SPORT

OLDALVONAL

Az Operában és a ringben is otthon van a magyar sztársportoló

Az Operában és a ringben is otthon van a magyar sztársportoló

Kótai Mi­hály ve­ze­tése alatt szé­pen fej­lő­dik a Fe­renc­vá­ros ököl­vívó-szak­osz­tá­lya.

Brutális autóbaleset: félholtan vitték kórházba a fiatal sportolót

Brutális autóbaleset: félholtan vitték kórházba a fiatal sportolót

A rend­őrök sze­rint csoda, hogy élet­ben ma­radt a hol­land fo­cista.

A rend­őrök sze­rint csoda, hogy élet­ben ma­radt a hol­land fo­cista.

Kiderült az ismert sportoló szörnyű titka, ezt tette az idős nőkkel

Kiderült az ismert sportoló szörnyű titka, ezt tette az idős nőkkel

A be­te­ges el­méjű, per­verz já­té­kos leg­idő­sebb ál­do­zata 86 éves volt.

A be­te­ges el­méjű, per­verz já­té­kos leg­idő­sebb ál­do­zata 86 éves volt.

Belepirulsz, apró bugyiban vezetett a nagy mellű edzőlány

Belepirulsz, apró bugyiban vezetett a nagy mellű edzőlány

Diana Vaz­quezt az anyós­ülés­ről fo­tóz­ták. Ebben a sze­re­lés­ben min­den iga­zol­ta­tást meg­úszna.

Megműtötték a Barcelona klasszisát, sokáig nem játszhat

Megműtötték a Barcelona klasszisát, sokáig nem játszhat

Négy hónap kény­szer­pi­henő vár so­kunk ked­ven­cére. Hiába no, a térd­mű­tét ko­moly dolog.

Meghökkentő hír, ő váltja Leekenst a fociválogatott élén?

Meghökkentő hír, ő váltja Leekenst a fociválogatott élén?

Nem hit­tünk a sze­münk­nek, ami­kor ol­vas­tuk: tény­leg vissza­tér­het a ko­rábbi ka­pi­tány?

Nem hit­tünk a sze­münk­nek, ami­kor ol­vas­tuk a fel­ve­tést: tény­leg vissza­tér­het a ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tány?

Tusup visszavág? Durván keresztbe tehet Hosszú Katinkának

Tusup visszavág? Durván keresztbe tehet Hosszú Katinkának

Ebből akár csú­nya per is lehet. Több fron­ton tá­mad­hatja úszó­sztá­run­kat a sér­tett ame­ri­kai edző-férj.

Prostihoz járt a gólkirály, így reagált a feleség

Prostihoz járt a gólkirály, így reagált a feleség

Wayne Ro­o­ney-nál min­den rend­ben?

Wayne Ro­o­ney sze­rezte a leg­több gólt az angol lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott tör­té­ne­té­ben. Ez­út­tal a ma­gán­élete miatt ke­rült a kö­zép­pontba.

Nagy magánéleti bejelentést tett a Forma-1-es világbajnok

Nagy magánéleti bejelentést tett a Forma-1-es világbajnok

Jen­son But­ton má­sod­szor is meg­nő­sül, ám az idő­pont még nem is­mert.

Jen­son But­ton má­sod­szor is meg­nő­sül, ugyan­ak­kor az es­küvő idő­pontja egy­előre nem is­mert. A For­mula-1 vi­lág­baj­noka egy­szer már ki­mondta a bol­do­gító igent, ám japán ked­ve­sé­vel alig 12 hónap há­zas­ság után be­ad­ták a vá­ló­ke­re­se­tet.

Olimpiai bajnok sztárok vágnak neki a Balatonnak

Olimpiai bajnok sztárok vágnak neki a Balatonnak

Szé­kely Bul­csú és Biros Péter szá­mára nem ide­gen a "ma­gyar ten­ger".

Szé­kely Bul­csú és Biros Péter szá­mára nem ide­gen a "ma­gyar ten­ger".

Rodman hozta össze a békét? Élő adásban sírta el magát a Féreg

Rodman hozta össze a békét? Élő adásban sírta el magát a Féreg

Öt éve küz­dött ezért.

Öt éve küz­dött az ame­ri­kai - észak-ko­reai meg­ál­la­po­dá­sért a bot­rány­hős NBA-le­genda.

Gyászhírt közölt az olimpiai bajnok apuka, elvesztette kislányát

Gyászhírt közölt az olimpiai bajnok apuka, elvesztette kislányát

A ki­csit meg­pró­bál­ták új­ra­élesz­teni, de nem jár­tak si­ker­rel. A spor­toló össze­om­lott.

Georges Leekens magyarázkodik, ennél nevetségesebb alig lehetne

Georges Leekens magyarázkodik, ennél nevetségesebb alig lehetne

A belga ka­pi­tány még min­dig magát fé­nyezi.

A belga ka­pi­tány eddig meg­bu­kott Ma­gyar­or­szá­gon, de még min­dig magát fé­nyezi.

Csodás hírt kapott Dárdai Pál, mindig is erre vágyott

Csodás hírt kapott Dárdai Pál, mindig is erre vágyott

Úgy tűnik, eddig re­me­kül iga­zolt a Her­tha Ber­lin. És ezt a szur­ko­lók is érzik.

Úgy tűnik, eddig re­me­kül iga­zolt a Her­tha Ber­lin. És ezt a szur­ko­lók is érzik.

Sztárparádé a vb-megnyitón, Robbie Williamsnek teljesül az álma

Sztárparádé a vb-megnyitón, Robbie Williamsnek teljesül az álma

Rob­bie Wil­li­ams éne­kel majd a moszk­vai vb-meg­nyi­tón.

Rob­bie Wil­li­ams éne­kel majd a moszk­vai vb-meg­nyi­tón.

Alaposan elbántak Nikoliccsal

Alaposan elbántak Nikoliccsal, a rajongóival is kiszúrtak

Fel­sza­kadt a szem­öl­döke, a sebét össze is kel­lett varrni.

A New Eng­land el­leni meccsen fel­sza­kadt a szem­öl­döke a ma­gyar csa­tár­nak. A sebét össze is kel­lett varrni.

Ronaldo visszavonul a vb után? Reagált a Real sztárja

Ronaldo visszavonul a vb után? Reagált a Real sztárja

C. Ro­nal­dót a jö­vő­jé­ről fag­gat­ták.

Cris­ti­ano Ro­nal­dót a jö­vő­jé­ről fag­gat­ták, és őszin­tén vá­la­szolt. A por­tu­gál sztár pén­te­ken már a vi­lág­baj­nok­sá­gon lép pá­lyára.

Megtaláltuk Dzsudzsák utódját? Ő lehet a válogatott új sztárja

Megtaláltuk Dzsudzsák utódját? Ő lehet a válogatott új sztárja

A 31 éves Dzs­u­dzsák Ba­lázs sé­rü­lés miatt nem ját­szott a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban az auszt­rá­lok ellen.

Apró bikiniben pózol a vb-sztár bombázó párja

Apró bikiniben pózol a vb-sztár bombázó párja

Tha­isa Leal remek for­má­ban van.

Ha Tha­isa Leal ott lesz az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon, akkor ko­moly fi­gyel­met kelt­het.

Erősítés, két príma Bundesliga-focista tűnt föl a Fradi-pályán

Erősítés, két príma Bundesliga-focista tűnt föl a Fradi-pályán

Együtt néz­ték a vá­lo­ga­tott meccset, aztán kö­rül­néz­tek a pesti éj­sza­ká­ban. Népes tár­sa­ság­gal ér­ke­zett Dár­dai Pál.

Együtt néz­ték a vá­lo­ga­tott meccset, aztán kö­rül­néz­tek a pesti éj­sza­ká­ban. Népes tár­sa­ság­gal jött Dár­dai Pál.

Óriási tehertől szabadult Messi és Neymar: éhező gyerekekért fociznak

Óriási tehertől szabadult Messi és Neymar: éhező gyerekekért fociznak

Sok kri­tika érte a vi­lág­baj­nok­ság szpon­zo­rát a visszás rek­lám­ak­ció miatt. Til­ta­ko­zott a bra­zil ka­pi­tány is.

Rájuk vagyunk büszkék, magyar rekordok a vb-ken

Rájuk vagyunk büszkék, magyar rekordok a vb-ken

Ki­lenc vb-n sze­re­pel­tünk.

Ki­lenc lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon sze­re­pelt a ma­gyar vá­lo­ga­tott, amely szá­mos ma­ra­dandó nyo­mot ha­gyott maga után.

Kéjes mámor: élő adásban pucsított nagyot a dögös időjós

Kéjes mámor: élő adásban pucsított nagyot a dögös időjós

A szép­sé­ges be­mon­dó­nőt fe­né­ken bil­len­tet­ték, így kí­ván­tak sze­ren­csét a me­xi­kói fo­ci­vá­lo­ga­tott­nak.

A szép­sé­ges be­mon­dó­nőt fe­né­ken bil­len­tet­ték, így kí­ván­tak sze­ren­csét a me­xi­kói fo­ci­vá­lo­ga­tott­nak.

Brutális mellek, meztelenül terpeszt az őrjítő bombázó

Brutális mellek, meztelenül terpeszt az őrjítő bombázó

Kristy Ann már­ci­us­ban jó­kora el­is­me­rés­ben ré­sze­sült. Már rég­óta járt neki a díj...

Kristy Ann már­ci­us­ban jó­kora el­is­me­rés­ben ré­sze­sült. Már rég­óta járt neki a díj...

Gyász, elhunyt a sokszoros Grand Slam-győztes teniszlegenda

Gyász, elhunyt a sokszoros Grand Slam-győztes teniszlegenda

A te­nisz egyik leg­na­gyobb alakja volt.

Évek óta gyó­gyít­ha­tat­lan be­teg­ség­ben szen­ve­dett a te­nisz egyik leg­na­gyobb alakja.

Nem bírta tovább, Jakabos Zsuzsa is kitálalt Shane Tusupról

Nem bírta tovább, Jakabos Zsuzsa is kitálalt Shane Tusupról

Fog­hatja a fejét az ame­ri­kai edző, aki egyre lej­jebb csú­szik a nép­sze­rű­ségi lis­tán.

Megerőszakolt egy lányt a válogatott focista

Megerőszakolt egy lányt a válogatott focista

Nemi erő­szak miatt bör­tönbe kerül a 23 éves vá­lo­ga­tott lab­da­rúgó. Har­minc­két hó­na­pot ka­pott.

Nemi erő­szak miatt bör­tönbe kerül a 23 éves vá­lo­ga­tott lab­da­rúgó.

Belepirulsz, a lábai között kényezteti magát a nagy mellű bombázó

Belepirulsz, a lábai között kényezteti magát a nagy mellű bombázó

Kelly min­dent el­kö­vet annak ér­de­ké­ben, hogy a kö­ve­tői ked­vé­ben jár­jon.

Kelly B min­dent el­kö­vet annak ér­de­ké­ben, hogy elé­ge­det­tek le­gye­nek a kö­ve­tői.

Kikotyogták, ő lesz Zidane utóda a Real Madridnál

Kikotyogták, ő lesz Zidane utóda a Real Madridnál

Ret­teg­het­nek az el­len­fe­lek?

Végre ki­de­rült, kié lesz a kis­pad. Örül­het­nek a ki­rá­lyi klub druk­ke­rei, ret­teg­het­nek az el­len­fe­lek?

Kiderült, erre a lépésre készül a Realból elvágyó Cristiano Ronaldo

Kiderült, erre a lépésre készül a Realból elvágyó Cristiano Ronaldo

Óri­ási vál­to­zá­sokra szánta el magát. Pá­lyán és pá­lyán kívül is mér­föld­kő­höz ér­ke­zett?

Szexbotrány rázta meg Spanyolországot: szaftos videó terjed

Szexbotrány rázta meg Spanyolországot: szaftos videó terjed

Hiába til­ta­ko­zott a nő, erő­sebb volt a trió. Most azon­ban meg­fi­zet­het a három lab­da­rúgó.

Hiába til­ta­ko­zott a nő, erő­seb­bek vol­tak a férfiak. Most azon­ban ka­ma­tos­tul meg­fi­zet­het a három lab­da­rúgó.

Ijesztő fotó, mi lesz így a nyáron Dzsudzsák Balázzsal?

Ijesztő fotó, mi lesz így Dzsudzsákkal?

Már nem csak az auszt­rá­lok el­leni já­téka a kér­dés. Nagy bajba ke­rül­het a vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Már nem csak az auszt­rá­lok el­leni já­téka a kér­dés. Nagy bajba ke­rül­het a vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Botrány a foci-vb előtt, meccs közben rabolták ki a focistákat

Botrány a foci-vb előtt, meccs közben rabolták ki a focistákat

Ki­pa­kol­ták a ho­tel­szo­bá­i­kat, amíg ját­szot­tak a fel­ké­szü­lési mér­kő­zé­sen.

Jön az év átigazolása, Cristiano Ronaldo ezért távozik a Realtól

Jön az év átigazolása, Cristiano Ronaldo ezért távozik a Realtól

Por­tu­gál újság kür­tölte vi­lággá a hírt.

Por­tu­gál újság kür­tölte vi­lággá a bom­ba­hírt. Pérez elnök a hibás min­de­nért.

Nagy a baj Dzsudzsákkal? Válaszolt az orvos

Nagy a baj Dzsudzsákkal? Válaszolt az orvos

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya mankó se­gít­sé­gé­vel hagyta el a fe­hér­orosz sta­di­ont.

Botrány a foci-vb előtt, orgiamaratonban élvezkedett egy csapat

Botrány a vb előtt, orgiamaratonban élvezkedtek a focisták

Több tu­cat­nyi prosti vett részt a sztá­rok 24 órás őrült szex­bu­li­já­ban. A szö­vet­ség meg­le­pően re­a­gált a bal­héra.

Kiderült végre: Hosszú Katinka elárulta, miért lett elege Tusupból

Kiderült végre: Hosszú Katinka elárulta, miért lett elege Tusupból

Vi­lág­sztá­runk sokat mondó meg­jegy­zést tett ame­ri­kai exére. Ez volt a ma­gán­életi vál­sá­guk oka?

Vi­lág­sztá­runk sokat mondó meg­jegy­zést tett ame­ri­kai exére. Ez volt a ma­gán­életi vál­sá­guk oka?

Tönkreteheti Katinkát a bujkáló Tusup

Tönkreteheti Katinkát a bujkáló Tusup

Az ame­ri­kai nagy ívben tesz arra min­denre.

Az ame­ri­kai nagy ívben tesz arra, mi tör­té­nik Hosszú Ka­tin­ká­val, vagy klub­juk­kal. Az úszónő férje fe­le­lős a szak­mai mun­káért, de hó­na­pok óta rá se néz a gye­re­kekre.

El se hisszük, újra örülhet a fociválogatott

El se hisszük, újra örülhet a fociválogatott

Georges Le­ekens szö­vet­ségi ka­pi­tány be­bi­zo­nyí­totta, nem csak ve­szí­teni tud vele a csa­pat.

Börtönre ítélték a világbajnok magyar sztárt

Börtönre ítélték a világbajnok magyar sztárt

Csa­lás miatt jog­erő­sen két év fel­füg­gesz­tett bör­tönt ka­pott a kick-box vi­lág­baj­nok, Csábi Bet­tina.

Csa­lás miatt jog­erő­sen két év fel­füg­gesz­tett bör­tönt ka­pott a kick-box vi­lág­baj­nok, Csábi Bet­tina.

Fucsovics Marci is megdöbbent az új luxuskocsijától

Fucsovics Marci is megdöbbent az új luxuskocsijától

Fél­száz mil­liós ver­dát ka­pott a ma­gyar te­ni­szező. Egy fon­tos dolog vi­szont ne­he­zen fér bele.

Fél­száz mil­liós ver­dát ka­pott a ma­gyar te­ni­szező, ami­hez gyor­san hoz­zá­szo­kott. Egy fon­tos dolog vi­szont ne­he­zen fér bele az au­tó­jába.

Gera nyomában, Angliába igazolhat a magyar válogatott focista

Gera nyomában, Angliába igazolhat a magyar válogatott focista

Baj­noki címet nyert a nem­ré­gi­ben véget ért sze­zon­ban, 29 mér­kő­zé­sen 9 gólt szer­zett.

Meglepetés, Hamilton ezt csinálja a Forma-1 után

Meglepetés, Hamilton ezt csinálja a Forma-1 után

Vá­rat­lan he­lyen buk­kan­hat fel.

Úgy hír­lik, Lewis Ha­mil­ton már a Forma-1 utáni éle­tét ter­vezi. Vá­rat­lan he­lyen buk­kan­hat fel.

Ki lesz az új edző? Castingot tart Hosszú Katinka

Ki lesz az új edző? Castingot tart Hosszú Katinka

Jó al­ka­lom lesz a ke­res­gé­lésre a hét­végi ver­seny. Egye­lőre az sem biz­tos, hogy ma­gyar vagy kül­földi szak­em­ber ugor­hat be Tusup he­lyére.

Jó al­ka­lom lesz a ke­res­gé­lésre a hét­végi fran­cia­or­szági ver­seny. Egye­lőre az sem biz­tos, hogy ma­gyar vagy kül­földi szak­em­ber ugor­hat be Tusup he­lyére.

Sergio Ramos megint lesújtott, ezúttal a társára támadt

Sergio Ramos megint lesújtott, ezúttal a társára támadt

A Real Mad­rid hát­védje ez­út­tal a spa­nyol lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott edző­tá­bo­rá­ban hívta fel ma­gára a fi­gyel­met.

A Real Mad­rid hát­védje ez­út­tal a spa­nyol lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott edző­tá­bo­rá­ban hívta fel ma­gára a fi­gyel­met.

Szomorú hír érkezett, meghalt a népszerű sportlegenda

Szomorú hír érkezett, meghalt a népszerű sportlegenda

Gyó­gyít­ha­tat­lan beteg volt.

Já­té­kos­ként két baj­nok­sá­got is nyert Dwight Clark az NFL-ben. Gyó­gyít­ha­tat­lan be­teg­ség­ben szen­ve­dett.

Vallomás, Dzsudzsák túl drága a magyar csapatoknak

Vallomás, Dzsudzsák túl drága a magyar csapatoknak

Kül­földi aján­la­tokra vár.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs cá­folja, hogy Ma­gyar­or­szá­gon foly­tatná a pá­lya­fu­tá­sát. A ma­gyar fo­cista kül­földi aján­la­tokra vár.

Vérengzés Írországban, hidegvérrel gyilkoltak az edzőteremben

Vérengzés Írországban, hidegvérrel gyilkoltak az edzőteremben

Kora reg­gel csa­pott le a fegy­ve­res tá­madó.

Kora reg­gel csa­pott le a fegy­ve­res tá­madó. Egy olim­piai baj­nok bok­szoló is érin­tett az ügy­ben.

Könnyes búcsú, elköszönt a bajnokcsapat egyik legjobbja

Könnyes búcsú, elköszönt a bajnokcsapat egyik legjobbja

Az Ins­tag­ra­mon je­len­tette be tá­vo­zá­sát a kö­zön­ség nagy ked­vence.

Az Ins­tag­ra­mon je­len­tette be tá­vo­zá­sát a kö­zön­ség nagy ked­vence.

Magyar focista a BL-döntős sztárcsapatban? Így lehetséges

Magyar focista a BL-döntős sztárcsapatban? Így lehetséges

Ké­zen­fekvő meg­ol­dás lenne. So­rol­juk az ér­ve­ket, ami­ért össze­jö­het.

Ké­zen­fekvő meg­ol­dás lenne. So­rol­juk az ér­ve­ket, ami­ért össze­jö­het a nagy iga­zo­lás.

Fegyveres rablók támadtak a sztáredzőre

Lövések dördültek, fegyveres rablók támadtak a sztáredzőre

Lo­pott ko­csi­val me­ne­kül­tek el.

A tá­ma­dók tűz­harcba ke­ve­red­tek a rend­őrök­kel, majd egy lo­pott ko­csi­val me­ne­kül­tek el.

Ennyi volt, távozik a korábbi magyar szövetségi kapitány

Ennyi volt, távozik a korábbi magyar szövetségi kapitány

Az NB I 6. he­lyén zárt a klub.

Az idei sze­zon­ban dön­tős volt a Ma­gyar Ku­pá­ban a Pus­kás Aka­dé­mia, a baj­nok­ság­ban a 6. he­lyen vég­zett. 2016 de­cem­bere óta irá­nyí­totta a csa­pa­tot.

Dzsudzsák Balázs hazatér? Reagált a focista

Dzsudzsák Balázs hazatér? Reagált a focista

Le­járt a szer­ző­dése.

Le­járt a szer­ző­dése az al-Vah­dá­nál Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak, aki csa­pa­tot vált­hat ezen a nyá­ron.

Barátai szeme láttára végeztek a fiatal sztárral

Kegyetlen gyilkosság: barátai szeme láttára végeztek a fiatal sztárral

Ösz­tön­díj­jal ment volna egye­temre.

Tre­von Ri­chard­son na­gyon te­het­sé­ges ame­ri­kai fo­cista volt, ösz­tön­díj­jal ment volna egye­temre.

Most jelentették be: autóbaleset szenvedett a magyar válogatott focista

Most jelentették be: autóbaleset szenvedett a magyar válogatott focista

Nem ját­szik a fe­hér­oro­szok és auszt­rá­lok el­leni fel­ké­szü­lési mér­kő­zé­sén.

Nem ját­szik a fe­hér­oro­szok és auszt­rá­lok el­leni fel­ké­szü­lési mér­kő­zé­sén.

Ömlött a vér, eltört az orra a rettegett védőnek

Ömlött a vér, törött orral ment le a pályáról a rettegett védő

Ren­de­sen be­le­né­zett a lab­dába.

Jó­té­kony­sági meccsen ta­lál­ták te­libe a Green Bay Pac­kers sztár­ját. Meg is kell majd mű­teni.

"Iszonyatosan féltem" - vallotta be Hosszú Katinka

"Iszonyatosan féltem" - vallotta be Hosszú Katinka

Nagy ug­rásra szánta el magát.

Nagy ug­rásra szánta el magát Hosszú Ka­tinka, aki ezt az Ins­tag­ra­mon osz­totta meg a kö­ve­tő­i­vel.

Eldőlt Gera Zoltán jövője? Megszólalt a Fradi sztárja

Eldőlt Gera Zoltán jövője? Megszólalt a Fradi sztárja

Sé­rü­lés miatt tíz hó­napja nem lé­pett pá­lyára a 39 éves já­té­kos. A sze­zon végén lejár a szer­ző­dése.

Sé­rü­lés miatt tíz hó­napja nem lé­pett pá­lyára a 39 éves já­té­kos. A sze­zon végén lejár Gera szer­ző­dése.

Gyászol a focivilág, brutálisan meggyilkoltak egy fiatal sztárt

Brutálisan meggyilkoltak egy fiatal focistát

Ale­j­andro Pe­na­randa a csa­pat­tár­sa­i­val bu­li­zott, ami­kor agyon­lőt­ték.

Ale­j­andro Pe­na­randa a csa­pat­tár­sa­i­val bu­li­zott, ami­kor agyon­lőt­ték. Egy másik fut­bal­lis­tát kór­házba kel­lett vinni.

Itt a vége: búcsút int a sportnak a világbajnok sztár

Itt a vége: búcsút int a sportnak a világbajnok sztár

A 28 éves spor­toló szá­mos vi­lág­baj­noki érmet nyert pá­lya­fu­tása alatt. Az egyet­len ara­nyát 2016-ban 1500 mé­te­ren sze­rezte.

A 28 éves spor­toló szá­mos vi­lág­baj­noki érmet nyert pá­lya­fu­tása alatt. Az egyet­len ara­nyát 2016-ban 1500 mé­te­ren sze­rezte.

Mi lesz Dzsudzsákkal? Egy fogadóiroda már sejti

Mi lesz Dzsudzsákkal? Egy fogadóiroda már sejti

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak le­járt a szer­ző­dése, és biz­to­san tá­vo­zik az al-Vah­dá­tól.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak le­járt a szer­ző­dése, és biz­to­san tá­vo­zik az al-Vah­dá­tól.

Döbbenetes, itt folytathatja Zinedine Zidane

Döbbenetes, itt folytathatja Zinedine Zidane

Máris új csa­pa­tot ta­lált ma­gá­nak?

Le­mon­dott a Real Mad­rid­nál a fran­cia ve­ze­tő­edző, aki saj­tó­hí­rek sze­rint máris új csa­pa­tot ta­lált ma­gá­nak.

Hoppá! Löw lehet a Real Madrid vezetőedzője

Hoppá! Löw lehet a Real Madrid vezetőedzője

A szak­em­ber­nek szer­ző­dése van a né­me­tek­nél, ki kel­lene vá­sá­rolni őt.

Mi történt Ronaldóval? Rég nézett ki ilyen rosszul

Mi történt Ronaldóval? Rég nézett ki ilyen rosszul

Cris­ti­ano Ro­naldo öl­tö­zé­kére szinte soha nem lehet pa­nasz. Ez­út­tal azon­ban bor­zal­ma­san fest ma­gá­hoz ké­pest.

Cris­ti­ano Ro­naldo öl­tö­zé­kére szinte soha nem lehet pa­nasz. Ez­út­tal azon­ban bor­zal­ma­san fest ma­gá­hoz ké­pest.

Összeomlott a híres magyar sportoló, óriási bajba került a bíróságon

Összeomlott a híres magyar sportoló, óriási bajba került a bíróságon

Fel­füg­gesz­tett bör­tön és va­gyon­el­kob­zás fe­nye­geti. A férje ke­verte bajba?

Fel­füg­gesz­tett bör­tön és sok­mil­liós va­gyon­el­kob­zás fe­nye­geti haj­dani profi boksz­vi­lág­baj­nok­nőn­ket. A férje ke­verte bajba?

Baleset érte, tragikusan fiatalon hunyt el a népszerű sportoló

Baleset érte, tragikusan fiatalon hunyt el a népszerű sportoló

A mind­össze 30 éves ver­senyző az idő­mé­rőn vesz­tette éle­tét. Az or­vo­sok sem tud­tak se­gí­teni rajta.

Újabb fejezet Hosszú Katinka-ügyben, nagy csapás érte Shane Tusupot

Újabb fejezet Hosszú Katinka-ügyben, nagy csapás érte Shane Tusupot

Zseb­be­vágó prob­léma. Most már biz­tos, hogy sokat ve­szít az úszó­sztár­ral sza­kító ame­ri­kai edző-férj.

Eldőlt Dzsudzsák sorsa? Megszólalt a magyar focicsapat tulajdonosa

Eldőlt Dzsudzsák sorsa? Megszólalt a magyar focicsapat tulajdonosa

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya a hely­szí­nen te­kin­tette meg a Vi­deo­ton-Hon­véd mér­kő­zést.

Óriási botrány, énekesnővel éjszakázott a Real sztárja

Óriási botrány, énekesnővel éjszakázott a Real sztárja

Sz­tár­éne­kes­nő­vel lát­ták a Real Mad­rid lab­da­rú­gó­ját a ki­jevi lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája dön­tőt kö­ve­tően.

Kiderült az igazság: Dudás Dani sokáig titokban szerette Katinkát

Kiderült az igazság: Dudás Dani sokáig titokban szerette Katinkát

Dudás Dá­niel so­káig nem mu­tat­hatta ki, hogy gyen­géd ér­zel­me­ket táp­lál Ka­tinka iránt.

Brutál terpeszben fotózták a meztelenkedő teniszező lányt

Brutál terpeszben fotózták a meztelenkedő teniszező lányt

Jes­sica Ed­st­röm a te­nisz­pá­lyán is lát­vá­nyos tel­je­sít­mé­nyekre képes, de mi in­kább a fotói miatt fi­gye­lünk rá oda.

Tragédia: egy ötgyermekes apuka holtteste hevert a versenypályánál

Tragédia: egy ötgyermekes apuka holtteste hevert a versenypályánál

A rend­őr­ség nem gya­nak­szik gyil­kos­ságra.

A rend­őr­ség nem gya­nak­szik gyil­kos­ságra. A fi­a­tal apuka leg­ki­sebb gyer­meke még csak öt hó­na­pos.

Ez fájni fog Tusupnak, csak így szabadulhat meg Katinka emlékétől

Ez fájni fog Tusupnak, csak így szabadulhat meg Katinka emlékétől

Ami egy­kor jó öt­let­nek tűnt, mára egy hosszú tor­túra lett az edző szá­mára.

Ami egy­kor jó öt­let­nek tűnt, mára egy hosszú, mé­reg­drága és fáj­dal­mas tor­túra lett az edző szá­mára.

Újabb csapás Shane Tusupnak, mindent elbukhat az amerikai

Újabb csapás Shane Tusupnak, mindent elbukhat az amerikai

A 23 éves úszó új klu­bot keres.

Ismét el­hagyná az Iron Aqua­ti­csot a 23 éves úszó. Tu­sup­nak nem ma­rad­hat vá­lo­ga­tott úszója.

A zuhanyzóban lesték meg a nagy mellű szurkolólányt

A zuhanyzóban lesték meg a nagy mellű szurkolólányt

Jes­sica Molly alig várja a foci vb-t.

Jes­sica Molly alig várja a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­got. Az auszt­rá­lok­nak fog szur­kolni.

Szextilalom a vb-n, csak a piázást engedik a focistáknak

Szextilalom a vb-n, csak a piázást engedik a focistáknak

Ke­mény fe­gyel­met tar­ta­nak a német vá­lo­ga­tott­nál, amely cím­vé­dő­ként ér­ke­zik az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ságra.

Ke­mény fe­gyel­met tar­ta­nak a német vá­lo­ga­tott­nál, amely cím­vé­dő­ként ér­ke­zik az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ságra.

Dárdaiék történelmet írtak, szokatlan szerepben az edző

Dárdaiék történelmet írtak, szokatlan szerepben fotózták az edzőt

Ilyen fé­nyes si­kert még so­ha­sem ért el a ber­lini lab­da­rú­gó­klub. Ma­gyar fő­sze­rep­lőt is ün­ne­pel­tek.

Ilyen fé­nyes si­kert még so­ha­sem ért el a ber­lini lab­da­rú­gó­klub. Ma­gyar fő­sze­rep­lőt is ün­ne­pel­tek.

Eldőlt a bajnoki cím az NB I-ben, három éve nem történt ilyen

Eldőlt a bajnoki cím az NB I-ben, három éve nem történt ilyen

A Vi­deo­ton lett a baj­nok.

Az utolsó for­duló ered­mé­nyé­től füg­get­le­nül arany­ér­mes a szé­kes­fe­hér­vári csa­pat. Tör­té­nete har­ma­dik baj­noki címét sze­rezte meg a Vi­deo­ton.

Szomorú hír jött: meccs közben esett össze holtan a fiatal sportoló

Szomorú hír jött: meccs közben esett össze holtan a fiatal sportoló

A fi­a­tal ko­sár­lab­dá­zót meg­pró­bál­ták új­ra­élesz­teni, de már nem le­he­tett se­gí­teni rajta.

Ezt pletykálják, a szezon végén elbúcsúznak a Fradi legendái?

Ezt pletykálják, a szezon végén elbúcsúznak a Fradi legendái?

Két vi­lág­klasszis is be­fe­jez­heti a pá­lya­fu­tá­sát.

Két vi­lág­klasszis is be­fe­jez­heti a pá­lya­fu­tá­sát. A Fe­renc­vá­ros 18 év után nyert baj­noki címet ví­zi­lab­dá­ban.