SPORT

OLDALVONAL

Csodacsarnok épül Budapesten, megvan, mikor adják át

Csodacsarnok épül Budapesten, megvan, mikor adják át

Nagy be­ru­há­zás­ról szá­molt be saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján a Mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter.

Meglepő kiáltás, erre nem számított a magyar focista

Meglepő kiáltás, erre nem számított a magyar focista

Ma­gyar já­té­ko­sok nél­kül állt fel a Kis­várda a Fe­renc­vá­ros ott­ho­ná­ban, a lab­da­rúgó Ma­gyar Ku­pá­ban.

Ma­gyar já­té­ko­sok nél­kül állt fel a Kis­várda a Fe­renc­vá­ros ott­ho­ná­ban, a lab­da­rúgó Ma­gyar Kupa szer­dai mér­kő­zé­sén.

Elképesztő, lemezlovas lett a világ egyik legdrágább focistája

Elképesztő, lemezlovas lett a világ egyik legdrágább focistája

Mi­u­tán Ga­izka Men­di­eta vissza­vo­nult, a DJ pult mö­gött ta­lálta meg a leg­újabb ki­hí­vást.

Mi­u­tán Ga­izka Men­di­eta vissza­vo­nult, a DJ pult mö­gött ta­lálta meg a leg­újabb ki­hí­vást.

Kilenc hónap letöltendőt kapott a korábbi válogatott focista

Kilenc hónap letöltendőt kapott a korábbi válogatott focista

Tomás Repka ittas ve­ze­tés miatt ke­rült bajba. Ko­ráb­ban az ex­ne­jét árulta az in­ter­ne­ten.

Jobb lesz sietni, kétéjszakás partnert keres a sztár

Jobb lesz sietni, kétéjszakás partnert keres a sztár

Mi­lá­nó­ban lehet csat­la­kozni az oszt­rák lab­da­rú­gó­hoz, aki a Tin­de­ren üzent a höl­gyek­nek.

Véletlenül Münchenbe utazott a pancser Liverpool-szurkoló

Véletlenül Münchenbe utazott a pancser Liverpool-szurkoló

A túl sok pia tehet min­den­ről. Sör­rel és kol­bás­szal vi­gasz­tal­ták a ba­jo­rok az angol druk­kert.

A túl sok pia tehet min­den­ről. Sör­rel és kol­bás­szal vi­gasz­tal­ták a ba­jo­rok az angol druk­kert.

Elképesztő az érdeklődés a budapesti esemény iránt

Fontos bejelentés, elképesztő az érdeklődés a budapesti esemény iránt

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott már­cius 24-én a Gro­u­pama Aré­ná­ban fo­gadja Hor­vát­or­szá­got.

Betörők a házban, hősiesen védte családját a világsztár

Betörők a házban, hősiesen védte családját a világsztár

Az ar­gen­tin lab­da­rúgó négy be­tö­rő­vel ke­rült szembe éj­szaka a saját a há­zá­ban mi­köz­ben a csa­ládja aludt.

Az ar­gen­tin lab­da­rúgó négy be­tö­rő­vel ke­rült szembe éj­szaka a saját a há­zá­ban mi­köz­ben a csa­ládja aludt.

Ittas vezetésen kapták a sztárt, elképesztő indokkal szolgált

Ittas vezetésen kapták a sztárt, elképesztő indokkal szolgált

Haj­nal­ban ál­lí­tot­ták meg a rend­őrök a sztárt, aki it­ta­san ve­ze­tett. Azt is el­árulta, miért si­e­tett annyira.

Haj­nal­ban ál­lí­tot­ták meg a rend­őrök a sztárt, aki it­ta­san ve­ze­tett. El­árulta, miért si­e­tett annyira.

Ez kínos, nem kért Hosszú Katinkából a szlovák tévé

Ez kínos, nem kért Hosszú Katinkából a szlovák tévé

Az úszónő DAC-Slo­van meccsen járt.

Hosszú Ka­tinka vé­gezte el a kez­dő­rú­gást a szom­bati ma­gyar-szlo­vák rang­adón, az FC DAC-SK Slo­van meccsen.

Áll a bál, állami temetést kap az elhunyt legenda

Áll a bál, állami temetést kap az elhunyt legenda

Spor­to­ló­ként ki­ér­de­melte, de...

Nykä­nen még csak az ötö­dik spor­toló, aki ilyen kü­lön­le­ges el­bá­nás­ban ré­sze­sül Finn­or­szág­ban. Spor­to­ló­ként ki­ér­de­melte, de...

Visszatér Kassai Viktor, Spanyolországban vezet fontos meccset

Visszatér Kassai Viktor, Spanyolországban vezet fontos meccset

Három mér­kő­zést ka­pott idén a nem­zet­közi ku­pa­po­ron­don.

A ma­gyar sztár­bíró az idei sze­zon­ban három mér­kő­zé­sét ka­pott eddig a nem­zet­közi ku­pa­po­ron­don.

Elképesztő fotó került elő, világsztárok társaságában Marco Rossi

Elképesztő fotó került elő, világsztárok társaságában Marco Rossi

Vi­lág­sztá­rok­kal ját­szott a ma­gyar vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyát vi­lág­klasszi­sok vet­ték körül.

Leleplező fotó, világbajnok sportolóba szerelmes a fiatal modell

Leleplező fotó, világbajnok sportolóba szerelmes a fiatal modell

Marc Már­quez egy nála hat évvel fi­a­ta­labb hölgy ol­da­lán buk­kant fel.

Marc Már­quez egy nála hat évvel fi­a­ta­labb hölgy ol­da­lán buk­kant fel.

Hihetetlen okból bojkottálták a Bayern München meccsét

Hihetetlen okból bojkottálták a Bayern München meccsét

Női bíró oko­zott ga­li­bát Irán­ban.

Női bíró fújta a sípot a német sztár­csa­pat baj­no­ki­ján, az iráni mű­sor­szer­kesz­tő­nek ezért lép­nie kel­lett. A meccset végül a Bayern nyerte.

A Real Madrid hentese erre a rekordra biztosan nem büszke

A Real Madrid hentese erre a rekordra biztosan nem büszke

Csú­nyán meg­égett ott­hon a Real Mad­rid fo­ci­csa­pata. És ez még nem min­den...

Rossz hír érkezett Babos Tímeáról

Rossz hír érkezett Babos Tímeáról, tovább tart a lejtmenet

A ma­gyar te­ni­szező rög­tön az első meccsén ki­ka­pott Du­baj­ban.

A 25 éves sop­roni já­té­kos ja­nuár kö­zepe óta nem nyert mér­kő­zést egyé­ni­ben. Most Du­baj­ban is ki­ka­pott az első for­du­ló­ban.

Őrjítő póz, képtelen elfedni óriási melleit a szépségkirálynő

Őrjítő póz, képtelen elfedni óriási melleit a szépségkirálynő

Olga Loera nagy for­má­ban van.

Olga Lo­e­rá­nak min­dig nehéz dolga van, mé­re­tes keb­leit ne­he­zen tudja el­fedni.

Dögös bikinis fotóval rukkolt elő a teniszsztár

Dögös bikinis fotóval rukkolt elő a bombatestű sportolónő

Bo­u­chard sze­xire vette a fi­gu­rát.

Bo­u­chard na­gyon sze­xire vette a fi­gu­rát Va­len­tin-napon. Azt eddig is le­he­tett tudni róla, hogy nem iga­zán szé­gyen­lős.

Szomorú hír, rákkal küzd a Manchester United futballistája

Szomorú hír, rákkal küzd a Manchester United futballistája

Még csak 19 éves.

Max Tay­lor ta­valy írta alá az első profi szer­ző­dé­sét. A 19 éves já­té­kos szer­ve­zete sze­ren­csére jól re­a­gált a ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lé­sekre.

Bevállalós, terhesen vetkőzött meztelenre a futballsztár szerelme

Bevállalós, terhesen vetkőzött meztelenre a futballsztár szerelme

A me­xi­kói fut­ball­sztár, Ja­vier Her­n­an­dez ba­rát­nője ter­he­sen dobta le a ru­há­ját.

A me­xi­kói fut­ball­sztár ba­rát­nője ter­he­sen dobta le a ru­há­ját.

Shane Tusup így riogatja Hosszú Katinkát: Ezen besírsz

Shane Tusup így riogatja Hosszú Katinkát: Ezen besírsz

A vá­ló­fél­ben lévő egy­kori sze­rel­me­sek csak­nem egy idő­ben néz­nek le a kon­di­te­rembe.

A vá­ló­fél­ben lévő egy­kori sze­rel­me­sek csak­nem egy idő­ben néz­nek le a kon­di­te­rembe.

Tátottuk a szánkat, így döntöttek a magyar sportrajongók

Tátottuk a szánkat, így döntöttek a magyar sportrajongók

Te­nisz vagy darts?

Te­nisz vagy darts? Több mint 21 ezer sza­va­zat ér­ke­zett a Sport Tv Fa­ce­book ol­da­lán.

Rossz hír, sosem lesz válogatott a Vidi magyar sztárja

Rossz hír, sosem lesz válogatott a Vidi magyar sztárja

A fran­cia szár­ma­zású Loic Nego ál­lam­pol­gár­sá­got ka­pott, de lát­hat­juk-e va­laha cí­me­res mez­ben?

Kozák Danuta szülés után lett a legjobb sportoló

Kozák Danuta szülés után lett a legjobb sportoló

Meg­sza­kadt Hosszú Ka­tinka öt éve tartó győ­zelmi so­ro­zata a Nem­zeti Szín­ház­ban ren­de­zett M4 Sport - Év Spor­to­lója Gálán.

Meg­sza­kadt Hosszú Ka­tinka öt éve tartó győ­zelmi so­ro­zata a Nem­zeti Szín­ház­ban ren­de­zett M4 Sport - Év Spor­to­lója Gálán. A ka­ja­kozó Kozák Dan­uta ko­ráb­ban is si­kert si­kerre hal­mo­zott, de most elő­ször kapta meg az Év Női Spor­to­lója el­is­me­rést.

Marco Rossi elárulta, ezeket a focistákat figyeli

Marco Rossi elárulta, ezeket a focistákat figyeli

Öt hét múlva kezdi meg az Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­ző­ket a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Öt hét múlva kezdi meg az Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­ző­ket a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott. Több já­té­kos is Marco Rossi cél­ke­reszt­jé­ben.

Gyász: Elhunyt a legendás bajnok

Gyász: Hosszas betegeskedés után elhunyt a legendás bajnok

Pedro Mo­ra­les évek óta Parkin­son-kór­ban szen­ve­dett.

Pedro Mo­ra­les évek óta Parkin­son-kór­ban szen­ve­dett. A ko­rábbi ki­váló pank­rá­tor a mai napig tart egy re­kor­dot.

Késelés az utcán, véres összecsapás lett a találkozásból

Késelés az utcán, véres összecsapás lett a találkozásból

Sú­lyos bot­rányba tor­kolt Ró­má­ban a Lazio- és a Se­villa-druk­ke­rek ta­lál­ko­zása.

Sú­lyos bot­rányba tor­kolt Ró­má­ban a Lazio- és a Se­villa-druk­ke­rek ta­lál­ko­zása.

Megszólalt a magyar szakértő a BL első videobírós botrányáról

Megszólalt a magyar szakértő a BL első videobírós botrányáról

A já­ték­ve­zető ér­vény­te­le­ní­tette a ta­lá­la­tot.

Az Ajax szer­zett ve­ze­tést a Real Mad­rid ellen a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája szer­dai já­ték­nap­ján, de a já­ték­ve­zető ér­vény­te­le­ní­tette a ta­lá­la­tot.

Helikopterrel vitték el Schumachert svájci otthonából

Helikopterrel vitték el Schumachert svájci otthonából

Hiába tit­kolta a csa­lád, a szom­szé­dok ri­a­dóz­tat­ták a saj­tót. Vál­to­zott a le­gen­dás F1-pi­lóta ál­la­pota.

Hiába tit­kolta a csa­lád, a szom­szé­dok ri­a­dóz­tat­ták a saj­tót. Igaz­nak bi­zo­nyul­tak a ko­rábbi hí­resz­te­lé­sek, vál­to­zott a le­gen­dás F1-pi­lóta ál­la­pota.

Zidane munkát vállal? Ő mentheti meg a sztárcsapatot

Zidane munkát vállal? Ő mentheti meg a sztárcsapatot

Leg­utóbb a Real Mad­rid­nál dol­go­zott.

Leg­utóbb a Real Mad­rid­nál dol­go­zott Zi­ne­dine Zi­dane, aki ta­valy jú­nius óta nem vál­lalt mun­kát.

Verrasztó Dávid elárulta, ez az igazság az úszóbotrányban

Verrasztó Dávid elárulta, ez az igazság az úszóbotrányban

Átad­ták az új edző­ter­met.

Meg­kap­ták új, csúcs­mo­dern edző­ter­mü­ket a ma­gyar úszó-vá­lo­ga­tott tag­jai a Duna Aré­ná­ban. Ki­pró­bál­ták az új esz­kö­zö­ket a spor­to­lók.

Kidőlt a kulcsember, súlyos csapás érte a magyar válogatottat

Kidőlt a kulcsember, súlyos csapás érte a magyar válogatottat

Újabb agy­ráz­kó­dás érte a csa­tárt.

Újabb sé­rü­lést szen­ve­dett a vi­lág­baj­nok­ságra ké­szülő ma­gyar hoki-vá­lo­ga­tott csa­tára.

Megrázó hírt közölt a csodaúszó

Megrázó hírt közölt a csodaúszó, szörnyű fordulatot vett az élete

Ikee Ri­kako a Twit­te­ren je­len­tette be, hogy leu­ké­mi­á­ban szen­ved.

Ikee Ri­kako leu­ké­mi­á­ban szen­ved. A 18 éves szu­per­te­het­ség­től több érmet re­mél­tek a jövő évi olim­pián.

Thomas Doll fájó búcsúja, így szakított a Fradi az edzőjével

Thomas Doll fájó búcsúja, így szakított a Fradi az edzőjével

A Fradi ve­ze­tő­edzője ke­serű száj­íz­zel vált el a zöld-fe­hé­rek­től. Most el­mondta, miért volt csa­ló­dott.

Olimpiai bajnokok jöhetnek a Fradiba, szerdán minden kiderül

Olimpiai bajnokok jöhetnek a Fradiba, szerdán minden kiderül

A klub saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón mu­tatja be az új iga­zo­lá­so­kat.

A klub saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón mu­tatja be az új iga­zo­lá­so­kat. Ez nagy dur­ra­nás lehet.

Örömhír, Schumacher családjától kapott levelet a régi ismerős

Örömhír, Schumi családjától kapott levelet a régi ismerős

Meg­ha­tó­dott az idős tanár, aki 23 éve ta­lál­ko­zott az F1 le­gen­dá­já­val. Pon­tos cím­zés nél­kül is si­ke­rült a le­vél­vál­tás.

Na­gyon meg­ha­tó­dott az idős tanár, aki 23 éve ta­lál­ko­zott a Forma-1 le­gen­dá­já­val.

Sokkoló hír jött Berlinből, gyászba borult a város

Sokkoló hír jött Berlinből, gyászba borult a város

Ha­lálra ké­sel­tek egy 19 éves em­bert.

A kór­ház­ban halt bele a sé­rü­lé­se­ibe az a 19 éves fut­ball­szur­koló, akit a nyílt utcán ké­sel­tek meg. A rend­őr­ség még ke­resi a bű­nöst.

Szörnyű hírt közöltek: öngyilkos lett a világhírű sportoló

Szörnyű hírt közöltek: öngyilkos lett a világhírű sportoló

Fel­akasz­totta magát Maura Vi­ce­conte.

Fel­akasz­totta magát Maura Vi­ce­conte, aki egy 8 éves kisfiút ha­gyott maga után. A ko­rábbi at­léta Bu­da­pes­ten érte el az egyik leg­jobb ered­mé­nyét.

Most érkezett, elhunyt a világbajnok futball-legenda

Most érkezett, elhunyt a világbajnok futball-legenda

Évek óta sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött a vi­lág­klasszis kapus, aki já­té­kos­ként vb-arany­ér­met nyert.

Évek óta sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött a vi­lág­klasszis kapus, aki já­té­kos­ként vb-arany­ér­met nyert.

Megszólaltak az orvosok, ez okozta a focista halálát

Megszólaltak az orvosok, ez okozta a focista halálát

Emi­li­ano Sa­lá­nak esé­lye sem volt a túl­élésre a sze­ren­csét­len­ség után.

Emi­li­ano Sa­lá­nak esé­lye sem volt a túl­élésre a sze­ren­csét­len­ség után.

Levetkőzött, meztelenül főzőcskézett a nagy mellű atléta lány

Levetkőzött, meztelenül főzőcskézett a nagy mellű atléta lány

Ni­enna Jade min­den ru­há­já­tól meg­sza­ba­dult, és pu­cé­ron flan­gált a kony­há­ban.

Hihetetlen sztori: főhős lett a legpechesebb magyar focistából

Hihetetlen sztori: főhős lett a legpechesebb magyar focistából

Három sú­lyos sé­rü­lése sem törte meg az Új­pest-FTC derbi fő­sze­rep­lő­jét. Bő három év alatt 880 napot ha­gyott ki.

Elképesztő, mit talált a focipályán a magyar fiú

Elképesztő, mit talált a focipályán a magyar fiú

A Ti­sza­kécske-Mo­son­ma­gyar­óvár mér­kő­zés 1-1-re vég­ző­dött az NB II-ben, de sú­lyos sé­rü­lés miatt em­lé­ke­ze­tes.

A Ti­sza­kécske-Mo­son­ma­gyar­óvár mér­kő­zés 1-1-re vég­ző­dött az NB II-ben, de sú­lyos sé­rü­lés miatt em­lé­ke­ze­tes.

Iszonyú verés, Dzsudzsákék óta nem láttunk ilyet

Iszonyú verés, Dzsudzsákék óta nem láttunk ilyet

A por­tu­gál fo­ci­baj­no­kin va­ló­sá­gos mé­szár­lást lát­hat­tak a szur­ko­lók. Ki­lenc éve nem volt ilyen.

A por­tu­gál fo­ci­baj­no­kin va­ló­sá­gos mé­szár­lást lát­hat­tak a szur­ko­lók. Ki­lenc éve nem volt ilyen.

Tragédia, balesetben elhunyt a fiatal olimpiai bajnok

Tragédia, balesetben elhunyt a fiatal olimpiai bajnok

Az eve­zős az olim­piai érmei mel­lett vi­lág­baj­nok­sá­go­kon két arany- és három ezüst­ér­met nyert.

Az eve­zős az olim­piai érmei mel­lett vi­lág­baj­nok­sá­go­kon két arany- és három ezüst­ér­met nyert.

Emiatt sikerült jól Fucsovics Márton szófiai tornája

Emiatt sikerült jól Fucsovics Márton szófiai tornája

Két szett­ben ki­ka­pott Fu­cso­vics.

Pá­lya­fu­tása má­so­dik ATP-dön­tő­jé­ben, két szett­ben ka­pott ki (4:6, 3:6) az orosz Da­nyiil Med­ve­gyev ellen a ma­gyar klasszis. Hét­főn Rot­ter­damba uta­zik.

Gyász: meghalt a közkedvelt sportoló

Tragikus hírt kaptunk: meghalt a közkedvelt sportoló

Sal­va­tore Bel­lomo na­gyon nép­szerű volt a ra­jon­gók kö­ré­ben.

A Bel­gi­um­ban szü­le­tett Sal­va­tore Bel­lomo na­gyon nép­szerű volt az ame­ri­kai ra­jon­gók kö­ré­ben. Rák­ban halt meg az egy­kori pank­rá­tor.

Edzésen történt a baj, ez vár a magyar sztársportolóra

Edzésen történt a baj, ez vár a magyar sztársportolóra

Meg­sé­rült Baji Ba­lázs.

Meg­sé­rült a vi­lág­baj­noki bronz­ér­mes gát­futó, Baji Ba­lázs. Ki­hagyja az idei fe­dett pá­lyás sze­zont.

Neymar szerelmes, egy színésznőnek csapja a szelet

Neymar szerelmes, egy színésznőnek csapja a szelet

Ismét egy szép­ség ol­da­lán tűnt fel.

A bra­zil lab­da­rúgó rendre szép höl­gyek tár­sa­sá­gá­ban lát­ható. Ez­út­tal egy szí­nésznő mel­lett tűnt fel.

Megszólalt a Vidi edzője, ez az oka a rossz formának

Megszólalt a Vidi edzője, ez az oka a rossz formának

A cím­védő Mol Vidi a Pus­kás Aka­dé­mia után a Di­ós­győr­től is ki­ka­pott hazai pá­lyán a lab­da­rúgó NB I-ben.

A cím­védő Mol Vidi a Pus­kás Aka­dé­mia után a Di­ós­győr­től is ki­ka­pott hazai pá­lyán a lab­da­rúgó NB I-ben.

Vasrudakkal támadták meg a pólósokat, az egyikük a tengerbe ugrott

Vasrudakkal támadták meg a pólósokat, az egyikük a tengerbe ugrott

A Cr­vena zvezda ví­zi­lab­dá­zó­ira tá­mad­tak hor­vát hu­li­gá­nok Sp­lit­ben, a já­té­ko­sok könnyebb sé­rü­lé­se­ket szen­ved­tek.

Nagy László nagyon fontos díjat kapott

Nagy László nagyon fontos díjat kapott

Elő­ször osz­tot­ták ki a ran­gos el­is­me­rést.

A Veszp­rém 29-26-ra győzte le a Bar­ce­lo­nát a férfi ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gá­já­ban, ezt kö­ve­tően adták át a díjat a csa­pat­ka­pi­tány­nak. Elő­ször osz­tot­ták ki a ran­gos el­is­me­rést.

Történelmi sikert arattak a magyar gyorskorisok

Történelmi sikert arattak a magyar gyorskorisok

A ma­gyar férfi váltó lett a rövid pá­lyás gyors­kor­cso­lyá­zók vi­lág­kupa-so­ro­za­tá­nak össze­tett győz­tese.

A ma­gyar férfi váltó lett a rövid pá­lyás gyors­kor­cso­lyá­zók vi­lág­kupa-so­ro­za­tá­nak össze­tett győz­tese. Ez ko­ráb­ban még nem si­kert a mi­e­ink­nek.

Dráma Újpesten, erre nem számítottak a fradisták

Dráma Újpesten, erre nem számítottak a fradisták

Az utolsó perc­ben egyen­lí­tett az Új­pest a Fradi ellen a lab­da­rúgó NB I rang­adó­ján.

Az utolsó perc­ben egyen­lí­tett az Új­pest a Fradi ellen a lab­da­rúgó NB I rang­adó­ján.

Bravúros teljesítmény, Fucsovics Márton komoly sikert ért el

Bravúros teljesítmény, Fucsovics Márton komoly sikert ért el

Dön­tőt játsz­hat Szófi­á­ban.

Pá­lya­fu­tása má­so­dik ATP-elő­dön­tő­jét is meg­nyerte Fu­cso­vics Már­ton. Dön­tőt játsz­hat Szófi­á­ban.

Magyar válogatott lesz az Eb-győztes focista? Megvan a válasz

Magyar válogatott lesz az Eb-győztes focista? Megvan a válasz

Nego ma­gyar ál­lam­pol­gári esküt tesz.

A jövő héten ma­gyar ál­lam­pol­gári esküt tesz Loic Nego, a Mol Vidi lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak fran­cia ki­vá­ló­sága.

Komoly magyar siker, szomorkodhat a Barcelona

Komoly magyar siker, szomorkodhat a Barcelona

A Veszp­rém fon­tos pon­to­kat szer­zett a férfi ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gá­já­ban, már har­ma­dik he­lyen áll a cso­port­já­ban.

A Veszp­rém fon­tos pon­to­kat szer­zett a férfi ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gá­já­ban, már har­ma­dik he­lyen áll a cso­port­já­ban.

Jövő nyáron átalakul a Hősök tere, ez áll a háttérben

Jövő nyáron átalakul a Hősök tere, ez áll a háttérben

Óriás ki­ve­tí­tő­kön is kö­vet­he­tik a 2020-as lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­ság mér­kő­zé­seit a szur­ko­lók Bu­da­pes­ten.

Óriás ki­ve­tí­tő­kön is kö­vet­he­tik a 2020-as lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­ság mér­kő­zé­seit a szur­ko­lók Bu­da­pes­ten.

Mourinho mindenkit meglepett, itt vállalhat munkát

Mourinho mindenkit meglepett, itt vállalhat munkát

Vissza­tér­het Mi­lá­nóba a por­tu­gál.

A Man­ches­ter Uni­ted­től de­cem­ber­ben tá­vozó por­tu­gál sztár­edző vissza­tér­het ko­rábbi si­ke­rei hely­szí­nére. A nyár­tól ve­heti át az Inter irá­nyí­tá­sát.

Váratlan hír, legnagyobb sztárja hagyhatja el a magyar bajnokot

Váratlan hír, legnagyobb sztárja hagyhatja el a magyar bajnokot

A nor­vég Nora Mörk szer­ző­dése az idény végén lejár a BL-cím­védő Győr női ké­zi­lab­da­csa­pa­tá­nál.

Komoly döntést hozott a magyar sztár, nem kockáztat

Komoly döntést hozott a magyar sztár, nem kockáztat

Liu Sha­o­ang több he­lyen tö­rött kéz­fe­jét a na­pok­ban mű­töt­ték meg. Ki­ha­gyás vár az olim­piai baj­nok rövid pá­lyás gyors­kor­cso­lyá­zóra.

Liu Sha­o­ang több he­lyen tö­rött kéz­fe­jét a na­pok­ban mű­töt­ték meg. Ki­ha­gyás vár az olim­piai baj­nok rövid pá­lyás gyors­kor­cso­lyá­zóra.

Több világsztárt is láthatsz ebben a magyar városban

Több világsztárt is láthatsz ebben a magyar városban

A Veszp­rém a Bar­ce­lo­nát fo­gadja a férfi ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gája cso­port­kö­ré­ben, klasszi­sok egész sora lesz a pá­lyán.

A Veszp­rém a Bar­ce­lo­nát fo­gadja a férfi ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gája cso­port­kö­ré­ben, klasszi­sok egész sora lesz a pá­lyán.

Szenzációs teljesítmény, magyar játékos volt a hős Barcelonában

Szenzációs teljesítmény, magyar játékos volt a hős Barcelonában

Hanga Ádám csa­pata leg­ered­mé­nye­sebbje volt.

Hanga Ádám csa­pata leg­ered­mé­nye­sebbje volt a férfi ko­sár­labda Eu­r­oliga csü­tör­töki já­ték­nap­ján.

Rossz hírt kaptak a Real Madrid szurkolói

Rossz hírt kaptak a Real Madrid szurkolói, komoly a baj

Meg­sé­rült a sztár­csa­pat fi­a­tal fut­bal­lis­tája.

Meg­sé­rült a sztár­csa­pat fi­a­tal fut­bal­lis­tája, több fon­tos meccset is ki kell hagy­nia.

Gyászol Szalai Ádám volt csapata, meghalt a német foci legendája

Gyászol Szalai Ádám volt csapata, meghalt a német foci legendája

Alz­hei­mer-kór­ban szen­ve­dett.

El­hunyt Rudi As­sa­uer, aki UEFA-kupa- és Német Kupa-győ­zel­met is ün­ne­pel­he­tett a Schal­ké­val. Alz­hei­mer-kór­ban szen­ve­dett.

Most közölték a hírt: kigyulladt a futballklub edzőterme, sok halott

Most közölték a hírt: kigyulladt a futballklub edzőterme, sok halott

A ha­lot­tak kö­zött ti­zen­éves spor­to­lók is le­het­nek, ugyanis az ő szál­lá­su­kon csap­tak fel a lán­gok.

Tíz éve gyilkolták meg Marian Cozmát, megszólalt a hős csapattárs

Tíz éve gyilkolták meg Marian Cozmát, megszólalt a hős csapattárs

El­telt egy újabb év, ismét Ma­rian Coz­mára em­lé­kez­nek Veszp­rém­ben. VI­lovszki Uros nem tudja el­fe­lej­teni jó ba­rát­ját.

Nagy találkozás, Orbán Viktor rangos sporteseményekről tárgyalt

Nagy találkozás, Orbán Viktor rangos sporteseményekről tárgyalt

Az egyez­te­tés ki­emelt té­mája a FINA Úszó Baj­no­kok So­ro­zat.

Az egyez­te­tés ki­emelt té­mája a FINA Úszó Baj­no­kok So­ro­zat el­ne­ve­zésű ver­seny volt.

A világsztár magyar játékban keresi az ellenfeleket, bárki jelentkezhet

A világsztár magyar játékban keresi az ellenfeleket, bárki jelentkezhet

A bra­zi­lok arany­lab­dás vi­lág­baj­noka, Ro­nal­dinho teq­ball-ki­hí­vást hir­de­tett meg. Ki mer ki­állni el­lene?

Óriási dologra készül Csányi Sándor, ilyen még nem volt az országban

Óriási dologra készül Csányi Sándor, ilyen még nem volt az országban

Az MLSZ el­nöke min­dent meg­tesz azért, hogy vi­lág­sztá­ro­kat lát­has­sa­nak a szur­ko­lók.

Gyász: megerősítették az eltűnt focista halálát

Megerősítették az eltűnt focista halálát

Emi­li­ano Sala földi ma­rad­vá­nyait emel­ték ki a ten­ger mé­lyé­ről csü­tör­tök reg­gel.

Azo­no­sí­tot­ták Sala holt­tes­tét. Az ar­gen­tin fo­cis­tát szál­lító kis­re­pü­lő­gép ja­nuár 21-án tűnt el a ra­dar­ról.

Merész pózban, meztelenül reggelizett a csodás mellű színésznő

Merész pózban, meztelenül reggelizett a csodás mellű színésznő

Nora Seg­ura mez­te­le­nül reg­ge­li­zett a kony­ha­szek­ré­nyen.

Nora Seg­ura mez­te­le­nül reg­ge­li­zett a kony­ha­szek­ré­nyen. Jó­kora si­kert ara­tott a fo­tó­val.

Pucér képet töltött fel magáról a sztárfocista dögös barátnője

Pucér képet töltött fel magáról a sztárfocista dögös barátnője

Ma­lena Costa le­ol­vasz­totta a netet.

Ma­lena Costa Sjög­ren nem sokat ha­gyott a fan­tá­zi­ára. Mario Su­ár­ezre bi­zony okkal irigy­ked­het­nek a férfiak.

Fontos bejelentés, Csányi Sándort nagy megtiszteltetés érte

Fontos bejelentés, Csányi Sándort nagy megtiszteltetés érte

Újra bi­zal­mat sza­vaz­tak neki.

Az MLSZ el­nö­két újabb négy évre meg­vá­lasz­tot­ták a FIFA Eu­ró­pát kép­vi­selő al­el­nö­kévé, va­la­mint az UEFA vég­re­hajtó bi­zott­sági tag­jává.

Fucsovics Márton nehéz helyzetben, a barátja ellen játszik

Fucsovics Márton nehéz helyzetben, a barátja ellen játszik

A ma­gyar te­ni­szező be­ju­tott a har­ma­dik for­du­lóba a szófiai, 524 ezer euró (166 mil­lió fo­rint) össz­dí­ja­zású ke­mény pá­lyás te­nisz­tor­nán.

A ma­gyar te­ni­szező be­ju­tott a har­ma­dik for­du­lóba a szófiai, 524 ezer euró (166 mil­lió fo­rint) össz­dí­ja­zású ke­mény pá­lyás te­nisz­tor­nán.

Új hírek érkeztek az eltűnt focista ügyével kapcsolatban

Új hírek érkeztek az eltűnt focista ügyével kapcsolatban

Fel­színre hoz­tak egy holt­tes­tet az Emi­li­ano Sa­lá­val le­zu­hant re­pü­lő­gép ron­csai közül.

Fel­színre hoz­tak egy holt­tes­tet az Emi­li­ano Sa­lá­val le­zu­hant re­pü­lő­gép ron­csai közül.

Leleplező fotó, így még sosem láttad Lionel Messit

Leleplező fotó, így még sosem láttad Lionel Messit

A Bar­ce­lona fo­ci­csa­pata a kínai druk­ke­rek­ről sem fe­led­ke­zik el. Szerda este új for­má­ban lát­hat­juk a sztá­ro­kat.

Történelmi aranyak maradtak le a dobogóról

Történelmi aranyak maradtak le a dobogóról

Feb­ruár 14-én ren­de­zik az M4 Sport - Az Év Spor­to­lója Gálát, ahol ki­de­rül, hogy kik vol­tak a 2018-as év leg­jobb­jai.

Feb­ruár 14-én ren­de­zik az M4 Sport - Az Év Spor­to­lója Gálát, ahol ki­de­rül, hogy kik vol­tak a 2018-as év leg­jobb­jai.