­tos férfi ko­moly összeg­gel ká­ro­sí­totta volna meg a fo­gya­ték­kal élő­ket.

Meztelen combok: Egy szál kabátban ment plázázni Dér Heni

Meztelen combok: Egy szál kabátban ment plázázni Dér Heni

Lenge öl­tö­zék­ben in­dult vá­sá­rolni...

Az éne­kesnő egé­szen lenge öl­tö­zék­ben in­dult vá­sá­rolni...

Nem mindennapi kép: így még biztosan nem láttad Ábel Anitát

Nem mindennapi kép: így még biztosan nem láttad Ábel Anitát

Elég furán fest a képen a vá­ló­fél­ben lévő mű­sor­ve­zető. Sem­mi­képp se hagyd ki!

Elég furán fest a képen a vá­ló­fél­ben lévő mű­sor­ve­zető. Sem­mi­képp se hagyd ki!

Őszintén vallott Pártos Csilla, fogalma sincs, mit hoz a jövő!

Őszintén vallott Pártos Csilla, fogalma sincs, mit hoz a jövő!

Pécsi Il­dikó egy­kori menye nem­ré­gi­ben három hétre sza­kí­tott nála fi­a­ta­labb ked­ve­sé­vel, ám úgy dön­töt­tek, újra meg­pró­bál­ják együtt.

Pécsi Il­dikó egy­kori menye nem­ré­gi­ben három hétre sza­kí­tott nála fi­a­ta­labb ked­ve­sé­vel, ám úgy dön­töt­tek, újra meg­pró­bál­ják együtt.

Arcon ütötték, fájdalmas sérülést szenvedett Jennifer Lopez anyukája

Arcon ütötték, fájdalmas sérülést szenvedett Jennifer Lopez anyukája

Egy au­tog­ram­va­dász vé­let­le­nül arcon ütötte a sztár édes­any­ját. Lopez per­sze azon­nal vé­del­mezni kezdte őt.

Miley Cyrus bevallotta, így dobja fel szexuális életét

Miley Cyrus bevallotta, így dobja fel szexuális életét

A másik tá­vol­léte sem okoz prob­lé­mát abban, hogy meg­őriz­zék kap­cso­la­tuk in­ti­mi­tá­sát. Miley a pi­káns rész­le­tek mel­lett meg­ható dol­go­kat is el­árult.

A másik tá­vol­léte sem okoz prob­lé­mát abban, hogy meg­őriz­zék kap­cso­la­tuk in­ti­mi­tá­sát. Miley a pi­káns rész­le­tek mel­lett meg­ható dol­go­kat is el­árult.

28 milliárd forintba került az év esküvője

28 milliárd forintba került az év esküvője

Férj­hez ment India leg­gaz­da­gabb em­be­ré­nek lánya, ami a fel­haj­tás miatt a tör­té­ne­lem egyik leg­lát­vá­nyo­sabb ese­mé­nye volt.

Férj­hez ment India leg­gaz­da­gabb em­be­ré­nek lánya, ami a fel­haj­tás miatt a tör­té­ne­lem egyik leg­lát­vá­nyo­sabb ese­mé­nye volt.

Hatalmas fogyás, óriási súlyfeleslegtől szabadult meg Tóth Gabi!

Hatalmas fogyás, óriási súlyfeleslegtől szabadult meg Tóth Gabi!

Az éne­kesnő ke­mény mun­ká­val le­adta a plusz­ki­ló­kat.

Az éne­kesnő ke­mény mun­ká­val le­adta a plusz­ki­ló­kat, most pedig job­ban érzi magát a bő­ré­ben, mint eddig va­laha.

Szőke szépséggel bukott le Johnny Depp, forró csókot kaptak lencsevégre

Szőke szépséggel bukott le Johnny Depp, forró csókot kaptak lencsevégre

A zűrös életű sztár most egy nemes cél miatt ke­verte magát fél­re­ért­hető hely­zetbe.

Az év legfurább bejelentését tette Keith Richards

Az év legfurább bejelentését tette Keith Richards

Meg­hozta élete dön­té­sét.

Közel 75 éve­sen meg­hozta élete leg­ko­mo­lyabb dön­té­sét az ön­pusz­tító rock­le­genda, és ha va­la­mire, akkor erre senki nem szá­mí­tott.

Áll a bál: Laky Zsuzsi férje nagyon kemény dolgokat mondott Berkiről

Áll a bál: Laky Zsuzsi férje nagyon kemény dolgokat mondott Berkiről

Töb­bek közt egy sé­rült, nagy orrú kisfi­ú­nak ne­vezte Ber­kit, akit sze­rinte gye­rek­ko­rá­ban csú­fol­tak

Megrázó élmény, temetéseken énekelt gyerekként a magyar sztár

Megrázó élmény, temetéseken énekelt gyerekként a magyar sztár

Kü­lö­nö­sen in­dult a zenei kar­ri­erje Varga Vik­tor­nak.

Kü­lö­nö­sen in­dult a zenei kar­ri­erje Varga Vik­tor­nak.

Öröm érte Gombos Edinát, mindenkivel megosztotta a boldogságát!

Óriási öröm érte Gombos Edinát, mindenkivel megosztotta a boldogságát!

Az egy­kori mű­sor­ve­zető más­fél év­ti­zed­del ez­előtt is­merte meg fér­jét egy kubai uta­zás során, most pedig a há­zas­sági év­for­du­ló­ju­kat ün­ne­pel­ték.

Strasbourgi lövöldözés: egy vacsora mentette meg Nacsa Olivérék életét

Strasbourgi lövöldözés: egy vacsora mentette meg Nacsa Olivérék életét

El­jött az ideje, hogy min­denki fel­hagy­jon a li­be­rá­lis esz­mék szaj­kó­zá­sá­val.

Ő lehet Liptai Claudia utódja a TV2-nél

Ő lehet Liptai Claudia utódja a TV2-nél

A mű­sor­ve­ze­tőnő ja­nu­ári tá­vo­zá­sá­val nem sok női mű­sor­ve­zető marad a csa­tor­ná­nál. Két fi­a­tal nő jöhet szóba utód­ként, hi­szen nem ve­zet­het min­dent Ördög Nóra egye­dül...

A mű­sor­ve­ze­tőnő ja­nu­ári tá­vo­zá­sá­val nem sok női mű­sor­ve­zető marad a csa­tor­ná­nál. Két fi­a­tal nő jöhet szóba utód­ként, hi­szen nem ve­zet­het min­dent Ördög Nóra egye­dül...

Újra összeállt a kilencvenes évek népszerű együttese

Újra összeállt a kilencvenes évek népszerű együttese

10 év után újra egy dal­ban a hazai MC-szcéna java, hogy el­ké­szítse a ha­tá­lyos rap­hi­muszt.

10 év után újra egy dal­ban a hazai MC-szcéna java, hogy el­ké­szítse a ha­tá­lyos rap­hi­muszt. A kü­lön­le­ges dal hossza ke­re­ken 10 perc és össze­sen negy­ven­hár­man csil­log­tat­ják meg benne a mik­ro­fon­ju­kat. A dal címe, vagyis a "Ta­rol­nak az em­szík" nem csak a benne sze­replő elő­adókra és csa­pa­tokra utal, hanem a tel­jes ma­gyar rap szcé­nára.

Szemérmetlenül heves leszbikus csókot váltott a két híres színésznő

Szemérmetlenül heves leszbikus csókot váltott a két híres színésznő

A 19. szá­zad­ban ját­szódó th­ril­ler­ben egy szol­gáló és egy jó­módú úri­lány kö­zött bon­ta­ko­zik ki lesz­bi­kus sze­re­lem.

Thor feleségén látszik, hogy magyar vér csörgedezik az ereiben

Thor feleségén látszik, hogy magyar vér csörgedezik az ereiben

El­ké­pesztő a teste.

Chris Hems­worth fe­le­sége túl van a negy­ve­nen, de olyan bomba a teste, mint a hú­szas éve­i­ben volt.

Ezt látnod kell: mi történt Tatár Csilla arcával?

Ezt látnod kell: mi történt Tatár Csilla arcával?

Így még biz­to­san nem állt ka­me­rák elé a Csak show és más semmi sztárja.

Így még biz­to­san nem állt ka­me­rák elé a Csak show és más semmi sztárja.

Ennél édesebb nincs: szülinapos képet posztolt gyerekeiről a hercegné

Ennél édesebb nincs: szülinapos képet posztolt gyerekeiről a hercegné

A mo­na­cói her­cegné gyer­me­kei most ün­ne­pel­ték a szü­le­tés­nap­ju­kat.

A mo­na­cói her­cegné gyer­me­kei most ün­ne­pel­ték a szü­le­tés­nap­ju­kat.

Több mint 60 év után vállalta fel eltitkolt lányát a sztárapuka

Több mint 60 év után vállalta fel eltitkolt lányát a sztárapuka

Clint East­wood 8 gye­rek büszke apja.

Clint East­wood a tör­té­ne­lem során elő­ször vál­lalta nyil­vá­no­san is első gye­re­két, aki a sze­re­tő­jé­től szü­le­tett.

Berkinek mentőövet dob legyőzője: Segíteni akar

Berkinek mentőövet dob legyőzője: Segíteni akar

10 mil­lió fo­rint sok pénz...

10 mil­lió fo­rint sok pénz és sok le­he­tő­sé­get is ad. Töb­bek kö­zött, hogy se­gít­sünk fe­le­ba­rá­ta­ink lelki egész­sé­gé­nek hely­re­ál­lí­tá­sá­ban...

Az utcán esett nagyot Angelina és Brad lánya

Az utcán esett nagyot Angelina és Brad lánya

Az utcán ren­det­len­ke­dett unal­má­ban két Brang­el­ina-gye­rek, és az egyi­kük, Za­hara pórul is járt rosszal­ko­dás köz­ben.

Az utcán ren­det­len­ke­dett unal­má­ban két Brang­el­ina-gye­rek, és az egyi­kük, Za­hara pórul is járt rosszal­ko­dás köz­ben.

Újra győzött az igazság: Mága Zoltán reagált a vérlázító vádakra!

Újra győzött az igazság: Mága Zoltán reagált a vérlázító vádakra!

A he­ge­dű­mű­vészt alap­ta­la­nul vá­dol­ták meg.

A he­ge­dű­mű­vészt alap­ta­la­nul vá­dol­ták meg, ezért be­pe­relte a va­lót­lan­sá­go­kat ál­lító saj­tó­or­gá­nu­mo­kat. Most dön­tés szü­le­tett, jog­erő­sen is meg­nyerte a pert!

Épp csak elkerülte a strasbourgi lövöldözést a magyar sztár

Épp csak elkerülte a strasbourgi lövöldözést a magyar sztár

A hu­mo­rista kedd dél­után és kora este éppen St­ras­bourg ut­cáin sé­tál­ga­tott.

A hu­mo­rista kedd dél­után és kora este éppen St­ras­bourg ut­cáin sé­tál­ga­tott.

Megrázó élményéről vallott Osvárt Andrea

Megrázó élményéről vallott Osvárt Andrea

A szí­nész­nőt kel­le­met­len meg­le­pe­tés érte Ve­len­cé­ben.

A szí­nész­nőt kel­le­met­len meg­le­pe­tés érte Ve­len­cé­ben.

Áll a bál a családban, Bódi Margó rajtakapta férjét

Áll a bál a családban, Bódi Margó rajtakapta férjét

Guszti egy üze­net miatt bu­kott le.

Guszti egy üze­net miatt bu­kott le.

Világraszóló meglepetés: három sztár jelent meg az édesanya kertjében

Világraszóló meglepetés: három sztár jelent meg az édesanya kertjében

A szü­le­tés­na­pos anyuka na­gyon meg­le­pő­dött, ami­kor meg­látta, hogy férje kiket hí­vott meg a pri­vát bu­lira.

Sári Évi elárulta: lecserélték a Sztárban Sztár zsűrijét

Sári Évi elárulta: lecserélték a Sztárban Sztár zsűrijét

Az új fel­ál­lás­ban három hölgy és egy férfi fog­lal he­lyet a zsű­ri­szék­ben. Nézd meg kik!

Az új fel­ál­lás­ban három hölgy és egy férfi fog­lal he­lyet a zsű­ri­szék­ben. Nézd meg kik!

Ennél apróbb már nem is lehetne a bikini, őrülten szexi képet lőtt Emily

Ennél apróbb már nem is lehetne a bikini, őrülten szexi képet lőtt Emily

A mo­dell-szí­nésznő imádja mu­to­gatni magát, de ez­út­tal tény­leg nem bízta a vé­let­lenre, hogy min­de­nét ki­pa­kolja.

Fény derült a nagy titokra, így ajándékoz karácsonykor II. Erzsébet királynő

Fény derült a nagy titokra, így ajándékoz karácsonykor II. Erzsébet királynő

Még az is pon­to­san meg van ha­tá­rozva, hogy mek­kora össze­get költ a sze­mély­zetre. A ké­szü­lő­dést már már­ci­us­ban el­kezdi!

Elképesztő fotóra bukkantunk, így még biztosan nem láttad Iszak Esztit

Elképesztő fotóra bukkantunk, így még biztosan nem láttad Iszak Esztit

Thai­föld­ről ke­rült elő a régi, kü­lö­nös kép.

Thai­föld­ről ke­rült elő a régi, kü­lö­nös kép.

Tom Cruise őrjöng, nagy leleplezésre készül 16 évvel idősebb volt párja

Tom Cruise őrjöng, nagy leleplezésre készül 16 évvel idősebb volt párja

Az egy­kori sztár­pár tag­jai már rég­óta nin­cse­nek együtt.

Az egy­kori sztár­pár tag­jai már rég­óta nin­cse­nek együtt, ám Cher most ken­dő­zet­le­nül akar val­lani.

Így még sosem láttuk, Meghan hercegné ellopta a show-t

Így még sosem láttuk, Meghan hercegné ellopta a show-t

Le sem bír­juk venni róla a sze­mün­ket.

A her­cegné annyira cso­dá­la­to­san néz ki, hogy le sem bír­juk venni róla a sze­mün­ket. Mások is így van­nak ezzel...

Pécsi Ildikó: A szeretetem gyógyította meg a férjemet

Pécsi Ildikó: A szeretetem gyógyította meg a férjemet

Em­bert pró­báló idő­sza­kon van túl Pécsi Il­dikó. A Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő ko­ráb­ban sen­ki­nek nem be­szélt a csa­lád­ju­kat sújtó tra­gé­di­á­ról: férje, Szűcs Lajos olim­piai baj­nok lab­da­rúgó da­ga­na­tos be­teg­ség­gel küz­dött.

Vadító szett, íme a Miss Universe magyar indulója

Vadító szett, íme a Miss Universe magyar indulója

Kecs­kés Enikő dögös für­dő­ru­há­ban mu­tatta meg magát. Érte kell szur­kolni a szép­ség­ver­se­nyen!

Kecs­kés Enikő dögös für­dő­ru­há­ban mu­tatta meg magát. Érte kell szur­kolni a szép­ség­ver­se­nyen!

Megtörte a csendet Liptai Claudia, ezért hagyja ott a TV2-t

Megtörte a csendet Liptai Claudia, ezért hagyja ott a TV2-t

Élete egyik leg­ne­he­zebb dön­té­sét hozta meg Lip­tai Cla­u­dia. Nem hosszab­bítja meg a szer­ző­dé­sét.

Élete egyik leg­ne­he­zebb dön­té­sét hozta meg Lip­tai Cla­u­dia. Nem hosszab­bítja meg a szer­ző­dé­sét a TV2-vel, új ki­hí­vá­so­kat keres.

Meglepő vallomás, Nótár Mary bevallotta, miért félt Majkától

Meglepő vallomás, Nótár Mary bevallotta, miért félt Majkától

Tar­tott attól, ho­gyan ér­té­keli majd a rap­per Sári Évi pro­duk­ci­ó­ját.

A mu­la­tós éne­kesnő tar­tott attól, ho­gyan ér­té­keli majd a rap­per Sári Évi pro­duk­ci­ó­ját, ami­ben a szí­nésznő Mary egyik szá­mát adta elő.

Mi történt a sztármamival? Azonnal a műtőbe rohantak vele

Mi történt a sztármamival? Azonnal a műtőbe rohantak vele

Há­rom­órás ope­rá­ción esett át Mel B, és a fel­lé­pé­sét is le kel­lett mon­da­nia.

Há­rom­órás ope­rá­ción esett át Mel B, és a tör­tén­tek miatt a fel­lé­pé­sét is le kel­lett mon­da­nia. A ra­jon­gók na­gyon ag­gód­nak.

Meglepő dolgot állít a magyar modell Bochkor Gáborról

Meglepő dolgot állít a magyar modell Bochkor Gáborról

Har­gi­tai Bea a nép­szerű rá­diós mű­so­rá­ban rán­totta le a lep­let a tör­tén­tek­ről.

Har­gi­tai Bea a nép­szerű rá­diós mű­so­rá­ban rán­totta le a lep­let a tör­tén­tek­ről.

Újabb baleset érte Demjén Rózsit: összezúzta magát a zenész

Újabb baleset érte Demjén Rózsit: összezúzta magát a zenész

Dem­jén elő­ször na­gyon meg­ijedt, hogy újra mű­teni kell, és ve­szélybe kerül a de­cem­beri nagy­kon­certje...

Ez durva, az év savazását osztotta Stohl Andrásra Tilla!

Ez durva, az év savazását osztotta Stohl Andrásra Tilla!

A mű­sor­ve­zető magas lab­dát ütött le.

A mű­sor­ve­zető magas lab­dát ütött le, ami­kor re­a­gált a zsű­ri­tag egyik ár­tat­lan­nak tűnő meg­jegy­zé­sére. Kel­le­met­len hely­zet ala­kult ki.

Kiderült Diana nagy titka? Ezt hagyta Harry hercegre

Kiderült Diana nagy titka? Ezt hagyta Harry hercegre

Erről csak Elton John tu­dott.

A tit­kos aján­dék­ról eddig senki más nem tu­dott, csak Elton John. Nem csoda, hogy ennyien sze­re­tik Harry her­ce­get!

Hűha, Liptai Claudia keményen beszólt Gesztesi Károlynak!

Hűha, Liptai Claudia keményen beszólt Gesztesi Károlynak!

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja ko­moly kri­ti­ká­val il­lette volt fér­jét..

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja ko­moly kri­ti­ká­val il­lette volt fér­jét, jól­le­het, az ed­digi élő adá­sok során nem győzte di­csérni őt.

Most közölték: elmarad Curtisék nagykoncertje

Most közölték: elmarad Curtisék nagykoncertje

Cur­tis és Emi­lio le­mondta a bulit.

Cur­tis és Emi­lio áp­ri­lis­ban adott volna kon­cer­tet, de most azt kö­zöl­ték, el­ma­rad az ese­mény.

Nótár Mary segíti győzelemre a Sztárban Sztár énekesnőjét

Nótár Mary segíti győzelemre a Sztárban Sztár énekesnőjét

Ta­ná­cso­kat adott Sári Évi­nek.

A mu­la­tós sztár hasz­nos ta­ná­cso­kat adott Sári Évi­nek, aki most va­sár­nap az ő bő­rébe bújik a mű­sor­ban.

Ez kínos, Vilmos herceg nyilvánosan szólt be Katalinnak

Ez kínos, Vilmos herceg nyilvánosan szólt be Katalinnak

A her­cegné ne­vetni kez­dett, de vajon ön­fe­ledt volt ez a ka­ca­gás? Vil­mos a kül­se­jét kri­ti­zálta.

A her­cegné ne­vetni kez­dett, de vajon ön­fe­ledt volt ez a ka­ca­gás? Vil­mos fe­le­sége kül­se­jét kri­ti­zálta egy fon­tos ta­lál­ko­zón.

Lagzi Lajcsi neje kiborult: férje ezt tervezi

Lagzi Lajcsi neje kiborult: férje ezt tervezi

Laj­csi azt mondja, senki sem be­szél­heti le arról, amit a fe­jébe vett.

A magyar énekesnő látta, hogyan tették tönkre a világsztárt

A magyar énekesnő látta, hogyan tették tönkre a világsztárt

Linda jól em­lék­szik egy je­le­netre, ami fel­nyi­totta a sze­mét. Talán az ő éle­tét is ez men­tette meg...

Linda jól em­lék­szik egy je­le­netre, ami fel­nyi­totta a sze­mét. Talán az ő éle­tét is ez men­tette meg...

Elérte a női kapuzárási pánik a híres magyar sztárokat?

Elérte a női kapuzárási pánik a híres magyar sztárokat?

Két hónap alatt három ha­sonló korú csi­nos hí­res­ség je­len­tette be, hogy le­zár­ják ad­digi sze­relmi éle­tü­ket.

Két hónap alatt három ha­sonló korú csi­nos hí­res­ség je­len­tette be, hogy le­zár­ják ad­digi sze­relmi éle­tü­ket.

Lebuktak: nővel csókolózott az utcán a kis Beckham volt barátnője

Lebuktak: nővel csókolózott az utcán a kis Beckham volt barátnője

Brook­lyn Beck­ham egy­kori ba­rát­nő­jét, Chloe Mo­ret­zet egy nővel kap­ták le. És nem fil­met for­ga­tott.

Mi történhetett? Rémisztő fotó került elő a gyönyörű szupermodellről

Mi történhetett? Rémisztő fotó került elő a gyönyörű szupermodellről

Bella Hadid bi­ki­nis fo­tó­zásra ment, csak­hogy a ra­jon­gó­kat a mo­dell kül­seje lát­tán ag­go­da­lom fogta el.

Zavarba ejtő fotó: Kiszel Tünde dekoltázsától leesik az állad

Zavarba ejtő fotó: Kiszel Tünde dekoltázsától leesik az állad

A nap­tár­díva sem ma­radt ki az ün­nep­lés­ből de­cem­ber 6-án.

A nap­tár­díva sem ma­radt ki az ün­nep­lés­ből de­cem­ber 6-án, kü­lön­le­ges sze­re­lés­ben fo­tóz­ko­dott.

Ilyen se volt még, elképesztő kép készült a Clooney-ikrekről

Ilyen se volt még, elképesztő kép készült a Clooney-ikrekről

Édes­any­juk mind­ket­tő­jü­ket épp a kar­já­ban tar­totta, ami­kor meg­je­len­tek a le­si­fo­tó­sok. Ritka pil­la­nat ez a ra­jon­gók­nak!

Édes­any­juk mind­ket­tő­jü­ket épp a kar­já­ban tar­totta, ami­kor meg­je­len­tek a le­si­fo­tó­sok. Ritka pil­la­nat ez a ra­jon­gók­nak!

Titok a múltból, ez keserítette meg végérvényesen Jennifer Aniston életét

Titok a múltból, ez keserítette meg végérvényesen Jennifer Aniston életét

A szí­nész­nő­nek nem a férfi­ak­kal kez­dőd­tek a prob­lé­mái...

A szí­nész­nő­nek nem a férfi­ak­kal kez­dőd­tek a prob­lé­mái...

Katalin irigy lett Meghan hercegnére? Szokatlan dolgot tett

Katalin irigy lett Meghan hercegnére? Szokatlan dolgot tett

Így még sosem lát­hat­tuk őt.

Úgy tűnik, hogy Vil­mos her­ceg ked­ve­sé­nek meg­tet­szett Meg­han stí­lusa, és nem is csi­nált tit­kot ebből. Így még sosem lát­hat­tuk őt.

Palvin Barbi formás testétől egész konkrétan megveszett az internet

Palvin Barbi formás testétől egész konkrétan megveszett az internet

A ma­gyar top­mo­dell ero­ti­kus fotói el­ké­pesztő ér­dek­lő­dést vál­tot­tak ki.

Itt a teljes sztori: ez a sztár ült Curtis mellett a balesetnél

Itt a teljes sztori: ez a sztár ült Curtis mellett a balesetnél

Az érin­tet­tek mé­lyen hall­gat­nak...

Az érin­tet­tek mé­lyen hall­gat­nak, de a Ri­post­nak már két szem­tanú is ál­lítja: nem­csak a rap­pert, de jó­ba­rát­ját, Emi­liót is lát­ták ki­szállni az au­tó­ból.

Ilyet nem hallottál: édeshármasról vallott Győzike testvére

Ilyet nem hallottál: édeshármasról vallott Győzike testvére

Gás­pár csa­lád­ról szóló kép­te­len tör­té­ne­tek­nek se szeri, se száma. De min­dig van új a nap alatt...

Gás­pár csa­lád­ról szóló kép­te­len tör­té­ne­tek­nek se szeri, se száma. De min­dig van új a nap alatt...

Kitálalt Nánási Pál, ezt állítja Ördög Nóráról

Kitálalt Nánási Pál, ezt állítja Ördög Nóráról

A fotós úgy érzi, le van ma­radva fe­le­sé­gé­vel szem­ben.

A fotós úgy érzi, le van ma­radva fe­le­sé­gé­vel szem­ben.

Megható felajánlás, így segít a rászorulókon a TV2 sztárja

Megható, így segít a rászorulókon a TV2 sztárja

An­géla sze­rint mu­száj, hogy fi­gyel­me­sek le­gye­nek egy­más­sal az em­be­rek.

Egy kocsmában tűnt fel Charlotte hercegnő az édesanyjával

Egy kocsmában tűnt fel Charlotte hercegnő az édesanyjával

A kocs­má­ban min­denki le­döb­bent, ami­kor meg­je­lent a her­cegi pár Char­lotte-tal.

A kocs­má­ban min­denki le­döb­bent, ami­kor meg­je­lent a her­cegi pár Char­lotte-tal.

Fordulat Pécsi Ildikó perében: előkerült egy tanú

Fordulat Pécsi Ildikó perében: előkerült egy tanú

A szí­nésznő ex­me­nye hosszú ideje pró­bálja bi­zo­nyí­tani, hogy ko­moly összeg il­leti meg őt a ház után.

A szí­nésznő ex­me­nye hosszú ideje pró­bálja bi­zo­nyí­tani, hogy ko­moly összeg il­leti meg őt a ház után, ami­ből ki kel­lett köl­töz­nie.

Eddig tartott a munka, Palvin Barbi a popóját az arcunkba nyomta

Eddig tartott a munka, Palvin Barbi a popóját az arcunkba nyomta

Na­gyon me­rész kép ké­szült róla.

A ma­gyar top­mo­dell túl van egy na­gyon fon­tos fo­tó­zá­son, amit egy na­gyon me­rész kép­pel je­len­tet­tek be.

Csúnya história: Menedzsere átverte a magyar énekesnőt

Csúnya história: Menedzsere átverte a magyar énekesnőt

Ott állt a vi­lág­si­ker kü­szö­bén, de...

Az éne­kes­nő­nek máig nem si­ke­rült fel­dol­goz­nia azt a trau­mát, amit el kel­lett szen­ved­nie Ame­ri­ká­ban. Ott állt a vi­lág­si­ker kü­szö­bén, de...

Ez már őrület: hárman utaztak a karambolnál Curtis autójában

Ez már őrület: hárman utaztak a karambolnál Curtis autójában

Ket­ten is ál­lít­ják: nem­csak Cur­tis és a meny­asszo­nya uta­zott az össze­tört au­tó­ban. Ez a sztár ül­he­tett mel­let­tük! Az éne­kes tagad!

Ket­ten is ál­lít­ják: nem­csak Cur­tis és a meny­asszo­nya uta­zott az össze­tört au­tó­ban. Ez a sztár ül­he­tett mel­let­tük! Az éne­kes tagad!