SPORT

OLDALVONAL

Gulácsi miatt aggódnak: kapusgond Lipcsében

Gulácsi miatt aggódnak: kapusgondról írnak Lipcsében

Me­ne­kül­nek a ri­vá­li­sok a csúcs­for­má­ban védő ma­gyar sztár miatt. Ki vál­lalja a má­sod­he­ge­dűs sze­re­pét?

Me­ne­kül­nek a ri­vá­li­sok a csúcs­for­má­ban védő ma­gyar sztár miatt. Ki vál­lalja a má­sod­he­ge­dűs sze­re­pét?

Óriási esély, NBA-csapatban játszhat a magyar kosaras

Óriási esély, NBA-csapatban játszhat a magyar kosaras

Allen Rosco ha­talma esély előtt áll.

Allen Rosco ha­talma esély előtt áll, a Los An­ge­les La­kersnél bi­zo­nyít­hat.

Megvan az első magyar arany az év csúcsversenyén

Megvan az első magyar arany az év csúcsversenyén

Ahogy az vár­ható volt, ka­ja­ko­sok­tól vár­hat­juk a leg­több érmet az Eu­rópa-já­té­ko­kon.

Ahogy az vár­ható volt, ka­ja­ko­sok­tól vár­hat­juk a leg­több érmet az Eu­rópa-já­té­ko­kon.

Barátjára emlékezett Király Gábor, ajándékot is vitt

Barátjára emlékezett Király Gábor, ajándékot is vitt

A fi­a­tal ma­gyar kapus négy éve hunyt el, azóta gye­re­ke­ket tá­bo­roz­tat az Ala­pít­vá­nya.

A fi­a­tal ma­gyar kapus négy éve hunyt el, azóta gye­re­ke­ket tá­bo­roz­tat az Ala­pít­vá­nya.

Rejtélyes helyzet, idő előtt távozhat az NB I sztárja?

Rejtélyes helyzet, idő előtt távozhat az NB I sztárja?

Pa­pí­ron sé­rü­lés után lá­ba­do­zik, de va­lami nem stim­mel a ko­rábbi Bun­des­liga-já­té­kos ügyé­ben.

Balhé a vatikáni női focisták meccsén: nyakukba húzták a mezt, és...

Balhé a vatikáni női focisták meccsén: nyakig húzták a mezt, és...

Csak a him­nu­szig és a kéz­fo­gá­sig ju­tot­tak, aztán in­kább le­vo­nul­tak a pá­lyá­ról.

Megható kijelentést tett Marco Rossi, ezért is szeretjük

Megható kijelentést tett Marco Rossi, ezért is szeretjük

Egyet­len szó­val üzent a vá­lo­ga­tott tag­ja­i­nak. Most érezte úgy, hogy el­jött az ideje évet ér­té­kel­nie.

Egyet­len szó­val üzent a vá­lo­ga­tott tag­ja­i­nak. Most érezte úgy, hogy el­jött az ideje ér­té­kelni a ki­ne­ve­zése óta el­telt egy évet is.

Rossz hírt kapott Nikolics Nemanja

Rossz hírt kapott Nikolics Nemanja

Nem­rég még ő volt a vá­lo­ga­tott leg­jobb em­bere.

Nem­rég még ő volt a vá­lo­ga­tott leg­jobb em­bere, most leg­fel­jebb a le­lá­tóra szo­rul­hat.

Benézel a lábai közé? Miniben terpeszt a nagy mellű dokinő

Benézel a lábai közé? Miniben terpeszt a nagy mellű dokinő

Chels Marie be­vál­la­lós kép­pel üzent.

Chels Marie be­vál­la­lós kép­pel ör­ven­dez­tette meg kö­ve­tőit az Ins­tag­ram ol­da­lán.

Kiderült, hároméves kislányon múlik Babos Timi jövője

Kiderült, hároméves kislányon múlik Babos Timi jövője

Rö­vi­de­sen eldől, foly­tat­ják-e a közös mun­kát Sa­rap­ova és más klasszi­sok egy­kori sztár­edző­jé­vel.

Rö­vi­de­sen eldől, foly­tat­ják-e a közös mun­kát Sa­rap­ova és más vi­lág­klasszi­sok egy­kori sztár­edző­jé­vel. Te­ni­sze­ző­nőnk a jelek sze­rint sze­retné.

Végre jó hír érkezett a Schumacher családról

Végre jó hír érkezett a Schumacher családról

Vége a német vi­lág­sztár fa­mí­li­á­ját sújtó átok­nak? A Forma-1 le­gen­dája körül évek óta egy­mást érték a sors­csa­pá­sok, de most...

Vége a fa­mí­liát sújtó átok­nak? A Forma-1 le­gen­dája körül évek óta egy­mást érték a sors­csa­pá­sok, de most...

Dráma a nyaraláson, lebénult a magyar focista kislánya

Dráma a nyaraláson, lebénult a magyar focista kislánya

Ször­nyű na­po­kon, he­te­ken van túl az Új­pest csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Meztelenül, a kád szélén terpeszt a nagy mellű színésznő

Meztelenül, a kád szélén terpeszt a nagy mellű színésznő

CJ Miles le­vet­kő­zött.

CJ Miles néven nyo­mul a kö­zös­ségi ol­da­la­kon az ame­ri­kai szép­ség, aki ész­bontó ké­pek­kel gyűjti a ra­jon­gó­kat.

Döntöttek Salzburgban, így és ennyiért lehet Szoboszlai az Arsenalé

Döntött a Salzburg, így és ennyiért lehet Szoboszlai az Arsenalé

Nem csak a pén­zen múlik. Van egy ki­kö­té­sük az oszt­rá­kok­nak.

Nem csak a kért pénz­össze­gen múlik a ma­gyar foci re­mény­sé­gé­nek klub­vál­tása. Van egy ki­kö­té­sük az oszt­rá­kok­nak.

Súlyos döntés, visszavonul a Fradi és a válogatott sztárja

Súlyos döntés, visszavonul a Fradi és a válogatott sztárja

Nem foly­tatja pá­lya­fu­tá­sát a friss Baj­no­kok Li­gája-győz­tes, vi­lág­baj­nok ma­gyar klasszis pólós. Jól si­ke­rült a bú­csúja is.

Nem foly­tatja pá­lya­fu­tá­sát a friss Baj­no­kok Li­gája-győz­tes, vi­lág­baj­nok ma­gyar klasszis pólós. Jól si­ke­rült a bú­csúja is.

Alakul az Euro-Fradi, úgyis tudod, honnan igazoltak újabb légióst

Alakul az Euro-Fradi, úgyis tudod, honnan igazoltak újabb légióst

Bő­vült az ukrán kon­tin­gens. Me­gint a Sah­tar­tól ér­ke­zett köl­csön­já­té­kos a BL-se­lej­te­zőre ké­szülő Reb­rov-csa­pat­hoz.

Bő­vült az ukrán kon­tin­gens. Me­gint a Sah­tar­tól ér­ke­zett egy köl­csön­já­té­kos a Reb­rov-csa­pat­hoz.

Dicséret, imádja a magyar találmányt a brazil világsztár

Dicséret, imádja a magyar találmányt a brazil világsztár

Do­ug­las Costa a teq­ball­ról be­szélt.

Do­ug­las Costa, a Ju­ven­tus lab­da­rú­gója rend­sze­re­sen hasz­nálja a ma­gyar ta­lál­mányt, a teq­ballt.

Combjáig tolta le a bugyit, így terpeszt a kebelcsoda

Combjáig tolta le a bugyit, így terpeszt a kebelcsoda

Mart­ina Fi­noc­chio le­vet­kő­zött.

Az olasz mo­dell, Mart­ina Fi­noc­chio kö­zös­ségi ol­da­lain hem­zseg­nek az ér­zéki képek.

Új sztárpár, szépségkirálynőt vett feleségül a gólvágó

Új sztárpár, szépségkirálynőt vett feleségül a gólvágó

Örök hű­sé­get es­küd­tek egy­más­nak.

Örök hű­sé­get es­kü­dött egy­más­nak az iz­landi fut­ball­sztár és a szép­ség­ki­rálynő.

Most már biztos: Shane Tusupnak nagyon hiányzik Magyarország

Most már biztos: Shane Tusupnak nagyon hiányzik Magyarország

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi fér­jé­nek úgy fest, hogy na­gyon hi­ány­zik a ko­rábbi élete. Ma­gyar él­mé­nye­i­ről posz­tolt ké­pe­ket.

Megható, nagy összeget gyűjtöttek össze a beteg gyerekeknek

Megható, nagy összeget gyűjtöttek össze a beteg gyerekeknek

Több, mint 500 ezer fo­rin­tot gyűj­töt­tek a szer­ve­zők a két hely­szí­nen.

Jó­té­kony­sági kon­cert­tel és lab­da­rúgó em­lék­tor­ná­val va­la­mi­vel több, mint 500 ezer fo­rin­tot gyűj­töt­tek.

Árulkodó fotó, titokban megházasodott a Forma-1 megasztárja

Árulkodó fotó, titokban megházasodott a Forma-1 megasztárja

Vet­tel vá­rat­la­nul jegy­gyű­rű­ben je­lent meg a hét­végi Fran­cia Nagy­díj hely­szí­nén. El­vette vissza­hú­zódó sze­rel­mét.

A Fradi még népszerűbbé tette a magyar olimpiai bajnokot

A Fradi még népszerűbbé tette a magyar olimpiai bajnokot

Ta­valy Ma­gyar­or­szág tör­té­ne­té­nek első téli olim­piai arany­ér­mét sze­rezte meg a férfi gyors­kor­cso­lya-vál­tó­val Liu Sha­o­ang.

Nagy hírt kapott a Fradi, innentől tutira irány a BL-csoportkör!

Nagy hírt kapott a Fradi, innentől tutira irány a BL-csoportkör!

A nők­nél az FTC, a férfi­ak­nál a Sze­ged ka­pott sza­bad­kár­tyát a Baj­no­kok Li­gája-in­du­lás­hoz.

A nők­nél az FTC, a férfi­ak­nál a Sze­ged ka­pott sza­bad­kár­tyát a Baj­no­kok Li­gája-in­du­lás­hoz.

Hihetetlen, min ment át a magyar focista

Hihetetlen, min ment át a 45 éves magyar focista

Hen­tes­ből lett profi lab­da­rúgó, most pedig edző akar lenni Dombi Tibor. A ko­rábbi vá­lo­ga­tott já­té­kos­nak ehhez le kel­lett érett­sé­giz­nie.

Hen­tes­ből lett profi lab­da­rúgó, most pedig edző akar lenni Dombi Tibor. A ko­rábbi vá­lo­ga­tott já­té­kos­nak ehhez le kel­lett érett­sé­giz­nie.

Évtizedek óta nem szerettek ennyire magyar focistát

Évtizedek óta nem szerettek ennyire magyar focistát

El­dőlt Szo­bosz­lai sorsa, vagy még­sem?

Egy időre el­dőlt Szo­bosz­lai Do­mi­nik sorsa, vagy talán még­sem? Fél Eu­rópa sor­ban áll érte, de még be­fut­hat az igazi álom­aján­lat is.

Félrehúzza bugyiját, eláll a lélegzet a nagy mellű szurkolólánytól

Félrehúzza bugyiját, eláll a lélegzet a nagy mellű szurkolólánytól

Lyna Pe­rezt bi­ki­ni­ben fo­tóz­ták.

Lyna Pe­rezt ez­út­tal bi­ki­ni­ben fo­tóz­ták. A szexi szép­ség olyat tett, ami­től for­róbb lett a le­vegő.

Fájdalmas búcsú fiatalon, visszavonul a világbajnok focisztár

Fájdalmas búcsú fiatalon, visszavonul a világbajnok focisztár

A spa­nyol tá­madó Eu­rópa-baj­noki fi­ná­lét is el­dön­tött. Most kö­zös­ségi ol­da­lán kö­szönt el.

A spa­nyol tá­madó Eu­rópa-baj­noki fi­ná­lét is el­dön­tött. Most kö­zös­ségi ol­da­lán kö­szönt el.

Aggasztó hír jött, nagy veszélyben a világsztár jövője

Aggasztó hír jött, nagy veszélyben a világsztár jövője

Si­et­tette a vissza­té­rést, hogy a pá­lyán bú­csúz­has­son el a Bayern­től. Nem akar még vissza­vo­nulni, de...

Si­et­tette a vissza­té­rést, hogy a pá­lyán bú­csúz­has­son el a Bayern Mün­chen­től. Nem akar még vissza­vo­nulni, de...

Drámai titokra derült fény, ezért mondott le Luis Enrique

Drámai titokra derült fény, ezért mondott le Luis Enrique

Ez min­den­nél fon­to­sabb szá­mára.

Emi­att nem volt jelen a most tá­vozó spa­nyol szö­vet­ségi ka­pi­tány már a ko­rábbi mér­kő­zé­se­ken sem.

Súlyos botrány, két nő egymást püfölte az utcán

Súlyos botrány, két nő egymást püfölte az utcán

Szur­ko­lói balhé a Copa Ame­ri­cán.

Meg­tör­tént az első szur­ko­lói rend­bon­tás a bra­zí­liai lab­da­rúgó Copa Ame­ri­cán.

Őrületes, mit mondott Marco Rossi az olaszoknak Magyarországról

Őrületes, mit mondott Marco Rossi az olaszoknak Magyarországról

Most sem be­szélt mellé lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tot­tunk szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Mi lenne vele nél­kü­lünk?! Most sem be­szélt mellé lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tot­tunk nép­szerű szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Érik a szenzáció, ő lehet a magyar szövetségi kapitány

Érik a szenzáció, ő lehet a magyar szövetségi kapitány

Van alapja a plety­kák­nak? Le­gen­dá­ink sze­rint jó ötlet, de azért el­lene is szól­nak érvek.

Tény­leg van alapja a ter­jedő plety­kák­nak? Le­gen­dá­ink sze­rint jó ötlet, de azért el­lene is szól­nak érvek.

Erre várt mindenki, világsztárok érkezhetnek Magyarországra

Erre várt mindenki, világsztárok érkezhetnek Magyarországra

El­ké­szí­tet­ték a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga má­so­dik se­lej­te­ző­kö­ré­nek a pá­ro­sí­tá­sait.

Távozhatnak a sikeredzők a magyar válogatottól

Távozhatnak a sikeredzők a magyar válogatottól

Ve­ret­le­nül ju­tott ki az Eb-re a csa­pat.

A ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott va­sár­nap, Kecs­ke­mé­ten 32-29-re le­győzte Olasz­or­szá­got az Eb-se­lej­te­zőn. Ve­ret­le­nül ju­tott ki az Eb-re az együt­tes.

Bugyi nélkül, szuperminiben terpeszt a kerek mellű színésznő

Bugyi nélkül, szuperminiben terpeszt a kerek mellű színésznő

Paola Sa­u­li­nát a há­ló­szo­bá­já­ban fo­tóz­ták. Őr­jítő póz­ban ül­dö­gélt az ágyá­ban.

Eldőlt, klubot vált Marco Rossi alapembere

Eldőlt, klubot vált Marco Rossi alapembere

Nagy Ádám el­hagyja a Bo­lognát.

Nagy Ádám ezen a nyá­ron el­hagyja a Bo­logna lab­da­rúgó-csa­pa­tát. A ma­gyar kö­zép­pá­lyás a je­len­le­gi­nél sok­kal több já­ték­le­he­tő­ségre vá­gyik.

Meglepő hír, nehéz helyzetbe kerülhet Mészöly Kálmán unokája

Meglepő hír, nehéz helyzetbe kerülhet Mészöly Kálmán unokája

Nincs egy­szerű hely­zet­ben a Szőke Szikla na­gyob­bik fia.

Nincs egy­szerű hely­zet­ben a Szőke Szikla na­gyob­bik fia a rég­óta hú­zódó ügy miatt.

Légy az első, most te is bejárhatod az új Puskás Arénát

Légy az első, most te is bejárhatod az új Puskás Arénát

A Mú­ze­u­mok Éj­sza­ká­ján nyí­lik meg elő­ször a nem­zeti sta­dion. Dísz­ki­vi­lá­gí­tás, fény­próba is lesz.

A Mú­ze­u­mok Éj­sza­ká­ján nyí­lik meg elő­ször a nem­zeti sta­dion. Dísz­ki­vi­lá­gí­tás, fény­próba is lesz aznap este.

Izgalmas boldogság! Kiderült: Hosszú Katinka elvált férfit szeret

Izgalmas boldogság! Kiderült: Hosszú Katinka elvált férfit szeret

A Ri­post meg­tudta: akár­csak az úszó­fe­no­mén Ka­tin­ká­nak, Má­té­nak is volt már egy fél­re­si­ke­rült há­zas­sága!

Merész lépés, új életet kezdenek Schumiék

Merész lépés, új életet kezdenek Schumacherék

Fon­tos dön­tést ho­zott Co­r­inna asszony.

Fon­tos dön­tést ho­zott a fér­jét évek óta Svájc­ban ápoló Co­r­inna asszony. Ta­valy már fel­röp­pen­tek hírek a Mal­lor­cára köl­tö­zé­sük­ről, de most...

Véleményt nyilvánított, megszólalt Hosszú Katinka új szerelmének apja

Véleményt nyilvánított, megszólalt Hosszú Katinka új szerelmének édesapja

Sze­retné, hogy fia bol­dog le­gyen.

A sport­kö­rök­ben jól is­mert férfi sze­rint az a leg­fon­to­sabb, hogy gyer­meke bol­dog le­gyen, ez pedig Ka­tinka mel­lett le­het­sé­ges.

Váratlan, Shane Tusup a magyar nőknek segítene

Váratlan, Shane Tusup a magyar nőknek segítene

Hosszú Ka­tinka ex­férje, az úszó­edző­ből gol­fo­zóvá váló Shane Tusup újabb be­je­len­tés­sel döb­ben­tett meg min­den­kit.

Hosszú Ka­tinka ex­férje, az úszó­edző­ből gol­fo­zóvá váló Shane Tusup újabb be­je­len­tés­sel döb­ben­tett meg min­den­kit.

Meglepő döntés, visszavonul a Fradi külföldi sztárja

Meglepő döntés, visszavonul a Fradi külföldi sztárja

Kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tette be a hírt.

A 34 esz­ten­dős brit-ka­na­dai jég­ko­ron­gozó, Bra­den Walls kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tette be a hírt. A zöld-fe­hé­rek leg­ered­mé­nye­sebb já­té­kosa volt idén.

Óriási veszteség érte a Real Madrid sztárját

Óriási veszteség érte a Real Madrid sztárját

Nem csak je­len­tős anyagi kár érte, de fel­be­csül­he­tet­len ér­tékű tár­gyai is el­tűn­tek. So­ka­dik a sor­ban Lucas Váz­quez.

Nem csak je­len­tős anyagi kár érte, de fel­be­csül­he­tet­len ér­tékű tár­gyai is el­tűn­tek. So­ka­dik a sor­ban Lucas Váz­quez.

Nagy változás, ez vár Cristiano Ronaldóra

Nagy változás, ez vár Cristiano Ronaldóra

Meg­van az olasz lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban sze­replő Ju­ven­tus új tré­nere. Lon­don­ból ér­ke­zik a szak­em­ber, aki az idei sze­zon­ban Eu­rópa-ligát nyert a Chel­sea-vel.

Meg­van az olasz lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban sze­replő Ju­ven­tus új tré­nere. Lon­don­ból ér­ke­zik a szak­em­ber, aki az idei sze­zon­ban Eu­rópa-ligát nyert a Chel­sea-vel.

Olimpiai bajnok vízilabdázónk bevallotta: szélhámos volt

Olimpiai bajnok vízilabdázónk bevallotta: szélhámos volt

Meg­lepő ki­je­len­tést tett saját ma­gá­ról Syd­ney arany­ér­mese.

Meg­lepő ki­je­len­tést tett saját ma­gá­ról Syd­ney arany­ér­mese, de rög­tön meg is ma­gya­rázta.

Nem szurkolhatott a Fradinak a magyar riporter

Nem szurkolhatott a Fradinak a magyar riporter

A Digi Sport ri­por­tere évek óta ko­moly fel­ada­tot lát el, an­go­lul köz­ve­tít ví­zi­lab­da­meccse­ket.

Komoly döntést hozott a külföldön élő magyar sztár

Komoly döntést hozott a külföldön élő magyar sztár

Nem hosszab­bít szer­ző­dést.

Ni­ko­lics Ne­manja, az észak-ame­ri­kai profi lab­da­rú­gó­li­gá­ban (MLS) sze­replő Chi­cago Fire 27-sze­res ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kosa nem hosszab­bít szer­ző­dést.

Közölte a szövetség: durva, ami a tótkomlósi ralibalesetről kiderült

Közölte a szövetség: durva, ami a tótkomlósi ralibalesetről kiderült

Eddig min­denki úgy tudta, hogy en­ge­dé­lye­zett ver­se­nyen tör­tént a bal­eset, ám va­lami egé­szen más az igaz­ság.

Gyilkos kór támadta meg, zokogva jelentette be súlyos döntését a sztár

Gyilkos kór támadta meg, zokogva jelentette be súlyos döntését a sztár

Meg­könnyezte a tör­tén­te­ket a be­teg­sége miatt gö­dörbe ke­rült tol­las­lab­da­ki­rály.

Hatalmas teljesítmény a Liverpool játékosától, ez mindenkit meglepett

Hatalmas teljesítmény a Liverpool játékosától, ez mindenkit meglepett

A 27 éves fo­cista már biz­tos, hogy a világ egyik leg­jobb vé­dője, de még mást is bi­zo­nyí­tott.

Ez komoly? Ezért a semmiségért ültették kispadra az Ajax sztárját

Ez komoly? Ezért a semmiségért ültették kispadra az Ajax sztárját

A fo­cis­ták és edzőik is ügyel­nek a meg­je­le­né­sükre.

A fo­cis­ták és edzőik is ügyel­nek a meg­je­le­né­sükre, a be­szó­lá­so­kat pedig ne­he­zen vi­se­lik el.

Ez már biztos: idén nem láthatjuk újra versenyezni a világklasszist

Ez már biztos: idén nem láthatjuk újra versenyezni a világklasszist

A 34 éves spor­toló ször­nyű bal­ese­tet szen­ve­dett a héten.

A 34 éves spor­toló ször­nyű bal­ese­tet szen­ve­dett a héten.

Pletyka a Fradiról, visszatérhet Romániába a bajnok focista

Pletyka a Fradiról, visszatérhet Romániába a bajnok focista

Bőle Lu­kács ta­vas­szal csak csere volt Szer­hij Reb­rov­nál, nyár­tól már lehet az sem lesz...

Sokat várt rá, valóra válhat a magyar sztársportoló álma

Sokat várt rá, valóra válhat a magyar sztársportoló álma

Szinte hi­he­tet­len, de a 30 esz­ten­dős Hanga Ádám pá­lya­fu­tása során még sosem ün­ne­pel­he­tett baj­noki címet.

Szinte hi­he­tet­len, de a 30 esz­ten­dős Hanga Ádám pá­lya­fu­tása során még sosem ün­ne­pel­he­tett baj­noki címet, annak el­le­nére, hogy három or­szág­ban is ját­szott már. Az első számú ma­gyar ko­sár­lab­dázó Idén na­gyon közel ke­rült az arany­hoz.

Mankóval ment Neymar a rendőrségre

Mankóval ment Neymar a rendőrségre

Három órán át hall­gat­ták ki a nemi erő­szak­kal vá­dolt bra­zil fo­cis­tát, aki per­sze min­dent tagad. Az ügy­nek még nincs vége.

Három órán át hall­gat­ták ki a nemi erő­szak­kal vá­dolt bra­zil fo­cis­tát, aki per­sze min­dent tagad.

Nagy a baj, kórházi ágyából üzent a világsztár

Nagy a baj, kórházi ágyából üzent a világsztár

Dup­lán baj­ban a csa­pata.

Újabb sé­rü­lése után akár egy évig is el­tart­hat a tel­jes fel­épü­lése. Dup­lán bajba ke­rült a csa­pata az NBA dön­tő­jé­ben..

BL-győztes edzővel erősített a magyar válogatott

BL-győztes edzővel erősített a magyar válogatott

A két vi­a­dalra is ké­szülő pó­ló­sok a Fra­di­tól kér­ték el Nyéki Ba­lázst, aki nyá­ron lesz a csa­pat mel­lett.

Beteg magyar gyerekek álmát váltotta valóra a Real Madrid sztárja

Beteg magyar gyerekek álmát váltotta valóra a Real Madrid sztárja

Ga­reth Bale Wales lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­já­val járt Bu­da­pes­ten.

Ga­reth Bale Wales lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­já­val járt Bu­da­pes­ten, az egyik edzés előtt pedig nemes gesz­tust tett.

Orbán Viktor levelet írt a Ferencváros edzőjének

Orbán Viktor levelet írt a Ferencváros edzőjének

A Fradi pó­ló­sai szom­ba­ton a cím­védő Olym­pia­koszt le­győzve nyer­ték meg tör­té­ne­tük első Baj­no­kok Li­gája-tró­fe­á­ját.

A Fradi pó­ló­sai szom­ba­ton a cím­védő Olym­pia­koszt le­győzve nyer­ték meg tör­té­ne­tük első Baj­no­kok Li­gája-tró­fe­á­ját.

Újra itthon, itt láthatod focizni Dárdai Pált

Újra itthon, itt láthatod focizni Dárdai Pált

Jövő szom­ba­ton Pécsre lesz ér­de­mes lá­to­gatni. A tel­jes csa­lá­dot lát­hat­juk ját­szani.

Jövő szom­ba­ton Pécsre lesz ér­de­mes lá­to­gatni. A tel­jes csa­lá­dot lát­hat­juk ját­szani.

Meglepő, komoly döntést hozott a világsztár sportoló

Meglepő, komoly döntést hozott a világsztár sportoló

Be­je­len­tette a vissza­vo­nu­lá­sát.

Be­je­len­tette vissza­vo­nu­lá­sát Tony Par­ker, a fran­ciák klasszisa, aki 18 sze­zont ját­szott az észak-ame­ri­kai profi ko­sár­labda-baj­nok­ság­ban (NBA).

Ez vár ránk, így folytatja a magyar válogatott

Ez vár ránk, így folytatja a magyar válogatott

Mon­te­negró a kö­vet­kező el­len­fél.

Leg­kö­ze­lebb szep­tem­ber 5-én lép pá­lyára a nem­zeti csa­pat, amely 9 pont­tal ve­zeti Eb-se­lej­te­zős cso­port­ját. Sz­lo­vá­kia szep­tem­ber 9-én ér­ke­zik Bu­da­pestre.

A grundon fedezték fel a magyar fociválogatott hősét

A grundon fedezték fel a magyar fociválogatott hősét

Pát­kai Máté ismét fon­tos gólt lőtt.

A vb-ezüst­ér­mes hor­vá­tok után Wales ellen is a Vidi kö­zép­pá­lyása sze­rezte a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott győz­tes ta­lá­la­tát.

Szalai Ádám óriási változást lát

Ez félelmetes, Szalai Ádám óriási változást lát

A vá­lo­ga­tott csa­tára ki­bir­kó­zott egy gól­passzt.

A vá­lo­ga­tott csa­tára ki­bir­kó­zott egy gól­passzt, de sze­rinte nem is ez volt a lé­nyeg.

Mentőhelikopter érkezett, szörnyű balesetet szenvedett a kiváló sportoló

Mentőhelikopter érkezett, szörnyű balesetet szenvedett a kiváló sportoló

A ked­venc ver­se­nyére ké­szülő brin­gás csak az orrát akarta meg­tö­rölni.

A ked­venc ver­se­nyére ké­szülő brin­gás csak az orrát akarta meg­tö­rölni.

Megható döntés, koncert és foci a beteg gyermekekért

Megható döntés, koncert és foci a beteg gyermekekért

A leu­ké­mi­á­ban el­hunyt új­ság­író tisz­te­le­tére jú­ni­usi szü­le­tés­nap­ján em­lék­kon­cer­tet és lab­da­rú­gó­tor­nát szer­vez­nek ba­rá­tai.

Elképesztő, mit kért Jollytól Dzsudzsák Balázs

Elképesztő, mit kért Jollytól Dzsudzsák Balázs

Újabb fo­ci­him­nusz szü­le­tett.

Fo­ci­vá­lo­ga­tot­tunk csa­pat­ka­pi­tá­nya az Ins­tag­ra­mon üzent az éne­kes-ze­ne­szer­ző­nek. Újabb fo­ci­him­nusz szü­le­tett.

Elképesztő mélységből ért a világ csúcsára a Fradi

Elképesztő mélységből ért a világ csúcsára a Fradi

Óri­ási si­ker­tör­té­net ez, mivel hat éve még a túl­élé­sért küz­dött a szak­osz­tály.

Óri­ási si­ker­tör­té­net ez, mivel hat éve még a túl­élé­sért küz­dött a szak­osz­tály.

Nem mindennapi, így készül az érettségire a fiatal magyar lány

Nem mindennapi, így készül az érettségire a fiatal magyar lány

A Graz­ban 43-21-re meg­nyert vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőn de­bü­tált a ma­gyar női ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott­ban Már­ton Gréta.

Már­ton Gréta a hét­vé­gén de­bü­tált a ma­gyar női ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott­ban. Három gólt szer­zett.

Vallomás, eldugták az édességet a Real Madrid új csatára elől

Vallomás, eldugták az édességet a Real Madrid új csatára elől

Jovic túl sok édes­sé­get evett.

Túl sok édes­sé­get evett a Real Mad­rid lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nak új já­té­kosa.

Meglepő, felbontották a magyar válogatott focista szerződését

Meglepő, felbontották a magyar válogatott focista szerződését

Új csa­pat után néz­het.

A ko­lozs­vári CFR hi­va­ta­los hon­lap­ján je­len­tette be, hogy fel­bon­totta Lang Ádám kont­rak­tu­sát.

Elhagyja az NB I-t, külföldre igazol a magyar válogatott játékosa

Elhagyja az NB I-t, külföldre igazol a magyar válogatott játékosa

Szita Zol­tán Len­gyel­or­szágba szer­ző­dik.

A Veszp­rém férfi ké­zi­lab­dacs­apá­nak ke­re­té­hez tar­tozó Szita Zol­tán Len­gyel­or­szágba szer­ző­dik.

Vettel kiakadt, szégyennek nevezte a döntést

Vettel kiakadt, szégyennek nevezte a döntést

Se­­bas­­tian Vet­­tel, a Fer­­rari német pi­­ló­­tája ért célba el­­ső­­ként a va­­sár­­napi Forma-1-es Ka­­na­­dai Nagy­­dí­­jonl.

Se­­bas­­tian Vet­­tel, a Fer­­rari német pi­­ló­­tája ért célba el­­ső­­ként a va­­sár­­napi Forma-1-es Ka­­na­­dai Nagy­­dí­­jon, még­sem örül­he­tett.

Kiderült, ezt csinálja reggelente Shane Tusup

Kiderült, ezt csinálja reggelente Shane Tusup

Na­gyon korán szo­kott fel­kelni.

Hosszú Ka­tinka ex­férje, az úszó­edzői mun­kát a gol­fo­zásra cse­rélő Shane Tusup na­gyon korán szo­kott fel­kelni. Ezt csi­nálja az edzé­sek előtt.