SZTÁR

FÜLES

Súlyos balesetet szenvedett a Trónok harca sztárja

Súlyos balesetet szenvedett a Trónok harca sztárja, a férfiassága is megsérült

Kit Ha­ring­ton meg­sé­rült.

Nem volt egy­szerű a sár­ká­nyo­kon lo­vag­lás Kit Ha­ring­ton szá­mára.

Megszületett Lilu kisbabája, különleges nevet kapott

Megszületett Lilu kisbabája, különleges nevet kapott

El­árulta a baba nemét és nevét is.

A mű­sor­ve­zető hi­va­ta­los kö­zös­ségi ol­da­lán adott hírt az ese­mény­ről. Sőt, Lilu meg­osz­totta ra­jon­gó­i­val a baba nemét és nevét is.

Olyan, mint az apja: Lefotózták a félrelépő Vilmost?

Olyan, mint az apja: Lefotózták a félrelépő Vilmost?

Már nem­csak plety­kál­nak arról, hogy a camb­ridge-i her­ceg meg­csalta Ka­ta­lint, hanem elő­ke­rült egy fotó is.

Már nem­csak plety­kál­nak arról, hogy a camb­ridge-i her­ceg meg­csalta Ka­ta­lint, hanem elő­ke­rült egy fotó is.

Megint szembe megy a hagyományokkal Meghan hercegné

Mit szól ehhez a királynő? Megint szembe megy a hagyományokkal Meghan hercegné

Kü­lö­nös dön­tést ho­zott...

Úgy tűnik, hogy ba­bája jö­vője sem a tra­dí­ci­ók­nak meg­fe­le­lően ala­kul.

Megszólalt a bírósági ítélet után Kökény Attila, ezt mondta

Megszólalt a bírósági ítélet után Kökény Attila, ezt mondta

Az éne­kes nem ag­gó­dik.

Az éne­kes nem ag­gó­dik, jól­le­het, az ügyész sú­lyos­bí­tást kért az ese­té­ben, mert a pénz­bír­sá­got ke­ve­sellte.

Kiderült, erre készül a magyar énekesnő

Kiderült, erre készül a magyar énekesnő

Kol­lá­nyi Zsu­zsi ko­moly dön­tést ho­zott, be­val­lotta, mi­lyen ter­vet for­gat a fe­jé­ben. Egy ko­rábbi trauma gá­tolta ugyan a ha­tal­mas lé­pés­ben, ám meg­szü­le­tett ikrei is ösz­tön­zően ha­tot­tak rá.

Kol­lá­nyi Zsu­zsi ko­moly dön­tést ho­zott, be­val­lotta, mi­lyen ter­vet for­gat a fe­jé­ben. Egy ko­rábbi trauma gá­tolta ugyan a ha­tal­mas lé­pés­ben, ám ikrei is ösz­tön­zően ha­tot­tak rá.

...EZ PÖRÖG MOST!TOP10:

Részleteket árult el az utolsó évadról a Trónok harca sztárja

Részleteket árult el az utolsó évadról a Trónok harca sztárja

Az utolsó évad min­den ed­di­gi­nél bru­tá­li­sabb és vé­re­sebb lesz.

Az utolsó évad min­den ed­di­gi­nél bru­tá­li­sabb és vé­re­sebb lesz.

Lángokban állt a színésznő háza, kórházba kellett szállítani

Most kaptuk a hírt: lángokban állt a színésznő háza, kórházba kellett szállítani

A 85 éves szí­nésznő füst­mér­ge­zést ka­pott, ezért kel­lett kór­házba vinni.

A 85 éves szí­nésznő füst­mér­ge­zést ka­pott, ezért kel­lett kór­házba vinni.

Itt a válasz: így reagált felesége gúnyolására Weisz Fanni férje

Itt a válasz: így reagált felesége gúnyolására Weisz Fanni férje

Íz­lés­te­len vic­ce­lő­dés ál­do­zata lett a siket mo­dell, mi­u­tán egy au­tó­márka a nagy­kö­ve­té­nek vá­lasz­totta.

Íz­lés­te­len vic­ce­lő­dés ál­do­zata lett a siket mo­dell, mi­u­tán egy au­tó­márka a nagy­kö­ve­té­nek vá­lasz­totta.

Betegséggel küzd: Thaiföldön érte a baj Debreczeni Zitát

Betegséggel küzd: Thaiföldön érte a baj Debreczeni Zitát

Zita nem tudja ki­él­vezni a va­ká­ciót.

Zita nem tudja ki­él­vezni a va­ká­ci­ó­ju­kat az eg­zo­ti­kus szi­ge­ten.

Lebuktak: ezzel az aktmodellel kavar titokban a sztármami

Lebuktak: ezzel az aktmodellel kavar titokban a sztármami

Mel B csak szó­ra­kozni akar.

Mel B ál­lítja, csak ba­rát­ság van kö­zöt­tük. Ext­rák­kal.

Ez még gond lehet: Meghan és Harry herceg gyermeke kettős állampolgár lesz

Ez még gond lehet: Meghan és Harry herceg gyermeke kettős állampolgár lesz

Ame­ri­kai és brit ál­lam­pol­gár lesz.

Ame­ri­kai és brit ál­lam­pol­gár lesz a gye­rek, ami azt je­lenti, hogy min­den jö­ve­del­mé­ből adóz­nia kell az Ál­la­mok­ban is.

Máris kitört az első botrány, kitiltotta Meghan a személyzetet

Máris kitört az első botrány, kitiltotta Meghan a személyzetet

Össze­tű­zésbe ke­rült a her­cegi pár a sze­mély­zet­tel.

Az új ott­ho­nuk miatt máris össze­tű­zésbe ke­rült a her­cegi pár a sze­mély­zet­tel, a par­ko­ló­ból ugyanis ki­til­tot­ták a dol­go­zó­kat.

Váratlan fordulat: vissza akarja kapni Brad Pittet Angelina Jolie

Váratlan fordulat: vissza akarja kapni Brad Pittet Angelina Jolie

A bot­rá­nyos sza­kí­tás után úgy tűnik, a szí­nésznő meg­gon­dolta magát.

A bot­rá­nyos sza­kí­tás után úgy tűnik, a szí­nésznő meg­gon­dolta magát. De mit szól ehhez Brad?

Ízléstelen tréfa: Kajdi Csaba gúnyos megjegyzést tett Weisz Fannira

Ízléstelen tréfa: gúnyos megjegyzést tettek Weisz Fannira

Kajdi Csaba a kö­zös­ségi ol­da­lán vic­ce­lő­dött a hal­lás­sé­rült fo­tó­mo­del­lel. Ké­sőbb azon­ban rá­jött, po­én­já­val túl­lőtt a célon.

Kiszivárgott, így romantikázott kapcsolatuk elején Harry és Meghan

Kiszivárgott, így romantikázott kapcsolatuk elején Harry és Meghan

Meg­le­pően jól sült el a vak­randi, szinte azon­nal egy­másba zúg­tak. Most az is ki­de­rült, hol és mivel töl­töt­ték ide­jü­ket.

Meglepő fotó készült Gesztesi Károlyról, itt bukkant fel

Meglepő fotó készült Gesztesi Károlyról, itt bukkant fel

La­punk szem­fü­les ol­va­sója küldte.

A képet la­punk szem­fü­les ol­va­sója küldte, aki több­ször össze­fu­tott már a szí­nés­szel.

A kommentelők állítják: Cooky és párja átverték az országot

A kommentelők állítják: Cooky és párja átverték az országot

Nem hi­szik, hogy gye­re­kük lesz.

A kom­men­te­lők nem hi­szik el, hogy Cooky párja ismét gyer­me­ket vár.

Kórházba rohantak a magyar színésznővel, szörnyű fájdalmak kínozták

Kórházba rohantak a magyar színésznővel, szörnyű fájdalmak kínozták

Egy rossz moz­du­lat okozta a bajt Für Ani­kó­nál.

Egy rossz moz­du­lat okozta a bajt Für Ani­kó­nál. A héten kór­ház­ban marad.

Kiszivárgott, hogy él Angelina Jolie, mióta egyedülálló anya lett

Kiszivárgott, hogy él Angelina Jolie, mióta egyedülálló anya lett

A gye­re­kei körül forog az élete.

A gye­re­kei körül forog az élete, igyek­szik őket a le­hető leg­bol­do­gabb kör­nye­zet­ben fel­ne­velni.

6 milliárdos áfacsalási ügybe keveredett Berki Krisztián

6 milliárdos áfacsalási ügybe keveredett Berki Krisztián

Áfa­csa­lás egyik érin­tettje.

Berki Krisz­ti­án­nak a ka­me­rák he­lyett a bí­ró­ság elé kell áll­nia a 6,2 mil­li­árd fo­rin­tos csa­lás egyik érin­tett­je­ként.

Meglepő dolog derült ki David Hasselhoffról

Meglepő dolog derült ki David Hasselhoffról

A Bay­watch sztárja heavy me­talt is éne­kel leg­újabb le­me­zén, ezzel meg­döb­bentve min­den­kit, hi­szen a le­hető leg­tá­vo­labb áll tőle ez a stí­lus.

A Bay­watch sztárja heavy me­talt is éne­kel leg­újabb le­me­zén, ezzel meg­döb­bentve min­den­kit, hi­szen a le­hető leg­tá­vo­labb áll tőle ez a stí­lus.

Megváltoztatta döntését, így szülné meg babáját Meghan hercegné

Megváltoztatta döntését, így szülné meg babáját Meghan hercegné

Nem kö­vetné Ka­ta­lin her­cegné pél­dá­ját...

Nem kö­vetné Ka­ta­lin her­cegné pél­dá­ját, hisz neki is meg­gyűlt a baja a tö­meg­gel a kór­ház­ban.

Most érkezett: friss híreket kaptunk Sas József állapotáról

Most érkezett: friss híreket kaptunk Sas József állapotáról

A hu­mo­rista lánya, Ágnes me­sélt.

La­punk­nak a hu­mo­rista lánya, Ágnes me­sélt.

Zokogott a sorozatsztár, ilyen volt az első találkozása Diana hercegnővel

Zokogott a sorozatsztár, ilyen volt az első találkozása Diana hercegnővel

Iga­zán kínos hely­zetbe ke­rült, rá­adá­sul nem is tit­kolta kü­lö­nös prob­lé­má­ját a her­cegnő előtt.

Ez durva: rászálltak Németh Kristóf édesanyjára, a rendőrség is nyomoz

Ez durva: rászálltak Németh Kristóf édesanyjára, a rendőrség is nyomoz

A ma­gyar sztár édes­any­já­tól is­me­ret­le­nek akar­tak ki­csalni pénzt.

A ma­gyar sztár édes­any­já­tól is­me­ret­le­nek akar­tak ki­csalni pénzt, még­hozzá az idő­sek át­ve­ré­sére ki­ta­lált uno­ká­zós mód­szer­rel.

Csúnyán megsérült Szekeres Adrien: elmondta, mi történt

Csúnyán megsérült Szekeres Adrien: elmondta, mi történt

A gyö­nyörű hangú éne­kesnő spe­ci­á­lis se­géd­esz­közt ka­pott a gyó­gyu­lás ide­jére.

A gyö­nyörű hangú éne­kesnő spe­ci­á­lis se­géd­esz­közt ka­pott a gyó­gyu­lás ide­jére.

Hamarosan szülni fog Meghan, erre készül a hercegné édesanyja

Hamarosan szülni fog Meghan, erre készül a hercegné édesanyja

Lánya mel­lett lesz egy ideig.

Ter­mé­sze­tes, hogy lánya mel­lett lesz, de a ter­vek sze­rint csak egy kis ideig fog se­gí­teni a szü­le­tendő baba körül.

Megszólalt a Jászai Mari-díjas színésznő, ezért nem láttuk évek óta

Megszólalt a Jászai Mari-díjas színésznő, ezért nem láttuk évek óta

A nép­szerű ma­gyar szí­nésznő négy évvel ez­előtt sé­rült meg, de azóta va­lami más miatt él a szín­pad­tól vissza­vo­nul­tan.

Szétverték Klapka György legendás zálogházát, kiderült, mi lesz a sorsa

Szétverték Klapka György legendás fővárosi zálogházát, kiderült, mi lesz a sorsa

A Vám­ház körút 9. alatti zá­log­ház tel­je­sen át­ala­kul...

A Vám­ház körút 9. alatti zá­log­ház tel­je­sen át­ala­kul, és egész más üz­let­ként szü­le­tik újjá. Az örö­kö­sök által ér­té­ke­sí­tett in­gat­lant máris bérbe adta az új tu­laj­do­nosa.

Megszólalt a 75 éves világsztár öccse: szerencse, hogy túlélte az utóbbi heteket

Megszólalt a 75 éves világsztár öccse: szerencse, hogy túlélte az utóbbi heteket

Bele is hal­ha­tott volna be­teg­sé­gébe.

A Rol­ling Stones éne­ke­sé­nek szí­vé­ben ta­lál­tak or­vo­sai el­vál­to­zást és még épp idő­ben meg­mű­töt­ték. A be­teg­ségbe ugyanis bele is hal­ha­tott volna.

Megrázó dolog derült ki Diana hercegnő haláláról: megszólalt a boncmester

Megrázó dolog derült ki Diana hercegnő haláláról: megszólalt a boncmester

Sokan máig nem hi­szik el, hogy bal­eset­ben vesz­tette éle­tét a her­cegnő.

Sokan máig nem hi­szik el, hogy bal­eset­ben vesz­tette éle­tét a her­cegnő.

Kiszivárgott, váratlan helyről kapott segítséget Meghan hercegné

Kiszivárgott, váratlan helyről kapott segítséget Meghan hercegné

A 37 éves egy­kori szí­nésznő sze­retné, ha fér­jé­vel közös új ott­ho­nuk min­den egyes rész­lete tö­ké­le­tes lenne.

Nem igazak a pletykák: a sztárpár kapcsolata erősebb, mint valaha

Nem igazak a pletykák: a sztárpár kapcsolata erősebb, mint valaha

Bár nin­cse­nek sülve-főve együtt, de nem sza­kí­tott Katie Hol­mes és Jamie Foxx.

Őszinte vallomás, visszatérne szakmájához a TV2 sztárja

Őszinte vallomás, visszatérne szakmájához a TV2 sztárja

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­ről ke­ve­sen tud­ják, de ma­te­ma­ti­ka­ta­nár­ként dol­go­zott.

Sikeres volt a szívműtét, de még kórházban tartják az énekest

Sikeres volt a szívműtét, de még kórházban tartják az énekest

Mick Jag­ge­ren szív­bil­len­tyű­mű­té­tet haj­tot­tak végre, most meg­fi­gye­lés alatt tart­ják.

Elképesztő, mire bukkant Tilla Amerikában

Elképesztő, mire bukkant Tilla Amerikában

A mű­sor­ve­zető büsz­kén mu­tatta meg kö­ve­tő­i­nek is a nem min­den­napi ese­tet.

A mű­sor­ve­zető büsz­kén mu­tatta meg kö­ve­tő­i­nek is a nem min­den­napi ese­tet.

Bármikor érkezhet a baba, Meghan és Harry meglepő helyre utazott

Bármikor érkezhet a baba, Meghan és Harry meglepő helyre utazott

A 37 éves her­cegné már csak na­pokra van attól, hogy éle­tet adjon első gyer­me­ké­nek.

Pikáns vallomás, így pasizott be Aleska

Pikáns vallomás, így pasizott be Aleska

Kü­lö­nös trük­kel von­zotta be pár­ját, de saját be­val­lása sze­rint élete min­den te­rü­le­tén fon­tos sze­re­pet ját­szik az ezo­té­ria.

Kü­lö­nös trük­kel von­zotta be pár­ját, de saját be­val­lása sze­rint élete min­den te­rü­le­tén fon­tos sze­re­pet ját­szik az ezo­té­ria.

Óriási változás Damu Roland életében, ezt ki gondolta volna?

Óriási változás Damu Roland életében, ezt ki gondolta volna?

Meg­lepő dolog de­rült ki a so­káig fi­ze­tő­pin­cér­ként dol­gozó, bör­tönt is meg­járt szí­nész­ről.

Meg­lepő dolog de­rült ki a so­káig fi­ze­tő­pin­cér­ként dol­gozó, bör­tönt is meg­járt szí­nész­ről.

Kiderült, hol gyógyul Demjén Ferenc

Kiderült, hol gyógyul Demjén Ferenc: lemondta a fellépéseit

A 72 éves éne­kes csí­pő­jét feb­ruár végén kel­lett meg­mű­teni.

A 72 éves éne­kes csí­pő­jét feb­ruár végén kel­lett meg­mű­teni, egy kor­rek­ciós be­avat­ko­zásra volt szük­ség.

Érződni fog Diana hatása, ilyen apa lesz Harry hercegből

Érződni fog Diana hatása, ilyen apa lesz Harry hercegből

A két test­vér ebben ha­son­lít...

A két test­vér ebben na­gyon ha­son­lít egy­másra. Vil­mos her­ceg na­gyon gya­kor­la­tias apuka, ami jó példa lehet öccsé­nek.

Aggódnak a rajongók, újabb betegséggel küzd Boros Lajos

Aggódnak a rajongók, újabb betegséggel küzd Boros Lajos

Több is­me­rőse is ag­gó­dik Boros La­jo­sért, ugyanis a rá­diós fé­lel­me­tes dol­go­kat árult el az ál­la­po­tá­ról. A sztár el­ve­szí­tette szag­lá­sát.

Több is­me­rőse is ag­gó­dik Boros La­jo­sért, ugyanis a rá­diós fé­lel­me­tes dol­go­kat árult el az ál­la­po­tá­ról. A sztár el­ve­szí­tette szag­lá­sát, sőt szé­dü­lés is kí­nozza, ami nagy­ban meg­ne­he­zíti a min­den­nap­jait.

Nem pakol Pécsi Ildikó unokája, a házban várja a végrehajtókat

Nem pakol Pécsi Ildikó unokája, a házban várja a végrehajtókat

Nem akarja el­hinni, hogy a nagy­anyja képes lenne ki­la­kol­tatni a csa­ládi ott­hon­ból.

Nem akarja el­hinni, hogy a nagy­anyja képes lenne ki­la­kol­tatni a csa­ládi ott­hon­ból.

Kiderült, ezért hagyta el az országot Rúzsa Magdi

Kiderült, ezért hagyta el az országot Rúzsa Magdi

Olasz­or­szág­ból je­lent­ke­zett be.

Olasz­or­szág­ból je­lent­ke­zett be.

Nagyon közel jár a szüléshez Meghan hercegné, ezt tervezi most

Nagyon közel jár a szüléshez Meghan hercegné, ezt tervezi most

A her­cegné és Harry her­ceg mi­előbb köl­tözne, de úgy tűnik, a pár meg­ne­he­zí­tette a saját dol­gát.

Sosem ment férjhez, mégis boldog: elárulta titkát a magyar sztáranyuka

Sosem ment férjhez, mégis boldog: elárulta titkát a magyar sztáranyuka

Az éne­kesnő és sze­relme sosem tet­ték hi­va­ta­lossá kap­cso­la­tu­kat.

Az éne­kesnő és sze­relme sosem tet­ték hi­va­ta­lossá kap­cso­la­tu­kat, de már több mint 20 éve egy párt al­kot­nak.

Megdöbbentek a rajongók, Curtis kitálalt: ezért nem áll össze Majkával

Megdöbbentek a rajongók, Curtis kitálalt: ezért nem áll össze Majkával

Nincs már esély arra, hogy Cur­tis és Majka újra egy csa­pa­tot al­kos­sa­nak.

Nincs már esély arra, hogy Cur­tis és Majka újra egy csa­pa­tot al­kos­sa­nak.

Kiderült, másodszor okozott súlyos balesetet Lovasi András

Kiderült, másodszor okozott súlyos balesetet Lovasi András

Nem a szer­dai Dózsa György úti ka­ram­bol volt az első eset, hogy ve­szélybe so­dorta em­ber­tár­sai éle­tét.

Furcsa véraláfutások jelentek meg az énekesnő testén

Furcsa véraláfutások jelentek meg az énekesnő testén

Jes­sie J bu­gyi­ban mu­tatta meg.

Jes­sie J egy szál bu­gyi­ban mu­tatta meg, mi­lyen fol­tok je­len­tek meg a tes­tén.

Megszólaltak a barátok: ez történt valójában Michael Jackson lányával

Megszólaltak a barátok: ez történt valójában Michael Jackson lányával

Bó­dul­tan vé­let­le­nül el­vágta az ereit Paris Jack­son - ál­lít­ják a ba­rá­tok.

Segítséget kér, bajba került a magyar műsorvezető

Segítséget kér, bajba került a magyar műsorvezető

Me­gyeri Csilla tel­je­sen két­ség­be­esett.

Me­gyeri Csilla tel­je­sen két­ség­be­esett.

Drámai részletek, a legrosszabbkor balesetezett Lovasi András

Drámai részletek, a legrosszabbkor balesetezett Lovasi András

Na­gyon saj­nálja a tör­tén­te­ket, meg­vi­sel­ték az ese­mé­nyek.

Na­gyon saj­nálja a tör­tén­te­ket, a szem­ta­núk sze­rint a sztárt meg­vi­sel­ték az ese­mé­nyek.

Nicole Kidmant kitiltották fia szcientológus lagzijáról

Nicole Kidmant kitiltották fia szcientológus lagzijáról

18 év után még min­dig meg tud­ják ke­se­rí­teni a szí­nésznő éle­tét a szci­en­to­ló­gu­sok.

Feszültség Harry herceg körül, kiakasztó dolog történt

Feszültség Harry herceg körül, kiakasztó dolog történt

Rá­adá­sul a sok ba­jért Meg­han her­ceg­nét hi­báz­tat­ják.

Rá­adá­sul a sok ba­jért Meg­han her­ceg­nét hi­báz­tat­ják. Tény­leg ennyire szi­go­rúan fogja fér­jét?

Kiderült, Lovasi András volt érintett a Dózsa György úti balesetben

Kiderült, Lovasi András volt érintett a Dózsa György úti balesetben

A bal­eset­ben egy rend­őr­autó csú­nyán össze­tört, két járőr meg­sé­rült, kór­ház­ban ápol­ják őket.

A bal­eset­ben egy rend­őr­autó csú­nyán össze­tört, két járőr meg­sé­rült, kór­ház­ban ápol­ják őket.

Szomorú hírt közölt a kisfiáról a magyar színésznő

Szomorú hírt közölt a kisfiáról a magyar színésznő

Timon már több napja lázas.

Timon már több napja lázas, Zita pedig min­dent meg­tesz gyer­meke gyó­gyu­lá­sáért.

Harry barátai nem lelkesednek Meghanért

Harry barátai nem lelkesednek Meghanért

Meg is sza­kí­totta a kap­cso­la­tot velük.

Sus­sex her­cege meg­sza­kí­totta a kap­cso­la­tot a leg­jobb ba­rá­ta­i­val a fe­le­sége miatt.

Férjhez ment Klapka György legkisebb gyermeke!

Férjhez ment Klapka György legkisebb gyermeke!

Az Arany­em­ber leg­fi­a­ta­labb gyer­meke szűk kör­ben tar­totta az es­kü­vőt, ami­nek nem ke­re­kí­tet­tek nagy fe­ne­ket.

Az Arany­em­ber leg­fi­a­ta­labb gyer­meke szűk kör­ben tar­totta az es­kü­vőt, ami­nek nem ke­re­kí­tet­tek nagy fe­ne­ket.

Gyógyíthatatlan betegséggel küzd Hódi Pamela

Gyógyíthatatlan betegséggel küzd Hódi Pamela

Évek óta ko­moly be­teg­ség gyötri Hódi Pam­e­lát. A sztár­anyuka szen­ve­dé­sére azon­ban nincs gyógy­mód.

Évek óta ko­moly be­teg­ség gyötri Hódi Pam­e­lát. A sztár­anyuka szen­ve­dé­sére azon­ban nincs gyógy­mód.

Meghan hiába dönt a gyereke nevéről, a királynőé az utolsó szó

Meghan hiába dönt a gyereke nevéről, a királynőé az utolsó szó

Az ext­rém gye­rek­ne­ve­ket el­fe­lejt­heti.

A sus­sexi her­cegné sze­retné min­den téren a saját útját járni, de az ext­rém gye­rek­ne­ve­ket már most el­fe­lejt­heti.

Ráparancsolt férjére Katalin hercegné: ettől a nőtől tartsa távol magát

Ráparancsolt férjére Katalin hercegné: ettől a nőtől tartsa távol magát

Ko­ráb­ban együtt tar­tot­tak par­ti­kat Nor­folk­ban, de Ka­ta­lin her­ceg­né­nek elege lett a fi­gye­lem­má­niás egy­kori mo­dell­ből.

Visszatért a pornóhoz Michelle Wild, ezt a szerepet fogadta el

Visszatért a pornóhoz Michelle Wild, ezt a szerepet fogadta el

Vad Kati, azaz Mi­chelle Wild ismét fel­tűnt a ka­me­rák előtt, egy ma­gyar film­sze­repre bó­lin­tott rá.

Vad Kati, azaz Mi­chelle Wild ismét fel­tűnt a ka­me­rák előtt, egy ma­gyar film­sze­repre bó­lin­tott rá.

Kisebb ordítozással kezdődött Lajcsi bírósági tárgyalása

Kisebb ordítozással kezdődött Lajcsi bírósági tárgyalása

Új bí­ró­val vette kez­de­tét Lagzi Laj­csi bün­te­tő­pere hétfő reg­gel, ám nem várt fenn­aka­dás tör­tént.

Új bí­ró­val vette kez­de­tét Lagzi Laj­csi bün­te­tő­pere hétfő reg­gel.

Leleplező fotó, fiatal lánnyal csókolózott Emilio!

Leleplező fotó, fiatal lánnyal csókolózott Emilio!

Nem min­den az, ami­nek lát­szik!

Az éne­kest fél­re­ért­he­tet­len hely­zet­ben fo­tóz­ták le egy barna hajú szép­ség­gel, ám nem min­den az, ami­nek lát­szik!

Kitálalt a Spice Girls tagja: lefeküdt csapattársával

Kitálalt a Spice Girls tagja: lefeküdt csapattársával

Mel B és Geri Hal­li­well ját­sza­do­zott.

A Spice Girls tag­jai, Mel B és Geri Hal­li­well ke­rült kö­ze­lebbi kap­cso­latba.

Új életet kezd a drogbotrány után Curtis: Apa lesz!

Új életet kezd a drogbotrány után Curtis: Apa lesz!

Ezzel va­lóra válik leg­na­gyobb álma.

Ezzel va­lóra válik leg­na­gyobb álma, és a kicsi ked­véért iga­zán meg­éri vál­toz­tatni az élet­vi­te­lén.

Újabb színészt szemelt ki? Lady Gaga ezzel a sztárral melegedett össze

Újabb színészt szemelt ki? Lady Gaga ezzel a sztárral melegedett össze

A szí­nész-éne­kes­nőt min­den hó­nap­ban más­sal hoz­zák össze.

A szí­nész-éne­kes­nőt min­den hó­nap­ban más­sal hoz­zák össze.

Bevallotta, ezzel a betegséggel küzd a magyar énekesnő

Bevallotta, ezzel a betegséggel küzd a magyar énekesnő

Andi éle­tét nagy­ban meg­ne­he­zíti.

Tóth Andi éle­tét nagy­ban meg­ne­he­zíti a prob­léma.

Oszter Sándor egyedül marad: Felesége megint költözik

Oszter Sándor egyedül marad: Felesége megint költözik

A mű­vésznő in­kább a vizet vá­lasztja.

A szí­nész pén­tek­től újra szal­ma­öz­vegy lesz, hi­szen fe­le­sége a ta­vasz be­kö­szön­té­vel el­hagyja közös ott­ho­nu­kat.

Itt a tiltólista, Katalin és Meghan hercegnének tabu ez a 7 szó

Itt a tiltólista, Katalin és Meghan hercegnének tabu ez a 7 szó

Szi­gorú pro­to­koll­sza­bá­lyok ural­kod­nak a ki­rá­lyi ud­var­ban.

Szi­gorú sza­bá­lyok ural­kod­nak a ki­rá­lyi ud­var­ban, még a csa­lád­ta­gok szó­hasz­ná­la­tára is ki­tér­nek.

Most érkezett: Újra kórházba került a Nemzet Színésze

Most érkezett: Újra kórházba került a Nemzet Színésze

Alig né­hány napja ve­hette át Orbán Vik­tor­tól a Kos­suth-nagy­dí­ját, majd ismét kór­házba ke­rült...

Alig né­hány napja ve­hette át Orbán Vik­tor­tól a Kos­suth-nagy­dí­ját, majd ismét kór­házba ke­rült Tö­rő­csik Mari. Így van most.

Ilyen volt Michael Jackson az ágyban a felesége szerint

Ilyen volt Michael Jackson az ágyban a felesége szerint

Lisa Marie ára­do­zott a ba­rá­ta­i­nak.

Lisa Marie Pres­ley rend­sze­re­sen ára­do­zott a ba­rá­ta­i­nak a Jac­kó­val el­töl­tött forró éj­sza­kák­ról.

Döbbenetes fordulat, ezt mondja Pártos Csilla Pécsi Ildikóról

Döbbenetes fordulat, ezt mondja Pártos Csilla Pécsi Ildikóról

Vá­rat­lan dön­tés szü­le­tett.

Vá­rat­lan dön­tés­sel zá­rult a szö­ve­vé­nyes csa­ládi vi­szály. Ez már a bé­kü­lés jele!

Sztárturit nyit a magyar modell

Sztárturit nyit Budapesten a magyar szupermodell

Mi­halik Enikő ta­vas­szal nemes cél ér­de­ké­ben tér haza. A mo­dell az UNICEF Ma­gyar­or­szág Baj­no­ka­ként má­jus­ban meg­nyitja a Mi­halik x UNICEF Pop-Up Store jó­té­kony­sági ru­ha­vá­sárt.

Mi­halik Enikő ta­vas­szal nemes cél ér­de­ké­ben tér haza Bu­da­pestre New York­ból. A gyö­nyörű ma­gyar szu­per­mo­dell az UNICEF Ma­gyar­or­szág Baj­no­ka­ként má­jus­ban meg­nyitja a Mi­halik x UNICEF Pop-Up Store jó­té­kony­sági ru­ha­vá­sárt Bu­da­pest szí­vé­ben.