SPORT

A NAP VIDEÓJA

Elszabadult a pokol az öltözőben, ezt nehéz lesz elfelejteni

Elszabadult a pokol az öltözőben, ezt nehéz lesz elfelejteni

Volt mit ün­ne­pel­nie a já­té­ko­sok­nak. A Phi­la­del­phia 104-91-re győzte le a Mi­a­mit.

Volt mit ün­ne­pel­nie a já­té­ko­sok­nak. A Phi­la­del­phia 104-91-re győzte le a Mi­a­mit.

FRISS HÍREK

Dráma a focimeccsen, hordágyon vitték el az edzőt

Dráma a focimeccsen, hordágyon vitték el az edzőt

A török szak­em­bert a szur­ko­lók dob­ták fejbe, a mér­kő­zést nem ját­szot­ták végig.

Nagy balhé, a pályán estek egymásnak a sztársportolók

Nagy balhé, a pályán estek egymásnak a sztársportolók

Nem bír­ták ide­gek­kel a ko­sa­ra­sok. A Washing­ton 2-1-re szé­pí­tett a To­ronto el­leni pár­harc­ban.

Nem bír­ták ide­gek­kel a ko­sa­ra­sok. A Washing­ton 2-1-re szé­pí­tett a To­ronto el­leni pár­harc­ban.

Itt a videó, ezért beszél most mindenki Magyarországról

Itt a videó, ezért beszél most mindenki Magyarországról

Va­sár­nap 20 órá­tól az orosz Je­ka­tye­rin­burg lesz a Sop­ron el­len­fele a dön­tő­ben.

Va­sár­nap 20 órá­tól az orosz Je­ka­tye­rin­burg lesz a Sop­ron el­len­fele a dön­tő­ben.

Leesik az állad, férfit csókolt Cristiano Ronaldo

Leesik az állad, férfit csókolt Cristiano Ronaldo

Az elő­dön­tőbe a Real Mad­rid, a Bayern Mün­chen, a Roma és a Li­ver­pool ju­tott be.

A por­tu­gál az utolsó perc­ben dön­tött a to­vább­ju­tás­ról. Az elő­dön­tőbe a Real Mad­rid, a Bayern Mün­chen, a Roma és a Li­ver­pool ju­tott be.

Ez normális? Nála hülyébb sztársportolót nem látsz a héten

Ez normális? Nála hülyébb sztársportolót nem látsz a héten

Nem min­den­napi je­le­net volt. A mér­kő­zés végén nem le­he­tett bol­dog az In­diana Pa­cers sztárja.

Szexi tornászlány hívta ki Cristiano Ronaldót: melyiküké a szebb?

Szexi tornászlány hívta ki Cristiano Ronaldót: melyiküké a szebb?

Ezt még a cso­da­gólt ol­lózó Real-sztár sem tudja utána csi­nálni. Vi­deón az el­ké­pesztő moz­du­lat.

Rémisztő baleset, kórházba rohantak az ismert újságíróval

Rémisztő baleset, kórházba rohantak az ismert újságíróval

Ma­nuel Sánc­hez meg­pró­bálta le­má­solni Cris­ti­ano Ro­naldo moz­du­la­tát. Csú­nya pe­re­ce­lés lett be­lőle.

Ma­nuel Sánc­hez meg­pró­bálta le­má­solni Cris­ti­ano Ro­naldo moz­du­la­tát. Csú­nya pe­re­ce­lés lett be­lőle.

Brutális kivégzés: ájultra verte ellenfelét a magyar sztár

Brutális kivégzés: ájultra verte ellenfelét a magyar sztár

Bo­rics Ádám nem ke­gyel­me­zett, el­ké­pesztő térd­rú­gása után ri­vá­li­sát hord­ágyon vit­ték ki a ket­rec­ből.

Bo­rics Ádám nem ke­gyel­me­zett, el­ké­pesztő térd­rú­gása után ri­vá­li­sát hord­ágyon vit­ték ki a ket­rec­ből.

Kásás Tamás fontos bejelentést tett, aztán...

Kásás Tamás fontos bejelentést tett, aztán...

Meg­tré­fál­ták az UVSE ra­jon­góit.

Meg­tré­fál­ták az UVSE ra­jon­góit, utána per­sze min­dent tisz­táz­tak. Kásás mel­lett Be­ne­dek Tibor is benne volt a po­én­ko­dás­ban.

Szívszorító, Pintér Attila élő adásban beszélt focistája gyászáról

Szívszorító, Pintér Attila élő adásban beszélt focistája gyászáról

El­csukló han­gon szólt az edző. Tőle tudta meg vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gónk az édes­apja ha­lál­hí­rét.

Lecsukták a begőzölt McGregort, kerítéssel támadt a buszra

Lecsukták a begőzölt McGregort, kerítéssel támadt a buszra

Tel­je­sen meg­őrült Conor McG­re­gor. A ket­rec­har­cos be­törte egy busz szél­vé­dő­jét.

Tel­je­sen meg­őrült Conor McG­re­gor. A ket­rec­har­cos be­törte egy busz szél­vé­dő­jét.

Ibrahimovic szenzációs bemutatkozására nincsenek szavak

Ibrahimovic szenzációs bemutatkozására nincsenek szavak

Ilyet csak Zla­tan tud! Stí­lu­so­san kez­dett az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Ilyet csak Zla­tan tud! Stí­lu­so­san kez­dett az Egye­sült Ál­la­mok­ban a svéd fo­ci­zseni.

Megható pillanatok, így köszönt el az úszástól Gyurta Dániel

Megható pillanatok, így köszönt el az úszástól Gyurta Dániel

Az olim­piai baj­nok ma­gyar úszó pá­lya­fu­tása utolsó 50 mé­te­rét hét gye­rek mel­lett úszta le.

Az olim­piai baj­nok ma­gyar úszó pá­lya­fu­tása utolsó 50 mé­te­rét hét gye­rek mel­lett úszta le.

Nehezen, de döntött Dárdai fia Magyarország és Németország között

Nehezen, de döntött Dárdai fia Magyarország és Németország között

Pal­kó­nak vá­lasz­ta­nia kel­lett. Volt olyan kér­dés, ami elől ki­tért, de erre őszin­tén vá­la­szolt.

Megható pillanat, elsírta magát védése után a fiatal kapus - videó

Megható pillanat, elsírta magát védése után a fiatal kapus - videó

Rit­kán látni ilyet a Baj­no­kok Li­gá­já­ban. Az 54. perc­ben állt be a 16 éves há­lóőr.

Meztelenül, lobogó szerszámmal cirkuszolt a sztár

Meztelenül, lobogó szerszámmal cirkuszolt a sztár

Kór­ház­ban vég­ző­dött a véres balhé.

Kór­ház­ban vég­ző­dött a véres balhé. A nagy jövő előtt álló spor­toló drá­gán meg­fi­ze­tett a lát­vá­nyos cse­te­pa­téért.

Lebuktató videó, így lépett le a spanyol sztárfocista

Lebuktató videó, így lépett le a spanyol sztárfocista

Nem min­den­napi okból tá­vo­zott.

Ser­gio Ramos nem min­den­napi okból tá­vo­zott si­etve a pá­lyá­ról. A Real Mad­rid lab­da­rú­gója mind­eh­hez ter­mé­sze­te­sen en­ge­délyt kért.

Micsoda sebesség, ilyen gyors focistát még biztosan nem láttál

Micsoda sebesség, ilyen gyors focistát még biztosan nem láttál

Erre még Usain Bolt is el­is­me­rően cset­tin­tene.

Erre még Usain Bolt is el­is­me­rően cset­tin­tene. Az ed­digi re­kor­dot a Real Mad­rid walesi sztárja, Ga­reth Bale tar­totta.

Durva, a korlátnak csapódott a Forma-1 sztárja az időmérőn

Durva, a korlátnak csapódott a Forma-1 sztárja az időmérőn - videó

A pi­lóta meg­úszta a bal­ese­tet. Az idő­mé­rőt Lewis Ha­mil­ton nyerte Kimi Räik­kö­nen és Se­bas­tian Vet­tel előtt.

Az egész világ a sztárfocistán röhög, mire gondolhatott? - videó

Az egész világ a sztárfocistán röhög, mire gondolhatott? - videó

A Va­len­cia 2-0-ra nyert Se­vil­lá­ban. Egyre kö­ze­lebb a BL-hely.

A Va­len­cia 2-0-ra nyert Se­vil­lá­ban. Egyre kö­ze­lebb a BL-hely. Zaza ha­tal­mas ala­kí­tá­sát nem vette be e bíró.

Hatalmas balhé, saját játékosaikra támadtak a pályára rohanó szurkolók

Hatalmas balhé, saját játékosaikra támadtak a pályára rohanó szurkolók

Ne­he­zen emész­tik meg a csa­pat szen­ve­dé­sét.

A Lille 29 for­duló alatt mind­össze 28 pon­tot szer­zett, és a 19. he­lyen áll a fran­cia él­vo­nal­ban.

Hihetetlen dolgot csinált a magyar kapus: Itt a videó!

Hihetetlen dolgot csinált a magyar kapus: Itt a videó!

Ezt nem sokan tud­nák utána csi­nálni.

Ezt bi­zony nem sokan tud­nák utána csi­nálni. A le­gen­dás ko­lum­biai kapus, René Hi­gu­ita meg­moz­du­lá­sát utá­nozta a 28 éves há­lóőr.

Titkok a szobából, így még nem láttuk Ronaldót

Titkok a szobából, így még nem láttuk Ronaldót

Be­pil­lan­tást en­ge­dett a nap­pa­li­jába.

A Real Mad­rid vi­lág­klasszis lab­da­rú­gója be­pil­lan­tást en­ge­dett a nap­pa­li­jába. Rit­kán lát­hat­juk ilyen hely­zet­ben.

Hihetetlen pillanat a focipályán, ilyen gólt még biztosan nem láttál

Hihetetlen pillanat a focipályán, ilyen gólt még biztosan nem láttál

Sze­ren­cséje volt, hogy végül nem bu­kott pon­to­kat a csa­pata.

Sze­ren­cséje volt, hogy végül nem bu­kott pon­to­kat a csa­pata. Ezt csú­nyán el­nézte a Du­is­burg há­lóőre.

Durcás kisfiúként hisztizett Noszály Sándor, ezt látni kell

Durcás kisfiúként hisztizett Noszály Sándor, ezt látni kell

A ko­rábbi ma­gyar te­nisz­csil­lag nem pa­lás­tolta elé­ge­det­len­sé­gét. Nem volt elé­ge­dett a bí­ró­val.

A ko­rábbi ma­gyar te­nisz­csil­lag nem pa­lás­tolta elé­ge­det­len­sé­gét. Nem volt elé­ge­dett a bí­ró­val. El­vesz­tette a mér­kő­zést.

Horrorfilmben bukkantak föl a magyar olimpikonok

Horrorfilmben bukkantak föl a magyar olimpikonok

Va­ló­ban ré­misz­tőek a fel­vé­te­lek.

Va­ló­ban ré­misz­tőek a fel­vé­te­lek. Vajon hogy re­a­gál a két fő­sze­replő, Liu Sha­o­lin Sán­dor és Liu Sha­o­ang?

Bunyóba keveredett a magyar válogatott kapus - videó

Bunyóba keveredett a magyar válogatott kapus - videó

Vay Ádám nem kí­mélte el­len­fe­lét.

Vay Ádám egyet­len ütés­sel el­in­tézte el­len­fe­lét, akit ápolni is kel­lett. Nem elő­ször bi­zo­nyí­totta, hogy ve­re­ke­dés­ben sem utolsó.

Békülnek? Közös reklámban tűnt fel Hosszú Katinka és Shane Tusup

Békülnek? Közös reklámban tűnt fel Hosszú Katinka és Shane Tusup

Fur­csa videó je­lent meg az in­ter­ne­ten, lehet, hogy ez már a bé­kü­lés jele?

Fur­csa videó je­lent meg az in­ter­ne­ten, lehet, hogy ez már a bé­kü­lés jele?

Pucérra vetkőzött a formás mellű műsorvezetőnő, vette a kamera

Pucérra vetkőzött a formás mellű műsorvezetőnő, vette a kamera

Kate nem elő­ször mu­tatja meg ki­vé­te­les bá­jait, re­mél­jük, nem is utol­jára!

Videó ké­szült a sztrip­tíz­ről. Kate nem elő­ször mu­tatja meg ki­vé­te­les bá­jait, de re­mél­jük, nem is utol­jára!

Meglepő videó, erre készült David Beckham

Meglepő videó, erre készült David Beckham

Az egy­kori lab­da­rúgó, David Beck­ham el­árulta, min dol­go­zott az utóbbi évek­ben.

Az egy­kori lab­da­rúgó, David Beck­ham el­árulta, min dol­go­zott az utóbbi évek­ben.

Dárdai humoránál volt, mindenkit meglepett

Dárdai humoránál volt, mindenkit meglepett

A ma­gyar tré­ner meg­le­pe­tést oko­zott.

A ma­gyar tré­ner meg­le­pe­tést oko­zott a Her­tha-Dort­mund meccset kö­vető saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón.

Durva, dühében elégette a sztárfocista mezét a szurkoló

Durva, dühében elégette a sztárfocista mezét a szurkoló

Rosszul vi­selte ked­vence át­iga­zo­lá­sát.

Rosszul vi­selte ked­vence át­iga­zo­lá­sát a ra­jongó. Co­u­tinho 120 mil­lió eu­ró­ért iga­zolt a Bar­ce­lo­ná­hoz a Li­ver­pool­tól.

Sokkoló felvétel, nézők zuhantak a focisták közé

Sokkoló felvétel, nézők zuhantak a focisták közé

Leg­alább 30 ember meg­sé­rült.

Az ománi szur­ko­lók a vá­lo­ga­tott já­té­ko­sait akar­ták ün­ne­pelni, ami­kor az üveg­kor­lát össze­tört. Leg­alább 30 ember meg­sé­rült.

Itt az első videó, így érkezett meg Tusup az uszodába

Itt az első videó, így érkezett meg Tusup az uszodába

Egye­dül ér­ke­zett a Duna Aré­ná­hoz.

Egye­dül ér­ke­zett a Duna Aré­ná­hoz az ame­ri­kai edző. Az Iron Lady fel­iratú autó he­lyett bé­relt ko­csi­val ér­ke­zett meg az uszo­dá­hoz.

Tusup nem adja fel, hordja még a jegygyűrűt - kép

Tusup nem adja fel, hordja még a jegygyűrűt - kép

Az Iron Aqua­tics leg­újabb vi­de­ó­já­ban Ka­tinka férje is fel­tű­nik. A gyű­rűs­uj­já­ról egy­előre nem tűnt el az ék­szer.

Az Iron Aqua­tics leg­újabb vi­de­ó­já­ban Ka­tinka férje is fel­tű­nik. A gyű­rűs­uj­já­ról egy­előre nem tűnt el az ér­té­kes ék­szer.

Ezt látni kell: megőrültek a rajongók a magyar sportolóért

Ezt látni kell: megőrültek a rajongók a magyar sportolóért

Nem min­den­napi be­fe­je­zést vá­lasz­tott Hanga. A Bar­ce­lona egy­más után két moszk­vai csa­pa­tot gyűrt le az Eu­ro­li­gá­ban.

Különleges kisfilmmel búcsúztatta az óévet Király Gábor

Különleges kisfilmmel búcsúztatta az óévet Király Gábor

Fon­tos sze­rep ju­tott a fe­le­sé­gé­nek.

Új sze­re­pek­ben pró­bálta ki magát a Ha­la­dás ikonja. Fon­tos fel­adat ju­tott a ka­pus­le­genda fe­le­sé­gé­nek és saját kis bi­ro­dal­má­nak is.

Homofób, gyerekalázós videóval zárta a karácsonyt Lewis Hamilton

Homofób, gyerekalázós videóval zárta a karácsonyt Lewis Hamilton

Óri­ási bot­rányt ka­vart a négy­sze­res For­ma1 vi­lág­baj­nok a vi­de­ó­já­val.

Óri­ási bot­rányt ka­vart a négy­sze­res For­ma1 vi­lág­baj­nok a vi­de­ó­já­val.

Erre ki számított? Leekens üzent a magyar szurkolóknak

Erre ki számított? Leekens üzent a magyar szurkolóknak

A ka­pi­tány vi­deón kí­vánt kel­le­mes ün­ne­pe­ket. A ka­pi­tány üze­ne­tét a Ma­gyar Lab­da­rúgó Szö­vet­ség osz­totta meg Fa­ce­book-ol­da­lán.

A ka­pi­tány vi­deón kí­vánt kel­le­mes ün­ne­pe­ket. A ka­pi­tány üze­ne­tét az MLSZ osz­totta meg Fa­ce­book-ol­da­lán.

Rég nem látott felvétel került elő Hosszú Katinkáról

Rég nem látott felvétel került elő Hosszú Katinkáról

Rövid haj­jal sze­rezte első érmét.

Az Iron Lady még rövid haj­jal sze­rezte meg első érmét a fel­nőt­tek kö­zött, ti­zen­há­rom évvel ez­előtt. Kop­pen­há­gá­ban nyolc szám­ban áll rajt­hoz.

Áll a bál, megütötték a magyar válogatott focistát

Áll a bál, megütötték a magyar válogatott focistát

Sors­döntő íté­let a szü­net­ben, sze­rin­ted jogos volt a piros lap? Nézd meg a vi­deót, s döntsd el!

Fejlövés és gól: Messi fájdalmas bosszút állt C. Ronaldón

Fejlövés és gól: Messi fájdalmas bosszút állt C. Ronaldón

Nem csak a ve­re­ség fáj­hat a Real Mad­rid vi­lág­sztár­já­nak. Egy pil­la­na­tig azt sem tudta, hol van.

Nem csak a ve­re­ség fáj­hat a Real Mad­rid vi­lág­sztár­já­nak. A kö­zeli fel­vé­tel­ről jól lát­szik: egy pil­la­na­tig azt sem tudta, hol van.

Ezt látni kell: mindenki a szülinapos Szalait ünnepelte

Ezt látni kell: mindenki a szülinapos Szalait ünnepelte

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár ma lett 30 éves, a csa­pat­tár­sak véget nem érő taps­vi­har­ral kö­szön­töt­ték fel.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár ma lett 30 éves, a csa­pat­tár­sak véget nem érő taps­vi­har­ral kö­szön­töt­ték fel.

Műpénisszel támadtak a világbajnok focistára

Műpénisszel támadtak a világbajnok focistára

Kel­le­met­len pil­la­na­to­kat élt át az egy­kori ki­váló hát­véd.

Kel­le­met­len pil­la­na­to­kat élt át a spa­nyol lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tot­tal vi­lág­baj­noki címet szer­zett hát­véd.

Botrányos sztriptíz a színpadon, teljesen levetkőzött a focista

Botrányos sztriptíz a színpadon, teljesen levetkőzött a focista

Csak a zok­nit hagyta magán.

Min­denki meg­cso­dál­hatta a ku­pa­győz­tes lab­da­rúgó leg­na­gyobb büsz­ke­sé­gét. Csak a zok­nit hagyta magán. Fotó és videó a cikk­ben.

Ilyen is régen volt, győztes magyar gól Európában

Ilyen is régen volt, győztes magyar gól Európában

A kö­zép­pá­lyás ta­lá­lata csak a győ­ze­lem­hez volt elég, a to­vább­ju­tás­hoz saj­nos nem.

A kö­zép­pá­lyás ta­lá­lata csak a győ­ze­lem­hez volt elég, a to­vább­ju­tás­hoz saj­nos nem.

Gusztustalan öröm, megsértették a magyarokat - videóval

Gusztustalan öröm, vérig sértették a magyarokat - videóval

Az er­dé­lyi ma­gya­ro­kat alázta a Di­namo román fo­cis­tája. Erre semmi szük­ség nem volt.

Az er­dé­lyi ma­gya­ro­kat alázta a Di­namo román fo­cis­tája. Erre semmi szük­ség nem volt, mivel a meccset amúgy fö­lé­nye­sen nyerte a román lab­da­rúgó csa­pat. Vajon mi­lyen kö­vet­kez­mé­nye lesz a pro­vo­ka­tív meg­oz­du­lás­nak?

Bámulatos videó az új magyar stadionból

Bámulatos videó az új magyar stadionból

Nem csak a Fradi-ve­rés­nek örül­het­tek a szom­bat­he­lyi druk­ke­rek. Most aztán cso­rog­hat a nyála a többi csa­pat szur­ko­ló­i­nak.

Nem csak a Fradi-ve­rés­nek örül­het­tek a druk­ke­rek. Most aztán cso­rog­hat a nyála a többi csa­pat szur­ko­ló­i­nak.

Elképesztő baki, magyar focistán röhög az egész világ

Elképesztő baki, magyar focistán röhög az egész világ

Ilyet rit­kán látni a pá­lyá­kon.

Ilyet rit­kán látni a pá­lyá­kon. A kapus nem szá­mí­tott az eme­lésre. Fa­ce­boo­kon kért el­né­zést min­den­ki­től a mér­kő­zést kö­ve­tően.

Falnak csapta autóját a magyar sztár

Szörnyű baleset, falnak csapta autóját a magyar sztár

Mi­che­lisz Norbi ke­resztbe pör­dült a ma­kaói pá­lyán.

Mi­che­lisz Norbi ke­resztbe pör­dült a ma­kaói pá­lyán, félbe is sza­kí­tot­ták a ver­senyt. A má­so­dik futam előtt lesz idő ja­ví­tani a ko­csi­ján.

Őrjöngő csapat rohanta meg a tévéseket

Őrjöngő csapat rohanta meg a tévéseket

Dől a dísz­let, ve­szély­ben a stáb.

Dől a dísz­let, ve­szély­ben a stáb. Ami az ola­szok­nak a pokol, az a skan­di­ná­vok­nak maga a menny­or­szág.

Sírsz a nevetéstől, pornócsatornán a magyar válogatott

Sírsz a nevetéstől, pornócsatornán a magyar válogatott

Szem nem marad szá­ra­zon.

Ked­venc spa­nyol szak­ér­tőnk kí­mé­let­le­nül ki­ele­mezte a lu­xem­burgi bu­kást. Szem nem marad szá­ra­zon.

Meccs közben fakadt sírva a sztár, fura betegség kínozza

Meccs közben fakadt sírva a sztár, fura betegség kínozza

El­len­fele vi­gasz­talta a leg­rosszabb­kor lát­vá­nyo­san cső­döt mondó darts­ver­seny­zőt.

El­len­fele vi­gasz­talta a leg­rosszabb­kor lát­vá­nyo­san cső­döt mondó darts­ver­seny­zőt.

Ezt látni kell, így csinált magából hülyét a szövetségi kapitány

Ezt látni kell, így csinált magából hülyét a szövetségi kapitány

Az edző mu­tat­vá­nyán röhög az egész világ. Pedig egé­szen jól in­dult a tré­ner pro­duk­ci­ója a vb-se­lej­te­zőn, de aztán...

Dzsudzsák kiakadt, nagyon nagy a baj

Dzsudzsák kiakadt, nagyon nagy a baj

A csa­pat­ka­pi­tány a tőle meg­szo­kott őszin­te­ség­gel ér­té­kelt. A ma­gyar foci Lu­xem­burg­ban újra mély­pontra ke­rült, idén már má­sod­szor.

A csa­pat­ka­pi­tány a tőle meg­szo­kott őszin­te­ség­gel ér­té­kelt. A ma­gyar foci Lu­xem­burg­ban újra mély­pontra ke­rült, idén már má­sod­szor.

Véres lincselés, új videó a szombati Fradi-balhéról

Véres lincselés, új videó a Fradi-balhéról

Em­ber­te­len, mit mű­vel­tek a hu­li­gá­nok tu­cat­jai az ál­do­za­tuk­kal. Ki­zá­ró­lag erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Em­ber­te­len, mit mű­vel­tek a hu­li­gá­nok tu­cat­jai az ál­do­za­tuk­kal. Ki­zá­ró­lag erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Megrázó felvétel, így verték egymást a Fradi-meccsen

Megrázó felvétel, így verték egymást a Fradi-meccsen

Bal­hés volt az FTC-Deb­re­cen rang­adó.

Nem csu­pán a gö­rög­tűz és a han­gu­lat miatt marad em­lé­ke­ze­tes a szom­bati Fe­renc­vá­ros-Deb­re­cen rang­adó.

Brutális kiütés, ilyen fejrúgást még nem láttál

Brutális kiütés, ilyen fejrúgást még nem láttál

Clax­ton őrü­le­tes rú­gás­sal nyert.

Tywan Clax­ton őrü­le­tes rú­gás­sal nyerte meg a pén­teki MMA ket­rec­harc üt­kö­ze­tét.

Ezt látni kell: dühös arccal sietett a vécére a válogatott csatár

Ezt látni kell: dühös arccal sietett a vécére a válogatott csatár

Az olasz sztár min­den­kit meg­le­pett. Az öl­tö­zőbe igye­ke­zett mi­u­tán le­cse­rél­ték, ér­de­kes oka volt az ide­ges arc­ki­fe­je­zé­sé­nek.

Az olasz sztár min­den­kit meg­le­pett. Az öl­tö­zőbe igye­ke­zett mi­u­tán le­cse­rél­ték, ér­de­kes oka volt az ide­ges arc­ki­fe­je­zé­sé­nek.

Magyar bíró állította ki a világsztárt brutális rúgása után

Magyar bíró állította ki a világsztárt brutális rúgása után

Evra már a meccs előtt meg­kapta a pi­ro­sat. Olyat tett, amit ko­ráb­ban Eric Can­tona, szur­ko­lót rú­gott fejbe.

Pat­rice Evra már a meccs előtt meg­kapta a pi­ro­sat. Olyat tett, amit ko­ráb­ban Eric Can­tona, szur­ko­lót rú­gott fejbe.

Szűk lyukba szorult be a fociszurkoló

Szűk lyukba szorult be a fociszurkoló

Nem si­ke­rült át­jut­nia a sta­dion be­ton­fa­lán. Pá­nik­ro­ham tört rá.

Nem si­ke­rült át­jut­nia a le­gen­dás fut­ball­sta­dion be­ton­fa­lán. Pedig évek óta sokan hasz­nál­ják az "át­já­rót". Pá­nik­ro­ham tört rá, a ba­rá­tai men­tet­ték meg nagy üggyel-baj­jal.

Horrorfilmbe illő jelenet, durva dolgot tett a sztárjátékos

Horrorfilmbe illő jelenet, durva dolgot tett a sztárjátékos

Nem min­den­napi műsor.

Nem min­den­napi mű­sort ho­zott össze. Pár em­bert si­ke­rült meg­ijesz­te­nie az NBA-sztár­nak. Csa­pata ennek el­le­nére ki­ka­pott a Det­roit ellen.

Botrány a BL-meccsen, ujjazva borultak össze a focisták

Botrány a BL-meccsen, ujjazva borultak össze a focisták

Mit mű­velt El Sha­arawy fe­ne­ké­vel Pe­rotti?! Ilyen gól­örö­möt se lát­tunk még. Az ün­ne­pelt is meg­le­pő­dött a szo­kat­lan gra­tu­lá­ción.

Mit mű­velt El Sha­arawy fe­ne­ké­vel Pe­rotti?! Ilyen gól­örö­möt se lát­tunk még. Az ün­ne­pelt is meg­le­pő­dött a szo­kat­lan gra­tu­lá­ción.

Tíz öltéssel varrták össze a játékos péniszét

Tíz öltéssel varrták össze a játékos péniszét

Szür­re­á­lis sé­rü­lést szen­ve­dett Ma­ri­ano Bit­tolo, a spa­nyol má­sod­osz­tá­lyú Al­ba­cete já­té­kosa

Szür­re­á­lis sé­rü­lést szen­ve­dett Ma­ri­ano Bit­tolo, a spa­nyol má­sod­osz­tá­lyú Al­ba­cete já­té­kosa

Tahóság a köbön: húgydobás a stadionban

Tahóság a köbön: húgydobás a stadionban

Ez aztán a má­so­kat meg­bot­rán­koz­tató vi­sel­ke­dés! Hány mil­li­óra bün­tetne ezért itt­hon az MLSZ?

Ez aztán a má­so­kat meg­bot­rán­koz­tató vi­sel­ke­dés! Hány mil­li­óra bün­tetne ezért itt­hon az MLSZ fe­gyelmi bi­zott­sága?

Meglepően reagált a Fradi-elnök a családja fenyegetésére

Meglepően reagált a Fradi-elnök a családja fenyegetésére

Ku­ba­tov rend­ha­gyó módon vá­la­szolt.

Ku­ba­tov Gábor új­ság­írói kér­désre vá­la­szolt rend­ha­gyó módon a klub és a sta­di­onba vissza­térő tábor közös saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

Tudsz szájról olvasni? Itt a hétvége káromkodása

Tudsz szájról olvasni? Itt a hétvége káromkodása

Ju­hász Ro­land talán Pin­tér At­tila felé üzent gól­örö­mé­ben. A sza­lon­ké­pes meg­fej­té­se­ket hoz­zá­szó­lás­ban vár­juk.

Megható videó került ki a Barcelona sztárjáról

Megható videó került ki a Barcelona sztárjáról

Hét­főn volt 13 éve, hogy Li­onel Messi be­mu­tat­ko­zott a Bar­ce­lo­ná­ban.

Focipályán csapott le a bunkó apuka

Focipályán csapott le a bunkó apuka

Ez volt a fo­ci­hét leg­na­gyobb bot­rá­nya. A li­ver­pooli fo­ci­druk­kert csep­pet sem za­varta, hogy gye­reke vé­gig­nézte aljas tet­tét.

Ez volt a fo­ci­hét leg­na­gyobb bot­rá­nya. A li­ver­pooli fo­ci­druk­kert csep­pet sem za­varta, hogy gye­reke vé­gig­nézte aljas tet­tét.

Shakira idegbeteggé tette Piquét, íme a bizonyíték

Shakira idegbeteggé tette Piquét, íme a bizonyíték

Agyára ment a ma­gán­életi vál­ság?

Agyára ment a ma­gán­életi vál­ság? Ek­kora hü­lye­sé­get rit­kán tesz a fo­ci­pá­lyán egy világ- és Eu­rópa-baj­nok.

Szakmát váltott Lékai Máté

Szakmát váltott Lékai Máté

A Ki­elce ott­ho­ná­ból ha­za­felé tartó re­pü­lőúton sem unat­ko­zott a Veszp­rém kulcs­já­té­kosa.

A Ki­elce ott­ho­ná­ból ha­za­felé tartó re­pü­lőúton sem unat­ko­zott a Veszp­rém kulcs­já­té­kosa.

Elmenekült a bíró a pályáról, egy családi házig futott

Elmenekült a bíró a pályáról, egy családi házig futott

Me­gyei har­mad­osz­tá­lyú baj­noki lab­da­rúgó-mér­kő­zést ren­dez­tek Kun­ba­ján. A já­ték­ve­zető idő előtt le­lé­pett.

Me­gyei har­mad­osz­tá­lyú baj­noki lab­da­rúgó-mér­kő­zést ren­dez­tek Kun­ba­ján. A já­ték­ve­zető idő előtt le­lé­pett.

Magyar segítséggel lesz még pengébb Neymar

Magyar segítséggel lesz még pengébb Neymar

Ro­nal­dinho után őt is rabul ej­tette.

Ro­nal­dinho után a világ leg­drá­gább fo­cis­tá­ját is rabul ej­tette a ma­gyar ta­lál­mány. Ebben sem ügyet­len, de van még mit ta­nul­nia...

Ezt látni kell, hihetetlen öngól született a válogatott meccsen

Ezt látni kell, hihetetlen öngól született a válogatott meccsen

Észak-Ír­or­szág vé­delme ezt ala­po­san össze­hozta. Ennek el­le­nére ott lesz­nek a vébé-pót­se­lej­te­ző­jén.

Nőt csókolt a szexi focistafeleség

Nőt csókolt a szexi focistafeleség

Élő adás­ban csó­kolt Totti fe­le­sége, de ez­út­tal nem a klasszis lab­da­rú­gót.

Élő adás­ban csó­kolt Totti fe­le­sége, de ez­út­tal nem a klasszis lab­da­rú­gót.

Ezt látni kell, ez az ország mesébe illő módon jutott ki a vébére

Ezt látni kell, ez az ország mesébe illő módon jutott ki a vébére

Az utolsó perc­ben sze­rez­ték meg a vébét érő ta­lá­la­tot.

Az utolsó perc­ben sze­rez­ték meg a vébét érő ta­lá­la­tot. A leg­utóbbi vébén a ne­gye­dön­tőig ju­tot­tak.

Botrányba fulladt az edzés, elzavarták a világbajnokot

Botrányba fulladt az edzés, elzavarták a világbajnokot

Nem bo­csát­ják meg neki a tet­tét.

Nem bo­csát­ják meg neki a tet­tét. Addig fú­jol­ták, do­bál­ták, szi­dal­maz­ták Pi­quét, míg az egész spa­nyol vá­lo­ga­tott öl­tö­zőbe nem vo­nult.

Alig semmiben videózta magát a nagy mellű modell

Alig semmiben videózta magát a nagy mellű modell

Mel­isia sze­mé­lyes üze­ne­tet kül­dött.

Mel­isia Ar­tista sze­mé­lyes üze­ne­tet kül­dött a River Plate lab­da­rú­gó­i­nak.

Ezt látni kell, csupasz fenekével tippel a popsimodell

Ezt látni kell, csupasz fenekével tippel a popsimodell

Suzy Cor­tez lenne a jövő évi lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság új tipp­mes­tere. Lá­tunk benne fan­tá­ziát.

Suzy Cor­tez lenne a jövő évi lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság új tipp­mes­tere. Lá­tunk benne fan­tá­ziát.