SPORT

A NAP VIDEÓJA

Izgató látvány, meztelenül videózta magát a gigamellű műsorvezetőnő

Izgató látvány, meztelenül videózta magát a gigamellű műsorvezetőnő

A chi­lei szép­ség le­dobta a tex­tilt és nem sokat bí­zott a fan­tá­zi­ára.

A chi­lei szép­ség nem sokat bí­zott a fan­tá­zi­ára. Ab­szo­lút ért­hető, hogy ki­lenc­mil­li­óan kö­ve­tik a neten.

FRISS HÍREK

Egészen elképesztő interjút adott Hosszú Katinka

Egészen elképesztő interjút adott Hosszú Katinka

Így még so­ha­sem vá­la­szolt.

Így még so­ha­sem vá­la­szolt a kér­dé­sekre olim­piai baj­nok­nőnk. Össze­csap­tak a hul­lá­mok a feje fö­lött.

Tömegbunyó, óriási botrány tört ki Manchesterben

Tömegbunyó, óriási botrány tört ki Manchesterben

El­sza­ba­dul­tak az in­du­la­tok. Iz­gal­ma­sabb küz­de­lem folyt a le­lá­tó­kon, mint a szo­rító kö­te­lei kö­zött.

El­sza­ba­dul­tak az in­du­la­tok a kö­zön­ség sorai kö­zött. Iz­gal­ma­sabb küz­de­lem folyt a le­lá­tó­kon, mint a szo­rító kö­te­lei kö­zött.

Kidobta a melleit, a tömegben vetkőzött a boldog szurkolólány

Kidobta a melleit, a tömegben vetkőzött a boldog szurkolólány

Fél­mez­te­le­nül ün­ne­pelte a Washing­ton Ca­pi­tals győ­zel­mét egy hölgy a le­lá­tón.

Fél­mez­te­le­nül ün­ne­pelte a Washing­ton Ca­pi­tals győ­zel­mét egy hölgy a le­lá­tón.

Nagy a baj a válogatottnál, Dzsudzsák mankóval távozott

Nagy a baj a válogatottnál, Dzsudzsák mankóval távozott

Mi tör­tént a csa­pat­ka­pi­tánnyal? A si­ral­mas játék nem min­den, ki­dőlt a Le­ekens-csa­pat sztárja.

Kínos videó: máris megvan a foci vb egyik legcikibb pillanata

Kínos videó: máris megvan a foci vb egyik legcikibb pillanata

Tig­resa del Ori­ente szok­vá­nyos­nak nem mond­ható vi­de­ók­lip­pel üzent a perui fo­ci­vá­lo­ga­tott­nak.

Titokzatos bejelentést tett Hosszú Katinka, nagy dologra készül

Titokzatos bejelentést tett Hosszú Katinka, nagy dologra készül

Iz­gal­mas ki­hí­vásra szánta el magát a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő - ezt vi­de­ó­ban je­len­tette be!

Iz­gal­mas ki­hí­vásra szánta el magát a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő - ezt vi­de­ó­ban je­len­tette be!

Így búcsúzik legendájától a magyar bajnokcsapat

Megható videó, így búcsúzik legendájától a magyar bajnokcsapat

Meg­ható vi­deót tett közzé a Vi­deo­ton.

A Vi­deo­ton szív­szo­rító kép­so­rok­kal kö­szönt el a klub tisz­te­let­beli el­nö­ké­től, Ko­vács Fe­renc­től.

Mit keres úszósztárunk mellett egy rendőr?

Mit keres úszósztárunk mellett egy rendőr?

Víz­partra ké­szülsz? Akkor ezt nézd!

Víz­partra ké­szülsz? Akkor ezt nézd! Fon­tos ve­szé­lyekre hívja föl a fi­gyel­met a sport­ra­jon­gók egyik nagy ked­vence.

Teljesült a nők álma: levetkőzött a Real Madrid izmos sztárja

Teljesült a nők álma: levetkőzött a Real Madrid izmos sztárja

Llo­rente meg­vil­lan­totta tö­ké­le­tes fel­ső­tes­tét és koc­ka­ha­sát. Na meg azt, ho­gyan tartja magát for­má­ban.

Llo­rente meg­vil­lan­totta tö­ké­le­tes fel­ső­tes­tét és koc­ka­ha­sát. Na meg azt, ho­gyan tartja magát for­má­ban.

Itt a bizonyíték, Ronaldo tényleg elhagyja a Realt?

Itt a bizonyíték, Ronaldo tényleg elhagyja a Realt?

A szom­bati Real Mad­rid-Li­ver­pool lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája-döntő óta Cris­ti­ano Ro­naldo klub­vál­tása a téma.

A szom­bati Real Mad­rid-Li­ver­pool lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája-döntő óta Cris­ti­ano Ro­naldo klub­vál­tása a téma.

Dráma a BL-döntőn, elképesztő hibákat vétett a Liverpool kapusa

Dráma a BL-döntőn, elképesztő hibákat vétett a Liverpool kapusa

Bale cso­da­cse­ré­nek bi­zo­nyult. So­ro­zat­ban har­mad­szor nyerte meg a Baj­no­kok Li­gá­ját a Real Mad­rid.

Durva, csúnyán összetörte az autóját a Forma-1 sztárja

Durva, csúnyán összetörte az autóját a Forma-1 sztárja

Nem elő­ször bu­kott itt.

Nem elő­ször bu­kott már ebben a ka­nyar­ban a hol­land pi­lóta. A sze­re­lők­nek nem sok ideje ma­radt rendbe hozni az autót az idő­mérő edzés előtt.

Sokkoló videó, tömegben szenvedett balesetet a kisfiú a Fradi-meccsen

Sokkoló videó, tömegben szenvedett balesetet a kisfiú a Fradi-meccsen

A sé­rült kis­gye­re­ket azon­nal el­lát­ták az or­vo­sok.

A sé­rült kis­gye­re­ket azon­nal el­lát­ták az or­vo­sok. A ta­lál­kozó má­so­dik fél­ide­jé­ben tör­tént a bal­eset.

Balhé a BL-döntő helyszínén, huligánok támadtak a szurkolókra

Balhé a BL-döntő helyszínén, huligánok támadtak a szurkolókra

A Li­ver­pool és a Real Mad­rid csap össze a ki­jevi fi­ná­lé­ban.

A Li­ver­pool és a Real Mad­rid csap össze a ki­jevi fi­ná­lé­ban. Több szur­ko­lót elő­ál­lí­tot­tak.

Lekerül a melltartó is: szexi fehérneműs film Neymarról és párjáról

Lekerül a melltartó is: szexi fehérneműs film Neymarról és szerelméről

Az álom­pár 50 ár­nya­lata. Egy­másba ga­ba­lyod­tak a sző­nye­gen és a ka­na­pén is. Túl­fű­tött videó!

Az álom­pár 50 ár­nya­lata. Egy­másba ga­ba­lyod­tak a sző­nye­gen és a ka­na­pén is. Túl­fű­tött videó!

Nem hiszed el, mit műveltek a repülőn az angolok

Nem hiszed el, mit műveltek a repülőn az angolok

Nem fog­ták vissza ma­gu­kat.

A Li­ver­pool szur­ko­lói nem fog­ták vissza ma­gu­kat. Szom­ba­ton Ki­jev­ben foly­tat­nák az ün­nep­lést.

Botrányos pofon, megütötték a bírót a bokszmeccsen

Botrányos pofon, megütötték a bírót a bokszmeccsen

Óri­ási ütésbe né­zett bele...

Óri­ási ütésbe né­zett bele a já­ték­ve­zető az ököl­vívó mér­kő­zé­sen.

Lezuhantak az útról, a fák közé vágódtak a kocsival

Lezuhantak az útról, a fák közé vágódtak a kocsival

Sú­lyos bal­eset tör­tént.

Sú­lyos bal­eset tör­tént a por­tu­gál rali 12. sza­ka­szán. Ri­asz­tani kel­lett a men­tő­he­li­kop­tert.

Így még nem láttad Bödét: levetkőzött a Fradi sztárja!

Így még nem láttad Böde Danit: levetkőzött a Fradi sztárja!

Fél­mez­te­le­nül ro­han­gált örö­mé­ben.

A Vasas el­leni meccsen ro­han­gált fél­mez­te­le­nül. A le­fú­jás után vi­szont nem volt mo­soly­gós ked­vé­ben.

Borzalom Németországban, még a tető is leszakadt

Borzalom Németországban, még a tető is leszakadt

Hor­ro­risz­ti­kus bukás a DTM-fu­ta­mon. Csoda, hogy ezt az ijesztő bal­ese­tet élve meg­úszta a ver­seny­autó so­főrje.

Hor­ro­risz­ti­kus bukás a DTM-fu­ta­mon. Csoda, hogy ezt az ijesztő bal­ese­tet élve meg­úszta a sofőr.

Durva busztámadás történt Korzikán, kipakolt a magyar áldozat

Durva busztámadás történt Korzikán, kipakolt a magyar áldozat

Vá­lo­ga­tott fo­cis­tánk ilyet még sehol sem ta­pasz­talt. El­ma­radt a meccs a vá­rat­lan hu­li­gán­at­tak miatt.

Tombolva verte az asztalt a magyar sztár a sajtótájékoztatón

Tombolva verte az asztalt a magyar sztár a sajtótájékoztatón

Sza­lai Ádám ve­zé­nyelte a tá­ma­dást.

Sza­lai Ádám ve­zé­nyelte a tá­ma­dást. Nem úszta meg szá­ra­zon a meg­le­pe­tésre Baj­no­kok Li­gája-sze­rep­lést ki­har­colt Hoffen­heim edzője.

Balhé Németországban, nehezen viselték a szurkolók a kiesést

Balhé Németországban, nehezen viselték a szurkolók a kiesést

A győ­ze­lem el­le­nére bú­csúz­tak az él­vo­nal­tól.

A győ­ze­lem el­le­nére bú­csúz­tak az él­vo­nal­tól, 55 év után. A hosszab­bí­tás­ban félbe is sza­kadt a ta­lál­kozó.

Kínos hasmenés, becsinált a meccsen a gólkirály

Kínos hasmenés, becsinált a meccsen a gólkirály

Nem bírta vissza­tar­tani, össze­csi­nálta magát a meccsen a nép­szerű angol gól­ki­rály.

Nem bírta vissza­tar­tani, össze­csi­nálta magát a meccsen a nép­szerű angol gól­ki­rály.

Ilyet még nem láttál: halálsikollyal terült el a Puskás focistája

Ilyet még nem láttál: halálsikollyal terült el a Puskás focistája

Rö­he­jes mű­esést mu­ta­tott be Henty.

Rö­he­jes mű­esést mu­ta­tott be Eze­kiel Henty a Deb­re­cen pá­lyá­ján. A bíró meg is bün­tette.

Botrány, biztonságiak védték a ZTE focistáit

Botrány Zalaegerszegen: biztonságiak védték a magyar focistákat

A szur­ko­lók­nál be­telt a pohár, a mez le­vé­te­lét kö­ve­tel­ték a já­té­ko­sok­tól.

A ZTE szur­ko­ló­i­nál be­telt a pohár, a mez le­vé­te­lét kö­ve­tel­ték a já­té­ko­sok­tól.

Michelisz Norbi ütközött, így esett ki a magyar versenyző

Michelisz Norbi ütközött, így esett ki a magyar versenyző - videó

Az utolsó kör­ben tör­tént az eset, a brit Rob Huff-fal akasz­ko­dott össze.

Az utolsó kör­ben tör­tént az eset, a brit Rob Huff-fal akasz­ko­dott össze. A má­so­dik fu­ta­mon az 5. lett.

Botrány élő adásban, mikrofonnal ütött a riporternő

Botrány élő adásban, mikrofonnal ütött a riporternő

Jó­kora balhé volt élő adás­ban az észak- és közép-ame­ri­kai zóna lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája dön­tője után.

Jó­kora balhé volt élő adás­ban az észak- és közép-ame­ri­kai zóna lab­da­rúgó BL-dön­tője után.

Durva, mindenki a magyar sztár brutális kiütéséről beszél

Durva, mindenki a magyar sztár brutális kiütéséről beszél

El­ké­pesztő moz­du­lat­tal nyert.

El­ké­pesztő moz­du­lat­tal in­tézte el el­len­fe­lét. Mind a hét mér­kő­zé­sét meg­nyerte eddig a "Kö­lyök". Övé lett áp­ri­lis leg­szebb ki­ütése.

Kiakadtak az osztrákok, máris csalást emlegetnek

Kiakadtak az osztrákok, máris csalást emlegetnek

Majd­nem meg­le­pe­tés tör­tént az Eu­rópa-li­gá­ban, a bíró itt is fő­sze­re­pet ját­szott.

Teljesen flúgos, arcon nyalja ellenfeleit a zakkant sztár

Teljesen flúgos, arcon nyalja ellenfeleit a zakkant sztár

Sok min­dent lát­tunk már mér­kő­zé­se­ken, de ilyet még nem. Erre nin­cse­nek sza­vak.

Sok min­dent lát­tunk már mér­kő­zé­se­ken, de ilyet még nem. Erre nin­cse­nek sza­vak.

Majdnem csoda: elképesztő, ami Madridban történt

Majdnem csoda: elképesztő, ami Madridban történt

Ez még he­te­kig-hó­na­po­kig téma lesz. Vi­deók a leg­ér­de­ke­sebb ese­mé­nyek­ről.

Mindez még ga­ran­tál­tan he­te­kig-hó­na­po­kig téma lesz a fél vi­lá­gon. Vi­deók a leg­ér­de­ke­sebb ese­mé­nyek­ről.

Rengeteg sör és vodka, eldurvult az angolok pesti bulija

Rengeteg sör és vodka, eldurvult az angolok pesti bulija

A benn­ma­ra­dást akar­ták ki­har­colni, erre fel ott van­nak a világ leg­jobb­jai kö­zött a bri­tek.

A benn­ma­ra­dást akar­ták ki­har­colni, erre fel ott van­nak a világ leg­jobb­jai kö­zött a bri­tek.

Elszabadult a pokol az öltözőben, ezt nehéz lesz elfelejteni

Elszabadult a pokol az öltözőben, ezt nehéz lesz elfelejteni

Volt mit ün­ne­pel­nie a já­té­ko­sok­nak.

Volt mit ün­ne­pel­nie a já­té­ko­sok­nak. A Phi­la­del­phia 104-91-re győzte le a Mi­a­mit az észak-ame­ri­kai profi ko­sár­labda-baj­nok­ság rá­ját­szá­sá­ban.

Ez tette a magyar focista, amíg te aludtál

Ez tette a magyar focista, amíg te aludtál

Az ötö­dik gól­ját sze­rezte.

Az ötö­dik gól­ját sze­rezte a vá­lo­ga­tott tá­madó. A Chi­cago Fire 2-1-re győ­zött a New York Red Bulls ellen az észak-ame­ri­kai profi lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Nagy balhé, a pályán estek egymásnak a sztársportolók

Nagy balhé, a pályán estek egymásnak a sztársportolók

Nem bír­ták ide­gek­kel a ko­sa­ra­sok.

Nem bír­ták ide­gek­kel a ko­sa­ra­sok. A Washing­ton Wi­zards 2-1-re szé­pí­tett a To­ronto Rap­tors el­leni pár­harc­ban az NBA-rá­ját­szá­sá­ban.

Hihetetlen, soha nem tett még ilyet a magyar válogatott focista

Hihetetlen, soha nem tett még ilyet a magyar válogatott focista

Meg­sze­rezte fel­nőtt pá­lya­fu­tása első ta­lá­la­tát. Ezen a hét­vé­gén ez már a má­so­dik top­li­gás gól, ame­lyet ma­gyar já­té­kos szer­zett

Itt a videó, ezért beszél most mindenki Magyarországról

Itt a videó, ezért beszél most mindenki Magyarországról

Va­sár­nap 20 órá­tól az orosz Je­ka­tye­rin­burg lesz a Sop­ron el­len­fele a dön­tő­ben.

Va­sár­nap 20 órá­tól az orosz Je­ka­tye­rin­burg lesz a Sop­ron el­len­fele a dön­tő­ben.

Dráma a focimeccsen, hordágyon vitték el az edzőt

Dráma a focimeccsen, hordágyon vitték el az edzőt

A török szak­em­bert a szur­ko­lók dob­ták fejbe, a mér­kő­zést nem ját­szot­ták végig.

Könnyfakasztó, ennél meghatóbb pillanatokat nem láttál a héten

Könnyfakasztó, ennél meghatóbb pillanatokat nem láttál a héten

Győz­tek, de még­sem örö­mük­ben sír­tak. A Győr szin­tén ott lesz a né­gyes dön­tő­ben, a Fe­renc­vá­ros szom­ba­ton bú­csú­zott.

Leesik az állad, férfit csókolt Cristiano Ronaldo

Leesik az állad, férfit csókolt Cristiano Ronaldo

Az elő­dön­tőbe a Real Mad­rid, a Bayern Mün­chen, a Roma és a Li­ver­pool ju­tott be.

A por­tu­gál az utolsó perc­ben dön­tött a to­vább­ju­tás­ról. Az elő­dön­tőbe a Real Mad­rid, a Bayern Mün­chen, a Roma és a Li­ver­pool ju­tott be.

Rémisztő baleset, kórházba rohantak az ismert újságíróval

Rémisztő baleset, kórházba rohantak az ismert újságíróval

Ma­nuel Sánc­hez meg­pró­bálta le­má­solni Cris­ti­ano Ro­naldo moz­du­la­tát. Csú­nya pe­re­ce­lés lett be­lőle.

Ma­nuel Sánc­hez meg­pró­bálta le­má­solni Cris­ti­ano Ro­naldo moz­du­la­tát. Csú­nya pe­re­ce­lés lett be­lőle.

Szexi tornászlány hívta ki Cristiano Ronaldót: melyiküké a szebb?

Szexi tornászlány hívta ki Cristiano Ronaldót: melyiküké a szebb?

Ezt még a cso­da­gólt ol­lózó Real-sztár sem tudja utána csi­nálni. Vi­deón az el­ké­pesztő moz­du­lat.

Brutális kivégzés: ájultra verte ellenfelét a magyar sztár

Brutális kivégzés: ájultra verte ellenfelét a magyar sztár

Bo­rics Ádám nem ke­gyel­me­zett.

Bo­rics Ádám nem ke­gyel­me­zett, el­ké­pesztő térd­rú­gása után ri­vá­li­sát hord­ágyon vit­ték ki a ket­rec­ből.

Ez normális? Nála hülyébb sztársportolót nem látsz a héten

Ez normális? Nála hülyébb sztársportolót nem látsz a héten

Nem min­den­napi je­le­net volt. A mér­kő­zés végén nem le­he­tett bol­dog.

Nem min­den­napi je­le­net volt. A mér­kő­zés végén nem le­he­tett bol­dog az In­diana Pa­cers sztárja.

Lecsukták a begőzölt McGregort, kerítéssel támadt a buszra

Lecsukták a begőzölt McGregort, kerítéssel támadt a buszra

Tel­je­sen meg­őrült Conor McG­re­gor. A ket­rec­har­cos be­törte egy busz szél­vé­dő­jét.

Tel­je­sen meg­őrült Conor McG­re­gor. A ket­rec­har­cos be­törte egy busz szél­vé­dő­jét.

Szívszorító, Pintér Attila élő adásban beszélt focistája gyászáról

Szívszorító, Pintér Attila élő adásban beszélt focistája gyászáról

El­csukló han­gon szólt az edző. Tőle tudta meg vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gónk az édes­apja ha­lál­hí­rét.

Ibrahimovic szenzációs bemutatkozására nincsenek szavak

Ibrahimovic szenzációs bemutatkozására nincsenek szavak

Ilyet csak Zla­tan tud! Stí­lu­so­san kez­dett az Egye­sült Ál­la­mok­ban a scéd fo­ci­zseni.

Kásás Tamás fontos bejelentést tett, aztán...

Kásás Tamás fontos bejelentést tett, aztán...

Meg­tré­fál­ták az UVSE ra­jon­góit, utána per­sze min­dent tisz­táz­tak. Kásás mel­lett Be­ne­dek Tibor is benne volt a po­én­ko­dás­ban.

Meg­tré­fál­ták az UVSE ra­jon­góit, utána per­sze min­dent tisz­táz­tak. Kásás mel­lett Be­ne­dek Tibor is benne volt a po­én­ko­dás­ban.

Megható pillanatok, így köszönt el az úszástól Gyurta Dániel

Megható pillanatok, így köszönt el az úszástól Gyurta Dániel

Az olim­piai baj­nok ma­gyar úszó pá­lya­fu­tása utolsó 50 mé­te­rét hét gye­rek mel­lett úszta le.

Az olim­piai baj­nok ma­gyar úszó pá­lya­fu­tása utolsó 50 mé­te­rét hét gye­rek mel­lett úszta le.

Döntött Dárdai fia Magyarország és Németország között

Nehezen, de döntött Dárdai fia Magyarország és Németország között

Pal­kó­nak vá­lasz­ta­nia kel­lett. Volt olyan kér­dés, ami elől ki­tért, de erre őszin­tén vá­la­szolt.

Pal­kó­nak vá­lasz­ta­nia kel­lett. Volt olyan kér­dés, ami elől ki­tért, de erre őszin­tén vá­la­szolt.

Megható pillanat, elsírta magát védése után a fiatal kapus - videó

Megható pillanat, elsírta magát védése után a fiatal kapus - videó

Rit­kán látni ilyet a Baj­no­kok Li­gá­já­ban. Az 54. perc­ben állt be a 16 éves há­lóőr.

Meztelenül, lobogó szerszámmal cirkuszolt a sztár

Meztelenül, lobogó szerszámmal cirkuszolt a sztár

Kór­ház­ban vég­ző­dött a véres balhé.

Kór­ház­ban vég­ző­dött a véres balhé. A nagy jövő előtt álló spor­toló drá­gán meg­fi­ze­tett a lát­vá­nyos cse­te­pa­téért.

Micsoda sebesség, ilyen gyors focistát még biztosan nem láttál

Micsoda sebesség, ilyen gyors focistát még biztosan nem láttál

Erre még Usain Bolt is el­is­me­rően cset­tin­tene. Az ed­digi re­kor­dot a Real Mad­rid walesi sztárja, Ga­reth Bale tar­totta.

Az egész világ a sztárfocistán röhög, mire gondolhatott? - videó

Az egész világ a sztárfocistán röhög, mire gondolhatott? - videó

A Va­len­cia 2-0-ra nyert Se­vil­lá­ban. Egyre kö­ze­lebb a BL-hely. Zaza ala­kí­tá­sát nem vette be a já­ték­ve­zető.

Durva, a korlátnak csapódott a Forma-1 sztárja az időmérőn

Durva, a korlátnak csapódott a Forma-1 sztárja az időmérőn - videó

A pi­lóta meg­úszta a bal­ese­tet. Az idő­mé­rőt Lewis Ha­mil­ton nyerte Kimi Räik­kö­nen és Se­bas­tian Vet­tel előtt.

A pi­lóta meg­úszta a bal­ese­tet. Az idő­mé­rőt Lewis Ha­mil­ton nyerte Kimi Räik­kö­nen és Se­bas­tian Vet­tel előtt.

Lebuktató videó, így lépett le a spanyol sztárfocista

Lebuktató videó, így lépett le a spanyol sztárfocista

Nem min­den­napi okból tá­vo­zott.

Ser­gio Ramos nem min­den­napi okból tá­vo­zott si­etve a pá­lyá­ról. A Real Mad­rid lab­da­rú­gója mind­eh­hez ter­mé­sze­te­sen en­ge­délyt kért.

Hatalmas balhé, saját játékosaikra támadtak a pályára rohanó szurkolók

Hatalmas balhé, saját játékosaikra támadtak a pályára rohanó szurkolók

Ne­he­zen emész­tik meg a csa­pat szen­ve­dé­sét.

A Lille 29 for­duló alatt mind­össze 28 pon­tot szer­zett, és a 19. he­lyen áll a fran­cia él­vo­nal­ban.

Hihetetlen pillanat a focipályán, ilyen gólt még biztosan nem láttál

Hihetetlen pillanat a focipályán, ilyen gólt még biztosan nem láttál

Sze­ren­cséje volt, hogy végül nem bu­kott pon­to­kat a csa­pata.

Sze­ren­cséje volt, hogy végül nem bu­kott pon­to­kat a csa­pata. Ezt csú­nyán el­nézte a Du­is­burg há­lóőre.

Titkok a szobából, így még nem láttuk Ronaldót

Titkok a szobából, így még nem láttuk Ronaldót

Be­pil­lan­tást en­ge­dett a nap­pa­li­jába.

A Real Mad­rid vi­lág­klasszis lab­da­rú­gója be­pil­lan­tást en­ge­dett a nap­pa­li­jába. Rit­kán lát­hat­juk ilyen hely­zet­ben.

Durcás kisfiúként hisztizett Noszály Sándor, ezt látni kell

Durcás kisfiúként hisztizett Noszály Sándor, ezt látni kell

Nem pa­lás­tolta elé­ge­det­len­sé­gét.

A ko­rábbi ma­gyar te­nisz­csil­lag nem pa­lás­tolta elé­ge­det­len­sé­gét. El­vesz­tette a mér­kő­zést. Nem volt elé­ge­dett a bí­ró­val a 45 éves spor­toló.

Hihetetlen dolgot csinált a magyar kapus: Itt a videó!

Hihetetlen dolgot csinált a magyar kapus: Itt a videó!

Ezt nem sokan tud­nák utána csi­nálni. A le­gen­dás ko­lum­biai kapus, Hi­gu­ita meg­moz­du­lá­sát utá­nozta a 28 éves há­lóőr.

Ezt nem sokan tud­nák utána csi­nálni. A le­gen­dás ko­lum­biai kapus, Hi­gu­ita meg­moz­du­lá­sát utá­nozta a 28 éves há­lóőr.

Békülnek? Közös reklámban tűnt fel Hosszú Katinka és Shane Tusup

Békülnek? Közös reklámban tűnt fel Hosszú Katinka és Shane Tusup

Fur­csa videó je­lent meg az in­ter­ne­ten, lehet, hogy ez már a bé­kü­lés jele?

Fur­csa videó je­lent meg az in­ter­ne­ten, lehet, hogy ez már a bé­kü­lés jele?

Bunyóba keveredett a magyar válogatott kapus - videó

Bunyóba keveredett a magyar válogatott kapus - videó

Vay Ádám nem kí­mélte el­len­fe­lét.

Vay Ádám egyet­len ütés­sel el­in­tézte el­len­fe­lét, akit ápolni is kel­lett. Nem elő­ször bi­zo­nyí­totta, hogy ve­re­ke­dés­ben sem utolsó.

Pucérra vetkőzött a formás mellű műsorvezetőnő, vette a kamera

Pucérra vetkőzött a formás mellű műsorvezetőnő, vette a kamera

Videó ké­szült a sztrip­tíz­ről. Kate nem elő­ször mu­tatja meg ki­vé­te­les bá­jait, de re­mél­jük, nem is utol­jára!

Horrorfilmben bukkantak föl a magyar olimpikonok

Horrorfilmben bukkantak föl a magyar olimpikonok

Va­ló­ban ré­misz­tőek a fel­vé­te­lek. Vajon hogy re­a­gál a két fő­sze­replő, Liu Sha­o­lin Sán­dor és Liu Sha­o­ang?

Va­ló­ban ré­misz­tőek a fel­vé­te­lek. Vajon hogy re­a­gál a két fő­sze­replő, Liu Sha­o­lin Sán­dor és Liu Sha­o­ang?

Meglepő videó, erre készült David Beckham

Meglepő videó, erre készült David Beckham

Az egy­kori lab­da­rúgó, David Beck­ham el­árulta, min dol­go­zott az utóbbi évek­ben.

Az egy­kori lab­da­rúgó, David Beck­ham el­árulta, min dol­go­zott az utóbbi évek­ben.

Dárdai humoránál volt, mindenkit meglepett

Dárdai humoránál volt, mindenkit meglepett

A ma­gyar tré­ner meg­le­pe­tést oko­zott a Her­tha-Dort­mund meccset kö­vető saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón.

A ma­gyar tré­ner meg­le­pe­tést oko­zott a Her­tha-Dort­mund meccset kö­vető saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón.

Durva, dühében elégette a sztárfocista mezét a szurkoló

Durva, dühében elégette a sztárfocista mezét a szurkoló

Rosszul vi­selte ked­vence át­iga­zo­lá­sát.

Rosszul vi­selte ked­vence át­iga­zo­lá­sát a ra­jongó. Co­u­tinho 120 mil­lió eu­ró­ért iga­zolt a Bar­ce­lo­ná­hoz a Li­ver­pool­tól.

Sokkoló felvétel, nézők zuhantak a focisták közé

Sokkoló felvétel, nézők zuhantak a focisták közé

Leg­alább 30 ember meg­sé­rült.

Az ománi szur­ko­lók a vá­lo­ga­tott já­té­ko­sait akar­ták ün­ne­pelni, ami­kor az üveg­kor­lát össze­tört. Leg­alább 30 ember meg­sé­rült.

Tusup nem adja fel, hordja még a jegygyűrűt - kép

Tusup nem adja fel, hordja még a jegygyűrűt - kép

Edzés­vi­deón tűnt fel Ka­tinka férje.

Az Iron Aqua­tics leg­újabb vi­de­ó­já­ban Ka­tinka férje is fel­tű­nik. A gyű­rűs­uj­já­ról egy­előre nem tűnt el az ér­té­kes ék­szer.

Homofób, gyerekalázós videóval zárta a karácsonyt Lewis Hamilton

Homofób, gyerekalázós videóval zárta a karácsonyt Lewis Hamilton

Óri­ási bot­rányt ka­vart a négy­sze­res For­ma1 vi­lág­baj­nok a vi­de­ó­já­val, amit uno­ka­öccsé­ről ké­szí­tett.

Ezt látni kell: megőrültek a rajongók a magyar sportolóért

Ezt látni kell: megőrültek a rajongók a magyar sportolóért

Nem min­den­napi be­fe­je­zést vá­lasz­tott Hanga. A Bar­ce­lona egy­más után két moszk­vai csa­pa­tot gyűrt le az Eu­ro­li­gá­ban.

Nem min­den­napi be­fe­je­zést vá­lasz­tott Hanga. A Bar­ce­lona egy­más után két moszk­vai csa­pa­tot gyűrt le az Eu­ro­li­gá­ban.

Különleges kisfilmmel búcsúztatta az óévet Király Gábor

Különleges kisfilmmel búcsúztatta az óévet Király Gábor

Fon­tos sze­rep ju­tott a fe­le­sé­gé­nek.

Új sze­re­pek­ben pró­bálta ki magát a Ha­la­dás ikonja. Fon­tos fel­adat ju­tott a ka­pus­le­genda fe­le­sé­gé­nek és saját kis bi­ro­dal­má­nak is.

Itt az első videó, így érkezett meg Tusup az uszodába

Itt az első videó, így érkezett meg Tusup az uszodába

Egye­dül ér­ke­zett a Duna Aré­ná­hoz.

Egye­dül ér­ke­zett a Duna Aré­ná­hoz az ame­ri­kai edző. Az Iron Lady fel­iratú autó he­lyett bé­relt ko­csi­val ér­ke­zett meg az uszo­dá­hoz.

Erre ki számított? Leekens üzent a magyar szurkolóknak

Erre ki számított? Leekens üzent a magyar szurkolóknak

A ka­pi­tány vi­deón kí­vánt kel­le­mes ün­ne­pe­ket. A ka­pi­tány üze­ne­tét a Ma­gyar Lab­da­rúgó Szö­vet­ség osz­totta meg Fa­ce­book-ol­da­lán.

A ka­pi­tány vi­deón kí­vánt kel­le­mes ün­ne­pe­ket. A ka­pi­tány üze­ne­tét az MLSZ osz­totta meg Fa­ce­book-ol­da­lán.

Fejlövés és gól: Messi fájdalmas bosszút állt C. Ronaldón

Fejlövés és gól: Messi fájdalmas bosszút állt Cristiano Ronaldón

Nem csak a ve­re­ség fáj­hat a Real Mad­rid vi­lág­sztár­já­nak. Egy pil­la­na­tig azt sem tudta, hol van.

Nem csak a ve­re­ség fáj­hat a Real Mad­rid vi­lág­sztár­já­nak. Egy pil­la­na­tig azt sem tudta, hol van.

Áll a bál, megütötték a magyar válogatott focistát

Áll a bál, megütötték a magyar válogatott focistát

Sors­döntő íté­let a szü­net­ben, sze­rin­ted jogos volt a piros lap? Nézd meg a vi­deót, s döntsd el!

Ezt látni kell: mindenki a szülinapos Szalait ünnepelte

Ezt látni kell: mindenki a szülinapos Szalait ünnepelte

Szom­ba­ton lett 30 éves a csa­tár.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár ma lett 30 éves, a csa­pat­tár­sak véget nem érő taps­vi­har­ral kö­szön­töt­ték fel.

Rég nem látott felvétel került elő Hosszú Katinkáról

Rég nem látott felvétel került elő Hosszú Katinkáról

Az Iron Lady még rövid haj­jal sze­rezte meg első érmét a fel­nőt­tek kö­zött, ti­zen­há­rom évvel ez­előtt. Kop­pen­há­gá­ban nyolc szám­ban áll rajt­hoz.

Az Iron Lady még rövid haj­jal sze­rezte meg első érmét a fel­nőt­tek kö­zött, ti­zen­há­rom évvel ez­előtt. Kop­pen­há­gá­ban nyolc szám­ban áll rajt­hoz.

Ilyen is régen volt, győztes magyar gól Európában

Ilyen is régen volt, győztes magyar gól Európában

A kö­zép­pá­lyás ta­lá­lata csak a győ­ze­lem­hez volt elég, a to­vább­ju­tás­hoz saj­nos nem.

A kö­zép­pá­lyás ta­lá­lata csak a győ­ze­lem­hez volt elég, a to­vább­ju­tás­hoz saj­nos nem.

Botrányos sztriptíz a színpadon, teljesen levetkőzött a focista

Botrányos sztriptíz a színpadon, teljesen levetkőzött a focista

Csak a zok­nit hagyta magán.

Min­denki meg­cso­dál­hatta a ku­pa­győz­tes lab­da­rúgó leg­na­gyobb büsz­ke­sé­gét. Csak a zok­nit hagyta magán. Fotó és videó a cikk­ben.

Gusztustalan öröm, vérig sértették a magyarokat - videóval

Gusztustalan öröm, vérig sértették a magyarokat - videóval

Az er­dé­lyi ma­gya­ro­kat alázta.

Az er­dé­lyi ma­gya­ro­kat alázta a Di­namo román fo­cis­tája. Erre semmi szük­ség nem volt, a meccset fö­lé­nye­sen nyer­ték.

Műpénisszel támadtak a világbajnok focistára

Műpénisszel támadtak a világbajnok focistára

Kel­le­met­len pil­la­na­to­kat élt át a spa­nyol lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tot­tal vi­lág­baj­noki címet szer­zett hát­véd, akit Moszk­vá­ban in­zul­tál­tak.

Kel­le­met­len pil­la­na­to­kat élt át a spa­nyol lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tot­tal vi­lág­baj­noki címet szer­zett hát­véd, akit Moszk­vá­ban in­zul­tál­tak.