SPORT

A NAP KÉPE

Nem találod ki, hogy hol bukkantak a fel a magyar sztársportolók

Nem találod ki, hogy hol bukkantak a fel a magyar sztársportolók

Együtt mo­ziz­tak a téli olim­pia ma­gyar hősei. Liu Sha­o­an­got húga is el­kí­sérte a ve­tí­tésre.

Együtt mo­ziz­tak a téli olim­pia ma­gyar hősei. Liu Sha­o­an­got húga is el­kí­sérte a ve­tí­tésre.

FRISS HÍREK

Hosszú Katinka újra a régi, ismét repülőn a bajnoknő

Hosszú Katinka újra a régi, ismét repülőn a bajnoknő

Máris el­bú­csú­zott Ja­pán­tól az olim­piai baj­nok klasszis. De vajon mikor jön haza?

Lesd meg, a vasútállomáson villantotta meg gigamelleit a szőke bombázó

Lesd meg, a vasútállomáson villantotta meg gigamelleit a szőke bombázó

Egy­mil­li­óan kö­ve­tik Ins­tag­ra­mon.

Közel egy­mil­li­óan kö­ve­tik már az Ins­tag­ram-ol­da­lát.

Mi az a szeme alatt? Friss fotó a fejbe rúgott magyar focistáról

Mi az a szeme alatt? Friss fotó a fejbe rúgott magyar focistáról

Így fes­tett a meg­tá­ma­dott Fu­tács Márkó az ijesztő hu­li­gán­tá­ma­dás után.

Így fes­tett a meg­tá­ma­dott Fu­tács Márkó az ijesztő hu­li­gán­tá­ma­dás után.

Vigasz csók, így köszöntötte szerelmét a magyar sztár

Vigasz csók, így köszöntötte szerelmét a magyar sztár

Va­sár­nap meg­kez­dő­dött a bu­da­pesti di­ví­zió I/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­ság.

Szédítő, a természetben mutatta meg brutális kebleit a vadóc bombázó

Szédítő, a természetben mutatta meg brutális kebleit a vadóc bombázó

Ins­tag­ram-ol­da­lát 4,6 mil­li­óan kö­ve­tik. A strand­röp­labda sem áll távol tőle.

A strand­röp­labda és a ka­rate sem áll távol a spor­tos sző­ke­ség­től.

Megható pillanat, ritkán látni így a világsztár focistát

Megható pillanat, ritkán látni így a világsztár focistát

A könnye­i­vel küsz­kö­dött Ini­esta.

Le­cse­ré­lése után a könnye­i­vel küsz­kö­dött Ini­esta a spa­nyol ku­pa­dön­tőn. A 31. tró­fe­á­ját nyerte meg a Bar­ce­lo­ná­val a 33 esz­ten­dős já­té­kos.

Bájos fotó, így ünnepli a születésnapját Kapás Bogi

Bájos fotó, így ünnepli a születésnapját Kapás Bogi

Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg a képet. Olim­piai bronz­ér­mes úszó­nőnk 25. szü­le­tés­nap­ját ün­nepli.

Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg a képet. Olim­piai bronz­ér­mes úszó­nőnk 25. szü­le­tés­nap­ját ün­nepli.

Cristiano Ronaldo nem akárhol romantikázott barátnőjével

Cristiano Ronaldo nem akárhol romantikázott barátnőjével

A por­tu­gál sztár bol­dog párja mel­lett. Két éve alkot egy párt a por­tu­gál sztár és Ge­or­gina Rod­ri­guez.

A por­tu­gál sztár bol­dog párja mel­lett. Két éve alkot egy párt a por­tu­gál sztár és Ge­or­gina Rod­ri­guez.

Se bugyi, se más: mindenét ledobta a csodamellű szépség

Se bugyi, se más: mindenét ledobta a csodamellű szépség

Ines He­lene na­gyon büszke a tes­tére.

Ines He­lene pár napja szé­dítő mu­tat­vánnyal nyű­gözte le a ra­jon­góit.

Megmutatta a mellét: így szoptat a magyar sztár barátnője

Megmutatta a mellét: így szoptat a magyar sztár barátnője

Szív­me­len­gető intim fotó ké­szült.

Szív­me­len­gető intim fotó ké­szült a ször­fös­ről és kisfi­á­ról, mégis sokan rosszall­ják. A kép és a kom­men­tár miatt is cél­táb­lává vált a baj­noknő.

Izgató, zuhanyzás közben lesték meg a bombatestű anyukát

Izgató, zuhanyzás közben lesték meg a bombatestű anyukát

In­tag­ram-ol­da­lát közel 700 ezren kö­ve­tik már. A Dal­las Cow­boys ame­ri­ka­i­fut­ball-csa­pa­tá­nak szur­kol.

In­tag­ram-ol­da­lát közel 700 ezren kö­ve­tik már. A Dal­las Cow­boys ame­ri­ka­i­fut­ball-csa­pa­tá­nak szur­kol.

A pálmafák alatt romantikázik szerelmével a magyar sztár

A pálmafák alatt romantikázik szerelmével a magyar sztár

Le­g­újabb közös fo­tó­ju­kon a spliti ten­ger­part pál­ma­fái alatt süt­ké­rez­nek.

Le­g­újabb közös fo­tó­ju­kon a spliti ten­ger­part pál­ma­fái alatt süt­ké­rez­nek. Eddig be­jött a hor­vát ka­land.

Félpucéran hülyültek zuhanyzójukban az örömittas sztárfocisták

Félpucéran hülyültek zuhanyzójukban az örömittas sztárfocisták

Ház­mes­te­rek vagy há­zi­asszo­nyok? Mó­kázva ün­ne­pel­tek a Bayern Mün­chen ku­pa­dön­tőbe ju­tott já­té­ko­sai.

Elképesztően cuki fotó készült a fiatalabbik Liu testvérről!

Elképesztően cuki fotó készült a fiatalabbik Liu testvérről!

Ke­leti Ág­nes­sel pó­zolt kö­zö­sen.

Ma­gyar­or­szág leg­idő­sebb és leg­fi­a­ta­labb olim­piai baj­noka mo­so­lyogva pó­zolt egy­más mel­lett.

Ő a világ legbujább anyukája: kígyóba gabalyodott a pucér mellkirálynő

Ő a világ legbujább anyukája: kígyóba gabalyodott a pucér mellkirálynő

Se bugyi, se más, csak a te­ker­gőző hüllő. A ho­mok­óra­testű Lily nem vé­let­le­nül a kígyó évé­ben szü­le­tett.

Szívdöglesztő, így sétálgat Miamiban a magyar szépség

Szívdöglesztő, így sétálgat Miamiban a magyar szépség

Stol­lár Fanny Mi­a­mi­ból je­lent­ke­zett.

Stol­lár Fanny leg­utóbb az Egye­sült Ál­la­mok­ban te­ni­sze­zett. Mi­a­mi­ból je­lent­ke­zett egy fo­tó­val.

Demcsák és Gyurta együtt hagyták el az országot

Demcsák és Gyurta együtt hagyták el az országot

Bang­kok­ból je­lent­ke­zett be az olim­piai baj­nok egy­kori úszó és a mű­sor­ve­ze­tőnő.

Bang­kok­ból je­lent­ke­zett be az olim­piai baj­nok egy­kori úszó és a mű­sor­ve­ze­tőnő.

Se bugyi, se más: meztelenül sütkérezik a brutális mellű színésznő

Se bugyi, se más: meztelenül sütkérezik a brutális mellű színésznő

Ins­tag­ram-ol­da­lát 8,3 mil­li­óan kö­ve­tik. A Chi­cago Bulls ko­sár­lab­da­csa­pa­tá­nak szur­kol. Sze­re­pelt már film­ben is.

Lehúzta a melltartót: a fürdőben lesték meg a pajzánkodó modellt

Lehúzta a melltartót: a fürdőben lesték meg a pajzánkodó modellt

Ale­xis Ren csá­bító te­kin­te­té­nek kevés férfi tud el­len­állni. Az sem za­varja, ha intim hely­zet­ben kap­ják len­cse­végre.

Ale­xis Ren csá­bító te­kin­te­té­nek kevés férfi tud el­len­állni.

Izgató, fedetlen kebleivel játszik a különleges mellű színésznő

Izgató, fedetlen kebleivel játszik a különleges mellű színésznő

Ins­tag­ram-ol­da­lát 7,2 mil­li­óan kö­ve­tik. A ko­sár­labda a ked­venc sportja.

Ins­tag­ram-ol­da­lát 7,2 mil­li­óan kö­ve­tik. A ko­sár­labda a ked­venc sportja a szőke szép­sé­gé­nek.

Magyar kisfiúnak írt Ibra, most pedig...

Magyar kisfiúnak írt Ibrahimovic, most pedig...

Sal­lói Dá­niel egy meccsre biz­to­san fel­nőtt imá­dott sztárja mellé.

Sal­lói Dá­niel egy meccsre biz­to­san fel­nőtt imá­dott sztárja mellé. Ki­lenc éve egész más módon ta­lál­koz­tak, ahogy arról egy fény­kép is árul­ko­dik.

Lesd meg, félmeztelenül napozik a dús keblű, tévés bombázó

Lesd meg, félmeztelenül napozik a dús keblű, tévés bombázó

Ins­tag­ram-ol­da­lát 2,7 mil­li­óan kö­ve­tik. A fit­nesz­ter­mek nagy ra­jon­gója ko­ráb­ban küz­dő­spor­to­kat is űzött.

Örömhír, újra apa lesz a magyar fociválogatott sztárja

Örömhír, újra apa lesz a magyar fociválogatott sztárja, a Fradi tetovált játékosa

Kisfiú ér­ke­zik a csa­ládba. Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg a gó­lya­hírt a Fe­renc­vá­ros alap­em­bere.

Kisfiú ér­ke­zik a csa­ládba. Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg a gó­lya­hírt a Fe­renc­vá­ros alap­em­bere, aki egy mű­vé­szi be­ál­lí­tású és meg­vi­lá­gí­tású képet is mel­lé­kelt az öröm­teli be­je­len­tés­hez.

Bámulatos mozdulat, Ronaldo büszke lehet a fiára

Bámulatos mozdulat, Ronaldo büszke lehet a fiára

El­ké­pesztő a ha­son­ló­ság, a Real Mad­rid sztár­já­nak kisfia lát­vá­nyos moz­du­lat­tal vil­lant.

El­ké­pesztő a ha­son­ló­ság, a Real Mad­rid sztár­já­nak kisfia lát­vá­nyos moz­du­lat­tal vil­lant.

Fedetlen mellekkel terpeszt óriásit a vadóc modell

Fedetlen mellekkel terpeszt óriásit a vadóc modell

Nem ismer le­he­tet­lent Reya Suns­hine.

Nem ismer le­he­tet­lent Reya Suns­hine, bár­mi­lyen póz­ban képes meg­mu­tatni magát!

Ágaskodó mellbimbójával küzd a vadul vetkőző modell

Ágaskodó mellbimbójával küzd a vadul vetkőző modell

Hiába vet­kőzne az orosz szép­ség.

Hiába vet­kőzne az orosz szép­ség, ko­moly aka­dályba üt­kö­zött. Nyu­ga­lom, csak át­me­ne­ti­leg.

Hosszú Katinkát kemény munkára fogta Shane Tusup

Hosszú Katinkát kemény munkára fogta Shane Tusup

Na­gyon mo­ti­vált a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő. Ame­ri­ká­ban foly­tatta fel­ké­szü­lést Tusup irá­nyí­tá­sá­val.

Na­gyon mo­ti­vált a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő. Ame­ri­ká­ban foly­tatta fel­ké­szü­lést Tusup irá­nyí­tá­sá­val.

Meghökkentő fotó: megszurkálták Cseh László füleit!

Meghökkentő fotó: megszurkálták Cseh László füleit!

A fe­le­sége szok­tatta rá az aku­punk­tú­rára a klasszis úszót. Már az Eu­rópa-baj­nok­ságra kon­cent­rál a ma­gyar baj­nok­sá­gok 150-sze­res ér­mese.

A fe­le­sége szok­tatta rá az aku­punk­tú­rára a klasszis úszót. Már az Eu­rópa-baj­nok­ságra kon­cent­rál a ma­gyar baj­nok­sá­gok 150-sze­res ér­mese.

Leesik az állad! Ilyen fotót még sosem láttál Ibrahimovicról

Leesik az állad! Ilyen fotót még sosem láttál Ibrahimovicról

A pil­la­nat, ami­kor a nagy Zla­tan rájön: még­sem ő a leg­na­gyobb.

A pil­la­nat, ami­kor a nagy Zla­tan rájön: még­sem ő a leg­na­gyobb.

Eszméletlen villantás: mindenét kipakolta a bevállalós kebelcsoda

Eszméletlen villantás: mindenét kipakolta a bevállalós kebelcsoda

Imád­ják az em­be­rek Carol Sa­ra­i­vát.

Imád­ják az em­be­rek Carol Sa­ra­i­vát, aki­nek majd­nem két­mil­lió kö­ve­tője van az Ins­tag­ra­mon.

Lebukott, lesifotó készült a szexi magyar sportolónőről

Lebukott, lesifotó készült a szexi magyar sportolónőről

A vá­lo­ga­tott ka­pu­sá­ról ké­szült a kép.

A női pó­ló­vá­lo­ga­tott ka­pu­sá­ról ké­szült a kép. Gang­lék az NB I elő­dön­tő­jé­nek az első mér­kő­zé­sén fo­gad­ják majd a Fe­renc­vá­rost.

Brutális, csapattársa bénította le a magyar válogatott sztár karját

Brutális, csapattársa bénította le a magyar válogatott sztár karját

Nagy Vik­tor­nak ez biz­to­san fájt...

Nagy Vik­tor kel­le­met­len per­ce­ket élt át Vámos Már­ton lö­vése után.

Amerikába utazott Hosszú Katinka és Shane Tusup

Amerikába utazott Hosszú Katinka és Shane Tusup

Végre újra tel­jes gőz­zel ké­szül a sztár­pár. Azt egy­előre nem tudni, mikor lát­hat­juk őket ver­se­nyen is.

Végre újra tel­jes gőz­zel ké­szül a sztár­pár. Azt egy­előre nem tudni, mikor lát­hat­juk őket ver­se­nyen is.

Hatalmas örömhír, apa lesz a magyar válogatott sztárja

Hatalmas örömhír, apa lesz a magyar válogatott sztárja

Ér­ke­zik a baba Voj­vo­dáék­hoz.

Ér­ke­zik a baba Voj­vo­dáék­hoz. Ins­tag­ram-ol­da­lán cuki fo­tó­val je­len­tette be a nagy hírt a klasszis ko­sa­ras. Hanga Ádám is gra­tu­lált neki.

Bizarr, de szexi: fürdőkádban fogdosta pucér almamellét a színésznő

Bizarr, de szexi: fürdőkádban fogdosta pucér mellét a színésznő

Kü­lön­le­ges fotót lőt­tek Li­zá­ról. Na­gyon be­ger­jedt a ta­vasz kö­ze­led­té­vel.

Kü­lön­le­ges fotót lőt­tek Li­zá­ról. Na­gyon be­ger­jedt a ta­vasz kö­ze­led­té­vel, a mo­to­ro­zás­ról áb­rán­dozva.

Lesifotó a kertben: meztelenül napozik a bugyifóbiás szexbomba

Lesifotó a kertben: meztelenül napozik a bugyifóbiás szexbomba

DiCap­rio exe nem az a szé­gyel­lős fajta. Pu­cér­ko­dik, ami­kor csak lehet.

DiCap­rio exe nem az a szé­gyel­lős fajta. Nina pu­cér­ko­dik, ami­kor csak lehet.

Bugyira vetkőzve síelnek az orosz bombázók

Bugyira vetkőzve síelnek az orosz bombázók

Fék­te­len fieszta a havon.

Fék­te­len fieszta a havon. Négy éve az olim­pi­ko­nok, most a bu­lizó fi­a­ta­lok sik­la­nak Szo­csi­ban. Vagy kü­lön­böző mas­ka­rákba öl­tözve, vagy fél­mez­te­le­nül.

Budapesten pornózik az olasz focista, az NB I-be igazol?

Budapesten pornózik az olasz focista, az NB I-be igazol?

Da­vide új szak­mát keres ma­gá­nak.

Da­vide új szak­mát keres ma­gá­nak Ma­gyar­or­szá­gon, de nem hagyna fel ked­venc sport­ágá­val sem.

Meccs közben kapott férfiasságához a bővérű focista, vajon mi történhetett?

Meccs közben kapott férfiasságához a bővérű focista, vajon mi történhetett?

Simon Kja­er­nek nem csak a ve­re­ség fájt.

Simon Kja­er­nek nem csak a ve­re­ség fájt a Baj­no­kok Li­gája ne­gyed­dön­tő­jé­ben. Re­mél­jük, hogy nem ko­moly a baj.

Micsoda fotó, Dzsudzsák Nyírlugoson húsvétozik

Micsoda fotó, Dzsudzsák Nyírlugoson húsvétozik

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya ha­za­tért az ün­ne­pekre.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya ha­za­tért az ün­ne­pekre.

Anyaszült meztelenül pattant motorra az álommellű színésznő

Anyaszült meztelenül pattant motorra az álommellű színésznő

Ő a kubai Kim Kar­das­hian.

A kubai Kim Kar­das­hi­an­ként em­le­ge­tett Cla­u­dia pu­cé­ran ült nye­regbe.

Sokkoló sérülés, ez történt válogatott focistánkkal, amíg aludtál

Sokkoló sérülés, ez történt válogatott focistánkkal, amíg aludtál

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek! Előbb hő­si­e­sen küz­dött a pá­lyán, aztán éjjel posz­tolt az el­ke­rül­he­tet­len be­avat­ko­zás­ról.

Leleplező fotó a bajnoknőről, Hosszú Katinka újra edzésben

Leleplező fotó a bajnoknőről, Hosszú Katinka újra edzésben

Nem esett messze az alma a fá­já­tól, ezt bi­zo­nyítja most az olim­piai baj­nok.

Nem esett messze az alma a fá­já­tól, ezt bi­zo­nyítja most az olim­piai baj­nok.

Forró, megvillantotta gyönyörű mellbimbóit a dús keblű bombázó

Forró, megvillantotta gyönyörű mellbimbóit a dús keblű bombázó

Nem sokat takar ma­gá­ból a sző­ke­ség. Imádja az ext­rém spor­to­kat és az ame­ri­kai-fut­ballt.

Nem sokat takar ma­gá­ból a sző­ke­ség. Imádja az ext­rém spor­to­kat és az ame­ri­kai-fut­ballt.

Hosszú és Tusup húsvéti fotójánál cukibbat még nem láttál

Hosszú és Tusup húsvéti fotójánál cukibbat még nem láttál

Újra bol­dog a ma­gyar sport álom­párja. Nagy a sze­re­lem.

Újra bol­dog a ma­gyar sport álom­párja. Az Iron Lady és Tu­supe együtt tölti az ün­ne­pe­ket a sze­rel­mes­pár.

Megbüntették Hosszú Katinkát, de ezt most egy cseppet sem bánja

Megbüntették Hosszú Katinkát, de ezt most egy cseppet sem bánja

Úgy tűnik, az úszónő el­szo­kott attól, hogy Tu­sup­pal közös la­ká­suk­ban él.

Izgató látvány, lecsúszott a fürdőruha az óriásmellű színésznőről

Izgató látvány, lecsúszott a fürdőruha az óriásmellű színésznőről

Ins­tag­ram-ol­da­lát két­mil­li­óan kö­ve­tik. Több te­le­ví­ziós so­ro­zat­ban fel­tűnt már.

Katinka szerelmes, megszólalt a barátnő

Katinka újra szerelmes, megszólalt a legjobb barátnő

Idő kell még a tö­ké­le­tes bol­dog­ság­hoz.

Idő kell még a tö­ké­le­tes bol­dog­ság­hoz a Hosszú-Tusup há­zas­pár éle­té­ben.

Izgató keblek, furcsa dolgot tett mellbimbóival a vadóc bombázó

Izgató keblek, furcsa dolgot tett mellbimbóival a vadóc bombázó

Ko­ráb­ban hat évig ko­sár­lab­dá­zott. Ins­tag­ra­mon 3,6 mil­lió kö­ve­tője van a gi­ga­mellű mo­dell­nek.

Lesd meg, pucéran kéjeleg a dús keblű szexi anyuka

Lesd meg, pucéran kéjeleg a dús keblű szexi anyuka

Ismét be­vál­la­lós fo­tók­kal je­lent­ke­zett a te­xasi bom­bázó. Közel 700 ezren kö­ve­tik már Ins­tag­ra­mon.

Ismét be­vál­la­lós fo­tók­kal je­lent­ke­zett a te­xasi bom­bázó. Közel 700 ezren kö­ve­tik már Ins­tag­ra­mon. a két­gyer­me­kes anyu­kát.

Mocskos aktfotó, csak úgy ágaskodnak a színésznő buja mellei

Mocskos aktfotó, csak úgy ágaskodnak a színésznő buja mellei

Ale­j­andra nem sokat bíz a fan­tá­zi­ára.

Sze­xu­a­li­tás csúcsra já­ratva, me­xi­kói módra. Az ün­ne­pelt fo­tó­mo­dell és szí­nésznő, Ale­j­andra nem sokat bíz a fan­tá­zi­ánkra.

Kiszabadultak az egzotikus műsorvezetőnő óriási mellei

Kiszabadultak az egzotikus műsorvezetőnő óriási mellei

Kate egy­sze­rűen nem bír a vé­ré­vel. A tévés mun­kái mel­lett to­vábbra is vet­kő­zik, ha csak le­he­tő­sége nyí­lik rá.

Izgató látvány, meglesték a félmeztelenül pancsoló dús keblű bombázót

Izgató látvány, meglesték a félmeztelenül pancsoló dús keblű bombázót

Yo­u­tube-on is lehet kö­vetni.

Yo­u­tube-on is lehet kö­vetni a vadóc szép­sé­get. A szexi mo­dell igazi ten­ge­rész­lány.

Most lebuktak: Újra együtt Hosszú Katinka és Shane Tusup!

Most lebuktak: Újra együtt Hosszú Katinka és Shane Tusup!

Óri­ási öröm­hír! Min­den ere­jük­kel há­zas­sá­guk meg­men­té­sén dol­goz­nak Hosszú Ka­tin­káék!

Óri­ási öröm­hír! Min­den ere­jük­kel há­zas­sá­guk meg­men­té­sén dol­goz­nak Hosszú Ka­tin­káék!

Újabb fotó, Shane Tusup nagyon boldog Hosszú Katinka mellett

Újabb fotó, Shane Tusup nagyon boldog Hosszú Katinka mellett

Tu­su­pék jó­ked­vűen tá­voz­tak a szer­dai edzés­ről. Külön au­tó­val hagy­ták el az uszo­dát.

Őrjítő pózban vonaglik az ágyán a teljesen pucér bombázó

Őrjítő pózban vonaglik az ágyán a teljesen pucér bombázó

Ezt már a ra­jon­gók sem hi­szik el.

Va­nessa fo­tója egy­sze­rűen le­ol­vasztja az in­ter­ne­tet. Már a ra­jon­gók sem hisz­nek a sze­mük­nek.

Lebukott, a tükör előtt pucsít meztelenül a gigamellű sportolónő

Lebukott, a tükör előtt pucsít meztelenül a gigamellű sportolónő

Ins­tag­ram-ol­da­lát 200 ezren kö­ve­tik már.

Ins­tag­ram-ol­da­lát 200 ezren kö­ve­tik már. A bra­zil Co­ri­tiba csa­pa­tá­nak ra­jon­gója. Ver­seny­sze­rűen ko­sár­lab­dá­zik.

Furcsa helyről fotózta szerelmét a szexi magyar úszónő

Furcsa helyről fotózta szerelmét a szexi magyar úszónő

A spor­to­lónő a tá­vol­sá­got is el­vi­seli fél­mez­te­len ví­zi­pó­lós ba­rát­já­val.

A spor­to­lónő a tá­vol­sá­got is el­vi­seli fél­mez­te­len ví­zi­pó­lós ba­rát­já­val.

Szenzáció, BL-győztes sztár tűnt fel a Fradi pályán!

Szenzáció, BL-győztes sztár tűnt fel a Fradi pályán!

Az In­tert kép­vi­selte Ja­vier Za­netti.

Az olasz In­tert kép­vi­selte ha­zánk­ban Ja­vier Za­netti. A Fradi sztárja a dél-ame­ri­ka­iak ked­venc ita­lá­val is meg­kí­nálta őt.

Király-sztriptíz az öltözőfolyosón, láttad már így a kapuslegendát?

Király-sztriptíz az öltözőfolyosón, láttad már így a kapuslegendát?

Less be a ku­lisszák mögé! Hová lett a Ha­la­dás-já­té­kos híres szürke mac­kó­nad­rágja?

Brutális merénylet terv a futball ellen, Messi életét fenyegetik

Brutális merénylet terv a futball ellen, Messi életét fenyegetik

Ter­ro­ris­ták vet­ték célba az orosz­or­szági vi­lág­baj­nok­sá­got.

Fotó, csak erős ideg­ze­tű­ek­nek! Ter­ro­ris­ták vet­ték célba az orosz­or­szági vi­lág­baj­nok­sá­got, és a Bar­ce­lona ar­gen­tin sztár­ját.

Lebukott, a szörfdeszkán villantott mellbimbót a szőke szépség

Lebukott, a szörfdeszkán villantott mellbimbót a szőke szépség

Nem sokat takar ma­gá­ból a vadóc bom­bázó.

Nem sokat takar ma­gá­ból a vadóc bom­bázó. A szörf a ked­venc sportja az orosz mo­dell­nek.

Vadító pózban kelleti magát a meztelenkedő kebelcsoda

Vadító pózban kelleti magát a meztelenkedő kebelcsoda

Me­gint ki­tett ma­gáért Tina Lo­uise, aki az edzé­sek mel­lett ren­ge­te­get szo­kott utazni.

Me­gint ki­tett ma­gáért Tina Lo­uise, aki az edzé­sek mel­lett ren­ge­te­get szo­kott utazni.

Lencsevégre kapták a félmeztelenül napozó nagykövetasszonyt

Forró, lencsevégre kapták a félmeztelenül napozó nagykövetasszonyt

She­ri­dan büsz­kén mu­to­gatja magát.

She­ri­dan Sto­rey büsz­kén mu­to­gatja az ido­mait. A ra­jon­gói pedig na­gyon há­lá­sak ezért.

Se bugyi, se más: almamellű blogger lány kéjeleg a kanapén

Se bugyi, se más: almamellű blogger lány kéjeleg a kanapén

Vic­to­ria va­dító ké­pe­i­ből csak úgy süt a fék­te­len sze­xu­a­li­tás. A dús keblű fit­nesz­mo­dell nem az a szé­gyel­lős fajta.

Meghökkentő fotó, Nikolics még soha nem érezhette magát ilyen kicsinek

Meghökkentő fotó, Nikolics még soha nem érezhette magát ilyen kicsinek

A ma­gyar vá­lo­ga­tott sztárja ki­lá­to­ga­tott a Bulls meccsére. A Clip­pers ásza­i­val fo­tóz­ko­dott.

Kínos fotó, Neymar ezúttal túl messzire ment

Kínos fotó, Neymar ezúttal túl messzire ment

Fur­csa módon em­lé­ke­zett meg.

A je­len­leg sé­rült sztár fur­csa módon em­lé­ke­zett meg a tu­dós­ról. A ra­jon­gók­nak nem tet­szett a kép, tisz­te­let­len­ség­nek tar­tot­ták.

Lesd meg, nehezen bír ágaskodó mellbimbóival az egzotikus bombázó

Lesd meg, nehezen bír ágaskodó mellbimbóival az egzotikus bombázó

Vodka, whis­key vagy én? - kér­dezi ra­jon­gó­i­tól a mo­dell.

Vodka, whis­key vagy én? - kér­dezi ra­jon­gó­i­tól a mo­dell. Az edző­ter­mek ál­landó ven­dége.

Ilyen forró fotót még nem láttál a legszexibb magyar sportolónőről

Ilyen forró fotót még nem láttál a legszexibb magyar sportolónőről

Ismét meg­mu­tatta tö­ké­le­tes alak­ját a pólós lány. Gu­ri­satti miatt is ér­de­mes ki­jár­niuk a vá­lo­ga­tott és a Du­na­új­vá­ros mér­kő­zé­se­ire.

Süket macskán ámul a világ, ő lesz a foci-vb főszereplője

Süket macskán ámul a világ, ő lesz a foci-vb főszereplője

Sze­ren­csére nem fe­kete a cica.

Sze­ren­csére nem fe­kete a cica. Achil­les a Kon­fö­de­rá­ciós Kupa meccsein már je­lesre vizs­gá­zott. Saját saj­tó­tá­jé­koz­ta­tói is lesz­nek a tor­nán.

Eltűnt a bugyi, fedetlen maradt a szeméremdombja a vadóc bombázónak

Eltűnt a bugyi, fedetlen maradt a szeméremdombja a vadóc bombázónak

A Bar­ce­lona fo­ci­csa­pa­tá­nak nagy szur­ko­lója

Tük­röm-tük­röm, mondd meg nékem, ki a leg­szebb a vi­dé­ken? - írta egyik ké­pé­hez a mo­dell.

Jakabos Zsuzsanna csuromvizes, észbontóan csábító

Jakabos Zsuzsanna csuromvizes, észbontóan csábító

A ma­gyar úszó­nő­ről az edzés után ké­szült fotó, és szo­kás sze­rint bru­tál­dö­gös.

A ma­gyar úszó­nő­ről az edzés után ké­szült fotó, és szo­kás sze­rint bru­tál­dö­gös.

Se bugyi, se más: csupasz popsival kéjeleg a dús keblű bombázó

Se bugyi, se más: csupasz popsival kéjeleg a dús keblű bombázó

Na­gyon pi­káns ké­pe­ket oszt meg a kö­ve­tő­i­vel. A pó­zo­lás mel­lett ring­lány­ként is szo­kott sze­re­pelni.

Mindenkit elvarázsol ágaskodó mellbimbóival a dús keblű színésznő

Mindenkit elvarázsol ágaskodó mellbimbóival a dús keblű színésznő

Nem sokat takar a ruha a Chi­cago Bulls Los An­ge­les-i szur­ko­ló­ján. Ins­tag­ram ol­da­lát 8,3 mil­li­óan kö­ve­tik.

Fülledt jelenet, Ronaldo összebújt a fürdőben a barátnőjével

Fülledt jelenet, Ronaldo összebújt a fürdőben a barátnőjével

A Real Mad­rid sztárja, Cris­ti­ano Ro­naldo rend­ha­gyó képet osz­tott meg.

A Real Mad­rid sztárja, Cris­ti­ano Ro­naldo rend­ha­gyó képet osz­tott meg.

Minden tökéletes? Beckham üzent a feleségének

Minden tökéletes? Beckham üzent a feleségének

Az angol lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott egy­kori klasszisa fotót kül­dött ne­jé­nek, a Spice Girls egy­kori tag­já­nak.

Az angol lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott egy­kori klasszisa fotót kül­dött ne­jé­nek, a Spice Girls egy­kori tag­já­nak.

Boldogság, Messi óriási örömhírt jelentett be

Boldogság, Messi óriási örömhírt jelentett be

Meg­szü­le­tett a har­ma­dik fia.

Öröm­hírt je­len­tett be az FC Bar­ce­lona ar­gen­tin lab­da­rú­gója.

Szédítő, leesik az állad a dögös magyar pólós lánytól

Szédítő, leesik az állad a dögös magyar pólós lánytól

Dögös kép­pel je­lent­ke­zett.

Dögös kép­pel je­lent­ke­zett a ma­gyar női ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott já­té­kosa.

Levetkőzött Neymar barátnője, meztelen képpel villant

Levetkőzött Neymar barátnője, meztelen képpel villant

Bruna Mar­quezine új fotót töl­tött fel az Ins­tag­ram ol­da­lára. Bo­rí­té­kol­ható a siker.

Bruna Mar­quezine új fotót töl­tött fel az Ins­tag­ram ol­da­lára. Bo­rí­té­kol­ható a siker.