SPORT

A NAP VIDEÓJA

Tűz mindenhol, fociultrák foglalták el a szombathelyi stadiont

Tűz mindenhol, fociultrák foglalták el a szombathelyi stadiont

A csa­pa­tuk ki­esett, de a Ha­la­dás-szur­ko­lók az NB I-be valók.

A csa­pa­tuk ki­esett, de a Ha­la­dás-szur­ko­lók az NB I-be valók. Így ün­ne­pel­ték a ju­bi­le­u­mot.

Megható pillanat, elsírta magát a pályán a sztársportoló

Megható pillanat, elsírta magát a pályán a sztársportoló

Na­gyon meg­ha­tó­dott.

A 37 éves Rafa Mar­ti­nez a spa­nyol ko­sár­labda-baj­nok­ság elő­dön­tő­jé­ben bú­csú­zott el a szur­ko­lók­tól. Na­gyon meg­ha­tó­dott.

Beszólt a Real Madridnak a magyar válogatott focistája

Beszólt a Real Madridnak a magyar válogatott focistája

Meg­lop­ták a Wales-verő csa­pat egyik leg­jobb­ját? Ba­ráth Bo­tond nem csak a pá­lyán ala­kí­tott na­gyot.

Meg­lop­ták a Wales-verő csa­pat egyik leg­jobb­ját? Ba­ráth Bo­tond nem csak a pá­lyán ala­kí­tott na­gyot.

Dzsudzsák megmutatta, így fogadták Marco Rossit az öltözőben

Dzsudzsák megmutatta, így fogadták Marco Rossit az öltözőben

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szen­zá­ciós já­ték­kal 1-0-ra győzte le Wa­lest.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szen­zá­ciós já­ték­kal 1-0-ra győzte le Wa­lest Eu­rópa-baj­noki-se­lej­te­zőn.

Elátkozták a magyar sztárt? Rejtélyes sérülésről ír a német sajtó

Elátkozták a magyar sztárt? Rejtélyes sérülésről ír a német sajtó

Nincs sze­ren­cséje a vi­lág­baj­nok­sá­gok­kal a női foci vi­lág­klasszi­sá­nak. Szo­rí­tunk Dzseni fel­épü­lé­séért.

Hosszú Katinka retteg, elárulta gyerekkori traumáját

Hosszú Katinka retteg, elárulta gyerekkori traumáját

Néha rém­ál­mok gyöt­rik olim­piai baj­nok­nőn­ket. A szom­széd kert­jé­ben kez­dő­dött min­den.

Itt a videó Neymar és a modell botrányos ágyjelenetéről

Itt a videó Neymar botrányos ágyjelenetéről a dögös modellel

Rej­tett ka­me­rás fel­vé­tel! Meg­lepő kép­so­rok ke­rül­tek elő a vi­lág­sztár nemi erő­szak-ügyé­ben.

Rej­tett ka­me­rás fel­vé­tel! Meg­lepő kép­so­rok ke­rül­tek elő a vi­lág­sztár nemi erő­szak-ügyé­ben.

Neymart alázták, és móresre tanította a csapattársát

Neymart alázták, és móresre tanította a csapattársát

Nem min­den­napi moz­du­lat volt.

Nem min­den­napi moz­du­la­tot rög­zí­tet­tek a bra­zil lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott edzé­sén.

Népszerű fiúbandát idéztek meg a magyar bajnokcsapat tagjai

Népszerű fiúbandát idéztek meg a magyar bajnokcsapat tagjai

A Veszp­rém nyerte a baj­nok­sá­got.

A Veszp­rém vissza­hó­dí­totta a baj­noki címet a Sze­ged­től, összes­sé­gé­ben pedig a 26. arany­ér­mét sze­rezte meg az NB I-ben.

Áll a bál, sokkolja rajongóit a Schumiról készült brutális videó

Áll a bál, sokkolja rajongóit a Schumacherről készült brutális videó

Ki­akad­tak a szur­ko­lók a képek lát­tán. A ké­szítő sze­rint a sze­re­te­tét, tisz­te­le­tét hi­va­tott ki­fe­jezni a klip, de...

Ki­akad­tak a szur­ko­lók a kép­so­rok lát­tán. A ké­szítő sze­rint éppen a sze­re­te­tét, tisz­te­le­tét hi­va­tott ki­fe­jezni a klip, de...

Mélyütés, elrontották a fradisták bajnoki ünneplését

Mélyütés, elrontották a fradisták ünneplését

A szíve azt dik­tálná, ma­rad­jon. Böde sza­va­i­ból ki­de­rült: biz­to­sat még nem mond­hat a jö­vő­jé­ről, de...

A szíve azt dik­tálná, ma­rad­jon. Böde sza­va­i­ból ki­de­rült: biz­to­sat még nem mond­hat a jö­vő­jé­ről, de...

Tömegbunyó a pesti utcán, így balhéztak a Fradi és Újpest huligánjai

Tömegbunyó a pesti utcán, így balhéztak a Fradi és Újpest huligánjai

Elő­ke­rült egy vi­deo­fel­vé­tel! Hát ezért volt a több tu­cat­nyi elő­ál­lí­tás. Ez a Mes­ter utcai ve­re­ke­dés ve­zette föl a rang­adót.

Borzalom, mi történt a spanyol nővel a stadionban

Borzalom, mi történt a spanyol nővel a stadionban

Durva eset Va­len­ci­á­ban.

Olyan dol­got élt át a spa­nyol nő a Va­len­cia sta­di­on­já­ban, amit szí­ve­sen el­fe­lej­tene.

Ezzel a góllal ünnepelte 100. meccsét a magyar válogatott focista

Ezzel a góllal ünnepelte 100. meccsét a magyar válogatott focista

Bese Bar­na­bás gólt szer­zett fran­cia lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Bese Bar­na­bás gólt szer­zett fran­cia má­sod­osz­tá­lyú lab­da­rúgó-baj­nok­ság utolsó for­du­ló­já­ban.

Nagyon durva, mi történt a liverpooli BL-csoda után a stadionban

Nagyon durva, mi történt a liverpooli BL-csoda után a stadionban

Össze­fog­laló és min­den más vi­de­ó­kon.

Össze­fog­laló és min­den más vi­de­ó­kon. Könnyek, hi­tet­len­ke­dés és Klopp-nyi­lat­ko­zat csak fel­nőt­tek­nek. Ha lát­tad az álom­meccset, azért, ha nem, azért fogod vissza­nézni eze­ket a fel­vé­te­le­ket.

Óriási bajba kerülhet Messi: ököllel ütötte ellenfelét?

Óriási bajba kerülhet Messi: ököllel ütötte ellenfelét?

Ezrek vá­dol­ják az in­ter­ne­ten a Bar­ce­lona vi­lág­sztár­ját. A BL-döntő kü­szö­bén az el­til­tá­sát kö­ve­te­lik.

Ezrek vá­dol­ják az in­ter­ne­ten a Bar­ce­lona vi­lág­sztár­ját. A BL-döntő kü­szö­bén az el­til­tá­sát kö­ve­te­lik.

Áll a bál, honfitársai ellen szurkolt a két sztár

Áll a bál, honfitársai ellen szurkolt a két sztár

Nem min­den­napi videó ké­szült.

Nem min­den­napi videó ké­szült a Bar­ce­lona-Li­ver­pool lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája-meccsen.

Elárulta magát Messi, itt a mindent eldöntő bizonyíték

Elárulta magát Messi, itt a mindent eldöntő bizonyíték

A Barca sztárja tény­leg föl­dön­kí­vüli?

A Barca ar­gen­tin sztárja tény­leg föl­dön­kí­vüli? Más ma­gya­rá­zat egy­sze­rűen nincs a 600. gól­jára, ame­lyet a Li­ver­pool el­leni BL-elő­dön­tő­ben szer­zett.

Ezt látni kell, megható jelenet a magyar focipályán

Ezt látni kell, megható jelenet a magyar focipályán

Erről szól a fut­ball.

Sú­lyo­san meg­sé­rült egy fi­a­tal já­té­kos. Nem min­den­napi je­le­net­sor ját­szó­dott le a Pus­kás Aka­dé­mia és az Új­pest hét­végi U14-es baj­no­ki­ján.

Ezt látni kell, ilyen eseményre senki nem számított a mérkőzésen

Ezt látni kell, ilyen eseményre senki nem számított a mérkőzésen

A pá­lyára ro­hant egy fi­a­tal szur­koló a Va­len­cia-Te­ne­rife spa­nyol ko­sár­labda-baj­no­kin.

Áll a bál, Neymar nekiment egy szurkolónak a lelátón

Áll a bál, Neymar nekiment egy szurkolónak a lelátón

A PSG 2-0-ra is ve­ze­tett a Fran­cia Kupa dön­tő­jé­ben, de a Ren­nes egyen­lí­tett, és 11-esek­kel meg­nyerte a tró­feát.

A Paris Saint-Ger­main 2-0-ra is ve­ze­tett a Fran­cia Kupa dön­tő­jé­ben, de végül el­bukta a tró­feát.

Elképesztő, mit művelt a magyar sztár Amerikában

Elképesztő, mit művelt a magyar sztár Amerikában

Őrült meccs az MLS-ben.

Né­meth Krisz­tán csa­pata, a Sport­ing Kan­sas City őrült meccset ját­szott az észak-ame­ri­kai profi lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban (MLS).

Durva, mit műveltek az ellenfél ultrái a magyar válogatott focistákkal

Durva, mit műveltek az ellenfél ultrái a magyar válogatott focistákkal

Csil­la­go­kat lát­tak alvás he­lyett. Kel­le­met­len meg­le­pe­tés érte Gu­lá­csi Pé­tert, Willi Or­bánt és csa­pat­tár­sa­i­kat Ham­burg­ban.

Brutál nagy balhé, a nézők között verték egymást az NBA-sztárok

Brutál nagy balhé, a nézők között verték egymást az NBA-sztárok

Egy csú­nya sza­bály­ta­lan­ság után pat­tant el a húr egy ko­sa­ras­nál.

Egy csú­nya sza­bály­ta­lan­ság után pat­tant el a húr egy ko­sa­ras­nál. Aztán a töb­biek is be­száll­tak.

Kitörölhetitek! Botrányos video, Ronaldo csúnyán beszólt a társainak

Kitörölhetitek! Botrányos video, Ronaldo csúnyán beszólt a társainak

Nem csi­tul­nak a ke­dé­lyek a Ju­ven­tus Baj­no­kok Li­gája-ki­esése óta.

Nem csi­tul­nak a ke­dé­lyek a Ju­ven­tus Baj­no­kok Li­gája-ki­esése óta.

Intim képsorok: hitvesi ágyából üzent az amerikai sztár

Intim videó: hitvesi ágyából üzent az amerikai sztár

A fe­le­sége is fel­buk­kant a vi­de­ó­ban.

A Se­attle Se­a­hawks irá­nyí­tója lett az NFL leg­job­ban fi­ze­tett já­té­kosa. Nem csoda, hogy bol­dog­ság­ban úszva je­lent­ke­zett be a Twit­te­ren.

Bepipult a sztárcsatár, ököllel ütötte az ellenfél játékosát

Bepipult a sztárcsatár, ököllel ütötte az ellenfél játékosát - videóval

Lát­vá­nyos ve­re­ke­désre ke­rült sor.

Lát­vá­nyos ve­re­ke­désre ke­rült sor az észak-ame­ri­kai profi ho­ki­liga rá­ját­szá­sá­ban. Máris mu­tat­juk a kép­so­ro­kat!

Megtaláltuk a tenisz új Kurnyikováját, csak kevesebb ruhában

Megtaláltuk a tenisz új Kurnyikováját, csak kevesebb ruhában

Nem át­la­gos sze­re­lés­ben ütö­get. An­gel­ina sze­xi­zés­ben már vi­lág­első, já­ték­ban még sokat kell hozzá dol­goz­nia.

Nem át­la­gos sze­re­lés­ben ütö­get. An­gel­ina sze­xi­zés­ben már vi­lág­első, já­ték­ban még sokat kell hozzá dol­goz­nia.

Magyar világsikerért lelkesedik Diego Maradona

Magyar világsikerért lelkesedik Diego Maradona

Ro­nal­dinho után az ar­gen­tin fo­ci­le­gen­dát is meg­hó­dí­totta a teq­ball. Fotó és videó az is­teni Di­e­gó­tól.

Ro­nal­dinho után az ar­gen­tin fo­ci­le­gen­dát is meg­hó­dí­totta a teq­ball. Fotó és videó az is­teni Di­e­gó­tól.

Nagyon boldog estéje volt Hosszú Katinkának, ez az oka

Nagyon boldog estéje volt Hosszú Katinkának, ez az oka

Szom­ba­ton két ara­nyat nyert.

A pén­teki ezüst­érem után, szom­ba­ton két ara­nyat nyert a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő, a stock­holmi nem­zet­közi ver­se­nyen.

Különös dologra vállalkozott a magyar szépség

Ezt látni kell, különös dologra vállalkozott a magyar szépség

Szak­máry Gréta ver­set sza­valt.

Szak­máry Gréta el­sza­valta az egyik ked­venc ver­sét. A ma­gyar női röp­labda-vá­lo­ga­tott sztárja kis­gye­rek kora óta sze­reti a szép­iro­dal­mat.

Leleplező videó, Räikkönen megint felöntött a garatra?

Leleplező videó, Räikkönen megint felöntött a garatra?

A fel­vé­te­lek arról árul­kod­nak, hogy a Jég­em­ber el­en­gedte magát a Kínai Nagy­díj után. Nem is en­ged­ték, hogy a volán mögé üljön.

A fel­vé­te­lek arról árul­kod­nak, hogy a Jég­em­ber el­en­gedte magát a Kínai Nagy­díj után. Nem is en­ged­ték, hogy a volán mögé üljön.

Így köszönt el Hemingway, Orbán Viktor szerepéről is szólt

Így köszönt el Hemingway, Orbán Viktor szerepéről is szólt

Mint egy Oscar-díjas kö­szö­nő­be­széd. Meg­ható bú­csút vett az üz­let­em­ber.

Mint egy Oscar-díjas kö­szö­nő­be­széd. Meg­ható bú­csút vett az üz­let­em­ber, mi­u­tán el­adta a kis­pesti klu­bot.

Könnyek között búcsúzott el mindenki kedvenc sportolója

Könnyek között búcsúzott el mindenki kedvenc sportolója

Dirk No­witzki 21 év után utolsó hazai mér­kő­zé­sét ját­szotta Dal­las­ban. Be­je­len­tette a vissza­vo­nu­lá­sát.

Dirk No­witzki 21 év után utolsó hazai mér­kő­zé­sét ját­szotta Dal­las­ban. Be­je­len­tette a vissza­vo­nu­lá­sát.

Magyar focistáról beszélnek Amerikában, ilyen még nem történt idén

Magyar focistáról beszélnek Amerikában, ilyen még nem történt idén

Ni­ko­lics Ne­manja együt­tese, a Chi­cago Fire 2-2-es dön­tet­lent ját­szott a Tor­on­tó­val az ame­ri­kai profi lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Nem hiszed el, mit művelt a szobában Ronaldo kisfia

Nem hiszed el, mit művelt a szobában Ronaldo kisfia

Ahogy mon­dani szo­kás, nem lehet elég korán el­kez­deni a lab­da­rú­gást. Az apuka ennél büsz­kébb már nem is le­hetne.

Döbbenet, mit művelt Shane Tusup Budapesten meztelen felsőtesttel

Döbbenet, mit művelt Shane Tusup Budapesten meztelen felsőtesttel

Több szem­ta­núja is volt a je­le­net­nek, alig hit­tek a sze­mük­nek az em­be­rek. Hosszú Ka­tinka volt férje rá­adá­sul part­nert is ta­lált.

Ezt látni kell, Rooney lehetetlen helyről lőtt gólt

Ezt látni kell, Rooney lehetetlen helyről lőtt gólt

Wayne Ro­o­ney pa­rá­dés gól­lal vil­lant.

Wayne Ro­o­ney pa­rá­dés gól­lal vil­lant az Egye­sült Ál­la­mok­ban, sza­bad­rú­gás­ból ta­lált a há­lóba.

Sokkoló videó, gyilkos hiba végzett Fehérváron a Fradival

Sokkoló videó, gyilkos hiba végzett a Fradival

Hiába ve­ze­tik a baj­nok­sá­got a zöld-fe­hé­rek, a Vidi ellen egész egy­sze­rűen semmi nem jön össze nekik.

Hiába ve­ze­tik a baj­nok­sá­got a zöld-fe­hé­rek, a Vidi ellen egész egy­sze­rűen semmi nem jön össze nekik.

Ilyen tündérinek még nem láttad Cristiano Ronaldót

Ilyen tündérinek még nem láttad Cristiano Ronaldót

Sze­relme buk­tatta le a vi­lág­sztárt.

Így bo­hóc­ko­dik a kis­lá­nyá­val a lab­da­rú­gás Su­per­manje. Sze­relme buk­tatta le a vi­lág­sztárt az Ins­tag­ra­mon.

Kocsmai bunyó, a válogatott kapus osztotta a pofonokat

Kocsmai bunyó, a válogatott kapus osztotta a pofonokat

Videó ké­szült a bal­hé­ról.

Kocs­mai ve­re­ke­désbe ke­ve­re­dett az angol lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ka­pusa. Videó ké­szült a bal­hé­ról.

Kurnyikova bikinire vetkőzve táncolt az asztalon

Kurnyikova bikinire vetkőzve táncolt az asztalon

Me­rész vi­deót posz­tolt An­nuska. Még min­dig csúcs­for­má­ban van az egy­kori szexi te­ni­sze­zőnő.

Me­rész vi­deót posz­tolt An­nuska. Két­gyer­me­kes anya­ként is még min­dig csúcs­for­má­ban van az egy­kori szexi te­ni­sze­zőnő.

Filmet forgatott Király Gáborról az angol sztárcsapat

Filmet forgatott Király Gáborról az angol sztárcsapat

A Crys­tal Pa­lace-nál nem fe­lej­tet­ték el a ma­gyar ka­pust, Ki­rály Gá­bort, aki három sze­zont töl­tött el a csa­pat­nál.

A Crys­tal Pa­lace-nál nem fe­lej­tet­ték el a ma­gyar ka­pust, Ki­rály Gá­bort, aki három sze­zont töl­tött el a csa­pat­nál.

Lángolt a Népliget, így indultak el a magyar szurkolók Szlovákiába

Lángolt a Népliget, így indultak el a magyar szurkolók Szlovákiába

Az év első vá­lo­ga­tott-meccse jön.

A ma­gyar szur­ko­lók a Nép­li­get­ből in­dul­tak el Sz­lo­vá­ki­ába a lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csü­tör­tök esti mér­kő­zé­sére.

Mészöly Kálmán a helyszínen szurkolhat a magyar válogatottnak

Mészöly Kálmán a helyszínen szurkolhat a magyar válogatottnak

Mé­szöly Géza jó hí­rek­ről szá­molt be édes­apja ál­la­po­tá­val kap­cso­lat­ban, együtt szur­kol­hat­nak a Gro­u­pama Aré­ná­ban.

Így ütötték-verték a magyar drukkert a szlovák rendőrök

Így ütötték-verték a magyar drukkert a szlovák rendőrök

A Sz­lo­vá­kia-Ma­gyar­or­szág mér­kő­zé­sen nem csak a gye­pen zaj­lott harc, hanem az ut­cá­kon is. Csak sok­kal ki­egyen­lí­tet­le­nebb...

A Sz­lo­vá­kia-Ma­gyar­or­szág mér­kő­zé­sen nem csak a gye­pen zaj­lott harc, hanem az ut­cá­kon is. Csak sok­kal ki­egyen­lí­tet­le­nebb...

Videóra vették: szinte pucér hastáncos lány kényeztette a focisztárt

Szinte pucér hastáncos lány kényeztette a focisztárt

Csor­gott a nyála ren­de­sen Edin Dze­kó­nak.

Csor­gott a nyála Edin Dze­kó­nak, aki a csa­lád­já­val és a ba­rá­ta­i­val ün­ne­pelte meg a 33. szü­le­tés­nap­ját.

Őrület Telkiben, tomboló szurkolók lepték el a válogatott edzőtáborát

Őrület Telkiben, tomboló szurkolók lepték el a válogatott edzőtáborát

Tü­ze­ket gyúj­tot­tak és tü­ze­lik a já­té­ko­so­kat. Vi­lá­gos üze­net ez a Sz­lo­vá­kia el­leni Eb-se­lej­tező előtt: több ez, mint egy meccs.

Levideózták a magyar sztárt, váratlan helyen bukkant fel

Levideózták a magyar sztárt, váratlan helyen bukkant fel

Fu­cso­vics Már­ton to­vább edz Roger Fe­de­rer­rel, ám akadt egy kis prob­léma.

Fu­cso­vics Már­ton to­vább edz Roger Fe­de­rer­rel, ám akadt egy kis prob­léma.

Óriási balhé, a pályán ugrott egymásnak a két szupersztár

Óriási balhé, a pályán ugrott egymásnak a két szupersztár

Serge Ibaka és Mar­quese Ch­riss nem bír­ták ide­gek­kel a To­ronto-Cleve­land mér­kő­zé­sét az észak-ame­ri­kai profi ko­sár­labda-baj­nok­ság­ban (NBA).

Serge Ibaka és Mar­quese Ch­riss nem bír­ták ide­gek­kel a To­ronto-Cleve­land mér­kő­zé­sét az észak-ame­ri­kai profi ko­sár­labda-baj­nok­ság­ban (NBA).

David Beckhamet csúnyán átverték, így reagált a sztár

David Beckhamet csúnyán átverték, így reagált a sztár

David Beck­ham szob­rot ka­pott a ten­ge­ren­tú­lon, de nem nyerte el a tet­szé­sét.

David Beck­ham szob­rot ka­pott a ten­ge­ren­tú­lon, de nem nyerte el a tet­szé­sét.

Történelmi videó, így emlékezett meg Koós Jánosról a Ferencváros

Történelmi videó, így emlékezett meg Koós Jánosról a Ferencváros

Meg­ható pil­la­na­tok.

A Fe­renc­vá­ros a Vidi el­leni ta­lál­kozó előtt bú­csú­zott el a tánc­dal­éne­kes, pa­ro­dista-szí­nész, Koós Já­nos­tól.

Váratlan esemény, szurkoló ment neki a sztárfocistának

Váratlan esemény, szurkoló ment neki a sztárfocistának

Az Ar­se­nal 2-0-ra győzte le az MU-t.

Az Ar­se­nal 2-0-ra győzte le a Man­ches­ter Uni­te­det az angol lab­da­rúgó-baj­nok­ság hét­végi rang­adó­ján. Szur­koló ro­hant a pá­lyára.

Óriási botrány Angliában, leteperték a tettest

Óriási botrány Angliában, leteperték a tettest

Nemes bosszút állt az ál­do­zat.

Nemes bosszút állt az ál­do­zat. Nem csak a fo­ci­hu­li­gánt, a ren­de­zőt is őri­zetbe vet­ték a tör­tén­tek miatt.

Ezt látni kell, Szalai Ádám varázsolt a Bundesligában

Ezt látni kell, Szalai Ádám varázsolt a Bundesligában - videó

Cse­re­ként be­állva vil­lant.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó cse­re­ként be­állva vil­lant a Frank­furt-Hoffen­heim ta­lál­ko­zón a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Magyar focicsoda öt percben, Szombathelyen még csak most jön a java

Magyar focicsoda öt percben, Szombathelyen még csak most jön a java

A szinte biz­tos ki­eső­nek el­köny­velt Ha­la­dás szó sze­rint meg­tál­to­so­dott.

A szinte biz­tos ki­eső­nek el­köny­velt Ha­la­dás szó sze­rint meg­tál­to­so­dott.

Ilyet se látni minden nap: különös ok miatt állt le a meccs - videóval!

Ilyet se látni minden nap: különös ok miatt állt le a meccs - videóval!

Ka­mi­kaze macska ro­hant be a női röp­lab­dá­sok közé. Ami­lyen gyor­san ér­ke­zett, olyan gyor­san is tá­vo­zott.

Ibrahimovic miatt szomorkodhat a magyar sztárfocista

Ibrahimovic miatt szomorkodhat a magyar sztárfocista

Ki­kap­tak Ni­ko­li­c­sék.

Ni­ko­lics Ne­manja együt­tese, a Chi­cago Fire ve­re­sé­get szen­ve­dett az észak-ame­ri­kai lab­da­rúgó-baj­nok­ság (MLS) első kö­ré­ben.

Felkavaró videó, fiatal lányok életét mentette meg Zoltán

Felkavaró videó, fiatal lányok életét mentette meg Zoltán

Du­na­új­vá­ros­ban díjat ka­pott az a férfi, aki meg­aka­dá­lyozta a tra­gi­kus bal­ese­tet.

Du­na­új­vá­ros­ban díjat ka­pott az a férfi, aki meg­aka­dá­lyozta a tra­gi­kus bal­ese­tet.

Csodagól a magyar pályán, ez most függővé tesz

Csodagól a magyar pályán, ez most függővé tesz

Nézd meg, ahány­szor aka­rod, csak aztán el ne késs a mun­ká­ból, vagy az is­ko­lá­ból!

Nézd meg, ahány­szor aka­rod, csak aztán el ne késs a mun­ká­ból, vagy az is­ko­lá­ból!

Külföldön ünneplik a magyar focistát, nagyon fontos gólt szerzett

Külföldön ünneplik a magyar focistát, nagyon fontos gólt szerzett

Ba­logh Nor­bert au­gusz­tus­ban iga­zolt Cip­rusra az olasz Pa­ler­mó­tól. El­dön­tötte a der­bit. Az APOEL a ta­bella élére ug­rott.

Ritkán látható gól az NB I-ben, mit csinált a kapus? - videó

Ritkán látható gól az NB I-ben, mit csinált a kapus? - videó

A Paks 2-1-re győzte le a Deb­re­cent.

A Paks 2-1-re győzte le a Deb­re­cent a lab­da­rúgó NB I-ben, az egyen­lítő ta­lá­lat em­lé­ke­ze­tes marad. A Loki két nyer­tes meccs után ka­pott ki ismét.

Itt az év focibotránya, valakit hétfőn ki kell rúgni

Itt az év focibotránya, valakit hétfőn ki kell rúgni

Ilyet még nem lát­tunk, a kapus be­in­tett edző­jé­nek. Egye­lőre min­denki hall­gat.

Ilyet még nem lát­tunk, a kapus be­in­tett edző­jé­nek. Egye­lőre min­denki hall­gat.

Megrázó felvétel: Eltört a korlát, a mélybe zuhantak a szurkolók

Megrázó felvétel: Eltört a korlát, a mélybe zuhantak a szurkolók

Sú­lyos bal­eset tör­tént a ten­ge­ren­túli meccsen.

Sú­lyos bal­eset tör­tént az Észak és Közép-Ame­ri­kai csa­pa­tok­nak kiírt Baj­no­kok Li­gája-meccsen.

Emiatt ünneplik a magyar válogatott focistát Amerikában

Emiatt ünneplik a magyar válogatott focistát Amerikában

Né­meth Krisz­tián be­ta­lált.

Né­meth Krisz­tián gól­já­nak is kö­szön­he­tően a Sport­ing Kan­sas City 3-0-ra meg­verte a me­xi­kói To­lu­cát a CONCACAF Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Ijesztő manőver, Hamilton óriási balesetet úszott meg

Ijesztő manőver, Hamilton óriási balesetet úszott meg

Fo­lya­ma­to­san tesz­tel­nek a pi­ló­ták.

Fo­lya­ma­to­san tesz­tel­nek a pi­ló­ták a Forma-1-ben. A már­ci­us­ban kez­dődő vi­lág­baj­nok­ságra ké­szül­nek.

Undorító dolgot rögzített a kamera élő adásban

Undorító dolgot rögzített a kamera élő adásban, egész Amerika látta

Senki nem fi­gyelt a csi­nos ri­por­ter­nőre a hát­tér­ben zajló ese­mé­nyek miatt. Ilyet na­gyon rit­kán látni a té­vé­ben.

Senki nem fi­gyelt a csi­nos ri­por­ter­nőre a hát­tér­ben zajló ese­mé­nyek miatt. Ilyet na­gyon rit­kán látni a té­vé­ben.

Bámulatos, Magyarországon először lőttek ilyen gólt

Bámulatos, Magyarországon először lőttek ilyen gólt

Tör­té­nelmi gólt szer­zett egy hokis a ma­gyar baj­nok­ság­ban.

Tör­té­nelmi gólt szer­zett egy hokis a ma­gyar baj­nok­ság­ban. Ko­ráb­ban senki sem lőtt még ehhez ha­son­lót.

Felemelő videó: újra lábra állt a horrorbaleset túlélője

Felemelő videó: újra lábra állt a horrorbaleset túlélője

Ro­bert Wic­kenst fél éve bor­zal­mas sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba, na­po­kig lé­le­gez­te­tő­gé­pen volt.

Ro­bert Wic­kenst fél éve bor­zal­mas sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba, na­po­kig lé­le­gez­te­tő­gé­pen volt.

Túl perverz öröm, megszólalt az érintett

Túl perverz öröm, megszólalt az érintett

Diego Si­me­one be­bi­zo­nyí­totta, igenis tökös csa­pata van.

Diego Si­me­one be­bi­zo­nyí­totta, igenis tökös csa­pata van. Igaz, a stí­lu­sán van még mit ja­ví­tani.

Füves cigibe szívott bele az amerikai celeb

Ezt látni kell: gigaméretű füves cigibe szívott bele az amerikai celeb

Mike Tyson be­le­ve­tette magát a dol­gok kö­ze­pébe.

Mike Tyson be­le­ve­tette magát a dol­gok kö­ze­pébe egy ma­ri­hu­á­na­fesz­ti­vá­lon. Saját maga is ter­meszt kan­na­biszt.

Magyar fiúnak jár a Puskás-díj, megérdemelnénk végre

Magyar fiúnak jár a Puskás-díj, megérdemelnénk végre

Ha Zsóri Dá­niel eu­ró­pai top­baj­nok­ság­ban szerzi a Fradi ellen ol­ló­zott gól­ját, akkor most az egész világ őt cso­dálja.

Balhés sztár jött az NB I-be, magyarul üzent a korábbi Bundesliga-ász

Balhés sztár jött az NB I-be, magyarul üzent a korábbi Bundesliga-ász

Dár­dai baja is meg­gyűlt már a Hert­há­nál a most Kis­pestre iga­zolt Ben-Hat­i­rá­val. Nem csak a pá­lyán ér­de­mes fi­gyelni rá.

Történelmi videó, így énekelt tízezer magyar Szlovákiában

Történelmi videó, így énekelt tízezer magyar Szlovákiában

Még a ma­gyar him­nusz is szólt a szlo­vák fo­ci­rang­adó előtt a Fel­vi­dé­ken.

Még a ma­gyar him­nusz is szólt a szlo­vák fo­ci­rang­adó előtt a Fel­vi­dé­ken.

Videó: Lángolva futott be a Fradi-vonat Debrecenbe

Videó: Lángolva futott be a Fradi-vonat Debrecenbe

Deb­re­cen­ben lép fel a Fradi.

A baj­noki lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros szom­ba­ton Deb­re­cen­ben lép pá­lyára a lab­da­rúgó NB I-ben.

Ez kínos, videóban alázzák a szlovákok magyar focistáját

Ez kínos, videóban alázzák a szlovákok magyar focistáját

Guz­mics Ri­chár­dot régi ba­ki­jára em­lé­kez­te­tik Du­na­szer­da­he­lyen.

Fájdalmas képsorok, Ronaldo nem kímélte a csapattársát

Fájdalmas képsorok, Ronaldo nem kímélte a csapattársát

A Ju­ven­tus a por­tu­gál klasszis gól­já­nak is kö­szön­he­tően 3-0-ra győ­zött a Sas­su­olo ellen az olasz baj­nok­ság­ban.

A Ju­ven­tus a por­tu­gál klasszis gól­já­nak is kö­szön­he­tően 3-0-ra győ­zött a Sas­su­olo ellen.

Ezt látni kell, elképesztően nagy gól született az NB I-ben - videó

Ezt látni kell, elképesztően nagy gól született az NB I-ben - videó

Az ukrán Pavlo Luk­jan­csuk em­lé­ke­ze­tes ta­lá­la­tot szer­zett.

Az ukrán Pavlo Luk­jan­csuk em­lé­ke­ze­tes ta­lá­la­tot szer­zett a Deb­re­cen ellen a lab­da­rúgó NB I-ben.

Zavarba ejtő videó: a péniszével lőtt gólt a csatár

Zavarba ejtő videó: a péniszével lőtt gólt a csatár

Hab a tor­tán, hogy a csa­pata is nyert.

Tény­leg így tör­tént, a 35 éves Glenn Mur­ray a szer­szá­má­val so­dorta be a lab­dát az el­len­fél ka­pu­jába. Hab a tor­tán, hogy a csa­pata is nyert.

Vidámparkban buliztak a részeg sztárfocisták

Vidámparkban, a gyerekek között buliztak a részeg sztárfocisták

Bradyék ki­él­vez­ték a si­kert.

Tom Brady és Ju­lian Ed­el­man szem­mel lát­ha­tóan szét volt esve Dis­ney World­ben. De őket ez sem ér­de­kelte.

Megható videó, így emlékeznek a magyar csapat sztárjára

Megható videó, így emlékeznek a magyar csapat sztárjára

Tíz évvel a tra­gé­dia után, Ma­rian Cozma miatt újra fe­ke­tébe öl­töz­nek a druk­ke­rek.

Tíz évvel a tra­gé­dia után, Ma­rian Cozma miatt újra fe­ke­tébe öl­töz­nek a druk­ke­rek.

Megbabonáz a legszexisebb magyar focistafeleség hintázó popsija

Megbabonáz a legszexisebb magyar focistafeleség hintázó popsija

A tö­ké­le­tes ido­mok­kal meg­ál­dott Varga Viki Thai­föl­dön va­ká­ci­ó­zik.

A tö­ké­le­tes ido­mok­kal meg­ál­dott Varga Viki Thai­föl­dön va­ká­ci­ó­zik.

Ezt látni kell, ollózós bombagóllal indult az NB I

Ezt látni kell, ollózós bombagóllal indult az NB I

Re­mili lát­vá­nyos gólt szer­zett.

Re­mili Mo­ha­med lát­vá­nyos moz­du­lat­tal, ol­lózva ta­lált az MTK ka­pu­jába a lab­da­rúgó NB I idei első meccsén.

Rémület a teniszpályán, kegyetlen lépést tett a labdaszedő

Rémület a teniszpályán, kegyetlen lépést tett a labdaszedő

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek! Na­gyon meg­ijedt a tör­tén­tek­től Sa­bine Li­sicki a thai­földi női tor­nán.

Történelmi napra ébredtünk, megvan a világ legjobbja

Történelmi napra ébredtünk, megvan a világ legjobbja

Tom Brady és a New Eng­land Pat­ri­ots ha­tod­szor nyerte meg a Super Bowlt.

Tom Brady és a New Eng­land Pat­ri­ots ha­tod­szor nyerte meg a Super Bowlt.