SPORT

KIAJOBB
FRISS HÍREK

Magyar focisták vagy légiósok? Meglepő adatok az NB I-ről

Magyar focisták vagy légiósok? Meglepő adatok az NB I-ről

Me­lyik csa­pat­épí­tési út a jobb?

Régi té­má­hoz új ada­lék. Most végre ki­de­rül va­lami abból, hogy me­lyik csa­pat­épí­tési út a cél­ra­ve­ze­tőbb.

Dárdai Pál komoly gondban, csak az orvosok segíthetnek

Dárdai Pál komoly gondban, csak az orvosok segíthetnek

Nyolc alap­em­bere nél­kül ké­szül a Her­tha a hét­végi slá­ger­meccsre. Lehet, hogy el­jött Dár­dai Palkó ideje?

Nyolc alap­em­bere nél­kül ké­szül a Her­tha a hét­végi slá­ger­meccsre. Lehet, hogy el­jött Dár­dai Palkó ideje?

Magyar sikereknek örülhettünk a téli olimpián

Magyar sikereknek örülhettünk a téli olimpián

Öt ma­gyar volt ér­de­kelt ked­den a rö­vid­pá­lyás gyors­kor­cso­lyá­zók ver­se­nyé­ben a pjong­csangi téli olim­pián.

Öt ma­gyar volt ér­de­kelt ked­den a rö­vid­pá­lyás gyors­kor­cso­lyá­zók ver­se­nyé­ben a pjong­csangi téli olim­pián.

Hajmeresztő, szexre biztatják a sztárt

Hajmeresztő, szexre biztatják a sztárt

Tény­leg van össze­füg­gés a gólok és a pár­kap­cso­lat kö­zött?

Ilyen ta­ná­csot még nem hal­lot­tunk. Tény­leg van össze­füg­gés a gólok száma és az ágy­ban mu­ta­tott tel­je­sít­mény kö­zött?

Magyarok az Európa-ligában, Gera Zoltán sikere a cél

Magyarok az Európa-ligában, Gera Zoltán sikere a cél

Négy ma­gyar já­té­kos lesz ér­de­kelt az Eu­rópa-liga egye­nes ki­esé­ses sza­ka­szá­ban.

Most jelentették be, máshol kell fociznia a Fradinak

Most jelentették be, máshol kell fociznia a Fradinak

Rossz hír a di­ós­győ­ri­ek­nek. Mis­kolc he­lyett Deb­re­cen­ben fo­gad­ják Tho­mas Doll együt­te­sét.

Ez bi­zony ki­fe­je­zet­ten rossz hír a di­ós­győ­ri­ek­nek. Mis­kolc he­lyett Deb­re­cen­ben kény­te­le­nek fo­gadni Tho­mas Doll együt­te­sét.

Kassai Viktort mégsem mellőzik, ez vár a magyar bíróra

Kassai Viktort mégsem mellőzik, ez vár a magyar bíróra

Ko­moly meccset vezet Eu­ró­pá­ban.

A vi­lág­baj­nok­sá­got el­bukta, ettől még nem fe­lej­tet­ték el a ma­gyar fo­ci­bí­rót. Ko­moly meccset vezet Eu­ró­pá­ban.

Parádés gólok, Szalai Ádám szenzációs volt

Parádés gólok, Szalai Ádám szenzációs volt

Szom­ba­ton a Hoffen­heim a Ma­in­zot fo­gadta a német baj­nok­ság­ban.

Szom­ba­ton a Hoffen­heim a Ma­in­zot fo­gadta a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 22. for­du­ló­já­ban.

Folytatódik a csúcsfoci, végre valódi izgalmak a BL-ben

Folytatódik a csúcsfoci, végre valódi izgalmak a BL-ben

Ked­den kez­dő­dik a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája leg­iz­gal­ma­sabb sza­ka­sza, egye­nes ki­esé­ses rend­szer­ben foly­tat­ják a csa­pa­tok.

Ked­den kez­dő­dik a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája leg­iz­gal­ma­sabb sza­ka­sza, egye­nes ki­esé­ses rend­szer­ben foly­tat­ják a csa­pa­tok.

Magyar siker a téli olimpián, Liu Shaolin Sándor remekelt

Magyar siker a téli olimpián, Liu Shaolin Sándor remekelt

Liu Sha­o­lin Sán­dor a rö­vid­pá­lyás gyors­kor­cso­lyá­zók férfi 1500 mé­te­res dön­tő­jé­ben volt ér­de­kelt.

Liu Sha­o­lin Sán­dor a rö­vid­pá­lyás gyors­kor­cso­lyá­zók férfi 1500 mé­te­res dön­tő­jé­ben volt ér­de­kelt.

Gyorskoris kisokos, szurkoljuk ki a magyar érmet a téli olimpián

Gyorskoris kisokos, szurkoljuk ki a magyar érmet a téli olimpián

38 éves jeget tör­het­nek meg.

A do­bo­góra esé­lyes Liu-test­vé­rek és tár­saik 38 éves jeget tör­het­nek meg a pjong­csangi öt­la­ri­kás já­té­ko­kon.

Fucsovics vallomása, mélypontra került a magyar tenisz sztárja

Fucsovics vallomása, mélypontra került a magyar tenisz sztárja

Na­gyon meg kel­lett küz­de­nie.

Na­gyon meg kel­lett küz­de­nie, hogy vissza­ka­pasz­kod­jon a gö­dör­ből. Mi­u­tán si­ke­rült, torta és csók volt a ju­talma a szü­le­tés­nap­ján.

Gulácsi okkal boldog, kapusunk nagyot alakított

Gulácsi okkal boldog, kapusunk nagyot alakított

Elé­ge­det­ten ér­té­kelt az újabb klasszis tel­je­sít­mény után a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ka­pusa.

Elé­ge­det­ten ér­té­kelt az újabb klasszis tel­je­sít­mény után a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ka­pusa.

Hosszú Katinka kipakolt, hihetetlen titkáról vallott

Hosszú Katinka kipakolt, hihetetlen titkáról vallott

Min­den kez­det nehéz, de ennyire? Ki­de­rült, hogy úszó vi­lág­sztá­runk hogy ment át a vizs­gán.

Min­den kez­det nehéz, na de ennyire? Ki­de­rült, hogy úszó vi­lág­sztá­runk hogy ment át a vizs­gán. A tör­té­net ta­nul­sága sem min­den­napi.

Ha inkább aludtál, itt pár perc alatt pótolhatod a Super Bowl lényegét

Ha inkább aludtál, itt pár perc alatt pótolhatod a Super Bowl lényegét

Elő­ször nyert a Phi­la­del­phia Eag­les ame­ri­ka­i­foci-csa­pata. Össze­fog­laló és a tel­jes fél­idei Tim­ber­lake-show.

Szenzációs magyar sportsiker született, amíg aludtál

Szenzációs magyar sportsiker született, amíg aludtál

Egyes­ben is na­gyon jó Babos Tímea.

Egyes­ben is jó a te­nisz­sztár. Babos Timi Taj­va­non meg­mu­tatta: nem csak pá­ros­ban meg­ál­lít­ha­tat­lan.

Elfogytak a szavak, Babos Timi képtelen leállni

Elfogytak a szavak, Babos Timi képtelen leállni

Köl­tői a kér­dés: mikor fog pi­henni a ma­gyar te­ni­szező?

Itt a vége, eltilthatják a tinikkel szexelő olimpikont

Itt a vége, eltilthatják a tinikkel szexelő olimpikont

Tun­kel Nán­dor 30 esz­ten­dős erő­emelő kis­korú lá­nyok­nak fi­ze­tett sze­xért, il­letve por­no­gráf vi­deót ké­szí­tett róluk. A spor­toló hiába bánta meg tet­tét, ve­szély­ben van a pá­lya­fu­tása.

Riadó, napokon belül kirobban a doppingbotrány Magyarországon

Riadó, napokon belül kirobban a doppingbotrány Magyarországon

Min­denki ta­lál­gatni fog, ki lehet az érin­tett.

Min­denki ta­lál­gatni fog, ki lehet az érin­tett. A spor­to­lót akár már hét­főn fel­füg­geszt­he­tik.

Fucsovics sérülten küzdött, vérét adta a csapatért

Fucsovics sérülten küzdött, vérét adta a csapatért

Fu­cso­vics a Davis-ku­pá­ban ját­szott.

Fu­cso­vics Már­ton a si­ke­res Aust­ra­lian Open-sze­rep­lés után a ma­gyar férfi te­nisz-vá­lo­ga­tott­ban ját­szott.

Minden szem Fucsovicson, rajta múlik a magyar siker

Minden szem Fucsovicson, rajta múlik a magyar siker

Pén­te­ken kez­dő­dik a Davis-kupa.

Fu­cso­vics Már­ton vívja az első meccset pén­te­ken a bel­gák el­leni liege-i te­nisz Davis-kupa pár­harc­ban.

Havi 15-20 milliós fizetés az NB I-ben? Szédítő számok derültek ki

Havi 15-20 milliós fizetés az NB I-ben? Szédítő számok derültek ki

Dur­ván el­száll­tak a gá­zsik. Tény­leg ennyit ke­res­nek az itt ját­szó fo­cis­ták?

Dur­ván el­száll­tak a gá­zsik. Tény­leg ennyit ke­res­nek a fo­cis­ták a ma­gyar baj­nok­ság­ban?

Lesd meg, mi történt Babos Timivel a Grand Slam-győzelme után

Lesd meg, mi történt Babos Timivel a Grand Slam-győzelme után

Vi­deók, fotók és öröm­sza­vak.

Nem volt egy­szerű a dolga. Vi­deók, fotók és öröm­sza­vak a bra­vú­ros Aust­ra­lian Open-győ­ze­lem­ről.

Kemény üzenet, válaszokat várnak Gyurta Danitól

Kemény üzenet, válaszokat várnak Gyurta Danitól

A ka­pi­tány em­lé­kez­tet, az olim­piai baj­nok­nak rég­óta nincs szá­mot­tevő ered­mé­nye.

Babos majdnem elsírta magát, így búcsúzott

Babos majdnem elsírta magát, így búcsúzott

A szett­előny és a meccs­labda sem volt elég, pedig Timi min­dent meg­tett a si­ke­rért.

A szett­előny és a meccs­labda sem volt elég, pedig Timi min­dent meg­tett a si­ke­rért.

Ekkora a baj, Hosszú Katinka a pénzről is lemond

Ekkora a baj, Hosszú Katinka a pénzről is lemond

Ha nem úszik, nin­cse­nek mil­liók. Az Iron Ladyt ez sem za­varja, csak tö­ké­le­tes ál­la­pot­ban haj­landó ver­se­nyezni.

Ha nem úszik, nin­cse­nek mil­liók. Az Iron Ladyt ez sem za­varja, csak tö­ké­le­tes ál­la­pot­ban haj­landó ver­se­nyezni.

Hihetetlen bravúr, világbajnok társát is legyőzte Babos Tímea

Hihetetlen bravúr Melbourne-ben, világbajnok társát is legyőzte Babos Tímea

Érik az első Grand Slam-siker?

Na­gyon úgy néz ki, hogy a ma­gyar te­ni­sze­zőnő a siker titka. Érik az első Grand Slam-bra­vúr?

Fucsovics erre büszke lehet, remekelt Federer ellen

Fucsovics erre büszke lehet, remekelt Federer ellen

Fu­cso­vics Már­ton ki­esett.

Fu­cso­vics Már­ton Roger Fe­de­rer­rel ta­lál­ko­zott a mel­bourne-i te­nisz vi­a­da­lon.

Bejött a nagy húzás, érik a magyar világszenzáció

Bejött a nagy húzás, érik a magyar világszenzáció

Újabb bra­vúr­ral a siker ka­pu­já­ban. Már csak egy lépés a Grand Slam-győ­ze­lem Babos Ti­miék szá­mára.

Újabb bra­vúr­ral a siker ka­pu­já­ban. Már csak egy lépés a Grand Slam-győ­ze­lem Babos Ti­miék szá­mára.

Álomrajt a válogatottnak? Leekens Budapesten mutatkozik be

Álomrajt a válogatottnak? Leekens Budapesten mutatkozik be

Georges Le­ekens már­cius 23-án hazai pá­lyán de­bü­tál.

Georges Le­ekens már­cius 23-án hazai pá­lyán mu­tat­ko­zik be a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott élén.

Erre biztos nem számított Beyoncé, faképnél hagyta Cristiano Ronaldo

Erre biztos nem számított Beyoncé, faképnél hagyta Cristiano Ronaldo

Nem csak a pá­lyán hal­lat ma­gá­ról az öt­szö­rös arany­lab­dás, négy­sze­res apa.

Nem csak a fo­ci­pá­lyán hal­lat ma­gá­ról az öt­szö­rös arany­lab­dás, négy­sze­res apa.

Nagy formában, Dzsudzsák és Szalai góllal villant

Nagy formában, Dzsudzsák és Szalai góllal villant

Re­me­kel­tek a szom­bati já­ték­na­pon.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott két kulcs­em­bere gólt szer­zett a szom­bati já­ték­na­pon.

Fucsovics őrületes rekordot döntött, ennyit keresett vele

Fucsovics őrületes rekordot döntött, ennyit keresett vele

Nyol­cad­dön­tős Mel­bourne-ben.

Fu­cso­vics Már­ton éle­té­ben elő­ször fő­táb­lás Mel­bourne-ben, és máris a nyol­cad­dön­tőig ju­tott.

Világraszóló csodát tett a magyar sportoló, amíg aludtál

Világraszóló csodát tett a magyar sportoló, amíg aludtál

Fu­cso­vics élete győ­zel­mét aratta.

Fu­cso­vics élete győ­zel­mét aratta. 35 éve nem tör­tént ilyen az Aust­ra­lian Ope­nen. Egyre kö­ze­lebb a ma­gyar ked­venc Fe­de­rer el­leni álom­meccse.

Hosszú Katinkáék békülnek, Sebestyén Balázs tízezres fogadása

Hosszú Katinkáék békülnek, Sebestyén Balázs tízezres fogadása

A mű­sor­ve­zető bízik az úszónő há­zas­sá­gá­ban. Ha­tár­időt is adott tár­sa­i­val. Ad­digra vajon újra együtt lesz a sztár­pár?

Áll a bál a Forma-1-ben, durván elbántak a sztárral?

Áll a bál a Forma-1-ben, durván elbántak a sztárral?

Mély­ütés Ro­bert Ku­bi­cá­nak. Vé­del­mére kelt a vi­lág­baj­nok, sze­rinte el­ad­ták a lel­kü­ket a dön­tés­ho­zók.

Mély­ütés Ro­bert Ku­bi­cá­nak. Vé­del­mére kelt a szó­ki­mondó vi­lág­baj­nok, sze­rinte el­ad­ták a lel­kü­ket a dön­tés­ho­zók.

Indul a magyar harc Európáért

Indul a magyar harc Európáért

Op­ti­mis­ták le­het­nek a ma­gyar fo­cis­ták és edzők, mu­tat­juk, miért!

Máris raj­tol a Bun­des­liga-ta­vasz. Op­ti­mis­ták le­het­nek a Né­met­or­szág­ban dol­gozó ma­gyar fo­cis­ták és edzők. Mu­tat­juk, mi táp­lál­hatja az ön­bi­zal­mu­kat!

Végre egy közös kép, mit csinál egymással Hosszú és Tusup?

Végre egy közös kép, mit csinál egymással Hosszú és Tusup?

Vajon mi lehet kö­zöt­tük? Bé­kül­nek? Meg­men­tik a há­zas­sá­gu­kat? Csak a mun­kára kon­cent­rál­nak?

Vajon mi lehet kö­zöt­tük? Bé­kül­nek? Meg­men­tik a há­zas­sá­gu­kat? Csak a mun­kára kon­cent­rál­nak?

Most érkezett: végre örömhír Hosszú Katinkáról

Most érkezett: végre örömhír Hosszú Katinkáról

Egy szin­ten Roger Fe­de­der­rel.

Ideje volt már ennek az utóbbi napok sok ré­misztő plety­kája után. Ami a férfi­ak­nál Roger Fe­de­rer, az a nők­nél a ma­gyar Iron Lady.

Ronaldo rekordot döntött, durván lenyomta Messit

Ronaldo rekordot döntött, durván lenyomta Messit

Meg­védte címét.

Két­szer annyi gólt lőtt, mint a má­so­dik he­lye­zett. Mes­si­vel közös re­kord­ját adta át a múlt­nak a por­tu­gál klasszis. Meg­védte címét.

Váratlan bejelentés, visszatérhet Angliába Ronaldo

Váratlan bejelentés, visszatérhet Angliába Ronaldo

A her­cegi pár a példa a Real Mad­rid fo­cis­tá­já­nak szá­mára. Lehet, hogy nem csak a fiú köl­tö­zik Ang­li­ába?

A her­cegi pár a példa a Real Mad­rid fo­cis­tá­já­nak szá­mára. Lehet, hogy nem csak a fiú köl­tö­zik Ang­li­ába?

Rooney felesége lepipálta Ibrahimovicot

Rooney felesége lepipálta Ibrahimovicot

Ez aztán ciki, Zla­tan! Még­sem tel­je­sen tö­ké­le­tes a Man­ches­ter Uni­ted svéd fut­ball­csil­laga.

Ez aztán ciki, Zla­tan! Mint ki­de­rült, még­sem tel­je­sen tö­ké­le­tes a Man­ches­ter Uni­ted rá­tarti svéd fut­ball­csil­laga.

Otthonukban kaptak nagy pofont a francia sztárok

Otthonukban kaptak nagy pofont a francia sztárok

Hop­pon ma­rad­tak a sztár­csa­tá­rok az or­szág­ban. Egy melós fo­cista elő­zött meg min­den­kit.

Világosan kiderült: Dárdai jobb, mint Ancelotti

Világosan kiderült: Dárdai jobb, mint Ancelotti

Fél­évi bi­zo­nyít­vány a Bun­des­li­gá­ban.

Fél­évi bi­zo­nyít­vány a Bun­des­li­gá­ban. A ma­gyar edző job­ban dol­go­zott a Her­tha fi­a­tal­ja­i­val, mint az olasz sztártré­ner a Bayern vi­lág­klasszi­sa­i­val.

Most érkezett: örömhírt kapott Hosszú Katinka

Most érkezett: örömhírt kapott Hosszú Katinka

Ez ja­vít­hat picit a rossz­ked­vén. Rá­fért már a ma­gán­éle­té­ben vál­ságba ju­tott ma­gyar szu­per­sztárra. Ke­vé­sen múlt az első hely.

Ez ja­vít­hat picit a rossz­ked­vén. Rá­fért már a ma­gán­éle­té­ben vál­ságba ju­tott ma­gyar szu­per­sztárra. Ke­vé­sen múlt az első hely.

Világsztárok közé került Gulácsi Péter

Világsztárok közé került Gulácsi Péter

Már­pe­dig a szá­mok nem ha­zud­nak! Kifi­ze­tő­dik a ki­tartó munka, egy­más után aratja a si­ke­re­ket az RB Le­ip­zig ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pusa.

Már­pe­dig a szá­mok nem ha­zud­nak! Kifi­ze­tő­dik a ki­tartó munka, egy­más után aratja a si­ke­re­ket az RB Le­ip­zig ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pusa.

Nagy a baj, alapemberek dőltek ki a válogatottból

Nagy a baj, alapemberek dőltek ki a válogatottból

Alig ma­radt sztár a férfi ké­zi­sek­nél. Mi lesz így a hor­vát­or­szági Eu­rópa-baj­nok­sá­gon?

Alig ma­radt sztár a férfi ké­zi­sek­nél. Mi lesz így a hor­vát­or­szági Eu­rópa-baj­nok­sá­gon?

Utánozta Hosszú Katinkát egy úszó, ez lett belőle

Utánozta Hosszú Katinkát egy úszó, ez lett belőle

Hát, pró­bál­kozni lehet.

Hát, pró­bál­kozni lehet. Ezért tart­ják ar­ra­felé (is) föl­dön­kí­vü­li­nek a fá­rad­ha­tat­lan ma­gyar úszó­csil­la­got.

Váratlan bejelentés! Apa lesz a magyar válogatott futballsztárja!

Váratlan bejelentés! Apa lesz a magyar válogatott futballsztárja!

A ma­gyar vá­lo­ga­tott fo­cis­tái rit­kán sze­re­pel­nek bul­vár­la­pok­ban, a bol­dog­sá­gu­kat azon­ban kép­te­le­nek el­hall­gatni.

El sem hiszed, Hosszú Katinka erre a dobogóra is felfért

El sem hiszed, Hosszú Katinka erre a dobogóra is felfért

Az úszó hat arany­érme ön­ma­gáért be­szél, sőt, ki­je­lent­hető, hogy Ka­tinka ön­ma­gá­ban az or­szá­gok me­ző­nyé­ben is az egyik leg­jobbja lett volna.

Újabb parádé, Hosszú Katinkának nincs ellenfele

Újabb parádé, Hosszú Katinkának nincs ellenfele

Re­me­kel az Iron Lady.

A szom­bati nap is Hosszú Ka­tin­ká­ról szólt a kop­pen­há­gai rö­vid­pá­lyás úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Áll a bál, kirúgta játékosát a magyar sztárcsapat

Áll a bál, kirúgta játékosát a magyar sztárcsapat

A sze­gedi ké­zi­lab­dá­zók egyre na­gyobb baj­ban van­nak. Egye­lőre csak az egyik lé­gi­ós­nak kell tá­voz­nia.

A sze­gedi ké­zi­lab­dá­zók egyre na­gyobb baj­ban van­nak. Egye­lőre csak az egyik lé­gi­ós­nak kell tá­voz­nia.

Hosszú Katinka elárulta, mire a legbüszkébb

Hosszú Katinka elárulta, mire a legbüszkébb

Hat arany­ér­met nyert Dá­ni­á­ban.

Hat arany­ér­met nyert Hosszú Ka­tinka az úszók kop­pen­há­gai rö­vid­pá­lyás Eu­rópa-baj­nok­sá­gán.

Ronaldo villant, történelmet írt a Real Madrid

Ronaldo villant, történelmet írt a Real Madrid

A Real Mad­rid 1-0-ra verte a Gré­miót.

A Real Mad­rid 1-0-ra verte a Gré­miót az Egye­sült Arab Emír­sé­gek­ben zajló lab­da­rúgó-klub­vi­lág­baj­nok­ság dön­tő­jé­ben.

Gulácsi lehet az ősz legjobbja a Bundesligában

Gulácsi lehet az ősz legjobbja a Bundesligában

Ha­tal­mas el­is­me­rést kap­hat a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ka­pusa a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Ha­tal­mas el­is­me­rést kap­hat a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ka­pusa a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Tusup balhéi miatt lehet egyedül Katinka

Ez az ok, Tusup balhéi miatt lehet egyedül Katinka

Ma­gá­nyo­san lett Eu­rópa-baj­nok Hosszú Ka­tinka Dá­ni­á­ban. A férj Shane Tusup hi­va­ta­lo­san mig­rén miatt van távol, de más lehet az ok.

Ma­gá­nyo­san lett Eu­rópa-baj­nok Hosszú Ka­tinka Dá­ni­á­ban. A férj Shane Tusup hi­va­ta­lo­san mig­rén miatt van távol, de más lehet az ok.

Hihetünk a számoknak? Óriási buli lesz a Fradinál

Hihetünk a számoknak? Óriási buli lesz a Fradinál

Vajon már ős­szel el­dőlt a baj­noki cím az NB I-ben? A zöld-fe­hé­rek ebben bíz­nak.

Most jelentették be, kokain miatt bukja nagy álmát a focista

Most jelentették be, kokain miatt bukja nagy álmát a focista

Peru a leg­jobb já­té­kosa nél­kül indul el a vi­lág­baj­nok­sá­gon. A fo­cis­tát egy évre til­tot­ták el, be is fe­jez­heti kar­ri­er­jét.

Hosszú Katinkával még sosem történt ilyen, csak baj ne legyen belőle

Hosszú Katinkával még sosem történt ilyen, csak baj ne legyen belőle

Mi lesz így az Eb-n? Most aztán jól föl van adva a lecke az Iron Lady­nek.

Mi lesz így a rövid pá­lyás úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon? Most aztán jól föl van adva a lecke leg­si­ke­re­sebb sztá­runk­nak.

Most, vagy soha, itt a magyar csapat legnagyobb esélye

Most, vagy soha, itt a magyar csapat legnagyobb esélye

Szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk pedig tö­ké­le­te­sen is­meri a ri­vá­list, mely­nek két éve még szak­ve­ze­tője volt.

Tét a to­vább­ju­tás a vébén. Szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk pedig tö­ké­le­te­sen is­meri a ri­vá­list, mely­nek két éve még szak­ve­ze­tője volt.

Ekkora a baj? Lőni sem tud a kézisek csodafegyvere

Ekkora a baj? Lőni sem tud a kézisek csodafegyvere

Csü­tör­tök­től Szuc­sánszki Zita erő­síti a női vá­lo­ga­tot­tat, úgy, a já­té­kos fél éve ját­szik sé­rül­ten. Konk­ré­tan lőni sem tud, ami ké­zi­lab­dá­ban elég nagy hát­rány.

Dzsudzsáknak leáldozott, már nem ő a legjobb magyar

Dzsudzsáknak leáldozott, már nem ő a legjobb magyar

Nyolc év után adta át az első he­lyet. Nem a töb­biek nőt­tek fel hozzá, Dzs­u­dzsák lett egyre rosszabb.

Ma eldől, Ronaldo egyenlíthet Messi ellen!

Ma eldől, Ronaldo egyenlíthet Messi ellen!

Aligha tör­té­nik meg­le­pe­tés, csü­tör­tök este Li­onel Messi vagy Cris­ti­ano Ro­naldo kapja meg a leg­jobb fut­bal­lis­tá­nak járó Arany­lab­dát.

Aligha tör­té­nik meg­le­pe­tés, csü­tör­tök este Li­onel Messi vagy Cris­ti­ano Ro­naldo kapja meg a leg­jobb fut­bal­lis­tá­nak járó Arany­lab­dát.

Légiósok nélkül összeomlik a válogatott

Légiósok nélkül összeomlik a válogatott

Két meccs­ből két ve­re­ség a női ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­sá­gon. Ho­gyan le­het­sé­ges ez, ha mind­eköz­ben a Győr a kon­ti­nens leg­jobb csa­pata?

Két meccs­ből két ve­re­ség a női ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­sá­gon. Ho­gyan le­het­sé­ges ez, ha mind­eköz­ben a Győr a kon­ti­nens leg­jobb csa­pata? A vébé be­bi­zo­nyítja, klub­si­ke­re­in­ket a lé­gi­ó­sok­nak is kö­szön­het­jük, a hazai után­pót­lás pedig - saj­ná­la­tos módon - kevés.

Teljes káoszban tért vissza a sztársportoló

Teljes káoszban tért vissza a magyar sztársportoló

Durva sé­rü­lése után újra ver­se­nyen síelt Mik­lós Edit. Saját be­val­lása sze­rint is a lé­tező összes rossz dolog hát­rál­tatta a hét­vé­gé­jét.

Durva sé­rü­lése után újra ver­se­nyen síelt Mik­lós Edit. Saját be­val­lása sze­rint is a lé­tező összes rossz dolog hát­rál­tatta a hét­vé­gé­jét.

Dárdai Pál csúcstartó lett a németeknél

Dárdai Pál csúcstartó lett a németeknél

Peter Stöger me­nesz­té­sé­vel élre ke­rült a Her­tha ma­gyar edzője.

Pe­ters Stöger me­nesz­té­sé­vel élre ke­rült a Her­tha ma­gyar edzője. A tré­ne­rek kö­zött je­len­leg ő az első.

Botrány az autósportban, távozik az országból a bajnok

Botrány az autósportban, távozik az országból a bajnok

El­dőlt, hogy a Her­czig Nor­bert, Bac­igál Igor páros lett a ra­li­baj­nok. A pi­lóta azon­ban bo­csá­nat­ké­rést kö­ve­tel.

Immár hivatalos, Hosszú Katinka befejezte nagy sorozatát

Hosszú Katinka befejezte nagy sorozatát

Amit eddig csak sej­tet­tünk, mára va­ló­ság lett. Idén meg a ma­gyar úszó lett a világ leg­jobbja, 2013 után ta­szí­tot­ták le a trón­ról.

Cristiano Ronaldo kimaradt az év alázásából

Cristiano Ronaldo kimaradt az év alázásából

Erre nem lehet büszke a Real Mad­rid.

A Real Mad­rid olyan ered­ményt ért el hazai pá­lyán, amire nem lehet büszke.

Elmaradt a találkozás, hoppon maradt Szalai és Gulácsi

Elmaradt a találkozás, hoppon maradt Szalai és Gulácsi

Nem volt a pá­lyán egy­szerre a Bun­des­liga két ma­gyarja. Ha tét­le­nül is, de leg­alább Sza­lai örül­he­tett.

Nem volt a pá­lyán egy­szerre a Bun­des­liga két ma­gyarja. Ha tét­le­nül is, de leg­alább Sza­lai örül­he­tett.

Hamilton kifakadt, ettől retteg a világbajnok

Hamilton kifakadt, ettől retteg a világbajnok

Pá­lya­fu­tása be­fe­je­zé­sé­ről be­szélt.

Pá­lya­fu­tása be­fe­je­zé­sé­ről be­szélt a Forma-1 négy­sze­res vi­lág­baj­nok csil­laga. Vajon mikor jön el az idő­pont Lewis Ha­mil­ton éle­té­ben?

Érik a magyar világsiker, így állnak Michelisz esélyei

Érik a magyar világsiker, így állnak Michelisz esélyei

Pén­tek este sport­tör­té­nel­met írhat.

Pén­tek este sport­tör­té­nel­met írhat a ma­gyar au­tó­ver­senyző a WTCC tú­ra­autó-vb záró ver­se­nyén, Ka­tar­ban. Íme a Norbi mel­lett és ellen szóló érvek.

Megbüntetik az őrjöngő Tusupot? Válaszolt a szövetség

Megbüntetik az őrjöngő Tusupot? Válaszolt a szövetség

Az úszó­szö­vet­ség ve­ze­tése már tud a bajai bot­rány­ról. El­árul­ták, mi vár­hat Hosszú Ka­tinka fér­jére.

Az úszó­szö­vet­ség ve­ze­tése már tud a bajai bot­rány­ról. El­árul­ták, mi vár­hat Hosszú Ka­tinka fér­jére.

Ezt a trükköt dobta be Dárdai a rég várt sikerért

Ezt a trükköt dobta be Dárdai a rég várt sikerért

Több, mint fél évet várt erre. Sors­for­dító győ­zel­met ara­tott a Her­tha a német Bun­des­li­gá­ban?

Több, mint fél évet várt erre a ma­gyar ve­ze­tő­edző. Sors­for­dító győ­zel­met ara­tott a Her­tha a német Bun­des­li­gá­ban?

Földrengésszerű változás, borul minden a fociban

Földrengésszerű változás, borul minden a fociban

Mit művel ten­ger­nyi pén­zé­vel a PSG?

Mit művel ten­ger­nyi pén­zé­vel a Paris Saint-Ger­main, és med­dig süllyed még a Baj­no­kok Li­gája-győz­tes Real Mad­rid?

Bombagóllal bukott a Fradi a stadionavatón

Bombagóllal bukott a Fradi a stadionavatón

Három pont előnyre tett szert a Vi­deo­ton az NB I-ben.

Három pont előnyre tett szert a Vi­deo­ton az élen a lab­da­rúgó NB I 17. for­du­ló­ját kö­ve­tően.

Tarolt a Mercedes, Bottas győzelmével zárult az év

Tarolt a Mercedes, Bottas győzelmével zárult az év

A 28 éves ver­seny­ző­nek ez volt idén a har­ma­dik si­kere, pá­lya­fu­tása mind­há­rom fu­tam­győ­zel­mét 2017-ben aratta.

A 28 éves ver­seny­ző­nek ez volt idén a har­ma­dik si­kere, pá­lya­fu­tása mind­há­rom fu­tam­győ­zel­mét 2017-ben aratta.

Lenyomták a világbajnokot, Hamilton fejet hajtott

Lenyomták a világbajnokot, Hamilton fejet hajtott

Va­sár­nap zárul a Forma-1-es vb 2017-es so­ro­zata. A szom­bati idő­mé­rőn a Mer­ce­de­sek do­mi­nál­tak.

Va­sár­nap zárul a Forma-1-es vb 2017-es so­ro­zata. A szom­bati idő­mé­rőn a Mer­ce­de­sek do­mi­nál­tak.

Ennyit ér a FIFA-világranglista, beférnénk a vébére vagy sem?

Ennyit ér a FIFA-világranglista, beférnénk a vébére vagy sem?

Sz­tár­csa­pa­tok buk­tak el, de köz­ben a ma­gyar mögé so­rolt vá­lo­ga­tot­tak vet­ték si­ker­rel a se­lej­te­ző­ket.

Balhé, összecsapnak Messi és Ronaldo hívei

Balhé, összecsapnak Messi és Ronaldo hívei

Úgy fest, ki­szi­vár­gott a 2017-es Arany­labda-sza­va­zás vég­ered­mé­nye.

Úgy fest, idő előtt ki­szi­vár­gott a 2017-es Arany­labda-sza­va­zás vég­ered­mé­nye.

Katar nyerheti a foci-vébét? Hajmeresztő ötletről tárgyal a FIFA

Katar nyerheti a foci-vébét? Hajmeresztő ötletről tárgyal a FIFA

For­ra­dalmi vál­to­zás jöhet. Ha meg­sza­vaz­zák, vi­lág­vá­lo­ga­tot­tat vá­sá­rol­hat­nak össze a te­he­tős or­szá­gok?

For­ra­dalmi vál­to­zás jöhet. Ha meg­sza­vaz­zák, vi­lág­vá­lo­ga­tot­tat vá­sá­rol­hat­nak össze a te­he­tős or­szá­gok?