SPORT

VIZES-VB

Bírálják a magyar pólósokat az olaszok

Bírálják a magyar pólósokat az olaszok

Nem hagyta szó nél­kül az ola­szok szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya a ma­gyar férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott cso­port­győ­zel­mét. Ér­dem­te­len si­ker­ről be­szél.

Nem hagyta szó nél­kül az ola­szok szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya a ma­gyar férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott cso­port­győ­zel­mét.

Milliókat úsztak össze a magyar sztárok Balatonfüreden

Milliókat úsztak össze a magyar sztárok Balatonfüreden

A leg­több pénzt Ra­sovszky kapta.

A leg­több pénzt Ra­sovszky Kris­tóf kapta, aki több szám­ban is el­in­dult. Gyurta Ger­gely fe­le­annyit ke­re­sett, mint Olasz Anna.

Totális diadal, jöhet a vébédöntő?

Totális diadal, jöhet a vébédöntő?

Könnye­dén húzta be utolsó cso­port­meccsét Märcz Tamás együt­tese. Az első hely az auszt­rá­lok­nak kö­szön­he­tően meg is lett.

Könnye­dén húzta be utolsó cso­port­meccsét Märcz Tamás együt­tese. Az első hely az auszt­rá­lok­nak kö­szön­he­tően meg is lett.

A Balatonból mentették ki a magyar úszóreménységet

A Balatonból mentették ki a magyar úszóreménységet

Ra­sovszky Kris­tóf nagy rú­gást ka­pott a lá­bára, emi­att kel­lett fel­ad­nia a dön­tőt.

Kánikula a vb-n, segítség kell a szurkolóknak

Kánikula a vb-n, segítség kell a szurkolóknak

Óri­ási hőség tom­bol a Mar­git­szi­ge­ten, nem csoda, ha vízre szom­jaz­nak a druk­ke­rek.

Semmibe vették a magyar vízilabda-szurkolókat

Megalázó döntés, semmibe vették a magyar vízilabda-szurkolókat

Az ola­szok ellen bot­rá­nyo­san ve­zető orosz bírót újra rá­tet­ték a ma­gyar vá­lo­ga­tott meccsére.

Az ola­szok ellen bot­rá­nyo­san ve­zető orosz bírót újra rá­tet­ték a ma­gyar vá­lo­ga­tott meccsére.

Meglehet a magyarok első vb-érme!

Ma meglehet a magyarok első világbajnoki érme!

Ba­la­ton­fü­re­den érhet véget az ére­m­ín­ség.

Ba­la­ton­fü­re­den érhet véget az ére­m­ín­ség, Olasz An­nára és Gyurta Ger­gelyre is ér­de­mes lesz fi­gyelni.

Gyászol Hosszú Katinka és Shane Tusup

Gyászol Hosszú Katinka és Shane Tusup

Szo­morú hírt ka­pott a páros.

Szo­morú hírt ka­pott a páros a vébé alatt. Sok­mil­lió ra­jon­gó­val együtt ők is ne­he­zen dol­goz­zák fel az éne­kes tra­gé­di­á­ját.

Kiderítettük, ezt kell tudni a vízilabdás bírók szidásához

Kiderítettük, ezt kell tudni a vízilabdás bírók szidásához

A já­té­ko­sok és a szur­ko­lók is ki­akad­tak a ma­gyar-olasz meccsen. Meg­tud­tuk, hogy mire kell fi­gyelni ez­után.

A já­té­ko­sok és a szur­ko­lók is ki­akad­tak a ma­gyar-olasz meccsen. Meg­tud­tuk, hogy mire kell fi­gyelni ez­után.

Nincs megállás, fantasztikus magyar siker a vébén

Nincs megállás, fantasztikus magyar siker a vébén

Sza­bad­na­pot ért a női pó­ló­sok bra­vúrja. Most már lehet be­szélni akár az arany­érem­ről is.

Sza­bad­na­pot ért a női pó­ló­sok bra­vúrja. Most már lehet be­szélni akár az arany­érem­ről is.

Új magyar álompár, csók csattant az úszók között

Új magyar álompár, csók csattant az úszók között

Vál­lal­ják a kap­cso­la­tu­kat.

Ma­gyar­or­szág a he­te­dik he­lyen vég­zett a nyílt vízi úszás csa­pat­ver­se­nyé­ben.

Megtaláltuk a vizes vb felfedezettjét

Megtaláltuk a vizes vb felfedezettjét

Az M4 Sport mű­sor­ve­ze­tője a vb egyik fény­pontja.

Az M4 Sport mű­sor­ve­ze­tője a vb egyik fény­pontja. A ké­zi­lab­dá­nak kö­szön­heti, hogy tagja lehet a vizes vb csa­pa­tá­nak. Fi­a­tal­ko­rá­ban ver­seny­sze­rűen úszott, így közel áll hozzá ez a sportág.

Balhé fenyeget, magyar edző támadja Hosszú Katinkát

Balhé fenyeget, magyar edző támadja Hosszú Katinkát

Pet­rov Iván ki­fa­kadt, Ja­ka­bos Zsu­zsanna tré­nere nem rej­tette véka alá a vé­le­mé­nyét.

Pet­rov Iván ki­fa­kadt, Ja­ka­bos Zsu­zsanna tré­nere nem rej­tette véka alá a vé­le­mé­nyét.

Érdekes program, ezt mutatja meg Katinka Tusup szüleinek Budapesten

Érdekes program, ezt mutatja meg Katinka Tusup szüleinek Budapesten

Közös prog­ra­mot ter­vez Tusup szü­le­i­vel Hosszú Ka­tinka.

Közös prog­ra­mot ter­vez Tusup szü­le­i­vel Hosszú Ka­tinka. Elő­ször jár a ma­gyar fő­vá­ros­ban az ame­ri­kai há­zas­pár. Kí­ván­csiak vol­tak a vizes vb-re.

Parádés pólócsata, drámai magyar végjáték

Parádés pólócsata, drámai magyar végjáték

Má­so­dik mér­kő­zé­sét ját­szotta a ma­gyar férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Má­so­dik mér­kő­zé­sét ját­szotta a ma­gyar férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Varázslat a vízben, elbűvölte Budapestet a világsztár

Varázslat a vízben, elbűvölte Budapestet a világsztár

Har­ma­dik ara­nyát nyerte.

Har­ma­dik ara­nyát nyerte a műúszó Sz­vet­lana Ko­lesz­nyi­csenko a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Megvan a magyar sport legújabb szerelmespárja

Ettől elolvadsz: megvan a magyar sport legújabb szerelmespárja

A fi­a­ta­lok már nem tit­ko­lóz­nak.

A fi­a­ta­lok most már nem tit­kol­ják, hogy egy párt al­kot­nak. Az első közös fotó is el­ké­szült róluk.

Távol Katinkától, szállodába költöztek Tusupék

Távol Katinkától, szállodába költöztek Tusupék

Elő­ször van­nak Bu­da­pes­ten Shane Tusup szü­lei. A vi­lág­baj­nok­ságra ér­kez­tek, de a fi­a­ta­lo­kat a vi­lá­gért sem za­var­ják.

Nem látjuk többet a magyar sportolósztárt?

Szívszorító üzenet, nem látjuk többet a magyar sportolósztárt?

Vissza­vo­nul­hat Kor­mos Villő.

Nem zárta ki a vissza­vo­nu­lást Kor­mos Villő, pedig a kö­vet­kező olim­pi­ára össze­áll­hatna a prog­ramja.

Ez a csapat szerzi meg az aranyérmet a férfi pólósoknál

Ez a csapat szerzi meg az aranyérmet a férfi pólósoknál

Az ola­szok ka­pi­tá­nya sze­rint egy­ér­telmű, hogy ki nyeri a vi­a­dalt. Le­he­tet­len le­győzni ezt a ge­ne­rá­ciót.

Az ola­szok ka­pi­tá­nya sze­rint egy­ér­telmű, hogy ki nyeri a vi­a­dalt. Le­he­tet­len le­győzni ezt a ge­ne­rá­ciót a férfi pó­ló­sok­nál.

Káosz, kilakoltatták férfi vízilabdázóinkat

Káosz, kilakoltatták férfi vízilabdázóinkat

Min­den­kit ki­la­kol­tat­tak a Hil­ton Bu­da­pest szál­lo­dá­ból.

Min­den­kit ki­la­kol­tat­tak a Hil­ton Bu­da­pest szál­lo­dá­ból. Bal­jós elő­jel a pó­ló­sok esti cso­port­rang­adója előtt.

Besokallt a magyar sztár a vizes vb-n, a bíróknak üzent

Besokallt a magyar sztár a vizes vb-n, a bíróknak üzent

Ez­út­tal sem ke­rült be a dön­tőbe.

Ez­út­tal sem ke­rül­tek be a dön­tőbe a ma­gyar szink­ron­úszók a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Így találkozott Kemény Dénes a hollywoodi sztárokkal

Így találkozott Kemény Dénes a hollywoodi sztárokkal

Ash­ton Kut­cher és párja, a Bu­da­pes­ten for­gató Mila Kunis a Duna Aré­ná­ban je­lent meg.

Ash­ton Kut­cher és párja, a Bu­da­pes­ten for­gató Mila Kunis a Duna Aré­ná­ban je­lent meg.

Óriási magyar siker a vizes vb-n

Óriási magyar siker a vizes vb-n

Ismét ki­ütötte el­len­fe­lét a női ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott. A ja­pá­nok után ez­út­tal a fran­ciák vol­tak Keszt­he­lyiék ál­do­za­tai. Jöhet a hol­lan­dok el­leni cso­port­rang­adó.

Ismét ki­ütötte el­len­fe­lét a női ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott. A ja­pá­nok után ez­út­tal a fran­ciák vol­tak Keszt­he­lyiék ál­do­za­tai. Jöhet a hol­lan­dok el­leni cso­port­rang­adó.

Váratlan zűr, bajba került olimpiai bajnok klasszisunk

Váratlan zűr, bajba került olimpiai bajnok klasszisunk

Nevet té­vesz­tett Kiss Gergő.

Rosszul tudta egyik csa­pat­társa nevét Kiss Gergő, a magas lab­dát rög­tön le­csap­ták. Ká­sásék jó han­gu­lat­ban kezd­ték a fel­ké­szü­lést.

Aranyat jósol a korábbi legendás kapitány a pólósoknak

Aranyat jósol a korábbi legendás kapitány a pólósoknak

Sokat vár a női ví­zi­lab­dá­zók­tól.

Sokat vár a női ví­zi­lab­dá­zók­tól a vi­lág­baj­nok edző. Arany­éremre is esé­lye­sek Keszt­he­lyiék.

Így még biztosan nem láttad Hosszú Katinkát

Így még biztosan nem láttad Hosszú Katinkát

Az Iron Lady be­mu­tatta egy át­la­gos nap­ját a vizes vb-n. Már a reg­geli ká­vé­zás­tól nyo­mon kö­vet­het­jük a klasszis úszónő prog­ram­ját.

Az Iron Lady be­mu­tatta egy át­la­gos nap­ját a vizes vb-n. Már a reg­geli ká­vé­zás­tól nyo­mon kö­vet­het­jük a klasszis úszónő prog­ram­ját. Párja, Shane Tusup tár­sa­sá­gá­ban is sokat vic­cel Ka­tinka.

Felkavaró szavak, Gyurta fájdalmakról és könnyekről beszél

Felkavaró szavak, Gyurta fájdalmakról és könnyekről beszél

Gyurta Dá­niel sze­mé­lyes hangú üze­ne­tet osz­tott meg ma­gya­rul és an­go­lul a Fa­ce­boo­kon.

Gyurta Dá­niel sze­mé­lyes hangú üze­ne­tet osz­tott meg ma­gya­rul és an­go­lul a Fa­ce­boo­kon.

Zsákban az első, óriási magyar siker a vizes vb-n

Zsákban az első, óriási magyar siker a vizes vb-n

XXL-es pó­ló­si­ker a nyi­tá­nyon.

XXL-es mé­retű pó­ló­si­kert ün­ne­pel­het­tünk a nyi­tá­nyon. Fö­lé­nyes győ­ze­lem­mel ajén­dé­kozta meg szü­li­na­pos ka­pi­tá­nyát a ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott.

Itt az első gyanús eredmény a világbajnokságon

Itt az első gyanús eredmény a világbajnokságon

Nagy meg­le­pe­tés szü­le­tett.

Nagy meg­le­pe­tés szü­le­tett a férfi pó­ló­sok­nál. Az esély­te­len Ka­nada fel­állt a pad­ló­ról és pon­tot szer­zett Mon­te­negró ellen. Nagy pénzt fi­zet­tek az ikszre.

Valódi aranyat kapnak a világbajnokság sztárjai

Valódi aranyat kapnak a világbajnokság sztárjai

Hat hónap meg­fe­szí­tett mun­ká­já­val ké­szül­tek el a vizes sport­ese­mény érmei. Nem könnyű da­ra­bok­ról van szó.

Hat hónap meg­fe­szí­tett mun­ká­já­val ké­szül­tek el a vizes sport­ese­mény érmei. Nem könnyű da­ra­bok­ról van szó.

Oscar-díjas szurkolója is lesz Katinkáéknak a vb alatt

Oscar-díjas szurkolója is lesz Katinkáéknak a vb alatt

Ame­ri­ká­ból kö­veti az ese­mé­nye­ket Hais Do­rottya, aki már a kö­vet­kező olim­pián sze­retne ott lenni.

Ame­ri­ká­ból kö­veti az ese­mé­nye­ket Hais Do­rottya, aki már a kö­vet­kező olim­pián sze­retne ott lenni.

Ötcsillagos luxusban a magyar pólósok

Ötcsillagos luxusban a magyar pólósok

A budai vár ele­gáns szál­lo­dá­jába köl­tö­zött férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tot­tunk a vébé ide­jére. A szö­vet­ségi ka­pi­tány éjjel nap­pal a lu­xus­ban tartja a csa­pa­tot.

A budai vár ele­gáns szál­lo­dá­jába köl­tö­zött férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tot­tunk a vébé ide­jére. A szö­vet­ségi ka­pi­tány éjjel nap­pal a lu­xus­ban tartja a csa­pa­tot.

Magyar pasikra buktak, kiütöttük a japán lányokat

Magyar pasikra buktak, kiütöttük a japán lányokat

A ma­gyar női ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott gyor­san el­vette a Japán lá­nyok ked­vét. Lehet, hogy az ázsiai spor­to­lók már nem is sze­re­tik annyira Bu­da­pes­tet?

Tüzes vébé, Jakabos Zsuzsanna olimpiai lánggal futott

Tüzes vébé, Jakabos Zsuzsanna olimpiai lánggal futott

A vizes vébé mel­lett egy másik ese­ményre is ké­szül­nek ha­zánk­ban. Az or­szág egyik leg­szebb úszó­nője is fel­ada­tot ka­pott.

Verseny előtt nyomott szelfit a két magyar olimpiai bajnok

Verseny előtt szelfit nyomott a két magyar olimpiai bajnok

Risz­tov Éva és Ko­vács Kokó Ist­ván köz­ve­títi a női 10 km-es hosszú­táv­úszás ver­se­nyét.

Közösségi oldalon civódik a magyar sport álompárja

Közösségi oldalon civódik a magyar sport álompárja

Ken­de­resi be­szólt sze­rel­mé­nek.

Ken­de­resi Tamás ked­ve­sen be­szólt sze­rel­mé­nek, de Se­bes­tyén Dalma sem hagyta magát, hoz­zá­szó­lás­ban vá­la­szolt.

Függőségben szenved a vizes vb magyar sztárja

Függőségben szenved a vizes vb magyar sztárja

Csa­pat­társa buk­tatta le a ki­váló mű­ug­rót, aki a szín­fa­lak mö­gött ké­szí­tett vi­deót.

Csa­pat­társa buk­tatta le a ki­váló mű­ug­rót, aki a szín­fa­lak mö­gött ké­szí­tett vi­deót. Egy másik nagy titka már ko­ráb­ban ki­de­rült.

Parádés magyar sikerrel zárult a vizes vb első döntője!

Parádés magyar sikerrel zárult a vizes vb első döntője!

Ra­sovszky he­te­dik lett 5 ki­lo­mé­te­ren.

Ra­sovszky Kris­tóf so­káig érem­szerző he­lyen állt Ba­la­ton­fü­re­den, végül he­te­dik lett. Papp Márk a 31. he­lyen ért célba.

Csernus doki dobogóra üvölti a vízipólós lányokat?

Csernus doki dobogóra üvölti a vízipólós lányokat?

Cser­nus Imre pszi­chi­á­ter má­gi­á­já­ban (is) bízik Bíró At­tila, a női pó­ló­sok szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Egerszegi Krisztina nélkül nincs megnyitó

Egerszegi Krisztina nélkül nincs megnyitó

Az olim­pi­ák­hoz ha­son­lóan so­ra­koz­tak fel az or­szá­gok a vizes vé­bére. Ezt kö­ve­tően ün­nepi be­szé­de­ket hall­ha­tott a kö­zön­ség.

Az olim­pi­ák­hoz ha­son­lóan so­ra­koz­tak fel az or­szá­gok a vizes vé­bére. Ezt kö­ve­tően ün­nepi be­szé­de­ket hall­ha­tott a kö­zön­ség.

Bienerth Gusztáv ezt üzeni a vb kritikusainak

Bienerth Gusztáv ezt üzeni a vb kritikusainak

Az ér­mek­kel kap­cso­lat­ban nem tip­pel.

Az úszó­el­nök azt sze­retné, ha minél töb­ben szur­kol­ná­nak a ma­gyar csa­pat­nak. Az ér­mek­kel kap­cso­lat­ban nem sze­retne tip­pelni.

Meglepő ajánlatot tett Gyárfás Tamás

Szokatlan, meglepő ajánlatot tett Gyárfás Tamás

Nem min­den­napi tét: le­mond a FINA ma­gyar al­el­nöke, ha...

A vi­lág­ver­seny ren­de­zé­sén túl, nem min­den­napi tétje lesz a hét­fői, bu­da­pesti dön­tés­nek. Le­mond a FINA ma­gyar al­el­nöke, ha...

Rekorddal nyitották meg a vébét

Rekorddal nyitották meg a vébét

Ennél szebb meg­nyitó még nem volt a torna tör­té­ne­té­ben. Tán­co­sok, fény, tör­té­ne­lem a Dunán, s a java még csak most jön.

Ennél szebb meg­nyitó még nem volt a torna tör­té­ne­té­ben. Tán­co­sok, fény, tör­té­ne­lem a Dunán, s a java még csak most jön.

Vizes-vb: ennyi pénzt szakíthatnak Hosszú Katinkáék

Vizes-vb: ennyi pénzt szakíthatnak Hosszú Katinkáék

Nem csak a rész­vé­tel a fon­tos! Harc a má­sod­per­ce­kért, pon­to­kért, gó­lo­kért - és az ér­me­ken túl a pré­mi­u­mért is.

Nem csak a rész­vé­tel a fon­tos! Kez­dő­dik a harc a má­sod­per­ce­kért, pon­to­kért, gó­lo­kért - és az ér­me­ken túl a pré­mi­u­mért is.

A közmédia így készül a vizes vb-re

Exkluzív nyereményekre számíthatsz, a közmédia így készül a vizes vb-re

A vizes vi­lág­baj­nok­ság pén­te­ken kez­dő­dik.

A vizes vi­lág­baj­nok­ság pén­te­ken kez­dő­dik, és már min­denki tűkön ül a nagy ese­mény miatt.

Meglepetés, máris kiosztották a vizes-vb első aranyérmeit

Meglepetés, máris kiosztották a világbajnokság első aranyérmeit

Örült is neki a FINA el­nöke.

A FINA el­nöke és ügy­ve­zető igaz­ga­tója már tudja, mi vár a leg­jobb spor­to­lókra Bu­da­pes­ten és Ba­la­ton­fü­re­den.

Hallgattak Csernus doki javaslatára a válogatott sztárjai

Hallgattak Csernus doki javaslatára a válogatott sztárjai

A vi­lág­baj­nok­ság előtt pa­pírra ve­tet­ték fo­ga­dal­mu­kat a női pó­ló­sok, amit meg is osz­tot­tak egy­más­sal.

A vi­lág­baj­nok­ság előtt pa­pírra ve­tet­ték fo­ga­dal­mu­kat a női pó­ló­sok, amit meg is osz­tot­tak egy­más­sal. Nyil­vá­nos­ságra hoz­ták az össze­set.

Bienerth Gusztáv rokonának is szurkolhatunk az úszó vb-n

Bienerth Gusztáv rokonának is szurkolhatunk az úszó vb-n

Meg­lepő csa­ládi kö­te­lék­ről rán­totta le a lep­let az úszó­szö­vet­ség el­nöke.

Meg­lepő csa­ládi kö­te­lék­ről rán­totta le a lep­let az úszó­szö­vet­ség el­nöke. Tá­voli hoz­zá­tar­tozó a kö­zön­ség­ked­venc úszó­sztár.

Siess, le ne maradj Hosszú Katinkáról!

Siess, le ne maradj Hosszú Katinkáról!

A bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­ság úszó dön­tő­ire szinte ga­ran­tált a telt­ház. Meg­in­dult az utolsó roham a je­gye­kért.

A vizes vi­lág­baj­nok­ság úszó dön­tő­ire szinte ga­ran­tált a telt­ház. Meg­in­dult az utolsó roham a je­gye­kért.

Meglepő titkokat árult el Darnyi Tamás, 24 év hallgatás után szólalt meg

Meglepő titkokat árult el Darnyi Tamás, 24 év hallgatás után szólalt meg

A négy­sze­res olim­piai baj­nok úszó a Ma­gyar Rá­di­ó­nak be­szélt kar­ri­er­jé­ről.

Katinka megsértődött a szövetségi kapitányra

Ez nem hiányzott, Hosszú Katinka megsértődött a szövetségi kapitányra

Sós Csaba el­árulta az Iron Lady tit­kát.

Sós Csaba el­árulta, hogy az Iron Lady mi­lyen szá­mok­ban indul a vi­lág­baj­nok­sá­gon. Pedig meg­kér­ték rá, hogy ne tegye.

Risztov Éva ott lesz a világbajnokságon

Risztov Éva ott lesz a világbajnokságon

So­káig úgy tűnt, olim­piai baj­nok klasszi­sunk nél­kül ren­de­zik a vébét.

So­káig úgy tűnt, olim­piai baj­nok klasszi­sunk nél­kül ren­de­zik a vizes vi­lág­baj­nok­sá­got. Azon­ban a szur­ko­lók leg­na­gyobb örö­mére Risz­tov vissza­tér.

Vizes-vb előtt: döntöttek a szurkolók a Tippmix Közönségdíjról

Vizes-vb előtt: döntöttek a szurkolók a Tippmix Közönségdíjról

Keszt­he­lyi Rita és Nagy Vik­tor az év ma­gyar ví­zi­lab­dá­zói. Ki­de­rült, mire ké­szül­nek ví­zi­labda-vá­lo­ga­tot­ta­ink a hazai vizes vb-n.

Dopping után vébére mehet a magyar pólós

Dopping után vébére mehet a magyar pólós

A mély­ről tért vissza újra a csúcsra Török Béla. A vá­lo­ga­tott ví­zi­lab­dázó ott lehet a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon.

A mély­ről tért vissza újra a csúcsra Török Béla. A vá­lo­ga­tott ví­zi­lab­dázó ott lehet a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Szárnyashajóval is célba veheted a vizes-vb helyszíneit

Szárnyashajóval is célba veheted a vizes-vb helyszíneit

El­sőbb­ség a tö­meg­köz­le­ke­dés­nek!

Adj el­sőbb­sé­get a tö­meg­köz­le­ke­dés­nek! Így jut­hatsz el a jú­lius 14-én kez­dődő 17. FINA Vi­lág­baj­nok­ság bu­da­pesti és ba­la­ton­fü­redi ver­se­nye­ire.

Kihagyja a vb-t a magyar válogatott sztárja

Kihagyja a világbajnokságot a magyar válogatott sztárja

Kis­ba­bát vár a csa­pat alap­em­bere.

Kis­ba­bát vár a csa­pat alap­em­bere, aki a szü­lés után profi­ként foly­tatná a kar­ri­er­jét. Még a to­kiói olim­pi­á­ról sem mon­dott le.

Nagy változás, valami nem stimmel Hosszú Katinka karjával

Nagy változás, valami nem stimmel Hosszú Katinka karjával

Saját magát buk­tatta le a vi­lág­baj­nok­ságra gőz­erő­vel ké­szülő úszó­fe­no­mén. Nem elő­ször tör­té­nik vele ilyesmi.

Saját magát buk­tatta le a vi­lág­baj­nok­ságra gőz­erő­vel ké­szülő úszó­fe­no­mén. Nem elő­ször tör­té­nik vele ilyesmi.

Szenzáció, világsztár énekes érkezik az itthoni világbajnokságra!

Szenzáció, világsztár énekes érkezik az itthoni világbajnokságra!

A brit éne­kesnő a nyi­tó­ren­dez­vé­nyen lép fel jú­lius 14-én.

A brit éne­kesnő a nyi­tó­ren­dez­vé­nyen lép fel jú­lius 14-én. A lon­doni olim­pián is ko­moly sze­rep ju­tott neki.

Súlyos döntést hozott Cseh László a világbajnokság előtt

Súlyos döntést hozott Cseh László a világbajnokság előtt

Be­teg­ség hát­rál­tatta az úszó­klasszist.

A ma­gyar úszó­klasszist be­teg­ség hát­rál­tatta a fel­ké­szü­lé­sé­ben. Ken­de­resi Ta­más­ról is be­szélt a négy­sze­res olim­piai ezüst­ér­mes.

Focizni akart gyerekként a magyar műugrás királynője

Focizni akart gyerekként a magyar műugrás királynője

Le akarta be­szélni apját az ug­rás­ról.

Több mint 100 érmet gyűj­tött eddig össze Kor­mos Villő a pá­lya­fu­tása során. Az apját cso­ki­val akarta le­be­szélni arról, hogy vízbe ugor­jon.

Kenderesi új tetoválással ünnepelheti a hazai világbajnokságot

Kenderesi új tetoválással ünnepelheti a hazai világbajnokságot

Az olim­piai bronz­érem után egy­ér­telmű volt szá­mára a test­var­rás.

Az olim­piai bronz­érem után egy­ér­telmű volt szá­mára a test­var­rás. Most nem érem­szer­zés­hez köti egy újabb tetkó be­vál­la­lá­sát.

Masters vb: várják a jelentkezőket

Masters vb: várják a jelentkezőket

Jövő csü­tör­tö­kig lehet még je­lent­kezni a bu­da­pesti ren­dez­vényre. Ha min­den jól megy, akkor a vi­lág­csúcs is össze­jö­het.

Jövő csü­tör­tö­kig lehet még je­lent­kezni a bu­da­pesti ren­dez­vényre. Ha min­den jól megy, akkor a vi­lág­csúcs is össze­jö­het.

Emlékérem és tóátúszás a vébé jegyében

Emlékérem és tóátúszás a vébé jegyében

Már csak egy hónap van hátra a nagy ese­mé­nyig. A Vizes vi­lág­baj­nok­ságra a Ma­gyar Nem­zeti Bank is ké­szült.

Cseh László garancia a magyar éremre

Cseh László garancia a magyar éremre

Egyik ked­venc úszónk nyol­ca­dik vé­bé­jére ké­szül.

Egyik ked­venc úszónk nyol­ca­dik vé­bé­jére ké­szül. Ahogy eddig min­dig is tette, Bu­da­pes­ten is do­bo­góra állat.

Benedek kihagyja a világbajnokságot

Benedek Tibor kihagyja a világbajnokságot

A ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tány kény­szer­ből uta­zik el já­té­ko­sa­i­val. Per­sze nem hagyja tel­je­sen cser­ben a vizes vébén a vá­lo­ga­tot­tat.

A ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tány kény­szer­ből uta­zik el já­té­ko­sa­i­val. Per­sze nem hagyja tel­je­sen cser­ben a vizes vébén a vá­lo­ga­tot­tat.

Hoppá, Kenderesi két kilót hízott az olimpia óta!

Hoppá, Kenderesi két kilót hízott az olimpia óta!

Izom­ban ment a tes­tére a plusz­súly.

Vi­szont ez nem zsír­ban, hanem izom­ban ment fel a tes­tére. Új te­to­vá­lása is lehet a hazai vi­lág­baj­nok­ság után.

Rekordlétszám lehet a budapesti Masters-vébén

Rekordlétszám lehet a budapesti Masters-vébén

Akár min­den idők leg­több részt­ve­vő­jé­vel in­dul­hat el napra pon­to­san két hónap múlva, au­gusz­tus 7-én a 17. FINA Mas­ters Vi­lág­baj­nok­ság.

Ők lesznek kedvenc pólósaink a vizes vébén

Ők lesznek kedvenc pólósaink a vizes vébén

Märcz Tamás szö­vet­ségi ka­pi­tány ki­hir­dette a férfi ví­zi­lab­dá­zók bő ke­re­tét a vi­lág­baj­nok­ságra. A név­sor mel­lett itt a cso­port­meccsek prog­ramja.