SPORT

OLDALVONAL

Minden idők legnagyobb birkózó-világbajnoksága lesz Budapesten

Minden idők legnagyobb birkózó-világbajnoksága lesz Budapesten

Cé­l­egye­nesbe for­dul­tak a bir­kózó-vb elő­ké­szítő mun­ká­la­tai.

Cé­l­egye­nesbe for­dul­tak a bir­kózó-vb elő­ké­szítő mun­ká­la­tai. Már több kül­földi de­le­gá­ció meg­ér­ke­zett.

Kínai hatalomátvétel? Nagy múltú magyar fociklubba szállhatnak be

Kínai hatalomátvétel? Nagy múltú magyar fociklubba szállhatnak be

Már több tár­gya­lá­son van­nak túl. Ér­dek­lőd­nek az él­vo­nal­beli csa­pat és az után­pót­lás­képző aka­dé­mia iránt is.

Mi köze a leszbikus szexpartihoz Lionel Messinek?

Mi köze a leszbikus szexpartihoz Lionel Messinek?

Pi­káns ren­dez­vénnyel hoz­zák kap­cso­latba az öt­szö­rös arany­lab­dás lab­da­rú­gót.

Pi­káns ren­dez­vénnyel hoz­zák kap­cso­latba az öt­szö­rös arany­lab­dás lab­da­rú­gót. Vajon kom­men­tálja vagy vá­laszra sem mél­tatja a dol­got Li­onel Messi?

Meglepő, világsztár focista érkezett az NB I-es csapathoz

Meglepő, világsztár focista érkezett az NB I-es csapathoz

Az Ír Lab­da­rúgó Szö­vet­ség UEFA Elite "A" tan­fo­lya­má­nak ta­nu­lói hét­főn és ked­den ta­nul­mány­úton vesz­nek részt.

Az Ír Lab­da­rúgó Szö­vet­ség UEFA Elite "A" tan­fo­lya­má­nak ta­nu­lói hét­főn és ked­den ta­nul­mány­úton vesz­nek részt a DVTK Lab­da­rúgó Aka­dé­mián.

Bejelentették: új csapatba került Fucsovics Márton

Új csapatba került Fucsovics Márton

Mos­tan­tól a leg­jobb ma­gyar férfi te­ni­sze­zőt is a MOL tá­mo­gatja. A 26 éves spor­toló sze­rint si­kerre van ítélve az együtt­mű­kö­dé­sük.

Kiderült, kivel él együtt új otthonában Hosszú Katinka

Kiderült, kivel él együtt új otthonában Hosszú Katinka

Új társ a min­den­na­pok­ban. Sok­kal több köti össze őket a mun­ka­kap­cso­lat­nál.

Új társa van az úszó­nő­nek a min­den­na­pok­ban. Sok­kal több köti össze őket a mun­ka­kap­cso­lat­nál.

Megsértődött a világbajnok franciák alapembere

Megsértődött a világbajnok franciák alapembere

Sé­rü­lés miatt hagyta ki a vb-t.

Az Ar­se­nal klasszisa Achil­les-ín-sza­ka­dás miatt ki­hagyta a nyári vi­lág­baj­nok­sá­got. Deschamps nem ke­reste a lá­ba­do­zása alatt a ru­ti­nos védőt.

Meglepő dolgot árult el lányáról Hosszú Katinka édesapja

Meglepő dolgot árult el lányáról Hosszú Katinka édesapja

Fel­fedte a csa­ládi tit­kot!

Az egy­kori profi ko­sár­lab­dázó fel­fedte a csa­ládi tit­kot!

Komoly díjat nyert Budapesten a tökéletes testű magyar szőkeség

Komoly díjat nyert Budapesten a tökéletes testű magyar szőkeség

Hat­van sportág, két­ezer ver­seny­zője vett részt a két­na­pos ese­mé­nyen.

Hat­van sportág, két­ezer ver­seny­zője vett részt a két­na­pos ese­mé­nyen. A Fit­pa­rádé a közép-eu­ró­pai régió egyik csúcs­ren­dez­vé­nye.

Gyászhír érkezett, tragédia történt az ifjúsági olimpián

Gyászhír érkezett, tragédia történt az ifjúsági olimpián

A sport­ve­zető vá­rat­la­nul ro­ha­mot ka­pott. Már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Az el­is­mert sport­ve­zető vá­rat­la­nul ro­ha­mot ka­pott. Már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét. Mind­össze 51 éves volt.

Széttárta a lábait, alig takar a brutál mellű bombázó tangája

Széttárta a lábait, alig takar a brutál mellű bombázó tangája

Iryna gya­kor­la­ti­lag min­de­nét fel­fedi.

Iryna Iva­nova gya­kor­la­ti­lag min­de­nét fel­fedi a leg­újabb ké­pein.

Világsztárral erősödhet tovább az év magyar csapata

Világsztárral erősödhet tovább az év magyar csapata

Nagy el­len­fél­ből csa­pat­társ lesz. Már Ma­gyar­or­szá­gon ké­szül a vá­lo­ga­tot­tunkba vágyó neves spor­toló.

Nagy el­len­fél­ből csa­pat­társ lesz. Már Ma­gyar­or­szá­gon ké­szül a vá­lo­ga­tot­tunkba vágyó neves spor­toló.

Anális erőszak, Ronaldo támadásba lendült

Anális erőszak, Ronaldo támadásba lendült

Cris­ti­ano Ro­nal­dót aná­lis erő­szak­kal vá­dol­ják, az ügy­védje új köz­le­ményt adott ki.

Cris­ti­ano Ro­nal­dót aná­lis erő­szak­kal vá­dol­ják, az ügy­védje új köz­le­ményt adott ki.

Ölt a vihar, szanaszét hevertek az áldozatok

Ölt a vihar, szanaszét hevertek az áldozatok

Leg­alább nyolc hegy­má­szó éle­tét vesz­tette Ne­pál­ban, a Hi­ma­lá­já­hoz tar­tozó Gur­dzsa-hegy­ség meg­má­szása köz­ben. Hó­vi­har okozta a tra­gé­diát.

Leg­alább nyolc hegy­má­szó éle­tét vesz­tette Ne­pál­ban, a Hi­ma­lá­já­hoz tar­tozó Gur­dzsa-hegy­ség meg­má­szása köz­ben. Hó­vi­har okozta a tra­gé­diát.

Gólyahír, apa lesz a magyar válogatott sztárja

Gólyahír, apa lesz a magyar válogatott sztárja

Igazi öröm­hírt osz­tott meg.

Igazi öröm­hírt osz­tott meg a vá­lo­ga­tott ké­zi­lab­dázó. A ja­nu­ári vi­lág­baj­nok­ság ide­jén lehet apuka a Sze­ged 25 éves bal­át­lö­vője.

Visszatérhet a legnagyobb sztár a magyar válogatottba

Visszatérhet a legnagyobb sztár a magyar válogatottba

Ké­szen áll a ja­nu­ári vb-re.

Nagy László ta­valy ok­tó­ber­ben je­len­tette be, hogy vissza­vo­nul a nem­zeti csa­pat­tól. Jú­ni­us­ban a szlo­vé­nek el­leni két vb-se­lej­te­zőre vissza­tért.

Három éve emlékezetes dolog történt a magyar válogatottal

Három éve emlékezetes dolog történt a magyar válogatottal

Három éve hang­zott el elő­ször "Az éjjel soha nem érhet véget" című slá­ger a ma­gyar szur­ko­lók­tól.

Változást jelentett be a magyar focikapitány

Változást jelentett be a magyar focikapitány

Egy­szer már le­győz­tük a gö­rö­gö­ket, mégis más lehet a kez­dő­csa­pat.

Egy­szer már le­győz­tük a gö­rö­gö­ket, mégis más lehet a kez­dő­csa­pat, mint az Bu­da­pes­ten volt. Rossi jó eséllyel újon­cot avat.

Ibrahimovic gyászol, elhunyt az ismert svéd focista

Ibrahimovic gyászol, elhunyt az ismert svéd focista

Vá­rat­la­nul, 32 éve­sen el­hunyt a Malmö egy­kori fo­cis­tája, Zla­tan Ib­ra­hi­movic ba­rátja.

Vá­rat­la­nul, 32 éve­sen el­hunyt a Malmö egy­kori fo­cis­tája, Zla­tan Ib­ra­hi­movic ba­rátja.

Sokkoló, majdnem amputálni kellett a Fradi-sztár lábát

Sokkoló, majdnem amputálni kellett a Fradi-sztár lábát

2011-ben szen­ve­dett sú­lyos sé­rü­lést.

A zöld-fe­hé­rek német lab­da­rú­gója 2011-ben szen­ve­dett sú­lyos sé­rü­lést a Bun­des­liga 2-ben. Az idei sze­zon­ban egy meccsen ját­szott.

Minden kiderült Orbánról, így láthatjuk Athénban

Minden kiderült Orbánról, így láthatjuk Athénban

Alig­ha­nem újon­cot avat a vá­lo­ga­tott.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott alig­ha­nem újon­cot avat a gö­rö­gök ellen.

Messi szerint ez őrület, óriási cirkusz lesz az életéből

Messi szerint ez őrület, óriási cirkusz lesz az életéből

Nagy meg­tisz­tel­te­tés érte a fut­ball­sztárt, örö­mé­ben bo­hóc­or­ral de­káz­ga­tott. Mos­tan­tól Cir­que du So-Leo?

Nagy meg­tisz­tel­te­tés érte a fut­ball­sztárt, aki örö­mé­ben bo­hóc­or­ral de­káz­ga­tott. Mos­tan­tól Cir­que du So-Leo?

Nagy dologra készülnek a Fradi-szurkolók, rég volt erre példa

Nagy dologra készülnek a Fradi-szurkolók, rég volt erre példa

A Fradi ok­tó­ber 27-én lép pá­lyára Mis­kol­con. Nagy lét­szám­ban utaz­hat­nak a zöld-fe­hé­rek fa­na­ti­ku­sai.

Orbán Viktornak tervei vannak Hosszú Katinkával, mi lehet a háttérben?

Orbán Viktornak tervei vannak Hosszú Katinkával, mi lehet a háttérben?

A kor­mányfő a helyi le­gen­dá­val adott át Pé­csett egy aka­dé­miát. És ez csak a kez­det.

Kritikus tévés vérére szomjazik az ismert focista

Kritikus tévés vérére szomjazik az ismert focista

And­rij Jar­mo­len­kó­nak elege lett a ne­ga­tív kom­men­tek­ből, la­posra verne egy ukrán kom­men­tá­tort. Ér­de­kes össze­csa­pás lenne, ha össze­jönne.

And­rij Jar­mo­len­kó­nak elege lett a ne­ga­tív kom­men­tek­ből, la­posra verne egy ukrán kom­men­tá­tort. Ér­de­kes össze­csa­pás lenne, ha össze­jönne.

Ki lepődik meg? Marco Rossi erre készül Athénban

Ki lepődik meg? Marco Rossi erre készül Athénban

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott pén­te­ken Gö­rög­or­szág­ban lép fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott pén­te­ken Gö­rög­or­szág­ban lép fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Hatalmas siker, meghódítja a világot a magyar úszólány

Hatalmas siker, meghódítja a világot a magyar úszólány

Jól tel­je­sí­tet­tek a ma­gyar ver­seny­zők.

Jól tel­je­sí­tet­tek a ma­gyar ver­seny­zők az ifjú­sági olim­pia ne­gye­dik nap­ján. Meg­van a mi­e­ink nyol­ca­dik arany­érme a Bu­e­nos Aires-i vi­a­da­lon.

Gyászol Los Angeles, meghalt az ismert milliárdos

Gyászol Los Angeles, meghalt az ismert milliárdos

95 éves ko­rá­ban hunyt el Alex Spa­nos.

95 éves ko­rá­ban hunyt el Alex Spa­nos, aki 1984-ben 70 mil­lió dol­lá­rért vá­sá­rolta meg az NFL-ben sze­replő Char­gerst. Most már az uno­kái ve­ze­tik a klu­bot.

Szomorú döntést hozott a gyászoló magyar olimpiai bajnoknő

Szomorú döntést hozott a gyászoló magyar bajnoknő

Idén már biz­to­san nem lát­hat­juk vívni Rio arany­ér­me­sét.

Idén már biz­to­san nem lát­hat­juk vívni Rio arany­ér­me­sét.

Nyomoz a rendőrség, csúnyán meglopták a brit sztárt

Nyomoz a rendőrség, csúnyán meglopták a brit sztárt

Fel­ügye­let nél­kül ma­radt Ge­ra­int Tho­mas tró­fe­ája, amit gyor­san le­nyúl­tak. A tanúk meg­hall­ga­tása már el­kez­dő­dött.

Fel­ügye­let nél­kül ma­radt a Tour de France-győz­tes Ge­ra­int Tho­mas tró­fe­ája, amit gyor­san le­nyúl­tak. A tanúk meg­hall­ga­tása már el­kez­dő­dött.

Shane Tusup ekkor kapott utoljára pénzt Hosszú Katinka felkészítéséért

Shane Tusup ekkor kapott utoljára pénzt Hosszú Katinka felkészítéséért

Pet­rov Árpád szep­tem­ber­ben kapta meg első fi­ze­té­sét.

Az Iron Lady új edzője, Pet­rov Árpád szep­tem­ber­ben kapta meg első fi­ze­té­sét.

Bevállalós vélemény, Dárdairól beszélt Matthäus

Bevállalós vélemény, Dárdairól beszélt Matthäus

Re­me­kel a Her­tha.

Lothar Matthäus a Hert­há­ról és a lab­da­rúgó csa­pat ma­gyar edző­jé­ről, Dár­dai Pál­ról be­szélt.

Minisztériumi tisztviselőt vertek a sztárfocisták

Minisztériumi tisztviselőt vertek a sztárfocisták

Kór­házba ke­rül­tek az ál­do­za­taik.

Rosszba kö­töt­tek bele. Kór­házba ke­rült az orosz vá­lo­ga­tott já­té­ko­sok és cim­bo­ráik mind­két ál­do­zata.

Világhírű fociedző gratulált a magyar válogatottnak

Világhírű fociedző gratulált a magyar válogatottnak

Sze­rinte si­ke­rül­het el­ér­nie a célt.

Sze­rinte si­ke­rül­het el­ér­nie a célt Marco Rossi meg­erő­sö­dött csa­pa­tá­nak. Újonc ke­ret­tag já­té­ko­sá­ról is me­sélt.

Nemierőszak-botrány: vallott a 13 éves lány csapattársa

Nemierőszak-botrány: vallott a 13 éves lány csapattársa

A hírbe ho­zott két egy­kori ví­zi­lab­dázó ügyé­ben a nyo­mo­zók több tanút is ki­hall­gat­tak, köz­tük a vádló lány csa­pat­tár­sát is...

Botrány Miskolcon, biztonságiakra támadtak a megvadult szurkolók

Botrány Miskolcon, biztonságiakra támadtak a megvadult szurkolók

A klub is re­a­gált az üggyel kap­cso­lat­ban.

A klub is re­a­gált az üggyel kap­cso­lat­ban.

Magánéleti titkok derültek ki Hosszú Katinka barátnőjéről

Érdekes magánéleti titkok derültek ki Hosszú Katinka barátnőjéről

Mu­tina ke­mé­nyen bánik pár­já­val.

Mu­tina Ágnes meg­szabja a vő­le­gé­nyé­nek, hogy mikor kell el­men­nie aludni. Ber­nek táp­lál­ko­zá­sára is na­gyon oda­fi­gyel.

Félrehúzta a tangát, hátulról fotózták a térdelő bombázót

Félrehúzta a tangát, hátulról fotózták a térdelő bombázót

Nita szexi kép­pel je­lent­ke­zett.

Nita Kuz­mina jobb for­má­ban van, mint va­laha. A szexi szép­ség va­dító fo­tók­kal ör­ven­dez­teti meg a kö­ve­tőit.

Bajban van Lopetegui, hamarosan repülhet a Real Madrid edzője

Hamarosan repülhet a Real Madrid edzője

Ha a spa­nyol sztár­csa­pat tör­té­nel­mé­ből in­du­lunk ki, akkor nem sok ideje ma­radt a kis­pa­don a baszk edző­nek.

Ha a spa­nyol sztár­csa­pat tör­té­nel­mé­ből in­du­lunk ki, akkor nem sok ideje ma­radt a kis­pa­don a baszk edző­nek.

Télen Angliába igazolhat válogatott focistánk

Télen Angliába igazolhat válogatott focistánk

Jó a meg­íté­lése a szi­get­or­szág­ban. Egyik leg­jobb lé­gi­ó­sunk to­vábbi sor­sá­ról ta­lál­gat a Bild.

Jó a ma­gyar kapus meg­íté­lése a szi­get­or­szág­ban. Egyik leg­jobb lé­gi­ó­sunk to­vábbi sor­sá­ról ta­lál­gat a Bild.

Felfoghatatlan: barátnője karjaiban halt meg az élsportoló

Felfoghatatlan tragédia: barátnője karjaiban halt meg az élsportoló

Du­quen­noy szív­ro­ha­mot ka­pott.

Jimmy Du­quen­noy a saját la­ká­sá­ban, té­vé­né­zés köz­ben ka­pott szív­ro­ha­mot. Sze­relme hiába pró­bálta új­ra­élesz­teni.

Részegen tört-zúzott az amerikai csillag, letartóztatták

Részegen tört-zúzott az amerikai csillag, letartóztatás lett a vége

Lochte it­ta­san csi­nálta a fesz­ti­vált.

Ryan Lochte it­ta­san csi­nálta a fesz­ti­vált egy ho­tel­ban. A hat­szo­ros olim­piai baj­nok el­vo­nó­ká­rára vonul.

Hatalmas botrány a meccs után: a nézők verték össze a világbajnokot

Hatalmas botrány a meccs után: a nézők verték össze a világbajnokot

Conor McG­re­gor vissza­té­ré­sét a ket­recbe nem si­ke­rült jól.

Conor McG­re­gor vissza­té­ré­sét a ket­recbe nem úgy si­ke­rült, ahogy el­ter­vezte.

Ez ám a siker, magyarokat dicsér az angol sajtó

Ez ám a siker, magyarokat dicsér az angol sajtó

Kijár az el­is­me­rés a Vi­di­nek.

El­is­me­rés a Vi­di­nek. Nem ma­radt vissz­hang nél­kül a jó tel­je­sít­mény. Na­gyon meg­ne­he­zí­tette a Chel­sea dol­gát a ma­gyar baj­nok­csa­pat.

Mindenkit meglepett a tökös magyar focicsapat

Mindenkit meglepett a tökös magyar focicsapat

A Vidi edzője sze­rint azt nyúj­tot­ták a Chel­sea ott­ho­ná­ban, amit meg­ígér­tek.

Nagy bajban a Forma-1, mi lesz a hétvégi versennyel?

Nagy bajban a Forma-1, mi lesz a hétvégi versennyel?

Táj­fun fe­nye­geti a szu­zu­kai Japán Nagy­díj meg­ren­de­zé­sét. Két is­tálló van a leg­na­gyobb pác­ban.

Táj­fun fe­nye­geti a szu­zu­kai Japán Nagy­díj meg­ren­de­zé­sét. Két is­tálló van a leg­na­gyobb pác­ban.

Közös fotó és hallgatás: miért titkolózik Katinka?

Közös fotó és hallgatás: miért titkolózik Hosszú Katinka?

Egyre nyil­ván­va­lóbb, hogy az úszónő Dudás Dá­niel ol­da­lán ta­lálta meg a bol­dog­sá­got.

Egyre nyil­ván­va­lóbb, hogy az úszónő Dudás Dá­niel ol­da­lán ta­lálta meg a bol­dog­sá­got, mi­u­tán vég­leg sza­kí­tott Shane Tu­sup­pal.

Vakon is legyőzte világhírű ellenfelét a magyar sztár

Vakon is legyőzte világhírű ellenfelét a magyar sztár

Tor­ghel­lé­nek nem volt könnyű dolga.

Tor­ghelle Sán­dor­nak úgy kel­lett úsz­nia a Duna Aré­ná­ban, hogy a szem­üvege szinte végig a szá­já­ban volt... Ám így is si­ke­re­sen meg­előzte Eri­cet, az an­gol­nát.

Benedek Tibor új szerepben, ilyet még sosem tett a sztár

Benedek Tibor új szerepben, ilyet még sosem tett a sztár

Az Új­pest kis­pad­jára ült le.

Szö­vet­ségi ka­pi­tány­ként vi­lág­baj­nok lett, de a baj­nok­ság­ban még nem dol­go­zott a szak­em­ber. Be­ne­dek Tibor az Új­pest kis­pad­jára ült le.

Világbajnok sztárok ellen bizonyíthat a Vidi

Világbajnok sztárok ellen bizonyíthat a Vidi

Vi­lág­szen­zá­ció lenne a Vidi győ­zelme.

Négy vi­lág­baj­nok és közel 1 mil­li­árd euró ér­tékű keret - ez vár a Vi­dire a Chel­sea ellen a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga mai mér­kő­zé­sén.

Külföldön is ünneplik a Ferencváros sztárfocistáját

Külföldön is ünneplik a Ferencváros sztárfocistáját

Ko­moly di­csé­re­tet ka­pott.

Da­vide Lan­za­fame tel­je­sít­mé­nyét ha­zá­já­ban is el­is­mer­ték. Ko­moly di­csé­re­tet ka­pott Olasz­or­szág­ban az Új­pest el­leni der­bit el­döntő tá­madó.

Kiderült, hová tűnt Thomas Doll: megvan az új munkája

Kiderült, hová tűnt Thomas Doll: megvan az új munkája

Olasz­or­szágba uta­zott Bu­da­pest­ről a me­nesz­tett Fradi-edző. Eu­rópa-liga-meccsre ké­szül.

Olasz­or­szágba uta­zott Bu­da­pest­ről a me­nesz­tett Fradi-edző. Eu­rópa-liga-meccsre ké­szül.

Ez kínos, Mourinho kirúgására szavaz a játékosa

Ez kínos, Mourinho kirúgására szavaz a játékosa

Kel­le­met­len hely­zet.

Kel­le­met­len hely­zetbe so­dorta magát a Man­ches­ter Uni­ted lab­da­rú­gója, An­to­nio Va­len­cia.

Rejtélyes tragédia, barátját gyászolja Király Gábor

Rejtélyes tragédia, barátját gyászolja Király Gábor

Egy­kor Ber­lin ked­ven­cei vol­tak.

Egy­kor mind­ket­ten Ber­lin ked­ven­cei vol­tak. Kis­au­tó­val gá­zol­ták ha­lálra Szi­cí­li­á­ban a német sport le­gen­dá­ját.

Világsztár sportolókkal találkozott Orbán Viktor

Világsztár sportolókkal találkozott Orbán Viktor

Ok­tó­ber 4-6. kö­zött a bu­da­pesti Duna Aréna ad ott­hont az úszó vi­lág­kupa-so­ro­zat­nak.

Ok­tó­ber 4-6. kö­zött a bu­da­pesti Duna Aréna ad ott­hont az úszó vi­lág­kupa-so­ro­zat­nak.

Politikus lesz a bukott magyar kapitány

Politikus lesz a bukott magyar kapitány

Georges Le­ekens más te­rü­le­ten ka­ma­toz­tatja tu­dá­sát.

Georges Le­ekens a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott után más te­rü­le­ten ka­ma­toz­tatja tu­dá­sát.

A Fradi sztárja olyan hírt kapott, amire nem számított

A Fradi sztárja olyan hírt kapott, amire nem számított

Ivan Petr­jak remek for­má­ban ját­szik az NB I-ben. Ismét pá­lyára lép­het az ukrán nem­zeti csa­pat­ban.

Ivan Petr­jak remek for­má­ban ját­szik az NB I-ben. Ismét pá­lyára lép­het az ukrán nem­zeti csa­pat­ban. Ötöd­ször lép­het pá­lyára cí­me­res mez­ben.

Újra a Bajnokok Ligájában vezethet meccset a magyar sztárbíró

Újra a Bajnokok Ligájában vezethet meccset a magyar sztárbíró

Leg­utóbb a Le­ip­zig-Be­sik­tas ta­lál­ko­zón fújta a sípot a BL-ben.

Kas­sai Vik­tor leg­utóbb ta­valy de­cem­ber­ben a Le­ip­zig-Be­sik­tas ta­lál­ko­zón fújta a sípot a BL-ben.

Mindenki az amerikai sztárról beszél

Ilyet még nem látott a világ: mindenki az amerikai sztárról beszél

Adam Vi­na­tieri be­rúgta 566. me­zőny­gól­ját az NFL-ben.

Adam Vi­na­tieri be­rúgta 566. me­zőny­gól­ját az NFL-ben, ami­vel új re­kor­dot ál­lí­tott fel a 45 éves klasszis.

Lenyomozták Hosszú Katinkát, titokzatos üzenetet kapott

Lenyomozták Hosszú Katinkát, titokzatos üzenetet kapott

Hol­lan­di­á­ban sem búj­hat el.

Úszó­sztá­run­kat nagy meg­le­pe­tés érte a vi­lág­kupa-ver­seny előtt. Hol­lan­di­á­ban sem búj­hat el a rend­kí­vül le­le­mé­nyes ra­jon­gói elől.

Meztelenül, bugyi nélkül terpeszt a kerek mellű teniszező lány

Meztelenül, bugyi nélkül terpeszt a kerek mellű teniszező lány

Mia Gray a te­nisz sze­rel­mese, rend­sze­re­sen ütőt ragad.

Mia Gray a te­nisz sze­rel­mese, rend­sze­re­sen ütőt ragad. Ez­út­tal azon­ban a mez­te­len ké­pe­i­vel kel­tett fi­gyel­met.

Nikolics elárulta, ezt várja a Chelsea ellen a csapatától

Nikolics elárulta, ezt várja a Chelsea ellen a csapatától

A Vidi 1-0-ra nyert a Di­ós­győr ott­ho­ná­ban a lab­da­rúgó NB I va­sár­napi mér­kő­zé­sén. Ezzel a si­ker­rel már do­bo­gón a fe­hér­vári csa­pat.

A Vidi 1-0-ra nyert a Di­ós­győr ott­ho­ná­ban a lab­da­rúgó NB I va­sár­napi mér­kő­zé­sén. Ezzel a si­ker­rel már do­bo­gón a fe­hér­vári csa­pat.

Eldőlt, menesztették a külföldön dolgozó magyar fociedzőt

Eldőlt, menesztették a külföldön dolgozó magyar fociedzőt

Szűk egy évet töl­tött a skót Dun­dee Uni­ted kis­pad­ján László Csaba. Össze­sen 43 meccsen ve­zette az együt­test.

Szűk egy évet töl­tött a skót Dun­dee Uni­ted kis­pad­ján László Csaba. 43 meccsen ve­zette az együt­test.

Rossz hírt kaptak a magyar szurkolók, erre nem számítottak

Rossz hírt kaptak a magyar szurkolók, erre nem számítottak

Újra fáj­dal­mat ér­zett a tér­dé­ben.

A vi­lág­klasszis át­lövő vissza­té­ré­sére to­vábbra is várni kell. Újra fáj­dal­mat ér­zett a tér­dé­ben a Győr ké­zi­lab­dá­zója. Feb­ru­ár­ban szen­ve­dett térd­sé­rü­lést.

Nagy a baj, rég volt erre példa a magyar sztárcsapatnál

Nagy a baj, rég volt erre példa a magyar sztárcsapatnál

Hazai pá­lyán is ki­ka­pott a Veszp­rém.

Hazai pá­lyán is ki­ka­pott a Veszp­rém. Gö­dör­ben a ma­gyar sztár­csa­pat a Baj­no­kok Li­gá­já­ban. A ma­ce­dón Var­dar Sz­kopje győ­zött Veszp­rém­ben.

Eldőlt, megválasztották Kemény Dénes utódját

Eldőlt, megválasztották Kemény Dénes utódját

Vári lett az elnök.

A két­sze­res olim­piai baj­nok Vári lett a pó­ló­sok el­nöke. A le­kö­szönő Ke­mény 2012 óta töl­tötte be ezt a posz­tot.

Komoly döntést hozott Király Gábor fia

Komoly döntést hozott Király Gábor fia

Ki­rály Gábor 42 esz­ten­dő­sen is alap­em­ber az NB I-ben.

Ki­rály Gábor 42 esz­ten­dő­sen is alap­em­ber a lab­da­rúgó NB I-ben sze­replő Ha­la­dás együt­te­sé­ben. Édes­ap­já­val, Ki­rály Fe­renc­cel kö­zö­sen ve­ze­tik a Ki­rály Sport­egye­sü­le­tet.

Nem maradt el a balhé az NB I-es focimeccs után

Nem maradt el a balhé az NB I-es focimeccs után

To­vábbra is az utolsó he­lyen áll a szom­bat­he­lyi csa­pat. El­fo­gyott a szur­ko­lók tü­relme.

To­vábbra is az utolsó he­lyen áll a szom­bat­he­lyi csa­pat. El­fo­gyott a szur­ko­lók tü­relme. Nem si­ke­rült Hor­váth Fe­renc be­mu­tat­ko­zása.

Meztelenül az orvosi szobában, rányitottak a sportolónőre

Meztelenül az orvosi szobában, rányitottak a sportolónőre

Ju­lija Ju­sa­kova vizs­gá­latra várt.

Ju­lija Ju­sa­kova vizs­gá­latra várt az or­vosi szo­bá­ban, ami­kor ki­nyílt az ajtó.

Jó hírt kapott a Fradi-kedvenc az Újpest elleni rangadó előtt

Jó hírt kapott a Fradi-kedvenc az Újpest elleni rangadó előtt

Eddig 22 al­ka­lom­mal lé­pett pá­lyára ha­zája vá­lo­ga­tott­já­ban. Fon­tos lánc­szeme a Fe­renc­vá­ros­nak.

Eddig 22 al­ka­lom­mal lé­pett pá­lyára ha­zája vá­lo­ga­tott­já­ban. Fon­tos lánc­szeme a Fe­renc­vá­ros­nak.

Ennek a hírnek nagyon sokan fognak örülni Magyarországon

Ennek a hírnek nagyon sokan fognak örülni Magyarországon

Fel­lé­gez­het­nek a spa­nyol foci sze­rel­me­sei, pén­te­ken már néz­he­tik a ked­venc li­gá­ju­kat.

Fel­lé­gez­het­nek a spa­nyol foci sze­rel­me­sei, pén­te­ken már néz­he­tik a ked­venc li­gá­ju­kat.

Csúnyán beszóltak Messiéknek a Barcelona veresége után

Csúnyán beszóltak Messiéknek a Barcelona veresége után

A Le­ga­nés egy perc alatt for­dí­tott a ka­ta­lán sztár­csa­pat ellen. Nem gra­tu­lál­tak a sztá­rok.

Számolja a napokat: visszakapja féltett kincsét a magyar sztár

Számolja a napokat: visszakapja féltett kincsét a magyar sztár

Sal­lai nem bírja ku­tyája nél­kül.

Sal­lai Ro­land ha­ma­ro­san újra ta­lál­koz­hat házi ked­ven­cé­vel, akit az apja visz ki Né­met­or­szágba.

Most hirdették ki: óriási változás jön a labdarúgásban

Most hirdették ki: óriási változás jön a labdarúgásban

Fon­tos köz­le­ményt adott ki az UEFA. Fo­ko­za­tos re­for­mok­ról dön­töt­tek. A mi­e­in­ket is érin­tik a sport­ág­ban ter­ve­zett fej­lesz­té­sek.

Fon­tos köz­le­ményt adott ki az UEFA. Fo­ko­za­tos re­for­mok­ról dön­töt­tek. A mi­e­in­ket is érin­tik a sport­ág­ban ter­ve­zett fej­lesz­té­sek.

Óriási keblek, rátapadnak a vizes pólóra a sportolónő mellbimbói

Óriási keblek, rátapadnak a vizes pólóra a sportolónő mellbimbói

Az er­kély után a me­den­cé­ben is le­vet­kő­zött.

Az er­kély után a me­den­cé­ben is le­vet­kő­zött. Ins­­tag­­ram-ol­­da­­lát 6,5 mil­­li­óan kö­­ve­­tik.

Erőszakolós botrány: nagy bajban a sztársportoló

Erőszakolós botrány: nagy bajban a sztársportoló

Vic­tor Ortiz fel­adta magát.

Azzal vá­dol­ják Vic­tor Or­tizt, hogy meg­erő­sza­kolt egy nőt az ott­ho­ná­ban. Az egy­kori vál­tó­sú­lyú vi­lág­baj­nok fel­adta magát a rend­őr­sé­gen.

Nem választották meg Kemény Dénes utódját

Nem választották meg Kemény Dénes utódját

Va­sár­nap lesz a meg­is­mé­telt rend­kí­vüli köz­gyű­lés.

Va­sár­nap, a Duna Aréna Kon­fe­ren­cia­ter­mé­ben lesz a meg­is­mé­telt rend­kí­vüli köz­gyű­lés. Szer­dán 0 de­le­gált je­lent meg a Hajós Alf­réd Uszo­dá­ban.

Kiderült, ez volt a baj a magyar fociválogatott korábbi kapitányával

Kiderült, ez volt a baj a magyar fociválogatott korábbi kapitányával

Nagy Ádám mind­össze 45 per­cet ját­szott Le­ekens irá­nyí­tása alatt.

Nagy Ádám mind­össze 45 per­cet ját­szott Georges Le­ekens irá­nyí­tása alatt a nem­zeti csa­pat­ban.