SZTÁR

HŰHA

Őrjöngött Vilmos herceg, előkerült egy videó Katalinról a múltból

Őrjöngött Vilmos herceg, előkerült egy videó Katalinról a múltból

A her­cegi pár­nak egy idő­ben nem volt nyu­galma a fo­tó­sok­tól, ezért Vil­mos­nak lép­nie kel­lett.

Megdöbbentő kijelentést tett a férfiakról Várkonyi Andrea, kire utalt?

Megdöbbentő kijelentést tett a férfiakról Várkonyi Andrea, kire utalt?

Arról be­szélt, mennyire ki­áb­rán­dító az, ha egy férfi iszik.

Arról be­szélt, mennyire ki­áb­rán­dító az, ha egy férfi iszik.

Kiderült, ő húzott minden éjjel óvszert Michael Jacksonra

Kiderült, ő húzott minden éjjel óvszert Michael Jacksonra

Mi­csoda pletyka!

Úgy tűnik, még min­dig lehet fo­kozni a néhai pop­ki­rály­ról ke­ringő plety­ká­kat!

Meghökkentő fotó Cinthya Dictatorról, olyat tett, mint még soha!

Meghökkentő fotó Cinthya Dictatorról, olyat tett, mint még soha!

Varga Vik­tor egy­kori ked­vese az utóbbi idő­ben na­gyon jól érzi magát.

Varga Vik­tor egy­kori ked­vese az utóbbi idő­ben na­gyon jól érzi magát, a nehéz idő­sza­ká­nak vége, és úgy tűnik, a sze­re­lem is rá­ta­lált.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Egy 11 éves kisfiú és egy macska örököl milliárdokat az elhunyt sztártól

Egy 11 éves kisfiú és egy macska örököl milliárdokat az elhunyt sztártól

Karl La­ger­feld gon­dos­ko­dott a jö­vő­jük­ről.

Karl La­ger­feld gon­dos­ko­dott a jö­vő­jük­ről.

Függőségéről vallott A Dal versenyzője: elege lett Pápai Jocinak

Függőségéről vallott A Dal versenyzője: elege lett Pápai Jocinak

Nem akarja, hogy kor­lá­toz­zák.

Az éne­kes sem­mi­ben nem sze­reti, ha kor­lá­toz­zák, ezért a füg­gő­sé­gek­ben is csak azt látja: nem en­ge­dik az em­bert sza­ba­don élni.

Újra együtt Boros és Bochkor? Szívesen újrakezdené a műsorvezető

Újra együtt Boros és Bochkor? Szívesen újrakezdené a műsorvezető

A két rá­diós éve­kig nem be­szélt egy­más­sal, de nem­ré­gi­ben meg­tört a jég, és las­san már semmi sem áll a közös munka út­jába.

Ez prosztóság: Sebestyén Balázs durván kiakadt Curtisre

Ez prosztóság: Sebestyén Balázs durván kiakadt Curtisre

Kü­lö­nös dolog tör­tént a Rádió 1 szerda reg­geli adá­sá­ban.

Kü­lö­nös dolog tör­tént a Rádió 1 szerda reg­geli adá­sá­ban. Cur­tis azóta egy élő vi­de­ó­ban adott ma­gya­rá­za­tot tá­vol­ma­ra­dá­sára...

Sokkoló esemény szemtanúja volt Palik László - Fotó

Sokkoló esemény szemtanúja volt Palik László - Fotó

Erre nem volt fel­ké­szülve.

Erre nem volt fel­ké­szülve az Exat­lon Hun­gary mű­sor­ve­ze­tője.

Őrült szexi, alig valami ruhában pörög a rúdon a 49 éves énekesnő

Őrült szexi, alig valami ruhában pörög a rúdon a 49 éves énekesnő

Ren­ge­te­get dol­go­zik ido­main, és most ma­gas­sar­kú­ban, fa­lat­nyi ru­há­ban gya­ko­rolja a sztrip­tízt.

Folytatódik a plágiumbotrány, már Nagy Feró is belekeveredett az ügybe

Folytatódik a plágiumbotrány, már Nagy Feró is belekeveredett az ügybe

Lo­pás­sal gya­nú­sít­ják.

Va­laki rá­mu­ta­tott, hogy a le­gen­dás ma­gyar ze­nész száma is na­gyon ha­son­lít egy ko­rábbi számra.

Tényleg terhes volt Diana a halálakor? Fontos bizonyíték került elő

Tényleg terhes volt Diana a halálakor? Fontos bizonyíték került elő

Azért röp­pent fel a pletyka, mert a her­ceg­nő­nek sze­re­tője volt.

Azért sem tűn­tek meg­ala­po­zat­lan­nak a plety­kák, mert Diana her­ceg­nő­nek sze­re­tője volt.

Íme, az igazság: Szikora Róbert kitálalt Szandiról

Íme, az igazság: Szikora Róbert kitálalt Szandiról

A két éne­kes­ről a na­pok­ban durva plety­kák kezd­tek ter­jedni, ám ki­de­rült, ez az ál­hír­gyártó ol­da­lak szer­ze­mé­nye.

A két éne­kes­ről a na­pok­ban durva plety­kák kezd­tek ter­jedni, ám ki­de­rült, hogy ez ál­hír­gyártó ol­da­lak szer­ze­mé­nye.

Most jött a hír, váratlanul elhunyt a világhírű divatguru

Most jött a hír, váratlanul elhunyt a világhírű divatguru

Az iko­ni­kus hí­res­ség meg­be­te­ge­dett.

Az iko­ni­kus hí­res­ség meg­be­te­ge­dett, de a kórt nem tudta le­győzni a szer­ve­zete.

Áll a bál, titokban elutazott Meghan hercegné

Áll a bál, titokban elutazott Meghan hercegné

Rá­adá­sul nem akár­hová ment!

Rá­adá­sul nem akár­hová ment! A ki­rálynő biz­to­san nem örül az ex­szí­nésznő ki­ruc­ca­ná­sá­nak, főleg, hogy ter­hes­sége he­te­dik hó­nap­já­ban jár.

Kemény kritika: ezért támadják Kulcsár Edinát

Kemény kritika: ezért támadják Kulcsár Edinát

Ko­moly meg­jegy­zé­se­ket ka­pott.

Ko­moly meg­jegy­zé­se­ket ka­pott Ins­tag­ram-ol­da­lán az is­mert szép­ség.

Kim Kardashian új szintre helyezte a villantást

Kim Kardashian új szintre helyezte a villantást

Gya­kor­la­ti­lag fél­mez­te­le­nül gá­lá­zott.

A há­rom­gye­re­kes sztár­anyuka gya­kor­la­ti­lag fél­mez­te­le­nül ment el egy gá­lára, ennyire paj­zán még soha nem volt az öl­tö­zéke.

Durva módon, élő adásban sértette meg Kiskerót Dancs Annamari

Durva módon, élő adásban sértette meg Kiskerót Dancs Annamari

A szí­nész­nőt más­fél évvel ez­előtt hagyta el a férje.

Most újra bol­dog, de a té­vé­ben oda­szúrt egy­kori ked­ve­sé­nek.

Óriási fordulat, ez a kiesett énekes került be A Dal 2019 döntőjébe

Óriási fordulat, ez a kiesett énekes került be A Dal 2019 döntőjébe

Habár szom­ba­ton úgy tűnt, hogy a nép­szerű sztár nem ju­tott to­vább.

Habár szom­ba­ton úgy tűnt, hogy a nép­szerű sztár nem ju­tott to­vább a dal­ver­seny­ben...

Magyar művész alkotásán ámul a világ

Magyar művész alkotásán ámul a világ

Sz­tá­rok után most het­ven ma­gyar ci­vilt te­to­vált Ber­csé­nyi Ba­lázs.

Hazai és kül­földi sztá­rok után most het­ven ma­gyar ci­vilt te­to­vált Ber­csé­nyi Ba­lázs, hogy el­me­sélje egy rózsa éle­tét.

Áldás és átok a neve, megszólalt Bessenyei Ferenc unokahúga

Áldás és átok a neve, megszólalt Bessenyei Ferenc unokahúga

Sze­re­tett ro­kona száz éve szü­le­tett.

Arról is be­szélt, ho­gyan em­lé­ke­zett meg sze­re­tett ro­ko­ná­ról, aki száz éve szü­le­tett.

Intim videó szivárgott ki Hamiltonról és exéről, ez történt az ágyban

Intim videó szivárgott ki Hamiltonról és exéről, ez történt az ágyban

A 2,5 per­ces fel­vé­telt már ren­ge­te­gen lát­ták.

A 2,5 per­ces fel­vé­telt már ren­ge­te­gen lát­ták, mi­u­tán egy hek­ker­nek si­ke­rült fel­va­rá­zsol­nia a vi­lág­há­lóra.

Pokoli szenvedésen ment keresztül, erre készül most Curtis

Pokoli szenvedésen ment keresztül, erre készül most Curtis

A rap­per már job­ban érzi magát, új éle­té­ben pedig tiszta lap­pal sze­retne in­dulni.

A rap­per már job­ban érzi magát, új éle­té­ben pedig tiszta lap­pal sze­retne in­dulni.

Belepirulsz a dögös énekesnő fotójába, amit az esküvőjéről posztolt

Belepirulsz a dögös énekesnő fotójába, amit az esküvőjéről posztolt

Miley Cyrus egyre me­ré­szebb ké­pe­ket tesz közzé. Úgy lát­szik, a saját es­kü­vő­jén sem fogta vissza magát.

Kim Kardashian szépségtrükkjétől biztosan kiakadsz

Eleged van a ráncokból? Kim Kardashian szépségtrükkjétől biztosan kiakadsz

Nem túl vidám a mód­szere.

A celeb nem túl vidám mód­szer­rel küzd a rán­cok ellen.

Több nővel is félrelépett, Oszter Sándor hűtlenségéről vallott a felesége

Több nővel is félrelépett, Oszter Sándor hűtlenségéről vallott a felesége

"Két sta­bil pont van a kap­cso­la­tunk­ban."

"Két sta­bil pont van a kap­cso­la­tunk­ban. Az egyik, hogy esz­mé­let­len jókat tu­dunk be­szél­getni, a másik pedig, hogy rend­kí­vül tü­rel­mes va­gyok vele."

Kegyetlenül szexi, zsinórtangában vadított a barna bombázó

Kegyetlenül szexi, zsinórtangában vadított a barna bombázó

A dögös mo­dell büszke for­más ido­ma­ira...

A dögös mo­dell büszke for­más ido­ma­ira, és akár egy bolt­ban is szí­ve­sen mu­to­gatja magát.

Újabb szomorúság a Zámbó családban, ez történt Jimmy halála óta

Újabb szomorúság a Zámbó családban, ez történt Jimmy halála óta

Az el­hi­de­gü­lés oká­ról egyik fia, Krisz­tián me­sélt be­le­tö­rő­döt­ten.

Az el­hi­de­gü­lés oká­ról egyik fia, Krisz­tián me­sélt be­le­tö­rő­döt­ten. Tel­je­sen meg­vál­toz­tak a vi­szo­nyok.

Durva vádak A Dal 2019-ben, ettől minden megváltozhat

Durva vádak A Dal 2019-ben, ettől minden megváltozhat

Plá­gi­um­vád miatt bo­rul­hat min­den.

Az MTVA si­ker­mű­so­rát teg­nap este meg­rázó hír­rel fe­jez­ték be a mű­sor­ve­ze­tők: plá­gi­um­vád miatt ki­zár­hat­nak egy ver­seny­zőt a mű­sor­ból.

Zaklatója indított pert a magyar énekesnő családja ellen

Zaklatója indított pert a magyar énekesnő családja ellen

Va­nes­sza mind­össze hét éves volt, ami­kor ba­rát­nője apja sze­xu­á­li­san mo­lesz­tálta. A férfi ma­gára is­mert és most perel...

Világsztár érkezett Budapestre: mindenkit lenyűgözött

Világsztár érkezett Budapestre: mindenkit lenyűgözött azonnali akciója

A ha­zánk­ban kü­lö­nö­sen nép­szerű 73 éves szí­nész első útja az ál­lat­kertbe ve­ze­tett.

Undorító, ezt vette szájába a 23 éves modell a kamerák kereszttüzében

Undorító, ezt vette szájába a 23 éves modell a kamerák kereszttüzében

A fi­a­tal Ken­dall Jen­ner me­rész ver­senyre vál­lal­ko­zott.

A fi­a­tal Ken­dall Jen­ner me­rész ver­senyre vál­lal­ko­zott az egyik ame­ri­kai mű­sor­ban.

Döbbenet, fény derült 9/11 és Michael Jackson kapcsolatára

Döbbenet, fény derült 9/11 és Michael Jackson kapcsolatára

Jack­son majd­nem a hely­szí­nen volt.

A pop ki­rá­lyá­nak is a World Trade Cen­ter­ben kel­lett volna len­nie a tá­ma­dás ide­jén, de az élet köz­be­szólt.

Nagy megtiszteltetés a 20 éves magyar zenekarnak, különleges díjat kap

Nagy megtiszteltetés a 20 éves magyar zenekarnak, különleges díjat kap

Iga­zán egyedi Arany­le­mezt ka­pott a ma­gya­rok egyik ked­venc együt­tese, az idén 20 éves Magna Cum Laude.

Ultimátumot adott a magyar műsorvezető: fogyás nélkül nincs szex

Ultimátumot adott a magyar műsorvezető: fogyás nélkül nincs szex

Me­gyeri Csilla párja el­hagyta magát, a férfi­nek ten­nie kel­lett a túl­súly ellen.

Me­gyeri Csilla párja el­hagyta magát, a mű­sor­ve­zető azon­ban nem von­zó­dik a túl­sú­lyos férfi­ak­hoz.

Végleg elmenekült az országból Stohl András exe, mindenről kitálalt

Végleg elmenekült az országból Stohl András exe, mindenről kitálalt

Az egy­kori vörös bom­bázó nem bírta el­vi­selni, hogy évek­kel a sza­kí­tá­suk után is meg­szól­ták őt az em­be­rek.

Az egy­kori vörös bom­bázó nem bírta el­vi­selni, hogy évek­kel a sza­kí­tá­suk után is meg­szól­ták.

Nem elég a szakítás: fájdalmas betegséggel küzd Vámos Erika

Nem elég a szakítás: fájdalmas betegséggel küzd Vámos Erika

Közel két hó­napja van egye­dül.

A csi­nos mű­sor­ve­zető közel két hó­napja ve­tett véget nyolc hó­na­pos kap­cso­la­tá­nak, de a lelki fel­épü­lés­ben egy testi kín is hát­rál­tatja.

Egy éve hagyta el káros szenvedélyét a magyar színésznő

Egy éve hagyta el káros szenvedélyét a magyar színésznő

Éve­ken át hó­dolt szen­ve­dé­lyé­nek...

Andi éve­ken át hó­dolt káros szen­ve­dé­lyé­nek és végül se­gít­ség nél­kül sza­ba­dult meg tőle vég­le­ge­sen.

Elképesztő, ezt eddig mindenki előtt titkolta Jennifer Aniston és Brad Pitt

Elképesztő, ezt eddig mindenki előtt titkolta Jennifer Aniston és Brad Pitt

Be­in­dul­tak a plety­kák most, hogy fény de­rült ti­tok­za­tos kap­cso­la­tukra!

Be­in­dul­tak a plety­kák most, hogy fény de­rült ti­tok­za­tos kap­cso­la­tukra! Nem csoda, hogy Brad Pitt a szí­nésznő szü­li­nap­ján is meg­je­lent.

Itt az első fotó: Megszületett a magyar mulatós király unokája

Itt az első fotó: Megszületett a magyar mulatós király unokája

Ha­tal­mas az öröm a csa­lád­ban, meg­szü­le­tett Bódi Csabi kis­lá­nya.

Ha­tal­mas az öröm a csa­lád­ban, meg­szü­le­tett Bódi Csabi kis­lá­nya.

Kezelésekre jár a friss házas Justin Bieber, egyre durvább az állapota

Kezelésekre jár a friss házas Justin Bieber, egyre durvább az állapota

A 24 éves éne­kes nem bírja el­vi­selni a rá irá­nyuló ren­ge­teg fi­gyel­met, ezért szak­em­ber­hez for­dult.

Végrendelkezett a magyar színész: Elképesztő, amit kér

Végrendelkezett a magyar színész: Elképesztő, amit kér

Nem ké­szül a ha­lálra, de...

Az idős szí­nész ugyan nem ké­szül a ha­lálra, de lá­nyá­nak már el­mondta, hol sze­retne végső nyu­ga­lomra lelni, ha eljön az ideje.

Nyolc kilót adott le a válás óta, sosem volt még ilyen szexi Ábel Anita

Nyolc kilót adott le a válás óta, sosem volt még ilyen szexi Ábel Anita

A sztár­anyuka ta­valy vált el a fér­jé­től 16 év há­zas­ság után.

A sztár­anyuka ta­valy vált el a fér­jé­től 16 év há­zas­ság után, a sza­kí­tás pedig eléggé meg­vi­selte. Most már jól van, és a ka­me­rák előtt is ra­gyog.

Jennifer Aniston igazi hollywoodi fertőt hozott össze a szülinapján

Jennifer Aniston igazi hollywoodi fertőt hozott össze a szülinapján

A szí­nész­nő­nek sok a ba­rátja, akik közül sokan nem csak ba­rá­tok.

A szí­nész­nő­nek sok a ba­rátja, akik közül sokan sze­xu­á­lis kap­cso­lat­ban vol­tak egy­más­sal.

Betegséggel küzd, furcsa foltok jelentek meg Kim Kardashian arcán

Betegséggel küzd, furcsa foltok jelentek meg Kim Kardashian arcán

A sztár egy fotót is köz­zé­tett a bőr­el­vál­to­zás­ról.

A sztár egy fotót is köz­zé­tett a bőr­el­vál­to­zás­ról, és arról, ahogy ke­zelni pró­bálja magát.

Kiborult Zámbó Jimmy legkisebb fia, kitálalt a családtagjairól

Kiborult Zámbó Jimmy legkisebb fia, kitálalt a családtagjairól

Sokat plety­kál­nak róluk.

Ad­rián nem érti, miért gon­dol­ják egye­sek azt, hogy nincs jóban a test­vé­re­i­vel, hi­szen a kap­cso­la­tuk egy­ál­ta­lán nem lett rosszabb az évek mú­lá­sá­val.

Őrület, ekkora felhajtást csapott a sztármami lányának első szülinapján

Őrület, ekkora felhajtást csapott a sztármami lányának első szülinapján

A kis­lány még csak most ta­nult meg járni, de gye­rek­já­té­kok he­lyett a leg­hí­re­sebb di­vat­már­kák da­rab­jait kapta aján­dékba.

Kész elmebaj, miben kapták lencsevégre Meghan hercegnét

Kész elmebaj, miben kapták lencsevégre Meghan hercegnét

Nem rej­te­gette ha­tal­mas po­cak­ját!

Nem egy egy­szerű mú­ze­um­lá­to­ga­tásra ment a her­cegi pár. Meg­han ez­út­tal sem rej­te­gette ha­tal­mas po­cak­ját!

Hűha, nem takar túl sokat Pirner Alma fürdőruhája

Hűha, nem takar túl sokat Pirner Alma fürdőruhája

Szexi fo­tó­val bú­csú­zik Ma­rok­kó­tól.

Szexi fo­tó­val bú­csú­zik Ma­rok­kó­tól.

Óriási dekoltázzsal hódított Oroszlán Szonja, ezt látnod kell

Óriási dekoltázzsal hódított Oroszlán Szonja, ezt látnod kell

Nem csoda, hogy min­den­kit el­bű­völt a Köl­csön­la­kás című film kedd esti pre­mi­er­jén!

Nem csoda, hogy min­den­kit el­bű­völt a Köl­csön­la­kás című film kedd esti pre­mi­er­jén!

Dögös modell puszilgatta buli közben Palvin Barbi pasiját

Dögös modell puszilgatta buli közben Palvin Barbi pasiját

Nincs rossz dolga Dylan Sp­rouse-nak, hi­szen Pal­vin Bar­bara mellé most meg­kapta a leg­jobb ba­rát­nő­jét is.

Nincs rossz dolga Dylan Sp­rouse-nak, hi­szen Pal­vin Bar­bara mellé most meg­kapta a ba­rát­nő­jét is.

Ilyen nincs, meztelen fotó került elő a szuperszexi 50 éves színésznőről

Ilyen nincs, meztelen fotó került elő a szuperszexi 50 éves színésznőről

Rá­adá­sul a képen Jen­ni­fer Anis­ton egy férfit ölel­get...

Rá­adá­sul a képen egy férfit ölel­get. Az is ki­de­rült, hogy ki ez a rej­té­lyes pasas, aki iga­zán közel ke­rült hozzá.

Nem hiszed el, mit művelt egy szál semmiben a magyar énekes

Nem hiszed el, mit művelt egy szál semmiben a magyar énekes

Az ext­ra­va­gáns éne­kes megint nem ha­zud­tolta meg ön­ma­gát. Be­te­kin­tést en­ge­dett egy intim pil­la­natba, és ez lett be­lőle.

Rossz hírt kaptak a reptéren Ördög Nóráék, de csak ezután jött a java

Rossz hírt kaptak a reptéren Ördög Nóráék, de csak ezután jött a java

A csa­lád me­xi­kói nya­ra­lása ki­csit bo­nyo­lul­tab­ban vég­ző­dött, mint elő­ször ter­vez­ték, de végül min­den jóra for­dult.

Rémisztő előrejelzés: Diana tragikus sorsára juthat Meghan hercegné?

Rémisztő előrejelzés: Diana tragikus sorsára juthat Meghan hercegné?

George Clo­o­ney ki­akadt attól, amit most el kell vi­sel­nie a her­ceg­né­nek.

George Clo­o­ney tel­je­sen ki­akadt attól, amit most el kell vi­sel­nie a her­ceg­né­nek. Fi­gyel­mez­tet, hogy ennek rossz vége lesz!

Élő adásban tálalt ki a jósnő, ez vár a TV2 sztárjára!

Élő adásban tálalt ki a jósnő, ez vár a TV2 sztárjára!

A csi­nos anyuka ön­ként vál­lal­ko­zott arra, hogy or­szág-világ előtt hall­gatja meg a jö­ven­dő­mon­dót.

A csi­nos anyuka ön­ként vál­lal­ko­zott arra, hogy a reg­geli mű­sor­ban or­szág-világ előtt hall­gatja meg a jö­ven­dő­mon­dót.

Bődületes dekoltázst villantott a magyar pornódíva

Bődületes dekoltázst villantott a magyar pornódíva

Nem vesz vissza a tem­pó­ból...

Egy­szer talán eljön az idő, ami­kor Ilona vissza­vesz a tem­pó­ból és el­rejti bá­jait. Egy­szer talán, de nem most!

Bugyira vetkőzve bulizott Lady Gaga

Bugyira vetkőzve bulizott Lady Gaga

Az éne­kesnő régi szo­ká­sá­hoz híven meg­sza­ba­dult a ru­há­i­tól.

Az éne­kesnő régi szo­ká­sá­hoz híven meg­sza­ba­dult a ruhái je­len­tős ré­szé­től, mi­köz­ben meg­ün­ne­pelte a si­ke­rét.

Ehhez nagy bátorság kellett: erre vállalkozott Csonka András

Ehhez nagy bátorság kellett: erre vállalkozott Csonka András

Csonka Pici né­hány éve úgy dön­tött: sok­kal töb­bet akar látni a vi­lág­ból.

Csonka Pici né­hány éve úgy dön­tött: sok­kal töb­bet akar látni a vi­lág­ból.

Pucéran pizzázott a negyvenes sztáranyuka

Pucéran pizzázott a negyvenes sztáranyuka

Padma Lakshmi közel az öt­ven­hez sem sze­mér­mes, és össze­hozta a tör­té­ne­lem leg­sze­xi­sebb piz­za­evé­sét.

Padma Lakshmi közel az öt­ven­hez sem sze­mér­mes, és össze­hozta a tör­té­ne­lem leg­sze­xi­sebb piz­za­evé­sét.

Hűha, ezért borult egymás nyakába Jennifer Aniston és Brad Pitt

Hűha, ezért borult egymás nyakába Jennifer Aniston és Brad Pitt

Sza­kí­tá­suk óta nem lát­ták együtt a pá­rost. Hiába is pró­bált tit­ko­lózni Brad!

Sza­kí­tá­suk óta nem lát­ták együtt a pá­rost. Hiába is pró­bált tit­ko­lózni Brad, nagy volt az öröm!

Most jött a hír, 69 évesen lett újra apuka a sztárszínész

Most jött a hír, 69 évesen lett újra apuka a sztárszínész

Mind­két szü­lő­nek van már gyer­meke.

Mind­két szü­lő­nek van már gyer­meke ko­rábbi há­zas­sá­gá­ból, most első közös ba­bá­juk jött vi­lágra.

Ez igen, alaposan felöntött a garatra a szőke sztáranyuka - lefotózták

Ez igen, alaposan felöntött a garatra a szőke sztáranyuka - lefotózták

A 42 éves szí­nésznő ren­de­sen meg­ün­ne­pelte ba­rát­nője 50. szü­le­tés­nap­ját.

Elképesztő, amit élő adásban csinált Nagy Feró

Elképesztő, amit élő adásban csinált Nagy Feró

Zsű­ri­tár­sai meg­le­pet­ten fi­gyel­ték.

Zsű­ri­tár­sai meg­le­pet­ten fi­gyel­ték.

Ébredés után fotózta a férje a meztelen Ördög Nórát

Ébredés után fotózta a férje a meztelen Ördög Nórát

Egyál­ta­lán nincs rajta ruha.

A mű­sor­ve­zető he­te­kig utaz­ga­tott a csa­lád­já­val, férje pedig egy olyan képet osz­tott meg róla, amin egy­ál­ta­lán nincs rajta ruha.

Elég volt! Visszaadta jogosítványát Fülöp herceg

Elég volt! Visszaadta jogosítványát Fülöp herceg

Vissza­adta jár­mű­ve­ze­tői en­ge­dé­lyét.

Vissza­adta jár­mű­ve­ze­tői en­ge­dé­lyét Fülöp edin­burghi her­ceg, a brit ural­kodó férje, aki a múlt hó­nap­ban meg­le­he­tő­sen sú­lyos au­tó­bal­eset ré­szese volt.

Hihetetlen levelet kapott Tóth Gabi: Aki érti, szóljon

Hihetetlen levelet kapott Tóth Gabi: Aki érti, szóljon

Az éne­kesnő hozzá van szokva a kü­lön­le­ges le­ve­lek­hez, de amit ma ka­pott...

Az éne­kesnő hozzá van szokva a kü­lön­le­ges le­ve­lek­hez, de amit ma ka­pott, az az ő in­ger­kü­szö­bét is meg­ha­ladta.

Élő adásban kapott hisztirohamot Zámbó Jimmy fia

Élő adásban kapott hisztirohamot Zámbó Jimmy fia

Krisz­tián egy igen kü­lö­nös élő vi­de­ó­val je­lent­ke­zett kö­zös­ségi ol­da­lán. Min­den­fé­lé­ről be­szélt, majd...

Krisz­tián egy igen kü­lö­nös élő vi­de­ó­val je­lent­ke­zett kö­zös­ségi ol­da­lán. Min­den­fé­lé­ről be­szélt, majd rob­bant a bomba...

Óriási botrány: Világsztár perli a gigacéget

Óriási botrány: Világsztár perli a gigacéget

Sze­rinte szer­ző­dést szeg­tek...

A 83 éves szí­nész-ren­dező el­ké­pesztő összegre, 68 mil­lió dol­lárra perli a céget, ami­ért sze­rinte szer­ző­dést szeg­tek vele szem­ben.

Kitálalt Michael Jackson szobalánya: Szörnyű, mit talált a könyvtárban

Kitálalt Michael Jackson szobalánya: Szörnyű, mit talált a könyvtárban

Ad­rian McMa­nus 4 évig ve­zette a néhai pop­ki­rály ház­tar­tá­sát. Most úgy dön­tött, meg­töri a csen­det...

Ez nem semmi: Így vonult utcára a magyar pornódíva

Ez nem semmi: Így vonult utcára a magyar pornódíva

Nála nem lehet tudni, hogy egy-egy meg­osz­tott kép most, vagy éppen 25 éve ké­szült, de ez a mos­tani megér egy aj­tó­csap­ko­dást.

Nála nem lehet tudni, hogy egy-egy meg­osz­tott kép most, vagy éppen 25 éve ké­szült, de ez a mos­tani megér egy aj­tó­csap­ko­dást.