SZTÁR

HŰHA

Szörnyű titkok derültek ki az elhunyt színészről: sztárok molesztálták

Szörnyű titkok derültek ki az elhunyt színészről: sztárok molesztálták

A zak­la­tási bot­rá­nyok­nak nincs vége, egyre dur­vább tit­kok ke­rül­nek elő a csil­logó Hol­ly­wood­ból.

Megrázó! Sírva, videóban kér segítséget az eltűnt VV Fanni édesanyja!

Megrázó! Sírva, videóban kér segítséget az eltűnt VV Fanni édesanyja!

A Blikk most meg­döb­bentő in­for­má­ci­ó­kat ho­zott nyil­vá­nos­ságra az el­tűnt lány­ról, aki vál­lal­tan masszőr­ként, a tes­té­ből élt.

Szokatlan dolgot vettek észre Soma hajában a nézők! - videó

Szokatlan dolgot vettek észre Soma hajában a nézők! - videó

Úgy tűnik, ma már min­den nap szol­gál­tak témát a TV2 új celeb-mű­sora.

Úgy tűnik, ma már min­den nap szol­gál­tak témát a TV2 új celeb-mű­sora. Nem min­den­napi videó ke­rült elő.

Nem semmi, mit árult el a vagyonáról Hajdú Péter!

Nem semmi, mit árult el a vagyonáról Hajdú Péter!

Nem tart­ják láz­ban az ak­ciók.

A mű­sor­ve­ze­tőt egy­ál­ta­lán nem tart­ják láz­ban az ak­ciók, azt is el­mondta, hogy miért nem.

Durván beszólt Kulcsár Edinának a magyar híresség!

Durván beszólt Kulcsár Edinának a magyar híresség!

A két nő jóban volt egy­más­sal.

A két nő jóban volt egy­más­sal, ám Edina egyik tette na­gyon nem tet­szett Csil­lá­nak.

Bréking! Eltűnt a szexi magyar valóságshow-sztár! A rendőrség is keresi

Bréking! Eltűnt a szexi magyar valóságshow-sztár! A rendőrség is keresi

Te­le­fonja sem el­ér­hető. Ba­rá­tai hét­főn még be­szél­tek vele.

Te­le­fonja sem el­ér­hető. Ba­rá­tai hét­főn még be­szél­tek vele, azóta nincs hír róla.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Egyre kerekebb Katalin hercegné pocakja

Egyre kerekebb Katalin hercegné pocakja

A camb­ridge-i her­cegné már nem tudja el­ta­karni sem a szé­pen nö­vekvő ter­hes po­cak­ját. Egyre szebb kis­mama Vil­mos her­ceg fe­le­sége.

A camb­ridge-i her­cegné már nem tudja el­ta­karni sem a szé­pen nö­vekvő ter­hes po­cak­ját. Egyre szebb kis­mama Vil­mos her­ceg fe­le­sége.

Gyomorforgató kijelentést tett a nőkre Hujber Feri!

Gyomorforgató kijelentést tett a nőkre Hujber Feri!

Ki­akad­tak a kom­men­te­lők.

Huj­ber Feri ámok­fu­tása nem ért véget. A szí­nész né­hány hete fogta magát és Ka­na­dába köl­tö­zött, de úgy tűnik, ál­la­pota nem javul.

A nyár legnagyobb slágerét parodizálta ki a magyar nevettető!

A nyár legnagyobb slágerét parodizálta ki a magyar nevettető!

Főhet Kis Grófo feje, az egyik leg­na­gyobb hu­mo­rista csi­nált vic­cet a klip­jé­ből.

Főhet Kis Grófo feje, az egyik leg­na­gyobb hu­mo­rista csi­nált vic­cet a klip­jé­ből.

Sorsdöntő fordulat történt Harry herceg és Meghan kapcsolatában

Sorsdöntő fordulat történt Harry herceg és Meghan kapcsolatában

Most már szinte semmi sem áll­hat a sze­rel­me­sek bol­dog­sá­gá­nak út­jába.

Most már szinte semmi sem áll­hat a sze­rel­me­sek bol­dog­sá­gá­nak út­jába, el­jött végre az össze­köl­tö­zés ideje.

Itt vannak a fotók Hevesi Tamás amerikai álomnyaralásáról!

Itt vannak a fotók Hevesi Tamás amerikai álomnyaralásáról!

Az el­is­mert éne­kes­nek nem­csak az or­szág­ha­tá­ron belül van népes ra­jon­gó­tá­bora, hanem a világ min­den táján!

Hódi Pamela az új szerelemről: Nekem is tartogat valakit az élet!

Hódi Pamela az új szerelemről: Nekem is tartogat valakit az élet!

A csi­nos anyuka már képes ki­tárni a szí­vét a bol­dog­ság előtt, tudja, hogy meg­ér­demli az Iga­zit.

A fogyás ára: meg kellett műteni Tóth Verát!

A fogyás ára: meg kellett műteni Tóth Verát!

Az éne­kes­nőre szinte rá sem lehet is­merni, annyira kar­csú lett!

Az éne­kes­nőre szinte rá sem lehet is­merni, annyira kar­csú lett!

Szívszorító üzenetekkel köszöntik kollégái a ma 82 éves Törőcsik Marit

Szívszorító üzenetekkel köszöntik kollégái a ma 82 éves Törőcsik Marit

A két­sze­res Kos­suth-díjas mű­vésznő ál­la­pota sokat ja­vult.

A két­sze­res Kos­suth-díjas mű­vésznő ál­la­pota sokat ja­vult, ami­óta ki­ke­rült az in­ten­zív osz­tály­ról. De a mai szü­le­tés­nap­ját saj­nos így is a kór­ház­ban kény­te­len ün­ne­pelni.

Szupererős a beceneve a legesélyesebb női Ninja-jelöltnek

Szupererős a beceneve a legesélyesebb női Ninja-jelöltnek

Far­kas Kinga ahogy el­kez­dett járni, rög­tön ki­de­rült, hogy va­lami gond van, ál­lan­dóan el­esett.

Far­kas Kinga ahogy el­kez­dett járni, rög­tön ki­de­rült, hogy va­lami gond van, ál­lan­dóan el­esett.

Nem hiszed el, mit tett áramlopási ügye miatt Lajcsi!

Nem hiszed el, mit tett áramlopási ügye miatt Lajcsi!

Nem bír­ták már a rossz em­lé­ke­ket.

Sem ő, sem csa­ládja nem bírta már a bol­dog­asszony-pusz­tai rossz em­lé­ke­ket.

Kiderült, mit örökölnek Stadler József gyermekei!

Kiderült, mit örökölnek Stadler József gyermekei!

Mil­li­ár­dos va­gyona volt.

A vál­lal­ko­zó­nak régen mil­li­ár­dos va­gyona volt, ami­ből három gyer­meke ké­nyel­me­sen él­hetne.

Kitálal a feleség: fordulat állt be Lerch István állapotában!

Kitálal a feleség: fordulat állt be Lerch István állapotában!

Tíz hó­napja küzd a gyó­gyu­lá­sért.

A ze­nész tíz hó­napja küzd a gyó­gyu­lá­sért, most a neje szá­molt be arról, hogy halad a re­ha­bi­li­tá­ci­ó­val.

Kőkeményre gyúrt fenekét mutogatja a neten Tóth Gabi

Kőkeményre gyúrt fenekét mutogatja a neten Tóth Gabi

Az éne­kesnő edzeni kez­dett.

Az éne­kesnő sza­kí­tása után ki­csit el­en­gedte magát, fel­sze­dett pár kilót. Mi­köz­ben nő­vére, Tóth Vera lát­vá­nyo­san le­fo­gyott ő ki­csit ki­ke­re­ke­dett.

Erre senki sem számított, ezért maradt el Liptai Claudia új műsora

Erre senki sem számított, ezért maradt el Liptai Claudia új műsora

A má­so­dik rész su­gár­zá­sá­nál tör­tént egy kis hiba.

A má­so­dik rész su­gár­zá­sá­nál tör­tént egy kis hiba, ezért va­lami tel­je­sen mást lát­hat­tak a té­vé­né­zők.

Csúnyán elmérgesedett a viszony Kulcsár Edina és párja között!

Csúnyán elmérgesedett a viszony Kulcsár Edina és párja között!

A szép­ség­ki­rálynő és Csuti tű­rés­ha­tá­ruk vé­gé­hez ér­kez­tek, ezért össze­vi­tat­koz­tak.

Leszbikus fotók kerültek fel a netre Clint Eastwood lányáról

Leszbikus fotók kerültek fel a netre Clint Eastwood lányáról

A 24 éves szí­nésznő sze­reti her­gelni a köz­vé­le­ményt, amire a leg­újabb Ins­tag­ram-posztja is ki­vá­lóan al­kal­mas.

Cseke Katinka besokallt, feladhatja az Ázsia Expresszt!

Cseke Katinka besokallt, feladhatja az Ázsia Expresszt!

A szí­nésznő ki­bo­rult az egyik fel­adat során, és drá­mai módon, sírva kö­zölte, hogy ab­ba­hagyja a já­té­kot.

A szí­nésznő ki­bo­rult az egyik fel­adat során, és drá­mai módon, sírva kö­zölte, hogy ab­ba­hagyja a já­té­kot.

Micsoda keblek: fürdés után, törülközőben fotózkodott Hódi Pamela!

Micsoda keblek: fürdés után, törülközőben fotózkodott Hódi Pamela!

A csi­nos anyuka für­dő­szo­bai szelfije sok min­dent lát­tatni en­ge­dett.

A csi­nos anyuka für­dő­szo­bai szelfije sok min­dent lát­tatni en­ge­dett.

Fotók a klinikáról: ezt tették Bódi Sylvi arcával!

Fotók a klinikáról: ezt tették Bódi Sylvi arcával!

A mo­dell nagy át­ala­ku­lá­son esett át.

A mo­dell nagy át­ala­ku­lá­son esett át, ked­venc test­ré­szét for­mál­ták tö­ké­le­tesre.

Tvrtko válaszolt: miatta nem kaphat pénzt a filmje után Ambrus Attila

Tvrtko válaszolt: miatta nem kaphat pénzt a filmje után Ambrus Attila

Az egy­kori rabló egy 2011-es tör­vény­ja­vas­lat miatt nem ré­sze­sül­het vas­kos ho­no­rá­ri­um­ban.

Meglepő dolgot mondott a TV2 sztárja a megcsalásról!

Meglepő dolgot mondott a TV2 sztárja a megcsalásról!

Az Appra Ma­gyar keddi adá­sá­ban kü­lön­le­ges té­má­kat fe­sze­get­tek a műsor ven­dé­gei és a té­vé­né­zők is.

Az Appra Ma­gyar keddi adá­sá­ban kü­lön­le­ges té­má­kat fe­sze­get­tek a műsor ven­dé­gei és a té­vé­né­zők is.

Gyönyörű ruhában villantott feneket Diana hercegnő unokahúga

Gyönyörű ruhában villantott feneket Diana hercegnő unokahúga

Ismét meg­mu­tatta, hogy imád a te­kin­te­tek ke­reszt­tü­zé­ben lenni.

Ismét meg­mu­tatta, hogy imád a te­kin­te­tek ke­reszt­tü­zé­ben lenni.

Titkos részletek derültek ki Szabó Zsófi szüléséről!

Titkos részletek derültek ki Szabó Zsófi szüléséről!

Bár­mi­kor vi­lágra jöhet a kicsi.

A csi­nos kis­mama bár­me­lyik perc­ben vi­lágra hoz­hatja a kis­ba­bá­ját, aki nem akár­hol szü­le­tik majd meg.

Újabb részletek derültek ki a TV2 sztárjának szüléséről!

Újabb részletek derültek ki a TV2 sztárjának szüléséről!

A csi­nos tévés hét­főn adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek, aki rend­kí­vül nagy súllyal jött vi­lágra.

A csi­nos tévés hét­főn adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek, aki rend­kí­vül nagy súllyal jött vi­lágra.

Szívszorító, mire készült Stadler József a halála előtt

Szívszorító, mire készült Stadler József a halála előtt

Az akasz­tói ju­hász­nak szám­ta­lan terve volt, ám eze­ket sosem tudta meg­va­ló­sí­tani.

Az akasz­tói ju­hász­nak szám­ta­lan terve volt, ám eze­ket sosem tudta meg­va­ló­sí­tani.

Váratlan fordulat Lajcsi áramlopási ügyében: az egész család kiborult!

Váratlan fordulat Lajcsi áramlopási ügyében: az egész család kiborult!

A trom­bi­ta­mű­vész abban bí­zott, hogy még idén tisz­táz­hatja magát.

A trom­bi­ta­mű­vész abban bí­zott, hogy még idén tisz­táz­hatja magát, ám ha­tal­ma­sat té­ve­dett.

Ezt nézd! Arcizma sem rezdült a Viszkisnek, úgy bírta

Ezt nézd! Arcizma sem rezdült a Viszkisnek, úgy bírta

At­tila tel­je­sen le­ment al­fába...

At­tila tel­je­sen le­ment al­fába, így a töb­bi­ek­nek esé­lye sem volt a győ­ze­lemre a kedd esti amu­lett já­ték­ban.

Botrány, élő adásban balhézott össze a két magyar híresség!

Botrány, élő adásban balhézott össze a két magyar híresség!

Mi­csoda szó­pár­baj!

Ennél jobb hír­ve­rést nem is kap­ha­tott volna a ha­ma­ro­san mo­zikba ke­rülő film. Ér­de­mes fi­gyelni a stú­di­ó­ban he­lyet fog­laló mű­sor­ve­ze­tő­társ re­ak­ci­óit is!

Nem engedték fel a repülőre a magyar sztárt!

Hiába magyarázkodott, nem engedték fel a repülőre a magyar sztárt!

Thai­föld­ről akart ha­za­u­tazni.

A csi­nos mo­dell a ku­tyá­já­val sze­re­tett volna ha­za­jutni Thai­föld­ről.

Kibuggyanó mellel fotózták a terhes magyar luxusfeleséget

Durva kép, félig kilógó mellel fotózták a terhes magyar luxusfeleséget!

Sokat sej­tet a csip­kés ruha.

A szőke kis­mama egy sokat sej­tető, csip­kés ru­há­ban pó­zolt, ami sok min­dent lát­tatni en­ge­dett.

Mint két tojás: megvan Till Attila hasonmása!

Mint két tojás: megvan Till Attila hasonmása!

A mű­sor­ve­zető jeles ese­mé­nyen vett részt a na­pok­ban, ami­ről árul­kodó fotó ké­szült. Ki­de­rült, hogy van va­laki, aki akár Tilla dub­lőre is le­hetne.

A mű­sor­ve­zető jeles ese­mé­nyen vett részt a na­pok­ban, ami­ről árul­kodó fotó ké­szült.

Intim titkairól vallott a sztáranyuka, ezt hordja a hálószobában

Intim titkairól vallott a sztáranyuka, ezt hordja a hálószobában

A sze­re­lem­ről is me­sélt.

A dögös éne­kesnő azt is el­mondta, ho­gyan ta­lált rá ked­vese. Nem csak a fil­mek­ben lé­te­zik a sze­re­lem első lá­tásra!

Durván megsértették Kulcsár Edinát, arcpirító dolgot vágtak a fejéhez!

Durván megsértették Kulcsár Edinát, arcpirító dolgot vágtak a fejéhez!

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő egy fá­rasztó nap után kapta a nem éppen ked­ves meg­jegy­zést.

Nem hiszed el, mi a kedvenc szava a magyar sztárszínésznő kislányának

Nem hiszed el, mi a kedvenc szava a magyar sztárszínésznő kislányának

Fésűs Nelly má­so­dik lánya, Elza már kis ko­rá­tól elég aka­ra­tos volt.

Fésűs Nelly má­so­dik lánya, Elza már kis ko­rá­tól elég aka­ra­tos volt.

Elképesztő fotó a múltból, így még sosem láttad Majkát!

Elképesztő fotó a múltból, így még sosem láttad Majkát!

A rap­per a szak­kép­zős tab­ló­ké­pé­vel sok­kolta a ra­jon­gó­kat. Bát­ran ki­je­lent­het­jük, jót tett neki az idő mú­lása!

A rap­per a szak­kép­zős tab­ló­ké­pé­vel sok­kolta a ra­jon­gó­kat. Bát­ran ki­je­lent­hető, jót tett neki az idő mú­lása!

A szülés után újra fehérneműre vetkőzött a dögös sztáranyuka

A szülés után újra fehérneműre vetkőzött a dögös sztáranyuka

A 29 éves top­mo­dell vissza­tért a ki­fu­tóra, és az urak leg­na­gyobb sze­ren­csé­jére nem túl sok ru­há­ban tette mind­ezt.

Ő zsebelte be idén a legtöbbet a női előadók közül

Ő zsebelte be idén a legtöbbet a női előadók közül

Mint­egy 105 mil­lió dol­lárt, azaz 27 mil­li­árd fo­rin­tot ke­re­sett az idei év leg­si­ke­re­sebb női elő­adója a For­bes ma­ga­zin hét­főn köz­zé­tett lis­tája sze­rint.

Mint­egy 105 mil­lió dol­lárt, azaz 27 mil­li­árd fo­rin­tot ke­re­sett az idei év leg­si­ke­re­sebb női elő­adója a For­bes ma­ga­zin hét­főn köz­zé­tett lis­tája sze­rint.

Anyaszült meztelenül pózol Robbie Williams a szoba közepén - Fotó

Anyaszült meztelenül pózol Robbie Williams a szoba közepén - Fotó

A vi­lág­hírű éne­kes nem szé­gyen­lős­kö­dött, szinte min­dent meg­mu­ta­tott ma­gá­ból.

A vi­lág­hírű éne­kes nem szé­gyen­lős­kö­dött, szinte min­dent meg­mu­ta­tott.

Meghökkentő fotóval sokkolta rajongóit a várandós Szabó Zsófi!

Meghökkentő fotóval sokkolta rajongóit a várandós Szabó Zsófi!

A csi­nos kis­mama régi képet vett elő

A csi­nos kis­mama olyan képet rán­ga­tott elő a múlt­ból, amin sokan fel sem is­mer­nék őt.

Temetői dráma: Megsüllyedt Klapka György sírja, mi lesz így?

Temetői dráma: Megsüllyedt Klapka György sírja, mi lesz így?

A ja­nu­ár­ban el­hunyt üz­let­em­ber a Far­kas­réti te­me­tő­ben nyug­szik.

A ja­nu­ár­ban el­hunyt üz­let­em­ber a Far­kas­réti te­me­tő­ben nyug­szik. Meg­mu­tat­juk, mi tör­tént a sír­já­val!

Durván szexi fotókat posztolt magáról a dögös modell

Durván szexi fotókat posztolt magáról a dögös modell

A híres ame­ri­kai mo­dell olyan de­kol­tázst vil­lan­tott a kínai be­mu­ta­tóra való ké­szü­lés köz­ben, hogy nem ju­tunk szó­hoz.

A híres ame­ri­kai mo­dell olyan de­kol­tázst vil­lan­tott a kínai be­mu­ta­tóra való ké­szü­lés köz­ben, hogy nem ju­tunk szó­hoz.

Hatalmasat villantott Tóth Vera, megakad rajta a szem

Hatalmasat villantott Tóth Vera, megakad rajta a szem

Egyre bát­rabb drasz­ti­kus fo­gyása óta. Most egy mé­lyen de­kol­tált ru­há­ban pa­rá­dé­zott.

Egyre bát­rabb drasz­ti­kus fo­gyása óta. Most egy mé­lyen de­kol­tált ru­há­ban pa­rá­dé­zott.

Brutálisan szexi nő lett Gáspár Evelin, ezt nem hiszed el!

Brutálisan szexi nő lett Gáspár Evelin, ezt nem hiszed el!

Min­dig súly­prob­lé­mák­kal küz­dött...

Vi­lág­éle­té­ben súly­prob­lé­mák­kal küz­dött Gás­pár Győző na­gyob­bik lánya, a most 23 éves Eve­lin. Ka­masz­kor­ban vi­szont rá­haj­tott a sportra. Meg­lepő az ered­mény!

Mádai Vivien bevallotta, min veszekszenek a legtöbbet a férjével!

Mádai Vivien bevallotta, min veszekszenek a legtöbbet a férjével!

A mű­sor­ve­zető kép­te­len be­osz­tani a pén­zét, míg fog­or­vos férje jól spó­rol.

Még ezt is megteszi szerelme kedvéért Curtis

Még ezt is megteszi szerelme kedvéért Curtis

Május óta van együtt Krisz­ti­vel.

A rap­per má­jus­ban is­mer­ke­dett meg Krisz­ti­vel, aki­vel pár nap után össze is köl­töz­tek. Cur­tis az el­múlt fél évben szinte min­den­nap tett ki közös képet pár­já­val.

Nagy a baj, összes szerepét lemondta a magyar sztárszínésznő

Nagy a baj, összes szerepét lemondta a magyar sztárszínésznő

Ré­góta küzd porc­be­teg­sé­gé­vel.

Na­gyon rég­óta küzd porc­be­teg­sé­gé­vel Po­korny Lia. Ha­ma­ro­san újabb műtét vár rá.

Beyoncé melle elnyomta a menyasszonyt is az év esküvőjén

Beyoncé mellei elnyomták a menyasszonyt is

Soha éle­té­ben nem volt ilyen jó for­má­ban az éne­kesnő.

Soha éle­té­ben nem volt olyan jó for­má­ban az éne­kesnő, mint ikrei nyári szü­le­tése óta.

Elképesztő luxus, egymillióba kerül a magyar sztáranyuka szülése

Elképesztő luxus, egymillióba kerül a magyar sztáranyuka szülése

Vas­vári Vi­vien 17 hetes ter­hes, de csak ma­gán­kli­ni­kán haj­landó vi­lágra hozni a gyer­me­két.

Megmakacsolta magát Liptai Claudia lánya: tudja, mi akar lenni

Megmakacsolta magát Liptai Claudia lánya: tudja, mi akar lenni

A TV2 sztárja sza­ba­don en­gedi lá­nyát.

A TV2 sztárja arra ta­nítja lá­nyát, hogy bár­mit el­ér­het az élet­ben.

Csúnyán lebukott: plasztikai sebészeten fotóztuk le Berkit

Csúnyán lebukott: plasztikai sebészeten fotóztuk le Berkit

A he­re­va­sa­lás-pro­jekt óta tud­juk, hogy Berki Krisz­tián hi­ú­sá­gá­nak csak a tech­ni­kai fej­lő­dés szab­hat ha­tárt.

A he­re­va­sa­lás-pro­jekt óta tud­juk, hogy Berki hi­ú­sá­gá­nak csak a tech­ni­kai fej­lő­dés szab­hat ha­tárt.

Kiderült, miért nem veszi Majka feleségül Dundikát

Kiderült, miért nem veszi Majka feleségül Dundikát

A TV2 sztárja még min­dig ódz­ko­dik a há­zas­ság­tól.

A TV2 sztárja még min­dig ódz­ko­dik a há­zas­ság­tól.

Édesanyja mentette meg a TV2 sztárjának életét

Édesanyja mentette meg a TV2 sztárjának életét

A szép­ség­ki­rálynő azt­más.

A szép­ség­ki­rálynő évek óta aszt­má­ban szen­ved, de nem fog­lal­ko­zott vele. Edina csak édes­anyja pa­ran­csára vitte ma­gá­val az élet­mentő spray-t.

Szexi! Megmutatjuk Hódi Pamela érzéki fotósorozatát!

Szexi! Megmutatjuk Hódi Pamela érzéki fotósorozatát!

Ehhez vajon mit szól Berki?

El­ké­szül­tek Hódi Pa­mela pi­káns képei. Berki Krisz­tián exe a na­pok­ban újra ka­mera elé állt, és hosszú idő után elő­ször ismét ero­ti­kus fo­tó­so­ro­zat ké­szült róla.

Hatalmasat villantott a sztáranyuka: nem lehet máshova nézni!

Hatalmasat villantott a sztáranyuka: nem lehet máshova nézni!

Talán fel sem tűnt neki, hogy töb­bet is meg­mu­tat ma­gá­ból, mint amennyit akart.

Talán fel sem tűnt neki, hogy töb­bet is meg­mu­tat ma­gá­ból, mint amennyit akart.

Hihetetlen titkokat árult el Harry herceg szerelméről testvére

Hihetetlen titkokat árult el Harry herceg szerelméről testvére

A szí­nésznő min­dig is a csa­lád szeme fénye volt, de hogy fé­nyes szí­né­szi kar­ri­ert fut­has­son be, szük­sé­gük volt a sze­ren­csére is.

A szí­nésznő min­dig is a csa­lád szeme fénye volt, de hogy fé­nyes szí­né­szi kar­ri­ert fut­has­son be, szük­sé­gük volt a sze­ren­csére is.

Szabó Zsófi beszólt Bud Spencer szobrára!

Szabó Zsófi beszólt Bud Spencer szobrára!

Na­gyot ne­ve­tett, ami­kor meg­látta a le­gen­dá­ról ké­szült mű­al­ko­tást.

A csi­nos kis­mama na­gyot ne­ve­tett, ami­kor meg­látta a le­gen­dá­ról ké­szült mű­al­ko­tást.

Csúnya alázást kap saját követőitől Győzike felesége

Csúnya alázást kap saját követőitől Győzike felesége

Tény­leg ez a leg­szebb öröm?

Tény­leg az a leg­szebb öröm, amit az ember mások kára fö­lött érez? Bea asszony min­dent meg­tesz, hogy füg­get­le­ned­jen a NAV-bot­rányba ke­ve­re­dett Győ­zi­től.

Ébredéskor mutatta meg kis szőrösét Tóth Vera

Ébredéskor mutatta meg kis szőrösét Tóth Vera

Az éne­kesnő azzal kezdte a reg­gelt, hogy imá­dott ci­cá­ját ba­bus­gatta ki­csit. Egy­szer már el­sza­kí­totta őket az élet.

Az éne­kesnő azzal kezdte a reg­gelt, hogy imá­dott ci­cá­ját ba­bus­gatta ki­csit. Egy­szer már el­sza­kí­totta őket az élet.

Erre nem számítottunk: Hujber Feri mindent bevallott!

Erre nem számítottunk: Hujber Feri mindent bevallott!

Tel­jes össze­za­va­ro­dás! Ezt okozza Huj­ber Feri leg­újabb poszt­já­val.

Tel­jes össze­za­va­ro­dás! Ezt okozza Huj­ber Feri leg­újabb és talán ed­digi leg­hosszabb be­jegy­zése. Vajon mi tör­tén­he­tett? Most mond iga­zat?

Hogy mennyi? Nem találod ki, hány éves lett ma a gyönyörű színésznő!

Hogy mennyi? Nem találod ki, hány éves lett ma a gyönyörű színésznő!

Szinte hi­he­tet­len, de kar­ri­erje 1965-ben in­dult.

Szinte hi­he­tet­len, de kar­ri­erje 1965-ben in­dult. Ek­kor­tájt gyer­mek­ként sze­re­pelt rek­lámfil­mek­ben.

Olyan rövid szoknyában feszít a magyar modell, hogy az már öv

Olyan rövid szoknyában feszít a magyar modell, hogy az már öv

A leg­ke­re­set­tebb ma­gyar mo­dell­nek min­den jól áll, de lás­suk be, az a leg­job­ban, amit nem vesz fel!

Durva vallomás: Rablásairól árult el egy kemény titkot a Viszkis

Durva vallomás: Rablásairól árult el egy kemény titkot a Viszkis

Ezek sze­rint tény­leg csak a lé­lek­je­len­lé­tén mú­lott, hogy egyet­len rab­lása sem tor­kol­lott tra­gé­di­ába. Ka­me­rába me­sélt a Visz­kis.

Igazi dráma: Zokogva üzent az Operett kirúgott színésznője

Igazi dráma: Zokogva üzent az Operett kirúgott színésznője

Volt fő­nö­ké­nek akart bi­zo­nyí­tani.

Abban a pil­la­nat­ban, hogy alá­írt a TV2 ext­rém re­a­li­ty­jé­hez, alá­írta ki­rú­gá­sát is az Ope­rett­szín­ház­ból. Ma volt fő­nö­ké­nek bi­zo­nyí­tott a haj­szá­ban.

Kamerák előtt, egy szál melltartóban drogozott a szexi színésznő

Kamerák előtt, egy szál melltartóban drogozott a szexi színésznő

Le­g­újabb film­jé­ben igen­csak ke­mény je­le­ne­tek lát­ha­tóak Kirs­ten Dun­stról.

Kapócs Zsóka kisfia lesz a legtrendibb baba, ez már biztos

Kapócs Zsóka kisfia lesz a legtrendibb baba, ez már biztos

A csi­nos kis­mama vá­ran­dó­san is cím­lap­fo­tó­zásra jár, rá­adá­sul tele van ener­gi­á­val.

A csi­nos kis­mama vá­ran­dó­san is cím­lap­fo­tó­zásra jár, rá­adá­sul tele van ener­gi­á­val. Ka­pócs Zsóka már­ci­usra várja az első gyer­me­két.

Ördög Nóra teljesen kiakadt: Képtelen volt felfogni, amit látott

Ördög Nóra teljesen kiakadt: Képtelen volt felfogni, amit látott

El­ju­tott uta­zá­suk első mély­pont­jára.

A mű­sor­ve­zető iga­zán be­vál­la­lós típus, de akadt va­lami, ami ki­fo­gott rajta. El­ju­tott hosszú uta­zá­suk első mély­pont­jára. Ezt neked is lát­nod kell!

Undorítóbb dolog már nem is kerülhetett volna Kim Kardashian szájába

Undorítóbb dolog már nem is kerülhetett volna Kim Kardashian szájába

Vi­lág­szerte több tíz­mil­lió férfi kí­vánja a mil­li­ár­dos mo­dellt, de ez­után biz­tos sokak kedve el­ment tőle.

Kikandikáló mellel üzent Neymarról Palvin Barbi

Kikandikáló mellel üzent Neymarról Palvin Barbi

A vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell és a világ leg­drá­gább fo­cis­tája megint egy helyre ke­ve­re­dett - ez­út­tal egy ma­ga­zin­ban.

A vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell és a világ leg­drá­gább fo­cis­tája megint egy helyre ke­ve­re­dett - ez­út­tal egy ma­ga­zin­ban.

Hatalmas megtiszteltetés érte Tóth Gabit

Hatalmas megtiszteltetés érte Tóth Gabit

Az éne­kesnő sze­ret első lenni, és ez most óri­ási bol­dog­sá­got je­len­tett neki.

Az éne­kesnő sze­ret első lenni, és ez most óri­ási bol­dog­sá­got je­len­tett neki.

Százezrekért hirdeti magát Dér Heni

Százezrekért hirdeti magát Dér Heni

Dér Heni ajánlja magát, fel­téve, ha va­laki meg­tudja fi­zetni.

Dér Heni ajánlja magát, aki meg­tudja fi­zetni, ér­té­kes aján­dék­kal lehet gaz­da­gabb.

Lélegzetelállító testet villantott az edzőteremben a sztáranyuka

Lélegzetelállító testet villantott az edzőteremben a sztáranyuka

A 35 éves pop­sztár talán még sosem volt ilyen for­má­ban, ezt pedig szí­ve­sen meg is mu­tatja ra­jon­gó­i­nak.

Sylvester Stallonét vádolják: testőrével kényszerített szexre egy lányt

Sylvester Stallonét vádolják: testőrével kényszerített szexre egy lányt

Ál­lí­tó­lag egy 16 éves lányt csalt fel a ho­telbe, és szexre kény­sze­rí­tette.

Ál­lí­tó­lag egy 16 éves lányt csalt fel a ho­tel­szo­bá­jába, és bru­tá­li­san szexre kény­sze­rí­tette.