SIKK

Döbbenetes fazonnal támad a legújabb farmerdivat

Döbbenetes fazonnal támad a legújabb farmerdivat

Vajon lesz nő, aki fel meri venni?

Meg­hök­kentő és bi­zarr ez a nad­rág, ugyan­ak­kor igen­csak szexi is. Kér­dés, vajon lesz-e olyan nő, aki fel meri venni. A férfiak nem til­ta­koz­ná­nak!

Imádják a pasik: Extra dús kebleket varázsol a fordított bikinidivat!

Imádják a pasik: Extra dús kebleket varázsol a fordított bikinidivat!

Ná­lunk vi­cso­rog a tél, de a Föld déli fél­te­ké­jén tom­bol a nyári sze­zon, ami a for­dí­tott bi­ki­ni­di­vat­tal star­tolt Auszt­rá­li­á­ban.

Világhírű szupermodell segíti a magyar divatmárka megálmodóját

Világhírű szupermodell segíti a magyar divatmárka megálmodóját

Na­nushka mellé egy igazi profi, maga Mi­halik Enikő állt.

Na­nushka mellé egy igazi profi, maga Mi­halik Enikő állt.

Kínos sminkbaki, szerencsétlen lányon röhög az internet

Kínos sminkbaki, szerencsétlen lányon röhög az internet

A tör­té­net ta­nul­sága, hogy nem min­den élet­hely­zet­ben kell a lá­nyok­nak tö­ké­le­tes part­is­mink.

Magyar világsiker: meglepetéssel készül Nanushka New Yorkban

Újabb magyar világsiker: meglepetéssel készül Nanushka New Yorkban

A fi­a­tal ma­gyar di­vat­ter­vező nevét már ős­szel meg­is­mer­hette a világ.

Így kerül a vodka a karácsonyfára

Így kerül a vodka a karácsonyfára

Ha még nem tudod, hogy mi­lyen le­gyen a ka­rá­csony­fád, akkor ne gon­dol­kozz to­vább. Ez a tö­ké­le­tes ötlet! Ha va­laki ezt vá­lassza aján­dék­nak, nem té­ved­het.

Ha még nem tudod, hogy mi­lyen le­gyen a ka­rá­csony­fád, akkor ne gon­dol­kozz to­vább. Ez a tö­ké­le­tes ötlet! Ha va­laki ezt vá­lassza aján­dék­nak, nem té­ved­het.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Ilyet még nem láttál, tengerpartot varázsoltak a híres párizsi épületből

Ilyet még nem láttál, tengerpartot varázsoltak a híres párizsi épületből egy divatbemutató kedvéért

El­ké­pesztő show-t adott a Cha­nel di­vat­ház.

El­ké­pesz­tően lát­vá­nyos és han­gu­la­tos show-t adott a Cha­nel di­vat­ház Pá­rizs­ban, a divat fő­vá­ro­sá­ban. A meg­hí­vott ven­dé­gek alig hit­tek a sze­mük­nek.

Elképesztő, mit láttunk a Budapest Fashion Weeken!

Elképesztő, mit láttunk a Budapest Fashion Weeken!

Három napra nem Pá­rizs és még csak nem is Mi­lánó Eu­rópa di­vat­fő­vá­rosa!

Három napra nem Pá­rizs és még csak nem is Mi­lánó Eu­rópa di­vat­fő­vá­rosa!

Megint divat a tapéta! Így újítsd fel vele a lakást

Megint divat a tapéta! Így újítsd fel vele a lakást

Ugye te is va­lami va­dabbra vágysz?

Elég a fehér, de még a szí­nesre fes­tett fa­lak­ból is! Ugye te is va­lami me­ré­szebbre, va­dabbra vágysz? Hozd be a ter­mé­sze­tet a la­ká­sodba

A nők sötét titka: Őrület, ami kiderült az erősen szexuális töltetű képekről

A nők sötét titka: Őrület, ami kiderült az erősen szexuális töltetű képekről

Egy új ku­ta­tás sze­rint a nők nem a férfiak ked­véért lőnek ma­guk­ról sze­xis szelfi­ket. De akkor vajon miért?

Óriási siker New Yorkban: Nanushka kollekciója meghódította a világot

Óriási siker New Yorkban: Nanushka kollekciója meghódította a világot

Sán­dor Szandra be­mu­ta­tója min­den kép­ze­le­tet fe­lül­múló si­kert ara­tott.

Sán­dor Szandra be­mu­ta­tója min­den kép­ze­le­tet fe­lül­múló si­kert ara­tott.

Így villantanak eszelősen duzzadó melleket újabban a japán nők

Így villantanak eszelősen duzzadó melleket újabban a japán nők

A ja­pá­nok sze­xu­á­lis fan­tá­zi­ája egé­szen egy­sze­rűen ha­tár­ta­lan. Akár­csak a kre­a­ti­vi­tá­suk. Új őrü­let in­dult...

Nanushka világhírűvé tette a magyar divattervezést

Nanushka világhírűvé tette a magyar divattervezést

Sán­dor Szandra ru­háit már olyan vi­lág­sztá­rok is meg­is­mer­ték, mint Ken­dall Jen­ner vagy a Szi­ge­ten fel­lépő Dua Lipa.

Sán­dor Szandra ru­háit, most már nem csak Ma­gyar­or­szá­gon ked­ve­lik és vi­se­lik szí­ve­sen a hí­res­sé­gek, már olyan vi­lág­sztá­rok is meg­is­mer­ték a nevét és hord­ják a kre­á­ci­óit, mint Ken­dall Jen­ner vagy a Szi­ge­ten fel­lépő Dua Lipa.

Bizarr dolgot művel a férfiassággal a legújabb farmerdivat

Bizarr dolgot művel a férfiassággal a legújabb farmerdivat

Rend­ha­gyó slicc­ki­ala­kí­tás­sal sze­retné fel­he­lyezni magát a divat tér­ké­pére egy japán márka.

Rend­ha­gyó slicc­ki­ala­kí­tás­sal sze­retné fel­he­lyezni magát a divat tér­ké­pére egy japán márka.

40 év után is lehet sűrű a hajad, mutatjuk, mit kell tenni

40 év után is lehet sűrű a hajad, mutatjuk, mit kell tenni

A szép haj az arc ko­ro­nája, sőt meg­ha­tá­rozza az egész meg­je­le­nést is. 40 fö­lött már sok­kal job­ban oda kell fi­gyel­ned.

Őrület a pesti plázában: Sztárok lepték el az új üzletet

Őrület a pesti plázában: Sztárok lepték el az új üzletet

Ala­po­san meg­le­pőd­tek a vá­sár­lók...

Ala­po­san meg­le­pőd­tek a vá­sár­lók, ami­kor egy­más után pil­lan­tot­ták meg az is­me­rős ar­co­kat, akik az újon­nan nyílt üz­let­ben vá­lo­gat­tak.

Ennél röhejesebb bikiniket életedben nem láttál! Mégis mi ütött ezekbe a nőkbe?!

Ennél röhejesebb bikiniket életedben nem láttál! Mégis mi ütött ezekbe a nőkbe?!

Sze­ret­jük a kre­a­tív és öt­le­tes meg­ol­dá­so­kat. És per­sze, hogy min­denki sze­retne kü­lön­le­ges lenni. Na de ennyire?

Főszerepben a ciciív: Vizuális orgazmust okoz a 2018-as női fürdőruhadivat!

Főszerepben a ciciív: Vizuális orgazmust okoz a 2018-as női fürdőruhadivat!

Hurrá, vissza­tér az egy­be­ré­szes für­dő­ruha, annak is egy spe­ci­á­lis vál­to­zata, mely ol­dal­ról vil­lant cicit.

Virágba borul a női mell: Erre kell számítani 2018 nyarán!

Virágba borul a női mell: Erre kell számítani 2018 nyarán!

Me­­rész és be­­vál­­la­­lós az idei fesz­­ti­­vál­­sze­­zon leg­­­nép­­sze­­rűbb vi­­se­­lete. Mon­­da­­nunk sem kell, nem til­­ta­­koz­­nak a férfiak...

Felszisszennek a férfiak: Ennél átlátszóbb női ruha nincs

Felszisszennek a férfiak: Ennél átlátszóbb női ruha nincs

Ha iga­­zán szexi sze­­ret­­nél lenni, nem hi­á­­nyoz­­hat a szek­­ré­­nyed­­ből ez a ruha.

Ha iga­­zán szexi sze­­ret­­nél lenni idén nyá­­ron, nem hi­á­­nyoz­­hat a szek­­ré­­nyed­­ből egy ilyen ruha. Hord­­ha­­tod a hét­­köz­­na­­pok­­ban, de ele­­gáns par­­tikra is tö­­ké­­le­­tes vá­­lasz­­tás! Az pedig biz­tos, hogy ettől eszü­ket vesz­tik a férfiak!

Tarol a tükörköröm

Tarol a tükörköröm

Erre a trendi kö­röm­di­vatra pil­la­na­tok alatt rá­szoksz. Igazi szexi és egyedi di­va­tot te­remtve ma­gad­nak.

Erre a trendi kö­röm­di­vatra pil­la­na­tok alatt rá­szoksz. Igazi szexi és egyedi di­va­tot te­remtve ma­gad­nak. Hidd el, ez lesz a nyár leg­me­nőbb trendje és te hó­dí­tani fogsz vele! Vágj bele és légy is­tennő!

Kegyetlen farmerdivattal köszönt be a meleg

Kegyetlen farmerdivattal köszönt be a meleg, mindent megmutatnak az óriási lyukak

Te hor­da­nád?

Mos­tan­tól nem sok min­dent kell a kép­ze­le­tedre bíz­nod.

Sokkoló: így néznek ki a sztárok smink nélkül! Bizarr látvány

Sokkoló: így néznek ki a sztárok smink nélkül! Bizarr látvány

A sztá­rok is em­be­rek. És hogy mennyire, azt mind­járt látni is fogod...

A sztá­rok is em­be­rek. És hogy mennyire, azt mind­járt látni is fogod...

Felejtsd el, hogy egyik oldalról a másikra fésülöd a hajadat!

Felejtsd el, hogy egyik oldalról a másikra fésülöd a hajadat!

Min­den férfit utolér a sors, ki­vé­tel nincs! Alat­to­mo­san, ap­rán­ként el­kezdi el­hagyni a haja.

Min­den férfit utolér a sors, ki­vé­tel nincs! Alat­to­mo­san, ap­rán­ként el­kezdi el­hagyni a haja.

Itt van a 3D-s női bugyi - Újraértelmezték a térhatás fogalmát!

Itt van a 3D-s női bugyi - Újraértelmezték a térhatás fogalmát!

Jól néz ki és egy da­ra­big vic­ces is. De biz­to­san ké­nyel­met­len egy idő után a bu­gyin hát­ol­da­lán ta­lál­ható ha­tal­mas uni­kor­nis­szarv.

Hódit a falatnyi farmertanga: Ez lesz a nyár legizgalmasabb slágere!

Hódit a falatnyi farmertanga: Ez lesz a nyár legizgalmasabb slágere!

Azal­sót úgy hir­de­tik, mint az idei fesz­ti­vál­sze­zon el­en­ged­he­tet­len da­rab­ját.

A mi­ni­má­lis tex­til­ből álló alsót úgy hir­de­tik, mint az idei fesz­ti­vál­sze­zon el­en­ged­he­tet­len ru­ha­da­rab­ját.

Csak az icipici lényeget takarja a legújabb ultraszexi melltartó

Csak az icipici lényeget takarja a legújabb ultraszexi melltartó

A világ sza­bad­elvű ti­ni­lá­nyai új­ra­ér­tel­mez­ték a mell­bim­bó­ta­pasz fo­gal­mát. Ilyen ci­cifi­xet még nem lát­tál!

A világ sza­bad­elvű ti­ni­lá­nyai új­ra­ér­tel­mez­ték a mell­bim­bó­ta­pasz fo­gal­mát.

50 az új 40: Ragyognak az érett nők, íme a titok

50 az új 40: Ragyognak az érett nők, íme a titok

Nem vagy öreg 40 fe­lett!

Ha úgy érzed, 40 fö­lött már öreg­nek szá­mí­tasz, sür­gő­sen gon­dold újra! Ez egy­ál­ta­lán nem tör­vény­szerű, rá­adá­sul nem igaz, hogy csak a botox fi­a­ta­lít.

Hihetetlen az új melltartódivat: megőrülnek érte a nők

Hihetetlen az új melltartódivat: megőrülnek érte a nők

A szép­sé­gért tény­leg meg kell szen­vedni! Bár a nők ál­lít­ják, ké­nyel­mes vi­se­let, a ké­pe­ket el­nézve ezt nehéz el­kép­zelni.

Eszméletlen bugyi-trükk, ezt minden nő imádja

Eszméletlen bugyi-trükk, ezt minden nő imádja

Be­csa­pós egy darab, az biz­tos! Ez a bugyi ugyanis első rá­né­zésre nem fel­tét­le­nül meg­nyerő. Vi­szont ga­ran­tál­tan bom­bázó le­szel benne!

Be­csa­pós egy darab, az biz­tos! Ez a bugyi ugyanis első rá­né­zésre nem fel­tét­le­nül meg­nyerő. Vi­szont ga­ran­tál­tan bom­bázó le­szel benne, mu­tat­juk a cso­da­bu­gyit!

Sokkoló plasztikai trend terjed a nők körében!

Sokkoló plasztikai trend terjed a nők körében!

A nők már nem szép­ség­ide­á­lok­nak, hanem szá­mí­tó­gé­pes szoft­ve­rek által el­tor­zí­tott ál­va­ló­ság­nak akar­nak meg­fe­lelni.

A nők már nem szép­ség­ide­á­lok­nak, hanem szá­mí­tó­gé­pes szoft­ve­rek által el­tor­zí­tott ál­va­ló­ság­nak akar­nak meg­fe­lelni.

Leborotválta arcát a szőrös nő, majd feldobott egy kis sminket

Leborotválta arcát a szőrös nő, majd feldobott egy kis sminket

Iga­zán gyö­nyörű arca van a lány­nak, a sze­mei egé­szen ki­vé­te­le­sek...

Iga­zán gyö­nyörű arca van a lány­nak! Csak az a frá­nya bo­rosta ne nőne ki min­dig olyan gyor­san...

Bugyiban és melltartóban sétálga- tó duci nők lepték el a város főterét

Bugyiban és melltartóban sétálgató duci nők lepték el a város főterét

A szer­vező sze­rint ideje lenne ész­re­venni a va­lódi nők va­lódi ido­ma­i­ban rejlő szép­sé­get!

Így kezdték a nők hordani a nadrágot

Így történt, hogy egyszer csak a nők hordták a nadrágot

A férfiak fel­há­bo­rod­tak, pedig fo­gal­muk se volt, mi jön még...

Bor­zasz­tóan fel­há­bo­rod­tak a férfiak, ami­kor a leg­első női nad­rág meg­je­lent a pi­a­con. Pedig fo­gal­muk sem le­he­tett, hogy ké­sőbb mi min­den jöhet még...

Hosszú és dús szempillák 30 másodperc alatt, zseniális trükk

Hosszú és dús szempillák 30 másodperc alatt, zseniális trükk

A világ leg­nép­sze­rűbb be­autyblog­gere osz­totta meg a na­pok­ban a va­diúj szem­pil­la­dú­sí­tási mód­szert.

Tavasszal visszatér a romantika! Így hódítanak az utcán a nők

Tavasszal visszatér a romantika! Így hódítanak az utcán a nők

Bár még alud­nunk kell né­há­nyat ta­va­szig, de a fod­ros divat már meg­ál­lít­ha­tat­lan! Idén akár túl­zá­sokba is es­he­tünk, jö­het­nek a ha­tal­mas fod­rok.

Bár még alud­nunk kell né­há­nyat ta­va­szig, de a fod­ros divat már meg­ál­lít­ha­tat­lan! Idén akár túl­zá­sokba is es­he­tünk, jö­het­nek a ha­tal­mas fod­rok, a habos-babos. Fon­tos, hogy ha tü­körbe nézel, egy iga­zán szexi, és csi­nos nő néz­zen vissza! Mu­tat­juk az idei év nagy ked­ven­ceit!

Maximális kényelem a cicinek, imádják a nők az okosmelltartót

Maximális kényelem a cicinek, imádják a nők az okosmelltartót

Egyre több hasz­ná­lati tár­gyunk képes már ada­tot rög­zí­teni, fel­dol­gozni és to­váb­bí­tani.

Egyre több hasz­ná­lati tár­gyunk képes már ada­tot rög­zí­teni, fel­dol­gozni és to­váb­bí­tani.

A férfiszakáll diszkrét bája: Íme, a titok, amiért iszonyúan gerjednek rá a nők

A férfiszakáll diszkrét bája: Íme, a titok, amiért iszonyúan gerjednek rá a nők

A férfias arc­szőr­zet­nek ha­tal­mas női ra­jon­gó­tá­bora van.

A férfias arc­szőr­zet­nek ha­tal­mas női ra­jon­gó­tá­bora van.

Meglepő valóság: így néznek ki a sztárok smink nélkül...

Meglepő valóság: így néznek ki a sztárok smink nélkül...

Ők is em­be­rek. Nem, tö­ké­le­te­sek!

Ők is em­be­rek. Nem, nem tö­ké­le­te­sek! Meg is mu­tat­juk, mi­lyen az arcuk a hét­köz­na­po­kon. Akkor, ami­kor éppen nin­cse­nek reflek­tor­fény­ben.

6 óriási hiba, amit hajmosás közben mindenki elkövet

6 óriási hiba, amit hajmosás közben mindenki elkövet

A ru­tin­sze­rűen vég­zett haj­mo­sás töb­bet árt­hat a ha­jad­nak, mint az gon­dol­nád. Meg­mu­tat­juk, mire kell ügyel­ned.

A ru­tin­sze­rűen vég­zett haj­mo­sás sok­kal töb­bet árt­hat a ha­jad­nak, mint az gon­dol­nád. Meg­mu­tat­juk, mire kell ügyel­ned, hogy a hajad olyan szép ás ápolt le­gyen, mintha a fod­rász­tól lép­tél volna ki.

Újra hódít a bársonyos fehérnemű, szexin kerekedik benne a mell

Újra hódít a bársonyos fehérnemű, szexin kerekedik benne a mell

Nem hét­köz­napi fe­hér­ne­műk jöt­tek di­vatba, hanem igazi kin­csek. Hozd tűzbe te is a párod!

Üvegrúzs lett az új divat. Így lehetsz szexi 2018-ban

Üvegrúzs lett az új divat. Így lehetsz szexi 2018-ban

Tö­ké­le­tes ajkak, akár szí­nek nél­kül.

Dús és tö­ké­le­tes ajkak, akár szí­nek nél­kül - ez a ki­fu­tók új trendje Ch­ris­tian Di­or­tól Guc­cin át Va­len­ti­nóig.

Megérkeztek az első képek a tavaszi cipődivatról, már most imádják a nők

Megérkeztek az első képek a tavaszi cipődivatról, már most imádják a nők

Ta­va­szi ci­pőt­ren­dek idén is tar­to­gat­nak meg­le­pe­tést!

Ta­va­szi ci­pőt­ren­dek idén is tar­to­gat­nak meg­le­pe­tést! A ki­fu­tó­kat máris meg­hó­dí­totta ez a ké­nyel­mes, imádni való cipő! Ta­vas­szal raj­tad a sor, vi­seld a hét­köz­na­pok­ban! Mu­tat­juk az iz­gal­mas mo­del­le­ket.

2018-ban nagyon meglepő lesz a férfi hajdivat

2018-ban nagyon meglepő lesz a férfi hajdivat

A férfi­fri­zura is lehet olyan vál­to­za­tos és sok­színű, mint a női. Akár a klasszi­kus, akár az ext­rém stí­lust ré­sze­sí­ted előny­ben.

A férfi­fri­zura is lehet olyan vál­to­za­tos és sok­színű, mint a női. Akár a klasszi­kus, akár az ext­rém stí­lust ré­sze­sí­ted előny­ben, most biz­tos meg­ta­lá­lod a ked­ven­ce­det. Mu­tat­juk az idén di­va­tos fri­zu­rá­kat, már csak vá­lasz­ta­nod kell, hoz­zád me­lyik áll a leg­kö­ze­lebb! Me­lyik fa­zon­nal tudod el­kép­zelni magad?

Szuper mákos sütemények cukor nélkül, isteni a bejgli is!

Szuper mákos sütemények cukor nélkül, isteni a bejgli is!

Egy­sze­rűen nem lehet el­len­állni a mákos sü­te­mé­nyek­nek télen.

Nem lehet el­len­állni a mákos sü­te­mé­nyek­nek télen. Sze­ren­csére már van di­é­tás vál­to­zat.

9 zseniális trükk, hogy a fehér cipőd mindig tiszta legyen

9 zseniális trükk, hogy a fehér cipőd mindig tiszta legyen

Nincs mese, a fehér edző­cipő csak akkor dögös, ha olyan ra­gyo­góan tiszta, mintha most vet­ted volna ki a do­bo­zá­ból.

Nincs mese, a fehér edző­cipő csak akkor dögös, ha olyan ra­gyo­góan tiszta, mintha most vet­ted volna ki a do­bo­zá­ból. Le­het­sé­ges egy­ál­ta­lán tisz­tán tar­tani? De még mennyire! Máris mu­tat­juk, a leg­jobb prak­ti­ká­kat, ame­lyek kö­zött te is biz­tos meg­ta­lá­lod majd a ked­ven­ce­det.

Sorsfordító lehet 2018: Ez a 10 dolog pozitív változást hoz életedbe

Sorsfordító lehet 2018: Ez a 10 dolog pozitív változást hoz életedbe

Mi lenne, ha idén azt fo­gad­nád meg, hogy olyan apró vál­toz­ta­tá­so­kat vi­szel éle­tedbe, me­lyek min­den­kép­pen az egész­sé­ge­det ja­vít­ják?

Szil­vesz­ter éj­szaka és ja­nuár el­seje a nagy fo­ga­dal­mak ideje. Mi lenne, ha idén be­tart­ha­tat­lan ígé­re­tek he­lyett in­kább azt fo­gad­nád meg, hogy olyan apró vál­toz­ta­tá­so­kat vi­szel éle­tedbe, me­lyek min­den­kép­pen az egész­sé­ge­det ja­vít­ják?

Titkos trükk: tegyél hintőport a szempilládra

Titkos trükk: tegyél hintőport a szempilládra

Nem elég, ha jól vá­lasz­tod ki a szem­pil­la­fes­té­ket és a hozzá való ecse­tet, mu­ta­tunk egy trük­köt.

Nem elég, ha jól vá­lasz­tod ki a szem­pil­la­fes­té­ket és a hozzá való ecse­tet, mu­ta­tunk egy trük­köt, ami­ről a smin­ke­sek mé­lyen hall­gat­nak.

2018-ban új színe lesz a farmernek, karcsúbbak lesznek a nők

2018-ban új színe lesz a farmernek, karcsúbbak lesznek a nők

Hó­díts, csá­bíts ebben a dögös far­mer­ben, légy ma­ga­biz­tos! Nem nyúl­hatsz mellé ezzel a szín­nel.

Őrült karácsonyi divat hódít a nők között! Készülj fel te is

Őrült karácsonyi divat hódít a nők között! Készülj fel te is

A vic­ces ka­rá­cso­nyi pul­csik­nak annyi...

A vic­ces ka­rá­cso­nyi pul­csik ideje le­járt, hódít az új trend, ami amel­lett, hogy szép, bal­eset­ve­szé­lyes is lehet...

A legcukibb téli gyereksapkák, amiket valaha láttál

A legcukibb téli gyereksapkák, amiket valaha láttál

A cu­kibb­nál cu­kibb sap­kák nem csak az idő­já­rás ellen vé­de­nek, imád­ni­va­lóvá is va­rá­zsol­ják a ba­bá­kat.

8 kabátfazon, ami meghatározza az őszi divatot

8 kabátfazon, ami meghatározza az őszi divatot

Ezek a leg­di­va­to­sabb fa­zo­nok.

Most, hogy hű­vö­sek a napok, ér­de­mes be­sze­rez­ned egy remek ka­bá­tot. Nézd meg, me­lyek a leg­di­va­to­sabb fa­zo­nok idén ős­szel.

Ezt a nőt nem lehet nem észrevenni, elképesztő, mit művelt a kifutón

Ezt a nőt nem lehet nem észrevenni, elképesztő, mit művelt a kifutón

A di­vat­vi­lá­got nem­csak az döb­ben­tette meg, amit a mo­dell tett, hanem az is, ami utána tör­tént.

Megdöbbentő fotók: Így vernek át az üzletek az online vásárláskor

Megdöbbentő fotók: Így vernek át az üzletek az online vásárláskor

A várva várt holmi kéz­hez­vé­tele után meg­döb­benve lát­ták ma­gu­kat a tü­kör­ben.

Az eddigi legbizarrabb farmerdivatot mutatták be Japánban!

Az eddigi legbizarrabb farmerdivatot mutatták be Japánban!

Egé­szen egy­sze­rűen nem tud­juk hová tenni a tan­ga­far névre ke­resz­telt fur­csa kép­ződ­ményt.

Egé­szen egy­sze­rűen nem tud­juk hová tenni a tan­ga­far névre ke­resz­telt fur­csa kép­ződ­ményt.

Ne szégyelld a tükörképed: így néznek ki a sztárok smink nélkül...!

Ne szégyelld a tükörképed: így néznek ki a dögös sztárok smink nélkül...!

A ki­futó, a cím­la­pok és a vörös sző­nyeg vi­lá­gá­ban min­den gyö­nyörű. De ne ag­gódj, senki sem tö­ké­le­tes!

5 hiba, amit soha ne kövess el, ha leggingsbe bújsz

5 hiba, amit soha ne kövess el, ha leggingsbe bújsz

Imá­dod és akár min­den­nap vi­sel­néd?

Imá­dod és akár min­den­nap vi­sel­néd a ké­nyel­mes és di­va­tos leg­ging­set? Most meg­mu­tat­juk, me­lyek azok az alap­hi­bák, ame­lye­ket jobb el­ke­rül­nöd.

Most már biztos, ez a fiatalos arc titka, ezt a trükköt te is ellesheted

Most már biztos, ez a fiatalos arc titka, ezt a trükköt te is ellesheted

Nem is olyan nehéz fi­a­ta­lossá va­rá­zsol­nod az arcod. Mu­tat­juk, mi a titok.

Nem is olyan nehéz fi­a­ta­lossá va­rá­zsol­nod az arcod. Mu­tat­juk, mi a titok.

A simogató plüss tarol a divatban: legyél bársonyosan szexi!

A simogató plüss tarol a divatban: legyél bársonyosan szexi!

Lá­gyítsd meg a va­gány stí­lust.

Lá­gyítsd meg a va­gány stí­lust, légy si­mo­ga­tóan vonzó és ele­gáns! Bármi le­gyen a célod, segít az idén is di­va­tos bár­sony.

Igazi sztárdömping
a Marina Rinaldi megnyitóján!

Igazi sztárdömping
a Marina Rinaldi megnyitóján!

El­ké­pesztő si­ker­rel in­dí­totta út­jára a plus size di­vat­márka bu­da­pesti üz­le­tét. Végre a ma­gyar nők szá­mára is el­ér­hető lett az igazi olasz ele­gan­cia!

Ősszel visszatér a nagy divat! Ebben nem fáznak majd a nők!

Ősszel visszatér a nagy divat! Ebben nem fáznak majd a nők!

Azt hit­ted eddig, hogy a kord­bár­sony már ki­ment a di­vat­ból? Be­bi­zo­nyít­juk, hogy té­vedsz!

Azt hit­ted eddig, hogy a kord­bár­sony már ki­ment a di­vat­ból? Be­bi­zo­nyít­juk, hogy té­vedsz!

Jószagú ég! Palacsintás esküvő lett a divat?

Jószagú ég! Palacsintás esküvő lett a divat?

Elég volt a vas­tag, kré­mes, agyon­dí­szí­tett pis­kó­ta­köl­te­mé­nyek­ből! Vissza a ter­mé­szet­hez! Az új trend a fran­ci­ák­tól jött

Elég volt a vas­tag, kré­mes, agyon­dí­szí­tett pis­kó­ta­köl­te­mé­nyek­ből! Vissza a ter­mé­szet­hez! Még az es­kü­vői tor­ták is ezt hir­de­tik. Az új trend a fran­ci­ák­tól jött, a Pro­vence-i bor­vi­dé­ket, vi­rá­gos me­ző­ket idézi.

Így kezdj új életet, akárhány éves is vagy

Így kezdj új életet, akárhány éves is vagy

Ele­ged van az ed­digi éle­ted­ből, és sze­ret­nél va­lami újat? Hidd el, soha nem késő! Ezzel az öt lé­pés­sel bár­mi­kor új éle­tet kezd­hetsz.

Ele­ged van az ed­digi éle­ted­ből, és sze­ret­nél va­lami újat? Hidd el, soha nem késő! Ezzel az öt lé­pés­sel bár­mi­kor új éle­tet kezd­hetsz.

Döbbenet, mivel rukkoltak elő őszre a francia divattervezők

Döbbenet, mivel rukkoltak elő őszre a francia divattervezők

Ami­kor elő­ször meg­lát­tuk Yves Saint Lau­rent leg­újabb láb­be­li­jét, azt hit­tük, az egész egy jóízű át­ve­rés. De megint csak ki­de­rült: té­vedni em­beri dolog.

Ami­kor elő­ször meg­lát­tuk Yves Saint Lau­rent leg­újabb láb­be­li­jét, azt hit­tük, az egész egy jóízű át­ve­rés. De megint csak ki­de­rült: té­vedni em­beri dolog.

Rémisztő a legújabb cipődivat, már megint túlzásba estek a nők

Rémisztő a legújabb cipődivat, már megint túlzásba estek a nők

Nem elég, hogy ret­te­ne­te­sen csú­nyák, de min­den bi­zonnyal ké­nyel­met­le­nek is ezek a cipők. Azért a fel­tű­nési visz­ke­teg­ség­nek is van ha­tára!

Szeretnél farmerben dolgozni menni? Így lehetsz ebben a ruhában is csinos

Szeretnél farmerben dolgozni menni? Így lehetsz ebben a ruhában is csinos

Ha far­mer­ről van szó, ne csak a nad­rágra gon­dolj! Kö­vesd a sza­bá­lyo­kat, de vi­gyél ere­de­ti­sé­get mun­ka­he­lyi öl­töz­kö­dé­sedbe is.

Prímán tart a hatalmas mellekre készült legújabb melltartó

Prímán tart a hatalmas mellekre készült legújabb melltartó

For­ra­dalmi vál­to­zás­sal újult meg a női in­tim­holmi. Ezt a mell­tar­tót imádni fog­ják a nagy­mellű nők!

For­ra­dalmi vál­to­zás­sal újult meg a női in­tim­holmi. Ezt a mell­tar­tót imádni fog­ják a nagy­mellű nők!

Dupla tus lett az új kedvenc! Így csábítanak idén nyáron a nők

Dupla tus lett az új kedvenc! Így csábítanak idén nyáron a nők

A te­kin­te­ted az első, amit ész­re­vesz­nek raj­tad mások.

Mu­tasd meg egy gyö­nyörű tus­vo­nal­lal, mi la­ko­zik ben­ned!

Egy olcsó, de szuper ötlet, hogy 10 évet azonnal letagadhass a korodból

Egy olcsó, de szuper ötlet, hogy 10 évet azonnal letagadhass a korodból

Ki ne sze­retne gyor­san meg­fi­a­ta­lodni? Íme, egy di­vat­öt­let, ami egy­szerű, de azon­nal vissza­pör­geti az idő ke­re­két.

Ne szégyelld a tükörképed! Íme a sztárok valódi arca smink nélkül

Ne szégyelld a tükörképed! Íme a sztárok valódi arca smink nélkül - sokkoló...

Ne szé­gyelld a szar­ka­lá­ba­kat, a ka­ri­ká­kat a sze­med alatt és a bőr­hi­bá­kat. Senki sem tö­ké­le­tes!

Megújult a francia manikűr: teljesen bezsongtak tőle a nők

Megújult a francia manikűr: teljesen bezsongtak tőle a nők

Még min­dig hódít a fran­cia ma­ni­kűr, dobd fel va­lami egyedi min­tá­val!

Még min­dig hódít a fran­cia ma­ni­kűr, dobd fel va­lami egyedi min­tá­val! Csak vá­lasz­ta­nod kell a kü­lön­le­ge­sebb­nél kü­lön­le­ge­sebb öt­le­tek­ből, hogy senki más­nak ne le­gyen ha­sonló körme. Most vá­laszt­hatsz ma­gad­nak bát­ran szí­ne­ket, és bár­mi­kor be­le­csem­pész­hetsz egy-egy min­tát is a kör­meid fes­té­sébe.

Újra szexin villan a női comb, hódít a retró miniszoknya

Újra szexin villan a női comb, hódít a retró miniszoknya

Nem ma­rad­hat ki az idei nyári ru­ha­tá­rad­ból a nő­i­es­sé­get hang­sú­lyozó mini. Akár még anyu­kád szok­nyá­ját is elő­kap­ha­tod a szek­rény­ből.

Nem ma­rad­hat ki az idei nyári ru­ha­tá­rad­ból a nő­i­es­sé­get hang­sú­lyozó mini. Akár még anyu­kád szok­nyá­ját is elő­kap­ha­tod a szek­rény­ből. A retró divat nagy kor­sza­kát éljük, nem ma­rad­hat ki a szok­nya tren­dek­ből sem. Nem is be­szélve arról, hogy a mini iga­zán szexi, nem bán­ják meg a férfiak sem, ha így vil­lan­tod a com­bod!

Álmodban sem gondoltad volna, hogy ilyen imádni való szandál létezik

Álmodban sem gondoltad volna, hogy ilyen imádni való szandál létezik

Annyira menő és annyira édes, hogy azon­nal sze­ret­néd meg­ta­po­gatni.

Annyira menő és annyira édes, hogy azon­nal sze­ret­néd meg­ta­po­gatni.

Bejelentették - csődbe ment az ismert mobilgyártó!

Bejelentették - csődbe ment az ismert mobilgyártó!

Tíz évvel ez­előtt még az szá­mí­tott si­ke­res­nek, stí­lu­sos­nak és jó­mó­dú­nak, aki ennek a cég­nek a te­le­fon­ját hordta a zse­bé­ben.

Tíz évvel ez­előtt még az szá­mí­tott si­ke­res­nek, stí­lu­sos­nak és jó­mó­dú­nak, aki ennek a cég­nek a te­le­fon­ját hordta a zse­bé­ben, sőt, aki­nek ilyenje volt, ki­zárt, hogy a zse­bébe merte volna dugni. A jelek sze­rint a kon­ku­ren­cia mára fel­falta őket, a cég csődbe ment.