SPORT

A NAP VIDEÓJA

Világsztárral edzett a magyar sportoló

Világsztárral edzett a magyar sportoló, de mi történt ezután?

Fu­cso­vics Már­tonn­nak eddig tar­tott a cin­ci­natti te­nisz­torna. Baj nincs, ki­de­rült, az edzé­sen is csil­la­gok ve­szik körül.

Fu­cso­vics Már­tonn­nak eddig tar­tott a cin­ci­natti te­nisz­torna.

FRISS HÍREK

Durva dolgot tett a sztárfocista, nyomoz a rendőrség

Durva dolgot tett a sztárfocista, nyomoz a rendőrség

Az egyip­tomi csa­tár tet­té­ről saját klubja szá­molt be a ha­tó­sá­gok­nak.

Befuccsolt Tusup terve, nem szabadulhat Katinkától

Befuccsolt Tusup terve, nem szabadulhat Katinkától

Fáj­dal­mas és költ­sé­ges dolog lesz az al­ko­tá­sok el­tün­te­tése.

Fáj­dal­mas és költ­sé­ges dolog lesz a fe­le­sé­gére em­lé­kez­tető al­ko­tá­sok el­tün­te­tése.

Váratlan, rejtélyes férfi zavarta meg a magyar versenyt

Váratlan, rejtélyes férfi zavarta meg a magyar versenyt

Erre biz­to­san nem szá­mí­tot­tak a ver­seny­zők. El­in­dult a Tour de Hong­rie or­szág­úti ke­rék­pá­ros-kör­ver­seny.

Erre biz­to­san nem szá­mí­tot­tak a ver­seny­zők. El­in­dult a Tour de Hong­rie or­szág­úti ke­rék­pá­ros-kör­ver­seny.

Kéjesen hentereg a brutál mellű bombázó

Kéjesen hentereg a brutál mellű bombázó

Me­gint ki­tett ma­gáért a golf Kur­nyi­ko­vája. Nem­csak az alakja bá­mu­la­tos, de a hu­mora is jó.

Megható pillanatok, könnyfakasztó lánykéréssel indult a Fradi meccse

Megható pillanatok, könnyfakasztó lánykéréssel indult a Fradi meccse

Nem akár­hogy kez­dő­dött a kis­vár­dai sta­di­on­avató. Az ifjú pár életre szóló él­mé­nyek­kel gaz­da­go­dott.

Dárdai Pál is dalra fakadt, zengett a világsláger

Dárdai Pál is dalra fakadt, zengett a világsláger

Meg­ható és mu­lat­sá­gos je­le­net. Ilyet se lát­tál még: fel­öl­töz­te­tett sor­fal­bá­bú­nak éne­kelt min­denki a tré­nin­gen.

Meg­ható és mu­lat­sá­gos je­le­net. Ilyet se lát­tál még: fel­öl­töz­te­tett sor­fal­bá­bú­nak éne­kelt min­denki a tré­nin­gen.

Megható: társaival edzett a rákot legyőző Fradi-játékos

Megható pillanat: társaival edzett a rákot legyőző Fradi-játékos

Hardi Ri­chárd vissza­tért a jégre.

Hardi Ri­chárd ke­ser­ves hó­na­po­kon van túl. A jelek sze­rint most már min­den rend­ben van vele.

Babos Timi párjának elképesztő videója: vetkőzni kezdett, és...

Babos Timi párjának elképesztő videója: vetkőzni kezdett, és...

De miért nem a tri­kó­ját dobta le?

De miért nem a tri­kó­ját dobta le? Most már biz­tos: tény­leg iz­zad­sá­gos munka kell a te­nisz­si­ke­rek­hez.

Sörösüveggel dobálták meg a magyar focistákat a pályán

Sörösüveggel dobálták meg a magyar focistákat a pályán

A Malmö-szur­ko­lók ne­he­zen dol­goz­ták fel a be­ka­pott gólt. Bra­vú­ros dön­tet­lent ért el a Vidi.

A Malmö-szur­ko­lók ne­he­zen dol­goz­ták fel a be­ka­pott gólt. Bra­vú­ros dön­tet­lent ért el a Vidi Svéd­or­szág­ban. A Malmö bün­te­tésre szá­mít­hat, a szur­ko­lók pedig egy iz­gal­mas­nak ígér­kező vissza­vá­góra ké­szül­het­nek a fel­csúti Pan­cho Aré­ná­ban.

Megható, így ünnepelt az Európa-bajnok magyar tornászlány

Megható, így ünnepelt az Európa-bajnok magyar tornászlány

A leg­ma­ga­sabb pont­szám­mal ju­tott be a dön­tőbe. A ma­gyar női torna har­ma­dik Eb-győz­tese lett.

A leg­ma­ga­sabb pont­szám­mal ju­tott be a dön­tőbe. A ma­gyar női torna har­ma­dik Eb-győz­tese lett.

Lelkileg összetört, így zokogott az olimpiai bajnok

Lelkileg összetört, így zokogott az olimpiai bajnok

Nem várt ha­tást gya­ko­rolt rá a siker.

Nem várt ha­tást gya­ko­rolt a siker a két­sze­res olim­piai baj­nok klasszisra.

Döbbenetes alpáriság, így káromkodik a Real Madrid edzője

Döbbenetes alpáriság, így káromkodik a Real Madrid edzője

Lo­p­ete­gui nem fogja vissza magát.

Julen Lo­p­ete­gui nem fogja vissza magát a Real Mad­rid edzé­sein.

Ilyet még nem láttak a Fradi-szurkolók, varázsolt az edző

Ilyet még nem láttak a Fradi-szurkolók, varázsolt az edző

A zöld-fe­hé­rek 3-1-re győz­ték le a Ha­la­dást. Doll­nak egy kis mu­tat­ványra is volt ideje.

A zöld-fe­hé­rek 3-1-re győz­ték le a Ha­la­dást. Doll­nak egy kis mu­tat­ványra is volt ideje. A Fradi száz szá­za­lé­kos mér­leg­gel ve­zeti a ta­bel­lát.

Nagy találkozás, Neymar csatlakozott Lőw Zsoltékhoz

Nagy találkozás, Neymar csatlakozott Lőw Zsoltékhoz

A Paris Saint-Ger­main szom­ba­ton a kínai Sen­csen­ben lép pá­lyára fel­ké­szü­lési mér­kő­zé­sen a Mo­naco ellen.

A Paris Saint-Ger­main szom­ba­ton a kínai Sen­csen­ben lép pá­lyára fel­ké­szü­lési mér­kő­zé­sen a Mo­naco ellen.

Szívfacsaró jelenet, élő adásban sírta el magát a magyar sztár

Szívfacsaró jelenet, élő adásban sírta el magát a magyar sztár

Ko­vács Ist­ván könnyek kö­zött nyi­lat­ko­zott a Vidi nagy si­kere után. Egy hete hunyt el a nagy­ma­mája.

Ko­vács Ist­ván könnyek kö­zött nyi­lat­ko­zott a Vidi nagy si­kere után. Egy hete hunyt el a nagy­ma­mája.

Felháborító dolgot művelt a Real sztárja

Pofátlan csalás, felháborító dolgot művelt a Real Madrid sztárja

Vi­ní­cius Jú­nior rög­tön az első meccsén be­mu­ta­tott egy ha­tal­mas mű­esést.

Vi­ní­cius Jú­nior rög­tön az első meccsén be­mu­ta­tott egy ha­tal­mas mű­esést. A szur­ko­lók Ney­mar­hoz ha­son­lí­tot­ták.

Neymar igazi bunkó volt, csúnyán lejáratta magát

Neymar igazi bunkó volt, csúnyán lejáratta magát

Alat­to­mos húzás volt tőle.

Amíg a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon a fet­ren­gé­sei miatt ke­rült a kö­zép­pontba, most egy alat­to­mos húzás okán fi­gyel­tek fel Ney­marra.

Diego Maradona részegen vezetett?

Döbbenetes videó: Maradona alig tudott magáról, részegen vezetett?

A volán mö­gött ülő élő le­genda szinte kép­te­len volt a be­szédre.

In­ter­jút ké­szí­tet­tek a volán mö­gött ülő élő le­gen­dá­val, aki szinte kép­te­len volt a be­szédre.

Iszonyatos tömegbunyó a pályán, bevadultak a játékosok

Iszonyatos tömegbunyó a pályán, bevadultak a játékosok

Ren­de­sen egy­más­nak estek a ko­sa­ra­sok a vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőn. Re­pül­tek a po­fo­nok és a szé­kek.

"Neked beszélek" - csúnyán elküldték a magyar tévést

"Neked beszélek" - csúnyán elküldték a magyar tévést

Pedig sze­gény ope­ra­tőr csak a mun­ká­ját sze­rette volna vé­gezni. Erre ő sem szá­mí­tott.

Pedig sze­gény ope­ra­tőr csak a mun­ká­ját sze­rette volna vé­gezni. Erre ő sem szá­mí­tott.

Bulimaratont nyomott a világsztár, így zajlott a görbe éjszaka

Bulimaratont nyomott a világsztár, így zajlott a görbe éjszaka

Meg­adta a mód­ját az ün­nep­lés­nek.

Na­gyot tán­colt Ker­ber és Djok­ovics, aztán a be­vál­la­lós te­ni­sze­zőnő be­le­ve­tette magát a So­hóba.

Megőrül az internet Djokovics kisfiáért

Robban a cukiságbomba: megőrül az internet Djokovics kisfiáért

A szerb te­nisz­klasszis meg­ha­tot­tan nyi­lat­ko­zott.

A szerb te­nisz­klasszis a ne­gye­dik wimb­le­doni si­kere után meg­ha­tot­tan nyi­lat­ko­zott.

Rég várt erre Nikolics, megtörte a rossz sorozatát

Rég várt erre Nikolics, megtörte a rossz sorozatát

Újra be­ta­lált a ma­gyar csa­tár. A Chi­cago Fire a 6. he­lyen áll az MLS Ke­leti fő­cso­port­já­ban.

Újra be­ta­lált a ma­gyar csa­tár. A Chi­cago Fire a 6. he­lyen áll az észak-ame­ri­kai profi lab­da­rú­gó­liga Ke­leti fő­cso­port­já­ban.

Ijesztő pillanatok, durva baleset történt Montrealban

Ijesztő pillanatok, durva baleset történt Montrealban

Rommá tör­ték az au­tó­cso­dá­kat.

Rommá tör­ték az au­tó­cso­dá­kat. A frászt hoz­ták min­den­kire a ka­ram­bo­lozó Forma-1-es pi­ló­ták a Ka­na­dai Nagy­dí­jon.

Tömegbunyó, óriási botrány tört ki Manchesterben

Tömegbunyó, óriási botrány tört ki Manchesterben

El­sza­ba­dul­tak az in­du­la­tok a le­lá­tón.

El­sza­ba­dul­tak az in­du­la­tok a kö­zön­ség sorai kö­zött. Iz­gal­ma­sabb küz­de­lem folyt a le­lá­tó­kon, mint a szo­rító kö­te­lei kö­zött. Pont ez volt a baj.

Izgató látvány, meztelenül videózta magát a gigamellű műsorvezetőnő

Izgató látvány, meztelenül videózta magát a gigamellű műsorvezetőnő

A chi­lei szép­ség le­dobta a tex­tilt és nem sokat bí­zott a fan­tá­zi­ára.

A chi­lei szép­ség nem va­ca­kolt: bát­ran le­dobta a tex­tilt és friss vi­de­ó­já­ban nem sokat bí­zott a fan­tá­zi­ára. Bár büszke a keb­le­ire, az ilyes­fajta me­rész pro­duk­ció nem jel­lemző a majd­nem ki­lenc­mil­lió kö­ve­tő­vel büsz­kél­kedő bom­bá­zóra.

Kidobta a melleit, a tömegben vetkőzött a boldog szurkolólány

Kidobta a melleit, a tömegben vetkőzött a boldog szurkolólány

Fél­mez­te­le­nül ün­ne­pelte a Washing­ton Ca­pi­tals győ­zel­mét egy hölgy a le­lá­tón.

Fél­mez­te­le­nül ün­ne­pelte a Washing­ton Ca­pi­tals győ­zel­mét egy hölgy a le­lá­tón.

Nagy a baj a válogatottnál, Dzsudzsák mankóval távozott

Nagy a baj a válogatottnál, Dzsudzsák mankóval távozott

Mi tör­tént a csa­pat­ka­pi­tánnyal? A si­ral­mas játék nem min­den, ki­dőlt a Le­ekens-csa­pat sztárja.

Kínos videó: máris megvan a foci vb egyik legcikibb pillanata

Kínos videó: máris megvan a foci vb egyik legcikibb pillanata

Erre nehéz sza­va­kat ta­lálni.

Tig­resa del Ori­ente szok­vá­nyos­nak nem mond­ható vi­de­ók­lip­pel üzent a perui fo­ci­vá­lo­ga­tott­nak.

Egészen elképesztő interjút adott Hosszú Katinka

Egészen elképesztő interjút adott Hosszú Katinka

Így még so­ha­sem vá­la­szolt a kér­dé­sekre olim­piai baj­nok­nőnk. Össze­csap­tak a hul­lá­mok a feje fö­lött.

Így még so­ha­sem vá­la­szolt a kér­dé­sekre olim­piai baj­nok­nőnk. Össze­csap­tak a hul­lá­mok a feje fö­lött.

Titokzatos bejelentést tett Hosszú Katinka, nagy dologra készül

Titokzatos bejelentést tett Hosszú Katinka, nagy dologra készül

Iz­gal­mas ki­hí­vásra szánta el magát a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő - ezt vi­de­ó­ban je­len­tette be!

Iz­gal­mas ki­hí­vásra szánta el magát a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő - ezt vi­de­ó­ban je­len­tette be!

Teljesült a nők álma: levetkőzött a Real Madrid izmos sztárja

Levetkőzött a Real Madrid izmos sztárja

Llo­rente meg­vil­lan­totta tö­ké­le­tes fel­ső­tes­tét és koc­ka­ha­sát. Na meg azt, ho­gyan tartja magát for­má­ban.

Llo­rente meg­vil­lan­totta tö­ké­le­tes fel­ső­tes­tét és koc­ka­ha­sát. Na meg azt, ho­gyan tartja magát for­má­ban.

Így búcsúzik legendájától a magyar bajnokcsapat

Megható videó, így búcsúzik legendájától a magyar bajnokcsapat

Meg­ható vi­deót tett közzé a Vi­deo­ton.

A Vi­deo­ton szív­szo­rító kép­so­rok­kal kö­szönt el a klub tisz­te­let­beli el­nö­ké­től, Ko­vács Fe­renc­től.

Mit keres úszósztárunk mellett egy rendőr?

Mit keres úszósztárunk mellett egy rendőr?

Víz­partra ké­szülsz? Akkor ezt nézd!

Víz­partra ké­szülsz? Akkor ezt nézd! Fon­tos ve­szé­lyekre hívja föl a fi­gyel­met a sport­ra­jon­gók egyik nagy ked­vence.

Itt a bizonyíték, Ronaldo tényleg elhagyja a Realt?

Itt a bizonyíték, Ronaldo tényleg elhagyja a Realt?

Cris­ti­ano Ro­naldo klub­vál­tása a téma.

A szom­bati Real Mad­rid-Li­ver­pool lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája-döntő óta Cris­ti­ano Ro­naldo klub­vál­tása a téma.

Balhé a BL-döntő helyszínén, huligánok támadtak a szurkolókra

Balhé a BL-döntő helyszínén, huligánok támadtak a szurkolókra

A Li­ver­pool és a Real Mad­rid csap össze a ki­jevi fi­ná­lé­ban. Több szur­ko­lót elő­ál­lí­tot­tak.

Sokkoló videó, tömegben szenvedett balesetet a kisfiú a Fradi-meccsen

Sokkoló videó, tömegben szenvedett balesetet a kisfiú a Fradi-meccsen

A sé­rült kis­gye­re­ket azon­nal el­lát­ták az or­vo­sok.

A sé­rült kis­gye­re­ket azon­nal el­lát­ták az or­vo­sok.

Dráma a BL-döntőn, elképesztő hibákat vétett a Liverpool kapusa

Dráma a BL-döntőn, elképesztő hibákat vétett a Liverpool kapusa

Bale cso­da­cse­ré­nek bi­zo­nyult. So­ro­zat­ban har­mad­szor nyerte meg a Baj­no­kok Li­gá­ját a Real Mad­rid.

Durva, csúnyán összetörte az autóját a Forma-1 sztárja

Durva, csúnyán összetörte az autóját a Forma-1 sztárja

Nem elő­ször bu­kott itt.

Nem elő­ször bu­kott már ebben a ka­nyar­ban a hol­land pi­lóta. A sze­re­lők­nek nem sok ideje ma­radt rendbe hozni az autót az idő­mérő edzés előtt.

Lekerül a melltartó is: szexi fehérneműs film Neymarról és párjáról

Lekerül a melltartó is: szexi fehérneműs film Neymarról és szerelméről

Az álom­pár 50 ár­nya­lata. Egy­másba ga­ba­lyod­tak a sző­nye­gen és a ka­na­pén is. Túl­fű­tött videó!

Az álom­pár 50 ár­nya­lata. Egy­másba ga­ba­lyod­tak a sző­nye­gen és a ka­na­pén is. Túl­fű­tött videó!

Nem hiszed el, mit műveltek a repülőn az angolok

Nem hiszed el, mit műveltek a repülőn az angolok

A Li­ver­pool szur­ko­lói nem fog­ták vissza ma­gu­kat. Szom­ba­ton Ki­jev­ben foly­tat­nák az ün­nep­lést.

A Li­ver­pool szur­ko­lói nem fog­ták vissza ma­gu­kat. Szom­ba­ton Ki­jev­ben foly­tat­nák az ün­nep­lést.

Lezuhantak az útról, a fák közé vágódtak a kocsival

Lezuhantak az útról, a fák közé vágódtak a kocsival

Sú­lyos bal­eset tör­tént.

Sú­lyos bal­eset tör­tént a por­tu­gál rali 12. sza­ka­szán. Ri­asz­tani kel­lett a men­tő­he­li­kop­tert.

Borzalom Németországban, még a tető is leszakadt

Borzalom Németországban, még a tető is leszakadt

Csoda, hogy épen meg­úszta a sofőr.

Hor­ro­risz­ti­kus bukás a DTM-fu­ta­mon. Csoda, hogy ezt az ijesztő bal­ese­tet élve meg­úszta a ver­seny­autó so­főrje.

Botrányos pofon, megütötték a bírót a bokszmeccsen

Botrányos pofon, megütötték a bírót a bokszmeccsen

Óri­ási ütésbe né­zett bele a já­ték­ve­zető az ököl­vívó mér­kő­zé­sen. Ala­po­san meg­szé­dült.

Óri­ási ütésbe né­zett bele a já­ték­ve­zető az ököl­vívó mér­kő­zé­sen. Ala­po­san meg­szé­dült.

Durva busztámadás történt Korzikán, kipakolt a magyar áldozat

Durva busztámadás történt Korzikán, kipakolt a magyar áldozat

Vá­lo­ga­tott fo­cis­tánk ilyet még sehol sem ta­pasz­talt. El­ma­radt a meccs.

Vá­lo­ga­tott fo­cis­tánk ilyet még sehol sem ta­pasz­talt. El­ma­radt a meccs a hu­li­gán­at­tak miatt.

Így még nem láttad Bödét: levetkőzött a Fradi sztárja!

Így még nem láttad Böde Danit: levetkőzött a Fradi sztárja!

Fél­mez­te­le­nül ro­han­gált örö­mé­ben.

A Vasas el­leni meccsen ro­han­gált fél­mez­te­le­nül. A le­fú­jás után vi­szont nem volt mo­soly­gós ked­vé­ben.

Balhé Németországban, nehezen viselték a szurkolók a kiesést

Balhé Németországban, nehezen viselték a szurkolók a kiesést

A győ­ze­lem el­le­nére bú­csúz­tak az él­vo­nal­tól, 55 év után. A hosszab­bí­tás­ban félbe is sza­kadt a ta­lál­kozó.

Tombolva verte az asztalt a magyar sztár a sajtótájékoztatón

Tombolva verte az asztalt a magyar sztár a sajtótájékoztatón

Sza­lai Ádám ve­zé­nyelte a tá­ma­dást. Nem úszta meg szá­ra­zon a BL-sze­rep­lést ki­har­colt Hoffen­heim edzője.

Sza­lai Ádám ve­zé­nyelte a tá­ma­dást. Nem úszta meg szá­ra­zon a meg­le­pe­tésre Baj­no­kok Li­gája-sze­rep­lést ki­har­colt Hoffen­heim edzője.

Kínos hasmenés, becsinált a meccsen a gólkirály

Kínos hasmenés, becsinált a meccsen a gólkirály

Nem bírta vissza­tar­tani, össze­csi­nálta magát a meccsen a nép­szerű gól­ki­rály.

Nem bírta vissza­tar­tani, össze­csi­nálta magát a meccsen a nép­szerű gól­ki­rály.

Michelisz Norbi ütközött, így esett ki a magyar versenyző

Michelisz Norbi ütközött, így esett ki a magyar versenyző - videó

Az utolsó kör­ben tör­tént az eset, a brit Rob Huff-fal akasz­ko­dott össze.

Az utolsó kör­ben tör­tént az eset, a brit Rob Huff-fal akasz­ko­dott össze. A má­so­dik fu­ta­mon az 5. lett.

Ilyet még nem láttál: halálsikollyal terült el a Puskás focistája

Ilyet még nem láttál: halálsikollyal terült el a Puskás focistája

Rö­he­jes mű­esést mu­ta­tott be Henty.

Rö­he­jes mű­esést mu­ta­tott be Eze­kiel Henty a Deb­re­cen pá­lyá­ján. A bíró meg is bün­tette.

Botrány, biztonságiak védték a ZTE focistáit

Botrány Zalaegerszegen: biztonságiak védték a magyar focistákat

A szur­ko­lók­nál be­telt a pohár, a mez le­vé­te­lét kö­ve­tel­ték a já­té­ko­sok­tól.

A ZTE szur­ko­ló­i­nál be­telt a pohár, a mez le­vé­te­lét kö­ve­tel­ték a já­té­ko­sok­tól.

Botrány élő adásban, mikrofonnal ütött a riporternő

Botrány élő adásban, mikrofonnal ütött a riporternő

Jó­kora balhé volt.

Jó­kora balhé volt élő adás­ban az észak- és közép-ame­ri­kai zóna lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája dön­tője után.

Elképesztő, ami Madridban történt

Majdnem csoda: elképesztő, ami Madridban történt

Vi­deók a leg­ér­de­ke­sebb ese­mé­nyek­ről.

Mindez még ga­ran­tál­tan he­te­kig-hó­na­po­kig téma lesz a fél vi­lá­gon. Vi­deók a leg­ér­de­ke­sebb ese­mé­nyek­ről.

Teljesen flúgos, arcon nyalja ellenfeleit a zakkant sztár

Teljesen flúgos, arcon nyalja ellenfeleit a zakkant sztár

Sok min­dent lát­tunk már mér­kő­zé­se­ken, de ilyet még nem. Erre nin­cse­nek sza­vak.

Sok min­dent lát­tunk már mér­kő­zé­se­ken, de ilyet még nem. Erre nin­cse­nek sza­vak.

Durva, mindenki a magyar sztár brutális kiütéséről beszél

Durva, mindenki a magyar sztár brutális kiütéséről beszél

El­ké­pesztő moz­du­lat­tal nyert.

El­ké­pesztő moz­du­lat­tal in­tézte el el­len­fe­lét. Mind a hét mér­kő­zé­sét meg­nyerte eddig a "Kö­lyök". Övé lett áp­ri­lis leg­szebb ki­ütése.

Kiakadtak az osztrákok, máris csalást emlegetnek

Kiakadtak az osztrákok, máris csalást emlegetnek

Majd­nem meg­le­pe­tés tör­tént az Eu­rópa-li­gá­ban, a bíró itt is fő­sze­re­pet ját­szott.

Rengeteg sör és vodka, eldurvult az angolok pesti bulija

Rengeteg sör és vodka, eldurvult az angolok pesti bulija

A benn­ma­ra­dást akar­ták ki­har­colni, erre fel ott van­nak a világ leg­jobb­jai kö­zött a bri­tek.

A benn­ma­ra­dást akar­ták ki­har­colni, erre fel ott van­nak a világ leg­jobb­jai kö­zött a bri­tek.

Elszabadult a pokol az öltözőben, ezt nehéz lesz elfelejteni

Elszabadult a pokol az öltözőben, ezt nehéz lesz elfelejteni

Volt mit ün­ne­pel­nie a já­té­ko­sok­nak. A Phi­la­del­phia 104-91-re győzte le a Mi­a­mit.

Volt mit ün­ne­pel­nie a já­té­ko­sok­nak. A Phi­la­del­phia 104-91-re győzte le a Mi­a­mit.

Nagy balhé, a pályán estek egymásnak a sztársportolók

Nagy balhé, a pályán estek egymásnak a sztársportolók

Nem bír­ták ide­gek­kel a ko­sa­ra­sok.

Nem bír­ták ide­gek­kel a ko­sa­ra­sok. A Washing­ton Wi­zards 2-1-re szé­pí­tett a To­ronto Rap­tors el­leni pár­harc­ban az NBA-rá­ját­szá­sá­ban.

Itt a videó, ezért beszél most mindenki Magyarországról

Itt a videó, ezért beszél most mindenki Magyarországról

Cso­dát tett a Sop­ron.

Va­sár­nap 20 órá­tól az orosz Je­ka­tye­rin­burg lesz a Sop­ron el­len­fele a dön­tő­ben. Ma­gyar csa­pat elő­ször játsz­hat az Eu­r­oliga fi­ná­lé­já­ban.

Ez tette a magyar focista, amíg te aludtál

Ez tette a magyar focista, amíg te aludtál

A Chi­cago Fire 2-1-re győ­zött a New York Red Bulls ellen az észak-ame­ri­kai profi lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Az ötö­dik gól­ját sze­rezte a vá­lo­ga­tott tá­madó. A Chi­cago Fire 2-1-re győ­zött a New York Red Bulls ellen az észak-ame­ri­kai profi lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Dráma a focimeccsen, hordágyon vitték el az edzőt

Dráma a focimeccsen, hordágyon vitték el az edzőt

A török szak­em­bert a szur­ko­lók dob­ták fejbe, a mér­kő­zést nem ját­szot­ták végig.

A török szak­em­bert a szur­ko­lók dob­ták fejbe, a mér­kő­zést nem ját­szot­ták végig.

Hihetetlen, soha nem tett még ilyet a magyar válogatott focista

Hihetetlen, soha nem tett még ilyet a magyar válogatott focista

Meg­sze­rezte fel­nőtt pá­lya­fu­tása első ta­lá­la­tát. Ezen a hét­vé­gén ez már a má­so­dik top­li­gás gól, ame­lyet ma­gyar já­té­kos szer­zett

Leesik az állad, férfit csókolt Cristiano Ronaldo

Leesik az állad, férfit csókolt Cristiano Ronaldo

A por­tu­gál az utolsó perc­ben dön­tött.

A por­tu­gál az utolsó perc­ben dön­tött a to­vább­ju­tás­ról. Az elő­dön­tőbe a Real Mad­rid, a Bayern Mün­chen, a Roma és a Li­ver­pool ju­tott be.

Könnyfakasztó, ennél meghatóbb pillanatokat nem láttál a héten

Könnyfakasztó, ennél meghatóbb pillanatokat nem láttál a héten

Győz­tek, de még­sem örö­mük­ben sír­tak.

Győz­tek, de még­sem örö­mük­ben sír­tak. A Győr szin­tén ott lesz a né­gyes dön­tő­ben, a Fe­renc­vá­ros szom­ba­ton bú­csú­zott a so­ro­zat­tól.

Rémisztő baleset, kórházba rohantak az ismert újságíróval

Rémisztő baleset, kórházba rohantak az ismert újságíróval

Ma­nuel Sánc­hez meg­pró­bálta le­má­solni Cris­ti­ano Ro­naldo moz­du­la­tát. Csú­nya pe­re­ce­lés lett be­lőle.

Ma­nuel Sánc­hez meg­pró­bálta le­má­solni Cris­ti­ano Ro­naldo moz­du­la­tát. Csú­nya pe­re­ce­lés lett be­lőle.

Ez normális? Nála hülyébb sztársportolót nem látsz a héten

Ez normális? Nála hülyébb sztársportolót nem látsz a héten

Nem min­den­napi je­le­net volt. A mér­kő­zés végén nem le­he­tett bol­dog az In­diana Pa­cers sztárja.

Nem min­den­napi je­le­net volt. A mér­kő­zés végén nem le­he­tett bol­dog az In­diana Pa­cers sztárja.

Szexi tornászlány hívta ki Cristiano Ronaldót: melyiküké a szebb?

Szexi tornászlány hívta ki Cristiano Ronaldót: melyiküké a szebb?

Ezt még a cso­da­gólt ol­lózó Real-sztár sem tudja utána csi­nálni. Vi­deón az el­ké­pesztő moz­du­lat.

Brutális kivégzés: ájultra verte ellenfelét a magyar sztár

Brutális kivégzés: ájultra verte ellenfelét a magyar sztár

Bo­rics Ádám nem ke­gyel­me­zett.

Bo­rics Ádám nem ke­gyel­me­zett, el­ké­pesztő térd­rú­gása után ri­vá­li­sát hord­ágyon vit­ték ki a ket­rec­ből.

Lecsukták a begőzölt McGregort, kerítéssel támadt a buszra

Lecsukták a begőzölt McGregort, kerítéssel támadt a buszra

Tel­je­sen meg­őrült Conor McG­re­gor.

Tel­je­sen meg­őrült Conor McG­re­gor. A ket­rec­har­cos be­törte egy busz szél­vé­dő­jét.

Megható pillanatok, így köszönt el az úszástól Gyurta Dániel

Megható pillanatok, így köszönt el az úszástól Gyurta Dániel

50 mé­tert úszott az olim­piai baj­nok.

Az olim­piai baj­nok ma­gyar úszó pá­lya­fu­tása utolsó 50 mé­te­rét hét gye­rek mel­lett úszta le.

Kásás Tamás fontos bejelentést tett, aztán...

Kásás Tamás fontos bejelentést tett, aztán...

Meg­tré­fál­ták az UVSE ra­jon­góit, utána per­sze min­dent tisz­táz­tak. Be­ne­dek Tibor is benne volt a po­én­ko­dás­ban.

Meg­tré­fál­ták az UVSE ra­jon­góit, utána per­sze min­dent tisz­táz­tak. Kásás mel­lett Be­ne­dek Tibor is benne volt a po­én­ko­dás­ban.

Szívszorító, Pintér Attila élő adásban beszélt focistája gyászáról

Szívszorító, Pintér Attila élő adásban beszélt focistája gyászáról

El­csukló han­gon szólt az edző. Tőle tudta meg vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gónk az édes­apja ha­lál­hí­rét.

Ibrahimovic szenzációs bemutatkozására nincsenek szavak

Ibrahimovic szenzációs bemutatkozására nincsenek szavak

Ilyet csak Zla­tan tud! Stí­lu­so­san kez­dett az Egye­sült Ál­la­mok­ban a scéd fo­ci­zseni.

Döntött Dárdai fia Magyarország és Németország között

Nehezen, de döntött Dárdai fia Magyarország és Németország között

Pal­kó­nak vá­lasz­ta­nia kel­lett. Volt olyan kér­dés, ami elől ki­tért, de erre őszin­tén vá­la­szolt.

Pal­kó­nak vá­lasz­ta­nia kel­lett. Volt olyan kér­dés, ami elől ki­tért, de erre őszin­tén vá­la­szolt.

Megható pillanat, elsírta magát védése után a fiatal kapus - videó

Megható pillanat, elsírta magát védése után a fiatal kapus - videó

Rit­kán látni ilyet a Baj­no­kok Li­gá­já­ban. Az 54. perc­ben állt be a 16 éves há­lóőr.

Rit­kán látni ilyet a Baj­no­kok Li­gá­já­ban. Az 54. perc­ben állt be a 16 éves há­lóőr.

Micsoda sebesség, ilyen gyors focistát még biztosan nem láttál

Micsoda sebesség, ilyen gyors focistát még biztosan nem láttál

Erre még Usain Bolt is el­is­me­rően cset­tin­tene. Az ed­digi re­kor­dot a Real Mad­rid walesi sztárja, Ga­reth Bale tar­totta.

Durva, a korlátnak csapódott a Forma-1 sztárja az időmérőn

Durva, a korlátnak csapódott a Forma-1 sztárja az időmérőn - videó

A pi­lóta meg­úszta a bal­ese­tet. Az idő­mé­rőt Lewis Ha­mil­ton nyerte Kimi Räik­kö­nen és Se­bas­tian Vet­tel előtt.

Meztelenül, lobogó szerszámmal cirkuszolt a sztár

Meztelenül, lobogó szerszámmal cirkuszolt a sztár

Kór­ház­ban vég­ző­dött a véres balhé. A nagy jövő előtt álló spor­toló drá­gán meg­fi­ze­tett a lát­vá­nyos cse­te­pa­téért.

Kór­ház­ban vég­ző­dött a véres balhé. A nagy jövő előtt álló spor­toló drá­gán meg­fi­ze­tett a lát­vá­nyos cse­te­pa­téért.

Váratlan helyen büntették a magyar focistát

Durva rugdosódás, váratlan helyen büntették a magyar focistát

Hal­mosi Péter két sárga lapot ka­pott. Egyet a pá­lyán, egyet pedig a kis­pa­don.

Hal­mosi Péter két sárga lapot ka­pott. Egyet a pá­lyán, egyet pedig a kis­pa­don.

Az egész világ a sztárfocistán röhög, mire gondolhatott? - videó

Az egész világ a sztárfocistán röhög, mire gondolhatott? - videó

A Va­len­cia 2-0-ra nyert Se­vil­lá­ban. Egyre kö­ze­lebb a BL-hely. Zaza ala­kí­tá­sát nem vette be a já­ték­ve­zető.

Hatalmas balhé, saját játékosaikra támadtak a pályára rohanó szurkolók

Hatalmas balhé, saját játékosaikra támadtak a pályára rohanó szurkolók

A Lille 29 for­duló alatt mind­össze 28 pon­tot szer­zett, és az utolsó előtti, 19. he­lyen áll a fran­cia él­vo­nal­ban.

Lebuktató videó, így lépett le a spanyol sztárfocista

Lebuktató videó, így lépett le a spanyol sztárfocista

Ser­gio Ramos nem min­den­napi okból tá­vo­zott si­etve a pá­lyá­ról. Ilyen még nem tör­tént a spa­nyol vé­dő­vel.

Ser­gio Ramos nem min­den­napi okból tá­vo­zott si­etve a pá­lyá­ról. Ilyen még nem tör­tént a spa­nyol vé­dő­vel, de a lab­da­rúgó mind­eh­hez ter­mé­sze­te­sen en­ge­délyt kért, és ka­pott. A já­té­kos a hét­végi je­le­net­ről kö­zös­ségi ol­da­lán is rö­vi­den be­szá­molt a ra­jon­gó­i­nak.