ÉLETMÓDI

OTTHONKA

Unod a régi karácsonyfadíszeket? Így újítsd fel

Unod a régi karácsonyfadíszeket? Így újítsd fel

Vedd elő az régi ka­rá­csony­fa­dí­sze­i­det!

Vedd elő az régi, meg­szo­kott, kissé unal­mas ka­rá­csony­fa­dí­sze­i­det és mu­ta­tunk né­hány öt­le­tet, hogy dobd fel az idei ün­ne­pet!

Nagyon durva, de ez Meghan Markle hobbija: megőrülnek érte az emberek

Nagyon durva, de ez Meghan Markle hobbija: megőrülnek érte az emberek

A her­cegné nem­csak a di­vat­ban te­remt tren­det, hanem hob­bi­já­val is. Már szí­né­szi kar­ri­erje előtt is ra­jon­gott érte.

Elképesztő, így nő a hajad a leggyorsabban

Elképesztő, így nő a hajad a leggyorsabban

Szép, egész­sé­ges hajat sze­ret­nél, ami gyor­san nő? Szu­per öt­le­tet mu­ta­tunk, amit ha meg­fo­gadsz, na­gyon hamar lát­ható lesz a vál­to­zás. Íme a re­cept.

Szép, egész­sé­ges hajat sze­ret­nél, ami gyor­san nő? Szu­per öt­le­tet mu­ta­tunk, amit ha meg­fo­gadsz, na­gyon hamar lát­ható lesz a vál­to­zás. Íme a re­cept.

Vissza az anyaméhbe: kiderült ilyen ágyban alszunk jól

Vissza az anyaméhbe: kiderült ilyen ágyban alszunk jól

Sze­ret­nél mé­lyen aludni?

Sze­ret­nél olyan mé­lyen aludni, mint egy kis­baba? Ezek­ben a for­ma­ter­ve­zett ágyak­ban, ame­lyek az anya­mé­het idé­zik fel, meg­te­he­ted!

Vigyázat! Ezért nagyon veszélyesek a karácsonyi izzósorok

Vigyázat! Ezért nagyon veszélyesek a karácsonyi izzósorok

Ne vég­ződ­jön tra­gé­di­á­val a ka­rá­csony.

A ka­rá­cso­nyi fény­fü­zér el­en­ged­he­tet­len kel­léke az ün­nep­nek, de saj­nos ve­szé­lyes is lehet. Ma már nem csak a csil­lag­szó­rók okoz­hat­nak tü­ze­ket

Erről egy szót se: 7 tabutéma, amiről sose beszélj a munkahelyeden

Erről egy szót se: 7 tabutéma, amiről sose beszélj a munkahelyeden

Úgy érzed, na­gyon jóban vagy a mun­ka­tár­sa­id­dal?

Úgy érzed, vagy olyan jóban a mun­ka­tár­sa­id­dal, hogy ki­csit rá­zó­sabb té­má­kat is meg­be­szél­het­tek?

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Ennyi mindenre használhatod a fenyőtobozt. Most gyűjtsd össze

Ennyi mindenre használhatod a fenyőtobozt. Most gyűjtsd össze

De­ko­ra­tív, jel­leg­ze­tes, rusz­ti­kus alak­já­val az ün­nepi lakás dísze lehet.

A fe­nyőfa a ka­rá­csony jel­képe. De­ko­ra­tív, jel­leg­ze­tes alak­já­val, rusz­ti­kus anya­gá­val ter­mése, a fe­nyő­to­boz is az ün­nepi lakás dísze lehet. Az össze­gyűj­tött to­bo­zok leg­szebb­jeit hasz­nál­ha­tod fel ehhez, mu­tat­juk is, ho­gyan. A csú­nyáb­bak a ker­tet védik.

Pici a lakásod? Akkor ilyen karácsonyfád legyen!

Pici a lakásod? Akkor ilyen karácsonyfád legyen!

Ér­ke­zik az ün­nepi han­gu­lat, te is el­kezd­ted a ké­szü­lő­dést? Pici a la­ká­sod? Füg­geszd fel a fát a falra!

Ér­ke­zik az ün­nepi han­gu­lat, te is el­kezd­ted a ké­szü­lő­dést? Pici a la­ká­sod? Füg­geszd fel a fát a falra!

Őrület, mit talált ki a magyar háziasszony: magát forgatja a rántott sajt

Őrület, mit talált ki a magyar háziasszony: magát forgatja a rántott sajt

Gyors, egy­szerű és pil­la­na­tok alatt kész ez a szu­per öt­le­tes rán­tott sajt! Kezdő há­zi­asszo­nyok, le­he­tet­len el­ron­tani!

Így lesz sokáig gyönyörű a mikulásvirágod, erre figyelj!

Így lesz sokáig gyönyörű a mikulásvirágod, erre figyelj!

Saj­nos a cso­dás nö­vény rend­kí­vül ké­nyes, elő­for­dul­hat, hogy egy hetet sem bír ki. Mi a te­endő?

Egyre többen festik feketére a hűtőjüket, kiderült, miért

Egyre többen festik feketére a hűtőjüket, kiderült, miért

Sze­ret­nél új stí­lust a kony­hádba? Né­hány apró vál­toz­ta­tás, máris más lesz a han­gu­lata.

Sze­ret­nél új stí­lust a kony­hádba? Né­hány apró vál­toz­ta­tás, máris más lesz a han­gu­lata.

Idén így díszítsd fel decemberben a lakást

Idén így díszítsd fel decemberben a lakást

Él­vezd ki az Ad­vent idő­sza­kát ezek­kel a házi ké­szí­tésű nap­tá­rak­kal!

Az ad­venti nap­tár a vá­ra­ko­zás örö­mét szim­bo­li­zálja. Él­vezd ki te is az Ad­vent idő­sza­kát ezek­kel az egyedi, házi ké­szí­tésű ad­venti nap­tá­rak­kal!

Felejtsd el a klasszikus adventi koszorút, idén szőrös lett a divat

Felejtsd el a klasszikus adventi koszorút, idén szőrös lett a divat

Már érez­hető az ün­ne­pek han­gu­lata.

Már érez­hető az ün­ne­pek han­gu­lata, va­rá­zsa! Itt az ideje, hogy ad­ventre el­ké­szítsd a leg­szebb díszt az asz­talra.

Műfenyőt szeretnél? Így találod meg a legjobbat!

Műfenyőt szeretnél? Így találod meg a legjobbat!

A mű­fe­nyő rend­kí­vül prak­ti­kus, hi­szen éve­kig szol­gálja majd a csa­lá­dot. A vá­lasz­tás­nál azon­ban ér­de­mes kö­rül­te­kin­tő­nek len­ned!

A mű­fe­nyő rend­kí­vül prak­ti­kus, hi­szen éve­kig szol­gálja majd a csa­lá­dot. Sokan azért vá­laszt­ják, hogy ne kell­jen az ünnep ked­véért va­lódi fe­nyő­ket ki­vágni, mások pedig egy­sze­rűen csak sze­ret­nék meg­spó­rolni az élő fenyő árát. A vá­lasz­tás­nál azon­ban ér­de­mes kö­rül­te­kin­tő­nek len­ned!

Így spórolhatsz súlyos ezreket a bevásárláson

Így spórolhatsz súlyos ezreket a bevásárláson

Pró­bálsz olyan ta­ka­ré­ko­san vá­sá­rolni, aho­gyan csak lehet, még­sem lát­szik az ered­mé­nye a pénz­tár­cád­ban? Mu­ta­tunk né­hány mód­szert, ami a hasz­nodra lehet.

Pró­bálsz olyan ta­ka­ré­ko­san vá­sá­rolni, aho­gyan csak lehet, még­sem lát­szik az ered­mé­nye a pénz­tár­cád­ban?

Ezért ne tárolj soha nyers krumplit a hűtőben. Veszélyes

Ezért ne tárolj soha nyers krumplit a hűtőben, veszélyesebb, mint gondolnád

Most is ott tar­tod? Akkor ezt ol­vasd el

Most is ott tar­tod? Ha ezt el­ol­va­sod, biz­tos, hogy ez­után új­ra­gon­do­lod a dol­got

Szórj sót a cipődbe, és megdöbbentő eredményt tapasztalsz!

Szórj sót a cipődbe, és megdöbbentő eredményt tapasztalsz!

Ez a trükk tel­je­sen meg­vál­toz­tatja a min­den­nap­ja­i­dat. Ne hagyd ki, és pró­báld ki te is!

Használd ezt az egyszerű trükköt, és a te ablakod lesz a legcsillogóbb az ünnepekre

Használd ezt az egyszerű trükköt, és a te ablakod lesz a legcsillogóbb az ünnepekre

Sze­ret­nél ra­gyo­góan tiszta ott­hont?

Sze­ret­nél ra­gyo­góan tiszta ott­hont az ün­ne­pekre? Olyan trük­kö­ket mu­ta­tunk, ame­lyek se­gít­sé­gé­vel pil­la­na­tok alatt csil­logni-vil­logni fog a lakás. Ké­szülj fel rá, hogy a ven­dé­geid a trükk­je­id­ről fag­gat­nak majd!

Kiömlött a vörösbor? Így tüntesd el gyorsan a foltot!

Kiömlött a vörösbor? Így tüntesd el gyorsan a foltot!

Most fi­gyelj!

Szám­ta­lan tip­pet hall­hat­tál már arról, mivel lehet a vö­rös­bor­fol­tot el­tün­tetni a tex­tí­li­ák­ból. Egy biz­tos, ez az egy­szerű ötlet soha nem ju­tott volna az eszedbe.

Nem akarsz egeret, pókot látni a házban? Így űzd el őket!

Nem akarsz egeret, pókot látni a házban? Így űzd el őket!

Csak pár teafil­ter kell hozzá.

Az ege­rek, pókok na­gyon sok ka­la­maj­kát tud­nak okozni, és ha nem tün­te­ted el őket, ala­po­san el is sza­po­rod­hat­nak. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan tartsd távol őket.

Ezt edd reggelire, sokkal vidámabban telik a nap

Ezt edd reggelire, sokkal vidámabban telik a nap

Egy kis bo­hó­kás ötlet, egy ara­nyos ál­latka képe, me­lyet a tá­nyérra va­rá­zsolsz, máris mo­solyt csal az ar­cokra.

Egy kis bo­hó­kás ötlet, egy ara­nyos ál­latka képe, me­lyet a tá­nyérra va­rá­zsolsz, máris mo­solyt csal az ar­cokra.

Van egy üveg vodkád? Meg ne idd, mert erre is jó!

Van egy üveg vodkád? Meg ne idd, mert erre is jó!

Nem árt, ha van ott­hon vod­kád!

Nem árt, ha min­dig van ott­hon egy kis üve­ges vod­kád! Nem is gon­dol­nád mennyi min­denre jó, csak kapd elő ha itt az idő! Mu­tat­juk az öt­le­te­ket.

Zseniális folpack-trükk: Többé nem babrál ki veled a fólia

Zseniális folpack-trükk: Többé nem babrál ki veled a fólia

Őrü­letbe tud ker­getni a fol­pack?

Őrü­letbe tud ker­getni a fol­pack, ami­kor a fólia te­kercsre ragad, és az ember se­hogy sem ta­lálja a végét. Az ide­ge­sítő ka­par­ga­tás he­lyett mu­tat­juk mi segít!

Ezért kenj cementet a lufira, szuper ajándék lesz belőle

Ezért kenj cementet a lufira, szuper ajándék lesz belőle

Nya­kun­kon a ka­rá­csony. Idén ké­szíts egyedi aján­dé­kot, melybe a lel­ked is be­le­ke­rül. Igazi örö­möt okoz­hatsz

Nya­kun­kon a ka­rá­csony. Idén ké­szíts egyedi aján­dé­kot, melybe a lel­ked is be­le­ke­rül. Igazi örö­möt okoz­hatsz

3 tárgy, amivel mindenki kinyírja a mosógépét

3 tárgy, amivel mindenki kinyírja a mosógépét

A mo­só­gép az egyik leg­fon­to­sabb és egy­ben leg­drá­gább elekt­ro­mos ház­tar­tási gép. Nem cse­ré­led évente

A mo­só­gép az egyik leg­fon­to­sabb és egy­ben leg­drá­gább elekt­ro­mos ház­tar­tási gép. Biz­tos, hogy nem ter­ve­zed évente le­cse­rélni

Zseniális ötletek, ezért áztasd alkoholba a parafa dugót

Zseniális ötletek, ezért áztasd alkoholba a parafa dugót

Jobb, mint a mű­anyag

A föl­det el­bo­rító mű­anyag he­lyett hasz­nálj ter­mé­sze­tes anya­go­kat. Ha meg­it­tad a bort, ne ha­jítsd el a pa­rafa dugót

Szódabikarbónától lesz tökéletes a reggelid

Szódabikarbónától lesz tökéletes a reggelid

Mu­ta­tunk né­hány egy­szerű mód­szert.

To­jás­sal kez­ded a napot, de min­dig meg­küz­desz a főtt tojás pu­co­lá­sá­val? Mu­ta­tunk né­hány egy­szerű mód­szert, amely­től min­dig tö­ké­le­tes lesz a reg­ge­lid.

Tele a szekrényed régi pulóverrel? Hihetetlen, mire használhatod!

Tele a szekrényed régi pulóverrel? Hihetetlen, mire használhatod!

Nagy­anyá­ink soha nem dob­tak el sem­mit, min­denre volt egy jó öt­le­tük

Nagy­anyá­ink soha nem dob­tak el sem­mit, min­denre volt egy jó öt­le­tük, min­den régi hol­mit fel tud­tak hasz­nálni újra. Né­hány trük­köt ér­de­mes el­lesni tőlük, mu­tat­juk, mit, hogy lehet fel­újí­tani.

Hihetetlen, de ennyi mindenre használhatod az alufóliát

Hihetetlen, de ennyi mindenre jó az alufólia

Nem csu­pán a sü­tés­hez remek az alu­fó­lia. Ki­vált­hatsz vele ház­tar­tási esz­kö­zö­ket, csomó pénzt spó­rol­hatsz a se­gít­sé­gé­vel. Mu­tat­juk a meg­lepő öt­le­te­ket!

Eszméletlen, de erre is jó a banánhéj, ne dobd ki soha!

Eszméletlen, de erre is jó a banánhéj, ne dobd ki soha!

Biz­tos, hogy a ku­ká­ban a helye?

Biz­tos, hogy a ku­ká­ban a helye a ba­nán­héj­nak? Mi­e­lőtt ki­dob­nád, íme egy fan­tasz­ti­kus ötlet, hogy mire hasz­náld a vi­ta­min­ban és olaj­ban gaz­dag nö­vé­nyi részt!

Filléres vécéfelújítás: 2 óra alatt végzel a munkával, elképesztő a hatás

Filléres vécéfelújítás: 2 óra alatt végzel a munkával, elképesztő a hatás

Az egy­szerű, és igen olcsó trük­köt több ezren meg­osz­tot­ták.

Nem kel­le­nek hozzá mé­reg­drága anya­gok, sem szak­ér­te­lem, és va­ló­ban pár óra alatt újjá va­rá­zsol­ha­tod a leg­ki­sebb he­lyi­sé­get. Az egy­szerű, és igen olcsó trük­köt több ezren meg­osz­tot­ták az in­ter­ne­ten - nem vé­let­len, ezt fi­gyeld!

Itt a trükk, így vághatod vékonyra a friss kenyeret

Itt a trükk, így vághatod egészen vékonyra a friss kenyeret

Nem tudod szé­pen fel­sze­le­telni a friss, puha ke­nye­ret? Ez az év­szá­za­dos trükk se­gí­teni fog.

Nem tudod szé­pen fel­sze­le­telni a friss, il­la­tos, puha ke­nye­ret? Ez az év­szá­za­dos trükk se­gí­teni fog, meg­lá­tod! Más ház­tar­tási mun­kák­ban is ér­de­mes fel­idézni a régi fo­gá­so­kat, le­gyen szó re­pedt tojás fő­zé­sé­ről vagy a her­vadó vá­gott virág fel­fris­sí­té­sé­ről.

Így lesz a koszos tornacipő újra olyan, mint a vadiúj

Így lesz a koszos tornacipő újra olyan, mint a vadiúj

Sze­ret­néd újra ra­gyogó tisz­tán látni a tor­na­ci­pő­det, de akár­hogy mosod, se­ho­gyan sem si­ke­rül?

Sze­ret­néd újra ra­gyogó tisz­tán látni a tor­na­ci­pő­det, de akár­hogy mosod, se­ho­gyan sem si­ke­rül? Nem kell két­ségbe esni.

Imádják a nők, ha a férfi ilyen egyedi meglepetéssel várja őket este

Imádják a nők, ha a férfi ilyen egyedi meglepetéssel várja őket este

Nem titok, hogy a mai nők ki­mon­dot­tan sze­xi­nek ta­lál­ják, ami­kor a durva férfi­ke­zek mun­kába len­dül­nek...

Szórj cukrot a padlóra - megdöbbentő az eredmény, amit látni fogsz!

Szórj cukrot a padlóra - megdöbbentő az eredmény, amit látni fogsz!

Gon­dol­kodj más­képp a cu­kor­ról, mint eddig. Ez a trükk szu­per se­gít­ség a ház­tar­tá­sod­ban!

Okos praktikák: így kell teleltetni a leandert

Okos praktikák: így kell teleltetni a leandert

Nem mind­egy, hol és mi­kor­tól telel ki

Ha sze­ret­néd, hogy a tied is egész­sé­ges le­gyen jö­vőre is, gon­dos­kod­nod kell a nyár utáni pi­he­né­sé­ről és az őszi, ala­pos met­szé­sé­ről

Ne dobd ki a tisztítós vállfát, csodás karácsonyi koszorút készíthetsz

Ne dobd ki a tisztítós vállfát, csodás karácsonyi koszorút készíthetsz

Ott­ho­nod ka­­rá­­cso­­nyi han­gu­la­tá­ból nem hagy­ha­tod ki a be­já­rati ajtód! Mé­reg­drága ko­szo­rúk he­lyett most egy fil­lé­rek­ből meg­va­ló­sít­ható, gyö­nyörű meg­ol­dást mu­ta­tunk.

Ne dobd ki a friss narancs héját, elképesztő, mire használhatod

Ne dobd ki a friss narancs héját, elképesztő, mire használhatod

Na­ran­csot és man­da­rint esze­getsz uzson­nára? Ne dobd a ku­kába a héjat.

Na­ran­csot és man­da­rint esze­getsz uzson­nára? Ne dobd a ku­kába a gyü­mölcs­hé­jat.

Egyszerűen elkészíthető, hátborzongató ételek

Egyszerűen elkészíthető, hátborzongató ételek

Mu­ta­tunk né­hány remek öt­le­tet.

A kö­vet­kező na­pok­ban sokan in­dul­nak Hal­lo­ween bu­likba, vagy tar­ta­nak ba­ráti össze­jö­ve­te­le­ket a saját ott­ho­nuk­ban. Sőt, még az őszi szü­net után is sok is­ko­lá­ban tar­ta­nak jel­me­zes fel­vo­nu­lá­so­kat. Mu­ta­tunk né­hány remek ötlet, mit lehet ilyen­kor a leg­gyor­sab­ban az asz­talra tenni, hogy stí­lu­sos le­gyen a mu­lat­ság.

Nyálkás, vízköves a mosógéped? Így tisztítsd olcsó háziszerekkel

Vízköves a mosógéped? Így tisztítsd ki

Mosás után kel­le­met­len szag árad a ru­hák­ból. Mi lehet emö­gött? Va­ló­színű pe­né­szes és víz­kö­ves a mo­só­gé­ped. Itt a meg­ol­dás!

Megújult a fürdőszoba, ez a mosdó lett a divat

Megújult a fürdőszoba, ez a mosdó lett a divat

A ma­rok­kói stí­lusú, fes­tett por­ce­lán mos­dó­kagy­lók or­na­men­tá­lis vagy vi­rá­gos dí­szí­tése meg­adja azt a csepp nő­i­es­sé­get és iz­gal­mat, ami nél­kül nincs igazi, meleg ott­hon.

A ma­rok­kói stí­lusú, fes­tett por­ce­lán mos­dó­kagy­lók or­na­men­tá­lis vagy vi­rá­gos dí­szí­tése meg­hitté, nő­i­essé teszi az ott­ho­no­dat

Jönnek az őszi esők, támad a fekete penész, mely halálos végű is lehet

Jönnek az őszi esők, támad a fekete penész, mely halálos végű is lehet

A fe­kete pe­nész a Föl­dün­kön ta­lál­ható leg­pusz­tí­tóbb mér­gek egyike.

A fe­kete pe­nész a Föl­dün­kön ta­lál­ható leg­pusz­tí­tóbb mér­gek egyike. A leg­ki­sebb mennyi­ség­ben is mér­gező.

Nem hiszed el, miből készül az idei karácsony legmenőbb dekorációja!

Nem hiszed el, miből készül az idei karácsony legmenőbb dekorációja!

Ilyen lát­vá­nyos és egy­szerű meg­ol­dást még sosem lát­tál! Ké­szítsd el te is eze­ket a gyö­nyörű hó­göm­bö­ket.

Soha ne dobd ki a használt teafiltert! Elképesztő, mire jó!

Soha ne dobd ki a használt teafiltert! Elképesztő, mire jó!

Vajon mit csi­nál­hatsz vele?

A spó­ro­lós anyu­kák trükk­jei el­árasz­tot­ták az in­ter­ne­tet. Ezek­kel az ap­ró­ság­nak tűnő for­té­lyok­kal évente sok ezer fo­rin­tot ta­ka­rít­hatsz meg.

A dió nemcsak értékes tápanyag, őrület, mire használhatod még

A dió nemcsak értékes tápanyag, őrület, mire használhatod még

Olyan trükk ke­ring az in­ter­ne­ten, ami min­den há­zi­asszony éle­tét meg­könnyíti.

Olyan trükk ke­ring az in­ter­ne­ten, ami min­den há­zi­asszony éle­tét meg­könnyíti. A dió ugyanis a vi­ta­mi­nok mel­lett tar­tal­maz még va­la­mit, ami a ház­tar­tás­ban lehet nagy se­gít­sé­ged...

Döbbenet, mit művel a sütőélesztő a szobanövényekkel

Döbbenet, mit művel a sütőélesztő a szobanövényekkel

Fan­tasz­ti­kus, mi­lyen gyor­san fej­lőd­nek ettől a na­gyon egy­szerű mód­szer­től, min­denki el­ámul majd!

Nem szük­sé­ges hozzá vegy­szer, és pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­he­ted. Cso­dá­la­to­san fog­nak bur­já­nozni tőle a nö­vé­nyeid!

Így készítsd fel a kerted a télre

Így készítsd fel a kerted a télre, ezt kell most tenned

Még pár ki­sebb munka és végre hát­ra­dől­hetsz, vége a sze­zon­nak.

Még pár ki­sebb munka, egy utolsó roham az őszi kert­ben, és végre hát­ra­dől­hetsz, vége a sze­zon­nak.

Szeretnéd, ha virágba borulna a karácsonyi kaktuszod? Itt a trükk

Szeretnéd, ha virágba borulna a karácsonyi kaktuszod? Itt a trükk

Tarts be pár egy­szerű sza­bályt

Bár a messzi tró­pu­sok­ról szár­ma­zik, sze­ren­csére még­sem ké­nyes nö­vény. Csu­pán pár egy­szerű sza­bályt kell be­tar­ta­nod, és a vi­rág­özön nem marad el.

Itt a legszuperebb vécétisztítási trükk, nem kell hozzá pumpa

Itt a legszuperebb vécétisztítási trükk, nem kell hozzá pumpa

Nagy bosszú­ság, ha el­du­gul a vécé. De lehet va­la­mit kez­deni vele pumpa nél­kül is?

Nagy bosszú­ság, ha el­du­gul a vécé. De lehet va­la­mit kez­deni vele pumpa nél­kül is? Igen, csak meg kell ta­nulni a meg­fe­lelő tech­ni­kát. Jó hír, hogy ez egy­ál­ta­lán nem nehéz, mu­tat­juk is, mit kell tenni!

Így lesz hipó nélkül ragyogó a fehér ruha és a lepedő

Így lesz hipó nélkül ragyogó a fehér ruha és a lepedő

Sokan ál­lít­ják, hogy drága, fol­tot is hagy, és egy­ál­ta­lán nem kör­nye­zet­kí­mélő a túl sok vegy­szer.

Sokan ál­lít­ják, hogy drága, fol­tot is hagy, és egy­ál­ta­lán nem kör­nye­zet­kí­mélő a túl sok vegy­szer. Ha sze­ret­néd fe­hé­rí­tés­nél ki­vál­tani a hipót, mu­ta­tunk né­hány ter­mé­sze­tes meg­ol­dást, amik­től ga­ran­tál­tan hó­fe­hé­rek lesz­nek a ru­háid, és a ter­mé­sze­tet is kí­mé­lik!

Hihetetlen, mivel lehet az orchideát virágba borítani

Hihetetlen, mivel lehet az orchideát virágba borítani

És ez még nem min­den: akár­csak az em­berre, az or­chi­de­ára is gyó­gyí­tó­lag hat az ősi cso­da­szer

Ez az egy­szerű nö­vény képes ha­ma­rabb vi­rág­zásra csá­bí­tani. És rá­adá­sul az or­chi­de­ára is gyó­gyí­tó­lag hat az ősi cso­da­szer

Elképesztő módszert találtak ki a francia nők, ez az új divatőrület

Elképesztő módszert találtak ki a francia nők, ez az új divatőrület

Egyre ter­jed a nők kö­zött a mód­szer, min­denki ki akarja pró­bálni, aki imádja a pú­der­ró­zsa­színt.

Önts ecetet a sütőbe, és lenyűgöz az eredmény!

Önts ecetet a sütőbe, és lenyűgöz az eredmény!

Fan­tasz­ti­kus trük­köt mu­ta­tunk.

Fan­tasz­ti­kus trük­köt mu­ta­tunk, ami könnyű, ha­tá­sos és olcsó is! Imádni fogod.

Ázott kutyaszag: Miért lesz minden ruha büdös a mosógépben

Ázott kutyaszag: Miért lesz minden ruha büdös a mosógépben

Ren­ge­teg oka lehet...

A leg­jobb mo­só­szert ve­tet­ted be, a leg­il­la­to­sabb öb­lí­tőt, mégis ál­lott, büdös szag­gal eme­led ki a ru­há­kat a gép­ből?

Gyűlölsz mosogatni? Ettől a trükktől lesz könnyebb az életed

Gyűlölsz mosogatni? Ettől a trükktől lesz könnyebb az életed

Sokak szá­mára a mo­so­ga­tás a leg­utá­la­to­sabb há­zi­munka. De ha meg­fo­ga­dod a remek öt­le­te­ket, könnyűvé és egy­sze­rűvé válik.

Te tudod, milyen gyakran kell kitakarítanod a hűtődet? Ide süss!

Te tudod, milyen gyakran kell kitakarítanod a hűtődet? Ide süss!

Nyugi, nem kell min­den héten, de azért nem árt rend­sze­re­sen.

Nyugi, nem kell min­den héten, de azért nem árt rend­sze­re­sen időt szánni rá.

Szórj szódabikarbónát a mosogatószivacsra - lenyűgöző hatás

Szórj szódabikarbónát a mosogatószivacsra - lenyűgöző hatás

Ez a trükk ren­ge­te­get fog se­gí­teni.

Ez a trükk ren­ge­te­get fog se­gí­teni neked a min­den­na­pok­ban. És még spó­rol­hatsz is!

Itt a mosás legújabb módszere: Döbbenetes változás!

Itt a mosás legújabb módszere: Döbbenetes változás!

Ez a leg­vi­ta­tot­tabb el­mé­let!

Min­den­ki­nek meg­van a maga ru­tinja, ha mo­sás­ról van szó és az ember nem szí­ve­sen vál­toz­tat. El­len­ben a leg­újabb tren­det ér­de­mes meg­fon­tolni!

Rendetlen a hűtőd? Így szüntesd meg a káoszt

Rendetlen a hűtőd? Így szüntesd meg a káoszt

Egyál­ta­lán nem mind­egy, hogy me­lyik élel­mi­szert, me­lyik polcra te­szed a hű­tő­szek­rény­ben. Az is fon­tos, ho­gyan cso­ma­go­lod be

Egyál­ta­lán nem mind­egy, hogy me­lyik élel­mi­szert, me­lyik polcra te­szed a hű­tő­szek­rény­ben. Az is fon­tos, ho­gyan cso­ma­go­lod be

Isteni spagettiszósz házilag: Boros Vali legszuperebb receptje

Isteni spagettiszósz házilag: Boros Vali legszuperebb receptje

Po­fon­egy­szerű fű­sze­res pa­ra­di­csom­már­tás gyors va­cso­rák­hoz. Ér­de­mes el­ké­szí­teni, so­káig eláll a kamra pol­cán!

Po­fon­egy­szerű fű­sze­res pa­ra­di­csom­már­tás gyors va­cso­rák­hoz. Ér­de­mes el­ké­szí­teni, so­káig eláll a kamra pol­cán és is­teni finom!

Eldugult a mosogatód? Így hozd rendbe gyorsan

Eldugult a mosogatód? Így hozd rendbe gyorsan

Ne ess két­ségbe, és ne hívj sze­re­lőt

Ne ess két­ségbe, és ne hívj mind­járt sze­re­lőt. Min­den kéz­nél van, hogy saját magad, in­gyen meg­oldd a prob­lé­mát. Csak pár olcsó házi szer kell hozzá.

Így lesz újra ragyogó tiszta a kozmás tepsi, szuper ez a trükk

Így lesz újra ragyogó tiszta a kozmás tepsi, szuper ez a trükk

Oda­égett ser­pe­nyő?

Oda­égett ser­pe­nyő töb­bet nem okoz fej­fá­jást! Itt az ideje, hogy a ma­kacs és zsí­ros szennye­ző­dést el­tá­vo­lítsd és még a rozs­dát is távol tartsd az edé­nyed­től.

Tiszta gyom a gyeped? Így hozd ősszel rendbe

Tiszta gyom a gyeped? Így hozd ősszel rendbe

Már rit­káb­ban kell nyírni a füvet, de ne dőlj még hátra. Most kell el­vé­gezni azo­kat a mun­ká­kat, me­lyek­nek kö­szön­he­tően ta­vas­szal cso­dás, egész­sé­ges fűben gyö­nyör­köd­hetsz.

Már rit­káb­ban kell nyírni a füvet, de ne dőlj még hátra. Most kell el­vé­gezni azo­kat a mun­ká­kat, me­lyek­nek kö­szön­he­tően ta­vas­szal cso­dás, egész­sé­ges fűben gyö­nyör­köd­hetsz.

Mutáns paradicsom nőtt a magyar kiskertben, elborzadt a háziasszony

Mutáns paradicsom nőtt a magyar kiskertben, elborzadt a háziasszony

A ter­mé­szet oly­kor kü­lö­nös dol­go­kat pro­du­kál...

A ter­mé­szet oly­kor kü­lö­nös dol­go­kat pro­du­kál...

Megmutatták a magyar háziasszonyok, amijük van: Elképesztő!

Megmutatták a magyar háziasszonyok, amijük van: Elképesztő!

So­ha­sem gon­dol­tad volna, mi min­dent rejt akár egy la­kó­te­lepi lakás kam­rája!

Ezért legyen otthon mindig két üveg ecet

Ezért legyen otthon mindig két üveg ecet

Az egyik leg­ol­csóbb és egy­ben a leg­ha­tá­so­sabb házi tisz­tí­tó­szer az ecet.

Az egyik leg­ol­csóbb és egy­ben a leg­ha­tá­so­sabb házi tisz­tí­tó­szer az ecet. Annyira alap­vető a lakás min­den pont­já­nak a csí­rát­la­ní­tá­sá­hoz, víz­kő­men­te­sí­té­sé­hez, hogy prak­ti­kus be­lőle mind­járt ket­tőt tar­tani.

Ne dobd el a fehér zacskót a cipős dobozból, rengeteg mindenre jó

Ne dobd el a fehér zacskót a cipős dobozból, rengeteg mindenre jó

Ki­do­bás he­lyett gyűjtsd össze a kis pá­rát­la­nító zacs­kó­kat. Igazi kis kin­csek!

Ki­do­bás he­lyett gyűjtsd össze a kis pá­rát­la­nító zacs­kó­kat. Igazi kis kin­csek ezek. Most el­árul­juk, mi min­dent ment­hetsz meg vele. Tény­leg hi­he­tet­le­nül hasz­nos! Pe­né­sze­dés­től, cso­mó­so­dás­tól is véd, és nem to­xi­kus!

100 ezer nőt állított csatasorba a szabolcsi háziasszony

100 ezer nőt állított csatasorba a szabolcsi háziasszony

Az 51 éves Boros Valit né­hány éve még ki­ne­vet­ték volna, hisz mit is akar­hat egy há­zi­asszony a vé­gek­ről?

Az 51 éves Boros Valit né­hány éve még ki­ne­vet­ték volna, hisz mit is akar­hat egy há­zi­asszony a vé­gek­ről? Ám ő nem tö­rődve a ki­bi­cek­kel ka­pált, lek­várt fő­zött, sa­va­nyí­tott - és min­dent gon­do­san meg­mu­ta­tott a neten. A régi fa­lusi mód­sze­rek mág­nes­ként von­zot­ták be a ma­gyar nőket.

Főtt kukorica 5 perc alatt? Igen, nem lehetetlen

Főtt kukorica 5 perc alatt? Igen, nem lehetetlen

Tedd könnyebbé az éle­te­det. Ha van mik­ród, ne csak az ételt vagy a ká­vé­dat me­le­gítsd benne!

Tedd könnyebbé az éle­te­det. Ha van mik­ród, ne csak az ételt vagy a ká­vé­dat me­le­gítsd benne! Sok min­den másra is jó!

Így védd meg a növényeidet a nyári kártevők ellen

Így védd meg a növényeidet a nyári kártevők ellen

Vess be ter­mé­sze­tes ro­var­ri­asz­tó­kat.

A kert­tu­laj­do­no­sok réme az érett ter­mést le­gá­zoló ro­var­in­vá­zió. Előzd meg, hogy ezt sem­mi­kép­pen se kell­jen vé­gig­néz­ned.

150 forintból rendbe teszi a háztartásodat, a szódabikarbóna maga a csoda

150 forintból rendbe teszi a háztartásodat, a szódabikarbóna maga a csoda

Nem kell az a sok kence-fice és drága ta­ka­rí­tó­szer! A sze­mé­lyes hi­gi­é­ni­á­tól kony­háig min­denre a szó­da­bi­kar­bó­nát ajánl­juk

Így mentsd meg a termést hőségriadóban

Így mentsd meg a termést hőségriadóban. Mutatjuk a legszuperebb kerti tippeket

Nö­vé­nyeid így tuti túl­élik a hő­sé­get!

Nö­vé­nyeid így nem csak túl­élik a hő­sé­get, de gya­ra­pod­nak is!

5 gyertyatrükk a spájzból, túlélőknek!

5 gyertyatrükk a spájzból, túlélőknek!

Pil­la­na­tok alatt össze­dob­hatsz egy házi ké­szí­tésű gyer­tyát.

Ha vá­rat­la­nul áram­szü­net lesz, és éppen nincs kéz­nél sem­mi­féle vi­lá­gí­tó­esz­köz, rá­adá­sul mond­juk va­sár­nap van, és nincs nyitva semmi a kö­zel­ben, pil­la­na­tok alatt össze­dob­hatsz egy házi ké­szí­tésű gyer­tyát.

10 tárgy, amit soha, de soha ne tegyél a mosogatógépbe

10 tárgy, amit soha, de soha ne tegyél a mosogatógépbe

Ma már min­den ház­tar­tás­ban meg­ta­lál­ható ez a gép, ami na­gyon meg­könnyíti az éle­tün­ket.

Ma már min­den ház­tar­tás­ban meg­ta­lál­ható ez a gép, ami na­gyon meg­könnyíti az éle­tün­ket. Sok min­dent el­mo­so­gat­ha­tunk benne.

Elromlott a légkondid? Szenzációs tippek, hogy éld túl a hőséget

Elromlott a légkondid? Szenzációs tippek, hogy éld túl a hőséget

Egyre el­vi­sel­he­tet­le­nebb a meleg

A ká­ni­kula ellen egyre töb­ben sze­rel­tet­nek be lég­kon­di­ci­o­ná­lót. De mi van akkor, ha el­rom­lik? Szu­per öt­le­te­ket mu­ta­tunk.

Botrányos, ami kiderült a mosókapszulákról

Botrányos, ami kiderült a mosókapszulákról, hajukat tépik a háziasszonyok

Meg­döb­bentő fo­tó­kat mu­ta­tunk!

A ké­nyel­mes meg­ol­dás nem biz­tos, hogy egy­út­tal a leg­jobb is. Meg­döb­bentő fotók!

Így tisztítsd a mikródat vegyszerek nélkül

Így tisztítsd a mikródat vegyszerek nélkül

A mikró bel­seje ugyan­úgy el­ko­szo­ló­dik, akár­csak a sütőé. Ne ha­nya­gold el a tisz­tí­tá­sát, és ne hidd, hogy bo­nyo­lult, vagy so­káig tart.

A mikró bel­seje ugyan­úgy el­ko­szo­ló­dik, akár­csak a sütőé. Ne ha­nya­gold el a tisz­tí­tá­sát, és ne hidd, hogy bo­nyo­lult, vagy so­káig tart.

Önts ecetet a szőnyegre - a hatás lenyűgöző lesz!

Önts ecetet a szőnyegre - a hatás lenyűgöző lesz!

Szu­per trük­köt mu­ta­tunk, ami ren­ge­te­get fog se­gí­teni a min­den­nap­ja­id­ban.

Szu­per trük­köt mu­ta­tunk, ami ren­ge­te­get fog se­gí­teni a min­den­nap­ja­id­ban.

Csodát tesz otthonoddal ez az egyszerű falfestési trükk

Csodát tesz otthonoddal ez az egyszerű falfestési trükk

Ha sze­ret­nél egyedi de­ko­rá­ciót a falra, de a mat­ri­cá­kat utá­lod, akkor ezt a mód­szert neked ta­lál­ták ki!

Micsoda ötlet! Így építs a kertedbe olcsó kis tavat

Micsoda ötlet! Így építs a kertedbe olcsó kis tavat

Van ol­csóbb és drá­gább meg­ol­dás is.

Cso­dás a ker­ted! Va­lami még hi­ány­zik: az igazi dísze egy pa­rá­nyi ék­szerkő, egy ka­vi­csok­kal ki­ra­kott ta­vacska lenne. Van ol­csóbb és drá­gább meg­ol­dás is.

Így locsold a növényeidet, ha elutazol

Így locsold a növényeidet, ha elutazol

Ne fáj­jon a fejed a nö­vé­nyeid miatt, ha végre eljön a nya­ra­lás ideje. Mu­ta­tunk egy remek ötlet, hogy ne a szom­szé­dot kell­jen meg­kérni az ön­tö­zésre.

Ne fáj­jon a fejed a nö­vé­nyeid miatt, ha végre eljön a nya­ra­lás ideje. Mu­ta­tunk egy remek ötlet, hogy ne a szom­szé­dot kell­jen meg­kérni az ön­tö­zésre. Gon­dol­nád, hogy ilyen egy­szerű a meg­ol­dás? Meg fogsz le­pődni! A meg­va­ló­sí­tás is rop­pant egy­szerű.

Ezért fagyaszd le a kerti rózsákat

Ezért fagyaszd le a kerti rózsákat

Nincs is fan­tasz­ti­ku­sabb meg­le­pe­tés az esti par­tira, mint ez az egy­szerű ötlet Fa­gyaszd le a vi­rá­go­kat, nézd meg a ven­dé­gek cso­dál­kozó mo­so­lyát.

Nincs is fan­tasz­ti­ku­sabb meg­le­pe­tés az esti par­tira, mint ez az egy­szerű ötlet Fa­gyaszd le a vi­rá­go­kat, nézd meg a ven­dé­gek cso­dál­kozó mo­so­lyát.

El sem tudod képzelni, mivel tüntetheted el gyorsan a korpát

El sem tudod képzelni, mivel tüntetheted el gyorsan a korpát

Kor­pá­so­dik a hajad?

Kor­pá­so­dik a hajad? Gyű­lö­löd ezt az ér­zést? Most meg­tud­ha­tod, mi az, ami­től ez va­rázs­la­tos módon el­tű­nik.

Így újítsd fel a padlót pár ezer forintból

Így újítsd fel a konyha padlóját néhány ezer forintból

Ezek­kel az egy­szerű mód­sze­rek­kel pár nap alatt újjá va­rá­zsol­ha­tod!

Ne ke­se­redj el, ha csú­nya a pad­lód, és nincs le­he­tő­sé­ged sú­lyos száz­ez­re­kért át­ra­katni! Ezek­kel az egy­szerű mód­sze­rek­kel pár nap alatt újjá va­rá­zsol­ha­tod!

Pillanatok alatt puha lesz a vaj ezzel a trükkel

Nem kell mikrózni: Pillanatok alatt puha lesz a vaj ezzel a trükkel

Bor­zasztó ide­ge­sítő, ami­kor az ember a hideg, kő­ke­mény vajat pró­bálja szét­kenni a ke­nyé­ren.

Bor­zasztó ide­ge­sítő, ami­kor az ember a hideg, kő­ke­mény vajat pró­bálja szét­kenni a ke­nyé­ren. Biz­tos veled is elő­for­dult már, hogy mér­ged­ben a mik­róba dug­tad, és sok­kal rosszabb lett a hely­zet. Ezzel a trük­kel soha nem lesz gond a ke­mény vaj!