SPORT

A NAP KÉPE

Meglepő, magyar focicsapat mezével pózol a Barcelona világsztárja

Meglepő, magyar focicsapat mezével pózol a Barcelona világsztárja

A zöld-fe­hé­rek me­zé­vel fo­tóz­ták a vi­lág­baj­nok klasszist. Bízik benne, hogy nem esik ki a szom­bat­he­lyi csa­pat.

Fantasztikus környezet, így nyaral a magyar futballsztár

Fantasztikus környezet, így nyaral a magyar futballsztár

Ten­ger­part, kok­té­lok. Szép he­lyen pi­heni ki az idényt a védő. Töb­bed­ma­gá­val in­dult el Me­xi­kóba.

Ten­ger­part, kok­té­lok. Szép he­lyen pi­heni ki az idényt a védő. Töb­bed­ma­gá­val in­dult el Me­xi­kóba.

Alig takarja mellbimbóit a tengerben fürdőző harcoslány

Alig takarja mellbimbóit a tengerben fürdőző harcoslány

Szí­ve­sen ki­áll­nánk vele egy me­netre. Sze­mé­lyi edző­ként is dol­go­zik.

Szí­ve­sen ki­áll­nánk vele egy me­netre. Sze­mé­lyi edző­ként is dol­go­zik a be­vál­la­lós ame­ri­kai szép­ség.

Meztelenül pucsít az ágyon a feszes mellű, pajkos szurkolólány

Meztelenül pucsít az ágyon a feszes mellű, pajkos szurkolólány

Lazán le­dobta a ru­háit.

Lazán le­dobta a ru­háit a bra­zil bom­bázó. Ver­seny­sze­rűen ko­sár­lab­dá­zik, a fit­nesz­ter­mek­ben is ott­ho­no­san mozog a szőke szép­ség.

Óriási öröm, nagy naphoz érkezett Babos Timi

Óriási öröm, nagy naphoz érkezett Babos Timi

Újra van mit ün­ne­pel­nie.

Újra van mit ün­ne­pel­nie a pá­ros­ban vi­lág­baj­nok ma­gyar te­nisz­sztár­nak. Nem csak a pá­lyán elért ered­mé­nyei, de a ma­gán­élete is bol­dog­ság­gal tölt­heti el.

Brutális terpesztés, mellbimbót villantott a fitneszkirálynő

Brutális terpesztés, mellbimbót villantott a fitneszkirálynő

Az nem lehet a vé­let­len műve, ha va­la­kit majd­nem hat­mil­li­óan kö­vet­nek az Ins­tag­ra­mon. Sz­vet­lana min­dent meg­tesz a férfi ra­jon­gók ked­véért.

Az nem lehet a vé­let­len műve, ha va­la­kit majd­nem hat­mil­li­óan kö­vet­nek az Ins­tag­ra­mon. Sz­vet­lana min­dent meg­tesz a férfi ra­jon­gók ked­véért.

Sziklán nudizott a bombázó, fotó a gazellatestű pucér szépségről

Sziklán nudizott a bombázó, fotó a gazellatestű pucér szépségről

Francy nem szé­gyel­lős! Ér­de­mes meg­nézni a bra­zil mo­dell dögös ké­peit.

Francy nem szé­gyel­lős! Tem­pe­ra­men­tu­mos és gyö­nyörű: ér­de­mes meg­nézni a bra­zil mo­dell ké­peit.

Ledobta a melltartót, megvillantotta gigantikus kebleit a vadóc modell

Ledobta a melltartót, megvillantotta gigantikus kebleit a vadóc modell

Saját nap­tárja is van a szőke szép­ség­nek. A spor­to­kat sem veti meg a Los An­ge­les­ben élő mo­dell.

Dráma, szívbemarkoló fotóval gyászol a futballsztár

Dráma, szívbemarkoló fotóval gyászol a futballsztár

Fel­fog­ha­tat­lan tra­gé­dia tör­tént.

Fel­fog­ha­tat­lan tra­gé­dia tör­tént, de erős ma­radt a fo­cista: győ­ze­lemre ve­zette a csa­pa­tát. Aztán össze­om­lott, és rö­vi­de­sen az is ki­de­rült, hogy miért.

Palvin Barbi helyett már másik szexi világsztár pózol Neymar oldalán

Palvin Barbi helyett már másik szexi világsztár pózol Neymar oldalán

A világ leg­drá­gább fo­cis­tája egy egész estét töl­tött az ame­ri­kai éne­kes­nő­vel.

A világ leg­drá­gább fo­cis­tája egy egész estét töl­tött az ame­ri­kai éne­kes­nő­vel.

Térden állva tépi le bikinijét az álomtestű modell

Térden állva tépi le bikinijét az álomtestű modell

Solci Perez imád a tűző napon mez­te­len­kedni. Még a fa­lat­nyi ru­há­i­tól is könnyen sza­ba­dul meg.

Solci Perez imád a tűző napon mez­te­len­kedni. Még a fa­lat­nyi ru­há­i­tól is könnyen sza­ba­dul meg.

Gólyahír, megszületett Cristiano Ronaldo kislánya

Gólyahír, megszületett Ronaldo kislánya

A por­tu­gál vi­lág­sztár maga kö­zölte az öröm­hírt. Már fotót is lát­ha­tunk a ba­bá­ról.

A por­tu­gál vi­lág­sztár maga kö­zölte az öröm­hírt. Már fotót is lát­ha­tunk a ba­bá­ról.

Jakabos Zsuzsa a csúcson, mindenét megmutatta

Jakabos Zsuzsa a csúcson, mindenét megmutatta

A szép­sé­ges úszónő lett a ma­gyar baj­nok­ság leg­jobbja, s klub­ját is az élre re­pí­tette.

Tökéletes melleit gyömöszöli a tetovált álomnő

Tökéletes melleit gyömöszöli a tetovált álomnő

Jes­sica We­a­ver hiába pró­bálja el­rej­teni cso­dá­la­tos ido­mait.

Hosszú Katinka nemet mondott a magyaroknak, és milyen jól tette

Hosszú Katinka nemet mondott a magyaroknak, és milyen jól tette

Az or­szá­gos baj­nok­ság he­lyen Kí­ná­ban ver­se­nyez leg­jobb úszó­nőnk. Meg is mu­tatta a zsák­má­nyát.

Meztelenül fürdőzik a kerek fenekű sellőlány

Meztelenül fürdőzik a kerek fenekű sellőlány

Meg­vált ru­há­i­tól a bra­zil mo­del­lek ék­köve.

Meg­vált ru­há­i­tól a bra­zil mo­del­lek ék­köve.

Csodás mellbimbóit mutogatva kéjeleg a vadóc focista lány

Csodás mellbimbóit mutogatva kéjeleg a vadóc focista lány

Be­veti bá­jait a szőke bom­bázó. a lab­da­rú­gás mel­lett a fo­tó­zás nagy sze­rel­mese az auszt­rál szép­ség.

Be­veti bá­jait a szőke bom­bázó. a lab­da­rú­gás mel­lett a fo­tó­zás nagy sze­rel­mese az auszt­rál szép­ség. Le­dobta a ruhát leg­újabb ké­pein.

Shane Tusup kiakadt: ez várta Hosszú Katinkát Pekingben

Shane Tusup kiakadt: ez várta Hosszú Katinkát Pekingben

Mél­tat­lan a Vi­lág­kupa-so­ro­zat­hoz. Re­mél­he­tő­leg gyor­san or­vo­sol­ják a kí­na­iak a prob­lé­mát.

Mél­tat­lan a Vi­lág­kupa-so­ro­zat­hoz. Re­mél­he­tő­leg gyor­san or­vo­sol­ják a kí­na­iak a prob­lé­mát.

Se bugyi, se más: az ágyban bujálkodik a gigamellű szurkolólány

Se bugyi, se más: az ágyban bujálkodik a gigamellű szurkolólány

Min­den fo­ci­csa­pat örülne egy ilyen ra­jon­gó­nak. A tévé kép­er­nyői előtt sem mozog ide­ge­nül.

Min­den fo­ci­csa­pat örülne egy ilyen ra­jon­gó­nak. A tévé kép­er­nyői előtt sem mozog ide­ge­nül.

Vadító képek, mindent ledobott a bevállalós szurkolólány

Vadító képek, mindent ledobott a bevállalós szurkolólány

Pi­káns fo­tó­kat posz­tolt.

A 26 éves mo­dell pi­káns fo­tó­kat posz­tolt. A Los An­ge­les La­kers ko­sár­labda csa­pa­tá­nak a szur­ko­lója.

Drámai percek, tömeg előtt sírta el magát a magyar sportoló

Drámai percek, tömeg előtt sírta el magát a magyar sportoló

A hazai te­nisz­csil­lag meg­ha­tódva me­sélt a tor­nán átélt per­cek­ről.

Drámai fotó, így nézett ki a véresre vert fradista

Drámai fotó, így nézett ki a véresre vert fradista

A szur­ko­lók ko­rábbi ve­zé­rét biz­ton­sá­giak kí­sér­ték ki a sta­di­on­ból. Azóta kór­ház­ban van.

A szur­ko­lók ko­rábbi ve­zé­rét biz­ton­sá­giak kí­sér­ték ki a sta­di­on­ból. Azóta kór­ház­ban van.

Vizes hajjal, meztelenül kényezteti magát a dús keblű modell

Vizes hajjal, meztelenül kényezteti magát a dús keblű modell

Lép­csőre tér­delve mu­tatja meg for­más fe­ne­két a sző­ke­ség.

Lép­csőre tér­delve mu­tatja meg for­más fe­ne­két a sző­ke­ség.

Ledobta a bugyit a csodamellű szurkolólány

Ledobta a bugyit a csodamellű szurkolólány

Min­dent meg­mu­tat a vadóc mo­dell.

Bol­dog le­he­tett a leg­utóbbi Baj­no­kok Li­gája for­du­lót kö­ve­tően, hi­szen győz­tek a ked­ven­cei. A ko­sár­lab­dáért is ra­jong a vadóc szex­bomba.

A fürdőkádban áztatja gigantikus kebleit a vadóc modell

A fürdőkádban áztatja gigantikus kebleit a vadóc modell

Büsz­kén tárja eléd mel­leit.

Büsz­kén tárja eléd mel­leit a dögös bom­bázó. Sze­ret bok­szolni, erre a sport­ágra pedig fo­gadni is szo­kott.

Megmutatta bombasztikus kebleit a vadóc kosaraslány

Megmutatta bombasztikus kebleit a vadóc kosaraslány

Imádja a spor­to­kat az olasz szép­ség. A ko­sár­labda mel­lett a te­nisz a másik nagy sze­relme a fi­a­tal mo­dell­nek.

Imádja a spor­to­kat az olasz szép­ség. A ko­sár­labda mel­lett a te­nisz a másik nagy sze­relme a fi­a­tal mo­dell­nek.

Gigantikus kebleiről a természetben dobta le a melltartót a modell

Gigantikus kebleiről a természetben dobta le a melltartót
a fitneszmodell

Nem fogta vissza magát az ame­ri­kai szép­ség. Az er­dő­ben gon­dolta úgy, hogy fél­mez­te­lenre vet­kő­zik.

Nem fogta vissza magát az ame­ri­kai szép­ség. A fit­nesz­mo­dell az er­dő­ben ju­tott arra a gon­do­latra, hogy fél­mez­te­lenre vet­kő­zik. Lé­leg­zet­el­ál­lító mu­tat­vá­nyá­val pedig vi­lág­szerte sok mil­lió ins­tag­ram-kö­ve­tő­jét tette iga­zán bol­doggá.

Észbontó, pucérra vetkőzött a nagy mellű műsorvezetőnő

Észbontó, pucérra vetkőzött a nagy mellű műsorvezetőnő

Inés most a por­tu­gál nyu­szis ma­ga­zin ked­véért vált meg a ru­ha­da­rab­ja­i­tól. Büsz­kén mu­to­gatta a bá­jait.

Inés most a por­tu­gál nyu­szis ma­ga­zin ked­véért vált meg a ru­ha­da­rab­ja­i­tól.

Tengerparton kéjeleg a formás fenekű teniszező lány

Tengerparton kéjeleg a formás fenekű teniszező lány

Mell­bim­bó­ját ké­nyez­teti a mo­dell.

Kagy­lók­kal ké­nyez­teti mell­bim­bó­ját az olasz mo­dell.

Jótékony célból vetkőzött le a magyar sportolónő

Jótékony célból vetkőzött le a magyar sportolónő

A Fa­ce­book-ol­da­lán posz­tolt képet.

A snow­boar­dos ver­senyző Fa­ce­book-ol­da­lán posz­tolt képet. Ok­tó­ber a mell­rák el­leni küz­de­lem hó­napja, erre hívta fel a fi­gyel­met.

Kígyózó sorok, mi lesz így a Fradi-stadionban?

Kígyózó sorok, mi lesz így a Fradi-stadionban?

A tábor tag­jai meg­ro­ha­moz­ták a sta­dion pénz­tá­rait. Van olyan szek­tor, ahova már nem lehet je­gyet venni.

El sem hiszed kivel csinált közös képet Hosszú Katinka

El sem hiszed kivel csinált közös képet Hosszú Katinka

A két ma­gyar hí­res­ség saját kö­zös­ségi ol­da­lu­kon osz­totta meg közös ké­pü­ket.

A két ma­gyar hí­res­ség saját kö­zös­ségi ol­da­lu­kon osz­totta meg közös ké­pü­ket.

Elképesztően dús kebleit nem rejtegeti tovább a fiatal modell

Elképesztően dús kebleit nem rejtegeti tovább a fiatal modell

To­vábbra sem szé­gyen­lős.

To­vábbra sem szé­gyen­lős a ko­sa­ra­slány. Büsz­kén mu­to­gatja ra­jon­gó­i­nak káp­rá­za­tos keb­leit. Ins­tag­ra­mon 2,7 mil­lió kö­ve­tő­vel ren­del­ke­zik.

Ámulatba ejt Jakabos Zsuzsanna új fotója

Vigyázz megbabonáz, ámulatba ejt Jakabos Zsuzsanna új fotója

Pá­rat­lan szép­ségű úszó­nőnk új fotót osz­tott meg ma­gá­ról.

Pá­rat­lan szép­ségű úszó­nőnk új fotót osz­tott meg ma­gá­ról. Ezzel is nagy si­kert ara­tott.

Ágaskodó mellbimbói szinte átszúrják a kerek mellű modell ruháját

Ágaskodó mellbimbói szinte átszúrják a kerek mellű modell ruháját

A vadóc szép­ség nem fogja vissza magát leg­újabb ké­pein.

A vadóc szép­ség nem fogja vissza magát leg­újabb ké­pein.

Babos Timi brutáldögös, szédítő fotót osztott meg

Babos Timi brutáldögös, szédítő fotót osztott meg

A ma­gyar te­ni­sze­zőnő Szin­ga­púr­ból je­lent­ke­zett be, ahol egy újabb ver­senyre ké­szül.

A ma­gyar te­ni­sze­zőnő Szin­ga­púr­ból je­lent­ke­zett be, ahol egy újabb ver­senyre ké­szül.

Nedves idomokkal kihívóan hív harcba az álomtestű bombázó

Nedves idomokkal kihívóan hív harcba az álomtestű bombázó

Som­mer Ray fel­kí­nálja a le­he­tő­sé­get.

Som­mer Ray fel­kí­nálja a le­he­tő­sé­get. Elő­ször jöhet a spor­to­lás, aztán pedig a fet­ren­gés a ten­ger­part ho­mok­ján.

Hosszú Katinka férje nem adja fel, mit lép erre az MLSZ?

Hosszú Katinka férje nem adja fel, mit lép erre az MLSZ?

Ked­venc úszó­nőnk edzője ezt tény­leg ko­mo­lyan gon­dolja. Vajon be­válna Shane Tusup a fo­ci­vá­lo­ga­tott élén?

Tengervízben cirógatja csupasz mellét az álomtestű vitorláslány

Tengervízben cirógatja csupasz mellét az álomtestű vitorláslány

Va­len­tina nem vitt ma­gá­val sok ruhát a ten­geri ka­landra. Ezt nagy­já­ból senki sem bánja.

Va­len­tina nem vitt ma­gá­val sok ruhát a ten­geri ka­landra. Ezt nagy­já­ból senki sem bánja.

Ravaszul játszik fenekével az álomnő, őt még Te is bezsákolnád

Ravaszul játszik fenekével az álomnő, őt még Te is bezsákolnád

A mo­dell Sh­te­ena nem tö­rő­dik a sza­bá­lyok­kal.

A mo­dell Sh­te­ena nem tö­rő­dik a sza­bá­lyok­kal, ha kő­ke­mény sport­ról van szó.

Se bugyi, se más: a szaunában élvezkedik a vadóc szurkolólány

Se bugyi, se más: a szaunában élvezkedik a vadóc szurkolólány

El­fo­gad­nánk tőle egy ide­gen­ve­ze­tést.

El­fo­gad­nánk tőle egy ide­gen­ve­ze­tést a Milan sta­di­on­já­ban. DJ-ként is dol­go­zik a fan­tasz­ti­kus keb­lek­kel meg­ál­dott szőke bom­bázó.

Ez igen, Hosszú Katinka félmeztelenül mutatta meg a férjét

Ez igen, Hosszú Katinka félmeztelenül mutatta meg a férjét

Az Iron Lady pi­káns képet posz­tolt.

Az Iron Lady pi­káns képet posz­tolt kö­zös­ségi ol­da­lán. Az edző­te­rem­ben fo­tózta le fél­mez­te­len pár­ját a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő.

Robban az internet, elszédülsz Jakabos Zsuzsanna új fotójától

Robban az internet, elszédülsz Jakabos Zsuzsanna új fotójától

Hogy lehet va­laki egy­szerre ennyire szexi és ki­spor­tolt? Az új­don­sült fe­le­sé­get na­po­kig el tud­nánk nézni.

Hogy lehet va­laki egy­szerre ennyire szexi és ki­spor­tolt? Az új­don­sült fe­le­sé­get na­po­kig el tud­nánk nézni.

Dzsudzsák Balázs elkeseredett, nagy lehet a baj

Dzsudzsák Balázs elkeseredett, nagy lehet a baj

Va­lami nincs rend­ben, már nem elő­ször ütött be nála a krach. Rútul fest a szélső bo­kája.

Va­lami na­gyon nincs rend­ben, már nem elő­ször ütött be a krach vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyunk­nál. Rútul fest a szélső bo­kája, rá­adá­sul pont a jobb: a bal.

Kipakolta feszes gigamelleit a dögös bokszoló lány

Kipakolta feszes gigamelleit a dögös bokszoló lány

El­töl­te­nénk vele egy me­ne­tet a ring­ben. Köny­vet is írt már a szőke ame­ri­kai szép­ség.

El­töl­te­nénk vele egy me­ne­tet a ring­ben. Köny­vet is írt már a nővér vég­zett­ség­gel ren­del­kező ame­ri­kai szép­ség.

Megvillantotta hatalmas kebleit a vadóc szörfös lány

Megvillantotta hatalmas kebleit a vadóc szörfös lány

Ügye­sen bánik a lab­dá­val.

Ügye­sen bánik a lab­dá­val a fi­a­tal bom­bázó. Imádja az ext­rém spor­to­kat a for­más mellű szép­ség, a szörf nagy ra­jon­gója. Egész nap szelné a hul­lá­mo­kat.

Meztelenül vonaglik az ágyon a csodás mellű röpis lány

Meztelenül vonaglik az ágyon a csodás mellű röpis lány

Szí­ve­sen ven­nénk tőle jó­ga­órá­kat.

Az olasz mo­dell tár­sa­sá­gá­ban szí­ve­sen ven­nénk jó­ga­órá­kat. A röp­lab­da­pá­lyá­kon is meg­for­dul a szőke szép­ség, pi­káns ké­pe­ket posz­tolt Ins­tag­ra­mon.

Brutális melleit a kádban áztatja a dögös modell

Brutális melleit a kádban áztatja a dögös modell

A szőke bom­bázó ismét ki­hívó ké­pek­kel je­lent­ke­zett. Le­g­újabb hob­bija a ka­rate az ame­ri­kai mo­dell­nek.

A szőke bom­bázó ismét ki­hívó ké­pek­kel je­lent­ke­zett. Le­g­újabb hob­bija a ka­rate az ame­ri­kai mo­dell­nek, aki a röp­lab­dáért is ra­jong.

Óriási melleit alig takargatja a bevállalós fitneszmodell

Óriási melleit alig takargatja a bevállalós fitneszmodell

A fran­cia mo­dell büszke tö­ké­le­tes keb­le­ire. Az ej­tő­er­nyős ug­rá­sok nagy sze­rel­mese.

Fordulat, mindenkit meglepett Shakira párja

Fordulat, mindenkit meglepett Shakira párja

Új fej­le­mény a vi­lág­hírű álom­pár­nál.

Új fej­le­mény a vi­lág­hírű álom­pár­nál. A sztár­fo­cista ala­po­san fel­ka­varta az ál­ló­vi­zet a leg­újabb fel­vé­te­le­i­vel.

Popsit villantott, melltartó nélkül vonult a teniszsztár

Popsit villantott, melltartó nélkül vonult a teniszsztár

Heat­her Wat­son jó­kora fel­tű­nést kel­tett, a brit te­ni­sze­zőnő dögös ru­há­ban je­lent meg.

Heat­her Wat­son jó­kora fel­tű­nést kel­tett, a brit te­ni­sze­zőnő dögös ru­há­ban je­lent meg.

A zuhany alatt kéjeleg a pompás keblű bombasztikus modell

A zuhany alatt kéjeleg a pompás keblű bombasztikus modell

A sző­ke­ség szinte min­dent meg­mu­tat mel­le­i­ből. A világ körül utaz­gat a finn-svéd szép­ség.

A sző­ke­ség szinte min­dent meg­mu­tat mel­le­i­ből. A világ körül utaz­gat a finn-svéd szép­ség.

Rejtvény, ebéd után: Te megtalálod Shane Tusupot Katinka új képen?

Rejtvény, ebéd után: Te megtalálod Shane Tusupot Katinka új képen?

Nem lesz egy­szerű fel­adat az Iron Lady fér­jé­nek a fel­ku­ta­tása. A fotón Ka­tinka smink­ben pom­pá­zik.

Bámulatos kebleiről ledobta a melltartót a vadóc szurkolólány

Bámulatos kebleiről ledobta a melltartót a vadóc szurkolólány

Már várta az NFL-sze­zon kez­de­tét.

Már várta az ame­ri­ka­i­fut­ball-baj­nok­ság kez­de­tét. Az úszás nagy sze­rel­mese, ennek külön Ins­tag­ram-fi­ó­kot ké­szí­tett a nagy mellű bom­bázó.

Dús kebleit fedetlenül sütteti a medence partján a dögös fitneszmodell

Dús kebleit fedetlenül sütteti a medence partján a dögös fitneszmodell

Az ame­ri­kai szép­ség min­den­kit el­csá­bít fe­szes keb­le­i­vel.

Az ame­ri­kai szép­ség min­den­kit el­csá­bít fe­szes keb­le­i­vel. Ko­ráb­ban a szí­nész­ke­dés­sel is pró­bál­ko­zott a fit­nesz­ter­mek ki­rály­nője.

Nem csak a feneke tökéletes: ledobta
a felsőt a dögös popsimodell

Nem csak a feneke tökéletes: ledobta
a felsőt a dögös popsimodell

Ré­góta tart ra­jon­gása a ka­ta­lán sztár­csa­pa­tért.

Ré­góta tart ra­jon­gása a bar­ce­lo­nai sztár­csa­pa­tért. A ka­ta­lán nép­sza­va­zás mel­lett is ki­állt a szép­ség.

Lewis Hamilton lehúzta az alsógatyáját

Lewis Hamilton lehúzta az alsógatyáját

Edzés után ké­szí­tette a fotót.

Nem az a szé­gyel­lős típus a Mer­ce­des brit pi­ló­tája. Edzés után ké­szí­tette a fotót a Forma-1 vi­lág­sztárja.

Micsoda fotó, Serena Williams elképesztően dögös

Micsoda fotó, Serena Williams elképesztően dögös

Remek for­má­ban van...

Az ame­ri­kai te­ni­sze­zőnő remek for­má­ban van, új képet töl­tött fel ma­gá­ról a kö­zös­ségi ol­da­lára.

Vákuumként cuppant a labdára a meztelen szurkolólány szeméremdombja

Vákuumként cuppant a labdára a meztelen szurkolólány szeméremdombja

A be­vál­la­lós sző­ke­ség min­dent meg­tesz a csa­pat nép­sze­rű­sí­té­séért.

A be­vál­la­lós sző­ke­ség min­dent meg­tesz a csa­pat nép­sze­rű­sí­té­séért.

Micsoda buli, Ganxsta Zolee világsztárokkal mulatott

Micsoda buli, Ganxsta Zolee világsztárokkal mulatott

Szom­ba­ton nem min­den­napi él­mény­ben volt része Ganxsta Zolee-nak. A rap­per igazi vi­lág­sztá­rok­kal mu­la­tott.

Szom­ba­ton nem min­den­napi él­mény­ben volt része Ganxsta Zolee-nak. A rap­per igazi vi­lág­sztá­rok­kal mu­la­tott.

Se bugyi, se más: bombasztikus kebleit eléd tárja a vadóc modell

Se bugyi, se más: bombasztikus kebleit eléd tárja a vadóc modell

A világ min­den táját be­járja a cso­dá­la­tos mellű mo­dell.

A világ min­den táját be­járja a cso­dá­la­tos mellű mo­dell. Tö­ké­le­tes keb­leit nem rej­te­geti kö­ve­tői előtt.

Ez igen, Hosszú Katinka megmutatta, mit csinált a hétvégén

Ez igen, Hosszú Katinka megmutatta, mit csinált a hétvégén

Az Iron Lady hat ara­nyat nyert.

Az Iron Lady hat ara­nyat nyert a hét­vé­gén. Már úton van­nak Do­hába, a vi­lág­kupa-so­ro­zat kö­vet­kező hely­szí­nére.

Meztelenül pózol a természetben a csodás mellű szurkolólány

Meztelenül pózol a természetben a csodás mellű szurkolólány

A spa­nyol szép­ség imádja a Bar­ce­lo­nát. A fit­nesz­ter­mek­ben is ál­landó ven­dég­nek szá­mít a hi­bát­lan testű mo­dell.

Szédítően formás melleit izgató pózokban mutatja meg a sportos modell

Szédítően formás melleit izgató pózokban mutatja meg a sportos modell

A spor­tok nagy sze­rel­mese az olasz mo­dell. Több lab­da­já­ték­ban is ott­hon van a bájos szép­ség.

Mellbimbót villantott a gigantikus keblű vadóc kosaraslány

Mellbimbót villantott a gigantikus keblű vadóc kosaraslány

Min­dent bedob leg­újabb ké­pein.

A ha­tal­mas mel­lek­kel ren­del­kező mo­dell min­dent bedob leg­újabb ké­pein. Szí­ve­sen ko­sár­lab­dáz­nánk vele. Ins­tag­ra­mon 2,5 mil­lió kö­ve­tője van.

Vadóc sportolónő pucér kötéltáncán ámul a világ

Se bugyi, se más: vadóc sportolónő pucér kötéltáncán ámul a világ

Lisa nem akár­mi­lyen fel­vé­telt kö­zölt ma­gá­ról az Ins­tag­ra­mon. Anya­szült mez­te­len a sísz­tár.

Lisa nem akár­mi­lyen fel­vé­telt kö­zölt ma­gá­ról az Ins­tag­ra­mon. Anya­szült mez­te­len a sísz­tár.

Király Gábor ünnepel, nagy naphoz érkezett

Király Gábor ünnepel, jeles naphoz érkezett a legenda

Erre iga­zán büszke lehet a Ha­la­dás le­gen­dás ka­pusa.

Erre iga­zán büszke lehet a Ha­la­dás ve­te­rán ka­pusa. Utó­lag már tud­juk: a si­ke­res kez­det méltó volt a foly­ta­tás­hoz.

Ennyit utazik a magyar világválogatott - Fotó

Ennyit utazik a magyar világválogatott - Fotó

Szó sze­rint a világ min­den tá­já­ról ér­kez­nek já­té­ko­sok a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tottba.

Kórházi ágyon fotózták Gerát, itt vannak a részletek

Kórházi ágyon fotózták Gerát, itt vannak a részletek

A Fe­renc­vá­ros fo­cis­tá­ját vi­lág­hírű orvos mű­tötte. Idén már nem lát­hat­juk a pá­lyán a vá­lo­ga­tott já­té­kost.

A Fe­renc­vá­ros fo­cis­tá­ját vi­lág­hírű orvos mű­tötte. Idén már nem lát­hat­juk a pá­lyán a vá­lo­ga­tott já­té­kost.

Brutális melleket villantott az elképesztően szexi szurkolólány

Brutális melleket villantott az elképesztően szexi szurkolólány

Las­san kez­dő­dik az NBA-sze­zon, vele szí­ve­sen néz­nénk a meccse­ket.

Las­san kez­dő­dik az NBA-sze­zon, vele szí­ve­sen néz­nénk a Gol­den State mér­kő­zé­seit.

Palvin Barbi csúnyán kicsinálta Neymart

Palvin Barbi csúnyán kicsinálta Neymart

Mos­ta­ná­ban csak a baj van Ney­mar­ral.

Mos­ta­ná­ban csak a baj van Ney­mar­ral. A világ leg­drá­gább fo­cis­tája azóta szen­ved, hogy kö­ze­lebb ke­rült Pal­vin Bar­bi­hoz.

Bugyi nélkül pózol a formás mellű hajlékony fitneszmodell

Bugyi nélkül pózol a formás mellű hajlékony fitneszmodell

Jóga ta­nár­ként is dol­go­zik a szőke szép­ség. Sokat uta­zik a nagy­vi­lág­ban, Ins­tag­ram-ol­da­lán a ten­ger­parti képek do­mi­nál­nak.

Ez a férfi tette boldoggá Hosszú Katinkát Amerikában

Ez a férfi tette boldoggá Hosszú Katinkát Amerikában

Újra össze­állt az álom­pá­ros, Ka­tinka leg­na­gyobb örö­mére. Ked­venc ko­sa­rasa, LeB­ron James ko­rábbi ját­szó­tár­sá­val tör újra baj­noki címre.

Újra össze­állt az álom­pá­ros, Ka­tinka leg­na­gyobb örö­mére. Ked­venc ko­sa­rasa, LeB­ron James ko­rábbi ját­szó­tár­sá­val tör újra baj­noki címre az NBA-ben.

Ünnepelt a Haladás

Ünnepelt a Haladás

Szom­bat­he­lyen a meg­szo­kot­tól el­té­rően ala­kult a hét­fői tré­ning. Az edzés­mun­ká­la­tokba egy kis móka is be­le­fért, a Ha­la­dás lab­da­rú­gói szü­li­napja al­kal­má­ból kö­szön­töt­ték fel Hal­mosi Pé­tert.

Szom­bat­he­lyen a meg­szo­kot­tól el­té­rően ala­kult a hét­fői tré­ning. Az edzés­mun­ká­la­tokba egy kis móka is be­le­fért, a Ha­la­dás lab­da­rú­gói szü­li­napja al­kal­má­ból kö­szön­töt­ték fel Hal­mosi Pé­tert.

Pamela Anderson ultradögös, óriási feltűnést keltett

Pamela Anderson ultradögös, óriási feltűnést keltett

Pa­mela va­sár­nap meccsre ment.

Pa­mela An­der­son va­sár­nap meccsre ment, a Mar­seille fut­ball­csa­pa­tá­nak szur­kolt a To­u­louse ellen.

Olasz sztárfocista kért közös képet a magyar legendától

Olasz sztárfocista kért közös képet a magyar legendától

Kásás na­gyon nép­szerű kül­föl­dön is.

Kásás Tamás na­gyon nép­szerű Olasz­or­szág­ban, a Real Mad­rid volt já­té­kosa is ra­jong érte. A fe­le­sége is örült a ta­lál­ko­zás­nak.

Pompás kebleiről a természetben dobta le a melltartót a tüzes modell

Pompás kebleiről a természetben dobta le a melltartót a tüzes modell

A ha­tal­mas mellű gyö­nyö­rű­ség él­vezi, ha sze­re­pel­het.

A ha­tal­mas mellű gyö­nyö­rű­ség ki­fe­je­zet­ten él­vezi, ha sze­re­pel­het. A vadóc szép­ség a strand­röp­labda nagy sze­rel­mese, de nem csak a pá­lyán, azon kívül is képes el­káp­ráz­tatni a te­rem­tés ko­ro­náit.