SPORT

KIAJOBB

Csúnya kudarc fenyeget, ez vár a magyar válogatottra

Csúnya kudarc fenyeget, ez vár a magyar válogatottra

Három mér­kő­zést kö­ve­tően két ve­re­ség­gel és egy győ­ze­lem­mel áll a ma­gyar hoki-vá­lo­ga­tott a bu­da­pesti vb-n.

Három mér­kő­zést kö­ve­tően két ve­re­ség­gel és egy győ­ze­lem­mel áll a ma­gyar hoki-vá­lo­ga­tott a bu­da­pesti vb-n.

FRISS HÍREK

Jönnek az ország kedvencei, Budapest újra csodát vár

Jönnek az ország kedvencei, Budapest újra csodát vár

Ismét a fel­ju­tás a cél.

A ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott ismét a fel­ju­tá­sért száll harcba a va­sár­nap kez­dődő bu­da­pesti di­ví­zió I/A-s vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Elfeledett NB I-es focista robbant be az európai topligába

Ilyen van? Elfeledett NB I-es focista robbant be az európai topligába

Ki em­lék­szik még rá? A ma­gyar baj­nok­ság­ban tűnt föl, ősz­től vi­lág­sztá­rok­kal fo­ciz­hat.

Ki em­lék­szik még rá? A ma­gyar baj­nok­ság­ban tűnt föl, ősz­től vi­lág­sztá­rok­kal fo­ciz­hat.

Fájó igazság, ez vezetett a magyar kudarchoz

Fájó igazság, ez vezetett a magyar kudarchoz

Ve­re­ség­gel kezdte a ma­gyar vá­lo­ga­tott a bu­da­pesti di­ví­zió I/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­got.

Ve­re­ség­gel kezdte a ma­gyar vá­lo­ga­tott a bu­da­pesti di­ví­zió I/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­got.

Kiderült a magyar világsztár féltve őrzött titka

Kiderült a magyar világsztár féltve őrzött titka

Vé­let­le­nül ki­ko­tyogta. Ré­góta ez tar­totta láz­ban a téli olim­pia hő­seit, és per­sze a ra­jon­gó­kat.

Hosszú Katinka ezen tuti, hogy kiborul, van még remény?

Hosszú Katinka ezen tuti, hogy kiborul, van még remény?

Napok óta erre várt az Ame­ri­ká­ban edző baj­noknő, el­sőre nagy po­font ka­pott ked­venc csa­pata.

Nagy esélyt bukott el a Ferencváros

Nagy esélyt bukott el a Ferencváros

A lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros a har­ma­dik he­lyen álló Deb­re­cen ven­dége volt a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 26. for­du­ló­já­ban.

A lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros a har­ma­dik he­lyen álló Deb­re­cen ven­dége volt a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 26. for­du­ló­já­ban.

Szalai Ádám gólt vágott, Dárdai végre ünnepelt

Szalai Ádám gólt vágott, Dárdai végre ünnepelt

Sza­lai és Dár­dai is örül­he­tett.

Sza­lai Ádám és Dár­dai Pál is örül­he­tett a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 30. for­du­ló­já­ban.

Vettel lenyűgöző, ismét nagyot alakított

Vettel lenyűgöző, ismét nagyot alakított

Ismét ki­tett ma­gáért a német pi­lóta, meg­nyerte az idő­mé­rőt.

Ki­tett ma­gáért a német pi­lóta a Forma-1-es vi­lág­baj­nok­ság har­ma­dik fu­ta­má­nak idő­mé­rő­jén.

Parádés újpesti siker a fővárosi rangadón

Parádés újpesti siker a fővárosi rangadón

Az Új­pest nyerte a Vasas el­leni fő­vá­rosi rang­adót a lab­da­rúgó OTP Bank Liga szom­bati, 26. for­du­ló­já­ban. Né­gyet vág­tak a lila-fe­hé­rek.

Az Új­pest nyerte a Vasas el­leni fő­vá­rosi rang­adót a lab­da­rúgó OTP Bank Liga szom­bati, 26. for­du­ló­já­ban. Né­gyet vág­tak a lila-fe­hé­rek.

Eldőlt, sorsdöntő csata vár Fucsovics Marciékra

Eldőlt, sorsdöntő csata vár Fucsovics Marciékra

A ma­gyar férfi te­nisz-vá­lo­ga­tott sors­döntő mér­kő­zé­sen lép majd pá­lyára szep­tem­ber­ben Bu­da­pes­ten.

A ma­gyar férfi te­nisz-vá­lo­ga­tott sors­döntő mér­kő­zé­sen lép majd pá­lyára szep­tem­ber­ben Bu­da­pes­ten. Már az el­len­fél nem­ze­ti­sége sem titok.

Dárdai nem találja a szavakat, üres zsebbel utazik haza

Dárdai nem találja a szavakat, üres zsebbel utazik haza

Drá­mai meccsen ve­szí­tett a Bun­des­li­gá­ban a Her­tha Ber­lin.

Újabb magyar teniszcsoda, Stollár Fanny világklasszist vert

Újabb magyar teniszcsoda, Stollár Fanny világklasszist vert

Stol­lár Fanny foly­tatta pa­rá­dés sze­rep­lé­sét az ame­ri­kai ver­se­nyen.

Dzsudzsák és Nikolics elbújhat: már ő a legértékesebb magyar focista

Dzsudzsák és Nikolics elbújhat: már ő a legértékesebb magyar focista

Tá­ma­dó­in­kat együtt annyira tak­sál­ják, mint egy vá­lo­ga­tott tár­su­kat.

Ez aztán a meg­le­pe­tés! Tá­madó sztár­ja­in­kat együtt annyira tak­sál­ják, mint egy vá­lo­ga­tott­beli csa­pat­tár­su­kat.

A túlélésért küzdött a magyar úszósztár

Elárulta: a túlélésért küzdött a magyar úszósztár

Min­den­kit meg­le­pett az or­szá­gos baj­nok­sá­gon szár­nyaló Milák Kris­tóf. Simán verte Cseh Lacit és Ken­de­resi Ta­mást is, mégis ma­radt benne hi­ány­ér­zet.

Min­den­kit meg­le­pett az or­szá­gos baj­nok­sá­gon szár­nyaló Milák Kris­tóf. Simán verte Cseh Lacit és Ken­de­resi Ta­mást is, mégis ma­radt benne hi­ány­ér­zet.

Botrány, elnökjelöltet vert a sztárfocista

Botrány, elnökjelöltet vert a sztárfocista

Hi­he­tet­len a Li­ver­pool-csa­tár nép­sze­rű­sége a ha­zá­já­ban, de ér­vény­te­le­nek a rá le­adott vok­sok. Pedig mil­li­ó­nyi sza­va­za­tot ka­pott.

Hi­he­tet­len a Li­ver­pool-csa­tár nép­sze­rű­sége a ha­zá­já­ban, de ér­vény­te­le­nek a rá le­adott vok­sok. Pedig mil­li­ó­nyi sza­va­za­tot ka­pott.

Fura trükköt vetett be Dárdai a legfontosabb meccse előtt

Fura trükköt vetett be Dárdai a legfontosabb meccse előtt

Pszi­cho­ló­gus­nak sem lenne utolsó.

Pszi­cho­ló­gus­nak sem lenne utolsó a Her­tha ma­gyar edzője. Le­vette a ter­het a já­té­ko­sai vál­lá­ról.

Meglepő döntés az MLSZ-től, ezt nem gondolták volna a fradisták

Meglepő döntés az MLSZ-től, ezt nem gondolták volna a fradisták

Régi is­me­rős ér­ke­zik szom­ba­ton az NB I rang­adó­jára. Vajon ki fog örülni neki?

Sztárklubokba mehetnek a magyar focisták

Sztárklubokba mehetnek a magyar focisták

Ne es­sünk két­ségbe!

Ne es­sünk két­ségbe! Ők le­het­nek lab­da­rú­gá­sunk ki­ra­kat­em­be­rei a kö­zel­jö­vő­ben.

Tiszta vizet öntött a pohárba Nikolics, bejelentést tett a válogatottról

Tiszta vizet öntött a pohárba Nikolics, bejelentést tett a válogatottról

A ma­gyar nem­zeti csa­pat­tal kap­cso­la­tos ter­ve­i­ről val­lott a gól­erős csa­tár.

Sztáredzőkkel együtt díjazták hazájában a Honvéd sikerkovácsát

Sztáredzőkkel együtt díjazták hazájában a Honvéd sikerkovácsát

Mi­csoda név­sor: Al­legri, An­ce­lotti, Conte és... Marco Rossi mun­ká­ját végre az olasz fut­ball­ban is el­is­mer­ték.

Mi­csoda név­sor: Al­legri, An­ce­lotti, Conte és... Marco Rossi mun­ká­ját végre az ola­szok is el­is­mer­ték.

Tíz néző Dzsudzsákék meccsén? Itt a pontos válasz

Tíz néző Dzsudzsákék meccsén? Itt a pontos válasz

Úgy tűnik, nem kell ag­gódni Hajdú B. Ist­ván vész­jósló mon­data után.

Váratlan fordulat, Verrasztó Dávid szingliként élvezi az életet

Váratlan fordulat, Verrasztó Dávid szingliként élvezi az életet

Az úszó min­denre nyi­tott, a sport mel­lett sokat jár az éj­sza­kába szó­ra­kozni, is­mer­ke­dik és a saját ká­vé­zó­já­ban dol­go­zik.

Valóságos csoda történt a sportban, amíg aludtál

Valóságos csoda történt a sportban, amíg aludtál

Ilyenre se volt még példa idén! Meg­tör­tént a te­nisz­pá­lyán, amire addig szinte senki sem szá­mí­tott.

Ilyenre se volt még példa idén! Meg­tör­tént a te­nisz­pá­lyán, amire addig szinte senki sem szá­mí­tott. Bom­ba­meg­le­pe­tést ho­zott a döntő.

Doll büntet, ez vár a kiállított Fradi-focistára

Doll büntet, ez vár a kiállított Fradi-focistára

Joe Pa­int­silt pro­vo­kál­ták az első fél­idő­ben, edzője gyor­san le­zárta az ügyet. A csa­pat­ta­gok jól jár­nak.

Joe Pa­int­silt pro­vo­kál­ták az első fél­idő­ben, edzője gyor­san le­zárta az ügyet. A csa­pat­ta­gok jól jár­nak.

Visszatért Magyarországra Bernd Storck, találkozott Orbán Viktorral is

Visszatért Magyarországra Bernd Storck, találkozott Orbán Viktorral is

Nem fe­lej­tet­ték el a ta­valy me­nesz­tett ka­pi­tány­nak a vá­lo­ga­tott élén elért ered­mé­nyeit sem.

Borul minden a fociban? Zöld utat kapott a BL-t fenyegető Szuperliga

Borul minden a fociban? Zöld utat kapott a BL-t fenyegető Szuperliga

Meg­hívó csak a leg­gaz­da­gab­bak­nak! Gyors­kor­cso­lyá­zók­nak kö­szön­he­tően dől­het össze a nem­zet­közi kupák rend­szere.

Bajban a foci, unalomba fulladnak a legjobb bajnokságok is

Bajban a foci, unalomba fulladnak a legjobb bajnokságok

A Bayern már hús­vét­kor pi­hen­het, de gya­kor­la­ti­lag el­dőlt az angol, a fran­cia és a spa­nyol arany sorsa is.

Bot­tal ütik az ül­dö­zők a leg­gaz­da­gabb sztár­csa­pa­tok nyo­mát. A Bayern már hús­vét­kor pi­hen­het, de gya­kor­la­ti­lag el­dőlt az angol, a fran­cia és a spa­nyol arany sorsa is.

Böde Dániel remekelt, kiütéssel javított a Fradi

Böde Dániel remekelt, kiütéssel javított a Fradi

Nem adott esélyt el­len­fe­lé­nek az FTC.

Nem adott esélyt el­len­fe­lé­nek a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I 22. for­du­ló­já­ban.

Dárdaiék formán kívül, újabb fájó eredmény

Dárdaiék formán kívül, újabb fájó eredmény

Ismét két pon­tot bu­kott a Her­tha.

Ismét két pon­tot bu­kott a Her­tha a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban. Ez­út­tal a Fre­i­burg ra­bolt pon­tot a ber­lini ala­ku­lat­tól.

Ádáz csata jön, egymás ellen fordulnak a jóbarátok

Ádáz csata jön, egymás ellen fordulnak a jóbarátok

Ked­den újabb két csa­pat­tal bővül a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája ne­gyed­dön­tő­jé­nek me­ző­nye.

Ked­den újabb két csa­pat­tal bővül a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája ne­gyed­dön­tő­jé­nek me­ző­nye.

Súlyos kritika, ezzel büntették szurkolóik Gulácsiékat

Súlyos kritika, ezzel büntették szurkolóik Gulácsiékat

Jól tel­je­sí­tet­tek a ma­gyar fo­cis­ták az Eu­rópa-li­gá­ban, mind­két he­lyen van re­mény a to­vább­ju­tásra.

Jól tel­je­sí­tet­tek a ma­gyar fo­cis­ták az Eu­rópa-li­gá­ban, mind­két he­lyen van re­mény a to­vább­ju­tásra.

Nőnapi balhé, acsarkodnak a Forma-1 táborában

Nőnapi balhé, acsarkodnak a Forma-1 táborában

Vá­la­szolt a vá­dakra az au­tó­zás Kur­nyi­ko­vája. Tény­leg nem bír­ják erő­vel a gyen­géb­bik nem kép­vi­se­lői?

Köz­le­mény­ben vá­la­szolt a vá­dakra az au­tó­ver­seny­zés Kur­nyi­ko­vája. Tény­leg nem bír­ják erő­vel a gyen­géb­bik nem kép­vi­se­lői?

Ez övön aluli volt a FINA-tól: drágán megfizetett Hosszú Katinka

Ez övön aluli volt: drágán megfizetett Hosszú Katinka

Mély­re­pü­lés­ben az úszó­sztár. Há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok­nőn­ket le­kö­rözte a te­nisz­ben si­kert si­kerre hal­mozó Babos Tímea.

Súlyos balesete után üzent a motoros: Ott leszek Budapesten

Súlyos balesete után üzent a motoros: Ott leszek Budapesten

Tony Bou két hete szen­ve­dett csi­go­lya­sé­rü­lést, kér­dé­ses volt ma­gyar­or­szági fel­lé­pése.

Neymar nélkül, csodára készül a PSG a Real ellen

Neymar nélkül, csodára készül a PSG a Real ellen

Meg­le­pe­tés jöhet a BL-ben.

Ked­den két mér­kő­zést ját­sza­nak a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ban, és csak az egyik tar­to­gat igazi tétet.

Magyarok a rajton, Nikolics ismét lenyűgözné Amerikát

Magyarok a rajton, Nikolics ismét lenyűgözné Amerikát

Négy ma­gyar­ral raj­tol az MLS.

Négy ma­gyar já­té­kos lesz ér­de­kelt a szom­ba­ton kez­dődő észak-ame­ri­kai lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban (MLS).

Örömhír a Schumacher családban, kijárt már nekik

Örömhír a Schumacher családban, kijárt már nekik

Már a ne­gye­dik te­het­sé­ges ver­senyző bon­to­gatja a szár­nyait a fa­mí­li­á­ból.

Már a ne­gye­dik te­het­sé­ges au­tó­ver­senyző bon­to­gatja a szár­nyait a híres és si­ke­res fa­mí­li­á­ból.

Elárulta a titkát Lewis Hamilton, erre használja az internetet

Elárulta a titkát Lewis Hamilton, erre használja az internetet

Akár te is ver­se­nyez­hetsz a Forma-1 négy­sze­res vi­lág­baj­no­ká­val. Mit szólna a másik já­té­kos, ha tudná, kivel jött össze?

Előnyről bukott, összeomlott a Ferencváros

Előnyről bukott, összeomlott a Ferencváros

Vá­rat­lan ve­re­ség.

Vá­rat­lan ve­re­sé­get szen­ve­dett a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I 21. for­du­ló­já­ban.

Szenzációs magyar siker, történelmi aranyérem vb-n!

Szenzációs magyar siker, történelmi aranyérem vb-n!

Re­me­kelt a ma­gyar súly­lökő a bir­min­ghami fe­dett­pá­lyás at­lé­ti­kai vi­lág­baj­nok­ság má­so­dik ver­seny­nap­ján.

Re­me­kelt a ma­gyar súly­lökő a bir­min­ghami fe­dett­pá­lyás at­lé­ti­kai vi­lág­baj­nok­ság má­so­dik ver­seny­nap­ján.

Dzsudzsák magán kívül, extázisban ünnepelt

Dzsudzsák magán kívül, extázisban ünnepelt

Rég lát­tuk ennyire vadul ün­ne­pelni a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyát.

Rég lát­tuk ennyire vadul ün­ne­pelni a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyát.

Összetörte autóját a Forma-1-es sztár, a kerék is kiszakadt

Összetörte autóját a Forma-1-es sztár, a kerék is kiszakadt

Alon­só­nak nem volt jó napja.

Fer­nando Alon­só­nak nem volt jó napja a bar­ce­lo­nai tesz­te­lé­sen.

Óriási öröm érte Csányi Sándort

Óriási öröm érte Csányi Sándort

Ko­moly po­zí­ci­ó­hoz ju­tott a Ma­gyar Lab­da­rúgó-szö­vet­ség el­nöke.

Ko­moly po­zí­ci­ó­hoz ju­tott a Ma­gyar Lab­da­rúgó-szö­vet­ség el­nöke. Ez jó lehet az egész ma­gyar fo­ci­nak.

Gyógyír a válságra, újra győzött Hosszú Katinka

Gyógyír a válságra, újra győzött Hosszú Katinka

Mi­che­lisz a férfi spor­to­lók leg­jobbja. Fo­cista nem ke­rült az él­bolyba. A Liu test­vé­rek még az olim­piai arany nél­kül is sokat érnek.

Mi­che­lisz Nor­bert a tú­ra­autó vi­lág­baj­nok­ság ezüst­ér­mese a férfi spor­to­lók leg­jobbja az egyik ran­gos szak­lap ma­gyar­or­szági ki­adása sze­rint. A friss összeg­zés­ben fo­cista nem ke­rült az él­bolyba. A Liu test­vé­rek pedig még az olim­piai arany nél­kül is sokat érnek, nem­hogy azzal!

Dárdai Pál komoly gondban, csak az orvosok segíthetnek

Dárdai Pál komoly gondban, csak az orvosok segíthetnek

Nyolc alap­em­bere nél­kül ké­szül a Her­tha a hét­végi slá­ger­meccsre. Lehet, hogy el­jött Dár­dai Palkó ideje?

Magyar sikereknek örülhettünk a téli olimpián

Magyar sikereknek örülhettünk a téli olimpián

Öt ma­gyar volt ér­de­kelt ked­den.

Öt ma­gyar volt ér­de­kelt ked­den a rö­vid­pá­lyás gyors­kor­cso­lyá­zók ver­se­nyé­ben a pjong­csangi téli olim­pián.

Hosszú Katinka rég várt sikere, de vajon mit ér el vele?

Hosszú Katinka rég várt sikere, de vajon mit ér el vele?

Az úszónő meg­nyert egy nagy csa­tát. Kér­dés, mennyi­ben tudja ezt ki­hasz­nálni a jö­vő­ben?

Az úszónő meg­nyert egy nagy csa­tát. Kér­dés, mennyi­ben tudja ezt ki­hasz­nálni a jö­vő­ben?

Magyar focisták vagy légiósok? Meglepő adatok az NB I-ről

Magyar focisták vagy légiósok? Meglepő adatok az NB I-ről

Régi vi­tá­hoz új ada­lék. Most végre ki­de­rül, hogy me­lyik csa­pat­épí­tési út a cél­ra­ve­ze­tőbb.

Régi vi­tá­hoz új ada­lék. Most végre ki­de­rül, hogy me­lyik csa­pat­épí­tési út a cél­ra­ve­ze­tőbb.

Hajmeresztő, szexre biztatják a sztárt

Hajmeresztő, szexre biztatják az ifjú sztárt

Ilyen ta­ná­csot még nem hal­lot­tunk. Tény­leg van össze­füg­gés a gólok száma és az ágy­ban mu­ta­tott tel­je­sít­mény kö­zött?

Ilyen ta­ná­csot még nem hal­lot­tunk. Tény­leg van össze­füg­gés a gólok száma és az ágy­ban mu­ta­tott tel­je­sít­mény kö­zött?

Magyarok az Európa-ligában, Gera Zoltán sikere a cél

Magyarok az Európa-ligában, Gera Zoltán sikere a cél

Négy ma­gyar ér­de­kelt az EL-ben.

Négy ma­gyar já­té­kos lesz ér­de­kelt a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga csü­tör­tö­kön kez­dődő egye­nes ki­esé­ses sza­ka­szá­ban.

Most jelentették be, máshol kell fociznia a Fradinak

Most jelentették be, máshol kell fociznia a Fradinak

Rossz hír a di­ós­győ­ri­ek­nek.

Rossz hír a di­ós­győ­ri­ek­nek. Mis­kolc he­lyett Deb­re­cen­ben fo­gad­ják Tho­mas Doll együt­te­sét. Az ok meg­lepő, ko­moly bot­rány lehet be­lőle.

Folytatódik a csúcsfoci, végre valódi izgalmak a BL-ben

Folytatódik a csúcsfoci, végre valódi izgalmak a BL-ben

Ked­den foly­ta­tó­dik a Baj­no­kok Li­gája.

Ked­den kez­dő­dik a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája leg­iz­gal­ma­sabb sza­ka­sza, egye­nes ki­esé­ses rend­szer­ben foly­tat­ják.

Gulácsi okkal boldog, kapusunk nagyot alakított

Gulácsi okkal boldog, kapusunk nagyot alakított

Elé­ge­det­ten ér­té­kelt.

Elé­ge­det­ten ér­té­kelt az újabb klasszis tel­je­sít­mény után a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ka­pusa.

Kassai Viktort mégsem mellőzik, ez vár a magyar bíróra

Kassai Viktort mégsem mellőzik, ez vár a magyar bíróra

A vi­lág­baj­nok­sá­got el­bukta, ettől még nem fe­lej­tet­ték el a ma­gyar fo­ci­bí­rót. Ko­moly meccset vezet Eu­ró­pá­ban.

A vi­lág­baj­nok­sá­got el­bukta, ettől még nem fe­lej­tet­ték el a ma­gyar fo­ci­bí­rót. Ko­moly meccset vezet Eu­ró­pá­ban.

Parádés gólok, Szalai Ádám szenzációs volt

Parádés gólok, Szalai Ádám szenzációs volt

Szom­ba­ton a Hoffen­heim a Ma­in­zot fo­gadta a német baj­nok­ság­ban.

Szom­ba­ton a Hoffen­heim a Ma­in­zot fo­gadta a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 22. for­du­ló­já­ban.

Magyar siker a téli olimpián, Liu Shaolin Sándor remekelt

Magyar siker a téli olimpián, Liu Shaolin Sándor remekelt

Dön­tő­ben volt ér­de­kelt.

Liu Sha­o­lin Sán­dor a rö­vid­pá­lyás gyors­kor­cso­lyá­zók férfi 1500 mé­te­res dön­tő­jé­ben volt ér­de­kelt.

Fucsovics vallomása, mélypontra került a magyar tenisz sztárja

Fucsovics Marci vallomása, mélypontra került

Na­gyon meg kel­lett küz­de­nie, hogy vissza­ka­pasz­kod­jon a gö­dör­ből. Torta és csók volt a ju­talma.

Na­gyon meg kel­lett küz­de­nie, hogy vissza­ka­pasz­kod­jon a gö­dör­ből. Mi­u­tán si­ke­rült, torta és csók volt a ju­talma a szü­le­tés­nap­ján.

Csodabogarak mennek a téli olimpiára

Csodabogarak mennek a téli olimpiára

Pén­te­ken kez­dő­dik az őrü­let.

Pén­te­ken kez­dő­dik az őrü­let. Kö­zön­ség­ked­ven­cek le­het­nek az eg­zo­ti­kus or­szá­gok­ból ér­kező spor­to­lók.

Ha inkább aludtál, itt pár perc alatt pótolhatod a Super Bowl lényegét

Ha inkább aludtál, itt pár perc alatt pótolhatod a Super Bowl lényegét

Elő­ször nyert a Phi­la­del­phia Eag­les ame­ri­ka­i­foci-csa­pata. Össze­fog­laló és a tel­jes fél­idei Tim­ber­lake-show.

Hosszú Katinka kipakolt, hihetetlen titkáról vallott

Hosszú Katinka kipakolt, hihetetlen titkáról vallott

Min­den kez­det nehéz, de ennyire? Ki­de­rült, hogy úszó vi­lág­sztá­runk hogy ment át a vizs­gán.

Min­den kez­det nehéz, na de ennyire? Ki­de­rült, hogy úszó vi­lág­sztá­runk hogy ment át a vizs­gán. A tör­té­net ta­nul­sága sem min­den­napi.

Szenzációs magyar sportsiker született, amíg aludtál

Szenzációs magyar sportsiker született, amíg aludtál

Egyes­ben is jó a ma­gyar sztár. Taj­va­non meg­mu­tatta: nem csak pá­ros­ban meg­ál­lít­ha­tat­lan Babos Timi.

Egyes­ben is jó a ma­gyar sztár. Taj­va­non meg­mu­tatta: nem csak pá­ros­ban meg­ál­lít­ha­tat­lan Babos Timi.

Riadó, napokon belül kirobban a doppingbotrány Magyarországon

Riadó, napokon belül kirobban a doppingbotrány Magyarországon

Min­denki ta­lál­gatni fog, ki lehet az érin­tett. A spor­to­lót akár már hét­főn fel­füg­geszt­he­tik.

Fucsovics sérülten küzdött, vérét adta a csapatért

Fucsovics sérülten küzdött, vérét adta a csapatért

Fu­cso­vics a Davis-ku­pá­ban ját­szott.

Fu­cso­vics Már­ton a si­ke­res Aust­ra­lian Open-sze­rep­lés után a ma­gyar férfi te­nisz-vá­lo­ga­tott­ban ját­szott.

Elfogytak a szavak, Babos Timi képtelen leállni

Elfogytak a szavak, Babos Timi képtelen leállni

Köl­tői a kér­dés: mikor fog pi­henni a ma­gyar te­ni­szező?

Köl­tői a kér­dés: mikor fog pi­henni a ma­gyar te­ni­szező?

Minden szem Fucsovicson, rajta múlik a magyar siker

Minden szem Fucsovicson, rajta múlik a magyar siker

Fu­cso­vics Már­ton vívja az első meccset pén­te­ken a bel­gák el­leni liege-i te­nisz Davis-kupa pár­harc­ban.

Fu­cso­vics Már­ton vívja az első meccset pén­te­ken a bel­gák el­leni liege-i te­nisz Davis-kupa pár­harc­ban.

Itt a vége, eltilthatják a tinikkel szexelő olimpikont

Itt a vége, eltilthatják a tinikkel szexelő olimpikont

Tun­kel Nán­dor 30 esz­ten­dős erő­emelő kis­korú lá­nyok­nak fi­ze­tett sze­xért, il­letve por­no­gráf vi­deót ké­szí­tett róluk.

Tun­kel Nán­dor 30 esz­ten­dős erő­emelő kis­korú lá­nyok­nak fi­ze­tett sze­xért, il­letve por­no­gráf vi­deót ké­szí­tett róluk.

Havi 15-20 milliós fizetés az NB I-ben? Szédítő számok derültek ki

Havi 15-20 milliós fizetés az NB I-ben? Szédítő számok derültek ki

Dur­ván el­száll­tak a gá­zsik. Tény­leg ennyit ke­res­nek a fo­cis­ták a ma­gyar baj­nok­ság­ban?

Babos Timi ezt is bevállalta, nagy dolgot tett edzőjéért

Babos Timi ezt is bevállalta, nagy dolgot tett edzőjéért

A ma­gyar te­ni­szező Grand Slam-si­ke­ré­nek fon­tos része volt edzője is, akit négy éve is­mert meg és aki­ért fran­ci­ául is meg­ta­nult.

Babos majdnem elsírta magát, így búcsúzott

Babos majdnem elsírta magát, így búcsúzott

A szett­előny és a meccs­labda sem volt elég, pedig Timi min­dent meg­tett a si­ke­rért.

Bejött a nagy húzás, érik a magyar világszenzáció

Bejött a nagy húzás, érik a magyar világszenzáció

Újabb bra­vúr­ral a siker ka­pu­já­ban.

Újabb bra­vúr­ral a siker ka­pu­já­ban. Már csak egy lépés a Grand Slam-győ­ze­lem Babos Ti­miék szá­mára.

Kemény üzenet, válaszokat várnak Gyurta Danitól

Kemény üzenet, válaszokat várnak Gyurta Danitól

A ka­pi­tány em­lé­kez­tet, az olim­piai baj­nok­nak rég­óta nincs szá­mot­tevő ered­mé­nye.

Ekkora a baj, Hosszú Katinka a pénzről is lemond

Ekkora a baj, Hosszú Katinka a pénzről is lemond

Ha nem úszik, nin­cse­nek mil­liók.

Ha nem úszik, nin­cse­nek mil­liók. Az Iron Ladyt ez sem za­varja, csak tö­ké­le­tes ál­la­pot­ban haj­landó ver­se­nyezni.

Fucsovics erre büszke lehet, remekelt Federer ellen

Fucsovics erre büszke lehet, remekelt Federer ellen

Fu­cso­vics Már­ton Roger Fe­de­rer­rel ta­lál­ko­zott a mel­bourne-i te­nisz vi­a­da­lon.

Fu­cso­vics Már­ton Roger Fe­de­rer­rel ta­lál­ko­zott a mel­bourne-i te­nisz vi­a­da­lon.

Erre biztos nem számított Beyoncé, faképnél hagyta Cristiano Ronaldo

Erre biztos nem számított Beyoncé, faképnél hagyta Cristiano Ronaldo

Ilyenre még sosem volt példa. Nem csak a fo­ci­pá­lyán hal­lat ma­gá­ról az öt­szö­rös arany­lab­dás, négy­sze­res apa.

Nagy formában, Dzsudzsák és Szalai góllal villant

Nagy formában, Dzsudzsák és Szalai góllal villant

Re­me­kel­tek a szom­bati já­ték­na­pon.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott két kulcs­em­bere gólt szer­zett a szom­bati já­ték­na­pon.

Álomrajt a válogatottnak? Leekens Budapesten mutatkozik be

Álomrajt a válogatottnak? Leekens Budapesten mutatkozik be

Georges Le­ekens már­cius 23-án hazai pá­lyán de­bü­tál.

Georges Le­ekens már­cius 23-án hazai pá­lyán mu­tat­ko­zik be a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott élén.

Fucsovics őrületes rekordot döntött, ennyit keresett vele

Fucsovics őrületes rekordot döntött, ennyit keresett vele

Fu­cso­vics Már­ton éle­té­ben elő­ször fő­táb­lás Mel­bourne-ben, és máris a nyol­cad­dön­tőig ju­tott.

Fu­cso­vics Már­ton éle­té­ben elő­ször fő­táb­lás Mel­bourne-ben, és máris a nyol­cad­dön­tőig ju­tott.

Áll a bál a Forma-1-ben, durván elbántak a sztárral?

Áll a bál a Forma-1-ben, durván elbántak a sztárral?

Mély­ütés Ro­bert Ku­bi­cá­nak.

Mély­ütés Ro­bert Ku­bi­cá­nak. Vé­del­mére kelt a szó­ki­mondó vi­lág­baj­nok, sze­rinte el­ad­ták a lel­kü­ket a dön­tés­ho­zók.

Indul a magyar harc Európáért

Indul a magyar harc Európáért

Op­ti­mis­ták le­het­nek a ma­gyar fo­cis­ták és edzők, mu­tat­juk, miért!

Máris raj­tol a Bun­des­liga-ta­vasz. Op­ti­mis­ták le­het­nek a Né­met­or­szág­ban dol­gozó ma­gyar fo­cis­ták és edzők. Mu­tat­juk, mi táp­lál­hatja az ön­bi­zal­mu­kat!

Világraszóló csodát tett a magyar sportoló, amíg aludtál

Világraszóló csodát tett a magyar sportoló, amíg aludtál

Fu­cso­vics élete győ­zel­mét aratta. 35 éve nem tör­tént ilyen az Aust­ra­lian Ope­nen. Egyre kö­ze­lebb a ma­gyar ked­venc Fe­de­rer el­leni álom­meccse.

Fu­cso­vics élete győ­zel­mét aratta. 35 éve nem tör­tént ilyen az Aust­ra­lian Ope­nen. Egyre kö­ze­lebb a ma­gyar ked­venc Fe­de­rer el­leni álom­meccse.