SPORT

A NAP KÉPE

Se bugyi, se más: vadmacskaként mászik pucéran a ringó mellű álomnő

Se bugyi, se más: vadmacskaként mászik pucéran a ringó mellű álomnő

Ro­naldo is csak csa­ló­dot­tan csor­gat­hatja a nyá­lát a szexi fotó lát­tán.

Li­lija min­den ru­há­ját le­dobta. Még Ro­naldo is csak csa­ló­dot­tan csor­gat­hatja a nyá­lát a szexi fotó lát­tán.

Pucéran ücsörög a parti homokban az álomtestű fitneszkirálynő

Pucéran ücsörög a parti homokban az álomtestű fitneszkirálynő

Se bugyi, se más nem ta­karja! Csak a nap­fény és az ár­nyék já­téka öl­töz­teti a bá­mu­la­tos Stepha­nie-t.

Tüzes csók, Ronaldo a jacuzziban bújt össze a szerelmével

Tüzes csók, Ronaldo a jacuzziban bújt össze a szerelmével

Az öt­szö­rös arany­lab­dás por­tu­gál lab­da­rúgó ki­él­vezi a nyári szü­net min­den pil­la­na­tát.

Az öt­szö­rös arany­lab­dás por­tu­gál lab­da­rúgó ki­él­vezi a nyári szü­net min­den pil­la­na­tát.

Nagyon laza, C. Ronaldo így tölti a vakációt

Nagyon laza, C. Ronaldo így tölti a vakációt

A Ju­ven­tus lab­da­rú­gója, Cris­ti­ano Ro­naldo nya­ra­lós ké­pek­kel üzen a ra­jon­gó­i­nak.

A Ju­ven­tus lab­da­rú­gója, Cris­ti­ano Ro­naldo nya­ra­lós ké­pek­kel üzen a ra­jon­gó­i­nak.

Durva, 4000 méterről ugrott a mélybe a magyar kapus

Durva, 4000 méterről ugrott a mélybe a magyar kapus

Vak­merő tet­tet haj­tott végre a ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott ka­pusa.

Mobil a cicik közt: újra villant a focimeccsek bombázója

Mobil a cicik közt: újra villant a focimeccsek bombázója

Me­gint fel­tűnt a buja szur­ko­ló­lány. La­ris­sáért nem hiába ra­jon­gott pár éve még a fél világ.

Menekültek az újságírók, elképesztő, mi történt a sporteseményen

Menekültek az újságírók, elképesztő, mi történt a sporteseményen

Van az a víz­mennyi­ség, amely még a ví­zi­lab­dá­ban is gon­dot okoz.

Van az a víz­mennyi­ség, amely még a ví­zi­lab­dá­ban is gon­dot okoz.

A magyar focistalány szexi fotójától megőrülnek a férfiak

A magyar focistalány szexi fotójától megőrülnek a férfiak

Gö­rög­or­szág­ban nya­ral.

Dió­szegi Fanni, a Fe­renc­vá­ros női lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak já­té­kosa Gö­rög­or­szág­ban nya­ral, innen posz­tolt für­dő­ru­hás képet.

Itt a fotó, nem akárki látogatta meg Király Gábort

Itt a fotó, nem akárki látogatta meg Király Gábort

Mind­ket­ten vissza­vo­nul­tak.

A ma­gyar ké­zi­labda le­gen­dája, Nagy László meg­lá­to­gatta a 108-szo­ros vá­lo­ga­tott kapus te­het­ség­gon­dozó tá­bo­rát. Mind­ket­ten vissza­vo­nul­tak.

Se bugyi, se más: bokáig érő vízben pózol pucéran a ringó mellű álomnő

Se bugyi, se más: bokáig érő vízben pózol pucéran a ringó mellű álomnő

Júlia nem akar a föl­dön járni, in­kább le­csü­csült a se­kély hegyi pa­takba.

Júlia nem akar a föl­dön járni, in­kább le­csü­csült a se­kély hegyi pa­takba.

Pucéran biciklizett egy erdei úton a vadóc sportolólány

Pucéran biciklizett egy erdei úton a vadóc sportolólány

Ami­kor az ün­ne­pelt gon­dos­ko­dik a meg­le­pe­tés­ről: Delia csak térd­vé­dőt és si­sa­kot vi­selt, így tette em­lé­ke­ze­tessé a szü­le­tés­nap­ját.

Ami­kor az ün­ne­pelt gon­dos­ko­dik a meg­le­pe­tés­ről: Delia csak térd­vé­dőt és si­sa­kot vi­selt, így tette em­lé­ke­ze­tessé a szü­le­tés­nap­ját.

Esküvői fotó, megházasodott a magyar sztárfocista

Esküvői fotó, megházasodott a magyar sztárfocista

Ki­mondta a bol­do­gító igent.

A Fe­renc­vá­ros kö­zép­pá­lyása, Sigér Dávid ki­mondta a bol­do­gító igent. A klub Ins­tag­ram-ol­da­lán ra­kott ki képet az es­kü­vő­ről.

Zuhanyzás után meztelenkedett az almamellű sportolónő

Zuhanyzás után meztelenkedett az almamellű sportolónő

Tö­ké­le­tes for­má­ban van.

Az ar­gen­tin szép­ség, Va­len­tina Le­qu­eux min­dent meg­tesz azért, hogy tö­ké­le­tes for­má­ban tartsa magát.

Ezt a látványt nehéz lesz megszokniuk a fradistáknak

Ezt a látványt nehéz lesz megszokniuk a fradistáknak

Hi­va­ta­lo­san is be­mu­tatta a az NB I-ben sze­replő Paks Böde Dá­ni­elt. A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó hét év után tér vissza a klub­hoz.

Hi­va­ta­lo­san is be­mu­tatta a az NB I-ben sze­replő Paks Böde Dá­ni­elt. A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó hét év után tér vissza a klub­hoz.

Itt a fotó, ezzel a világsztárral találkozott Dzsudzsák Balázs

Itt a fotó, ezzel a világsztárral találkozott Dzsudzsák Balázs

A ma­gyar vá­lo­ga­tott sztárja kö­zös­ségi ol­da­lán osz­tott meg egy képet.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya kö­zös­ségi ol­da­lán osz­tott meg egy képet, ame­lyen Hugo Llo­ris, a fran­ciák vi­lág­baj­noka tár­sa­sá­gá­ban lát­ható.

Félmeztelen fotó, a kocsijában fotózták le a hatalmas keblű sportolónőt

Félmeztelen fotó, a kocsijában fotózták le a hatalmas keblű sportolónőt

Jes­sica We­a­ver iga­zán be­vál­la­lós fo­tó­val je­lent­ke­zett kö­zös­ségi ol­da­lán.

Jes­sica We­a­ver iga­zán be­vál­la­lós fo­tó­val je­lent­ke­zett kö­zös­ségi ol­da­lán, ahol 7,2 mil­li­óan kö­ve­tik.

Ezt kétszer is megnézed: valami nagyon nem stimmel az U12-es játékossal

Ezt kétszer is megnézed: valami nagyon nem stimmel az U12-es játékossal

A Se­villa U12-es já­té­kosa nem úgy néz ki, mint a többi csa­pat­tag, sokan észre is vet­ték ezt.

Teljesen meztelenül napozik a gömbölyű keblű sportolónő

Teljesen meztelenül napozik a gömbölyű keblű sportolónő

Hat éven ke­resz­tül ko­sár­lab­dá­zott.

Al­li­son Par­ker ismét na­gyon be­vál­la­lós ké­pek­kel je­lent­ke­zett Ins­tag­ram-ol­da­lán, ame­lyet 8,3 mil­li­óan kö­vet­nek. Hat éven ke­resz­tül ko­sár­lab­dá­zott.

Gólyahír, megszületett a magyar sztárpár gyermeke

Gólyahír, megszületett a magyar sztárpár gyermeke

A ma­gyar női ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott sztárja, Hor­nyák Dóra kö­zös­ségi ol­da­lán mu­tatta meg kis­ba­bá­ját.

Dzsudzsák levetkőzött, itt vannak a győzelem legjobb képei

Dzsudzsák levetkőzött, itt vannak a győzelem legjobb képei

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott 1-0-ra győzte le Wa­lest, a mér­kő­zés leg­jobb ké­pe­i­ből ál­lí­tot­tunk össze ga­lé­riát.

Ilyen van? Orbán Willi tényleg megcsókolta Bale cipőjét?

Ilyen van? Orbán Willi tényleg megcsókolta Bale cipőjét?

A ma­gyar vá­lo­ga­tott egyik leg­jobb­ját nem le­he­tett le­va­karni sem a walesi tá­ma­dók­ról.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott egyik leg­jobb­ját nem le­he­tett le­va­karni sem a walesi tá­ma­dók­ról.

Izgató, megmutatta mellbimbóit a dús keblű színésznő

Izgató, megmutatta mellbimbóit a dús keblű színésznő

Di­vina Casas rend­sze­re­sen spor­tol.

A bájos Di­vina Casas rend­sze­re­sen spor­tol, az edző­ter­mek ál­landó ven­dége. Ta­nu­lás mel­lett mo­dell­ke­dik a ha­tal­mas keblű szép­ség.

Ki ez a lány? Neki ajándékozta a mezét Szoboszlai Dominik

Ki ez a lány? Neki ajándékozta a mezét Szoboszlai Dominik

Ismét kez­dő­ként ka­pott sze­re­pet.

Szo­bosz­lai Do­mi­nik ismét kez­dő­ként ka­pott sze­re­pet a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­ban, amely 1-0-ra le­győzte Wa­lest Eb-se­lej­te­zőn.

Szerelem a stadionban, terhes feleségét csókolja a magyar focista

Szerelem a stadionban, terhes feleségét csókolja a magyar focista

Gu­lá­csi Péter he­te­ken belül édes­apa lesz.

Gu­lá­csi Péter he­te­ken belül édes­apa lesz, ked­vese pedig nagy po­cak­kal szur­kolt neki Wales ellen.

Se bugyi, se más: a természetben vetkőzött le a dús keblű színésznő

Se bugyi, se más: a természetben vetkőzött le a dús keblű színésznő

Az olasz mo­­­dell, Ele­o­nora Bert­oli több sport­ágat is űz.

Az olasz mo­­­dell, Ele­o­nora Bert­oli több sport­ágat is űz. Be­vál­la­lós ké­pek­kel je­lent­ke­zett.

A színésznő bámulatos keble az utcán buggyant ki a ruhája alól

A színésznő bámulatos keble az utcán buggyant ki a ruhája alól

An­­ton­ella Fi­or­­del­isi ví­­vó­­ként lett is­­mert Olasz­or­­szág­­ban. Sok időt tölt az edző­ter­mek­ben.

Ilyen cuki fotót még nem láttál görögdinnyével

Ilyen cuki fotót még nem láttál görögdinnyével

Vá­lo­ga­tott ka­pu­sunk, Gu­lá­csi Péter fe­le­sége be­lé­pett ter­hes­sége ki­len­ce­dik hó­nap­jába.

Vá­lo­ga­tott ka­pu­sunk, Gu­lá­csi Péter fe­le­sége be­lé­pett ter­hes­sége ki­len­ce­dik hó­nap­jába. Bol­do­gan pózol a jó­kora gyü­mölccsel.

Leesett az utasok álla, ezt fotózták magyarok a repülőgépen

Leesett az utasok álla, ezt fotózták magyarok a repülőgépen

Meg­dol­goz­tak érte a fiúk, ki­emelt he­lyet ka­pott a kupa a fe­dél­ze­ten.

Meg­dol­goz­tak érte a fiúk, ki­emelt he­lyet ka­pott a kupa a fe­dél­ze­ten.

Nem volt kérdés, magyar sztár lett a BL legjobbja

Nem volt kérdés, magyar sztár lett a BL legjobbja

El­ké­pesztő mindaz, amit a Fe­renc­vá­ros pó­ló­sai mű­vel­nek az utóbbi évek­ben.

Csokitojással takarja mellbimbóit a bevállalós szurkolólány

Csokitojással takarja mellbimbóit a bevállalós szurkolólány

A Ná­poly­ból szár­mazó olasz szép­ség, Paola Sa­u­lino a lab­da­rú­gás meg­szál­lottja. Ins­tag­ram-ol­da­lát 600 ezren kö­ve­tik.

Furcsa fotó a Fradi öltözőjéből

Furcsa fotó a Fradi öltözőjéből

A nem­ré­gi­ben véget ért sze­zont a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nál köl­csön­ben töltő Ivan Petr­jak vi­ha­ros kö­rül­mé­nyek kö­zött tá­vo­zott a klub­tól.

A nem­ré­gi­ben véget ért sze­zont a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nál köl­csön­ben töltő Ivan Petr­jak vi­ha­ros kö­rül­mé­nyek kö­zött tá­vo­zott a klub­tól.

Átlátszó felsőben villantott mellbimbókat a dús keblű sportolónő

Átlátszó felsőben villantott mellbimbókat a dús keblű sportolónő

Ana Cherí az egyik leg­sze­xibb fit­nesz­mo­dell.

Ana Cherí az egyik leg­sze­xibb fit­nesz­mo­dell. Ins­­tag­­ram-ol­­da­­lát 12,3 mil­­li­óan kö­­ve­­tik.

Érdekes fotó, így még biztosan nem láttad a Fradi edzőjét

Érdekes fotó, így még biztosan nem láttad a Fradi edzőjét

Szer­hij Reb­rov, a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak ukrán tré­nere sem pihen a fel­ké­szü­lés alatt.

Szer­hij Reb­rov, a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak ukrán tré­nere sem pihen a fel­ké­szü­lés alatt.

Már biztos, ez változik a magyar fociválogatottnál

Már biztos, ez változik a magyar fociválogatottnál

Vál­to­zás Ba­ki­ban.

A Ma­gyar Lab­da­rúgó Szö­vet­ség (MLSZ) hi­va­ta­los Twit­ter-ol­da­lán szá­molt be arról, hogy mi­lyen mez­ben lép pá­lyára Ba­ki­ban a vá­lo­ga­tott.

Babos Timi brutál dögös, vadító képekkel jelentkezett

Babos Timi brutál dögös, vadító képekkel jelentkezett

A te­nisz­pá­lyán fo­tóz­ták.

Babos Tí­meát szo­kás sze­rint a te­nisz­pá­lyán fo­tóz­ták, mégis me­rő­ben más képek ké­szül­tek róla.

Lekerült a melltartó, a vízparton kéjeleg a gömbölyű keblű sportolónő

Lekerült a melltartó, a vízparton kéjeleg a gömbölyű keblű sportolónő

Casey Cos­­tel­­loe szinte az egész vi­lá­got be­járta már. Ins­­tag­­ram-ol­­da­­lát közel 500 ezren kö­ve­tik.

Mindent ledobott, meztelenül pózol a lakásában a szexi anyuka

Mindent ledobott, meztelenül pózol a lakásában a szexi anyuka

A perui Kathy Picos az egész­sé­ges táp­lál­ko­zást hir­deti a kö­zös­ségi ol­da­lán, ahol oly­kor be­vál­la­lós ké­pek­kel is je­lent­ke­zik.

Shane Tusup megmutatta, vele osztja meg az otthonát

Shane Tusup megmutatta, vele osztja meg az otthonát

Hosszú Ka­tinka ex­férje, az úszó­edző­ből gol­fo­zóvá váló Shane Tusup ara­nyos tár­sat ta­lált ma­gá­nak.

Hosszú Ka­tinka ex­férje, az úszó­edző­ből gol­fo­zóvá váló Shane Tusup ara­nyos tár­sat ta­lált ma­gá­nak.

Tovább erősödött a Fradi, külföldi bombázó jön

Tovább erősödött a Fradi, külföldi bombázó jön Magyarországra

Cso­mag­ban jött az ukrán szél­ső­vel.

Cso­mag­ban jött az ukrán szél­ső­vel. Nem csak a pá­lyán ját­szó fo­cis­ták miatt lesz ér­de­mes nézni a meccse­i­ket.

A nap fotója, magyar újságíró adta át a díjat Ronaldónak

A nap fotója, magyar újságíró adta át a rangos díjat Ronaldónak

Ro­naldo mes­ter­hár­mast lőtt.

Por­tu­gá­lia szer­dán Cris­ti­ano Ro­naldo mes­ter­hár­ma­sá­val győzte le Sváj­cot a lab­da­rúgó Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Megvillantotta méretes kebleit a népszerű színésznő

Megvillantotta méretes kebleit a népszerű színésznő

Mi­randa Ni­cole ké­peit több­ször is meg­cso­dál­hat­ták már a férfiak a Play­boy­ban.

Mi­randa Ni­cole ké­peit több­ször is meg­cso­dál­hat­ták már a férfiak a Play­boy­ban. Ins­tag­ra­mon több, mint 300 ezren kö­ve­tik.

Levetkőzött a sportolónő, megmutatta hetyke melleit

Levetkőzött a sportolónő, megmutatta hetyke melleit

Jev­ge­nyija vi­lág­baj­nok szink­ron­úszó volt, de akt­mo­dell­ként is bá­mu­la­tos.

Jev­ge­nyija világ- és Eu­rópa-baj­nok szink­ron­úszó volt, de akt­mo­dell­ként is bá­mu­la­tos.

Hatalmas keblek, levetkőzött a népszerű műsorvezetőnő

Hatalmas keblek, levetkőzött a népszerű műsorvezetőnő

Olga Loera nyolc­szor volt cím­lap­lány a Play­boy­ban. Ins­tag­ram-ol­da­lát 1,6 mil­li­óan kö­ve­tik.

Nézd meg, ez a fotó ad erőt Hosszú Katinkának

Nézd meg, ez a fotó ad erőt Hosszú Katinkának

Három érmet is nyert.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő három érmet is nyert In­dia­na­po­lis­ban, a Baj­no­kok So­ro­zata utolsó ál­lo­má­sán. A szur­ko­lók­kal fo­tóz­ko­dott.

Ez a popó most a legnépszerűbb az egész világon

Ez a popó most a legnépszerűbb az egész világon

Kin­sey Wo­lanski a ba­rátja web­ol­da­lát akarta hir­detni a Baj­no­kok Li­gája fi­ná­lé­já­ban, de in­kább saját ma­gá­ból csi­nált vi­lág­sztárt a két­per­ces fu­tá­sá­val.

Kin­sey Wo­lanski a ba­rátja web­ol­da­lát akarta hir­detni a Baj­no­kok Li­gája fi­ná­lé­já­ban, de in­kább saját ma­gá­ból csi­nált vi­lág­sztárt a két­per­ces fu­tá­sá­val.

Nagy László az orvosi vizsgálatok után üzent, játszhat a BL-döntőn?

Nagy László az orvosi vizsgálatok után üzent, játszhat a BL-döntőn?

A Veszp­rém csa­pat­ka­pi­tá­nya meg­sé­rült a BL szom­bati el­dön­tő­jé­ben.

A Veszp­rém csa­pat­ka­pi­tá­nya meg­sé­rült a Baj­no­kok Li­gája szom­bati el­dön­tő­jé­ben a Ki­elce ellen.

Nem hiszed el, mit csinált Hosszú Katinka, amíg aludtál

Nem hiszed el, mit csinált Hosszú Katinka, amíg aludtál

Ked­ven­cét ugyan hó­na­pok óta nél­kü­löz­nie kell, de így sem sza­kad el a sport­ág­tól a baj­noknő.

Se bugyi, se más: pucéran nyújtózva fotózták le a feszes mellű álomnőt

Se bugyi, se más: pucéran nyújtózva fotózták le a feszes mellű álomnőt

Ében gyö­nyö­rű­ség a te­ra­szon. Min­den ru­há­ját le­dobta a vi­lág­hírű fut­ball­sztár ga­zel­la­testű ex­ba­rát­nője.

Levetkőzött, megmutatta hatalmas melleit a dögös színésznő

Levetkőzött, megmutatta hatalmas melleit a dögös színésznő

Abi­gail Ratch­ford ismét mé­re­tes keb­le­i­vel kel­tett fel­tű­nést.

Abi­gail Ratch­ford ismét mé­re­tes keb­le­i­vel kel­tett fel­tű­nést. Ins­tag­ram-ol­da­lát 9 mil­li­óan kö­ve­tik.

Fotók a búcsúztatóról, Niki Laudát gyászolja a világ

Fotók a búcsúztatóról, Niki Laudát gyászolja a világ

A Forma-1-es le­gen­dát zárt ko­por­só­ban, ver­seny­ru­há­já­ban he­lyez­ték örök nyu­ga­lomra.

A Forma-1-es le­gen­dát zárt ko­por­só­ban, ver­seny­ru­há­já­ban he­lyez­ték örök nyu­ga­lomra.

Erotikus fotók, megmutatta bombasztikus melleit a tetovált sportolónő

Erotikus fotók, megmutatta bombasztikus melleit a tetovált sportolónő

Na­tasha Thom­sen tes­tét ren­ge­teg te­to­vá­lás tar­kítja.

Na­tasha Thom­sen tes­tét ren­ge­teg te­to­vá­lás tar­kítja.

Óriási a boldogság, házasságot ünnepel a Fradi

Óriási a boldogság, házasságot ünnepel a Fradi

Erre a napra ké­szül­tek a ké­zi­lab­dá­zók, az edző a já­té­ko­sát ve­zette oltár elé.

Ledobta a melltartót, izgató pózban kéjeleg a kerek fenekű edzőnő

Ledobta a melltartót, izgató pózban kéjeleg a kerek fenekű edzőnő

Órá­kat tölt az edző­te­rem­ben.

Az olasz szép­ség, Mary Bel­la­vita órá­kat tölt az edző­te­rem­ben. Kö­zös­ségi ol­da­lát már egy­mil­li­ó­nál is töb­ben kö­ve­tik.

Bámulatos bombázót újított be a nőfaló sztárfocista

Bámulatos bombázót újított be a nőfaló sztárfocista

Min­den ki­de­rült az új álom­pár­ról.

Nem csak a baj­noki cím miatt bol­dog. Hó­na­pok óta tit­ko­lóz­tak vá­lasz­tott­já­val, de most min­den ki­de­rült a sze­rel­mes­pár­ról.

Gyönyörű mellek, zuhanyzás közben fotózták le a dögös edzőnőt

Gyönyörű mellek, zuhanyzás közben fotózták le a dögös edzőnőt

A me­xi­kói-ame­ri­kai szép­ség, Diana Vaz­­­quez fit­­­nesz­e­­dző­­­ként dol­­­go­­­zik. Ins­tag­ram-ol­da­lát 600 ezer­nél is töb­ben kö­ve­tik.

Vetkőzés a repülőn: megmutatta ringó mellét a csintalan álomnő

Vetkőzés a repülőn: megmutatta ringó mellét a csintalan álomnő

Julia annyira gát­lás­ta­lan, hogy még a re­pü­lő­gé­pen sem za­var­tatta magát.

Julia annyira paj­kos, hogy még a re­pü­lő­gé­pen sem za­var­tatta magát. Se mell­tartó, se gát­lás.

Se bugyi, se más: pucéran napozott a ba­rack­mellű spor­to­ló­nő

Se bugyi, se más: pucéran napozott a ba­rack­mellű spor­to­ló­nő

El­ké­pesz­tően dögös póz­­ban fo­­tóz­­ták le az olasz szép­­sé­­get. Nem csoda, hogy Ins­­­tag­­­ra­mon közel két­­mil­­li­óan kö­­­ve­­­tik.

El­ké­pesz­tően dögös póz­­ban fo­­tóz­­ták le az olasz szép­­sé­­get. Nem győ­zünk ál­mél­kodni!

4 millió lájk, a két világsztár közös fotója felrobbantotta az internetet

4 millió lájk, a két világsztár közös fotója felrobbantotta az internetet

Lewis Ha­mil­ton és Cris­ti­ano Ro­naldo Mo­na­có­ban ta­lál­ko­zott.

Lewis Ha­mil­ton és Cris­ti­ano Ro­naldo Mo­na­có­ban ta­lál­ko­zott.

Micsoda élmény! Bakancslistás álma teljesült Kiss Gergely vízilabdázónak

Micsoda élmény! Bakancslistás álma teljesült Kiss Gergely vízilabdázónak

Régi vágya vált va­lóra az egy­kori pólós klasszi­sunk­nak, aki a szlo­vá­kiai jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­ság­ról je­lent­ke­zett be.

Őrjítő combok: ledobta a pólós dresszt a szexi magyar sportolónő

Őrjítő combok: ledobta a pólós dresszt a szexi magyar sportolónő

Csúcs­for­má­ban a vá­lo­ga­tott edző­tá­bo­rá­ban. Bi­ki­ni­ben na­po­zott az álom­szép ví­zi­lab­dás klasszis, Gu­ri­satti Gréta.

Az út közepén dobta le a felsőjét az barackmellű sportolónő

Az út közepén dobta le a felsőjét az barackmellű sportolónő

Az ame­ri­kai szép­ség, Claire Cali nem ha­nya­golja el az edzé­se­ket.

Az ame­ri­kai szép­ség, Claire Cali nem ha­nya­golja el az edzé­se­ket. A tö­ké­le­tes alak­kal ren­del­kező mo­dell be­vál­la­lós ké­pek­kel je­lent­ke­zett Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Micsoda keblek: félmeztelenül fotózták le a vadóc bajnoknőt

Micsoda keblek: félmeztelenül fotózták le a vadóc bajnoknőt

A vi­tor­lá­zás­ban sem ügyet­len mo­dell, Va­len­tina Fra­deg­rada az ext­rém spor­tok nagy sze­rel­mese.

A vi­tor­lá­zás­ban sem ügyet­len mo­dell, Va­len­tina Fra­deg­rada az ext­rém spor­tok nagy sze­rel­mese.

Ledobta a felsőt, a tükör előtt pózol a hatalmas keblű színésznő

Ledobta a felsőt, a tükör előtt pózol a hatalmas keblű színésznő

Lin­dsey Pelas min­den évben ki­adja az ero­ti­kus ké­pe­i­ből össze­ál­lí­tott nap­tárt. Ins­­­tag­­­ram-ol­­­da­­­lát 9 mil­­­li­óan kö­­­ve­­­tik.

Megható családi fotó, C. Ronaldo nagy sikert ünnepel

Megható családi fotó, C. Ronaldo nagy sikert ünnepel

Meg­ko­ro­náz­ták a Ju­ven­tust.

Olasz­or­szág­ban meg­ko­ro­náz­ták a Ju­ven­tus lab­da­rúgó-csa­pa­tát. Cris­ti­ano Ro­naldo baj­noki cím­mel zárta az első sze­zon­ját.

Exkluzív fotó, megmutatta apukáját Liu Shaolin Sándor

Exkluzív fotó, megmutatta apukáját Liu Shaolin Sándor

Az olim­piai baj­nok gyors­kor­cso­lyázó Kü­lön­le­ges tár­sa­ság­ban je­lent meg egy bu­da­pesti ki­ál­lí­tás meg­nyi­tó­ján.

Az olim­piai baj­nok gyors­kor­cso­lyázó Kü­lön­le­ges tár­sa­ság­ban je­lent meg egy bu­da­pesti ki­ál­lí­tás meg­nyi­tó­ján.

Leesik az állad, less be az épülő Puskás stadionba!

Leesik az állad, less be az épülő Puskás stadionba!

Eddig nem lá­tott fotók az aré­ná­ról. Nem túl­zás, itt BL-dön­tőt is lehet majd ren­dezni.

Eddig nem lá­tott fotók az aré­ná­ról. Nem túl­zás, itt BL-dön­tőt is lehet majd ren­dezni.

Se bugyi, se más: pucéran strandolt a feszes mellű álomnő

Se bugyi, se más: pucéran strandolt a feszes mellű álomnő

Anna igazi vadóc, aki a ten­ger­nél le­vet­kőzi min­den gát­lá­sát, és gyak­ran még a bi­ki­ni­jét is.

Anna igazi vadóc, aki a ten­ger­nél le­vet­kőzi min­den gát­lá­sát, és gyak­ran még a bi­ki­ni­jét is.

Se gatya, se más: pucéran ugrált a hegyen egy csapat sportoló

Se gatya, se más: pucéran ugrált a hegyen egy csapat sportoló

Még hogy a sváj­ciak ki­mér­tek, karót nyel­tek? De­hogy! Le­dob­ták min­den ru­há­ju­kat, amint a csúcsra értek.

Feszes keblek, az ágyban meztelenkedik a dögös üzletasszony

Feszes keblek, az ágyban meztelenkedik a dögös üzletasszony

Forró fo­tók­kal je­lent­ke­zett.

A ve­ge­tá­ri­á­nus mo­dell forró fo­tók­kal je­lent­ke­zett kö­zös­ségi ol­da­lán. Imádja az ál­la­to­kat.

Ettől elolvadsz, így kezdte a hétvégét magyar sztársportoló

Ettől elolvadsz, így kezdte a hétvégét magyar sztársportoló

A házi ked­ven­cé­vel süt­ké­re­zik.

A vi­lág­baj­noki bronz­ér­mes gát­futó, Baji Ba­lázs házi ked­ven­cé­vel süt­ké­re­zik a napon. Alig várta, hogy végre ki­süs­sön a nap.

Hajmeresztő fotó került elő Szalai Ádámról

Hajmeresztő fotó került elő Szalai Ádámról

Így fes­tett a csa­tár ka­masz­ko­rá­ban.

Mi­csoda sé­ró­val lőtte az arany­gólt! Így fes­tett a csa­tár ka­masz­ko­rá­ban, a stutt­garti ifik baj­nok­csa­pa­tá­nak hő­se­ként.

Izgató fotó, félmeztelenül reggelizik a gigamellű szurkolólány

Izgató fotó, félmeztelenül reggelizik a gigamellű szurkolólány

Ins­tag­ram-ol­da­lát közel 600 ezren kö­ve­tik.

Paola Sa­u­lino Ná­poly­ból szár­ma­zik, és imádja a dél-olasz város fut­ball­csa­pa­tát.

Se bugyi, se más: megmutatta bombasztikus melleit a fiatal színésznő

Se bugyi, se más: megmutatta bombasztikus melleit a fiatal színésznő

A latin mo­dell, Di­vina Casas a ta­nul­má­nyai mel­lett mo­dell­ke­dik. A 21 esz­ten­dős szép­ség be­vál­la­lós ké­pek­kel je­lent­ke­zett.

Nem titok többé, babát vár a magyar tévés

Nem titok többé, babát vár a magyar tévés

Ahogy arról a Ri­post is be­szá­molt, ter­hes a fo­ci­szur­ko­lók egyik ked­venc ri­por­tere. Már a szü­le­tendő pici nemét is lehet tudni.

Anna Kurnyikova merész fotókkal villantotta meg bomba testét

Anna Kurnyikova merész fotókkal villantotta meg bomba testét

A te­nisz egy­kori szép­ség­ki­rály­nője anyu­ka­ként is remek for­má­ban van.

A te­nisz egy­kori szép­ség­ki­rály­nője anyu­ka­ként is büszke lehet bá­mu­la­tos alak­jára.

Kukkants be: pucéran fotózkodtak öltözőjükben a röpis lányok

Kukkants be: pucéran fotózták öltözőjükben a röpis lányokat

Min­den ru­há­juk­tól meg­sza­ba­dul­tak az olasz baj­nok­csa­pat bom­bá­zói.

Min­den ruhát le­dob­tak az olasz baj­nok­csa­pat hosszú combú bom­bá­zói. Csak a tró­fea ta­karja őket.

Ledobta a felsőt kávézás közben a hatalmas keblű színésznő

Ledobta a felsőt kávézás közben a hatalmas keblű színésznő

Vivi Castril­lon Latin-Ame­­ri­­ká­­ban volt már az év play­­mate-je. Ins­­tag­­ram-ol­­da­­lát 3,5 mil­­li­óan kö­­ve­­tik.

Megható képsorok az NB I-ből, könnyek között búcsúzott a Haladás

Megható képsorok az NB I-ből, könnyek között búcsúzott a Haladás

Biz­tossá vált a szom­bat­he­lyi Ha­la­dás ki­esése a lab­da­rúgó NB I-ből, mi­u­tán 1-0-s ve­re­sé­get szen­ve­dett Me­ző­kö­ves­den.

Melltartó nélkül mutatta meg magát a dögös kebelcsoda

Melltartó nélkül mutatta meg magát a dögös kebelcsoda

Jes­sica Ed­st­röm több ma­ga­zin cím­lap­ján is lát­ható volt már. A szőke szép­ség ez­út­tal sem fogta vissza magát.

Jes­sica Ed­st­röm több ma­ga­zin cím­lap­ján is lát­ható volt már. A szőke szép­ség ez­út­tal sem fogta vissza magát.

Mesés almamellek, ledobta bikinijét a parton kéjelgő bombanő

Mesés almamellek, ledobta bikinijét a parton kéjelgő bombanő

Júlia egy ha­son­lóan gyö­nyörű ke­bel­ba­rát­nő­jé­vel együtt mez­te­len­ke­dett.

Júlia egy ha­son­lóan gyö­nyörű ba­rát­nő­jé­vel együtt mez­te­len­ke­dett Balin. Csak 18 éven fe­lü­li­ek­nek!

Ledobta a melltartót, félmeztelenül pózol a brutális keblű színésznő

Ledobta a melltartót, félmeztelenül pózol a brutális keblű színésznő

Ala­po­san ki­tá­rul­ko­zott a szőke bom­bázó, Ins­tag­ram-kö­ve­tői leg­na­gyobb örö­mére.

Nudizott a szurkolólány: levetkőzött a parton a ringó mellű álomnő

Nudizott a szurkolólány: levetkőzött a parton a ringó mellű álomnő

A fut­ball­sztár bom­bázó ba­rát­nője, Ca­mille le­dobta a bi­ki­ni­fel­ső­jét. Profi pom­pon­lány­ból lett mo­dell.

Ez a férfiak álma, Kapás Bogit nem akárhol kapták lencsevégre

Ez a férfiak álma, Kapás Bogit nem akárhol kapták lencsevégre

Az úszónő ko­moly bu­da­pesti ver­senyre ké­szül.

Az úszónő ko­moly bu­da­pesti ver­senyre ké­szül, ennek örö­mére most dup­lán lát­ha­tod őt.