SPORT

OLDALVONAL

Mentőhelikoptert riasztottak a síelőhöz, élettelenül csúszott a pályán a teste

Mentőhelikoptert riasztottak a síelőhöz, élettelenül csúszott a pályán a teste

A 30 éves spor­toló ál­la­po­tá­ról egy­előre sem­mi­lyen hír nem ér­ke­zett.

A 30 éves spor­toló ál­la­po­tá­ról egy­előre sem­mi­lyen hír nem ér­ke­zett.

Széttárt combok, levetkőzött a nagy mellű edzőlány

Széttárt combok, levetkőzött a nagy mellű edzőlány

Diana nö­velte ra­jon­gói szá­mát.

Diana Vaz­quez a leg­újabb fo­tó­i­val to­vább nö­velte ra­jon­gói szá­mát.

Szexuális erőszak, reagált a vádra a világklasszis

Szexuális erőszak, reagált a vádra a világklasszis

Paul Gas­co­igne a vád sze­rint sze­xu­á­li­san zak­la­tott egy nőt. Az egy­kori lab­da­rúgó bí­ró­ság elé állt.

Paul Gas­co­igne a vád sze­rint sze­xu­á­li­san zak­la­tott egy nőt. Az egy­kori lab­da­rúgó bí­ró­ság elé állt.

Tragikus hír: A kórházban halt meg a 19 éves sportoló

Tragikus hír: A kórházban halt meg a 19 éves sportoló

Nyak­tö­rése után szív­ro­ha­mot ka­pott Ni­co­las Cha­u­vin, a fran­cia rög­bi­já­té­kos meccs köz­ben sé­rült meg sú­lyo­san.

Nyak­tö­rése után szív­ro­ha­mot ka­pott Ni­co­las Cha­u­vin, a te­het­sé­ges rög­bi­já­té­kos meccs köz­ben sé­rült meg sú­lyo­san.

Hosszú Katinka váratlan vallomása: Halálközeli élményem volt

Hosszú Katinka váratlan vallomása: Halálközeli élményem volt

Nem akarja már kí­nozni magát. Úszó­sztá­runk az el­len­sé­ge­i­nek sem kí­vánja, amit átélt.

Marco Rossi elégedett, kitűnő lehetőséget kapott

Marco Rossi elégedett, kitűnő lehetőséget kapott

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya már jövő évi meccsekre ké­szül.

Csoda Budapesten, a Vidi óriásit játszott a Chelsea ellen

Csoda Budapesten, a Vidi óriásit játszott a Chelsea ellen

Telt ház előtt ját­szott ki­éle­zett mér­kő­zést a Chel­sea-vel a ma­gyar baj­nok a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban.

Újabb nagy siker, rangos eseményt rendez Budapest

Újabb nagy siker, rangos sporteseményt rendez Budapest

Nem vé­let­len a sport­fő­vá­ros cím!

Nem vé­let­len a sport­fő­vá­ros cím! Női pó­ló­vá­lo­ga­tot­tunk máris biz­tos részt­vevő a ran­gos vi­a­da­lon.

Kitették a szűrét a nagy mellű dartsos lánynak

Kitették a szűrét a nagy mellű dartsos lánynak

Da­ni­ella All­f­ree és tár­sai ez­út­tal nem le­het­nek ott a darts-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Da­ni­ella All­f­ree és tár­sai ez­út­tal nem le­het­nek ott a darts-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Brutális öngyilkosságra készült a legenda felesége

Brutális öngyilkosságra készült a legenda felesége

Ray­mond van Bar­ne­veld fe­le­sége annyira ki­bo­rult, hogy csőre töl­tött pisz­tolyt nyo­mott a saját fe­jé­hez.

Van Bar­ne­veld fe­le­sége annyira ki­bo­rult, hogy csőre töl­tött pisz­tolyt nyo­mott a saját fe­jé­hez.

Áll a bál, Maradonát kidobta a menyasszonya

Áll a bál, Maradonát kidobta a menyasszonya

Úgy tűnik, véget ért a vi­szony.

Úgy tűnik, véget ért az egy­kori le­gen­dás ar­gen­tin lab­da­rúgó kap­cso­lata az ifjú sze­rel­mé­vel.

Most jelentették be, a ruhádat is átvizsgálják a Chelsea-meccsen

Most jelentették be, a ruhádat is átvizsgálják a Chelsea-meccsen

A MOL Vidi FC a Chel­sea-t fo­gadja.

A MOL Vidi FC csü­tör­tök este a Chel­sea-t fo­gadja Bu­da­pes­ten a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban.

Csodával határos, ami a horrorbaleset után történt a tinilánnyal

Csodával határos, ami a horrorbaleset után történt a tinilánnyal

Sop­hie jól tudja, hogy máz­lija volt. Nyak­csi­go­lyá­ját törte a pá­lyá­ról ki­re­pülve, de máris újra szá­gul­dozna.

Sop­hie jól tudja, hogy máz­lija volt. Nyak­csi­go­lyá­ját törte a pá­lyá­ról ki­re­pülve, de máris újra szá­gul­dozna.

Régi ismerős lesz fontos szereplő a Vidi El-mérkőzésén

Régi ismerős lesz fontos szereplő a Vidi El-mérkőzésén

Ma­ce­dón já­ték­ve­zető fújja majd a sípot a csü­tör­töki Vidi-Chel­sea ta­lál­ko­zón.

Ma­ce­dón já­ték­ve­zető fújja majd a sípot a csü­tör­töki Vidi-Chel­sea ta­lál­ko­zón. Ko­ráb­ban két­szer is ve­ze­tett már a fe­hér­vá­ri­ak­nak.

Szenzációs magyar siker, az egész ország ünnepli a lányokat

Szenzációs magyar siker, az egész ország ünnepli a lányokat

Le­győz­tük Ro­má­niát.

Ro­má­nia le­győ­zé­sé­vel zárta a ma­gyar női ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott az Eu­rópa-baj­nok­sá­got. Négy győ­zel­met szer­zett a ma­gyar csa­pat az Eb-n.

Csapattársába szerelmes a Real Madrid sztárja?

Fura nyilatkozat: Csapattársába szerelmes a Real Madrid sztárja?

Od­ri­o­zola nem fogta vissza magát.

Ál­varo Od­ri­o­zola dics­him­nu­szo­kat zen­gett Karim Ben­zem­áról, ki­csit túl­zásba is esett.

Dráma a lelátón, sírógörcsöt kapott a sztárcsatár felesége

Dráma a lelátón, sírógörcsöt kapott a sztárcsatár felesége

Drá­mai pil­la­na­tok a meccsen.

Drá­mai pil­la­na­to­kat ho­zott az In­ter­naz­io­nale lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nak mér­kő­zése a PSV Eind­ho­ven ellen.

Gyász, maláriában halt meg a korábbi szerdahelyi edző

Gyász, maláriában halt meg a korábbi szerdahelyi edző

Öt­ven­négy éves ko­rá­ban hunyt el.

Öt­ven­négy éves ko­rá­ban el­hunyt a DAC egy­kori já­té­kosa és edzője, Sta­nis­lav Li­es­kovsky. Leg­utóbb a Kon­gói De­mok­ra­ti­kus Köz­tár­sa­ság­ban dol­go­zott.

Baj van, visszalépett a vb-n a klasszis magyar úszónő

Baj van, visszalépett a vb-n a klasszis magyar úszónő

El­len­fe­lei he­lyett a be­teg­ség győzte le Kapás Bog­lár­kát. Ve­szély­ben a foly­ta­tás Kí­ná­ban.

El­len­fe­lei he­lyett a be­teg­ség győzte le Kapás Bog­lár­kát. Ve­szély­ben a foly­ta­tás is Kí­ná­ban, a rö­vid­pá­lyás vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Nem kér a magyar konyhából a Chelsea

Nem kér a magyar konyhából a Chelsea

Ma ér­ke­zik Bu­da­pestre az angol sztár­csa­pat, a Chel­sea.

Ma ér­ke­zik Bu­da­pestre az angol sztár­csa­pat, a Chel­sea. A Vidi csü­tör­töki Eu­rópa-liga el­len­fele ke­ve­sebb, mint 48 órát tölt majd a ma­gyar fő­vá­ros­ban, egy kü­lö­nös ké­ré­sük is volt.

Kincset találtak a lebontásra váró Bozsik-stadion kiürítésekor

Kincset találtak a lebontásra váró Bozsik-stadion kiürítésekor

Erre senki sem szá­mí­tott a klub­nál. Vi­lág­hírű sztár­klub hagyta Kis­pes­ten az ér­té­kes re­lik­viát egy nagy meccs em­lé­kére.

Szörnyű tragédia: 14 éves kisfiút gyászol az ország

Felfoghatatlan tragédia: 14 éves kisfiút gyászol az ország

Luca Cam­pa­naro egy fo­ci­meccsen üt­kö­zött, majd a kór­házba szál­lí­tás után meg­halt.

Luca Cam­pa­naro egy fo­ci­meccsen üt­kö­zött, majd a kór­házba szál­lí­tás után meg­halt.

Milliókra büntették meg a női kézilabdázókat

Milliókra büntették meg a női kézilabdázókat

Az Eu­ró­pai Ké­zi­labda Szö­vet­ség (EHF) 7 ezer eurós pénz­bír­ság­gal súj­totta a Fe­renc­vá­rost.

Az Eu­ró­pai Ké­zi­labda Szö­vet­ség (EHF) 7 ezer eurós pénz­bír­ság­gal súj­totta a Fe­renc­vá­rost. A szur­ko­lói miatt bűn­hő­dik a klub.

Új társra lelt Hosszú Katinka

Új társra lelt Hosszú Katinka, posztolt a klasszis

Erős szö­vet­sé­ges csat­la­ko­zott a ma­gyar sztár ügyé­hez az úszó­há­bo­rú­ban.

Fej­le­mény a FINA-ISL vi­tá­ban. Erős szö­vet­sé­ges csat­la­ko­zott a ma­gyar vi­lág­sztár ügyé­hez az úszó­há­bo­rú­ban.

Nagy a baj, rosszul lett a magyar úszónő

Nagy a baj, rosszul lett a magyar úszónő

Kér­dé­sessé vált Kapás Bog­lárka in­du­lása a rö­vid­pá­lyás úszó-vb-n.

Napok óta edzeni sem tud a vi­a­dal rajtja előtt. Kér­dé­sessé vált Kapás Bog­lárka in­du­lása a kínai rö­vid­pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­ság első ver­seny­nap­ján.

Leszámolás a stadionban, ez a férfi ütötte le az újpesti drukkert

Leszámolás a stadionban, ez a férfi ütötte le az újpesti drukkert

Profi ököl­vívó tar­totta ret­te­gés­ben szom­ba­ton az Új­pest szur­ko­lóit.

Profi ököl­vívó tar­totta ret­te­gés­ben szom­ba­ton az Új­pest szur­ko­lóit. B. Zsolt a Vidi el­leni meccsen a hazai tár­bor­ban kez­dett po­foz­kodni, mind­ezt a biz­ton­sá­giak szeme lát­tára.

Levette a melltartót a parton a szuperszexi magyar modell

Levette a melltartót a parton a szuperszexi magyar modell

Ez ám a be­vál­la­lós fotó! Felül sem­mi­ben pó­zolt az olasz sztár­fo­cista me­se­szép ma­gyar sze­relme.

Ez ám a be­vál­la­lós fotó! Felül sem­mi­ben pó­zolt az olasz sztár­fo­cista me­se­szép ma­gyar sze­relme.

Adományt gyűjtenek a balesetben megsérült magyar sportolónak

Adományt gyűjtenek a balesetben megsérült magyar sportolónak

Pár hó­napja szen­ve­dett bal­ese­tet.

A 19 éves röp­lab­dázó pár hó­napja szen­ve­dett bal­ese­tet. A te­het­sé­ges spor­toló szá­mára ado­mányt gyűj­te­nek.

Meglepő titok: Furcsa hobbijáról mesélt a Fradi edzője

Meglepő titok: Furcsa hobbijáról mesélt a Fradi edzője

Szer­hij Reb­rov lel­kes rá­dió­ama­tőr.

Szer­hij Reb­rov az apja miatt lett lel­kes rá­dió­ama­tőr, ukrán és angol hí­vó­kódja is van. A nagy­szerű ex­fo­cista mos­ta­ná­ban vi­szont csak a fo­cira kon­cent­rál.

Távozhat az NB I-ből a magyar válogatott focista

Távozhat az NB I-ből a magyar válogatott focista

Ba­ráth Bo­tond Iz­ra­el­ben foly­tat­hatja a pá­lya­fu­tá­sát. De­cem­ber 31-én jár le a szer­ző­dése.

Ba­ráth Bo­tond Iz­ra­el­ben foly­tat­hatja a pá­lya­fu­tá­sát. De­cem­ber 31-én jár le a szer­ző­dése, in­gyen tá­voz­hatna.

Imádják a szurkolók a magyar válogatott játékost

Imádják a szurkolók a magyar válogatott játékost

Kal­már Zsolt lett az ősz leg­jobbja a DAC lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nál a szur­ko­lók sze­rint.

Kal­már Zsolt lett az ősz leg­jobbja a DAC lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nál a szur­ko­lók sze­rint. A má­so­dik a szin­tén ma­gyar, Vida Kri­stop­her lett.

Meghökkentő fotó, egymás szájába másztak a focisták meccs közben

Meghökkentő fotó, egymás szájába másztak a focisták meccs közben

Danny Wil­li­ams és Stephan Lichtstei­ner vol­tak a fő­sze­rep­lők.

Lichtstei­ne­rék ve­sze­ke­dése egy fél­re­ért­hető kép el­ké­szü­lé­sé­ben csú­cso­so­dott ki.

Megrázó: vascsővel vertek agyon egy férfit a nyílt utcán

Megrázó videó: vascsővel vertek agyon egy férfit a nyílt utcán

Egy hétig har­col­tak az éle­té­ért.

Meh­met Tu­tul­kan éle­té­ért egy hétig har­col­tak a kór­ház­ban. A Be­sik­tas szur­ko­ló­jára egy ét­te­rem előtt tá­mad­tak rá.

Óriási botrány, törtek-zúztak Ronaldóék otthonában

Óriási botrány, törtek-zúztak Ronaldóék otthonában a dühös ultrák

Az egyik szur­ko­lót azo­no­sí­tot­ták.

Az Inter szur­ko­lói a szé­ke­ket és a mos­dó­kat sem kí­mél­ték a Ju­ven­tus sta­di­on­já­ban.

Sportdömping, a tévében már jövőre elkezdődik a 2020-as olimpia

Sportdömping, a tévében már jövőre elkezdődik a 2020-as olimpia

Négy nagy vi­lág­baj­nok­ság egy vá­ros­ban: Bu­da­pest sport­fő­vá­ros az M4 Sport fó­ku­szá­ban.

Váratlan, sztárcsapatba igazolhat a magyar válogatott focista

Váratlan, sztárcsapatba igazolhat a magyar válogatott focista

Az orosz baj­nok­ság lis­ta­ve­ze­tője nézte ki Kle­in­heis­ler Lász­lót. Ki­váló sze­zont tud­hat maga mö­gött.

Így vallott Hosszú Katinka nehéz válásáról

Így vallott Hosszú Katinka nehéz válásáról

El­mondta, hogy nem min­dig tu­dott erős ma­radni.

El­mondta, hogy nem min­dig tu­dott erős ma­radni.

Már ma őszi bajnok lehet a Fradi

Már ma őszi bajnok lehet a Fradi

Hazai pá­lyán ver­he­tet­le­nek a zöld-fe­hé­rek.

Az előző sze­zon­hoz ha­son­lóan idén ismét őszi baj­nok lehet a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I-ben. A zöld-fe­hé­rek a fa­na­ti­kus szur­ko­ló­ik­nak is kö­szön­he­tően nőt­tek az el­len­fe­lek felé az utóbbi idő­szak­ban.

Fontos döntést hozott a világbajnok magyar sportoló

Fontos döntést hozott a világbajnok magyar sportoló

A 35 esz­ten­dős Bácsi Péter az ok­tó­beri, bu­da­pesti bir­kózó-vi­lág­baj­nok­sá­gon nyert arany­ér­met.

A 35 esz­ten­dős Bácsi Péter az ok­tó­beri, bu­da­pesti bir­kózó-vi­lág­baj­nok­sá­gon nyert arany­ér­met. Dön­tött a pá­lya­fu­tá­sá­val kap­cso­lat­ban.

Gyász: autóbalesetben meghalt két sportsztár

Autóbalesetben meghalt két sportsztár

Luis Val­bu­ena és José Cas­tillo ko­ráb­ban a ten­ge­ren­túli profi base­ball-li­gá­ban (MLB) is ját­szott. Csa­pat­tár­suk túl­élte a bal­ese­tet.

Luis Val­bu­ena és José Cas­tillo ko­ráb­ban az Egye­sült Ál­la­mok­ban is ját­szott. Csa­pat­tár­suk túl­élte a bal­ese­tet.

Ettől emberfeletti Hosszú Katinka: edzője beszélt a kulisszatitkokról

Ettől emberfeletti Hosszú Katinka: edzője beszélt a kulisszatitkokról

Ez vál­to­zott a Tusup-kor­szak óta. Az Iron Lady a me­den­cé­ben olyan, akár egy robot, de a par­ton már egé­szen más a hely­zet.

Gyász: meghalt a kiváló magyar edző

Tragikus hír érkezett: meghalt a kiváló magyar edző

Sú­lyos be­teg­ség után hunyt el Ko­váts Csaba, az ETO FC egy­kori tré­nere.

Sú­lyos be­teg­ség után hunyt el Ko­váts Csaba, az ETO FC egy­kori tré­nere. A ju­ni­o­rok­kal baj­nok­sá­got is nyert az 1988-89-es baj­noki sze­zon­ban.

Összejön a bravúr? A világ legjobbjait is legyőzné a magyar válogatott

Összejön a bravúr? A világ legjobbjait is legyőzné a magyar válogatott

Nor­vé­gia ellen foly­tatja ma este az Eb-t a női ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott.

Nor­vé­gia ellen foly­tatja ma este az Eu­rópa-baj­nok­sá­got a ma­gyar női ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott. Négy éve nem győzte le a világ leg­jobb­ja­i­nak tar­tott skan­di­ná­vo­kat a nem­zeti csa­pat, most itt az esély a ja­ví­tásra.

Megsúgta titkát, harminc éve szerelmes a focikapitány

Megsúgta titkát, harminc éve szerelmes a focikapitány

Marco Rossi mel­lett a fe­le­sége is sze­rel­mes lett Ma­gyar­or­szágba.

Hatalmas magyar sikertől volt hangos a francia kisváros

Hatalmas magyar sikertől volt hangos a francia kisváros

Bra­vúr a spa­nyo­lok ellen.

Fan­tasz­ti­kus já­té­kot mu­ta­tott be a ma­gyar női ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott Spa­nyol­or­szág ellen a fran­cia­or­szági Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. Két pon­tot visz a Ras­mus­sen-csa­pat a kö­zép­dön­tőbe.

Megtaláltuk Overdose csikóját, íme az új magyar csodaló

Megtaláltuk Overdose csikóját, íme az új magyar csodaló

A sárga Cir­fandli még csak 3 éves, de máris si­kert si­kerre hal­moz. Már Mi­lá­nó­ban is bi­zo­nyí­tott!

A sárga Cir­fandli még csak 3 éves, de máris si­kert si­kerre hal­moz. Már Mi­lá­nó­ban is bi­zo­nyí­tott!

Felfoghatatlan tragédia: születésnapján halt meg a sportikon

Felfoghatatlan tragédia: születésnapján halt meg a sportikon

Tommy Bil­ling­ton igazi szu­per­sztár volt a pank­rá­to­rok kö­zött.

Tommy Bil­ling­ton igazi szu­per­sztár volt a pank­rá­to­rok kö­zött, Ka­na­dá­ban még a Hí­res­sé­gek Csar­no­kába is be­ke­rült.

Váratlan fordulat, mindenkit meglepett a magyar kapitány

Váratlan fordulat, mindenkit meglepett a magyar kapitány

Meg­vál­to­zott a női ké­zi­lab­dá­zók ke­rete. Szerda este már új lányt lát­ha­tunk a pá­lyán.

Meg­vál­to­zott a női ké­zi­lab­dá­zók ke­rete. Szerda este már új lányt lát­ha­tunk a pá­lyán.

Mindenkit meglepett a hollywoodi producer

Mindenkit meglepett a hollywoodi producer

Jerry Bruck­he­i­mer ho­ki­klu­bot kép­vi­sel.

Új csa­pat lép be az NHL-be, a klub tu­laj­do­nosi körét Jerry Bruck­he­i­mer is kép­vi­seli. Az újonc 650 mil­lió dol­lárt fizet a csat­la­ko­zá­sért.

Leáll az élet ebben a faluban, nem véletlenül

Leáll az élet ebben a faluban, nem véletlenül

Sényőn lép pá­lyára a Fradi.

A mind­össze 1400 lel­ket szám­láló sza­bol­csi te­le­pü­lé­sen, Sényőn lép pá­lyára ma a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó Ma­gyar Ku­pá­ban.

Rangos elismerésben részesült Gera Zoltán

Rangos elismerésben részesült Gera Zoltán

Fe­renc­vá­ros dísz­pol­gá­rává vá­lasz­tot­ták.

A Fradi ko­rábbi klasszis lab­da­rú­gó­ját Fe­renc­vá­ros dísz­pol­gá­rává vá­lasz­tot­ták. Gera három baj­noki címet nyert a zöld-fe­hé­rek­kel és öt­ször hó­dí­totta el a Ma­gyar Kupát.

Gyászol Barcelona, elhunyt a város kiváló legendája

Gyászol Barcelona, elhunyt a város kiváló legendája

A helyi klub iko­ni­kus el­nöke 87 esz­ten­dő­sen, sú­lyos be­teg­ség után hunyt el.

Szörnyű hírt közöltek: a kórházi ágyán halt meg a világhírű bajnok

Szörnyű hírt közöltek: a kórházi ágyán halt meg a világhírű bajnok

Markus Beyer ko­ráb­ban a WBC nagy­kö­zép­sú­lyú vi­lág­baj­noka volt. A német bok­szoló 47 éves volt.

Markus Beyer ko­ráb­ban a WBC nagy­kö­zép­sú­lyú vi­lág­baj­noka volt. A német bok­szoló 47 éves volt.

Örömhírt osztott meg Orbán Viktor

Örömhírt osztott meg Orbán Viktor

Ma­gyar­or­szág ren­dez­heti meg 2023-as sza­bad­téri at­lé­ti­kai vb-t.

Ma­gyar­or­szág ren­dez­heti meg 2023-ban a sza­bad­téri at­lé­ti­kai vi­lág­baj­nok­sá­got. Ez a világ har­ma­dik leg­na­gyobb sport­ese­mé­nye, mely­nek hely­színe a ter­ve­zés alatt álló Nem­zeti At­lé­ti­kai Köz­pont lesz.

Példátlan magyar sportdiplomáciai siker a fociban

Példátlan magyar sportdiplomáciai siker a fociban

Újabb nagy dön­tőt ren­de­zünk.

Újabb nagy dön­tőt ren­de­zünk. 2019 és 2020 után 2021-ben is Ma­gyar­or­szágra jön az eu­ró­pai lab­da­rú­gó­elit.

Ebből mi lesz? Bizonytalan a magyar válogatott sztárja

Ebből mi lesz? Bizonytalan a magyar válogatott sztárja

Ja­nuár 10-én kez­dő­dik a férfi ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­ság. Nagy László is ott lesz a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Ja­nuár 10-én kez­dő­dik a férfi ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­ság. Nagy László is ott lesz a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Borzalmas tragédiáról jött hír: szörnyű halált halt a fiatal sportoló

Borzalmas tragédiáról jött hír: szörnyű halált halt a fiatal sportoló

Alek­szej Lo­ma­kin a ba­rá­ta­i­val ment el inni, utána pedig, a hírek sze­rint ha­lálra fa­gyott. A Lo­ko­mo­tív Moszkva fut­bal­lis­tája mind­össze 18 éves volt.

A Lo­ko­mo­tív Moszkva fut­bal­lis­tája, Alek­szej Lo­ma­kin a ba­rá­ta­i­val ment el inni...

Rasszista támadás érte Angliában a sztárfocistát

Lecsaptak a rendőrök: durva rasszista támadás történt Angliában

Au­ba­mey­ang elé ba­nán­hé­jat dob­tak.

Pi­erre-Eme­rick Au­ba­mey­ang elé ba­nán­hé­jat do­bott egy Tot­ten­ham-szur­koló. Nem so­káig ma­rad­ha­tott a he­lyén.

Magyar fociedzőtől tanul Neymar

Magyar fociedzőtől tanul Neymar

Dár­dai, Sza­bics és Rossi is szóba ke­rült.

Dár­dai Pál, Sza­bics Imre és Marco Rossi is szóba ke­rült. A Paris Saint-Ger­ma­in­nél vi­lág­sztá­rok­kal dol­gozó Lőw Zsolt kő­ke­mény ki­je­len­tést tett a vá­lo­ga­tott Eb-esé­lye­i­ről.

Az év meccsét játssza hétfőn a magyar válogatott

Az év meccsét játssza a magyar válogatott

Kim Ras­mus­sen csa­pa­tá­nak el­sőd­le­ges célja a cso­port­ból való to­vább­ju­tás az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon, ehhez pedig le kell győzni Hor­vát­or­szá­got.

Idei leg­fon­to­sabb mér­kő­zé­sét játssza ma a ma­gyar női ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott. Kim Ras­mus­sen csa­pa­tá­nak el­sőd­le­ges célja a cso­port­ból való to­vább­ju­tás az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon, ehhez pedig le kell győzni Hor­vát­or­szá­got. A Ri­post össze­gyűj­tött hét szem­pon­tot, ame­lyek alap­ján a ma­gya­rok job­bak a nagy el­len­fél­nél.

Veszélyes számok, van mit javítania a magyar válogatottnak

Veszélyes számok, van mit javítania a magyar válogatottnak

Ki­sor­sol­ták a 2020-as Eb-se­lej­te­ző­cso­por­to­kat, van aki ellen hi­bát­lan a vá­lo­ga­tott mér­lege.

Ki­sor­sol­ták a 2020-as Eb-se­lej­te­ző­cso­por­to­kat, van aki ellen hi­bát­lan a vá­lo­ga­tott mér­lege.

Megtörtént a sorsolás, a foci-vb sztárjai érkeznek Budapestre

Megtörtént a sorsolás, a foci-vb sztárjai érkeznek Budapestre

Dub­lin­ban ki­sor­sol­ták a 2020-as lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­ság se­lej­te­ző­cso­port­jait.

Dögös szépség csatlakozik a focistafeleségekhez

Dögös szépség csatlakozik a focistafeleségekhez

Ca­te­rina után min­den férfi meg­for­dul.

A Li­ver­pool és a Chel­sea által is ki­sze­melt Fe­de­rico Chiesa párja után min­den férfi meg­for­dul. Ca­te­rina nem csak a szép­sé­gé­vel tűnik ki a lá­nyok közül.

Megszólalt Marco Rossi, így látja a magyar válogatott esélyeit

Megszólalt Marco Rossi, így látja a magyar válogatott esélyeit

A hor­vá­tok­kal is egy cso­portba ke­rült a vá­lo­ga­tott.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott a hor­vát, a walesi, a szlo­vák és az azeri csa­pat­tal ke­rült egy cso­portba.

Megtámadták az ismert sportolót, kritikus állapotban szállították kórházba

Megtámadták az ismert sportolót, kritikus állapotban szállították kórházba

Fegy­ve­res rab­lók tá­mad­tak a rög­bisre és több­ször is meg­lőt­ték.

Fegy­ve­res rab­lók tá­mad­tak a rög­bisre és több­ször is meg­lőt­ték.

Ezt várja a válogatottól Görbicz Anita az Európa-bajnokságon

Ezt várja a válogatottól Görbicz Anita az Európa-bajnokságon

Gör­bicz Anita más­fél év­ti­ze­den ke­resz­tül volt a női ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott ve­zére. De­cem­ber­ben kö­szönt el a cí­me­res mez­től.

Lezuhant és kómába esett a csinos sportolólány

Szörnyű baleset: lezuhant és kómába esett a csinos sportolólány

Most arra gyűj­te­nek, hogy ha­za­vi­gyék.

Az egyik leg­te­het­sé­ge­sebb eve­zős­nek tar­tott Anna Thorn­ton ál­la­pota kri­ti­kus. Pénzt gyűj­te­nek arra, hogy ha­za­vi­gyék.

Szép jövőt jósolnak a Puskás Ferenc Stadionnak

Szép jövőt jósolnak a Puskás Ferenc Stadionnak

UEFA-de­le­gá­ció ér­ke­zett Bu­da­pestre.

No­vem­ber 27-29. kö­zött zaj­lott az EURO2020-pro­jekt har­ma­dik hi­va­ta­los bu­da­pesti mun­ka­lá­to­ga­tása. Az UEFA 2019 jú­li­u­sá­ban lá­to­gatja meg újra a sta­di­ont.

Sokkot kapott a magyar focisztár: ilyet még nem látott

Sokkot kapott a magyar focisztár: nem tudott aludni attól, amit látott

Kabát Pé­te­rék sír­tak a pá­lyán.

Sú­lyos láb­tö­rést szen­ve­dett Fehér Krisz­tián, Kabát Pé­te­rék sírva fa­kad­tak, ami­kor meg­lát­ták a sé­rü­lé­sét.

Eldőlt, a német Bundesliga két élcsapata is Magyarországra érkezik

Eldőlt, a német Bundesliga két élcsapata is Magyarországra érkezik

Sor­sol­tak az EHF-ku­pá­ban.

Bécs­ben sor­sol­ták ki a férfi ké­zi­labda EHF-kupa cso­port­jait.

Van remény, az év meccse vár a Vidire

Van remény, az év meccse vár a Vidire

A várt­nál ne­he­zebb hely­zet­ben van­nak a fe­hér­vári fo­cis­ták.

A várt­nál ne­he­zebb hely­zet­ben van­nak a fe­hér­vári fo­cis­ták, de szó sincs arról, hogy ne le­hetne to­vább­jutni.

Óriási elismerés, magyar focista lett a legjobb a világon

Óriási elismerés, magyar focista lett a legjobb a világon

Má­sod­szor ér­de­melte ki a díjat.

Ma­ro­zsán Dzse­ni­fer 2016 után má­sod­szor lett a világ leg­jobb női irá­nyí­tója az IFFHS sza­va­zá­sán. A Lyon­nal Baj­no­kok Li­gá­ját nyert.

Komolyabb ligákban is kelendőek lehetnek a Vidi kulcsemberei

Komolyabb ligákban is kelendőek lehetnek a Vidi kulcsemberei

A Vidi lab­da­rú­gó­csa­pata már több, mint 3 mil­li­árd fo­rin­tot ke­re­sett idén a nem­zet­közi po­ron­don.

A Vidi lab­da­rú­gó­csa­pata már több, mint 3 mil­li­árd fo­rin­tot ke­re­sett idén a nem­zet­közi po­ron­don.

Rémálom a stadionban, szexbotrány áldozata lett a fiatal lány

Rémálom a stadionban, szexbotrány áldozata lett a lány

Nyo­moz­nak az aljas zak­lató és tár­sai ellen.

Nyo­moz­nak az aljas zak­lató ellen. Most elő­ször és utol­jára en­gedte egye­dül Kat­hit a ba­rátja a le­lá­tóra.

Megható fotók: rajongói előtt fakadt sírva a világsztár

Megható fotók: rajongói előtt fakadt sírva a világsztár

Fran­cesco Tot­ti­nál el­tört a mé­cses.

Fran­cesco Totti kü­lön­le­ges aján­dé­kot ka­pott kedd este a Sta­dio Olim­pi­có­ban. Az olasz fo­ci­le­gen­dá­nál el­tört a mé­cses, ami­kor hossza­san él­tet­ték.

Újabb részleteket árult el Schumacherről a vatikáni érsek

Újabb részleteket árult el Schumacherről a vatikáni érsek

A ke­zeit fogta, ke­resz­tet raj­zolt a hom­lo­kára. A főpap az ed­di­gi­nél bő­veb­ben me­sélt az F1-le­genda be­teg­ágyá­nál tett lá­to­ga­tá­sá­ról.

Családi tragédia árnyékolta be a PSG-s sztárok estéjét

Családi tragédia árnyékolta be a PSG-s sztárok estéjét

A hírek sze­rint Tho­mas Me­unier a Li­ver­pool el­leni meccs előtt nem sok­kal ve­szí­tette el a nagy­ap­ját.

A hírek sze­rint Tho­mas Me­unier a Li­ver­pool el­leni meccs előtt nem sok­kal ve­szí­tette el a nagy­ap­ját. Csa­pata a belga vá­lo­ga­tott fut­bal­lis­tá­nak aján­lotta a győ­zel­met.

Pap járt Schumachernél, elárulta, hogy néz ki a legenda

Pap járt Schumachernél, elárulta, hogy néz ki a legenda

Be­szá­moló első kéz­ből. Az érsek sze­rint nem vé­let­le­nül tit­kol­ják csa­lád­tag­jai Schu­m­a­cher ál­la­po­tát.

Újabb nagy sporteseményt rendezne Magyarország

Újabb nagy sporteseményt rendezne Magyarország

A 2017-es vizes-vi­lág­baj­nok­ság után újabb ran­gos ren­dez­vény­nek adhat ott­hont Ma­gyar­or­szág.

Sokat érhet a magyar kézis lányok Európa-bajnoki győzelme

Sokat érhet a magyar kézilabdás lányok Európa-bajnoki győzelme

A nem­zeti csa­pat szom­ba­ton a hol­lan­dok ellen kezd a fran­cia­or­szági Eb-n. Si­ke­rül min­den­kit meg­lep­nie Kim Ras­mus­sen együt­te­sé­nek?

A nem­zeti csa­pat szom­ba­ton a hol­lan­dok ellen kezd a fran­cia­or­szági Eb-n. Si­ke­rül min­den­kit meg­lep­nie Kim Ras­mus­sen együt­te­sé­nek? A fo­ga­dó­iro­dák szép pénzt fi­zet­né­nek érte, máris mond­juk, me­nyit. S per­sze a szur­ko­lók is há­lá­sak len­né­nek!