SPORT

OLDALVONAL

Meglepő dolog történt Madridban, ennyit jelent Cristiano Ronaldo

Meglepő dolog történt Madridban, ennyit jelent Cristiano Ronaldo

A Real Mad­rid 2-0-ra győzte le a Ge­ta­fét.

A Real Mad­rid 2-0-ra győzte le a Ge­ta­fét a spa­nyol lab­da­rúgó-baj­nok­ság első for­du­ló­já­ban.

FRISS HÍREK

Megvan az első, negatív hős lett a magyar válogatott focista

Megvan az első, negatív hős lett a magyar válogatott focista

A Bo­logna hazai pá­lyán 1-0-ra ka­pott ki a SPAL-tól az olasz lab­da­rúgó-baj­nok­ság első for­du­ló­já­ban.

Rossz hír, megsérült a magyar foci legnagyobb reménysége

Rossz hír, megsérült a magyar foci legnagyobb reménysége

Hosszabb ki­ha­gyás vár az után­pót­lás-vá­lo­ga­tott já­té­kosra.

A Red Bull Salz­burg ma­gyar után­pót­lás-vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gó­jára hosszabb ki­ha­gyás vár.

Kezeket fel! Ultrák nyomultak a BL-rájátszásra készülő Vidi edzésére

Kezeket fel! Ultrák nyomultak a BL-rájátszásra készülő Vidi edzésére

Az utóbbi évek leg­fon­to­sabb meccsét játsszák szer­dán a fe­hér­vá­riak.

Az utóbbi évek leg­fon­to­sabb meccsét játsszák szer­dán a fe­hér­vá­riak.

Az utolsó fotó, haldokló kislányáról posztolt az olimpiai bajnok

Az utolsó fotó, haldokló kislányáról posztolt az olimpiai bajnok

Szív­szo­rító képet tett közzé a spor­toló há­zas­pár.

Szív­szo­rító képet tett közzé a há­zas­pár. A többi szü­lőt sze­ret­nék fi­gyel­mez­tetni tra­gi­kus tör­té­ne­tük­kel.

Messi kilenc évet várt erre, történelmi tettet vitt véghez

Messi kilenc évet várt erre, történelmi tettet vitt véghez

A Bar­ce­lona jól kezdte az idényt.

A Bar­ce­lona jól kezdte az idényt a spa­nyol lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban, 3-0-ra győzte le az Ala­vést. Ismét Messi lőtte a ju­bi­le­umi ta­lá­la­tot.

Doll kiakadt, változások jöhetnek a Fradinál

Doll kiakadt, változások jöhetnek a Fradinál

Né­há­nyan el­búj­tak a pá­lyán.

Né­há­nyan el­búj­tak a pá­lyán a zöld-fe­hé­rek ve­ze­tő­edzője sze­rint. A Fe­renc­vá­ros to­vábbra is ve­ret­le­nül ve­zeti a lab­da­rúgó NB I ta­bel­lá­ját.

Újabb csapás érte a száműzött magyar válogatott focistát

Újabb csapás érte a száműzött magyar válogatott focistát

A 25 éves csa­tár az előző sze­zon­ban a Di­ós­győr egyik leg­jobbja volt, 31 baj­no­kin 10 gólt szer­zett. A má­so­dik csa­pat­hoz küld­ték az előző héten.

A 25 éves csa­tár az előző sze­zon­ban a Di­ós­győr egyik leg­jobbja volt, 31 baj­no­kin 10 gólt szer­zett. A má­so­dik csa­pat­hoz küld­ték az előző héten.

Erre várt mindenki, ekkor játsszák a szezon meccsét Magyarországon

Erre várt mindenki, ekkor játsszák a szezon meccsét Magyarországon

Egé­szen a kö­vet­kező év má­so­dik nap­jáig kell várni a der­bire.

Egé­szen a kö­vet­kező év má­so­dik nap­jáig kell várni a der­bire. Le­zá­rul­tak az egyez­te­té­sek az idő­pont­ról.

Váratlan fordulat, újra magyar válogatott lehet a világ legjobbja

Váratlan fordulat, újra magyar válogatott lehet a világ legjobbja

A már vissza­vo­nult Gör­bicz Anita nem zár ki sem­mit az olim­pi­á­val kap­cso­lat­ban.

Nagy a baj, eltiltották a sporttól a foci-vb egyik hősét

Nagy a baj, eltiltották a sporttól a foci-vb egyik hősét

Alap­em­ber volt a vb-ezüst­ér­mes hor­vát lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­ban. A nyá­ron iga­zolta le a Milan.

Alap­em­ber volt a vb-ezüst­ér­mes hor­vát lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­ban. A nyá­ron iga­zolta le a Milan. To­vábbi vizs­gá­la­tok vár­nak a já­té­kosra.

Érzelmes búcsú, így köszönt el csapattársától a magyar sztársportoló

Érzelmes búcsú, így köszönt el csapattársától a magyar sztársportoló

Hanga Ádám ta­valy nyá­ron iga­zolt a Bar­ce­lo­ná­hoz.

Hanga Ádám ta­valy nyá­ron iga­zolt a Bar­ce­lo­ná­hoz. Egy évet játsz­ha­tott együtt a le­gen­dás ka­pi­tánnyal.

Áll a bál Schumacher körül, cáfol a menedzser és a sajtós

Áll a bál Schumacher körül, cáfol a menedzser, tagad a sajtós

Fél­re­ér­tésre épült a hír­cu­nami?

Fél­re­ér­tésre épült az egész vi­lá­gon vé­gig­söprő hír­cu­nami? Rosszul for­dít­hat­ták a spa­nyol pol­gár­mes­ter sza­vait.

Mindenki nyer a Vidi főtáblájával

Mindenki nyer a Vidi főtáblájával

Az egész ma­gyar lab­da­rú­gás na­gyot nyert.

Az egész ma­gyar lab­da­rú­gás na­gyot nyert azzal, hogy a Vidi biz­to­sí­totta a he­lyét az egyik eu­ró­pai kupa cso­port­kö­ré­ben. A Baj­no­kok Li­gája fő­táb­lá­jára jutás lenne az iga­zán nagy szen­zá­ció.

Hatalmas botrány, ezt nem hagyja annyiban a magyar szövetség

Hatalmas botrány, ezt nem hagyja annyiban a magyar szövetség

Köz­le­mény­ben re­a­gál­tak.

Filip Desz­po­tovszki su­nyi­sága miatt ka­pott ki a ma­gyar férfi röp­labda-vá­lo­ga­tott. Köz­le­ményt adott ki a Ma­gyar Röp­labda Szö­vet­ség.

Világsztár toppant be Dárdai Pál csapatához, ajándék is volt nála

Világsztár toppant be Dárdai Pál csapatához, ajándék is volt nála

Ber­lin­ben járt Ro­nal­dinho.

Ro­nal­dinho kü­lön­le­ges ci­pők­kel lepte meg a Her­tha fut­bal­lis­tá­ját.

Nincs kegyelem, azonnal kirúgták az NB I-es focistát

Nincs kegyelem, azonnal kirúgták az NB I-es focistát

A Fe­renc­vá­ros ellen ka­pott piros lapot az ukrán fo­cista, emi­att tá­vo­zik a ma­gyar él­vo­nal­ból.

A Fe­renc­vá­ros ellen ka­pott piros lapot az ukrán fo­cista, emi­att tá­vo­zik a ma­gyar él­vo­nal­ból. Az MLSZ négy hó­napra el­til­totta az eset után.

Mellbevágó döntést hozott a magyar focitehetség

Mindenki ledöbbent: mellbevágó döntést hozott a magyar focitehetség

Tor­vund meg­lepő helyre iga­zolt.

Tor­vund Ale­xan­der a nor­vég har­mad­osz­tályba iga­zolt. Előtte Ang­li­á­ban és Né­met­or­szág­ban pró­bált csa­pa­tot ta­lálni.

Ennyi volt, elküldték a magyar focistát a külföldi csapattól

Ennyi volt, elküldték a magyar focistát a külföldi csapattól

Az új sze­zon­ban már nem szá­mol­nak a Hon­véd­től ér­ke­zett kö­zép­pá­lyás­sal. Új klub után néz­het.

Az új sze­zon­ban már nem szá­mol­nak a Hon­véd­től ér­ke­zett kö­zép­pá­lyás­sal. A má­sod­osz­tály­ban 14 mér­kő­zé­sen lé­pett pá­lyára.

Segít a Tippmixpro, itt láthatod élőben Cristiano Ronaldo meccsét

Segít a Tippmixpro, itt láthatod élőben Cristiano Ronaldo meccsét

A por­tu­gál sztár a hét­vé­gén mu­tat­ko­zik be tét­meccsen. Vajon nyerni fog a Ju­ven­tus?

Vérfürdő a pályán: meccs közben lőttek agyon egy futballistát

Vérfürdő a pályán: meccs közben lőttek agyon egy futballistát

Biz­tosra men­tek a tá­ma­dók.

Az ama­tőr já­té­kos a meccs előtti napon bal­hé­zott össze a fegy­ve­res tá­ma­dók­kal, akik aztán egy 19 éves fiúit is el­ra­bol­tak. Sze­ren­csére őt el­en­ged­ték.

Meglepő, elárulta titkát a fiatal magyar sportolónő

Meglepő, elárulta titkát a fiatal magyar sportolónő

A glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon a ma­gyar csa­pat egyik leg­jobbja volt. 400 és 800 gyor­son ezüst, 1500 gyor­son bronz­ér­met szer­zett.

A glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon a ma­gyar csa­pat egyik leg­jobbja volt. 400 és 800 gyor­son ezüst, 1500 gyor­son bronz­ér­met szer­zett.

Itt a titok, ez kellett a Vidi csodájához

Itt a titok, ez kellett a Vidi csodájához

Ez a köz­já­ték is kel­lett a si­ker­hez? A görög AEK Athén lesz a fe­hér­vá­riak kö­vet­kező el­len­fele. Az már biz­tos, hogy a BL-ben vagy az El-ben fő­táb­lás lesz a ma­gyar baj­nok.

Ez a köz­já­ték is kel­lett a si­ker­hez? A görög AEK Athén lesz a fe­hér­vá­riak kö­vet­kező el­len­fele. Az már biz­tos, hogy a BL-ben vagy az El-ben fő­táb­lás lesz a ma­gyar baj­nok.

Most jelentette be: Kiszáll a Forma-1-ből a világbajnok sportoló

Most jelentette be: Kiszáll a Forma-1-ből a világbajnok sportoló

"El­jött az idő, hogy to­vább­lép­jek."

"El­jött az idő, hogy vált­sak és to­vább­lép­jek." Most már biz­tos, hogy nem foly­tatja to­vább.

Most érkezett: válságos állapotban a magyar válogatott sportoló

Most érkezett: válságos állapotban a magyar válogatott sportoló

Szom­ba­ton egy mo­tor­csó­nak­ról ug­rott a Ti­szába. Au­gusz­tus 9-én arany­ér­met szer­zett.

Ennyit ér az NB I! Fapados brazilok, olcsó légiósok szállták meg a bajnokságot

Ennyit ér az NB I! Fapados brazilok, olcsó légiósok szállták meg a bajnokságot

Egy ma­gyar fo­cista árá­ból három bra­zilt tud­nak meg­vá­sá­rolni

Meg­döb­bentő ki­je­len­tést tett Ré­vész At­tila, az NB I-es Kis­várda szak­mai igaz­ga­tója. Ál­lí­tása sze­rint egy ma­gyar fo­cista árá­ból három bra­zilt tud­nak meg­vá­sá­rolni. Ezért is van az, hogy je­len­leg 17 lé­giós erő­síti a baj­nok­ság­ban 0 pon­tos újon­cot.

Komoly büntetés, száműzték az NB I-es focistát

Komoly büntetés, száműzték az NB I-es focistát

A Fe­renc­vá­ros el­leni baj­noki 32. per­cé­ben ál­lí­tot­ták ki. A Kis­várda ezt kö­ve­tően két gólt is ka­pott a zöld-fe­hé­rek­től.

A Fe­renc­vá­ros el­leni baj­noki 32. per­cé­ben ál­lí­tot­ták ki. A Kis­várda ezt kö­ve­tően két gólt is ka­pott a zöld-fe­hé­rek­től.

Nincs kegyelem, döntés született a gyerekmolesztáló rém ügyében

Nincs kegyelem, döntés született a gyerekmolesztáló rém ügyében

A Cel­tic ko­rábbi fut­ball­edzője három éven át zak­latta kis­korú ál­do­za­tát.

A Cel­tic ko­rábbi fut­ball­edzője három éven át zak­latta ál­do­za­tát. Most sú­lyos bün­te­tést ka­pott.

Rossz hír jött Rossinak, Gulácsi kikerül a kapuból

Rossz hír jött Rossinak, Gulácsi kikerül a kapuból

Azért nem biz­tos, hogy ez baj!

Ta­valy ki­rob­bant­ha­tat­lan volt a lip­csei kez­dő­csa­pat­ból, de most... Azért nem biz­tos, hogy ez baj!

Kiderült, ennyi pénzt keresett a magyar sztár az úszó Eb-n

Kiderült, ennyi pénzt keresett a magyar sztár az úszó Eb-n

Ko­moly ju­tal­mat ka­pott.

Ra­sovszky Kris­tóf két arany­érem mel­lett egy ezüs­töt is nyert a glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. Ké­sely Ajna kapta a má­so­dik leg­na­gyobb össze­get.

Váratlan fordulat, jó hírt kapott a súlyos beteg magyar sportoló

Váratlan fordulat, jó hírt kapott a súlyos beteg magyar sportoló

Tóth Ró­bert au­gusz­tus 20-án utaz­hat Né­met­or­szágba. Egy egész or­szág fo­gott össze érte.

Jakabos dögös ruhában villantotta meg a hasát

Jakabos Zsuzsanna dögös ruhában villantotta meg a hasát

Jól érzi magát a szexi úszónő.

Az Eu­rópa-baj­nok­ság után Orosz­or­szág­ban vezet le az egyik leg­­­sze­­xibb ma­­gyar úszónő.

Intenzív osztályon ápolják Ronaldót, az orvosok harcolnak érte

Intenzív osztályon ápolják Ronaldót, az orvosok harcolnak érte

A vi­lág­baj­nok fo­cista tü­dő­gyul­la­dást ka­pott nya­ra­lása alatt.

A vi­lág­baj­nok fo­cista tü­dő­gyul­la­dást ka­pott nya­ra­lása alatt.

Undorító dolgot tett a fociedző, ezt miért engedik?

Undorító dolgot tett a fociedző, ezt miért engedik?

Ma­u­ri­zio Sar­ri­nak meg­til­tot­ták a do­hány­zást. Nem ké­sett a Chel­sea mes­te­ré­nek vá­la­sza.

Robbanhat a bomba Messiék miatt, ebből botrány lesz

Robbanhat a bomba Messiék miatt, ebből botrány lesz

El sem kez­dő­dött a spa­nyol fo­ci­baj­nok­ság, de máris áll a bál.

Lecsaptak a rendőrök: drogbotrányba keveredett a balhés focista

Lecsaptak a rendőrök: drogbotrányba keveredett a balhés focista

An­to­nio Cal­la­way dup­lán rosszul járt, mivel a jog­si­já­val is gond volt.

An­to­nio Cal­la­way dup­lán rosszul járt, mivel a jog­si­já­val is gond volt.

Döbbenet: szörnyű balesetben halt meg három magyar fociszurkoló

Döbbenet: szörnyű balesetben halt meg három magyar fociszurkoló

Pén­tek este tör­tént a tra­gé­dia, ami­kor a Vidi meccsé­ről tar­tot­tak ha­za­felé.

Még pén­tek este tör­tént a tra­gé­dia, ami­kor a Vi­deo­ton meccsé­ről tar­tot­tak ha­za­felé.

Ez igen, Cristiano Ronaldo brutális izmokat villantott

Begerjedtek a nők: Cristiano Ronaldo brutális izmokat villantott

Az ered­mény ön­ma­gáért be­szél.

A por­tu­gál fut­ball­sztár ke­mé­nyen be­fe­szí­tette a bi­cep­szét. Az ered­mény ön­ma­gáért be­szél.

Nagy volt a pánik Berlinben, tűzoltók lepték el az utcákat

Nagy volt a pánik Berlinben, tűzoltók lepték el az utcákat

Gáz­szi­vár­gás miatt ri­asz­tot­ták őket.

Gáz­szi­vár­gás miatt so­káig nem in­dít­hat­ták el a gya­logló ver­se­nye­ket az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. Sze­ren­csére meg­ol­dó­dott a prob­léma.

Atyaég, mindenki a műsorvezetőnő melleiről beszél

Atyaég, mindenki a műsorvezetőnő melleiről beszél

Nehéz szó nél­kül hagyni a nép­szerű mű­sor­ve­ze­tőnő új vi­de­ó­ját az Ins­tag­ra­mon.

Nehéz szó nél­kül hagyni a nép­szerű mű­sor­ve­ze­tőnő új vi­de­ó­ját az Ins­tag­ra­mon.

Hivatalos, újabb sztárfocista hagyta el a Real Madridot

Nincs több pletyka: újabb sztárfocista hagyta el a Real Madridot

Egye­lőre csak köl­csönbe tá­vo­zik Theo Her­nán­dez, aki a több já­ték­le­he­tő­ség miatt vál­tott.

Egye­lőre csak köl­csönbe tá­vo­zik Theo Her­nán­dez, aki a több já­ték­le­he­tő­ség miatt vál­tott.

Sosem találod ki, minek tanult Verrasztó Dávid

Sosem találod ki, minek tanult Verrasztó Dávid

Az úszás mel­lett más­hoz is ért.

A 29 éves Ver­rasztó Dávid neve az utóbbi évek­ben össze­forrt a bot­rá­nyok­kal. Az úszás mel­lett más­hoz is na­gyon ért a klasszis spor­toló.

Visszatért a lelátóra a megkéselt magyar focidrukker

Visszatért a lelátóra a megkéselt magyar focidrukker

Az MTK sta­di­on­já­ban fo­tóz­ták le.

A ta­va­lyi, Fe­renc­vá­ros-Deb­re­cen mér­kő­zé­sen ké­sel­ték meg a zöld-fe­hé­rek ko­rábbi ve­zér­szur­ko­ló­ját. AZ MTK sta­di­on­já­ban fo­tóz­ták le.

Megdöbbentő vallomás: erre a férfira kattant rá Andy Murray

Megdöbbentő vallomás: erre a férfira kattant rá Andy Murray

Az olim­piai baj­nok te­ni­szező be­val­lotta, kivel ran­dizna, ha meleg lenne.

Az olim­piai baj­nok te­ni­szező be­val­lotta, kivel ran­dizna, ha meleg lenne. A vá­lasz­tá­sát meg is in­do­kolta.

Félti a családját, nem focizik a magyar válogatott játékos

Félti a családját, nem focizik a magyar válogatott játékos

Elek Ákos ős­szel hagyja ki a nem­zeti együt­tes meccseit. Dön­té­sét meg­ér­tette Marco Rossi.

Elek Ákos ős­szel hagyja ki a nem­zeti együt­tes meccseit. Dön­té­sét meg­ér­tette Marco Rossi.

Szomorú hírt közölt a szövetség: álmában hunyt el a magyar világbajnok

Szomorú hírt közölt a szövetség: álmában hunyt el a magyar világbajnok

A Ma­gyar Kajak-kenu Szö­vet­ség pén­te­ken je­len­tette be a hon­lap­ján.

A Ma­gyar Kajak-kenu Szö­vet­ség pén­te­ken arról szá­molt be a hon­lap­ján, hogy a sport­em­bert ál­má­ban érte a halál.

Elfogyott a türelem, száműzték a magyar válogatott focistát

Elfogyott a türelem, száműzték a magyar válogatott focistát

Busai At­ti­lára sem szá­mí­ta­nak.

Az első két for­du­ló­ban még pá­lyára lé­pett az NB I idei sze­zon­já­ban. Busai At­ti­lára sem szá­mí­ta­nak a to­váb­bi­ak­ban a Di­ós­győr­nél.

Ömlött a vér, kegyetlenül elbántak a bíróval Ausztriában

Ömlött a vér, kegyetlenül elbántak a bíróval Ausztriában

Sö­rös­po­hár­ral tá­madt egy szur­koló.

Graz­ban sö­rös­po­hár­ral dob­ták fejbe a part­jel­zőt, aki azon­nal el­te­rült a föl­dön. A meccset is félbe kel­lett sza­kí­tani, az ügy­nek biz­to­san lesz foly­ta­tása.

Szörnyű hír érkezett: legyőzte a leukémia a közkedvelt sportolót

Szörnyű hír érkezett: legyőzte a leukémia a közkedvelt sportolót

Két kis­lányt ha­gyott hátra.

Jar­rod Lyle két­szer túl­élte a sú­lyos be­teg­sé­get, har­mad­szorra nem si­ke­rült. Két kis­lányt ha­gyott hátra az auszt­rál gol­fozó, aki mind­össze 36 évet élt.

Most érkezett, elhunyt a magyar kézilabda-klasszis

Most érkezett, elhunyt a magyar kézilabda-klasszis

Két­szer nyert EHF-kupát.

Két­szer nyert EHF-kupát a klub­csa­pa­tá­val a ki­váló jobb­szélső, aki au­gusz­tus 13-án lett volna 45 éves.

Dárdai Palkó elárulta, a kertjükben játszik Ibrahimovic

Dárdai Palkó elárulta, a kertjükben játszik Ibrahimovic

Táv­lati cél a Bun­des­liga-szen­zá­ció.

Ap­já­hoz fű­ződő bo­nyo­lult vi­szo­nyá­ról val­lott Dár­dai Pál leg­idő­sebb fia. Táv­lati cél a Bun­des­liga-szen­zá­ció.

Shane Tusup magasról tesz Hosszú sikereire

Shane Tusup magasról tesz Hosszú Katinka sikereire

Hosszú Ka­tinka egyet­len érmet szer­zett a glas­gow-i úszó Eb-n.

Hosszú Ka­tinka egyet­len érmet szer­zett a glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Hosszú Katinka legyilkolta ellenfeleit, nem is akárhol

Hosszú Katinka legyilkolta ellenfeleit, nem is akárhol

A ma­gyar úszónő az utóbbi évek­ben hoz­zá­szo­kott va­la­mi­hez, ami most nincs.

A ma­gyar úszónő az utóbbi évek­ben hoz­zá­szo­kott va­la­mi­hez, ami most nincs.

Szörnyű tragédia: autóbalesetben vesztette életét a világbajnok sportoló

Szörnyű tragédia: autóbalesetben vesztette életét a világbajnok sportoló

Árokba zu­hant a ko­csi­já­val Ni­cho­las Bett. A vi­lág­baj­nok ke­nyai gát­futó a hely­szí­nen be­le­halt a sé­rü­lé­se­ibe. 28 évet élt.

Cristiano Ronaldo dobta a menyasszonyát

Cristiano Ronaldo dobta a menyasszonyát

Nem bánt kesz­tyűs kéz­zel vele.

A Ju­ven­tus új já­té­kosa, aki egy­előre még nem lé­pett pá­lyára az olasz csa­pat­tal, nem bánt kesz­tyűs kéz­zel a ba­rát­nő­jé­vel, Ge­or­gina Rod­ri­guez­zel.

Életeket mentett, háborús hős a sztáredző nagypapája

Életeket mentett, háborús hős a sztáredző nagypapája

El­ké­pesztő tör­té­ne­tet osz­tott meg a nagy­pa­pá­já­ról az angol Chel­sea lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nak tré­nere.

El­ké­pesztő tör­té­ne­tet osz­tott meg a nagy­pa­pá­já­ról az angol Chel­sea lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nak olasz szár­ma­zású tré­nere, Ma­u­ri­zio Sarri. Az edző fel­me­nője ugyanis az éle­tét koc­káz­tatva búj­ta­tott és se­gí­tett két ame­ri­kai ka­to­nát is a II. vi­lág­há­ború ide­jén.

Újra szólt a magyar himnusz az úszó Eb-n, szenzációs siker

Újra szólt a magyar himnusz az úszó Eb-n, szenzációs siker

Ra­sovszky Kris­tóf szinte végig ve­zetve lett arany­ér­mes.

Ra­sovszky Kris­tóf szinte végig ve­zetve lett arany­ér­mes.

Váratlan fordulat, Hosszú Katinka visszalépett az úszó Eb-n

Váratlan fordulat, Hosszú Katinka visszalépett az úszó Eb-n

Az Iron Lady 100 méter háton a ne­gye­dik lett, 200 ve­gye­sen be­ju­tott a dön­tőbe.

Súlyos betegségéről vallott Serena Williams

Súlyos betegségéről vallott Serena Williams

Sú­lyos lelki prob­lé­má­val küzd.

Sú­lyos lelki prob­lé­má­val küzd nap­ja­ink egyik leg­jobb te­ni­sze­ző­nője. A nem­rég édes­anyává vált Se­rena Wil­li­ams őszin­tén be­szélt a gond­ja­i­ról.

Most érkezett, elhunyt a legendás klasszis gólrekorder

Most érkezett, elhunyt a legendás klasszis gólrekorder

Szá­mos csú­csot tart az ame­ri­kai Chi­cago Black­hawks egy­kori jég­ko­ron­go­zója.

Szá­mos csú­csot tart az ame­ri­kai Chi­cago Black­hawks egy­kori jég­ko­ron­go­zója. Sport­tel­je­sít­mé­nyeit egé­szen kü­lön­le­ges el­is­me­ré­sek­kel ju­tal­maz­ták, sok já­té­kos szá­mára va­lódi pél­da­kép volt a férfi, aki­nek szob­rot is ál­lí­tot­tak. A sport­em­ber 2015 óta de­men­ci­á­val küz­dött.

Levetkőzött, az öltözőben terpeszt a kerek mellű teniszklasszis

Levetkőzött, az öltözőben terpeszt a kerek mellű teniszklasszis

Jel­ina Sz­vi­to­lina a te­nisz­pá­lyán már ko­moly si­ke­re­ket ara­tott.

Jel­ina Sz­vi­to­lina a te­nisz­pá­lyán már ko­moly si­ke­re­ket ara­tott, de úgy fest, hogy a ka­mera előtt sem jön za­varba. Még akkor sem, ha a róla ké­szült fel­vé­te­le­ken ko­moly hang­súlyt kap­nak a for­más ido­mai. Fo­tóit látva ga­ran­tál­tan tátva marad a szánk.

Hatalmas bravúr, újabb érmet nyert a magyar úszás nagy reménysége

Hatalmas bravúr, újabb érmet nyert a magyar úszás nagy reménysége

Meg­van a má­so­dik érme a fel­nőt­tek kö­zött vi­lág­ver­se­nyen.

Meg­van a má­so­dik érme a fel­nőt­tek kö­zött vi­lág­ver­se­nyen. Meg­dön­tötte az egyéni csú­csát is.

Na végre, visszatért csapatához a magyar válogatott focista

Na végre, visszatért csapatához a magyar válogatott focista

A csa­tár két évig sze­re­pelt ko­ráb­ban a klub­ban, imád­ták a szur­ko­lók és a ve­ze­tők is.

Doll mindent elmondott, emiatt lehet bajban a magyar focicsapat

Doll mindent elmondott, emiatt lehet bajban a magyar focicsapat

A ma­gyar baj­nok kedd este a Malmö ott­ho­ná­ban lép pá­lyára a Baj­no­kok Li­gája har­ma­dik se­lej­te­ző­kö­ré­ben.

Szenzációs hírt kaptunk, igazi legendák jönnek Magyarországra

Szenzációs hírt kaptunk, igazi legendák jönnek Magyarországra

Jön Basso és Con­ta­dor is! A ke­rék­pár­sport igazi vi­lág­sztár­jait vonzza ha­zánkba a Tour de Hong­rie.

Életveszélyben volt, lemondott az életéről az Újpest egykori sztárja

Életveszélyben volt, lemondott az életéről az Újpest egykori sztárja

Élet­ve­szé­lyes fer­tő­zést ka­pott az Új­pest ko­rábbi lab­da­rú­gója, aki a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban is sze­re­pelt.

Kapás Bogi átvert mindenkit, ez lett belőle

Kapás Bogi átvert mindenkit, ez lett belőle

Ek­kora haj­rát még nem lát­tunk az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. Meg­van a má­so­dik ma­gyar arany.

Ek­kora haj­rát még nem lát­tunk az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. Meg­van a má­so­dik ma­gyar arany.

Kizárták a magyar csapatot az úszó Eb-ről

Kizárták a magyar csapatot az úszó Eb-ről

A má­so­dik fu­tam­ban in­dult a ma­gyar mix­váltó.

A má­so­dik fu­tam­ban in­dult a ma­gyar mix­váltó. Utó­lag zár­ták ki a Balog Gábor, Sz­tan­ko­vics Anna, Ver­rasztó Eve­lin, Kozma Do­mi­nik né­gyest.

Szenzációs döntő, megvan az első magyar arany az úszó Eb-n

Szenzációs döntő, megvan az első magyar arany az úszó Eb-n

Ken­de­resi a leg­jobb idő­vel ju­tott be a dön­tőbe, Milák a má­so­dik he­lyen.

Itt tűnt fel a magyar fociválogatott kapitánya, kit figyelhetett?

Itt tűnt fel a magyar fociválogatott kapitánya, kit figyelhetett?

A Nagy­er­dei Sta­di­on­ban fo­tóz­ták le az olasz tré­nert.

A Nagy­er­dei Sta­di­on­ban fo­tóz­ták le az olasz tré­nert. A Deb­re­cen 2-0-ra győ­zött a Di­ós­győr ellen.

Hihetetlen mezben lépett pályára a világrekordért igazolt kapus

Hihetetlen mezben lépett pályára a világrekordért igazolt kapus

A Li­ver­pool szom­ba­ton 5-0-ra győzte le a Na­po­lit.

A Li­ver­pool 5-0-ra győzte le a Na­po­lit. Kez­dő­ként lé­pett pá­lyára a bra­zil há­lóőr, vé­gig­védte a ta­lál­ko­zót.

Rányitottak, bugyi nélkül sokkol a kerek mellű bombázó

Rányitottak, bugyi nélkül sokkol a kerek mellű bombázó

Mia Grayt tel­je­sen mez­te­le­nül lát­ták.

Mia Gray a szo­bá­já­ban sür­gött-for­gott, ami­kor rá­nyi­tot­tak. Tel­je­sen mez­te­le­nül lát­ták.

Új barátnője van a sztárnak, ilyen bombázó után mindenki megfordul

Új barátnője van a sztárnak, ilyen bombázó után mindenki megfordul

A Ful­ham új ka­pusa egy olyan spa­nyol hölggyel jár, aki a vi­lág­szépe vi­a­da­lon is részt vett.

Merész vélemény, Schumacherről árulkodott az F1-es legenda

Merész vélemény, Schumacherről árulkodott az F1-es legenda

Nem tett la­ka­tot a szá­jára Mi­chael Schu­m­a­cher egy­kori ri­vá­lisa.

Nem tett la­ka­tot a szá­jára Mi­chael Schu­m­a­cher egy­kori Forma-1-es ri­vá­lisa.

Folytatná szenzációs sorozatát a Ferencváros

Folytatná szenzációs sorozatát a Ferencváros

A Ha­la­dást fo­gad­ják a zöld-fe­hé­rek.

A leg­utóbb 21 hazai mér­kő­zé­sen ve­ret­len ma­radt a Doll-csa­pat a lab­da­rúgó NB I-ben. Szom­bat este a Ha­la­dást fo­gad­ják a zöld-fe­hé­rek.

Megszületett a brit sztár második gyermeke

Gólyahír, megszületett a világhírű brit sztár második gyermeke

Chris Froome újra apuka lett.

Chris Froome újra apuka lett, ez­út­tal kis­lá­nya szü­le­tett a klasszis brin­gás­nak.

Meglepő, visszatér az NB I-be a korábbi gólkirály

Meglepő, visszatér az NB I-be a korábbi gólkirály

Közel 200 baj­no­kit ját­szott pá­lya­fu­tása során az NB I-ben. A hét­vé­gén mu­tat­koz­hat be új csa­pa­tá­ban.

Közel 200 baj­no­kit ját­szott pá­lya­fu­tása során az NB I-ben. A hét­vé­gén mu­tat­koz­hat be új csa­pa­tá­ban a bra­zil tá­madó.