SIKK

Nagyon bizarr, amit a nők művelnek újabban az arcukkal

Nagyon bizarr, amit a nők művelnek újabban az arcukkal

Még csak 2 hónap telt el 2018-ból, de máris egy újabb meg­osztó sminkt­rend­del lett gaz­da­gabb az em­be­ri­ség.

A férfiszakáll diszkrét bája: Íme, a titok, amiért iszonyúan gerjednek rá a nők

A férfiszakáll diszkrét bája: Íme, a titok, amiért iszonyúan gerjednek rá a nők

A férfias arc­szőr­zet­nek ha­tal­mas női ra­jon­gó­tá­bora van. Nem csak a lát­ványt sze­re­tik, de ci­ró­gatni is, si­mo­gatni.

Maximális kényelem a cicinek, imádják a nők az okosmelltartót

Maximális kényelem a cicinek, imádják a nők az okosmelltartót

Egyre több hasz­ná­lati tár­gyunk képes már ada­tot rög­zí­teni, fel­dol­gozni és to­váb­bí­tani.

Egyre több hasz­ná­lati tár­gyunk képes már ada­tot rög­zí­teni, fel­dol­gozni és to­váb­bí­tani.

Meglepő valóság: így néznek ki a sztárok smink nélkül...

Meglepő valóság: így néznek ki a sztárok smink nélkül...

Ők is em­be­rek. Nem, nem tö­ké­le­te­sek! Meg is mu­tat­juk, mi­lyen az arcuk, ami­kor épp nincs szét­re­tu­sálva.

Ők is em­be­rek. Nem, nem tö­ké­le­te­sek! Meg is mu­tat­juk, mi­lyen az arcuk a hét­köz­na­po­kon. Akkor, ami­kor éppen nin­cse­nek reflek­tor­fény­ben, il­letve a kép­ma­ni­pu­lá­to­rok által egé­szen hi­bát­lanra re­tu­sálva. Ha job­ban meg­néz­zük őket, bi­zony, rájuk lehet is­merni és fel lehet fe­dezni a fo­tó­i­kon a ter­mé­sze­tes szép­sé­get.

6 óriási hiba, amit hajmosás közben mindenki elkövet

6 óriási hiba, amit hajmosás közben mindenki elkövet

A ru­tin­sze­rűen vég­zett haj­mo­sás töb­bet árt­hat a ha­jad­nak, mint az gon­dol­nád. Meg­mu­tat­juk, mire kell ügyel­ned.

A ru­tin­sze­rűen vég­zett haj­mo­sás sok­kal töb­bet árt­hat a ha­jad­nak, mint az gon­dol­nád. Meg­mu­tat­juk, mire kell ügyel­ned, hogy a hajad olyan szép ás ápolt le­gyen, mintha a fod­rász­tól lép­tél volna ki.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Újra hódít a bársonyos fehérnemű, szexin kerekedik benne a mell

Újra hódít a bársonyos fehérnemű, szexin kerekedik benne a mell

Nem hét­köz­napi fe­hér­ne­műk jöt­tek di­vatba, hanem igazi kin­csek.

Nem hét­köz­napi fe­hér­ne­műk jöt­tek di­vatba, hanem igazi kin­csek. Nincs is ele­gán­sabb és sze­xibb, mint a vörös bár­sony. Hozd tűzbe te is a párod!

Üvegrúzs lett az új divat. Így lehetsz szexi 2018-ban

Üvegrúzs lett az új divat. Így lehetsz szexi 2018-ban

Tö­ké­le­tes ajkak, akár szí­nek nél­kül.

Dús és tö­ké­le­tes ajkak, akár szí­nek nél­kül - ez a ki­fu­tók új trendje Ch­ris­tian Di­or­tól Guc­cin át Va­len­ti­nóig.

2018-ban nagyon meglepő lesz a férfi hajdivat

2018-ban nagyon meglepő lesz a férfi hajdivat

A férfi­fri­zura is lehet vál­to­za­tos!

A férfi­fri­zura is lehet vál­to­za­tos és sok­színű. Akár a klasszi­kus, akár az ext­rém stí­lust ré­sze­sí­ted előny­ben, idén biz­to­san meg­ta­lá­lod a ked­ven­ce­det.

9 zseniális trükk, hogy a fehér cipőd mindig tiszta legyen

9 zseniális trükk, hogy a fehér cipőd mindig tiszta legyen

Nincs mese, a fehér edző­cipő csak akkor dögös, ha olyan ra­gyo­góan tiszta, mintha most vet­ted volna ki a do­bo­zá­ból.

Nincs mese, a fehér edző­cipő csak akkor dögös, ha olyan ra­gyo­góan tiszta, mintha újon­nan vet­ted volna ki a do­bo­zá­ból. Le­het­sé­ges egy­ál­ta­lán tisz­tán tar­tani? De még mennyire! Ehhez mu­ta­tunk most egy sor ha­té­kony prak­ti­kát, hogy ked­vedre vá­lo­gat­hass kö­zü­lük. Biz­tos meg­ta­lá­lod köz­tük a neked tet­sző meg­ol­dást!

Sorsfordító lehet 2018: Ez a 10 dolog pozitív változást hoz életedbe

Sorsfordító lehet 2018: Ez a 10 dolog pozitív változást hoz életedbe

Mi lenne, ha idén meg­fo­gad­nád, hogy olyan vál­toz­ta­tá­so­kat vi­szel éle­tedbe, me­lyek az egész­sé­ge­det ja­vít­ják?

Mi lenne, ha meg­fo­gad­nád, hogy olyan vál­toz­ta­tá­so­kat vi­szel éle­tedbe, me­lyek az egész­sé­ge­det ja­vít­ják?

Szuper mákos sütemények cukor nélkül, isteni a bejgli is!

Szuper mákos sütemények cukor nélkül, isteni a bejgli is!

Egy­sze­rűen nem lehet el­len­állni a mákos sü­te­mé­nyek­nek.

Egy­sze­rűen nem lehet el­len­állni a mákos sü­te­mé­nyek­nek a téli sze­zon­ban! Sze­ren­csére már lé­tez­nek di­é­tás ver­ziók, amik ugyan­olyan fi­no­mak, mint a ha­gyo­má­nyos mákos sütik, vi­szont nem hiz­lal­nak!

Őrült karácsonyi divat hódít a nők között! Készülj fel te is

Őrült karácsonyi divat hódít a nők között! Készülj fel te is

A vic­ces ka­rá­cso­nyi pul­csik­nak annyi...

A vic­ces ka­rá­cso­nyi pul­csik ideje le­járt, hódít az új trend, ami amel­lett, hogy szép, bal­eset­ve­szé­lyes is lehet...

A legcukibb téli gyereksapkák, amiket valaha láttál

A legcukibb téli gyereksapkák, amiket valaha láttál

A cu­kibb­nál cu­kibb sap­kák nem csak az idő­já­rás ellen vé­de­nek, imád­ni­va­lóvá is va­rá­zsol­ják a ba­bá­kat.

Titkos trükk: tegyél hintőport a szempilládra

Titkos trükk: tegyél hintőport a szempilládra

Nem elég, ha jól vá­lasz­tod ki a szem­pil­la­fes­té­ket és a hozzá való ecse­tet, mu­ta­tunk egy trük­köt.

Nem elég, ha jól vá­lasz­tod ki a szem­pil­la­fes­té­ket és a hozzá való ecse­tet, mu­ta­tunk egy trük­köt, ami­ről a smin­ke­sek mé­lyen hall­gat­nak. Hosszab­bítsd meg te is a pil­lá­i­dat. Elég egy egy­szerű ötlet, és nem cso­mó­sod­nak össze a pil­láid, nagy se­gít­ség ez min­den nőnek. Lás­suk!

Csodás ünnepi formát öltött a tornacipő, ezt minden nő imádja!

Csodás ünnepi formát öltött a tornacipő, ezt minden nő imádja!

Soha többé nem kell mel­lőz­nöd.

Soha többé nem kell ké­nyel­met­len ci­pő­ben vé­gig­szen­ved­ned az ün­ne­pe­ket. A tor­na­cipő most már nem­csak ké­nyel­mes, hanem szu­per di­va­tos is, ra­gyogni fogsz benne min­den al­ka­lom­mal.

Hódít a szexi rokokó csizma, te felvennéd?

Hódít a szexi rokokó csizma, te felvennéd?

Színt visz a tél szür­ke­sé­gébe.

Ked­ve­led a fel­tű­nést vagy színt vin­nél a tél szürke hét­köz­nap­ja­iba? Mu­tat­juk, mi­lyen csiz­mát vá­lassz!

Ezt a nőt nem lehet nem észrevenni, elképesztő, mit művelt a kifutón

Ezt a nőt nem lehet nem észrevenni, elképesztő, mit művelt a kifutón

A di­vat­vi­lá­got nem­csak az döb­ben­tette meg, amit a mo­dell tett.

A di­vat­vi­lá­got nem­csak az döb­ben­tette meg, amit a mo­dell tett, hanem az is, ami utána tör­tént.

Megdöbbentő fotók: Így vernek át az üzletek az online vásárláskor

Megdöbbentő fotók: Így vernek át az üzletek az online vásárláskor

A várva várt holmi kéz­hez­vé­tele után meg­döb­benve lát­ták ma­gu­kat a tü­kör­ben.

8 kabátfazon, ami meghatározza az őszi divatot

8 kabátfazon, ami meghatározza az őszi divatot

Ezek a leg­di­va­to­sabb fa­zo­nok.

Most, hogy hű­vö­sek a napok, ér­de­mes be­sze­rez­ned egy remek ka­bá­tot. Nézd meg, me­lyek a leg­di­va­to­sabb fa­zo­nok idén ős­szel.

Az eddigi legbizarrabb farmerdivatot mutatták be Japánban!

Az eddigi legbizarrabb farmerdivatot mutatták be Japánban!

Egé­szen egy­sze­rűen nem tud­juk hová tenni a tan­ga­far névre ke­resz­telt fur­csa kép­ződ­ményt.

Egé­szen egy­sze­rűen nem tud­juk hová tenni a tan­ga­far névre ke­resz­telt fur­csa kép­ződ­ményt.

Most már biztos, ez a fiatalos arc titka, ezt a trükköt te is ellesheted

Most már biztos, ez a fiatalos arc titka, ezt a trükköt te is ellesheted

Nem is olyan nehéz fi­a­ta­lossá va­rá­zsol­nod az arcod. Mu­tat­juk, mi a titok.

Nem is olyan nehéz fi­a­ta­lossá va­rá­zsol­nod az arcod. Mu­tat­juk, miben rej­lik a titok.

5 hiba, amit soha ne kövess el, ha leggingsbe bújsz

5 hiba, amit soha ne kövess el, ha leggingsbe bújsz

Imá­dod és akár min­den­nap vi­sel­néd?

Imá­dod és akár min­den­nap vi­sel­néd a ké­nyel­mes és di­va­tos leg­ging­set? Most meg­mu­tat­juk, me­lyek azok az alap­hi­bák, ame­lye­ket jobb el­ke­rül­nöd.

Ne szégyelld a tükörképed: így néznek ki a dögös sztárok smink nélkül...!

Ne szégyelld a tükörképed: így néznek ki a dögös sztárok smink nélkül...!

Ne ag­gódj, senki sem tö­ké­le­tes!

A ki­futó, a cím­la­pok és a vörös sző­nyeg vi­lá­gá­ban min­den gyö­nyörű. De ne ag­gódj, senki sem tö­ké­le­tes!

Ősszel visszatér a nagy divat! Ebben nem fáznak majd a nők!

Ősszel visszatér a nagy divat! Ebben nem fáznak majd a nők!

Azt hit­ted eddig, hogy a kord­bár­sony már ki­ment a di­vat­ból? Be­bi­zo­nyít­juk, hogy té­vedsz!

Azt hit­ted eddig, hogy a kord­bár­sony már ki­ment a di­vat­ból? Be­bi­zo­nyít­juk, hogy té­vedsz!

Igazi sztárdömping
a Marina Rinaldi megnyitóján!

Igazi sztárdömping
a Marina Rinaldi megnyitóján!

El­ké­pesztő si­ker­rel in­dí­totta út­jára a plus size di­vat­márka bu­da­pesti üz­le­tét. Végre a ma­gyar nők szá­mára is el­ér­hető lett az igazi olasz ele­gan­cia!

Jószagú ég! Palacsintás esküvő lett a divat?

Jószagú ég! Palacsintás esküvő lett a divat?

Az új trend a fran­ci­ák­tól jött.

Elég volt a vas­tag, kré­mes, agyon­dí­szí­tett pis­kó­ta­köl­te­mé­nyek­ből! Vissza a ter­mé­szet­hez! Az új trend a fran­ci­ák­tól jött, a Pro­vence-i me­ző­ket idézi.

A simogató plüss tarol a divatban: legyél bársonyosan szexi!

A simogató plüss tarol a divatban: legyél bársonyosan szexi!

Lá­gyítsd meg a va­gány stí­lust, légy si­mo­ga­tóan vonzó és ele­gáns! Bármi le­gyen a célod, segít az idén is di­va­tos bár­sony.

Lá­gyítsd meg a va­gány stí­lust, légy si­mo­ga­tóan vonzó és ele­gáns! Bármi le­gyen a célod, segít az idén is di­va­tos bár­sony.

Így kezdj új életet, akárhány éves is vagy

Így kezdj új életet, akárhány éves is vagy

Ele­ged van az ed­digi éle­ted­ből, és sze­ret­nél va­lami újat? Hidd el, soha nem késő! Ezzel az öt lé­pés­sel bár­mi­kor új éle­tet kezd­hetsz.

Ele­ged van az ed­digi éle­ted­ből, és sze­ret­nél va­lami újat? Hidd el, soha nem késő! Ezzel az öt lé­pés­sel bár­mi­kor új éle­tet kezd­hetsz.

Sose találod ki, mivel rukkoltak elő őszre a francia divattervezők

Sose találod ki, mivel rukkoltak elő őszre a francia divattervezők

Ami­kor elő­ször meg­lát­tuk az Yves Saint Lau­rent leg­újabb láb­be­li­jét, azt hit­tük, az egész egy jóízű át­ve­rés.

Ami­kor elő­ször meg­lát­tuk az Yves Saint Lau­rent leg­újabb láb­be­li­jét, azt hit­tük, az egész egy jóízű át­ve­rés.

Rémisztő a legújabb cipődivat, már megint túlzásba estek a nők

Rémisztő a legújabb cipődivat, már megint túlzásba estek a nők

Nem elég, hogy ret­te­ne­te­sen csú­nyák, de min­den bi­zonnyal ké­nyel­met­le­nek is ezek a cipők. Azért a fel­tű­nési visz­ke­teg­ség­nek is van ha­tára!

Kiló és kor nem számít! Ezt a karcsúsító fürdőruhát mindenki imádja

Kiló és kor nem számít! Ezt a karcsúsító fürdőruhát mindenki imádja

Hódít az egy­ré­szes für­dő­ruha, amit ősz­től az uszo­dá­ban is bát­ran vi­sel­hetsz. Vá­laszd ki az ala­kod­hoz illő tö­ké­le­tes fa­zont.

Szeretnél farmerben dolgozni menni? Így lehetsz ebben a ruhában is csinos

Szeretnél farmerben dolgozni menni? Így lehetsz ebben a ruhában is csinos

Ha far­mer­ről van szó, ne csak a nad­rágra gon­dolj! Kö­vesd a sza­bá­lyo­kat, de vi­gyél ere­de­ti­sé­get mun­ka­he­lyi öl­töz­kö­dé­sedbe is.

Prímán tart a hatalmas mellekre készült legújabb melltartó

Prímán tart a hatalmas mellekre készült legújabb melltartó

For­ra­dalmi vál­to­zás­sal újult meg a női in­tim­holmi. Ezt a mell­tar­tót imádni fog­ják a nagy­mellű nők!

For­ra­dalmi vál­to­zás­sal újult meg a női in­tim­holmi. Ezt a mell­tar­tót imádni fog­ják a nagy­mellű nők!

Dupla tus lett az új kedvenc! Így csábítanak idén nyáron a nők

Dupla tus lett az új kedvenc! Így csábítanak idén nyáron a nők

A te­kin­te­ted az első, amit ész­re­vesz­nek raj­tad mások.

Mu­tasd meg egy gyö­nyörű tus­vo­nal­lal, mi la­ko­zik ben­ned!

Megújult a francia manikűr: teljesen bezsongtak tőle a nők

Megújult a francia manikűr: teljesen bezsongtak tőle a nők

Még min­dig hódít a fran­cia ma­ni­kűr, dobd fel va­lami egyedi min­tá­val! Csak vá­lasz­ta­nod kell az öt­le­tek­ből.

Még min­dig hódít a fran­cia ma­ni­kűr, dobd fel va­lami egyedi min­tá­val! Csak vá­lasz­ta­nod kell.

Egy olcsó, de szuper ötlet, hogy 10 évet azonnal letagadhass a korodból

Egy olcsó, de szuper ötlet, hogy 10 évet azonnal letagadhass a korodból

Ki ne sze­retne gyor­san meg­fi­a­ta­lodni? Íme, egy di­vat­öt­let, ami egy­szerű, de azon­nal vissza­pör­geti az idő ke­re­két.

Bejelentették - csődbe ment az ismert mobilgyártó!

Bejelentették - csődbe ment az ismert mobilgyártó!

Búcsú a le­gen­dá­tól.

Tíz évvel ez­előtt még az szá­mí­tott si­ke­res­nek, stí­lu­sos­nak és jó­mó­dú­nak, aki ennek a cég­nek a te­le­fon­ját hordta a zse­bé­ben. Tönk­re­men­tek.

Álmodban sem gondoltad volna, hogy ilyen imádni való szandál létezik

Álmodban sem gondoltad volna, hogy ilyen imádni való szandál létezik

Annyira menő és annyira édes, hogy azon­nal sze­ret­néd meg­ta­po­gatni. A ci­pel­lő­ben lévő lá­bacs­kák­kal együtt!

Újra szexin villan a női comb, hódít a retro miniszoknya

Újra szexin villan a női comb, hódít a retro miniszoknya

Nem ma­rad­hat ki az idei nyári ru­ha­tá­rad­ból a nő­i­es­sé­get hang­sú­lyozó mini. Akár még anyu­kád szok­nyá­ját is elő­kap­ha­tod a szek­rény­ből.

Nem ma­rad­hat ki az idei nyári ru­ha­tá­rad­ból a nő­i­es­sé­get hang­sú­lyozó mini. Akár még anyu­kád szok­nyá­ját is elő­kap­ha­tod a szek­rény­ből. Mu­tat­juk, mi lett ismét nagy divat.

7 bombasztikus nyári divattipp, és 1 perc alatt kész a szetted

7 bombasztikus nyári divattipp, és 1 perc alatt kész a szetted

Nincs ked­ved órá­kig ké­szü­lődni, vagy el­alud­tál? Ne gon­dol­kodj sokat, meg­mu­tat­juk, ilyen­kor mi segít! Né­hány ügyes trük­kel vil­lám­gyor­san le­hetsz trendi.

Nincs ked­ved órá­kig ké­szü­lődni, vagy el­alud­tál? Ne gon­dol­kodj sokat, meg­mu­tat­juk, ilyen­kor mi segít! Né­hány ügyes trük­kel vil­lám­gyor­san le­hetsz trendi és szu­per­szexi!

Fellélegeztek a nők, ilyen trükkösen szexi még nem volt a bikini

Fellélegeztek a nők, ilyen trükkösen szexi még nem volt a bikini

Kor­tól tel­je­sen füg­get­le­nül, mi tesz iga­zán csi­nossá a stran­don?

Kor­tól tel­je­sen füg­get­le­nül, mi tesz iga­zán csi­nossá a stran­don?

Ismét támad a retro: Nagyihaj az új divat

Ismét támad a retro: Nagyihaj az új divat

Vedd elő a na­gyid fény­ké­pét, lépj vissza az előző szá­zadba, így csa­vard fel a hajad! Szu­per­szexi le­szel ezzel az időt­len fri­zu­rá­val.

Vedd elő a na­gyid fény­ké­pét, lépj vissza az előző szá­zadba, így csa­vard fel a hajad! Szu­per­szexi le­szel ezzel az időt­len fri­zu­rá­val.

Kánikulában életmentő lehet az ufófrizura

Kánikulában életmentő lehet az ufófrizura

Szu­per jó meg­ol­dás hosszú hajra, ami nem­csak prak­ti­kus, hanem jól is néz ki!

Szu­per jó meg­ol­dás hosszú hajra, ami nem­csak prak­ti­kus, hanem jól is néz ki!

Kacér tincsek! Gyors frizurák a szexi hétköznapokért

Kacér tincsek! Gyors frizurák a szexi hétköznapokért

Sze­ret­nél reg­ge­lente csi­no­san in­dulni?

Sze­ret­nél reg­ge­lente csi­no­san el­in­dulni ott­hon­ról, úgy, hogy a ro­ha­násba még egy kávé is be­le­fér­jen? Íme, né­hány szu­per­gyor­san el­ké­szít­hető fri­zu­ra­tipp!

Brutális, ami a sztárokkal történt, nem hiszel a szemednek

Brutális, ami a sztárokkal történt, nem hiszel a szemednek

Nem plasz­ti­kai se­bé­szek bán­tak el csú­fo­san a hí­res­sé­gek­kel! Át­vál­to­zá­suk sze­ren­csére csak vir­tu­á­lis.

A fehér tornacsuka már a múlté, ez a kényelmes cipő lett most a divat

A fehér tornacsuka már a múlté, ez a kényelmes cipő lett most a divat

Ki ne hagyd! Spor­tos is, szép is, vidám is, vá­lassz! A lé­nyeg, hogy ebben a ci­pő­ben jól érezd magad.

Káprázatos, szexi, nőies - ez a ruhadarab lesz a nyár biztos slágere

Káprázatos, szexi, nőies - ez a ruhadarab lesz a nyár biztos slágere

Va­dí­tóan fogsz ki­nézni ezek­ben a sze­re­lé­sek­ben. Mu­tat­juk, ho­gyan vi­seld ezt a tuti da­ra­bot.

A férfiasságnak jár a komfort: Ilyen a tökéletes alsógatya

A férfiasságnak jár a komfort: Ilyen a tökéletes alsógatya

Íme, a leg­jobb vá­lasz­tás, ha a tö­ké­le­tes al­só­nad­rá­got ke­re­sed. Mu­tat­juk, mit ér­de­mes vá­sá­rolni.

Íme, a leg­jobb vá­lasz­tás, ha a tö­ké­le­tes al­só­nad­rá­got ke­re­sed. Mu­tat­juk, mit ér­de­mes vá­sá­rolni.

Tarol a fehér tornacipő, ezt nézd, mi történt vele

Tarol a fehér tornacipő, ezt nézd, mi történt vele

A nyár nagy di­vatja a ró­zsa­szín, de ez egy­ál­ta­lán nem zárja ki a fehér örök csil­lo­gá­sát a tren­dek­ben.

A nyár nagy di­vatja a ró­zsa­szín, de ez egy­ál­ta­lán nem zárja ki a fehér örök csil­lo­gá­sát a tren­dek­ben.

A "kis fekete" nyáron a fehér, így lesz minden nő pokoli szexi benne

A "kis fekete" nyáron a fehér, így lesz minden nő pokoli szexi benne

A kis fehér ruha a di­vat­ter­ve­zők örök nyári ked­vence. Most meg­mu­tat­juk, hogy le­hetsz el­ké­pesz­tően ele­gáns és szexi benne.

Máris itt az új nyári trend: Elképesztő szexi lett a körömdivat

Máris itt az új nyári trend: Elképesztő szexi lett a körömdivat

A női öl­tö­zék leg­szebb ki­egé­szí­tője nem más, mint a nő ápolt kéz­feje. Az idei nyár a ro­man­ti­kus han­gu­lat­nak ked­vez.

Nagyibugyi után most hódít a nagyicipő

Nagyibugyi után most hódít a nagyicipő

Nagy­anyá­ink min­dig a prak­ti­kus, ké­nyel­mes meg­ol­dá­sokra tö­re­ked­tek. A cipőt il­le­tően is pon­to­san tud­ták, mit kell hor­dani, hogy tö­ké­le­tes le­gyen.

Nagy­anyá­ink min­dig a prak­ti­kus, ké­nyel­mes meg­ol­dá­sokra tö­re­ked­tek. A cipőt il­le­tően is pon­to­san tud­ták, mit kell hor­dani, hogy tö­ké­le­tes le­gyen.

Végre megoldódott a nagy mellű nők egyik legnagyobb gondja

Végre megoldódott a nagy mellű nők egyik legnagyobb gondja

Ke­ve­sen tud­ják, mi­lyen ne­héz­sé­get je­lent csi­no­san öl­töz­ködni két ek­kora nagy aján­dék­kal a mell­ka­sun­kon.

Ke­ve­sen tud­ják, mi­lyen ne­héz­sé­get je­lent csi­no­san öl­töz­ködni két ek­kora aján­dék­kal a mell­ka­sun­kon.

Az év divatdilije onnan jött, ahonnan senki sem számított rá

Az év divatdilije onnan jött, ahonnan senki sem számított rá

Egy mé­reg­drága, cirka fél­mil­lió fo­rin­tért kí­nált IKEA-sza­tyor- -kop­pin­tás fel­for­gatta az in­ter­ne­tet.

2017 legszexibb tetoválásai, ettől tűzbe jönnek majd a pasik

2017 legszexibb tetoválásai, ettől tűzbe jönnek majd a pasik

Egy jól el­ta­lált te­to­vá­lás még kü­lön­le­ge­sebbé teszi a női tes­tet. Ter­mé­sze­te­sen ebben a mű­faj­ban is évről-évre vál­to­zik a divat.

Újra itt a 80-as évek! Ezt a divatot megint imádják a nők

Újra itt a 80-as évek! Ezt a divatot megint imádják a nők

Így tér vissza a di­vatba, vi­dá­mítja meg a nya­rat a 80-as évek fo­nott strand­tás­kája.

Így tér vissza a di­vatba, vi­dá­mítja meg a nya­rat a 80-as évek fo­nott strand­tás­kája. Most vi­szont nem csak strandra, de hét­köz­na­pokra is remek vi­se­let. Össze­szed­tük a leg­iz­gal­ma­sabb da­ra­bo­kat, min­denki meg­ta­lál­hatja a neki leg­meg­fe­le­lőb­bet, ér­de­mes vá­lo­gatni.

Így néz ki egy igazi nő Photoshop nélkül: műsorvezetők vetkőztek fehérneműre

Így néz ki egy igazi nő Photoshop nélkül: műsorvezetők vetkőztek fehérneműre

St­riák, na­rancs­bőr és hegek...

St­riák, na­rancs­bőr és hegek - így néz ki egy igazi nő anél­kül, hogy re­tu­sál­ták volna a ké­peit. Erre akar­ták fel­hívni a fi­gyel­met a mű­sor­ve­ze­tő­nők, akik vál­lal­ták, hogy fe­hér­ne­mű­ben mu­tat­ják meg alak­ju­kat.

Hihetetlen szín lesz nyáron a divat! Így lehetsz benne csinos

Hihetetlen szín lesz nyáron a divat! Így lehetsz benne csinos

Min­denki szí­nes ruhát visel nyá­ron? Légy bátor, vál­lald fel, hogy fe­ke­té­ben is tün­dö­köl­hetsz!

Min­denki szí­nes ruhát visel nyá­ron? Légy bátor, vál­lald fel, hogy fe­ke­té­ben is tün­dö­köl­hetsz!

Ez az új szoknyadivat letaszítja a farmert a trónról, imádják a nők

Ez az új szoknyadivat letaszítja a farmert a trónról, imádják a nők

Elég volt a hi­deg­ből, a nad­rág­ból?

Elég volt a hi­deg­ből, a nad­rág­ból? Alig várod már, hogy szok­nyá­ban jár­hass? Ezt a szok­nyát imádni fogod.

Mutasd az alakod, megmondjuk, milyen póló áll igazán jól neked

Mutasd az alakod, megmondjuk, milyen póló áll igazán jól neked

Jó idő­ben ki­ma­rad­ha­tat­lan a di­vat­ból a fehér póló. Vi­gyázz, mi­lyet vá­lasz­tasz. Így ügyelj az op­ti­kára!

Elképesztő ötlet, ezzel a trükkel 5 perc alatt göndör lesz a hajad

Elképesztő ötlet, ezzel a trükkel 5 perc alatt göndör lesz a hajad

Nem kell fod­rász­hoz men­ned!

Nem kell fod­rász­hoz men­ned! Órá­kat sem szük­sé­ges vá­ra­ko­zás­sal töl­te­ned, csa­va­rók­kal a fe­je­den. Ott­hon, ké­nyel­me­sen ké­szít­he­ted el a csá­bító fri­zu­rád.

10 jel, hogy tényleg itt a nyár

10 jel, hogy tényleg itt a nyár

Ezek­ből biz­tos rá­is­mersz majd a nyári énedre!

Ha a hő­mérő és a nap­tár még nem győ­zött volna meg, ezek­ből biz­tos rá­is­mersz majd a nyári énedre!

Vigyázz, pokolian átvernek a próbafülkében!

Vigyázz, pokolian átvernek a próbafülkében!

A vá­sár­lás hely­szí­nén, a pró­ba­fül­ké­ben még tö­ké­le­te­sen állt raj­tad a ki­né­zett holmi, ott­hon vi­szont már ré­me­sen néz­tél ki benne. Is­me­rős?

Fo­gad­junk, hogy te is jár­tál már úgy, hogy a vá­sár­lás hely­szí­nén, a pró­ba­fül­ké­ben még tö­ké­le­te­sen állt raj­tad a ki­né­zett holmi, ott­hon vi­szont már ré­me­sen néz­tél ki benne.

Kiborító a legújabb farmerdivat, idén nyáron minden nő bajban lesz

Kiborító a legújabb farmerdivat, idén nyáron minden nő bajban lesz

A meg­osztó ter­mé­kek ál­ta­lá­ban ha­tal­mas si­kert arat­nak a pi­a­con.

A meg­osztó ter­mé­kek ál­ta­lá­ban ha­tal­mas si­kert arat­nak a pi­a­con.

Harangujjúak a tavasz legszexibb ruhái

Harangujjúak a tavasz legszexibb ruhái

Sze­ret­nél sej­tel­mes és ero­ti­kus lenni egy­szerre a min­den­nap­ja­id­ban?

Sze­ret­nél sej­tel­mes és ero­ti­kus lenni egy­szerre a min­den­nap­ja­id­ban? Vi­sel­he­ted ruhán vagy blú­zon - egy biz­tos, kü­lön­le­gessé va­rá­zsol a ha­rang­ujj.

Most leesik az állad, erre is használhatsz egy szívószálat

Most leesik az állad, erre is használhatsz egy szívószálat

Nem kell bosszan­kod­nod.

Nem kell bosszan­kod­nod, el­dob­nod ked­venc ka­puc­nis pó­ló­dat vagy az edző­na­ci­dat, ha ki­csú­szott be­lőle a zsi­nór. Zse­ni­á­lis meg­ol­dás a bal­esetre.

Látványos kísérlet: Így teszi tönkre a hajad az olcsó sampon!

Látványos kísérlet: Így teszi tönkre a hajad az olcsó sampon!

A fes­tett hajú nők job­ban te­szik ha a si­lány, olcsó sam­po­no­kat messze el­ke­rü­lik!

Az em­be­rek gyak­ran össze­kö­tik a mi­nő­sé­get a drága ter­mé­kek­kel, pedig a kettő nem min­dig jár együtt. A fes­tett hajú nők azon­ban job­ban te­szik, ha a si­lány, olcsó sam­po­no­kat messze el­ke­rü­lik!

Titokzatosan mutatnak meg mindent ezek a fehérneműk

Titokzatosan mutatnak meg mindent ezek a fehérneműk

Ezek­kel a va­dító és rafi­nált pán­tok­kal nem nyúl­hatsz mellé.

Ezek­kel a va­dító és rafi­nált pán­tok­kal nem nyúl­hatsz mellé. Szexi és rej­té­lyes le­szel ben­nük egy­szerre.

Hiánypótló útmutató, így lesz egy férfiből úriember

Hiánypótló útmutató, így lesz egy férfiből úriember

Íme 10 apró trükk a hó­dí­tás­hoz.

Egy hölgy szí­vé­hez a leg­rö­vi­debb út, ha nőnek érez­heti magát a férfi mel­lett. Íme 10 apró trükk, amik­kel ga­ran­tált a siker a hó­dí­tás­hoz.

Eszelős vörös hajzuhatag: Rubint Réka új frizurával villantott

Eszelős vörös hajzuhatag: Rubint Réka új frizurával villantott

Erre egyet­len szor­gal­mas ae­ro­bi­kozó sem szá­mí­tott: Ru­bint Réka tel­je­sen új fri­zu­rá­val nyi­totta meg az Alak­re­form Bált.

Döbbenet! Ezzel a trükkel havonta 5 centit nő a hajad

Döbbenet! Ezzel a trükkel havonta 5 centit nő a hajad

Ál­mod­tál már dús haj­zu­ha­tag­ról, mint ami­lyen mond­juk Gi­sele Bünd­chen­nek van? A dús, hosszú és csil­logó haj a nő­i­es­ség jel­képe.

Ál­mod­tál már dús haj­zu­ha­tag­ról, mint ami­lyen mond­juk Gi­sele Bünd­chen­nek van? A dús, hosszú és csil­logó haj a nő­i­es­ség jel­képe.