SPORT

OLDALVONAL

Mire jut Bernd Storck az NB I-es edzőkkel?

Mire jut Bernd Storck az NB I-es edzőkkel?

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya az él­vo­nal tré­ne­re­i­vel ta­lál­ko­zik. Bernd Storck együtt­mű­kö­dést sze­retne.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya az él­vo­nal tré­ne­re­i­vel ta­lál­ko­zik. Bernd Storck együtt­mű­kö­dést sze­retne.

Pánik a focimeccsen, menekültek a nézők

Pánik a focimeccsen, menekültek a nézők

A já­té­ko­sok egy­más­sal is bal­héz­tak, a rend­őr­ség lő­fegy­ve­re­ket fog­lalt le.

A já­té­ko­sok egy­más­sal is bal­héz­tak, a rend­őr­ség lő­fegy­ve­re­ket fog­lalt le.

Odaszúrt Zidane-nak a Real Madrid legendája

Odaszúrt Zidane-nak a Real Madrid legendája

Az egy­kori csa­pat­társ ennek el­le­nére hisz a fran­cia tré­ner­ben.

Az egy­kori csa­pat­társ ennek el­le­nére hisz a fran­cia tré­ner­ben.

Hoppá, hazajött Németországból Szalai Ádám!

Hoppá, hazajött Németországból Szalai Ádám!

A test­vé­re­i­vel együtt ün­ne­pelte a nagy­ma­mája szü­le­tés­nap­ját a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár.

Örömhír, babát vár olimpiai bajnokunk!

Örömhír, babát vár olimpiai bajnokunk!

A Hon­véd SE 27 éves spor­to­lója sze­rint most bőven be­le­fér a gyer­mek­vál­la­lás.

Elesett Gyurta exedzője, ismét kórházba került

Elesett Gyurta exedzője, ismét kórházba került

Ismét szo­morú hírek ér­kez­tek a ma­gyar olim­piai baj­nok úszó ko­rábbi mes­te­ré­ről.

Ismét szo­morú hírek ér­kez­tek a ma­gyar olim­piai baj­nok úszó ko­rábbi mes­te­ré­ről.

Durva titok derült ki a Pars kocsiját ellopó tolvajról

Durva titok derült ki a Pars kocsiját ellopó tolvajról

Olim­piai baj­no­kunk meg­bí­zott benne.

Olim­piai baj­no­kunk meg­bí­zott abban a sze­re­lő­ben, aki aztán össze­törte a rá­bí­zott ko­csit. A ka­la­pács­vető sem tudja, mi vár rá most.

Bugyi nélkül, a lábai közé nyúl a meztelen bikinimodell

Bugyi nélkül, a lábai közé nyúl a meztelen bikinimodell

Lais Ri­bei­ró­ról dögös képek ké­szül­tek.

Lais Ri­bei­ró­ról dögös képek ké­szül­tek, a szexi mo­dell mez­te­le­nül pó­zolt a ka­mera előtt.

Fotókon a sétáló focibírók, ezért bünteti az MLSZ a Fradit

Fotókon a sétáló focibírók, ezért bünteti az MLSZ a Fradit

De­cem­ber óta tart a harc a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pata és az MLSZ kö­zött.

Ta­valy de­cem­ber óta tart a harc a Fe­renc­vá­ros fo­ci­csa­pata és az MLSZ kö­zött. A bírók már a sta­dion VIP-par­ko­ló­ját sem hasz­nál­ják.

Már üldözik a tolvajt, aki összetörte bajnokunk kocsiját

Már üldözik a tolvajt, aki összetörte bajnokunk kocsiját

Csü­tör­tök haj­nal­ban vit­ték el egy pró­ba­útra olim­piai arany­ér­me­sünk au­tó­ját, amit össze is tör­tek.

Csü­tör­tök haj­nal­ban vit­ték el egy pró­ba­útra olim­piai arany­ér­me­sünk au­tó­ját, amit össze is tör­tek. A rend­őr­ség bün­te­tő­el­já­rást in­dí­tott.

Ennyi volt, visszavonul a magyar sztársportoló

Ennyi volt, visszavonul a magyar sztársportoló

Így is elé­ge­dett a kar­ri­er­jé­vel.

Még egy meccset sze­re­tett volna ját­szani, de a válla miatt in­kább le­mon­dott róla. Így sem elé­ge­det­len a kar­ri­er­jé­vel.

Súlyos vád, bedrogozva törték össze olimpiai bajnokunk kocsiját

Súlyos vád, bedrogozva törték össze olimpiai bajnokunk kocsiját

Bor­zal­mas napra éb­redt Pars Krisz­tián, aki a Fa­ce­boo­kon kér se­gít­sé­gét az is­me­rő­se­i­től.

Sikkasztási botrány a fociszövetségnél

Sikkasztási botrány a fociszövetségnél

Több mint 36 mil­li­árd fo­rint­nyi összeg tűnt el. Töb­ben az évek­kel ez­előtti FIFA kor­rup­ciós bot­rány­ban is érin­tet­tek vol­tak.

Több mint 36 mil­li­árd fo­rint­nyi összeg tűnt el. Töb­ben az évek­kel ez­előtti FIFA kor­rup­ciós bot­rány­ban is érin­tet­tek vol­tak.

Lecsukták a szörnyeteget, aki kutyákkal etette meg az exe holttestét

Lecsukták a szörnyeteget, aki kutyákkal etette meg az exe holttestét

Még­sem úszta meg a rém­tet­tet a bra­zil fut­ball­sztár.

Még­sem úszta meg a rém­tet­tet a bra­zil fut­ball­sztár. Óri­ási volt mi­atta a fel­há­bo­ro­dás.

Bugyi nélkül, meztelenül ünnepel a csodás mellű drukkerlány

Bugyi nélkül, meztelenül ünnepel a csodás mellű drukkerlány

A ka­ta­lán szár­ma­zású Judit Be­na­vente tel­jes mér­ték­ben hű a Bar­cá­hoz.

A ka­ta­lán szár­ma­zású Judit Be­na­vente tel­jes mér­ték­ben hű a Bar­cá­hoz.

Eldőlt a szívműtéten átesett NB I-es focista sorsa

Eldőlt a szívműtéten átesett NB I-es focista sorsa

Hét­vé­gén de­bü­tál új sze­rep­kö­ré­ben.

A Deb­re­cen­nel bronz­ér­met nyerő já­té­kos annak el­le­nére sem tá­vo­lo­dik el a sport­tól, hogy az él­vo­nal­ban töb­bet már nem játsz­hat a hírek sze­rint.

Vadító szépség miatt marad a Realnál a futballsztár

Vadító szépség miatt marad a Realnál a futballsztár

Isco több le­he­tő­ségre vá­gyik.

Nem elé­ge­dett a Real Mad­rid­nál be­töl­tött sze­re­pé­vel Isco, aki egy hölgy miatt ma­rad­hat a spa­nyol csa­pat­nál.

Hoppá, befejezi munkáját a válogatott korábbi kapitánya

Hoppá, befejezi munkáját a válogatott korábbi kapitánya

Vissza­tér­het egy klub­csa­pat­hoz.

Úgy ér­ke­zett meg Kecs­ke­métre, hogy sze­retne még több gye­re­ket a sport irá­nyába csá­bí­tani. Most egy fő­vá­rosi csa­pat­nál köt­het ki.

Üzent a nagy magyar tehetség, félhetnek Katinkáék?

Üzent a nagy magyar tehetség, félhetnek Katinkáék?

Az ob-n már si­ke­rült meg­vil­lan­nia.

Még csak 15 éves a fi­a­tal úszó­lány, de már most fe­nye­ge­tést je­lent a fel­nőtt me­zőnyre. Az or­szá­gos baj­nok­sá­gon arany­ér­met is nyert.

Ronaldo nem lát a méregtől, bepipult a barátnőjére

Ronaldo nem lát a méregtől, bepipult a barátnőjére

A Real Mad­rid sztárja rá­szólt pár­jára, aki a jö­vő­ben két­szer is meg­gon­dolja, hogy mit te­gyen a háta mö­gött.

A Real Mad­rid sztárja rá­szólt pár­jára, aki a jö­vő­ben két­szer is meg­gon­dolja, hogy mit te­gyen a háta mö­gött.

Ez ám a szenzáció, eladó Schumacher F1-es autója

Ez ám a szenzáció, eladó Schumacher F1-es autója

1991-ben hasz­nálta a jár­gányt.

A le­gen­dás pi­lóta 1991-ben hasz­nálta a jár­gányt.

Így segíti Egerszegi az új magyar úszósztárt

Így segíti Egerszegi Krisztina az új magyar úszósztárt

Ké­sely Ajna a pél­da­ké­pé­nél is szil­vesz­te­re­zett.

Ké­sely Ajna a pél­da­ké­pé­nél szil­vesz­te­re­zett. Sokra hi­va­tott re­mény­sé­günk el­árulta, hogy miről be­szél neki öt­szö­rös olim­piai baj­no­kunk.

Óriási a tét, százmillióknál is többet veszíthet a Fradi

Óriási a tét, százmillióknál is többet veszíthet a Fradi

Irány Eu­rópa vagy a süllyesztő? Sze­ren­csés a sor­so­lás, de...

Irány Eu­rópa vagy a süllyesztő? Sze­ren­csés a sor­so­lás, de töb­bet nem hi­báz­hat a Doll-csa­pat.

Nem tud minden nőt beindítani a magyar focista

Nem tud minden nőt beindítani a magyar focista

Meg­hök­kentő vá­las­szal állt elő a Fe­renc­vá­ros ko­rábbi já­té­kosa, ami­kor az új edző­jé­ről kér­dez­ték.

Meg­hök­kentő vá­las­szal állt elő a Fe­renc­vá­ros ko­rábbi já­té­kosa, ami­kor az új edző­jé­ről kér­dez­ték.

Normális? Real-mezes drukker ünnepelte Messit

Normális? Körözik a világ leghülyébb szurkolóját

Nem min­den­napi je­le­net...

Nem min­den­napi je­le­net ját­szó­dott le a Real Mad­rid-Bar­ce­lona meccsen Li­onel Messi győz­tes gól­ját kö­ve­tően.

Hihetetlen sztorik a magyar futball utolsó világsztárjáról

Hihetetlen sztorik a magyar futball utolsó világsztárjáról

Dét­ári Lajos 54 éves.

Szü­le­tés­napja ap­ro­pó­ján fel­idéz­tünk né­hány remek szto­rit Dét­ári Lajos kar­ri­er­jé­ből.

Nem hozott szerencsét hokisainknak a sztárfocista

Nem hozott szerencsét hokisainknak a sztárfocista

Az oszt­rá­kok el­leni vb-meccset nézte meg a hely­szí­nen.

Ha már Ki­jev­ben fut­bal­lo­zik, akkor ki­lá­to­ga­tott az oszt­rá­kok el­leni vb-meccsre. Saj­nos győ­zel­met nem ün­ne­pel­he­tett a le­lá­tón.

Tragédia, felakasztotta magát a válogatott focista

Tragédia, felakasztotta magát a válogatott focista

Har­minc­egy éve­sen ve­tett véget az éle­té­nek a vá­lo­ga­tott lab­da­rúgó, aki a 2012-es Eb-n is sze­re­pelt.

Har­minc­egy éve­sen ve­tett véget az éle­té­nek a vá­lo­ga­tott lab­da­rúgó, aki a 2012-es Eb-n is sze­re­pelt.

Gera-titok: ezért ő az NB I legjobbja

Gera-titok: ezért ő az NB I legjobbja

A Fradi ásza 38 éve­sen is ki­emel­ke­dik a ma­gyar baj­nok­ság­ból.

A Fradi ásza 38 éve­sen is ki­emel­ke­dik a ma­gyar baj­nok­ság­ból.

Az ott tényleg a micsodája? Nudiszelfit lőtt Dzsudzsák excsapattársa

Az ott tényleg a micsodája? Nudiszelfit lőtt Dzsudzsák excsapattársa

Sok­felé meg­for­dult a vi­lág­ban, de ilyet még sehol sem lá­tott a ko­rábbi Barca-fo­cista.

Hoppá, az egykori MTK-edző lehet az új szövetségi kapitány!

Hoppá, az egykori MTK-edző lehet az új szövetségi kapitány!

Már több név is szóba ke­rült, egy­előre még nem szü­le­tett dön­tés. Most az MTK-val Ma­gyar Kupát nyerő szak­em­ber nevét is be­dob­ták.

Már több név is szóba ke­rült, egy­előre még nem szü­le­tett dön­tés. Most az MTK-val Ma­gyar Kupát nyerő szak­em­ber nevét is be­dob­ták.

Hosszú Katinka túl van a doppingellenőrzésen, itt az eredmény

Hosszú Katinka túl van a doppingellenőrzésen, itt az eredmény

Az or­szá­gos úszó­baj­nok­sá­got kö­ve­tően küld­ték dop­ping­vizs­gá­latra.

Az or­szá­gos úszó­baj­nok­sá­got kö­ve­tően küld­ték dop­ping­vizs­gá­latra olim­piai baj­nok úszón­kat.

Újabb gyász: 79 évesen elment a legendás sportoló

Újabb gyász: 79 évesen elment a legendás sportoló

Meg­halt Földi Imre, a ma­gyar súly­eme­lés első olim­piai baj­noka, a Nem­zet Spor­to­lója.

Meg­halt Földi Imre, a ma­gyar súly­eme­lés első olim­piai baj­noka, a Nem­zet Spor­to­lója, aki május 8-án lett volna 79 esz­ten­dős.

Eljegyzés, férjhez megy a bunyós szépség

Eljegyzés, férjhez megy a bunyós szépség

Ronda Ro­usey vá­lasz­tott.

Ronda Ro­usey újab­ban nem a ring­ből ad hírt ma­gá­ról. Ez­út­tal sem a bunyó miatt fi­gyel­nek rá.

Itt a bizonyíték, Kassaiék tudták, hogy rosszul döntöttek

Itt a bizonyíték, Kassaiék tudták, hogy rosszul döntöttek

Ez a kép to­vább bor­zolja az ide­ge­ket.

Ez a kép to­vább bor­zolja az ide­ge­ket.

Kiderült, tényleg nagy a baj Ibrahimovicnál

Ennyi volt? Kiderült, hogy tényleg nagy a baj Ibrahimovicnál

A tér­dé­vel együtt a pá­lya­fu­tása is meg­bi­csak­lott.

Nem csak a Man­ches­ter Uni­ted hívei ag­gód­nak a zse­ni­á­lis csa­tá­rért. A tér­dé­vel együtt a pá­lya­fu­tása is meg­bi­csak­lott.

Brutális, Usain Bolt szeme láttára halt meg a sztársportoló

Brutális, Usain Bolt szeme láttára halt meg a sztársportoló

Bu­li­ból ha­za­felé esett el a mo­tor­já­val.

A bri­tek ma­gas­ug­rója Pe­king­ben nyert olim­piai ezüst­ér­met. Csü­tör­tök haj­nal­ban egy bu­li­ból tar­tott ha­za­felé, ami­kor a mo­tor­já­val el­esett.

Rossz hírt kapott Michael Schumacher felesége

Rossz hírt kapott Schumacher felesége

Szél­ma­lom­har­cot vív Co­r­inna. A bí­ró­ság sem állt a Forma-1-le­gen­dát ápoló asszony mellé.

Va­ló­sá­gos szél­ma­lom­har­cot vív Co­r­inna. A bí­ró­ság sem állt a Forma-1-le­gen­dát évek óta ápoló asszony mellé.

Felháborító botrány Szalai Ádám meccsén

Felháborító botrány Szalai Ádám meccsén

Ilyen még nem tör­tént a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár csa­pa­tá­val.

Ilyen még nem tör­tént a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár csa­pa­tá­val. Ki­akadt a sta­di­on­ban tör­tén­tek miatt az egész német fut­ball­tár­sa­da­lom.

Sokkolt úszók, Hosszú Katinkát doppingvizsgálatra kötelezték

Sokkolt úszók, Hosszú Katinkát doppingvizsgálatra kötelezték

Senki sem szá­mí­tott arra, ami az or­szá­gos baj­nok­sá­gon tör­tént, még a fő­sze­replő sem.

Bugyi nélkül mutatja magát a nagy mellű műsorvezető

Bugyi nélkül mutatja magát a nagy mellű műsorvezető

Erika Fer­nán­dez­nek remek mű­so­rai van­nak. Ez­út­tal azon­ban nem a tévés mun­kás­sága miatt fó­kusz­á­lunk rá...

Erika Fer­nán­dez­nek remek mű­so­rai van­nak. Most azon­ban nem a tévés mun­kás­sága miatt fi­gye­lünk rá.

Újabb csapás Kassainak, nem hagyják békén

Újabb csapás Kassainak, nem hagyják békén

Hiába tel­nek a napok, to­vábbra is a se­gí­tő­i­vel együtt hibát hi­bára hal­mozó ma­gyar já­ték­ve­zető a cél­tábla.

Hiába tel­nek a napok, to­vábbra is a se­gí­tő­i­vel együtt hibát hi­bára hal­mozó ma­gyar já­ték­ve­zető a cél­tábla Mün­chen­ben.

A 15 éves magyar szuper tehetségen ámul a világ

Elképesztő, a 15 éves magyar szupertehetségen ámul a világ

Ka­tin­kát és Kapás Bogit is le­győzte.

Ilyen fi­a­ta­lon is képes volt arra, hogy le­győzze Hosszú Ka­tin­kát és Kapás Bog­lár­kát. Lehet, hogy ez is kevés lesz ahhoz, hogy a bu­da­pesti vb-n is meg­mu­tassa magát ebben a szám­ban.

Tragédia, meghalt az angol válogatott futballista

Tragédia, meghalt az angol válogatott futballista

Gyá­szol az angol fut­ball...

Gyá­szol az angol fut­ball, meg­halt a há­rom­orosz­lá­nos vá­lo­ga­tott egy­kori já­té­kosa.

Tragédia, szörnyethaltak a Manchester United szurkolói

Tragédia, szörnyethaltak a Manchester United szurkolói

Bor­zal­mas ese­mény ár­nyé­kolta be az Eu­rópa Liga-meccset.

Bor­zal­mas ese­mény ár­nyé­kolta be az Eu­rópa Liga-meccset.

Szexi csapattársát ölelgette Gyurta Dani!

Szexi csapattársát ölelgette Gyurta Dani!

Olim­piai baj­no­kunk­nak na­gyon jót tett a sze­re­lem és az edző­vál­tás. Már most jobb időt úszott, mint Ri­ó­ban, és el­mon­dása sze­rint ez még jobb is lehet.

Olim­piai baj­no­kunk­nak na­gyon jót tett a sze­re­lem és az edző­vál­tás. Már most jobb időt úszott, mint Ri­ó­ban, és el­mon­dása sze­rint ez még jobb is lehet.

Szomorú kötelesség, erre kényszerült Schumacher fia

Szomorú kötelesség, erre kényszerült Schumacher fia

Las­san hozzá kell szok­nia ehhez.

Va­ló­szí­nű­leg még nem volt fel­ké­szülve ilyes­mire a kis Schumi. Pedig las­san már hozzá kell szok­nia a ha­sonló meg­pró­bál­ta­tá­sok­hoz.

Új, amerikai edzővel készül a magyar teniszcsillag

Új, amerikai edzővel készül a magyar teniszcsillag

Stol­lár Fannyt vál­tott a fej­lő­dé­séért.

Stol­lár Fanny vál­tott az ered­mé­nyes to­vább­fej­lő­dése ér­de­ké­ben. A szexi spor­to­ló­nőt sok­min­den­től félti az édes­anyja, de az ud­var­lók­tól nem.

Jön a világelső? Andy Murray Budapesten játszhat

Jön a világelső? Andy Murray Budapesten játszhat

Könnyen lehet, hogy a vi­lág­első, Andy Mur­ray is pá­lyára lép a bu­da­pesti te­nisz­tor­nán.

Könnyen lehet, hogy a vi­lág­első, Andy Mur­ray is pá­lyára lép a bu­da­pesti te­nisz­tor­nán.

Meglepő fordulat, kollégája védte meg a magyar botránybírót!

Meglepő fordulat, kollégája védte meg a magyar botránybírót!

Kevés ember van most a vi­lá­gon, aki nem tá­madja Kas­sai Vik­tort. A ko­rábbi FIFA-bíró ennek el­le­nére ki­állt mel­lette.

Kevés ember van most a vi­lá­gon, aki nem tá­madja Kas­sai Vik­tort. A ko­rábbi FIFA-bíró ennek el­le­nére ki­állt mel­lette.

Gyász: elhunyt a magyar válogatott futballista

Gyász: elhunyt a magyar válogatott futballista

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt a Fe­renc­vá­ros és a Cse­pel egy­kori vá­lo­ga­tott kö­zép­pá­lyása.

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt a Fe­renc­vá­ros és a Cse­pel egy­kori vá­lo­ga­tott kö­zép­pá­lyása.

Bombariadó sokkolta a magyar válogatottat a reptéren

Bombariadó sokkolta a magyar válogatottat a reptéren

Vá­rat­lan fenn­aka­dás...

Vá­rat­lan fenn­aka­dás, kel­le­met­len köz­já­ték oko­zott za­vart a ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott­nál.

Ezért mondott csődöt Kassai a BL-rangadón

Ezért mondott csődöt Kassai Viktor a Bajnokok Ligája-rangadón

Nem vé­let­len a ma­gyar sztár­já­ték­ve­zető egyre több hi­bája.

Nem vé­let­len a ma­gyar sztár­já­ték­ve­zető egyre több hi­bája a nem­zet­közi szin­ten.

Ennyi magyar látta Kassai égését

Ennyi magyar látta Kassai égését

A bíró a leg­nép­sze­rűbb meccsen hozta a leg­rosszabb for­má­ját.

A ma­gyar já­ték­ve­zető pont a leg­nép­sze­rűbb meccsen hozta a leg­rosszabb for­má­ját.

Európa kiakadt, Kassai volt a legrosszabb

Európa kiakadt, Kassai volt a legrosszabb

A ma­gyar bíró ne­vé­től han­gos az eu­ró­pia sport­sajtó.

A ma­gyar bíró ne­vé­től han­gos az eu­ró­pia sport­sajtó. Nem vé­let­le­nül, ala­po­san be­fo­lyá­solta a Real-Bayern Mün­chen BL-ne­gyed­dön­tőt.

Nagy volt a baj, Nyilasi Tibor fia életet mentett

Nagy volt a baj, Nyilasi Tibor fia életet mentett

Könnyen lehet, hogy ifj. Nyi­lasi Ti­bor­nak kö­szön­heti éle­tét a masszőr és fi­zio­te­ra­pe­uta Bod­nár Jó­zsef.

Könnyen lehet, hogy ifj. Nyi­lasi Ti­bor­nak kö­szön­heti éle­tét a masszőr és fi­zio­te­ra­pe­uta Bod­nár Jó­zsef.

Kassai máris új meccset kapott a BL-balhé után

Kassai máris új meccset kapott a BL-balhé után

Meg­lepő a leg­újabb bí­ró­kül­dés?

Meg­lepő a leg­újabb bí­ró­kül­dés? Van, ahol nem je­lent prob­lé­mát a sztár­já­ték­ve­zető sok rossz íté­lete a Real Mad­rid-Bayern Mün­chen rang­adón.

Dráma, öngyilkos lett Aaron Hernandez

Dráma a cellában, öngyilkos lett Aaron Hernandez

Ma­gán­zár­ká­já­ban vég­zett ma­gá­val az élet­fogy­tig bör­tönre ítélt fo­ci­le­genda.

Ma­gán­zár­ká­já­ban vég­zett ma­gá­val az élet­fogy­tig bör­tönre ítélt fo­ci­le­genda. Pedig né­hány napja ka­pott ked­vező hí­re­ket.

Micsoda? Börtönben köthet ki Dárdai Pál fia

Micsoda? Börtönben köthet ki Dárdai fia

Meg­lepő ki­je­len­tés hang­zott el a büszke apá­tól. Reflek­tor­fénybe ke­rül­tek a gye­re­kei. Tény­leg ez a sors vár a te­het­sé­ges Dár­dai-cse­me­tére?

Meg­lepő ki­je­len­tés hang­zott el a büszke apá­tól. Reflek­tor­fénybe ke­rül­tek a gye­re­kei. Tény­leg ez a sors vár a te­het­sé­ges Dár­dai-cse­me­tére?

Ezért választotta Dárdai Palkó a német válogatottat

Ezért választotta Dárdai Palkó a német válogatottat

A Her­tha edző­jé­nek sza­vai vissza­kö­szön­tek fia dön­té­sébe. Nem szól­tak bele a dol­gába, de...

A Her­tha ma­gyar ve­ze­tő­edző­jé­nek sza­vai vissza­kö­szön­tek fia dön­té­sé­ben. Nem szól­tak bele a vá­lasz­út­hoz ér­ke­zett fi­a­tal lab­da­rúgó dol­gába, de...

Nagy mellű partjelzőnő sokkolta a focistákat

Nagy mellű partjelzőnő sokkolta a focistákat

De­nise ko­moly fel­tű­nést oko­zott.

De­nise Bueno ko­moly fel­tű­nést oko­zott az ol­dal­vo­nal mel­lett. A szexi mo­dell mell­tartó nél­kül sza­lad­gált...

Színésznőként folytatja a legdögösebb bunyós szépség

Színésznőként folytatja a legdögösebb bunyós szépség

Ronda Ro­usey nép­szerű so­ro­zat­ban vál­lalt sze­re­pet. Könnyen lehet, hogy vég­leg a szí­né­szi pá­lyán marad.

Bugyi nélkül pózoltak a bajnok röpis lányok

Bugyi nélkül pózoltak a bajnok röpis lányok

Az USD Al­tair 1963 néven futó női röp­labda-csa­pat nagy­szerű si­kert ara­tott. Nem min­den­napi kép ké­szült a hő­sök­ről.

Az USD Al­tair 1963 néven futó női röp­labda-csa­pat nagy­szerű si­kert ara­tott. Nem min­den­napi kép ké­szült a hő­sök­ről.

Gyilkolt a fehér cápa, szörnyethalt a szörfös tinilány

Gyilkolt a fehér cápa, szörnyethalt a szörfös tinilány

Szü­lei és húgai szeme lát­tára halt meg a 17 éves La­eti­cia. Hiába fi­gyel­mez­tet­tek a ha­tó­sá­gok a fe­nye­gető ve­szélyre.

Szü­lei és húgai szeme lát­tára halt meg ször­nyű kí­nok­kal a 17 éves La­eti­cia Bro­u­wer. Hiába fi­gyel­mez­tet­tek a ha­tó­sá­gok a fe­nye­gető ve­szélyre.

Óriási fordulat, ő lehet a fociválogatott kapitánya

Óriási fordulat, ő lehet a fociválogatott kapitánya

Negy­ven éve nem tör­tént ilyen.

Negy­ven éve nem tör­tént ilyen Hol­lan­di­á­ban. Lehet, hogy egy német húzza ki a csa­pa­tot a baj­ból?

Sokkoló hírt kapott a hétvége magyar hőse

Sokkoló hírt kapott a hétvége magyar hőse

A dup­lázó Sza­lai Ádám ko­moly ri­vá­list kap­hat a Hoffen­heim­nél.

A német fo­ci­baj­nok­ság­ban dup­lázó Sza­lai Ádám ko­moly ri­vá­list kap­hat a Hoffen­heim­nél. A csa­tár nem is akár­hon­nan ér­kez­het.

Vérfagyasztó, pályán támadtak a sztárfocistákra

Vérfagyasztó, pályán támadtak a sztárfocistákra

A fut­bal­lis­ták nem is akar­tak ki­menni utána az öl­tö­ző­ből, mégis meg­tet­ték. A má­so­dik tá­ma­dás után már tény­leg mu­száj volt fél­be­sza­kí­tani a meccset.

A fut­bal­lis­ták nem is akar­tak ki­menni utána az öl­tö­ző­ből, mégis meg­tet­ték. A má­so­dik tá­ma­dás után már tény­leg mu­száj volt fél­be­sza­kí­tani a meccset.

Brutális, Mogyoródon vertek össze egy profi sportolót

Brutális, Mogyoródon vertek össze egy profi sportolót

Há­rom­szor fejbe, egy­szer hasba rúg­ták a hat­órás edzés­ről ha­za­felé tartó brin­gást.

Há­rom­szor fejbe, egy­szer hasba rúg­ták a hat­órás edzés­ről ha­za­felé tartó brin­gást. Az orra több he­lyen szét­re­pedt, agy­ráz­kó­dást is szen­ve­dett a tá­ma­dás során.

Bombahír a Forma-1-ből, visszatérhet a nagy bajnok

Bombahír a Forma-1-ből, visszatérhet a nagy bajnok

Nagy dön­tés előtt áll a nép­szerű pi­lóta. A két­sze­res vb-győz­tes au­tó­ver­senyző jö­vője a tét.

Nagy dön­tés előtt áll a nép­szerű pi­lóta. A két­sze­res vb-győz­tes au­tó­ver­senyző jö­vője a tét. Úgy hír­lik, már tudja is, ho­gyan to­vább.

Tüzes vonaglás, teljesen begerjedt a focistára az óriási mellű aktmodell

Tüzes vonaglás, teljesen begerjedt a focistára az óriási mellű aktmodell

El­vesz­tette az ön­ural­mát ked­vence gól­já­nál a sze­mér­met­len bom­bázó. Rö­vi­de­sen jött a hideg­zu­hany is.

Így ünnepelte meg a góljait a bulikirály Szalai

Így ünnepelte meg a góljait a bulikirály Szalai

Se Bar­ce­lona, se egy kör­úti kocsma.

Bar­ce­lona vagy egy kör­úti kocsma he­lyett most egé­szen más volt a ma­gyar csa­tár úti­célja. A re­mek­lése után au­tóba pat­tant, és...

Micsoda verseny, repül C. Ronaldo és Messi is

Micsoda verseny, repül Leo Messi és Cristiano Ronaldo is

Mun­ka­he­lyi ár­ta­lom vagy ki­vált­ság?

Mun­ka­he­lyi ár­ta­lom vagy ki­vált­ság? Ren­ge­te­get utaz­nak a lab­da­rú­gók, né­me­lyi­kük kis túl­zás­sal a fél éle­tét re­pü­lő­gé­pe­ken tölti.

Fájó veszteség, árverezik Schumacher százmilliós autóját

Fájó veszteség, árverezik Schumacher százmilliós autóját

Egy sze­ren­csés li­ci­tá­ló­hoz ke­rül­het.

Száz­mil­li­ó­kat ér Mi­chael Schu­m­a­cher au­tója, ami má­jus­ban egy sze­ren­csés li­ci­tá­ló­hoz ke­rül­het.

Meglepő, ő lehet a Barcelona új edzője

Meglepő, ő lehet a Barcelona új edzője

Ebből a baj­nok­ság­ból nem iga­zán szok­tak vá­lasz­tani a ka­ta­lá­nok. Az új je­lölt tö­ké­le­tes is­meri a klu­bot és annak után­pót­lá­sát is.

Ebből a baj­nok­ság­ból nem iga­zán szok­tak vá­lasz­tani a ka­ta­lá­nok. Az új je­lölt tö­ké­le­tes is­meri a klu­bot és annak után­pót­lá­sát is.

Bugyi nélkül fetreng a kerek mellű harcos lány

Bugyi nélkül fetreng a kerek mellű harcos lány

Mia ke­mény fába vágja a fej­szé­jét.

Mia Kang ke­mény fába vágja a fej­szé­jét, a for­más testű szép­sé­get a ring­ben lát­hat­juk vi­szont.

Dráma, válogatottunk ászának véget ért az idény

Dráma, fociválogatottunk legjobbjának véget ért az idény

Talán nyá­ron be­vet­hető lesz.

Talán nyá­ron be­vet­hető lesz a ma­gyar csa­pat ásza.

Döbbenet, bunyózni fog a vadító modell

Döbbenet, bunyózni fog a vadító modell

Mia Kang ala­po­san meg­lepte a vi­lá­got, erre a dön­tésre aligha szá­mí­tot­tak tőle. Nehéz őt el­kép­zelni thai bok­szos­ként a ring­ben.

Mia Kang ala­po­san meg­lepte a vi­lá­got, erre a dön­tésre aligha szá­mí­tot­tak tőle. Nehéz őt el­kép­zelni thai bok­szos­ként a ring­ben.

Kettős gyilkossággal vádolták a sztársportolót

Kettős gyilkossággal vádolták a sztársportolót

Aaron Her­n­an­dez szó­vál­tásba ke­rült egy bár­ban két férfi­val, majd au­tóba pat­tant és utá­nuk eredt...

Aaron Her­n­an­dez szó­vál­tásba ke­rült egy bár­ban két férfi­val, majd au­tóba pat­tant és utá­nuk eredt...

Ez már kínos, Shane Tusup az új úszókapitányt is levegőnek nézi?

Ez már kínos, Shane Tusup az új úszókapitányt is levegőnek nézi?

Las­san három hó­napja nem si­ke­rült ér­dem­ben be­szélni Hosszú Ka­tinka ame­ri­kai edző-fér­jé­vel.

Igazi bombanő az új magyar teniszcsillag

Igazi bombanő az új magyar teniszcsillag

Újabb név­vel bő­vült a csi­nos ma­gyar spor­to­ló­nők lis­tája.

Újabb név­vel bő­vült a csi­nos ma­gyar spor­to­ló­nők lis­tája. Az ifjú Stol­lár Fanny nem csak a pá­lyán, azon kívül is fi­gyel­met kelt.

Nemi erőszakkal vádolják Ronaldót, reagált a vádra

Nemi erőszakkal vádolják Ronaldót, reagált a vádra

Sú­lyos vád­dal il­le­tik nap­ja­ink egyik leg­jobb fut­bal­lis­tá­ját. A sztár máris re­a­gált.

Sú­lyos vád­dal il­le­tik nap­ja­ink egyik leg­jobb fut­bal­lis­tá­ját. A sztár máris re­a­gált.

Ez a helyzet, nem kertel a kis Schumacher

Ez a helyzet, nem kertel a kis Schumacher

Nem ezt sze­ret­ték volna hal­lani tőle a ra­jon­gók. Nyíl­tan be­szélt a hét­sze­res Forma-1-es vi­lág­baj­nok le­genda fia.

Nem ezt sze­ret­ték volna hal­lani tőle a ra­jon­gók. Nyíl­tan be­szélt a hét­sze­res Forma-1-es vi­lág­baj­nok le­genda fia.

Dübörög az úszóbotrány, furcsa új részletek az edző pucér képéről

Dübörög az úszóbotrány, furcsa új részletek az edző pucér képéről

Nem ker­telt a szö­vet­ségi ka­pi­tány. Sós Csaba eddig nem is­mert moz­za­nat­ról is szót ej­tett a kínos üggyel kap­cso­lat­ban.

Bántó közöny, fütyült a robbantásra az UEFA

Bántó közöny, fütyült a robbantásra az UEFA

Az UEFA csak azzal fog­lal­ko­zott, hogy mikor pó­tolja a meccset.

A rob­ban­tá­sok után az UEFA csak azzal fog­lal­ko­zott, hogy mikor pó­tolja a meccset. A dort­mundi tré­ner in­ge­rül­ten re­a­gált.

Kínos pisiügy, Münchenben maradt a Real sztárja

Kínos pisiügy, Münchenben maradt a Real sztárja

Az ered­mény jött, a minta azon­ban nem. A bra­zil túl­órá­zott Né­met­or­szág­ban.

Az ered­mény jött, a minta azon­ban nem. A bra­zil túl­órá­zott Né­met­or­szág­ban.