SPORT

A NAP VIDEÓJA

Akit Ronaldo még magánál is jobban szeret: a kisfiát csodálja a világ

Akit Ronaldo még magánál is jobban szeret: a kisfiát csodálja a világ

Cris­ti­ano Ju­nior máris őrü­letbe ker­geti az el­len­fél vé­dőit.

Cris­ti­ano Ju­nior lesz az új Messi? Máris őrü­letbe ker­geti az el­len­fél vé­dőit a sztár­cse­mete.

Ripityára törhette volna magát Hamilton, centikre volt a tragédiától

Ripityára törhette volna magát Hamilton, centikre volt a tragédiától

Még épp idő­ben re­a­gált a Mer­ce­des vi­lág­baj­noka, aki előtt ver­seny­társa sze­ren­csét­len­ke­dett.

Elképesztő videó került elő a hétvége botrányhőséről

Elképesztő videó került elő a hétvége botrányhőséről

Nur­ma­go­me­dov ki­lenc éves ko­rá­ban le­állt bir­kózni egy med­vé­vel, erről pedig bi­zo­nyí­ték is ké­szült.

Nur­ma­go­me­dov ki­lenc éves ko­rá­ban le­állt bir­kózni egy med­vé­vel, erről pedig bi­zo­nyí­ték is ké­szült. Ezt látva nem csoda, hogy órási erő szo­rult belé.

Mi lesz Dzsudzsákkal? Elárulta végre a szövetségi kapitány

Mi lesz Dzsudzsákkal? Elárulta végre a szövetségi kapitány

Marco Rossi kerek-perec el­mondta, el­ásta-e magát a fo­cista az arab kis­csa­pat­nál.

Elképesztő hír, magyar válogatott lesz a Bundesliga-sztár

Elképesztő hír, magyar válogatott lesz a Bundesliga-sztár

Gu­lá­csi Péter csa­pat­társa 25 éve­sen de­bü­tál­hat a ma­gyar nem­zeti csa­pat­ban.

Szupercsere volt a magyar válogatott focista, klubja kiütéssel győzött

Szupercsere volt a magyar válogatott focista, klubja kiütéssel győzött

Eppel Már­ton meg­sze­rezte a har­ma­dik gól­ját a kazah li­gá­ban.

Eppel Már­ton meg­sze­rezte a har­ma­dik gól­ját a kazah lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban. Egy perc alatt be­ta­lált.

Egerszegi Krisztina éppen 30 éve tündököl

Egerszegi Krisztina éppen 30 éve tündököl

Te mit csi­nál­tál 1988. szep­tem­ber 25-én?

Te mit csi­nál­tál 1988. szep­tem­ber 25-én? Sokan zo­kog­tunk örö­münk­ben a tévé előtt.

Egerszegi Krisztina olyat tett ezen a napon, amit sohasem feledünk

Egerszegi Krisztina olyat tett ezen a napon, amit sohasem feledünk

Har­minc éve írta be magát a ma­gyar sport­tör­té­ne­lembe a 14 esz­ten­dős Egérke.

Sokkoló videó, ököllel ütötték arcon az ártatlan lányt

Sokkoló videó, ököllel ütötték arcon az ártatlan lányt

Rossz­kor volt rossz he­lyen egy fi­a­tal nő, akit ököl­lel ütöt­tek meg, és el­te­rült az utcán. Videó ké­szült az eset­ről.

Rossz­kor volt rossz he­lyen egy fi­a­tal nő, akit ököl­lel ütöt­tek meg, és el­te­rült az utcán. Videó ké­szült az eset­ről.

Óriási a botrány, gusztustalan dolgot művelt a pályán az NFL-es

Óriási a botrány, gusztustalan dolgot művelt a pályán az NFL-es

A New York Jets fu­tója jel­ké­pe­sen ki­tö­rölte a fe­ne­két a lab­dá­val.

A Jets fu­tója jel­ké­pe­sen ki­tö­rölte a fe­ne­két a lab­dá­val, amit aztán be­do­bott az el­len­fél nézői közé.

Ezt a videót nézi az egész világ, Ronaldo pedig csak zokog

Ezt a videót nézi az egész világ, Cristiano Ronaldo pedig csak zokog

Tény­leg ár­tat­lan a por­tu­gál vi­lág­sztár?

Lehet, hogy tény­leg ár­tat­lan a por­tu­gál vi­lág­sztár fo­cista, akit ki­ál­lí­tot­tak a lab­da­rúgó-mér­kő­zés­ről?

Világbajnoki tánc! Magyar lányok nyertek Svájcban - videó!

Világbajnoki tánc! Magyar lányok nyertek Svájcban - videó!

Meg­mu­tat­juk a Kis­her­ceg ko­reo­gráfiát. Két év után újra a vi­lág­baj­noki do­bogó leg­ma­ga­sabb fo­kára áll­hat­tak.

Őrület az Ajax öltözőjében: magyar focista táncolt az asztalon

Őrület az Ajax öltözőjében: magyar focista táncolt az asztalon

Be­ava­tási szer­tar­tás a ja­vá­ból! Ritka fel­vé­tel szi­vár­gott ki.

Be­ava­tási szer­tar­tás a ja­vá­ból! Ritka fel­vé­telt szi­vá­rog­ta­tott ki a BL-sze­replő hol­land sztár­csa­pat vé­dője.

Végre összejött, sokat várt erre a magyar válogatott focista

Végre összejött, sokat várt erre a magyar válogatott focista

A Sport­ing Kan­sas City 5-1-re győzte le a San Jose Earth­qu­a­kes együt­te­sét. Né­meth elő­ször ta­lált be a sze­zon­ban.

A Sport­ing Kan­sas City 5-1-re győzte le a San Jose Earth­qu­a­kes együt­te­sét. Né­meth elő­ször ta­lált be a sze­zon­ban.

Cristiano Ronaldo beindult: olyat tett, mint még soha

Cristiano Ronaldo beindult: olyat tett, mint még soha

Úgy ün­ne­pelt, mintha a BL-fi­ná­lét dön­tötte volna el. Az edzője előre meg­jó­solta, mi fog tör­ténni.

Úgy ün­ne­pelt, mintha a BL-fi­ná­lét dön­tötte volna el. Az edzője előre meg­jó­solta, mi fog tör­ténni a va­sár­nap dél­utáni olasz baj­no­kin.

Ibrahimovic varázsolt, ilyen gólt még nem láttál

Ibrahimovic varázsolt, ilyen gólt még nem láttál

A Ga­laxy 5-3-ra ki­ka­pott Tor­on­tó­ban.

A zse­ni­á­lis ta­lá­lat el­le­nére a Los An­ge­les Ga­laxy 5-3-ra ki­ka­pott Tor­on­tó­ban. Ez volt a svéd 500. ta­lá­lata tét­mér­kő­zé­sen kar­ri­erje során.

Hatalmas balhé az NB I-ben, az edző is földre került

Hatalmas balhé az NB I-ben, az edző is földre került

A Vidi 2-1-re ka­pott ki Fel­cs­úton.

A for­duló előtt nye­ret­len Pus­kás Aka­dé­mia 2-1-re győzte le az Eu­rópa-li­gára ké­szülő Vidit. A le­fú­jás után el­sza­ba­dul­tak az in­du­la­tok.

Helikopterrel okoztak tömeges őrületet Las Vegasban

Helikopterrel okoztak tömeges őrületet Las Vegasban

Új szintre emel­ték a pénz­szó­rást.

Új szintre emel­ték a pénz­szó­rást. Hát ezért ér­de­mes szur­kolni az ame­ri­kai má­sod­osz­tály po­fo­zó­gé­pé­nek?

Kínos baki: nekihajtott a falnak a Forma-1-es sztár

Kínos baki: nekihajtott a falnak, kárt okozott a Forma-1-es sztár

Se­bas­tian Vet­tel hi­bá­zott Mi­lá­nó­ban.

Se­bas­tian Vet­tel hi­bája miatt meg­tört a Fer­rari eleje. Az is ki­de­rült, hogy mi ve­ze­tett a koc­ca­nás­hoz.

Jose Mourinho elbukott, mindenki rajta nevet

Mourinho elbukott, mindenki rajta nevet

A por­tu­gál tré­ner ak­ko­rát esett, hogy a biz­ton­sá­gi­ak­nak kel­lett őt fel­se­gí­te­niük.

A por­tu­gál tré­ner ak­ko­rát esett, hogy a biz­ton­sá­gi­ak­nak kel­lett őt fel­se­gí­te­niük.

Szalai Ádám ismét remekelt, látnod kell a góljait

Szalai Ádám ismét remekelt, látnod kell a góljait

Újabb gólt szer­zett.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­tára a Bun­des­liga má­so­dik for­du­ló­já­ban is be­ta­lált.

Ismét a Liverpoolon röhögnek, újabb nevetséges kapusbaki

Ismét a Liverpoolon röhögnek, újabb nevetséges kapusbaki

Fe­les­le­ge­sen cse­le­zett a kapus.

Az FC Li­ver­pool a Le­i­ces­ter ott­ho­ná­ban lé­pett pá­lyára az angol lab­da­rúgó-baj­nok­ság 4. for­du­ló­já­ban.

Kínos: Hamilton gátlástalanul markolászta magát, vette a kamera

Kínos: Hamilton gátlástalanul markolászta magát, vette a kamera

Ki­csit meg­fe­led­ke­zett ma­gá­ról a négy­sze­res vi­lág­baj­nok.

A Belga Nagy­díj után ki­csit meg­fe­led­ke­zett ma­gá­ról a négy­sze­res vi­lág­baj­nok. A ra­jon­gók min­dent lát­tak.

Megdöbbentek a nézők, így ért véget a bokszmeccs

Megdöbbentek a nézők, így ért véget a bokszmeccs

Cur­tis Har­per és Efe Ajagba pén­teki ököl­vívó ta­lál­ko­zója vá­rat­lan véget ért Min­nea­po­lis­ban.

Cur­tis Har­per és Efe Ajagba pén­teki ököl­vívó ta­lál­ko­zója vá­rat­lan véget ért Min­nea­po­lis­ban.

Világsztárral edzett a magyar sportoló, de mi történt ezután?

Világsztárral edzett a magyar sportoló, de mi történt ezután?

Fu­cso­vics Már­tonn­nak eddig tar­tott a cin­ci­natti te­nisz­torna. Baj nincs, mint ki­de­rült, az edzé­sen is csil­la­gok ve­szik körül.

A nap, amikor Lionel Messi elátkozta Budapestet

A nap, amikor Lionel Messi elátkozta Budapestet

Rossz em­lé­kei van­nak.

Az ar­gen­tin fo­cista 13 éve ezen a napon mu­tat­ko­zott be az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott­ban. Rossz em­lé­kei van­nak.

Borzalmas baleset történt Brazíliában, emberek közé hajtottak

Borzalmas baleset történt Brazíliában, emberek közé hajtottak

Ré­misztő pil­la­na­tok a bo­x­ut­cá­ban. Csak erős ideg­ze­tűek néz­zék meg!

Ré­misztő pil­la­na­tok a bo­x­ut­cá­ban. A cikk­ben lát­ható vi­deót csak erős ideg­ze­tűek néz­zék meg!

Befuccsolt Tusup terve, nem szabadulhat Katinkától

Befuccsolt Tusup terve, nem szabadulhat Katinkától

Fáj­dal­mas és költ­sé­ges dolog lesz az al­ko­tá­sok el­tün­te­tése.

Fáj­dal­mas és költ­sé­ges dolog lesz a fe­le­sé­gére em­lé­kez­tető al­ko­tá­sok el­tün­te­tése.

Durva dolgot tett a sztárfocista, nyomoz a rendőrség

Durva dolgot tett a sztárfocista, nyomoz a rendőrség

Az egyip­tomi csa­tár tet­té­ről saját klubja szá­molt be a ha­tó­sá­gok­nak.

Kéjesen hentereg a brutál mellű bombázó

Kéjesen hentereg a brutál mellű bombázó

Me­gint ki­tett ma­gáért a golf Kur­nyi­ko­vája.

Me­gint ki­tett ma­gáért a golf Kur­nyi­ko­vája. Be­bi­zo­nyí­totta, hogy nem­csak az alakja bá­mu­la­tos, de a hu­mora is rend­ben van.

Váratlan, rejtélyes férfi zavarta meg a magyar versenyt

Váratlan, rejtélyes férfi zavarta meg a magyar versenyt

Erre biz­to­san nem szá­mí­tot­tak a ver­seny­zők. El­in­dult a Tour de Hong­rie or­szág­úti ke­rék­pá­ros-kör­ver­seny.

Erre biz­to­san nem szá­mí­tot­tak a ver­seny­zők. El­in­dult a Tour de Hong­rie or­szág­úti ke­rék­pá­ros-kör­ver­seny. Au­gusz­tus 19-ig tart az idei vi­a­dal.

Megható pillanatok, könnyfakasztó lánykéréssel indult a Fradi meccse

Megható pillanatok, könnyfakasztó lánykéréssel indult a Fradi meccse

Nem akár­hogy kez­dő­dött a kis­vár­dai sta­di­on­avató.

Nem akár­hogy kez­dő­dött a kis­vár­dai sta­di­on­avató. Az ifjú pár életre szóló él­mé­nyek­kel gaz­da­go­dott.

Dárdai Pál is dalra fakadt, zengett a világsláger

Dárdai Pál is dalra fakadt, zengett a világsláger

Meg­ható és mu­lat­sá­gos je­le­net. Ilyet se lát­tál még: fel­öl­töz­te­tett sor­fal­bá­bú­nak éne­kelt min­denki a tré­nin­gen.

Meg­ható és mu­lat­sá­gos je­le­net. Ilyet se lát­tál még: fel­öl­töz­te­tett sor­fal­bá­bú­nak éne­kelt min­denki a tré­nin­gen.

Sörösüveggel dobálták meg a magyar focistákat

Sörösüveggel dobálták meg a magyar focistákat

Bra­vú­ros dön­tet­lent ért el a Vidi.

A Malmö-szur­ko­lók ne­he­zen dol­goz­ták fel a be­ka­pott gólt. Bra­vú­ros dön­tet­lent ért el a Vidi Svéd­or­szág­ban. Sö­rös­üveg re­pült a pá­lyára.

Megható: társaival edzett a rákot legyőző Fradi-játékos

Megható pillanat: társaival edzett a rákot legyőző Fradi-játékos

Hardi Ri­chárd vissza­tért a jégre.

Hardi Ri­chárd ke­ser­ves hó­na­po­kon van túl. A jelek sze­rint most már min­den rend­ben van vele.

Babos Timi párjának elképesztő videója: vetkőzni kezdett, és...

Babos Timi párjának elképesztő videója: vetkőzni kezdett, és...

De miért nem a tri­kó­ját dobta le?

De miért nem a tri­kó­ját dobta le? Most már biz­tos: tény­leg iz­zad­sá­gos munka kell a te­nisz­si­ke­rek­hez.

Döbbenetes alpáriság, így káromkodik a Real Madrid edzője

Döbbenetes alpáriság, így káromkodik a Real Madrid edzője

Lo­p­ete­gui nem fogja vissza magát.

Julen Lo­p­ete­gui nem fogja vissza magát a Real Mad­rid edzé­sein.

Megható, így ünnepelt az Európa-bajnok magyar tornászlány

Megható, így ünnepelt az Európa-bajnok magyar tornászlány

A leg­ma­ga­sabb pont­szám­mal ju­tott be a dön­tőbe. A ma­gyar női torna har­ma­dik Eb-győz­tese lett.

A leg­ma­ga­sabb pont­szám­mal ju­tott be a dön­tőbe. A ma­gyar női torna har­ma­dik Eb-győz­tese lett.

Ilyet még nem láttak a Fradi-szurkolók, varázsolt az edző

Ilyet még nem láttak a Fradi-szurkolók, varázsolt az edző

A zöld-fe­hé­rek 3-1-re győz­ték.

A zöld-fe­hé­rek 3-1-re győz­ték le a Ha­la­dást. Doll­nak egy kis mu­tat­ványra is volt ideje. A Fradi száz szá­za­lé­kos mér­leg­gel ve­zeti a ta­bel­lát.

Lelkileg összetört, így zokogott az olimpiai bajnok

Lelkileg összetört, így zokogott az olimpiai bajnok

Nem várt ha­tást gya­ko­rolt rá a siker.

Nem várt ha­tást gya­ko­rolt a siker a két­sze­res olim­piai baj­nok klasszisra.

Nagy találkozás, Neymar csatlakozott Lőw Zsoltékhoz

Nagy találkozás, Neymar csatlakozott Lőw Zsoltékhoz

A Paris Saint-Ger­main szom­ba­ton a kínai Sen­csen­ben lép pá­lyára fel­ké­szü­lési mér­kő­zé­sen a Mo­naco ellen.

A Paris Saint-Ger­main szom­ba­ton a kínai Sen­csen­ben lép pá­lyára fel­ké­szü­lési mér­kő­zé­sen.

Szívfacsaró jelenet, élő adásban sírta el magát a magyar sztár

Szívfacsaró jelenet, élő adásban sírta el magát a magyar sztár

Ko­vács Ist­ván könnyek kö­zött nyi­lat­ko­zott a Vidi nagy si­kere után. Egy hete hunyt el a nagy­ma­mája.

Ko­vács Ist­ván könnyek kö­zött nyi­lat­ko­zott a Vidi nagy si­kere után. Egy hete hunyt el a nagy­ma­mája.

Neymar igazi bunkó volt, csúnyán lejáratta magát

Neymar igazi bunkó volt, csúnyán lejáratta magát

Alat­to­mos húzás volt tőle.

Amíg a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon a fet­ren­gé­sei miatt ke­rült a kö­zép­pontba, most egy alat­to­mos húzás okán fi­gyel­tek fel Ney­marra.

Diego Maradona részegen vezetett?

Döbbenetes videó: Maradona alig tudott magáról, részegen vezetett?

A volán mö­gött ülő élő le­genda szinte kép­te­len volt a be­szédre.

In­ter­jút ké­szí­tet­tek a volán mö­gött ülő élő le­gen­dá­val, aki szinte kép­te­len volt a be­szédre.

Pofátlan csalás, felháborító dolgot művelt a Real Madrid sztárja

Pofátlan csalás, felháborító dolgot művelt a Real Madrid sztárja

Vi­ní­cius Jú­nior rög­tön az első meccsén be­mu­ta­tott egy ha­tal­mas mű­esést.

Vi­ní­cius Jú­nior rög­tön az első meccsén be­mu­ta­tott egy ha­tal­mas mű­esést. A szur­ko­lók Ney­mar­hoz ha­son­lí­tot­ták a szu­per­te­het­sé­get.

"Neked beszélek" - csúnyán elküldték a magyar tévést

"Neked beszélek" - csúnyán elküldték a magyar tévést

Pedig sze­gény ope­ra­tőr csak a mun­ká­ját sze­rette volna vé­gezni. Erre ő sem szá­mí­tott.

Pedig sze­gény ope­ra­tőr csak a mun­ká­ját sze­rette volna vé­gezni. Erre ő sem szá­mí­tott.

Megőrül az internet Djokovics kisfiáért

Robban a cukiságbomba: megőrül az internet Djokovics kisfiáért

A szerb te­nisz­klasszis meg­ha­tot­tan nyi­lat­ko­zott.

A szerb te­nisz­klasszis a ne­gye­dik wimb­le­doni si­kere után meg­ha­tot­tan nyi­lat­ko­zott.

Iszonyatos tömegbunyó a pályán, bevadultak a játékosok

Iszonyatos tömegbunyó a pályán, bevadultak a játékosok

Ren­de­sen egy­más­nak estek a ko­sa­ra­sok a vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőn. Re­pül­tek a po­fo­nok és a szé­kek.

Bulimaratont nyomott a világsztár, így zajlott a görbe éjszaka

Bulimaratont nyomott a világsztár, így zajlott a görbe éjszaka

Meg­adta a mód­ját az ün­nep­lés­nek. Na­gyot tán­colt Ker­ber és Djok­ovics, aztán a be­vál­la­lós te­ni­sze­zőnő be­le­ve­tette magát a So­hóba.

Meg­adta a mód­ját az ün­nep­lés­nek. Na­gyot tán­colt Ker­ber és Djok­ovics, aztán a be­vál­la­lós te­ni­sze­zőnő be­le­ve­tette magát a So­hóba.

Rég várt erre Nikolics, megtörte a rossz sorozatát

Rég várt erre Nikolics, megtörte a rossz sorozatát

Újra be­ta­lált a ma­gyar csa­tár. A Chi­cago Fire a 6. he­lyen áll az észak-ame­ri­kai profi lab­da­rú­gó­liga Ke­leti fő­cso­port­já­ban.

Újra be­ta­lált a ma­gyar csa­tár. A Chi­cago Fire a 6. he­lyen áll az észak-ame­ri­kai profi lab­da­rú­gó­liga Ke­leti fő­cso­port­já­ban.

Meztelenül videózta magát a gigamellű műsorvezetőnő

Izgató látvány, meztelenül videózta magát a gigamellű műsorvezetőnő

Nem sokat bí­zott a fan­tá­zi­ára.

A chi­lei szép­ség le­dobta a tex­tilt és nem sokat bí­zott a fan­tá­zi­ára. Ért­hető, hogy közel ki­lenc­mil­lió kö­ve­tő­vel büsz­kél­ked­het.

Ijesztő pillanatok, durva baleset történt Montrealban

Ijesztő pillanatok, durva baleset történt Montrealban

Rommá tör­ték az au­tó­cso­dá­kat.

Rommá tör­ték az au­tó­cso­dá­kat. A frászt hoz­ták min­den­kire a ka­ram­bo­lozó Forma-1-es pi­ló­ták a Ka­na­dai Nagy­dí­jon.

Tömegbunyó, óriási botrány tört ki Manchesterben

Tömegbunyó, óriási botrány tört ki Manchesterben

El­sza­ba­dul­tak az in­du­la­tok a le­lá­tón.

El­sza­ba­dul­tak az in­du­la­tok a kö­zön­ség sorai kö­zött. Iz­gal­ma­sabb küz­de­lem folyt a le­lá­tó­kon, mint a szo­rító kö­te­lei kö­zött. Pont ez volt a baj.

Kínos videó: máris megvan a foci vb egyik legcikibb pillanata

Kínos videó: máris megvan a foci vb egyik legcikibb pillanata

Erre nehéz sza­va­kat ta­lálni.

Tig­resa del Ori­ente szok­vá­nyos­nak nem mond­ható vi­de­ók­lip­pel üzent a perui fo­ci­vá­lo­ga­tott­nak.

Kidobta a melleit, a tömegben vetkőzött a boldog szurkolólány

Kidobta a melleit, a tömegben vetkőzött a boldog szurkolólány

Fél­mez­te­le­nül ün­ne­pelte a Washing­ton Ca­pi­tals győ­zel­mét egy hölgy a le­lá­tón.

Fél­mez­te­le­nül ün­ne­pelte a Washing­ton Ca­pi­tals győ­zel­mét egy hölgy a le­lá­tón.

Egészen elképesztő interjút adott Hosszú Katinka

Egészen elképesztő interjút adott Hosszú Katinka

Így még so­ha­sem vá­la­szolt.

Így még so­ha­sem vá­la­szolt a kér­dé­sekre olim­piai baj­nok­nőnk. Össze­csap­tak a hul­lá­mok a feje fö­lött.

Nagy a baj a válogatottnál, Dzsudzsák mankóval távozott

Nagy a baj a válogatottnál, Dzsudzsák mankóval távozott

Mi tör­tént a csa­pat­ka­pi­tánnyal? A si­ral­mas játék nem min­den, ki­dőlt a Le­ekens-csa­pat sztárja.

Titokzatos bejelentést tett Hosszú Katinka, nagy dologra készül

Titokzatos bejelentést tett Hosszú Katinka, nagy dologra készül

Iz­gal­mas ki­hí­vásra szánta el magát a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő - ezt vi­de­ó­ban je­len­tette be!

Iz­gal­mas ki­hí­vásra szánta el magát a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő - ezt vi­de­ó­ban je­len­tette be!

Teljesült a nők álma: levetkőzött a Real Madrid izmos sztárja

Levetkőzött a Real Madrid izmos sztárja

Llo­rente meg­vil­lan­totta tö­ké­le­tes fel­ső­tes­tét és koc­ka­ha­sát. Na meg azt, ho­gyan tartja magát for­má­ban.

Llo­rente meg­vil­lan­totta tö­ké­le­tes fel­ső­tes­tét és koc­ka­ha­sát. Na meg azt, ho­gyan tartja magát for­má­ban.

Mit keres úszósztárunk mellett egy rendőr?

Mit keres úszósztárunk mellett egy rendőr?

Víz­partra ké­szülsz? Akkor ezt nézd!

Víz­partra ké­szülsz? Akkor ezt nézd! Fon­tos ve­szé­lyekre hívja föl a fi­gyel­met a sport­ra­jon­gók egyik nagy ked­vence.

Itt a bizonyíték, Ronaldo tényleg elhagyja a Realt?

Itt a bizonyíték, Ronaldo tényleg elhagyja a Realt?

Cris­ti­ano Ro­naldo klub­vál­tása a téma.

A szom­bati Real Mad­rid-Li­ver­pool lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája-döntő óta Cris­ti­ano Ro­naldo klub­vál­tása a téma.

Megható videó, így búcsúzik legendájától a magyar bajnokcsapat

Megható videó, így búcsúzik legendájától a magyar bajnokcsapat

A Vi­deo­ton szív­szo­rító kép­so­rok­kal kö­szönt el Ko­vács Fe­renc­től.

A Vi­deo­ton szív­szo­rító kép­so­rok­kal kö­szönt el a klub tisz­te­let­beli el­nö­ké­től, Ko­vács Fe­renc­től.

Sokkoló videó, tömegben szenvedett balesetet a kisfiú a Fradi-meccsen

Sokkoló videó, tömegben szenvedett balesetet a kisfiú a Fradi-meccsen

A sé­rült kis­gye­re­ket azon­nal el­lát­ták az or­vo­sok.

A sé­rült kis­gye­re­ket azon­nal el­lát­ták az or­vo­sok.

Durva, csúnyán összetörte az autóját a Forma-1 sztárja

Durva, csúnyán összetörte az autóját a Forma-1 sztárja

Nem elő­ször bu­kott itt.

Nem elő­ször bu­kott már ebben a ka­nyar­ban a hol­land pi­lóta. A sze­re­lők­nek nem sok ideje ma­radt rendbe hozni az autót az idő­mérő edzés előtt.

Balhé a BL-döntő helyszínén, huligánok támadtak a szurkolókra

Balhé a BL-döntő helyszínén, huligánok támadtak a szurkolókra

A Li­ver­pool és a Real Mad­rid csap össze a ki­jevi fi­ná­lé­ban. Több szur­ko­lót elő­ál­lí­tot­tak.

Dráma a BL-döntőn, elképesztő hibákat vétett a Liverpool kapusa

Dráma a BL-döntőn, elképesztő hibákat vétett a Liverpool kapusa

Bale cso­da­cse­ré­nek bi­zo­nyult. So­ro­zat­ban har­mad­szor nyerte meg a Baj­no­kok Li­gá­ját a Real Mad­rid.

Bale cso­da­cse­ré­nek bi­zo­nyult. So­ro­zat­ban har­mad­szor nyerte meg a Baj­no­kok Li­gá­ját a Real Mad­rid.

Lekerül a melltartó is: szexi fehérneműs film Neymarról és párjáról

Lekerül a melltartó is: szexi fehérneműs film Neymarról és szerelméről

Az álom­pár 50 ár­nya­lata. Egy­másba ga­ba­lyod­tak a sző­nye­gen és a ka­na­pén is.

Az álom­pár 50 ár­nya­lata. Egy­másba ga­ba­lyod­tak ren­de­sen a sző­nye­gen és a ka­na­pén is. Túl­fű­tött rek­lám­vi­deó ké­szült róluk.

Nem hiszed el, mit műveltek a repülőn az angolok

Nem hiszed el, mit műveltek a repülőn az angolok

A Li­ver­pool szur­ko­lói nem fog­ták vissza ma­gu­kat. Szom­ba­ton Ki­jev­ben foly­tat­nák az ün­nep­lést.

A Li­ver­pool szur­ko­lói nem fog­ták vissza ma­gu­kat. Szom­ba­ton Ki­jev­ben foly­tat­nák az ün­nep­lést.

Botrányos pofon, megütötték a bírót a bokszmeccsen

Botrányos pofon, megütötték a bírót a bokszmeccsen

Óri­ási ütésbe né­zett bele...

Óri­ási ütésbe né­zett bele a já­ték­ve­zető az ököl­vívó mér­kő­zé­sen.

Lezuhantak az útról, a fák közé vágódtak a kocsival

Lezuhantak az útról, a fák közé vágódtak a kocsival

Sú­lyos bal­eset tör­tént.

Sú­lyos bal­eset tör­tént a por­tu­gál rali 12. sza­ka­szán. Ri­asz­tani kel­lett a men­tő­he­li­kop­tert.

Borzalom Németországban, még a tető is leszakadt

Borzalom Németországban, még a tető is leszakadt

Csoda, hogy épen meg­úszta a sofőr.

Hor­ro­risz­ti­kus bukás a DTM-fu­ta­mon. Csoda, hogy ezt az ijesztő bal­ese­tet élve meg­úszta a ver­seny­autó so­főrje.

Balhé Németországban, nehezen viselték a szurkolók a kiesést

Balhé Németországban, nehezen viselték a szurkolók a kiesést

A győ­ze­lem el­le­nére bú­csúz­tak az él­vo­nal­tól, 55 év után. A hosszab­bí­tás­ban félbe is sza­kadt a ta­lál­kozó.

Durva busztámadás történt Korzikán, kipakolt a magyar áldozat

Durva busztámadás történt Korzikán, kipakolt a magyar áldozat

Vá­lo­ga­tott fo­cis­tánk ilyet még sehol sem ta­pasz­talt. El­ma­radt a meccs.

Vá­lo­ga­tott fo­cis­tánk ilyet még sehol sem ta­pasz­talt. El­ma­radt a meccs a hu­li­gán­at­tak miatt.

Tombolva verte az asztalt a magyar sztár a sajtótájékoztatón

Tombolva verte az asztalt a magyar sztár a sajtótájékoztatón

Sza­lai Ádám ve­zé­nyelte a tá­ma­dást.

Sza­lai Ádám ve­zé­nyelte a tá­ma­dást. Nem úszta meg szá­ra­zon a meg­le­pe­tésre Baj­no­kok Li­gája-sze­rep­lést ki­har­colt Hoffen­heim edzője.

Így még nem láttad Bödét: levetkőzött a Fradi sztárja!

Így még nem láttad Böde Danit: levetkőzött a Fradi sztárja!

Fél­mez­te­le­nül ro­han­gált örö­mé­ben.

A Vasas el­leni meccsen ro­han­gált fél­mez­te­le­nül. A le­fú­jás után vi­szont nem volt mo­soly­gós ked­vé­ben.

Kínos hasmenés, becsinált a meccsen a gólkirály

Kínos hasmenés, becsinált a meccsen a gólkirály

Nem bírta vissza­tar­tani, össze­csi­nálta magát a meccsen a nép­szerű angol gól­ki­rály.

Nem bírta vissza­tar­tani, össze­csi­nálta magát a meccsen a nép­szerű angol gól­ki­rály.

Michelisz Norbi ütközött, így esett ki a magyar versenyző

Michelisz Norbi ütközött, így esett ki a magyar versenyző - videó

Az utolsó kör­ben tör­tént az eset, a brit Rob Huff-fal akasz­ko­dott össze.

Az utolsó kör­ben tör­tént az eset, a brit Rob Huff-fal akasz­ko­dott össze. A má­so­dik fu­ta­mon az 5. lett.

Botrány, biztonságiak védték a ZTE focistáit

Botrány Zalaegerszegen: biztonságiak védték a magyar focistákat

A szur­ko­lók­nál be­telt a pohár, a mez le­vé­te­lét kö­ve­tel­ték a já­té­ko­sok­tól.

A ZTE szur­ko­ló­i­nál be­telt a pohár, a mez le­vé­te­lét kö­ve­tel­ték a já­té­ko­sok­tól.

Botrány élő adásban, mikrofonnal ütött a riporternő

Botrány élő adásban, mikrofonnal ütött a riporternő

Jó­kora balhé volt.

Jó­kora balhé volt élő adás­ban az észak- és közép-ame­ri­kai zóna lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája dön­tője után.

Ilyet még nem láttál: halálsikollyal terült el a Puskás focistája

Ilyet még nem láttál: halálsikollyal terült el a Puskás focistája

Rö­he­jes mű­esést mu­ta­tott be Eze­kiel Henty a Deb­re­cen pá­lyá­ján. A bíró meg is bün­tette.

Rö­he­jes mű­esést mu­ta­tott be Eze­kiel Henty a Deb­re­cen pá­lyá­ján. A bíró meg is bün­tette.

Teljesen flúgos, arcon nyalja ellenfeleit a zakkant sztár

Teljesen flúgos, arcon nyalja ellenfeleit a zakkant sztár

Sok min­dent lát­tunk már mér­kő­zé­se­ken, de ilyet még nem. Erre nin­cse­nek sza­vak.

Sok min­dent lát­tunk már mér­kő­zé­se­ken, de ilyet még nem. Erre nin­cse­nek sza­vak.

Kiakadtak az osztrákok, máris csalást emlegetnek

Kiakadtak az osztrákok, máris csalást emlegetnek

Majd­nem meg­le­pe­tés tör­tént az Eu­rópa-li­gá­ban, a bíró itt is fő­sze­re­pet ját­szott.

Elképesztő, ami Madridban történt

Majdnem csoda: elképesztő, ami Madridban történt

Vi­deók a leg­ér­de­ke­sebb ese­mé­nyek­ről.

Mindez még ga­ran­tál­tan he­te­kig-hó­na­po­kig téma lesz a fél vi­lá­gon. Vi­deók a leg­ér­de­ke­sebb ese­mé­nyek­ről.

Durva, mindenki a magyar sztár brutális kiütéséről beszél

Durva, mindenki a magyar sztár brutális kiütéséről beszél

El­ké­pesztő moz­du­lat­tal in­tézte el el­len­fe­lét. Mind a hét mér­kő­zé­sét meg­nyerte eddig.

El­ké­pesztő moz­du­lat­tal in­tézte el el­len­fe­lét. Mind a hét mér­kő­zé­sét meg­nyerte eddig.