SPORT

A NAP KÉPE

Már meg sem lepődünk. Szalai Ádám megint elhagyta a kontinenst

Már meg sem lepődünk. Szalai Ádám megint elhagyta a kontinenst

Két meccs mel­lett vé­gig­utazza a nya­rat a ma­gyar fo­cista.

Két meccs mel­lett vé­gig­utazza a nya­rat a ma­gyar fo­cista.

FRISS HÍREK

Meglesték a meztelenkedő bombanőt

Eltűnt a bugyi, meglesték a zuhanyzóban meztelenkedő bombanőt

Judit tel­je­sen le­vet­kő­zött.

Judit Be­na­vente úgy dön­tött, ideje meg­sza­ba­dulni min­den ru­ha­da­rab­já­tól.

Észveszejtő nudizás, meztelenül fotózták a csodás mellű modellt

Észveszejtő nudizás, meztelenül fotózták a csodás mellű modellt

Joana Du­arte pu­cé­ran gá­zolt a hul­lá­mok közé. Majd ön­fe­led­ten ké­nyez­tette saját magát.

Joana Du­arte pu­cé­ran gá­zolt a hul­lá­mok közé. Majd ön­fe­led­ten ké­nyez­tette saját magát.

Beszédes poszt Hosszú Katinkától, árulkodó szavak

Beszédes poszt Hosszú Katinkától, árulkodó szavak

Ér­de­kes idé­zet ke­rült ki az úszónő Ins­tag­ram-ol­da­lára.

Ér­de­kes idé­zet ke­rült ki az úszónő Ins­tag­ram-ol­da­lára.

Jakabos Zsu szuperdögös, váratlan helyen bukkant fel

Jakabos Zsu szuperdögös, váratlan helyen bukkant fel

A ma­gyar úszónő új fo­tó­val je­lent­ke­zett, és ez­út­tal sem oko­zott csa­ló­dást.

Micsoda dinnyék: így ingerli mellbimbóit a parton nudizó álomnő

Micsoda dinnyék: így ingerli mellbimbóit a parton nudizó álomnő

Ch­risty imád mez­te­len­kedni. A ten­ger­par­ton ké­szül­nek róla a leg­töb­bet mu­tató fotók.

Szívszorító üzenet, Dzsudzsák Balázs így szereti az anyukáját

Szívszorító üzenet, Dzsudzsák Balázs így szereti az anyukáját

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya méltó módon kö­szön­tötte imá­dott édes­any­ját.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya méltó módon kö­szön­tötte imá­dott édes­any­ját.

Lefotóztak egy dús keblű bombanőt, aki pucéran virágot szedett a réten

Lefotóztak egy dús keblű bombanőt, aki pucéran virágot szedett a réten

Na­ta­lie anya­szült mez­te­lenre vet­kő­zött a ter­mé­szet lágy ölén. Csak a fe­szes pop­si­ját fél­tette.

Rárepültek a perverzek a magyar tinisztár tangás fotójára

Rárepültek a perverzek a magyar tinisztár tangás fotójára

Tu­cat­já­val di­csé­rik a te­het­sé­ges ma­gyar lány szép­sé­gét. Ki­hívó képet töl­tött föl ma­gá­ról.

Hihetetlen fotó, ennyire unja dögös barátnőjét a sztárfocista

Hihetetlen fotó, ennyire unja dögös barátnőjét a sztárfocista

Nem tűnik lel­kes­nek közös nya­ra­lá­su­kon a bra­zil Pato...

Nem tűnik lel­kes­nek közös nya­ra­lá­su­kon a bra­zil lab­da­rúgó, Pato, aki egy jach­ton pihen bom­bázó ked­ve­sé­vel. Pedig sokan cse­rél­nénk vele! Hi­szen ki ne ha­jó­kázna, édes ket­tes­ben szíve vá­lasz­tott­já­val nyá­ron a ten­ge­ren, ha meg­te­hetné?!

Bizonyító fotó, Hosszú Katinka valóban tartja a szavát

Bizonyító fotó, Hosszú Katinka tartja a szavát

Rég tör­tént ilyen a világ leg­jobb úszó­nő­jé­vel. Hét­vé­gén újra a régi baj­nok­nőt lát­hat­juk majd?

Rég tör­tént ilyen a világ leg­jobb úszó­nő­jé­vel. Hét­vé­gén újra a régi baj­nok­nőt lát­hat­juk majd?

Furcsa dolgot csinált mellbimbóival a vadóc sportolónő

Furcsa dolgot csinált mellbimbóival a vadóc sportolónő

Ins­tag­ra­mon 4,1 mil­li­óan kö­ve­tik.

Ins­tag­ram-ol­da­lát 4,1 mil­li­óan kö­ve­tik. Ko­ráb­ban hat évig ko­sár­lab­dá­zott az ame­ri­kai mo­dell. Újab­ban min­tá­kat fest a mell­bim­bó­ira.

Hosszú Katinka fotóját senki sem érti, mi lehet a megfejtés?

Hosszú Katinka fotóját senki sem érti, mi lehet a megfejtés?

Hat szám­ban áll rajt­hoz a hét­vé­gén.

Talán már a hét­végi ver­seny jár­hat az Iron Lady fe­jé­ben. Hat szám­ban áll rajt­hoz Fran­cia­or­szág­ban a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő.

Első babafotó, ilyen boldog az olimpiai bajnok magyar sztár

Első babafotó, ilyen boldog az olimpiai bajnok magyar sztár

Má­sod­szorra is kisfiút szült a nép­szerű ka­ja­kos. Már a kór­ház­ból posz­tolt fotót a kicsi Dá­ni­el­ről.

Má­sod­szorra is kisfiút szült a nép­szerű ka­ja­kos. Már a kór­ház­ból posz­tolt fotót a kicsi Dá­ni­el­ről.

Nagy bejelentést tett Hosszú Katinka, ez ám a visszatérés

Nagy bejelentést tett Hosszú Katinka, ez ám a visszatérés

Fon­tos hírt kö­zölt ra­jon­gó­i­val, ez­után talán a többi prob­léma is sorra ren­de­ző­dik majd.

Fon­tos hírt kö­zölt ra­jon­gó­i­val, ez­után talán a többi prob­léma is sorra ren­de­ző­dik majd.

Kerek mellek, félmeztelenül napozik a tetovált bombázó

Kerek mellek, félmeztelenül napozik a tetovált bombázó

Ins­tag­ram-ol­da­lát 4,1 mil­li­óan kö­ve­tik. A fit­nesz és a jóga lel­kes híve a dán mo­dell.

Ins­tag­ram-ol­da­lát 4,1 mil­li­óan kö­ve­tik. A fit­nesz és a jóga lel­kes híve a dán mo­dell.

Merész fotó: kipakolta hatalmas kebleit Neymar excsaja

Merész fotó: kipakolta hatalmas kebleit Neymar excsaja

Nem elő­ször csi­nálta ezt meg.

A szerb mo­dell meg­ál­lás nél­kül tolja fel a szexi ké­pe­ket az Ins­tag­ramra.

Mi történt? Kemény Dénes ennél boldogabb nem is lehetne

Mi történt? Kemény Dénes ennél boldogabb nem is lehetne

Óri­ási öröm érte a ví­zi­lab­da­sport le­gen­dá­ját. És a java még csak ez­után kö­vet­ke­zett.

Mellbimbót villantott a bombatestű modell

Bevállalta, ágaskodó mellbimbókkal fotózták le a bombatestű modellt

Julia Gilas ren­de­sen oda­tette magát, ámu­latba estek tőle a férfiak.

Julia Gilas ren­de­sen oda­tette magát, ámu­latba estek tőle a férfiak.

Nagy a szerelem, a magyar focisztár romantikus fotót osztott meg

Nagy a szerelem, a magyar focisztár romantikus fotót osztott meg

A fi­a­tal pár su­gár­zik a bol­dog­ság­tól. Jú­ni­us­ban be­mu­tat­koz­hat a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban.

Ettől elolvadsz, örömhírt jelentett be a magyar válogatott focista

Ettől elolvadsz, örömhírt jelentett be a magyar válogatott focista

Ins­tag­ram-ol­da­lán mu­tatta meg ked­ve­sét és közös gyer­me­kü­ket.

Ins­tag­ram-ol­da­lán mu­tatta meg ked­ve­sét és közös gyer­me­kü­ket. A kisfiú 49 cen­ti­vel jött a vi­lágra.

Rányitottak a meztelenül pancsoló álomnőre

Izgató fotók, rányitottak a zuhanyzóban meztelenül pancsoló álomnőre

Viki Odint­cova nem szé­gyel­lős...

Viki Odint­cova alak­jára nin­cse­nek sza­vak, rá­adá­sul nem az a szé­gyel­lős fajta...

Magához nyúlt, rajtakapták az almamellű színésznőt

Magához nyúlt, rajtakapták az almamellű színésznőt

Ins­tag­ra­mon1,7 mil­li­óan kö­ve­tik.

Ins­tag­ram-ol­da­lát 1,7 mil­li­óan kö­ve­tik. Ko­ráb­ban Le­o­nardo DiCap­rio ba­rát­nője volt a dán mo­dell. Sze­re­pelt már so­ro­zat­ban.

Furcsa pózban mutatta meg bámulatos melleit a népszerű videós

Furcsa pózban mutatta meg bámulatos melleit a népszerű videós

Ins­tag­ram-ol­da­lát 3,4 mil­li­óan kö­ve­tik. A boksz a ked­venc sportja.

Ins­tag­ram-ol­da­lát 3,4 mil­li­óan kö­ve­tik. Jól érzi magát a ring­ben, a boksz a ked­venc sportja.

Szexi fotón villantotta meg büszkeségét a magyar úszónő

Szexi fotón villantotta meg büszkeségét a magyar úszónő

Más lá­nyok ka­ri­ka­gyű­rűre vágy­nak, de ő... Ame­ri­ká­ban ta­nuló spor­to­ló­nőnk már a to­kiói olim­pi­ára ké­szül.

Más lá­nyok ka­ri­ka­gyű­rűre vágy­nak, de ő... Ame­ri­ká­ban ta­nuló spor­to­ló­nőnk már To­ki­óra ké­szül.

Szépségkirálynő párjával ünnepelt a Videoton focistája

Szépségkirálynő párjával ünnepelt a Videoton focistája

Baj­noki címet nyer­tek.

Tör­té­nete har­ma­dik baj­noki címét ün­ne­pelte va­sár­nap a Vi­deo­ton lab­da­rúgó-csa­pata.

Se bugyi, se más: vadító pózban meztelenkedik a népszerű videós

Se bugyi, se más: vadító pózban meztelenkedik a népszerű videós

Ins­tag­ram-ol­da­lát már 4,7 mil­li­óan kö­ve­tik. Saját Yo­u­tube-csa­tor­nája is van a szőke bom­bá­zó­nak.

Ezzel állított emléket a rivális szurkolója a BL-döntő negatív hősének

Ezzel állított emléket a rivális szurkolója a BL-döntő negatív hősének

Meg­ih­lette a Li­ver­pool ka­pu­sá­nak tel­je­sít­mé­nye.

Meg­ih­lette a Li­ver­pool ka­pu­sá­nak tel­je­sít­mé­nye. Két ha­tal­mas hi­bája volt a német há­lóőr­nek a BL-dön­tő­ben.

Hosszú Katinka vallomása, ennek tud még örülni

Hosszú Katinka vallomása, ennek tud még örülni

Reg­geli böl­cses­ség az úszó­tól a nagy csa­ládi drá­má­ban.

Reg­geli böl­cses­ség az úszó­tól a nagy csa­ládi drá­má­ban.

Lebukott, a kocsijában dobta le a melltartót a dús keblű bombázó

Lebukott, a kocsijában dobta le a melltartót a dús keblű bombázó

Ins­tag­ra­mon 3,2 mil­li­óan kö­ve­tik.

Ins­tag­ram-ol­da­lát 3,2 mil­li­óan kö­ve­tik. Az ame­ri­kai-fut­ball mel­lett az ext­rém spor­to­kat is sze­reti.

Szilágyi Liliána levetkőzött, meztelenül fotózták

Szilágyi Liliána levetkőzött, meztelenül fotózták

Ruha nél­kül állt mo­dellt.

A ma­gyar úszónő, Szil­ágyi Li­li­ána a For­bes cím­lap­ján sze­re­pel, ruha nél­kül állt mo­dellt.

Ebben a városban tölti a hétvégét a magyar sport álompárja

Ebben a városban tölti a hétvégét a magyar sport álompárja

A VIP-pá­holy­ból néz­ték a mér­kő­zé­se­ket. A kézi BL-fi­ná­lé­já­ban két fran­cia csa­pa­tot lát­hat­nak va­sár­nap.

A VIP-pá­holy­ból néz­ték a mér­kő­zé­se­ket. A kézi BL-fi­ná­lé­já­ban két fran­cia csa­pa­tot lát­hat­nak va­sár­nap.

Izgató fotó, megvillantotta mellbimbóit a gigantikus keblű tévés

Izgató fotó, megvillantotta mellbimbóit a gigantikus keblű tévés

Ins­tag­ram-ol­da­lát közel 400 ezren kö­ve­tik.

Ins­tag­ram-ol­da­lát közel 400 ezren kö­ve­tik. Min­dene a mo­to­ro­zás, a Real Mad­rid a ked­venc fo­ci­csa­pata.

Hatalmas kebleit fedetlenül sütteti a bevállalós műsorvezetőnő

Hatalmas kebleit fedetlenül sütteti a bevállalós műsorvezetőnő

Ins­tag­ram-ol­da­lát 8,3 mil­li­óan kö­ve­tik. Újab­ban a bok­szért is ra­jong.

Ins­tag­ram-ol­da­lát 8,3 mil­li­óan kö­ve­tik. A foci mel­lett újab­ban a bok­szért is ra­jong a dögös sző­ke­ség.

Hosszú Katinka csupa mosoly, különös dologról vallott

Hosszú Katinka csupa mosoly, különös dologról vallott

Egy hét után je­lent­ke­zett fo­tó­val.

Egy hét után je­lent­ke­zett ismét fo­tó­val a ma­gyar úszó­klasszis.

Ronaldo összebújt a párjával, a hálószobából üzentek

Ronaldo összebújt a párjával, a hálószobából üzentek

Intim hely­zet­ben lát­hat­juk őket.

A Real Mad­rid por­tu­gál lab­da­rú­gó­ját intim hely­zet­ben lát­hat­juk.

Friss képek a Juventus-stadionból, NB I-es edző lepte meg a sztárokat

Friss képek a Juventus-stadionból, NB I-es edző lepte meg a sztárokat

A ko­rábbi Hon­véd-tré­ner, Aldo Dol­cetti kéz­ügyes­sé­gén ámul Buffon, Pirlo és a többi baj­nok. Ki­ál­lí­tás a to­ri­nói aré­ná­ban.

Forró fotó, az utcán villantotta meg melleit a szexi anyuka

Forró fotó, az utcán villantotta meg melleit a szexi anyuka

Ins­tag­ra­mon közel 700 ezren kö­ve­tik.

Ins­tag­ram-ol­da­lát közel 700 ezren kö­ve­tik már. A Dal­las Cow­boys ame­ri­ka­i­fut­ball-csa­pa­tá­nak nagy ra­jon­gója a két­gyer­me­kes anyuka.

Négy pucér álomnőt leshetsz meg nudizás közben

Négy pucér álomnőt leshetsz meg nudizás közben

Áll le­esik, sze­mek ki­gu­vad­nak. Se bugyi, se más nem ta­karja bá­mu­la­tos tes­tü­ket a ten­ger­parti ho­mok­ban.

Áll le­esik, sze­mek ki­gu­vad­nak. Se bugyi, se más nem ta­karja a lá­nyok bá­mu­la­tos tes­tét a ten­ger­parti ho­mok­ban.

Forró üzenetekkel bombázzák fotói miatt a szexi magyar sportolónőt

Forró üzenetekkel bombázzák fotói miatt a szexi magyar sportolónőt

Fannyt las­san meg­is­meri a világ. El­mondta, ho­gyan ke­zeli az in­ter­ne­tes ra­jon­gó­kat, aki­ket a kül­seje vonz.

Vadítóan szexi a röpis lány bikinis képe, de mi nem stimmel?

Vadítóan szexi a röpis lány bikinis képe, de mi nem stimmel?

Nem­rég még Rod­ri­gó­nak hív­ták.

Ti­fanny nem csak a férfi ra­jon­gó­kat, de a női el­len­fe­le­ket is fel­ka­varja. Nem­rég még Rod­ri­gó­nak hív­ták. Ki akar­ják zá­ratni a baj­nok­ság­ból.

Levetkőzött, csík bikiniben pózolt a legszexibb teniszezőnő

Levetkőzött, csík bikiniben pózolt a legszexibb teniszezőnő

Genie Bo­u­chard-t alig ta­karja va­lami. A ten­ger­par­ton fo­tóz­ták a ka­na­dai klasszist.

Genie Bo­u­chard-t alig ta­karja va­lami. A ten­ger­par­ton fo­tóz­ták a ka­na­dai klasszist.

Beckham meglepetést okozott, erre nem számítottak

Beckham meglepetést okozott, erre nem számítottak

A Real Mad­rid egy­kori angol lab­da­rú­gója, David Beck­ham be­je­len­tés nél­kül ér­ke­zett.

A Real Mad­rid egy­kori angol lab­da­rú­gója, David Beck­ham be­je­len­tés nél­kül ér­ke­zett.

Gondoltad volna? Ezt szereti a magyar sztár

Gondoltad volna? Ezt szereti a magyar sztár

Jól érzi magát az olasz fő­vá­ros­ban, meg­nézte a lát­vá­nyos­sá­go­kat.

Jól érzi magát az olasz fő­vá­ros­ban, meg­nézte a lát­vá­nyos­sá­go­kat. A fran­cia Kris­tina Mla­de­no­vic ol­da­lán si­ker­rel vet­ték az első mér­kő­zé­sü­ket pá­ros­ban a római tor­nán.

Anyaszült meztelenül pucsít a kerek mellű modell

Letolta bugyiját, anyaszült meztelenül pucsít a kerek mellű modell

A férfiak ked­vence Po­lina Aura.

A férfiak ked­vence Po­lina Aura, aki gyak­ran meg­vá­lik min­den ru­ha­da­rab­já­tól.

Jakabos Zsu dögös haspólóban üzent, nem kell aggódni érte

Jakabos Zsu dögös haspólóban üzent, nem kell aggódni érte

A ma­gyar úszónő rend­ha­gyó fo­tó­val je­lent­ke­zett, de min­den­kit meg­nyug­ta­tott.

A ma­gyar úszónő rend­ha­gyó fo­tó­val je­lent­ke­zett, de min­den­kit meg­nyug­ta­tott.

Árulkodó fotó: kiderült, ide tart Szalai Ádám

Árulkodó fotó: kiderült, ide tart Szalai Ádám

Nem ma­radt Hoffen­heim­ben a ma­gyar csa­tár. Alig­hogy véget ért a Bun­des­liga-sze­zon, re­pü­lőre ült a ba­rá­ta­i­val.

Nem ma­radt Hoffen­heim­ben a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár. Alig­hogy véget ért a Bun­des­liga-sze­zon, re­pü­lőre ült a ba­rá­ta­i­val.

Rossz hírt kapott, elsírta magát az edzésen a válogatott focista

Rossz hírt kapott, elsírta magát az edzésen a válogatott focista

A német csa­tár 34 tét­mér­kő­zé­sen 15 gólt szer­zett az idei sze­zon­ban. A télen iga­zolt a Bayern­hez.

Tört-zúzott a Videoton korábbi kapusa, ilyet még nem láttál

Tört-zúzott a Videoton korábbi kapusa, ilyet még nem láttál - fotóval

Mi csak mo­soly­gunk...

A já­té­kos nem bírta el­vi­selni fe­le­sége sport­beli kurd­ar­cát. Mi csak őszin­tén mo­soly­gunk a tör­tén­te­ken.

Izgató fotó, alig takarja szeméremajkait a népszerű videós

Izgató fotó, alig takarja szeméremajkait a népszerű videós

Ins­tag­ram-ol­da­lát 4 mil­li­óan kö­ve­tik. A te­to­vá­lá­sok meg­szál­lottja.

Ins­tag­ram-ol­da­lát 4 mil­li­óan kö­ve­tik. A te­to­vá­lá­sok meg­szál­lottja a skan­di­náv szép­ség.

Furcsa pózban mutatta meg bombasztikus melleit a szőke színésznő

Furcsa pózban mutatta meg bombasztikus melleit a szőke színésznő

Ins­tag­ram-ol­da­lát 7,3 mil­li­óan kö­ve­tik.

A dögös szép­ség ko­moly ra­jon­gó­tá­bor­ral büsz­kél­ke­dik: Ins­tag­ram-ol­da­lát 7,3 mil­li­óan kö­ve­tik. A th­ril­ler­ben is dom­bo­rító szép­ség ked­venc sportja egyéb­ként a ko­sár­labda, mely­nek meg­ha­tá­rozó esz­kö­zé­vel is szí­ve­sen pózol.

Palvin Barbival bukott le a Barcelona sztárfocistája

Palvin Barbival bukott le a Barcelona sztárfocistája

Sé­rü­lés miatt hagyta ki a ka­ta­lá­nok meccsét a vi­lág­baj­nok­ságra ké­szülő védő, de...

Sé­rü­lés miatt hagyta ki a ka­ta­lá­nok meccsét a vi­lág­baj­nok­ságra ké­szülő védő, de...

Így ünnepelt a szépségkirálynő a drámai Fradi-meccsen

Így ünnepelt a szépségkirálynő a drámai Fradi-meccsen

Syd­ney Vasas-mez­ben is gyö­nyörű.

Ki­rob­banó öröm a ven­dég­szek­tor­ban. Syd­ney a vő­le­gé­nyé­től ka­pott Vasas-mez­ben is gyö­nyörű.

Orbán Viktor is gratulált a jó mulatsághoz

Orbán Viktor is gratulált a jó mulatsághoz

A mi­nisz­ter­el­nök kö­zös­ségi ol­da­lán ün­ne­pelte meg a győri ké­zi­sek si­ke­rét.

Őrült videó, így mulatnak a magyar lányok

Őrült videó, így mulatnak a magyar lányok

Ezt az ér­zést nem lehet meg­szokni, töb­be­zer ember őket ün­ne­pelte.

Apák napja, Dárdai Pált különleges képpel köszöntötték

Apák napja, Dárdai Pált különleges képpel köszöntötték

Május 10-én ün­nep­lik az apák nap­ját.

Né­met­or­szág­ban május 10-én ün­nep­lik az apák nap­ját. A Her­tha BSC kü­lön­le­ges képet osz­tott meg az al­ka­lomra.

Csodás keblek, a fürdőkádban lesték meg a meztelenül pancsoló bombázót

Csodás keblek, a fürdőkádban lesték meg a meztelenül pancsoló bombázót

Ins­tag­ram-ol­da­lát 132 ezren kö­ve­tik. A boksz az egyik hob­bija.

Ins­tag­ram-ol­da­lát 132 ezren kö­ve­tik. A boksz az egyik hob­bija a lo­vag­lás mel­lett.

Kitalálod, melyik városban fotózkodott a magyar sztár?

Kitalálod, melyik városban fotózkodott a magyar sztár?

Fi­lippo Baldi ellen kezd a tor­nán.

Szom­ba­ton Fi­lippo Baldi ellen kezd a te­nisz­tor­nán. Áp­ri­lis végén két he­lyet ron­tott a vi­lág­rang­lis­tán, így a 61. he­lyen áll a 26 éves spor­toló.

A természetben villantotta meg brutális kebleit a szexi sakkozónő

A természetben villantotta meg brutális kebleit a szexi sakkozónő

Ins­tag­ram-ol­da­lát közel 400 ezren kö­ve­tik. Két okot is tu­dunk rá, hogy miért. Mel­les­leg ko­ráb­ban több sakk­ver­senyt is nyert.

Micsoda fotó, felismered a négy világsztárt?

Micsoda fotó, felismered a négy világsztárt?

Im­po­záns név­sort cso­dál­hat­tak meg a ki­lá­to­gató ra­jon­gók. Nem esett gól a ba­rát­sá­gos mér­kő­zé­sen.

Im­po­záns név­sort cso­dál­hat­tak meg a ki­lá­to­gató ra­jon­gók. Nem esett gól a Szaúd-Ará­bi­á­ban ren­de­zett ba­rát­sá­gos mér­kő­zé­sen.

Forró fotó, így még biztosan nem láttad a szexi magyar sportolónőt

Forró fotó, így még biztosan nem láttad a szexi magyar sportolónőt

Ezzel a kép­pel lepte meg a ra­jon­góit a ma­gyar te­ni­sze­zőnő.

Ezzel a kép­pel lepte meg a ra­jon­góit a ma­gyar te­ni­sze­zőnő. A 223. he­lyen áll a vi­lág­rang­lis­tán.

Se bugyi, se más: a természetben bukott le a meztelenkedő bombázó

Se bugyi, se más: a természetben bukott le a meztelenkedő bombázó

Ins­tag­ram-ol­da­lát közel 1 mil­li­óan kö­ve­tik már. Imádja az ext­rém spor­to­kat.

Gólyahír, újra apa lett a Real Madrid sztárja

Gólyahír, újra apa lett a Real Madrid sztárja

Idén már há­rom­gyer­me­kes apu­ka­ként nyer­het BL-t a walesi klasszis.

Idén már há­rom­gyer­me­kes apu­ka­ként nyer­het Baj­no­kok Li­gá­ját a walesi klasszis. A két kis­lány után kisfiú ér­ke­zett a csa­ládba. Ins­tag­ram-ol­da­lán mu­tatta meg a csöpp­sé­get a Real Mad­rid sztárja.

Ezt látni kell, magyar világsztárral szelfizett Lionel Messi!

Ezt látni kell, magyar világsztárral szelfizett Lionel Messi!

Az ar­gen­tin fut­ball­zseni öröm­mel fo­tóz­ko­dott Hanga Ádám­mal. A ra­jon­gók is imád­ták a közös ké­pü­ket.

Az ar­gen­tin fut­ball­zseni öröm­mel fo­tóz­ko­dott Hanga Ádám­mal. A ra­jon­gók is imád­ták a közös ké­pü­ket.

Nagy a szerelem, ezzel a fotóval lepte meg párját a magyar sztár

Nagy a szerelem, ezzel a fotóval lepte meg párját a magyar sztár

Nehéz náluk bol­do­gabb párt ta­lálni. Ta­valy no­vem­ber­ben je­gyezte el sze­rel­mét első számú férfi te­ni­sze­zőnk.

Nehéz náluk bol­do­gabb párt ta­lálni. Fu­cso­vics ta­valy no­vem­ber­ben je­gyezte el sze­rel­mét.

Meztelen csoda: összekente bombasztikus kebleit a szexi tanárnő

Meztelen csoda: összekente bombasztikus kebleit a szexi tanárnő

Nála jobb szur­ko­lót nem is kí­ván­hat ma­gá­nak egy csa­pat. A jég­ko­rong mel­lett a boksz nagy sze­rel­mese.

Ezt látnod kell: hihetetlen ajándékot kapott a Dalai Láma!

Ezt látnod kell: hihetetlen ajándékot kapott a Dalai Láma!

NFL-sztár lá­to­gatta meg In­di­á­ban.

A szám­űze­tés­ben élő budd­hista ve­ze­tőt az NFL egyik leg­na­gyobb sztárja lá­to­gatta meg.

Bevág a bugyi, merész fotó az egyik legszexibb sportolónőről

Bevág a bugyi, merész fotó az egyik legszexibb sportolónőről

Für­dő­ru­há­ban vil­lan­tott bomba pop­sit a sík­irálynő.

Nem bír forró vé­ré­vel a gyö­nyörű vi­lág­sztár. Für­dő­ru­há­ban vil­lan­tott bomba pop­sit a sík­irálynő.

Vadító fotó, leesik az állad a magyar sportolónő formás fenekétől

Vadító fotó, leesik az állad a magyar sportolónő formás fenekétől

Ér­de­mes kö­vetni klasszis te­ni­sze­zőnk kö­zös­ségi ol­da­lát.

Ér­de­mes kö­vetni klasszis te­ni­sze­zőnk kö­zös­ségi ol­da­lát. Jól sze­re­pelt a ra­bati te­nisz­tor­nán.

Aranyos családi fotót osztott meg Hosszú Katinka

Aranyos családi fotót osztott meg Hosszú Katinka

Az Iron Lady is fel­kö­szön­tötte az anyu­ká­ját. A klasszis úszónő a na­pok­ban ün­ne­pelte 29. szü­le­tés­nap­ját.

Az Iron Lady is fel­kö­szön­tötte az anyu­ká­ját. A klasszis úszónő a na­pok­ban ün­ne­pelte 29. szü­le­tés­nap­ját.

Elballagott a magyar sztár, ezzel a fotóval búcsúzik a középiskolától

Elballagott a magyar sztár, ezzel a fotóval búcsúzik a középiskolától

Ha­ma­ro­san jön az érett­ségi vizsga pjong­csangi hős szá­mára. Be­fe­jezte a kö­zép­is­ko­lát.

Sokáig beszélni fognak még a magyar sztár anyák napi köszöntőjéről

Sokáig beszélni fognak még a magyar sztár anyák napi köszöntőjéről

Kö­zös­ségi ol­da­lán üzent édes­any­já­nak a fi­a­tal lab­da­rúgó. Első ta­lá­la­tát sze­rezte a sze­zon­ban.

Óriási keblek, meglesték a kertben pucsító félmeztelen edzőnőt

Óriási keblek, meglesték a kertben pucsító félmeztelen edzőnőt

Ins­tag­ram-ol­da­lát 300 ezren kö­ve­tik. Yo­uTube-csa­tor­nája is van a dögös fit­nesz­mo­dell­nek.

Kígyózó sorok Miskolcon, erre várnak az emberek

Kígyózó sorok Miskolcon, erre várnak az emberek

Nagy az ér­dek­lő­dés.

Nagy az ér­dek­lő­dés a hét­végi ta­lál­kozó iránt. Az előző héten már teszt­mér­kő­zé­se­ket ren­dez­tek az új sta­di­on­ban. A ki­esés ellen küzd a DVTK.

Bugyi nélkül, anyaszült meztelenül fotózták le a dögös sportolónőt

Bugyi nélkül, anyaszült meztelenül fotózták le a dögös sportolónőt

Nem min­den­napi mód­ját vá­lasz­totta az ün­nep­lés­nek Jo­anna Wo­losz, aki be­vál­la­lós ked­vé­ben volt.

Nem min­den­napi mód­ját vá­lasz­totta az ün­nep­lés­nek Jo­anna Wo­losz.

Kínos baleset, kilóg a képen az ünnepelt világsztár pénisze

Kínos baleset, kilóg a képen az ünnepelt világsztár pénisze

Hát ezért a leg­na­gyob­bak egyike?

Hát ezért a leg­na­gyob­bak egyike? Ál­lí­tó­lag vé­let­le­nül tör­tént a rö­he­jes eset, és már a bo­csá­nat­ké­rés is meg­volt.

Ettől eláll a szavad, elbűvölő fotó készült a magyar sportolónőről

Ettől eláll a szavad, elbűvölő fotó készült a magyar sportolónőről

Kapás Bogi ra­gyog leg­újabb Ins­tag­ram-képén. Nem­rég ün­ne­pelte a 25. szü­le­tés­nap­ját a klasszis úszónő.

Kapás Bogi ra­gyog leg­újabb Ins­tag­ram-képén. Nem­rég ün­ne­pelte a 25. szü­le­tés­nap­ját a klasszis úszónő.

Kiderült, így ünnepelt Hosszú Katinka a hosszú hétvégén Los Angelesben

Kiderült, így ünnepelt Hosszú Katinka a hosszú hétvégén Los Angelesben

Adott ren­de­sen a munka ün­ne­pé­nek a ma­gyar úszó­sztár.

Adott ren­de­sen a munka ün­ne­pé­nek a ma­gyar úszó­sztár.

Füstölt a gumi, a Forma-1 sztárja Budapesten száguldozik

Füstölt a gumi, a Forma-1 sztárja Budapesten száguldozik

Ha­to­dik al­ka­lom­mal kerül meg­ren­de­zésre a Nagy Futam Bu­da­pes­ten.

Botrányosan szexi fotó készült a bombázóról, kitört a balhé

Botrányosan szexi fotó készült a bombázóról, kitört a balhé

Ki­pa­kolt a ki­rú­gott pom­pon­lány. El­ké­pesztő, meg­alázó sza­bá­lyo­kat kell be­tar­ta­niuk. Bez­zeg a fo­cis­ták­nak min­dent sza­bad!

Lebukott, az osztályteremben dobta le a melltartót a vadóc tanárnő

Lebukott, az osztályteremben dobta le a melltartót a vadóc tanárnő

Nem szé­gyen­lős a szőke bom­bázó. A ko­sár­lab­dát és a focit is sze­reti.

Nem szé­gyen­lős a szőke bom­bázó. A ko­sár­lab­dát és a focit is sze­reti.

Lebuktak, énekesnővel csalja a feleségét a focisztár

Lebuktak, énekesnővel csalja a feleségét a focisztár

A Man­ches­ter City lab­da­rú­gója bajba ke­rült egy kép miatt. Ne­he­zen fogja meg­ma­gya­rázni a fe­le­sé­gé­nek.

A Man­ches­ter City lab­da­rú­gója bajba ke­rült egy kép miatt. Ne­he­zen fogja meg­ma­gya­rázni a fe­le­sé­gé­nek.

Ezt miért tette? Christina Aguilera igazi bunkó volt

Ezt miért tette? Christina Aguilera igazi bunkó volt

Csa­ló­dást oko­zott az éne­kesnő.

Az ame­ri­kai éne­kesnő volt az egyik sztár­ven­dég a Forma-1-es bakui ver­se­nyen.

Melltartó nélkül mutogatja magát az elbűvölő színésznő

Vadító: melltartó nélkül mutogatja magát az elbűvölő színésznő

Nem sokat bíz a fan­tá­zi­ára.

Jes­sica Ed­st­röm nem sokat bíz a fan­tá­zi­ára, fa­lat­nyi bu­gyija alig takar va­la­mit.

Megható pillanat, ilyen fotót még nem láttál magyar focistáról

Megható pillanat, ilyen fotót még nem láttál magyar focistáról

Ezt a napot sosem fe­lejti el a Ber­lin­ben élő ma­gyar csa­lád.

Két Dár­dai egy pá­lyán, ezt a napot sosem fe­lejti el a Ber­lin­ben élő ma­gyar csa­lád.