SPORT

OLDALVONAL

Durva, kemény kritikát kapott a magyar válogatott focistája

Durva, kemény kritikát kapott a magyar válogatott focistája

Nem va­ló­színű, hogy marad német csa­pa­tá­nál Sti­eber.

Nem va­ló­színű, hogy marad német csa­pa­tá­nál Sti­eber egy német por­tál sze­rint.

Csinos magyar úszólányokat áldott meg Ferenc pápa

Csinos magyar úszólányokat áldott meg Ferenc pápa

Ja­ka­bos és Kapás volt a sze­ren­csés.

Ja­ka­bos Zsu­zsanna és Kapás Bog­lárka is nagy meg­tisz­tel­te­tés­ben ré­sze­sült.

Világklasszis csapatot vertek a magyar pólósok

Óriási siker, világklasszis csapatot vertek a magyar pólósok

Ke­mény meccsen nyer­tek a mi­e­ink.

Ke­mény meccsen nyert a ma­gyar vá­lo­ga­tott Gö­rög­or­szág­ban, a szö­vet­ségi ka­pi­tány elé­ge­dett volt a já­ték­kal.

FRISS HÍREK

Nevetett az edző, amikor a Fradit kapták a sorsoláson

Nevetett az edző, amikor a Fradit kapták a sorsoláson

A lett csa­pat tré­nere ér­de­kes dolog miatt örült a ma­gyar el­len­fél­nek.

Világbajnok segítség, így győzheti le Vettel Hamiltont

Világbajnok segítség, így győzheti le Vettel Hamiltont

A német sztár­pi­lóta biz­to­san szá­mít­hat csa­pat­társa se­gít­sé­gére, ha úgy ala­kul a vi­lág­baj­noki ver­sen­gés.

Szívszorító szavak, így búcsúzott a Honvéd csapatkapitánya

Szívszorító szavak, így búcsúzott a Honvéd csapatkapitánya

Tíz év után tá­vo­zott a klub­tól. Az idei sze­zon­ban a Hon­véd ve­zére volt a 26 éves kö­zép­pá­lyás.

Tíz év után tá­vo­zott a klub­tól. Az idei sze­zon­ban a Hon­véd ve­zére volt a 26 éves kö­zép­pá­lyás.

Hihetetlen dolgot tett a kapus, leesett az emberek álla

Hihetetlen dolgot tett a kapus, leesett az emberek álla

Ala­po­san meg­lepte a sze­mély­ze­tet.

A spa­nyol já­té­kos ala­po­san meg­lepte a sze­mély­ze­tet. Senki nem szá­mí­tott rá ebben az idő­pont­ban. Szor­galma si­kert érhet a kö­vet­kező sze­zon­ban.

Visszavonult a világbajnok spanyol legenda

Ennyi volt, visszavonult a világbajnok spanyol legenda

Be­fe­jezte aktív kar­ri­er­jét a hát­véd.

Be­fe­jezte aktív kar­ri­er­jét a spa­nyol hát­véd, aki 2010-ben vi­lág­baj­noki címet nyert.

Diszkrét terpeszben napozik a csodás mellű szépség

Diszkrét terpeszben napozik a csodás mellű szépség

Kyra San­toro lel­kes sport­ra­jongó, de mi nem a ked­venc csa­pata miatt fó­kusz­á­lunk rá.

Kyra San­toro lel­kes sport­ra­jongó, de mi nem a ked­venc csa­pata miatt fó­kusz­á­lunk rá.

Messi ünnepel, és a Real Madridban játszhatna

Messi ünnepel, és a Real Madridban játszhatna

Li­onel Messi a 30. szü­le­tés­nap­ját ün­nepli, ko­rábbi ügy­nöke ér­de­kes szto­rit me­sélt el ennek ap­ro­pó­ján.

Li­onel Messi a 30. szü­le­tés­nap­ját ün­nepli, ko­rábbi ügy­nöke ér­de­kes szto­rit me­sélt el ennek ap­ro­pó­ján.

Így szórta el hihetetlen vagyonát a legendás sportoló

Így szórta el hihetetlen vagyonát a legendás sportoló

El­ké­pesztő össze­ge­ket tap­solt el.

El­ké­pesztő össze­ge­ket tap­solt el. Sokba ke­rült neki a fény­űzés, de töb­bek kö­zött egy pár­per­ces ka­land­jára is na­gyon ráfi­ze­tett.

Ittas vezetés miatt hagyja ki a budapesti vb-t az olimpiai érmes úszó

Ittas vezetés miatt hagyja ki a budapesti vb-t az olimpiai érmes úszó

Három hó­na­pig nem ver­se­nyez­het a vét­sé­get el­kö­vető úszó. Emi­att a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­sá­got is ki kell hagy­nia.

Az életéért aggódtak, most visszatérhet a Forma-1-be

Az életéért aggódtak, most visszatérhet a Forma-1-be

Évek­kel ez­előtti, sú­lyos bal­esete óta elő­ször tűnt fel a Forma-1 kö­ze­lé­ben a nép­szerű pi­lóta.

Évek­kel ez­előtti, sú­lyos bal­esete óta elő­ször tűnt fel a Forma-1 kö­ze­lé­ben a nép­szerű pi­lóta.

Elsírta magát lánykérés közben a válogatott játékosa

Elsírta magát lánykérés közben a válogatott játékosa

A ked­ve­sé­nek két­szer kel­lett meg­kér­nie a kezét. A spor­tos párt a nagy tá­vol­ság sem tudja szét­vá­lasz­tani.

A ked­ve­sé­nek két­szer kel­lett meg­kér­nie a kezét. A spor­tos párt a nagy tá­vol­ság sem tudja szét­vá­lasz­tani.

Eltűnt a tétlapról a gyanús magyar edzőmeccs

Eltűnt a tétlapról a gyanús magyar edzőmeccs

A Vasas há­rom­gó­los hát­rány­ból győ­zött oszt­rák el­len­fele ellen. Hi­he­tet­len for­dí­tás.

A Vasas há­rom­gó­los hát­rány­ból győ­zött oszt­rák el­len­fele ellen. Hi­he­tet­len for­dí­tás.

Vadító formák, meztelenül pózol a kerek fenekű modell

Vadító formák, meztelenül pózol a kerek fenekű modell

Som­mer Ray le­vet­kő­zött.

Som­mer Ray leg­in­kább a pop­si­já­val kelt fel­tű­nést, pedig min­den ol­da­lát büsz­kén mu­to­gat­hatja a mo­dell.

Visszavonulással fenyeget Hamilton

Hamilton visszavonulással fenyeget, mi lesz ebből?

A há­rom­szo­ros vb-győz­tes pi­lóta meg­érti Nico Ros­ber­get.

A há­rom­szo­ros vb-győz­tes pi­lóta meg­érti Nico Ros­ber­get, aki ta­valy lé­pett le a Mer­ce­des­től.

Könnyeivel küzdve nyilatkozott a magyar kosársztár

Könnyeivel küzdve nyilatkozott a magyar kosársztár

Drá­mai meccsen kap­tak ki az Eb-n.

Ért­hető a csa­ló­dott­ság, drá­mai ve­re­ség­gel bú­csú­zott a ma­gyar vá­lo­ga­tott az Eu­rópa-baj­nok­ság­tól.

Megőrült? Így készül az év legvadabb bunyójára a sztár

Megőrült? Így készül az év legvadabb bunyójára a sztár

Conor McG­re­gor nem min­den­napi kör­nye­zet­ben ké­szül az év leg­na­gyobb bu­nyó­meccsére.

Conor McG­re­gor nem min­den­napi kör­nye­zet­ben ké­szül az év leg­na­gyobb bu­nyó­meccsére.

Óriási melleit képtelen takarni a harcias bombázó

Óriási melleit képtelen takarni a harcias bombázó

Va­le­ria Or­sini rend­kí­vül nép­szerű.

Va­le­ria Or­sini rend­kí­vül nép­szerű hölgy, testi adott­sá­gai révén mil­liók kö­ve­tik az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Vettel mindenkit meglepett, ezt gondolja a rajongóiról

Vettel mindenkit meglepett, ezt gondolja a rajongóiról

A Forma-1 sztárja nem áll be a sorba.

A Forma-1 négy­sze­res vi­lág­baj­nok sztárja nem áll be a sorba. Kép­te­len meg­ér­teni, mi a jó abban, ami vi­lág­szerte száz­mil­li­ó­kat tart láz­ban.

Így dőzsöl Dárdai Pál a Balatonnál

Így dőzsöl Dárdai Pál a Balatonnál

Sza­lai Ádám­tól a vi­lág­sztá­ro­kig, a fut­ball­vi­lág krémje Ibi­zán, Du­baj­ban vagy éppen a Maldív-szi­ge­te­ken nya­ral. A Her­tha edzője sok­kal ke­ve­seb­bel is beéri.

Sza­lai Ádám­tól a vi­lág­sztá­ro­kig, a fut­ball­vi­lág krémje Ibi­zán, Du­baj­ban vagy éppen a Maldív-szi­ge­te­ken nya­ral. A Her­tha edzője sok­kal ke­ve­seb­bel is beéri.

Hajmeresztő vádak, ilyen elvetemültek a fociklub vezetői?

Hajmeresztő vádak, ilyen elvetemültek a fociklub vezetői?

Most akkor Ra­i­ola a ludas a szu­per­te­het­ség áru­lá­sá­ban, vagy a Milan elöl­já­rói?

Most akkor a sok­szor el­át­ko­zott Mino Ra­i­ola a ludas a szu­per­te­het­ség áru­lá­sá­ban, vagy az AC Milan elöl­já­rói? El­len­tá­ma­dásba len­dült a me­ne­dzser.

Hihetetlen helyre igazolt a magyar válogatott sztárja

Hihetetlen helyre igazolt a magyar válogatott sztárja

Kle­in­heis­ler messzire iga­zolt.

Kle­in­heis­ler László ennél messzebbre ne­he­zen szer­ződ­he­tett volna. A Baj­no­kok Li­gá­já­ban áll­hat rajt­hoz a ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kosa.

Vasrúd okozott balesetet a Vidi-stadionnál

Baleset a Vidi-stadionnál: vasrúd szúrta át az egyik építőmunkást

Nem tudni, miért esett le a mun­kás.

Eddig is­me­ret­len okból zu­hant le az emel­vény­ről a mun­kás, aki je­len­leg a bal­eseti se­bé­sze­ten fek­szik.

Terrorveszély, nem utaznak a magyar sportolók

Terrorveszély, nem utaznak a magyar sportolók

A hazai el­nök­ség 18. or­szág­ként mon­dott nemet a ke­nyai vi­lág­baj­nok­ságra. Az ifjú spor­to­ló­kat igyek­sze­nek majd kár­pó­tolni.

A hazai el­nök­ség 18. or­szág­ként mon­dott nemet a ke­nyai vi­lág­baj­nok­ságra. Az ifjú spor­to­ló­kat igyek­sze­nek majd kár­pó­tolni.

Gyász, fiatalon meghalt a tehetséges magyar hokis

Gyász, fiatalon meghalt a tehetséges magyar hokis

Au­tó­bal­eset­ben halt meg a Jász­be­rény já­té­kosa, aki hét éve kezd­he­tett el ját­szani.

Au­tó­bal­eset­ben halt meg a Jász­be­rény já­té­kosa, aki hét éve kezd­he­tett el ját­szani.

Távozók a válogatottól, meddig marad Nagy László?

Távozók a válogatottól, meddig marad Nagy László?

Újabb régi ját­szó­társ bú­csú­zott.

A ru­ti­nos Nagy mel­lől újabb régi ját­szó­társ bú­csú­zott. A ma­gyar vá­lo­ga­tott szu­per­sztárja lett a nem­zeti csa­pat rang­időse, kér­dés med­dig bírja még.

Úszóbotrány, újra dolgozik a pedofíliával vádolt edző

Úszóbotrány, újra dolgozik a pedofíliával vádolt edző

Az MTK-nál meg­kezdte a mun­kát.

Az MTK-nál meg­kezdte a mun­kát a már­ci­us­ban meg­vá­dolt úszó­edző. A rend­őr­ség nem ta­lálta bű­nös­nek.

Újabb adócsalás, Mourinho is börtönt kaphat

Újabb adócsalás, Mourinho is börtönt kaphat

José Mo­u­rinho mad­ridi idő­sza­kát vizs­gál­ják, a por­tu­gál edző is a spa­nyol adó­ha­tó­ság cél­ke­reszt­jébe ke­rült.

José Mo­u­rinho mad­ridi idő­sza­kát vizs­gál­ják, a por­tu­gál edző is a spa­nyol adó­ha­tó­ság cél­ke­reszt­jébe ke­rült.

Dögös fotók, csodaszép kajakos lányok vehetik át Janicsék helyét

Dögös fotók, csodaszép kajakos lányok vehetik át Janicsék helyét

Nem kell fél­nünk az után­pót­lás hely­zete miatt.

Kozák Dan­uta és Csi­pes Ta­mara ha­ma­ro­san kis­mama lesz, de nem kell fél­nünk az után­pót­lás miatt.

Nemi erőszak vádja miatt csukták le a válogatott focistát

Nemi erőszak vádja miatt csukták le a válogatott focistát

Nem volt kel­le­mes éj­sza­kája a fi­a­tal já­té­kos­nak. A Va­len­cia ásza a fog­dá­ban töl­tötte az éj­sza­kát.

Nem volt kel­le­mes éj­sza­kája a fi­a­tal já­té­kos­nak. A Va­len­cia ásza a fog­dá­ban töl­tötte az éj­sza­kát nemi sze­xu­á­lis zak­la­tás vádja miatt.

Nyithatják a pénztárcát a magyar fociszurkolók

Drága kaland, nyithatják a pénztárcát a magyar fociszurkolók

Két csa­pat­nak is Iz­ra­elbe kell utaz­nia.

Nem jár­tak jól a Vasas és a Hon­véd szim­pa­ti­zán­sai. A Vi­deo­ton­nak Mál­tára, a Fe­renc­vá­ros­nak Lett­or­szágba kell utaz­nia.

Botrányok után újra együtt a magyar álompár

Botrányok után újra együtt a magyar álompár

Ta­valy bot­rány­hő­sök vol­tak, idén újra dúl a sze­re­lem Dudás Mik­lós ka­ja­kos és sze­relme, Szig­li­geti Ivett kö­zött.

Lefejelte az edző a játékosát a csere után a rangadón! - Videó

Lefejelte az edző a játékosát a csere után a rangadón! - Videó

El is vesz­tet­ték a meccset!

A bot­rá­nyos je­le­net a spa­nyol baj­nok­ság­ban tör­tént, el is vesz­tet­ték a fon­tos meccset!

Őrült ötlet, ilyet még nem hallottunk magyar focistától!

Őrült ötlet, ilyet még nem hallottunk magyar focistától!

A Vasas vé­dője eléggé op­ti­mista.

A Vasas vé­dője meg­le­he­tő­sen op­ti­mis­tán nyi­lat­ko­zott csa­pata ku­pa­ter­vé­ről. A re­a­li­tást látva sok esé­lyük nem lesz be­tar­tani azt.

Eszement változtatások, új szabályok jöhetnek a fociban

Eszement változtatások, új szabályok jöhetnek a fociban

Ha ezt meg­sza­vaz­zák, akkor gya­kor­la­ti­lag újra ta­nul­hat­juk a sport­ágat.

Ha ezt meg­sza­vaz­zák, akkor gya­kor­la­ti­lag újra ta­nul­hat­juk a sport­ágat.

Embertelen kínokat állt ki a Győr világklasszis játékosa

Embertelen kínokat állt ki a Győr világklasszis játékosa

A nor­vég át­lövő ren­ge­te­get ját­szott.

A szép­sé­ges nor­vég jobb­át­lövő tér­dét sok­szor kel­lett már mű­teni. Most össze­szo­rí­tott fo­gak­kal csi­nálta végig a sze­zont.

Belehalt a sérüléseibe az összetaposott szurkoló

Szörnyű tragédia, belehalt sérüléseibe az összetaposott szurkoló

To­ri­nó­ban tör­tént az eset.

To­ri­nó­ban tör­tént az eset, ami­kor az ijedt tömeg egy han­gos rob­ban­tás miatt pá­nikba esett. Több ezren meg­sé­rül­tek.

Kínos pillanatok, gatya nélkül értek Madridba férfi pólósaink

Kínos pillanatok, gatya nélkül értek Madridba férfi pólósaink

Sze­ren­csére a spa­nyo­lok ki­se­gí­tet­ték a ví­zi­lab­dá­so­kat. A csa­pat­ta­gok kény­te­le­nek vol­tak ru­há­kat vá­sá­rolni.

Sze­ren­csére a spa­nyo­lok ki­se­gí­tet­ték a ví­zi­lab­dá­so­kat. A csa­pat­ta­gok kény­te­le­nek vol­tak ru­há­kat vá­sá­rolni.

Durva titok derült ki Hamiltonék kapcsolatáról

Durva titok derült ki Hamiltonék kapcsolatáról

A Mer­ce­des csa­pat­fő­nöke el­árulta, ki volt a na­gyobb csel­szövő Ros­berg és Ha­mil­ton közül.

A Mer­ce­des csa­pat­fő­nöke el­árulta, ki volt a na­gyobb csel­szövő Ros­berg és Ha­mil­ton közül. Meg­lepő dol­gokra de­rült fény.

Vége a találgatásnak, eldőlt Kleinheisler sorsa

Vége a találgatásnak, eldőlt Kleinheisler sorsa

Dön­tött a Wer­der Bre­men edzője.

Ho­gyan foly­ta­tó­dik a vá­lo­ga­tott kö­zép­pá­lyás kül­földi kar­ri­erje? Dön­tött a foly­ta­tás­ról a Wer­der Bre­men edzője.

Távozott a Fradi válogatott támadója, elköszönt a rajongóktól

Távozott a Fradi válogatott támadója, elköszönt a rajongóktól

A csa­tár kö­zös­ségi ol­da­lán kö­szönt el a szur­ko­lók­tól. Böde mö­gött a má­so­dik leg­több gólt sze­rezte.

A sikerkapitány távozik, a nagyot bukó Storck maradhat

A sikerkapitány távozik, a nagyot bukó Storck maradhat

Bernd Storck újabb esélyt ka­pott, a ké­zi­ka­pi­tány pedig a si­ke­rek el­le­nére tá­vo­zik.

Bernd Storck újabb esélyt ka­pott, a ké­zi­ka­pi­tány pedig a si­ke­rek el­le­nére tá­vo­zik. Sa­baté hiába sze­re­pelt rendre jól a ké­zi­labda-vá­lo­ga­tot­tal, mégis tá­voz­nia kel­lett.

Bombaigazolás, a Fradi Hollandiából szerződtetett játékost

Bombaigazolás, a Fradi Hollandiából szerződtetett játékost

Meg­van a Fe­renc­vá­ros ne­gye­dik nyári iga­zo­lása is. Már ta­valy is meg akarta sze­rezni a Fradi.

Meg­van a Fe­renc­vá­ros ne­gye­dik nyári iga­zo­lása is. Már ta­valy is meg akarta sze­rezni a Fradi.

Reagált a Szerencsejáték Zrt., nem volt bunda Andorrában

Reagált a Szerencsejáték Zrt., nem volt bunda Andorrában

Ki­e­le­mez­ték a fo­ga­dá­so­kat, és úgy vél­ték, nem tör­tént bun­dá­zás az An­dorra-Ma­gyar­or­szág meccsen.

Ronaldo döntött, távozni akar a Real Madridtól

Ronaldo döntött, távozni akar a Real Madridtól

Már min­dent meg­nyert a Re­al­lal.

A por­tu­gál klasszis ezen a nyá­ron le­lép­het a spa­nyol csa­pat­tól, amellyel már min­dent meg­nyert.

Meglepetés, ennyit spórolt az MLSZ azzal, hogy nem rúgta ki Storckot

Meglepetés, ennyit spórolt az MLSZ azzal, hogy nem rúgta ki Storckot

Csá­nyi Sán­dor elnök le­rán­totta a lep­let a rész­le­tek­ről.

A ta­lál­ga­tá­sok után Csá­nyi Sán­dor elnök le­rán­totta a lep­let a rész­le­tek­ről. Sok pénz ma­radt a kasszá­ban, de...

Így fogadta Orbán Viktor az MLSZ-döntést Storck maradásáról

Így fogadta Orbán Viktor az MLSZ-döntést Storck maradásáról

Mo­há­csot em­le­gette a mi­nisz­ter­el­nök az an­dor­rai ve­re­ség miatt.

Mo­há­csot em­le­gette a mi­nisz­ter­el­nök. Sze­ren­csére An­dor­rá­ban nincs Csele-patak, Csá­nyi Sán­dor sorsa pedig kü­lön­bö­zik II. La­jo­sé­tól.

Hoppá, tízmilliókkal kárpótolják Hosszú Katinkát?

Hoppá, tízmilliókkal kárpótolják Hosszú Katinkát?

Úgy fest, célt ért a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó és férje fel­há­bo­ro­dása.

Úgy fest, célt ért a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó és férje fel­há­bo­ro­dása.

Gyanús fogadások a válogatott meccsen, bundára utalt Dzsudzsák?

Gyanús fogadások a válogatott meccsen, bundára utalt Dzsudzsák?

Túl sok fo­ga­dás ér­ke­zett An­dorra meg­lepő győ­zel­mére. Ennek köze lehet ahhoz, amire a csa­pat­ka­pi­tány cél­zott?

Dárdai Pált csak szurkolóként érdekli a válogatott

Dárdai Pált csak szurkolóként érdekli a válogatott

Csa­ló­dott volt az An­dorra után.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya csa­ló­dott volt az An­dorra el­leni ve­re­ség után. A nem­zeti csa­pa­tot már el­en­gedte.

Új fejlemény az úszóbotrányban, lépett a szövetség

Új fejlemény az úszóbotrányban, lépett a szövetség

Ke­mény dön­tést hoz­tak.

Ke­mény dön­tést hoz­tak. A rend­őr­ségi fel­je­len­tést el­uta­sí­tot­ták, de nem úszta meg a pucér fotót ké­szítő edző.

Halálos méreg került a sztársportoló szervezetébe

Halálos méreg került a sztársportoló szervezetébe

Az éle­té­vel ját­szott Tiger Woods.

Döb­be­ne­tes, mit kö­zöl­tek róla a flo­ri­dai rend­őrök. Az éle­té­vel ját­szott Tiger Woods, aki gyil­kos kom­bi­ná­ciót sze­dett be. Rosszab­bul is jár­ha­tott volna.

Óriási balhé, a magyar szurkolók nem fogták vissza magukat

Óriási balhé, a magyar szurkolók nem fogták vissza magukat

Po­zsony­ban csa­pott össze a két tábor.

Po­zsony­ban csa­pott össze a ma­gyar és a szlo­vák tábor. A ma­gyar vá­lo­ga­tot­tat ez nem za­varta a mér­kő­zé­sen.

Döntöttek, így változik Bernd Storck fizetése

Döntöttek, így változik Bernd Storck fizetése

Plusz­mil­li­ó­kat kap­nak a leg­job­ban ke­reső edzők és spor­to­lók.

Plusz­mil­li­ó­kat kap­nak a leg­job­ban ke­reső edzők és spor­to­lók. A fo­ci­vá­lo­ga­tott német szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya a leg­na­gyobb nyer­tes.

Botrány Veszprémben, csúnyán beleszállt csapatába a távozó edző

Botrány Veszprémben, csúnyán beleszállt csapatába a távozó edző

Ken­dő­zet­le­nül el­mondta a vé­le­mé­nyét a spa­nyol tré­ner.

Ken­dő­zet­le­nül el­mondta a vé­le­mé­nyét a spa­nyol tré­ner.

Megszégyenítette Storckot a legenda, ez a legdurvább oltás

Megszégyenítette Storckot a legenda, ez az eddigi legdurvább oltás

Matthäust is ki­akasz­totta a vá­lo­ga­tott csú­fos an­dor­rai bu­kása. Meg­sem­mi­sítő vé­le­ményt mon­dott honfi­tár­sá­ról.

Matthäust is ki­akasz­totta az an­dor­rai bukás. Meg­sem­mi­sítő vé­le­ményt mon­dott honfi­tár­sá­ról.

Botrány a Fradinál, durván megsértették a szurkolókat!

Botrány a Fradinál, durván megsértették a szurkolókat!

Az új iga­zo­lás nem volt fi­gyel­mes.

A csa­pat új iga­zo­lása nem vett fi­gye­lembe egy na­gyon fon­tos dol­got, ami­kor alá­írta a szer­ző­dé­sét.

A világ legjobbjai között a magyar válogatott játékos

A világ legjobbjai között a magyar válogatott játékos

Nagy László il­luszt­ris tár­sa­ság­ban.

Fan­tasz­ti­kus já­té­ko­sok mellé ke­rült be a ma­gyar nem­zeti csa­pat sztárja. Har­mad­szor ke­rült be a vi­lág­vá­lo­ga­tottba a Veszp­rém ásza.

Hivatalos, távozik a fociválogatott szövetségi kapitánya!

Hivatalos, távozik a fociválogatott szövetségi kapitánya!

Új ki­hí­vá­so­kat akar ke­resni ma­gá­nak. Ennek el­le­nére is nem­zeti hős­ként te­kin­te­nek rá a szur­ko­lók.

Új ki­hí­vá­so­kat akar ke­resni ma­gá­nak. Ennek el­le­nére is nem­zeti hős­ként te­kin­te­nek rá a szur­ko­lók.

Sokkoló, súlyos rákbetegséggel küzd a spanyol sztárfocista

Sokkoló, súlyos rákbetegséggel küzd a spanyol sztárfocista

Hét­főn szúr­ták ki az or­vo­sok, hogy va­lami nem stim­mel. A vá­lo­ga­tott edző­tá­bo­rát is el­hagyta a védő.

Hét­főn szúr­ták ki az or­vo­sok, hogy va­lami nem stim­mel. A vá­lo­ga­tott edző­tá­bo­rát is el­hagyta gyor­san a védő.

Storck csak az egyik állását tarthatja meg

Storck csak az egyik állását tarthatja meg

Az MLSZ ere­de­ti­leg sport­igaz­ga­tó­nak szer­ződ­tette Bernd Storc­kot.

Az MLSZ ere­de­ti­leg sport­igaz­ga­tó­nak szer­ződ­tette Bernd Storc­kot, aki 2015 nya­rán a szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyai posz­tot is meg­kapta.

Iszonyatosan nagy összeget bukhat Bernd Storck

Iszonyatosan nagy összeget bukhat Bernd Storck

Ko­moly pénz­től eshet el.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyi ko­moly pénz­től eshet el. Az MLSZ a hét má­so­dik fe­lére ígért dön­tést a ka­pi­tány ügyé­ben.

Eldőlt, itt folytatja a Ferencváros edzője!

Eldőlt, itt folytatja a Ferencváros edzője!

Már ko­ráb­ban el­dőlt, hogy csa­pa­tot volt a klub­le­genda. Nem kevés hu­za­vona után most vég­leg pont ke­rül­het az ügy vé­gére.

Már ko­ráb­ban el­dőlt, hogy csa­pa­tot volt a klub­le­genda. Most vég­leg pont ke­rül­het az ügy vé­gére.

Hoppá, ez a szakember válthatja Bernd Storckot

Hoppá, ez a szakember válthatja Bernd Storckot

A hírek sze­rint az MLSZ már egyez­tet a tré­ner­rel. Ko­ráb­ban már dol­go­zott a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nál.

A hírek sze­rint az MLSZ már egyez­tet a tré­ner­rel. Ko­ráb­ban már dol­go­zott a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nál. Az 53 éves edző je­len­leg mun­ka­nél­küli, leg­utóbb Sz­lo­vá­ki­á­ban ka­pott kis­pa­dot.

Erőltetett menet, semmit nem pihentek a Fradi focistái

Erőltetett menet, semmit nem pihentek a Fradi focistái

Ha­ma­ro­san indul az új sze­zon a zöld-fe­hé­rek szá­mára. Meg­kezd­ték a fel­ké­szü­lést a 2017/18-as évadra.

Ha­ma­ro­san indul az új sze­zon a zöld-fe­hé­rek szá­mára. Meg­kezd­ték a fel­ké­szü­lést.

Félmillió ember estejét rontotta el a válogatott

Félmillió ember estejét rontotta el a válogatott

Sokan néz­ték a vb-se­lej­te­zőt.

Sokan néz­ték az An­dorra-Ma­gyar­or­szág vi­lág­baj­noki-se­lej­te­zőt, amely­nek tör­té­nelmi ve­re­ség lett a vége.

Orbán Viktor is megszólalt Bernd Storck ügyében

Orbán Viktor is megszólalt Bernd Storck ügyében

A Par­la­ment­ben nyi­lat­ko­zott.

A mi­nisz­ter­el­nök sze­rint az MLSZ-nek kell meg­ta­lál­nia a meg­ol­dást. Benrd Storck ügyé­ben a hét má­so­dik fe­lé­ben vár­ható dön­tés.

Eldőlt, ekkor döntenek Storckról

Eldőlt, ekkor döntenek Storckról

Nem so­káig kell már várni az An­dorra el­leni ku­darc ered­mé­nyére.

Nem so­káig kell már várni az An­dorra el­leni ku­darc ered­mé­nyére. Az Ma­gyar Lab­da­rúgó Szö­vet­ség ha­ma­ro­san dönt a német ka­pi­tány sor­sá­ról, mondta el a Szö­vet­ség szó­vi­vője.

Storck megfutamodott, becsapta a szurkolókat

Storck megfutamodott, becsapta a szurkolókat

A szö­vet­ség ka­pi­tány mél­tat­lan dol­got tett. Az An­dorra el­leni se­lej­te­zős ve­re­ség után cser­ben hagyta a vá­lo­ga­tott leg­na­gyobb ra­jon­góit.

Gyászol a sportvilág, meghalt a bokszlegenda

Gyászol a sportvilág, meghalt a bokszlegenda

Mind­össze 53 éves volt a ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tány, aki a Gu­in­ness-re­kor­dok köny­vébe is be­ke­rült.

Mind­össze 53 éves volt a ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tány, aki a Gu­in­ness-re­kor­dok köny­vébe is be­ke­rült.

Felfedte brutális melleit a hosszú combú szurkolólány

Felfedte brutális melleit a hosszú combú szurkolólány

Fran­cesca mel­le­ire nin­cse­nek sza­vak.

Fran­cesca Cip­ri­ani mel­le­ire nin­cse­nek sza­vak, ezért jobb, ha min­denki meg­nézi őket...

Ezért a csapatért hagyta el a Honvédot a sikeredző

Ezért a csapatért hagyta el a Honvédot a sikeredző

Marco Rossi Sz­lo­vá­ki­á­ban foly­tatja.

Marco Rossi Sz­lo­vá­ki­á­ban foly­tatja pá­lya­fu­tá­sát. Az 52 éves tré­ner a szlo­vák liga he­te­dik he­lye­zett­jé­nél vál­lalt mun­kát a Hon­vé­dot kö­ve­tően.

Hihetetlen teljesítmény, Nadal újra a csúcson

Hihetetlen teljesítmény, Nadal újra a csúcson

Ti­zed­szer is meg­nyerte a Ro­land Gar­rost a spa­nyol te­nisz­le­genda. 2014 óta elő­ször nyerte meg ezt a tor­nát a sa­lak­ki­rály.

Ti­zed­szer is meg­nyerte a Ro­land Gar­rost a spa­nyol te­nisz­le­genda. 2014 óta elő­ször nyerte meg ezt a tor­nát a sa­lak­ki­rály.

Hoppá, szenzációs igazolást jelentett be a Fradi

Hoppá, szenzációs igazolást jelentett be a Fradi

Dél-ame­ri­kai lé­gi­ós­sal erő­sí­tett a Fe­renc­vá­ros. Ez már a má­so­dik nyári iga­zo­lása a zöld-fe­hé­rek­nek.

Dél-ame­ri­kai lé­gi­ós­sal erő­sí­tett a Fe­renc­vá­ros. Ez már a má­so­dik nyári iga­zo­lása az Eu­rópa-li­gára ké­szülő zöld-fe­hé­rek­nek.

Ikrei születtek a sztárfocistának, de nem a párja az édesanya

Ikrei születtek a sztárfocistának, de nem a párja az édesanya

Ti­tok­ban meg­szü­let­het­tek Cris­ti­ano Ro­naldo ikrei, egy kisfiú és egy kis­lány.

Micsoda visszatérés, újra Forma-1-es autóba ül Nico Rosberg

Micsoda visszatérés, újra Forma-1-es autóba ül Nico Rosberg

Alig­hogy vissza­vo­nult a vi­lág­baj­noki címe meg­szer­zése után, máris megint ver­seny­au­tóba ül a német cím­védő.

Döbbenet, a Debrecen visszalépett az élvonalbeli bajnokságtól

Döbbenet, a Debrecen visszalépett az élvonalbeli bajnokságtól

Nem tudja vál­lalni a jég­ko­rong-baj­nok­ság első osz­tá­lyát a Deb­re­cen.

Nem tudja vál­lalni a ma­gyar jég­ko­rong-baj­nok­ság első osz­tá­lyát a Deb­re­cen. A fel­nőtt csa­pa­tot három éve ala­pító haj­dú­sá­giak a leg­utóbbi két ki­írás­ban az elő­dön­tőig ju­tot­tak.

Kemény szavakkal ment neki Csányiéknak a sztáredző

Kemény szavakkal ment neki Csányiéknak a sztáredző

A Paks ve­ze­tő­edző­jé­nek nem tet­szik a 12 csa­pa­tos baj­nok­ság.

A Paks ve­ze­tő­edző­jé­nek nem tet­szik a 12 csa­pa­tos baj­nok­ság, és a nyári me­net­rend miatt is fel­emelte a sza­vát.

Világsztárt csábít Dárdai csapata

Igazi világsztárt csábít Dárdai Pál csapata

Mi­nő­ségi ugrás lenne a Hert­há­nak. Ha össze­jön, rá­cso­dál­koz­hat a világ.

Mi­nő­ségi ugrás lenne a szer­ződ­te­tése a Her­tha BSC-nek. Ha ez az iga­zo­lás össze­jön Ber­lin­ben, rá­cso­dál­koz­hat az egész a fut­ball­vi­lág.

Felforr a véred, alig semmiben hűsöl Ronaldo barátnője

Felforr a véred, alig semmiben hűsöl Ronaldo barátnője

Újabb va­dító kép Ge­or­gi­ná­ról.

Újabb va­dító kép­pel ked­ves­ke­dett ra­jon­gó­i­nak Ge­or­gina Rod­ri­guez.

Hoppá, igazi világsztárokat várnak Fehérvárra

Hoppá, igazi világsztárokat várnak Fehérvárra

Közép-Eu­rópa leg­je­len­tő­sebb at­lé­ti­kai ver­se­nyére ké­szül­nek. Jön­nek az olim­piai és vi­lág­baj­no­kok.

Közép-Eu­rópa leg­je­len­tő­sebb at­lé­ti­kai ver­se­nyére ké­szül­nek Szé­kes­fe­hér­vá­ron. Jön­nek a sportág olim­piai és vi­lág­baj­no­kai.