SPORT

A NAP KÉPE

Atyaég, mit művel Dzsudzsák mezével a filmsztár?

Atyaég, mit művel Dzsudzsák mezével a filmsztár?

Téved, aki azt hiszi, hogy Jamie Foxx nem ér­té­keli a ma­gyar vá­lo­ga­tott fo­ci­me­zét.

Téved, aki azt hiszi, hogy Jamie Foxx nem ér­té­keli a ma­gyar vá­lo­ga­tott fo­ci­me­zét. Sőt, úgy tűnik, na­ponta hasz­nálja.

Mekkora tapló, óriási botrányt kavart a sportlegenda

Mekkora tapló, óriási botrányt kavart a sportlegenda

El­men­tek neki ott­hon­ról?

El­men­tek neki ott­hon­ról? Rasszista és sze­xista: a po­fát­lan Nas­tase a mik­ro­fon­nál és a pá­lyán is ki­verte a bal­hét.

Se bugyi, se más: bikavadító pózban kelleti magát a hajlékony úszólány

Se bugyi, se más: bikavadító pózban kelleti magát a hajlékony úszólány

Jev­ge­nyija pu­csí­tás­ban is vi­lág­baj­nok. Szink­ron­úszó­ból lett bi­ki­ni­mo­dell, de néha azt is le­dobja, a gát­lá­sa­i­val együtt.

Eltorzult arc, kínszenvedés, Ibrának annyi?

Eltorzult arc, kínszenvedés, Ibrának annyi?

Drága árat fi­ze­tett a to­vább­ju­tá­sért a Man­ches­ter Uni­ted fo­ci­csa­pata.

A tanga sem látszódik a szépség testén

A falatnyi tanga sem látszódik a szőke szépség meztelen testén

A Milan-ra­jongó hölgy bár­hova ki­te­szi a mel­leit.

A Milan-ra­jongó hölgy bár­hova ki­te­szi a mel­leit.

Észbontóan terpeszt a nagy mellű szépség

Észbontóan terpeszt a nagy mellű szépség

Min­dene a fit­nesz, meg­szál­lot­tan edz a szőke bom­bázó, aki alig múlt 20 éves. Nem vé­let­le­nül gya­ra­po­dik gom­ba­mód a ra­jon­gók száma.

Min­dene a fit­nesz, meg­szál­lot­tan edz a szőke bom­bázó, aki alig múlt 20 éves. Nem vé­let­le­nül gya­ra­po­dik gom­ba­mód a ra­jon­gók száma.

Brutális verekedés a Real és a Bayern meccsén

Brutális verekedés a Real és a Bayern meccsén

A BL slá­gere bal­hék­tól volt han­gos.

A Baj­no­kok Li­gája slá­ger­meccse bal­hék­tól volt han­gos.

Melltartó és bugyi nélkül pancsolt az egzotikus kebelcsoda

Melltartó és bugyi nélkül pancsolt az egzotikus kebelcsoda

Így kell él­vezni a nap­sü­tést!

Más­ho­gyan nem is le­he­tett volna él­vezni a nap­sü­té­ses időt a me­den­cé­ben. Ezzel a test­tel még egy sztár­fo­cista fejét is könnyű el­csa­varni.

Hosszú Katinka elképedt, megszállott rajongóba botlott

Hosszú Katinka elképedt, megszállott rajongóba botlott

Sok min­dent meg­élt már Hosszú Ka­tinka, ám szer­dán olyat lá­tott, amit addig még soha.

Sok min­dent meg­élt már Hosszú Ka­tinka, ám szer­dán olyat lá­tott, amit addig még soha.

Jakabos Zsu csuromvizesen is ultradögös

Jakabos Zsu csuromvizesen is ultradögös

Szo­kás sze­rint dögös képet töl­tött fel ma­gá­ról Ja­ka­bos Zsu­zsanna, aki az or­szá­gos baj­nok­ságra ké­szül.

Szo­kás sze­rint dögös képet töl­tött fel ma­gá­ról Ja­ka­bos Zsu­zsanna, aki az or­szá­gos baj­nok­ságra ké­szül.

Se bugyi, se más: mit szorít hosszú combjai közé a pucér röpis lány?

Se bugyi, se más: mit szorít hosszú combjai közé a pucér röpis lány?

Chase a világ nyol­ca­dik cso­dája. Mérd végig a tes­tét a tal­pá­tól a feje búb­jáig! El­tart egy ideig, de hidd el, ér­de­mes!

Végünk, egy szál tangában tornázik a legszexibb sportolónő

Végünk, egy szál tangában tornázik az egyik legszexibb sportolónő

Nem semmi: felül semmi!

Nem semmi: felül semmi! Mo­no­ki­ni­ben mu­tatta meg magát a me­se­szép sík­irálynő. Ettől fej­re­áll a világ.

Mindenki elájul a vadító szurkolólány gigamelleitől

Mindenki elájul a vadító szurkolólány gigamelleitől

Laci Kay Som­mers lenge öl­tö­zet­ben gra­tu­lált ked­venc csa­pata si­ke­ré­hez. Így a mel­lei megint elő­térbe ke­rül­tek.

Fon­tos sza­ka­szá­hoz ér­ke­zett az ame­ri­kai ko­sár­baj­nok­ság, Laci Kay Som­mers gra­tu­lált is ked­venc csa­pata si­ke­ré­hez. Szo­ká­sá­hoz híven megint el­káp­ráz­ta­tott min­den­kit.

Igazi húsvéti csoda Hosszú Katinka legfrissebb fotója

Igazi húsvéti csoda Hosszú Katinka legfrissebb fotója

Nyu­szi­fül, de ga­zel­la­test: így üzen az Iron Lady az ünnep al­kal­má­ból. Pi­he­nés köz­ben sem fe­led­ke­zett meg a népes ra­jon­gó­tá­bo­rá­ról.

Nyu­szi­fül, de ga­zel­la­test: így üzen az Iron Lady az ünnep al­kal­má­ból. Pi­he­nés köz­ben sem fe­led­ke­zett meg a népes ra­jon­gó­tá­bo­rá­ról.

Hosszú Katinka mosolya ezért nem őszinte

Hosszú Katinka mosolya ezért nem őszinte

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszónő ar­cára van­nak írva az előz­mé­nyek...

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszónő ar­cára van­nak írva az előz­mé­nyek...

Egy szál bugyiban terpeszt Ronaldo exe

Egy szál bugyiban terpeszt Cristiano Ronaldo exe

Eze­ket a mel­le­ket na­gyon sokat látta a por­tu­gál sztár.

Eze­ket a mel­le­ket na­gyon sokat látta a por­tu­gál sztár.

Szörnyű sérülése után gyógyul a magyar válogatott focista

Szörnyű sérülése után gyógyul a magyar válogatott focista

Ko­vács Ist­ván haza sem utaz­ha­tott.

Ko­vács Ist­ván haza sem utaz­ha­tott Szé­kes­fe­hér­várra. Az or­vo­sok már tud­ják, mi­korra épül­het fel a lab­da­rúgó.

Hosszú Katinka a múltban kutakodott

Hosszú Katinka a múltban kutakodott, nem hiszed el, mit talált

Ezzel a kinccsel min­den ra­jon­gó­ját le­ve­szi a lá­bá­ról.

Nyu­god­tan ki­je­lent­het­jük, ezzel a kinccsel min­den ra­jon­gó­ját le­ve­szi a lá­bá­ról.

Hihetetlen popót villant a világsztár sportolónő

Hihetetlen popót villant a világsztár sportolónő

Nem csak a sí­ruha áll jól neki.

Lin­dsey Vonn nem az a szé­gyen­lős típus, és megint szexi fo­tó­val je­lent­ke­zett. Nem csak a sí­ruha áll jól neki.

A bugyit is ledobta a tökéletes testű pucér modell

A bugyit is ledobta a tökéletes testű modell

Vivi Castril­lon ké­peit el­nézve el­akad a sza­vunk. Neki a mell­tartó szó hi­ány­zik a szó­tá­rá­ból...

Vivi Castril­lon ké­peit el­nézve el­akad a sza­vunk. Neki a mell­tartó szó hi­ány­zik a szó­tá­rá­ból...

Micsoda átalakulás, felismered a magyar sztársportolót?

Micsoda átalakulás, felismered a magyar sztársportolót?

Ki ne em­lé­kezne Szá­vay Ág­nesre?

Ki ne em­lé­kezne Szá­vay Ág­nesre? A ko­rábbi te­nisz­sztár most ala­po­san meg­lepte ra­jon­góit.

Kéjesen terpeszt az álommellű szőkeség

Kéjesen terpeszt az álommellű szőkeség

A ten­ger­part ho­mok­já­ban vil­lan­totta meg dom­bo­ru­la­tait a szexi mo­dell.

A ten­ger­part ho­mok­já­ban vil­lan­totta meg dom­bo­ru­la­tait a szexi mo­dell, aki­nek a többi képe miatt sem kell szé­gyen­kez­nie.

Stollár Fanny brutáldögös, miniszoknyában villantott

Stollár Fanny brutáldögös, miniszoknyában villantott

A ma­gyar te­ni­sze­zőnő Flo­ri­dá­ban pihen, és újabb pazar képet töl­tött fel.

A ma­gyar te­ni­sze­zőnő Flo­ri­dá­ban pihen, és újabb pazar képet töl­tött fel ma­gá­ról.

Alsógatyában került hűvösre három magyar focista

Alsógatyában került hűvösre három magyar focista

Nem így szo­kás ké­szülni a kö­vet­kező baj­no­kira. Erre nem szá­mí­tot­tunk tőlük.

Ál­ta­lá­ban nem így szo­kás ké­szülni a kö­vet­kező baj­noki mér­kő­zésre. Jól megy a csa­pa­tuk­nak, de erre nem szá­mí­tot­tunk tőlük.

Nikolics nem tud elszakadni volt csapatától

Nikolics nem tud elszakadni volt csapatától

A ma­gyar tá­madó még nosz­tal­gi­á­zik.

A ma­gyar tá­ma­dó­nak na­gyon be­jött a vál­tás, mégis nosz­tal­gi­á­zik.

Kapás Bogi újra szerelembe esett

Kapás Bogi újra szerelembe esett

Úszó­nőnk új vá­lasz­tott­já­ról a je­len­legi ké­szí­tett fotót.

Úszó­nőnk új vá­lasz­tott­já­ról a je­len­legi ké­szí­tett fotót.

Barátnőjével együtt mutogatja meztelen melleit a focirajongó modell

Barátnőjével együtt mutogatja meztelen melleit a focirajongó modell

Höl­gyet egy komp­lett fo­ci­csa­pat tett bol­doggá, és ő nem volt há­lát­lan.

Höl­gyet egy komp­lett fo­ci­csa­pat tett bol­doggá, és ő nem volt há­lát­lan.

Budapestre érkezett az angol fociliga legjobbja

Budapestre érkezett az angol fociliga legjobbja

Szom­ba­ton még baj­no­kit ját­szott, va­sár­nap már ná­lunk fo­tóz­ko­dott. De vajon mit ke­re­sett itt a Chel­sea sztárja?

Szom­ba­ton még baj­no­kit ját­szott, va­sár­nap már ná­lunk fo­tóz­ko­dott. De vajon mit ke­re­sett itt a Chel­sea sztárja?

Világsztár ünnepelte a magyar csatár gólját

Világsztár ünnepelte a magyar csatár gólját

Vá­lo­ga­tott tá­ma­dónk egy­maga dön­tötte el a ta­lál­ko­zót.

Vá­lo­ga­tott tá­ma­dónk egy­maga dön­tötte el a ta­lál­ko­zót.

Megint pucérra vetkőzött a vadító popsimodell

Megint pucérra vetkőzött a vadító popsimodell

Nem sze­reti, ha sok ruha ta­karja.

Amúgy sem sze­reti, ha sok ruha van rajta, miért ne venné le ma­gá­ról a töb­bit is? Erre gon­dol­ha­tott ő is nem­ré­gen.

Budapesten a Chelsea világsztárja, az öccsével lazul

Budapesten a Chelsea világsztárja, az öccsével lazul

Eden Ha­zard szom­ba­ton gólt szer­zett, va­sár­nap pedig Bu­da­pes­ten pi­hente ki a meccs okozta fá­ra­dal­ma­kat.

Eden Ha­zard szom­ba­ton gólt szer­zett, va­sár­nap pedig Bu­da­pes­ten pi­hente ki a meccs okozta fá­ra­dal­ma­kat.

Válogatott focistánk búcsút intett szerelmének

Válogatott focistánk búcsút intett szerelmének

A fran­cia­or­szági Eu­rópa-baj­nok­ság egyik ma­gyar hőse sze­rint néha vál­tani kell.

A fran­cia­or­szági Eu­rópa-baj­nok­ság egyik ma­gyar hőse sze­rint néha vál­tani kell.

Kéjesen húzza le a bugyiját az ártatlan tekintetű modell

Kéjesen húzza le a bugyiját az ártatlan tekintetű modell

Ca­mila nem túl sze­mér­mes... Egy igazi nagy­ágyút már si­ke­rült meg­sze­rez­nie, most azon­ban szingli.

Ca­mila nem túl sze­mér­mes... Egy igazi nagy­ágyút már si­ke­rült meg­sze­rez­nie, most azon­ban szingli.

Se bugyi, se más: meztelenül terpeszt a szurkolólány

Se bugyi, se más: meztelenül terpeszt a szurkolólány

Gye­rek­ként sze­re­tett bele a fo­ciba.

Már gye­rek­ko­rá­ban be­le­sze­re­tett a lab­da­rú­gásba a nagy­mellű brit mo­dell. Azóta is ki­tar­tóan szur­kol ked­venc csa­pa­tá­nak.

Dögös képeket lőttek a szexi teniszezőnőről

Ultradögös képeket lőttek a világszép teniszezőnőről

Ren­de­sen nya­kon ön­töt­ték. Vissza­tap­sol­nánk egy vi­ze­spó­lós ver­senyre is.

Ana Iva­no­vics nem csak a bol­dog­ság­ban für­dik. Ren­de­sen nya­kon ön­töt­ték. Vissza­tap­sol­nánk egy vi­ze­spó­lós ver­senyre is.

Meglepő fotó, így még sosem láttad a Fradi elnökét

Meglepő fotó, így még sosem láttad a Fradi elnökét

A klub­ve­zért sem kí­mél­ték.

A klub­ve­zért sem kí­mél­ték a rég várt eu­ró­pai ku­pa­győ­ze­lem után. Fék­te­len öröm a ví­zi­lab­da­döntő után a me­den­cé­ben.

Gagyiteszt, hány futballsztárt ismersz fel a szobráról?

Gagyiteszt, hány futballsztárt ismersz fel a szobráról?

Jö­hetne né­hány szo­bor­dön­tés!

Van­nak fo­cis­ták, akik­nek tet­szik a saját mása, de akad­nak olya­nok is, akik leg­szí­ve­seb­ben tu­do­mást se ven­né­nek róla.

Bugyi nélkül domborít a csodás mellű szurkolólány

Bugyi nélkül domborít a csodás mellű szurkolólány

Ro­sanna nem csak a Mo­toGP-nek kö­szön­heti a nép­sze­rű­sé­gét. A fotói egye­ne­sen őr­jí­tőek.

Ro­sanna nem csak a Mo­toGP-nek kö­szön­heti a nép­sze­rű­sé­gét. Az új-zél­andi bom­bázó fotói egye­ne­sen őr­jí­tőek.

Így még nem láttad! Cristiano Ronaldo teljesen meztelen

Így még nem láttad! Cristiano Ronaldo teljesen meztelen

Le­vet­kő­zött a Real Mad­rid sztárja.

A Real Mad­rid fut­ball­sztárja ha­tal­mas meg­le­pe­tést oko­zott leg­újabb ké­pé­vel a kö­zös­ségi ol­da­lán.

Bugyi és melltartó nélkül strandol a szőke bombázó

Bugyi és melltartó nélkül strandol a szőke bombázó

A bi­ki­ni­vo­na­la­kat "magán hagyta"...

Csak a bi­ki­ni­vo­na­la­kat "hagyta magán".

Új színekben úszik tovább Kapás Bogi

Új színekben úszik tovább Kapás Boglárka

Meg­lepő fo­tó­val je­lent­ke­zett a gyö­nyörű ma­gyar úszónő a tá­voli edző­tá­bo­rá­ból. Alig fo­gunk rá­is­merni, ha ha­za­jön.

Meg­lepő fo­tó­val je­lent­ke­zett a gyö­nyörű ma­gyar úszónő a tá­voli edző­tá­bo­rá­ból. Alig fo­gunk rá­is­merni, ha ha­za­jön.

Bimbókat villant a brutál fenekű szépségkirálynő

Bimbókat villant a brutál fenekű szépségkirálynő

Jessy az autók, mo­to­rok mel­lett a test­edzés meg­szál­lottja. Erre a teste a leg­jobb bi­zo­nyí­ték. Mu­tat­juk!

Jessy a vil­lám­gyors autók, mo­to­rok mel­lett a test­edzés meg­szál­lottja. Erre a teste a bi­zo­nyí­ték. Mu­tat­juk min­den por­ci­ká­ját.

Tökéletes mellekkel hódít a vad bombázó

Alig tudja eltakarni fedetlen melleit a szőke bombázó

A hölgy saj­nos csak ar­gen­tin fo­cis­tákra bukik.

A hölgy saj­nos csak ar­gen­tin fo­cis­tákra bukik.

Micsoda romantika, szerelmével lazít Gyurta Dani

Micsoda romantika, szerelmével lazít Gyurta Dani

Olim­piai baj­no­kun­kat Cser­pes Laura is el­kí­sérte edző­tá­bo­rába. Az úszó tudja, hogy kösse össze a kel­le­me­set a hasz­nos­sal.

Olim­piai baj­no­kun­kat Cser­pes Laura is el­kí­sérte edző­tá­bo­rába. Az úszó tudja, hogy kösse össze a kel­le­me­set a hasz­nos­sal.

Nikolics Nemanja nagyon magasra jutott

Nikolics Nemanja nagyon magasra jutott

Vá­lo­ga­tott csa­tá­runk szinte a fel­le­gek­ben érez­heti magát. Most fe­le­sége és két pici gyer­meke is osz­toz­hat vele a chi­ca­gói él­mé­nyek­ben. A tá­madó új cipőt is vil­lan­tott.

Vá­lo­ga­tott csa­tá­runk szinte a fel­le­gek­ben érez­heti magát. Most fe­le­sége és két pici gyer­meke is osz­toz­hat vele a chi­ca­gói él­mé­nyek­ben.

Bátran szétteszi a lábát a szőke modell

Bátran szétteszi előtted a lábát a szőke szupermodell

Az ar­gen­tin bom­bázó nem túl sze­mér­mes típus...

Az ar­gen­tin bom­bázó nem túl sze­mér­mes típus. Több­nyire mez­te­le­nül al­szik és ezt meg is mu­tatja.

Hosszú Katinka megmutatta kedvenc sportolóját

Hosszú Katinka megmutatta kedvenc sportolóját

Apás napot tar­tott a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő. Hosszú Ist­ván gye­rek­ko­rá­ban fon­tos ta­ná­csot adott lá­nyá­nak.

Örömhír, apa lett a magyar sztársportoló

Örömhír, apa lett a magyar sztársportoló

A vi­lág­baj­noki bronz­ér­mes és fe­le­sége, Jo­hanna már rég­óta ter­vez­ték a ba­ba­vál­la­lást. A pi­lóta élete leg­na­gyobb cso­dá­ját élte át a teg­napi napon.

A vi­lág­baj­noki bronz­ér­mes és fe­le­sége, Jo­hanna már rég­óta ter­vez­ték a ba­ba­vál­la­lást. A pi­lóta élete leg­na­gyobb cso­dá­ját élte át a teg­napi napon.

Újra együtt? Neymar összebújt az exével

Újra együtt? Neymar összebújt az exével

Úgy fest, nem tud el­sza­kadni egy­más­tól az FC Bar­ce­lona fut­ball­sztárja és Bruna Mar­quezine. Ismét együtt lát­ták őket.

Úgy fest, nem tud el­sza­kadni egy­más­tól az FC Bar­ce­lona fut­ball­sztárja és Bruna Mar­quezine. Ismét együtt lát­ták őket.

Magyar társáról posztolt a világbajnok sztárfocista

Magyar társáról posztolt a világbajnok

Bas­tian Schweins­teiger már edzésbe állt. A német sztár be­kö­szönő fo­tó­ján régi is­me­rő­sünk is fel­tűnt.

Bas­tian Schweins­teiger már edzésbe állt a Chi­cago Fire fo­ci­csa­pa­tá­nál. A német sztár be­kö­szönő fo­tó­ján régi is­me­rő­sünk is fel­tűnt.

Bugyi és melltartó nélkül fürdőzik DiCaprio exe

Bugyi és melltartó nélkül fürdőzik DiCaprio exe

A mo­dell csak kar­kö­tőt visel...

Csak kar­kö­tőt visel a fe­szes mellű mo­dell.

Olimpiai bajnokunknak gyermeke született

Olimpiai bajnokunknak gyermeke született

Az új jö­ve­vény már ott­hon pi­hen­het.

Az új jö­ve­vény már ott­hon pi­hen­het.

Meztelenül nyalogat a feszes mellű bombázó

Meztelenül nyalogat a feszes mellű bombázó

Még így sem tudja el­vonni a fi­gyel­met a tö­ké­le­tes keb­le­i­ről.

A szőke szép­ség még így sem tudja el­vonni a fi­gyel­met a tö­ké­le­tes keb­le­i­ről.

Eldőlt, milyen mezben lépnek pályára Dzsudzsákék

Eldőlt, milyen mezben lépnek pályára Dzsudzsákék

Az MLSZ kö­zölte a dön­tést.

Az MLSZ a Twit­ter-ol­da­lán kö­zölte a dön­tést.

Nem takargatja óriási melleit a bűbájos modell

Nem takargatja óriási melleit a bűbájos modell

Több fut­bal­lista fejét is el­csa­varta már, de arra is akadt példa, hogy egy is­mert spor­toló el­hagyta va­laki má­sért.

A nyu­szis lány több fut­bal­lista fejét is el­csa­varta már, de arra is akadt példa, hogy egy is­mert spor­toló el­hagyta va­laki má­sért.

Dzsudzsákék helyett mást néztek a veszprémi kézisek

Dzsudzsákék helyett mást néztek a veszprémi kézisek

Fog­lal­ko­zási ár­ta­lom...

Fog­lal­ko­zási ár­ta­lom, a ké­zi­se­ket saját sport­águk ér­dekli. A já­té­ko­sok így le­ma­rad­tak a fo­cis­ták ku­dar­cá­ról.

Se bugyi se más, csak egy kígyó a meztelen modellen

Se bugyi se más, csak egy kígyó a meztelen modellen

A hölgy ügy­véd­ként dol­go­zik.

A szőke bom­bázó ügy­véd­ként is meg­állja a he­lyét. A gyö­nyörű hölgy rá­adá­sul még a focit is sze­reti...

Szalai Ádám jelezte, mire készül a portugálok ellen

Szalai Ádám jelezte, mire készül a portugálok ellen

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár ké­szen áll az üt­kö­zetre. Re­mél­jük, este be­vá­lik a "jós­lata".

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár ké­szen áll az üt­kö­zetre. Re­mél­jük, este be­vá­lik a "jós­lata".

Így indul a hétvége Hosszú Katinkánál

Így indul a hétvége Hosszú Katinkánál

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nőnk ön­ma­gát is meg­szó­lítja a siker ér­de­ké­ben. A hét­vége nem sok min­den­ben kü­lön­bö­zik a hét­köz­na­pok­tól...

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nőnk ön­ma­gát is meg­szó­lítja a siker ér­de­ké­ben. A hét­vége nem sok min­den­ben kü­lön­bö­zik a hét­köz­na­pok­tól...

Letépte magáról falatnyi ruháját az igéző fitneszmodell

Letépte magáról falatnyi ruháját az igéző fitneszmodell

Imádja a te­to­vá­lá­so­kat a dán hölgy.

Imádja a te­to­vá­lá­so­kat a dán hölgy, ma­gára is var­ra­tott jó párat. Per­sze nem ez fog fel­tűnni el­sőre a férfi­ak­nak.

Súlyosan megsértette a portugálokat a magyar szurkoló

Aljas tett, súlyosan megsértette a portugálokat a magyar szurkoló

For­dí­tott eset­ben nagy bot­rány lenne.

Ha for­dítva tör­ténne ilyen, óri­ási bot­rány lenne.

Portugálok helyett óriásokkal barátkozik a magyar válogatott csatár

Portugálok helyett óriásokkal barátkozik a magyar válogatott csatár

A Chi­cago Fire tá­ma­dója nem ala­csony, mégis na­gyon pi­ci­nek tűnik.

A Chi­cago Fire tá­ma­dója nem ala­csony, mégis na­gyon pi­ci­nek tűnik.

Hosszú Katinka új frizurája a férjének is jól áll!

Hosszú Katinka új frizurája a férjének is jól áll!

A ma­gyar úszónő leg­újabb, pén­teki haj­nali ké­pére a férje is fel­ke­rült. Ér­de­kes lát­ványt nyúj­ta­nak...

A ma­gyar úszónő leg­újabb, pén­teki haj­nali ké­pére a férje is fel­ke­rült. Ér­de­kes lát­ványt nyúj­ta­nak...

Hamilton félmeztelen, tökéletes testtel üzent

Hamilton félmeztelen, tökéletes testtel üzent

Lewis Ha­mil­ton már a hét­végi Forma-1-es idény­nyitó lá­zá­ban ég.

Lewis Ha­mil­ton már a hét­végi Forma-1-es idény­nyitó lá­zá­ban ég. A brit sztár nem min­den­napi képet posz­tolt...

Egy szál tangában Ronaldo exe

Egy szál tangában meztelenkedik Ronaldo exe

For­más mel­leit csak a ho­mok­sze­mek ta­kar­ják.

A chi­lei szép­ség for­más mel­leit csak a ho­mok­sze­mek ta­kar­ják.

Jakabos Zsu brutáldögös: apró bikiniben, új frizurával villant

Jakabos Zsu brutáldögös: apró bikiniben, új frizurával villant

Fo­ga­dunk, hogy ezzel a kép­pel to­vább gya­ra­pí­totta népes kö­ve­tő­tá­bo­rát.

Fo­ga­dunk, hogy ezzel a kép­pel a ma­gyar úszónő to­vább gya­ra­pí­totta az amúgy is népes kö­ve­tő­tá­bo­rát.

Hosszú Katinka kudarcot vallott

Hosszú Katinka kudarcot vallott

Még egy há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nak is nehéz ural­kod­nia magán. Tár­sai nem se­gí­tet­ték, in­kább hát­rál­tat­ták.

Még egy há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nak is nehéz ural­kod­nia magán. Tár­sai nem se­gí­tet­ték, in­kább hát­rál­tat­ták.

Ezt látnod kell, Kapás Bogi bikiniben élvezi a habokat

Ezt látnod kell, Kapás Bogi bikiniben élvezi a habokat

A ma­gyar úszónő ismét lát­vá­nyos ké­pe­ket osz­tott meg ma­gá­ról. Ez­út­tal Thai­föld­ről üzent...

A ma­gyar úszónő ismét lát­vá­nyos ké­pe­ket osz­tott meg ma­gá­ról. Ez­út­tal Thai­föld­ről üzent...

Lazán beterpeszt a nagy mellű modell

Lazán beterpeszt a nagy mellű modell

Egyik sze­relme miatt bán­kó­dott, de van, aki segít neki a nehéz na­po­kon.

Múlt héten egyik sze­relme miatt bán­kó­dott, de van, aki segít neki a nehéz na­po­kon.

Kapás Bogi félhomályban pózol

Kapás Bogi félhomályban pózol

Úszó­nőnk el­for­dul a ra­jon­gó­i­tól, de így is el­bű­völő.

Úszó­nőnk el­for­dul a ra­jon­gó­i­tól, de így is el­bű­völő.

Vénuszdombot villantott a tüzes szurkolólány

Se bugyi, se más: vénuszdombot villantott a tüzes szurkolólány

Tény­leg meg­mu­tatta min­de­nét.

Kö­ze­leg a Bayern Mün­chen-Real Mad­rid csúcs­rang­adó a Baj­no­kok Li­gá­já­ban, az nem kér­dés, hogy a nyu­szis lány kinek szur­kol majd.

A bugyiját is ledobta magáról a nagy mellű focistalány

A bugyiját is ledobta magáról a nagy mellű focistalány

Azért nem mutat meg min­dent.

A szexi mo­dell azért arra min­dig ügyel, hogy ne mu­tas­son meg ma­gá­ból min­dent. Egy be­teg­ség tett ke­resztbe a sport­kar­ri­er­jé­nek.

Hoppá, teljesen kifordult magából Hosszú Katinka!

Hoppá, teljesen kifordult magából Hosszú Katinka!

Ma reg­gel az úszást fél­re­dobva ke­leti harc­mű­vés­szé vált olim­piai baj­nok klasszi­sunk.

Ma reg­gel az úszást fél­re­dobva ke­leti harc­mű­vés­szé vált olim­piai baj­nok klasszi­sunk. Fé­le­lemre azon­ban nincs ok a ra­jon­gók ré­szé­ről.

Csodálatos kismama, így még sosem láttad olimpiai bajnokunkat

Csodálatos kismama, így még sosem láttad olimpiai bajnokunkat

A nem­zeti ünnep al­kal­má­ból tün­tet­ték ki Kozák Dan­utát. A baj­noknő le sem ta­gad­hatja, mek­kora öröm vár rá.

Külföldi focicsapat üzent a magyar szurkolóknak

Külföldi focicsapat üzent a magyar szurkolóknak

A var­só­iak a nem­zeti ün­ne­pünk al­kal­má­ból írtak az itt­honi fut­ball­ba­rá­tok­nak.

A var­só­iak a nem­zeti ün­ne­pünk al­kal­má­ból írtak az itt­honi fut­ball­ba­rá­tok­nak. Nem csak Ni­ko­lics az egyet­len ka­pocs.

Lazán terpeszt előtted a brazil topmodell

Lazán terpeszt előtted a brazil topmodell

Ad­riana újra sza­bad, a ké­peit látva nagy roham vár­ható. A hölgy a világ öt leg­job­ban fi­ze­tett mo­dell­jé­nek egyike. Nyil­ván nem vé­let­le­nül.

Ad­riana újra sza­bad, a ké­peit látva nagy roham vár­ható. A hölgy a világ öt leg­job­ban fi­ze­tett mo­dell­jé­nek egyike.

Hosszú Katinka férje iszik és vezet

Hosszú Katinka férje iszik és vezet

Shane Tusup va­gány fi­gura, ezt az uta­kon is bi­zo­nyítja.

Shane Tusup va­gány fi­gura, ezt az uta­kon is bi­zo­nyítja.

Se bugyi, se más: hétszeres gyönyörben ég a szurkolólány pucér teste

Se bugyi, se más: hétszeres gyönyörben ég a szurkolólány pucér teste

Ap­rilt lázba hozta a ked­venc fo­ci­csa­pata szár­nya­lása. Mez­te­lenre vet­kő­zött a gól­özö­nért cse­rébe.

Hosszú Katinkánál végleg betelt a pohár

Hosszú Katinkánál végleg betelt a pohár

Olim­piai baj­no­kunk tudja, sokat kell még ta­nul­nia. Meg kell ta­lál­nia a meg­fe­lelő meg­ol­dást, hogy ké­sőbb ne érjék kel­le­met­len­sé­gek.

Olim­piai baj­no­kunk tudja, sokat kell még ta­nul­nia. Meg kell ta­lál­nia a meg­fe­lelő meg­ol­dást, hogy ké­sőbb ne érjék kel­le­met­len­sé­gek.

Megoldódik a probléma, Hosszú Katinka óriási munkába kezd

Megoldódik a probléma, Hosszú Katinka óriási munkába kezd

Végre gye­re­kek­kel is be­né­pe­sül a Duna Aréna tan­me­den­céje.

Végre gye­re­kek­kel is be­né­pe­sül a Duna Aréna tan­me­den­céje. Hosszú Ka­tinka hét­fő­től várja a ki­csi­ket.

Ágyban lőtt magáról csábító fotót a szexi magyar úszónő

Ágyban lőtt magáról csábító fotót a szexi magyar úszónő

Így még biz­to­san nem lát­tad.

A me­dence he­lyett ágy­ban, pár­nák közt: így még biz­to­san nem lát­tad az egyik leg­csi­no­sabb spor­to­lón­kat.

Csak két levél takarja el a nyuszilány vénuszdombját

Csak két levél takarja el a nyuszilány vénuszdombját

Ame­ri­ka­iak mil­liói bá­mul­ták.

A gyö­nyörű arcú höl­gyet ame­ri­ka­iak mil­liói bá­mul­ták.

Se bugyi, se más: csodás mellekkel hentereg ágyában a bringás bombázó

Se bugyi, se más: csodás mellekkel hentereg ágyában a bringás bombázó

Lucia a gát­lá­sa­i­val együtt le­dobja min­den ru­há­ját.

Lucia a gát­lá­sa­i­val együtt le­dobja min­den ru­há­ját. A fotói ön­ma­gu­kért be­szél­nek.