SPORT

KIAJOBB

Szupercsapat épül Magyarországon, világsztárt honosítottak

Szupercsapat épül Magyarországon, világsztárt honosítottak

Le­tette az ál­lam­pol­gár­sági esküt az egyéni olim­piai ezüst­ér­mes.

Le­tette az ál­lam­pol­gár­sági esküt az egyéni olim­piai ezüst­ér­mes. Jö­vőre már ma­gyar­ként ver­se­nyez­het.

Szenzációs sikerek, Késely és Milák lenyűgözi a világot

Szenzációs sikerek, Késely és Milák lenyűgözi a világot

Pa­rá­dés tel­je­sít­mé­nyek.

Pa­rá­dés tel­je­sít­ményt nyúj­ta­nak a ma­gyar spor­to­lók a nyári ifjú­sági olim­pián, Bu­e­nos Ai­res­ben.

Lenyomják a világot, szenzációs magyar sikerek az ifi olimpián

Lenyomják a világot, szenzációs magyar sikerek az ifi olimpián

Szom­ba­ton is hal­moz­ták az ér­me­ket a ma­gyar ver­seny­zők a nyári ifjú­sági olim­pián, Bu­e­nos Ai­res­ben.

Szom­ba­ton is hal­moz­ták az ér­me­ket a ma­gyar ver­seny­zők a nyári ifjú­sági olim­pián, Bu­e­nos Ai­res­ben.

Micsoda öröm, ünnepelhet a Schumacher-család

Micsoda öröm, ünnepelhet a Schumacher-család

Mick Schu­m­a­cher pa­rá­dés tel­je­sít­ményt nyúj­tott ebben az évben a Forma-3-ban.

Mick Schu­m­a­cher pa­rá­dés tel­je­sít­ményt nyúj­tott ebben az évben a Forma-3-ban.

Nem ezt érdemeltük, óriásit küzdött a magyar válogatott

Nem ezt érdemeltük, óriásit küzdött a magyar válogatott

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Gö­rög­or­szág­ban lé­pett fel Nem­ze­tek Li­gája-meccsen.

Újabb magyar aranyérem, remekelnek a fiatalok

Újabb magyar aranyérem, remekelnek a fiatalok

Pazar tel­je­sít­ményt nyúj­ta­nak a ma­gyar spor­to­lók az Ar­gen­tí­ná­ban zajló ifjú­sági olim­pián.

Briatore elárult egy különös titkot Schumacherről

Briatore elárult egy különös titkot Schumacherről

Me­sélt a Forma-1 egyik leg­szí­ne­sebb egyé­ni­sége. Ennyin múlt a le­genda pá­rat­lan pá­lya­fu­tása?

Me­sélt a Forma-1 egyik leg­szí­ne­sebb egyé­ni­sége. Ennyin múlt a le­genda pá­rat­la­nul si­ke­res pá­lya­fu­tása?

Ezért választotta a magyar válogatottat a Bundesliga-sztár

Ezért választotta a magyar válogatottat a Bundesliga-sztár

Orban a ma­gyar csa­pat­ban foly­tatja.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott pén­te­ken Gö­rög­or­szág ellen foly­tatja a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Hosszú Katinka elárulta, mi hiányzott neki korábban

Hosszú Katinka elárulta, mi hiányzott neki korábban

Alig várta az új edző­jé­vel meg­kez­dett, kő­ke­mény munka foly­ta­tá­sát. Nyerő pá­rost al­kot­nak Pet­rov Ár­pád­dal.

Csodát tettek a magyar sportolók Argentínában, amíg te aludtál

Csodát tettek a magyar sportolók Argentínában, amíg te aludtál

Meg­ál­lít­ha­tat­la­nok a ma­gyar spor­to­lók a Bu­e­nos Aires-i ifjú­sági olim­pián.

Dü­bö­rög az után­pót­lás, foly­ta­tó­dott az érem­eső! Meg­ál­lít­ha­tat­la­nok a ma­gyar spor­to­lók a Bu­e­nos Aires-i ifjú­sági olim­pián.

Fantasztikus magyar sikerek születtek, amíg aludtál

Fantasztikus magyar sikerek születtek, amíg aludtál

Úgy tűnik, szép jövő előtt áll a ma­gyar sport, fi­a­tal­ja­ink Ar­gen­tí­ná­ban verik a vi­lá­got.

Úgy tűnik, szép jövő előtt áll a ma­gyar sport, fi­a­tal­ja­ink Ar­gen­tí­ná­ban verik a vi­lá­got.

Dárdai Pál a legnagyobbak közé emelkedett

Dárdai Pál a legnagyobbak közé emelkedett

Óri­á­sit nőtt Dár­dai Pál ázsi­ója.

Óri­á­sit nőtt Dár­dai Pál ázsi­ója Né­met­or­szág­ban. A Her­tha BSC fut­ball­tré­ne­rét immár a sztár­edzők közé so­rol­ják a Bun­des­li­gá­ban.

Különleges meglepetésre készül Cseh Laci: ez a terve az úszás után

Különleges meglepetésre készül Cseh Laci: ez a terve az úszás után

Régi nagy ri­vá­li­sá­val, egy­ben ba­rát­já­val ver­se­nyez a bu­da­pesti vi­lág­ku­pán, de csak utána jön a java!

Hoppá, lemondott világsztárjáról a magyar csapat

Hoppá, lemondott világsztárjáról a magyar csapat

Sz­lo­vé­ni­ába adta köl­csön a Veszp­rém az olim­piai baj­nok spor­to­lót. A fran­cia át­lö­vőt egy­szer majd vissza­vár­ják.

Sz­lo­vé­ni­ába adta köl­csön a Veszp­rém az olim­piai baj­nok spor­to­lót. A fran­cia át­lö­vőt egy­szer majd vissza­vár­ják.

Szenzációs a magyar csatár, ismét neki tapsoltak

Szenzációs a magyar csatár, ismét neki tapsoltak

Ni­ko­lics Ne­manja ki­ma­gasló for­má­ban fut­bal­lo­zik. Ismét ő a Chi­cago Fire leg­ered­mé­nye­sebb já­té­kosa.

Ni­ko­lics Ne­manja ki­ma­gasló for­má­ban fut­bal­lo­zik. Ismét ő a Chi­cago Fire leg­ered­mé­nye­sebb já­té­kosa.

Lángolt a lelátó, pokoli volt a Fradi-Újpest rangadó

Lángolt a lelátó, pokoli volt a Fradi-Újpest rangadó

Fer­ge­te­ges han­gu­lat­ban ját­szot­ták szom­ba­ton a Fe­renc­vá­ros-Új­pest fo­ci­meccset.

Fer­ge­te­ges han­gu­lat­ban ját­szot­ták szom­ba­ton a Fe­renc­vá­ros-Új­pest fo­ci­meccset.

Gulácsi túljárt Szalai eszén a magyar rangadón

Gulácsi túljárt Szalai eszén a magyar rangadón

A Lip­cse le­győzte a Hoffen­hei­met.

Két ma­gyar já­té­kos ke­rült szembe egy­más­sal a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 6. for­du­ló­já­nak meccsén.

Erre ki számított? Meglepetés a Forma-1-es időmérőn

Erre ki számított? Meglepetés a Forma-1-es időmérőn

Bot­tas indul az élről.

Nem olyan ered­mény szü­le­tett a Forma-1-es Orosz Nagy­díj idő­mé­rő­jén, amire a leg­töb­ben szá­mí­tot­tak.

Mourinhónak befellegzett? Erre a kudarcra már nincs magyarázat

Mourinhónak befellegzett? Erre a kudarcra már nincs magyarázat

Óri­ási meg­le­pe­tés­sel kez­dő­dött az angol lab­da­rúgó-baj­nok­ság he­te­dik for­du­lója.

Magyar esélyest ajánlunk a FIFA rangos díjára

Magyar esélyest ajánlunk a FIFA rangos díjára

Jö­vőre jöhet végre az át­tö­rés?

Tíz év alatt egy ma­gyar gólra sem le­he­tett sza­vazni a Pus­kás-díj je­lölt­jei kö­zött. Jö­vőre jöhet végre az át­tö­rés?

Hosszú Katinka elárulta, régóta csak erre vár

Hosszú Katinka elárulta, régóta csak erre vár

Remek ered­mé­nyek­kel kez­dett a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszó­klasszis Eind­ho­ven­ben.

Remek ered­mé­nyek­kel kez­dett a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszó­klasszis Eind­ho­ven­ben.

Döbbenetes, Dárdai Pál életre szóló sikert aratott

Döbbenetes, Dárdai Pál életre szóló sikert aratott

Óri­ási meg­le­pe­tést oko­zott a Her­tha.

Óri­ási meg­le­pe­tést oko­zott a Her­tha a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 6. for­du­ló­já­nak pén­teki nyi­tó­mér­kő­zé­sén.

Ököllel eshetnek egymásnak titkos helyen a magyar huligánok

Ököllel eshetnek egymásnak titkos helyen a magyar huligánok

Tit­kos bal­héra ké­szül a Fe­renc­vá­ros és az Új­pest egy-egy ult­ra­cso­portja.

Kijózanító pofon: kipakolt egy bennfenntes Hosszú Katinkáról

Kijózanító pofon: kipakolt egy bennfenntes Hosszú Katinkáról

Újra dől­nek az ara­nyak, csak­hogy ez csa­lóka...

Újra dől­nek az ara­nyak, csak­hogy... Egye­lőre csa­lóka a kép, de van re­mény az igazi fel­tá­ma­dásra.

Babos Timi szomorúan bevallotta, sosem tett még ilyet

Babos Timi szomorúan bevallotta, sosem tett még ilyet

A leg­jobb ma­gyar te­ni­szező túl­haj­totta magát, vá­rat­la­nul re­a­gált rá.

A leg­jobb ma­gyar te­ni­szező túl­haj­totta magát, vá­rat­la­nul re­a­gált rá.

Komoly gondban a Vidi EL-riválisa, aggódik az edző

Komoly gondban a Vidi EL-riválisa, aggódik az edző

A Vidi a Chel­sea ott­ho­ná­ban lép fel.

A Mol Vidi FC a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga kö­vet­kező kö­ré­ben a Chel­sea ott­ho­ná­ban lép fel.

Mi ez, átok? Ezrek szomorkodnak a Budapesten történtek miatt

Mi ez, átok? Ezrek szomorkodnak a Budapesten történtek miatt

Semmi sem jött össze a Vi­di­nek a mumus BATE Bo­ri­szov ellen. Csú­nya ve­re­ség. Pedig ennél csak ne­he­zebb lesz.

Remekel a csapat, de erre biztosan nem lesz büszke Dárdai Pál

Remekel a csapat, de erre biztosan nem lesz büszke Dárdai Pál

Több szem­pont­ból is tör­té­nelmi a Her­tha Ber­lin fo­ci­csa­pa­tá­nak sze­zon­kez­dete.

Több szem­pont­ból is tör­té­nelmi a Her­tha Ber­lin fo­ci­csa­pa­tá­nak sze­zon­kez­dete.

Fucsovics Marci örömhírt osztott meg a Facebookon

Fucsovics Marci örömhírt osztott meg a Facebookon

El­árulta, mi a leg­jobb szá­mára. Ez fon­to­sabb, mint a szö­vet­ség­gel foly­ta­tott haj­cihő.

Si­ke­res te­ni­sze­zőnk el­árulta, mi a leg­jobb szá­mára. Ez fon­to­sabb, mint a szö­vet­ség­gel foly­ta­tott haj­cihő.

Megerősítették a hírt: sokkoló bejelentést tett az NB I sztárja

Megerősítették a hírt: sokkoló bejelentést tett az NB I sztárja

Nem kacsa, tény­leg így dön­tött.

Nem kacsa, tény­leg így dön­tött. Újabb mély­ütés, lelép az Eu­rópa-li­gára ké­szülő baj­nok­csa­pat leg­ne­ve­sebb já­té­kosa.

Dzsudzsák gyanúsan népszerű lett Ázsiában

Dzsudzsák gyanúsan népszerű lett Ázsiában

Itt va­lami nem stim­mel. 13-szor több in­do­néz szur­ko­lója van, mint ma­gyar.

Itt va­lami na­gyon nem stim­mel. 13-szor több in­do­néz szur­ko­lója van, mint ma­gyar. Ba­lázs az Ins­tag­ra­mon messze le­kö­rözi Hosszú Ka­tin­kát.

Szalai Ádám a BL-ben: most vagy soha?

Szalai Ádám a Bajnokok Ligájában: most vagy soha?

Arra ké­szül, ami eddig még nem jött össze neki. Vá­lo­ga­tott csa­tá­runk gólra éhe­sen tér vissza a leg­elő­ke­lőbb ku­pa­so­ro­zatba.

Arra ké­szül, ami eddig még nem jött össze neki. Vá­lo­ga­tott csa­tá­runk gólra éhe­sen tér vissza a leg­elő­ke­lőbb ku­pa­so­ro­zatba.

Kínos magyarázkodásra kényszerült a magyar szövetségi kapitány

Kínos magyarázkodásra kényszerült a magyar szövetségi kapitány

Märcz Tamás csa­pata rosszul kezdte a né­met­or­szági Vi­lág­ku­pát.

A foly­ta­tás csak ne­he­zebb lesz pó­ló­sa­ink­nak. Märcz Tamás csa­pata rosszul kezdte a né­met­or­szági Vi­lág­ku­pát.

Meztelenül gyönyörködött a testében Cristiano Ronaldo a tükörnél

Meztelenül gyönyörködött a testében Cristiano Ronaldo a tükörnél

Fény de­rült az öl­töző tit­kára. Messi em­le­ge­té­sé­vel húz­ták az agyát.

Fény de­rült az öl­töző tit­kára. Messi em­le­ge­té­sé­vel húz­ták a csa­pat­tár­sai a nyalka por­tu­gál agyát.

Őszinte szavak, Rossi ezt üzente a szurkolóknak

Őszinte szavak, Rossi ezt üzente a szurkolóknak

Első győ­zel­mét aratta a vá­lo­ga­tott.

Első győ­zel­mét aratta 2018-ban a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Itt az év első győzelme, sztárok ellen javított a válogatott

Itt az év első győzelme, sztárok ellen javított a válogatott

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott zárt kapuk mö­gött fo­gadta Gö­rög­or­szá­got a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Hosszú Katinka csupa mosoly, halmozza az érmeket

Hosszú Katinka csupa mosoly, halmozza az érmeket

Hosszú Ka­tinka re­me­kel.

Hosszú Ka­tinka a pén­teki si­ke­rek után szom­ba­ton is foly­tatta az érem­hal­mo­zást.

Sokan biztatják Hosszú Katinkát, ezért van rá szüksége

Sokan biztatják Hosszú Katinkát, ezért van rá szüksége

Három érem­mel nyi­tott.

Hosszú Ka­tinka három érem­mel nyi­tott az úszók idei vi­lág­kupa-so­ro­za­tá­nak nyi­tó­ál­lo­má­sán.

Máris nagy gondban a magyar válogatott

Máris nagy gondban a magyar válogatott

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Finn­or­szág­ban kezdte meg a Nem­ze­tek Li­gá­ját. Egy­gó­los ve­re­ség lett a ta­lál­kozó vége.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Finn­or­szág­ban kezdte meg a Nem­ze­tek Li­gá­ját. Egy­gó­los ve­re­ség lett a ta­lál­kozó vége.

Óriási elismerés, Dárdai Pál büszke lehet a fiára

Óriási elismerés, Dárdai Pál büszke lehet a fiára

Újabb fon­tos lépés a kar­ri­er­jé­ben.

Dár­dai Palkó pén­te­ken újabb fon­tos lé­pést tett meg a kar­ri­er­jé­ben.

Őrületes összeg, Babos Timi ennyiért játszik a döntőben

Őrületes összeg, Babos Timi ennyiért játszik a döntőben

Már az első hely a tét.

Már az első hely a tét a ma­gyar te­ni­szező szá­mára a New York-i US Ope­nen.

Váratlan fordulat, Dzsudzsák Balázs tízmilliókról mond le

Váratlan fordulat, Dzsudzsák Balázs tízmilliókról mond le

Úgy tűnik, az Eu­rópa-liga fő­tábla miatt mégis a Vidi lehet a kö­zép­pá­lyás.

Úgy tűnik, az Eu­rópa-liga fő­tábla miatt mégis a Vidi lehet a kö­zép­pá­lyás.

Erre ki számított? Bődületes meglepetés az NB I-ben

Erre ki számított? Bődületes meglepetés az NB I-ben

A se­reg­hajtó Kis­várda szen­zá­ciót oko­zott a lab­da­rúgó NB I-ben. Az MTK ott­ho­ná­ban győ­zött.

A se­reg­hajtó Kis­várda szen­zá­ciót oko­zott a lab­da­rúgó NB I-ben. Az MTK ott­ho­ná­ban győ­zött.

Nem hiszed? Ezért jut tovább a Vidi a BL-ben!

Nem hiszed? Ezért jut tovább a Vidi a BL-ben!

Nehéz, de nem re­mény­te­len hely­zet­ben uta­zik a Vidi At­hénba.

Nehéz, de nem re­mény­te­len hely­zet­ből vág neki a Mol Vidi FC a keddi, AEK Athén el­leni lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája-vissza­vá­gó­nak.

Kozák Danuta szenzációs, ezzel zárta a vb-t

Kozák Danuta szenzációs, ezzel zárta a vb-t

Mind­há­rom szá­má­ban győ­zött.

Az öt­szö­rös olim­piai baj­nok ka­ja­kozó klasszis mind­há­rom szá­má­ban arany­ér­met nyert a vb-n.

Javított a Vidi, jöhet az őszi csoportkör

Javított a Vidi, jöhet az őszi csoportkör

A Vidi FC az AEK Athén ott­ho­ná­ban ját­szott a Baj­no­kok Li­gája-se­lej­tező vissza­vá­gó­ján. A ma­gyar csa­pat 1-1-re vég­zett.

A Vidi FC az AEK Athén ott­ho­ná­ban ját­szott a Baj­no­kok Li­gája-se­lej­tező vissza­vá­gó­ján. A ma­gyar csa­pat 1-1-re vég­zett.

Drámai végjáték, ezt élte át az új Fradi-edző

Drámai végjáték, ezt élte át az új Fradi-edző

Be­mu­tat­ko­zott a ma­gyar lab­da­rúgó NB I-ben a Fe­renc­vá­ros új tré­nere, Szer­hij Reb­rov, aki Tho­mas Dollt vál­totta a kis­pa­don.

Be­mu­tat­ko­zott a ma­gyar lab­da­rúgó NB I-ben a Fe­renc­vá­ros új tré­nere, Szer­hij Reb­rov, aki Tho­mas Dollt vál­totta a kis­pa­don.

Parádés eredmények, Kozák Danuta lenyomta a világot

Parádés eredmények, Kozák Danuta lenyomta a világot

Kozák Dan­uta re­me­kelt.

Kozák Dan­uta re­me­kelt Por­tu­gá­li­á­ban, immár 12 vi­lág­baj­noki el­ső­ség­nél tart.

Szalai Ádám hülyét csinált a Bayern világsztárjaiból

Szalai Ádám hülyét csinált a Bayern világsztárjaiból

Remek tel­je­sít­ményt nyúj­tott.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára remek tel­je­sít­ményt nyúj­tott a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság első kö­ré­ben.

Ronaldo apró csalódást okozott a hazai bemutatón

Ronaldo apró csalódást okozott a hazai bemutatón

Hazai pá­lyán is be­mu­tat­ko­zott a por­tu­gál Cris­ti­ano Ro­naldo a Ju­ven­tus kö­zön­sé­gé­nek.

Hazai pá­lyán is be­mu­tat­ko­zott a por­tu­gál Cris­ti­ano Ro­naldo a Ju­ven­tus kö­zön­sé­gé­nek.

Rajtol a Hertha, fia okozhat fejtörést Dárdai Pálnak

Rajtol a Hertha, fia okozhat fejtörést Dárdai Pálnak

Dár­dai Pál ko­mo­lyabb sze­re­pet szán­hat fi­á­nak a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság új idé­nyé­ben.

Dár­dai Pál ko­mo­lyabb sze­re­pet szán­hat fi­á­nak a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság új idé­nyé­ben.

Szédületes magyar siker, ámul az egész világ

Szédületes magyar siker, ámul az egész világ

Hi­he­tet­len szá­mo­kat pro­du­kált si­ker­sport­águnk a vi­lág­baj­nok­sá­go­kon. És ez még csak a kez­det!

Hi­he­tet­len szá­mo­kat pro­du­kált si­ker­sport­águnk a vi­lág­baj­nok­sá­go­kon. És jog­gal bíz­ha­tunk benne, hogy ez még csak a kez­det volt!

Olasz bíró végzett a Vidivel, de még nincs vége

Olasz bíró végzett a Vidivel, de még nincs vége

Huszti Sza­bolcs ki­ál­lí­tása egy­előre sors­dön­tő­nek bi­zo­nyult. At­hén­ban csoda kell a BL-fő­táb­lá­hoz.

Őket imádja ősszel az ország! Felismered a focistákat?

Őket imádja ősszel az ország! Felismered a focistákat?

Ideje meg­nézni, kik érték el a nagy bra­vúrt a Vidi szí­ne­i­ben! Elé­red a ma­xi­má­lis pont­szá­mot?

Ez igen, igazi világsztár sétál Cegléd utcáin

Igazi világsztár sétál Cegléd utcáin

A spa­nyo­lok vi­lág­sztárja Ceg­lé­den de­di­kál.

A spa­nyo­lok vi­lág­sztárja Ceg­lé­den de­di­kál. Au­gusz­tus 19-ig tart a 39. Tour de Hong­rie. A le­gen­dás Con­ta­dor csa­pata is részt vesz a ma­gyar­or­szági ke­rék­pá­ros-ver­se­nyen.

Durva, mit művelt Hosszú Katinka a színfalak mögött: elárulta a szemtanú

Durva, mit művelt Hosszú Katinka a színfalak mögött: elárulta a szemtanú

Már a be­me­le­gí­tés­nél eldől min­den. Ezért nincs esé­lyük úszó­sztá­runk­kal szem­ben az el­len­fe­le­i­nek.

Szörnyű tortúrán esett át a magyar sztár Amerikában

Szörnyű tortúrán esett át a magyar sztár Amerikában

Ün­nep­lés he­lyett csupa kel­le­met­len­ség várt Fu­cso­vics Mar­cira a nagy si­kere után.

Ün­nep­lés he­lyett csupa kel­le­met­len­ség várt Fu­cso­vics Mar­cira a nagy si­kere után. Fon­tos volt a pi­si­lés és a jeges fürdő.

Felkészül Dzsudzsák? Hajmeresztő bejelentést tett a Vidi a siker után

Felkészül Dzsudzsák? Hajmeresztő bejelentést tett a Vidi a siker után

Most aztán iga­zán nagy dur­ra­ná­sok vár­ha­tóak a szé­kes­fe­hér­vári csa­pat­nál. Sz­tá­rok so­rá­val erő­sít a baj­nok?

Rossz hír: kizárták a magyarokat az Európa-bajnokságról

Rossz hír: kizárták a magyarokat az Európa-bajnokságról

Sö­me­nek Onon Kata le­vágta a pá­lyát.

Az első két vál­tás után még a má­so­dik he­lyen állt a ma­gyar csa­pat, de aztán Sö­me­nek Onon Kata le­vágta a pá­lyát, ezért ki­zár­ták a ma­gyar vál­tót.

Robbanás a BL-meccsen, mindenki megriadt a pályán

Robbanás a BL-meccsen, mindenki megriadt a pályán

A skót Cel­tic szer­dán este a görög AEK At­hént fo­gadta a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája se­lej­te­ző­jé­ben.

A skót Cel­tic szer­dán este a görög AEK At­hént fo­gadta a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája se­lej­te­ző­jé­ben.

Lehetetlen feladat? Rossz hír a Vidinek a BL-meccs előtt

Lehetetlen feladat? Rossz hír a Vidinek a BL-meccs előtt

Rend­kí­vül nehéz fel­adat vár a Vidi FC-re ked­den este Mal­mő­ben a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Rend­kí­vül nehéz fel­adat vár a Vidi FC-re ked­den este Mal­mő­ben a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Éremért utazik a leggyorsabb magyar állatorvos az Eb-re

Éremért utazik a leggyorsabb magyar állatorvos az Eb-re

Baji Ba­lázs esé­lyes Ber­lin­ben.

Baji Ba­lázs újabb érem­mel bő­ví­tené a kol­lek­ci­ó­ját a ma kez­dődő ber­lini at­lé­ti­kai Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Nagy siker, Lőw Zsolt Neymarékkal ünnepelt

Nagy siker, Lőw Zsolt Neymarékkal ünnepelt

Első tró­fe­á­ját nyerte a ma­gyar edző.

Első tró­fe­á­ját nyerte a ma­gyar edző a Paris Saint-Ger­ma­in­nel.

Hosszú Katinka csalódott, jóval többet vár magától

Hosszú Katinka csalódott, jóval többet vár magától

Hosszú Ka­tinka 100 méter háton volt ér­de­kelt hét­főn a Glas­gow-ban zajló mul­tis­port Eu­rópa-baj­nok­ság úszó­ver­se­nyén.

Hosszú Ka­tinka 100 méter háton volt ér­de­kelt hét­főn a Glas­gow-ban zajló mul­tis­port Eu­rópa-baj­nok­ság úszó­ver­se­nyén.

Elképesztő a Ferencváros, folytatódott a nagy sorozat

Elképesztő a Ferencváros, folytatódott a nagy sorozat

Újabb győ­zel­met ara­tott a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I-ben.

Újabb győ­zel­met ara­tott a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I-ben.

Csúcsdöntés! Megvan az első magyar érem az úszó-Eb-n

Csúcsdöntés! Megvan az első magyar érem az úszó-Eb-n

Óri­ási ered­ményt ért el Ké­sely Ajna.

Óri­ási ered­ményt ért el Ké­sely Ajna gyors­úszás­ban a Glas­gow-ban zajló mul­tis­port Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Botrányok, betegségek után: gyógyír az Eb úszóinknak

Botrányok, betegségek után: gyógyír az Eb úszóinknak

Hosszú Ka­tinka és több társa is zak­la­tott idő­szak után ver­se­nyez. Most az ér­mek­nél is na­gyobb a tét.

Hosszú Katinka bemutatkozott, így élte meg az eredményt

Hosszú Katinka bemutatkozott, így élte meg az eredményt

Hosszú Ka­tinka elő­ször csob­bant vízbe a glas­gow-i úszó Eb-n.

Hosszú Ka­tinka elő­ször csob­bant vízbe a glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Amire senki sem számított: Hosszú Katinka óriási győzelmet aratott

Amire senki sem számított: Hosszú Katinka óriási győzelmet aratott

Meg­le­pe­tést oko­zott úszó­nőnk a For­bes-lis­tán.

Meg­le­pe­tés szü­le­tett a For­bes-lis­tán. Úszó­nőnk új sze­rep­lő­ként le­kö­rö­zött min­den sztárt és hí­res­sé­get.

Nehéz helyzetbe került Babos Timi: barátnője fordult ellene

Nehéz helyzetbe került Babos Timi: barátnője fordult ellene

Pá­ros­part­nere ala­po­san rá­ijesz­tett a ma­gyar te­nisz­sztárra.

Pá­ros­part­nere ala­po­san rá­ijesz­tett a ma­gyar te­nisz­sztárra. Ki­de­rült, me­lyi­kük a jobb.

Szédítő fizetés, ennyit keres Lőw Zsolt kollégája a PSG kispadján

Szédítő fizetés, ennyit keres Lőw Zsolt kollégája a PSG-nél

Tho­mas Tu­chel elő­dei még töb­bet sza­kí­tot­tak Pá­rizs­ban, de a német is meg­szedi magát a ka­ta­ri­a­kon.

Hamilton az égiekben bízik: ezért imádkozik a Hungaroringen

Hamilton az égiekben bízik: ezért imádkozik a Hungaroringen

Újra Mo­gyo­ró­don szá­guld a cir­kusz!

Újra Mo­gyo­ró­don szá­guld a cir­kusz! Min­dent fel­for­gat­hat a sze­szé­lyes­nek ígér­kező mo­gyo­ródi idő­já­rás.

Csodára készül Hosszú Katinka az Európa-bajnokságon

Csodára készül Hosszú Katinka az Európa-bajnokságon

Min­dent bele, Iron Lady!

Min­dent bele, Iron Lady! Az év eleji ki­ha­gyás után kifi­ze­tő­dik az utóbbi hó­na­pok ke­mény edzés­mun­kája?

Magyar focisiker, meglepetés a BL-selejtezőben

Magyar focisiker, meglepetés a BL-selejtezőben

Össze­gyűrte a Vidi a pa­pír­for­mát.

Össze­gyűrte a Vidi a pa­pír­for­mát. Ma­radt esély a fe­hér­vári fel­csúti egy még na­gyobb bra­vúrra.

Újabb kudarc, erre nem lehetnek büszkék a pólósok

Újabb kudarc, erre nem lehetnek büszkék a pólósok

A ne­gyed­döntő ku­darca után a hely­osz­tón sem tu­dott ja­ví­tani a ma­gyar férfi-vá­lo­ga­tott.

A ne­gyed­döntő ku­darca után a hely­osz­tón sem tu­dott ja­ví­tani a ma­gyar férfi-vá­lo­ga­tott a bar­ce­lo­nai ví­zi­labda Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Újpesti legendát faggattak a sevillaiak az EL-meccs előtt

Újpesti legendát faggattak a sevillaiak az EL-meccs előtt

Se­vil­lá­ban lép fel az Új­pest.

Olyan vá­ros­ban lép fel az Új­pest lab­da­rúgó-csa­pata az Eu­rópa-li­gá­ban, ahol a mai napig köz­tisz­te­let­nek ör­vend egy ma­gyar edző.

Dárdai ötletén ámul a német foci: zseniális húzás vagy végzetes hiba?

Dárdai ötletén ámul a német foci: zseniális húzás vagy végzetes hiba?

Rend­ha­gyó meg­ol­dás­sal hívta fel ma­gára a fi­gyel­met a Her­tha ma­gyar edzője. Sokan hü­le­dez­nek, de a szak­em­ber he­lyesli.

Drámai végjáték a póló-Eb-n, óriásit küzdöttek a magyar lányok

Drámai végjáték a póló-Eb-n, óriásit küzdöttek a magyar lányok

A ma­gyar női póló-vá­lo­ga­tott a leg­jobb négy kö­zött Hol­lan­di­á­val ta­lál­ko­zott.

A ma­gyar női póló-vá­lo­ga­tott a leg­jobb négy kö­zött Hol­lan­di­á­val ta­lál­ko­zott az Eb-n.

Kiderült, hihetetlen áldozatot hozott Babos Timi családja

Kiderült, hihetetlen áldozatot hozott Babos Timi családja

Nem adták in­gyen a vi­lág­el­ső­sé­get. Nagy árat fi­zet­tek, de most ki­de­rült, hogy meg­érte. Ka­ma­tos­tul meg­té­rül a sok be­fek­te­tett pénz és ener­gia.

Nem adták in­gyen a vi­lág­el­ső­sé­get. Nagy árat fi­zet­tek, de most ki­de­rült, hogy meg­érte. Ka­ma­tos­tul meg­té­rül a sok be­fek­te­tett pénz és ener­gia.

Dzsudzsák Balázs ismét a Fradi-pályán tűnt fel

Dzsudzsák Balázs ismét a Fradi-pályán tűnt fel

Öt­gó­los mér­kő­zé­sen ja­ví­tott a Fradi.

Öt­gó­los mér­kő­zé­sen ja­ví­tott a Fe­renc­vá­ros lab­da­rúgó-csa­pata az Eu­rópa-liga búcsú után.

Vettel megbánta tettét, felrobban a dühtől

Vettel megbánta tettét, felrobban a dühtől

Túl nagy koc­ká­za­tot vál­lalt az eső­ben.

Se­bas­tian Vet­tel túl nagy koc­ká­za­tot vál­lalt az eső­ben. Csú­nyán ráfi­ze­tett.

Pacsi a világsztártól! Rooney ünnepelte a magyar csatárt

Pacsi a világsztártól! Rooney ünnepelte a magyar csatárt

Nem akárki ro­hant Sti­eber Zol­tán elé a DC Uni­ted leg­utóbbi baj­noki mér­kő­zé­sén.

Nem akárki ro­hant Sti­eber Zol­tán elé a DC Uni­ted leg­utóbbi baj­noki mér­kő­zé­sén.

Erre ki számított? Gólzáporos nyitány az NB I-ben

Erre ki számított? Gólzáporos nyitány az NB I-ben

Min­den meccsen szü­le­tett gól a lab­da­rúgó NB I szom­bati já­ték­nap­ján. Győ­ze­lem­mel raj­tolt a cím­védő.

Min­den meccsen szü­le­tett gól a lab­da­rúgó NB I szom­bati já­ték­nap­ján. Győ­ze­lem­mel raj­tolt a cím­védő.

Üzent a magyar focinak a horvátok vb-sztárja

Üzent a magyar focinak a horvátok vb-sztárja

El­mondta, mi a si­ke­rük titka. Már csak utá­nuk kel­lene csi­nálni Ma­gyar­or­szá­gon is.

Fantasztikus magyar siker, világsztárok jönnek Budapestre

Fantasztikus magyar siker, világsztárok jönnek Budapestre

Az Új­pest bra­vúrja éri a leg­töb­bet.

Négy­ből három ku­pa­csa­pa­tunk vette az első aka­dályt. Az Új­pest bra­vúrja éri a leg­töb­bet. Csak a Fradi esett ki rög­tön.

Hamilton csúnyán ráfizetett, óriási hibát vétett

Hamilton csúnyán ráfizetett, óriási hibát vétett

A vi­lág­baj­noki cím­védő Lewis Ha­mil­ton bor­zal­mas tel­je­sít­ményt nyúj­tott a Forma-1-es Német Nagy­díj idő­mé­rő­jén.

A vi­lág­baj­noki cím­védő Lewis Ha­mil­ton bor­zal­mas tel­je­sít­ményt nyúj­tott a Forma-1-es Német Nagy­díj idő­mé­rő­jén.