SPORT

A NAP VIDEÓJA

Félelmetes ütközés, levegőbe repült Grosjean autója

Félelmetes ütközés, levegőbe repült Grosjean autója

Rög­tön a rajt után üt­kö­zött Ro­main Gros­jean, aki kény­te­len volt fel­adni a Forma-1-es Orosz Nagy­dí­jat.

Rög­tön a rajt után üt­kö­zött Ro­main Gros­jean, aki kény­te­len volt fel­adni a Forma-1-es Orosz Nagy­dí­jat.

Üzent a robbantásban megsérült focista

Hírt adott magáról a robbantásban megsérült focista

A dort­mundi já­té­kos a Fa­ce­boo­kon nyug­tatta meg a ra­jon­góit.

A dort­mundi já­té­kos a Fa­ce­boo­kon nyug­tatta meg a ra­jon­góit.

Itt a magyar foci heti balekja

Itt a magyar foci heti balekja, lőttek az európai álmoknak

Az em­be­rek 90 szá­za­léka gólt érne el ebből a hely­zet­ből.

Az em­be­rek 90 szá­za­léka gólt érne el ebből a hely­zet­ből. A me­ző­kö­vesdi Mol­nár Gá­bor­nak azon­ban össze­jött a "bra­vúr".

Eltátod a szád ettől a magyar álomgóltól

Eltátod a szád ettől a magyar álomgóltól

Érik az új jég­ko­rong­csoda! Klicsko is csak né­zett.

Érik az új jég­ko­rong­csoda! Még Klicsko is csak né­zett, mi tör­té­nik Ki­jev­ben.

Óriási botrány, rátámadt a bíróra a magyar focista

Óriási botrány, rátámadt a bíróra a magyar focista

Óri­ási hibát kö­ve­tett el Danko La­zovics, a Vi­deo­ton fo­cis­tája.

Durva tömegkarambol, egy tucat autó rohant egymásba

Durva tömegkarambol, egy tucat autó rohant egymásba

Az au­tó­ver­senyt foly­tatni tud­ták az eset után.

Az au­tó­ver­senyt foly­tatni tud­ták az eset után.

Szétverte a stúdiót az NBA legenda

Szétverte a stúdiót az NBA legenda

Sha­quille O'Neill rosszt hírt ka­pott, nem tudta tür­tőz­tetni magát.

Sha­quille O'Neill rosszt hírt ka­pott, nem tudta tür­tőz­tetni magát.

Jakabos Zsú fürdőruha nélkül is pazarul fest az Úszóaréna medencéje szélén

Jakabos Zsú fürdőruha nélkül is pazarul fest a medence szélén

Tény­leg im­po­záns lát­vány a Duna Úszó­aréna, de a szexi ma­gyar úszónő mel­lett nehéz másra is fi­gyelni.

Brutális baleset sokkolta az F1-es szurkolókat

Brutális baleset sokkolta az F1-es szurkolókat

A Kínai Nagy­díj idő­mé­rő­jén csapta neki a fal­nak a ko­csi­ját az újonc. Lewis Ha­mil­ton kör­re­kord­dal lett első.

A Kínai Nagy­díj idő­mé­rő­jén csapta neki a fal­nak a ko­csi­ját az újonc. Lewis Ha­mil­ton kör­re­kord­dal lett első.

Dzsudzsák Balázsék rég örültek ennyire más góljának

Dzsudzsák Balázs rég örült ennyire más góljának

Még a vá­lo­ga­tott fel­ké­szü­lé­sét is meg­sza­kí­tot­ták, hogy ki­szur­kol­ják a "ki­csik" si­ke­rét.

Még a vá­lo­ga­tott fel­ké­szü­lé­sét is meg­sza­kí­tot­ták, hogy ki­szur­kol­ják a si­kert.

Ilyet nem láttál, hüllő támadt a sztárokra

Ilyet még nem láttál, hüllő támadt a sztárokra

Ala­po­san meg­le­pő­dött Tommy Haas és Jiry Ve­sely,

Ala­po­san meg­le­pő­dött Tommy Haas és Jiry Ve­sely.

Sztriptíz a pályán, lehúzta a nadrágját a sztárfocista

Sztriptíz a pályán, lehúzta a nadrágját a sztárfocista

Óri­ási volt az öröme.

Óri­ási volt az öröme. Nem bírt ma­gá­val a gólja után. Meg­mu­tatta a pá­lyán, hogy mit tud a bra­zil csa­tár.

Meztelen szurkoló balhézott a német focisztár búcsúmeccsén

Meztelen szurkoló balhézott a német focisztár búcsúmeccsén

Bot­rá­nyo­san vi­sel­ke­dett az egész angol tábor a dort­mundi sta­di­on­ban.

Bot­rá­nyo­san vi­sel­ke­dett az egész angol tábor a dort­mundi sta­di­on­ban, erre tett rá egy la­pát­tal az egyik fa­na­ti­kus.

Brutális támadás, fiatalkorút aláztak meg

Brutális támadás, fiatalkorút aláztak meg

Ennyire aljas meg­moz­du­lást rit­kán látni a pá­lyán, pláne fi­a­tal, női já­té­kos­tól.

Ennyire aljas meg­moz­du­lást rit­kán látni a pá­lyán, pláne fi­a­tal, női já­té­kos­tól.

Így még sohasem ünnepelt Dárdai

Így még sohasem ünnepelt Dárdai

A ma­gyar szak­em­ber kö­vet­kező el­len­fe­lé­vel együtt bont pezs­gőt. A hét­vé­gén újra ta­lál­koz­nak, akkor vi­szont csak az egyi­kük öröme lehet fel­hőt­len.

A ma­gyar szak­em­ber kö­vet­kező el­len­fe­lé­vel együtt bont pezs­gőt. A hét­vé­gén újra ta­lál­koz­nak, akkor vi­szont csak az egyi­kük öröme lehet fel­hőt­len.

Dzsudzsákot meglepték, nem jutott szóhoz

Dzsudzsákot meglepték, nem jutott szóhoz

Remek for­má­ban ját­szik...

Remek for­má­ban ját­szik az Egye­sült Arab Emír­sé­gek baj­nok­sá­gá­ban a ma­gyar lé­giós.

Megette a kalapját a magyar sportriporter

Tényleg megette a kalapját a magyar sportriporter

Állta a sza­vát a tévés. Rá­fa­ra­gott, hogy nem bí­zott a Bar­ce­lo­ná­ban.

Állta a sza­vát a tévés. Rá­fa­ra­gott, hogy nem bí­zott a Bar­ce­lona cso­dá­val ha­tá­ros for­dí­tá­sá­ban a PSG ellen.

Elütött egy szurkolót a feldúlt párizsi futballsztár

Elütött egy szurkolót a feldúlt párizsi futballsztár

Nem nyug­sza­nak a ke­dé­lyek...

Nem nyug­sza­nak a ke­dé­lyek Pá­rizs­ban, ami­óta a város fut­ball­csa­pata ki­esett az FC Bar­ce­lona ellen.

Nincs bocsánat, elzavarták a drukkerek a magyar focistákat

Nincs bocsánat, elzavarták a drukkerek a magyar focistákat

Pat­ta­ná­sig fe­szül­nek az ide­gek a Di­ós­győr fo­ci­csa­pa­tá­nál. A szur­ko­lók az újabb ve­re­ség után sem bé­kül­nek.

A szexi magyar kapus újra ámulatba ejtette a világot - Videó

A szexi magyar kapus újra ámulatba ejtette a világot - Videó

Most nem állt le ve­re­kedni.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kos megint ri­val­da­fénybe ke­rült, most nem azért, mert le­állt ve­re­kedni. Szinte hi­bát­la­nul vé­dett az egész meccsen.

Durván leoltotta felesége a világsztárt

Durván leoltotta felesége a világsztárt

Sok ga­li­bát tud okozni egy be­kap­csolva ha­gyott mo­bil­te­le­fon.

Sok ga­li­bát tud okozni egy be­kap­csolva ha­gyott mo­bil­te­le­fon, ez most is be­bi­zo­nyo­so­dott. Vél­he­tően válás azért nem lesz ebből.

Lement kutyába az olasz sztárcsapat játékosa, összecsinálta a szögletzászlót

Lement kutyába az olasz sztárcsapat játékosa, összecsinálta a szögletzászlót

A csa­pat leg­ered­mé­nye­sebb já­té­kosa sa­já­tos gól­örö­möt vá­lasz­tott.

A csa­pat leg­ered­mé­nye­sebb já­té­kosa sa­já­tos gól­örö­möt vá­lasz­tott.

Így rázza izgató fenekét Neymar dögös exe

Így rázza izgató fenekét Neymar dögös exe

Bruna Mar­quezine az utcán kö­ve­telt fi­gyel­met, a szexi szí­nésznő nem min­den­napi moz­du­la­tok­kal vil­lant.

Bruna Mar­quezine az utcán kö­ve­telt fi­gyel­met, a szexi szí­nésznő nem min­den­napi moz­du­la­tok­kal vil­lant.

Dzsudzsák megúszta a nagy verést

Dzsudzsák megúszta a nagy verést

Szur­ko­lók ju­tot­tak fel a csa­pat bu­szára. A já­té­ko­sokra utaz­tak.

Szur­ko­lók ju­tot­tak fel a csa­pat bu­szára. A já­té­ko­sokra utaz­tak.

Szenzációs siker, hibátlan maradt Nikolics csapata

Szenzációs siker, hibátlan maradt a magyar sztárjátékos csapata

Újra meg­vil­lant a ma­gyar tá­madó.

Tö­ké­le­tes elő­sze­zon­nal me­le­gí­tett be a tét­mér­kő­zé­sekre Ni­ko­lics Ne­manja együt­tese. Az utolsó edző­meccsen a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár is meg­vil­lant.

Megrázó pillanat, Fernando Torres életéért aggódtak

Megrázó pillanat, Fernando Torres életéért aggódtak

Egy üt­kö­zést kö­ve­tően óri­á­sit zu­hant a csa­tár, akit sú­lyos sé­rü­lés­sel kór­házba szál­lí­tot­tak.

Egy üt­kö­zést kö­ve­tően óri­á­sit zu­hant a csa­tár, akit sú­lyos sé­rü­lés­sel kór­házba szál­lí­tot­tak.

Dzsudzsák és a Chelsea sztárja beszólt a DVSC focistájának

Dzsudzsák és a Chelsea sztárja beszólt a DVSC focistájának

Nem sűrűn for­dul elő, hogy egy ma­gyar csa­pat edzé­sére felfi­gyel­nek a Chel­sea-nél.

Nem sűrűn for­dul elő, hogy egy ma­gyar csa­pat edzé­sére felfi­gyel­nek a Chel­sea-nél.

Összecsaptak a Loki és a Fradi szurkolói

Összecsaptak a Loki és a Fradi szurkolói a stadionban - videó

Sze­ren­csére nem fi­zi­kai erő­szak­ról volt szó.

Sze­ren­csére nem fi­zi­kai erő­szak­ról van szó, a két tábor szur­ko­lás­ban mérte össze az ere­jét Deb­re­cen­ben. Ren­ge­teg pi­ro­tech­ni­kai esz­köz is elő­ke­rült.

Ezért szerződtették Dzsduzsákot

Ezért szerződtették Dzsduzsákot

Most min­denki meg­tud­hatta, miért fi­gyelt fel a klub szél­sőnkre.

Most min­denki meg­tud­hatta, miért fi­gyelt fel a csa­pat a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyára.

Sose látott még havat, itt a tél legcukibb videója

Sose látott még havat, itt a tél legcukibb videója

Óri­ási tör­té­net a ve­ne­zu­e­lai spor­to­lóé. Be­ván­dor­ló­nak hit­ték, pedig csak havat akart látni.

Óri­ási tör­té­net a ve­ne­zu­e­lai spor­to­lóé. Be­ván­dor­ló­nak hit­ték, pedig csak havat akart látni.

A rivális drukkereit égette a Fradi focistája

A rivális drukkereit égette a Fradi-focista

Botka Endre némi iró­ni­á­val be­szélt a Hon­véd szur­ko­ló­i­ról. Erre biz­to­san vá­la­szol­nak majd Kis­pest­ről.

Botka Endre némi iró­ni­á­val be­szélt a Hon­véd szur­ko­ló­i­ról. Erre biz­to­san vá­la­szol­nak majd Kis­pest­ről.

Újra lecsapott a legmocskosabb szájú edző

Újra lecsapott a legmocskosabb szájú edző

Trá­gár sza­vak­kal il­lette já­té­ko­sát, nem ez volt az első eset. A vi­de­ó­ból ki­de­rül, min ide­ge­sí­tette fel magát az edző.

Trá­gár sza­vak­kal il­lette já­té­ko­sát, de nem ez volt az első eset. Most csak egy edző­meccs­ről volt szó, de éles szi­tu­á­ci­ó­ban sem fogja vissza magát.

Mindenkit meglepett Nikolics

Mindenkit meglepett Nikolics

A Chi­cago Fire tá­ma­dója em­lé­ke­ze­tessé tette első meccsét.

A Chi­cago Fire tá­ma­dója em­lé­ke­ze­tessé tette első meccsét új csa­pa­tá­ban, még egy kis tré­fára is fu­totta az ere­jé­ből. A csa­pat szur­ko­lói pont azt vár­ják tőle, amit mu­ta­tott.

A gólt is védi, megtaláltuk Király Gábor utódját

A gólt is védi, megtaláltuk Király Gábor utódját

Ilyen pro­duk­ciót még nem lát­tunk.

Ilyen kapus pro­duk­ciót még soha nem lát­tunk, őrü­le­tes bra­vú­rok­kal vil­lant a há­lóőr.

Szörnyű tragédia után győzték le az Intert

Megható győzelem. Szörnyű tragédia után győzték le az Intert

Az egész világ meg­könnyezte ezt a di­a­dalt.

Az egész világ meg­könnyezte ezt a di­a­dalt. A bor­zal­mas sze­ren­csét­len­ség óta eddig két meccset ját­szott a csa­pat és egy­szer sem szen­ve­dett ve­re­sé­get.

Shakira hatalmas fejmosást kapott a férjétől

Shakira hatalmas fejmosást kapott a férjétől

Nem min­den­napi fel­vé­tel...

Nem min­den­napi fel­vé­telt osz­tott meg a ko­lum­biai éne­kesnő, aki a fel­vé­te­len fér­jé­vel lát­ható.

Tömegverekedés a szuperrangadón

Tömegverekedés a szuperrangadón

A Boca Ju­ni­ors és a River Plate egy fel­ké­szü­lési meccset sem tud le­ját­szani anél­kül, hogy ne törne ki a balhé. Há­rom­szor vil­lant a piros lap.

A Boca Ju­ni­ors és a River Plate egy fel­ké­szü­lési meccset sem tud le­ját­szani anél­kül, hogy ne törne ki a balhé. Há­rom­szor vil­lant a piros lap.

Titkairól mesélt Hosszú Katinka

Titkairól mesélt Hosszú Katinka

Megér­ke­zett olim­piai baj­no­kunk vi­deó­nap­ló­já­nak újabb része.

Megér­ke­zett olim­piai baj­no­kunk vi­deó­nap­ló­já­nak újabb része. A kisfilm­ből ki­de­rül, ho­gyan ké­szül a ver­senyre, kik­kel uta­zik, és hogy mi a vé­le­mé­nye a csa­pat leg­újabb tag­já­ról.

Micsoda kényeztetés, ezt kapták a magyar lányok a szurkolóktól

Micsoda kényeztetés, ezt kapták a magyar lányok a szurkolóktól

Fut­ball­han­gu­lat az uszo­dá­ban.

Fut­ball­han­gu­lat az uszo­dá­ban. Ilyen kör­nye­zet­ben nem is kap­ha­tott ki a ma­gyar csa­pat.

Újabb kínos baki Gulácsiék meccsén

Újabb kínos baki Gulácsiék meccsén

Már a ta­lál­kozó har­ma­dik per­cé­ben hi­bá­zott a kapus, meg is lát­szott a vég­ered­mé­nyen. Huszti Sza­bolcs sé­rü­lés miatt nem ját­szott, talán, nem is bánta.

Már a ta­lál­kozó har­ma­dik per­cé­ben hi­bá­zott a kapus, meg is lát­szott a vég­ered­mé­nyen. Huszti Sza­bolcs sé­rü­lés miatt nem ját­szott, talán, nem is bánta.

Undorító, idáig süllyedt a Real Madrid sztárja

Undorító, idáig süllyedt a Real Madrid sztárja

Ser­gio Ramos nem lehet büszke leg­utóbbi hú­zá­sára, egy videó le­lep­lezte őt.

Ser­gio Ramos nem lehet büszke leg­utóbbi hú­zá­sára, egy videó le­lep­lezte őt.

Dzsudzsák a Videotonnal célozza meg a csúcsot

Dzsudzsák Balázs a Videotonnal célozza meg a csúcsot

Szé­dítő ma­gas­sá­gok­ban a fo­ci­csa­pat.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­val el­ké­pesztő ma­gas­sá­gokba ju­tott a fe­hér­vári fo­ci­csa­pat.

Puszta kézzel zúzta szét a tv-jét az őrült szurkoló - videó

Puszta kézzel zúzta szét a tv-jét az őrült szurkoló - videó

Nem ér­de­kelte, ha neki is fáj.

Nem bírta el­vi­selni, hogy ked­venc csa­pata drá­mai meccsen ki­esett a rá­ját­szás­ból. Az sem ér­de­kelte, ha ma­gá­ban kárt tesz.

Hinnéd? Ez izgatja fel Jakabos Zsuzsannát

Hinnéd? Ez izgatja fel Jakabos Zsuzsannát

Hosszú idő után elő­ször osz­tott meg vi­deót a ma­gyar úszónő a Fa­ce­book-ol­da­lán. Ja­ka­bos Zsu­zsan­ná­nak tet­szett, amit lá­tott.

Hosszú idő után elő­ször osz­tott meg vi­deót a ma­gyar úszónő a Fa­ce­book-ol­da­lán. Ja­ka­bos Zsu­zsan­ná­nak tet­szett, amit lá­tott.

Nem kétség, C. Ronaldo valójában egy tahó

Nem kétség, C. Ronaldo valójában egy tahó

Ese­mény­dús meccsen bukta el ve­ret­len­ségi so­ro­za­tát a Real Mad­rid, amely 2-1-re ki­ka­pott a Se­villa ott­ho­ná­ban.

Ese­mény­dús meccsen bukta el ve­ret­len­ségi so­ro­za­tát a Real Mad­rid, amely 2-1-re ki­ka­pott a Se­villa ott­ho­ná­ban.

Másfél gólt lőtt Dzsudzsák: mutatjuk, hogyan lehetséges

Másfél gólt lőtt Dzsudzsák: mutatjuk, hogyan lehetséges

Ha kell, akár man­di­ner­ből is be­ta­lál.

Na­gyon be­le­jött a ma­gyar szélső. Ha kell, akár man­di­ner­ből is be­ta­lál az el­len­fél ka­pu­jába a vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Hosszú Katinka támadást indított Rubint Réka ellen

Hosszú Katinka támadást indított Rubint Réka ellen

Neki min­dig be­vá­lik ez a mód­szer.

Így kezdi a be­me­le­gí­tést haj­nal­ban a világ leg­jobb úszó­nője. Neki min­dig be­vá­lik ez a mód­szer. Tes­sék róla pél­dát venni!

Itt a videó a magyar sztársportoló brutális balesetéről!

Itt a videó a magyar sztársportoló brutális balesetéről!

Nézni is rossz, ahogy a síelő ma­ga­te­he­tet­le­nül csú­szik a pá­lyán. Men­tő­he­li­kop­ter­rel és ro­ham­ko­csi­val vit­ték kór­házba.

Nézni is rossz, ahogy a síelő ma­ga­te­he­tet­le­nül csú­szik a pá­lyán. Men­tő­he­li­kop­ter­rel és ro­ham­ko­csi­val vit­ték kór­házba. Egye­lőre nem tudni, mi­lyen ko­moly a sé­rü­lése.

A szexi műsorvezető megmarkolta válogatott párja botját

A szexi műsorvezető megmarkolta válogatott párja botját

Sof­ron Ist­ván elég ke­mény tem­pót dik­tál, nem csoda, hogy Tücsi oly­kor na­gyo­kat si­kolt. Iz­gal­mas­nak tűnik a ba­la­ton­vi­lá­gosi ki­ruc­ca­nás.

Sof­ron Ist­ván elég ke­mény tem­pót dik­tál, nem csoda, hogy Tücsi oly­kor na­gyo­kat si­kolt. Iz­gal­mas­nak tűnik a ba­la­ton­vi­lá­gosi ki­ruc­ca­nás, lát­ha­tóan él­vez­ték a ka­lan­dot.

Elégették a válogatott játékos mezét a Fradi miatt

Elégették a válogatott játékos mezét a Fradi miatt

A szur­ko­lók nem tud­ták lep­lezni csa­ló­dott­sá­gu­kat. Ked­ven­cük az ősi ri­vá­lis­hoz iga­zol­hat.

A szur­ko­lók nem tud­ták lep­lezni csa­ló­dott­sá­gu­kat. Ked­ven­cük az ősi ri­vá­lis­hoz iga­zol­hat. Nyílt utcán estek neki a sze­re­lés­nek.

Köszönés helyett leütötte ellenfelét

Köszönés helyett leütötte ellenfelét az MMA-harcos

A vá­rat­lan húzás miatt alig három má­sod­perc alatt véget ért a ta­lál­kozó.

A vá­rat­lan húzás miatt alig három má­sod­perc alatt véget ért a ta­lál­kozó. A ba­rát­ság­ta­lan gesz­tus végül győ­zel­met ért a har­cos­nak.

Pucér fenékkel zavarták a büntetőző focistát

Pucér fenékkel zavarták a büntetőző focistát

A szur­koló min­dent be­ve­tett.

A szen­ve­dé­lyes szur­koló min­dent be­ve­tett, hogy ked­venc csa­pata ne kap­jon gólt ti­zen­egyes­ből. A me­rész húzás be­jött, a rúgás fölé szállt.

Pofátlan csalás a Real meccsén

Elképesztően pofátlan csalás a Real Madrid meccsén

Hi­he­tet­len, hogy a ki­rá­lyiak mit be nem vet­nek a győ­ze­lem ér­de­ké­ben.

Hi­he­tet­len, hogy a ki­rá­lyiak mit be nem vet­nek a győ­ze­lem ér­de­ké­ben. Át­ver­ték az el­len­fe­let, a já­ték­ve­ze­tőt és talán még egy­mást is.

Bakiparádé a múltból: ezen nevettünk a legtöbbet!

Bakiparádé a múltból: ezen nevettünk a legtöbbet!

Szil­vesz­teri vi­deó­vá­lo­ga­tás.

Az MLSZ szil­vesz­teri vi­deó­vá­lo­ga­tása a lab­da­rúgó NB I ko­rábbi vic­ces je­le­ne­teit idézi.

Íme, a világ leggyorsabb büntetője

Íme, a világ leggyorsabb büntetője

Egy de­cem­beri angol FA Trophy ta­lál­ko­zón si­ke­rült ke­ve­sebb mint 7 má­sod­perc alatt össze­hozni egy ti­zen­egyest. A bün­tető ugyan ki­ma­radt, de így is tör­té­nelmi re­kord szü­le­tett.

Egy de­cem­beri angol FA Trophy ta­lál­ko­zón si­ke­rült ke­ve­sebb mint 7 má­sod­perc alatt össze­hozni egy ti­zen­egyest. A bün­tető ki­ma­radt.

Fanatikus őrült vitte el a világbajnoki kupát

Fanatikus őrült vitte el a világbajnoki kupát

Egy köz­já­ték rövid időre ki­zök­ken­tette a fi­ná­lé­ban van Ger­went.

Mi­chael van Ger­wen ma­ga­biz­to­san meg­nyerte a 2017-es vi­lág­baj­nok­sá­got, de egy köz­já­ték rövid időre ki­zök­ken­tette a fi­ná­lé­ban. Sú­lyos bün­te­tés vár­ható.

Britney Spearst énekelt a világbajnok

Britney Spearst énekelt a rekorder világbajnok. Cikkünkben a videó

A sportág le­gen­dája to­vább pör­gette a szen­zá­ciós vb han­gu­la­tát.

A sportág le­gen­dája to­vább pör­gette a szen­zá­ciós torna han­gu­la­tát. Egy nyíl el­do­bá­sát így még nem ün­ne­pel­ték.

Szédelgett az ütéstől, újra elverték a szépséget

Szédelgett az ütéstől, újra elverték a szépséget

Egy évvel a ve­re­sége után vissza­tért a ringbe nap­ja­ink leg­is­mer­tebb har­cos­nője.

Egy évvel a ve­re­sége után vissza­tért a ringbe nap­ja­ink leg­is­mer­tebb har­cos­nője.

Titkokat árult el babájáról Kozák Danuta

Titkokat árult el babájáról Kozák Danuta

Egy évig biz­tos, hogy nem lát­juk ver­se­nyen öt­szö­rös olim­piai baj­nok ka­ja­ko­sun­kat.

Egy évig biz­tos, hogy nem lát­juk ver­se­nyen öt­szö­rös olim­piai baj­nok ka­ja­ko­sun­kat. Utána vi­szont gőz­erő­vel ké­szül a To­ki­óra.

Tömegverekedés a bajnoki döntőn

Tömegverekedés a bajnoki döntőn

A me­xi­kói baj­nok­sá­got drá­mai kö­rül­mé­nyek közt nyerte a Tig­res.

A me­xi­kói lab­da­rúgó-baj­nok­ság őszi fél­sze­zon­ját drá­mai kö­rül­mé­nyek közt nyerte a Tig­res. A já­té­ko­sok nem csak a fo­ci­pá­lyán meg­szo­kott esz­kö­zök­kel csap­tak össze.

Fél éve ért véget az éjjel

Fél éve ért véget az éjjel

A vá­lo­ga­tott fe­led­he­tet­len él­ménnyel aján­dé­kozta meg a szur­ko­ló­kat.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott fe­led­he­tet­len él­ménnyel aján­dé­kozta meg a ma­gyar szur­ko­ló­kat 2016-ban. Ke­re­ken fél éve a Bel­gium el­leni meccsen ért véget a nagy me­ne­te­lés.

Itt az év műesése

Itt az év műesése

Olyan ütem­ké­sés­sel ho­mo­rí­tott a Hull City já­té­kosa a Man­ches­ter City ellen, hogy ga­ran­tál­tan el­rö­hö­göd magad. Sem a rú­gá­sért, sem a szi­mu­lá­lá­sért nem jött sárga.

Olyan ütem­ké­sés­sel ho­mo­rí­tott a Hull City já­té­kosa a Man­ches­ter City ellen, hogy ga­ran­tál­tan el­rö­hö­göd magad. Sem a rú­gá­sért, sem a szi­mu­lá­lá­sért nem jött sárga. A ta­lál­ko­zót a Man­ches­ter City nyerte, a baj­nok­ság má­so­dik he­lyén áll­nak a Chel­sea mö­gött.

Storck karácsonyi videóban üzent a szurkolóknak

Storck karácsonyi videóban üzent a szurkolóknak

A ma­gyar szö­vet­ségi ka­pi­tány össze­gezte az évet. Vé­le­mé­nye sze­rint a vá­lo­ga­tott a druk­ke­rek nél­kül nem lett volna képes ilyen tel­je­sít­ményre.

A ma­gyar szö­vet­ségi ka­pi­tány össze­gezte az évet. Vé­le­mé­nye sze­rint a vá­lo­ga­tott a druk­ke­rek nél­kül nem lett volna képes ilyen tel­je­sít­ményre.

Itt a videó a sztársportoló esküvőjéről!

Itt a videó a sztársportoló esküvőjéről!

Az úszó rá­adá­sul fél­mez­te­len is.

Bár már hó­na­pok­kal ez­előtt meg­há­za­so­dott, most lát­hat­juk csak a ké­pe­ket.

Pucérkodás után nagyon elverték a bunyós bombázót

Pucérkodás után nagyon elverték a bunyós bombázót

Paige VanZant nem jött za­varba...

Paige VanZant nem jött za­varba, simán meg­sza­ba­dult va­la­mennyi ru­há­já­tól a meccs előtt. Aztán nagy po­fonba sza­ladt bele...

Vissza a múltba: így még nem láttad Hosszú Katinkát

Vissza a múltba: így még nem láttad Hosszú Katinkát

Hét­éves kis­lány­ként is tudta, mit akar. Ugyan­olyan mo­soly­gós és cél­tu­da­tos volt, mint most. Még tö­rött csuk­ló­val, gipsz­ben is.

Hét­éves kis­lány­ként is tudta, mit akar. Ugyan­olyan mo­soly­gós és cél­tu­da­tos volt, mint most. Még tö­rött csuk­ló­val, gipsz­ben is.

Mesterhármassal búcsúzott Nikolics

Mesterhármassal búcsúzott Nikolics

A ma­gyar csa­tár min­den bi­zonnyal az utolsó mér­kő­zé­sét ját­szotta a Legia War­szawa szí­ne­i­ben. Rej­tély, hogy hol foly­tatja a tá­madó, több aján­lata is van.

A ma­gyar csa­tár min­den bi­zonnyal az utolsó mér­kő­zé­sét ját­szotta a Legia War­szawa szí­ne­i­ben. Rej­tély, hogy hol foly­tatja a tá­madó, több aján­lata is van. A Pre­mier League mel­lett a Kína és az Egye­sült Ál­la­mok is kép­ben van.

Csattant a pofon, kiütötték a ringből a bokszlegendát

Csattant a pofon, kiütötték a ringből a bokszlegendát

Ezt is meg­élte Ber­nard Hopkins. A boksz­le­genda ak­ko­rát ka­pott, hogy a rin­gen kívül tért ma­gá­hoz.

Ezt is meg­élte Ber­nard Hopkins. A boksz­le­genda ak­ko­rát ka­pott, hogy a rin­gen kívül tért ma­gá­hoz.

Tényleg ő kapta az Aranylabdát? Itt nevethetsz C. Ronaldón

Tényleg ő kapta az Aranylabdát? Itt nevethetsz C. Ronaldón

Ká­r­ör­ven­dők, ide! Na­gyot bé­ná­zott a por­tu­gál me­ga­sztár. A meccs végén azért ő ne­ve­tett.

Bulizásban is focistánk a legnagyobb király

Bulizásban is focistánk a legnagyobb király

Egy ke­rü­let­tel odébb is hódít.

A kis­pesti bál­vány egy ke­rü­let­tel odébb is hódít. Nem csak a pá­lyán, a mun­ká­ban, de a fe­szült­ség le­ve­ze­té­sé­ben is az élen jár.

Sporttörténelem, Kassai használta a videóbírót

Sporttörténelem, Kassai használta a videóbírót

Elő­ször dön­tős Ázsia leg­jobbja.

A ma­gyar bíró a klub­vi­lág­baj­nok­sá­gon ho­zott he­lyes dön­tést, elő­ször ju­tott Ázsia leg­jobbja a dön­tőbe, ahol min­den bi­zonnyal a Real Mad­rid lesz az el­len­fél.

Brutális belépő az argentin sztártól, azonnal piros

Brutális belépő az argentin sztártól, azonnal piros

El­sza­kadt a cérna a tá­ma­dó­nál.

A nap egyik rang­adó­ján el­sza­kadt a cérna a zse­ni­á­lis tá­ma­dó­nál. Agü­ero len­dü­let­ből be­le­szállt el­len­fe­lébe, azon­nal me­he­tett az öl­tö­zőbe.

Maradona álla Dzsudzsák góljától esett le? - videó

Maradona álla Dzsudzsák góljától esett le? - videó

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya na­gyon szép gólt lőtt, de ez is kevés volt csa­pata győ­zel­mé­hez.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya na­gyon szép gólt lőtt, de ez is kevés volt csa­pata győ­zel­mé­hez.

Elborult az agya, asztallal támadt a bunyós

Elborult az agya, asztallal támadt a bunyós

Bot­rányba ful­ladt a saj­tó­tá­jé­koz­tató.

Bot­rányba ful­ladt két ököl­vívó szer­dai saj­tó­tá­jé­koz­ta­tója. Szá­mí­tani le­he­tett a cir­kuszra.

Dárdai csodacseréje dobogót ér

Dárdai csodacseréje dobogót ér

A ma­gyar edző elő­húzta a Jo­kert a pak­li­ból, meg­for­dí­tot­ták a ta­lál­ko­zót.

A ma­gyar edző elő­húzta a Jo­kert a pak­li­ból, meg­for­dí­tot­ták a Wolfs­burg el­leni ta­lál­ko­zót. Nem elő­ször vál­toz­ta­tott cél­ra­ve­ze­tően a Her­tha Ber­lin edzője. Jövő héten foly­ta­tód­hat a si­ker­sztori.

Döbbent képviselők, lólengés a parlamentben

Döbbent képviselők, lólengés a parlamentben

Ilyet még tuti nem lát­tál ko­ráb­ban. Volt olyan is, aki mo­bil­lal ka­me­rázta a nem min­den­napi lát­vá­nyos­sá­got.

Ilyet még tuti nem lát­tál ko­ráb­ban. Volt olyan is, aki mo­bil­lal ka­me­rázta a nem min­den­napi lát­vá­nyos­sá­got.

Életveszélyes foci, ne ütközz a világ legfélelmetesebb kapusával

Életveszélyes foci, ne ütközz a világ legfélelmetesebb kapusával

Ez kü­lö­nö­sen akkor igaz, ha a kapus egy óri­ási mar­koló.

Az au­tós­foci na­gyon lát­vá­nyos, de ugyan­ak­kor nem élet­biz­to­sí­tás a lab­da­rú­gás ezen faj­tá­ját ját­szani.

Hihetetlen, mit művelnek: egy videón a világ kilenc csodája

Hihetetlen, mit művelnek: egy videón a világ kilenc csodája

Mű­vé­szi szin­ten ko­sa­raz­nak.

Mű­vé­szi szin­ten űzik a lab­da­zsong­lőr­kö­dést. Egy nap alatt meg­dön­töt­tek egy sor vi­lág­re­kor­dot.

Nagy a baj? Ezért vitték le hordágyon a magyar kapust

Nagy a baj? Ezért vitték le hordágyon a magyar kapust

Így sé­rült meg Bog­dán Ádám.

Ez a le­hető leg­rosszabb­kor jött vá­lo­ga­tott lé­gi­ó­sunk szá­mára. Így sé­rült meg Bog­dán Ádám a Wigan meccsén.

Végre! Erre a magyar gólra vártunk hét évig

Végre! Erre a gólra vártunk hét évig

Ma­gyar szív­nek ked­ves, őrült re­kord a lab­da­rúgó-Baj­no­kok Li­gá­já­ban. Pon­to­san 2575 nap után végre meg­tört a jég!

Ma­gyar szív­nek ked­ves, őrült re­kord a Baj­no­kok Li­gá­já­ban. 2575 nap után végre meg­tört a jég!

Mászni akart, lezuhant a lelátóról a drukker

Mászni akart, lezuhant a lelátóról a drukker

Döb­be­ne­tes je­le­net ját­szó­dott le a Mönc­heng­lad­bach-Cel­tic meccsen. Egy druk­ker meg­pró­bált kö­té­len lej­jebb eresz­kedni.

Döb­be­ne­tes je­le­net ját­szó­dott le a Mönc­heng­lad­bach-Cel­tic meccsen. Egy druk­ker meg­pró­bált kö­té­len lej­jebb eresz­kedni.

Élőben sírta el magát a magyar focista

Élőben sírta el magát a magyar focista

Ju­hász Ro­land nem tudta vissza­tar­tani könnyeit.

Ju­hász Ro­land nem tudta vissza­tar­tani könnyeit. A Vi­deo­ton vé­dője Ki­rály Gá­bor­ral együtt a své­dek el­leni meccsen bú­csú­zott a nem­zeti csa­pat­tól.

Lesd meg Király Gábor kulisszatitkát

Lesd meg Király Gábor kulisszatitkát! Így készül élete meccsére

Így ké­szül élete meccsére.

A kapus szor­go­san kefél a své­dek el­leni ta­lál­ko­zóra.

Hatalmas bravúr, magyar kapust ünnepel Lipcse

Hatalmas bravúr, magyar kapust ünnepel Lipcse

Újabb si­kert ara­tott a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban az RB Le­ip­zig, és ebben vas­ta­gon benne volt Gu­lá­csi Péter.

Újabb si­kert ara­tott a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban az RB Le­ip­zig, és ebben vas­ta­gon benne volt Gu­lá­csi Péter.