SPORT

FOCI-VB

Holttestre bukkantak, Messi-rajongó az áldozat

Holttestre bukkantak, Messi-rajongó az áldozat

A rend­őr­ség szó­vi­vője sze­rint gya­nít­ha­tóan ön­gyil­kos lett a 30 éves in­diai férfi.

Nem tudta fel­dol­gozni az ar­gen­ti­nok ve­re­sé­gét. A rend­őr­ség szó­vi­vője sze­rint gya­nít­ha­tóan ön­gyil­kos lett a 30 éves in­diai férfi.

FRISS HÍREK

Eláll a szavad, Ronaldo szerelme megmutatta gömbölyű popóját

Eláll a szavad, Ronaldo szerelme megmutatta gömbölyű popóját

Cím­la­pon fo­tóz­ták Ge­or­gi­nát, egy nagy kér­désre még min­dig nem kap­tunk vá­laszt.

Csodát tettek a németek a foci vb-n

Csodát tettek a németek a foci vb-n

Az utolsó kör­ben dől el a cím­védő sorsa a vb-n. Toni Kroos a 94. perc­ben lőtte Né­met­or­szág győz­tes gól­ját. A má­so­dik fél­időt nem bírta a svéd vá­lo­ga­tott.

Az utolsó kör­ben dől el a cím­védő sorsa a vb-n. Toni Kroos a 94. perc­ben lőtte Né­met­or­szág győz­tes gól­ját. A má­so­dik fél­időt nem bírta a svéd vá­lo­ga­tott.

Hihetetlen, ilyen még soha nem történt világbajnokságon

Hihetetlen, ilyen még soha nem történt világbajnokságon

To­vábbra is hi­bát­lan Bel­gium. Az 1954-es vb-n szü­le­tett re­kord dőlt meg az orosz­or­szági vi­a­da­lon.

To­vábbra is hi­bát­lan Bel­gium. Az 1954-es vb-n szü­le­tett re­kord dőlt meg az orosz­or­szági vi­a­da­lon.

Elzavarnák Messit, kikeltek a világsztár ellen

Elzavarnák Messit, kikeltek a világsztár ellen

Két mér­kő­zés után mind­össze egy pont­tal áll az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Óriási dráma, nagy bajból menekültek a brazilok

Óriási dráma, nagy bajból menekültek a brazilok

A hosszab­bí­tás­ban dőlt el a Costa Rica el­leni meccs. Ennél azon­ban több kell Ney­ma­rék­tól.

A hosszab­bí­tás­ban dőlt el a Costa Rica el­leni meccs. Ennél azon­ban több kell Ney­ma­rék­tól.

Leköpték a kapitányt, még ma kirúghatják

Leköpték a kapitányt, még ma kirúghatják

Ek­kora bot­rány után nem lenne csoda.

Könnyen meg­le­het, hogy Mes­siék új edzőt kap­nak a vébé har­ma­dik meccsére. Ek­kora bot­rány után nem lenne csoda.

Szambázó szépségek, a brazil lányok már most nyerők a vb-n

Szambázó szépségek, a brazil lányok már most nyerők a vb-n

A bra­zil höl­gyek tet­szést arat­tak.

Amíg a vá­lo­ga­tott egy­előre csa­ló­dást oko­zott, addig a bra­zil höl­gyek azon­nal tet­szést arat­tak az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Fájdalmas pillanatok, Maradona szenvedett a lelátón

Fájdalmas pillanatok, Maradona szenvedett a lelátón

Az ar­gen­ti­nok le­gen­dája ne­he­zen emész­tette meg a hor­vá­tok el­leni meg­alázó ve­re­sé­get.

Az ar­gen­ti­nok le­gen­dája ne­he­zen emész­tette meg a hor­vá­tok el­leni meg­alázó ve­re­sé­get.

Elképesztő, mire képesek a horvátok

Elképesztő, mire képesek a horvátok

Déli szom­szé­da­ink ala­po­san meg­ün­ne­pel­ték Ar­gen­tína le­győ­zé­sét. Volt ott gö­rög­tűz, út­le­zá­rás, min­den. Mi lesz itt az egye­nes ki­esé­ses sza­kasz­ban?

Déli szom­szé­da­ink ala­po­san meg­ün­ne­pel­ték Ar­gen­tína le­győ­zé­sét. Mi lesz itt az egye­nes ki­esé­ses sza­kasz­ban?

Szexi fotóval, a szobájából üzent a dögös modell

Szexi fotóval, a szobájából üzent a dögös modell

Iza­bel na­gyon szur­kol a bra­zi­lok­nak.

Iza­bel Go­u­l­art na­gyon szur­kol a bra­zil lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­nak, amely dön­tet­len­nel kezdte a vi­lág­baj­nok­sá­got.

Messi tényleg lúzer, nagy bajban Argentína

Messi tényleg lúzer, nagy bajban Argentína

A végső győ­ze­lemre is esé­lyes gár­dá­nak eddig köze sincs a vé­bé­hez.

A végső győ­ze­lemre is esé­lyes gár­dá­nak eddig köze sincs a vé­bé­hez.

Gyűrű 220 millióért, Ronaldo párja a lelátón villantott

Gyűrű 220 millióért, Ronaldo párja a lelátón villantott

El­jegy­zési gyű­rű­vel a kezén pó­zolt Cris­ti­ano Ro­naldo ba­rát­nője a moszk­vai le­lá­tón a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

El­jegy­zési gyű­rű­vel a kezén pó­zolt Cris­ti­ano Ro­naldo ba­rát­nője a moszk­vai le­lá­tón a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Botrányos vallomás, ezt tette a szövetségi kapitány

Botrányos vallomás, ezt tette a szövetségi kapitány

Őszinte nyi­lat­ko­za­tot tett a fe­ne­gye­rek. Olyan szto­rit ele­ve­ní­tett fel, amely­nek nem min­denki fog örülni.

Őszinte nyi­lat­ko­za­tot tett a fe­ne­gye­rek. Olyan szto­rit ele­ve­ní­tett fel, amely­nek nem min­denki fog örülni.

Életveszélyes fenyegetés, nyomoz a rendőrség a vébén

Életveszélyes fenyegetés, nyomoz a rendőrség a vébén

Ko­rábbi em­ber­ölésre em­lé­kez­tet­ték a ko­lum­biai fo­cis­tát. 24 évvel ez­előtti tra­gi­kus eset a szo­morú példa.

Ko­rábbi em­ber­ölésre em­lé­kez­tet­ték a ko­lum­biai fo­cis­tát. 24 évvel ez­előtti tra­gi­kus eset a szo­morú példa.

Pornós a lelátón, ő a vb egyik legdögösebb szurkolója

Pornós a lelátón, ő a vb egyik legdögösebb szurkolója

Szá­mos szép­ség a le­lá­tón.

Szá­mos szép­ség kö­veti a hely­szí­nen az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság mér­kő­zé­seit.

Hihetetlen fotó, a mexikói szurkolókon ámul a világ

Hihetetlen fotó, a mexikói szurkolókon ámul a világ

Pél­da­mu­tató a le­le­mé­nyes­sé­gük.

Az egyik druk­kert nem en­gedte el a fe­le­sége Orosz­or­szágba. A ba­rá­tai gon­dos­kod­tak róla, hogy mégis ott le­gyen a vb-n.

Leleplező fotó, tiltott dolgot tett a válogatott focista

Leleplező fotó, tiltott dolgot tett a válogatott focista

A me­xi­kói já­té­kos­tól biz­to­san vár­nak majd vá­la­szo­kat az ame­ri­ka­iak.

Az első kirúgás a vb-n, menesztik az argentin kapitányt

Az első kirúgás a vb-n, menesztik az argentin kapitányt

Nem nézik el a ku­dar­co­kat.

Nem nézik el a ku­dar­co­kat az ar­gen­tin szár­ma­zású szö­vet­ségi ka­pi­tány­nak, akit a vb után me­nesz­te­nek.

Elképesztő mérleg, Ronaldo komoly kihívót kapott

Elképesztő mérleg, Ronaldo komoly kihívót kapott

Ma­rokkó után a végső esé­lyes is meg­szen­ve­dett a "kicsi" Irán ellen.

Ma­rokkó után a végső esé­lyes is meg­szen­ve­dett a "kicsi" Irán ellen.

Ez még hiányzik Ronaldónak, újabb díjat nyerhet

Ez még hiányzik Ronaldónak, újabb díjat nyerhet

Por­tu­gá­lia Ma­rok­kó­val ta­lál­ko­zott.

A por­tu­gál vá­lo­ga­tott Ma­rok­kó­val ta­lál­ko­zott a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság B-cso­port­já­ban.

Megfogták a mellét, élő adásban zaklatták a riporternőt

Megfogták a mellét, élő adásban zaklatták a riporternőt

Kel­le­met­len pil­la­na­to­kat élt át.

Kel­le­met­len pil­la­na­to­kat élt át az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon egy ri­por­ternő.

Van, amiben Griezmann és Németország a legjobb a vébén

Van, amiben Griezmann és Németország a legjobb a vébén

Óri­ási nép­sze­rű­ség­nek ör­vend a Tipp­mix a sport­fo­ga­dók kö­ré­ben.

Óri­ási nép­sze­rű­ség­nek ör­vend a Tipp­mix a sport­fo­ga­dók kö­ré­ben. Sok min­denre lehet tip­pelni...

Fájó vereséggel búcsúzik a világsztár a vb-től

Fájó vereséggel búcsúzik a világsztár a vb-től

Má­so­dik meccsén sem hi­bá­zott a há­zi­gazda orosz vá­lo­ga­tott a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Má­so­dik meccsén sem hi­bá­zott a há­zi­gazda orosz vá­lo­ga­tott a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon, ke­mény vég­ered­ményt ál­lí­tott be.

Röhejes gól és meglepetés a vb-n, erre senki sem számított

Röhejes gól és meglepetés a vb-n, erre senki sem számított

Elő­ze­te­sen Len­gyel­or­szá­got jóval többre tak­sál­ták Sze­ne­gál­nál a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Örökre megbánta a bevállalós őrült, hogy motorháztetőn utazott - video

Örökre megbánta a bevállalós őrült, hogy motorháztetőn utazott - video

Az autó ele­jére pat­tant fel egy angol férfi, aki hosszú mé­te­re­ken át ha­salt a mo­tor­ház­te­tőn. Ám a sofőr fé­ke­zett...

Neymar felrobban dühében, lelépett az edzésről

Neymar szinte felrobban dühében, lelépett az edzésről

Rossz hírek ér­kez­tek a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon sze­replő bra­zi­lok tá­bo­rá­ból.

Ször­nyen rossz hírek ér­kez­tek a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon sze­replő, nagy esé­lyes­nek tar­tott bra­zi­lok tá­bo­rá­ból. Szív­ből ag­gód­nak a szur­ko­lók, s a jelek sze­rint saj­nos nem alap­ta­la­nul. Min­den idők leg­drá­gább já­té­ko­sá­val ugyanis - fi­no­man szólva - nincs min­den rend­ben.

Félelmetes fotó, kigyulladt a focicsapat repülőgépe

Félelmetes fotó, kigyulladt a focicsapat repülőgépe

A csa­pat nagy­já­ból annyira pá­ni­kol­ha­tott, mint a vi­lág­baj­nok­ság nyi­tó­meccsén.

A csa­pat nagy­já­ból annyira pá­ni­kol­ha­tott a fe­dél­ze­ten, mint a vi­lág­baj­nok­ság nyi­tó­meccsén a pá­lyán.

Lánykérés az utcán, megdöbbentek a járókelők

Lánykérés az utcán, megdöbbentek a járókelők

Nem min­den­napi je­le­net.

Nem min­den­napi je­le­ne­tet pro­du­kált egy sze­rel­mes férfi, aki vá­rat­la­nul meg­kérte ba­rát­nője kezét.

A vb titkos favoritja példát mutatott Messiéknek

Kiütéses győzelem, a vb titkos favoritja példát mutatott Messiéknek

Bel­gium esé­lyes­hez mél­tóan kez­dett.

Bel­gium esé­lyes­hez mél­tóan kez­dett, Pa­nama nem tu­dott mit kez­deni Lu­ka­ku­val.

Csak szenvednek a vb-n a kifacsart sztárok

Csak szenvednek a labdarúgó-világbajnokságon a kifacsart sztárok

Messi, Ney­mar, Özil, De Gea és tár­saik: ezért csak ár­nyé­kuk ön­ma­guk­nak a sze­zon végén a lab­da­rú­gás vi­lág­klasszi­sai? Sok ra­jongó csa­ló­dott most a tel­je­sít­mé­nyük­ben.

Li­onel Messi, Ney­mar da Silva San­tos Jú­nior, Mesut Özil, David De Gea és tár­saik: ezért csak ár­nyé­kuk ön­ma­guk­nak a sze­zon végén a lab­da­rú­gás vi­lág­klasszi­sai? Sok ra­jongó csa­ló­dott most a pá­lyán nyúj­tott tel­je­sít­mé­nyük­ben.

Elképesztő pletyka, hazazavarják a vb-ről a világsztár csatárt?

Elképesztő pletyka, hazazavarják a vb-ről a világsztár csatárt?

A hírek sze­rint Ka­li­nic­nak már össze is kel­lett pa­kol­nia. A Milan csa­tára nem akart cse­re­ként ját­szani.

A hírek sze­rint Ka­li­nic­nak már össze is kel­lett pa­kol­nia. A Milan csa­tára nem akart cse­re­ként ját­szani.

Végre, NB I-es focistát láthatunk a vébén

Végre, NB I-es focistát láthatunk a vébén

Is­me­rős arc tűn­het fel ma a Bel­gium-Pa­nama össze­csa­pá­son. Ő az egyet­len a me­zőny­ből, aki meg­for­dult a ma­gyar NB I-ben.

Is­me­rős arc tűn­het fel ma a Bel­gium-Pa­nama össze­csa­pá­son. Ő az egyet­len a me­zőny­ből, aki meg­for­dult a ma­gyar NB I-ben.

Vetkőzik a góloknál, felfedi óriási melleit a szurkolólány

Vetkőzik a góloknál, felfedi óriási melleit a szurkolólány

Nissu Cauti ígé­re­tet tett.

Sokak örö­mére Nissu Cauti ígé­re­tet tett az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság előtt.

Legnagyobb álmáról mesélt az angol sztár

Ez nem semmi, az angolok sztárja legnagyobb álmáról mesélt

Harry Kane arról áb­rán­do­zik, hogy három gólt sze­rez a vb-dön­tő­ben.

Harry Kane arról áb­rán­do­zik, hogy három gólt sze­rez a vi­lág­baj­noki dön­tő­ben.

Áll a bál, Maradona máris magyarázkodik

Áll a bál, Maradona máris magyarázkodik

Diego máris meg­szegte az orosz­or­szági vébé leg­fon­to­sabb sza­bá­lyát.

Az is­teni Diego máris meg­szegte az orosz­or­szági vébé leg­fon­to­sabb sza­bá­lyát. Vajon mos­tan­tól be­en­ge­dik a sta­di­o­nokba?

Ez komoly? Ilyet angol csapattól még nem láttunk

Ez komoly? Ilyet angol csapattól még nem láttunk

Tel­je­sen új had­rend­ben fo­ciz­hat­nak a vi­lág­baj­nok­sá­gon a há­rom­orosz­lá­no­sok.

Tel­je­sen új had­rend­ben fo­ciz­hat­nak a vi­lág­baj­nok­sá­gon a há­rom­orosz­lá­no­sok. Hol van már a jól meg­szo­kott 4-4-2-es fel­ál­lás?

Teljes a káosz, minden esélyes botlott a vébén

Teljes a káosz, minden esélyes botlott a vébén

Egyet­len sztár­csa­pat sem nyert va­sár­nap. A né­me­tek után a bra­zi­lok is pi­ron­kod­hat­nak.

Bombameglepetés, ez lett a német botrányból

Bombameglepetés, ez lett a német botrányból

Ezt senki nem hit­tem volna a vi­lág­baj­nok­ság előtt. El­vér­zett a cím­védő a tor­nán.

Dagad a botrány, súlyos büntetést kaptak a német válogatott sztárjai

Dagad a botrány, súlyos büntetést kaptak a német válogatott sztárjai

Jo­a­chim Löw ál­lí­tó­lag Özilt és Gün­do­gant is a kis­padra szám­űzte.

Jo­a­chim Löw szö­vet­ségi ka­pi­tány ál­lí­tó­lag Özilt és Gün­do­gant is a kis­padra szám­űzte.

Nem várt bejelentést tettek Neymarról a brazilok meccse előtt

Nem várt bejelentést tettek Neymarról a brazilok

Az edzője sze­rint nem 100 szá­za­lé­kos a PSG sztárja. Azért új fri­zu­rát már csi­nál­ta­tott ma­gá­nak.

Az edzője sze­rint nem 100 szá­za­lé­kos a PSG sztárja. Azért új fri­zu­rát már csi­nál­ta­tott ma­gá­nak.

Teljesen meztelen, szexjelenetet forgatott Neymar barátnője

Teljesen meztelen, szexjelenetet forgatott Neymar barátnője

Bruna Mar­quezine-t új film­ben lát­hat­juk. A bra­zil lab­da­rúgó, Ney­mar ba­rát­nője forró ágy­je­le­net­ben tér vissza.

Túlélted a mai napot? Ilyen többet nem lesz a vébén

Túlélted a mai napot? Ilyen többet nem lesz a vébén

Messi szé­gyene és a tech­nika di­a­dala, erről volt ne­ve­ze­tes a szom­bat a fo­ci­vé­bén.

Végre kiderült, ezt tette a magyar gyerekekkel Messi

Végre kiderült, ezt tette a magyar gyerekekkel Messi

Jól látni, a meccs előtt még mo­soly­gós volt az ar­gen­ti­nok sztárja. Ké­sőbb aztán már csak szen­ve­dett.

Jól látni, a meccs előtt még mo­soly­gós volt az ar­gen­ti­nok sztárja. Ké­sőbb aztán már csak szen­ve­dett.

Torokszorító: halott édesapja előtt tisztelgett a franciák hőse

Torokszorító: halott édesapja előtt tisztelgett a franciák hőse

Paul Pogba ta­valy ve­szí­tette el az egyik leg­fon­to­sabb csa­lád­tag­ját.

A Man­ches­ter Uni­ted sztárja, Paul Pogba ta­valy ve­szí­tette el az egyik leg­fon­to­sabb csa­lád­tag­ját.

Beolvastak Ronaldónak, ezt nem teszi zsebre

Kíméletlenül beolvastak Ronaldónak, ezt biztosan nem teszi zsebre

Piqué osz­totta ki a Real sztár­ját.

Piqué sze­rint a Real Mad­rid ásza haj­la­mos do­bál­gatni magát.

Ganxsta Zolee elképesztő ígéretet tett Messiék kapcsán

Ganxsta Zolee elképesztő ígéretet tett Messiék kapcsán

Dühös lesz, ha nem Ar­gen­tína nyer.

A nép­szerű rap­per na­gyon be fog dü­hödni, ha nem Ar­gen­tína nyeri meg a vi­lág­baj­nok­sá­got.

Ilyen még soha nem történt világbajnokságon!

Mindenki erről beszél, ilyen még soha nem történt világbajnokságon!

Meg­szü­le­tett a vi­lág­baj­nok­sá­gok tör­té­ne­té­nek első, vi­de­ó­zás után el­dön­tött bün­te­tője.

Meg­szü­le­tett a vi­lág­baj­nok­sá­gok tör­té­ne­té­nek első, vi­de­ó­zás után el­dön­tött bün­te­tője.

Szétverték a kocsiját, közellenség lett a híres focistából

Szétverték a kocsiját, közellenség lett a híres focistából

A német szur­ko­lók kö­ré­ben most nem Ilkay Gün­do­gan a leg­nép­sze­rűbb já­té­kos.

A német szur­ko­lók kö­ré­ben most nem Ilkay Gün­do­gan a leg­nép­sze­rűbb já­té­kos.

Újabb balhé a spanyoloknál, nekiugrott edzőjének a sztárcsatár

Újabb balhé a spanyoloknál, nekiugrott edzőjének a sztárcsatár

Diego Costa na­gyon ki­bo­rult azon, hogy le­cse­rél­ték a por­tu­gá­lok ellen.

Diego Costa na­gyon ki­bo­rult azon, hogy le­cse­rél­ték a por­tu­gá­lok ellen.

Saját csapattársa jegyezte el a kapus lányát

Saját csapattársa jegyezte el a kapus lányát

Rang­idős az egyip­tomi kapus.

Olyan idős a lab­da­rúgó vi­lág­baj­nok­sá­gon sze­replő egyip­tomi vá­lo­ga­tott ka­pusa, hogy az egyik csa­pat­társa je­gyezte el a lá­nyát.

Dárdai elárulta, milyen munkákra mondott nemet a közelmúltban

Dárdai elárulta, milyen munkákra mondott nemet a közelmúltban

Mit fog kapni a tipp­jéért? St­ressz és sze­rep­lés he­lyett ba­ráti kör­ben, tévén él­vezi a meccse­ket.

Ronaldo szomorította el a spanyolokat a világbajnokságon

Cristiano Ronaldo mesterhármassal szomorította el a spanyolokat a vb-n

A Real-klasszis mes­ter­hár­mast rú­gott.

A Real Mad­rid sztárja egy­sze­mé­lyes had­se­reg­ként szer­zett pon­tot Por­tu­gá­li­á­nak.

Csúnyán megalázták Maradonát a világbajnokságon

Döbbenet, csúnyán megalázták Maradonát a világbajnokságon

Nem par­kol­ha­tott oda, ahova akart.

Az ar­gen­tin fut­ball le­gen­dát nem is­mer­ték fel a nyitó meccs előtt, más­hova kel­lett par­kol­nia.

Ezt ki látta előre? Drámai meccsekkel folytatódott a focivébé

Ezt ki látta előre? Drámai meccsekkel folytatódott a focivébé

Uru­guay és Irán is az utolsó má­sod­per­cek­ben tu­dott győz­tes gólt sze­rezni.

Uru­guay és Irán is az utolsó má­sod­per­cek­ben tu­dott győz­tes gólt sze­rezni.

Döbbenetes hír: Ronaldo elfogadta a börtönbüntetést!

Döbbenetes hír: Cristiano Ronaldo elfogadta a börtönbüntetést!

A vád sze­rint szán­dé­ko­san csalt adót.

A vád sze­rint szán­dé­ko­san csalt adót a Real Mad­rid sztárja. Pénz­bír­ság­gal még ki­vált­hatja a bün­te­tést.

Életre szóló élmény, magyar gyerekekkel találkozik Messi

Életre szóló élmény, magyar gyerekekkel találkozik Messi

Szom­ba­ton kezd Ar­gen­tína.

Szom­ba­ton az Ar­gen­tína-Iz­land meccsen ma­gyar gye­re­kek jut­nak sze­rep­hez a lab­da­rúgó vb-n.

Ez mi volt? Mindenkit sokkolt a világsztár Moszkvában

Ez mi volt? Mindenkit sokkolt a világsztár Moszkvában

A ko­ráb­ban ki­uta­sí­tott Rob­bie Wil­li­ams újra bajba ke­rül­het az oro­szok­nál.

A ko­ráb­ban ki­uta­sí­tott Rob­bie Wil­li­ams újra bajba ke­rül­het az oro­szok­nál.

Felrobbantották a netet ezek a szaúdi focistafeleségek

Felrobbantották a netet ezek a szaúdi focistafeleségek

Az asszo­nya­i­kat sem hagy­ták ott­hon a nyi­tó­meccsen leégő lab­da­rú­gók.

Az asszo­nya­i­kat sem hagy­ták ott­hon a nyi­tó­meccsen leégő lab­da­rú­gók.

Megőrül az internet! Szénné alázták a focivébé sztárjait

Megőrül az internet! Szénné alázták a focivébé legnagyobb sztárjait

Min­denki meg­kapta a ma­gáét.

Cris­ti­ano Ro­naldo, Ney­mar, Luis Su­árez, Ser­gio Ramos és Paul Pogba is meg­kapta a ma­gáét.

Többgólos vb-nyitány, kitett magáért a lesajnált válogatott

Többgólos vb-nyitány, kitett magáért a lesajnált válogatott

El­kez­dő­dött a lab­da­rúgó-vb.

El­kez­dő­dött az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság. A há­zi­gaz­dák Szaúd-Ará­bi­á­val ta­lál­koz­tak.

Meglepő tipp, ez a csapat lehet világbajnok sztárfocistánk szerint

Meglepő tipp, ez a csapat lehet világbajnok sztárfocistánk szerint

Bel­gium a tit­kos fa­vo­rit Ju­hász Ro­land­nál.

Bel­gium a tit­kos fa­vo­rit Ju­hász Ro­land­nál. A Vi­deo­ton já­té­kosa az ar­gen­ti­nok­nak is druk­kol.

Nincs nyugalom a spanyoloknál, újabb változások történtek a csapatban

Nincs nyugalom a spanyoloknál, újabb változások történtek a csapatban

A szer­dán ki­rú­gott Lo­p­ete­gui he­lyére be­ugró Hi­erro új se­gí­tő­ket ho­zott.

A szer­dán ki­rú­gott Lo­p­ete­gui he­lyére be­ugró Hi­erro új se­gí­tő­ket ho­zott.

Félelem a vb-n, kommandósok lepték el a brazilok szállását

Félelem a világbajnokságon, kommandósok lepték el a brazilok szállását

Il­le­ték­te­len dró­nokra va­dász­nak.

Kém­ke­dés ellen ki­kép­zett szak­em­be­rek vi­gyáz­nak Ney­ma­rékra.

Zidane utódja máris magára haragította a Real szurkolóit

Botrány, Zidane utódja máris magára haragította a Real szurkolóit

Sze­rinte Messi a leg­jobb fo­cista.

Ami­kor egyet­len mon­dat is elég a baj­hoz. Julen Lo­p­ete­gui sze­rint Li­onel Messi jobb fut­bal­lista, mint Cris­ti­ano Ro­naldo.

Ronaldo menedzsere felelős a spanyol botrányért?

Ronaldo menedzsere felelős a spanyol botrányért?

A plety­kák sze­rint Cris­ti­ano Ro­naldo me­ne­dzse­ré­nek, Jorge Men­des­nek kö­szön­hető, hogy a spa­nyo­lok ki­rúg­ták a szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyu­kat.

A plety­kák sze­rint Cris­ti­ano Ro­naldo me­ne­dzse­ré­nek, Jorge Men­des­nek kö­szön­hető, hogy a spa­nyo­lok ki­rúg­ták a szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyu­kat a vi­lág­baj­noki rajt előtt.

Balhé Moszkvában, rendőrök vitték el Messi hasonmását

Balhé Moszkvában, rendőrök vitték el Messi hasonmását

Túl nagy volt a ri­bil­lió a Vörös téren. Az iráni "dub­lőr" köré se­reg­lett a tömeg, za­var­gás­tól tar­tot­tak a rend­fenn­tar­tók.

Túl nagy volt a ri­bil­lió a Vörös téren. Az iráni "dub­lőr" köré se­reg­lett a tömeg, za­var­gás­tól tar­tot­tak a rend­fenn­tar­tók, így jobb­nak lát­ták, ha köz­be­lép­nek és meg­aka­dá­lyoz­nak egy eset­le­ge­sen ki­rob­banó bal­hét. Bár fel­röp­pent, hogy le­tar­tóz­tat­ták az ál-Mes­sit, ezt végül maga a ha­son­más cá­folta meg.

Így zárták le a foci-vb első nagy botrányát

Így zárták le a foci-vb első nagy botrányát

Egy nap­pal a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság nyi­tó­mér­kő­zése előtt meg­ne­vez­ték a spa­nyol vá­lo­ga­tott új szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyát. Meg­lep, hogy kit vá­lasz­tot­tak Julen Lo­p­ete­gui he­lyett?

Egy nap­pal a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság nyi­tó­mér­kő­zése előtt meg­ne­vez­ték a spa­nyol vá­lo­ga­tott új szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyát.

Forró hancúr az ágyban, videóval üzent a dögös szépség

Forró hancúr az ágyban, videóval üzent a dögös szépség

Sane nya­ralni ment a ked­ve­sé­vel.

A lab­da­rúgó Leroy Sane nya­ralni ment a ked­ve­sé­vel, aki vi­deót ké­szí­tett az egyik túl­fű­tött dél­után­juk­ról, a fel­vé­telt pedig fel­pa­kolta az Ins­tag­ramra.

Botrány a vb-esélyesnél, páros lábbal rúgták ki a spanyol kapitányt

Botrány a vb-esélyesnél, páros lábbal rúgták ki a spanyol kapitányt

A Real Mad­rid tett ke­resztbe a vi­lág­baj­noki címre törő vá­lo­ga­tott­nak. Ezzel el is száll­tak az esé­lyeik?

Focilegendánk állítja, Ronaldónak nincs esélye a vb-n

Focilegendánk állítja, Ronaldónak nincs esélye a vb-n

Kor­sza­kos zse­nik ellen játsz­ha­tott a vi­lág­baj­nok­sá­go­kon Nyi­lasi Tibor.

Jogosan kaptunk piros lapot? Kilenc hónap után végre kiderült

Jogosan kaptunk piros lapot? Kilenc hónap után végre kiderült

Pris­kin Tamás em­lé­ke­ze­tes esete a vi­lág­baj­nok­sá­gon is téma. Ideje volt meg­tudni az igaz­sá­got.

Elképesztő ajánlat, most bárki edző lehet Dárdai Pál segítségével

Elképesztő ajánlat, most bárki edző lehet Dárdai Pál segítségével

A Her­tha ma­gyar edzője a vi­lág­baj­nok­ság alatt ad majd tip­pe­ket a fut­ball­ra­jon­gók­nak.