SPORT

KIAJOBB

Rossz hír: kizárták a magyarokat az Európa-bajnokságról

Rossz hír: kizárták a magyarokat az Európa-bajnokságról

Az első két vál­tás után még a má­so­dik he­lyen állt a ma­gyar csa­pat, de aztán Sö­me­nek Onon Kata le­vágta a pá­lyát.

Szom­bat dél­ben in­dí­tot­ták a nyílt­vízi úszók ve­gyes váltó ver­se­nyét.

FRISS HÍREK

Hosszú Katinka csalódott, jóval többet vár magától

Hosszú Katinka csalódott, jóval többet vár magától

Hosszú 100 méter háton úszott.

Hosszú Ka­tinka 100 méter háton volt ér­de­kelt hét­főn a Glas­gow-ban zajló mul­tis­port Eu­rópa-baj­nok­ság úszó­ver­se­nyén.

Robbanás a BL-meccsen, mindenki megriadt a pályán

Robbanás a BL-meccsen, mindenki megriadt a pályán

A skót Cel­tic szer­dán este a görög AEK At­hént fo­gadta a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája se­lej­te­ző­jé­ben.

A skót Cel­tic szer­dán este a görög AEK At­hént fo­gadta a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája se­lej­te­ző­jé­ben.

Lehetetlen feladat? Rossz hír a Vidinek a BL-meccs előtt

Lehetetlen feladat? Rossz hír a Vidinek a BL-meccs előtt

Rend­kí­vül nehéz fel­adat vár a Vidi FC-re ked­den este Mal­mő­ben a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Rend­kí­vül nehéz fel­adat vár a Vidi FC-re ked­den este Mal­mő­ben a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Éremért utazik a leggyorsabb magyar állatorvos az Eb-re

Éremért utazik a leggyorsabb magyar állatorvos az Eb-re

Baji Ba­lázs újabb érem­mel bő­ví­tené a kol­lek­ci­ó­ját a ma kez­dődő at­lé­ti­kai Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Nagy siker, Lőw Zsolt Neymarékkal ünnepelt

Nagy siker, Lőw Zsolt Neymarékkal ünnepelt

Első tró­fe­á­ját nyerte a ma­gyar edző a Paris Saint-Ger­ma­in­nel.

Elképesztő a Ferencváros, folytatódott a nagy sorozat

Elképesztő a Ferencváros, folytatódott a nagy sorozat

Újabb győ­zel­met ara­tott a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I-ben.

Újabb győ­zel­met ara­tott a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I-ben.

Csúcsdöntés! Megvan az első magyar érem az úszó-Eb-n

Csúcsdöntés! Megvan az első magyar érem az úszó-Eb-n

Óri­ási ered­ményt ért el Ké­sely Ajna.

Óri­ási ered­ményt ért el Ké­sely Ajna gyors­úszás­ban a Glas­gow-ban zajló mul­tis­port Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Botrányok, betegségek után: gyógyír az Eb úszóinknak

Botrányok, betegségek után: gyógyír az Eb úszóinknak

Hosszú Ka­tinka és több társa is zak­la­tott idő­szak után ver­se­nyez. Most az ér­mek­nél is na­gyobb a tét.

Hosszú Katinka bemutatkozott, így élte meg az eredményt

Hosszú Katinka bemutatkozott, így élte meg az eredményt

Hosszú Ka­tinka elő­ször csob­bant vízbe a glas­gow-i úszó Eb-n.

Hosszú Ka­tinka elő­ször csob­bant vízbe a glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Amire senki sem számított: Hosszú Katinka óriási győzelmet aratott

Amire senki sem számított: Hosszú Katinka óriási győzelmet aratott

Meg­le­pe­tést oko­zott úszó­sztá­runk a For­bes-lis­tán.

Meg­le­pe­tés a For­bes-lis­tán. Úszó­nőnk új sze­rep­lő­ként le­kö­rö­zött min­den sztárt és hí­res­sé­get.

Szédítő fizetés, ennyit keres Lőw Zsolt kollégája a PSG kispadján

Szédítő fizetés, ennyit keres Lőw Zsolt kollégája a PSG-nél

Tho­mas Tu­chel elő­dei még töb­bet sza­kí­tot­tak Pá­rizs­ban, de a német is meg­szedi magát a ka­ta­ri­a­kon.

Hamilton az égiekben bízik: ezért imádkozik a Hungaroringen

Hamilton az égiekben bízik: ezért imádkozik a Hungaroringen

Újra Mo­gyo­ró­don szá­guld a cir­kusz!

Újra Mo­gyo­ró­don szá­guld a cir­kusz! Min­dent fel­for­gat­hat a sze­szé­lyes­nek ígér­kező mo­gyo­ródi idő­já­rás.

Nehéz helyzetbe került Babos Timi: barátnője fordult ellene

Nehéz helyzetbe került Babos Timi: barátnője fordult ellene

Pá­ros­part­nere ala­po­san rá­ijesz­tett a ma­gyar te­nisz­sztárra.

Pá­ros­part­nere ala­po­san rá­ijesz­tett a ma­gyar te­nisz­sztárra. Ki­de­rült, me­lyi­kük a jobb.

Csodára készül Hosszú Katinka az Európa-bajnokságon

Csodára készül Hosszú Katinka az Európa-bajnokságon

Min­dent bele, Iron Lady! Az év eleji ki­ha­gyás után kifi­ze­tő­dik az utóbbi hó­na­pok ke­mény edzés­mun­kája?

Min­dent bele, Iron Lady! Az év eleji ki­ha­gyás után kifi­ze­tő­dik az utóbbi hó­na­pok ke­mény edzés­mun­kája?

Újabb kudarc, erre nem lehetnek büszkék a pólósok

Újabb kudarc, erre nem lehetnek büszkék a pólósok

A ne­gyed­döntő ku­darca után a hely­osz­tón sem tu­dott ja­ví­tani a ma­gyar férfi-vá­lo­ga­tott.

A ne­gyed­döntő ku­darca után a hely­osz­tón sem tu­dott ja­ví­tani a ma­gyar férfi-vá­lo­ga­tott a bar­ce­lo­nai ví­zi­labda Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Újpesti legendát faggattak a sevillaiak az EL-meccs előtt

Újpesti legendát faggattak a sevillaiak az EL-meccs előtt

Se­vil­lá­ban lép fel az Új­pest.

Olyan vá­ros­ban lép fel az Új­pest lab­da­rúgó-csa­pata az Eu­rópa-li­gá­ban, ahol a mai napig köz­tisz­te­let­nek ör­vend egy ma­gyar edző.

Dárdai ötletén ámul a német foci: zseniális húzás vagy végzetes hiba?

Dárdai ötletén ámul a német foci: zseniális húzás vagy végzetes hiba?

Rend­ha­gyó meg­ol­dás­sal hívta fel ma­gára a fi­gyel­met a Her­tha ma­gyar edzője. Sokan hü­le­dez­nek, de a szak­em­ber he­lyesli.

Magyar focisiker, meglepetés a BL-selejtezőben

Magyar focisiker, meglepetés a BL-selejtezőben

Össze­gyűrte a Vidi a pa­pír­for­mát.

Össze­gyűrte a Vidi a pa­pír­for­mát. Ma­radt esély a fe­hér­vári fel­csúti egy még na­gyobb bra­vúrra.

Dzsudzsák Balázs ismét a Fradi-pályán tűnt fel

Dzsudzsák Balázs ismét a Fradi-pályán tűnt fel

Öt­gó­los mér­kő­zé­sen ja­ví­tott a Fradi.

Öt­gó­los mér­kő­zé­sen ja­ví­tott a Fe­renc­vá­ros lab­da­rúgó-csa­pata az Eu­rópa-liga búcsú után.

Drámai végjáték a póló-Eb-n, óriásit küzdöttek a magyar lányok

Drámai végjáték a póló-Eb-n, óriásit küzdöttek a magyar lányok

A ma­gyar női póló-vá­lo­ga­tott a leg­jobb négy kö­zött Hol­lan­di­á­val ta­lál­ko­zott.

A ma­gyar női póló-vá­lo­ga­tott a leg­jobb négy kö­zött Hol­lan­di­á­val ta­lál­ko­zott az Eb-n.

Kiderült, hihetetlen áldozatot hozott Babos Timi családja

Kiderült, hihetetlen áldozatot hozott Babos Timi családja

Nem adták in­gyen a vi­lág­el­ső­sé­get.

Nem adták in­gyen a vi­lág­el­ső­sé­get. Nagy árat fi­zet­tek, de most ki­de­rült, hogy meg­érte. Ka­ma­tos­tul meg­té­rül a sok be­fek­te­tett pénz és ener­gia.

Pacsi a világsztártól! Rooney ünnepelte a magyar csatárt

Pacsi a világsztártól! Rooney ünnepelte a magyar csatárt

Nem akárki ro­hant Sti­eber Zol­tán elé.

Nem akárki ro­hant Sti­eber Zol­tán elé a DC Uni­ted leg­utóbbi baj­noki mér­kő­zé­sén.

Vettel megbánta tettét, felrobban a dühtől

Vettel megbánta tettét, felrobban a dühtől

Se­bas­tian Vet­tel túl nagy koc­ká­za­tot vál­lalt az eső­ben. Csú­nyán ráfi­ze­tett a német pi­lóta.

Se­bas­tian Vet­tel túl nagy koc­ká­za­tot vál­lalt az eső­ben. Csú­nyán ráfi­ze­tett a német pi­lóta.

Erre ki számított? Gólzáporos nyitány az NB I-ben

Erre ki számított? Gólzáporos nyitány az NB I-ben

Min­den meccsen szü­le­tett gól a lab­da­rúgó NB I szom­bati já­ték­nap­ján. Győ­ze­lem­mel raj­tolt a cím­védő.

Min­den meccsen szü­le­tett gól a lab­da­rúgó NB I szom­bati já­ték­nap­ján. Győ­ze­lem­mel raj­tolt a cím­védő.

Üzent a magyar focinak a horvátok vb-sztárja

Üzent a magyar focinak a horvátok vb-sztárja

El­mondta, mi a si­ke­rük titka. Már csak utá­nuk kel­lene csi­nálni Ma­gyar­or­szá­gon is.

Fantasztikus magyar siker, világsztárok jönnek Budapestre

Fantasztikus magyar siker, világsztárok jönnek Budapestre

Az Új­pest bra­vúrja éri a leg­töb­bet.

Négy­ből három ku­pa­csa­pa­tunk vette az első aka­dályt. Az Új­pest bra­vúrja éri a leg­töb­bet. Csak a Fradi esett ki rög­tön.

Hamilton csúnyán ráfizetett, óriási hibát vétett

Hamilton csúnyán ráfizetett, óriási hibát vétett

A vi­lág­baj­noki cím­védő Lewis Ha­mil­ton bor­zal­mas tel­je­sít­ményt nyúj­tott a Forma-1-es Német Nagy­díj idő­mé­rő­jén.

A vi­lág­baj­noki cím­védő Lewis Ha­mil­ton bor­zal­mas tel­je­sít­ményt nyúj­tott a Forma-1-es Német Nagy­díj idő­mé­rő­jén.

Egynyári kapcsolat? Rajta múlik Hosszú Katinka sikere

Egynyári kapcsolat? Rajta múlik Hosszú Katinka sikere

Hosszú Ka­tinka egy­kori edző­jé­vel, Dave Sa­ló­val ké­szül az au­gusz­tus 3-án raj­toló úszó Eu­rópa-baj­nok­ságra.

Hosszú Ka­tinka egy­kori edző­jé­vel, Dave Sa­ló­val ké­szül az au­gusz­tus 3-án raj­toló úszó Eu­rópa-baj­nok­ságra.

Különleges bronzmeccs a vb-n: angliai sztárok az angolok ellen

Különleges bronzmeccs a vb-n: angliai sztárok az angolok ellen

A Pre­mier League házi gá­la­meccse? Klub­béli csa­pat­tár­sak fe­szül­nek egy­más­nak a Bel­gium-Ang­lia kis­dön­tő­ben.

Különleges magyar világrekord született

Különleges focis magyar világrekord született

Sz­tár­ja­ink ki­tar­tá­sá­nak kö­szön­he­tően si­ke­rült a csúcs­kí­sér­let.

Végre egy vá­lo­ga­tott si­ker­ről szá­mol­ha­tunk be! Sz­tár­ja­ink ki­tar­tá­sá­nak kö­szön­he­tően jött össze a csúcs­kí­sér­let.

Világbajnokok a kézilabdás lányok!

Világbajnokok a kézilabdás lányok!

A ma­gyar vá­lo­ga­tott meg­nyerte a Deb­re­cen­ben ren­de­zett női ké­zi­labda ju­nior-vi­lág­baj­nok­sá­got, mi­u­tán a szom­bat esti dön­tő­ben 28-22-re le­győzte Nor­vé­gia csa­pa­tát.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott meg­nyerte a Deb­re­cen­ben ren­de­zett női ké­zi­labda ju­nior-vi­lág­baj­nok­sá­got, mi­u­tán a szom­bat esti dön­tő­ben 28-22-re le­győzte Nor­vé­gia csa­pa­tát a Főnix Csar­nok­ban.

Magyar focisiker, erre végre büszkék lehetünk

Magyar focisiker, erre végre büszkék lehetünk

Jó­kora el­is­me­rést ka­pott a ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kosa, akit lé­gi­ós­ként dí­jaz­tak.

Jó­kora el­is­me­rést ka­pott a ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kosa, akit lé­gi­ós­ként dí­jaz­tak.

Hamilton csődöt mondott, rég volt ilyen pocsék napja

Hamilton csődöt mondott, rég volt ilyen pocsék napja

Nyolc kör­rel a vége előtt Lewis Ha­mil­ton au­tója mű­szaki hiba miatt le­állt a Forma-1-es Oszt­rák Nagy­dí­jon.

Nyolc kör­rel a vége előtt Lewis Ha­mil­ton au­tója mű­szaki hiba miatt le­állt a Forma-1-es Oszt­rák Nagy­dí­jon.

Óriási magyar világsiker, mérföldkőhöz érkezett sztárunk

Óriási magyar világsiker, mérföldkőhöz érkezett sztárunk

Kar­nyúj­tás­nyira ke­rült a nagy cél. Erre már föl­kap­ják a fe­jü­ket a sport­ra­jon­gók az egész vi­lá­gon.

Súlyos szavak, Leekens miatt támadja a magyarokat a legenda

Súlyos szavak, Leekens miatt támadja a magyarokat a legenda

Eric Ge­rets sze­rint nem ad­tunk elég időt a bu­kott belga szak­em­ber­nek.

Eláll a szavunk! Így tudta meg Leekens, kirúgták a magyarok

Eláll a szavunk! Így tudta meg Leekens, kirúgták a magyarok

Egy barát el­me­sélte, mi tör­tént a szö­vet­ség és a ka­pi­tány kö­zött.

Ki nyeri a vb-t? Megtippelték a magyar sztárok

Ki nyeri a vb-t? Megtippelték a magyar sztárok

Így druk­kol­nak ők a fo­ci­meccse­ken.

Így druk­kol­nak ők a fo­ci­meccse­ken. Olim­piai baj­no­ka­ink szinte biz­to­sak a cím­védő né­me­tek gyen­gébb sze­rep­lé­sé­ben.

Négy pesti panel áráért vett focistát a Fradi

Négy pesti panel áráért vett focistát a Fradi

Ma­gyar­or­szá­gon szo­kat­lan­nak hitt dolog tör­tént. Ki­de­rült, mennyit fi­ze­tett egy klub egy lab­da­rú­góért.

Ma­gyar­or­szá­gon szo­kat­lan­nak hitt dolog tör­tént. Ki­de­rült, mennyit fi­ze­tett egy klub egy lab­da­rú­góért.

Nagy a baj, Leekens utódját már külföldön keresik

Nagy a baj, Leekens utódját már külföldön keresik

Vajon így job­ban já­runk?

Is­me­rős em­be­rek vált­hat­ják a tel­jes cső­döt mondó belga fo­ci­ka­pi­tányt. Vajon így job­ban já­runk?

Óriási változás, Tusup nélkül rá sem ismerni Hosszú Katinkára

Óriási változás, Tusup nélkül rá sem ismerni Hosszú Katinkára

Újra köz­vet­len, mo­soly­gós, em­beri.

Va­ló­ban ezt teszi az akar­nok Shane Tusup tá­vol­léte? Újra köz­vet­len, mo­soly­gós em­beri lény lett a meg­kö­ze­lít­he­tet­len szu­per­hős­ből.

Leekens tényleg lemond? Válaszolt a focikapitány

Leekens tényleg lemond? Válaszolt a focikapitány

Nincs szur­koló, aki ma­rasz­talná a belga szak­em­bert. Nem csoda, eddig po­csék a mér­lege.

Nincs szur­koló, aki ma­rasz­talná a belga szak­em­bert. Nem csoda, eddig po­csék a mér­lege.

Hát ez hihetetlen, ilyen büszkén ünnepelt a magyar válogatott kapitánya

Hát ez hihetetlen, ilyen büszkén ünnepelt a magyar válogatott kapitánya

Nem a fo­cis­ták­ról van szó... Bol­dog Vran­jes a fon­tos kézis di­a­dal után.

Nem a fo­cis­ták­ról van szó... Ért­he­tően bol­dog Vran­jes a kézis di­a­dal után.

Komikus öngólok, Leekens bevégezte a válogatottnál?

Komikus öngólok, Leekens bevégezte a válogatottnál?

Auszt­rá­lia nyert Bu­da­pes­ten.

To­vábbra is nye­ret­len Georges Le­ekens ve­ze­té­sé­vel a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Kozák Danuta hiába izgult, parádés sikerrel tértek vissza

Kozák Danuta hiába izgult, parádés sikerrel tértek vissza

Arany­ér­met nyer­tek.

A ma­gyar ver­seny­zők négy érmet: egy ara­nyat, két ezüs­töt és egy bron­zot gyűj­töt­tek a belg­rádi kajak-kenu Eu­rópa-baj­nok­ság szom­bati dön­tő­i­ben.

Szó sincs válságról, Hosszú Katinka remekelt

Szó sincs válságról, Hosszú Katinka remekelt

Meg­kez­dő­dött a Mare Nost­rum úszó­ver­seny-so­ro­zat. Elő­ször a fran­cia­or­szági Canet-en-Ro­us­sil­lon­ban ver­se­nyez­tek a ma­gyar úszók.

Meg­kez­dő­dött a Mare Nost­rum úszó­ver­seny-so­ro­zat. Elő­ször a fran­cia­or­szági Canet-en-Ro­us­sil­lon­ban ver­se­nyez­tek a ma­gyar úszók.

Az év vicce, ami a fociválogatottal történt az esti meccs előtt

Az év vicce, ami a fociválogatottal történt az esti meccs előtt

Most akkor ez a nyi­lat­ko­zat az el­len­fe­let mi­nő­síti, vagy a mi lab­da­rú­gá­sun­kat?

Tátjuk a szánkat, óriási meglepetéssel zárult az NB I

Tátjuk a szánkat, óriási meglepetéssel zárult az NB I

Vajon miért dön­töt­tek így a klu­bok?

Ezt nem gon­dol­ták volna a Vi­deo­ton­nál és a Fe­renc­vá­ros­nál. Vajon miért dön­töt­tek így a klu­bok?

Hosszú Katinka borított: inkább egy marslakó, mint Tusup

Hosszú Katinka borított: inkább egy marslakó, mint Tusup

Úszó­sztá­runk végre nyi­lat­ko­zott a bot­rá­nyos sza­kí­tás hát­te­ré­ről. Hogy ho­gyan to­vább, ki­de­rül.

Úszó­sztá­runk végre nyi­lat­ko­zott a bot­rá­nyos sza­kí­tás hát­te­ré­ről. Hogy ho­gyan to­vább, és főleg kinek az irá­nyí­tá­sá­val, ki­de­rül.

Égés vagy remény? Sorsdöntő tesztek várnak a fociválogatottra

Égés vagy remény? Sorsdöntő tesztek várnak a fociválogatottra

Íme, némi fo­gó­dzó: erre szá­mít­ha­tunk Dzs­u­dzsák Ba­lázs­ék­tól.

Egye­lőre Le­ekens ka­pi­tánnyal együtt a sö­tét­ben ta­po­ga­tó­zunk, de íme, némi fo­gó­dzó. Erre szá­mít­ha­tunk Dzs­u­dzsá­kék­tól.

Bud Spencer büszke lenne: nagy sikert ért el az unokája

Bud Spencer büszke lenne: nagy sikert ért el az unokája

Örö­költe a haj­la­mát a csi­hi­pu­hira. Film­vá­szon he­lyett a ket­rec­ben veri péppé az el­len­fe­leit.

Örö­költe a haj­la­mát a csi­hi­pu­hira. Film­vá­szon he­lyett a ket­rec­ben veri péppé az el­len­fe­leit.

Alattomos, amit a spanyol focista csinált, ezt is megúszta

Alattomos, amit a spanyol focista csinált, ezt is megúszta

Nem csak az el­len­fél leg­jobb­ját vé­gezte ki Ser­gio Ramos a győz­tes BL-dön­tőn.

Vészhelyzet van, visszatért a magyar válogatott sztárja

Vészhelyzet van, visszatért a magyar válogatott sztárja

Nagy László ko­ráb­ban már le­mondta a sze­rep­lést, de most óri­ási szük­ség van rá.

Ámulnak a németek is: elárulta Détári titkát a hajdani szobatárs

Ámulnak a németek is: elárulta Détári titkát a hajdani szobatárs

Ma­gyar se­gít­ség a Bayern ellen. Döme volt kora Ib­ra­hi­movica? Ki­de­rült, így vált hőssé 30 éve a Német Kupa dön­tő­jé­ben.

Óriási pénzdíj, ennyit kaszált az Újpest a győzelemmel

Óriási pénzdíj, ennyit kaszált az Újpest a győzelemmel

Tör­té­nete ti­ze­dik győ­zel­mét aratta az Új­pest FC lab­da­rú­gó­csa­pata a Ma­gyar Ku­pá­ban.

Tör­té­nete ti­ze­dik győ­zel­mét aratta az Új­pest FC lab­da­rú­gó­csa­pata a Ma­gyar Ku­pá­ban.

Karriercsúcs, Stollár Fanny óriási sikert aratott

Karriercsúcs, Stollár Fanny óriási sikert aratott

Stol­lár Fanny to­vább­ju­tott.

Stol­lár Fanny be­ju­tott a ne­gyed­dön­tőbe a 250 ezer dol­lár össz­dí­ja­zású nürn­bergi sa­lak­pá­lyás női te­nisz­tor­nán.

Drámai végjáték, eldőlt a magyar bajnoki cím

Drámai végjáték, eldőlt a magyar bajnoki cím

Óri­ási meccset hoz­tak össze.

Óri­ási meccset ho­zott össze a Veszp­rém és a Sze­ged a férfi ké­zi­labda baj­noki dön­tő­ben.

Kupával búcsúzna Madridból a helyi kedvenc

Kupával búcsúzna Madridból a helyi kedvenc

Nem­zet­közi ku­pa­si­ker­rel bú­csúzna a fran­cia An­toine Gri­ez­mann az At­lé­tico Mad­rid­tól.

Nem­zet­közi ku­pa­si­ker­rel bú­csúzna a fran­cia An­toine Gri­ez­mann az At­lé­tico Mad­rid­tól.

Borzasztó hírt kapott a világbajnokság focisztárja

Borzasztó hírt kapott a világbajnokság sztárja

Mario Götze négy éve meg­nyerte a vé­béd­ön­tőt Bra­zí­li­á­ban. Idén leg­fel­jebb a tévé előtt szur­kol­hat tár­sa­i­nak.

Négy éve Mario Götze dön­tötte el a vébé fi­ná­lé­ját Bra­zí­li­á­ban. Idén vi­szont nem rúg­hat lab­dába.

Irány a topliga, óriási sikert ért el az elfeledett NB I-es focista

Irány a topliga, óriási sikert ért el az elfeledett NB I-es focista

Gálán dí­jaz­ták a volt kis­pesti lé­gi­óst. Ősz­től már a PSG és a többi sztár­csa­pat ellen foly­tat­hatja a re­mek­lést.

Régi magyarországi ismerőssel szelfizett Neymar és az igazi Ronaldo

Régi magyarországi ismerőssel szelfizett Neymar és az igazi Ronaldo

Pá­lya­fu­tása leg­szebb idő­sza­kát éli a ko­rábbi NB I-es fo­cista.

Rém­lik még az arca? Pá­lya­fu­tása leg­szebb idő­sza­kát éli a ko­rábbi NB I-es fo­cista, aki 2006-tól 2010-ig erő­sí­tette a Hon­vé­dot az NB I-ben, majd a fran­cia első- és má­sod­osz­tály­ban a Tours, 2012 óta a Reims csa­pa­tá­ban ját­szott. Bi­zony, Di­e­gó­ról van szó.

Dárdai Pál okkal lesz dühös, cserben hagyta csapata

Dárdai Pál okkal lesz dühös, cserben hagyta csapata

El­bu­kott a Her­tha.

Szom­ba­ton a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 33., utolsó előtti for­du­ló­ját ját­szot­ták.

Meccs nélkül hirdették ki a BL-győztest, máris eldőlt minden?

Meccs nélkül hirdették ki a BL-győztest, máris eldőlt minden?

Mind­ezt több mint három hét­tel a so­ro­zat idei fi­ná­léja előtt. Óri­ási le­lep­le­zés, vagy fel­tör­ték az UEFA ol­da­lát?

Ütötték-vágták egymást, balhés volt a Vidi-Fradi

Ütötték-vágták egymást, balhés volt a Vidi-Fradi

Szom­ba­ton ját­szot­ták az arany­csa­tát a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 29. for­du­ló­já­ban.

Szom­ba­ton ját­szot­ták az arany­csa­tát a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 29. for­du­ló­já­ban.

Szavazz: a botrányos elődöntők után mi lesz a BL-fináléban?

Szavazz: a botrányos elődöntők után mi lesz a BL-fináléban?

So­ro­zat­ban har­mad­szor is nyer a Real? Vagy cso­da­tri­ó­já­val el­fog­lalja a trónt a Li­ver­pool? Vár­juk a vé­le­mé­nye­ket!

So­ro­zat­ban har­mad­szor is nyer a Real? Vagy cso­da­tri­ó­já­val el­fog­lalja a trónt a Li­ver­pool? Vár­juk a vé­le­mé­nye­ket!

Döntő napok várnak a Ferencvárosra

Döntő napok várnak a Ferencvárosra

Hány­szor ün­ne­pel­nek, hány­szor szo­mor­kod­nak? Más­fél hét alatt három csa­pat-sport­szak­osz­tá­lyuk baj­noki címét szur­kol­hat­ják ki a Fradi hívei.

Hány­szor ün­ne­pel­nek, hány­szor szo­mor­kod­nak a zöld-fe­hé­rek? Más­fél hét alatt három csa­pat­sport­szak­osz­tá­lyuk baj­noki címét szur­kol­hat­ják ki a Fradi hívei.

Csoda történhet a BL-ben, íme a bizonyítékok

Csoda történhet a BL-ben, íme a bizonyítékok

Még hogy le­fu­tot­tak a vissza­vá­gók?!

Még hogy az első meccsek után már le­fu­tot­tak az elő­dön­tők vissza­vá­gói? De­hogy, na­gyon is ér­de­mes meg­le­pe­tést várni a hét­közi mér­kő­zé­se­ken.

Rossz hírt kapott Babos és Fucsovics

Rossz hírt kapott Babos Tímea és Fucsovics Márton

Első számú női és férfi te­ni­sze­zőnk szá­mára nem kez­dő­dött jól a hét.

Első számú női és férfi te­ni­sze­zőnk szá­mára nem kez­dő­dött jól a hét. Sze­ren­csére gyor­san ja­vít­hat­nak.

Nagy a baj Hamiltonnal, kipakolt a régi vetélytárs

Nagy a baj Hamiltonnal, kipakolt a régi vetélytárs

Gö­dör­ben a Forma-1 vb-cím­vé­dője.

Gö­dör­ben a Forma-1 vb-cím­vé­dője. Na­gyon össze kell kap­nia magát a hét­végi ver­se­nyen, ha lé­pést akar tar­tani a Fer­ra­ri­val és Vet­tel­lel.

Fájó igazság, ez vezetett a magyar kudarchoz

Fájó igazság, ez vezetett a magyar kudarchoz

Ve­re­ség­gel kezd­tünk.

Ve­re­ség­gel kezdte a ma­gyar vá­lo­ga­tott a bu­da­pesti di­ví­zió I/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­got.

Csúnya kudarc fenyeget, ez vár a magyar válogatottra

Csúnya kudarc fenyeget, ez vár a magyar válogatottra

Három mér­kő­zést kö­ve­tően két ve­re­ség­gel és egy győ­ze­lem­mel áll a ma­gyar hoki-vá­lo­ga­tott a bu­da­pesti vb-n.

Három mér­kő­zést kö­ve­tően két ve­re­ség­gel és egy győ­ze­lem­mel áll a ma­gyar hoki-vá­lo­ga­tott a bu­da­pesti vb-n.

Csak semmi pánik, üzent a magyar sztárkapus

Csak semmi pánik, üzent a magyar sztárkapus

Ja­ví­tott a ma­gyar vá­lo­ga­tott.

A nyi­tó­napi ve­re­sé­get kö­ve­tően ja­ví­tott a ma­gyar vá­lo­ga­tott a di­ví­zió I/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Ilyen van? Elfeledett NB I-es focista robbant be az európai topligába

Ilyen van? Elfeledett NB I-es focista robbant be az európai topligába

Ki em­lék­szik még rá? A ma­gyar baj­nok­ság­ban tűnt föl, ősz­től vi­lág­sztá­rok­kal fo­ciz­hat.

Kiderült a magyar világsztár féltve őrzött titka

Kiderült a magyar világsztár féltve őrzött titka

Vé­let­le­nül ki­ko­tyogta a tör­tén­te­ket. Ré­góta ez tar­totta láz­ban a téli olim­pia hő­seit, és per­sze a ra­jon­gó­kat.

Vé­let­le­nül ki­ko­tyogta a tör­tén­te­ket. Ré­góta ez tar­totta láz­ban a téli olim­pia hő­seit, és per­sze a ra­jon­gó­kat.

Nagy esélyt bukott el a Ferencváros

Nagy esélyt bukott el a Ferencváros

A lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros a har­ma­dik he­lyen álló Deb­re­cen ven­dége volt.

A lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros a har­ma­dik he­lyen álló Deb­re­cen ven­dége volt a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 26. for­du­ló­já­ban.

Parádés újpesti siker a fővárosi rangadón

Parádés újpesti siker a fővárosi rangadón

Az Új­pest nyerte a Vasas el­leni fő­vá­rosi rang­adót.

Az Új­pest nyerte a Vasas el­leni fő­vá­rosi rang­adót a lab­da­rúgó OTP Bank Liga szom­bati, 26. for­du­ló­já­ban.

Hosszú Katinka ezen tuti, hogy kiborul, van még remény?

Hosszú Katinka ezen tuti, hogy kiborul, van még remény?

Napok óta erre várt az Ame­ri­ká­ban edző baj­noknő, el­sőre nagy po­font ka­pott ked­venc csa­pata.

Napok óta erre várt az Ame­ri­ká­ban edző baj­noknő, el­sőre nagy po­font ka­pott ked­venc csa­pata.

Szalai Ádám gólt vágott, Dárdai végre ünnepelt

Szalai Ádám gólt vágott, Dárdai végre ünnepelt

Sza­lai Ádám és Dár­dai Pál is örül­he­tett a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 30. for­du­ló­já­ban.

Sza­lai Ádám és Dár­dai Pál is örül­he­tett a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 30. for­du­ló­já­ban.

Eldőlt, sorsdöntő csata vár Fucsovics Marciékra

Eldőlt, sorsdöntő csata vár Fucsovics Marciékra

Bu­da­pes­ten ját­sza­nak.

A ma­gyar férfi te­nisz-vá­lo­ga­tott sors­döntő mér­kő­zé­sen lép majd pá­lyára szep­tem­ber­ben a ma­gyar fő­vá­ros­ban. Már az el­len­fél nem­ze­ti­sége sem titok.

Dzsudzsák és Nikolics elbújhat: már ő a legértékesebb magyar focista

Dzsudzsák és Nikolics elbújhat: már ő a legértékesebb magyar focista

Ez aztán a meg­le­pe­tés! Tá­madó sztár­ja­in­kat együtt annyira tak­sál­ják, mint egy vá­lo­ga­tott­beli csa­pat­tár­su­kat.

Vettel lenyűgöző, ismét nagyot alakított

Vettel lenyűgöző, ismét nagyot alakított

Ismét ki­tett ma­gáért a német pi­lóta, Se­bas­tian Vet­tel a Forma-1-es vi­lág­baj­nok­ság har­ma­dik fu­ta­má­nak idő­mé­rő­jén.

Ismét ki­tett ma­gáért a német pi­lóta, Se­bas­tian Vet­tel a Forma-1-es vi­lág­baj­nok­ság har­ma­dik fu­ta­má­nak idő­mé­rő­jén.