SPORT

A NAP VIDEÓJA

Ezt látni kell: hihetetlen öngólt lőtt a válogatott focista

Ezt látni kell: hihetetlen öngólt lőtt a válogatott focista

Az év­szá­zad ön­gól­ját lőtte.

Aki látta, biz­to­san nem fe­lejti. Kon­dog­bia az év­szá­zad ön­gól­ját lőtte. Az Inter ennek el­le­nére győ­zött a Chel­sea el­leni fel­ké­szü­lési mér­kő­zé­sen.

Félelmetes jelenet, tűzbe borult Párizs Neymar érkezése után

Félelmetes jelenet, tűzbe borult Párizs Neymar érkezése után

A szur­ko­lók úgy tom­bol­tak a bra­zil sztár­fo­cis­tá­nak ott­hont adó ho­tel­nél, mintha máris meg­nyer­ték volna a BL-t.

A szur­ko­lók úgy tom­bol­tak a bra­zil fo­cis­tá­nak ott­hont adó ho­tel­nél, mintha máris meg­nyer­ték volna a BL-t.

Balhé a válogatott meccsen, kórház lett a vége az ökölcsatának

Balhé a válogatott meccsen, kórház lett a vége az ökölcsatának

Ba­rát­sá­gos mér­kő­zés­nek in­dult, mégis el­sza­ba­dul­tak az in­du­la­tok. Ki­hagyja az Eb-t a bunyó miatt.

Ba­rát­sá­gos mér­kő­zés­nek in­dult, mégis el­sza­ba­dul­tak az in­du­la­tok. Ki­hagyja az Eb-t a bunyó miatt.

Baleset Mogyoródon, falba csapódott a Forma-1-es sztár

Baleset Mogyoródon, falba csapódott a Forma-1-es sztár

Nem a Haas olasz ver­seny­zője volt az egyet­len, aki pórul járt a Ma­gyar Nagy­díj első edzé­sén.

Drámai felvétel, összeesett a válogatott focista

Drámai felvétel, összeesett, kómába került a válogatott focista

Abd­el­hak Nouri egy edző­meccsen lett rosszul, az or­vo­sok az éle­té­ért küz­döt­tek. A kö­zép­pá­lyás kó­mába ke­rült.

Abd­el­hak Nouri egy edző­meccsen lett rosszul, az or­vo­sok az éle­té­ért küz­döt­tek. Az Ajax kö­zép­pá­lyása kó­mába ke­rült.

Megtört a világsztár, sírva beszélt élete tragédiájáról

Megtört a világsztár, sírva beszélt élete tragédiájáról

Nem ta­lálta a sza­va­kat a te­nisz­csil­lag.

Az új­ság­írók előtt be­szélt könnyes szem­mel Venus Wil­li­ams, aki nem tudta sza­vakba ön­teni fáj­dal­mát.

Itt meglesheted, videó a szexi teniszezőnő vetkőzéséről

Itt meglesheted, videó a szexi teniszezőnő vetkőzéséről

Kuk­kants be a ku­lisszák mögé!

Min­de­nét meg­mu­tatja a ko­rábbi vi­lág­első Ca­ro­line Woz­niacki. Kuk­kants be a fel­vé­tel se­gít­sé­gé­vel a ku­lisszák mögé!

Megható, meglepték a gyilkos kórral küzdő válogatott focistát

Megható, meglepték a gyilkos kórral küzdő válogatott focistát

A spa­nyol csa­pat­nál nagy az össze­tar­tás. Az összes csa­pat­társ kiáll a ke­mo­te­rá­pián át­esett já­té­kos mel­lett.

A spa­nyol csa­pat­nál nagy az össze­tar­tás. Az összes csa­pat­társ kiáll a ke­mo­te­rá­pián át­esett já­té­kos mel­lett. Jú­ni­us­ban ka­pott újabb rossz hírt a fo­cista. De­cem­beri mű­tétje után még vissza­tért a pá­lyára.

Ledobta a textilt, pucérra vetkőzött a pajzán sportolólány

Ledobta a textilt, pucérra vetkőzött a pajzán sportolólány

Nem so­káig mér­le­gelt Fe­lice. A va­gány ket­rec­har­cos csaj a ruhái után az utolsó tö­röl­kö­ző­től is meg­sza­ba­dult.

Nem so­káig mér­le­gelt Fe­lice. A va­gány ket­rec­har­cos csaj a ruhái után az utolsó tö­röl­kö­ző­től is meg­sza­ba­dult.

Eszméletlenül ciki videó, leesett a sportoló parókája

Eszméletlenül ciki videó, leesett a sportoló parókája

Ka­me­rák ke­reszt­tü­zé­ben égett.

Ka­me­rák ke­reszt­tü­zé­ben égett az olim­piai ezüst­ér­mes csil­lag. Imád sze­re­pelni, de nem így akarta fel­hívni ma­gára a fi­gyel­met az at­lé­t­asz­tár.

Sírva búcsúzott a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Sírva búcsúzott a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Meg­ható bú­csút vett.

Meg­ható bú­csút vett a ma­gyar vá­lo­ga­tott le­endő ka­pi­tá­nya. 2006 után hagyta ott ed­digi klub­ját, a nyár­tól Ma­gyar­or­szá­gon foly­tatja.

Kínos videó Storcknak, jobb ha nem is látja

Kínos videó Storcknak, jobb ha nem is látja

Csak a szo­ká­sos, Ni­ko­lics Ne­manja ismét be­ta­lált. A ma­gyar tá­madó a 13. gól­ját sze­rezte az idei sze­zon­ban. Szár­nyal vele a Chi­cago.

Csak a szo­ká­sos, Ni­ko­lics Ne­manja ismét be­ta­lált. A ma­gyar tá­madó a 13. gól­ját sze­rezte az idei sze­zon­ban. Szár­nyal vele a Chi­cago.

Abbahagyta a focit az internet magyar sztárja

Abbahagyta a focit az internet magyar sztárja

A Fradi ko­rábbi csa­tára vissza­tér a Fe­renc­vá­ros­hoz. Egy vi­de­ó­nak kö­szön­he­tően lett nép­szerű a druk­ke­rek kö­ré­ben.

A Fradi ko­rábbi csa­tára vissza­tér a Fe­renc­vá­ros­hoz. Egy vi­de­ó­nak kö­szön­he­tően lett nép­szerű a druk­ke­rek kö­ré­ben.

Szem nem marad szárazon, könnyek között búcsúzott a válogatott játékos

Szem nem marad szárazon, könnyek között búcsúzott a válogatott játékos

Meg­ható be­széd­del bú­csú­zott el sze­re­tett csa­pa­tá­tól Gu­lyás Péter.

Meg­ható be­széd­del bú­csú­zott el sze­re­tett csa­pa­tá­tól Gu­lyás Péter. A vá­lo­ga­tott kézis 17 év után kö­szönt el.

Vérengzés az utcán: puszta ököllel támadt a sztárfocista

Vérengzés az utcán: puszta ököllel támadt a sztárfocista

A ba­rátja se­gít­sé­gére si­e­tett.

A ba­rátja se­gít­sé­gére si­e­tett, de a végén már őt kel­lett le­fogni. Meg­bánta a tet­tét, ami­ről egy vi­deo­fel­vé­tel is elő­ke­rült.

Szó szerint ezt üvöltötte C. Ronaldo a gólja után

Szó szerint ezt üvöltötte C. Ronaldo a gólja után

A Real klasszisa két gólt szer­zett.

A Real Mad­rid klasszisa két gólt szer­zett a Ju­ven­tus el­leni Baj­no­kok Li­gája dön­tő­ben.

Hidegrázás: Így zengett a Nélküled a veszprémi szurkolóktól

Hidegrázás: Így zengett a Nélküled a veszprémi szurkolóktól

A va­sár­napi férfi ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gája bronz­mér­kő­zésre han­gol­tak a veszp­rémi druk­ke­rek Köln­ben.

Meglepő dolgot tett a testével a pucérkodó szörfös bombázó

Meglepő dolgot tett a testével a pucérkodó szörfös bombázó

Eddig más­hogy mu­to­gatta magát.

Eddig más­hogy mu­to­gatta magát az örökké mo­solygó Coco Ho. A ha­waii szép­ség most meg­ta­pasz­tal­hatta a sportág ke­mény ol­da­lát is.

Tömeg és méteres sorok, nem hiszed el, mit vesznek az emberek

Tömeg és méteres sorok, nem hiszed el, mit vesznek az emberek

A Ri­post mun­ka­társa igen­csak meg­le­pő­dött Köln­ben.

A Ri­post mun­ka­társa igen­csak meg­le­pő­dött Köln­ben.

Halálfélelem, kettészakadt egy autó Alonso versenyén!

Halálfélelem, kettészakadt egy autó Alonso versenyén!

Csoda, hogy senki sem sé­rült meg.

Cso­dá­val ha­tá­ros módon sér­tet­le­nül szállt ki a ko­csi­já­ból Scott Dixon. A le­sza­kadó al­kat­ré­szek még egy fo­tóst is meg­se­be­sí­tet­tek.

Vágatlan videó, Marco Rossi megható búcsúja a szurkolóktól

Vágatlan videó, Marco Rossi megható búcsúja a szurkolóktól

A baj­nok­csa­pat ve­ze­tő­edzője a druk­ke­rek kon­cert­jén je­lent meg. A Hon­véd mes­tere in­for­má­ci­ónk sze­rint Deb­re­cen­ben foly­tatja pá­lya­fu­tá­sát.

Bajnoki cím helyett Oscar-díj, szerb focistán röhög az internet

Bajnoki cím helyett Oscar-díj, szerb focistán röhög az internet

Danko La­zovics arany­ére­mért uta­zott Kis­pestre, ezüst lett be­lőle.

Danko La­zovics arany­ére­mért uta­zott Kis­pestre, ezüst lett be­lőle. Mégis ő lett a baj­noki döntő in­ter­ne­tes sztárja.

Aranymeccs, így verte a Videoton kétszer a Honvédot

Aranymeccs, így verte a Videoton a Honvédot

A fe­hér­vá­riak a sze­zon­ban már két­szer le­győz­ték ri­vá­li­su­kat. Az első hely­hez kö­te­lező a har­ma­dik siker.

A fe­hér­vá­riak a sze­zon­ban már két­szer le­győz­ték ri­vá­li­su­kat. Az első hely­hez kö­te­lező a har­ma­dik siker.

El-döntőben jutott a BL-be a Manchester United - íme, a gólok

El-döntőben jutott a BL-be a Manchester United - íme, a gólok

Mo­u­rinho meg­ígérte, és be is tar­totta.

José Mo­u­rinho meg­ígérte, és be is tar­totta: kupát nyert és ezzel együtt ősz­től Baj­no­kok Li­gája-fő­táb­lás az MU.

Őrület, Jolly így készül a magyar foci nagy meccsére

Őrület, Jolly így készül a magyar foci nagy meccsére

Ked­venc csa­pa­tá­nak írt dalt.

Böde Dá­niel és az Eb-sze­replő ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott után, most ked­venc klub­csa­pa­tá­nak írt dalt a mu­la­tós zene sztárja.

Balhé a magyar focibírók között, székek is repültek

Hihetetlen balhé a magyar focibírók között, székek is repültek

Hu­li­gán ke­ve­re­dett volna a spo­rik közé. Sör­rel és fes­ték­kel ön­tötte le a ko­rábbi FIFA-já­ték­ve­ze­tőt.

Hu­li­gán ke­ve­re­dett volna a spo­rik közé. Sör­rel és fes­ték­kel ön­tötte le a ko­rábbi FIFA-já­ték­ve­ze­tőt.

Sokkoló támadás, pisztollyal lőtték hátba a bringást

Sokkoló támadás, pisztollyal lőtték hátba a bringást

A rend­őr­ség még nem tudja, ki lőtt.

A 49 éves ál­do­zat elő­ször azt hitte, hogy fes­ték­go­lyó­val ta­lál­ták el, de ennél dur­vább volt a hely­zet. Nem va­ló­színű, hogy ő volt a cél­pont.

Hadüzenet az elnöktől: hagyják békén az úszóinkat!

Hadüzenet az elnöktől: hagyják békén az úszóinkat!

Most lett elege a vá­das­ko­dá­sok­ból.

Me­g­elé­gelte a szö­vet­ség első em­bere, hogy a vá­das­ko­dá­sok miatt a spor­to­lók fi­gyel­mét is el­von­ják a vb-fel­ké­szü­lés­től.

Önkívületben szidták a Barcelona sztárját a Real játékosai

Önkívületben szidták a Barcelona sztárját a Real játékosai

A mad­ridi já­té­ko­sok va­ló­sá­gos eu­fó­ri­ába ke­rül­tek a baj­noki cím meg­szer­zése után. A közös el­len­ség­ről sem fe­led­kez­tek meg.

A mad­ridi já­té­ko­sok va­ló­sá­gos eu­fó­ri­ába ke­rül­tek a baj­noki cím meg­szer­zése után. A közös el­len­ség­ről sem fe­led­kez­tek meg.

Dráma: sírva búcsúzott el a focitól a legendás védő

Dráma: sírva búcsúzott el a focitól a legendás védő

Az egy­kori ar­gen­tin vá­lo­ga­tott já­té­kos pá­lya­fu­tása alatt a Bayern Mün­chen­ben és a Man­ches­ter City­ben is meg­for­dult.

Az egy­kori ar­gen­tin vá­lo­ga­tott já­té­kos pá­lya­fu­tása alatt a Bayern Mün­chen­ben és a Man­ches­ter City­ben is meg­for­dult.

Gyerekei előtt tört csúcsra a válogatott ásza

Gyerekei előtt tört csúcsra a válogatott ásza

Szen­zá­ci­ó­san in­dí­totta ame­ri­kai ka­land­ját a tá­madó, egy­előre meg­ál­lít­ha­tat­lan­nak tűnik.

Szen­zá­ci­ó­san in­dí­totta ame­ri­kai ka­land­ját a tá­madó, egy­előre meg­ál­lít­ha­tat­lan­nak tűnik. Most a cím­vé­dőt szo­mo­rí­totta remek tel­je­sít­mé­nyé­vel.

Botrányos káromkodás, önkívületben a Chelsea-sztár

Botrányos káromkodás, önkívületben a Chelsea-sztár

Élő adás­ban rit­kán látni ilyet, a spa­nyol sztár ken­dő­zet­le­nül ki­mondta a vé­le­mé­nyét.

Ez durva: meccs közben gurult el Ronaldo gyógyszere

Ez durva: meccs közben gurult el Ronaldo gyógyszere

Fer­nando Tor­rest sem kel­let fél­teni.

A Real Mad­rid sztár­fo­cis­tája Fer­nando Tor­es­szel bal­hé­zott össze, kis híján egy­más­nak estek. Most ki­de­rült, hogy miket vág­tak egy­más fe­jé­hez.

Aktmodell lobogtatta a melleit az út szélén

Aktmodell lobogtatta a melleit ész nélkül az út szélén

Ön- és köz­ve­szé­lyes volt a sző­ke­ség. Kis híján tö­meg­bu­kást oko­zott.

Ön- és köz­ve­szé­lyes volt a sző­ke­ség. Kis híján tö­me­ges bal­ese­tet oko­zott a Giro d'Ita­lián a len­gén öl­tö­zött ke­bel­csoda.

Itt a magyar foci heti balekja

Itt a magyar foci heti balekja, lőttek az európai álmoknak

Az em­be­rek 90 szá­za­léka gólt érne el ebből a hely­zet­ből.

Az em­be­rek 90 szá­za­léka gólt érne el ebből a hely­zet­ből. A me­ző­kö­vesdi Mol­nár Gá­bor­nak azon­ban össze­jött a "bra­vúr".

Merész húzás volt, a kapus a lánykérésért áldozta be a meccset - videó

Merész húzás volt, a kapus a lánykérésért áldozta be a meccset - videó

A fe­le­ző­vo­na­lon kérte meg sze­relme kezét, de a meccs­nek annyi volt...

A fe­le­ző­vo­na­lon kérte meg sze­relme kezét, de a meccs­nek annyi volt...

Félelmetes ütközés, levegőbe repült Grosjean autója

Félelmetes ütközés, levegőbe repült Grosjean autója

Rög­tön a rajt után üt­köz­tek.

Rög­tön a rajt után üt­kö­zött Ro­main Gros­jean, aki kény­te­len volt fel­adni a Forma-1-es Orosz Nagy­dí­jat.

Üzent a robbantásban megsérült focista

Hírt adott magáról a robbantásban megsérült focista

A dort­mundi já­té­kos a Fa­ce­boo­kon nyug­tatta meg a ra­jon­góit.

A dort­mundi já­té­kos a Fa­ce­boo­kon nyug­tatta meg a ra­jon­góit.

Odanézz, saját fia majmolja C. Ronaldót

Odanézz, saját fia majmolja C. Ronaldót

Nem esett messze az alma a fá­já­tól. Cris­ti­ano Ro­naldo éle­té­ben elő­ször büszke lehet arra, hogy utá­noz­zák zse­ni­a­li­tá­sát.

Nem esett messze az alma a fá­já­tól. Cris­ti­ano Ro­naldo éle­té­ben elő­ször büszke lehet arra, hogy utá­noz­zák zse­ni­a­li­tá­sát.

Eltátod a szád ettől a magyar álomgóltól

Eltátod a szád ettől a magyar álomgóltól

Érik az új jég­ko­rong­csoda! Ho­ki­sa­ink ren­de­sen be­kezd­tek az uk­raj­nai vi­lág­baj­nok­sá­gon. Még Vi­ta­lij Klicsko is csak né­zett, mi tör­té­nik Ki­jev­ben.

Érik az új jég­ko­rong­csoda! Ho­ki­sa­ink ren­de­sen be­kezd­tek az uk­raj­nai vi­lág­baj­nok­sá­gon. Még Vi­ta­lij Klicsko is csak né­zett, mi tör­té­nik Ki­jev­ben.

Durva tömegkarambol Ausztráliában

Durva tömegkarambol, egy tucat autó rohant egymásba

Egy tucat autó ro­hant egy­másba, a ver­senyt foly­tatni tud­ták.

Az au­tó­ver­senyt foly­tatni tud­ták az eset után.

Brutális baleset sokkolta az F1-es szurkolókat

Brutális baleset sokkolta az F1-es szurkolókat

Az idő­mé­rőn hi­bá­zott az újonc.

A Kínai Nagy­díj idő­mé­rő­jén csapta neki a fal­nak a ko­csi­ját az újonc. Lewis Ha­mil­ton kör­re­kord­dal lett első.

Óriási botrány, rátámadt a bíróra a magyar focista

Óriási botrány, rátámadt a bíróra a magyar focista

Óri­ási hibát kö­ve­tett el Danko La­zovics, a Vi­deo­ton fo­cis­tája. A szerb tá­ma­dót hosszabb időre el­tilt­hat­ják a haj­rá­ban.

Óri­ási hibát kö­ve­tett el Danko La­zovics, a Vi­deo­ton fo­cis­tája. A szerb tá­ma­dót hosszabb időre el­tilt­hat­ják a haj­rá­ban.

Botrányos jelenet, szétverte a stúdiót az NBA legenda

Botrányos jelenet, szétverte a stúdiiót az NBA legenda

Sha­quille O'Neill rosszt hírt ka­pott, nem tudta tür­tőz­tetni magát. Mun­ka­he­lye bánta az ese­tet.

Sha­quille O'Neill rosszt hírt ka­pott, nem tudta tür­tőz­tetni magát. Mun­ka­he­lye bánta az ese­tet.

Dzsudzsák rég örült ennyire más góljának

Dzsudzsák Balázsék rég örültek ennyire más góljának

Még a vá­lo­ga­tott fel­ké­szü­lé­sét is meg­sza­kí­totta, hogy ki­szur­kolja a si­kert.

Még a vá­lo­ga­tott fel­ké­szü­lé­sét is meg­sza­kí­tot­ták, hogy ki­szur­kol­ják a si­kert.

Meztelen balhé a német focisztár búcsúmeccsén

Meztelen szurkoló balhézott a német focisztár búcsúmeccsén

Bot­rá­nyo­san vi­sel­ked­tek az an­go­lok.

Bot­rá­nyo­san vi­sel­ke­dett az egész angol tábor a dort­mundi sta­di­on­ban, erre tett rá egy la­pát­tal az egyik fa­na­ti­kus.

Jakabos Zsú fürdőruha nélkül is pazarul fest a medence szélén

Jakabos Zsú fürdőruha nélkül is pazarul fest a medence szélén

Im­po­záns lát­vány a Duna Úszó­aréna, de a szexi úszónő mel­lett nehéz másra fi­gyelni.

Tény­leg im­po­záns lát­vány a Duna Úszó­aréna, de a szexi ma­gyar úszónő mel­lett nehéz másra is fi­gyelni.

Ilyet még nem láttál, hüllő támadt a sztárokra

Ilyet még nem láttál, hüllő támadt a sztárokra

Ala­po­san meg­le­pő­dött Tommy Haas és Jiry Ve­sely. Per­ce­kig állt a játék egy zöld leg­uán miatt.

Ala­po­san meg­le­pő­dött a két te­ni­szező, Tommy Haas és Jiry Ve­sely. Per­ce­kig állt a játék egy zöld leg­uán miatt.

Sztriptíz a pályán, lehúzta a nadrágját a sztárfocista

Sztriptíz a pályán, lehúzta a nadrágját a sztárfocista

Óri­ási volt az öröme. Nem bírt ma­gá­val a gólja után. Meg­mu­tatta a pá­lyán, hogy mit tud a bra­zil csa­tár.

Óri­ási volt az öröme. Nem bírt ma­gá­val a gólja után. Meg­mu­tatta a pá­lyán, hogy mit tud a bra­zil csa­tár.

Brutális támadás, fiatalt aláztak meg

Brutális támadás, fiatalkorút aláztak meg

Ennyire aljas meg­moz­du­lást rit­kán látni, pláne fi­a­tal já­té­kos­tól.

Ennyire aljas meg­moz­du­lást rit­kán látni, pláne fi­a­tal já­té­kos­tól.

Így még sohasem ünnepelt Dárdai

Így még sohasem ünnepelt Dárdai

A ma­gyar szak­em­ber kö­vet­kező el­len­fe­lé­vel együtt bont pezs­gőt.

A ma­gyar szak­em­ber kö­vet­kező el­len­fe­lé­vel együtt bont pezs­gőt.

Dzsudzsákot meglepték, nem jutott szóhoz

Dzsudzsákot meglepték, nem jutott szóhoz

Remek for­má­ban ját­szik...

Remek for­má­ban ját­szik az Egye­sült Arab Emír­sé­gek baj­nok­sá­gá­ban a ma­gyar lé­giós.

A szexi magyar kapus újra ámulatba ejtette a világot - Videó

A szexi magyar kapus újra ámulatba ejtette a világot - Videó

Most nem állt le ve­re­kedni.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kos megint ri­val­da­fénybe ke­rült, most nem azért, mert le­állt ve­re­kedni. Szinte hi­bát­la­nul vé­dett az egész meccsen.

Megette a kalapját a magyar sportriporter

Megette a kalapját a magyar sportriporter

Állta a sza­vát a tévés. Rá­fa­ra­gott, hogy nem bí­zott a Bar­ce­lona cso­dá­val ha­tá­ros for­dí­tá­sá­ban a Paris Saint-Ger­main ellen.

Állta a sza­vát a tévés. Rá­fa­ra­gott, hogy nem bí­zott a Bar­ce­lona cso­dá­val ha­tá­ros for­dí­tá­sá­ban a Paris Saint-Ger­main ellen.

Elütött egy szurkolót a feldúlt párizsi futballsztár

Elütött egy szurkolót a feldúlt párizsi futballsztár

Nem nyug­sza­nak a ke­dé­lyek...

Nem nyug­sza­nak a ke­dé­lyek Pá­rizs­ban, ami­óta a város fut­ball­csa­pata ki­esett az FC Bar­ce­lona ellen.

Újra egymásra talált Hamilton és Palvin Barbi

Forró pillanatok: megint egymásra talált Hamilton és Palvin Barbi

Most Pá­rizs­ban fu­tot­tak össze.

Most Pá­rizs­ban fu­tot­tak össze egy­más­sal, érez­he­tően vib­rált kö­rü­löt­tük a le­vegő. A közös va­csora sem ma­radt ki.

Durván leoltotta felesége a világsztárt

Durván leoltotta felesége a világsztárt

Sok ga­li­bát tud okozni egy be­kap­csolva ha­gyott mo­bil­te­le­fon, ez most is be­bi­zo­nyo­so­dott. Vél­he­tően válás azért nem lesz ebből.

Sok ga­li­bát tud okozni egy be­kap­csolva ha­gyott mo­bil­te­le­fon, ez most is be­bi­zo­nyo­so­dott. Vél­he­tően válás azért nem lesz ebből.

Nincs bocsánat, elzavarták a drukkerek a magyar focistákat

Nincs bocsánat, elzavarták a drukkerek a magyar focistákat

Pat­ta­ná­sig fe­szül­nek az ide­gek a Di­ós­győr fo­ci­csa­pa­tá­nál.

Pat­ta­ná­sig fe­szül­nek az ide­gek a Di­ós­győr fo­ci­csa­pa­tá­nál. A szur­ko­lók nem bé­kül­nek.

Így rázza izgató fenekét Neymar dögös exe

Így rázza izgató fenekét Neymar dögös exe

Bruna az utcán kö­ve­telt fi­gyel­met.

Bruna Mar­quezine az utcán kö­ve­telt fi­gyel­met, a szexi szí­nésznő nem min­den­napi moz­du­la­tok­kal vil­lant.

Megrázó pillanat, Fernando Torres életéért aggódtak

Megrázó pillanat, Fernando Torres életéért aggódtak

Egy üt­kö­zés után a földre zu­hant.

Egy üt­kö­zést kö­ve­tően óri­á­sit zu­hant a csa­tár, akit sú­lyos sé­rü­lés­sel kór­házba szál­lí­tot­tak.

Lement kutyába az olasz sztárcsapat játékosa, összecsinálta a szögletzászlót

Lement kutyába az olasz sztárcsapat játékosa, összecsinálta a szögletzászlót

Sa­já­tos gól­örö­möt vá­lasz­tott.

A csa­pat leg­ered­mé­nye­sebb já­té­kosa sa­já­tos gól­örö­möt vá­lasz­tott.

Dzsudzsák megúszta a nagy verést

Dzsudzsák megúszta a nagy verést

Szur­ko­lók meg­ál­lí­tot­ták a csa­pat bu­szát és fel is ju­tot­tak rá. A já­té­ko­sokra utaz­tak, né­há­nyu­kat si­ke­rült is "el­kap­niuk".

Szur­ko­lók meg­ál­lí­tot­ták a csa­pat bu­szát és fel is ju­tot­tak rá. A já­té­ko­sokra utaz­tak, né­há­nyu­kat si­ke­rült is "el­kap­niuk".

Dzsudzsák és a Chelsea sztárja beszólt a DVSC focistájának

Dzsudzsák és a Chelsea sztárja beszólt a DVSC focistájának

Nem sűrűn for­dul elő, hogy egy ma­gyar csa­pat edzé­sére felfi­gyel­nek a Chel­sea-nél.

Sose látott havat, itt a tél legcukibb videója

Sose látott még havat, itt a tél legcukibb videója

Óri­ási tör­té­net a ve­ne­zu­e­lai spor­to­lóé.

Óri­ási tör­té­net a ve­ne­zu­e­lai spor­to­lóé. Be­ván­dor­ló­nak hit­ték, pedig csak havat akart látni.

Szenzációs siker, hibátlan maradt a magyar sztárjátékos csapata

Szenzációs siker, hibátlan maradt a magyar sztárjátékos csapata

Az utolsó edző­meccsen Ni­ko­lics is meg­vil­lant.

Tö­ké­le­tes elő­sze­zon­nal me­le­gí­tett be a tét­mér­kő­zé­sekre Ni­ko­lics Ne­manja együt­tese. Az utolsó edző­meccsen a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár is meg­vil­lant.

Összecsaptak a Loki és a Fradi szurkolói a stadionban - videó

Összecsaptak a Loki és a Fradi szurkolói a stadionban - videó

Sze­ren­csére nem fi­zi­kai erő­szak­ról van szó, a két tábor szur­ko­lás­ban mérte össze az ere­jét Deb­re­cen­ben.

Sze­ren­csére nem fi­zi­kai erő­szak­ról van szó, a két tábor szur­ko­lás­ban mérte össze az ere­jét Deb­re­cen­ben. Ren­ge­teg pi­ro­tech­ni­kai esz­köz is elő­ke­rült.

Ezért szerződtette klubja Dzsduzsák Balázst

Ezért szerződtették Dzsduzsákot

Most min­denki meg­tud­hatta, miért fi­gyelt fel a csa­pat a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyára. Azt tette, amit el­vár­tak tőle.

Most min­denki meg­tud­hatta, miért fi­gyelt fel a csa­pat a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyára.

A rivális drukkereit égette a Fradi-focista

A rivális drukkereit égette a Fradi-focista

Botka Endre némi iró­ni­á­val be­szélt a Hon­véd szur­ko­ló­i­ról.

Botka Endre némi iró­ni­á­val be­szélt a Hon­véd szur­ko­ló­i­ról. Erre biz­to­san vá­la­szol­nak majd Kis­pest­ről.

Újra lecsapott a legmocskosabb szájú edző

Újra lecsapott a legmocskosabb szájú edző

Trá­gár sza­vak­kal il­lette ka­pu­sát.

Trá­gár sza­vak­kal il­lette já­té­ko­sát, de nem ez volt az első eset. Most csak egy edző­meccs­ről volt szó, de éles szi­tu­á­ci­ó­ban sem fogja vissza magát.

Mindenkit meglepett Nikolics

Mindenkit meglepett Nikolics

A Chi­cago Fire tá­ma­dója em­lé­ke­ze­tessé tette első meccsét.

A Chi­cago Fire tá­ma­dója em­lé­ke­ze­tessé tette első meccsét új csa­pa­tá­ban, még egy kis tré­fára is fu­totta az ere­jé­ből. A csa­pat szur­ko­lói pont azt vár­ják tőle, amit mu­ta­tott.

Titkairól mesélt Hosszú Katinka

Titkairól mesélt Hosszú Katinka

Megér­ke­zett olim­piai baj­no­kunk vi­deó­nap­ló­já­nak újabb része.

Megér­ke­zett olim­piai baj­no­kunk vi­deó­nap­ló­já­nak újabb része. A kisfilm­ből ki­de­rül, ho­gyan ké­szül a ver­senyre, kik­kel uta­zik, és hogy mi a vé­le­mé­nye a csa­pat leg­újabb tag­já­ról.

A gólt is védi, megtaláltuk Király Gábor utódját

A gólt is védi, megtaláltuk Király Gábor utódját

Ilyen kapus pro­duk­ciót még soha nem lát­tunk, őrü­le­tes bra­vú­rok­kal vil­lant a há­lóőr.

Ilyen kapus pro­duk­ciót még soha nem lát­tunk, őrü­le­tes bra­vú­rok­kal vil­lant a há­lóőr.

Szörnyű tragédia után győzték le az Intert

Megható győzelem. Szörnyű tragédia után győzték le az Intert

Az egész világ meg­könnyezte ezt a di­a­dalt.

Az egész világ meg­könnyezte ezt a di­a­dalt. A bor­zal­mas sze­ren­csét­len­ség óta eddig két meccset ját­szott a csa­pat és egy­szer sem szen­ve­dett ve­re­sé­get.

Tömegverekedés a szuperrangadón

Tömegverekedés a szuperrangadón

Egy fel­ké­szü­lési meccset sem tud­nak le­ját­szani balhé nél­kül.

A Boca Ju­ni­ors és a River Plate egy fel­ké­szü­lési meccset sem tud le­ját­szani anél­kül, hogy ne törne ki a balhé. Há­rom­szor vil­lant a piros lap. A River nyert 2-0-ra nyert.

Micsoda kényeztetés, ezt kapták a magyar lányok a szurkolóktól

Micsoda kényeztetés, ezt kapták a magyar lányok a szurkolóktól

Fut­ball­han­gu­lat az uszo­dá­ban. Ilyen kör­nye­zet­ben nem is kap­ha­tott ki a ma­gyar csa­pat.

Fut­ball­han­gu­lat az uszo­dá­ban. Ilyen kör­nye­zet­ben nem is kap­ha­tott ki a ma­gyar csa­pat.

Shakira hatalmas fejmosást kapott a férjétől

Shakira hatalmas fejmosást kapott a férjétől

Nem min­den­napi fel­vé­telt osz­tott meg a ko­lum­biai éne­kesnő, aki a fel­vé­te­len fér­jé­vel lát­ható.

Nem min­den­napi fel­vé­telt osz­tott meg a ko­lum­biai éne­kesnő, aki a fel­vé­te­len fér­jé­vel lát­ható.

Undorító, idáig süllyedt a Real Madrid sztárja

Undorító, idáig süllyedt a Real Madrid sztárja

Ramos nem lehet büszke ma­gára.

Ser­gio Ramos nem lehet büszke leg­utóbbi hú­zá­sára, egy videó le­lep­lezte őt.

Hinnéd? Ez izgatja fel Jakabos Zsuzsannát

Hinnéd? Ez izgatja fel Jakabos Zsuzsannát

Hosszú idő után elő­ször osz­tott meg vi­deót az úszónő a Fa­ce­boo­kon.

Hosszú idő után elő­ször osz­tott meg vi­deót a ma­gyar úszónő a Fa­ce­book-ol­da­lán.

Újabb kínos baki Gulácsiék meccsén

Újabb kínos baki Gulácsiék meccsén

Már a ta­lál­kozó har­ma­dik per­cé­ben hi­bá­zott a kapus, meg is lát­szott a vég­ered­mé­nyen. Huszti Sza­bolcs sé­rü­lés miatt nem ját­szott, talán, nem is bánta.

Már a ta­lál­kozó har­ma­dik per­cé­ben hi­bá­zott a kapus, meg is lát­szott a vég­ered­mé­nyen. A frank­furti Huszti Sza­bolcs sé­rü­lés miatt nem ját­szott, talán, nem is bánta.

Dzsudzsák a Videotonnal célozza meg a csúcsot

Dzsudzsák a Videotonnal célozza meg a csúcsot

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­val el­ké­pesztő ma­gas­sá­gokba ju­tott a fe­hér­vári fo­ci­csa­pat.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­val el­ké­pesztő ma­gas­sá­gokba ju­tott a fe­hér­vári fo­ci­csa­pat. A szélső meg­mu­tatta, mi a jó irány.

Nem kétség, C. Ronaldo valójában egy tahó

Nem kétség, C. Ronaldo valójában egy tahó

Ki­ka­pott a Real Mad­rid.

Ese­mény­dús meccsen bukta el ve­ret­len­ségi so­ro­za­tát a Real Mad­rid, amely 2-1-re ki­ka­pott a Se­villa ott­ho­ná­ban.

Itt a videó a magyar sztársportoló brutális balesetéről!

Itt a videó a magyar sztársportoló brutális balesetéről!

Men­tő­he­li­kop­ter­rel vit­ték el.

Nézni is rossz, ahogy a síelő ma­ga­te­he­tet­le­nül csú­szik a pá­lyán. Men­tő­he­li­kop­ter­rel és ro­ham­ko­csi­val vit­ték kór­házba.

Puszta kézzel zúzta szét a tv-jét az őrült szurkoló - videó

Puszta kézzel zúzta szét a tv-jét az őrült szurkoló - videó

Nem bírta el­vi­selni, hogy ked­venc csa­pata drá­mai meccsen ki­esett a rá­ját­szás­ból.

Nem bírta el­vi­selni, hogy ked­venc csa­pata drá­mai meccsen ki­esett a rá­ját­szás­ból. Az sem ér­de­kelte, ha ma­gá­ban kárt tesz.