SPORT

A NAP VIDEÓJA

Kitörölhetitek! Botrányos video, Ronaldo csúnyán beszólt a társainak

Kitörölhetitek! Botrányos video, Ronaldo csúnyán beszólt a társainak

Nem csi­tul­nak a ke­dé­lyek a Ju­ven­tus Baj­no­kok Li­gája-ki­esése óta.

Nem csi­tul­nak a ke­dé­lyek a Ju­ven­tus Baj­no­kok Li­gája-ki­esése óta.

FRISS HÍREK

Magyar világsikerért lelkesedik Maradona

Magyar világsikerért lelkesedik Diego Maradona

Ro­nal­dinho után az ar­gen­tin fo­ci­le­gen­dát is meg­hó­dí­totta a teq­ball.

Ro­nal­dinho után az ar­gen­tin fo­ci­le­gen­dát is meg­hó­dí­totta a teq­ball. Fotó és videó az is­teni Di­e­gó­tól.

Intim videó: hitvesi ágyából üzent az amerikai sztár

Intim videó: hitvesi ágyából üzent az amerikai sztár

A Se­attle Se­a­hawks irá­nyí­tója lett az NFL leg­job­ban fi­ze­tett já­té­kosa. Nem csoda, hogy bol­dog­ság­ban úszva je­lent­ke­zett be a Twit­te­ren.

A Se­attle Se­a­hawks irá­nyí­tója lett az NFL leg­job­ban fi­ze­tett já­té­kosa. Nem csoda, hogy bol­dog­ság­ban úszva je­lent­ke­zett be a Twit­te­ren.

Bepipult a sztárcsatár, ököllel ütötte az ellenfél játékosát

Bepipult a sztárcsatár, ököllel ütötte az ellenfél játékosát

Lát­vá­nyos ve­re­ke­désre ke­rült sor az észak-ame­ri­kai profi ho­ki­liga rá­ját­szá­sá­ban.

Lát­vá­nyos ve­re­ke­désre ke­rült sor az észak-ame­ri­kai profi ho­ki­liga rá­ját­szá­sá­ban.

Leleplező videó, Räikkönen megint felöntött a garatra?

Leleplező videó, Räikkönen megint felöntött a garatra?

A fel­vé­te­lek arról árul­kod­nak, hogy a Jég­em­ber el­en­gedte magát a Kínai Nagy­díj után.

Nagyon boldog estéje volt Hosszú Katinkának, ez az oka

Nagyon boldog estéje volt Hosszú Katinkának, ez az oka

Szom­ba­ton két ara­nyat nyert a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő Stock­holm­ban.

Ezt látni kell, különös dologra vállalkozott a magyar szépség

Különös dologra vállalkozott a magyar szépség

Szak­máry Gréta el­sza­valta az egyik ked­venc ver­sét. A ma­gyar röpis kis­gye­rek kora óta sze­reti a szép­iro­dal­mat.

Szak­máry Gréta el­sza­valta az egyik ked­venc ver­sét. A ma­gyar röpis kis­gye­rek kora óta sze­reti a szép­iro­dal­mat.

Könnyek között búcsúzott el mindenki kedvenc sportolója

Könnyek között búcsúzott el mindenki kedvenc sportolója

Utolsó hazai mér­kő­zé­sét ját­szotta.

Dirk No­witzki 21 év után utolsó hazai mér­kő­zé­sét ját­szotta Dal­las­ban, az észak-ame­ri­kai profi ko­sár­labda-baj­nok­ság­ban (NBA).

Magyar focistáról beszélnek Amerikában, ilyen még nem történt idén

Magyar focistáról beszélnek Amerikában, ilyen még nem történt idén

Ni­ko­lics Ne­manja együt­tese, a Chi­cago Fire 2-2-es dön­tet­lent ját­szott a Tor­on­tó­val az ame­ri­kai profi lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Így köszönt el Hemingway, Orbán Viktor szerepéről is szólt

Így köszönt el Hemingway, Orbán Viktor szerepéről is szólt

Mint egy Oscar-díjas kö­szö­nő­be­széd. Meg­ható bú­csút vett az üz­let­em­ber.

Mint egy Oscar-díjas kö­szö­nő­be­széd. Meg­ható bú­csút vett az üz­let­em­ber, mi­u­tán el­adta a kis­pesti klu­bot.

Nem hiszed el, mit művelt a szobában Ronaldo kisfia

Nem hiszed el, mit művelt a szobában Ronaldo kisfia

Nm lehet elég korán el­kez­deni a lab­da­rú­gást. Az apuka ennél büsz­kébb már nem is le­hetne.

Ahogy mon­dani szo­kás, nem lehet elég korán el­kez­deni a lab­da­rú­gást. Az apuka ennél büsz­kébb már nem is le­hetne.

Sokkoló videó, gyilkos hiba végzett a Fradival

Sokkoló videó, gyilkos hiba végzett a Fradival

A zöld-fe­hé­rek­nek semmi sem jön össze a Vidi ellen.

Hiába ve­ze­tik a baj­nok­sá­got a zöld-fe­hé­rek, a Vidi ellen egész egy­sze­rűen semmi nem jön össze nekik.

Ilyen tündérinek még nem láttad Cristiano Ronaldót

Ilyen tündérinek még nem láttad Cristiano Ronaldót

Sze­relme buk­tatta le a vi­lág­sztárt.

Így bo­hóc­ko­dik a kis­lá­nyá­val a lab­da­rú­gás Su­per­manje. Sze­relme buk­tatta le a vi­lág­sztárt az Ins­tag­ra­mon.

Döbbenet, mit művelt Shane Tusup Budapesten meztelen felsőtesttel

Döbbenet,
mit művelt Shane Tusup Budapesten meztelen felsőtesttel

Több szem­ta­núja is volt a je­le­net­nek, alig hit­tek a sze­mük­nek az em­be­rek.

Több szem­ta­núja is volt a je­le­net­nek, alig hit­tek a sze­mük­nek az em­be­rek. Hosszú Ka­tinka volt férje rá­adá­sul part­nert is ta­lált ma­gá­nak a kü­lö­nös mó­ká­hoz!

Kocsmai bunyó, a válogatott kapus osztotta a pofonokat

Kocsmai bunyó, a válogatott kapus osztotta a pofonokat

Kocs­mai ve­re­ke­désbe ke­ve­re­dett az angol lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ka­pusa. Videó ké­szült a bal­hé­ról.

Kocs­mai ve­re­ke­désbe ke­ve­re­dett az angol lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ka­pusa. Videó ké­szült a bal­hé­ról.

Ezt látni kell, Rooney lehetetlen helyről lőtt gólt

Ezt látni kell, Rooney lehetetlen helyről lőtt gólt

Wayne Ro­o­ney pa­rá­dés gól­lal vil­lant az Egye­sült Ál­la­mok­ban, sza­bad­rú­gás­ból ta­lált a há­lóba.

Wayne Ro­o­ney pa­rá­dés gól­lal vil­lant az Egye­sült Ál­la­mok­ban, sza­bad­rú­gás­ból ta­lált a há­lóba.

Kurnyikova bikinire vetkőzve táncolt az asztalon

Kurnyikova bikinire vetkőzve táncolt az asztalon

Me­rész vi­deót posz­tolt An­nuska.

Me­rész vi­deót posz­tolt An­nuska. Két­gyer­me­kes anya­ként is még min­dig csúcs­for­má­ban van az egy­kori szexi te­ni­sze­zőnő.

Filmet forgatott Király Gáborról az angol sztárcsapat

Filmet forgatott Király Gáborról az angol sztárcsapat

Nem fe­lej­tet­ték el a ma­gyar ka­pust.

A Crys­tal Pa­lace-nál nem fe­lej­tet­ték el a ma­gyar ka­pust, Ki­rály Gá­bort, aki három sze­zont töl­tött el a csa­pat­nál.

Így ütötték-verték a magyar drukkert a szlovák rendőrök

Így ütötték-verték a magyar drukkert a szlovák rendőrök

Nem csak a gye­pen zaj­lott harc...

A Sz­lo­vá­kia-Ma­gyar­or­szág mér­kő­zé­sen nem csak a gye­pen zaj­lott harc, hanem az ut­cá­kon is. Csak sok­kal ki­egyen­lí­tet­le­nebb...

Levideózták a magyar sztárt, váratlan helyen bukkant fel

Levideózták a magyar sztárt, váratlan helyen bukkant fel

Fu­cso­vics Már­ton to­vább edz Roger Fe­de­rer­rel, ám akadt egy kis prob­léma.

Lángolt a Népliget, így indultak el a magyar szurkolók Szlovákiába

Lángolt a Népliget, így indultak el a magyar szurkolók Szlovákiába

A ma­gyar szur­ko­lók a Nép­li­get­ből in­dul­tak el Sz­lo­vá­ki­ába a lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csü­tör­tök esti mér­kő­zé­sére.

A ma­gyar szur­ko­lók a Nép­li­get­ből in­dul­tak el Sz­lo­vá­ki­ába a lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ma esti mér­kő­zé­sére.

Mészöly Kálmán a helyszínen szurkolhat a magyar válogatottnak

Mészöly Kálmán a helyszínen szurkolhat a magyar válogatottnak

Mé­szöly Géza jó hí­rek­ről szá­molt be édes­apja ál­la­po­tá­val kap­cso­lat­ban, együtt szur­kol­hat­nak a Gro­u­pama Aré­ná­ban.

Buja hastáncos lány kényeztette a focisztárt

Videóra vették: szinte pucér hastáncos lány kényeztette a focisztárt

Csor­gott a nyála ren­de­sen Dze­kó­nak.

Csor­gott a nyála ren­de­sen Edin Dze­kó­nak, aki a csa­lád­já­val és a ba­rá­ta­i­val ün­ne­pelte meg a 33. szü­le­tés­nap­ját.

Őrület Telkiben, tomboló szurkolók lepték el a válogatott edzőtáborát

Őrület Telkiben, tomboló szurkolók lepték el a válogatott táborát

Tü­ze­ket gyúj­tot­tak, és más­sal is tü­ze­lik a já­té­ko­so­kat.

Tü­ze­lik a já­té­ko­so­kat. Vi­lá­gos üze­net a Sz­lo­vá­kia el­leni Eb-se­lej­tező előtt: ez több lesz, mint egy meccs.

Kizuhant a nézők közé a kosaras, de a lényeg csak ezután jött

Kizuhant a nézők közé a kosaras, de a lényeg csak ezután jött

Még sze­ren­cse, hogy a meccs köz­ben nem kapta elő a szon­dát a já­ték­ve­zető.

Még sze­ren­cse, hogy a meccs köz­ben nem kapta elő a szon­dát a já­ték­ve­zető.

David Beckhamet csúnyán átverték, így reagált a sztár

David Beckhamet csúnyán átverték, így reagált a sztár

David Beck­ham szob­rot ka­pott.

David Beck­ham szob­rot ka­pott a ten­ge­ren­tú­lon, de nem nyerte el a tet­szé­sét.

Történelmi videó, így emlékezett meg Koós Jánosról a Ferencváros

Történelmi videó, így emlékezett meg Koós Jánosról a Ferencváros

Meg­ható pil­la­na­tok.

A Fe­renc­vá­ros a Vidi el­leni ta­lál­kozó előtt bú­csú­zott el a tánc­dal­éne­kes, pa­ro­dista-szí­nész, Koós Já­nos­tól.

Óriási balhé, a pályán ugrott egymásnak a két szupersztár

Óriási balhé, a pályán ugrott egymásnak a két szupersztár

Serge Ibaka és Mar­quese Ch­riss nem bír­ták ide­gek­kel a To­ronto-Cleve­land mér­kő­zé­sét az észak-ame­ri­kai profi ko­sár­labda-baj­nok­ság­ban (NBA).

Serge Ibaka és Mar­quese Ch­riss nem bír­ták ide­gek­kel a To­ronto-Cleve­land mér­kő­zé­sét az észak-ame­ri­kai profi ko­sár­labda-baj­nok­ság­ban (NBA).

Váratlan esemény, szurkoló ment neki a sztárfocistának

Váratlan esemény, szurkoló ment neki a sztárfocistának

Az Ar­se­nal 2-0-ra győzte le a Man­ches­ter Uni­te­det az angol lab­da­rúgó-baj­nok­ság hét­végi rang­adó­ján.

Az Ar­se­nal 2-0-ra győzte le a Man­ches­ter Uni­te­det az angol lab­da­rúgó-baj­nok­ság hét­végi rang­adó­ján. Szur­koló ro­hant a pá­lyára.

Magyar focicsoda öt percben, Szombathelyen még csak most jön a java

Magyar focicsoda öt percben, Szombathelyen még csak most jön a java

A szinte biz­tos ki­eső­nek el­köny­velt Ha­la­dás szó sze­rint meg­tál­to­so­dott.

Ilyet se látni minden nap: különös ok miatt állt le a meccs - videóval!

Ilyet se látni minden nap: különös ok miatt állt le a meccs - videóval!

Ka­mi­kaze macska ro­hant be a női röp­lab­dá­sok közé. Ami­lyen gyor­san ér­ke­zett, olyan gyor­san is tá­vo­zott.

Óriási botrány Angliában, leteperték a tettest

Óriási botrány Angliában, leteperték a tettest

Nemes bosszút állt az ál­do­zat. Nem csak a fo­ci­hu­li­gánt, a ren­de­zőt is őri­zetbe vet­ték a tör­tén­tek miatt.

Nemes bosszút állt az ál­do­zat. Nem csak a fo­ci­hu­li­gánt, a ren­de­zőt is őri­zetbe vet­ték a tör­tén­tek miatt.

Ibrahimovic miatt szomorkodhat a magyar sztárfocista

Ibrahimovic miatt szomorkodhat a magyar sztárfocista

Ni­ko­lics Ne­manja együt­tese, a Chi­cago Fire ve­re­sé­get szen­ve­dett az észak-ame­ri­kai lab­da­rúgó-baj­nok­ság (MLS) első kö­ré­ben.

Ni­ko­lics Ne­manja együt­tese, a Chi­cago Fire ve­re­sé­get szen­ve­dett az észak-ame­ri­kai lab­da­rúgó-baj­nok­ság (MLS) első kö­ré­ben.

Ezt látni kell, Szalai Ádám varázsolt a Bundesligában

Ezt látni kell, Szalai Ádám varázsolt a Bundesligában

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó cse­re­ként be­állva vil­lant a Frank­furt-Hoffen­heim ta­lál­ko­zón.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó cse­re­ként be­állva vil­lant a Frank­furt-Hoffen­heim ta­lál­ko­zón.

Felkavaró videó, fiatal lányok életét mentette meg Zoltán

Felkavaró videó, fiatal lányok életét mentette meg Zoltán

Du­na­új­vá­ros­ban díjat ka­pott az a férfi, aki meg­aka­dá­lyozta a tra­gi­kus bal­ese­tet.

Csodagól a magyar pályán, ez most függővé tesz

Csodagól a magyar pályán, ez most függővé tesz

Nézd meg, ahány­szor aka­rod, csak aztán el ne késs a mun­ká­ból, vagy az is­ko­lá­ból!

Itt az év focibotránya, valakit hétfőn ki kell rúgni

Itt az év focibotránya, valakit hétfőn ki kell rúgni

Egye­lőre min­denki hall­gat.

Ilyet még nem lát­tunk, a kapus be­in­tett edző­jé­nek. Egye­lőre min­denki hall­gat.

Undorító, mit rögzített a kamera élő adásban

Undorító dolgot rögzített a kamera élő adásban, egész Amerika látta

Egyet­len néző sem fi­gyelt a csi­nos ri­por­ter­nőre.

Senki nem fi­gyelt a csi­nos ri­por­ter­nőre a hát­tér­ben zajló ese­mé­nyek miatt. Ilyet na­gyon rit­kán látni a té­vé­ben.

Külföldön ünneplik a magyar focistát, nagyon fontos gólt szerzett

Külföldön ünneplik a magyar focistát, nagyon fontos gólt szerzett

Ba­logh Nor­bert au­gusz­tus­ban iga­zolt Cip­rusra az olasz Pa­ler­mó­tól.

Ba­logh Nor­bert au­gusz­tus­ban iga­zolt Cip­rusra az olasz Pa­ler­mó­tól. El­dön­tötte a der­bit.

Ritkán látható gól az NB I-ben, mit csinált a kapus? - videó

Ritkán látható gól az NB I-ben, mit csinált a kapus? - videó

A Paks 2-1-re győzte le a Deb­re­cent.

A Paks 2-1-re győzte le a Deb­re­cent a lab­da­rúgó NB I-ben, az egyen­lítő ta­lá­lat em­lé­ke­ze­tes marad. A Loki két nyer­tes meccs után ka­pott ki ismét.

Megrázó felvétel: Eltört a korlát, a mélybe zuhantak a szurkolók

Megrázó felvétel: Eltört a korlát, a mélybe zuhantak a szurkolók

Sú­lyos bal­eset tör­tént az Észak és Közép-Ame­ri­kai csa­pa­tok­nak kiírt lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája-meccsen.

Emiatt ünneplik a magyar válogatott focistát Amerikában

Emiatt ünneplik a magyar válogatott focistát Amerikában

Né­meth Krisz­tián gól­já­nak is kö­szön­he­tően a Sport­ing Kan­sas City 3-0-ra meg­verte a me­xi­kói To­lu­cát.

Né­meth Krisz­tián gól­já­nak is kö­szön­he­tően a Sport­ing Kan­sas City 3-0-ra meg­verte a me­xi­kói To­lu­cát a CONCACAF BL-ben.

Ijesztő manőver, Hamilton óriási balesetet úszott meg

Ijesztő manőver, Hamilton óriási balesetet úszott meg

Fo­lya­ma­to­san tesz­tel­nek a pi­ló­ták a Forma-1-ben. A már­ci­us­ban kez­dődő vi­lág­baj­nok­ságra ké­szül­nek.

Fo­lya­ma­to­san tesz­tel­nek a pi­ló­ták a Forma-1-ben. A már­ci­us­ban kez­dődő vi­lág­baj­nok­ságra ké­szül­nek.

Újra lábra állt a horrorbaleset túlélője

Felemelő videó: újra lábra állt a horrorbaleset túlélője

Ro­bert Wic­kenst fél éve bor­zal­mas sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba.

Ro­bert Wic­kenst fél éve bor­zal­mas sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba, na­po­kig lé­le­gez­te­tő­gé­pen volt. Szep­tem­ber­ben már meg­tán­col­tatná a meny­asszo­nyát.

Túl perverz öröm, megszólalt az érintett

Túl perverz öröm, megszólalt az érintett

Diego Si­me­one be­bi­zo­nyí­totta, igenis tökös csa­pata van.

Diego Si­me­one be­bi­zo­nyí­totta, igenis tökös csa­pata van. Igaz, a stí­lu­sán van még mit ja­ví­tani.

Bámulatos, Magyarországon először lőttek ilyen gólt

Bámulatos, Magyarországon először lőttek ilyen gólt

Tör­té­nelmi gólt szer­zett egy hokis a ma­gyar baj­nok­ság­ban.

Tör­té­nelmi gólt szer­zett egy hokis a ma­gyar baj­nok­ság­ban. Ko­ráb­ban senki sem lőtt még ehhez ha­son­lót.

Ezt látni kell: gigaméretű füves cigibe szívott bele az amerikai celeb

Füves cigibe szívott bele az amerikai celeb

Mike Tyson be­le­ve­tette magát a dol­gok kö­ze­pébe.

Mike Tyson be­le­ve­tette magát a dol­gok kö­ze­pébe egy ma­ri­hu­á­na­fesz­ti­vá­lon. Saját maga is ter­meszt kan­na­biszt.

Történelmi videó, így énekelt tízezer magyar Szlovákiában

Történelmi videó, így énekelt tízezer magyar Szlovákiában

Még a ma­gyar him­nusz is szólt a szlo­vák fo­ci­rang­adó előtt a Fel­vi­dé­ken.

Videó: Lángolva futott be a Fradi-vonat Debrecenbe

Videó: Lángolva futott be a Fradi-vonat Debrecenbe

Deb­re­cen­ben lép fel a Fradi.

A baj­noki lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros szom­ba­ton Deb­re­cen­ben lép pá­lyára a lab­da­rúgó NB I-ben.

Magyar fiúnak jár a Puskás-díj, megérdemelnénk

Magyar fiúnak jár a Puskás-díj, megérdemelnénk végre

Ha Zsóri Dá­niel eu­ró­pai top­baj­nok­ság­ban szerzi a Fradi ellen ol­ló­zott gól­ját, akkor most az egész világ őt cso­dálja.

Ha Zsóri Dá­niel eu­ró­pai top­baj­nok­ság­ban szerzi a Fradi ellen ol­ló­zott gól­ját, akkor most az egész világ őt cso­dálja.

Ez kínos, videóban alázzák a szlovákok magyar focistáját

Ez kínos, videóban alázzák a szlovákok magyar focistáját

Guz­mics Ri­chár­dot régi ba­ki­jára em­lé­kez­te­tik Du­na­szer­da­he­lyen.

Guz­mics Ri­chár­dot régi ba­ki­jára em­lé­kez­te­tik Du­na­szer­da­he­lyen.

Balhés sztár jött az NB I-be, magyarul üzent a korábbi Bundesliga-ász

Balhés sztár jött az NB I-be, magyarul üzent a korábbi Bundesliga-ász

Dár­dai baja is meg­gyűlt már a Kis­pestre iga­zolt Ben-Hat­i­rá­val. Nem csak a pá­lyán ér­de­mes fi­gyelni rá.

Dár­dai baja is meg­gyűlt már a Kis­pestre iga­zolt Ben-Hat­i­rá­val. Nem csak a pá­lyán ér­de­mes fi­gyelni rá.

Fájdalmas képsorok, Ronaldo nem kímélte a csapattársát

Fájdalmas képsorok, Ronaldo nem kímélte a csapattársát

A Ju­ven­tus 3-0-ra győ­zött.

A Ju­ven­tus a por­tu­gál klasszis gól­já­nak is kö­szön­he­tően 3-0-ra győ­zött a Sas­su­olo ellen az olasz lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban. Ve­ret­le­nül ve­zeti a ligát a cím­védő.

Ezt látni kell, elképesztően nagy gól született az NB I-ben - videó

Ezt látni kell, elképesztően nagy gól született az NB I-ben - videó

Az ukrán Pavlo Luk­jan­csuk em­lé­ke­ze­tes ta­lá­la­tot szer­zett a Deb­re­cen ellen a lab­da­rúgó NB I-ben.

Megható videó, így emlékeznek a magyar csapat sztárjára

Megható videó, így emlékeznek a magyar csapat sztárjára

Tíz évvel a tra­gé­dia után, Ma­rian Cozma miatt újra fe­ke­tébe öl­töz­nek a druk­ke­rek.

Történelmi napra ébredtünk, megvan a világ legjobbja

Történelmi napra ébredtünk, megvan a világ legjobbja

Tom Brady és a New Eng­land Pat­ri­ots ha­tod­szor nyerte meg a Super Bowlt.

Zavarba ejtő videó: a péniszével lőtt gólt a csatár

Zavarba ejtő videó: a péniszével lőtt gólt a csatár

Tény­leg így tör­tént, Glenn Mur­ray a szer­szá­má­val so­dorta be a lab­dát az el­len­fél ka­pu­jába.

Tény­leg így tör­tént, Glenn Mur­ray a szer­szá­má­val so­dorta be a lab­dát az el­len­fél ka­pu­jába. Hab a tor­tán, hogy a csa­pata is nyert.

Vidámparkban buliztak a részeg sztárfocisták

Vidámparkban, a gyerekek között buliztak a részeg sztárfocisták

Bradyék ki­él­vez­ték a si­kert.

Tom Brady és Ju­lian Ed­el­man szem­mel lát­ha­tóan szét volt esve Dis­ney World­ben. De őket ez sem ér­de­kelte.

Megbabonáz a legszexisebb magyar focistafeleség hintázó popsija

Megbabonáz a legszexisebb magyar focistafeleség hintázó popsija

A tö­ké­le­tes ido­mok­kal meg­ál­dott Varga Viki éppen Thai­föl­dön va­ká­ci­ó­zik.

Ezt látni kell, ollózós bombagóllal indult az NB I

Ezt látni kell, ollózós bombagóllal indult az NB I

Re­mili Mo­ha­med lát­vá­nyos moz­du­lat­tal, ol­lózva ta­lált az MTK ka­pu­jába a lab­da­rúgó NB I idei első meccsén.

Re­mili Mo­ha­med lát­vá­nyos moz­du­lat­tal, ol­lózva ta­lált az MTK ka­pu­jába a lab­da­rúgó NB I idei első meccsén.

Rémület a teniszpályán, kegyetlen lépést tett a labdaszedő

Rémület a teniszpályán, kegyetlen lépést tett a labdaszedő

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek! Na­gyon meg­ijedt a tör­tén­tek­től Sa­bine Li­sicki.

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek! Na­gyon meg­ijedt a tör­tén­tek­től Sa­bine Li­sicki a thai­földi női tor­nán.

Tornádó ejtette foglyul a Fradi és a Honvéd focistáit

Tornádó ejtette foglyul a Fradi és a Honvéd focistáit

Íté­let­idő tom­bol a török Ri­vi­é­rán.

Íté­let­idő tom­bol a török Ri­vi­é­rán. Heves for­gó­szél sö­pört át az an­ta­lyai re­pü­lő­té­ren, ro­mok­ban min­den. Több tu­cat­nyi sé­rült, meg­ron­gált re­pü­lők.

Nagy a baj Zakopanéban, balhéba torkollt a súlyos sérülés

Nagy a baj Zakopanéban, balhéba torkollt a súlyos sérülés

Na­gyot esett a győz­tes sí­ugró. Edzője sze­rint nem csak ő, de a ver­seny szer­ve­zői is na­gyot hi­báz­tak.

Dárdai libabőrös, alig bír magával az örömtől

Dárdai libabőrös, alig bír magával az örömtől

Az év­ti­zed gól­ját lőtte a csa­pata. A Her­tha edzője a hazai pont­vesz­tés el­le­nére is lel­ken­dezve nyi­lat­ko­zott.

Sze­rinte az év­ti­zed gól­ját lőtte a csa­pata - mu­tat­juk! A Her­tha ma­gyar edzője a hazai pont­vesz­tés el­le­nére is lel­ken­dezve nyi­lat­ko­zott.

Ez ciki volt, mindenki Cristiano Ronaldón röhög

Ez ciki volt, mindenki Cristiano Ronaldón röhög

A Ju­ven­tus fo­cis­tája, Cris­ti­ano Ro­naldo a fu­tó­pa­don edzett, és né­hány tánc­lé­pést is be­ik­ta­tott.

A Ju­ven­tus fo­cis­tája, Cris­ti­ano Ro­naldo a fu­tó­pa­don edzett, és né­hány tánc­lé­pést is be­ik­ta­tott.

Villámcsapástól lett rosszul a pályán egy fiatal focista

Villámcsapástól lett rosszul a pályán egy fiatal focista

Ijesztő je­le­net ját­szó­dott le a bra­zil után­pót­lás-baj­nok­ság egyik mér­kő­zé­sén.

Nem fújta le idő­ben a meccset a bíró. Ijesztő je­le­net ját­szó­dott le a bra­zil után­pót­lás-baj­nok­ság egyik "vi­ha­ros" mér­kő­zé­sén.

Elsírta magát a sztár, idén látjuk őt utoljára

Elsírta magát a világsztár, idén látjuk őt utoljára

Leg­ké­sőbb a wimb­le­doni te­nisz­torna után vissza­vo­nul Andy Mur­ray. A 31 éves ko­rábbi vi­lág­első po­koli fáj­dal­mak­kal küzd.

Leg­ké­sőbb a wimb­le­doni te­nisz­torna után vissza­vo­nul Andy Mur­ray. A 31 éves ko­rábbi vi­lág­első po­koli fáj­dal­mak­kal küzd.

Durva mentőbaleset meccs közben: Pokoli kínok közt fetreng a focista

Durva mentőbaleset meccs közben: Pokoli kínok közt fetreng a focista

Sze­gény sé­rül­tet még jól ki is ne­vet­ték azok, akik a bal­ese­tet okoz­ták.

Sze­gény sé­rül­tet még jól ki is ne­vet­ték azok, akik a bal­ese­tet okoz­ták.

Ezeken a videókon nevettünk a legtöbbet 2018-ban

Röhögésre felkészülni! Ezeken a videókon nevettünk a legtöbbet idén

Rö­hö­gésre fel­ké­szülni!

2018-ban is volt miért fogni a ha­sun­kat a ka­ca­gás­tól. Szub­jek­tív vá­lo­ga­tá­sunk­ban öt em­lé­ke­ze­tes pil­la­na­tot emel­tünk ki.

Ezt látni kell, szenzációs videó készült a Vidi európai meneteléséről

Ezt látni kell, szenzációs videó készült a Vidi európai meneteléséről

A MOL Vidi FC nem­zet­közi ku­pa­őszé­nek leg­jobb je­le­ne­te­i­ből ké­szült össze­ál­lí­tás. A fe­hér­vá­riak 14 meccset ját­szot­tak.

Őrület, mit rögzített a kamera az arénában

Őrület, mit rögzített a kamera: ezen a szurkolón röhög az egész világ

Új szintre emel­ték a ronda ka­rá­cso­nyi pul­csik di­vat­ját.

Ame­ri­ká­ban egé­szen új szintre emel­ték a ronda ka­rá­cso­nyi pul­csik di­vat­ját. Ilyet biz­to­san nem látsz min­den­nap.

Ezt látni kell, erről a Vidi-gólról beszél egész Európa!

Ezt látni kell, erről a Vidi-gólról beszél egész Európa!

Va­rá­zsolt a Vidi fran­cia fo­cis­tája.

Ennél job­ban nem is le­he­tett volna el­ta­lálni a lab­dát. Va­rá­zsolt a Vidi fran­cia fo­cis­tája. A Vidi hét pont­tal fe­jezte be a cso­port­kört.

Karácsonykor mutatják be a várva várt magyar filmet, itt lesz látható

Karácsonykor mutatják be a várva várt magyar filmet, itt lesz látható

A 48 per­ces al­ko­tás az M4 Sport mű­so­rán lesz lát­ható.

A 48 per­ces al­ko­tás az M4 Sport mű­so­rán lesz lát­ható. Nagy si­kere volt a bu­da­pesti vb-nek.

Hosszú Katinka elárulta magát, napokig bűnözni készül

Hosszú Katinka elárulta magát, napokig bűnözni készül

A ka­rá­cso­nyi ter­ve­i­ről be­szélt. Van, ami­nek egy­sze­rűen kép­te­len el­len­állni oda­haza Baján, az ün­ne­pek­kor.

Nincs több pletyka: Nagy bejelentést tett Ibrahimovic

Nincs több pletyka: Nagy bejelentést tett Ibrahimovic

Marad a Los An­ge­les Ga­laxy­ban.

A 37 éves svéd fut­ball­sztár úgy dön­tött, hogy marad a Los An­ge­les Ga­laxy­ban. A nem­rég véget ért idény­ben 27 mér­kő­zé­sen 22 gólt szer­zett.

Elképesztő videó került elő a magyar kézis lányok öltözőjéből

Elképesztő videó került elő a magyar kézis lányok öltözőjéből

Ro­má­nia le­győ­zése után ha­tal­mas ün­nep­lésbe kezd­tek spor­to­ló­ink.

Mert a né­zé­sét meg a já­rá­sát! Ro­má­nia le­győ­zése után ha­tal­mas ün­nep­lésbe kezd­tek spor­to­ló­ink.

Verekedés a sztárcsapatnál, ököllel estek egymásnak az edzésen

Verekedés a sztárcsapatnál, ököllel estek egymásnak az edzésen

Óri­ási a fe­szült­ség a sztár­csa­pat­nál a gyenge ered­mé­nyek miatt.

Óri­ási a fe­szült­ség a sztár­csa­pat­nál a gyenge ered­mé­nyek miatt.

Döbbenetes baki homályosította el a Fradi sikerét

Ezt látni kell: döbbenetes baki homályosította el a Fradi sikerét

Rózsa Dá­niel óri­ási po­tya­gólt ka­pott.

A Fe­renc­vá­ros őszi baj­nok lett az NB I-ben, de min­denki Rózsa Dá­niel po­tya­gól­já­ról be­szél. Ki­rály Gábor ké­szül­het a vissza­té­résre?

Becsiccsentve botorkált színpadra a sztárapuka

Mindenki ezen röhög: becsiccsentve botorkált színpadra a sztárapuka

Kimi Räik­kö­nen nem volt szom­jas.

Räik­kö­nen szem­mel lát­ha­tóan nem volt szom­jas az FIA-gálán. A Jég­em­bert rit­kán lehet ennyire mo­soly­gós ked­vé­ben látni.

Hosszú Katinka interjú közben mesélt a boldogságáról

Hosszú Katinka interjú közben mesélt a boldogságáról

Az Iron Lady örül annak, hogy idén is tu­dott vi­lág­baj­noki ara­nyat nyerni. 100 háton úgy is jól ment, hogy több­ször ne­ki­ment a kö­tél­nek.

Az Iron Lady örül annak, hogy idén is tu­dott vi­lág­baj­noki ara­nyat nyerni. 100 háton úgy is jól ment, hogy több­ször ne­ki­ment a kö­tél­nek.

Megállt a kezében a dákó, kéjes sikoly törte meg a csendet

Megállt a kezében a dákó, kéjes sikoly törte meg a csendet

Szex­han­gok a sznú­ker­ver­se­nyen?! Ilyet se hal­lot­tak még ebben a kör­nye­zet­ben: ka­ca­gás vál­totta a döb­be­ne­tet.

Szex­han­gok a sznú­ker­ver­se­nyen?! Ilyet se hal­lot­tak még ebben a kör­nye­zet­ben: ka­ca­gás vál­totta a döb­be­ne­tet.

Durva, így támadták meg a szurkolók a sztárcsapat buszát - videó

Durva, így támadták meg a szurkolók a sztárcsapat buszát - videó

Egy nap­pal el­ha­lasz­tot­ták a Li­ber­ta­dores-kupa-dön­tő­jét. A River Plate szur­ko­lói nem bír­tak ma­guk­kal.

Botrányos leleplező videó bukkant fel a neten, nőt vert a sztársportoló

Botrányos leleplező videó bukkant fel a neten, nőt vert a sztársportoló

A liga egyik leg­jobb­ját azon­nal ki­rúgta csa­pata.

A liga egyik leg­jobb­ját azon­nal ki­rúgta csa­pata. Lehet, hogy a pá­lya­fu­tá­sá­nak is annyi.