SPORT

KIAJOBB

Csupa boldogság, Babos Timi repes az örömtől

Csupa boldogság, Babos Timi repes az örömtől

Remek for­má­ban ját­szik.

Az ak­tu­á­lis vi­lág­rang­lis­tán 63. ma­gyar já­té­kos a ka­na­dai Qu­é­bec­ben ját­szik.

Csodát tettek, parádés magyar tenisz-diadal

Csodát tettek, parádés magyar tenisz-diadal

A ma­gyar férfi te­nisz­vá­lo­ga­tott 2-1-re vezet Orosz­or­szág ellen a Davis-ku­pá­ban. Va­sár­nap egyet­len siker elég a végső si­ker­hez.

A ma­gyar férfi te­nisz­vá­lo­ga­tott 2-1-re vezet Orosz­or­szág ellen a Davis-ku­pá­ban. Va­sár­nap egyet­len siker elég a végső si­ker­hez.

Mi történt Hamiltonnal? Erre senki sem számított

Mi történt Hamiltonnal? Erre senki sem számított

Finom szólva sem si­ke­rült a Szin­ga­púri Nagy­díj idő­mé­rője a brit Lewis Ha­mil­ton­nak.

Finom szólva sem si­ke­rült a Szin­ga­púri Nagy­díj idő­mé­rője a brit Lewis Ha­mil­ton­nak.

Rangadók fordulója, ezüstből lesz a Vidi-arany?

Rangadók fordulója, ezüstből lesz a Vidi-arany?

Baj­nok és ku­pa­győz­tes, ezüst- és bronz­ér­mes meccsel egy­más­sal az NB I szom­bati kö­ré­ben.

Eső is kell a magyar teniszcsodához

Eső is kell a magyar teniszcsodához

Fu­cso­vics Már­ton játssza az első mér­kő­zést.

Fu­cso­vics Már­ton játssza az első mér­kő­zést pén­te­ken Bu­da­pes­ten az oro­szok el­leni te­nisz Davis Kupa-pár­harc­ban, mely­nek tétje a vi­lág­cso­portba jutás.

Ronaldónak nem volt elég, újra magyar ellen focizik

Ronaldónak nem volt elég, újra magyar ellen focizik

Cip­rusi csa­pat ellen kezd a Baj­no­kok Li­gája cím­vé­dője. A Real Mad­rid azt az APOEL-t fo­gadja.

Cip­rusi csa­pat ellen kezd a Baj­no­kok Li­gája cím­vé­dője. A Real Mad­rid azt az APOEL-t fo­gadja.

Gólzápor és őrületes Fradi-hajrá a rangadón

Gólzápor és őrületes Fradi-hajrá a rangadón

Óri­á­sit küz­dött a Fe­renc­vá­ros a Vasas ellen.

Óri­á­sit küz­dött a Fe­renc­vá­ros a Vasas ellen a lab­da­rúgó NB I 8. for­du­ló­já­nak szom­bati rang­adó­ján.

Ki érti ezt? Óriási csalódást okozott a Real Madrid

Ki érti ezt? Óriási csalódást okozott a Real Madrid

Ismét pon­to­kat vesz­tett a sztár­csa­pat.

Ismét pon­to­kat vesz­tett a spa­nyol lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban a cím­védő Real Mad­rid.

Ki győzi le a Real Madridot? Új kihívó a BL-ben

Ki győzi le a Real Madridot? Új kihívó a BL-ben

Vajon ki ál­lítja meg a Real Mad­ri­dot, amely az utóbbi két sze­zon­ban meg­nyerte a Baj­no­kok Li­gá­ját?

Vajon ki ál­lítja meg a Real Mad­ri­dot, amely az utóbbi két sze­zon­ban meg­nyerte a Baj­no­kok Li­gá­ját?

Tart még a türelem? Doll többet nem hibázhat

Tart még a türelem? Doll többet nem hibázhat

A Fe­renc­vá­ros szom­ba­ton 18 óra­kor a Va­sast fo­gadja a lab­da­rúgó NB I-ben 8. for­du­ló­já­ban.

A Fe­renc­vá­ros szom­ba­ton 18 óra­kor a Va­sast fo­gadja a lab­da­rúgó NB I-ben 8. for­du­ló­já­ban.

Hihetetlenül cuki sztorival állt elő a terhes olimpiai bajnok

Hihetetlenül cuki sztorival állt elő a terhes olimpiai bajnok

Na­gyot bé­ná­zott, mégis bol­dog.

Na­gyot bé­ná­zott, mégis bol­dog. Ilyen kü­lön­le­ges in­dok­kal még egyet­len spor­toló sem ho­za­ko­dott elő ku­darc után.

Szalai ezért kell mindenkinél jobban a magyar focinak

Szalai ezért kell mindenkinél jobban a magyar focinak

Nehéz hely­zet­ben van Bernd Storck.

Nehéz hely­zet­ben van Bernd Storck. Égető szük­sé­günk lenne egy jó csa­tárra, mert egyet­len gól­erős já­té­ko­sunkra, Sza­la­ira nem szá­mít­ha­tunk.

Pánik Nikolics miatt, az amerikaiak utolsó esélyről beszélnek

Pánik Nikolics miatt, az amerikaiak utolsó esélyről beszélnek

Hetek óta kín­ló­dik a ma­gyar csa­tár és csa­pata. Ko­ráb­ban a baj­noki cím­ről ál­mo­doz­tak, most már csak az utolsó le­he­tő­sé­gek­ben re­mény­ked­het­nek.

Hetek óta kín­ló­dik a ma­gyar csa­tár és csa­pata. Ko­ráb­ban a baj­noki cím­ről ál­mo­doz­tak, most már csak az utolsó le­he­tő­sé­gek­ben re­mény­ked­het­nek. A Chi­cago Fire va­sár­nap­ról hét­főre vir­ra­dóra tör­heti meg az utóbbi hetek gyenge sze­rep­lé­sé­nek átkát.

Drukkereinktől remegnek a portugálok, jön az ultrák nagy dobása

Drukkereinktől remegnek a portugálok, jön az ultrák nagy dobása

A vá­lo­ga­tott szur­ko­lói cso­portja új­don­ság­gal ké­szül a se­lej­te­zőre.

Az egyik por­tu­gál sport­ol­dal ha­tá­ro­zott vé­le­ményt írt a Gro­u­pama Aré­ná­ról és a vár­ható han­gu­lat­ról. A ma­gyar vá­lo­ga­tott szur­ko­lói cso­portja új­don­ság­gal ké­szül a vb-se­lej­te­zőre.

Mennyit ér a lettek elleni siker? Szalai lehűtötte a kedélyeket

Mennyit ér a lettek elleni siker? Szalai lehűtötte a kedélyeket

Ve­zér­ál­do­zat­tal járt a ma­gyar vá­lo­ga­tott si­kere Lett­or­szág ellen. Sza­lai Ádám idő előtt cse­rét kért.

Ve­zér­ál­do­zat­tal járt a ma­gyar vá­lo­ga­tott si­kere Lett­or­szág ellen. Sza­lai Ádám idő előtt cse­rét kért.

Kiderült, mit titkolt el Dárdai: rendőrök kérték rá

Kiderült, mit titkolt el Dárdai: rendőrök kérték rá

Ilyen még nem volt Ber­lin­ben.

Nem vé­let­le­nül tit­ko­ló­zott a ma­gyar edző klubja. Ilyen még so­ha­sem tör­tént a ber­lini klu­bok tör­té­ne­té­ben.

Győzött a fociválogatott, mégis nagy a baj

Győzött a fociválogatott, mégis nagy a baj

Két rossz hír ár­nyé­kolja be a si­kert.

Ta­valy no­vem­ber óta elő­ször szer­zett gólt és nyert is Bernd Storck csa­pata. Két rossz hír ár­nyé­kolja be a si­kert.

Meglepő szavak, Babos boldogan kapott ki Sarapovától

Meglepő szavak, Babos boldogan kapott ki Sarapovától

Az első játszma még meg­volt, on­nan­tól vi­szont az orosz lány do­mi­nált. Timi nyi­lat­ko­za­tát így is öröm ol­vasni.

Ez már sok, ilyet mondott az égés után a Videoton focistája

Ez már sok, ilyet mondott az égés után a Videoton focistája

Pát­kai Máté gyor­san ta­lált vi­gaszt a Par­ti­zan el­leni ve­re­ség után. Tény­leg ez lenne a gyógy­mód?

Szenzáció a ringben, így végződött az évezred legfurcsább bokszmeccse

Szenzáció a ringben, így végződött az évezred legfurcsább bokszmeccse

Ilyet még nem lá­tott a világ! May­weat­her győ­zött, de McG­re­gor is nyert.

Ilyet még nem lá­tott a világ! May­weat­her győ­zött, de McG­re­gor is nyert az ököl­vívó-szo­rí­tó­ban.

Az év bunyója, McGregor kiütést ígér Mayweathernek

Az év bunyója, McGregor kiütést ígér Mayweathernek

Iz­gal­mas üt­kö­zet kö­vet­ke­zik.

A Floyd May­weat­her-Conor McG­re­gor csata miatt va­sár­nap haj­nal­ban kell kel­nünk, cse­rébe vi­szont alig­ha­nem az év leg­iz­gal­ma­sabb üt­kö­ze­tét kap­juk.

Szomorú nap, nagy csalódások érték Dárdai Pált

Szomorú nap, nagy csalódások érték Dárdai Pált

Egyik kí­ván­sága sem tel­je­sült.

Nin­cse­nek nagy el­vá­rá­sai a Her­tha ma­gyar edző­jé­nek, de egyik kí­ván­sága sem tel­je­sült. Volt szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk rög­tön nyi­lat­ko­zott is a tör­tén­tek­ről.

Ez igen, nem kertelt a Videoton edzője

Ez igen, nem kertelt a Videoton edzője

Nem rej­tette véka alá a vé­le­mé­nyét a Vi­deo­ton ve­ze­tő­edzője a Par­ti­zan Be­o­grad el­leni Eu­rópa-liga bú­csút kö­ve­tően.

Nem rej­tette véka alá a vé­le­mé­nyét a Vi­deo­ton ve­ze­tő­edzője a Par­ti­zan Be­o­grad el­leni Eu­rópa-liga bú­csút kö­ve­tően.

Súlyos döntésre jutott Hosszú Katinka és Shane Tusup

Súlyos döntésre jutott Hosszú Katinka és Shane Tusup

Nagy hord­erejű kér­dés dőlt el. Úszó­sztá­runk és edző-férje egy­ér­tel­művé tet­ték a szán­dé­ka­i­kat.

Nagy hord­erejű kér­dés dőlt el. Úszó­sztá­runk és edző-férje egy­ér­tel­művé tet­ték a szán­dé­ka­i­kat.

Kezdődik Messi és Ronaldo csatája

Ádáz harc, kezdődik Messi és Ronaldo csatája

Ez­út­tal is a Real Mad­rid és az FC Bar­ce­lona küzd majd az első he­lyért.

Me­ré­szebb tipp he­lyett úgy vél­jük, ez­út­tal is a Real Mad­rid és az FC Bar­ce­lona küzd majd az első he­lyért Spa­nyol­or­szág­ban, ahol el­kez­dő­dött a baj­nok­ság.

Alakul Dárdai haditerve, tényleg szexi lehet ez a Hertha!

Alakul Dárdai haditerve, tényleg szexi lehet ez a Hertha!

Gyors, ügyes, gól­erős - el­sőre Dár­dai min­den vá­gyát tel­je­sí­tette a Her­tha. A ber­li­niek új iga­zo­lása dön­tött.

Háborúban edződött huligánokkal jön a Partizan

Háborúban edződött huligánokkal jön a Partizan

Csak a ma­gyar rend­őr­ség­től függ, mennyire lepi el Fel­csút fa­lu­ját Eu­rópa egyik leg­ke­mé­nyebb szur­ko­ló­tá­bora.

Csak a ma­gyar rend­őr­ség­től függ, mennyire lepi el Fel­csút fa­lu­ját Eu­rópa egyik leg­ke­mé­nyebb szur­ko­ló­tá­bora.

Húszéves mélypontra zuhantak a magyarok a Bundesligában

Húszéves mélypontra zuhantak a magyarok a Bundesligában

Úgy tűnik, a né­me­tek sze­rint kevés a pi­ac­ké­pes ma­gyar fo­cista. Hol van már Lisz­tes, Dár­dai, vagy éppen Ki­rály?

Úgy tűnik, a né­me­tek sze­rint kevés a pi­ac­ké­pes ma­gyar fo­cista.

Cserbenhagyás, tízmilliókat bukhat a magyar válogatott sportoló

Tízmilliókat bukhat a magyar válogatott sportoló

DeAndre Kane eddig fittyet hány szer­ző­dé­sére. Pedig az Eb-re ké­szülő vá­lo­ga­tott­nak nagy szük­sége lenne a ho­no­sí­tott já­té­kosra.

Kész röhej, már nem is Neymar a legdrágább focista?

Kész röhej, már nem is Neymar a legdrágább focista?

Rob­ban az újabb fo­ci­bomba.

Máris rob­ban az újabb fo­ci­bomba. Még a Bar­ce­lo­ná­tól el­csak­li­zott bra­zil árá­nál is mé­lyeb­ben nyúl­nak a bur­nusz­zsebbe a pá­ri­zsi klub ve­ze­tői.

Tömeges sérülés, aggasztó a Videoton helyzete

Tömeges sérülés, aggasztó a Videoton helyzete

Gól­nél­küli dön­tet­len­nel meg­ma­radt az esély az Eu­rópa-liga fő­táb­lá­jára. Csak ma­rad­jon egész­sé­ges já­té­kos Fe­hér­vá­ron.

Gól­nél­küli dön­tet­len­nel meg­ma­radt az esély az Eu­rópa-liga fő­táb­lá­jára. Csak ma­rad­jon egész­sé­ges já­té­kos Fe­hér­vá­ron.

Dupla kudarc, Hosszú Katinkát nagyon elverték

Dupla kudarc, Hosszú Katinkát nagyon elverték

Erre aligha szá­mí­tott a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok az úszók rö­vid­pá­lyás vi­lág­kupa-so­ro­za­tá­nak eind­ho­veni ál­lo­má­sán.

Erre aligha szá­mí­tott a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok az úszók rö­vid­pá­lyás vi­lág­kupa-so­ro­za­tá­nak eind­ho­veni ál­lo­má­sán.

Egyre rosszabb, újabb blama érte a Fradit

Egyre rosszabb, újabb blama érte a Fradit

Ez­út­tal sem tu­dott nyerni a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I-ben. Egyre rosszabb a hely­zet a zöld-fehér csa­pat­nál.

Ez­út­tal sem tu­dott nyerni a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I-ben. Egyre rosszabb a hely­zet a zöld-fehér csa­pat­nál.

Drámai bejelentés, Nikolics lemondta a válogatottságot

Drámai bejelentés, Nikolics lemondta a válogatottságot

Eddig tűrte a mel­lő­zést a Chi­cago Fire ma­gyar fo­cis­tája? A csa­tár be­je­len­tette, au­gusz­tus­ban biz­to­san nem jön haza.

Na végre, elhagyja Ázsiát a magyar sztárfocista

Na végre, elhagyja Ázsiát a magyar sztárfocista

Né­meth Krisz­tián vissza­tér oda, ahol annak ide­jén a leg­jobb volt. Ezzel vajon a vá­lo­ga­tott is jól jár?

Kíméletlen volt a magyar csatár, ez a jutalma

Kíméletlen volt a magyar csatár, ez a jutalma

Sal­lói Dá­niel fon­tos sze­rep­hez ju­tott.

Sal­lói Dá­ni­el­lel a so­ra­i­ban a Sport­ing Kan­sas City elő­dön­tőt ját­szott a ku­pá­ban.

Mindenki ámult, Mourinho ezt tette az ezüstéremmel

Mindenki ámult, Mourinho ezt tette az ezüstéremmel

Ki­ka­pott a Man­ches­ter Uni­ted.

A Man­ches­ter Uni­ted 2-1-re ki­ka­pott a Real Mad­rid­tól a lab­da­rúgó eu­ró­pai Szu­per­kupa-meccsen.

Újabb magyar érem, parádés eredmény a vb-n

Újabb magyar érem, parádés eredmény a vb-n

Már­ton Anita jó­kora meg­le­pe­tést oko­zott a lon­doni at­lé­ti­kai vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Már­ton Anita jó­kora meg­le­pe­tést oko­zott a lon­doni at­lé­ti­kai vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Fölényes győzelem: Kiderült, mi lehet női vízilabdázóink titka

Fölényes győzelem: Kiderült, mi lehet női vízilabdázóink titka

Hol­nap ke­mény meccs jön...

18:4-es gól­aránnyal győ­zött a ma­gyar csa­pat a bri­tek­kel szem­ben, ala­po­san meg­mos­dat­ták az el­len­fe­let. Hol­nap ke­mény meccs jön...

Elbocsátó szép üzenet, senkinek nem kell a magyar focista?

Elbocsátó szép üzenet, senkinek nem kell a magyar focista?

Né­met­or­szág után Dá­ni­á­ban is ku­dar­cot val­lott a ma­gyar vá­lo­ga­tott kö­zép­pá­lyás. Kal­már Zsolt egyre kö­ze­lebb kerül az NB I-hez.

Most érkezett: lázban a Vidi-szurkolók, Nikolics hazatér

Most érkezett: lázban a Vidi-szurkolók, Nikolics hazatér

Ki­sor­sol­ták a Vi­deo­ton el­len­fe­lét.

Ki­sor­sol­ták a Vi­deo­ton el­len­fe­lét az Eu­rópa-li­gá­ban. A tét a fő­táb­lás sze­rep­lés és a vele járó száz­mil­liók.

Szenzációs siker, csodát tett a Videoton

Szenzációs siker, csodát tett a Videoton

A fe­hér­vári csa­pat egy­gó­los hát­rány­ban várta a vissza­vá­gót.

A fe­hér­vári csa­pat egy­gó­los hát­rány­ban várta a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga se­lej­te­ző­jé­nek vissza­vá­gó­ját.

Szomorú hírt kapott a legjobb magyar teniszezőnő

Szomorú hírt kapott a legjobb magyar teniszezőnő

Babos Tímea nem lehet bol­dog. Nem múlt el nyom­ta­la­nul az el­múlt hetek gyen­gél­ke­dése.

Babos Tímea nem lehet bol­dog. Nem múlt el nyom­ta­la­nul az el­múlt hetek gyen­gél­ke­dése az egyéni ver­se­nye­ken.

Tüntetnek a szurkolók, fütyülnek az Újpest-Fradira

Tüntetnek a szurkolók, fütyülnek az Újpest-Fradira

Máris csúcs­rang­adó kö­vet­ke­zik.

Máris csúcs­rang­adó kö­vet­ke­zik a lab­da­rúgó NB I-ben, az Új­pest a Fe­renc­vá­rost fo­gadja a 2. for­du­ló­ban.

Remek eredmény, magyar bronzérem a világbajnokságon

Remek eredmény, magyar bronzérem a világbajnokságon

Nem si­ke­rült nyerni az elő­dön­tő­ben.

Nem si­ke­rült nyerni az elő­dön­tő­ben, így a har­ma­dik hellyel kel­lett be­ér­nie a ma­gyar ver­seny­ző­nek.

Drámai végjáték az Újpest-FTC rangadón

Drámai végjáték az Újpest-FTC rangadón

Két for­du­lót kö­ve­tően a Fe­renc­vá­ros és az Új­pest nye­ret­len a lab­da­rúgó NB I-ben. Nem bír­tak egy­más­sal a rang­adón.

Két for­du­lót kö­ve­tően a Fe­renc­vá­ros és az Új­pest nye­ret­len a lab­da­rúgó NB I-ben. Nem bír­tak egy­más­sal a rang­adón.

Magyar aranyérem a vb-n, így ünnepel az első győztesünk

Magyar aranyérem a vb-n, így ünnepel az első győztesünk

Az érem­szer­zés­ben is bí­zott, de az első nyolc közé ke­rü­lés volt az el­vá­rás a vb-n.

Az érem­szer­zés­ben is bí­zott, de az első nyolc közé ke­rü­lés volt az el­vá­rás a vb-n.

Esélytelen volt, újabb pofont kapott a Honvéd

Esélytelen volt, újabb pofont kapott a Honvéd

Az iz­ra­eli ve­re­ség után ott­hon pró­bált ja­ví­tani a Hon­véd a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Az iz­ra­eli ve­re­ség után ott­hon pró­bált ja­ví­tani a Hon­véd a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Nőtt az esély, biztos a magyar siker a BL-ben

Nagyot nőtt az esély, biztos a magyar siker a BL-ben

Kor­hut vagy a baj­no­kunk jut to­vább. Mi szól a Hon­véd mel­lett és ellen?

Kor­hut Mi­hály vagy a baj­nok­csa­pa­tunk jut to­vább a Baj­no­kok Li­gája-se­lej­te­ző­ben. Mi szól a Hon­véd mel­lett és ellen?

Dráma a Duna Arénában, magyar könnyek a medencében

Dráma a Duna Arénában, magyar könnyek a medencében

Ma­gyar duó oko­zott hang­rob­ba­nást a Duna Aré­ná­ban a 17. vizes vi­lág­baj­nok­sá­gon hét­főn.

Federer visszavonul? Reagált a legenda

Federer visszavonul? Reagált a legenda

Roger Fe­de­rer egyet­len szet­tet sem vesz­tett wimb­le­doni két hete alatt.

Roger Fe­de­rer egyet­len szet­tet sem vesz­tett wimb­le­doni két hete alatt, és nyol­ca­dik tor­na­győ­zel­mét aratta Lon­don­ban.

Szomorú visszavágó vár a magyar bajnokra

Szomorú visszavágó vár a magyar bajnokra

A Hon­véd nem val­lott szé­gyent Iz­ra­el­ben.

A Hon­véd nem val­lott szé­gyent Iz­ra­el­ben. A má­so­dik meccs azon­ban na­gyon rosszul kez­dő­dik a piros-fe­ke­ték­nek.

Felháborító dolgokról beszélt az NB I-es edző

Felháborító dolgokról beszélt az NB I-es edző

Mé­szöly Gé­zá­nál be­telt a pohár. Nem elég, hogy csa­pata, a Ha­la­dás ki­ka­pott a Hon­véd­tól, még a szur­ko­lók­kal is meg­gyűlt a baja.

Mé­szöly Gé­zá­nál be­telt a pohár. Nem elég, hogy csa­pata, a Ha­la­dás ki­ka­pott a Hon­véd­tól, még a szur­ko­lók­kal is meg­gyűlt a baja.

Hírek az UEFA-tól, így még fájóbb a Fradi összeomlása

Hírek az UEFA-tól, így még fájóbb a Fradi összeomlása

Rosszabb is le­he­tett volna...

Fran­cia­or­szág, Len­gyel­or­szág, Bul­gá­ria vagy Lit­vá­nia lehet a kö­vet­kező ál­lo­más. Nem jár­tak rosszul eu­ró­pai ku­pa­csa­pa­ta­ink, de...

Világsztárok között győzték le Hosszú Katinkát

Világsztárok között győzték le Hosszú Katinkát

Neves me­zőny­ben in­dult.

Neves me­zőny­ben in­dult a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő az ESPN és az ABC év­ér­té­kelő sza­va­zá­sán.

Vizes-vb: Két világbajnoki cím máris a miénk

Vizes-vb: Két világbajnoki cím máris a miénk

Bi­e­nerth Gusz­táv úszó­el­nök sze­rint nem nul­lá­ról kez­dik az érmek gyűj­té­sét a ma­gyar spor­to­lók.

Bi­e­nerth Gusz­táv úszó­el­nök sze­rint nem nul­lá­ról kez­dik az érmek gyűj­té­sét a ma­gyar spor­to­lók.

Súlyos fogadalom, csak világelsőként pasizik

Súlyos fogadalom, csak világelsőként pasizik

Katie csak a te­niszre kon­cent­rál.

Katie Bo­ul­ter min­dent egy lapra tett fel, addig csak a te­niszre kon­cent­rál, amíg nem kerül a világ él­vo­na­lába.

Bosszúvágy, Hamilton visszavágna Vettelnek

Bosszúvágy, Hamilton visszavágna Vettelnek

A Mer­ce­des sztárja oda­dör­göl­het a Fer­rari-pi­ló­tá­nak a bakui bal­héért.

A Mer­ce­des brit sztárja most oda­dör­göl­het a német Fer­rari-pi­ló­tá­nak a bakui bal­héért. Min­den ed­di­gi­nél jobb esé­lyei van­nak a győ­ze­lemre.

Fapados bajnok, nem szórta a pénzt a BL miatt a Honvéd

Fapados bajnok, nem szórta a pénzt a BL miatt a Honvéd

Új utat vá­lasz­tot­tak a kis­pes­tiek a szo­ká­sos köl­te­ke­zés he­lyett. Szerda este ki­de­rül­het, mire men­nek vele.

Új utat vá­lasz­tot­tak a kis­pes­tiek a szo­ká­sos köl­te­ke­zés he­lyett. Szerda este ki­de­rül­het, mire men­nek vele a Baj­no­kok Li­gája-se­lej­te­ző­ben.

Újabb dicsőség, Nikolicsra nincsenek szavak

Újabb dicsőség, Nikolicsra nincsenek szavak

Hét­ről hétre újabb és újabb el­is­me­ré­se­ket söpör be Ni­ko­lics Ne­manja az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Hét­ről hétre újabb és újabb el­is­me­ré­se­ket söpör be Ni­ko­lics Ne­manja az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Íme a német recept, működik Magyarországon?

Íme a német recept, működik Magyarországon?

A német foci tel­je­sen uralja a vi­lá­got. Vajon elég ahhoz Bernd Storck, hogy a si­ker­re­cept Ma­gyar­or­szá­gon is be­vál­jon?

Rossz ómen, Chile vagy Németország fújhatja a vb-címet

Rossz ómen, Chile vagy Németország fújhatja a vb-címet

Nem ér­de­mes meg­nyerni...

Ha a vi­lág­baj­nok­ság fő­pró­bá­já­nak te­kin­tik a Kon­fö­de­rá­ciós Kupát, akkor nem ér­de­mes meg­nyerni.

Parádés előjel, erre büszke lehet a Videoton

Parádés előjel, erre büszke lehet a Videoton

Marko Ni­ko­lics irá­nyí­tá­sá­val még nem ka­pott gólt a Vi­deo­ton. Ked­den Eu­rópa-liga-vissza­vágó kö­vet­ke­zik.

Marko Ni­ko­lics irá­nyí­tá­sá­val még nem ka­pott gólt a Vi­deo­ton. Ha a szerb edző­vel a keddi Eu­rópa-liga-vissza­vá­gón sem rom­lik a hely­zet, akkor to­vább­jut a fe­hér­vári gárda.

Ronaldónak durván beszóltak, balhés elődöntő jöhet

Ronaldónak durván beszóltak, balhés elődöntő jöhet

Be­szó­lás­sal me­le­gí­tett a chi­lei Ar­turo Vidal a por­tu­gá­lok el­leni mai Kon­fö­de­rá­ciós Kupa elő­dön­tőre. Cris­ti­ano Ro­nal­dót vette célba.

Be­szó­lás­sal me­le­gí­tett a chi­lei Ar­turo Vidal a por­tu­gá­lok el­leni mai Kon­fö­de­rá­ciós Kupa elő­dön­tőre. Cris­ti­ano Ro­nal­dót vette célba.

Ez meg hogy lehet? Világsztárokat köröz le a szapult magyar foci

Ez meg hogy lehet? Világsztárokat köröz le a sokat szapult magyar foci

Se az ered­mé­nyek, se a szín­vo­nal nem vál­toz­tat­nak a sport­ágak kö­zött be­be­to­no­zott sor­ren­den.

Se az ered­mé­nyek, se a szín­vo­nal nem vál­toz­tat­nak a sport­ágak kö­zött be­be­to­no­zott sor­ren­den.

Mérföldkőhöz érkezett Michael Schumacher

Mérföldkőhöz érkezett Michael Schumacher

Nagy nap lesz jú­lius 10.

Nagy nap lesz jú­lius 10., egy élet mun­ká­ját dí­jaz­zák. A Forma-1 le­gen­dá­ját má­sod­ma­gá­val óri­ási el­is­me­rés érte.

Fucsovics Márton karriercsúcs után Wimbledonban bizonyíthat

Fucsovics Márton karriercsúcs után Wimbledonban bizonyíthat

A ma­gyar já­té­kos közel a top 100-hoz. Újabb tor­na­győ­zel­met ért el.

C. Ronaldo elképesztő, beérte a magyar legendát

C. Ronaldo elképesztő, beérte a magyar legendát

Újabb mér­föld­kő­höz ér­ke­zett.

A négy­sze­res arany­lab­dás por­tu­gál klasszis újabb mér­föld­kő­höz ér­ke­zett.

Megcsalta szerelmét a világbajnok kajakos

Megcsalta szerelmét a világbajnok kajakos

Szőr­nyű hó­na­po­kat zárt le Dudás Mik­lós ka­ja­kos.

Szőr­nyű hó­na­po­kat zárt le Dudás Mik­lós ka­ja­kos. A dop­ping­bot­rá­nya miatt el­til­tott spor­toló a TV2 Ri­post mű­so­rá­nak adott in­ter­jút.

Vallomás, Lewis Hamilton meglepően őszinte volt

Vallomás, Lewis Hamilton meglepően őszinte volt

A há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok brit pi­lóta remek tel­je­sít­ményt nyúj­tott szom­ba­ton Azer­baj­dzsán­ban.

A há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok brit pi­lóta remek tel­je­sít­ményt nyúj­tott szom­ba­ton Azer­baj­dzsán­ban.

A portugál árából 13 évig működne a Fradi és a Videoton

A portugál árából 13 évig működne a Fradi és a Videoton

El­ké­pesztő össze­gért vált­hat Ro­naldo.

El­ké­pesztő össze­gért vált­hat klu­bot Cris­ti­ano Ro­naldo. A meg­sér­tő­dött vi­lág­klasszist több csa­pat­tal is hírbe hoz­ták már. Az árá­ból sok min­denre futná.

Ebből botrány lesz, újra lilában az egykori fradista

Ebből botrány lesz, újra lilában az egykori fradista

Úgy tűnik, a kö­zép­pá­lyást nem za­varja a ri­va­li­zá­lás. A lab­da­rúgó Né­met­or­szág­ból tér haza az NB I-be.

Juventustól az NB1-ig, ő lehet a magyar bajnokság új sztárja

Juventustól az NB1-ig, ő lehet a magyar bajnokság új sztárja

Ki­nyí­lik a pénz­csap, neves csa­tár iga­zol­hat a Vi­deo­ton­hoz. Olasz és spa­nyol liga után jön a ma­gyar él­vo­nalba?

Ki­nyí­lik a pénz­csap, neves csa­tár iga­zol­hat a Vi­deo­ton­hoz. Olasz és spa­nyol liga után jön hoz­zánk?

Nagy a baj, mit titkol Dzsudzsák Balázs?

Nagy a baj, mit titkol Dzsudzsák Balázs?

Csa­pat­ka­pi­tá­nyunk be­val­lotta, na­gyon sok min­dent tu­dott volna mon­dani, de in­kább el­ha­rapta a nyel­vét a ma­gyar vá­lo­ga­tott an­dor­rai ve­re­sé­gét kö­ve­tően.

Csa­pat­ka­pi­tá­nyunk be­val­lotta, na­gyon sok min­dent tu­dott volna mon­dani, de in­kább el­ha­rapta a nyel­vét a ma­gyar vá­lo­ga­tott an­dor­rai ve­re­sé­gét kö­ve­tően.

A 82 éves Marika néni megmutatta, milyen is az igazi sportoló

A 82 éves Marika néni megmutatta, milyen is az igazi sportoló

Esz­mé­let­len időt fu­tott 100 mé­te­ren!

Mi­köz­ben az or­szág a lúzer ma­gyar fo­cis­ták miatt for­rong, a 82 éves Ma­rika néni szép csend­ben megint oda­tette magát. Esz­mé­let­len időt fu­tott 100 mé­te­ren!

Magyar teniszsztár született, hihetetlen siker a Roland Garroson

Magyar teniszsztár született, hihetetlen siker a Roland Garroson

Piros Zsom­bor meg­ál­lít­ha­tat­lan. Re­mény­sé­günk idén már ket­tő­ből két Grand Slam-győ­ze­lem­nél tart a ju­ni­o­rok kö­zött.

Drámai vég, ilyen még sosem történt a ligában

Drámai vég, ilyen még sosem történt a ligában

A Pitts­burgh Pen­guins ho­ki­sain ámul a világ. Sport­tör­té­nelmi tet­tet írtak, kér­dés, utá­nuk csi­nálja-e va­laki?

A Pitts­burgh Pen­guins ho­ki­sain ámul a világ. Sport­tör­té­nelmi tet­tet írtak, kér­dés, utá­nuk csi­nálja-e va­laki?

Dzsudzsák sír, Storck beszól, sehol egy tökös magyar

Dzsudzsák sír, Storck beszól, sehol egy tökös magyar

Ki­fo­gás bőven van az an­dor­rai ve­re­ség után. Köz­ben a szur­ko­lók a já­té­ko­sok és Storck ellen tün­tet­tek.

Ki­fo­gás bőven van az an­dor­rai ve­re­ség után. Köz­ben a szur­ko­lók a já­té­ko­sok és Storck ellen tün­tet­tek.

Meglepetések a listán, kitudódott a sztárok keresete

Meglepetések a listán, kitudódott a sztárok keresete

Cris­ti­ano Ro­naldo min­dent vitt.

Cris­ti­ano Ro­naldo min­dent vitt. Nem csak a pá­lyán, a pénz­tár­nál is tarol. Fur­csa sor­rend raj­zo­ló­dik ki a lab­da­rú­gás krő­zusa mö­gött.

Magyar lány okozhat szenzációt Párizsban

Magyar lány okozhat szenzációt Párizsban

Kar­ri­erje leg­jobb ered­mé­nyére ké­szül Ba­csinszky Tímea.

Kar­ri­erje leg­jobb ered­mé­nyét éri el Ba­csinszky Tímea, ha csü­tör­tö­kön nyerni tud a fran­cia nem­zet­közi te­nisz­baj­nok­ság elő­dön­tő­jé­ben.

Futballgyilkos műfű vár a magyar válogatottra

Futballgyilkos műfű vár a magyar válogatottra

Fi­no­man szólva sem fek­szik a műfű a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak, amely az utóbbi három évben két­szer is szen­ve­dett ezen a ta­la­jon.

Fi­no­man szólva sem fek­szik a műfű a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak, amely az utóbbi három évben két­szer is szen­ve­dett ezen a ta­la­jon.