SPORT

KIAJOBB

Hosszú Katinka parádés, elképesztő hétvégén van túl

Hosszú Katinka parádés, elképesztő hétvégén van túl

Szo­kás sze­rint remek tel­je­sít­ményt nyúj­tott a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­klasszis.

Szo­kás sze­rint remek tel­je­sít­ményt nyúj­tott a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­klasszis.

Szenzáció, új győztest ünnepelnek a Forma-1-ben

Szenzáció, új győztest ünnepelnek a Forma-1-ben

Tör­té­nel­met írtak az Orosz Nagy­dí­jon.

Tör­té­nel­met írtak a va­sár­napi Forma-1-es Orosz Nagy­dí­jon. Erre talán ke­ve­sen szá­mí­tot­tak.

Dárdai mindent elbukhat, hatalmas a nyomás

Dárdai mindent elbukhat, hatalmas a nyomás

A vé­gére ki­puk­kad a Her­tha?

A Her­tha egész évben a Bun­des­liga él­me­ző­nyé­ben ta­nyá­zott, de úgy fest, a vé­gére ki­puk­kadt Dár­dai Pál együt­tese.

Kiütötte Klicskót a KO-király, dráma a ringben

Kiütötte Klicskót a KO-király, dráma a ringben

Vl­agyi­mir Klicsko és An­thony Jos­hua Lon­don­ban csa­pott össze egy­más­sal.

Katinkáék Franciaországban is oktatnak

Hosszú Katinkáék Franciaországban is oktatnak

Össze­sen három ma­gyar arany­érem szü­le­tett ma.

Össze­sen három ma­gyar arany­érem szü­le­tett ma.

Eldőlt, megvan az NB I első kiesője

Eldőlt, megvan az NB I első kiesője

A Fe­renc­vá­ros kezd fel­zár­kózni a do­bo­gós csa­pa­tok­hoz, már csak két pontra van a har­ma­dik hely­től. Gera ismét gólt szer­zett. A Hon­véd csa­pata ne­he­zen hozta a kö­te­le­zőt.

A Fe­renc­vá­ros kezd fel­zár­kózni a do­bo­gós csa­pa­tok­hoz, már csak két pontra van a har­ma­dik hely­től. Gera ismét gólt szer­zett. A Hon­véd csa­pata ne­he­zen hozta a kö­te­le­zőt.

Hosszú Katinka még magát is kineveti

Hosszú Katinka még magát is kineveti

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­no­kunk pa­rá­dé­zott Ami­ens-ben.

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­no­kunk pa­rá­dé­zott Ami­ens-ben, a rossz ered­mé­nye­ket pedig a he­lyü­kön ke­zelte.

Mama kedvence, Klicsko ellenfele még az anyjával él

Mama kedvence, Klicsko ellenfele még az anyjával él

Három ne­héz­sú­lyú vb-öv a tét.

Három ne­héz­sú­lyú vi­lág­baj­noki övért csap össze szom­bat este Lon­don­ban An­thony Jos­hua és Vl­agyi­mir Klicsko. Kor­szak­vál­tást hoz­hat az ököl­vívó meccs.

Dzsudzsák Balázst már a Bajnokok Ligájában is elismerik

Dzsudzsákot már a Bajnokok Ligájában is elismerik

A ma­gyar szélső ha­tal­mas meg­tisz­tel­te­tés­ben ré­sze­sült. Nem min­den­napi csa­patba ke­rült.

A ma­gyar szélső ha­tal­mas meg­tisz­tel­te­tés­ben ré­sze­sült. Nem min­den­napi csa­patba ke­rült.

Idén sikerült az a magyar hokisoknak, ami tavaly nem

Idén sikerült az a magyar hokisoknak, ami tavaly nem

Ka­zahsz­tán ellen zárta a ki­jevi di­ví­zió 1/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­got a ma­gyar vá­lo­ga­tott.

Ka­zahsz­tán ellen zárta a ki­jevi di­ví­zió 1/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­got a ma­gyar vá­lo­ga­tott.

Erre van szükség az újabb hokicsodához

Legendánk állítja, erre van szükség az újabb hokicsodához

Kevés esély ma­radt a fel­ju­tásra a hoki vb-n.

Három mér­kő­zés után gya­kor­la­ti­lag el­bukta fel­ju­tási esé­lyeit a ma­gyar vá­lo­ga­tott a di­ví­zió 1/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Csődöt mondott a magyar válogatott

Újabb bukás, csődöt mondott a magyar válogatott

A fel­ju­tási esé­lyek élet­ben tar­tása volt a tétje a keddi meccs­nek.

A fel­ju­tási esé­lyek élet­ben tar­tása volt a tétje a ma­gyar vá­lo­ga­tott keddi meccsé­nek a ki­jevi di­ví­zió 1/A-s hoki-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Stadionkáosz az NB I-ben

Stadionkáosz az NB I-ben

A hely­zet bo­nyo­lód­hat, ha több lé­te­sít­mény nem ké­szül el nyárra. Van, aki­nek több száz ki­lo­mé­tert kell vi­dékre utazni, má­sok­nak a ri­vá­li­suk­kal kell meg­osz­ta­niuk a pá­lyát.

A hely­zet bo­nyo­lód­hat, ha több lé­te­sít­mény nem ké­szül el nyárra. Van, aki­nek több száz ki­lo­mé­tert kell vi­dékre utazni, má­sok­nak a ri­vá­li­suk­kal kell meg­osz­ta­niuk a pá­lyát.

Most vagy soha, nem hibázhatnak a hokisok

Most vagy soha, nem hibázhatnak a hokisok

A ma­gyar vá­lo­ga­tott ked­den Dél-Korea ellen foly­tatja a ki­jevi di­ví­zió 1/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­gon. Kulcs­mér­kő­zés lesz.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott ked­den Dél-Korea ellen foly­tatja a ki­jevi di­ví­zió 1/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­gon. Kulcs­mér­kő­zés lesz.

Fájó magyar kudarc, még élnek az álmok

Fájó magyar kudarc, még élnek az álmok

Má­so­dik mér­kő­zé­sét is le­ját­szotta a ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott a di­ví­zió 1/A-s vi­lág­baj­nok­sá­gon Ki­jev­ben. Auszt­ri­á­val ta­lál­ko­zott.

Má­so­dik mér­kő­zé­sét is le­ját­szotta a ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott a di­ví­zió 1/A-s vi­lág­baj­nok­sá­gon Ki­jev­ben. Auszt­ri­á­val ta­lál­ko­zott.

Itt a Barca utolsó esélye: a Real Madridon állna bosszút!

Itt a Barca utolsó esélye: a Real Madridon állna bosszút!

A Real Mad­rid to­vább­ju­tás­sal, az FC Bar­ce­lona Baj­no­kok Li­gája-ki­esés­sel han­golt ket­te­jük va­sár­napi rang­adó­jára.

Dárdai mindenkit meglepett a Hertha újabb győzelme után

Dárdai mindenkit meglepett a Hertha újabb győzelme után

Fon­tos siker után is elé­ge­det­len volt.

Fon­tos siker után ál­ta­lá­ban nem így szok­tak nyi­lat­kozni az edzők. Pali elé­ge­det­len volt a lá­tot­tak­kal, szinte csak a ka­pu­sát di­csérte.

Hihetetlen, ellopták Berki Krisztián aranyát?

Hihetetlen, ellopták Berki Krisztián aranyát?

Egy­sze­rűen le­késte az Eb-címet.

Egy­sze­rűen le­késte az újabb Eu­rópa-baj­noki címét olim­piai baj­nok tor­ná­szunk? Az óvá­sok után akár jogi útra is te­re­lőd­het a fura ügy.

Önkritika, Hosszú Katinkának a világelső idő sem elég

Önkritika, Hosszú Katinkának a világelső idő sem elég

Hosszú­nak nem akadt el­len­fele.

Hosszú Ka­tin­ká­nak nem akadt el­len­fele 200 m ve­gye­sen az úszók deb­re­ceni or­szá­gos baj­nok­sá­gá­nak má­so­dik nap­ján.

Világválogatottban ünnepli a születésnapját Gera

Világválogatottban ünnepli a születésnapját Gera

Ebben a ti­zen­egy­ben sztá­rok kö­zött, egy régi is­me­rős ol­da­lán a helye. Nem csak a Fra­diba fér be.

Ebben a ti­zen­egy­ben sztá­rok kö­zött, egy régi is­me­rős ol­da­lán a helye. Nem csak a Fra­diba fér be a ve­te­rán kö­zép­pá­lyás.

Kezdődik az őrület! Ismét csodát tesznek a hokisok?

Kezdődik az őrület! Ismét csodát tesznek a hokisok?

Szom­ba­ton raj­tol a vb.

Szom­ba­ton kez­dő­dik az évi ren­des ho­ki­őrü­let, a di­ví­zió 1/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­ság. A ma­gyar vá­lo­ga­tott ez­út­tal Ki­jev­ben veszi célba a fel­ju­tást.

Hatalmas elismerést kapott a magyar válogatott focista

Hatalmas elismerést kapott a magyar válogatott focista

A ma­gyar csa­tár a le­genda lett.

A ma­gyar csa­tár a leg­na­gyob­bak közé ke­rült.

Sorsoltak: madridi szuperrangadó jön a BL-ben

Sorsoltak: madridi szuperrangadó jön a BL-ben

Pén­te­ken Nyon­ban el­ké­szí­tet­ték a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája elő­dön­tő­jé­nek pá­ro­sí­tá­sát.

Pén­te­ken Nyon­ban el­ké­szí­tet­ték a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája elő­dön­tő­jé­nek pá­ro­sí­tá­sát.

Csúcsot döntött! Egerszegi Krisztina fia remekel

Csúcsot döntött! Egerszegi Krisztina fia remekel

Vi­gassy Bá­lint édes­anyja ta­ná­csait kö­vette a deb­re­ceni fel­nőtt or­szá­gos úszó­baj­nok­ság első nap­ján.

Vi­gassy Bá­lint édes­anyja ta­ná­csait kö­vette a deb­re­ceni fel­nőtt or­szá­gos úszó­baj­nok­ság első nap­ján.

Botrány a BL-ben, már a meccs előtt kiesett a sztárcsapat

Botrány a BL-ben, már a meccs előtt kiesett a sztárcsapat

Ti­tok­za­tos rend­őri húzás dön­tött?

Ti­tok­za­tos rend­őri in­téz­ke­dés dön­tött az elő­dön­tős ki­lé­té­ről? A já­té­ko­sok nem ke­res­nek ki­fo­gást, de a ve­ze­tők tud­ják, miért nem vol­tak ott fej­ben a pá­lyán.

Magyar focisiker, összekaphatják magukat a világsztárok

Magyar focisiker, összekaphatják magukat a világsztárok

NB I-ben edző­dött bíró di­ri­gálja a Baj­no­kok Li­gája elő­re­ho­zott dön­tő­jét. Több mint öt hónap után tér vissza a csúcs­fo­ci­hoz.

Meglepetés? Így reagált Hosszú Katinka a vereségekre

Meglepetés? Így reagált Hosszú Katinka a vereségekre

Hosszú Ka­tinka öt szám­ban in­dult az úszók deb­re­ceni or­szá­gos baj­nok­sá­gá­nak szer­dai nyi­tó­nap­ján.

Hosszú Ka­tinka öt szám­ban in­dult az úszók deb­re­ceni or­szá­gos baj­nok­sá­gá­nak szer­dai nyi­tó­nap­ján.

Dzsudzsák gólt lőtt, de nem volt oka ünnepelni

Dzsudzsák gólt lőtt, de nem volt oka ünnepelni

Az al-Vahda oda­haza lé­pett pá­lyára az Egye­sült Arab Emír­sé­gek baj­nok­sá­gá­ban.

Az al-Vahda oda­haza lé­pett pá­lyára az Egye­sült Arab Emír­sé­gek baj­nok­sá­gá­ban.

Lőrincz Viktor: Üres a vitrinem

Lőrincz Viktor: Üres a vitrinem

Sosem dol­gozza fel a bir­kózó a riói csa­lást.

Sosem dol­gozza fel a bir­kózó a riói csa­lást.

Elképesztő rekordra tör Berki Krisztián

Elképesztő rekordra tör Berki Krisztián

Ke­leti Ág­nes­nek már si­ke­rült, miért ne jö­hetne össze Berki Krisz­ti­án­nak?

Ke­leti Ág­nes­nek már si­ke­rült, miért ne jö­hetne össze Berki Krisz­ti­án­nak? A riói olim­pi­á­ról le­ma­radó tor­nász tel­jes gőz­zel 2020-ra kon­cent­rál.

Parádés produkció, Szalai Ádámnak tapsoltak!

Parádés produkció, Szalai Ádámnak tapsoltak!

Pa­rá­dés tel­je­sít­ménnyel ruk­kolt elő a ma­gyar csa­tár a Bun­des­liga 29. for­du­ló­já­ban.

Pa­rá­dés tel­je­sít­ménnyel ruk­kolt elő a ma­gyar csa­tár a Bun­des­liga 29. for­du­ló­já­ban.

Ganxsta Zolee ezt várja kedvenc csapatától

Ganxsta Zolee ezt várja kedvenc csapatától

Rázós ment vár Ganxsta Zolee ked­venc csa­pa­tára, az At­lé­tico Mad­ridra. A spa­nyol gárda szer­dán a Le­i­ces­ter Cityt fo­gadja.

Rázós ment vár Ganxsta Zolee ked­venc csa­pa­tára, az At­lé­tico Mad­ridra. A spa­nyol gárda szer­dán a Le­i­ces­ter Cityt fo­gadja a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája ne­gyed­dön­tő­jé­nek első meccsén.

Tökutolsó lett Hosszú Katinka, mi van a háttérben?

Tökutolsó lett Hosszú Katinka, mi van a háttérben?

Három do­bo­gós he­lye­zés mel­lett egy szo­kat­lan nyol­ca­dik hellyel zárt. Nem ehhez szok­tunk, mi tör­tént?

Három do­bo­gós he­lye­zés mel­lett egy szo­kat­lan nyol­ca­dik hellyel zárt. Nem ehhez szok­tunk Kat­ká­tól, mi tör­tént vele?

Hosszú Katinkát Svédországban sem érik utol

Hosszú Katinkát Svédországban sem érik utol

Szinte le­má­solta teg­napi nap­ját.

Az Iron Lady majd­nem le­má­solta teg­napi tel­je­sít­mé­nyét.

Hosszúnak furcsa érzésben volt része

Hosszú Katinkának furcsa érzésben volt része

Olim­piai baj­no­kunk nem volt csa­ló­dott a meg­lepő ered­mé­nyek miatt.

Olim­piai baj­no­kunk nem volt csa­ló­dott a meg­lepő ered­mé­nyek miatt.

Kaotikus hétvége, Hamilton visszavágott Vettelnek

Kaotikus hétvége, Hamilton visszavágott Vettelnek

Ha­mil­ton nyerte a Kínai Nagy­dí­jat.

A há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok Lewis Ha­mil­ton, a Mer­ce­des brit pi­ló­tája nyerte a Forma-1-es Kínai Nagy­dí­jat va­sár­nap.

Baljóslatú meccset közvetít a tévé szombaton

Baljóslatú meccset közvetít a tévé szombaton

Bot­rá­nyos em­lékű ta­lál­kozó...

A ma­gyar és a szlo­vák te­le­ví­zió is köz­ve­títi a bot­rá­nyos em­lékű ta­lál­ko­zót.

Korábbi Fradi-edző leckéztetné az FTC-t

Korábbi Fradi-edző leckéztetné az FTC-t

El­ké­szí­tet­ték a lab­da­rúgó Ma­gyar Kupa elő­dön­tő­jé­nek sor­so­lá­sát.

Pén­te­ken el­ké­szí­tet­ték a lab­da­rúgó Ma­gyar Kupa elő­dön­tő­jé­nek sor­so­lá­sát.

Világsztár lehet az óriásölő magyar tiniből

Világsztár lehet az óriásölő magyar tiniből

Szen­zá­ciót oko­zott Stol­lár Fanny.

Szen­zá­ciót oko­zott egy 18 éves ma­gyar te­ni­szező. A vi­lág­rang­lista 282. he­lyén álló Stol­lár Fanny le­győzte a 14. Je­lena Vesz­nyi­nát.

Úszóbotrány, megszólaltak a szülők

Úszóbotrány, megszólaltak az érintett szülők

Köz­le­ményt írtak az MTK-ban úszó gye­re­kek szü­lei. Most ki­de­rült, mit gon­dol­nak az érin­tet­tek a meg­hur­colt szak­em­ber­rel kap­cso­lat­ban.

Köz­le­ményt írtak az MTK-ban úszó gye­re­kek szü­lei. Most ki­de­rült, mit gon­dol­nak az érin­tet­tek a meg­hur­colt szak­em­ber­rel kap­cso­lat­ban.

Meglepetés a Fradinál, veszélyre figyelmeztet az edző

Meglepetés a Fradinál, veszélyre figyelmeztet az edző

Az edző csak óva­to­san örül, mert...

14 éves jeget tör­tek meg a bu­da­pesti zöld-fehér ké­zi­lab­dázó lá­nyok. Az edző azon­ban csak óva­to­san örül, mert...

Király Gábor tökéletes ajándékot kapott

Király Gábor tökéletes ajándékot kapott

A szü­le­tés­nap­ját ün­neplő ka­pust mél­tó­kép­pen kö­szön­töt­ték.

A szü­le­tés­nap­ját ün­neplő ka­pust mél­tó­kép­pen kö­szön­töt­ték.

Ebből botrány lesz, Dárdai német válogatott lehet

Ebből botrány lesz, Dárdai német válogatott lehet

A ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tány fia ket­tős ál­lam­pol­gár­ként él Ber­lin­ben. Jö­vő­jé­ről ön­maga dönt.

A ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tány fia ket­tős ál­lam­pol­gár­ként él Ber­lin­ben. Jö­vő­jé­ről ön­maga dönt.

Megválasztották Erdei Zsoltot, elnök lett

Megválasztották Erdei Zsoltot, elnök lett

Olim­piai bronz­ér­mes, vi­lág­baj­nok ököl­ví­vón­kat min­denki tá­mo­gatta a meg­je­len­tek közül. Elődje ti­zen­egy évet töl­tött a posz­ton, tisz­te­let­beli elnök lesz.

Olim­piai bronz­ér­mes, vi­lág­baj­nok ököl­ví­vón­kat min­denki tá­mo­gatta. Elődje ti­zen­egy évet töl­tött a posz­ton, tisz­te­let­beli elnök lesz.

Szalai Ádám kitálal, ezért nem igazolt el

Szalai Ádám kitálal, ezért nem igazolt el

Edzője és csa­pat­tár­sai vi­sel­ke­dése nagy­ban be­fo­lyá­solta a dön­té­sét.

Edzője és csa­pat­tár­sai vi­sel­ke­dése nagy­ban be­fo­lyá­solta a dön­té­sét.

Benevezték a Bajnokok Ligájába a magyar Eb-hőst

Benevezték a Bajnokok Ligájába a magyar Eb-hőst

A Bar­ce­lona ellen kezdi sze­rep­lé­sét.

A vá­lo­ga­tott ásza a Bar­ce­lona ellen lép pá­lyára, de akár a Real Mad­rid skalp­ját is meg­sze­rez­heti.

Kíméletlen pofont kapott a magyar NB I

Kíméletlen pofont kapott a magyar NB I

Li­ech­tens­tein vagy Ka­zahsz­tán is meg­előz ben­nün­ket, mint ahogy az összes szom­szé­dos or­szág baj­nok­sága. Az uk­rá­nok "fény­év­nyire".

Li­ech­tens­tein vagy Ka­zahsz­tán is meg­előz ben­nün­ket, mint ahogy az összes szom­szé­dos or­szág baj­nok­sága. Az uk­rá­nok "fény­év­nyire".

Szomorú számok, összetört a magyar fociálom

Szomorú számok, összetört a magyar fociálom

Vég­leg véget ért az Eb utáni fo­ci­láz. Bernd Storck együt­tese kezd­heti az épít­ke­zést a 2020-as vi­a­dalra.

Vég­leg véget ért az Eb utáni fo­ci­láz. Bernd Storck együt­tese kezd­heti az épít­ke­zést a 2020-as vi­a­dalra.

Focicsoda, újra Eb-t ért a norvégverés

Focicsoda, újra Eb-t ért a norvégverés

A szom­bati le­tar­gia után végre jó hír a ma­gyar lab­da­rú­gás­ban. U17-es vá­lo­ga­tot­tunk ki­ju­tott az Eu­rópa-baj­nok­ságra.

A szom­bati le­tar­gia után végre jó hír a ma­gyar fo­ci­ban. U17-es vá­lo­ga­tot­tunk ki­ju­tott az Eu­rópa-baj­nok­ságra.

Elkezdődött a Forma-1-es háború

Elkezdődött a Forma-1-es háború

A Mer­ce­des, vagy a Fer­rari do­mi­nál majd az idei sze­zon­ban?

A Mer­ce­des, vagy a Fer­rari do­mi­nál majd az idei sze­zon­ban? A Ri­post meg­mu­tatja, mit kell tudni a csa­pa­tok­ról.

Dzsudzsákék lemondhatnak álmukról

Dzsudzsákék lemondhatnak legnagyobb álmukról

Sima ve­re­sé­get Por­tu­gá­li­á­ban.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott sima ve­re­sé­get szen­ve­dett Por­tu­gá­li­á­ban.

Storck újoncot avat Portugália ellen

Újoncot avatunk, így állunk fel Portugália ellen

A szö­vet­ségi ka­pi­tány ki­hir­dette kez­dő­csa­pa­tát.

Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány ki­hir­dette kez­dő­csa­pa­tát.

Szujó Zoltán Hamiltonra fogad, de Massának szurkol

Szujó Zoltán Hamiltonra fogad, de Massának szurkol

Va­sár­nap el­raj­tol a Szá­guldó Cir­kusz.

Va­sár­nap el­raj­tol a Szá­guldó Cir­kusz, Mel­bourne-ben meg­kez­dő­dik a Forma-1-es vi­lág­baj­nok­ság.

Pocsék főpróba, fociválogatottjaink kudarcot vallottak

Pocsék főpróba, fociválogatottjaink kudarcot vallottak

Három kor­osz­tály, három ve­re­ség, két rú­gott gól. A hetet csak a nagy­vá­lo­ga­tott ment­heti meg.

Három kor­osz­tály, három ve­re­ség, két rú­gott gól. A hetet csak a nagy­vá­lo­ga­tott ment­heti meg.

Semmibe vesznek minket, újra ráfáznak a portugálok?

Semmibe vesznek minket, újra ráfáznak a portugálok?

Em­lé­kez­tes­sük őket a nyári 3-3-ra!

Mintha nem is a ma­gyar vá­lo­ga­tott miatt to­por­zé­kol­tak volna az Eb-n. Ideje újra meg­lepni őket a szom­bati vb-se­lej­te­zőn. Em­lé­kez­tes­sük őket a nyári 3-3-ra!

Ronaldo lepipálja a teljes magyar NB I-et

Ronaldo lepipálja a teljes magyar NB I-et

A por­tu­gál sztár ér­té­két 100 mil­lió eu­róra tak­sálja a Trans­fer­markt.

A por­tu­gál sztár ér­té­két 100 mil­lió eu­róra tak­sálja a Trans­fer­markt, a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tét pedig 27,85 mil­li­óra.

Olimpiai bajnokunk tudja, miben kell javulnia

Olimpiai bajnokunk tudja, miben kell javulnia

Vi­lág­baj­no­kunk idei hét ver­se­nyén min­dig ki­váló gya­kor­la­tot tu­dott be­mu­tatni.

Vi­lág­baj­no­kunk idei hét ver­se­nyén min­dig ki­váló gya­kor­la­tot tu­dott be­mu­tatni.

Újabb döbbenet következik a Bajnokok Ligájában?

Újabb döbbenet következik a Bajnokok Ligájában?

Újabb négy vissza­vágó kö­vet­ke­zik.

Ked­den és szer­dán négy vissza­vá­góra kerül sor a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Dzsudzsákék megtörnék az átkot az év meccsén

Dzsudzsákék megtörnék az átkot az év meccsén

Por­tu­gá­lia ellen ké­szü­lünk.

Va­sár­nap meg­kezdte a fel­ké­szü­lést a Por­tu­gá­lia el­leni vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőre a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott. Még soha nem nyer­tünk az ibé­riai gárda ellen.

Ezt senki se hitte volna, óriási elismerést kapott a magyar válogatott

Ezt senki se hitte volna, óriási elismerést kapott a magyar válogatott

Csá­szár Gábor szép csend­ben gól­ki­rály lett a Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Csá­szár Gábor szép csend­ben gól­ki­rály lett a Baj­no­kok Li­gá­já­ban. A Sze­ge­det is el­is­mer­ték Eu­ró­pá­ban.

Zsoldos kutyák, portugál bohóc. Ez a debreceni foci?

Zsoldos kutyák, portugál bohóc. Ez a debreceni foci?

Urbán Fló­rián ez­út­tal sem tür­tőz­tette magát. Ko­rábbi vá­lo­ga­tot­tunk most egy si­ker­csa­pat­nak szólt be.

Urbán Fló­rián ez­út­tal sem tür­tőz­tette magát. Ko­rábbi vá­lo­ga­tot­tunk most egy si­ker­csa­pat­nak szólt be.

Érik a magyar válogatott focista álma, sztárcsapat vár rá?

Érik a magyar válogatott focista álma, sztárcsapat vár rá?

Va­lóra vál­hat a nagy ta­lál­ko­zás? Ezért küzd Gu­lá­csi Péter meccs­ről meccsre a német baj­nok­ság­ban.

Fejreállt az NB I, óriásit bukott a Fradi

Fejreállt az NB I, óriásit bukott a Ferencváros

Szinte hi­he­tet­len vál­to­zá­sok zaj­la­nak a ma­gyar foci él­vo­na­lá­ban.

Össze­ha­son­lí­tot­tuk a fo­ci­csa­pa­tok for­má­ját az egy évvel ko­ráb­bi­val. Szinte hi­he­tet­len vál­to­zá­sok zaj­la­nak a ma­gyar baj­nok­ság él­vo­na­lá­ban.

Sztárcsapatot vert a Hertha, Dárdainak 4 perc nem tetszett

Sztárcsapatot vert a Hertha, csak négy perc nem tetszett Dárdainak

A Dár­dai-csa­pat a Bun­des­liga-for­duló nagy nyer­tese. BL-ne­gyed­dön­tős ál­do­za­tot ej­tett a Her­tha.

A Dár­dai-csa­pat a Bun­des­liga-for­duló nagy nyer­tese. BL-ne­gyed­dön­tős ál­do­za­tot ej­tett a Her­tha.

Dzsudzsák szenzációs volt, neki tapsoltak

Dzsudzsák szenzációs volt, neki tapsoltak

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya a klub­já­ban re­me­kelt, pa­rá­dés tel­je­sít­ményt nyúj­tott a leg­utóbbi baj­noki mér­kő­zé­sen.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya a klub­já­ban re­me­kelt, pa­rá­dés tel­je­sít­ményt nyúj­tott a leg­utóbbi baj­noki mér­kő­zé­sen.

Németh elárulta, bravúrra készülnek C. Ronaldóék ellen!

Németh elárulta, bravúrra készülnek C. Ronaldóék ellen!

Sors­döntő vb-se­lej­tező vár a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tottra Por­tu­gá­lia ellen.

Sors­döntő vb-se­lej­tező vár a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tottra Por­tu­gá­lia ellen.

Dúl az úszóháború: Shane Tusup keményen beszólt

Dúl az úszóháború: Shane Tusup keményen beszólt

KIa­kad­tak a kri­tika cím­zett­jei.

KIa­kad­tak a kri­tika cím­zett­jei. Kinek van igaza: Hosszú Ka­tinka si­ker­ko­vá­csá­nak, vagy a vi­lág­szín­vo­nalú ma­gyar úszó­sport mes­te­re­i­nek?

A játékos azzal a testrészével passzolt, amire nem gondolnál

A magyarok réme azzal a testrészével passzolt, amire nem is gondolnál

Egy arany­lab­dás már meg­csi­nálta.

Szo­kat­lan, de két­ség­kí­vül zse­ni­á­lis meg­ol­dás. Egy arany­lab­dás már meg­csi­nálta.

A Fradi sztárjára nem számít Storck

A Fradi sztárja kimaradt, honosított játékossal készül a válogatott

Ho­no­sí­tott já­té­kos­sal ké­szül a vá­lo­ga­tott Cris­ti­ano Ro­nal­doék ellen.

Bernd Storck rájuk szá­mí­tana Cris­ti­ano Ro­nal­doék ellen.

Mélyütés, nagyot csalódott Dárdai

Mélyütés, nagyot csalódott Dárdai

Be­ke­mé­nyít a Her­tha ma­gyar ve­ze­tő­edzője.

Be­ke­mé­nyít a Her­tha Ber­lin ve­ze­tő­edzője. A ma­gyar szak­em­ber­nek elege van a oda­haza szár­nyaló csa­pata ide­gen­beli vessző­fu­tá­sá­ból.

Sztárcsapat jön Budapestre, velük játszanak Dzsudzsákék

Sztárcsapat jön Budapestre, velük játszanak Dzsudzsákék

A por­tu­gá­liai vi­lág­baj­noki-se­lej­te­zőt kö­ve­tően a ma­gyar vá­lo­ga­tott Bu­da­pes­ten lép pá­lyára.

Visszaengedték az öltözőbe a sztáredzőt

Csoda a BL-ben, visszaengedték az öltözőbe a sztáredzőt

Ar­sene Wen­ger min­den mély­pon­tot alul tud múlni.

Ar­sene Wen­ger min­den mély­pon­tot alul tud múlni. A kínos ku­darc után be­bi­zo­nyí­totta, el­járt fe­lette az idő.

Kihívás! Hosszú Katinka magyar riválist kapott

Kihívás! Hosszú Katinka magyar riválist kapott

Kapás Bog­lár­kát fel­tü­zeli, és jobb ered­ményre ösz­tönzi, ha Hosszú Ka­tin­ká­val ver­se­nyez­het.

Kapás Bog­lár­kát fel­tü­zeli, és jobb ered­ményre ösz­tönzi, ha a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok Hosszú Ka­tin­ká­val ver­se­nyez­het.

Szalai önmagát is meglepte

Szalai önmagát is meglepte

Még a ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó szá­mára is szo­kat­lan volt, amit tett. Az vi­szont nem, aho­gyan el­érte a je­len­legi for­má­ját, a csa­tár most rész­le­te­sen ki­fejti, mi vezet a si­ke­res sze­rep­lés­hez.

Még a ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó szá­mára is szo­kat­lan volt, amit tett. Az vi­szont nem, aho­gyan el­érte a je­len­legi for­má­ját, a csa­tár most rész­le­te­sen ki­fejti, mi vezet a jó sze­rep­lés­hez.

Dárdai egyre távolabb a nagy álmoktól

Dárdai egyre távolabb a nagy álmoktól

A ma­gyar edző csa­pata messze ke­rült attól, hogy nagy cé­lo­kért har­col­jon.

A ma­gyar edző csa­pata messzebb ke­rült attól, hogy nagy cé­lo­kért har­col­jon. Ahogy ki­moz­dul a Her­tha BSC Ber­lin­ből, szinte kép­te­len ered­mé­nye­sen fut­bal­lozni.

Botrányos lezárás, bocsánatot kért Doll

Botrányos lezárás, bocsánatot kért Doll

Meg­fe­led­ke­zett ma­gá­ról a Fe­renc­vá­ros szerb lé­gi­ósa.

Meg­fe­led­ke­zett ma­gá­ról a Fe­renc­vá­ros szerb lé­gi­ósa. Emi­att ki­sebb bot­ránnyal zá­rult az Új­pest el­leni rang­adó.

Pólós örömhír, visszatér a világ egyik legjobbja

Pólós örömhír, visszatér a világ egyik legjobbja

Nem bú­csú­zik a vá­lo­ga­tot­tól Varga Dénes. Igaz, a vá­lo­ga­tott ví­zi­lab­dá­zóra egy picit még várni kell.

Nem bú­csú­zik a vá­lo­ga­tot­tól Varga Dénes. Igaz, a vá­lo­ga­tott ví­zi­lab­dá­zóra egy picit még várni kell.

Szokatlan bemutatkozás, mindenkit meglepett Nikolics

Szokatlan bemutatkozás, mindenkit meglepett Nikolics

Le­ját­szotta első tét­meccsét új csa­pa­tá­ban Ni­ko­lics Ne­manja.

Le­ját­szotta első tét­meccsét új csa­pa­tá­ban Ni­ko­lics Ne­manja. A csa­tár egy­előre nem hozta azt, ami­ért szer­ződ­tet­ték.

Szalai elképesztő volt, nyert a Hoffenheim

Szalai elképesztő volt, magabiztosan nyert a Hoffenheim

A ma­gyar csa­tár hozta vissza csa­pa­tát a meccsbe, el is dön­tötte a ta­lál­ko­zót.

A ma­gyar csa­tár hozta vissza csa­pa­tát a meccsbe, majd el is dön­tötte a ta­lál­ko­zót.

Nikolics majdnem összehányta magát

Nikolics majdnem összehányta magát

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó ne­he­zen vi­selte a szá­mára új kö­rül­mé­nye­ket.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó ne­he­zen vi­selte a szá­mára új kö­rül­mé­nye­ket.

A Fradi nyert, de Doll kiakadt

A Fradi nyert, de Doll kiakadt

Vá­lo­ga­tot­tunk zse­nije szál­lí­totta a győ­zel­met. A for­duló leg­meg­ha­tóbb pil­la­na­tát azon­ban a Deb­re­cen ve­ze­tő­edzője szol­gál­tatta.

A for­duló leg­meg­ha­tóbb pil­la­na­tát azon­ban a Deb­re­cen ve­ze­tő­edzője szol­gál­tatta.