SPORT

TÜZELŐÁLLÁS

Végre eldőlt Ibrahimovic sorsa

Végre eldőlt Ibrahimovic sorsa

Zla­tan Ib­ra­hi­movic az utóbbi he­tek­ben arról be­szélt, hogy nél­küle nem lenne igazi az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság.

Zla­tan Ib­ra­hi­movic az utóbbi he­tek­ben arról be­szélt, hogy nél­küle nem lenne igazi az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság.

FRISS HÍREK

Északon nevelték a magyar hoki új sztárjait

Északon nevelték a magyar hoki új sztárjait

Új ked­ven­cek­nek tap­sol a kö­zön­ség.

Új ked­ven­cek­nek tap­sol, új ne­vek­kel is­mer­ke­dik a kö­zön­ség a bu­da­pesti di­ví­zió I/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Újabb sorscsapás: fájdalmas kudarc érte Dzsudzsák Balázst

Újabb sorscsapás: fájdalmas kudarc érte Dzsudzsák Balázst

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott sztárja ez­út­tal az Elnök-ku­pá­ból esett ki a csa­pa­tá­val.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott sztárja ez­út­tal az Elnök-ku­pá­ból esett ki a csa­pa­tá­val.

Kiderült: ezért bukott nagyot Fucsovics Marci saját szurkolói előtt

Kiderült: ezért bukott nagyot Fucsovics Marci saját szurkolói előtt

Ért­he­tet­le­nül korán kez­dett a ma­gyar te­ni­szező, de ehhez saját maga ra­gasz­ko­dott.

Ért­he­tet­le­nül korán kez­dett a ma­gyar te­ni­szező, de ehhez saját maga ra­gasz­ko­dott.

Mi lesz Vay Ádámmal? Ez a vb az övé lehet

Mi lesz Vay Ádámmal? Ez a vb az övé lehet

Vi­lág­elit­ben edződő, klasszis ka­pus­sal vág neki a ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott a vb-nek.

Ez durva, Neymar szembeköpte Messit!

Neymar szembeköpte Messit: mindenkit megdöbbentett a futballsztár!

A PSG csil­laga szóra sem mél­tatta egy­kori csa­pat­tár­sát.

A PSG csil­la­gá­nak lesz miért ma­gya­ráz­kod­nia, szóra sem mél­tatta egy­kori csa­pat­tár­sát.

Szomorú hír, óriási korszak zárul le a fociban

Szomorú hír, óriási korszak zárul le a fociban

Meg­sza­kad egy óri­ási so­ro­zat.

Meg­sza­kad egy óri­ási so­ro­zat a nem­zet­közi fut­ball­ban. Nehéz lesz meg­szokni ezt a vál­to­zást.

Már biztos, Messiék kikeltek az edző ellen

Már biztos, Messiék kikeltek az edző ellen

To­vábbra is az AS Roma-Bar­ce­lona Baj­no­kok Li­gája-meccset kö­vető ese­mé­nyek­kel fog­lal­ko­zik a vi­lág­sajtó. Nem vé­let­le­nül...

To­vábbra is az AS Roma-Bar­ce­lona Baj­no­kok Li­gája-meccset kö­vető ese­mé­nyek­kel fog­lal­ko­zik a vi­lág­sajtó. Nem vé­let­le­nül...

Lebukott Leekens, erre készül a magyar focikapitány

Lebukott Leekens, erre készül a magyar focikapitány

A belga edző hosszú hó­na­pokra ter­vez ide­haza, ezért sze­retne meg­ta­nulni ma­gya­rul.

A belga edző hosszú hó­na­pokra ter­vez ide­haza, ezért sze­retne meg­ta­nulni ma­gya­rul.

Komoly kritika, Leekens ezt biztosan nem teszi zsebre!

Komoly kritika, Leekens ezt biztosan nem teszi zsebre!

Meg­kapta a ma­gáét a belga edzőt.

A ko­rábbi ka­pi­tány sze­rint jobb lett volna egy másik edzőt vá­lasz­tani a ma­gyar kis­padra.

Saját sztárjátékosa alázta meg Mourinhót

Megalázták Mourinhót: saját játékosa vette semmibe a sztáredzőt

Paul Pogba nem akart kezet fogni a por­tu­gál tré­ner­rel.

Paul Pogba nem akart kezet fogni a por­tu­gál tré­ner­rel, mi­u­tán le­hoz­ták a pá­lyá­ról.

Világsztár érkezik? Djokovics Budapesten léphet fel

Világsztár érkezik? Djokovics Budapesten léphet fel

Könnyen lehet, hogy jövő héten a ma­gyar fő­vá­ros­ban lép pá­lyára a szerb te­nisz­klasszis.

Könnyen lehet, hogy jövő héten a ma­gyar fő­vá­ros­ban lép pá­lyára a szerb te­nisz­klasszis.

Váratlan fordulat, új irányt vehet a magyar sztárfocista élete

Váratlan fordulat, új irányt vehet a magyar sztárfocista élete

Ru­dolf Ger­gely ál­lí­tó­lag sport­igaz­ga­tó­ként tér­het vissza Nyír­egy­há­zára a nyá­ron.

Ru­dolf Ger­gely ál­lí­tó­lag sport­igaz­ga­tó­ként tér­het vissza Nyír­egy­há­zára a nyá­ron.

Kiborította a bilit, Cristiano Ronaldo barátja nem megy a vb-re

Kiborította a bilit, Ronaldo barátja nem megy a vb-re

Ke­mény sza­vak­kal fa­kadt ki a Real Mad­rid vi­lág­sztárja.

Ki­fa­kadt a Real Mad­rid sztárja. Szex­vi­deós bot­rá­nya óta esé­lye sincs a vá­lo­ga­tott­ságra, de nem is vá­gyik rá.

Bemutatták Schumi családjának Keszthelyi Vivient

Bemutatták Schumacher családjának a szerelmes magyar lányt

Na­gyon sze­rel­mes a ma­gyar pi­lóta!

Keszt­he­lyi Vi­vien ál­lítja, soha nem fog ri­va­li­zálni a sze­rel­mé­vel.

Végre kiderült, magyar lányt szeret Schumacher fia

Végre kiderült, magyar lányt szeret Schumacher fia

Ami­kor csak tud­nak, együtt van­nak.

Keszt­he­lyi Vi­vien né­hány hó­napja kez­dett ran­diz­gatni Ralf Schu­m­a­cher 16 éves fi­á­val.

Dzsudzsákék csődöt mondtak, óriási csalódást okoztak

Dzsudzsákék csődöt mondtak, óriási csalódást okoztak

Jó­kora csa­ló­dást oko­zott az al-Vahda.

Jó­kora csa­ló­dást oko­zott az al-Vahda, amely nye­ret­le­nül zárta az ázsiai Baj­no­kok Li­gá­ját.

Buffon nem bánta meg, újra nekimenne a bírónak

Buffon nem bánta meg, újra nekimenne a bírónak

Rek­la­má­lá­sért ki­ál­lí­tot­ták a ka­pust.

Gi­an­luigi Buffont, a Ju­ven­tus ka­pu­sát rek­la­má­lá­sért ki­ál­lí­tot­ták a Real Mad­rid el­leni BL-meccsen.

Itt a nagy hír: erre készül háromszoros olimpiai bajnokunk

Itt a nagy hír: erre készül háromszoros olimpiai bajnokunk

Do­uchev-Ja­nics Na­tasa nem adta fel, ott akar lenni a to­kiói olim­pián. Most Szol­nok és Pá­rizs kö­zött in­gá­zik.

Do­uchev-Ja­nics Na­tasa nem adta fel, ott akar lenni a to­kiói olim­pián. Most Szol­nok és Pá­rizs kö­zött in­gá­zik.

Újabb rossz hírt kaptunk a magyar válogatottról

Újabb rossz hírt kaptunk a magyar válogatottról

Va­sár­nap már a vb-n lé­pünk jégre.

Va­sár­nap már tét­mér­kő­zés vár ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tottra a bu­da­pesti, di­ví­zió 1/A-s vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Magyar sztárt gyalázott a tévés, óriási a botrány

Magyar sztárt gyalázott a tévés, óriási a botrány

Még neki állt fel­jebb a trá­gár­ság után.

Még neki állt fel­jebb, mi­u­tán ki­de­rült, hogy trá­gár sza­vak­kal il­lette az RB Le­ip­zig vesz­tes fo­cis­táit.

Messiék egymásnak estek? Iniesta elárulta, mi történt

Messiék egymásnak estek? Iniesta elárulta, mi történt

A plety­kák sze­rint az AS Roma-Bar­ce­lona BL-meccs után ko­moly balhé volt a ven­dé­gek öl­tö­ző­jé­ben.

A plety­kák sze­rint az AS Roma-Bar­ce­lona BL-meccs után ko­moly balhé volt a ven­dé­gek öl­tö­ző­jé­ben.

Balhé a belgrádi fociderbin, rendőr és szurkoló is megsérült

Balhé a belgrádi fociderbin, rendőr és szurkoló is megsérült

A Cr­vena zvezda győ­zel­mé­vel ki­lenc­pon­tos előnyre tett szert az ősi ri­vá­lis­sal szem­ben.

A Cr­vena zvezda győ­zel­mé­vel ki­lenc­pon­tos előnyre tett szert az ősi ri­vá­lis­sal szem­ben.

Legyőzte a depressziót, visszatér a bokszkirály

Legyőzte a depressziót, visszatér a bokszkirály

Nyá­ron újra a ring­ben lát­hat­juk Furyt.

Nyá­ron újra a ring­ben lát­hat­juk vi­szont azt a Tyson Furyt, aki évek óta men­tá­lis prob­lé­mák­kal küz­dött.

Mészöly Kálmán a végsőkig elmegy a gyógyulásáért

Mészöly Kálmán nem adja fel, a végsőkig elmegy a gyógyulásáért

Gyógy­masszőr is segít majd neki.

Jövő hét­től rend­sze­res ke­ze­lésbe veszi a fo­ci­le­gen­dát Pin­tér Ist­ván gyógy­masszőr. Tö­rő­csik­nek na­gyon sokat se­gí­tett.

Erre ki számított? Ibrahimovic miatt szomorkodhat Nikolics

Erre ki számított? Ibrahimovic miatt szomorkodhat Nikolics

Nem jött össze a győ­ze­lem a Chi­ca­gó­nak.

Nem jött össze a győ­ze­lem a Chi­ca­gó­nak. A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dója öt mér­kő­zé­sen négy gólt szer­zett az idei sze­zon­ban.

A BL helyett bíróságra jár, miért nem kell Kassai Európának?

A BL helyett bíróságra jár, miért nem kell Kassai Európának?

Kas­sai Vik­tor a nyol­cad- és a ne­gyed­dön­tők­ben sem ka­pott sze­re­pet a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Kas­sai Vik­tor a nyol­cad- és a ne­gyed­dön­tők­ben sem ka­pott sze­re­pet a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Nagy a baj: botrány botrányt követ Pars Krisztián életében

Nagy a baj: botrány botrányt követ Pars Krisztián életében

Rossz for­du­la­tot vett a sorsa.

Az olim­piai arany­érem meg­szer­zése óta rossz for­du­la­tot vett a ka­la­pács­vető sorsa.

Súlyos vád, a magyar sztárbíró ellen vallottak

Súlyos vád, a magyar sztárbíró ellen vallottak

Rassziz­mus a vád.

Rassziz­mus­sal vá­dol­ják Kas­sai Vik­tort. A ma­gyar lab­da­rúgó-já­ték­ve­zető min­dent tagad.

Messi összeugrott az edzővel, botrány Barcelonában

Messi összeugrott az edzővel, botrány Barcelonában

Forr­tak az in­du­la­tok az FC Bar­ce­lona öl­tö­ző­jé­ben a keddi lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája-ki­esést kö­ve­tően.

Forr­tak az in­du­la­tok az FC Bar­ce­lona öl­tö­ző­jé­ben a keddi lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája-ki­esést kö­ve­tően.

Ilyen szerrel bukott meg Pars Krisztián

Ilyen szerrel bukott meg Pars Krisztián

Dop­ping­vét­ség miatt 2019 jú­li­u­sáig min­den­nemű sport­te­vé­keny­ség­től el­til­tot­ták az olim­piai baj­nok ka­la­pács­vető Pars Krisz­ti­ánt.

Dop­ping­vét­ség miatt 2019 jú­li­u­sáig min­den­nemű sport­te­vé­keny­ség­től el­til­tot­ták az olim­piai baj­nok ka­la­pács­vető Pars Krisz­ti­ánt.

Könnyes búcsú örökre, megbüntették a világbajnok focistát

Könnyes búcsú örökre, megbüntették a világbajnok focistát

And­rés Ini­esta nem tudja, lát­juk-e még a Baj­no­kok Li­gá­já­ban sze­re­pelni. Nem ilyen meccsre szá­mí­tott.

And­rés Ini­esta nem tudja, lát­juk-e még a Baj­no­kok Li­gá­já­ban sze­re­pelni. Nem ilyen meccsre szá­mí­tott.

Robbanószer miatt vették őrizetbe a futballsztárt

Robbanószer miatt vették őrizetbe a futballsztárt

Sokba ke­rült neki a bot­rá­nyos je­le­net.

Sokba ke­rült a spor­to­ló­nak a bot­rá­nyos je­le­net a Los An­ge­les-i re­pü­lő­té­ren. Igaz, egy életre meg­ta­nulta, hogy van, ami­vel ma­nap­ság nagy hiba vic­ce­lődni.

Lőw Zsolt reagált, ő lesz a PSG edzője?

Lőw Zsolt reagált, ő lesz a PSG edzője?

Az RB Le­ip­zig lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nak má­sod­edzője a pá­ri­zsi­ak­hoz ke­rül­het.

A Bild sze­rint az RB Le­ip­zig lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nak má­sod­edzője a pá­ri­zsi sztár­csa­pat­hoz ke­rül­het. A szak­em­ber a Ri­post­nak re­a­gált a fel­me­rült le­he­tő­ségre.

Mayweather ketrecben adna visszavágót McGregornak

Csúcsbunyó, Mayweather ketrecben adna visszavágót McGregornak

Van az a pénz, ami­ért Floyd May­weat­her ismét har­colna. Az ököl­vívó a vissza­té­ré­sé­ről be­szélt.

Őrület, vad orgiázásra készülnek Lionel Messi luxushoteljában

Őrület, vad orgiázásra készülnek Lionel Messi luxushoteljában

A férfiak ki lesz­nek zárva.

A férfi­ak­nak rossz hír, hogy a négy­na­pos szex­par­tin csak nők ve­het­nek részt.

Durván megalázta Babos Timit a spanyolok sztárjátékosa

Durván megalázta Babos Timit a spanyolok sztárjátékosa

Mu­gu­ruza azt haj­to­gatta az edző­jé­nek, hogy ma­gyar el­len­fele egy senki.

A te­nisz­klasszis Mu­gu­ruza azt haj­to­gatta az edző­jé­nek, hogy ma­gyar el­len­fele egy senki.

Rettegésben tartják a világbajnok motoros legendát

Rémisztő hír, rettegésben tartják a világbajnok motoros legendát

Ros­si­nál most telt be a pohár.

Va­len­tino Rossi sze­rint ri­vá­lisa csak meg­ját­szotta magát, ami­kor bo­csá­na­tot akart kérni.

Aggodalom, kórházban ápolják Vettel jó barátját

Nagy az aggodalom a Ferrarinál, kórházban ápolják Vettel jó barátját

Két he­lyen is el­tört a lába.

Kimi Räik­kö­nen so­dorta el az olasz csa­pat sze­re­lő­jét, aki­nek két he­lyen is el­tört a lába.

Szomorú hírt jelentett be a Ferencváros sztárja

Szomorú hírt jelentett be a Ferencváros sztárja

Dühös hangú be­jegy­zést tett közzé Szi­kora Me­linda, aki­nek el­sza­kadt a térd­sza­lagja.

Dühös hangú be­jegy­zést tett közzé Szi­kora Me­linda, aki­nek el­sza­kadt a térd­sza­lagja.

Örömmámorban úszik Nikolics, újra hős lett belőle

Örömmámorban úszik Nikolics, újra hős lett belőle

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó győz­tes gólt lőtt Chi­ca­gó­ban, így már a Fire sem nye­ret­len a baj­nok­ság­ban.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó győz­tes gólt lőtt Chi­ca­gó­ban, így már a Fire sem nye­ret­len a baj­nok­ság­ban.

Magánéletéről mesélt az ultradögös magyar versenyző

Magánéleti titkot fecsegett ki az ultradögös magyar versenyző

Keszt­he­lyi Vi­vien imádja a szá­gul­dást.

Keszt­he­lyi Vi­vien azt is el­árulta, hogy kis­lány­ként mit csi­nált ba­bá­zás he­lyett.

Újabb sztárfocista fordult szembe Leekensszel

Balhé a válogatottnál, újabb sztárfocista fordult szembe Leekensszel

Most Sti­eber Zol­tán fa­kadt ki.

Sti­eber Zol­tán­nak na­gyon fáj, hogy az új szö­vet­ségi ka­pi­tány nem ját­szatta.

Ijesztő látvány, csúnyán bemostak a magyar válogatott sztárjának

Ijesztő látvány, csúnyán bemostak a magyar válogatott sztárjának

Ket­tős ve­re­sé­get szen­ved­tek pó­ló­sa­ink az ola­szok ellen.

Ket­tős ve­re­sé­get szen­ved­tek pó­ló­sa­ink az ola­szok ellen.

Óriási hőstett: iskolai lövöldözést előzött meg a sztárfocista!

Óriási hőstett: iskolai lövöldözést előzött meg a sztárfocista!

A New Eng­land el­ka­pó­ját idő­ben fi­gyel­mez­tet­ték, így sen­ki­nek nem esett baja.

A New Eng­land el­ka­pó­ját idő­ben fi­gyel­mez­tet­ték, így sen­ki­nek nem esett baja.

Bombahír, világbajnok kapus igazolhat Nikolicsékhoz!

Bombahír, világbajnok kapus igazolhat Nikolicsékhoz!

Iker Ca­sil­las nyá­ron vált­hat csa­pa­tot.

A hírek sze­rint Iker Ca­sil­las a csa­lád­já­val együtt már el­dön­tötte, hogy el­hagyja Eu­ró­pát.

Milliós ajánlatokkal bombázzák a téli olimpia magyar hőseit

Milliós ajánlatokkal bombázzák a téli olimpia magyar hőseit

A szí­nész­ke­dést is ki­pró­bál­nák.

Liu Sha­o­li­nék ha­ma­ro­san az egyik hazai té­vé­so­ro­zat­ban is fel­buk­kan­hat­nak.

Újabb pletyka? Hosszú Katinka az egész évet kihagyhatja

Újabb pletyka? Hosszú Katinka az egész évet kihagyhatja

To­vábbra sem tudni, hogy me­lyik ver­se­nyen lát­hat­juk vi­szont az Iron Ladyt.

To­vábbra sem tudni, hogy me­lyik ver­se­nyen lát­hat­juk vi­szont az Iron Ladyt.

Új pletyka jelent meg Hosszú Katinkáról, azonnal cáfolták

Új pletyka jelent meg Hosszú Katinkáról, azonnal cáfolták

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok nem sze­retné ki­hagyni a nyári Eu­rópa-baj­nok­sá­got.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok nem sze­retné ki­hagyni a nyári Eu­rópa-baj­nok­sá­got.

Durva vád: a magyar sztárfocista szerint tönkretették a karrierjét

Durva vád: a magyar sztárfocista szerint tönkretették a karrierjét

Lázok János nem­rég je­len­tette be a vissza­vo­nu­lá­sát.

Lázok Já­nos­nak még min­dig fáj, hogy Eger­vári Sán­dor sem­mibe vette a vá­lo­ga­tott­nál.

Dárdai nagyon kiakadt, keményen beszólt a játékosainak

Dárdai nagyon kiakadt, keményen beszólt a játékosainak

Mér­gé­ben óri­ási szö­ve­get nyo­mott.

Óri­ási szö­ve­get nyo­mott a rég­óta szen­vedő Her­tha ma­gyar edzője. Meg­mondta, ho­gyan kell gólt lőni.

Könnyek között tért vissza a pályára a magyar gólkirály

Megható pillanat: könnyek között tért vissza a pályára a magyar gólkirály

A druk­ke­rek nagy ová­ci­ó­val fo­gad­ták.

Majd­nem nyolc hónap után ját­szott újra Fu­tács Márkó. A druk­ke­rek üdv­ri­val­gás­ban tör­tek ki, ami­kor a lab­dá­hoz ért.

Meglepő titkot árult el születésnapján Király Gábor

Meglepő titkot árult el születésnapján Király Gábor

A mac­kó­nad­rág­já­ról kér­dez­ték.

A 108-szo­ros vá­lo­ga­tott le­genda el­mondta, hány mac­kó­nad­rá­got hasz­nál el évente.

Örömhírt közölt Andy Murray a rajongóival

Örömhírt közölt a világsztár: hamarosan újra láthatják a teniszrajongók!

A ko­rábbi vi­lág­első ta­valy jú­li­us­ban ját­szott utol­jára.

Andy Mur­ray ta­valy jú­li­us­ban ját­szott utol­jára. Most Hol­lan­di­á­ban pró­bál fel­ké­szülni Wimb­le­donra.

Üzent Hosszú Katinka, célzott az elmúlt hónapok történéseire

Üzent Hosszú Katinka, célzott az elmúlt hónapok történéseire

Hús­vét és áp­ri­lis 1. az ap­ropó, de köz­ben szó esik a mö­götte ha­gyott nehéz idő­szak­ról is.

Hús­vét és áp­ri­lis 1. az ap­ropó, de köz­ben szó esik a mö­götte ha­gyott nehéz idő­szak­ról is.

Messiért aggódhat a Barca, rosszabb a helyzet

Messiért aggódhat a Barca, rosszabb a helyzet

A hét­vé­gén sem játsz­hat.

Sor­rend­ben har­ma­dik meccsén nem lép­het pá­lyára az ar­gen­tin sztár.

Pisztollyal rontott a pályára, csúnyán meglakolt

Pisztollyal rontott a pályára, csúnyán meglakolt

Ke­mé­nyen ráfi­ze­tett a tet­tére.

Ivan Szav­vi­disz, a PAOK Sza­lo­niki el­nöke ke­mé­nyen ráfi­ze­tett a tet­tére.

Kelleti magát Nikolics, bekeményít Leekens: kinek van igaza?

Kelleti magát Nikolics, bekeményít Leekens: kinek van igaza?

Sza­vazz, me­lyi­kük­kel ér­tesz egyet! Egy kis ada­lék: a csa­tár­nak rö­vi­de­sen könnyebb dolga lesz a ha­za­u­ta­zás­sal.

Sza­vazz, me­lyi­kük­kel ér­tesz egyet ebben az ügy­ben!

Leleplező fotó: Hosszú Katinka és Tusup újra együtt vannak!

Leleplező fotó: Hosszú Katinka és Tusup újra együtt vannak!

Hó­na­pok óta elő­ször posz­tol­tak közös képet. Mind­ket­ten mo­soly­gó­sak.

Hó­na­pok óta elő­ször posz­tol­tak közös képet. Mind­ket­ten mo­soly­gó­sak.

Dühösen utazott vissza Amerikába a magyar válogatott focista

Dühösen utazott vissza Amerikába a magyar válogatott focista

A vá­lo­ga­tot­tól rossz­ked­vűen tá­vozó Ni­ko­lics áp­ri­lis 1-jén már baj­no­kit ját­szik az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Mit csinál most Hosszú Katinka? Itt a válasz!

Mit csinál most Hosszú Katinka? Megkaptuk rá a választ!

Nem az uta­zást vá­lasz­totta.

Uta­zás he­lyett edzés­sel tölti az ide­jét az Iron Lady. Azt még min­dig nem lehet tudni, mikor ver­seny­zik újra.

Na erre biztosan nem lesz büszke a focikapitányunk

Na erre biztosan nem lesz büszke a focikapitányunk

George Le­ekens két meccs alatt re­kor­der lett a nem­zeti csa­pat élén. Lesz mit ki­ja­ví­ta­nia a jö­vő­ben.

George Le­ekens két meccs alatt re­kor­der lett a nem­zeti csa­pat élén. Lesz mit ki­ja­ví­ta­nia a jö­vő­ben.

Borzasztó hír: újabb probléma merült fel Mészöly Kálmánnál

Borzasztó hír: újabb probléma merült fel Mészöly Kálmánnál

A húgy­úti fer­tő­zés után most a gyom­rá­val volt gondja a ma­gyar fo­ci­le­gen­dá­nak.

A húgy­úti fer­tő­zés után most a gyom­rá­val volt gondja a ma­gyar fo­ci­le­gen­dá­nak. Sze­ren­csére már kezd vissza­térni az ét­vá­gya.

Rossz híreket kaptunk Mészöly Kálmánról

Rossz híreket kaptunk Mészöly Kálmánról

Saj­nos biz­to­san nem tér­het haza hús­vétra Mé­szöly Kál­mán.

Saj­nos biz­to­san nem tér­het haza hús­vétra Mé­szöly Kál­mán, aki a kór­ház­ban tölti az ün­ne­pe­ket.

Áll a bál a teniszben, elképesztő botrányt kavart a világsztár

Áll a bál a teniszben, elképesztő botrányt kavart a világsztár

A szur­ko­ló­kat és a ren­de­ző­ket vá­dolja.

Vá­rat­lan ve­re­sége után köz­le­mény­ben vá­dolta meg a szur­ko­ló­kat és a ren­de­ző­ket a szexi ex­vi­lág­első.

Égés lenne a vereség, lenézik a magyarokat a skótok

Égés lenne a vereség, lenézik a magyarokat a skótok

Ked­den Bu­da­pes­ten lép fel a skót lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott, amely ná­lunk sze­retne for­mába len­dülni.

Ked­den Bu­da­pes­ten lép fel a skót lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott, amely ná­lunk sze­retne for­mába len­dülni.

EZt látni kell, Ibrahimovic amerikai bemutatása mindent vitt

EZt látni kell, Ibrahimovic amerikai bemutatása mindent vitt

A tá­madó na­gyon nép­szerű lesz a ten­ge­ren­tú­lon.

A tá­madó na­gyon nép­szerű lesz a ten­ge­ren­tú­lon. A 36 éves csa­tár a Man­ches­ter Uni­ted­től iga­zolt Los An­ge­lesbe..

Sztárok és játékok a budapesti e-sport-fesztiválon

Sztárok és játékok a budapesti e-sport-fesztiválon

Ha nem tudod mi az az e-sport, lá­to­gass ki hét­vé­gén a BOK Csar­nokba.

Ha nem tudod mi az az e-sport, lá­to­gass ki hét­vé­gén a BOK Csar­nokba.

Ezért bukott olimpiai aranyat Hosszú Katinka?

Érdekes vallomás: ezért bukott olimpiai aranyat Hosszú Katinka?

Har­gi­tay And­rás idézte fel a múl­tat.

Har­gi­tay And­rás sze­rint 200 háton is első le­he­tett volna Ka­tinka Ri­ó­ban, ha tud vele be­szélni.

Óriási szenzáció, világsztár focista igazolhat az NB I-be!

Óriási szenzáció, világsztár focista igazolhat az NB I-be!

Van der Vaart sze­reti a ma­gyar focit.

Van der Vaart szí­ve­sen ját­szana egy ma­gyar csa­pat­ban vissza­vo­nu­lása előtt.

Újabb csapás, súlyosan megsérült a válogatott sztárja

Újabb csapás, súlyosan megsérült a válogatott sztárja

To­mori hord­ágyon hagyta el a pá­lyát.

To­mori Zsu­zsan­nát hord­ágyon kel­lett le­vinni a pá­lyá­ról. Most a jobb térde sé­rült meg.

Váratlan fordulat, Hosszú és Tusup sok időt töltenek együtt

Váratlan fordulat, Hosszú és Tusup sok időt töltenek együtt

Vajon ki­bé­kül­tek?

Vajon ki­bé­kül­tek? Ismét együtt hagyta el a Duna Aré­nát az Iron Lady és az ame­ri­kai edző. Jó­ked­vűen be­szél­get­tek, külön au­tó­val tá­voz­tak.

Új reménysugár: megmenekülhet Hosszú Katinkáék házassága?

Felcsillant a reménysugár: megmenekülhet Hosszú Katinkáék házassága?

Egy közös baba old­hatja meg a ma­gán­életi vál­sá­gu­kat.

Egy közös baba old­hatja meg a ma­gán­életi vál­sá­gu­kat.

Meglepő ellenfél, a magyar válogatott mumusa érkezik Budapestre

Meglepő ellenfél, a magyar válogatott mumusa érkezik Budapestre

Jú­ni­us­ban két mér­kő­zé­sen lép pá­lyára a vá­lo­ga­tott. Fe­hér­orosz­or­szágba is uta­zik a Le­ekens-csa­pat.

Hamilton begurult, csúnyán leoltotta Rosberget

Hamilton begurult, csúnyán leoltotta Rosberget

Nem tet­szett neki a német kri­ti­kája.

A német vi­lág­baj­nok el­mondta, mi a gyen­ge­sége ko­rábbi csa­pat­tár­sá­nak. Ez nem tet­szett a brit vi­lág­sztár­nak.

Tovább gyűrűzik a botrány, Leekens nem kapott választ a kritikára

Tovább gyűrűzik a botrány, Leekens nem kapott választ a kritikára

Sal­lai Ro­land ki­húzta a gyu­fát az új szö­vet­ségi ka­pi­tány­nál.

Sal­lai Ro­land ki­húzta a gyu­fát az új szö­vet­ségi ka­pi­tány­nál.

Rejtélyes utazás: Hosszú Katinka külföldön békülhetett ki Tusuppal

Rejtélyes utazás: Hosszú Katinka külföldön békülhetett ki Tusuppal

Tusup emi­att nem tar­tott múlt héten edzé­se­ket a Duna Aré­ná­ban.

Tusup emi­att nem tar­tott múlt héten edzé­se­ket a Duna Aré­ná­ban.

Kellemetlen: kitálalt Shane Tusupról a volt úszókapitány

Kellemetlen vallomás: kitálalt Shane Tusupról a volt úszókapitány

Ér­de­kes dol­gok de­rül­tek ki...

Az ame­ri­kai edző alig mert meg­szó­lalni ele­inte. Utána leg­in­kább csak or­dí­tott.

Szexuális zaklatással vádolják Ronaldót

Robbant a botránybomba: szexuális zaklatással vádolják Ronaldót

El­ké­pesztő dol­gok­ról me­sélt a pop­si­szép­ség.

El­ké­pesztő dol­gok­ról me­sélt a pop­si­szép­ség, aki ál­lí­tása sze­rint két hó­na­pig ka­vart a por­tu­gál csil­lag­gal.

Eldurvult szópárbaj, itt a magyar foci legfrissebb balhéja

Eldurvult szópárbaj, itt a magyar foci legfrissebb balhéja

Tóth Bence sze­rint Tő­zsér Dá­niel szán­dé­ko­san oko­zott neki sé­rü­lést.

Tóth Bence sze­rint Tő­zsér Dá­niel szán­dé­ko­san oko­zott neki sé­rü­lést.

Párizsi döbbenet: brutális dolgot követel Neymar a PSG-től

Párizsi döbbenet: brutális dolgot követel Neymar a PSG-től

A bra­zil fut­ball­sztár je­len­legi fi­ze­té­sé­nek majd­nem a dup­lá­ját sze­retné meg­kapni a kö­vet­kező sze­zon­tól.

A bra­zil fut­ball­sztár je­len­legi fi­ze­té­sé­nek majd­nem a dup­lá­ját sze­retné meg­kapni jö­vőre.

Rohamrendőrök érkeztek, Dárdaiéknak menekülniük kellett

Rohamrendőrök érkeztek, Dárdaiéknak menekülniük kellett

Bal­hé­val zá­rult a Her­tha Ber­lin ham­burgi sze­rep­lése. A hazai druk­ke­rek kép­te­le­nek meg­emész­teni a bú­csút.

Dühösen szidta a bírót a friss magyar olimpiai bajnok

Ez kemény: dühösen szidta a bírót a friss magyar olimpiai bajnok

Liu Sha­o­ang nem fogta vissza magát.

Liu Sha­o­ang nem érti, hogy 1500 mé­te­ren miért nem jut­tat­ták to­vább. 500 mé­te­ren is vol­tak gon­dok.

Storck újra a magyar fociban? Az NB I-ben kaphat munkát

Storck újra a magyar fociban? Az NB I-ben kaphat munkát

Lehet, hogy a ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tány nem csak az ál­lami ki­tün­te­tés miatt ér­ke­zett Ma­gyar­or­szágra.

Lehet, hogy a ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tány nem csak az ál­lami ki­tün­te­tés miatt ér­ke­zett Ma­gyar­or­szágra.