SPORT

KIAJOBB

Cserbenhagyás, tízmilliókat bukhat a magyar válogatott sportoló

Tízmilliókat bukhat a magyar válogatott sportoló

DeAndre Kane eddig fittyet hány szer­ző­dé­sére. Pedig az Eb-re ké­szülő vá­lo­ga­tott­nak nagy szük­sége lenne a ho­no­sí­tott já­té­kosra.

Húszéves mélypontra zuhantak a magyarok a Bundesligában

Húszéves mélypontra zuhantak a magyarok a Bundesligában

Úgy tűnik, a né­me­tek sze­rint kevés a pi­ac­ké­pes ma­gyar fo­cista. Hol van már Lisz­tes, Dár­dai, vagy éppen Ki­rály?

Úgy tűnik, a né­me­tek sze­rint kevés a pi­ac­ké­pes ma­gyar fo­cista.

Tömeges sérülés, aggasztó a Videoton helyzete

Tömeges sérülés, aggasztó a Videoton helyzete

Gól­nél­küli dön­tet­len­nel meg­ma­radt az esély az El fő­táb­lá­jára. Csak ma­rad­jon egész­sé­ges já­té­kos Fe­hér­vá­ron.

Gól­nél­küli dön­tet­len­nel meg­ma­radt az esély az Eu­rópa-liga fő­táb­lá­jára. Csak ma­rad­jon egész­sé­ges já­té­kos Fe­hér­vá­ron.

Kész röhej, már nem is Neymar a legdrágább focista?

Kész röhej, már nem is Neymar a legdrágább focista?

Rob­ban az újabb fo­ci­bomba. Még mé­lyeb­ben nyúl­nak a bur­nusz­zsebbe a pá­ri­zsi klub ve­ze­tői.

Dupla kudarc, Hosszú Katinkát nagyon elverték

Dupla kudarc, Hosszú Katinkát nagyon elverték

Erre aligha szá­mí­tott a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok.

Egyre rosszabb, újabb blama érte a Fradit

Egyre rosszabb, újabb blama érte a Fradit

Ez­út­tal sem tu­dott nyerni a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I-ben. Egyre rosszabb a hely­zet a zöld-fehér csa­pat­nál.

Ez­út­tal sem tu­dott nyerni a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I-ben. Egyre rosszabb a hely­zet a zöld-fehér csa­pat­nál.

Na végre, elhagyja Ázsiát a magyar sztárfocista

Na végre, elhagyja Ázsiát a magyar sztárfocista

Né­meth Krisz­tián vissza­tér oda, ahol annak ide­jén a leg­jobb volt. Ezzel vajon a vá­lo­ga­tott is jól jár?

Kíméletlen volt a magyar csatár, ez a jutalma

Kíméletlen volt a magyar csatár, ez a jutalma

Sal­lói Dá­niel fon­tos sze­rep­hez ju­tott.

Sal­lói Dá­ni­el­lel a so­ra­i­ban a Sport­ing Kan­sas City elő­dön­tőt ját­szott a ku­pá­ban.

Drámai bejelentés, Nikolics lemondta a válogatottságot

Drámai bejelentés, Nikolics lemondta a válogatottságot

Eddig tűrte a mel­lő­zést a Chi­cago Fire ma­gyar fo­cis­tája? A csa­tár be­je­len­tette, au­gusz­tus­ban biz­to­san nem jön haza.

Eddig tűrte a mel­lő­zést a Chi­cago Fire ma­gyar fo­cis­tája? A csa­tár be­je­len­tette, au­gusz­tus­ban biz­to­san nem jön haza.

Újabb magyar érem, parádés eredmény a vb-n

Újabb magyar érem, parádés eredmény a vb-n

Már­ton Anita jó­kora meg­le­pe­tést oko­zott a lon­doni at­lé­ti­kai vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Már­ton Anita jó­kora meg­le­pe­tést oko­zott a lon­doni at­lé­ti­kai vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Elbocsátó szép üzenet, senkinek nem kell a magyar focista?

Elbocsátó szép üzenet, senkinek nem kell a magyar focista?

Né­met­or­szág után Dá­ni­á­ban is ku­dar­cot val­lott a ma­gyar vá­lo­ga­tott kö­zép­pá­lyás. Kal­már Zsolt egyre kö­ze­lebb kerül az NB I-hez.

Mindenki ámult, Mourinho ezt tette az ezüstéremmel

Mindenki ámult, Mourinho ezt tette az ezüstéremmel

Ki­ka­pott a Man­ches­ter Uni­ted.

A Man­ches­ter Uni­ted 2-1-re ki­ka­pott a Real Mad­rid­tól a lab­da­rúgó eu­ró­pai Szu­per­kupa-meccsen.

Fölényes győzelem: Kiderült, mi lehet női vízilabdázóink titka

Fölényes győzelem: Kiderült, mi lehet női vízilabdázóink titka

18:4-es gól­aránnyal győ­zött a ma­gyar csa­pat a bri­tek­kel szem­ben, ala­po­san meg­mos­dat­ták az el­len­fe­let.

18:4-es gól­aránnyal győ­zött a ma­gyar csa­pat a bri­tek­kel szem­ben, ala­po­san meg­mos­dat­ták az el­len­fe­let. Hol­nap ke­mény meccs jön, az oro­szo­kat kell le­győzni.

Állatokkal barátkozik a világ leggyorsabb orvosa

Állatokkal barátkozik a világ leggyorsabb orvosa

Baji Ba­lázs őrü­le­tes ered­ményt ért el 110 mé­te­res gát­fu­tás­ban a lon­doni at­lé­ti­kai vi­lág­baj­nok­ság hét­fői ver­seny­nap­ján.

Baji Ba­lázs őrü­le­tes ered­ményt ért el 110 mé­te­res gát­fu­tás­ban a lon­doni at­lé­ti­kai vi­lág­baj­nok­ság hét­fői ver­seny­nap­ján.

Szomorú hírt kapott a magyar teniszezőnő

Szomorú hírt kapott a legjobb magyar teniszezőnő

Nem múlt el nyom­ta­la­nul az el­múlt hetek gyen­gél­ke­dése.

Babos Tímea nem lehet bol­dog. Nem múlt el nyom­ta­la­nul az el­múlt hetek gyen­gél­ke­dése az egyéni ver­se­nye­ken.

Most érkezett: lázban a Vidi-szurkolók, Nikolics hazatér

Most érkezett: lázban a Vidi-szurkolók, Nikolics hazatér

Ki­sor­sol­ták a Vi­deo­ton el­len­fe­lét.

Ki­sor­sol­ták a Vi­deo­ton el­len­fe­lét az Eu­rópa-li­gá­ban. A tét a fő­táb­lás sze­rep­lés és a vele járó száz­mil­liók.

Szenzációs siker, csodát tett a Videoton

Szenzációs siker, csodát tett a Videoton

A fe­hér­vári csa­pat egy­gó­los hát­rány­ban várta a vissza­vá­gót.

A fe­hér­vári csa­pat egy­gó­los hát­rány­ban várta a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga se­lej­te­ző­jé­nek vissza­vá­gó­ját.

Remek eredmény, magyar bronzérem a világbajnokságon

Remek eredmény, magyar bronzérem a világbajnokságon

Nem si­ke­rült nyerni az elő­dön­tő­ben.

Nem si­ke­rült nyerni az elő­dön­tő­ben, így a har­ma­dik hellyel kel­lett be­ér­nie a ma­gyar ver­seny­ző­nek.

Drámai végjáték az Újpest-FTC rangadón

Drámai végjáték az Újpest-FTC rangadón

Két for­du­lót kö­ve­tően a Fe­renc­vá­ros nye­ret­len a lab­da­rúgó NB I-ben.

Két for­du­lót kö­ve­tően a Fe­renc­vá­ros nye­ret­len a lab­da­rúgó NB I-ben.

Tüntetnek a szurkolók, fütyülnek az Újpest-Fradira

Tüntetnek a szurkolók, fütyülnek az Újpest-Fradira

Máris csúcs­rang­adó kö­vet­ke­zik.

Máris csúcs­rang­adó kö­vet­ke­zik a lab­da­rúgó NB I-ben, az Új­pest a Fe­renc­vá­rost fo­gadja a 2. for­du­ló­ban.

Magyar aranyérem a vb-n, így ünnepel az első győztesünk

Magyar aranyérem a vb-n, így ünnepel az első győztesünk

Az érem­szer­zés­ben is bí­zott, de az első nyolc közé ke­rü­lés volt az el­vá­rás a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Az érem­szer­zés­ben is bí­zott, de az első nyolc közé ke­rü­lés volt az el­vá­rás a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Esélytelen volt, újabb pofont kapott a Honvéd

Esélytelen volt, újabb pofont kapott a Honvéd

Az iz­ra­eli ve­re­ség után ott­hon pró­bált ja­ví­tani a Hon­véd a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Az iz­ra­eli ve­re­ség után ott­hon pró­bált ja­ví­tani a Hon­véd a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Dráma a Duna Arénában, magyar könnyek a medencében

Dráma a Duna Arénában, magyar könnyek a medencében

Ma­gyar duó oko­zott hang­rob­ba­nást a Duna Aré­ná­ban a 17. vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon hét­főn.

Federer visszavonul? Reagált a legenda

Federer visszavonul? Reagált a legenda

Roger Fe­de­rer egyet­len szet­tet sem vesz­tett wimb­le­doni két hete alatt.

Roger Fe­de­rer egyet­len szet­tet sem vesz­tett wimb­le­doni két hete alatt, és nyol­ca­dik tor­na­győ­zel­mét aratta Lon­don­ban.

Nagyot nőtt az esély, biztos a magyar siker a BL-ben

Nagyot nőtt az esély, biztos a magyar siker a BL-ben

Kor­hut vagy a baj­nok­csa­pa­tunk jut to­vább a Baj­no­kok Li­gája-se­lej­te­ző­ben. Mi szól a Hon­véd mel­lett és ellen?

Kor­hut Mi­há­lyék vagy a baj­nok­csa­pa­tunk jut to­vább a Baj­no­kok Li­gája-se­lej­te­ző­ben. Meg­néz­tük, mi szól a Bu­da­pest Hon­véd mel­lett és ellen.

Felháborító dolgokról beszélt az NB I-es edző

Felháborító dolgokról beszélt az NB I-es edző

Mé­szöly Gé­zá­nál be­telt a pohár. Nem elég, hogy csa­pata, a Ha­la­dás ki­ka­pott a Hon­véd­tól, még a szur­ko­lók­kal is meg­gyűlt a baja.

Mé­szöly Gé­zá­nál be­telt a pohár. Nem elég, hogy csa­pata, a Ha­la­dás ki­ka­pott a Hon­véd­tól, még a szur­ko­lók­kal is meg­gyűlt a baja.

Világsztárok között győzték le Hosszú Katinkát

Világsztárok között győzték le Hosszú Katinkát

Neves me­zőny­ben in­dult.

Neves me­zőny­ben in­dult a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő az ESPN és az ABC év­ér­té­kelő sza­va­zá­sán.

Szomorú visszavágó vár a magyar bajnokra

Szomorú visszavágó vár a magyar bajnokra

A Hon­véd nem val­lott szé­gyent Iz­ra­el­ben.

A Hon­véd nem val­lott szé­gyent Iz­ra­el­ben. A má­so­dik meccs azon­ban na­gyon rosszul kez­dő­dik a piros-fe­ke­ték­nek.

Hírek az UEFA-tól, így még fájóbb a Fradi összeomlása

Hírek az UEFA-tól, így még fájóbb a Fradi összeomlása

Fran­cia­or­szág, Len­gyel­or­szág, Bul­gá­ria vagy Lit­vá­nia lehet a kö­vet­kező ál­lo­más. Nem jár­tak rosszul ku­pa­csa­pa­ta­ink, de...

Fran­cia­or­szág, Len­gyel­or­szág, Bul­gá­ria vagy Lit­vá­nia lehet a kö­vet­kező ál­lo­más. Nem jár­tak rosszul ku­pa­csa­pa­ta­ink, de...

Vizes-vb: Két világbajnoki cím máris a miénk

Vizes-vb: Két világbajnoki cím máris a miénk

Bi­e­nerth Gusz­táv úszó­el­nök sze­rint nem nul­lá­ról kez­dik az érmek gyűj­té­sét a ma­gyar spor­to­lók.

Bi­e­nerth Gusz­táv úszó­el­nök sze­rint nem nul­lá­ról kez­dik az érmek gyűj­té­sét a ma­gyar spor­to­lók.

Fapados bajnok, nem szórta a pénzt a BL miatt a Honvéd

Fapados bajnok, nem szórta a pénzt a BL miatt a Budapest Honvéd

Új utat vá­lasz­tot­tak a kis­pes­tiek.

Új utat vá­lasz­tot­tak a kis­pes­tiek a szo­ká­sos köl­te­ke­zés he­lyett. Szerda este ki­de­rül­het, mire men­nek vele.

Súlyos fogadalom, csak világelsőként pasizik

Súlyos fogadalom, csak világelsőként pasizik

Katie csak a te­niszre kon­cent­rál.

Katie Bo­ul­ter min­dent egy lapra tett fel, addig csak a te­niszre kon­cent­rál, amíg nem kerül a világ él­vo­na­lába.

Bosszúvágy, Hamilton visszavágna Vettelnek

Bosszúvágy, Hamilton visszavágna Vettelnek

A Mer­ce­des sztárja oda­dör­göl­het a Fer­rari-pi­ló­tá­nak a bakui bal­héért.

A Mer­ce­des brit sztárja most oda­dör­göl­het a német Fer­rari-pi­ló­tá­nak a bakui bal­héért. Min­den ed­di­gi­nél jobb esé­lyei van­nak a győ­ze­lemre.

Rossz ómen, Chile vagy Németország fújhatja a vb-címet

Rossz ómen, Chile vagy Németország fújhatja a vb-címet

Nem ér­de­mes meg­nyerni...

Ha a vi­lág­baj­nok­ság fő­pró­bá­já­nak te­kin­tik a Kon­fö­de­rá­ciós Kupát, akkor nem ér­de­mes meg­nyerni.

Újabb dicsőség, Nikolicsra nincsenek szavak

Újabb dicsőség, Nikolicsra nincsenek szavak

Hét­ről hétre újabb és újabb el­is­me­ré­se­ket söpör be Ni­ko­lics Ne­manja az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Hét­ről hétre újabb és újabb el­is­me­ré­se­ket söpör be Ni­ko­lics Ne­manja az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Parádés előjel, erre büszke lehet a Videoton

Parádés előjel, erre büszke lehet a Videoton

Még nem ka­pott gólt a Vi­deo­ton.

Marko Ni­ko­lics irá­nyí­tá­sá­val még nem ka­pott gólt a Vi­deo­ton. Ha a szerb edző­vel a keddi Eu­rópa-liga-vissza­vá­gón sem rom­lik a hely­zet, akkor to­vább­jut.

Íme a német recept, működik Magyarországon?

Íme a német recept, működik Magyarországon?

A német foci tel­je­sen uralja a vi­lá­got. Vajon elég ahhoz Bernd Storck, hogy a si­ker­re­cept Ma­gyar­or­szá­gon is be­vál­jon?

Ez meg hogy lehet? Világsztárokat köröz le a szapult magyar foci

Ez meg hogy lehet? Világsztárokat köröz le a sokat szapult magyar foci

Se az ered­mé­nyek, se a szín­vo­nal nem vál­toz­tat­nak a sport­ágak kö­zött be­be­to­no­zott sor­ren­den.

Se az ered­mé­nyek, se a szín­vo­nal nem vál­toz­tat­nak a sport­ágak kö­zött be­be­to­no­zott sor­ren­den.

Fucsovics Márton karriercsúcs után Wimbledonban bizonyíthat

Fucsovics Márton karriercsúcs után Wimbledonban bizonyíthat

A ma­gyar já­té­kos közel a top 100-hoz. Újabb tor­na­győ­zel­met ért el.

C. Ronaldo elképesztő, beérte a magyar legendát

C. Ronaldo elképesztő, beérte a magyar legendát

Újabb mér­föld­kő­höz ér­ke­zett.

A négy­sze­res arany­lab­dás por­tu­gál klasszis újabb mér­föld­kő­höz ér­ke­zett.

Mérföldkőhöz érkezett Michael Schumacher

Mérföldkőhöz érkezett Michael Schumacher

Nagy nap lesz jú­lius 10., egy élet mun­ká­ját dí­jaz­zák. A Forma-1 le­gen­dá­ját má­sod­ma­gá­val óri­ási el­is­me­rés érte.

Nagy nap lesz jú­lius 10., egy élet mun­ká­ját dí­jaz­zák. A Forma-1 le­gen­dá­ját má­sod­ma­gá­val óri­ási el­is­me­rés érte.

Vallomás, Lewis Hamilton meglepően őszinte volt

Vallomás, Lewis Hamilton meglepően őszinte volt

A há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok brit pi­lóta remek tel­je­sít­ményt nyúj­tott szom­ba­ton Azer­baj­dzsán­ban.

A há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok brit pi­lóta remek tel­je­sít­ményt nyúj­tott szom­ba­ton Azer­baj­dzsán­ban.

Ebből botrány lesz, újra lilában az egykori fradista

Ebből botrány lesz, újra lilában az egykori fradista

Úgy tűnik, a kö­zép­pá­lyást nem za­varja a ri­va­li­zá­lás. A lab­da­rúgó Né­met­or­szág­ból tér haza az NB I-be.

Megcsalta szerelmét a világbajnok kajakos

Megcsalta szerelmét a világbajnok kajakos

Szőr­nyű hó­na­po­kat zárt le Dudás Mik­lós ka­ja­kos.

Szőr­nyű hó­na­po­kat zárt le Dudás Mik­lós ka­ja­kos. A dop­ping­bot­rá­nya miatt el­til­tott spor­toló a TV2 Ri­post mű­so­rá­nak adott in­ter­jút.

A portugál árából 13 évig működne a Fradi és a Videoton

A portugál árából 13 évig működne a Fradi és a Videoton

El­ké­pesztő össze­gért vált­hat klu­bot Cris­ti­ano Ro­naldo. A meg­sér­tő­dött vi­lág­klasszist több csa­pat­tal is hírbe hoz­ták már.

El­ké­pesztő össze­gért vált­hat klu­bot Cris­ti­ano Ro­naldo. A meg­sér­tő­dött vi­lág­klasszist több csa­pat­tal is hírbe hoz­ták már. Az árá­ból sok min­denre futná. A nyár slá­gere lesz a por­tu­gál iga­zo­lása.

Juventustól az NB1-ig, ő lehet a magyar bajnokság új sztárja

Juventustól az NB1-ig, ő lehet a magyar bajnokság új sztárja

Ki­nyí­lik a pénz­csap, neves csa­tár iga­zol­hat a Vi­deo­ton­hoz. Olasz és spa­nyol liga után jön a ma­gyar él­vo­nalba?

Ki­nyí­lik a pénz­csap, neves csa­tár iga­zol­hat a Vi­deo­ton­hoz. Olasz és spa­nyol liga után jön a ma­gyar él­vo­nalba?

Nagy a baj, mit titkol Dzsudzsák Balázs?

Nagy a baj, mit titkol Dzsudzsák Balázs?

Csa­pat­ka­pi­tá­nyunk be­val­lotta, na­gyon sok min­dent tu­dott volna mon­dani, de in­kább el­ha­rapta a nyel­vét a ma­gyar vá­lo­ga­tott an­dor­rai ve­re­sé­gét kö­ve­tően.

Csa­pat­ka­pi­tá­nyunk be­val­lotta, na­gyon sok min­dent tu­dott volna mon­dani, de in­kább el­ha­rapta a nyel­vét a ma­gyar vá­lo­ga­tott an­dor­rai ve­re­sé­gét kö­ve­tően.

Drámai vég, ilyen még sosem történt a ligában

Drámai vég, ilyen még sosem történt a ligában

A Pitts­burgh Pen­guins ho­ki­sain ámul a világ. Sport­tör­té­nelmi tet­tet írtak, kér­dés, utá­nuk csi­nálja-e va­laki?

A 82 éves Marika néni megmutatta, milyen is az igazi sportoló

A 82 éves Marika néni megmutatta, milyen is az igazi sportoló

Esz­mé­let­len időt fu­tott 100 mé­te­ren!

Mi­köz­ben az or­szág a lúzer ma­gyar fo­cis­ták miatt for­rong, a 82 éves Ma­rika néni szép csend­ben megint oda­tette magát. Esz­mé­let­len időt fu­tott 100 mé­te­ren!

Magyar teniszsztár született, hihetetlen siker a Roland Garroson

Magyar teniszsztár született, hihetetlen siker a Roland Garroson

Piros Zsom­bor meg­ál­lít­ha­tat­lan. Re­mény­sé­günk idén már ket­tő­ből két Grand Slam-győ­ze­lem­nél tart a ju­ni­o­rok kö­zött.

Magyar lány okozhat szenzációt Párizsban

Magyar lány okozhat szenzációt Párizsban

Kar­ri­erje leg­jobb ered­mé­nyére ké­szül Ba­csinszky Tímea.

Kar­ri­erje leg­jobb ered­mé­nyét éri el Ba­csinszky Tímea, ha csü­tör­tö­kön nyerni tud a fran­cia nem­zet­közi te­nisz­baj­nok­ság elő­dön­tő­jé­ben.

Dzsudzsák sír, Storck beszól, sehol egy tökös magyar

Dzsudzsák sír, Storck beszól, sehol egy tökös magyar

Ki­fo­gás bőven van az an­dor­rai ve­re­ség után. Köz­ben a szur­ko­lók a já­té­ko­sok és Storck ellen tün­tet­tek.

Ki­fo­gás bőven van az an­dor­rai ve­re­ség után. Köz­ben a szur­ko­lók a já­té­ko­sok és Storck ellen tün­tet­tek.

Futballgyilkos műfű vár a magyar válogatottra

Futballgyilkos műfű vár a magyar válogatottra

Nem fek­szik ne­künk a műfű.

Fi­no­man szólva sem fek­szik a műfű a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak, amely az utóbbi három évben két­szer is szen­ve­dett ezen a ta­la­jon.

Meglepetések a listán, kitudódott a sztárok keresete

Meglepetések a listán, kitudódott a sztárok keresete

Cris­ti­ano Ro­naldo min­dent vitt.

Cris­ti­ano Ro­naldo min­dent vitt. Nem csak a pá­lyán, a pénz­tár­nál is tarol. Fur­csa sor­rend raj­zo­ló­dik ki a lab­da­rú­gás krő­zusa mö­gött.

Máris kiderült, ki nyeri év végén az Aranylabdát

Máris kiderült, ki nyeri év végén az Aranylabdát

Fi­gye­lem, elő­re­ho­zott ered­mény­hir­de­tés! Fél táv­nál már tudni a leg­jobb fo­cis­tá­nak járó el­is­me­rés győz­te­sét.

Fi­gye­lem, elő­re­ho­zott ered­mény­hir­de­tés! Fél táv­nál már lehet tudni a leg­jobb fo­cis­tá­nak járó el­is­me­rés de­cem­beri győz­te­sét.

Erre a focistára vártak éveket a Fradi csapatánál

Erre a focistára vártak éveket a Fradinál

A hol­lan­dok sze­rint Otigba Ken­neth meg­egye­zett a Fe­renc­vá­ros­sal. A védő egy­szer már be­in­tett a ma­gya­rok­nak.

A hol­lan­dok sze­rint Otigba Ken­neth meg­egye­zett a Fe­renc­vá­ros­sal. A védő egy­szer már be­in­tett a ma­gya­rok­nak.

Storck pocsék orosz válogatott ellen tesztel

Storck pocsék orosz válogatott ellen tesztel

Ma­gyar-orosz meccs kö­vet­ke­zik.

Hét­főn este a ma­gyar vá­lo­ga­tott fel­ké­szü­lési mér­kő­zé­sen Orosz­or­szág­gal ta­lál­ko­zik a bu­da­pesti Gro­u­pama Aré­ná­ban.

Szépségverseny a BL-döntőn, bombázók a lelátón

Szépségverseny a BL-döntőn, bombázók a lelátón

Nem csak a pá­lyán lesz lát­ni­való.

Nem csak a pá­lyát lesz ér­de­mes árgus sze­mek­kel fi­gyelni a Real Mad­rid-Ju­ven­tus meccsen.

Kiütötte a magyar lány az amerikai szupersztárt

Kiütötte a magyar lány az amerikai szupersztárt

Jó­kora meg­le­pe­tést oko­zott Ba­csinszky Tímea a Ro­land Gar­ro­son. Venus Wil­li­amst verte.

Jó­kora meg­le­pe­tést oko­zott Ba­csinszky Tímea a Ro­land Gar­ro­son. Venus Wil­li­amst verte.

Mire jut a magyar kirakatcsapat a olajmilliárdok ellen?

Mire jut a magyar kirakatcsapat a olajmilliárdok ellen?

A Veszp­rém férfi ké­zi­lab­da­csa­pata a hét­vé­gén mér­kő­zik meg a világ leg­jobb csa­pa­ta­i­val.

A Veszp­rém férfi ké­zi­lab­da­csa­pata a hét­vé­gén mér­kő­zik meg a világ leg­jobb csa­pa­ta­i­val a Baj­no­kok Li­gája né­gyes dön­tő­jé­ben.

Bravúr, magyar csatár az álomcsapatban

Bravúr, magyar csatár az álomcsapatban

Nem min­den­napi el­is­me­rés­ben ré­sze­sült a 27 éves ma­gyar lab­da­rúgó.

Nem min­den­napi el­is­me­rés­ben ré­sze­sült a 27 éves ma­gyar lab­da­rúgó, aki be­ke­rült a leg­job­bak közé.

Őrületes csata, Messi beérte C. Ronaldót

Őrületes csata, Messi beérte C. Ronaldót

Nem csak csa­pat, egyéni szin­ten is egy­más ellen küz­de­nek.

A világ két je­len­legi leg­jobb lab­da­rú­gója nem csak csa­pat, egyéni szin­ten is egy­más ellen küzd.

Lovrencsics Gergő túl van az életveszélyen, még az ellenfelek is sírtak

Lovrencsics Gergő túl van az életveszélyen, még az ellenfelek is sírtak

Még az el­len­fél já­té­ko­sai is el­sír­ták ma­gu­kat az eset után.

Még az el­len­fél já­té­ko­sai is el­sír­ták ma­gu­kat az eset után. A Fradi fo­cis­tá­ját ki­vizs­gál­ták a kór­ház­ban.

Nem hiszed el, ki lett az NB I legjobb játékosa

Nem hiszed el, ki lett az NB I legjobb játékosa

Ki­osz­tot­ták a fut­ball­idény leg­jobb­ja­i­nak járó dí­ja­kat. Az edzők­nél nem volt meg­le­pe­tés, bez­zeg a fo­cis­ták­nál.

Ki­osz­tot­ták a fut­ball­idény leg­jobb­ja­i­nak járó dí­ja­kat. Az edzők­nél nem volt meg­le­pe­tés, bez­zeg a fo­cis­ták­nál.

Hosszú Katinka sem tudta volna szebben megnyitni az arénát

Hosszú Katinka sem tudta volna szebben megnyitni az arénát

Eu­rópa csú­csára ért a Szol­nok férfi ví­zi­lab­da­csa­pata. A gárda a Dub­rov­nik el­leni fi­ná­lé­ban meg­nyerte a BL-t.

Eu­rópa csú­csára ért a Szol­nok férfi ví­zi­lab­da­csa­pata. A Tisza-parti gárda a Dub­rov­nik el­leni fi­ná­lé­ban meg­nyerte a Baj­no­kok Li­gá­ját.

Olimpiai bajnok sztárt vett a Fradi

Olimpiai bajnok sztárt vett a Fradi

Szerb klasszis ér­ke­zett a Fe­renc­vá­ros pó­ló­sa­i­hoz.

Szerb klasszis ér­ke­zett a Fe­renc­vá­ros pó­ló­sa­i­hoz. Jö­vőre már a baj­noki cím a cél?

Hollywoodi forgatókönyvben bízik Hemingway

Hollywoodi forgatókönyvben bízik Hemingway

Ros­si­ról is be­szélt a Ri­post­nak.

Baj­noki cím ese­tére kü­lön­le­ges fo­ga­dal­mat tett az ara­nyért küzdő Bu­da­pest Hon­véd tu­laj­do­nosa. Marco Ros­si­ról is be­szélt a Ri­post­nak.

Hoppá, igazi sztárcsapat viheti az Újpest legjobbját

Hoppá, igazi sztárcsapat viheti az Újpest legjobbját

A világ egyik leg­jobb csa­pata nézte ki.

A ma­gyar együt­tes tá­ma­dó­jára a világ egyik leg­jobb csa­pata is felfi­gyelt. A ma­ce­dón vá­lo­ga­tott tá­madó 12 gólt lőtt idén a ma­gyar baj­nok­ság­ban.

Túlértékelt külföldiek, Bozsik kiáll a magyar edzőkért

Túlértékelt külföldiek, Bozsik kiáll a magyar edzőkért

Iz­gal­mas az NB I haj­rája.

El­ké­pesz­tően iz­gal­mas két hét­vége kö­vet­ke­zik a lab­da­rúgó NB I-ben, ahol a Hon­véd és a Vi­deo­ton küzd a baj­noki cí­mért.

Ilyen még nem történt a Videotonnal

Ilyen még nem történt a Videotonnal

Aligha jut az elő­dei sor­sára Hen­ning Berg...

Aligha jutna elő­dei sor­sára Hen­ning Berg, ha szom­ba­ton győ­ze­lemre ve­zetné a Vi­deo­tont a Hon­véd ellen és meg­nyer­nék a lab­da­rúgó NB I-et.

Ronaldo csúcssebességgel száguld a bajnoki cím felé

Ronaldo csúcssebességgel száguld a bajnoki cím felé

A Real Mad­rid­dal má­so­dik baj­noki címét sze­rez­heti Cris­ti­ano Ro­naldo.

Ők a legszebb magyar tornászlányok

Ők a legszebb magyar tornászlányok

Pén­te­ken kez­dő­dik és va­sár­na­pig tart a bu­da­pesti rit­mi­kus gim­nasz­tika Eu­rópa-baj­nok­ság, ame­lyet a Papp László Sport­aré­ná­ban ren­dez­nek.

Pén­te­ken kez­dő­dik és va­sár­na­pig tart a bu­da­pesti rit­mi­kus gim­nasz­tika Eu­rópa-baj­nok­ság, ame­lyet a Papp László Sport­aré­ná­ban ren­dez­nek.

Szomorú vég, csődöt mondott az U17-es válogatott

Szomorú vég, csődöt mondott az U17-es válogatott

A ma­gyar csa­pat ha­to­dik lett.

Habár a torna si­ke­res mér­kő­zé­sek­kel kez­dő­dött, a ma­gyar csa­pat a végén könnyű­nek ta­lál­ta­tott.

Gangl Edina: az olimpia után jöhet a baba

Gangl Edina: az olimpia után jöhet a baba

Je­len­leg a vizes-vb az első.

A pólós szép­ség­nek egy­előre a bu­da­pesti vizes-vb az első. , Gangl rend­kí­vül si­ke­res évet tud­hat maga mö­gött a me­den­cé­ben, és a ma­gán­éle­té­ben is.

Kínok között versenyez a Forma-1 sztárja

Kínok között versenyez a Forma-1 sztárja

Dön­tött: nem iszik, csak vezet. Nem csak a si­ke­rekre szom­ja­zik a vb-cí­mért küzdő Lewis Ha­mil­ton.

Dön­tött: nem iszik, csak vezet. Nem csak a si­ke­rekre szom­ja­zik a vb-cí­mért küzdő Lewis Ha­mil­ton. Min­dent be­vál­lal, csak hogy tartsa a lé­pést Vet­tel­lel.

Öldöklő csata, kiesik az újpesti focicsapat?

Öldöklő csata, kiesik az újpesti focicsapat?

A benn­ma­ra­dá­sért is fo­lyik a harc a foci-NB I-ben. Két for­du­ló­val a vége előtt nagy­csa­pa­tok tü­le­ked­nek a ta­bella alján.

A benn­ma­ra­dá­sért is fo­lyik a harc a foci-NB I-ben. Két for­du­ló­val a vége előtt nagy­csa­pa­tok tü­le­ked­nek a ta­bella alján.

Új társat talált magának az olimpiai bajnok

Új társat talált magának az olimpiai bajnok

A lon­doni hős­nek új párja lett.

A lon­doni olim­pián arany­ér­met szerző ver­senyző új párt ta­lált. A sze­gedi rang­so­roló ver­se­nyen már vele indul el 1000 mé­te­ren.

Csoda történt a BL-ben, senki sem számított rá

Csoda történt a BL-ben, senki sem számított rá

A fő­sze­replő min­den­kit meg­le­pett.

Le­győzte a Ju­ven­tus a Mo­na­cót, ez nem szen­zá­ció, de a fő­sze­replő sze­mé­lye min­den­kit meg­le­pett. Most már csak a Real Mad­ri­don a sor?

Szenzációs Szalai, óriásit játszott a magyar válogatott támadója

Szenzációs Szalai, óriásit játszott a magyar válogatott támadója

Öt perc alatt két­szer is vil­lant a 29 éves já­té­kos.

Öt perc alatt két­szer is vil­lant a 29 éves já­té­kos. Ez volt a nyol­ca­dik gólja a Bun­des­liga idei sze­zon­já­ban. Dár­dai Pál Hert­hája is fon­tos si­kert ara­tott, ezzel na­gyon közel ke­rült hoz­zá­juk a nem­zet­közi ku­pa­sze­rep­lés. Gu­lá­csiék őrült meccsen kap­tak ki.