MANI

SIKER PÉNZ CSILLOGÁS

Nézz körül: Tízmilliók lóghatnak a falaidon!

Nézz körül: Tízmilliók lóghatnak a falaidon!

A fenti cím Eleni Ko­rani, az Ernst Ga­lé­ria tu­laj­do­nosa sze­rint ki­csit sem bul­vá­ros túl­zás, hi­szen tény­leg nem tud­hat­juk, mi­lyen kincs van a bir­to­kunk­ban.

A fenti cím Eleni Ko­rani, az Ernst Ga­lé­ria tu­laj­do­nosa sze­rint ki­csit sem bul­vá­ros túl­zás, hi­szen tény­leg nem tud­hat­juk, mi­lyen kincs van a bir­to­kunk­ban.

Ezt kell tenned, ha megnyered az EuroJackpot 14 milliárdját

Ezt kell tenned, ha megnyered az EuroJackpot 14 milliárdos nyereményét

Mivel a múlt héten nem volt te­li­ta­lá­la­tos szel­vény, ezen a héten már 46 mil­lió euró a tét.

Így fek­tesd be az Eu­ro­jack­pot 15 mil­lió eurós fő­nye­re­mé­nyét

Így fek­tesd be az Eu­ro­jack­pot 15 mil­lió eurós fő­nye­re­mé­nyét

Leg­­be­­lül már min­­denki el­­kép­­zelte, hogy mit kez­­dene, ha ha­­tal­­mas össze­­get nyerne.

Leg­­be­­lül már min­­denki el­­kép­­zelte, hogy mit kez­­dene, ha ha­­tal­­mas össze­­get nyerne.

Ismered a gazdagok 50 százalékos szabályát?

Ismered a gazdagok 50 százalékos szabályát?

Vajon mihez kezd­jen ma­gá­val és csa­lád­já­val az az ember, aki­nek már nincs szük­sége mun­kára ahhoz, hogy meg­él­jen?

A leg­több be­fek­te­tési ta­nács­adó csak arra tud meg­ol­dást, hogy mihez kezd­jen az ember a pén­zé­vel...

17 milliós nyeremény a vegas.hu-n

17 milliós nyeremény a vegas.hu-n

Több mint 17 mil­lió fo­rin­tot nyert egy sze­ren­csés já­té­kos hét­vé­gén Andy Vajna on­line ka­szi­nó­já­ban a vegas.hu-n. A 45 éves hölgy nyer­tes több já­té­kot is ki­pró­bált.

Több mint 17 mil­lió fo­rin­tot nyert egy sze­ren­csés já­té­kos hét­vé­gén Andy Vajna on­line ka­szi­nó­já­ban a vegas.hu-n.

Így forgasd a pénzedet, ha milliárdokat nyersz

Így forgasd a pénzedet, ha milliárdokat nyersz - tuti tippek szakértőktől

Te mit ten­nél, ha nyer­nél?

Te mit ten­nél, ha meg­nyer­néd az Eu­roJack­pot mil­li­ár­dos nye­re­mé­nyét? Be­fek­tet­néd? Fe­l­él­néd?

Elárulja a titkot az Év Junior Privátbankára: így fektesd be a pénzed

Elárulja a titkot az Év Junior Privátbankára: így fektesd be a pénzed

Ér­de­mes meg­hall­gatni mit mond arról, hová és ho­gyan kell be­fek­tetni...

For­bes ma­ga­zin ta­nú­sága sze­rint Ka­la­pos Csaba 2016-ban az Év Ju­nior Pri­vát­ban­kára volt. Ér­de­mes meg­hall­gatni mit mond arról, hová és ho­gyan kell be­fek­tetni na­gyobb össze­ge­ket, főleg ha meg­nyer­jük az Eu­roJack­pot mil­li­ár­dos nye­re­mé­nyét.

Ebbe fektetné a pénzét egy pénzügyi szakember, ha milliárdokat nyerne...

Ebbe fektetné a pénzét egy pénzügyi szakember, ha milliárdokat nyerne...

Min­dig is kí­ván­csiak vol­tunk, hogy egy profi szak­em­ber mihez is kez­dene...

Min­dig is kí­ván­csiak vol­tunk, hogy egy profi pénz­ügyi szak­em­ber mihez is kez­dene, ha pél­dául meg­nyerné az Eu­roJack­pot-mil­li­ár­do­kat. Most ki­de­rül...

Ezt tedd, ha megnyered az EuroJackpot milliárdos főnyereményét

Ezt tedd, ha megnyered az EuroJackpot milliárdos főnyereményét

Pén­tek estig add fel szel­vé­nye­det, ha meg aka­rod nyerni a 15 mil­lió eurót.

Pén­tek estig add fel szel­vé­nye­det, ha meg aka­rod nyerni a 15 mil­lió eurót.

Ezekre muszáj figyelned, ha hirtelen milliárdos leszel...

Ezekre muszáj figyelned, ha hirtelen milliárdos leszel...

Né­hány hasz­nos ta­nács profik­tól...

Ha meg­nyer­néd az Eu­roJack­pot mil­li­ár­dos nye­re­mé­nyét, aligha kel­lene dol­goz­nod éle­ted hát­ra­lévő ré­szé­ben. Az pénz­ügyi elemző is ezt ta­ná­csolja, de...

11 milliót vittek el Andy Vajnától!

11 milliót vittek el Andy Vajnától!

Rá­adá­sul Andy még csak nem is bánja, hi­szen a nem­ré­gi­ben meg­nyi­tott on­line ka­szi­nó­já­ban ért ha­tal­mas sze­ren­cse egy já­té­kost, aki 50 ezer fo­rint­ból lett mil­li­o­mos.

Rá­adá­sul Andy még csak nem is bánja, hi­szen a nem­ré­gi­ben meg­nyi­tott on­line ka­szi­nó­já­ban ért ha­tal­mas sze­ren­cse egy já­té­kost, aki 50 ezer fo­rint­ból lett mil­li­o­mos.

Te tudod, mit kell tenned, ha milliárdokat nyersz? Mutatjuk!

Te tudod, mit kell tenned, ha milliárdokat nyersz? Mutatjuk!

Ha va­laki el­vinné az Eu­roJack­pot hi­he­tet­len összegű nye­re­mé­nyét, nem is iga­zán tudná, hogy mihez kezd­jen vele.

Nagyon fogsz örülni az iPhone egyik legújabb funkciójának!

Nagyon fogsz örülni az iPhone egyik legújabb funkciójának!

Ren­ge­teg új dolog ér­ke­zik...

Ren­ge­teg új dolog ér­ke­zik az iOS 11-gyel, de ez a fej­lesz­tés már na­gyon rég a kí­ván­ság­lista te­te­jén fog­lalt he­lyett.

Ezt kell tenned, ha megnyered az Eurojackpot milliárdos főnyereményét!

Ezt kell tenned, ha megnyered az Eurojackpot milliárdos főnyereményét!

Múlt héten sem volt sze­ren­csés nyer­tes, már 29 mil­lió euró a tét.

Mivel múlt héten sem volt senki sze­ren­csés, ezen a héten már 29 mil­lió euró a tét. Ez át­szá­mítva majd tíz­mil­li­árd fo­rint. A be­fek­te­tési ta­nács­adó az ja­va­solja, a fe­lé­nél töb­bet ne költ­sön be­lőle, ha meg­nyeri.

Így fektesd be az Eurojackpot 15 milliós főnyereményét

Így fektesd be az Eurojackpot 15 milliós főnyereményét

Leg­be­bül már min­denki el­kép­zelte, hogy mit kez­dene, ha ha­tal­mas össze­get nyerne.

Így fektess be, eláruljuk, mit kezdj 10 millió euróval

Így fektess be, eláruljuk, mit kezdj 10 millió euróval

Sok ember csak az áhí­tott nye­re­ményre fó­kuszál, arra pon­to­san nem is, hogy mit kez­dene ennyi pénz­zel. Szak­em­be­rünk se­gít­sé­gé­vel most meg­tud­ha­tod, hogy fek­tess be.

Mihez kezdenél 50 millió euróval? - Elmondjuk, mit érdemes...

Mihez kezdenél 50 millió euróval? - Elmondjuk, mit érdemes...

Az Eu­roJack­pot fő­nye­re­mé­nye em­beri és­szel szinte fel­fog­ha­tat­lan mennyi­ségű pénz...

Ezt kell tenned, ha megütöd az EuroJackpot milliárdos nyereményét

Ezt kell tenned, ha megütöd az EuroJackpot milliárdos nyereményét

Nem árt, ha tu­dunk egy-két dol­got arról, hogy mi­ként ér­de­mes be­fek­tetni fölös mil­li­ó­in­kat...