SPORT

TÜZELŐÁLLÁS

Lecsaptak a rendőrök, 23 nőt csalt ágyba Messi hasonmása

Lecsaptak a rendőrök, 23 nőt csalt ágyba Messi hasonmása

Ko­moly előnyt ko­vá­csolt az iráni férfi abból, hogy meg­szó­la­lá­sig ha­son­lít Li­onel Mes­sire.

Ko­moly előnyt ko­vá­csolt az iráni férfi abból, hogy meg­szó­la­lá­sig ha­son­lít Li­onel Mes­sire.

Minden eldőlt, Neymar igent mondott a Barcának

Minden eldőlt, Neymar igent mondott a Barcának

Min­den­ben meg­egyez­tek.

Úgy fest, a Bar­ce­lona és Ney­mar min­den­ben meg­egye­zett egy­más­sal, ha­ma­ro­san be­je­lent­he­tik a klub­cse­rét.

Meccs közben ülősztrájkkal tiltakoztak a csaló bíró ellen

Meccs közben ülősztrájkkal tiltakoztak a csaló bíró ellen

Sosem lá­tott véget ért egy ar­gen­tin baj­noki lab­da­rúgó mér­kő­zés.

Sosem lá­tott véget ért egy ar­gen­tin baj­noki lab­da­rúgó mér­kő­zés.

Öt világbajnokkal támadnak a magyarok a vébén

Öt világbajnokkal támadnak a magyarok a vébén

A pó­ló­sok ka­pi­tá­nya négy em­bert tar­tott meg a Vi­lág­li­gá­ban sze­re­pelt csa­pat­ból.

A pó­ló­sok ka­pi­tá­nya négy em­bert tar­tott meg a Vi­lág­li­gá­ban sze­re­pelt csa­pat­ból.

Kigyulladt Klicsko jachtja a nyílt vízen, menekült a családjával

Kigyulladt Klicsko jachtja a nyílt vízen, menekült a családjával

Mal­lorca kö­ze­lé­ben tör­tént a ször­nyű­ség, ki­lo­mé­te­rekre a part­tól. Nem így vá­gyott az ad­re­na­linra.

Példaképéhez készül a brazil Lionel Messi

Példaképéhez készül a brazil Lionel Messi

Bra­zil lé­tére az ar­gen­tin vi­lág­sztár után kapta a nevét.

Bra­zil lé­tére az ar­gen­tin vi­lág­sztár után kapta a nevét a kisfiú.

Messi túlélte a drámát, ezt mondta a jövőről

Messi túlélte a drámát, ezt mondta a jövőről

Ar­gen­tí­ná­nak most is iz­gul­nia kell, akár­csak egy éve. De mi lesz ez­után? Messi sze­rint min­den most kez­dő­dik el.

Ar­gen­tí­ná­nak most is iz­gul­nia kell, akár­csak egy éve. De mi lesz ez­után?

Maradona halálos beteg? Őszintén beszélt az állapotáról

Maradona halálos beteg? Őszintén beszélt az állapotáról

Sú­lyos be­teg­ség­ről írnak.

Az 1986-ban vi­lág­baj­noki címet szer­zett ar­gen­tin fut­bal­lista vi­de­o­ü­ze­net­ben be­szélt az ál­la­po­tá­ról.

Elég volt, visszahoznák a hölgyeket a Forma-1-be

Visszahoznák a hölgyeket a Forma-1-be

Vissza­hozná a Forma-1-be a rajt­rács­lá­nyo­kat egy hol­land po­li­ti­kus, aki sze­rint csak egy idi­óta lát prob­lé­mát egy gyö­nyörű nőben.

Bejelentették, távozik a PSG brazil világsztárja

Bejelentették, távozik a PSG brazil világsztárja

Hetek óta sej­teni le­he­tett, hogy tá­vo­zik a ru­ti­nos bra­zil lab­da­rúgó a Paris Saint-Ger­ma­in­től.

Hetek óta sej­teni le­he­tett, hogy tá­vo­zik a ru­ti­nos bra­zil lab­da­rúgó a Paris Saint-Ger­ma­in­től.

Rátámadt a barátnőjére, lecsukták a világsztárt

Rátámadt a barátnőjére, lecsukták a világsztárt

A német lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott egy­kori klasszisa, Di­et­mar Ha­mann bí­ró­ság elé áll.

A német lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott egy­kori klasszisa, Di­et­mar Ha­mann bí­ró­ság elé áll.

Repkednek a milliók, Babos Timi ennyiért szerezhet magának edzőt

Repkednek a milliók, Babos Timi ennyiért szerezhet magának edzőt

Egye­lőre csak pró­ba­idős a kap­cso­lat, de a Ri­post in­for­má­ci­ója sze­rint Mi­chael Joyce hosszú­tá­von nem olcsó.

Botrány az öltözőben, Messi a társaival balhézik

Botrány az öltözőben, Messi a társaival balhézik

Nye­ret­len az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott.

Két mér­kő­zés után to­vábbra is nye­ret­len az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott a lab­da­rúgó Copa Ame­ri­cán.

Gúnyolta a bírót, dobálózott, megint bekattant a világsztár

Gúnyolta a bírót, dobálózott, megint bekattant a világsztár

Ismét fe­gyel­me­zet­le­nül vi­sel­ke­dett az auszt­rá­lok fe­ne­gye­reke, a te­ni­szező Nick Kyr­gios.

Ismét fe­gyel­me­zet­le­nül vi­sel­ke­dett az auszt­rá­lok fe­ne­gye­reke, a te­ni­szező Nick Kyr­gios.

Neymar üzent, azonnal távozni szeretne Párizsból

Neymar üzent, azonnal távozni szeretne Párizsból

Egyre in­kább úgy fest, hogy Ney­mar el­hagyja a Paris Saint-Ger­main lab­da­rúgó-csa­pa­tát, és vissza­tér Bar­ce­lo­nába.

Egyre in­kább úgy fest, hogy Ney­mar el­hagyja a Paris Saint-Ger­main lab­da­rúgó-csa­pa­tát, és vissza­tér Bar­ce­lo­nába.

Pofátlan csaló, hasonmását jelentette fel a világsztár

Pofátlan csaló, hasonmását jelentette fel a világsztár

Most már Pir­ló­nak is elege lett. Nehéz ki­zök­ken­teni a nyu­gal­má­ból, de ez még neki is sok volt.

Most már Pir­ló­nak is elege lett. Nehéz ki­zök­ken­teni a nyu­gal­má­ból, de ez még neki is sok volt.

Döbbenetes halál, abszurd posztja után elhunyt a világsztár

Döbbenetes halál, abszurd posztja után elhunyt a világsztár

Fur­csa Twit­ter-be­jegy­zést tett.

Le­gutolsó Twit­ter-be­jegy­zé­sé­ben a ha­lál­ról írt a skót vi­lág­sztár, aki nem sok­kal ké­sőbb éle­tét vesz­tette.

Lionel Messinél betelt a pohár, rég volt ennyire csalódott

Lionel Messinél betelt a pohár, rég volt ennyire csalódott

Szen­ved­nek az ar­gen­ti­nok.

Két mér­kő­zés után to­vábbra is nye­ret­len az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott a lab­da­rúgó Copa Ame­ri­cán.

Bajban Argentína, Messi utolsó dobása következik

Bajban Argentína, Messi utolsó dobása következik

Töb­bet nem hi­báz­hat­nak.

Máris az élet­ben ma­ra­dás a tét a Li­onel Mes­si­vel fel­álló Ar­gen­tí­ná­nak a lab­da­rúgó Copa Ame­ri­cán.

Most érkezett, Michel Platinit letartóztatták

Most érkezett, letartóztatták Michel Platinit

Sú­lyos vá­dak­kal il­le­tik az Eu­ró­pai Lab­da­rúgó Szö­vet­ség egy­kori el­nö­két.

Sú­lyos vá­dak­kal il­le­tik az Eu­ró­pai Lab­da­rúgó Szö­vet­ség egy­kori el­nö­két, Mi­chel Pla­ti­nit. Ki­hall­gat­ják őt a ka­tari vi­lág­baj­noskág ügyé­ben.

Örömlányokat rendeltek a válogatott focisták

Örömlányokat rendeltek a válogatott focisták

Ha­za­za­varta három lab­da­rú­gó­ját az Arany-ku­pá­ról a Ni­ca­ra­guai Lab­da­rúgó-szö­vet­ség.

Ha­za­za­varta három lab­da­rú­gó­ját az Arany-ku­pá­ról a Ni­ca­ra­guai Lab­da­rúgó-szö­vet­ség.

Platini megszólalt, nehéz estéje volt a rendőrségen

Platini megszólalt, nehéz estéje volt a rendőrségen

Ki­hall­gat­ták Mi­chel Pla­ti­nit.

Ki­hall­gat­ták Mi­chel Pla­ti­nit a 2022-es ka­tari lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság kap­csán.

Rejtélyes százmilliók, magasba nyúlnak a szálak a Platini-botrányban

Rejtélyes százmilliók, magasba nyúlnak a szálak a Platini-botrányban

Katar mel­lett a PSG-üz­let­nek is köze van ehhez? Új infók a lab­da­rú­gás vi­lá­gát meg­ren­gető kor­rup­ciós bal­hé­ról.

Sztárok nélkül utazott el a magyar válogatott, ez az oka

Sztárok nélkül utazott el a magyar válogatott, ez áll a háttérben

Vi­lág­baj­no­kok sorát hagyta itt­hon a szö­vet­ségi ka­pi­tány, per­sze így sem kell fél­teni a csa­pa­tot.

Vi­lág­baj­no­kok sorát hagyta itt­hon a szö­vet­ségi ka­pi­tány, per­sze így sem kell fél­teni a csa­pa­tot.

Ennyi volt, Neymarra nem tart igényt a PSG

Ennyi volt, Neymarra nem tart igényt a PSG

Könnyen lehet, hogy ki­telt Ney­mar ideje a Paris Saint-Ger­main lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nál. A fran­cia klub ko­moly össze­gért le­mon­dana róla.

Könnyen lehet, hogy ki­telt Ney­mar ideje a Paris Saint-Ger­main lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nál. A fran­cia klub ko­moly össze­gért le­mon­dana róla.

Lebukott, újra szerelmes Hosszú Katinka: ő az a férfi

Lebukott, újra szerelmes Hosszú Katinka: ő az a férfi

Bar­ce­lo­ná­ban fo­tóz­ták le őket.

Az olim­pi­kont Bar­ce­lo­ná­ban kap­ták len­cse­végre új pár­já­val.

Óriási bravúr a focistáktól, Pátkai újra lecsapott

Óriási bravúr a focistáktól, Pátkai újra lecsapott

To­vábbra is hi­bát­lan ide­haza a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott az Eb-se­lej­te­ző­kön. A cso­port élén nya­ra­lunk.

Elképesztő részletek a sztárfocista esküvőjéről, ezt kéri a vendégektől

Elképesztő részletek a sztárfocista esküvőjéről, ezt kéri a vendégektől

A 33 éves Ser­gio Ramos és párja ma kötik össze hi­va­ta­lo­san is az éle­tü­ket.

A 33 éves Ser­gio Ramos és párja ma kötik össze hi­va­ta­lo­san is az éle­tü­ket, és ugyan már három közös gyer­me­kük is van, a lag­zin csak fel­nőt­tek lesz­nek.

Marco Rossi nagyon rossz hírt közölt a Wales elleni Eb-selejtező előtt

Marco Rossi nagyon rossz hírt közölt a Wales elleni Eb-selejtező előtt

Nem lehet ott a kö­vet­kező Eb-se­lej­te­zőn a kis­pa­don.

Nem lehet ott a kö­vet­kező Eb-se­lej­te­zőn a kis­pa­don az 54 éves olasz szak­em­ber.

Újabb elismerés, álomcsapatban védhet a magyar kapus

Újabb elismerés, álomcsapatban védhet a magyar kapus

Sorra kapja az el­is­me­ré­se­ket a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ka­pusa, Gu­lá­csi Péter.

Gulácsi kötelező győzelemről beszél

Nincs mentség, Gulácsi kötelező győzelemről beszél

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szom­ba­ton Azer­baj­dzsán­ban lép fel.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szom­ba­ton Azer­baj­dzsán­ban lép fel Eb-se­lej­te­zőn.

Éjszakai rémálom, Babos Timinek menekülnie kellett

Éjszakai rémálom, Babos Timinek menekülnie kellett

A Grand Slam-győz­tes ma­gyar te­ni­szező bor­zasztó él­mé­nyek után nyerte meg a pá­ri­zsi dön­tőt.

A Grand Slam-győz­tes ma­gyar te­ni­szező bor­zasztó él­mé­nyek után nyerte meg a pá­ri­zsi dön­tőt.

Horror az építkezésen: több száz halott és sokkoló vádak

Horror az építkezésen: több száz halott és sokkoló vádak

Bru­tá­lis vádak han­goz­tak el. Újra csak ma­gya­ráz­ko­dik a FIFA és a 2022-es vb-ren­dező Katar.

Bru­tá­lis vádak han­goz­tak el. Újra csak ma­gya­ráz­ko­dik a FIFA és a 2022-es lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­got ren­dező Katar.

Döbbenetes fordulat Ronaldo nemierőszak-ügyében

Döbbenetes fordulat Ronaldo nemierőszak-ügyében

Egy ame­ri­kai nő azzal vá­dolta az öt­szö­rös arany­lab­dás fut­ball­sztárt, hogy meg­erő­sza­kolta őt.

Egy ame­ri­kai nő azzal vá­dolta az öt­szö­rös arany­lab­dás fut­ball­sztárt, hogy meg­erő­sza­kolta őt.

Elárulta titkát a teniszsztár: szexmaratonból áll az élete

Elárulta titkát a teniszsztár: szexmaratonból áll az élete

Töb­bet mozog az ágy­ban, mint edzé­sen. Csak a nagy tor­nák ide­jén vesz vissza a tem­pó­ból - de még az se semmi!

Első a válogatott, Szoboszlai tovább növelné az értékét

Első a válogatott, Szoboszlai tovább növelné az értékét

Sz­tár­csa­pa­tok ér­dek­lőd­nek iránta.

Eu­ró­pai sztár­csa­pa­tok sora ér­dek­lő­dik Szo­bosz­lai Do­mi­nik iránt. A ma­gyar lab­da­rúgó egy­előre ki­zá­ró­lag a vá­lo­ga­tottra kon­cent­rál.

Gyanús vereségek és luxusautók: NB I-es bundákról borított a fociedző

Gyanús vereségek és luxusautók: NB I-es bundákról borított a fociedző

11 év után pa­kolt ki Supka At­tila. 28-szo­ros pén­zért kez­dett "bot­la­dozni" a baj­nok­esé­lyes csa­pata 2008-ban?

Ronaldo után újabb sztárfocistát vádolnak nemi erőszakkal

Ronaldo után újabb sztárfocistát vádolnak nemi erőszakkal

Ney­mart vá­dolja egy hölgy.

Egy nő ál­lí­tása sze­rint Ney­mar, a bra­zi­lok vi­lág­klasszisa aka­rata el­le­nére kény­sze­rí­tette sze­xu­á­lis együtt­létre.

Nemi erőszak, Neymar társai reagáltak a súlyos vádra

Nemi erőszak, Neymar társai reagáltak a súlyos vádra

Ney­mar bra­zil honfi­tár­sai, a lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott tag­jai re­a­gál­tak a hét­vé­gén ki­rob­bant bot­rányra.

Ney­mar bra­zil honfi­tár­sai, a lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott tag­jai re­a­gál­tak a hét­vé­gén ki­rob­bant bot­rányra.

Keményen leszólta a balesetben elhunyt focistát a világsztár

Keményen leszólta a balesetben elhunyt focistát a világsztár

Nem rej­tette véka alá a vé­le­mé­nyét.

Nem rej­tette véka alá a vé­le­mé­nyét a spa­nyol lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ko­rábbi ka­pusa a hét­végi ha­lá­los bal­eset kap­csán.

Eszelős huligán, a szökőkútban maszturbált a balhés drukker

Eszelős huligán, a szökőkútban maszturbált a balhés drukker

A rend­őr­ség le­tar­tóz­tatta azt a férfit, aki egy mad­ridi szö­kő­kút­ban masz­tur­bált a Baj­no­kok Li­gája dön­tője előtt.

Elővette a péniszét a focista, súlyos büntetést kapott

Elővette a péniszét a focista, súlyos büntetést kapott

Sú­lyos bot­rány tör­tént egy után­pót­lás­korú olasz­or­szági lab­da­rúgó mér­kő­zé­sen.

Sú­lyos bot­rány tör­tént egy után­pót­lás­korú olasz­or­szági lab­da­rúgó mér­kő­zé­sen.

Verekedés, gumibotokkal tettek rendet a BL-döntő előtt

Verekedés, gumibotokkal tettek rendet a BL-döntő előtt

Pén­te­ken meg­tör­tént az első bot­rány Mad­rid­ban.

Pén­te­ken meg­tör­tént az első bot­rány Mad­rid­ban, a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája-döntő hely­szí­nén.

Ebből mi lesz? Neymar a frászt hozta a brazilokra

Ebből mi lesz? Neymar a frászt hozta a brazilokra

Rossz hír ér­ke­zett a bra­zil tá­bor­ból.

Rossz hír ér­ke­zett a Copa Ame­ri­cára ké­szülő bra­zil lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott edzé­sé­ről.

Magyar siker a BL-döntős Tottenhamnél

Magyar siker a BL-döntős Tottenhamnél

A Tot­ten­ham a BL-döntő mel­lett már a jövőt is építi.

Mi­köz­ben a Tot­ten­ham tör­té­nete ed­digi leg­na­gyobb meccsére, a Li­ver­pool el­leni Baj­no­kok Li­gája-dön­tőre ké­szül, addig a jövőt is építi.

Marco Rossi magabiztos, nem érheti meglepetés Bakuban

Marco Rossi magabiztos, nem érheti meglepetés Bakuban

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott jú­nius 8-án Azer­baj­dzsán­ban lép pá­lyára.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott jú­nius 8-án Azer­baj­dzsán­ban lép pá­lyára.

Sírtak a gyerekek, tömegverekedés volt a világsztár partiján

Sírtak a gyerekek, tömegverekedés volt a világsztár partiján

A Man­ches­ter City ko­rábbi lab­da­rú­gója ismét egy balhé miatt ke­rült a kö­zép­pontba.

A Man­ches­ter City ko­rábbi lab­da­rú­gója ismét egy balhé miatt ke­rült a kö­zép­pontba.

Újabb nagy siker, Ganxsta Zolee egész héten ünnepel

Újabb nagy siker, Ganxsta Zolee egész héten ünnepel

A finn ho­ki­so­kat ün­nepli a rap­per.

Egész héten a finn jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott vi­lág­baj­noki címét ün­nepli Ganxsta Zolee.

Botrány, a Chelsea trénere máris otthagyta a csapatot

Botrány, a Chelsea trénere máris otthagyta a csapatot

Bal­hé­val me­le­gí­tet­tek a dön­tőre.

Bal­hé­val me­le­gí­tett az Ar­se­nal el­leni lab­da­rúgó Eu­rópa-liga-dön­tőre a Chel­sea.

Menekülnie kellett, megdobálták a Chelsea tulajdonosát

Menekülnie kellett, megdobálták a Chelsea tulajdonosát

A Chel­sea 4-1-re verte az Ar­se­nalt a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga dön­tő­jé­ben. Sima siker volt.

A Chel­sea 4-1-re verte az Ar­se­nalt a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga dön­tő­jé­ben. Sima siker volt.

Pornót nézett a magyar focicsapat a kupasiker előtt

Pornót nézett a magyar focicsapat a kupasiker előtt

El­ké­pesztő szto­rit me­sélt a fe­hér­vári lab­da­rúgó-csa­pat ko­rábbi ka­pusa, Disztl Péter.

El­ké­pesztő szto­rit me­sélt a fe­hér­vári lab­da­rúgó-csa­pat ko­rábbi ka­pusa, Disztl Péter.

Szörnyű, mit tettek a magyarok Szlovákiában

Szörnyű, mit tettek a magyarok Szlovákiában

A Sz­lo­vá­kia-Ma­gyar­or­szág Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőn né­há­nyan je­len­tős kárt okoz­tak.

A Sz­lo­vá­kia-Ma­gyar­or­szág Eb-se­lej­te­zőn né­há­nyan je­len­tős kárt okoz­tak szur­ko­ló­tár­sa­ik­nak és a hazai lab­da­rú­gás­nak.

Ez kínos, drog miatt magyarázkodik a világsztár

Ez kínos, drog miatt magyarázkodik a világsztár

Kel­le­met­len hely­zetbe ke­ve­re­dett.

Kel­le­met­len hely­zetbe ke­ve­re­dett egy videó miatt a vi­lág­klasszis orosz jég­ko­ron­gozó.

Ez megrengeti a focivilágot: bundázó Real-sztárokat tartóztattak le

Ez megrengeti a focivilágot: bundázó Real-sztárokat tartóztattak le

Bom­ba­hír jött Spa­nyol­or­szág­ból, óri­ási balhé tört ki fo­ga­dási csa­lás miatt. Több volt Real Mad­rid-já­té­kos is érin­tett.

Ebből balhé lesz, Neymart leváltották a brazilok

Ebből balhé lesz, Neymart leváltották a brazilok

Sú­lyos dön­tést hoz­tak.

Sú­lyos dön­tést hoz­tak a bra­zil lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ve­ze­tői Ney­mar kap­csán.

Szintet lépett, óriási esélyt kapott a fiatal magyar sztár

Szintet lépett, óriási esélyt kapott a fiatal magyar sztár

Galló Vil­mos top­li­gába iga­zolt.

Újabb ma­gyar já­té­kos­sal bő­vült a világ egyik leg­erő­sebb jég­ko­rong-baj­nok­sága.

Zaklatás, letolta a nadrágját és beintett a bírónőnek a focista

Zaklatás, letolta a nadrágját és beintett a bírónőnek a focista

Sú­lyos bot­rány tört ki egy olasz­or­szági lab­da­rúgó-mér­kő­zé­sen, ahol a já­ték­ve­ze­tőt zak­lat­ták.

Sú­lyos bot­rány tört ki egy olasz­or­szági lab­da­rúgó-mér­kő­zé­sen, ahol a já­ték­ve­ze­tőt zak­lat­ták.

Magyar csúcs, ilyet focicsapat itthon még nem tett

Magyar csúcs, ilyet focicsapat itthon még nem tett

A Vidi ku­pa­arannyal ko­ro­názta meg az idei évét. A szá­mok nem ha­zud­nak, a já­té­ko­sok óri­ási mun­kát tet­tek bele ebbe a sze­zonba.

Mesteri lövés, Dzsudzsák Balázs gólján vitatkoznak

Mesteri lövés, Dzsudzsák Balázs gólján vitatkoznak

A ma­gyar szélső egyen­lí­tett.

A ma­gyar szélső olyan lö­vést zú­dí­tott ka­pura, ami­ről még min­dig be­szél­nek az Egye­sült Arab Emír­sé­gek­ben.

Guardiola rég volt ilyen dühös, mindenkit kiosztott

Guardiola rég volt ilyen dühös, mindenkit kiosztott

Be­telt a pohár a Man­ches­ter City spa­nyol edző­jé­nél. Pep Gu­ar­diola re­a­gált a plety­kákra.

Be­telt a pohár a Man­ches­ter City spa­nyol edző­jé­nél. Pep Gu­ar­diola re­a­gált a plety­kákra.

Döbbenet, tehetséges riválist igazolhat le a Vidi

Döbbenet, tehetséges riválist igazolhat le a Vidi

Zsóri Dá­niel ér­ke­zé­sét a vá­ra­ko­zá­sok sze­rint már a jövő héten be­je­lent­he­tik a Mol Vi­di­nél.

A fi­a­tal Zsóri Dá­niel ér­ke­zé­sét a vá­ra­ko­zá­sok sze­rint már a jövő héten be­je­lent­he­tik a Mol Vi­di­nél.

Meglepetés az esti kupadöntőn: apósa ellen küzd a Honvéd kapusa

Meglepetés az esti kupadöntőn: apósa ellen küzd a Honvéd kapusa

Kü­lön­le­ges lesz a lab­da­rúgó Ma­gyar Kupa esti dön­tője Hor­váth And­rás és Brock­hau­ser Ist­ván szá­mára.

Alig fejezte be, Király máris ajánlatot kapott

Alig fejezte be, Király Gábor máris ajánlatot kapott

Ki­rály Gábor szer­dán je­len­tette be, hogy be­fe­jezi pá­lya­fu­tá­sát.

Ki­rály Gábor a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ko­rábbi ka­pusa szer­dán je­len­tette be, hogy be­fe­jezi pá­lya­fu­tá­sát.

Váratlan kijelentés: tényleg távozik a Fradi sztárja?

Váratlan kijelentés: tényleg távozik a Fradi sztárja?

Vé­let­le­nül szól­hatta el magát, most vi­szont már min­denki erről be­szél. Gor­ria­rán jö­vő­jét ta­lál­gat­ják.

Vé­let­le­nül szól­hatta el magát, most vi­szont már min­denki erről be­szél. Gor­ria­rán jö­vő­jét ta­lál­gat­ják.

Összeverték az utcán Gera Zoltán korábbi csapattársát

Összeverték az utcán Gera Zoltán korábbi csapattársát

Egy bár­ból tá­vo­zott a lab­da­rúgó, ami­kor tá­ma­dás érte. Or­vost kel­lett hívni hozzá.

Egy bár­ból tá­vo­zott a lab­da­rúgó, ami­kor tá­ma­dás érte. Or­vost kel­lett hívni hozzá.

Váratlan, kirúgták Hódi Pamela szerelmét

Váratlan, kirúgták Hódi Pamela szerelmét

Nem ját­szott ta­vas­szal a baj­no­kin.

A 29 éves kö­zép­pá­lyás áp­ri­lis eleje óta nem lé­pett pá­lyára az NB I 6. he­lyén vég­zett bor­sodi csa­pat­ban. Nem ját­szott ta­vas­szal a baj­no­kin.

Áll a bál, vibrátorral szúrták ki a bajnoknők szemét

Áll a bál, vibrátorral szúrták ki a bajnoknők szemét

Ilyet még nem lát­tak.

Fel­há­bo­rod­tak a sértő dí­ja­zá­son a spa­nyol fal­lab­da­ver­seny női győz­te­sei. Ilyet még nem lát­tak. Min­d­annyian vissza­ad­ták a sze­xista aján­dé­kot.

Újabb siker, két magyar került be a topliga álomcsapatába

Újabb focista siker, két magyar labdarúgósztár is bekerült a topliga álomcsapatába

Két ma­gyar lab­da­rúgó is be­ke­rült a német baj­nok­ság álom­csa­pa­tába.

Két ma­gyar lab­da­rúgó is be­ke­rült a német baj­nok­ság álom­csa­pa­tába. S hogy kikre le­he­tünk mél­tán büsz­kék? Máris el­árul­juk, s friss mér­le­gük­ről is le­ránt­juk a lep­let!

Eldőlt, ők közvetítik a Forma-1-es futamot

Eldőlt, ők közvetítik a Forma-1-es futamot

Az eddig szak­ko­men­tá­tor­ként dol­gozó Wéber Gábor fogja köz­ve­tí­teni a hét­végi Forma-1-es Nagy­dí­jat az M4 Spor­ton.

Az eddig szak­ko­men­tá­tor­ként dol­gozó Wéber Gábor fogja köz­ve­tí­teni a hét­végi Forma-1-es Nagy­dí­jat az M4 Spor­ton.

Budapestre jön a Real Madrid világsztárja

Budapestre jön a Real Madrid világsztárja

Jú­ni­us­ban egy igazi vi­lág­sztár lép pá­lyára Bu­da­pes­ten. A Real Mad­rid lab­da­rú­gója a ma­gyar vá­lo­ga­tott ellen küzd­het.

Jú­ni­us­ban egy igazi vi­lág­sztár lép pá­lyára Bu­da­pes­ten. A Real Mad­rid lab­da­rú­gója a ma­gyar vá­lo­ga­tott ellen küzd­het.

Jókora elvárás, Dzsudzsáknak üzent Marco Rossi

Jókora elvárás, Dzsudzsáknak üzent Marco Rossi

Jú­ni­us­ban két Eb-se­lej­tező kö­vet­ke­zik.

Jú­ni­us­ban két Eu­rópa-baj­noki se­lej­tező vár a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tottra. Marco Rossi szö­vet­ségi ka­pi­tány Dzs­u­dzsák Ba­lázs sze­re­pé­ről be­szélt.

Súlyos blama, totális csődöt mondott a Real Madrid

Súlyos blama, totális csődöt mondott a Real Madrid

Po­csék tel­je­sít­ményt nyúj­tot­tak.

Minél előbb sze­ret­nék el­fe­lej­teni a most véget ért sze­zont a Real Mad­rid­nál. Po­csék tel­je­sít­ményt nyúj­tott a spa­nyol lab­da­rúgó-csa­pat.

Kirúghatja a főbérlőt a Honvéd focicsapata

Kirúghatja a főbérlőt a Honvéd focicsapata

Három csa­pat az éle­té­ért küzd ma az NB I-ben.

Három csa­pat az éle­té­ért küzd ma az NB I-ben. A leg­na­gyobb baj­ban az MTK van.

Eldőlt, ennek biztosan nem fognak örülni a Fradi-szurkolók

Eldőlt, ennek biztosan nem fognak örülni a Fradi-szurkolók

Ivan Petr­jak a Vi­di­ben foly­tatja.

A Mol Vidi FC hi­va­ta­los hon­lap­ján je­len­tette be az ukrán Ivan Petr­jak szer­ződ­te­té­sét, aki az idei sze­zont a Fe­renc­vá­ros­nál töl­tötte köl­csön­ben.

Áll a bál a sportvilágban, műpénisszel csalt az olimpia sztárja

Áll a bál a sportvilágban, műpénisszel csalt az olimpia sztárja

Érmet nyert At­hén­ban, pedig va­ló­já­ban pá­lyára sem lép­he­tett volna.

Ön­élet­rajzi köny­vé­ben bo­rí­tott. Érmet nyert At­hén­ban, pedig va­ló­já­ban pá­lyára sem lép­he­tett volna.

Botrány a meccsen, szurkoló rugdosta a focistát

Botrány a meccsen, szurkoló rugdosta a focistát

Sú­lyos ese­tet rög­zí­tet­tek a ka­me­rák.

Sú­lyos ese­tet rög­zí­tet­tek a ka­me­rák egy ang­liai lab­da­rúgó mér­kő­zé­sen.

Brutális számla, 1 millióért ittak alkoholt a focisták

Brutális számla, 1 millióért ittak alkoholt a focisták

Ko­moly bulit ren­dez­tek.

Ko­moly bulit ren­dez­tek azok a lab­da­rú­gók, akik 1 mil­lió fo­rint­nak meg­fe­lelő össze­get mu­lat­tak el.

Most érkezett, sztárcsatárral erősít a Real Madrid

Most érkezett, sztárcsatárral erősít a Real Madrid

Máris meg­kezdte az erő­sí­tést a Real Mad­rid lab­da­rúgó-csa­pata a kö­vet­kező idényre.

Máris meg­kezdte az erő­sí­tést a Real Mad­rid lab­da­rúgó-csa­pata a kö­vet­kező idényre.

Érdekes pletyka kering a neten a Vidi edzőjéről

Érdekes pletyka kering a neten a Vidi edzőjéről

Ni­ko­li­csot a Lech Poz­nan­nal hoz­ták hírbe. A len­gye­lek már lé­pé­se­ket is tet­tek a szerb szak­em­ber irá­nyába.

Marko Ni­ko­li­csot a Lech Poz­nan­nal hoz­ták hírbe. A len­gye­lek már lé­pé­se­ket is tet­tek a szerb szak­em­ber irá­nyába.

Marco Rossi is felfigyelt rájuk: ők lehetnek a jövő sztárjai

Marco Rossi is felfigyelt rájuk: ők lehetnek a jövő sztárjai

Tel­jes mér­ték­ben fe­lül­múlta a vá­ra­ko­zást az U17-es ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott az ír­or­szági Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Áll a bál, Neymart leszólta a saját edzője

Áll a bál, Neymart leszólta a saját edzője

A Paris Saint-Ger­main tré­nere túl őszinte volt.

A Paris Saint-Ger­main tré­nere nincs túl jó vé­le­ménnyel Ney­mar ve­ze­tői ké­pes­sé­ge­i­ről. Belső fe­szült­sé­gek a pá­ri­zsi sztár­klub öl­tö­ző­jé­ben?

Halálos baleset miatt került bajba a rovott múltú világsztár

Halálos baleset miatt került bajba a rovott múltú világsztár

Tra­gé­diát oko­zott az ittas ve­ze­tés. Tiger Woods ki­vé­te­le­sen nem a saját ki­há­gása miatt fe­lel­het.

Tra­gé­diát oko­zott az ittas ve­ze­tés. Tiger Woods ki­vé­te­le­sen nem a saját ki­há­gása miatt fe­lel­het.

Külföldön került rács mögé a fiatal magyar focista

Külföldön került rács mögé a fiatal magyar focista

A 23 éves ka­pust Ang­li­á­ban fog­ták el, de Hol­lan­di­á­ban vet­ték őri­zetbe. Ál­lí­tó­lag az ira­ta­i­val vol­tak gon­dok.

A 23 éves ka­pust Ang­li­á­ban fog­ták el, de Hol­lan­di­á­ban vet­ték őri­zetbe. Ál­lí­tó­lag az ira­ta­i­val vol­tak gon­dok. A klubja egy­előre ki­tart mel­lette.

Döntöttek Dárdai Pál magyar segítőjének jövőjéről

Döntöttek Dárdai Pál magyar segítőjének jövőjéről

Petry Zsolt is tudja, mire szá­mít­hat.

Immár a Her­tha ka­pus­edzője, Petry Zsolt is tudja, mire szá­mít­hat.

Egy matektanár a magyar futball új hőse

Egy matektanár a magyar futball új hőse

Ta­nári dip­lo­mát szer­zett egy­kori gól­ki­rály olim­pi­kon ve­zeti az ifja­kat.

Ta­nári dip­lo­mát szer­zett egy­kori gól­ki­rály olim­pi­kon ve­zeti az U17-es lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon sze­replő ma­gyar vá­lo­ga­tot­tat.

Pénzéhsége miatt mondhat le Pogbáról a Real Madrid

Pénzéhsége miatt mondhat le Pogbáról a Real Madrid

A fran­cia vi­lág­baj­nok ál­lí­tó­lag évi 15 mil­lió eurós fi­ze­tési igénnyel állt elő. Ez még a dús­gaz­dag spa­nyol sztár­csa­pa­tot is meg­ijesz­tette.

A fran­cia vi­lág­baj­nok ál­lí­tó­lag évi 15 mil­lió eurós fi­ze­tési igénnyel állt elő. Ez még a dús­gaz­dag spa­nyol sztár­csa­pa­tot is meg­ijesz­tette.