SPORT

TÜZELŐÁLLÁS

Rebrov rendesen odaszúrt a Fradi szurkolóinak

Rebrov rendesen odaszúrt a Ferencváros szurkolóinak

Nem örült annak, ami hal­lott.

Az ukrán edző a Kis­várda le­győ­zése után fa­kadt ki. Hoz­zá­tette azt is, hogy nem tud­nak min­den­ki­nek a ked­vére tenni.

Balhé Madridban, 1,5 milliós szerelésben égette magát a sztár

Balhé Madridban, 1,5 milliós szerelésben égette magát a sztár

Tökös volt, és meg is mu­tatta. Újra be­bi­zo­nyo­so­dott a BL-rang­adón, hogy nem a ruha teszi az úri­em­bert.

Tökös volt, és meg is mu­tatta. Újra be­bi­zo­nyo­so­dott, hogy nem a ruha teszi az úri­em­bert.

Mindenkit meglepett, erre készül a magyar teniszező

Mindenkit meglepett, erre készül a magyar teniszező

Csep­pet sem za­varja a kora a ma­gyar já­té­kost, aki újra csúcsra tör.

C. Ronaldo kétszer is beintett, senkit sem kímélt

C. Ronaldo kétszer is beintett, senkit sem kímélt

Az At­lé­tico Mad­rid 2-0-ra győzte le ott­hon a Ju­ven­tust a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Az interneten zaklatták a világ egyik legjobb sportolóját

Az interneten zaklatták a világ egyik legjobb sportolóját

Sú­lyos dol­go­kat vág­tak Oszaka Naomi fe­jé­hez. A vi­lág­első japán te­ni­szező azon­ban nem rop­pant össze.

Sú­lyos dol­go­kat vág­tak Oszaka Naomi fe­jé­hez. A vi­lág­első japán te­ni­szező nem rop­pant össze.

Balhé a BL-rangadón: kiderült, mi történt a lefújás után

Balhé a BL-rangadón: kiderült, mi történt a lefújás után

Össze­tű­zésbe ke­ve­re­dett a két edző.

Össze­tű­zésbe ke­ve­re­dett a két edző a fe­szült Li­ver­pool-Bayern meccs végén. Így látta a kis­pa­dok előtt tör­tén­te­ket Jür­gen Klopp és Niko Kovac.

Bajba került Szlovákiában a magyar válogatott focista

Bajba került Szlovákiában a magyar válogatott focista

Ki­verte a biz­to­sí­té­kot Kal­már Zsolt meg­gon­do­lat­lan nyi­lat­ko­zata. Sze­rinte a bíró nem té­ve­dett, hanem...

Babos Tímea összeomlott? Itt vannak az árulkodó jelek

Babos Tímea összeomlott? Itt vannak az árulkodó jelek

Babos Tímea ku­dar­cot ku­darcra hal­moz egyé­ni­ben.

Babos Tímea ku­dar­cot ku­darcra hal­moz egyé­ni­ben, és immár a ma­gyar te­ni­szező is el­is­meri, hogy nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül.

Hihetetlen botrány, focidrukkerek ostromolták meg a tévéstúdiót

Hihetetlen botrány, focidrukkerek ostromolták meg a tévéstúdiót

Min­den fron­ton tá­ma­dást in­dí­tot­tak a nürn­bergi fa­na­ti­ku­sok.

Füst, sér­té­sek, do­bá­lás és du­la­ko­dás. Min­den fron­ton tá­ma­dást in­dí­tot­tak a nürn­bergi fa­na­ti­ku­sok.

Óriási balhé Spanyolországban, kilép a Real Madrid a bajnokságból?

Óriási balhé Spanyolországban, kilép a Real Madrid a bajnokságból?

Áll a bál a Hanga Ádá­mék győ­zel­mé­vel véget ért ko­sa­ras ku­pa­döntő után. Cél­ke­reszt­ben a bí­rás­ko­dás.

Megműtötték Törőcsik Andrást, ezért volt szükség az operációra

Megműtötték Törőcsik Andrást, ezért volt szükség az operációra

Rossz ál­la­pot­ban vol­tak a fogai.

A rossz ál­la­potú fogai miatt volt szük­ség az or­vo­sok köz­be­avat­ko­zá­sára. Test­vére csupa jót mon­dott a fo­ci­le­gen­dá­ról.

Babos Timi kiöntötte a lelkét a világnak: Valami nem klappol

Babos Timi kiöntötte a lelkét a világnak: Valami nem klappol

A sop­roni te­ni­szező a kö­zös­ségi ol­da­lán üzent a ra­jon­gó­i­nak. Azt ígérte, min­dent meg­tesz azért, hogy újra top­for­mába ke­rül­jön.

A sop­roni te­ni­szező a kö­zös­ségi ol­da­lán üzent a ra­jon­gó­i­nak. Azt ígérte, min­dent meg­tesz azért, hogy újra top­for­mába ke­rül­jön.

Giggs szerint a magyaroknak nincs esélyük kijutni az Európa-bajnokságra

Giggs szerint a magyaroknak nincs esélyük kijutni az Európa-bajnokságra

A walesi ka­pi­tány leg­in­kább a szlo­vá­kok­tól fél.

Leg­alábbis a se­lej­te­ző­cso­port­ból biz­to­san nem. A walesi ka­pi­tány leg­in­kább a szlo­vá­kok­tól fél, a hor­vá­tok cso­port­el­ső­sé­gé­ben pedig biz­tos.

Úszik a boldogságban a magyar válogatott sztárja, ez az oka

Úszik a boldogságban a magyar válogatott sztárja, ez az oka

Hanga Ádá­mék drá­mai csa­tá­ban nyer­ték meg a Spa­nyol Kupát. A ma­gyar já­té­kos élete meccsén van túl.

Hanga Ádá­mék drá­mai csa­tá­ban nyer­ték meg a Spa­nyol Kupát. A ma­gyar já­té­kos élete meccsén van túl.

Dárdaira most nagyon kiakadtak a németek

Dárdaira most nagyon kiakadtak a németek

A ve­te­rán Pi­zar­rót ün­nepli a Bun­des­liga, de a Her­tha-edző sze­rint té­ve­sen.

Pedig csak őszinte volt. A ve­te­rán Pi­zar­rót ün­nepli az egész Bun­des­liga, de a Her­tha-edző sze­rint té­ve­sen.

Úszóbotrány, bírálta az elnök Hosszú Katinkát

Úszóbotrány, bírálta az elnök Hosszú Katinkát

Szer­dán át­ad­ták az új edző­ter­met.

Szer­dán át­ad­ták a Duna Aréna új edző­ter­mét, végre va­la­mennyi ma­gyar úszó a saját óra­rendje sze­rint ké­szül­het.

Fájó kudarc, a szurkolóknak üzent a bosszús Fradi-edző

Fájó kudarc, a szurkolóknak üzent a bosszús Fradi-edző

Ki­ka­pott a Fe­renc­vá­ros.

A lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros 2-1-re ki­ka­pott a Deb­re­cen ott­ho­ná­ban a lab­da­rúgó OTP Bank Liga szom­bati meccsén.

Óriási elismerésben részesült a magyar sztár

Óriási elismerésben részesült a magyar sztár

Ra­sovszky Eu­rópa leg­jobbja lett.

Ra­sovszky Kris­tóf Eu­rópa leg­jobbja lett a férfi nyílt­vízi úszók kö­zött. Hosszú Ka­tinka ez­út­tal csak má­so­dik lett a nők­nél a svéd Sarah Sjöst­röm mö­gött.

Két különböző nőtől született gyereke egy napon a sztárnak

Két különböző nőtől született gyereke egy napon a sztárnak

Nem min­den­napi tör­té­netbe ke­ve­re­dett egy hol­land lab­da­rúgó, akit a bí­ró­ság elé ci­tál­tak.

Nem min­den­napi tör­té­netbe ke­ve­re­dett egy hol­land lab­da­rúgó, akit a bí­ró­ság elé ci­tál­tak.

Betiltották a magyar zászlót a szlovákok, ez az oka

Betiltották a magyar zászlót a szlovákok, ez az oka

A ma­gyar­ság össze­tar­to­zá­sá­nak nagy, egész­na­pos ün­nepe lesz ma Du­na­szer­da­he­lyen.

Szomorú hír, Fucsovicsot a pályán is legyőzték

Szomorú hír, Fucsovicsot a pályán is legyőzték

A ma­gyar te­ni­szező a ne­gyed­dön­tőig ju­tott a hol­lan­diai ATP-tor­nán.

Elképesztő, milliárdokat kaszált a kirúgások után Mourinho

Elképesztő, milliárdokat kaszált a kirúgások után Mourinho

Az utóbbi tíz év során négy csa­pat­tól rúg­ták ki José Mo­u­rin­hót.

Az utóbbi tíz év során négy csa­pat­tól rúg­ták ki José Mo­u­rin­hót. Óri­ási össze­get ke­re­sett vele.

Botrányos kikötés, figyelmeztették a szlovákok a magyar szurkolókat

Botrányos kikötés, figyelmeztették a szlovákok a magyar szurkolókat

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott már­cius 21-én Sz­lo­vá­ki­á­ban lép fel.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott már­cius 21-én Sz­lo­vá­ki­á­ban lép fel Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőn.

Videobíróval világbajnok lett volna az Aranycsapat

Videobíróval világbajnok lett volna az Aranycsapat

A BL-ben is hasz­nál­ják a vi­de­o­bí­rót.

Immár a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ban is al­kal­maz­zák a vi­de­o­bí­rót (VAR), amely az Ajax-Real Mad­rid meccsen ér­vény­te­le­ní­tette a ha­za­iak gól­ját.

Súlyos betegségeiről beszélt a magyar legenda

Nem lehet megműteni a súlyos betegségekkel küzdő magyar legendát

Kár­páti György nem tud sokat sé­tálni.

Kár­páti György cu­kor­be­teg­ség­ben és ér­szű­kü­let­ben szen­ved. Már a séta is ne­he­zen megy a Nem­zet Spor­to­ló­já­nak.

Óriási tömeg lesz szombaton a Keletinél, ez az oka

Óriási tömeg lesz szombaton a Keletinél, ez az oka

Több száz fra­dista indul útnak Deb­re­cenbe. A fa­na­ti­ku­sok már korán reg­gel össze­gyűl­nek, mivel 14 órá­tól ját­szik a csa­pa­tuk a DVSC ellen.

Több száz fra­dista indul útnak Deb­re­cenbe. A fa­na­ti­ku­sok már korán reg­gel össze­gyűl­nek, mivel 14 órá­tól ját­szik a csa­pa­tuk a DVSC ellen.

Új szerepben Hosszú Katinka, így még sosem láthattad a bajnoknőt

Új szerepben Hosszú Katinka, így még sosem láthattad a bajnoknőt

Ma­gyar fo­ci­ün­nep lesz szom­ba­ton Du­na­szer­da­he­lyen.

Ma­gyar fo­ci­ün­nep lesz szom­ba­ton Du­na­szer­da­he­lyen.

Kellemetlen ténnyel szembesítették Dárdai Pált, így reagált rá

Kellemetlen ténnyel szembesítették Dárdai Pált, így reagált rá

Szom­ba­ton elő­ször ver­heti a Wer­dert.

A Her­tha ma­gyar ve­ze­tő­edzője sür­gő­sen vál­toz­tatni akar a rémes sta­tisz­ti­ká­ján. Akár már most szom­ba­ton.

Felesége jelentette fel a fenyegetőző futballsztárt

Felesége jelentette fel a fenyegetőző futballsztárt

And­rej Ar­savin bajba ke­rül­het.

And­rej Ar­savin ellen ha­ma­ro­san nyo­mo­zást in­dít­hat a rend­őr­ség. Az Ar­se­nal ko­rábbi já­té­kosa egyre több­ször kerül a cím­la­pokra.

Megvan az Év női sportolója, megszakadt Hosszú Katinka nagy sorozata

Megvan az Év női sportolója, megszakadt Hosszú Katinka nagy sorozata

Kozák Dan­uta a ma­gyar úszó­baj­nok mel­lett Babos Tí­meát előzte meg.

Kozák Dan­uta a ma­gyar úszó­baj­nok mel­lett Babos Tí­meát előzte meg. Az Év férfi spor­to­lója Liu Sha­o­lin Sán­dor lett.

Perrel fenyegetőznek, a halott focista árán veszekednek

Perrel fenyegetőznek, a halott focista árán veszekednek

Még min­dig nem zá­rult le a re­pü­lő­gép-bal­eset­ben el­hunyt ar­gen­tin Emi­li­ano Sala át­iga­zo­lási ügye.

Még min­dig nem zá­rult le a re­pü­lő­gép-bal­eset­ben el­hunyt ar­gen­tin Emi­li­ano Sala át­iga­zo­lási ügye.

Különös dologra bukkant a Ripost: Ezért járt Budapesten Shane Tusup

Különös dologra bukkant a Ripost: Ezért járt Budapesten Shane Tusup

Úgy fest, Shane Tusup és exe min­den szin­ten meg­sza­kí­totta a vi­szo­nyát...

Úgy fest, Shane Tusup és exe min­den szin­ten meg­sza­kí­totta a vi­szo­nyát...

Egyre rosszabb, összecsaptak a hullámok Ronaldo felett

Egyre rosszabb, összecsaptak a hullámok Ronaldo felett

Élete talán leg­ne­he­zebb idő­sza­kán megy ke­resz­tül Cris­ti­ano Ro­naldo.

Friss fejlemény a magyar úszóbotrányban

Friss fejlemény a magyar úszóbotrányban, így zárulhat a dráma

Új kon­di­ter­met kap­nak a spor­to­lók.

Szer­dán adják át a Duna Aréna új kon­di­ter­mét a vá­lo­ga­tott spor­to­lók­nak. Így el­ke­rül­he­tővé vál­nak a to­vábbi viták.

Így eshet el rengeteg pénztől Hosszú Katinka

Megjött a figyelmeztetés: Hosszú Katinka rengeteg pénztől eshet el

Sós Csaba már most fi­gyel­mez­tet.

A ma­gyar úszó­baj­nok sze­rint az új liga miatt az olim­pia idő­vel hát­térbe szo­rul­hat.

Régi ismerős tartja Fucsovics edzéseit

Lépett Fucsovics Marci, régi ismerős került be az edzői stábjába

Oli­vier Tauma se­gíti a ma­gyar te­ni­szező fel­ké­szü­lé­sét a jö­vő­ben.

Oli­vier Tauma se­gíti a ma­gyar te­ni­szező fel­ké­szü­lé­sét a jö­vő­ben. A pénz miatt dönt­het­tek a fran­cia tré­ner mel­lett.

Újpest-Fradi: 300 biztonsági ember várja a futballháborút

Újpest-Fradi: 300 biztonsági ember várja a futballháborút

A 225. derbi kö­vet­ke­zik.

Szom­ba­ton a 225. der­bit ren­de­zik meg, az Új­pest a Fe­renc­vá­rost látja ven­dé­gül a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 20. for­du­ló­já­ban.

Borzalmas hír, C. Ronaldo édesanyja súlyos beteg

Borzalmas hír, C. Ronaldo édesanyja súlyos beteg

Ször­nyű hírt ka­pott a lab­da­rúgó.

Ször­nyű hírt ka­pott a por­tu­gál lab­da­rúgó, Cris­ti­ano Ro­naldo édes­anyja.

Kemény büntetés, eltiltották a PSG magyar edzőjét

Kemény büntetés, eltiltották a PSG magyar edzőjét

A Paris Saint-Ger­main ma­gyar má­sod­edzője, Lőw Zsolt fe­gyelmi vét­sé­get kö­ve­tett el.

A Paris Saint-Ger­main ma­gyar má­sod­edzője, Lőw Zsolt fe­gyelmi vét­sé­get kö­ve­tett el.

Pofátlanság, ennyiért kínálnak jegyet a szlovák-magyar meccsre

Pofátlanság, ennyiért kínálnak jegyet a szlovák-magyar meccsre

Máris üzér­ked­nek a Sz­lo­vá­kia-Ma­gyar­or­szág meccs be­lé­pő­i­vel.

Máris üzér­ked­nek a Sz­lo­vá­kia-Ma­gyar­or­szág meccs be­lé­pő­i­vel.

Az életét félti a futballcsillagok budapesti réme

Az életét félti a futballcsillagok budapesti réme

Ja­nu­ár­ban, Bu­da­pes­ten fog­ták el.

Ja­nu­ár­ban, Bu­da­pes­ten fog­ták el Rui Pin­tot, aki a gyanú sze­rint az er­zsé­bet­vá­rosi ott­ho­ná­ból tárta föl a leg­gaz­da­gabb fut­ball­klu­bok tit­kait.

Mit csinált Tusup Budapesten? Hosszú Katinka válaszolt

Mit csinált Tusup Budapesten? Hosszú Katinka válaszolt

Tusup a céges ügye­i­ket in­tézte.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje-edzője, Shane Tusup Bu­da­pes­ten járt, céges ügye­i­ket in­tézte.

Úszóbotrány, Hosszú Katinka minden részletet elárult

Úszóbotrány, Hosszú Katinka minden részletet elárult

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok Hosszú Ka­tinka ál­lítja, nincs né­zet­el­té­rés közte, és a többi úszó kö­zött.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok Hosszú Ka­tinka ál­lítja, nincs né­zet­el­té­rés közte, és a többi úszó kö­zött.

Mélypontra süllyedt Cristiano Ronaldo, vérciki, mi derült ki róla

Mélypontra süllyedt Cristiano Ronaldo, vérciki, mi derült ki róla

A por­tu­gál fut­bal­lista a leg­pocs­ékabb sza­bad­rú­gás­lövő az olasz él­vo­nal­ban.

A szá­mok nem ha­zud­nak, a por­tu­gál fut­bal­lista a leg­pocs­ékabb sza­bad­rú­gás­lövő az olasz él­vo­nal­ban.

Itt a nagy bejelentés, Hosszú Katinka nagykövet lett

Itt a nagy bejelentés, Hosszú Katinka nagykövet lett

Az Iron Lady csa­pa­tába több ma­gyar ki­vá­ló­ság is be­ke­rült.

Káosz a meccsjegyek körül, percek alatt elfogyott mind az MLSZ-nél

Káosz a meccsjegyek körül, percek alatt elfogyott mind az MLSZ-nél

Pil­la­na­to­kig sem le­he­tett kér­dé­ses, hogy tele lesz a ven­dég­szek­tor a szlo­vák-ma­gyar Eb-se­lej­te­zőn.

Itt az igazság, Hosszú Katinka reagált a botrányra

Itt az igazság, Hosszú Katinka reagált a botrányra

Az úszónő cá­folja, hogy meg­sér­tette volna tár­sait. Mint mondja, csak reg­gel hasz­nálná egye­dül a kon­di­ter­met.

Az úszónő cá­folja, hogy meg­sér­tette volna tár­sait. Mint mondja, csak reg­gel hasz­nálná egye­dül a kon­di­ter­met.

Olcsón megúszták a csalók, döntöttek a bundaügyben

Olcsón megúszták a csalók, döntöttek a bundaügyben

A lab­da­rúgó bun­da­ügy­ben a 24 vád­lott­ból 23-at bű­nös­nek ta­lált a bí­ró­ság.

A lab­da­rúgó bun­da­ügy­ben a 24 vád­lott­ból 23-at bű­nös­nek ta­lált a bí­ró­ság.

Áll a bál Hosszú Katinka körül, megszólalt Kapás Bogi edzője

Áll a bál Hosszú Katinka körül, megszólalt Kapás Bogi edzője

Kon­di­te­rem he­lyett bor­dás­fal jut a reg­geli tré­nin­ge­ken.

Kon­di­te­rem he­lyett bor­dás­fal jut. Feb­ruár kö­ze­pére meg­ol­dód­hat a mél­tat­lan hely­zet, de addig?

Hangos siker, bemutatjuk az NB I új sztáredzőjét

Hangos siker, bemutatjuk az NB I új sztáredzőjét

Bom­ba­meg­le­pe­tés­sel raj­tolt az NB I.

Bom­ba­meg­le­pe­tés­sel raj­tolt a lab­da­rúgó NB I ta­va­szi idé­nye, és egy Né­met­or­szág­ból ha­za­tért ma­gyar edző volt a fő­sze­rep­lője.

Megtalálták a focistát? Holttestre bukkantak a lezuhant gépen

Megtalálták a focistát? Holttestre bukkantak a lezuhant gépen

Meg­ta­lál­ták a ten­gerbe zu­hant re­pü­lő­gé­pet, ame­lyen az ar­gen­tin lab­da­rúgó, Emi­li­ano Sala uta­zott.

Hosszú Katinka több élsportolót is kitiltott a Duna Arénából

Hosszú Katinka több élsportolót is kitiltott a Duna Arénából

A Fradi úszó­i­nak in­gáz­nia kell.

A Fradi úszó­i­nak in­gáz­nia kell a Nép­li­get és a Duna Aréna kö­zött a ki­til­tás miatt. Az Iron Lady nagy hang­súlyt fek­tet a szá­raz­földi edzé­sekre.

Marco Rossi aggódhat, megsérült a válogatott alapembere

Marco Rossi aggódhat, megsérült a válogatott alapembere

A Han­no­ver-RB Le­ip­zig mér­kő­zés­sel kez­dő­dött a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 20. for­du­lója.

Nagy bukás, Thomas Doll erre fogta a vereséget

Nagy bukás, Thomas Doll erre fogta a vereséget

Nagy ve­re­ségbe sza­ladt bele.

A Fe­renc­vá­ros ko­rábbi edzője nagy ve­re­ségbe sza­ladt bele első meccsén a Han­no­ver edző­je­ként.

Végre egyenes beszéd, Schumacher fia az apjáról vallott

Végre egyenes beszéd, Schumacher fia az apjáról vallott

Meg­lepő őszin­te­ség.

Mick Schu­m­a­cher meg­lepő őszin­te­ség­gel be­szélt édes­ap­já­ról, a hét­sze­res Forma-1-es vi­lág­baj­nok­ról.

Ebből mi lesz? A Fradi edzője beszólt Dzsudzsák Balázsnak

Ebből mi lesz? A Fradi edzője beszólt Dzsudzsák Balázsnak

Az al-It­ti­had Kalba ma­gyar vá­lo­ga­tott szél­sője ta­valy a Fradi edzé­seit is lá­to­gatta.

Az al-It­ti­had Kalba ma­gyar vá­lo­ga­tott szél­sője ta­valy a Fe­renc­vá­ros edzé­seit is lá­to­gatta.

Egyetlen mondattal alázták meg a magyar sportolókat

Egyetlen mondattal alázták meg a magyar sportolókat

Phi­lipp Kohlsch­re­i­ber azt sem tudja, kik ellen kell majd te­ni­szez­nie a német csa­pat­nak.

Phi­lipp Kohlsch­re­i­ber azt sem tudja, kik ellen kell majd te­ni­szez­nie a német csa­pat­nak. Frank­furt­ban nehéz dolga lesz a mi­e­ink­nek.

Erre nem számítottunk, Babos Timi óriásit bukhat

Erre nem számítottunk, Babos Timi óriásit bukhat

Babos Tímea fel­adta a meccsét.

Babos Tímea be­teg­sége miatt adta fel a thai­földi meccsét. A ma­gyar te­ni­sze­zőt ér­zé­ke­nyen érint­heti a ku­darc.

Villámlátogatás, Shane Tusup a milliárdok miatt érkezett

Villámlátogatás, Shane Tusup a milliárdok miatt érkezett

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi edző-férje meg­bí­zott egy ügy­vé­det Bu­da­pes­ten.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi edző-férje meg­bí­zott egy ügy­vé­det Bu­da­pes­ten.

Sokatmondó változás, Shane Tusup végleg lezárta a múltat

Sokatmondó változás, Shane Tusup végleg lezárta a múltat

Le­zárt egy fe­je­ze­tet az éle­té­ben.

A gol­fo­zóvá elő­lépő ko­rábbi úszó­edző kö­zös­ségi ol­da­lán is le­zárt egy fe­je­ze­tet az éle­té­ben. Ezen­túl csak a gol­fo­zás­nak szen­teli az ide­jét.

Óriási megtiszteltetés érte Gera Zoltánt

Óriási megtiszteltetés érte Gera Zoltánt

Jövő nyá­ron Bu­da­pest is hely­színe lesz a lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­ság­nak.

Jövő nyá­ron Bu­da­pest is hely­színe lesz a lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­ság­nak. Az idén el­ké­szülő új Pus­kás Fe­renc Sta­di­on­ban három cso­port­mér­kő­zést és egy nyol­cad­dön­tőt ját­sza­nak majd.

Megbolondult az időjárás, döntöttek a hétvégi NB I-es meccsekről

Tombol a tél, döntöttek a hétvégi NB I-es meccsekről

Szom­ba­ton a 19. for­du­ló­val foly­ta­tó­dik a lab­da­rúgó NB I.

Szom­ba­ton a 19. for­du­ló­val foly­ta­tó­dik a lab­da­rúgó NB I. Úgy fest, a ha­va­zás el­le­nére meg­ren­de­zik a meccse­ket.

Fordulat az eltűnt gép ügyében, folytatódik a keresés

Fordulat az eltűnt gép ügyében, folytatódik a keresés

Az Emi­li­ano Salát is szál­lító re­pü­lő­gép meg­ta­lá­lá­sára víz alatti ex­pe­dí­ció indul. A ke­re­sési te­rü­let a Gu­ern­sey szi­get kör­nyéke lesz.

Az Emi­li­ano Salát is szál­lító re­pü­lő­gép meg­ta­lá­lá­sára víz alatti ex­pe­dí­ció indul. A ke­re­sési te­rü­let a Gu­ern­sey szi­get kör­nyéke lesz.

Kínzó kérdés: Ezen a képen volt bugyi a magyar sztáron, vagy sem?

Kínzó kérdés: Ezen a képen volt bugyi a magyar sztáron, vagy sem?

Kapás Bog­lárka gyor­san je­lezte, nem fe­lej­tett el al­só­ne­műt húzni ma­gára.

Kapás Bog­lárka egy komm­mentre re­a­gálva gyor­san je­lezte, nem fe­lej­tett el al­só­ne­műt húzni ma­gára.

Pánik Schumacher családjában, mindent kifecseghet egy beavatott

Pánik Schumacher családjában, mindent kifecseghet egy beavatott

Több száz­ezer eurót kö­ve­tel ügy­védje útján a min­den tit­kot tudó benn­fen­tes.

Börtönbüntetést kapott az NB I-es futballista

Döntött a bíróság, börtönbüntetést kapott az NB I-es futballista

Az íté­let nem jog­erős.

A Pesti Köz­ponti Ke­rü­leti Bí­ró­ság bű­nös­nek ta­lálta a Kis­várda ma­gyar já­té­ko­sát. Az ügyész­ség sú­lyos­bí­tá­sért fel­leb­be­zett.

Rossinak köszönheti élete lehetőségét a magyar futballista?

Rossinak köszönheti élete lehetőségét a magyar futballista?

Az olasz edző ked­veli Schä­fer já­té­kát.

Nem el­kép­zel­he­tet­len, hogy a vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya aján­lotta be Schä­fer And­rást az ola­szok­nak. Az MTK ne­ve­lése kész bi­zo­nyí­tani a te­het­sé­gét.

Szétszedik a Realt, Ronaldo a legjobb barátját hívja a Juventushoz

Szétszedik a Realt, Ronaldo a legjobb barátját hívja a Juventushoz

Újabb kulcs­em­ber tá­voz­hat a Real Mad­rid­tól. Cris­ti­ano Ro­naldo a Ju­ven­tus­hoz édes­geti a leg­jobb ba­rát­ját.

Bombahír, Ronaldo mellett köthet ki a magyar focisztár

Bombahír, Ronaldo mellett köthet ki a magyar focisztár

A Ju­ven­tus kí­ván­ság­lis­tá­ján Szo­bosz­lai Do­mi­nik neve is sze­re­pel. Egy jó ta­va­szi sze­zon sokat ér­hetne neki.

A Ju­ven­tus kí­ván­ság­lis­tá­ján Szo­bosz­lai Do­mi­nik neve is sze­re­pel. Egy jó ta­va­szi sze­zon­nal to­vább nö­vel­heti az esé­lyeit fi­a­tal te­het­sé­günk.

Eldőlt, megvan Thomas Doll új csapata

Eldőlt, megvan Thomas Doll új csapata

Vissza­tér a Bun­des­li­gába.

A Fe­renc­vá­ros ko­rábbi edzője több for­rás sze­rint is a Han­no­ver edzője lesz. Doll 2008 ta­va­szán dol­go­zott leg­utóbb edző­ként a Bun­des­li­gá­ban.

Leleplezték Neymart, tombol a brazilok sztárja

Leleplezték Neymart, tombol a brazilok sztárja

El­kép­zel­hető, hogy a bra­zil csa­tár még­sem érzi olyan jól magát Pá­rizs­ban. A mos­tani szi­vá­rog­ta­tás­nak biz­to­san nem örül.

Remek hírekre ébredt Magyarország

Remek hírekre ébredt Magyarország

Már­ton Anna ezüst­ér­met nyert Salt Lake City­ben. A mind­össze 17 éves Pusz­tai Liza pedig a ne­gyed­dön­tőig me­ne­telt.

Már­ton Anna ezüst­ér­met nyert Salt Lake City­ben. A mind­össze 17 éves Pusz­tai Liza pedig a ne­gyed­dön­tőig me­ne­telt.

Megegyezett Hosszú Katinka és Shane Tusup

Titkos találka, megegyezett Hosszú Katinka és Shane Tusup

Fény de­rült végre a ti­tokra. Vége az egy­kori álom­pár több mint egy éve tartó há­bo­rú­já­nak?

Fény de­rült végre a ti­tokra. Vége az egy­kori álom­pár több mint egy éve tartó há­bo­rú­já­nak?

C. Ronaldo óriásit bukhat, üzent a portugál államfő

C. Ronaldo óriásit bukhat, üzent a portugál államfő

Por­tu­gá­lia re­a­gált.

Por­tu­gá­lia re­a­gált, nem marad kö­vet­kez­mény nél­kül Cris­ti­ano Ro­naldo adó­csa­lása.

Szörnyű hír: súlyos betegségben szenved a magyar focista

Szörnyű hír: súlyos betegségben szenved a magyar focista

Csa­ládja se­gít­ségre szo­rul.

Vie­to­risz Áron­nál ka­rá­csony után egy nap­pal leu­ké­miát di­ag­nosz­ti­zál­tak. Édes­apja va­ló­szí­nű­leg nem tudja meg­tar­tani a mun­ká­ját.

Robbanás a topligás focirangadón, sztárokat is ápolni kellett

Robbanás a topligás focirangadón, sztárokat is ápolni kellett

Na­gyot szólt Ba­lo­telli be­mu­tat­ko­zása. A fü­lü­ket fáj­lal­ták a já­té­ko­sok.

Na­gyot szólt Ba­lo­telli be­mu­tat­ko­zása. A fü­lü­ket fáj­lal­ták a já­té­ko­sok. Több mint fél óráig állt a játék a Mar­seille-Lille meccsen.

Szomorkodhat Babos, ez most nem jött össze

Szomorkodhat Babos, ez most nem jött össze

A ma­gyar te­ni­szező két szett­ben el­bukta az Aust­ra­lian Open női pá­ros­ver­se­nyé­nek dön­tő­jét Kris­tina Mla­de­no­vic ol­da­lán, nincs cím­vé­dés.

A ma­gyar te­ni­szező két szett­ben el­bukta az Aust­ra­lian Open női pá­ros­ver­se­nyé­nek dön­tő­jét Kris­tina Mla­de­no­vic ol­da­lán, nincs cím­vé­dés.

Fontos döntés, így folytatódik Dárdai Pál karrierje

Fontos döntés, így folytatódik Dárdai Pál karrierje

Elé­ge­det­tek a tré­ner mun­ká­já­val.

Úgy fest, a Her­tha lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nak ve­ze­tő­sége ma­xi­má­li­san elé­ge­dett Dár­dai Pál mun­ká­já­val.

Szenzációs magyar sportsiker született a világ másik felén

Szenzációs magyar sportsiker született a világ másik felén

Dön­tőbe ju­tott Nagy Ad­ri­enn.

A 17 éves Nagy Ad­ri­enn be­ju­tott a ju­nior pá­ro­sok dön­tő­jébe Mel­bourne-ben. A fi­nálé ma­gyar idő sze­rint pén­tek reg­gel 8 óra körül kez­dő­dik.

Megható: elhunyt nagypapájáról mesélt a magyar úszólány

Megható: elhunyt nagypapájáról mesélt a magyar úszólány

A Fe­renc­vá­rosba iga­zoló Szil­ágyi Li­li­á­ná­nak na­gyon hi­ány­zik Gyar­mati Dezső, a ma­gyar sport egyik leg­na­gyobb le­gen­dája.

A Fe­renc­vá­rosba iga­zoló Szil­ágyi Li­li­á­ná­nak na­gyon hi­ány­zik Gyar­mati Dezső, a ma­gyar sport egyik leg­na­gyobb le­gen­dája. Nagy­nén­jé­ről is me­sélt az ifjú­sági olim­piai baj­nok.