ÉLETMÓDI

OTTHONKA

Tarol a raklap, fillérekből a legjobb kerti bútorok

Tarol a raklap, fillérekből a legjobb kerti bútorok

Nem kell túl sok kéz­ügyes­ség hozzá.

Még csak túl sok kéz­ügyes­ség sem kell hozzá, hogy na­gyon menő bú­to­ro­kat ké­szíts ma­gad­nak. Rá­adá­sul fil­lé­rek­ből! Mu­ta­tunk né­hány nagy­szerű öt­le­tet.

Legyen kiskerted a panelban, mutatjuk, milyen növényt vegyél

Legyen kiskerted a panelban, mutatjuk, milyen növényt vegyél

A bal­kont ne csak vi­rá­gok­kal dí­szítsd. Ter­melj benne friss zöld­sé­ge­ket, gyü­möl­csö­ket.

A bal­kont ne csak vi­rá­gok­kal dí­szítsd. Ter­melj benne friss zöld­sé­ge­ket, gyü­möl­csö­ket.

Így öntözd a muskátlid, és minden szomszéd a csodájára jár a virágodnak!

Így öntözd a muskátlid, és minden szomszéd a csodájára jár a virágodnak!

El­ké­pesz­tően lát­vá­nyos lesz az ered­mény, ha meg­fo­ga­dod ezt az egy­szerű ta­ná­csot.

Szódabikarbónát öntött a falfestékbe, nem hiszed el, mi történt

Szódabikarbónát öntött a falfestékbe, nem hiszed el, mi történt

Van egy régi kis asz­tal­kád, amit sze­ret­nél fel­újí­tani? Fesd át táb­la­fes­ték­kel. A fes­té­ket ál­lítsd elő fil­lé­rek­ből ott­hon. Csak 5 perc!

Árnyékos és pici az erkélyed? Ezeket a virágokat érdemes megvenned

Árnyékos és pici az erkélyed? Ezeket a virágokat érdemes megvenned

Ezek­kel a nö­vé­nyek­kel a te pici, nap­men­tes bal­ko­nod is vi­rágba bo­rul­hat

Ezek­kel a ra­gyogó, egy­nyári vi­rá­gok­kal a te pici, nap­men­tes bal­ko­nod is vi­rágba bo­rul­hat

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Eszméletlen, mire jó a használt autógumi, 8 fantasztikus ötlet

Eszméletlen, mire jó a használt autógumi, 8 fantasztikus ötlet

Nem tudod hova tenni tönk­re­ment au­tó­gu­mi­kat, de ki­dobni saj­ná­lod? Mu­ta­tunk né­hány fan­tasz­ti­kus öt­le­tet, ho­gyan hasz­no­sítsd újra!

Nem tudod hova tenni tönk­re­ment au­tó­gu­mi­kat, de ki­dobni saj­ná­lod? Mu­ta­tunk né­hány fan­tasz­ti­kus öt­le­tet, ho­gyan hasz­no­sítsd újra! Nem­csak a kert­ben, a la­ká­sod­ban is szu­per de­ko­rá­ció lehet! Kü­lö­nö­sebb kéz­ügyes­ségre vagy szer­szá­mokra se lesz szük­sé­ged!

Így előzheted meg, hogy állandóan befagyjon a mélyhűtőd

Így előzheted meg, hogy állandóan befagyjon a mélyhűtőd

Most vet­ted egy ki­sebb va­gyo­nért, és mégis foly­ton je­ge­se­dik... Van meg­ol­dás? Vagy in­kább ásol egy jég­ver­met?

Most vet­ted egy va­gyo­nért, és mégis foly­ton je­ge­se­dik... Van meg­ol­dás? Vagy in­kább ásol egy jég­ver­met?

Zseniális trükk: Így fűzd be a cérnát 2 másodperc alatt

Zseniális trükk: Így fűzd be a cérnát 2 másodperc alatt

Mu­tat­juk a szu­per trük­köt!

Ennél egy­sze­rűbb meg­ol­dás nincs! Csak va­la­hogy épp ez soha nem ju­tott eszünkbe.

Zseniális, mire használja a műanyag palackot a magyar háziasszony

Zseniális, mire használja a műanyag palackot a magyar háziasszony

Gon­dolt egy na­gyot, és az ókori csoda nyo­mán mű­anyag fla­ko­nok­ból ál­mo­dott zöld­sé­gei szá­mára fan­tasz­ti­kus füg­gő­ker­tet.

Most szórd ki a hamut a kertbe, imádni fogják a növényeid

Most szórd ki a hamut a kertbe, imádni fogják a növényeid

Drága tü­ze­lő­anyag a ke­ményfa. Ne dobd ki az ér­té­kes ha­mu­ját, in­kább for­gasd vissza a földbe

Drága tü­ze­lő­anyag a ke­ményfa. Ne dobd ki az ér­té­kes ha­mu­ját, in­kább for­gasd vissza a földbe

Így mosd a függönyt tavasszal, nem fogod többé utálni!

Így mosd a függönyt tavasszal, nem fogod többé utálni!

Ne félj a füg­göny­mo­sás­tól, se­gí­tünk

Végre jó idő van. Hő­si­e­sen ne­ki­áll­tál az ab­lak­pu­co­lás­nak. A füg­göny­mo­sás­tól el­len­ben előre ret­tegsz. Pedig nem ér­de­mes. Mu­ta­tunk pár trük­köt, ami segít

Lógass teafiltert a vécébe - megdöbbentő az eredmény!

Lógass teafiltert a vécébe - megdöbbentő az eredmény!

Ami­lyen meg­lepő, annyira ha­tá­sos.

Ami­lyen meg­lepő, annyira ha­tá­sos: ez a most kö­vet­kező tip­pek mot­tója.

Szórj sót a mosásba! Lenyűgöző a hatás!

Szórj sót a mosásba! Lenyűgöző a hatás!

Ra­gadd meg a só­tar­tót, és hozd be a kony­há­ból: remek trük­kö­ket mu­ta­tunk, me­lyek ol­csók, prak­ti­ku­sak és ha­tá­so­sak is.

Ra­gadd meg a só­tar­tót, és hozd be a kony­há­ból: remek trük­kö­ket mu­ta­tunk!

Szórj fahéjat a virágágyásba, és bámulatos lesz a kerted!

Szórj fahéjat a virágágyásba, és bámulatos lesz a kerted!

De ez még nem min­den! To­vábbi nagy­szerű öt­le­te­ket is mu­ta­tunk!

De ez még nem min­den! To­vábbi nagy­szerű öt­le­te­ket is mu­ta­tunk!

Ha húsvét reggel ezt teszed az asztalra, imádni fog a család

Ha húsvét reggel ezt teszed az asztalra, imádni fog a család

Szí­nek­kel, vi­rá­gok­kal az ün­ne­pért

A hús­véti ünnep köz­pontja min­den­kép­pen az asz­tal. A szí­nek, a te­rí­ték, a dí­szek, vi­rá­gok meg­vá­lasz­tá­sá­val az ün­nepi ér­zést te ala­kí­tod ki.

Szórj kávézaccot a serpenyőbe! Megdöbbentő a hatás!

Szórj kávézaccot a serpenyőbe! Megdöbbentő a hatás!

Ezt a prak­ti­kát min­den­kép­pen ki kell pró­bál­nod neked is! Az ered­mény cso­dás!

Eszméletlen, mit művel tavasszal a kertedben a szódabikarbóna!

Eszméletlen, mit művel tavasszal a kertedben a szódabikarbóna!

A szó­da­bi­kar­bóna a leg­jobb házi cso­­da­­szer­ a kert­ben is.

Egy­sze­rűen fan­tasz­ti­kus a ha­tása, rá­adá­sul ilyen ol­csón sem­mi­vel sem tudod meg­ol­dani a bosszantó prob­­lé­­má­­kat! A szó­da­bi­kar­bóna a leg­jobb házi cso­­da­­szer­ a kert­ben is.

Ez a tojástartó-trükk maga a csoda! Irány a kert

Ez a tojástartó-trükk maga a csoda! Irány a kert

Gon­dol­tad volna, hogy erre is jó a to­jás­tartó? Gyűjts össze be­lőle jó párat télen, ta­vas­szal spó­rol­hatsz is vele.

Elérkezett az idő, idén tényleg aranytojást tojnak a tyúkok

Elérkezett az idő, idén tényleg aranytojást tojnak a tyúkok

Az arany szín tarol idén hús­vét­kor

Az arany szín tarol idén a hús­véti asz­ta­lon. Még a to­já­so­kat is el­érte. Nem csu­pán drága arany­fes­ték­kel, hanem ol­csóbb csil­lám­fes­ték­kel is be­von­ha­tod

Gyönyörű húsvéti díszek, amitől beköltözik hozzád a tavasz

Gyönyörű húsvéti díszek, amitől beköltözik hozzád a tavasz

Itt a hús­vét, így akár az utolsó pil­la­natra ma­rad­hat a la­ká­sod.

Itt a hús­vét, így akár az utolsó pil­la­natra ma­rad­hat a la­ká­sod.

Óvatosan a kerti tűzgyújtással! Komoly bírságot kaphatsz

Óvatosan a kerti tűzgyújtással! Komoly bírságot kaphatsz

A zöld­hul­la­dék el­ége­tése ve­szé­lyes

A zöld­hul­la­dék el­ége­tése nem csak kör­nye­zet­szennyező, de ve­szé­lyes is. Jobb, ha tisz­tá­ban vagy a tűz­gyúj­tás sza­bá­lya­i­val, mert a pénz­tár­cád bán­hatja.

Robban a húsvéti szódabikarbóna-bomba! Ezt a trükköt kell bevetned

Robban a húsvéti szódabikarbóna-bomba! Ezt a trükköt kell bevetned az ünnepen!

Ki­mon­dot­tan hús­vétra szól az a prak­tika, mellyel a szó­da­bi­kar­bóna aján­dé­koz meg ben­nün­ket.

Zseniális ötlet: Ezért tarts mindig hajgumit az autódban

Zseniális ötlet: Ezért tarts mindig hajgumit az autódban

Nincs ta­lá­lé­ko­nyabb nem­zet a ma­gyar­nál! Most ki­de­rül, hogy mi­ként lehet egy haj­gumi vagy be­főt­tes gumi élet­mentő a ko­csi­ban.

Nincs ta­lá­lé­ko­nyabb nem­zet a ma­gyar­nál! Most ki­de­rül, hogy lehet egy haj­gumi vagy be­főt­tes gumi élet­mentő a ko­csi­ban.

Gyorsan vesd el ezeket a magokat, édenkerted lesz májusra

Gyorsan vesd el ezeket a magokat, édenkerted lesz májusra

Le­csen­gett az utolsó hó­esős idő­szak. In­dít­suk az idei kerti sze­zont!

Le­csen­gett az utolsó hó­esős idő­szak. In­dít­suk az idei kerti sze­zont!

Vécéfelújítás csempecsere nélkül, zseniális ez az ötlet!

Vécéfelújítás csempecsere nélkül, zseniális ez az ötlet!

Olcsó, rá­adá­sul szu­per jól néz ki.

Neked is fej­tö­rést okoz, ho­gyan dí­szítsd a leg­ki­sebb he­lyi­sé­get? Az biz­tos, hogy ez a meg­ol­dás egy­ál­ta­lán nem ju­tott eszedbe! Olcsó, rá­adá­sul szu­per jól néz ki!

Nem találod ki! Ezek a lakásod legszennyezettebb helyei

Nem találod ki! Ezek a lakásod legszennyezettebb helyei

Úgy érzed, a te la­ká­sod ma­ku­lát­la­nul tiszta? Azért gyere ve­lünk, gon­do­lat­ban kör­be­ve­ze­tünk a he­lyi­sé­ge­ken.

Most kezdődhet a palántanevelés, zseniális ötleteket mutatunk

Most kezdődhet a palántanevelés, zseniális ötleteket mutatunk

Nem kell nagy költ­sé­gekbe ver­ned magad...

Ha sze­ret­néd, hogy cso­da­szép ter­més­sel ör­ven­dez­tes­sen meg nyá­ron a ker­ted, itt az ideje el­kez­deni az ül­te­tést. Nem kell nagy költ­sé­gekbe ver­ned magad, né­hány remek ötlet ha­tal­mas se­gít­sé­gedre lesz.

Ne hagyd elgazosodni a kertedet! Ezek a legjobb módszerek

Ne hagyd elgazosodni a kertedet! Ezek a legjobb módszerek

Itt a ta­vasz, kez­dő­dik az örök küz­de­lem a gyo­mok ellen. Ne várd meg, míg ki­kel­nek. Vé­de­kezz előre!

Itt a ta­vasz, kez­dő­dik az örök küz­de­lem a gyo­mok ellen. Ne várd meg, míg ki­kel­nek. Vé­de­kezz előre!

Kend össze a szemüvegedet kólával, elképesztő lesz a hatás

Kend össze a szemüvegedet kólával, elképesztő lesz a hatás

A kóla saj­nos nem túl egész­sé­ges, vi­szont nagy­sze­rűen fel­hasz­nál­ható a ház­tar­tás­ban. Mu­tat­juk is, mit csi­nál­hatsz vele.

Önts ecetet az asztalra! - Szuper trükköt mutatunk!

Önts ecetet az asztalra! - Szuper trükköt mutatunk!

Ez a prak­tika lesz az egyik ked­ven­ced!

Ez a prak­tika lesz az egyik ked­ven­ced! Ha­tá­sos, könnyű és olcsó.

Lassan kezdheted, ezt tedd az ajtódra, hogy szebb legyen a tavasz

Lassan kezdheted, ezt tedd az ajtódra, hogy szebb legyen a tavasz

Dí­szítsd az ajtót a ta­vasz szí­ne­i­vel. Az örök­zöl­dek­ből ki­ala­kí­tott ko­szorú alapba tűzz na­ponta friss vi­rá­got.

Dí­szítsd az ajtót a ta­vasz szí­ne­i­vel. Mi­e­lőtt bárki is be­lépne, már tud­hatja, hogy ná­la­tok vége a tél­nek, győ­zött a ta­vasz! Az örök­zöl­dek­ből ki­ala­kí­tott ko­szorú alapba tűzz na­ponta friss vi­rá­got. Azt, ame­lyik épp nyí­lik. Újulj meg, töltsd el a szí­ved az új­já­szü­le­tés ér­zé­sé­vel.

Miért költenél vagyonokat? Takaríts autót fillérekből

Miért költenél vagyonokat? Takaríts autót fillérekből

Ne vidd sza­lonba, ta­ka­rítsd magad a ko­csi­dat! Ren­ge­te­get spó­rol­hatsz vele. Ne dobd ki a pénzt az ab­la­kon, hasz­nálj ha­tá­sos, házi sze­re­ket.

Ne vidd sza­lonba, ta­ka­rítsd magad a ko­csi­dat! Ren­ge­te­get spó­rol­hatsz vele. Ne dobd ki a pénzt az ab­la­kon, hasz­nálj ha­tá­sos, házi sze­re­ket. A munka fel­fris­sít, az ered­mény büsz­ke­ség­gel tölt el. Öröm lesz be­szállni a tiszta, il­la­tos au­tódba.

Sütőport a csempére? Igen, ez a trükk tényleg eszméletlen!

Sütőport a csempére? Igen, ez a trükk tényleg eszméletlen!

Órá­kat és sok-sok pénzt spó­rol­hatsz meg ma­gad­nak, ha ki­pró­bá­lod, amit most mu­ta­tunk.

Órá­kat és sok-sok pénzt spó­rol­hatsz meg ma­gad­nak, ha ki­pró­bá­lod, amit most mu­ta­tunk.

Ez a legjobb virágföld! Ilyet használj tavasszal

Ez a legjobb virágföld! Ilyet használj tavasszal

Mu­tat­juk, me­lyik nö­vény mit sze­ret.

Ha­ma­ro­san vége a tél­nek, itt az át­ül­te­té­sek ideje. Mire meg­jön a jó idő, sze­rezd be min­den nö­vé­nyed szá­mára a leg­jobb föl­det! Mu­tat­juk, me­lyik, mit sze­ret.

Ezért legyen mindig egy kis üveg ecet a kocsidban

Ezért legyen mindig egy kis üveg ecet a kocsidban

A ko­csi­dat egy nagy fa alá par­kol­tad?

Fi­gyel­met­len vol­tál? A ko­csi­dat egy csi­ri­pelő ma­dár­raj alá par­kol­tad? Meg­néz­he­ted az ered­ményt... A kár akár ma­ra­dandó is lehet! De még van re­mény

Így lesz gyönyörű tavasszal a kertben a tulipán

Így lesz gyönyörű tavasszal a kertben a tulipán

Mikor kell ehhez el­ül­tet­ned?

Dí­szítse a ker­te­det ta­vas­szal a sze­re­lem jel­képe, a tu­li­pán! Ehhez - mint a gye­re­kek­nek -, ős­szel "is­ko­lába" kell ke­rül­nie. Ta­vas­szal vi­rág­zik, aztán pihen

Kicsi a hálószobád? Zseniális megoldás, hogy jól érezd benne magad

Kicsi a hálószobád? Zseniális megoldás, hogy jól érezd benne magad

Alig van hely a há­ló­szo­bá­ban? Ne ag­gódj, van meg­ol­dás arra is, hogy így se nyo­masszon a zsú­folt­ság.

Kenj fogkrémet a mobilodra, és le fog esni az állad

Kenj fogkrémet a mobilodra, és le fog esni az állad

Ezt a trük­köt fel­tét­le­nül ki kell pró­bál­nod! A mód­szer na­gyon ha­tá­sos.

Ezt a trük­köt fel­tét­le­nül ki kell pró­bál­nod! A mód­szer na­gyon ha­tá­sos.

Mikor tehetjük ki újra a kertbe a leandert?

Mikor tehetjük ki újra a kertbe a leandert?

Már el­kezd­he­ted a ké­szü­lő­dést. Ve­gyél meg­fe­lelő föl­det, trá­gyát.

Már el­kezd­he­ted a ké­szü­lő­dést. Ve­gyél új cse­re­pet az át­ül­te­tés­hez, meg­fe­lelő föl­det, trá­gyát. Ter­vez­get­hetsz, hová te­szed elő­ször, ho­gyan szok­ta­tod majd a nap­hoz, friss le­ve­gő­höz.

Meglepő, de ezeket a ruhákat soha nem szabadna mosógépben mosni

Meglepő, de ezeket a ruhákat soha nem szabadna mosógépben mosni

Annyira egy­szerű, hogy csak be­do­bod a mo­só­gépbe a ru­há­kat és a végén ki­te­re­getsz. De most állj meg egy pil­la­natra!

Szórj konyhasót a vécébe, elképesztő lesz a hatás

Szórj konyhasót a vécébe, elképesztő lesz a hatás

A kony­hasó ki­váló se­gí­tő­társ a ház­tar­tás­ban, vé­cé­tisz­tí­tás­nál pedig egye­ne­sen ki­hagy­ha­tat­lan!

A kony­hasó ki­váló se­gí­tő­társ a ház­tar­tás­ban, ta­ka­rí­tás­kor is bát­ran be­vet­he­ted. Vé­cé­tisz­tí­tás­nál pedig egye­ne­sen ki­hagy­ha­tat­lan!

Sörimádók kedvence lesz ez a praktikus holmi

Ilyet még nem láttál: Sörimádók kedvence lesz ez a praktikus holmi

Na­gyon hasz­nos ta­lál­mány lá­tott nap­vi­lá­got, így töb­bet nem kell gon­dol­kod­nod, ho­gyan tá­rold a sö­rö­ket!

Annyira egy­szerű meg­ol­dás, hogy csak azon fogsz cso­dál­kozni, miért nem neked ju­tott eszedbe!

Soha ne dobd ki a tojástartó dobozt, ennyi mindenre használhatod

Soha ne dobd ki a tojástartó dobozt, ennyi mindenre használhatod

Eddig te is min­­dig ki­dob­tad az üres to­­jás­­tar­­tót, mert fe­­les­­le­­ges­nek érez­­ted? Most meg­­mu­­tat­­juk, mire tudod hasz­nálni.

Ezért tarts mindig a mosógép mellett egy üveg ecetet

Ezért tarts mindig a mosógép mellett egy üveg ecetet

10 szu­per ötlet, mire jó ez a házi szer

10 szu­per ötlet, mire jó ott­hon az ecet! Több drága bolti szert is ki­vált­hatsz vele. Te­gyél egy üveg­gel a gép mellé, és min­den prob­lé­má­dat meg­oldja!

Soha ne dobd el a citrom héját, ennyi mindenre használhatod

Soha ne dobd el a citrom héját, ennyi mindenre használhatod

A cit­rom va­ló­sá­gos cso­da­gyü­mölcs! Nem csak finom és egész­sé­ges.

A cit­rom va­ló­sá­gos cso­da­gyü­mölcs! Nem csak finom és egész­sé­ges, de a ház­tar­tás­ban is re­me­kül fel tudod hasz­nálni. Ezért sem sza­bad soha el­dobni még a héját sem! Biz­tos le­hetsz benne, hogy re­me­kül tudod a cit­rom kü­lön­le­ges össze­te­vőit hasz­nálni.

Koszos a szőnyegpadlód? A legjobb trükkök, hogy újra szép legyen

Koszos a szőnyegpadlód? A legjobb trükkök, hogy újra szép legyen

Ne hagyd, hogy mocs­kos le­gyen a sző­nyeg­pad­lód. Hasz­nálj házi sze­re­ket!

Ne hagyd, hogy mocs­kos le­gyen a sző­nyeg­pad­lód. Hasz­nálj házi sze­re­ket!

Tégy ecetet a mikróba, tátva marad a szád

Tégy ecetet a mikróba, tátva marad a szád

Olyan trük­köt mu­ta­tunk, ami rend­kí­vül meg­könnyíti majd az éle­ted.

Olyan trük­köt mu­ta­tunk, ami rend­kí­vül meg­könnyíti majd az éle­ted. Imádni fogod.

Elugrál a mosógéped? Vigyázz, mert nagy baj lehet belőle!

Elugrál a mosógéped? Vigyázz, mert nagy baj lehet belőle!

Ennek a tü­net­nek ko­moly oka van.

Ha­gyod, hogy a mo­só­gé­ped össze-vissza sé­tál­gas­son, netán szét­verje a csem­pét? Nos, ennek ko­moly oka van, a kö­vet­kez­mé­nyek pedig még ko­mo­lyab­bak!

Tedd a zoknidat a mikróba, döbbenetes lesz a hatás

Tedd a zoknidat a mikróba, döbbenetes lesz a hatás

A mikró a leg­fan­tasz­ti­ku­sabb ház­tar­tási gépek egyike, és nem­csak étel me­le­gí­té­sére lehet hasz­nálni. Mu­tat­juk a hideg tél leg­jobb trükk­jét!

A mikró a leg­fan­tasz­ti­ku­sabb ház­tar­tási gépek egyike, és nem­csak étel me­le­gí­té­sére lehet hasz­nálni. Nagy hasz­nát ve­he­ted tel­je­sen más prak­ti­kus ház­tar­tás­beli meg­ol­dá­sok­hoz is. Mu­tat­juk a hideg tél leg­jobb trükk­jét, hogy soha többé ne fáz­zon a láb­fe­jed!

Moss sóval konyharuhát, ilyet még nem láttál!

Moss sóval konyharuhát, ilyet még nem láttál!

A ház­tar­tási só nem csak a kony­há­ban, hanem a für­dő­szo­bá­ban is nagy se­gít­ség lehet. Meg­ment­heti a kony­ha­ru­há­kat is.

A ház­tar­tási só nem csak a kony­há­ban, hanem a für­dő­szo­bá­ban is nagy se­gít­ség lehet. Meg­ment­heti a kony­ha­ru­há­kat is. Annyi a szennye­ző­dés­nek, a zsír­fol­tok­nak! Mu­tat­juk, mit kell ten­ned! Fe­lejtsd el a fe­hé­rí­tő­sze­re­ket, iga­zán jobb öt­le­tünk van. Csak kö­vesd a leírt uta­sí­tá­so­kat!

Így gondozd a primulát, hogy sokáig gyönyörű legyen

Így gondozd a primulát, hogy sokáig gyönyörű legyen

Hozd be a ta­vaszt a la­ká­sodba!

Hozd be a ta­vaszt a la­ká­sodba! Elá­rasz­totta a vi­rág­bol­to­kat, be­vá­sárló cent­ru­mo­kat a szín­pom­pás és olcsó kan­ka­lin, latin nevén pri­mula.

Elképesztő, mit kínálnak eladásra a legnagyobb közösségi oldalon

Elképesztő, mit kínálnak eladásra a legnagyobb közösségi oldalon

Nem hi­szel a sze­med­nek, hogy mi­lyen áron, főleg mi­lyen por­té­ká­kat lehet vá­sá­rolni az in­ter­ne­ten! Na­gyon durva öt­le­tek!

Támadnak a lakótelepi csótányok

Támadnak a lakótelepi csótányok: Így szabadulhatsz meg tőlük

Iszo­nya­tos csa­pás, ami­kor az első un­do­rító csó­tányt meg­lát­juk be­sza­ladni.

Iszo­nya­tos csa­pás, ami­kor az első un­do­rító csó­tányt meg­lát­juk be­sza­ladni egy sötét sa­rokba.

6 szuper ötlet, hogy spórolhatsz hatékonyan februárban

6 szuper ötlet, hogy spórolhatsz hatékonyan februárban

Feb­ru­ár­ban végre össze­szed­he­ted magad, és el­kezd­he­ted a spó­ro­lást. Ke­rüld a bol­tot ebéd előtt.

Így használd otthon a babahintőport! Forradalmasítja a háztartást!

Így használd otthon a babahintőport! Forradalmasítja a háztartást!

A ba­ba­hin­tő­port egyre ke­ve­sebb anyuka hasz­nálja - a ház­tar­tás­ban azon­ban szá­mos olyan te­rü­let van, ahol hasz­nos lehet.

Havonta egyszer tegyél ecetet a sütőbe, nem bánod meg

Havonta egyszer tegyél ecetet a sütőbe, nem bánod meg

Gyors, olcsó, egész­sé­ges.

Me­lyi­ket vá­lasz­tod? A rend­sze­res, de rövid, könnyű be­avat­ko­zást, vagy a rit­kább, de fá­rasztó, mocs­kos mun­kát?

Szórj szódabikarbónát a vécébe, döbbenetes lesz a hatás

Szórj szódabikarbónát a vécébe, döbbenetes lesz a hatás

Ahhoz, hogy min­dig ra­gyog­jon a vé­cé­csé­sze, nem kell drága és durva vegy­sze­re­ket hasz­nál­nod.

Ahhoz, hogy min­dig ra­gyog­jon a vé­cé­csé­sze, nem kell drága és durva vegy­sze­re­ket hasz­nál­nod.

Elképesztő szódabikarbóna-trükk: Erről még biztos nem hallottál!

Elképesztő szódabikarbóna-trükk: Erről még biztos nem hallottál!

Ke­verj szó­da­bi­kar­bó­nát a fes­tékbe, meg­le­pődsz az ered­mé­nyen.

Ke­verj szó­da­bi­kar­bó­nát a fes­tékbe, meg­le­pődsz az ered­mé­nyen.

Se föld, se cserép: 2018 újdonsága az igénytelen szobanövény

Se föld, se cserép: 2018 újdonsága az igénytelen szobanövény

Ha nem érsz rá rend­sze­re­sen met­szetni és át­ül­tetni őket, akkor neked ta­lál­ták ki ezt a cso­dát!

Te hova öntöd az olajat sütés után? Mutatjuk, mit kellene tenned

Te hova öntöd az olajat sütés után? Mutatjuk, mit kellene tenned

A mo­so­ga­tóba? A vé­cébe? A sze­me­tesbe? Sok bosszú­sá­got okoz a hasz­nált olaj, min­den ház­tar­tás­ban prob­léma, hova ke­rül­jön.

Ezért szórj lisztet a mosogatóba

Ezért szórj lisztet a mosogatóba

A lisz­tet sok min­denre hasz­nál­ha­tod a ház­tar­tás­ban, de fo­gad­junk, arra még nem gon­dol­tál, hogy a mo­so­ga­tóba szórd. Pedig na­gyon jól te­szed! El­árul­juk, hogy miért!

A lisz­tet sok min­denre hasz­nál­ha­tod a ház­tar­tás­ban, de fo­gad­junk, arra még nem gon­dol­tál, hogy a mo­so­ga­tóba szórd. Pedig na­gyon jól te­szed! El­árul­juk, hogy miért! Hidd el, ha ránk hall­gatsz, le sem állsz majd vele egy­ha­mar, annyira szu­per lesz az ered­mény! Rá­adá­sul nem is merül pár perc­nél több idődbe.

Elképesztő, mire használhatod még a lázcsillapító tablettát

Elképesztő, mire használhatod még a lázcsillapító tablettát

Ra­gyo­góan fehér ru­há­kat tudsz va­rá­zsolni az alábbi trükk se­gít­sé­gé­vel. A hoz­zá­való ál­ta­lá­ban kéz­nél van.

Ra­gyo­góan fehér ru­há­kat tudsz va­rá­zsolni a trükk se­gít­sé­gé­vel. A hoz­zá­való ál­ta­lá­ban kéz­nél van.

Eszméletlen, mit művel a szódabikarbónával az ecet

Eszméletlen, mit művel a szódabikarbónával az ecet

Ház­tar­tási prak­ti­kák­hoz ez az egyik leg­cso­dá­la­to­sabb kom­bi­ná­ció: jöhet az ecet és a szó­da­bi­kar­bóna!

Vigyázz, így teszed tönkre pokoli gyorsan a mosógéped

Vigyázz, így teszed tönkre pokoli gyorsan a mosógéped

A ház­tar­tás­ban az egyik leg­drá­gább szer­ke­zet a mo­só­gép. Ugye nem sze­ret­néd, ha idő előtt tönk­re­menne? Nem is hi­szed, mivel si­et­te­ted a ha­lá­lát.

Véletlenül se dobd ki az újhagyma végét! Ezt nézd, mi lesz belőle

Véletlenül se dobd ki az újhagyma végét! Ezt nézd, mi lesz belőle

Idén ta­vas­szal elég lesz csak egy­szer új­hagy­mát ven­ned. Ha nem dobod el a gyö­ke­res végét, ez­után min­dig lesz ott­hon friss hagy­mád.

Idén ta­vas­szal elég lesz csak egy­szer új­hagy­mát ven­ned. Ha nem dobod el a gyö­ke­res végét, ez­után min­dig lesz ott­hon friss hagy­mád a ta­va­szi szend­vi­csek­hez és sa­lá­ták­hoz.Egy egy­szerű trük­kel ugyanis gon­dos­kod­hatsz a fo­lya­ma­tos után­pót­lás­ról.

Így tisztítsd ki az autód porszívó nélkül

Így tisztítsd ki az autód porszívó nélkül

Ha nem akarsz mo­sóba menni, de gyor­san sze­ret­néd rendbe tenni az ko­csi­dat, mu­ta­tunk né­hány ügyes prak­ti­kát, ami­vel ismét ra­gyogó tisz­tává te­he­ted az au­tó­dat.

Ha nem akarsz mo­sóba menni, de gyor­san sze­ret­néd rendbe tenni az ko­csi­dat, mu­ta­tunk né­hány ügyes prak­ti­kát, ami­vel ismét ra­gyogó tisz­tává te­he­ted az au­tó­dat, és ehhez nem kell drága vegy­sze­rekre köl­teni, mert a leg­ol­csóbb meg­ol­dást ja­va­sol­juk. Meg­lá­tod, ez tény­leg kör­nye­zet­ba­rát.

Tegyél citromot a vágódeszkára

Tegyél citromot a vágódeszkára és megtörténik a csoda

Segít nagy­anyá­ink ősi trükkje, amely ma is tö­ké­le­te­sen mű­kö­dik.

A nyers hús­tól és fok­hagy­má­tól meg­bü­dö­sö­dött vá­gó­desz­kát tilos mo­so­ga­tó­gépbe tenni! Segít vi­szont nagy­anyá­ink ősi trükkje, ami ma is tö­ké­le­te­sen mű­kö­dik.

Ne dobd ki a régi rossz törölközőket, ennyi mindenre használhatod

Ne dobd ki a régi rossz törölközőket, ennyi mindenre használhatod

Jó érzés az új­ra­hasz­no­sí­tás, meg­men­teni bár­mit is az enyé­szet­től. A frot­tír remek anyag, mu­tat­juk, mi min­denre jó még

Nem virágzik otthon az orchideád?

Nem virágzik otthon az orchideád? Mutatjuk pontosan, hogy kell öntözni

Venni, vagy kapni még nem je­lent ki­hí­vást, ám ne­velni ko­moly pró­ba­té­tel.

Venni, vagy kapni még nem je­lent ki­hí­vást, ám meg­tar­tani, ne­velni, új­ra­vi­rá­goz­tatni ko­moly pró­ba­té­tel.

Így vezesd az autód, ha ónos eső esik

Egy kis segítség! Így vezesd az autód, ha ónos eső esik

Mit te­gyünk, ha út­köz­ben kap el ben­nün­ket a ször­nyű idő?

Cél­szerű in­kább ott­hon ma­radni, ha jég­pán­cél bo­rítja az uta­kat - de mit te­gyünk, ha út­köz­ben kap el ben­nün­ket a ször­nyű idő?

Van még otthon régi szódapatronod? Mutatjuk, mit csinálj vele

Van még otthon régi szódapatronod? Mutatjuk, mit csinálj vele

Már csak el­dob­ható szó­da­pat­ront lehet kapni.

Már csak el­dob­ható szó­da­pat­ront lehet kapni. A gyártó meg­szün­tette a vissza­vált­ha­tót.

Gyűrd össze végre az alufóliát, és megtörténik a csoda

Gyűrd össze végre az alufóliát, és megtörténik a csoda

Nem kell vegy­sze­re­ket hasz­nál­nod.

Soha többé nem kell durva vegy­sze­re­ket hasz­nál­nod a mo­so­ga­tás­hoz, ha le­éget­ted az ételt. Egy zse­ni­á­lis trük­kel pil­la­na­tok alatt úrrá le­hetsz a hely­ze­ten.

Most megtanulhatod, hogy kell megszüntetni a lefolyóban a dugulást

Most megtanulhatod, hogy kell megszüntetni a lefolyóban a dugulást

Ne hagyd, hogy az el­tö­mő­dött le­fo­lyó meg­ke­se­rítse az éle­te­det! Szün­tesd meg a du­gaszt, tisz­títsd ki házi sze­rek­kel!

Soha ne dobd ki a banán héját, ennyi mindenre használhatod

Soha ne dobd ki a banán héját, ennyi mindenre használhatod

Mint min­den nö­vény, a banán is a hé­já­ban tá­rolja a leg­több ás­vá­nyi anya­got, vi­ta­mint. Biz­tos, hogy a ku­ká­ban a helye?

Gyönyörű télen Magyarország: 10 fantasztikus kirándulóhely

Gyönyörű télen Magyarország: 10 fantasztikus kirándulóhely

A be­ha­va­zott Ma­gyar­or­szág olyan, mint ami­kor a meny­asszony fel­ve­szi az es­kü­vői ru­há­ját: gyö­nyörű!

Szórj fahéjat a szobanövényekre és csodát látsz

Szórj fahéjat a szobanövényekre és csodát látsz

Az il­la­tos fű­szer­nö­vény cso­dá­kat tar­to­gat ha szo­ba­nö­vé­nyek gon­do­zá­sá­ról van szó.

Imád­juk a a fa­hé­jat a sü­te­mé­nyek­ben, és jó hasz­nát vesszük, ha meg­be­te­ges­ke­dünk. Az il­la­tos fű­szer­nö­vény azon­ban to­vábbi cso­dá­kat tar­to­gat. Ezt nézd!

Folyton lefut a harisnyád? Akkor ezeket a trükköket te nem ismered

Folyton lefut a harisnyád? Akkor ezeket a trükköket te nem ismered

A nők szá­mára az egyik leg­kel­le­met­le­nebb dolog, ami­kor az egy­szer fel­vett ha­ris­nya­nad­rá­gon fel­sza­lad a szem.

Eszméletlen, mit művel a szódabikarbóna

Eszméletlen, mit művel a szódabikarbóna a pulóvered alatt

Fel­tét­le­nül pró­báld ki!

A trükk, amit most mu­ta­tunk, va­ló­ban fő­nye­re­mény, fel­tét­le­nül pró­báld ki!

Őrület, mit művel a szódabikarbóna a konyhasóval, nem hiszed el

Őrület, mit művel a szódabikarbóna a konyhasóval, nem hiszed el

Nem is gon­dol­nád, hogy mi­lyen egy­szerű dol­gok­ból lehet tisz­tí­tó­szer.

Nem is gon­dol­nád, hogy mi­lyen egy­szerű dol­gok­ból lehet vegy­szer­men­tes tisz­tí­tó­szert ké­szí­teni. Ne pa­za­rolj drága vegy­sze­rekre, mu­tat­juk a meg­ol­dást!