MANI

SIKER PÉNZ CSILLOGÁS

Meg­­van­­nak az Ötös­­lottó nye­­rő­­szá­­mai, 905 mil­­lió fo­­rint volt a tét

Meg­­van­­nak az Ötös­­lottó nye­­rő­­szá­­mai, 905 mil­­lió fo­­rint volt a tét

Vajon neked ked­­ve­­zett ma For­­tuna is­­ten­asszony? Lás­­suk, ezen a héten me­­lyik öt szám te­­he­­tett gaz­­daggá!

Vajon neked ked­­ve­­zett ma For­­tuna is­­ten­asszony? Lás­­suk, ezen a héten me­­lyik öt szám te­­he­­tett gaz­­daggá!

Ezt tedd, ha megnyered az EuroJackpot milliárdos főnyereményét!

Ezt tedd, ha megnyered az EuroJackpot milliárdos főnyereményét!

Mivel múlt pén­te­ken nem vit­ték el a fő­dí­jat, most már 35 mil­lió euró a tét az Eu­roJack­po­ton.

Tiéd lett a 323 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Tiéd lett a 323 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 25. já­ték­hé­ten ugyanis 323 mil­lió fo­rint volt.

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 25. já­ték­hé­ten ugyanis 323 mil­lió fo­rint volt.

Ennyit fizettek a Trónok Harca jó nőjének egy közös epizódnézésért

Ennyit fizettek a Trónok Harca jó nőjének egy közös epizódnézésért

Az ár­ve­rés Haiti meg­se­gí­té­sét szol­gálta.

Az ár­ve­rés Haiti meg­se­gí­té­sét szol­gálta, s a sze­ren­csés kö­zö­sen mo­ziz­hat Emi­lia Clarke-al.

EuroJackpot: A legrosszabb megtakarítás is jobb, mint a legjobb hitel

EuroJackpot: A legrosszabb megtakarítás is jobb, mint a legjobb hitel

Miért kezd­jük el szórni a pénzt? És ho­gyan szab­ha­tunk ennek gátat?

Miért kezd­jük el szórni a pénzt? És ho­gyan szab­ha­tunk ennek gátat?

A szakértő tanácsai: ezt tedd, ha megnyered az Eurojackpotot!

A szakértő tanácsai: ezt tedd, ha megnyered az Eurojackpotot!

Vá­radi Mar­cell el­mondja, ho­gyan lehet lé­pés­ről-lé­pésre bi­ro­dal­mat fel­épí­teni.

Ezt kell tenned, ha megnyered az EuroJackpot milliárdos főnyereményét

Ezt kell tenned, ha megnyered az EuroJackpot milliárdos főnyereményét

Ezen a héten 10 mil­lió euró a tét, pén­tek este hét óráig még meg­te­he­ted a szá­ma­i­dat.

Ezt tedd, ha milliárdokat nyersz az EuroJackpoton!

Ezt tedd, ha milliárdokat nyersz az EuroJackpoton!

Az Eu­roJack­pot heti fő­nye­re­mé­nye 15 mil­lió euró, azaz több mint 4,5 mil­li­árd fo­rint.

Az Eu­roJack­pot heti fő­nye­re­mé­nye 15 mil­lió euró, azaz több mint 4,5 mil­li­árd fo­rint. El­árul­juk, mibe fek­tesd a pén­zed, ha egy pil­la­nat alatt mesés va­gyon üti a mar­kod.

Ezt kell tenned, ha te nyered az Eurojackpot milliárdos nyereményét!

Ezt kell tenned, ha te nyered az Eurojackpot milliárdos nyereményét!

Min­­­denki el­­­kép­­­zelte, hogy mit kez­­­dene, ha meg­nyerné az össze­get.

Leg­­­be­­­lül már min­­­denki el­­­kép­­­zelte, hogy mit kez­­­dene, ha meg­nyerné a ha­tal­mas össze­get.

Felfedjük a titkot: Így fektesd be az EuroJackpot többmilliárdos nyereményét!

Felfedjük a titkot: Így fektesd be az EuroJackpot többmilliárdos nyereményét!

Pén­te­ken húz­zák a nye­rő­szá­mo­kat.

Óri­ási a tét, pén­te­ken húz­zák az Eu­roJack­pot nye­rő­szá­mait.

Ezt tedd az EuroJackpot-nyereményeddel

Ezt tedd az EuroJackpot-nyereményeddel

Nem csak a köl­te­ke­zés a meg­ol­dás...

Sokan, ha vá­rat­la­nul na­gyobb összeg­hez jut­nak, ész nél­kül esnek neki, és két kéz­zel kez­dik köl­teni.

Így fektesd be az EuroJackpot közel 13 milliárdos főnyereményét

Így fektesd be az EuroJackpot közel 13 milliárdos főnyereményét

Mivel a múlt héten nem volt te­li­ta­lá­la­tos szel­vény, így ezen a héten 41 mil­lió euró a tét.

Így fektesd be az Eurojackpot 22 millió eurós nyereményét!

Így fektesd be az Eurojackpot
22 millió eurós nyereményét!

Nincs olyan ember, aki ne kép­zelte volna el, mire köl­tené a ha­tal­mas össze­get.

Nincs olyan ember, aki ne kép­zelte volna el, mire köl­tené ezt a ha­tal­mas össze­get.

Így alapozd meg családod életszínvonalát

Így alapozd meg családod életszínvonalát

Nem csak lot­tó­nyer­te­sek­nek!

Nem csak a lot­tó­nyer­te­sek­nek, de bár­mi­lyen be­vé­tel­lel ren­del­kező em­ber­nek meg­éri, hogy pénz­ügyek­ben ké­pezze magát. Hogy miért?

Nézz körül: Tízmilliók lóghatnak a falaidon!

Nézz körül: Tízmilliók lóghatnak a falaidon!

A fenti cím Eleni Ko­rani sze­rint nem túl­zás.

A fenti cím Eleni Ko­rani, az Ernst Ga­lé­ria tu­laj­do­nosa sze­rint ki­csit sem bul­vá­ros túl­zás, hi­szen tény­leg nem tud­hat­juk, mi lehet a bir­to­kunk­ban.

A Vegas.hu játékosa is játszhat Majkával

A Vegas.hu játékosa is játszhat Majkával

A TV2-n ok­tó­ber 9-én in­dult újra Maj­ká­val Az 50 mil­liós játszma. Csak egy kód kell és egy kis sze­ren­cse, és szinte ga­ran­tált a siker.

A TV2-n ok­tó­ber 9-én in­dult újra Maj­ká­val Az 50 mil­liós játszma. Csak egy kód kell és egy kis sze­ren­cse, és szinte ga­ran­tált a siker.

Így fek­tesd be az Eu­ro­jack­pot 15 mil­lió eurós fő­nye­re­mé­nyét

Így fek­tesd be az Eu­ro­jack­pot 15 mil­lió eurós fő­nye­re­mé­nyét

Leg­­be­­lül már min­­denki el­­kép­­zelte, hogy mit kez­­dene, ha ha­­tal­­mas össze­­get nyerne.

Leg­­be­­lül már min­­denki el­­kép­­zelte, hogy mit kez­­dene, ha ha­­tal­­mas össze­­get nyerne.

Ismered a gazdagok 50 százalékos szabályát?

Ismered a gazdagok 50 százalékos szabályát?

Mihez kezd­jen ma­gá­val az az ember, aki­nek már nincs szük­sége mun­kára?

Vajon mihez kezd­jen ma­gá­val és csa­lád­já­val az az ember, aki­nek már nincs szük­sége mun­kára ahhoz, hogy meg­él­jen?

Ezt kell tenned, ha megnyered az EuroJackpot 14 milliárdját

Ezt kell tenned, ha megnyered az EuroJackpot 14 milliárdos nyereményét

Mivel a múlt héten nem volt te­li­ta­lá­la­tos szel­vény, ezen a héten már 46 mil­lió euró a tét.

Így bánj a pénzeddel, hogy egyre több legyen belőle...

Így bánj a pénzeddel, hogy egyre több legyen belőle...

Ha vá­rat­la­nul na­gyobb pénz­összeg­hez jutsz, előbb-utóbb el fogsz gon­dol­kodni azon, hogy mihez kezdj vele. Az első gon­do­la­tod min­den bi­zonnyal...

Eláruljuk a tutit, mibe fektesd az EuroJackpot milliárdos nyereményét

Eláruljuk a tutit, mibe fektesd az EuroJackpot milliárdos nyereményét

Múlt héten nem volt te­li­ta­lá­lat, így ezen a héten már 29 mil­lió euró a tét.

Múlt héten nem volt te­li­ta­lá­lat, így ezen a héten már 29 mil­lió euró a tét. Ez át­szá­molva: 8 mil­li­árd 990 mil­lió fo­rint, ami egy át­lag­em­ber­nek fel­fog­ha­tat­lan összeg.

Elárulja a titkot az Év Junior Privátbankára: így fektesd be a pénzed

Elárulja a titkot az Év Junior Privátbankára: így fektesd be a pénzed

Főleg ha netán meg­nyer­jük az Eu­roJack­pot mil­li­ár­dos nye­re­mé­nyét.

Ér­de­mes meg­hall­gatni mit mond arról, hová és ho­gyan kell be­fek­tetni na­gyobb össze­ge­ket...

Így forgasd a pénzedet, ha milliárdokat nyersz

Így forgasd a pénzedet, ha milliárdokat nyersz - tuti tippek szakértőktől

Te mit ten­nél, ha nyer­nél?

Te mit ten­nél, ha meg­nyer­néd az Eu­roJack­pot mil­li­ár­dos nye­re­mé­nyét? Be­fek­tet­néd? Fe­l­él­néd?

Ezt tedd, ha megnyered az EuroJackpot milliárdos főnyereményét

Ezt tedd, ha megnyered az EuroJackpot milliárdos főnyereményét

Most pén­tek este hét óráig add fel szel­vé­nye­det, ha meg aka­rod nyerni a 15 mil­lió eurót.

Ezt tedd, ha megnyered az Eurojackpot 14 milliárdos főnyereményét

Ezt tedd, ha megnyered az Eurojackpot 14 milliárdos főnyereményét

Negy­ven­hat mil­lió euró a tét.

Múlt héten sem volt nyer­tes szel­vény, így ezen a héten már 46 milló euró a vár­ható fő­nye­re­mény. Fo­rintra át­szá­molva egy át­lag­em­ber­nek szinte már fel­fog­ha­tat­lan ez az összeg: 14 mil­li­árd 168 mil­lió fo­rint.

Ebbe fektetné a pénzét egy pénzügyi szakember, ha milliárdokat nyerne...

Ebbe fektetné a pénzét egy pénzügyi szakember, ha milliárdokat nyerne...

Min­dig is kí­ván­csiak vol­tunk, hogy egy profi szak­em­ber mihez is kez­dene...

Min­dig is kí­ván­csiak vol­tunk, hogy egy profi szak­em­ber mihez is kez­dene...

Ezekre muszáj figyelned, ha hirtelen milliárdos leszel...

Ezekre muszáj figyelned, ha hirtelen milliárdos leszel...

Né­hány hasz­nos ta­nács profik­tól...

Ha meg­nyer­néd az Eu­roJack­pot mil­li­ár­dos nye­re­mé­nyét, aligha kel­lene dol­goz­nod éle­ted hát­ra­lévő ré­szé­ben. Az pénz­ügyi elemző is ezt ta­ná­csolja, de...

Te tudod, mit kell tenned, ha milliárdokat nyersz? Mutatjuk!

Te tudod, mit kell tenned, ha milliárdokat nyersz? Mutatjuk!

Még vé­let­le­nül se kezdj ész nél­kül köl­te­kezni!

Még vé­let­le­nül se kezdj ész nél­kül köl­te­kezni! Szak­ér­tőnk el­mondja, sze­rinte mi a leg­jobb dön­tés...

Nagyon fogsz örülni az iPhone egyik legújabb funkciójának!

Nagyon fogsz örülni az iPhone egyik legújabb funkciójának!

Ren­ge­teg új dolog ér­ke­zik...

Ren­ge­teg új dolog ér­ke­zik az iOS 11-gyel, de ez a fej­lesz­tés már na­gyon rég a kí­ván­ság­lista te­te­jén fog­lalt he­lyett.

Így fektesd be az Eurojackpot 15 milliós főnyereményét

Így fektesd be az Eurojackpot 15 milliós főnyereményét

Ta­nács­adónk el­árulja mibe fek­tess.

Leg­be­bül már min­denki el­kép­zelte, hogy mit kez­dene, ha ha­tal­mas össze­get nyerne. Sőt, fej­ben már el is köl­tötte, pedig gon­dolni kell a jö­vőre is.

11 milliót vittek el Andy Vajnától!

11 milliót vittek el Andy Vajnától!

Rá­adá­sul Andy még csak nem is bánja, hi­szen a nem­ré­gi­ben meg­nyi­tott on­line ka­szi­nó­já­ban ért ha­tal­mas sze­ren­cse egy já­té­kost, aki 50 ezer fo­rint­ból lett mil­li­o­mos.

Rá­adá­sul Andy még csak nem is bánja, hi­szen a nem­ré­gi­ben meg­nyi­tott on­line ka­szi­nó­já­ban ért ha­tal­mas sze­ren­cse egy já­té­kost, aki 50 ezer fo­rint­ból lett mil­li­o­mos.

Így fektess be, eláruljuk, mit kezdj 10 millió euróval

Így fektess be, eláruljuk, mit kezdj 10 millió euróval

Most meg­tud­ha­tod, hogy fek­tess be.

Sok ember csak az áhí­tott nye­re­ményre fó­kuszál, arra pon­to­san nem is, hogy mit kez­dene ennyi pénz­zel. Szak­em­be­rünk se­gít­sé­gé­vel most meg­tud­ha­tod, hogy fek­tess be.

Mihez kezdenél 50 millió euróval? - Elmondjuk, mit érdemes...

Mihez kezdenél 50 millió euróval? - Elmondjuk, mit érdemes...

Az Eu­roJack­pot fő­nye­re­mé­nye em­beri és­szel szinte fel­fog­ha­tat­lan mennyi­ségű pénz. Könnyen jött pénz könnyen is mehet...

Ezt kell tenned, ha megütöd az EuroJackpot milliárdos nyereményét

Ezt kell tenned, ha megütöd az EuroJackpot milliárdos nyereményét

Nem árt, ha tu­dunk egy-két dol­got arról, hogy mi­ként ér­de­mes be­fek­tetni fölös mil­li­ó­in­kat...