SPORT

KIAJOBB

Négy pesti panel áráért vett focistát a Fradi

Négy pesti panel áráért vett focistát a Fradi

Ma­gyar­or­szá­gon szo­kat­lan­nak hitt dolog tör­tént. Ki­de­rült, mennyit fi­ze­tett egy klub egy lab­da­rú­góért.

Ma­gyar­or­szá­gon szo­kat­lan­nak hitt dolog tör­tént. Ki­de­rült, mennyit fi­ze­tett egy klub egy lab­da­rú­góért.

FRISS HÍREK

Leekens tényleg lemond? Válaszolt a focikapitány

Leekens tényleg lemond? Válaszolt a focikapitány

Nincs szur­koló, aki ma­rasz­talná.

Nincs szur­koló, aki ma­rasz­talná a belga szak­em­bert. Nem csoda, eddig po­csék a mér­lege.

Hát ez hihetetlen, ilyen büszkén ünnepelt a magyar válogatott kapitánya

Hát ez hihetetlen, ilyen büszkén ünnepelt a válogatott kapitánya

Nem a fo­cis­ták­ról van szó... Ért­he­tően bol­dog volt Vran­jes a fon­tos szlo­vé­niai kézis di­a­dal után.

Szó sincs válságról, Hosszú Katinka remekelt

Szó sincs válságról, Hosszú Katinka remekelt

Meg­kez­dő­dött a Mare Nost­rum úszó­ver­seny-so­ro­zat.

Komikus öngólok, Leekens bevégezte a válogatottnál?

Komikus öngólok, Leekens bevégezte a válogatottnál?

To­vábbra is nye­ret­len Georges Le­ekens ve­ze­té­sé­vel a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

To­vábbra is nye­ret­len Georges Le­ekens ve­ze­té­sé­vel a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Leekens bukásra áll, de most jön a pótvizsga

Leekens bukásra áll, de most jön a pótvizsga

A ka­pi­tány ál­lása is ve­szély­ben?

Óri­ási a tétje a mai, pa­pí­ron ba­rát­sá­gos ma­gyar-auszt­rál meccs­nek. A szö­vet­ségi ka­pi­tány ál­lása is ve­szély­ben?

Hosszú Katinka borított: inkább egy marslakó, mint Tusup

Hosszú Katinka borított: inkább egy marslakó, mint Tusup

Úszó­sztá­runk végre nyi­lat­ko­zott.

Úszó­sztá­runk végre nyi­lat­ko­zott a bot­rá­nyos sza­kí­tás hát­te­ré­ről. Hogy ho­gyan to­vább, és főleg kinek az irá­nyí­tá­sá­val, ki­de­rül.

Kozák Danuta hiába izgult, parádés sikerrel tértek vissza

Kozák Danuta hiába izgult, parádés sikerrel tértek vissza

A ma­gyar ver­seny­zők négy érmet: egy ara­nyat, két ezüs­töt és egy bron­zot gyűj­töt­tek.

A ma­gyar ver­seny­zők négy érmet: egy ara­nyat, két ezüs­töt és egy bron­zot gyűj­töt­tek a belg­rádi kajak-kenu Eu­rópa-baj­nok­ság szom­bati 500 és 1000 mé­te­res dön­tő­i­ben.

Az év vicce, ami a fociválogatottal történt az esti meccs előtt

Az év vicce, ami a fociválogatottal történt az esti meccs előtt

Most akkor ez az el­len­fe­let mi­nő­síti, vagy a mi lab­da­rú­gá­sun­kat?

Most akkor ez a nyi­lat­ko­zat az el­len­fe­let mi­nő­síti, vagy a in­kább a ma­gyar lab­da­rú­gást?

Égés vagy remény? Sorsdöntő tesztek várnak a fociválogatottra

Égés vagy remény? Sorsdöntő tesztek várnak a fociválogatottra

Egye­lőre Le­ekens ka­pi­tánnyal együtt a sö­tét­ben ta­po­ga­tó­zunk, de íme, némi fo­gó­dzó. Erre szá­mít­ha­tunk Dzs­u­dzsá­kék­tól.

Bud Spencer büszke lenne: nagy sikert ért el az unokája

Bud Spencer büszke lenne: nagy sikert ért el az unokája

Örö­költe a haj­la­mát a csi­hi­pu­hira.

Örö­költe a haj­la­mát a csi­hi­pu­hira. Pe­ders­oli Ju­nior a film­vá­szon he­lyett a ket­rec­ben veri péppé az el­len­fe­leit.

Tátjuk a szánkat, óriási meglepetéssel zárult az NB I

Tátjuk a szánkat, óriási meglepetéssel zárult az NB I

Ezt nem gon­dol­ták volna a Vi­deo­ton­nál és a Fe­renc­vá­ros­nál. Vajon miért dön­töt­tek így a klu­bok?

Ezt nem gon­dol­ták volna a Vi­deo­ton­nál és a Fe­renc­vá­ros­nál. Vajon miért dön­töt­tek így a klu­bok?

Alattomos, amit a spanyol focista csinált, ezt is megúszta

Alattomos, amit a spanyol focista csinált, ezt is megúszta

Nem csak az el­len­fél leg­jobb­ját vé­gezte ki Ser­gio Ramos a BL-dön­tőn.

Nem csak az el­len­fél leg­jobb­ját vé­gezte ki Ser­gio Ramos a győz­tes BL-dön­tőn.

Vészhelyzet van, visszatért a magyar válogatott sztárja

Vészhelyzet van, visszatért a magyar válogatott sztárja

Nagy László ko­ráb­ban már le­mondta a sze­rep­lést, de most óri­ási szük­ség van rá.

Nagy László ko­ráb­ban már le­mondta a sze­rep­lést, de most óri­ási szük­ség van rá.

Óriási pénzdíj, ennyit kaszált az Újpest a győzelemmel

Óriási pénzdíj, ennyit kaszált az Újpest a győzelemmel

Tör­té­ne­tük ti­ze­dik győ­zel­mét arat­ták.

Tör­té­nete ti­ze­dik győ­zel­mét aratta az Új­pest FC lab­da­rú­gó­csa­pata a Ma­gyar Ku­pá­ban.

Karriercsúcs, Stollár Fanny óriási sikert aratott

Karriercsúcs, Stollár Fanny óriási sikert aratott

Stol­lár Fanny to­vább­ju­tott.

Stol­lár Fanny be­ju­tott a ne­gyed­dön­tőbe a 250 ezer dol­lár össz­dí­ja­zású nürn­bergi sa­lak­pá­lyás női te­nisz­tor­nán.

Borzasztó hírt kapott a világbajnokság sztárja

Borzasztó hírt kapott a világbajnokság sztárja

Mario Götze né­ző­ként lehet a vébén.

Négy éve Mario Götze dön­tötte el a vébé fi­ná­lé­ját Bra­zí­li­á­ban. Idén vi­szont leg­fel­jebb né­ző­ként szur­kol­hat a tár­sa­i­nak, já­té­kos­ként nem rúg­hat lab­dába.

Drámai végjáték, eldőlt a magyar bajnoki cím

Drámai végjáték, eldőlt a magyar bajnoki cím

Óri­ási meccset ho­zott össze a Veszp­rém és a Sze­ged a férfi ké­zi­labda baj­noki dön­tő­ben.

Óri­ási meccset ho­zott össze a Veszp­rém és a Sze­ged a férfi ké­zi­labda baj­noki dön­tő­ben.

Ámulnak a németek is: elárulta Détári titkát a hajdani szobatárs

Ámulnak a németek is: elárulta Détári titkát a hajdani szobatárs

Ma­gyar se­gít­ség a Bayern ellen. Döme volt kora Ib­ra­hi­movica? Ki­de­rült, így vált hőssé 30 éve a Német Kupa dön­tő­jé­ben.

Kupával búcsúzna Madridból a helyi kedvenc

Kupával búcsúzna Madridból a helyi kedvenc

Nem­zet­közi ku­pa­si­ker­rel bú­csúzna.

Nem­zet­közi ku­pa­si­ker­rel bú­csúzna An­toine Gri­ez­mann az At­lé­tico Mad­rid­tól, amely ma este a Mar­seille-jel ta­lál­ko­zik az Eu­rópa-liga dön­tő­jé­ben.

Régi magyarországi ismerőssel szelfizett Neymar és az igazi Ronaldo

Régi magyarországi ismerőssel szelfizett Neymar és az igazi Ronaldo

Pá­lya­fu­tása leg­szebb idő­sza­kát éli a ko­rábbi NB I-es fo­cista.

Rém­lik még az arca? Pá­lya­fu­tása leg­szebb idő­sza­kát éli a ko­rábbi NB I-es fo­cista.

Irány a topliga, óriási sikert ért el az elfeledett NB I-es focista

Irány a topliga, óriási sikert ért el az elfeledett NB I-es focista

Gálán dí­jaz­ták a volt kis­pesti lé­gi­óst. Ősz­től már a PSG ellen játsz­hat.

Gálán dí­jaz­ták a volt kis­pesti lé­gi­óst. Ősz­től már a PSG és a többi sztár­csa­pat ellen játsz­hat.

Magyar fociedző nagy dilemmája: Neymar vagy a Bundesliga?

Magyar fociedző nagy dilemmája: Neymar vagy a Bundesliga?

Ki­vé­te­les hely­zetbe ke­rül­het Lőw.

Ki­vé­te­les hely­zetbe ke­rül­het Lőw Zsolt. A fi­a­tal szak­em­berre több szem­pont­ból is nehéz, mégis irigy­lésre méltó dön­tés vár.

Ütötték-vágták egymást, balhés volt a Vidi-Fradi

Ütötték-vágták egymást, balhés volt a Vidi-Fradi

Szom­ba­ton ját­szot­ták az arany­csa­tát.

Szom­ba­ton ját­szot­ták az arany­csa­tát a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 29. for­du­ló­já­ban.

Ezt az őrültséget! Mit tett megint a németek világsztárja?

Ezt az őrültséget! Mit tett megint a németek világsztárja?

Boris Be­c­ker még a leg­na­gyobb ra­jon­góit is meg­döb­ben­tette.

Boris Be­c­ker még a leg­na­gyobb ra­jon­góit is meg­döb­ben­tette.

Dárdai Pál okkal lesz dühös, cserben hagyta csapata

Dárdai Pál okkal lesz dühös, cserben hagyta csapata

Szom­ba­ton a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 33., utolsó előtti for­du­ló­ját ját­szot­ták.

Szom­ba­ton a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 33., utolsó előtti for­du­ló­ját ját­szot­ták.

Szavazz: a botrányos elődöntők után mi lesz a BL-fináléban?

Szavazz: a botrányos elődöntők után mi lesz a BL-fináléban?

Vár­juk a vé­le­mé­nye­ket!

So­ro­zat­ban har­mad­szor is nyer a Real Mad­rid? Vagy cso­da­tri­ó­já­val el­fog­lalja a trónt a Li­ver­pool? Vár­juk a vé­le­mé­nye­ket!

Döntő napok várnak a Ferencvárosra

Döntő napok várnak a Ferencvárosra

Hány­szor ün­ne­pel­nek, hány­szor szo­mor­kod­nak?

Hány­szor ün­ne­pel­nek, hány­szor szo­mor­kod­nak a zöld-fe­hé­rek? Más­fél hét alatt három csa­pat­sport­szak­osz­tá­lyuk baj­noki címét szur­kol­hat­ják ki a Fradi hívei.

Meccs nélkül hirdették ki a BL-győztes

Meccs nélkül hirdették ki a BL-győztest, máris eldőlt minden?

Mind­ezt több mint három hét­tel a fi­nálé előtt. Óri­ási le­lep­le­zés, vagy fel­tör­ték az UEFA ol­da­lát?

Mind­ezt több mint három hét­tel a so­ro­zat idei fi­ná­léja előtt. Óri­ási le­lep­le­zés, vagy fel­tör­ték az UEFA ol­da­lát?

Csoda történhet a BL-ben, íme a bizonyítékok

Csoda történhet a BL-ben, íme a bizonyítékok

Még hogy az első meccsek után már le­fu­tot­tak az elő­dön­tők vissza­vá­gói? De­hogy, na­gyon is ér­de­mes meg­le­pe­tést várni a hét­közi mér­kő­zé­se­ken.

Még hogy az első meccsek után már le­fu­tot­tak az elő­dön­tők vissza­vá­gói? De­hogy, na­gyon is ér­de­mes meg­le­pe­tést várni a hét­közi mér­kő­zé­se­ken.

Rossz hírt kapott Babos Tímea és Fucsovics Márton

Rossz hírt kapott Babos Tímea és Fucsovics Márton

Első számú női és férfi te­ni­sze­zőnk szá­mára nem kez­dő­dött jól a hét. Sze­ren­csére gyor­san ja­vít­hat­nak.

Első számú női és férfi te­ni­sze­zőnk szá­mára nem kez­dő­dött jól a hét. Sze­ren­csére gyor­san ja­vít­hat­nak.

Nagy a baj Hamiltonnal, kipakolt a régi vetélytárs

Nagy a baj Hamiltonnal, kipakolt a régi vetélytárs

Gö­dör­ben a Forma-1 vb-cím­vé­dője.

Gö­dör­ben a Forma-1 vb-cím­vé­dője. Na­gyon össze kell kap­nia magát a hét­végi ver­se­nyen, ha lé­pést akar tar­tani a Fer­ra­ri­val és Vet­tel­lel.

Csúnya kudarc fenyeget, ez vár a magyar válogatottra

Csúnya kudarc fenyeget, ez vár a magyar válogatottra

Győzni kell az utolsó két meccsen.

Három mér­kő­zést kö­ve­tően két ve­re­ség­gel és egy győ­ze­lem­mel áll a ma­gyar hoki-vá­lo­ga­tott a bu­da­pesti vb-n.

Csak semmi pánik, üzent a magyar sztárkapus

Csak semmi pánik, üzent a magyar sztárkapus

Ja­ví­tott a ma­gyar vá­lo­ga­tott.

A nyi­tó­napi ve­re­sé­get kö­ve­tően ja­ví­tott a ma­gyar vá­lo­ga­tott a di­ví­zió I/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Kiderült a magyar világsztár féltve őrzött titka

Kiderült a magyar világsztár féltve őrzött titka

Vé­let­le­nül ki­ko­tyogta a tör­tén­te­ket.

Vé­let­le­nül ki­ko­tyogta a tör­tén­te­ket. Ré­góta ez tar­totta láz­ban a téli olim­pia hő­seit, és per­sze a ra­jon­gó­kat. Bolt las­sabb volt, mint a fu­tó­ver­se­nye­ken, de...

Elfeledett NB I-es focista robbant be az európai topligába

Ilyen van? Elfeledett NB I-es focista robbant be az európai topligába

Ki em­lék­szik még rá? A ma­gyar baj­nok­ság­ban tűnt föl, ősz­től vi­lág­sztá­rok­kal fo­ciz­hat.

Ki em­lék­szik még rá? A ma­gyar baj­nok­ság­ban tűnt föl, ősz­től vi­lág­sztá­rok­kal fo­ciz­hat.

Fájó igazság, ez vezetett a magyar kudarchoz

Fájó igazság, ez vezetett a magyar kudarchoz

Ve­re­ség­gel kezd­tünk.

Ve­re­ség­gel kezdte a ma­gyar vá­lo­ga­tott a bu­da­pesti di­ví­zió I/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­got.

Jönnek az ország kedvencei, Budapest újra csodát vár

Jönnek az ország kedvencei, Budapest újra csodát vár

Ismét a fel­ju­tás a cél.

A ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott ismét a fel­ju­tá­sért száll harcba a va­sár­nap kez­dődő bu­da­pesti di­ví­zió I/A-s vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Hosszú Katinka ezen tuti, hogy kiborul, van még remény?

Hosszú Katinka ezen tuti, hogy kiborul, van még remény?

Napok óta erre várt az Ame­ri­ká­ban edző baj­noknő, el­sőre nagy po­font ka­pott ked­venc csa­pata.

Napok óta erre várt az Ame­ri­ká­ban edző baj­noknő, el­sőre nagy po­font ka­pott ked­venc csa­pata.

Nagy esélyt bukott el a Ferencváros

Nagy esélyt bukott el a Ferencváros

A lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros a har­ma­dik he­lyen álló Deb­re­cen ven­dége volt a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 26. for­du­ló­já­ban.

A lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros a har­ma­dik he­lyen álló Deb­re­cen ven­dége volt a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 26. for­du­ló­já­ban.

Szalai Ádám gólt vágott, Dárdai végre ünnepelt

Szalai Ádám gólt vágott, Dárdai végre ünnepelt

Sza­lai és Dár­dai is örül­he­tett.

Sza­lai Ádám és Dár­dai Pál is örül­he­tett a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 30. for­du­ló­já­ban.

Vettel lenyűgöző, ismét nagyot alakított

Vettel lenyűgöző, ismét nagyot alakított

Ismét ki­tett ma­gáért a német pi­lóta, meg­nyerte az idő­mé­rőt.

Ki­tett ma­gáért a német pi­lóta a Forma-1-es vi­lág­baj­nok­ság har­ma­dik fu­ta­má­nak idő­mé­rő­jén.

Parádés újpesti siker a fővárosi rangadón

Parádés újpesti siker a fővárosi rangadón

Az Új­pest nyerte a Vasas el­leni fő­vá­rosi rang­adót a lab­da­rúgó OTP Bank Liga szom­bati, 26. for­du­ló­já­ban. Né­gyet vág­tak a lila-fe­hé­rek.

Az Új­pest nyerte a Vasas el­leni fő­vá­rosi rang­adót a lab­da­rúgó OTP Bank Liga szom­bati, 26. for­du­ló­já­ban. Né­gyet vág­tak a lila-fe­hé­rek.

Eldőlt, sorsdöntő csata vár Fucsovics Marciékra

Eldőlt, sorsdöntő csata vár Fucsovics Marciékra

A ma­gyar férfi te­nisz-vá­lo­ga­tott sors­döntő mér­kő­zé­sen lép majd pá­lyára szep­tem­ber­ben Bu­da­pes­ten.

A ma­gyar férfi te­nisz-vá­lo­ga­tott sors­döntő mér­kő­zé­sen lép majd pá­lyára szep­tem­ber­ben Bu­da­pes­ten. Már az el­len­fél nem­ze­ti­sége sem titok.

Dárdai nem találja a szavakat, üres zsebbel utazik haza

Dárdai nem találja a szavakat, üres zsebbel utazik haza

Drá­mai meccsen ve­szí­tett a Bun­des­li­gá­ban a Her­tha Ber­lin.

Újabb magyar teniszcsoda, Stollár Fanny világklasszist vert

Újabb magyar teniszcsoda, Stollár Fanny világklasszist vert

Stol­lár Fanny foly­tatta pa­rá­dés sze­rep­lé­sét az ame­ri­kai ver­se­nyen.

Dzsudzsák és Nikolics elbújhat: már ő a legértékesebb magyar focista

Dzsudzsák és Nikolics elbújhat: már ő a legértékesebb magyar focista

Tá­ma­dó­in­kat együtt annyira tak­sál­ják, mint egy vá­lo­ga­tott tár­su­kat.

Ez aztán a meg­le­pe­tés! Tá­madó sztár­ja­in­kat együtt annyira tak­sál­ják, mint egy vá­lo­ga­tott­beli csa­pat­tár­su­kat.

A túlélésért küzdött a magyar úszósztár

Elárulta: a túlélésért küzdött a magyar úszósztár

Min­den­kit meg­le­pett az or­szá­gos baj­nok­sá­gon szár­nyaló Milák Kris­tóf. Simán verte Cseh Lacit és Ken­de­resi Ta­mást is, mégis ma­radt benne hi­ány­ér­zet.

Min­den­kit meg­le­pett az or­szá­gos baj­nok­sá­gon szár­nyaló Milák Kris­tóf. Simán verte Cseh Lacit és Ken­de­resi Ta­mást is, mégis ma­radt benne hi­ány­ér­zet.

Botrány, elnökjelöltet vert a sztárfocista

Botrány, elnökjelöltet vert a sztárfocista

Hi­he­tet­len a Li­ver­pool-csa­tár nép­sze­rű­sége a ha­zá­já­ban, de ér­vény­te­le­nek a rá le­adott vok­sok. Pedig mil­li­ó­nyi sza­va­za­tot ka­pott.

Hi­he­tet­len a Li­ver­pool-csa­tár nép­sze­rű­sége a ha­zá­já­ban, de ér­vény­te­le­nek a rá le­adott vok­sok. Pedig mil­li­ó­nyi sza­va­za­tot ka­pott.

Fura trükköt vetett be Dárdai a legfontosabb meccse előtt

Fura trükköt vetett be Dárdai a legfontosabb meccse előtt

Pszi­cho­ló­gus­nak sem lenne utolsó.

Pszi­cho­ló­gus­nak sem lenne utolsó a Her­tha ma­gyar edzője. Le­vette a ter­het a já­té­ko­sai vál­lá­ról.

Meglepő döntés az MLSZ-től, ezt nem gondolták volna a fradisták

Meglepő döntés az MLSZ-től, ezt nem gondolták volna a fradisták

Régi is­me­rős ér­ke­zik szom­ba­ton az NB I rang­adó­jára. Vajon ki fog örülni neki?

Sztárklubokba mehetnek a magyar focisták

Sztárklubokba mehetnek a magyar focisták

Ne es­sünk két­ségbe!

Ne es­sünk két­ségbe! Ők le­het­nek lab­da­rú­gá­sunk ki­ra­kat­em­be­rei a kö­zel­jö­vő­ben.

Tiszta vizet öntött a pohárba Nikolics, bejelentést tett a válogatottról

Tiszta vizet öntött a pohárba Nikolics, bejelentést tett a válogatottról

A ma­gyar nem­zeti csa­pat­tal kap­cso­la­tos ter­ve­i­ről val­lott a gól­erős csa­tár.

Sztáredzőkkel együtt díjazták hazájában a Honvéd sikerkovácsát

Sztáredzőkkel együtt díjazták hazájában a Honvéd sikerkovácsát

Mi­csoda név­sor: Al­legri, An­ce­lotti, Conte és... Marco Rossi mun­ká­ját végre az olasz fut­ball­ban is el­is­mer­ték.

Mi­csoda név­sor: Al­legri, An­ce­lotti, Conte és... Marco Rossi mun­ká­ját végre az ola­szok is el­is­mer­ték.

Tíz néző Dzsudzsákék meccsén? Itt a pontos válasz

Tíz néző Dzsudzsákék meccsén? Itt a pontos válasz

Úgy tűnik, nem kell ag­gódni Hajdú B. Ist­ván vész­jósló mon­data után.

Váratlan fordulat, Verrasztó Dávid szingliként élvezi az életet

Váratlan fordulat, Verrasztó Dávid szingliként élvezi az életet

Az úszó min­denre nyi­tott, a sport mel­lett sokat jár az éj­sza­kába szó­ra­kozni, is­mer­ke­dik és a saját ká­vé­zó­já­ban dol­go­zik.

Valóságos csoda történt a sportban, amíg aludtál

Valóságos csoda történt a sportban, amíg aludtál

Ilyenre se volt még példa idén! Meg­tör­tént a te­nisz­pá­lyán, amire addig szinte senki sem szá­mí­tott.

Ilyenre se volt még példa idén! Meg­tör­tént a te­nisz­pá­lyán, amire addig szinte senki sem szá­mí­tott. Bom­ba­meg­le­pe­tést ho­zott a döntő.

Doll büntet, ez vár a kiállított Fradi-focistára

Doll büntet, ez vár a kiállított Fradi-focistára

Joe Pa­int­silt pro­vo­kál­ták az első fél­idő­ben, edzője gyor­san le­zárta az ügyet. A csa­pat­ta­gok jól jár­nak.

Joe Pa­int­silt pro­vo­kál­ták az első fél­idő­ben, edzője gyor­san le­zárta az ügyet. A csa­pat­ta­gok jól jár­nak.

Visszatért Magyarországra Bernd Storck, találkozott Orbán Viktorral is

Visszatért Magyarországra Bernd Storck, találkozott Orbán Viktorral is

Nem fe­lej­tet­ték el a ta­valy me­nesz­tett ka­pi­tány­nak a vá­lo­ga­tott élén elért ered­mé­nyeit sem.

Borul minden a fociban? Zöld utat kapott a BL-t fenyegető Szuperliga

Borul minden a fociban? Zöld utat kapott a BL-t fenyegető Szuperliga

Meg­hívó csak a leg­gaz­da­gab­bak­nak! Gyors­kor­cso­lyá­zók­nak kö­szön­he­tően dől­het össze a nem­zet­közi kupák rend­szere.

Bajban a foci, unalomba fulladnak a legjobb bajnokságok is

Bajban a foci, unalomba fulladnak a legjobb bajnokságok

A Bayern már hús­vét­kor pi­hen­het, de gya­kor­la­ti­lag el­dőlt az angol, a fran­cia és a spa­nyol arany sorsa is.

Bot­tal ütik az ül­dö­zők a leg­gaz­da­gabb sztár­csa­pa­tok nyo­mát. A Bayern már hús­vét­kor pi­hen­het, de gya­kor­la­ti­lag el­dőlt az angol, a fran­cia és a spa­nyol arany sorsa is.

Böde Dániel remekelt, kiütéssel javított a Fradi

Böde Dániel remekelt, kiütéssel javított a Fradi

Nem adott esélyt el­len­fe­lé­nek az FTC.

Nem adott esélyt el­len­fe­lé­nek a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I 22. for­du­ló­já­ban.

Dárdaiék formán kívül, újabb fájó eredmény

Dárdaiék formán kívül, újabb fájó eredmény

Ismét két pon­tot bu­kott a Her­tha.

Ismét két pon­tot bu­kott a Her­tha a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban. Ez­út­tal a Fre­i­burg ra­bolt pon­tot a ber­lini ala­ku­lat­tól.

Ádáz csata jön, egymás ellen fordulnak a jóbarátok

Ádáz csata jön, egymás ellen fordulnak a jóbarátok

Ked­den újabb két csa­pat­tal bővül a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája ne­gyed­dön­tő­jé­nek me­ző­nye.

Ked­den újabb két csa­pat­tal bővül a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája ne­gyed­dön­tő­jé­nek me­ző­nye.

Súlyos kritika, ezzel büntették szurkolóik Gulácsiékat

Súlyos kritika, ezzel büntették szurkolóik Gulácsiékat

Jól tel­je­sí­tet­tek a ma­gyar fo­cis­ták az Eu­rópa-li­gá­ban, mind­két he­lyen van re­mény a to­vább­ju­tásra.

Jól tel­je­sí­tet­tek a ma­gyar fo­cis­ták az Eu­rópa-li­gá­ban, mind­két he­lyen van re­mény a to­vább­ju­tásra.

Nőnapi balhé, acsarkodnak a Forma-1 táborában

Nőnapi balhé, acsarkodnak a Forma-1 táborában

Vá­la­szolt a vá­dakra az au­tó­zás Kur­nyi­ko­vája. Tény­leg nem bír­ják erő­vel a gyen­géb­bik nem kép­vi­se­lői?

Köz­le­mény­ben vá­la­szolt a vá­dakra az au­tó­ver­seny­zés Kur­nyi­ko­vája. Tény­leg nem bír­ják erő­vel a gyen­géb­bik nem kép­vi­se­lői?

Ez övön aluli volt a FINA-tól: drágán megfizetett Hosszú Katinka

Ez övön aluli volt: drágán megfizetett Hosszú Katinka

Mély­re­pü­lés­ben az úszó­sztár. Há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok­nőn­ket le­kö­rözte a te­nisz­ben si­kert si­kerre hal­mozó Babos Tímea.

Súlyos balesete után üzent a motoros: Ott leszek Budapesten

Súlyos balesete után üzent a motoros: Ott leszek Budapesten

Tony Bou két hete szen­ve­dett csi­go­lya­sé­rü­lést, kér­dé­ses volt ma­gyar­or­szági fel­lé­pése.

Neymar nélkül, csodára készül a PSG a Real ellen

Neymar nélkül, csodára készül a PSG a Real ellen

Meg­le­pe­tés jöhet a BL-ben.

Ked­den két mér­kő­zést ját­sza­nak a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ban, és csak az egyik tar­to­gat igazi tétet.

Magyarok a rajton, Nikolics ismét lenyűgözné Amerikát

Magyarok a rajton, Nikolics ismét lenyűgözné Amerikát

Négy ma­gyar­ral raj­tol az MLS.

Négy ma­gyar já­té­kos lesz ér­de­kelt a szom­ba­ton kez­dődő észak-ame­ri­kai lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban (MLS).

Örömhír a Schumacher családban, kijárt már nekik

Örömhír a Schumacher családban, kijárt már nekik

Már a ne­gye­dik te­het­sé­ges ver­senyző bon­to­gatja a szár­nyait a fa­mí­li­á­ból.

Már a ne­gye­dik te­het­sé­ges au­tó­ver­senyző bon­to­gatja a szár­nyait a híres és si­ke­res fa­mí­li­á­ból.

Elárulta a titkát Lewis Hamilton, erre használja az internetet

Elárulta a titkát Lewis Hamilton, erre használja az internetet

Akár te is ver­se­nyez­hetsz a Forma-1 négy­sze­res vi­lág­baj­no­ká­val. Mit szólna a másik já­té­kos, ha tudná, kivel jött össze?

Előnyről bukott, összeomlott a Ferencváros

Előnyről bukott, összeomlott a Ferencváros

Vá­rat­lan ve­re­ség.

Vá­rat­lan ve­re­sé­get szen­ve­dett a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I 21. for­du­ló­já­ban.

Szenzációs magyar siker, történelmi aranyérem vb-n!

Szenzációs magyar siker, történelmi aranyérem vb-n!

Re­me­kelt a ma­gyar súly­lökő a bir­min­ghami fe­dett­pá­lyás at­lé­ti­kai vi­lág­baj­nok­ság má­so­dik ver­seny­nap­ján.

Re­me­kelt a ma­gyar súly­lökő a bir­min­ghami fe­dett­pá­lyás at­lé­ti­kai vi­lág­baj­nok­ság má­so­dik ver­seny­nap­ján.

Dzsudzsák magán kívül, extázisban ünnepelt

Dzsudzsák magán kívül, extázisban ünnepelt

Rég lát­tuk ennyire vadul ün­ne­pelni a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyát.

Rég lát­tuk ennyire vadul ün­ne­pelni a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyát.

Összetörte autóját a Forma-1-es sztár, a kerék is kiszakadt

Összetörte autóját a Forma-1-es sztár, a kerék is kiszakadt

Alon­só­nak nem volt jó napja.

Fer­nando Alon­só­nak nem volt jó napja a bar­ce­lo­nai tesz­te­lé­sen.

Óriási öröm érte Csányi Sándort

Óriási öröm érte Csányi Sándort

Ko­moly po­zí­ci­ó­hoz ju­tott a Ma­gyar Lab­da­rúgó-szö­vet­ség el­nöke.

Ko­moly po­zí­ci­ó­hoz ju­tott a Ma­gyar Lab­da­rúgó-szö­vet­ség el­nöke. Ez jó lehet az egész ma­gyar fo­ci­nak.

Gyógyír a válságra, újra győzött Hosszú Katinka

Gyógyír a válságra, újra győzött Hosszú Katinka

Mi­che­lisz a férfi spor­to­lók leg­jobbja. Fo­cista nem ke­rült az él­bolyba. A Liu test­vé­rek még az olim­piai arany nél­kül is sokat érnek.

Mi­che­lisz Nor­bert a tú­ra­autó vi­lág­baj­nok­ság ezüst­ér­mese a férfi spor­to­lók leg­jobbja az egyik ran­gos szak­lap ma­gyar­or­szági ki­adása sze­rint. A friss összeg­zés­ben fo­cista nem ke­rült az él­bolyba. A Liu test­vé­rek pedig még az olim­piai arany nél­kül is sokat érnek, nem­hogy azzal!

Dárdai Pál komoly gondban, csak az orvosok segíthetnek

Dárdai Pál komoly gondban, csak az orvosok segíthetnek

Nyolc alap­em­bere nél­kül ké­szül a Her­tha a hét­végi slá­ger­meccsre. Lehet, hogy el­jött Dár­dai Palkó ideje?

Magyar sikereknek örülhettünk a téli olimpián

Magyar sikereknek örülhettünk a téli olimpián

Öt ma­gyar volt ér­de­kelt ked­den.

Öt ma­gyar volt ér­de­kelt ked­den a rö­vid­pá­lyás gyors­kor­cso­lyá­zók ver­se­nyé­ben a pjong­csangi téli olim­pián.

Hosszú Katinka rég várt sikere, de vajon mit ér el vele?

Hosszú Katinka rég várt sikere, de vajon mit ér el vele?

Az úszónő meg­nyert egy nagy csa­tát. Kér­dés, mennyi­ben tudja ezt ki­hasz­nálni a jö­vő­ben?

Az úszónő meg­nyert egy nagy csa­tát. Kér­dés, mennyi­ben tudja ezt ki­hasz­nálni a jö­vő­ben?