SPORT

FOCI-VB

Akinek esze van, megakadályozta volna - foci miatt akadt ki a politikus

Akinek esze van, megakadályozta volna - foci miatt akadt ki a politikus

Mesut Özil bot­rá­nya a par­la­men­tig is el­ju­tott.

Mesut Özil bot­rá­nya az or­szág fut­ball­szö­vet­sé­géig, majd a par­la­men­tig is el­ju­tott.

FRISS HÍREK

Súlyos vád Messi ellen, ebből botrány lesz

Súlyos vád Messi ellen, ebből botrány lesz

Káosz volt a vb-n az ar­gen­ti­nok­nál.

Li­onel Messi tel­je­sen ma­gá­hoz ra­gadta az irá­nyí­tást az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott­nál a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Mourinho besokallt, abbahagyja az edzősködést?

Mourinho besokallt, abbahagyja az edzősködést?

A por­tu­gál sze­rint mél­tat­lan íté­let dön­tött a vi­lág­baj­nok­ság fi­ná­lé­já­ban.

A por­tu­gál sze­rint mél­tat­lan íté­let dön­tött a vi­lág­baj­nok­ság fi­ná­lé­já­ban.

Nem hiszed el, mit tett a nyereményével a vb sztárja

Nem hiszed el, mit tett a nyereményével a vb sztárja

Ky­lian Mbappé arany­ér­met nyert a fran­cia vá­lo­ga­tot­tal az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Ky­lian Mbappé arany­ér­met nyert a fran­cia vá­lo­ga­tot­tal az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Elmaradt a focicsoda, nincs új világbajnok

Elmaradt a focicsoda, nincs új világbajnok

A fran­cia vá­lo­ga­tott 1998 után ismét meg­nyerte a vi­lág­baj­nok­sá­got.

Kínos fotó, a horvát focisztár erre biztosan nem lesz büszke

Kínos fotó, a horvát focisztár erre biztosan nem lesz büszke

Nem túl nép­szerű je­len­leg Hor­vát­or­szág­ban a Milan tá­ma­dója. Na­gyon olcsó most a Ka­li­nic-mez.

Nem túl nép­szerű je­len­leg Hor­vát­or­szág­ban a Milan tá­ma­dója. Na­gyon olcsó most a Ka­li­nic-mez.

Kiszámolták, tényleg Horvátország lesz a világbajnok?

Kiszámolták, tényleg Horvátország lesz a világbajnok?

A "húsz­éves sza­bály" szom­szé­da­ink si­ke­rét ígéri. A fran­ciák per­sze az egészre ma­gas­ról tesz­nek...

Furcsa hír a vb-döntőre készülő sztárról, ez nagyot szólna

Furcsa hír a vb-döntőre készülő sztárról, ez nagyot szólna

Az előző évad­ban 37 tét­meccsen hat gólt szer­zett és 12 gól­passzt adott az MU szí­ne­i­ben. Alap­em­ber a fran­cia vá­lo­ga­tott­ban.

Óriási videó került elő a franciák csillagáról, felismered a csatárt?

Óriási videó került elő a franciák csillagáról, felismered a csatárt?

Ha­tal­mas ta­lál­ko­zás, ma es­tére vi­lág­baj­nok lehet a hét­éves kisfi­ú­ból.

Ha­tal­mas ta­lál­ko­zás, ma es­tére vi­lág­baj­nok lehet a hét­éves kisfi­ú­ból.

Szomorkodhatnak az angolok, örülhetnek az angliai sztárok

Szomorkodhatnak az angolok, örülhetnek az angliai sztárok

A bel­gák kéz­ben tar­tot­ták a meccset.

A bel­gák végig kéz­ben tar­tot­ták a mér­kő­zést.

Szupermodellt választottak, ő adja át a vb-trófeát

Szupermodellt választottak, ő adja át a vb-trófeát

Na­talja Vo­gya­nova sze­re­pet kap.

Na­talja Vo­gya­nova a dön­tő­ben is sze­re­pet kap az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Botrányos nőügye miatt bűnhődik a sztárkapitány a vb-n

Botrányos nőügye miatt bűnhődik a sztárkapitány a vb-n

Juan Car­los Oso­rio csa­pata he­lyett in­kább a kap­cso­la­ta­ira kon­cent­rált az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Juan Car­los Oso­rio csa­pata he­lyett in­kább a kap­cso­la­ta­ira kon­cent­rált az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Hihetetlen, ez ad erőt a horvátoknak a döntőben

Hihetetlen, ez ad erőt a horvátoknak a döntőben

Hor­vát­or­szág va­sár­nap Fran­cia­or­szág­gal ta­lál­ko­zik az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság dön­tő­jé­ben.

Hor­vát­or­szág va­sár­nap Fran­cia­or­szág­gal ta­lál­ko­zik az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság dön­tő­jé­ben.

Döntöttek, túl sok a szexi és dögös nő a képernyőn

Döntöttek, túl sok a szexi és dögös nő a képernyőn

A nem­zet­közi lab­da­rúgó-szö­vet­ség sze­rint a sze­xiz­mus gon­dot je­lent a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

A nem­zet­közi lab­da­rúgó-szö­vet­ség sze­rint a sze­xiz­mus gon­dot je­lent a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

A magyar gólkirály csodát vár a vb-döntőben

Meglepetés a vb-döntőben? Horvátország magyar gólkirálya csodát vár

Fu­tács Márkó jó­solt a fi­nálé előtt.

Fu­tács Márkó sze­rint a hor­vát csa­pat titka a csa­pat­egy­ség­ben rej­lik.

Orbán Viktor elárulta, kinek szurkol a vb-döntőben

Orbán Viktor elárulta, kinek szurkol a vb-döntőben

Szót ej­tett a vb-ről a mi­nisz­ter­el­nök.

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság­ról is szót ej­tett.

Ezt ki gondolta volna? Először történt ilyen a vb-k történetében

Ezt ki gondolta volna? Először történt ilyen a vb-k történetében

Meg­ál­lít­ha­tat­lan a hor­vát vá­lo­ga­tott.

Meg­ál­lít­ha­tat­lan a hor­vát vá­lo­ga­tott. Har­mad­szor is hosszab­bí­tásra kény­sze­rül­tek Mand­zu­ki­cék. Va­sár­nap a fran­ciák vár­nak Hor­vát­or­szágra.

Messi és C. Ronaldo már a múlt, a semmiből jöttek a vb új sztárjai

Messi és C. Ronaldo már a múlt, a semmiből jöttek a vb új sztárjai

Sosem késő be­rob­banni! Vil­log­nak a torna nagy fel­fe­de­zet­tei, ta­nul­sá­gos, hon­nan és ho­gyan ju­tot­tak idáig.

Súlyos botrány, összecsaptak a szurkolók a rendőrökkel

Súlyos botrány, összecsaptak a szurkolók a rendőrökkel

Könny­gáz­grá­ná­tok­kal és víz­ágyúk­kal osz­lat­ták fel a tö­me­get a rend­őrök.

Könny­gáz­grá­ná­tok­kal és víz­ágyúk­kal osz­lat­ták fel a tö­me­get a rend­őrök.

Magát hibáztatja barátja haláláért a sztárjátékos

Drámai vallomás: magát hibáztatja barátja haláláért a sztárjátékos

Su­ba­sic me­sélt a drá­má­já­ról.

So­káig nem tu­dott ma­gá­nak meg­bo­csá­tani a hor­vát fo­ci­vá­lo­ga­tott ka­pusa.

Megvan az első döntős a vébén, ilyen még sosem történt

Megvan az első döntős a vébén, ilyen még sosem történt

A fran­ciák va­sár­nap ja­vít­hat­nak a hazai Eu­rópa-baj­nok­ság után.

Ezt látni kell, a melleivel tippel a vb-re a kebelcsoda

Ezt látni kell, a melleivel tippel a vb-re a kebelcsoda

Az angol hölgy fo­lya­ma­to­san jól tip­pel ha­zája mér­kő­zé­se­ire az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Az angol hölgy fo­lya­ma­to­san jól tip­pel ha­zája mér­kő­zé­se­ire az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Balhés fotó, magyarázkodhat a belgák sztárja a vb-n

Balhés fotó, magyarázkodhat a belgák sztárja a vb-n

Kel­le­met­len hely­zetbe ke­rült Eden Ha­zard az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság elő­dön­tője előtt.

Kel­le­met­len hely­zetbe ke­rült Eden Ha­zard az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság elő­dön­tője előtt.

Szépségkirálynőt szeret a vb egyik felfedezettje

Szépségkirálynőt szeret a vb egyik felfedezettje

Pa­vard hír­ne­vet szer­zett ma­gá­nak.

Ben­ja­min Pa­vard hír­ne­vet szer­zett ma­gá­nak az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Drámai meccsen ért véget az orosz csoda a világbajnokságon

Drámai meccsen ért véget az orosz csoda a világbajnokságon

A hor­vá­tok 2-2 után bün­te­tő­pár­baj­ban tud­ták le­győzni a há­zi­gaz­dá­kat.

Szexi meglepetés, ő fogadta az angol sztárt a vb-n

Szexi meglepetés, ő fogadta az angol sztárt a vb-n

Meg­le­pe­tés érte az angol lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott sztár­ját a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Meg­le­pe­tés érte az angol lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott sztár­ját a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Ibrahimovic bánkódhat: Anglia 28 év után újra vb-elődöntős!

Ibrahimovic bánkódhat: Anglia 28 év után újra vb-elődöntős!

Az an­go­lok úgy nyer­tek, hogy a hat­gó­los Kane nem ta­lált be a svéd ka­puba.

Az an­go­lok úgy nyer­tek, hogy a hat­gó­los Harry Kane nem ta­lált be a svéd ka­puba.

Elképesztő dolgot tett David Beckham, ezt még megbánhatja

Elképesztő dolgot tett David Beckham, ezt még nagyon megbánhatja

Fo­ga­dást kö­tött az angol sztár.

Az egy­kori fo­cista és Zla­tan Ib­ra­hi­movic na­gyon ko­moly fo­ga­dást kö­tött egy­más­sal.

Durva, halott barátja miatt került bajba a világsztár focista

Durva hír, halott barátja miatt került bajba a világsztár focista

Rá­szól­tak Da­ni­jel Su­ba­sicra.

A FIFA be­ke­mé­nyí­tett, rá­szól­tak Da­ni­jel Su­ba­sicra. A hor­vát csa­pa­tot is meg­bün­tet­ték ren­de­sen.

Ez tényleg durva: páros lábbal szálltak bele Neymarba

Ez tényleg durva: páros lábbal szálltak bele Neymarba

A bra­zi­lok ki­esé­ses után a me­xi­kó­iak sztárja szólt be a PSG já­té­ko­sá­nak. Na­gyon vár­ha­tott már erre a pil­la­natra.

A bra­zi­lok ki­esé­ses után a me­xi­kó­iak sztárja szólt be a PSG já­té­ko­sá­nak. Na­gyon vár­ha­tott már erre a pil­la­natra.

Világszenzáció, Neymarékat hazaküldték a világbajnokságról!

Világszenzáció, Neymarékat hazaküldték a világbajnokságról!

A bra­zil csa­pa­tot Bel­gium ál­lí­totta meg a ne­gyed­dön­tő­ben.

A bra­zil csa­pa­tot Bel­gium ál­lí­totta meg a ne­gyed­dön­tő­ben. Biz­tos, hogy eu­ró­pai csa­paté lesz az arany­érem.

Bevállalós Playboy-modell, ezt tenné a focistával

Bevállalós Playboy-modell, ezt tenné a focistával

A hor­vát szép­ség az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon keres párt ma­gá­nak.

A hor­vát szép­ség az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon keres párt ma­gá­nak.

Az Atlético sztárja kivégezte a vb egyik favoritját

Az Atlético sztárfocistája kivégezte a vb egyik favoritját

Gri­ez­mann nem is­mert ke­gyel­met.

An­toine Gri­ez­mann nem ke­gyel­me­zett, gól­lal és gól­pas­szal já­rult hozzá a fran­ciák győ­zel­mé­hez.

Ibrahimovic elképesztő dolgot állít, vajon igaza lesz?

Ibrahimovic elképesztő dolgot állít, vajon igaza lesz?

Ezt senki nem hitte volna a svéd fo­ci­vá­lo­ga­tott­ról. Csoda ké­szül a vi­lág­baj­nok­sá­gon?

Lehetetlen küldetés, Brazília reménytelen helyzetből folytatja

Lehetetlen küldetés, Brazília reménytelen helyzetből folytatja

A ne­gyed­dön­tők kö­vet­kez­nek.

Pén­te­ken és szom­ba­ton már a ne­gyed­dön­tő­ket játsszák az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Ennyi volt, nem tűrik tovább Maradona balhéit

Ennyi volt, nem tűrik tovább Maradona balhéit

Szá­mos bot­rányt oko­zott.

Eddig bot­rá­nyo­san vi­sel­ke­dett, most pedig a nyi­lat­ko­za­tá­val oko­zott bal­hét Diego Ma­ra­dona az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Dráma a focivébén, újrajátszanak egy meccset?

Dráma a focivébén, újrajátszanak egy meccset?

A szur­ko­lók elé­ge­det­le­nek, de így sincs sok esé­lyük. Szom­ba­ton min­den eldől.

A szur­ko­lók elé­ge­det­le­nek, de így sincs sok esé­lyük. Szom­ba­ton min­den eldől.

Óriási botrányt kavart Pamela Anderson szerelme

Bunkón nyilatkozott, óriási botrányt kavart Pamela Anderson szerelme

Rami na­gyon sport­sze­rűt­len volt.

Adil Rami örül annak, hogy meg­sé­rült az el­len­fél já­té­kosa. Ennek aztán han­got is adott.

Szegény, Neymar! Elbújik szégyenében, ha ezt meglátja

Szegény, Neymar! Elbújik szégyenében, ha ezt meglátja

Vic­cet csi­nál­tak Neym­ar­ból.

Vic­cet csi­nál­tak Ney­mar fet­ren­gé­se­i­ből. Az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon a bra­zil sztár több­ször el­ját­szotta a nagy ha­lált.

Maradona megint alakított, a barátnőjével nyalakodott

Maradona megint alakított, a barátnőjével nyalakodott

Diego Ma­ra­dona ez­út­tal sem ha­zud­tolta meg ön­ma­gát.

Diego Ma­ra­dona ez­út­tal sem ha­zud­tolta meg ön­ma­gát a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Botrány a vébén: sztárfocista halálát kívánják a feldühödött szurkolók

Botrány a vébén: sztárfocista halálát kívánják a feldühödött szurkolók

Bacca bün­te­tőt ron­tott az an­go­lok ellen, a druk­ke­rek ne­ki­tá­mad­tak.

Bacca bün­te­tőt ron­tott az an­go­lok ellen, a druk­ke­rek egy­ből ne­ki­tá­mad­tak.

Zokogásban tört ki a kamerák előtt a világsztár

Megrendítő videó, zokogásban tört ki a kamerák előtt a világsztár

Da­ni­jel Su­ba­sic tel­je­sen össze­tört.

Da­ni­jel Su­ba­sic nem tudta vissza­tar­tani a könnyeit, ami­kor ha­lott ba­rát­já­ról kér­dez­ték. Csa­pat­társa tudta meg­vi­gasz­talni.

A vébé idiótája újra megbüntette Kolumbiát

A vébé idiótája újra megbüntette Kolumbiát

Car­los San­c­hezt hiba volt el­hozni a vé­bére. Talán jobb lenne, ha haza se menne.

Megőrült a riporter, húsz éve lőtték a világbajnokságok egyik legszebb gólját

Megőrült a riporter, húsz éve lőtték a világbajnokságok egyik legszebb gólját

A hol­lan­dok nin­cse­nek ott a vi­lág­baj­nok­sá­gon, ma rájuk em­lé­ke­zünk.

A hol­lan­dok nin­cse­nek ott a vi­lág­baj­nok­sá­gon, ma rájuk em­lé­ke­zünk.

Leleplező fotó, így csókol a vébén a magyar focistafeleség

Leleplező fotó, így csókol a vébén a magyar focistafeleség

Volt minek örül­nie az er­dé­lyi lány­nak, férje és csa­pata óri­á­sit ját­szott.

Volt minek örül­nie az er­dé­lyi lány­nak, férje és csa­pata óri­á­sit ját­szott.

Dráma, otthonában lett öngyilkos Messi nagy rajongója

Családi dráma, otthonában lett öngyilkos Messi nagy rajongója

Csa­ló­dott­sá­gá­ban vég­zett ma­gá­val.

A 20 éves fiú nem tudta fel­do­gozni Ar­gen­tína ki­esé­sét, bá­na­tá­ban fel­akasz­totta magát.

Váratlan helyen bukkant fel Diego Maradona

Váratlan helyen bukkant fel Diego Maradona

Rit­kán lát­ható ké­rést ka­pott a fod­rász.

Rit­kán lát­ható ké­rést ka­pott a fod­rász. Ma­ra­dona 57 esz­ten­dő­sen is a vi­lág­baj­nok­ság sztárja. Az ar­gen­ti­nok mér­kő­zé­sein a kö­zép­pont­ban volt.

Ki hitte volna, a vártnál korábban ért véget a meccs a vébén

Ki hitte volna, a vártnál korábban ért véget a meccs a vébén

Svéd­or­szág a mi­ni­ma­lista fo­ci­já­val már a leg­jobb nyolc kö­zött van.

Svéd­or­szág a mi­ni­ma­lista fo­ci­já­val már a leg­jobb nyolc kö­zött van.

Őrület, mit tett Mihalik Enikő exe a világ szeme láttára

Őrület, mit tett Mihalik Enikő exe a világ szeme láttára

A dán fiú egy­előre csúcs­tartó a vi­lág­baj­nok­sá­gon. Igaz, a végén nem örül­he­tett.

A dán fiú egy­előre csúcs­tartó a vi­lág­baj­nok­sá­gon. Igaz, a végén nem örül­he­tett.

Óriási dráma, jöhet a világbajnokság álommeccse

Óriási dráma, jöhet a világbajnokság álommeccse

Iz­gul­hat­tak az esé­lye­sebb bel­gák. Japán ha­tal­mas le­he­tő­sé­get sza­lasz­tott el a vi­lág­baj­nok­ság nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Iz­gul­hat­tak az esé­lye­sebb bel­gák. Japán ha­tal­mas le­he­tő­sé­get sza­lasz­tott el a vi­lág­baj­nok­ság nyol­cad­dön­tő­jé­ben, 2-0-ra is ve­ze­tett az ázsiai vá­lo­ga­tott.

Szívszorító: elhunyt barátjára a horvátok vb-hőse

Szívszorító módon emlékezett elhunyt barátjára a horvátok vb-hőse

Su­ba­sic három bün­te­tőt fo­gott.

Su­ba­sic három bün­te­tőt fo­gott Dánia ellen, utána min­dig az ég felé te­kin­tett. Nem vé­let­le­nül.

Rekordot döntött Brazília, Neymarnak köszönhetik

Rekordot döntött Brazília, Neymarnak köszönhetik

Me­xi­kó­nak nem volt esé­lye.

Be­ju­tott a ne­gyed­dön­tőbe a bra­zil vá­lo­ga­tott. Ney­mar és Fir­mino is be­ta­lált Me­xikó ellen. A Bel­gium-Japán ta­lál­kozó győz­te­sé­vel ját­szik Bra­zí­lia a ne­gyed­dön­tő­ben.

Már erről suttognak, kirúgják Messiék főnökét

Már erről suttognak, kirúgják Messiék főnökét

Rosszul si­ke­rült a vi­lág­baj­nok­ság.

Rosszul si­ke­rült a vi­lág­baj­nok­ság Ar­gen­tína szá­mára, a nyol­cad­dön­tő­ben bú­csúz­tak Fran­cia­or­szág ellen. Sam­pa­oli 15 mér­kő­zé­sen ült a kis­pa­don.

Hihetetlen siker, nem tört meg az átok a vb-n

Hihetetlen siker, nem tört meg az átok a vb-n

Orosz­or­szág to­vább­ju­tott.

Orosz­or­szág be­ju­tott a leg­jobb nyolc közé a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Miatta estek ki a spanyolok? Erre nem lehet büszke a világsztár

Miatta estek ki a spanyolok? Erre nem lehet büszke a világsztár

Semmi nem jött össze a klasszis ka­pus­nak.

Semmi nem jött össze a klasszis ka­pus­nak. Az oro­szok el­leni ti­zen­egyes­pár­baj­ban sem tu­dott há­rí­tani.

Fájó döntés, újabb sztár vonul vissza a világbajnokság után

Fájó döntés, újabb sztár vonul vissza a világbajnokság után

Nem ilyen tor­ná­ról ál­mo­dott.

Két Eu­rópa-baj­nok­sá­got és egy vi­lág­baj­nok­sá­got nyert a nem­zeti csa­pat­tal. Nem ilyen tor­ná­ról ál­mo­dott a Bar­ce­lo­nát a sze­zon végén el­ha­gyó já­té­kos.

Dráma a vb-n, a Real Madrid sztárja örülhetett a végén

Dráma a vb-n, a Real Madrid sztárja örülhetett a végén

Nagy csa­tá­ban nyer­tek a hor­vá­tok

Nagy csa­tát ho­zott Dánia és Hor­vát­or­szág vb-nyol­cad­dön­tője. Luka Mod­ric a hosszab­bí­tás­ban bün­te­tőt hi­bá­zott, de a ti­zen­egyes­pár­baj­ban be­ta­lált.

Döbbenetes klubváltás előtt áll Ronaldo

Döbbenetes klubváltás előtt áll Ronaldo

Könnyen lehet, hogy a vi­lág­baj­nok­ság után el­ké­pesztő be­je­len­tést te­het­nek Cris­ti­ano Ro­naldo jö­vő­jét il­le­tően. Tá­voz­hat a Real Mad­rid­tól.

Könnyen lehet, hogy a vi­lág­baj­nok­ság után el­ké­pesztő be­je­len­tést te­het­nek Cris­ti­ano Ro­naldo jö­vő­jét il­le­tően.

NB I-es edző fedezte föl a vb-sztárt, Rosztovból üzent neki a csatár

NB I-es edző fedezte föl a vb-sztárt, Rosztovból üzent neki a csatár

Kü­lön­le­ges szto­rit me­sélt a Tot­ten­ham-csil­lag­ról a német edző.

Kü­lön­le­ges szto­rit me­sélt a Tot­ten­ham-csil­lag­ról a német edző. Máig tart­ják a kap­cso­la­tot.

Bajban a válogatott focista, halálos balesetet okozott

Bajban a válogatott focista, halálos balesetet okozott

Be­von­ták a já­té­kos út­le­ve­lét.

Be­von­ták a já­té­kos út­le­ve­lét, hét­főn kell meg­je­len­nie az ügyész­sé­gen. A hírek sze­rint meg­pró­bált el­me­ne­külni a hely­szín­ről.

Annyi az aranylabdásoknak, Ronaldo is csomagolhat

Annyi az aranylabdásoknak, Ronaldo is csomagolhat

Messi után a por­tu­gál vi­lág­sztár sem lesz arany­ér­mes idén a vébén. Uru­guay vár a fran­ci­ákra.

Itt a vége, elbúcsúzott az argentinok sztárja a válogatottól

Itt a vége, elbúcsúzott az argentinok sztárja a válogatottól

Már a torna előtt je­lezte, hogy a vb után nem ját­szik töb­bet a nem­zeti csa­pat­ban.

Már a torna előtt je­lezte, hogy a vb után nem ját­szik töb­bet a nem­zeti csa­pat­ban. Nem ő az egyet­len bú­csúzó az ar­gen­tin vá­lo­ga­tot­tól.

Belehalt a vébégyőzelembe egy nő, ez történt

Belehalt a vébégyőzelembe egy nő, ez történt

A tra­gé­diát az okozta, hogy a nő egy pezs­gős po­hár­ral vé­let­le­nül el­vágta a tor­kát.

A tra­gé­diát az okozta, hogy a nő egy pezs­gős po­hár­ral vé­let­le­nül el­vágta a tor­kát. Az ál­do­zat a bra­zil vá­lo­ga­tott győ­zel­mét akarta meg­ün­ne­pelni.

Bizarr motozás: előkapta péniszét a focidrukker a vébén

Bizarr motozás: előkapta péniszét a focidrukker a vébén

A me­xi­kói férfi ala­po­san meg­vic­celte a gya­nút­lan biz­ton­sá­gi­a­kat.

Messiéket csúnyán hazazavarták, de hova tűnt Maradona?

Messiéket csúnyán hazazavarták, de hova tűnt Maradona?

Hiába ve­ze­tett Ar­gen­tína, vé­de­lem nél­kül nincs he­lyük a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Hiába ve­ze­tett Ar­gen­tína, vé­de­lem nél­kül nincs he­lyük a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Maradona újra formában, kőkeményen beszólt a világbajnoknak

Maradona újra formában, kőkeményen beszólt a világbajnoknak

Mi lesz még itt este, ha ját­sza­nak az ar­gen­ti­nok?

Mi lesz még itt este, ha ját­sza­nak az ar­gen­ti­nok?

Ronaldo rövid nadrágban villantott, örömet okozott a hölgyeknek

Ronaldo rövid nadrágban villantott, örömet okozott a hölgyeknek

Cris­ti­ano Ro­naldo szo­kás sze­rint ma­gára irá­nyí­totta a fi­gyel­met a por­tu­gál vá­lo­ga­tott edzé­sén a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Kitálalt Messiről a kapitány, tényleg ez lenne az igazság?

Kitálalt Messiről a kapitány, tényleg ez lenne az igazság?

Talán ma dél­után ki­de­rül.

Még min­dig nem tud­juk el­dön­teni, ki is a főnök az ar­gen­ti­nok­nál. Talán ma dél­után ki­de­rül.

Levetkőzött, Sergio Ramos barátnőjétől leesik az állad

Levetkőzött, Sergio Ramos barátnőjétől leesik az állad

Pilar Rubio bi­ki­nire vet­kő­zött.

Pilar Rubio a ten­ger­par­ton mu­tatta meg a bá­jait. Párja köz­ben a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon mun­kál­ko­dik.

Nagy mellű bombázó miatt cserélték le a gólkirályt a vb-n

Nagy mellű bombázó miatt cserélték le a gólkirályt a vb-n

A ko­lum­biai klasszis, James Rod­ri­guez idő előtt cse­rét kért Sze­ne­gál ellen a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

A ko­lum­biai klasszis, James Rod­ri­guez idő előtt cse­rét kért Sze­ne­gál ellen a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Kiderült, a sok szex a vb-siker titka

Kiderült, a sok szex a vb-siker titka

To­vábbra sem tel­jes az egyet­ér­tés a fut­ball­csa­pa­tok kö­ré­ben.

To­vábbra sem tel­jes az egyet­ér­tés abban, hogy a fo­cis­ták él­je­nek-e sze­xu­á­lis éle­tet a meccsek előtt.

Eldőlt, ő a vb legnagyobb hülyéje

Eldőlt, ő a vb legnagyobb hülyéje

Ko­mi­kus pil­la­nat­tal zá­rult az orosz­or­szági vi­lág­baj­nok­ság cso­port­köre.

Ko­mi­kus pil­la­nat­tal zá­rult az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság cso­port­köre.

Ezt látni kell: Belgium ezzel a bombagóllal győzte le Angliát

Ezt látni kell: Belgium ezzel a bombagóllal győzte le Angliát

Ja­nu­zaj gól­já­val a cso­port­győ­zel­met is be­húz­ták a bel­gák. Egyip­tom mel­lett Pa­nama is pont nél­kül zárta a vb-t.

Ja­nu­zaj gól­já­val a cso­port­győ­zel­met is be­húz­ták a bel­gák. Pa­nama is pont nél­kül zárta a vb-t.

Óriási csavar, ezért viselkedik így Maradona

Óriási csavar, ezért viselkedik így Maradona

Lehet, hogy nem vé­let­le­nül bal­hé­zik az Is­teni Diego a vébén. Ha­ma­ro­san min­den ki­de­rül.

Lehet, hogy nem vé­let­le­nül bal­hé­zik az Is­teni Diego a vébén. Ha­ma­ro­san min­den ki­de­rül.

Szerelem első látásra, elsöprő szenvedélyt videóztak

Szerelem első látásra, elsöprő szenvedélyt videóztak

Ezt so­káig em­le­getni fog­ják.

Olyan pil­la­na­tot vi­de­óz­tak az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon, amit so­káig em­le­getni fog­nak.

Döbbenetes fordulat a focivébén, ezt senki nem jósolta meg

Döbbenetes fordulat a focivébén, ezt senki nem jósolta meg

Japán csak azért előzte meg Sze­ne­gált, mert ke­ve­sebb sárga lapot ka­pott.

Japán csak azért előzte meg Sze­ne­gált, mert ke­ve­sebb sárga lapot ka­pott.

Ízekre szedték Maradonát, rajta röhög most a fél világ

Ízekre szedték Maradonát, rajta röhög most a fél világ

Le­csap­tak a mém­gyá­ro­sok.

A mém­gyá­ro­sok sen­kit nem kí­mél­nek, most az ar­gen­ti­nok élő le­gen­dá­jára is le­csap­tak. Ezt még so­káig fogja em­le­getni a vi­lág­sztár.

Maradona bekokainozva tombolt a lelátón?

Maradona bekokainozva tombolt a lelátón?

Elő­ke­rült egy ér­de­kes kép.

Elő­ke­rült egy ér­de­kes kép az ar­gen­ti­nok meccsé­ről. A szur­ko­lók sze­rint nincs miről be­szélni.

Ijesztő látvány, kegyetlen verekedésbe torkollott a brazilok meccse

Ijesztő látvány, kegyetlen verekedésbe torkollott a brazilok meccse

Nem kí­mél­ték egy­mást a szur­ko­lók.

Nem kí­mél­ték egy­mást a szur­ko­lók, röp­köd­tek a kő­ke­mény üté­sek. Ha nin­cse­nek ott a biz­ton­sá­giak, na­gyobb baj is le­he­tett volna.