SPORT

OLDALVONAL
FRISS HÍREK

Hihetetlen, 85 év után történhet ilyen a magyar fociban

Hihetetlen, 85 év után történhet ilyen a magyar fociban

To­vább él a So­rok­sár re­mé­nye.

A Hon­véd hazai pá­lyán 2-1-re győzte le a So­rok­sárt a Ma­gyar Kupa elő­dön­tő­jé­ben. To­vább él a má­sod­osz­tá­lyú csa­pat re­mé­nye a dön­tőre.

Felépült egy kisebb város Budapesten, ez az oka

Felépült egy kisebb város Budapesten, ez az oka

Va­sár­nap­tól újra vi­lág­baj­nok­sá­got ren­dez ha­zánk. Nem is akár­hol.

Va­sár­nap­tól újra vi­lág­baj­nok­sá­got ren­dez ha­zánk. Nem is akár­hol.

Várandós Babos Tímea? Reagált a klasszis teniszező

Várandós Babos Tímea? Reagált a klasszis teniszező

A vi­lág­rang­lista 142. he­lyén álló spor­to­lónő nincs a leg­jobb for­má­ban az utóbbi idő­szak­ban.

A vi­lág­rang­lista 142. he­lyén álló spor­to­lónő nincs a leg­jobb for­má­ban az utóbbi idő­szak­ban. Több pletyka is fel­me­rült Babos Timi kap­csán.

Hatalmas változás történt a magyar sztársportoló életében

Hatalmas változás történt a magyar sztársportoló életében

Szer­dán meg­tar­totta tiszt­újító kül­dött­gyű­lé­sét a Ma­gyar Ké­zi­labda-szö­vet­ség.

Szer­dán meg­tar­totta tiszt­újító kül­dött­gyű­lé­sét a Ma­gyar Ké­zi­labda-szö­vet­ség. Al­el­nök lett Nagy László.

Lemaradt élete nagy pillanatáról a magyar sztár

Őszinte vallomás: lemaradt élete nagy pillanatáról a magyar sztár

Dudás át­aludta kis­lá­nya szü­le­té­sét.

Dudás Mik­lós át­aludta kis­lá­nya szü­le­té­sét. A vi­lág­baj­nok ka­ja­kos na­gyon büszke a sze­rel­mére, aki­nek nincs könnyű dolga.

Nőre támadt a BL-győztes focista, elvitték a rendőrök

Nőre támadt a BL-győztes focista, elvitték a rendőrök

Nicky Butt ke­rült bajba.

A Man­ches­ter Uni­ted ko­rábbi kö­zép­pá­lyása, Nicky Butt oko­zott sé­rü­lést. A nő a kezén szen­ve­dett el egy ap­róbb vá­gást, de nem kel­lett kór­házba vinni.

Elárulta a mentora, mire készül Dárdai Pál

Elárulta a mentora, mire készül Dárdai Pál

Vissza­tér ifi­edző­nek, vagy a profi kar­ri­ert vá­lasztja? Mi­lyen úton indul to­vább a Her­tha BSC ma­gyar tré­nere a nyári me­nesz­tése után?

Vissza­tér ifi­edző­nek, vagy a profi kar­ri­ert vá­lasztja? Mi­lyen úton indul to­vább a Her­tha BSC ma­gyar tré­nere a nyári me­nesz­tése után?

Babos Timi csupa mosoly, nem vették el a kedvét

Babos Timi csupa mosoly, nem vették el a kedvét

A ma­gyar te­ni­szező, Babos Tímea leg­kö­ze­lebb Isz­tam­bul­ban pró­bál ja­ví­tani egyes­ben.

A ma­gyar te­ni­szező, Babos Tímea leg­kö­ze­lebb Isz­tam­bul­ban pró­bál ja­ví­tani egyes­ben.

Váratlan fordulat, Dárdai a Bundesligában maradhat

Váratlan fordulat, Dárdai a Bundesligában maradhat

Ber­lin­ben dön­töt­tek Dár­dai Pál­ról, négy és fél év után nyár­tól már nem ő lesz a Her­tha fo­ci­edzője.

Igazi örömhír, Budapesten nevelhetik Lionel Messi utódját

Igazi örömhír, Budapesten nevelhetik Lionel Messi utódját

Fut­ball­aka­dé­miát indít Bu­da­pes­ten az FC Bar­ce­lona. A 4 és 14 éves gye­re­ke­ket kép­zik majd a ma­gyar fő­vá­ros­ban.

Csodára készül, ezt mondta Lipcsei Péter a Fradiról

Csodára készül, ezt mondta Lipcsei Péter a Fradiról

Egye­düli má­sod­osz­tá­lyú csa­pat­ként ju­tott be a lab­da­rúgó Ma­gyar Kupa elő­dön­tő­jébe a So­rok­sár.

Egye­düli má­sod­osz­tá­lyú csa­pat­ként ju­tott be a lab­da­rúgó Ma­gyar Kupa elő­dön­tő­jébe a So­rok­sár. A 47 éves Fradi-le­genda, Lip­csei Péter által irá­nyí­tott együt­tes a Hon­véd ellen jut­hat be a fi­ná­léba.

Gólyahír, kisbabát vár a magyar úszósztár

Gólyahír érkezett a medence széléről, kisbabát vár az Európa-bajnoki bronzérmes magyar úszósztár

Az Eu­rópa-baj­noki bronz­ér­mes ma­gyar úszónő ha­ma­ro­san vi­lágra hozza kisfiát, ugyan­ak­kor ki­je­len­tette, hogy a ter­hes­sége alatt sem hagyja abba a spor­to­lást.

A jól is­mert úszónő ha­ma­ro­san vi­lágra hozza kisfiát, ugyan­ak­kor ki­je­len­tette, hogy a ter­hes­sége alatt sem hagyja abba a spor­to­lást.

A bugyit is ledobta, meztelenül villant a kerek mellű színésznő

A bugyit is ledobta, meztelenül villant a kerek mellű színésznő

Nora Seg­ura ismét le­vet­kő­zött, ez­út­tal a für­dő­szo­bá­já­ban fo­tóz­ták őt. Remek for­má­ban van.

Nora Seg­ura ismét le­vet­kő­zött, ez­út­tal a für­dő­szo­bá­já­ban fo­tóz­ták őt. Remek for­má­ban van.

Pucér fotókkal bombázzák a csajok a tinisztárt

Pucér fotókkal bombázzák a csajok a tinisztárt

Az új C. Ro­nal­dó­ként em­le­ge­tik.

A fo­ci­tu­dása vagy a mil­li­ár­dok miatt sze­ret­tek belé tö­me­gé­vel a lá­nyok? Őrült össze­get ér, máris az új Cris­ti­ano Ro­nal­dó­ként em­le­ge­tik.

Megszólalt Dárdai, ezt mondta a pletykákról

Megszólalt Dárdai, ezt mondta a pletykákról

A német új­ság­írók már a hétfő dél­előtt ta­lál­koz­tak az edző­vel.

A német új­ság­írók már a hétfő dél­előtti edzés előtt el­kap­ták a Her­tha Ber­lin ma­gyar edző­jét.

Búcsút intettek a gyönyörű magyar sportolólányok

Búcsút intettek a gyönyörű magyar sportolólányok

Remek fel­ké­szü­lé­sen van­nak túl.

Lut­ter Esz­ter és Szom­bat­he­lyi Szandra ha­ma­ro­san el­in­dul­nak Ázsi­á­ból. A ki­váló strand­röp­lab­dá­sok remek fel­ké­szü­lé­sen van­nak túl.

Magyar focisiker külföldön, ünnepelhet a két válogatott játékos

Magyar focisiker külföldön, ünnepelhet a két válogatott játékos

Hol­man Dávid és Guz­mics Ri­chárd csa­pata, a Slo­van meg­nyerte a szlo­vák lab­da­rúgó-baj­nok­sá­got.

Hosszú Katinka megállíthatatlan, rengeteg érmet nyert a hétvégén

Hosszú Katinka megállíthatatlan, rengeteg érmet nyert a hétvégén

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő va­sár­nap két ara­nyat nyert.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő a szom­bati két arany után va­sár­nap is meg­is­mé­telte ezt a bra­vú­ros tel­je­sít­ményt.

Új információk, újra kellett éleszteni a magyar szurkolót?

Új információk, újra kellett éleszteni a magyar szurkolót?

Az új­pesti klub is meg­szó­lalt.

Ko­moly tra­gé­dia is tör­tén­he­tett volna az NB I-es fo­ci­baj­no­kin. Az új­pesti klub is meg­szó­lalt.

Szoboszlai Dominik volt a hős, fantasztikus meccset játszott

Szoboszlai Dominik volt a hős, fantasztikus meccset játszott

A Salz­burg 3-1-re győzte le a Sturm Gra­zot az oszt­rák lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban. Gólt szer­zett a ma­gyar szu­per­te­het­ség.

Hamilton vallott, így élte meg a történelmi diadalt

Hamilton vallott, így élte meg a történelmi diadalt

A most futó évad­ban a má­so­dik, pá­lya­fu­tása során a 75. győ­zel­mét aratta Lewis Ha­mil­ton.

A most futó évad­ban a má­so­dik, pá­lya­fu­tása során a 75. győ­zel­mét aratta Lewis Ha­mil­ton.

Szörnyű baleset, mentő vitte el az újpesti szurkolót a stadionból

Szörnyű baleset, mentő vitte el az újpesti szurkolót a stadionból

A Mol Vidi 2-1-re győzte le hazai pá­lyán az Új­pes­tet a lab­da­rúgó NB I-ben.

A Mol Vidi 2-1-re győzte le hazai pá­lyán az Új­pes­tet a lab­da­rúgó NB I-ben. Meg­sé­rült az egyik druk­ker.

Levetkőztek a lányok, így ünnepelték a bajnokcsapatot

Levetkőztek a lányok, így ünnepelték a bajnokcsapatot

Két jól is­mert mo­dell is le­vet­kő­zött.

Két jól is­mert mo­dell is vet­kő­zés­sel ün­ne­pelte a me­xi­kói fo­ci­csa­pat ku­pa­győ­zel­mét.

Elképesztő, ebből készített mezt a sztárcsapat a rangadóra

Elképesztő, ebből készített mezt a sztárcsapat a rangadóra

Nem min­den­napi sze­re­lés­ben lép majd pá­lyára a Betis a Va­len­cia ellen.

Nem min­den­napi sze­re­lés­ben lép majd pá­lyára a Betis a Va­len­cia ellen a spa­nyol lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Őrület a strandon, meztelenül napozik a nagy mellű szurkolólány

Őrület a strandon, meztelenül napozik a nagy mellű szurkolólány

Sa­mantha Rod­ri­guez ez­út­tal a ten­ger­par­ton vált meg a ru­há­i­tól.

Sa­mantha Rod­ri­guez ez­út­tal a ten­ger­par­ton vált meg a ru­há­i­tól.

Hősként ünneplik a fiatalt, aki keresztbe tett Cristiano Ronaldónak

Hősként ünneplik a fiatalt, aki keresztbe tett Cristiano Ronaldónak

Az Ajax hazai pá­lyán 1-1-es dön­tet­lent ját­szott a Ju­ven­tus­szal a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Budapestre figyelhet Európa, ezt rendezheti a főváros

Budapestre figyelhet Európa, ezt rendezheti a főváros

Áp­ri­lis 15-én jöhet a be­je­len­tés.

A há­rom­he­tes olasz ke­rék­pá­ros kör­ver­seny rajt­jára már több­ször ke­rült sor kül­föl­dön. Áp­ri­lis 15-én jöhet a hi­va­ta­los be­je­len­tés.

Rajongókból lettek tulajdonosok a Honvéd új vezérei

Rajongókból lettek tulajdonosok a Honvéd új vezérei

Szép em­lé­kek után na­gyok a cél­jaik. Nem csak üzlet szá­mukra a He­ming­way­től meg­vá­sá­rolt NB I-es klub.

Szép em­lé­kek után na­gyok a cél­jaik. Nem csak üzlet szá­mukra a He­ming­way­től meg­vá­sá­rolt NB I-es klub.

Új hírek érkeztek a leukémiában szenvedő magyar focistáról

Új hírek érkeztek a leukémiában szenvedő magyar focistáról

Vie­to­risz Áron hő­si­e­sen állja a ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lé­se­ket.

Vie­to­risz Áron hő­si­e­sen állja a ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lé­se­ket. A kö­vet­kező három hónap sem lesz könnyű a szá­mára.

Véres sérülés, Messiért aggódnak Barcelonában

Véres sérülés, Messiért aggódnak Barcelonában

Az FC Bar­ce­lona a Man­ches­ter Uni­ted ott­ho­ná­ban lé­pett pá­lyára a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája ne­gyed­dön­tő­jé­ben.

Az FC Bar­ce­lona a Man­ches­ter Uni­ted ott­ho­ná­ban lé­pett pá­lyára a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája ne­gyed­dön­tő­jé­ben.

Megszületett az ítélet Király Gábor eltiltása ügyében

Megszületett az ítélet Király Gábor eltiltása ügyében

A Ha­la­dás ka­pu­sá­nak adtak iga­zat.

Az MLSZ fel­lebb­vi­teli bi­zott­sága csü­tör­töki ülé­sén meg­ál­la­pí­totta, Ki­rály Gábor, a Ha­la­dás 43 éves ka­pusa nem szidta a já­ték­ve­ze­tőt a Fradi el­leni baj­no­kin.

Hemingway visszatérhet a magyar futballba?

Hemingway visszatérhet a magyar futballba?

Ma­radt még bőven ten­ni­va­lója.

Ma­radt még bőven ten­ni­va­lója a Hon­véd­tól meg­vált ma­gyar-ame­ri­kai üz­let­em­ber­nek. Új klu­bot aligha vesz, de min­den más­tól talán nem bú­csú­zik vég­leg.

Meztelen képpel üzent a világsztár magyar barátnője

Meztelen képpel üzent a világsztár magyar barátnője

Varga Vik­tó­ria le­vet­kő­zött.

Varga Vik­tó­ria a há­ló­szo­bá­ból je­lent­ke­zett be a kö­zös­ségi ol­da­lán. Ruha nél­kül tette...

Drámai bejelentés, nagyon rossz hírt közölt a BL-csapat edzője

Drámai bejelentés, rossz hírt közölt a BL-csapat edzője

A Tot­ten­ham óri­ási bra­vúrt ért el a ne­gyed­dön­tő­ben, a szur­ko­lók azon­ban ag­gód­hat­nak.

Éjszaka lepték meg Cristiano Ronaldót, nem örült neki

Éjszaka lepték meg Cristiano Ronaldót, nem örült neki

Nem bírt ma­gá­val né­hány druk­ker.

Né­hány hol­land druk­ker tű­zi­já­té­kot ren­de­zett a Ju­ven­tus szál­lo­dá­já­nál. Ko­ráb­ban a Real Mad­rid szu­per­sztár­jait sem hagy­ták békén.

Szörnyű tragédia rázta meg a DAC csapatát

Szörnyű tragédia rázta meg a DAC csapatát

César Black­man édes­apja fegy­ve­res tá­ma­dás ál­do­zata lett.

César Black­man édes­apja fegy­ve­res tá­ma­dás ál­do­zata lett. A 21 éves já­té­kos a kö­vet­kező na­po­kat a sze­ret­tei kö­ré­ben tölt­heti.

Gyomorforgató dolgot művelt a világbajnok futballista

Gyomorforgató dolgot művelt a világbajnok futballista

Most de­rült ki, hogy Gen­naro Gat­tuso né­hány éve szem­reb­be­nés nél­kül le­nyelt egy mez­te­len csi­gát.

Most de­rült ki, hogy Gen­naro Gat­tuso né­hány éve szem­reb­be­nés nél­kül le­nyelt egy mez­te­len csi­gát.

Apró bugyiban óriásit terpeszt a nagy mellű dokinő

Apró bugyiban óriásit terpeszt a nagy mellű dokinő

Chels Marie el­ké­pesz­tően for­más hölgy, a kö­zös­ségi ol­da­lain őr­jítő fo­tók­kal ör­ven­dez­teti meg a ra­jon­góit.

Chels Marie el­ké­pesz­tően for­más hölgy, a kö­zös­ségi ol­da­lain őr­jítő fo­tók­kal ör­ven­dez­teti meg a ra­jon­góit.

Váratlan, otthagyja a Fradit az egyik legjobb játékosa

Váratlan, otthagyja a Fradit az egyik legjobb játékosa

Klu­bot vált An­csin Gábor.

Klu­bot vált An­csin Gábor, a ma­gyar ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott át­lö­vője. A Veszp­rém ez­út­tal Ta­ta­bá­nyára adja köl­csön a 28 éves já­té­kost.

Durva baleset, elgázolták a szövetségi kapitányt

Durva baleset történt, elgázolták a szövetségi kapitányt

Kór­házba ke­rült a sport­em­ber.

Ke­rék­pá­ro­zás köz­ben érte a sport­em­bert a sze­ren­csét­len­ség. A szö­vet­ségi ka­pi­tány a fején sé­rült meg, kór­házba kel­lett szál­lí­tani.

Nagy bejelentést tett Fucsovics Márton

Nagy bejelentést tett a világ egyik legismertebb magyar teniszezője, Fucsovics Márton

A vi­lág­rang­lista 37. he­lyén álló ma­gyar te­ni­szező új klub­nál foly­tatja a pá­lya­fu­tá­sát. A sport­em­ber be­val­lotta: az utóbbi hó­na­pok­ban már az új együt­te­sé­nél edzett.

A vi­lág­rang­lista 37. he­lyén álló ma­gyar te­ni­szező új klub­nál foly­tatja a pá­lya­fu­tá­sát. A sport­em­ber be­val­lotta: az utóbbi hó­na­pok­ban már az új együt­te­sé­nél edzett.

Elképesztő hír érkezett Cristiano Ronaldóról

Elképesztő hír érkezett Cristiano Ronaldóról

Ko­rábbi klubja a por­tu­gál sztár­fo­cista tisz­te­le­tére át­ke­resz­telné a sta­di­on­ját. Ke­ve­sen tud­ják, de rep­tér, mú­zeum és hotel is őrzi már az öt­szö­rös arany­lab­dás nevét.

Ko­rábbi klubja a por­tu­gál sztár­fo­cista tisz­te­le­tére át­ke­resz­telné a sta­di­on­ját. Rep­tér, mú­zeum és hotel is őrzi már az öt­szö­rös arany­lab­dás nevét.

Durva anyázás a focipályán, elképesztő büntetés vár a focistára

Durva anyázás a focipályán, elképesztő büntetés vár a focistára

A vá­lo­ga­tott csa­tár a leg­rosszabb em­bert sér­tette meg, most ret­tegve vár­hatja a foly­ta­tást.

Szobatársa mellett halt meg a fiatal sportoló

Lesújtó hírt közöltek: szobatársa mellett halt meg a fiatal sportoló

Arie Ira­wan mind­össze 28 éves volt.

Arie Ira­wan Kí­ná­ban hunyt el, mind­össze 28 éve­sen. Min­den jel arra utal, hogy ter­mé­sze­tes ha­lál­lal halt meg a gol­fozó.

Nagy fordulat következett be Mészöly Kálmán állapotában

Nagy fordulat következett be a legendás sportember, Mészöly Kálmán állapotában

Ki­de­rült, miért nem ment ki végül a ma­gyar-hor­vát meccsre.

Új hírek kap­tak szárnyra a ma­gyar fut­ball le­gen­dá­já­nak hogy­lé­té­ről. Ki­de­rült, miért nem ment ki végül a Szőke Szikla a ma­gyar-hor­vát meccsre, s az is, mi vár rá az új sta­di­on­ban.

Fájó búcsú, távozik a magyar foci egyik legendás alakja

Fájó búcsú, távozik a magyar foci egyik legendás alakja

George F. He­ming­way el­adta a Bu­da­pest Hon­vé­dot, amely­nek 2006 óta volt a tu­laj­do­nosa.

George F. He­ming­way el­adta a Bu­da­pest Hon­vé­dot, amely­nek 2006 óta volt a tu­laj­do­nosa.

Meglepő helyen tűnt fel Tarlós István

Meglepő helyen tűnt fel Tarlós István

Tar­lós Ist­ván bu­da­pesti fő­pol­gár­mes­ter és Szabó Tünde spor­tért fe­le­lős ál­lam­tit­kár a hely­szí­nen te­kin­tette meg a Bar­ce­lona mér­kő­zé­sét.

Tar­lós Ist­ván bu­da­pesti fő­pol­gár­mes­ter és Szabó Tünde spor­tért fe­le­lős ál­lam­tit­kár a hely­szí­nen te­kin­tette meg a Bar­ce­lona mér­kő­zé­sét.

Jó hírek, javul az állapota a súlyos beteg magyar sportolónak

Jó hírek, javul az állapota a súlyos beteg magyar sportolónak

A rák egyik ag­resszív faj­tá­já­val küzdő spor­toló már öt hous­toni ke­ze­lé­sen van túl. Javul az ál­la­pota.

Tömegverekedésbe keveredett két híres sportoló! - videó

Tömegverekedésbe keveredett két híres sportoló! - videó

Egy éjjel-nap­pali előtt tör­tént a balhé.

Egy éjjel-nap­pali előtt tör­tént a balhé. A két bok­szo­lót le is tar­tóz­tat­ták.

Hatalmas magyar pólósiker, erről beszél egész Európa

Hatalmas magyar pólósiker, erről beszél egész Európa

Két év után ver­tük újra a hor­vá­to­kat.

A ma­gyar férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott di­a­dal­mas­ko­dott a zág­rábi Eu­rópa-kupa dön­tőn, a há­zi­gaz­dá­kat le­győzve. Két év után ver­tük újra a hor­vá­to­kat.

Váratlan hír, edzőt váltott a vereség után az NB I-es focicsapat

Váratlan hír, edzőt váltott a vereség után az NB I-es focicsapat

A Pus­kás Aka­dé­mia szom­ba­ton hazai pá­lyán ka­pott ki 4-0-ra a Kis­vár­dá­tól. Tá­vo­zott a ve­ze­tő­edző.

A Pus­kás Aka­dé­mia szom­ba­ton hazai pá­lyán ka­pott ki 4-0-ra a Kis­vár­dá­tól. Tá­vo­zott a ve­ze­tő­edző.

Baj van Berlinben, kemény szavak Dárdai Páltól

Baj van Berlinben, kemény szavak Dárdai Páltól

Va­lami na­gyon nem stim­mel a Her­tha fo­ci­csa­pa­tá­nál. A ma­gyar tré­ner pon­to­san tudja, neki sincs biz­tos helye a kis­pa­don.

Lecsaptak a rendőrök a vásáron, kattant a bilincs a sportoló kezén

Lecsaptak a rendőrök a vásáron, kattant a bilincs a sportoló kezén

Több száz ember előtt hoz­ták kel­le­met­len hely­zetbe a ki­váló bok­szo­lót. Ez volt az oka.

Böde Dániel két hónap után pályára lépett, ez történt a Fradi-pályán

Böde Dániel két hónap után pályára lépett, ez történt a Fradi-pályán

A druk­ke­rek ked­ven­cét kép­te­len­ség el­nyomni, újra bi­zo­nyí­tott az edző­jé­nek.

A druk­ke­rek ked­ven­cét kép­te­len­ség el­nyomni, újra bi­zo­nyí­tott az edző­jé­nek.

Szörnyű hírt kapott Marco Rossi, gyászol a magyar kapitány

Szörnyű hírt kapott Marco Rossi, gyászol a magyar kapitány

Az olasz ví­zi­lab­dá­zás nagy alakja hunyt el szom­ba­ton, így bú­csú­zott tőle a fo­ci­edző.

Az olasz ví­zi­lab­dá­zás nagy alakja hunyt el szom­ba­ton, így bú­csú­zott tőle a fo­ci­edző.

Óriási magyar sportsiker, hétvégén jöhet a folytatás

Óriási magyar sportsiker, hétvégén jöhet a folytatás

Vajon meg­lesz a végső siker?

Nagy ri­vá­li­sát verte könnyen a férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott Zág­ráb­ban. Vajon meg­lesz a végső siker?

Elgázolt egy motorost Messi apja, bevitték a rendőrségre

Elgázolt egy motorost Messi apja, bevitték a rendőrségre

Jorge Messi nem volt ittas ál­la­pot­ban.

Az el­ütött férfit esz­mé­let­len ál­la­pot­ban vit­ték kór­házba, de nincs élet­ve­szély­ben. Jorge Mes­sit meg­szon­dáz­tat­ták, de nem volt ittas ál­la­pot­ban.

Szlovákiai himnuszbotrány, megszólalt az elnök

Szlovákiai himnuszbotrány, megszólalt az elnök

Napok óta a téma a ma­gya­rok ellen elő­ter­jesz­tett tör­vény­ja­vas­lat.

Napok óta a téma a ma­gya­rok ellen elő­ter­jesz­tett tör­vény­ja­vas­lat.

Gyászol Kanada, súlyos veszteség érte az országot

Gyászol Kanada, súlyos veszteség érte az országot

79 éves ko­rá­ban el­hunyt Jim Blun­dell, a ka­na­dai lab­da­rú­gás le­gen­dás alakja. Több mint 140 gólt szer­zett.

79 éves ko­rá­ban el­hunyt Jim Blun­dell, a ka­na­dai lab­da­rú­gás le­gen­dás alakja. Több mint 140 gólt szer­zett.

Brutális gyilkosság áldozata lett a közismert riporter

Brutális gyilkosság áldozata lett a közismert riporter

Omar Iván Ca­ma­c­hót agyon­ver­ték.

Omar Iván Ca­ma­c­hót a hírek sze­rint agyon­ver­ték, a holt­tes­tére egy híd kö­ze­lé­ben ta­lál­tak rá. Fe­le­sége ér­tet­le­nül áll a tör­tén­tek előtt.

Rég vártunk erre, Szoboszlai a terveiről beszélt

Rég vártunk erre, Szoboszlai a terveiről beszélt

Lé­pés­ről lé­pésre halad.

Lé­pés­ről lé­pésre halad. Cris­ti­ano Ro­nal­dót em­le­gette az eu­ró­pai sztár­klu­bok­kal, köz­tük éppen a Ju­ven­tus­szal is hírbe ho­zott ma­gyar fo­cista.

Immár biztos, újabb baba érkezik a Ronaldo-családban

Immár biztos, újabb baba érkezik a Ronaldo-családban

Fo­tó­val üzen­ték meg, hogy újabb gyer­mek­kel bővül a Ro­naldo-csa­lád. Nagy az öröm.

Fo­tó­val üzen­ték meg, hogy újabb gyer­mek­kel bővül a Ro­naldo-csa­lád. Nagy az öröm.

Fájó emlék, megtámadták a magyar sztárfocista édesanyját

Fájó emlék, megtámadták a magyar sztárfocista édesanyját

A Hon­véd ka­pu­sá­nak még 2007-ben tá­mad­ták meg az édes­any­ját.

Gróf Dá­vid­nak, a Hon­véd ka­pu­sá­nak még 2007-ben tá­mad­ták meg az édes­any­ját.

Ez vár a sportrajongókra Budapesten, sokan fognak örülni

Ez vár a sportrajongókra Budapesten, sokan fognak örülni

Tel­je­sen meg­újul az egyik leg­is­mer­tebb ma­gyar sport és élet­mód expo.

Tel­je­sen meg­újul az egyik leg­is­mer­tebb ma­gyar sport és élet­mód expo, a Fit­ba­lance.

Hajnalig mulatott a világsztár, parádésan reagált az edzője

Hajnalig mulatott a világsztár, parádésan reagált az edzője

Más­nap edzése volt a fo­cis­tá­nak.

A Man­ches­ter City lab­da­rú­gója egész éj­szaka mu­la­to­zott, és csak haj­nal­ban ment haza. Más­nap edzése lett volna.

Cristiano Ronaldo szerelmének elege lett, kipakolt

Cristiano Ronaldo szerelmének elege lett, kipakolt

Tény­leg gya­ra­po­dó­ban a csa­lád.

Tény­leg gya­ra­po­dó­ban a csa­lád, csak éppen nem úgy. Meg­lepő val­lo­más­sal állt elő a fut­ball­sztár ked­vese.

Kórházba vitték a világ leghíresebb focistáját

Kórházba vitték a világ leghíresebb focistáját

Magas láza van Pe­lé­nek.

A 78 éves, há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok bra­zil lab­da­rú­gó­nak magas láza van, de nincs élet­ve­szély­ben.

Meglepő dolog derült ki Shane Tusupról

Meglepő dolog derült ki Shane Tusupról

Az Egye­sült Ál­la­mok­ban egy­ál­ta­lán nem nép­szerű Shane Tusup.

Az Egye­sült Ál­la­mok­ban egy­ál­ta­lán nem nép­szerű Shane Tusup, Hosszú Ka­tinka ex­férje. A ko­rábbi úszó­edző emi­att is ra­gasz­ko­dik Ma­gyar­or­szág­hoz, hi­szen to­rony­ma­ga­san innen kö­ve­tik a leg­töb­ben kö­zös­ségi ol­da­lán.

Ronaldónak hiányzik a Real? Ezt árulta el Zidane-ról

Ronaldónak hiányzik a Real? Ezt árulta el Zidane-ról

Cris­ti­ano Ro­naldo őszin­tén be­szélt arról, hogy Zi­ne­dine Zi­dane mi­ként ke­zelte a Real Mad­rid sztár­jait.

Cris­ti­ano Ro­naldo őszin­tén be­szélt arról, hogy Zi­ne­dine Zi­dane mi­ként ke­zelte a Real Mad­rid sztár­jait.

Gyászol Gulácsi Péter, nagy veszteség érte

Gyászol Gulácsi Péter, nagy veszteség érte

A ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott ka­pusa el­ve­szí­tette imá­dott nagy­ap­ját.

A ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott ka­pu­sát csa­ládi tra­gé­dia érte, el­ve­szí­tette imá­dott nagy­ap­ját. Az RB Le­ip­zig 28 éves já­té­kosa szív­hez szóló üze­ne­tet írt az Ins­tag­ra­mon.

Megtörné rossz sorozatát a Ferencváros

Megtörné rossz sorozatát a Ferencváros

Nem megy a Vidi ellen Reb­ro­vék­nak.

Az idei sze­zon­ban le­győz­he­tet­len aka­dály a Fe­renc­vá­ros szá­mára a Mol Vidi. Szer­hij Reb­rov még nem nyert Marko Ni­ko­lics ellen.

Áll a bál Schumacher körül, kiborította a bilit a régi barát

Áll a bál Schumacher körül, kiborította a bilit a régi barát

Haj­dani bi­zal­ma­sát Schumi kö­ze­lébe se en­gedi Co­r­inna asszony. Ke­mény sza­vak Willi We­ber­től.

Haj­dani bi­zal­ma­sát Schumi kö­ze­lébe se en­gedi Co­r­inna asszony. Ke­mény sza­vak Willi We­ber­től.

Amerikai filmben kapott szerepet a magyar sportolónő

Amerikai filmben kapott szerepet a magyar sportolónő

Irány az HBO és a vi­lág­hír­név! Világ- és Eu­rópa-baj­noki ezüst­ér­mes klasszi­sunkra test­hez­álló fel­adat vár.

Irány az HBO és a vi­lág­hír­név! Világ- és Eu­rópa-baj­noki ezüst­ér­mes klasszi­sunkra test­hez­álló fel­adat vár.

Hosszú Katinka emiatt örül, hogy elvált Shane Tusuptól

Hosszú Katinka emiatt örül, hogy elvált Shane Tusuptól

Sokat se­gí­tett neki a válás.

Az Iron Lady a deb­re­ceni úszó ob után már Hel­sin­ki­ben ver­se­nyez, ahol szin­tén hal­mozza az arany­ér­me­ket. Sokat se­gí­tett neki a válás.

Vihart kavart Marco Rossi az olasz fociban, így reagált a balhéra

Vihart kavart Marco Rossi az olasz fociban, így reagált a balhéra

Már az ügyész­sé­get is em­le­get­ték.

A li­ga­el­nök már az ügyész­sé­get is em­le­gette az el­hang­zot­tak miatt. Vajon lesz foly­ta­tása, vagy most már ennyi­ben marad a kínos ügy?

Borzasztó hírt kaptunk, az életéért küzd a tehetséges sportoló

Borzasztó hírt kaptunk, az életéért küzd a tehetséges sportoló

Rob­bert de Greef ver­seny köz­ben ka­pott szív­ro­ha­mot.

Rob­bert de Greef ver­seny köz­ben ka­pott szív­ro­ha­mot. Az or­vo­sok mes­ter­sé­ges kó­mába he­lyez­ték a 27 éves ke­rék­pá­rost.

Komoly előrelépés, nagy lehetőség előtt áll Szoboszlai Dominik

Komoly előrelépés, nagy lehetőség előtt áll Szoboszlai Dominik

A 18 éves ma­gyar fo­ci­sztárra is lehet sza­vazni a Red Bull Salz­burg hon­lap­ján.

A 18 éves ma­gyar fo­ci­sztárra is lehet sza­vazni a Red Bull Salz­burg hon­lap­ján.

Három magyar lány is a világ legjobbjai között

Három magyar lány is a világ legjobbjai között

Babos Tímea egy he­lyet ron­tott.

A női te­ni­sze­zők vi­lág­rang­lis­tá­ján Bon­dár Anna is be­ke­rült a top 200-ba. Babos Tímea egy he­lyet ron­tott, pá­ros­ban to­vábbra is har­ma­dik.

Hosszú Katinka már megint átvert mindenkit

Hosszú Katinka már megint átvert mindenkit

Nem ma­radt el az áp­ri­lis el­se­jei tréfa.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó imádja a bo­lon­dok nap­ját. Most azt le­beg­tette be, hogy a Fa­ce­book- és Ins­tag­ram-ol­da­lát is tö­rölni fogja

Elájulsz, meztelenül tette szét a lábát a nagy mellű címlaplány

Elájulsz, meztelenül tette szét a lábát a nagy mellű címlaplány

Pressly Annt a für­dő­szo­bá­ban lep­ték meg, éppen a kád­ban ej­tő­zött. Mé­re­tes ter­pesz­ben...

Pressly Annt a für­dő­szo­bá­ban lep­ték meg, éppen a kád­ban ej­tő­zött. Mé­re­tes ter­pesz­ben...