SZTÁR

HERCZEG20

Ilyen egy igazi Herczegi születésnap!

Ilyen egy igazi Herczegi születésnap!

Zoli éppen 20 éve adta el az első saját ter­ve­zésű ru­há­ját.

Zoli éppen 20 éve adta el az első saját ter­ve­zésű ru­há­ját. Ezzel el is dön­tötte sor­sát. Most két év­ti­zed után, így ün­ne­pel­ték őt ba­rá­tai, vá­sár­lói és a fél város!

Kirándulás az olasz ízek palotájában: mert a Herczegek is megéheznek! - videó

Kirándulás az olasz ízek palotájában: mert a Herczegek is megéheznek! - videó

Vajon a pár­mai son­kás vagy a kol­bá­szos pia­d­ina lett a nyerő? Her­czeg Zol­tán el­ka­la­u­zolt min­ket a ked­venc ét­ter­mébe.

Bemutatjuk a Herczegség egyedi tervezésű darabjait

Bemutatjuk a Herczegség egyedi tervezésű darabjait

Sze­re­lem­gye­rek­ként szü­let­tek meg Her­czeg Zol­tán és a ma­gyar ma­nu­fak­tú­rák egyedi kol­lek­ciói.

Sze­re­lem­gye­rek­ként szü­let­tek meg Her­czeg Zol­tán és a ma­gyar ma­nu­fak­tú­rák egyedi kol­lek­ciói.

Lekapták a tíz körméről Herczeg Zoltánt!

Lekapták a tíz körméről Herczeg Zoltánt!

Adott a szé­pé­szet­nek a di­vat­guru.

A di­vat­dik­tá­tor ko­mo­lyan ké­szül a szom­bati nagy di­vat­showra, a szo­ká­sos 12 má­sod­per­ces ma­ni­kűr he­lyett most adott a szé­pé­szet­nek.

Amikor a Herczegség élőben bejelentkezik, szem nem marad szárazon - videó

Amikor a Herczegség élőben bejelentkezik, szem nem marad szárazon - videó

Ha­ladni kell a kor­ral, ezért a nagy di­vat­show előtt Her­czeg Zol­tán is be­je­lent­ke­zett egy rövid vi­de­ó­val.

Amit még biztos nem tudtál Herczeg Zoltánról... (Videó)

Amit még biztos nem tudtál Herczeg Zoltánról... (Videó)

... az az, hogy elő­sze­re­tet­tel tá­mo­gat ma­gyar start up vál­lal­ko­zá­so­kat, mint pél­dául a St­ring­bike

... az az, hogy elő­sze­re­tet­tel tá­mo­gat ma­gyar start up vál­lal­ko­zá­so­kat, mint pél­dául a St­ring­bike