SPORT

A NAP VIDEÓJA

Nagy bejelentést tett Ibrahimovic

Nincs több pletyka: Nagy bejelentést tett Ibrahimovic

A 37 éves svéd fut­ball­sztár úgy dön­tött, hogy marad a Los An­ge­les Ga­laxy­ban. A nem­rég véget ért idény­ben 27 mér­kő­zé­sen 22 gólt szer­zett.

A 37 éves svéd fut­ball­sztár úgy dön­tött, hogy marad a Los An­ge­les Ga­laxy­ban. A nem­rég véget ért idény­ben 27 mér­kő­zé­sen 22 gólt szer­zett.

Hosszú Katinka interjú közben mesélt a boldogságáról

Hosszú Katinka interjú közben mesélt a boldogságáról

Kí­ná­ban megint vi­lág­baj­nok lett.

Az Iron Lady örül annak, hogy idén is tu­dott vi­lág­baj­noki ara­nyat nyerni. 100 háton úgy is jól ment, hogy több­ször ne­ki­ment a kö­tél­nek.

Elképesztő videó került elő a magyar kézis lányok öltözőjéből

Elképesztő videó került elő a magyar kézis lányok öltözőjéből

Ro­má­nia le­győ­zése után ha­tal­mas ün­nep­lésbe kezd­tek spor­to­ló­ink.

Mert a né­zé­sét meg a já­rá­sát! Ro­má­nia le­győ­zése után ha­tal­mas ün­nep­lésbe kezd­tek spor­to­ló­ink.

Verekedés a sztárcsapatnál, ököllel estek egymásnak az edzésen

Verekedés a sztárcsapatnál, ököllel estek egymásnak az edzésen

Óri­ási a fe­szült­ség a sztár­csa­pat­nál a gyenge ered­mé­nyek miatt.

Óri­ási a fe­szült­ség a sztár­csa­pat­nál a gyenge ered­mé­nyek miatt.

Megállt a kezében a dákó, kéjes sikoly törte meg a csendet

Megállt a kezében a dákó, kéjes sikoly törte meg a csendet

Szex­han­gok a sznú­ker­ver­se­nyen?! Ilyet se hal­lot­tak még ebben a kör­nye­zet­ben: ka­ca­gás vál­totta a döb­be­ne­tet.

Szex­han­gok a sznú­ker­ver­se­nyen?! Ilyet se hal­lot­tak még ebben a kör­nye­zet­ben: ka­ca­gás vál­totta a döb­be­ne­tet.

Durva, így támadták meg a szurkolók a sztárcsapat buszát - videó

Durva, így támadták meg a szurkolók a sztárcsapat buszát - videó

Egy nap­pal el­ha­lasz­tot­ták a Li­ber­ta­dores-kupa-dön­tő­jét. A River Plate szur­ko­lói nem bír­tak ma­guk­kal.

Botrányos leleplező videó bukkant fel a neten, nőt vert a sztársportoló

Botrányos leleplező videó bukkant fel a neten, nőt vert a sztársportoló

A liga egyik leg­jobb­ját azon­nal ki­rúgta csa­pata.

A liga egyik leg­jobb­ját azon­nal ki­rúgta csa­pata. Lehet, hogy a pá­lya­fu­tá­sá­nak is annyi.

Kiábrándító, egy hotelben balhézott az arrogáns focisztár

Kiábrándító, egy hotelben balhézott az arrogáns focisztár

Vi­de­óra vet­ték, ahogy az angol lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott sztárja, Dele Alli a hotel re­cep­ció­sá­val bal­hé­zik.

Vi­de­óra vet­ték, ahogy az angol lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott sztárja, Dele Alli a hotel re­cep­ció­sá­val bal­hé­zik.

Fantasztikus látvány, zseniális videó készült a Vidi stadionjáról

Fantasztikus látvány, zseniális videó készült a Vidi stadionjáról

Jövő héten de­bü­tál az aréna.

A já­té­ko­sok a na­pok­ban már bir­tokba vet­ték a Sós­tói Sta­di­ont, tét­mér­kő­zé­sen jövő héten de­bü­tál az im­po­záns lé­te­sít­mény.

Ilyen még nem történt, élő adásban zokogott a focibíró

Ilyen még nem történt, élő adásban zokogott a focibíró

A román já­ték­ve­ze­tő­nek nem­rég halt meg az édes­anyja, a hol­lan­dok csa­pat­ka­pi­tá­nya vi­gasz­talta.

A román já­ték­ve­ze­tő­nek nem­rég halt meg az édes­anyja, a hol­lan­dok csa­pat­ka­pi­tá­nya vi­gasz­talta.

Csodálatos, így szólt a székely himnusz a dunaszerdahelyi stadionban

Csodálatos, így szólt a székely himnusz a dunaszerdahelyi stadionban

Első, tör­té­nelmi ta­lál­ko­zó­ját ját­szotta a két ha­tá­ron túli ma­gyar csa­pat.

Első, tör­té­nelmi ta­lál­ko­zó­ját ját­szotta a két ha­tá­ron túli ma­gyar csa­pat. A szé­kely him­nusz is fel­csen­dült.

Ezen röhög a világ: vétlenül is Kapás Bogi az egyik főszereplő

Ezen röhög a világ: vétlenül is Kapás Bogi az egyik főszereplő

Ut­ca­hos­szal meg­nyert ara­nyat en­ge­dett ki a ke­zé­ből egy hol­land sztár. Meg­té­vesz­tette a ma­gyar úszót is.

Ut­ca­hos­szal meg­nyert ara­nyat en­ge­dett ki a ke­zé­ből egy hol­land sztár. Meg­té­vesz­tette úszón­kat is.

Ezt látni kell, szédületes magyar világrekord született

Ezt látni kell, szédületes magyar világrekord született

Nagy Bo­tond Mad­rid­ban lett re­kor­der.

Nagy Bo­tond vég­re­haj­totta a világ leg­gyor­sabb kör­íves rú­gá­sát, ami­vel be­ke­rült a Gu­in­ness Re­kor­dok Köny­vébe. Mad­rid­ban dön­tött re­kor­dot.

Megható képsorok, így őrzik az elhunyt magyar olimpiai bajnok emlékét

Megható képsorok, így őrzik az elhunyt magyar olimpiai bajnok emlékét

Nagy űrt ha­gyott maga után Ko­lo­nics György. A Sport­ág­vá­lasztó Ma­ga­zin össze­ál­lí­tást ké­szí­tett az em­lé­kére.

Ibrahimovic ezzel az álomgóllal eredt Németh Krisztián nyomába

Ibrahimovic ezzel az álomgóllal eredt Németh Krisztián nyomába

Mu­tat­juk az év ta­lá­la­tát. Az ame­ri­kai liga leg­jobb újonca per­cek alatt cso­dát tett az MLS-ben.

Újabb focisiker, a magyarok reménysége brillírozva üzent Rossinak

Újabb focisiker, a magyarok reménysége triplával üzent Rossinak

Fi­gye­lem, Salz­burg, fi­gye­lem, vá­lo­ga­tott! Szo­bosz­lai Do­mi­nik­nak profi­ként még so­ha­sem si­ke­rült az, ami pén­tek este.

Óriási balhé a világsztárok között, középpontban Cristiano Ronaldo

Óriási balhé a világsztárok között, középpontban Cristiano Ronaldo

Majd­nem bunyó lett a vége. Le kel­lett fogni a taj­tékzó Hi­gu­a­ínt.

Majd­nem bunyó lett a vége. Le kel­lett fogni a taj­tékzó Hi­gu­a­ínt, ne­ki­ment a Juve csil­la­gá­nak.

Szurkolók lepték el az üres stadiont, elképesztő, mi történt

Szurkolók lepték el az üres stadiont, elképesztő, mi történt

Hi­va­ta­lo­san még ki sem nyi­totta ka­puit, a druk­ke­rek már bir­tokba vet­ték a Vidi új ott­ho­nát.

Ezt nézd meg! Így tombolt Király Gábor a Fradi elleni meccsen

Ezt nézd meg! Így tombolt Király Gábor a Fradi elleni meccsen

A kis­pa­don ün­ne­pelt a le­genda.

A Ha­la­dás 108-szo­ros vá­lo­ga­tott le­gen­dája a kis­pa­don ün­ne­pelt, mi­u­tán Rózsa Dá­niel nagy bra­vúr­ral ki­védte Da­vide Lan­za­fame ti­zen­egye­sét.

Álljunk le a mocskolódással! Nem csak Kassai Viktor hibázott

Álljunk le a mocskolódással! Nem csak Kassai Viktor hibázott

Mi lett volna, ha szól neki az angol csa­tár?

Mi lett volna, ha szól neki az angol csa­tár? Volt már ha­son­lóra példa a világ tör­té­ne­té­ben.

Félelmetes videóval üzent a magyaroknak a Vidi ellenfele

Félelmetes videóval üzent a magyaroknak a Vidi ellenfele

A PAOK ult­rái Cseh­or­szág­ban han­gol­tak a csü­tör­töki Eu­rópa-liga meccsre. A han­gu­latra nem lesz pa­nasz.

A PAOK ult­rái Cseh­or­szág­ban han­gol­tak az Eu­rópa-liga meccsre. A han­gu­latra nem lesz pa­nasz.

Így ünnepelték a magyar szurkolók a Csíkszereda történelmi győzelmét

Így ünnepelték a magyar szurkolók a Csíkszereda történelmi győzelmét

Ha­tal­mas csa­tá­ban le­győzte a Csík­sze­reda a Di­namo Bu­ka­rest csa­pa­tát a román ku­pá­ban. A meccs végén a szur­ko­lók együtt éne­kel­ték el a szé­kely him­nuszt.

Melltartóra vetkőzött a bájos sportolónő

Verseny közben vetkőzött melltartóra a bevállalós sportolónő

Eli­za­veta Tuk­tamys­heva pro­duk­ci­ója le­nyű­gözte a mű­kor­cso­lya ra­jon­góit.

Eli­za­veta Tuk­tamys­heva pro­duk­ci­ója le­nyű­gözte a mű­kor­cso­lya ra­jon­góit. Úgy tűnik, hogy meg­lett Tóth Ivett ki­hí­vója.

Ezt nézni is fáj: hátborzongató videót osztott meg Dzsudzsák Balázs

Ezt nézni is fáj: hátborzongató videót osztott meg Dzsudzsák Balázs

A ma­gyar fut­bal­lista fel­vette, ahogy tűket szur­kál­nak a comb­jába.

A ma­gyar vá­lo­ga­tottba vissza­vá­gyó fut­bal­lista fel­vette, ahogy tűket szur­kál­nak a comb­jába.

Mit szól ehhez a kapitány? Dzsudzsák így üzent Rossinak

Mit szól ehhez a kapitány? Dzsudzsák így üzent Rossinak

Marco Rossi, a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya eddig rendre mel­lőzte Dzs­u­dzsák Ba­lázst.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya eddig rendre mel­lőzte Dzs­u­dzsá­kot.

Visszataszító dolgot műveltek Mourinhóval

Gyomorforgató videó, visszataszító dolgot műveltek Mourinhóval

Min­dent rög­zí­tett az egyik ka­me­rás.

A Man­ches­ter Uni­ted me­ne­dzse­rébe be­le­tö­rölte az orrát a ri­vá­lis csa­pat edzője. Pech­jére ezt rög­zí­tette is az egyik ka­me­rás.

Belepirulsz, alig semmiben videózta magát az ismert menedzsernő

Belepirulsz, alig semmiben videózta magát az ismert menedzsernő

Az ar­gen­tin fut­ball­sztár dögös me­ne­dzsere be­vál­la­lós vi­deót ké­szí­tett.

Elképesztő!
Súlyos sérüléssel, törött lábbal, négykézláb vonszolva magát váltotta társát a fiatal japán futónő

Elképesztő! Törött lábbal, négykézláb vonszolva magát váltotta társát a japán futónő

Meg­döb­bentő je­le­net zaj­lott le egy Prin­cess Eki­den nevű ja­pán­ban ren­de­zett fu­tó­ver­se­nyen. Az egyik ver­seny­ző­lány, sú­lyos sé­rü­lés­sel, konk­ré­tan tö­rött láb­bal, négy­kéz­láb kúszva-von­szolva magát vál­totta tár­sát .

Mészöly Kálmán elhagyta otthonát, itt bukkant fel a legenda

Mészöly Kálmán elhagyta otthonát, itt bukkant fel a legenda

A ko­moly be­teg­sé­gé­ből gyó­gyuló egy­kori vi­lág­vá­lo­ga­tott be­tar­totta ígé­re­tét.

A ko­moly be­teg­sé­gé­ből gyó­gyuló egy­kori vi­lág­vá­lo­ga­tott be­tar­totta ígé­re­tét.

Akit Ronaldo még magánál is jobban szeret: a kisfiát csodálja a világ

Akit Ronaldo még magánál is jobban szeret: a kisfiát csodálja a világ

Cris­ti­ano Ju­nior máris őrü­letbe ker­geti az el­len­fél vé­dőit.

Cris­ti­ano Ju­nior lesz az új Messi? Máris őrü­letbe ker­geti az el­len­fél vé­dőit a sztár­cse­mete.

Egész Európa csodálja a magyar sztár bombagólját

Egész Európa csodálja a magyar sztár bombagólját

Pa­rá­dés gól­lal vil­lant Szo­bosz­lai.

Pa­rá­dés gól­lal vil­lant Szo­bosz­lai Do­mi­nik a szlo­vé­nek el­leni lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőn.

Budapesten láthatod a világ legjobb testű nőjét, hihetetlen, mire vállalkozott

Budapesten láthatod a világ legjobb testű nőjét, hihetetlen, mire vállalkozott

Ezen a hét­vé­gén ren­de­zik meg a FitPa­rá­dét, melyre tel­je­sen új sze­rep­ben ér­ke­zik Regős Lili.

Elképesztő videó került elő a hétvége botrányhőséről

Elképesztő videó került elő a hétvége botrányhőséről

Gye­rek­ként bir­kó­zott egy med­vé­vel.

Nur­ma­go­me­dov ki­lenc éves ko­rá­ban le­állt bir­kózni egy med­vé­vel, erről pedig bi­zo­nyí­ték is ké­szült. Ezt látva nem csoda, hogy órási erő szo­rult belé.

Szupercsere volt a magyar válogatott focista, klubja kiütéssel győzött

Szupercsere volt a magyar válogatott focista, klubja kiütéssel győzött

Eppel Már­ton meg­sze­rezte a har­ma­dik gól­ját a kazah lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban. Egy perc alatt be­ta­lált.

Ripityára törhette volna magát Hamilton, centikre volt a tragédiától

Ripityára törhette volna magát Hamilton, centikre volt a tragédiától

Még épp idő­ben re­a­gált a Mer­ce­des vi­lág­baj­noka.

Még épp idő­ben re­a­gált a Mer­ce­des vi­lág­baj­noka, aki előtt ver­seny­társa sze­ren­csét­len­ke­dett.

Mi lesz Dzsudzsákkal? Elárulta végre a szövetségi kapitány

Mi lesz Dzsudzsákkal? Elárulta végre a szövetségi kapitány

Rossi tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Tiszta vizet ön­tött a po­hárba. Marco Rossi kerek-perec el­mondta, el­ásta-e magát a fo­cista az arab kis­csa­pat­nál.

Elképesztő hír, magyar válogatott lesz a Bundesliga-sztár

Elképesztő hír, magyar válogatott lesz a Bundesliga-sztár

25 éve­sen de­bü­tál­hat.

Gu­lá­csi Péter csa­pat­társa 25 éve­sen de­bü­tál­hat a ma­gyar nem­zeti csa­pat­ban. A keret leg­ér­té­ke­sebb já­té­kosa lesz.

Sokkoló videó, ököllel ütötték arcon az ártatlan lányt

Sokkoló videó, ököllel ütötték arcon az ártatlan lányt

Rossz­kor volt rossz he­lyen egy fi­a­tal nő, akit ököl­lel ütöt­tek meg, és el­te­rült az utcán. Videó ké­szült az eset­ről.

Rossz­kor volt rossz he­lyen egy fi­a­tal nő, akit ököl­lel ütöt­tek meg, és el­te­rült az utcán.

Gusztustalan dolgot művelt a pályán az NFL-es

Óriási a botrány, gusztustalan dolgot művelt a pályán az NFL-es

Nagy bot­rányt ka­vart a moz­du­la­ta­i­val.

A New York Jets fu­tója jel­ké­pe­sen ki­tö­rölte a fe­ne­két a lab­dá­val, amit aztán be­do­bott az el­len­fél nézői közé.

Őrület az Ajax öltözőjében: magyar focista táncolt az asztalon

Őrület az Ajax öltözőjében: magyar focista táncolt az asztalon

Be­ava­tási szer­tar­tás a ja­vá­ból! Ritka fel­vé­telt szi­vá­rog­ta­tott ki a BL-sze­replő hol­land sztár­csa­pat vé­dője.

Egerszegi Krisztina olyat tett, amit sohasem feledünk

Egerszegi Krisztina olyat tett ezen a napon, amit sohasem feledünk

Har­minc éve írta be magát a ma­gyar sport­tör­té­ne­lembe a 14 esz­ten­dős Egérke.

Har­minc éve írta be magát a ma­gyar sport­tör­té­ne­lembe a 14 esz­ten­dős Egérke.

Ezt a videót nézi az egész világ, Cristiano Ronaldo pedig csak zokog

Ezt a videót nézi az egész világ, Cristiano Ronaldo pedig csak zokog

Lehet, hogy tény­leg ár­tat­lan a por­tu­gál vi­lág­sztár?

Lehet, hogy tény­leg ár­tat­lan a por­tu­gál vi­lág­sztár lab­da­rúgó? Sokak ér­tet­le­nül nézik vissza a fel­vé­telt.

Végre összejött, sokat várt erre a magyar válogatott focista

Végre összejött, sokat várt erre a magyar válogatott focista

Elő­ször ta­lált be a sze­zon­ban.

A Sport­ing Kan­sas City 5-1-re győzte le a San Jose Earth­qu­a­kes együt­te­sét. Né­meth elő­ször ta­lált be a sze­zon­ban. A kö­zel­múlt­ban tért vissza a Sport­ing­hoz.

Cristiano Ronaldo beindult: olyat tett, mint még soha

Cristiano Ronaldo beindult: olyat tett, mint még soha

Az edzője előre meg­jó­solta.

Úgy ün­ne­pelt, mintha a BL-fi­ná­lét dön­tötte volna el. Az edzője előre meg­jó­solta, mi fog tör­ténni a va­sár­nap dél­utáni olasz baj­no­kin.

Világbajnoki tánc! Magyar lányok nyertek Svájcban - videó!

Világbajnoki tánc! Magyar lányok nyertek Svájcban - videó!

Meg­mu­tat­juk a Kis­her­ceg ko­reo­gráfiát.

Meg­mu­tat­juk a Kis­her­ceg ko­reo­gráfiát. Két év után újra a vi­lág­baj­noki do­bogó leg­ma­ga­sabb fo­kára áll­ha­tott az új­bu­dai Rock and Magic Sport­egye­sü­let "The Szu­per­girls" csa­pata a fel­nőtt női nagy­for­má­ciós Vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Ibrahimovic varázsolt, ilyen gólt még nem láttál

Ibrahimovic varázsolt, ilyen gólt még nem láttál

A zse­ni­á­lis ta­lá­lat el­le­nére a Los An­ge­les Ga­laxy 5-3-ra ki­ka­pott Tor­on­tó­ban. Ez volt a svéd 500. ta­lá­lata tét­mér­kő­zé­sen kar­ri­erje során.

A zse­ni­á­lis ta­lá­lat el­le­nére a Los An­ge­les Ga­laxy 5-3-ra ki­ka­pott Tor­on­tó­ban. Ez volt a svéd 500. ta­lá­lata tét­mér­kő­zé­sen kar­ri­erje során.

Hatalmas balhé az NB I-ben, az edző is földre került

Hatalmas balhé az NB I-ben, az edző is földre került

A for­duló előtt nye­ret­len Pus­kás Aka­dé­mia 2-1-re győzte le az Eu­rópa-li­gára ké­szülő Vidit.

A for­duló előtt nye­ret­len Pus­kás Aka­dé­mia 2-1-re győzte le az Eu­rópa-li­gára ké­szülő Vidit. A le­fú­jás után el­sza­ba­dul­tak az in­du­la­tok.

Helikopterrel okoztak tömeges őrületet Las Vegasban

Helikopterrel okoztak tömeges őrületet Las Vegasban

Új szintre emel­ték a pénz­szó­rást.

Új szintre emel­ték a pénz­szó­rást. Hát ezért ér­de­mes szur­kolni az ame­ri­kai má­sod­osz­tály po­fo­zó­gé­pé­nek?

Mourinho elbukott, mindenki rajta nevet

Mourinho elbukott, mindenki rajta nevet

A tré­ner ak­ko­rát esett, hogy a biz­ton­sá­gi­ak­nak kel­lett fel­se­gí­te­niük.

A por­tu­gál tré­ner ak­ko­rát esett, hogy a biz­ton­sá­gi­ak­nak kel­lett őt fel­se­gí­te­niük.

Szalai Ádám ismét remekelt, látnod kell a góljait

Szalai Ádám ismét remekelt, látnod kell a góljait

Újabb gólt szer­zett.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­tára a Bun­des­liga má­so­dik for­du­ló­já­ban is be­ta­lált.

Megdöbbentek a nézők, így ért véget a bokszmeccs

Megdöbbentek a nézők, így ért véget a bokszmeccs

Vá­rat­lan vég.

Cur­tis Har­per és Efe Ajagba pén­teki ököl­vívó ta­lál­ko­zója vá­rat­lan véget ért.

Ismét a Liverpoolon röhögnek, újabb nevetséges kapusbaki

Ismét a Liverpoolon röhögnek, újabb nevetséges kapusbaki

Az FC Li­ver­pool a Le­i­ces­ter ott­ho­ná­ban lé­pett pá­lyára az angol lab­da­rúgó-baj­nok­ság 4. for­du­ló­já­ban.

Az FC Li­ver­pool a Le­i­ces­ter ott­ho­ná­ban lé­pett pá­lyára az angol lab­da­rúgó-baj­nok­ság 4. for­du­ló­já­ban.

Kínos baki: nekihajtott a falnak a Forma-1-es sztár

Kínos baki: nekihajtott a falnak, kárt okozott a Forma-1-es sztár

Se­bas­tian Vet­tel hi­bá­zott Mi­lá­nó­ban.

Se­bas­tian Vet­tel hi­bája miatt meg­tört a Fer­rari eleje. Az is ki­de­rült, hogy mi ve­ze­tett a koc­ca­nás­hoz.

Kínos: Lewis Hamilton markolászását élőben vette a kamera

Kínos: Hamilton gátlástalanul markolászta magát, vette a kamera

Ki­csit meg­fe­led­ke­zett ma­gá­ról.

A Belga Nagy­díj után ki­csit meg­fe­led­ke­zett ma­gá­ról a négy­sze­res vi­lág­baj­nok. A ra­jon­gók min­dent lát­tak.

Borzalmas baleset történt Brazíliában, emberek közé hajtottak

Borzalmas baleset történt Brazíliában, emberek közé hajtottak

Ré­misztő pil­la­na­tok a bo­x­ut­cá­ban. Csak erős ideg­ze­tűek néz­zék meg!

Ré­misztő pil­la­na­tok a bo­x­ut­cá­ban. A cikk­ben lát­ható vi­deót csak erős ideg­ze­tűek néz­zék meg!

Világsztárral edzett a magyar sportoló

Világsztárral edzett a magyar sportoló, de mi történt ezután?

Fu­cso­vics Már­tonn­nak eddig tar­tott a cin­ci­natti te­nisz­torna. Baj nincs, ki­de­rült, az edzé­sen is csil­la­gok ve­szik körül.

Fu­cso­vics Már­tonn­nak eddig tar­tott a cin­ci­natti te­nisz­torna.

Befuccsolt Tusup terve, nem szabadulhat Katinkától

Befuccsolt Tusup terve, nem szabadulhat Katinkától

Fáj­dal­mas és költ­sé­ges dolog lesz a fe­le­sé­gére em­lé­kez­tető al­ko­tá­sok el­tün­te­tése.

Váratlan, rejtélyes férfi zavarta meg a magyar versenyt

Váratlan, rejtélyes férfi zavarta meg a magyar versenyt

Erre biz­to­san nem szá­mí­tot­tak.

Erre biz­to­san nem szá­mí­tot­tak a ver­seny­zők. El­in­dult a Tour de Hong­rie or­szág­úti ke­rék­pá­ros-kör­ver­seny. Au­gusz­tus 19-ig tart az idei vi­a­dal.

A nap, amikor Lionel Messi elátkozta Budapestet

A nap, amikor Lionel Messi elátkozta Budapestet

Az ar­gen­tin fo­cista 13 éve ezen a napon mu­tat­ko­zott be az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott­ban. Rossz em­lé­kei van­nak.

Az ar­gen­tin fo­cista 13 éve ezen a napon mu­tat­ko­zott be az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott­ban. Rossz em­lé­kei van­nak.

Durva dolgot tett a sztárfocista, nyomoz a rendőrség

Durva dolgot tett a sztárfocista, nyomoz a rendőrség

Az egyip­tomi csa­tár tet­té­ről saját klubja szá­molt be a ha­tó­sá­gok­nak.

Az egyip­tomi csa­tár tet­té­ről saját klubja szá­molt be a ha­tó­sá­gok­nak.

Könnyfakasztó lánykéréssel indult a Fradi meccse

Megható pillanatok, könnyfakasztó lánykéréssel indult a Fradi meccse

Meg­ható pil­la­na­to­kat élt át min­denki.

Nem akár­hogy kez­dő­dött a kis­vár­dai sta­di­on­avató. Az ifjú pár életre szóló él­mé­nyek­kel gaz­da­go­dott.

Dárdai Pál is dalra fakadt, zengett a világsláger

Dárdai Pál is dalra fakadt, zengett a világsláger

Meg­ható és mu­lat­sá­gos je­le­net.

Egy­szerre meg­ható és mu­lat­sá­gos je­le­netre ke­rült sor a pá­lyán. Ilyet se lát­tál még: fel­öl­töz­te­tett sor­fal­bá­bú­nak éne­kelt min­denki a tré­nin­gen.

Kéjesen hentereg a brutál mellű bombázó

Kéjesen hentereg a brutál mellű bombázó

Me­gint ki­tett ma­gáért a golf Kur­nyi­ko­vája. Be­bi­zo­nyí­totta, hogy nem­csak az alakja bá­mu­la­tos, de a hu­mora is rend­ben van.

Me­gint ki­tett ma­gáért a golf Kur­nyi­ko­vája. Be­bi­zo­nyí­totta, hogy nem­csak az alakja bá­mu­la­tos, de a hu­mora is rend­ben van.

Sörösüveggel dobálták meg a magyar focistákat a pályán

Sörösüveggel dobálták meg a magyar focistákat a pályán

A Malmö-szur­ko­lók ne­he­zen dol­goz­ták fel a be­ka­pott gólt. Bra­vú­ros dön­tet­lent ért el a Vidi.

A Malmö-szur­ko­lók ne­he­zen dol­goz­ták fel a be­ka­pott gólt. Bra­vú­ros dön­tet­lent ért el a Vidi Svéd­or­szág­ban. A Malmö bün­te­tésre szá­mít­hat, a szur­ko­lók pedig egy iz­gal­mas­nak ígér­kező vissza­vá­góra ké­szül­het­nek a fel­csúti Pan­cho Aré­ná­ban.

Megható pillanat: társaival edzett a rákot legyőző Fradi-játékos

Megható pillanat: társaival edzett a rákot legyőző Fradi-játékos

Hardi Ri­chárd ke­ser­ves hó­na­po­kon van túl.

Hardi Ri­chárd ke­ser­ves hó­na­po­kon van túl. A jelek sze­rint most már min­den rend­ben van vele.

Babos Timi párjának elképesztő videója: vetkőzni kezdett, és...

Babos Timi párjának elképesztő videója: vetkőzni kezdett, és...

De miért nem a tri­kó­ját dobta le?

De miért nem a tri­kó­ját dobta le? Most már biz­tos: tény­leg iz­zad­sá­gos munka kell a te­nisz­si­ke­rek­hez.

Megható, így ünnepelt az Európa-bajnok magyar tornászlány

Megható, így ünnepelt az Európa-bajnok magyar tornászlány

Szen­zá­ciós si­kert ért el.

A leg­ma­ga­sabb pont­szám­mal ju­tott be a va­sár­napi dön­tőbe. A ma­gyar női torna har­ma­dik Eb-győz­tese lett.

Ilyet még nem láttak a Fradi-szurkolók, varázsolt az edző

Ilyet még nem láttak a Fradi-szurkolók, varázsolt az edző

A zöld-fe­hé­rek 3-1-re győz­ték.

A zöld-fe­hé­rek 3-1-re győz­ték le a Ha­la­dást. Doll­nak egy kis mu­tat­ványra is volt ideje. A Fradi száz szá­za­lé­kos mér­leg­gel ve­zeti a ta­bel­lát.

Szívfacsaró jelenet, élő adásban sírta el magát a magyar sztár

Szívfacsaró jelenet, élő adásban sírta el magát a magyar sztár

Ko­vács Ist­ván nem bírt a könnye­i­vel.

Ko­vács Ist­ván könnyek kö­zött nyi­lat­ko­zott az M4 Sport­nak a Vidi nagy si­kere után. A ma­gyar fut­bal­lista nagy­ma­mája egy hete hunyt el.

Lelkileg összetört, így zokogott az olimpiai bajnok

Lelkileg összetört, így zokogott az olimpiai bajnok

Nem várt ha­tást gya­ko­rolt a siker a két­sze­res olim­piai baj­nok klasszisra, Andy Mur­ray-re.

Nem várt ha­tást gya­ko­rolt a siker a két­sze­res olim­piai baj­nok klasszisra, Andy Mur­ray-re.

Döbbenetes alpáriság, így káromkodik a Real Madrid edzője

Döbbenetes alpáriság, így káromkodik a Real Madrid edzője

Lo­p­ete­gui nem fogja vissza magát.

Julen Lo­p­ete­gui nem fogja vissza magát a Real Mad­rid edzé­sein.

Nagy találkozás, Neymar csatlakozott Lőw Zsoltékhoz

Nagy találkozás, Neymar csatlakozott Lőw Zsoltékhoz

Kí­ná­ban ké­szül a PSG.

A Paris Saint-Ger­main szom­ba­ton a kínai Sen­csen­ben lép pá­lyára fel­ké­szü­lési mér­kő­zé­sen a Mo­naco ellen.

Pofátlan csalás, felháborító dolgot művelt a Real Madrid sztárja

Felháborító dolgot művelt a Real Madrid sztárja

Vi­ní­cius Jú­nior rög­tön az első meccsén be­mu­ta­tott egy ha­tal­mas mű­esést.

Vi­ní­cius Jú­nior rög­tön az első meccsén be­mu­ta­tott egy ha­tal­mas mű­esést. A szur­ko­lók Ney­mar­hoz ha­son­lí­tot­ták.

Neymar igazi bunkó volt, csúnyán lejáratta magát

Neymar igazi bunkó volt, csúnyán lejáratta magát

Most egy alat­to­mos húzás okán fi­gyel­tek fel Ney­marra, a bra­zil vá­lo­ga­tott fo­cis­tá­jára.

Most egy alat­to­mos húzás okán fi­gyel­tek fel Ney­marra, a bra­zil vá­lo­ga­tott fo­cis­tá­jára.

"Neked beszélek" - csúnyán elküldték a magyar tévést

"Neked beszélek" - csúnyán elküldték a magyar tévést

Pedig sze­gény ope­ra­tőr csak a mun­ká­ját sze­rette volna vé­gezni. Erre ő sem szá­mí­tott.

Bulimaratont nyomott a világsztár, így zajlott a görbe éjszaka

Bulimaratont nyomott a világsztár, így zajlott a görbe éjszaka

Meg­adta a mód­ját az ün­nep­lés­nek.

Na­gyot tán­colt Ker­ber és Djok­ovics, aztán a be­vál­la­lós te­ni­sze­zőnő be­le­ve­tette magát a So­hóba.

Döbbenetes videó: Maradona alig tudott magáról, részegen vezetett?

Döbbenetes videó: Maradona alig tudott magáról, részegen vezetett?

A volán mö­gött ülő élő le­genda szinte kép­te­len volt a be­szédre.

In­ter­jút ké­szí­tet­tek a volán mö­gött ülő élő le­gen­dá­val, aki szinte kép­te­len volt a be­szédre.

Robban a cukiságbomba: megőrül az internet Djokovics kisfiáért

Robban a cukiságbomba: megőrül az internet Djokovics kisfiáért

A szerb te­nisz­klasszis meg­ha­tot­tan nyi­lat­ko­zott.

A szerb te­nisz­klasszis a ne­gye­dik wimb­le­doni si­kere után meg­ha­tot­tan nyi­lat­ko­zott.

Rég várt erre Nikolics, megtörte a rossz sorozatát

Rég várt erre Nikolics, megtörte a rossz sorozatát

Újra be­ta­lált a ma­gyar csa­tár.

Újra be­ta­lált a ma­gyar csa­tár, hét ta­lá­lat­nál jár a sze­zon­ban. A Chi­cago Fire a 6. he­lyen áll az észak-ame­ri­kai profi lab­da­rú­gó­liga Ke­leti fő­cso­port­já­ban.

Erre büszkék lehetünk, csodás videóval búcsúznak az angolok Gerától

Erre büszkék lehetünk, csodás videóval búcsúznak az angolok Gera Zoltántól

Ang­li­á­ban sem fe­led­kez­tek el az utóbbi két év­ti­zed leg­si­ke­re­sebb ma­gyar fo­cis­tá­já­tól.

Iszonyatos tömegbunyó a pályán, bevadultak a játékosok

Iszonyatos tömegbunyó a pályán, bevadultak a játékosok

Egy­más­nak estek a ko­sa­ra­sok. Re­pül­tek a po­fo­nok és a szé­kek.

Ren­de­sen egy­más­nak estek a ko­sa­ra­sok a vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőn. Re­pül­tek a po­fo­nok és a szé­kek.