SPORT

A NAP VIDEÓJA

Újra lábra állt a horrorbaleset túlélője

Felemelő videó: újra lábra állt a horrorbaleset túlélője

Ro­bert Wic­kenst fél éve bor­zal­mas sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba.

Ro­bert Wic­kenst fél éve bor­zal­mas sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba, na­po­kig lé­le­gez­te­tő­gé­pen volt. Szep­tem­ber­ben már meg­tán­col­tatná a meny­asszo­nyát.

Ijesztő manőver, Hamilton óriási balesetet úszott meg

Ijesztő manőver, Hamilton óriási balesetet úszott meg

Fo­lya­ma­to­san tesz­tel­nek a pi­ló­ták a Forma-1-ben. A már­ci­us­ban kez­dődő vi­lág­baj­nok­ságra ké­szül­nek.

Fo­lya­ma­to­san tesz­tel­nek a pi­ló­ták a Forma-1-ben. A már­ci­us­ban kez­dődő vi­lág­baj­nok­ságra ké­szül­nek.

Bámulatos, Magyarországon először lőttek ilyen gólt

Bámulatos, Magyarországon először lőttek ilyen gólt

Tör­té­nelmi gólt szer­zett egy hokis a ma­gyar baj­nok­ság­ban.

Tör­té­nelmi gólt szer­zett egy hokis a ma­gyar baj­nok­ság­ban.

Túl perverz öröm, megszólalt az érintett

Túl perverz öröm, megszólalt az érintett

Diego Si­me­one be­bi­zo­nyí­totta, igenis tökös csa­pata van.

Diego Si­me­one be­bi­zo­nyí­totta, igenis tökös csa­pata van. Igaz, a stí­lu­sán van még mit ja­ví­tani.

Magyar fiúnak jár a Puskás-díj, megérdemelnénk

Magyar fiúnak jár a Puskás-díj, megérdemelnénk végre

Ha Zsóri Dá­niel eu­ró­pai top­baj­nok­ság­ban szerzi a Fradi ellen ol­ló­zott gól­ját, akkor most az egész világ őt cso­dálja.

Ha Zsóri Dá­niel eu­ró­pai top­baj­nok­ság­ban szerzi a Fradi ellen ol­ló­zott gól­ját...

Videó: Lángolva futott be a Fradi-vonat Debrecenbe

Videó: Lángolva futott be a Fradi-vonat Debrecenbe

Deb­re­cen­ben lép fel a Fradi.

A baj­noki lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros szom­ba­ton Deb­re­cen­ben lép pá­lyára a lab­da­rúgó NB I-ben.

Ez kínos, videóban alázzák a szlovákok magyar focistáját

Ez kínos, videóban alázzák a szlovákok magyar focistáját

Guz­mics Ri­chár­dot régi ba­ki­jára em­lé­kez­te­tik Du­na­szer­da­he­lyen.

Történelmi videó, így énekelt tízezer magyar Szlovákiában

Történelmi videó, így énekelt tízezer magyar Szlovákiában

Még a ma­gyar him­nusz is szólt a szlo­vák fo­ci­rang­adó előtt a Fel­vi­dé­ken.

Még a ma­gyar him­nusz is szólt a szlo­vák fo­ci­rang­adó előtt a Fel­vi­dé­ken.

Balhés sztár jött az NB I-be, magyarul üzent a korábbi Bundesliga-ász

Balhés sztár jött az NB I-be, magyarul üzent a korábbi Bundesliga-ász

Dár­dai baja is meg­gyűlt már a Kis­pestre iga­zolt Ben-Hat­i­rá­val. Nem csak a pá­lyán ér­de­mes fi­gyelni rá.

Dár­dai baja is meg­gyűlt már a Kis­pestre iga­zolt Ben-Hat­i­rá­val. Nem csak a pá­lyán ér­de­mes fi­gyelni rá.

Ezt látni kell, elképesztően nagy gól született az NB I-ben - videó

Ezt látni kell, elképesztően nagy gól született az NB I-ben - videó

Az ukrán Pavlo Luk­jan­csuk em­lé­ke­ze­tes ta­lá­la­tot szer­zett a Deb­re­cen ellen a lab­da­rúgó NB I-ben.

Megható videó, így emlékeznek a magyar csapat sztárjára

Megható videó, így emlékeznek a magyar csapat sztárjára

Tíz évvel a tra­gé­dia után, Ma­rian Cozma miatt újra fe­ke­tébe öl­töz­nek a druk­ke­rek.

Fájdalmas képsorok, Ronaldo nem kímélte a csapattársát

Fájdalmas képsorok, Ronaldo nem kímélte a csapattársát

A Ju­ven­tus a por­tu­gál klasszis gól­já­nak is kö­szön­he­tően 3-0-ra győ­zött a Sas­su­olo ellen az olasz lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

A Ju­ven­tus a por­tu­gál klasszis gól­já­nak is kö­szön­he­tően 3-0-ra győ­zött a Sas­su­olo ellen az olasz lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Zavarba ejtő videó: a péniszével lőtt gólt a csatár

Zavarba ejtő videó: a péniszével lőtt gólt a csatár

Tény­leg így tör­tént, Glenn Mur­ray a szer­szá­má­val so­dorta be a lab­dát az el­len­fél ka­pu­jába. Hab a tor­tán, hogy a csa­pata is nyert.

Tény­leg így tör­tént, Glenn Mur­ray a szer­szá­má­val so­dorta be a lab­dát az el­len­fél ka­pu­jába. Hab a tor­tán, hogy a csa­pata is nyert.

Vidámparkban buliztak a részeg sztárfocisták

Vidámparkban buliztak a részeg sztárfocisták

Tom Brady és Ju­lian Ed­el­man szem­mel lát­ha­tóan szét volt esve Dis­ney World­ben. De őket ez sem ér­de­kelte.

Tom Brady és Ju­lian Ed­el­man szem­mel lát­ha­tóan szét volt esve Dis­ney World­ben. De őket ez sem ér­de­kelte.

Megbabonáz a legszexisebb magyar focistafeleség hintázó popsija

Megbabonáz a legszexisebb magyar focistafeleség hintázó popsija

A tö­ké­le­tes ido­mok­kal meg­ál­dott Varga Viki éppen Thai­föl­dön va­ká­ci­ó­zik.

Történelmi napra ébredtünk, megvan a világ legjobbja

Történelmi napra ébredtünk, megvan a világ legjobbja

Tom Brady és a New Eng­land Pat­ri­ots ha­tod­szor nyerte meg a Super Bowlt.

Ezt látni kell, ollózós bombagóllal indult az NB I

Ezt látni kell, ollózós bombagóllal indult az NB I

Re­mili lát­vá­nyos gólt szer­zett.

Re­mili Mo­ha­med lát­vá­nyos moz­du­lat­tal, ol­lózva ta­lált az MTK ka­pu­jába a lab­da­rúgó NB I idei első meccsén.

Nagy a baj Zakopanéban, balhéba torkollt a súlyos sérülés

Nagy a baj Zakopanéban, balhéba torkollt a súlyos sérülés

Na­gyot esett a győz­tes sí­ugró. Edzője sze­rint nem csak ő, de a ver­seny szer­ve­zői is na­gyot hi­báz­tak.

Rémület a teniszpályán, kegyetlen lépést tett a labdaszedő

Rémület a teniszpályán, kegyetlen lépést tett a labdaszedő

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek! Na­gyon meg­ijedt a tör­tén­tek­től Sa­bine Li­sicki.

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek! Na­gyon meg­ijedt a tör­tén­tek­től Sa­bine Li­sicki a thai­földi női tor­nán.

Dárdai libabőrös, alig bír magával az örömtől

Dárdai libabőrös, alig bír magával az örömtől

Az év­ti­zed gól­ját lőtte a csa­pata.

Sze­rinte az év­ti­zed gól­ját lőtte a csa­pata - mu­tat­juk! A Her­tha ma­gyar edzője a hazai pont­vesz­tés el­le­nére is lel­ken­dezve nyi­lat­ko­zott.

Tornádó ejtette foglyul a Fradi és a Honvéd focistáit

Tornádó ejtette foglyul a Fradi és a Honvéd focistáit

Íté­let­idő tom­bol a török Ri­vi­é­rán.

Íté­let­idő tom­bol a török Ri­vi­é­rán. Heves for­gó­szél sö­pört át az an­ta­lyai re­pü­lő­té­ren, ro­mok­ban min­den. Több tu­cat­nyi sé­rült, meg­ron­gált re­pü­lők.

Ez ciki volt, mindenki Cristiano Ronaldón röhög

Ez ciki volt, mindenki Cristiano Ronaldón röhög

A Ju­ven­tus fo­cis­tája, Cris­ti­ano Ro­naldo a fu­tó­pa­don edzett, és né­hány tánc­lé­pést is be­ik­ta­tott.

A Ju­ven­tus fo­cis­tája, Cris­ti­ano Ro­naldo a fu­tó­pa­don edzett, és né­hány tánc­lé­pést is be­ik­ta­tott.

Villámcsapástól lett rosszul a pályán egy fiatal focista

Villámcsapástól lett rosszul a pályán egy fiatal focista

Ijesztő je­le­net ját­szó­dott le a bra­zil után­pót­lás-baj­nok­ság egyik mér­kő­zé­sén.

Nem fújta le idő­ben a meccset a bíró. Ijesztő je­le­net ját­szó­dott le a bra­zil után­pót­lás-baj­nok­ság egyik "vi­ha­ros" mér­kő­zé­sén.

Lenyűgöző felvételek a legmodernebb magyar stadionról és környékéről

Lenyűgöző felvételek a legmodernebb magyar stadionról és környékéről

Máris 28 ren­dez­vény­nek adott ott­hont a MOL Vidi új aré­nája. A kör­nye­zet is egye­dül­álló.

Elsírta magát a világsztár, idén látjuk őt utoljára

Elsírta magát a világsztár, idén látjuk őt utoljára

Leg­ké­sőbb a wimb­le­doni te­nisz­torna után vissza­vo­nul Andy Mur­ray. A 31 éves ko­rábbi vi­lág­első po­koli fáj­dal­mak­kal küzd.

Pikáns videó, élő adásban intett be a magyar sztárnak volt szerelme

Pikáns videó, élő adásban intett be a magyar sztárnak volt szerelme

Elise Ch­ris­tie leg­fel­jebb ön­ma­gát mi­nő­sí­tette pro­duk­ci­ó­já­val.

Elise Ch­ris­tie leg­fel­jebb ön­ma­gát mi­nő­sí­tette pro­duk­ci­ó­já­val.

Durva mentőbaleset meccs közben: Pokoli kínok közt fetreng a focista

Durva mentőbaleset meccs közben: Pokoli kínok közt fetreng a focista

Sze­gény sé­rül­tet még jól ki is ne­vet­ték azok, akik a bal­ese­tet okoz­ták.

Sze­gény sé­rül­tet még jól ki is ne­vet­ték azok, akik a bal­ese­tet okoz­ták.

Ezt látni kell, szenzációs videó készült a Vidi európai meneteléséről

Ezt látni kell, szenzációs videó készült a Vidi európai meneteléséről

A MOL Vidi FC nem­zet­közi ku­pa­őszé­nek leg­jobb je­le­ne­te­i­ből ké­szült össze­ál­lí­tás. A fe­hér­vá­riak 14 meccset ját­szot­tak.

Őrület, mit rögzített a kamera az arénában

Őrület, mit rögzített a kamera: ezen a szurkolón röhög az egész világ

Új szintre emel­ték a ronda ka­rá­cso­nyi pul­csik di­vat­ját.

Ame­ri­ká­ban egé­szen új szintre emel­ték a ronda ka­rá­cso­nyi pul­csik di­vat­ját. Ilyet biz­to­san nem látsz min­den­nap.

Röhögésre felkészülni! Ezeken a videókon nevettünk a legtöbbet idén

Röhögésre felkészülni! Ezeken a videókon nevettünk a legtöbbet idén

2018-ban is volt miért fogni a ha­sun­kat a ka­ca­gás­tól.

2018-ban is volt miért fogni a ha­sun­kat a ka­ca­gás­tól. Szub­jek­tív vá­lo­ga­tá­sunk­ban öt em­lé­ke­ze­tes pil­la­na­tot emel­tünk ki.

Karácsonykor mutatják be a várva várt magyar filmet, itt lesz látható

Karácsonykor mutatják be a várva várt magyar filmet, itt lesz látható

A 48 per­ces al­ko­tás az M4 Sport mű­so­rán lesz lát­ható.

A 48 per­ces al­ko­tás az M4 Sport mű­so­rán lesz lát­ható. Nagy si­kere volt a bu­da­pesti bir­kózó-vi­lág­baj­nok­ság­nak.

Hosszú Katinka elárulta magát, napokig bűnözni készül

Hosszú Katinka elárulta magát, napokig bűnözni készül

Van egy kí­sér­tés, ami­nek kép­te­len el­len­állni oda­haza Baján.

A ka­rá­cso­nyi ter­ve­i­ről be­szélt. Van egy kí­sér­tés, ami­nek egy­sze­rűen kép­te­len el­len­állni oda­haza Baján.

Nincs több pletyka: Nagy bejelentést tett Ibrahimovic

Nincs több pletyka: Nagy bejelentést tett Ibrahimovic

Marad a Los An­ge­les Ga­laxy­ban.

A 37 éves svéd fut­ball­sztár úgy dön­tött, hogy marad a Los An­ge­les Ga­laxy­ban. A nem­rég véget ért idény­ben 27 mér­kő­zé­sen 22 gólt szer­zett.

Ezt látni kell, erről a Vidi-gólról beszél egész Európa!

Ezt látni kell, erről a Vidi-gólról beszél egész Európa!

Va­rá­zsolt a Vidi fran­cia fo­cis­tája.

Ennél job­ban nem is le­he­tett volna el­ta­lálni a lab­dát. Va­rá­zsolt a Vidi fran­cia fo­cis­tája. A Vidi hét pont­tal fe­jezte be a cso­port­kört.

Elképesztő videó került elő a magyar kézisek öltözőjéből

Elképesztő videó került elő a magyar kézis lányok öltözőjéből

Mert a né­zé­sét meg a já­rá­sát!

Mert a né­zé­sét meg a já­rá­sát! Ro­má­nia le­győ­zése után ha­tal­mas ün­nep­lésbe kezd­tek spor­to­ló­ink.

Becsiccsentve botorkált színpadra a sztárapuka

Mindenki ezen röhög: becsiccsentve botorkált színpadra a sztárapuka

Kimi Räik­kö­nen nem volt szom­jas.

Räik­kö­nen szem­mel lát­ha­tóan nem volt szom­jas az FIA-gálán. A Jég­em­bert rit­kán lehet ennyire mo­soly­gós ked­vé­ben látni.

Verekedés a sztárcsapatnál, ököllel estek egymásnak az edzésen

Verekedés a sztárcsapatnál, ököllel estek egymásnak az edzésen

Óri­ási a fe­szült­ség a sztár­csa­pat­nál a gyenge ered­mé­nyek miatt.

Óri­ási a fe­szült­ség a sztár­csa­pat­nál a gyenge ered­mé­nyek miatt.

Hosszú Katinka interjú közben mesélt a boldogságáról

Hosszú Katinka interjú közben mesélt a boldogságáról

Kí­ná­ban megint vi­lág­baj­nok lett.

Az Iron Lady örül annak, hogy idén is tu­dott vi­lág­baj­noki ara­nyat nyerni. 100 háton úgy is jól ment, hogy több­ször ne­ki­ment a kö­tél­nek.

Döbbenetes baki homályosította el a Fradi sikerét

Ezt látni kell: döbbenetes baki homályosította el a Fradi sikerét

Rózsa Dá­niel óri­ási po­tya­gólt ka­pott.

A Fe­renc­vá­ros őszi baj­nok lett az NB I-ben, de min­denki Rózsa Dá­niel po­tya­gól­já­ról be­szél. Ki­rály Gábor ké­szül­het a vissza­té­résre?

Megállt a kezében a dákó, kéjes sikoly törte meg a csendet

Megállt a kezében a dákó, kéjes sikoly törte meg a csendet

Szex­han­gok a sznú­ker­ver­se­nyen?! Ilyet se hal­lot­tak még ebben a kör­nye­zet­ben: ka­ca­gás vál­totta a döb­be­ne­tet.

Szex­han­gok a sznú­ker­ver­se­nyen?! Ilyet se hal­lot­tak még ebben a kör­nye­zet­ben: ka­ca­gás vál­totta a döb­be­ne­tet.

Botrányos leleplező videó bukkant fel a neten, nőt vert a sztársportoló

Botrányos leleplező videó bukkant fel a neten, nőt vert a sztársportoló

A liga egyik leg­jobb­ját azon­nal ki­rúgta csa­pata.

A liga egyik leg­jobb­ját azon­nal ki­rúgta csa­pata. Lehet, hogy a pá­lya­fu­tá­sá­nak is annyi.

Kiábrándító, egy hotelben balhézott az arrogáns focisztár

Kiábrándító, egy hotelben balhézott az arrogáns focisztár

Dele Alli ki­áb­rán­dí­tóan vi­sel­ke­dett.

Vi­de­óra vet­ték, ahogy az angol lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott sztárja, Dele Alli a hotel re­cep­ció­sá­val bal­hé­zik.

Durva, így támadták meg a szurkolók a sztárcsapat buszát - videó

Durva, így támadták meg a szurkolók a sztárcsapat buszát - videó

Egy nap­pal el­ha­lasz­tot­ták a Li­ber­ta­dores-kupa-dön­tő­jét.

Egy nap­pal el­ha­lasz­tot­ták a Li­ber­ta­dores-kupa-dön­tő­jét. A River Plate szur­ko­lói nem bír­tak ma­guk­kal.

Ilyen még nem történt, élő adásban zokogott a focibíró

Ilyen még nem történt, élő adásban zokogott a focibíró

A román já­ték­ve­ze­tő­nek nem­rég halt meg az édes­anyja, a hol­lan­dok csa­pat­ka­pi­tá­nya vi­gasz­talta.

A román já­ték­ve­ze­tő­nek nem­rég halt meg az édes­anyja, a hol­lan­dok csa­pat­ka­pi­tá­nya vi­gasz­talta.

Fantasztikus látvány, zseniális videó készült a Vidi stadionjáról

Fantasztikus látvány, zseniális videó készült a Vidi stadionjáról

Jövő héten de­bü­tál az aréna.

A já­té­ko­sok a na­pok­ban már bir­tokba vet­ték a Sós­tói Sta­di­ont, tét­mér­kő­zé­sen jövő héten de­bü­tál az im­po­záns lé­te­sít­mény.

Csodálatos, így szólt a székely himnusz a dunaszerdahelyi stadionban

Csodálatos, így szólt a székely himnusz a dunaszerdahelyi stadionban

Első, tör­té­nelmi ta­lál­ko­zó­ját ját­szotta a két ha­tá­ron túli ma­gyar csa­pat. A szé­kely him­nusz is fel­csen­dült.

Csak erős idegzetűeknek: kirepült a pályáról a fiatal női pilóta

Csak erős idegzetűeknek: kirepült a pályáról a fiatal női pilóta

Durva bal­eset miatt sza­kadt félbe a For­mula-3-as Ma­kaói Nagy­díj.

Durva bal­eset miatt sza­kadt félbe a For­mula-3-as vi­lág­kupa Ma­kaói Nagy­díja.

Ezen röhög a világ: vétlenül is Kapás Bogi az egyik főszereplő

Ezen röhög a világ: vétlenül is Kapás Bogi az egyik főszereplő

Ut­ca­hos­szal meg­nyert ara­nyat en­ge­dett ki a ke­zé­ből egy hol­land sztár. Meg­té­vesz­tette a ma­gyar úszót is.

Ut­ca­hos­szal meg­nyert ara­nyat en­ge­dett ki a ke­zé­ből egy hol­land sztár. Meg­té­vesz­tette a ma­gyar úszót is.

Ezt látni kell, szédületes magyar világrekord született

Ezt látni kell, szédületes magyar világrekord született

Nagy Bo­tond vég­re­haj­totta a világ leg­gyor­sabb kör­íves rú­gá­sát, ami­vel be­ke­rült a Gu­in­ness Re­kor­dok Köny­vébe.

Nagy Bo­tond vég­re­haj­totta a világ leg­gyor­sabb kör­íves rú­gá­sát, ami­vel re­kor­der lett.

Megható képsorok, így őrzik az elhunyt magyar olimpiai bajnok emlékét

Megható képsorok, így őrzik az elhunyt magyar olimpiai bajnok emlékét

Nagy űrt ha­gyott maga után Ko­lo­nics György. A Sport­ág­vá­lasztó Ma­ga­zin össze­ál­lí­tást ké­szí­tett az em­lé­kére.

Ibrahimovic ezzel az álomgóllal eredt Németh Krisztián nyomába

Ibrahimovic ezzel az álomgóllal eredt Németh Krisztián nyomába

Mu­tat­juk az év ta­lá­la­tát. Az ame­ri­kai liga leg­jobb újonca per­cek alatt cso­dát tett az MLS-ben.

Óriási balhé a világsztárok között, középpontban Cristiano Ronaldo

Óriási balhé a világsztárok között, középpontban Cristiano Ronaldo

Majd­nem bunyó lett a vége. Le kel­lett fogni a taj­tékzó Hi­gu­a­ínt, majd­nem ne­ki­ment a Juve csil­la­gá­nak.

Álljunk le a mocskolódással! Nem csak Kassai Viktor hibázott

Álljunk le a mocskolódással! Nem csak Kassai Viktor hibázott

Mi lett volna, ha szól neki az angol csa­tár? Volt már ha­son­lóra példa a világ tör­té­ne­té­ben.

Szurkolók lepték el az üres stadiont, elképesztő, mi történt

Szurkolók lepték el az üres stadiont, elképesztő, mi történt

Hi­va­ta­lo­san még ki sem nyi­totta ka­puit, a druk­ke­rek már bir­tokba vet­ték a Vidi új ott­ho­nát.

Hi­va­ta­lo­san még ki sem nyi­totta ka­puit, a druk­ke­rek már bir­tokba vet­ték a Vidi új ott­ho­nát.

Ezt nézd meg! Így tombolt Király Gábor a Fradi elleni meccsen

Ezt nézd meg! Így tombolt Király Gábor a Fradi elleni meccsen

A kis­pa­don ün­ne­pelt a le­genda.

A Ha­la­dás 108-szo­ros vá­lo­ga­tott le­gen­dája a kis­pa­don ün­ne­pelt, mi­u­tán Rózsa Dá­niel nagy bra­vúr­ral ki­védte Da­vide Lan­za­fame ti­zen­egye­sét.

Újabb focisiker, a magyarok reménysége brillírozva üzent Rossinak

Újabb focisiker, a magyarok reménysége triplával üzent Rossinak

Fi­gye­lem, Salz­burg, fi­gye­lem, vá­lo­ga­tott! Szo­bosz­lai Do­mi­nik­nak profi­ként még so­ha­sem si­ke­rült az, ami pén­tek este.

Félelmetes videóval üzent a magyaroknak a Vidi ellenfele

Félelmetes videóval üzent a magyaroknak a Vidi ellenfele

A PAOK ult­rái Cseh­or­szág­ban han­gol­tak a csü­tör­töki Eu­rópa-liga meccsre. A han­gu­latra nem lesz pa­nasz.

A PAOK ult­rái Cseh­or­szág­ban han­gol­tak az Eu­rópa-liga meccsre. A han­gu­latra nem lesz pa­nasz.

Ezt nézni is fáj: hátborzongató videót osztott meg Dzsudzsák Balázs

Ezt nézni is fáj: hátborzongató videót osztott meg Dzsudzsák Balázs

A ma­gyar fut­bal­lista fel­vette, ahogy tűket szur­kál­nak a comb­jába.

A ma­gyar vá­lo­ga­tottba vissza­vá­gyó fut­bal­lista fel­vette, ahogy tűket szur­kál­nak a comb­jába.

Melltartóra vetkőzött a bájos sportolónő

Verseny közben vetkőzött melltartóra a bevállalós sportolónő

Eli­za­veta Tuk­tamys­heva pro­duk­ci­ója le­nyű­gözte a mű­kor­cso­lya ra­jon­góit.

Eli­za­veta Tuk­tamys­heva pro­duk­ci­ója le­nyű­gözte a mű­kor­cso­lya ra­jon­góit. Úgy tűnik, hogy meg­lett Tóth Ivett ki­hí­vója.

Mit szól ehhez a kapitány? Dzsudzsák így üzent Rossinak

Mit szól ehhez a kapitány? Dzsudzsák így üzent Rossinak

Rossi eddig rendre mel­lőzte a sztárt.

Marco Rossi, a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya eddig rendre mel­lőzte Dzs­u­dzsák Ba­lázst. Most lehet, hogy ennek vége sza­kad?

Így ünnepelték a magyar szurkolók a Csíkszereda történelmi győzelmét

Így ünnepelték a magyar szurkolók a Csíkszereda történelmi győzelmét

Ha­tal­mas csa­tá­ban le­győzte a Csík­sze­reda a Di­namo Bu­ka­rest csa­pa­tát a román ku­pá­ban.

Ha­tal­mas csa­tá­ban le­győzte a Csík­sze­reda a Di­namo Bu­ka­rest csa­pa­tát a román ku­pá­ban. A meccs végén a szur­ko­lók együtt éne­kel­ték el a szé­kely him­nuszt.

Visszataszító dolgot műveltek Mourinhóval

Gyomorforgató videó, visszataszító dolgot műveltek Mourinhóval

A Man­ches­ter Uni­ted me­ne­dzse­rébe be­le­tö­rölte az orrát a ri­vá­lis csa­pat edzője. Pech­jére ezt rög­zí­tette is az egyik ka­me­rás.

A Man­ches­ter Uni­ted me­ne­dzse­rébe be­le­tö­rölte az orrát a ri­vá­lis csa­pat edzője. Pech­jére ezt rög­zí­tette is az egyik ka­me­rás.

Akit Ronaldo még magánál is jobban szeret: a kisfiát csodálja a világ

Akit Ronaldo még magánál is jobban szeret: a kisfiát csodálja a világ

Cris­ti­ano Ju­nior máris őrü­letbe ker­geti az el­len­fél vé­dőit.

Cris­ti­ano Ju­nior lesz az új Messi? Máris őrü­letbe ker­geti az el­len­fél vé­dőit a sztár­cse­mete.

Egész Európa csodálja a magyar sztár bombagólját

Egész Európa csodálja a magyar sztár bombagólját

Pa­rá­dés gól­lal vil­lant Szo­bosz­lai Do­mi­nik a szlo­vé­nek el­leni lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőn.

Pa­rá­dés gól­lal vil­lant Szo­bosz­lai Do­mi­nik a szlo­vé­nek el­leni lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőn.

Budapesten láthatod a világ legjobb testű nőjét, hihetetlen, mire vállalkozott

Budapesten láthatod a világ legjobb testű nőjét, hihetetlen, mire vállalkozott

Ezen a hét­vé­gén ren­de­zik meg a FitPa­rá­dét, melyre tel­je­sen új sze­rep­ben ér­ke­zik Regős Lili.

Elképesztő videó került elő a hétvége botrányhőséről

Elképesztő videó került elő a hétvége botrányhőséről

Gye­rek­ként bir­kó­zott egy med­vé­vel.

Nur­ma­go­me­dov ki­lenc éves ko­rá­ban le­állt bir­kózni egy med­vé­vel, erről pedig bi­zo­nyí­ték is ké­szült. Ezt látva nem csoda, hogy órási erő szo­rult belé.

Ripityára törhette volna magát Hamilton, centikre volt a tragédiától

Ripityára törhette volna magát Hamilton, centikre volt a tragédiától

Még épp idő­ben re­a­gált a Mer­ce­des vi­lág­baj­noka, aki előtt ver­seny­társa sze­ren­csét­len­ke­dett.

Sokkoló videó, ököllel ütötték arcon az ártatlan lányt

Sokkoló videó, ököllel ütötték arcon az ártatlan lányt

Rossz­kor volt rossz he­lyen.

Rossz­kor volt rossz he­lyen egy fi­a­tal nő, akit ököl­lel ütöt­tek meg, és el­te­rült az utcán. Videó ké­szült az eset­ről.

Mi lesz Dzsudzsákkal? Elárulta végre a szövetségi kapitány

Mi lesz Dzsudzsákkal? Elárulta végre a szövetségi kapitány

Tiszta vizet ön­tött a po­hárba. Marco Rossi kerek-perec el­mondta, el­ásta-e magát a fo­cista az arab kis­csa­pat­nál.

Tiszta vizet ön­tött a po­hárba. Rossi el­mondta, el­ásta-e magát a fo­cista az arab kis­csa­pat­nál.

Elképesztő hír, magyar válogatott lesz a Bundesliga-sztár

Elképesztő hír, magyar válogatott lesz a Bundesliga-sztár

25 éve­sen de­bü­tál­hat.

Gu­lá­csi Péter csa­pat­társa 25 éve­sen de­bü­tál­hat a ma­gyar nem­zeti csa­pat­ban. A keret leg­ér­té­ke­sebb já­té­kosa lesz.

Szupercsere volt a magyar válogatott focista, klubja kiütéssel győzött

Szupercsere volt a magyar válogatott focista, klubja kiütéssel győzött

Eppel Már­ton meg­sze­rezte a har­ma­dik gól­ját a kazah lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban. Egy perc alatt be­ta­lált.

Egerszegi Krisztina olyat tett, amit sohasem feledünk

Egerszegi Krisztina olyat tett ezen a napon, amit sohasem feledünk

Har­minc éve írta be magát a ma­gyar sport­tör­té­ne­lembe a 14 esz­ten­dős Egérke.

Har­minc éve írta be magát a ma­gyar sport­tör­té­ne­lembe a 14 esz­ten­dős Egérke.

Őrület az Ajax öltözőjében: magyar focista táncolt az asztalon

Őrület az Ajax öltözőjében: magyar focista táncolt az asztalon

Be­ava­tási szer­tar­tás a ja­vá­ból! Ritka fel­vé­telt szi­vá­rog­ta­tott ki a BL-sze­replő hol­land sztár­csa­pat vé­dője.

Ezt a videót nézi az egész világ, Ronaldo pedig csak zokog

Ezt a videót nézi az egész világ, Cristiano Ronaldo pedig csak zokog

Tény­leg ár­tat­lan a por­tu­gál vi­lág­sztár?

Lehet, hogy tény­leg ár­tat­lan a por­tu­gál vi­lág­sztár fo­cista, akit ki­ál­lí­tot­tak a lab­da­rúgó-mér­kő­zés­ről?

Óriási a botrány, gusztustalan dolgot művelt a pályán az NFL-es

Óriási a botrány, gusztustalan dolgot művelt a pályán az NFL-es

A New York Jets fu­tója jel­ké­pe­sen ki­tö­rölte a fe­ne­két a lab­dá­val.

A New York Jets fu­tója jel­ké­pe­sen ki­tö­rölte a fe­ne­két a lab­dá­val, amit aztán be­do­bott az el­len­fél nézői közé.

Világbajnoki tánc! Magyar lányok nyertek Svájcban - videó!

Világbajnoki tánc! Magyar lányok nyertek Svájcban - videó!

Meg­mu­tat­juk a Kis­her­ceg ko­reo­gráfiát. Két év után újra győ­ze­lem!

Meg­mu­tat­juk a Kis­her­ceg ko­reo­gráfiát. Két év után újra a vi­lág­baj­noki do­bogó leg­ma­ga­sabb foka.

Cristiano Ronaldo beindult: olyat tett, mint még soha

Cristiano Ronaldo beindult: olyat tett, mint még soha

Az edzője előre meg­jó­solta.

Úgy ün­ne­pelt, mintha a BL-fi­ná­lét dön­tötte volna el. Az edzője előre meg­jó­solta, mi fog tör­ténni a va­sár­nap dél­utáni olasz baj­no­kin.

Ibrahimovic varázsolt, ilyen gólt még nem láttál

Ibrahimovic varázsolt, ilyen gólt még nem láttál

A Ga­laxy 5-3-ra ki­ka­pott Tor­on­tó­ban.

A zse­ni­á­lis ta­lá­lat el­le­nére a Los An­ge­les Ga­laxy 5-3-ra ki­ka­pott Tor­on­tó­ban. Ez volt a svéd 500. ta­lá­lata tét­mér­kő­zé­sen kar­ri­erje során.

Végre összejött, sokat várt erre a magyar válogatott focista

Végre összejött, sokat várt erre a magyar válogatott focista

A Sport­ing Kan­sas City 5-1-re győzte le a San Jose Earth­qu­a­kes együt­te­sét. Né­meth elő­ször ta­lált be a sze­zon­ban.

A Sport­ing Kan­sas City 5-1-re győzte le a San Jose Earth­qu­a­kes együt­te­sét. Né­meth elő­ször ta­lált be a sze­zon­ban.