ÉLETMÓDI

OTTHONKA

Soha ne dobd ki a használt teafiltert! Elképesztő, mire jó!

Soha ne dobd ki a használt teafiltert! Elképesztő, mire jó!

Vajon mit csi­nál­hatsz vele?

A spó­ro­lós anyu­kák trükk­jei el­árasz­tot­ták az in­ter­ne­tet. Ezek­kel az ap­ró­ság­nak tűnő for­té­lyok­kal évente sok ezer fo­rin­tot ta­ka­rít­hatsz meg.

Szeretnéd, ha virágba borulna a karácsonyi kaktuszod? Itt a trükk

Szeretnéd, ha virágba borulna a karácsonyi kaktuszod? Itt a trükk

Tarts be pár egy­szerű sza­bályt

Bár a messzi tró­pu­sok­ról szár­ma­zik, sze­ren­csére még­sem ké­nyes nö­vény. Csu­pán pár egy­szerű sza­bályt kell be­tar­ta­nod, és a vi­rág­özön nem marad el.

Döbbenet, mit művel a sütőélesztő a szobanövényekkel

Döbbenet, mit művel a sütőélesztő a szobanövényekkel

Fan­tasz­ti­kus, mi­lyen gyor­san fej­lőd­nek ettől a na­gyon egy­szerű mód­szer­től, min­denki el­ámul majd!

Nem szük­sé­ges hozzá vegy­szer, és pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­he­ted. Cso­dá­la­to­san fog­nak bur­já­nozni tőle a nö­vé­nyeid!

Itt a legszuperebb vécétisztítási trükk, nem kell hozzá pumpa

Itt a legszuperebb vécétisztítási trükk, nem kell hozzá pumpa

Nagy bosszú­ság, ha el­du­gul a vécé.

Nagy bosszú­ság, ha el­du­gul a vécé. De lehet va­la­mit kez­deni vele pumpa nél­kül is? Igen, csak meg kell ta­nulni a tech­ni­kát.

Így készítsd fel a kerted a télre

Így készítsd fel a kerted a télre, ezt kell most tenned

Még pár ki­sebb munka és végre hát­ra­dől­hetsz, vége a sze­zon­nak.

Még pár ki­sebb munka, egy utolsó roham az őszi kert­ben, és végre hát­ra­dől­hetsz, vége a sze­zon­nak.

Így lesz hipó nélkül ragyogó a fehér ruha és a lepedő

Így lesz hipó nélkül ragyogó a fehér ruha és a lepedő

Sokan ál­lít­ják, hogy drága, fol­tot is hagy, és egy­ál­ta­lán nem kör­nye­zet­kí­mélő a túl sok vegy­szer.

Ha sze­ret­néd fe­hé­rí­tés­nél ki­vál­tani a hipót, mu­ta­tunk né­hány ter­mé­sze­tes meg­ol­dást, amik­től ga­ran­tál­tan hó­fe­hé­rek lesz­nek a ru­háid!

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Elképesztő módszert találtak ki a francia nők, ez az új divatőrület

Elképesztő módszert találtak ki a francia nők, ez az új divatőrület

Min­denki ki akarja pró­bálni, aki imádja a pú­der­ró­zsa­színt.

Egyre ter­jed a nők kö­zött a mód­szer, min­denki ki akarja pró­bálni, aki imádja a pú­der­ró­zsa­színt. Nem vé­let­le­nül, hisz az ered­mény lágy, vissza­fo­gott, és iga­zán nőies. Rá­adá­sul po­fon­egy­szerű meg­csi­nálni, ezt fi­gyeld!

Hihetetlen, mivel lehet az orchideát virágba borítani

Hihetetlen, mivel lehet az orchideát virágba borítani

És ez még nem min­den: akár­csak az em­berre, az or­chi­de­ára is gyó­gyí­tó­lag hat az ősi cso­da­szer

Ez az egy­szerű nö­vény képes ha­ma­rabb vi­rág­zásra csá­bí­tani. És rá­adá­sul az or­chi­de­ára is gyó­gyí­tó­lag hat az ősi cso­da­szer

Önts ecetet a sütőbe, és lenyűgöz az eredmény!

Önts ecetet a sütőbe, és lenyűgöz az eredmény!

Fan­tasz­ti­kus trük­köt mu­ta­tunk.

Fan­tasz­ti­kus trük­köt mu­ta­tunk, ami könnyű, ha­tá­sos és olcsó is! Imádni fogod.

Ázott kutyaszag: Miért lesz minden ruha büdös a mosógépben

Ázott kutyaszag: Miért lesz minden ruha büdös a mosógépben

Ren­ge­teg oka lehet...

A leg­jobb mo­só­szert ve­tet­ted be, a leg­il­la­to­sabb öb­lí­tőt, mégis ál­lott, büdös szag­gal eme­led ki a ru­há­kat a gép­ből?

Te tudod, milyen gyakran kell kitakarítanod a hűtődet? Ide süss!

Te tudod, milyen gyakran kell kitakarítanod a hűtődet? Ide süss!

Nyugi, nem kell min­den héten, de azért nem árt rend­sze­re­sen.

Nyugi, nem kell min­den héten, de azért nem árt rend­sze­re­sen időt szánni rá.

Itt a mosás legújabb módszere: Döbbenetes változás!

Itt a mosás legújabb módszere: Döbbenetes változás!

Ez a leg­vi­ta­tot­tabb el­mé­let!

Min­den­ki­nek meg­van a maga ru­tinja, ha mo­sás­ról van szó és az ember nem szí­ve­sen vál­toz­tat. El­len­ben a leg­újabb tren­det ér­de­mes meg­fon­tolni!

Gyűlölsz mosogatni? Ettől a trükktől lesz könnyebb az életed

Gyűlölsz mosogatni? Ettől a trükktől lesz könnyebb az életed

Sokak szá­mára a mo­so­ga­tás a leg­utá­la­to­sabb há­zi­munka. De ha meg­fo­ga­dod a remek öt­le­te­ket, könnyűvé és egy­sze­rűvé válik.

Szórj szódabikarbónát a mosogatószivacsra - lenyűgöző hatás

Szórj szódabikarbónát a mosogatószivacsra - lenyűgöző hatás

Ez a trükk ren­ge­te­get fog se­gí­teni neked a min­den­na­pok­ban. És még spó­rol­hatsz is!

Ez a trükk ren­ge­te­get fog se­gí­teni neked a min­den­na­pok­ban. És még spó­rol­hatsz is!

Isteni spagettiszósz házilag: Boros Vali legszuperebb receptje

Isteni spagettiszósz házilag: Boros Vali legszuperebb receptje

Po­fon­egy­szerű fű­sze­res pa­ra­di­csom­már­tás gyors va­cso­rák­hoz. Ér­de­mes el­ké­szí­teni, so­káig eláll a kamra pol­cán!

Po­fon­egy­szerű fű­sze­res pa­ra­di­csom­már­tás gyors va­cso­rák­hoz. Ér­de­mes el­ké­szí­teni, so­káig eláll a kamra pol­cán és is­teni finom!

Tiszta gyom a gyeped? Így hozd ősszel rendbe

Tiszta gyom a gyeped? Így hozd ősszel rendbe

Már rit­káb­ban kell nyírni a füvet, de ne dőlj még hátra.

Most kell el­vé­gezni azo­kat a mun­ká­kat, me­lyek­nek kö­szön­he­tően ta­vas­szal cso­dás fűben gyö­nyör­köd­hetsz.

Eldugult a mosogatód? Így hozd rendbe gyorsan

Eldugult a mosogatód? Így hozd rendbe gyorsan

Ne ess két­ségbe, és ne hívj sze­re­lőt

Ne ess két­ségbe, és ne hívj mind­járt sze­re­lőt. Min­den kéz­nél van, hogy saját magad, in­gyen meg­oldd a prob­lé­mát. Csak pár olcsó házi szer kell hozzá.

Rendetlen a hűtőd? Így szüntesd meg a káoszt

Rendetlen a hűtőd? Így szüntesd meg a káoszt

Egyál­ta­lán nem mind­egy, hogy me­lyik élel­mi­szert, me­lyik polcra te­szed a hű­tő­szek­rény­ben. Az is fon­tos, ho­gyan cso­ma­go­lod be

Egyál­ta­lán nem mind­egy, hogy me­lyik élel­mi­szert, me­lyik polcra te­szed a hű­tő­szek­rény­ben. Az is fon­tos, ho­gyan cso­ma­go­lod be. Van né­hány arany­sza­bály, me­lyet ha be­tar­tasz, el­ke­rül­he­ted, hogy ál­lan­dóan a hűtőd miatt bosszan­kodj. Az éte­lek is to­vább ma­rad­nak fris­sek

Így lesz újra ragyogó tiszta a kozmás tepsi, szuper ez a trükk

Így lesz újra ragyogó tiszta a kozmás tepsi, szuper ez a trükk

Oda­égett ser­pe­nyő?

Oda­égett ser­pe­nyő töb­bet nem okoz fej­fá­jást! Itt az ideje, hogy a ma­kacs és zsí­ros szennye­ző­dést el­tá­vo­lítsd és még a rozs­dát is távol tartsd az edé­nyed­től.

Ezért legyen otthon mindig két üveg ecet

Ezért legyen otthon mindig két üveg ecet

Az egyik leg­ol­csóbb és egy­ben a leg­ha­tá­so­sabb házi tisz­tí­tó­szer az ecet.

Az egyik leg­ol­csóbb és egy­ben a leg­ha­tá­so­sabb házi tisz­tí­tó­szer az ecet. Annyira alap­vető a lakás min­den pont­já­nak a csí­rát­la­ní­tá­sá­hoz, víz­kő­men­te­sí­té­sé­hez, hogy prak­ti­kus be­lőle mind­járt ket­tőt tar­tani.

Mutáns paradicsom nőtt a magyar kiskertben, elborzadt a háziasszony

Mutáns paradicsom nőtt a magyar kiskertben, elborzadt a háziasszony

A ter­mé­szet oly­kor kü­lö­nös dol­go­kat pro­du­kál...

A ter­mé­szet oly­kor kü­lö­nös dol­go­kat pro­du­kál...

Ne dobd el a fehér zacskót a cipős dobozból, rengeteg mindenre jó

Ne dobd el a fehér zacskót a cipős dobozból, rengeteg mindenre jó

Ki­do­bás he­lyett gyűjtsd össze a kis pá­rát­la­nító zacs­kó­kat. Igazi kis kin­csek ezek. El­árul­juk, mi min­dent ment­hetsz meg vele.

Megmutatták a magyar háziasszonyok, amijük van: Elképesztő!

Megmutatták a magyar háziasszonyok, amijük van: Elképesztő!

So­ha­sem gon­dol­tad volna, mi min­dent rejt akár egy la­kó­te­lepi lakás kam­rája!

100 ezer nőt állított csatasorba a szabolcsi háziasszony

100 ezer nőt állított csatasorba a szabolcsi háziasszony

Az 51 éves Boros Valit né­hány éve még ki­ne­vet­ték volna, hisz mit is akar­hat egy há­zi­asszony a vé­gek­ről?

Az 51 éves Va­li­kát né­hány éve még ki­ne­vet­ték volna, hisz mit is akar­hat egy há­zi­asszony a vé­gek­ről?

Főtt kukorica 5 perc alatt? Igen, nem lehetetlen

Főtt kukorica 5 perc alatt? Igen, nem lehetetlen

Tedd könnyebbé az éle­te­det. Ha van mik­ród, ne csak az ételt vagy a ká­vé­dat me­le­gítsd benne!

Tedd könnyebbé az éle­te­det. Ha van mik­ród, ne csak az ételt vagy a ká­vé­dat me­le­gítsd benne! Sok min­den másra is jó!

150 forintból rendbe teszi a háztartásodat, a szódabikarbóna maga a csoda

150 forintból rendbe teszi a háztartásodat, a szódabikarbóna maga a csoda

Nem kell az a sok kence-fice és drága ta­ka­rí­tó­szer! A sze­mé­lyes hi­gi­é­ni­á­tól kony­háig min­denre a szó­da­bi­kar­bó­nát ajánl­juk

Így mentsd meg a termést hőségriadóban

Így mentsd meg a termést hőségriadóban. Mutatjuk a legszuperebb kerti tippeket

Nö­vé­nyeid így tuti túl­élik a hő­sé­get!

Nö­vé­nyeid így nem csak túl­élik a hő­sé­get, de gya­ra­pod­nak is!

Így védd meg a növényeidet a nyári kártevők ellen

Így védd meg a növényeidet a nyári kártevők ellen

A kert­tu­laj­do­no­sok réme az érett ter­mést le­gá­zoló ro­var­in­vá­zió. Előzd meg, hogy ezt sem­mi­kép­pen se kell­jen vé­gig­néz­ned

A kert­tu­laj­do­no­sok réme az érett ter­mést le­gá­zoló ro­var­in­vá­zió. Előzd meg, hogy ezt sem­mi­kép­pen se kell­jen vé­gig­néz­ned. Az erős ké­miai sze­rek he­lyett elő­ször pró­báld ki a ter­mé­sze­tes ro­var­ri­asz­tó­kat és vé­delmi mód­sze­re­ket. A kár­te­vők el­len­sé­geit is hívd se­gít­sé­gül

10 tárgy, amit soha, de soha ne tegyél a mosogatógépbe

10 tárgy, amit soha, de soha ne tegyél a mosogatógépbe

Ma már min­den ház­tar­tás­ban meg­ta­lál­ható ez a gép, ami na­gyon meg­könnyíti az éle­tün­ket.

Ma már min­den ház­tar­tás­ban meg­ta­lál­ható ez a gép, ami na­gyon meg­könnyíti az éle­tün­ket. Sok min­dent el­mo­so­gat­ha­tunk benne.

Botrányos, ami kiderült a mosókapszulákról

Botrányos, ami kiderült a mosókapszulákról, hajukat tépik a háziasszonyok

Meg­döb­bentő fo­tó­kat mu­ta­tunk!

A ké­nyel­mes meg­ol­dás nem biz­tos, hogy egy­út­tal a leg­jobb is. Meg­döb­bentő fotók!

5 gyertyatrükk a spájzból, túlélőknek!

5 gyertyatrükk a spájzból, túlélőknek!

Pil­la­na­tok alatt össze­dob­hatsz egy házi ké­szí­tésű gyer­tyát.

Ha vá­rat­la­nul áram­szü­net lesz, és éppen nincs kéz­nél sem­mi­féle vi­lá­gí­tó­esz­köz, rá­adá­sul mond­juk va­sár­nap van, és nincs nyitva semmi a kö­zel­ben, pil­la­na­tok alatt össze­dob­hatsz egy házi ké­szí­tésű gyer­tyát.

Elromlott a légkondid? Szenzációs tippek, hogy éld túl a hőséget

Elromlott a légkondid? Szenzációs tippek, hogy éld túl a hőséget

A ká­ni­kula ellen egyre töb­ben sze­rel­tet­nek be lég­kon­di­ci­o­ná­lót. De mi van akkor, ha el­rom­lik? Szu­per öt­le­te­ket mu­ta­tunk, me­lyek se­gí­te­nek túl­élni

Egyre el­vi­sel­he­tet­le­nebb a hőség nyá­ron. Vé­de­ke­zé­sül sokan sze­rel­tet­nek be lég­kon­di­ci­o­ná­lót. De mi van akkor, ha el­rom­lik? Szu­per öt­le­te­ket mu­ta­tunk, me­lyek se­gí­te­nek túl­élni a ká­ni­ku­lát.

Így tisztítsd ki a mikródat durva vegyszerek nélkül

Így tisztítsd ki a mikródat durva vegyszerek nélkül

A mikró bel­seje ugyan­úgy el­ko­szo­ló­dik, akár­csak a sütőé. Olyan mód­szert mu­ta­tunk, mely egy­szerű, gyors, há­zi­sze­rek­kel el­vé­gez­hető.

A mikró bel­seje ugyan­úgy el­ko­szo­ló­dik, akár­csak a sütőé. Ne ha­nya­gold el a tisz­tí­tá­sát, és ne hidd, hogy bo­nyo­lult, vagy so­káig tart. Olyan mód­szert mu­ta­tunk, mely egy­szerű, gyors, és egész­sé­ges, há­zi­sze­rek­kel el­vé­gez­hető.

Önts ecetet a szőnyegre - a hatás lenyűgöző lesz!

Önts ecetet a szőnyegre - a hatás lenyűgöző lesz!

Szu­per trük­köt mu­ta­tunk, ami ren­ge­te­get fog se­gí­teni a min­den­nap­ja­id­ban.

Szu­per trük­köt mu­ta­tunk, ami ren­ge­te­get fog se­gí­teni a min­den­nap­ja­id­ban.

Így locsold a növényeidet, ha elutazol

Így locsold a növényeidet, ha elutazol

Ne fáj­jon a fejed a nö­vé­nyeid miatt!

Ne fáj­jon a fejed a nö­vé­nyeid miatt, ha végre eljön a nya­ra­lás ideje. Mu­ta­tunk egy remek ötlet, hogy ne a szom­szé­dot kell­jen meg­kérni az ön­tö­zésre.

Csodát tesz otthonoddal ez az egyszerű falfestési trükk

Csodát tesz otthonoddal ez az egyszerű falfestési trükk

Ha sze­ret­nél egyedi de­ko­rá­ciót a falra, de a mat­ri­cá­kat utá­lod, akkor ezt a mód­szert neked ta­lál­ták ki!

Micsoda ötlet! Így építs a kertedbe olcsó kis tavat

Micsoda ötlet! Így építs a kertedbe olcsó kis tavat

Van ol­csóbb és drá­gább meg­ol­dás is.

Cso­dás a ker­ted! Va­lami még hi­ány­zik: az igazi dísze egy pa­rá­nyi ék­szerkő, egy ka­vi­csok­kal ki­ra­kott ta­vacska lenne. Van ol­csóbb és drá­gább meg­ol­dás is.

Így újítsd fel a padlót pár ezer forintból

Így újítsd fel a konyha padlóját néhány ezer forintból

Ezek­kel az egy­szerű mód­sze­rek­kel pár nap alatt újjá va­rá­zsol­ha­tod!

Ne ke­se­redj el, ha csú­nya a pad­lód, és nincs le­he­tő­sé­ged sú­lyos száz­ez­re­kért át­ra­katni! Ezek­kel az egy­szerű mód­sze­rek­kel pár nap alatt újjá va­rá­zsol­ha­tod!

Ezért fagyaszd le a kerti rózsákat

Ezért fagyaszd le a kerti rózsákat

Nincs is fan­tasz­ti­ku­sabb meg­le­pe­tés az esti par­tira, mint ez az egy­szerű ötlet Fa­gyaszd le a vi­rá­go­kat, nézd meg a ven­dé­gek cso­dál­kozó mo­so­lyát.

Nincs is fan­tasz­ti­ku­sabb meg­le­pe­tés az esti par­tira, mint ez az egy­szerű ötlet Fa­gyaszd le a vi­rá­go­kat, nézd meg a ven­dé­gek cso­dál­kozó mo­so­lyát.

Nem kell mikrózni: Pillanatok alatt puha lesz a vaj ezzel a trükkel

Nem kell mikrózni: Pillanatok alatt puha lesz a vaj ezzel a trükkel

Bor­zasztó ide­ge­sítő, ami­kor az ember a hideg, kő­ke­mény vajat pró­bálja szét­kenni a ke­nyé­ren. Ezzel a trük­kel ezt el­fe­lejt­he­ted!

El sem tudod képzelni, mivel tüntetheted el gyorsan a korpát

El sem tudod képzelni, mivel tüntetheted el gyorsan a korpát

Kor­pá­so­dik a hajad?

Kor­pá­so­dik a hajad? Gyű­lö­löd ezt az ér­zést? Most meg­tud­ha­tod, mi az, ami­től ez va­rázs­la­tos módon el­tű­nik.

Sózd és borsozd meg a kerted! Meglepő, de eszméletlen szép az eredmény!

Sózd és borsozd meg a kerted! Meglepő, de eszméletlen szép az eredmény!

Olcsó, öt­le­tes és na­gyon ha­tá­sos az a trükk, amit most meg­osz­tunk veled.

Olcsó, öt­le­tes és na­gyon ha­tá­sos az a trükk, amit most meg­osz­tunk veled. Él­vezd a gyö­nyörű ker­ted!

Így lesz nyáron is gyönyörű a füved

Így lesz nyáron is gyönyörű a füved

Tűző nap, for­ró­ság, tik­kadó, sárga gyep... Senki nem sze­retne ilyet látni a kert­jé­ben, de saj­nos elég egy-két apró hibát el­kö­vetni, és sár­gás, fol­tos lesz a gyep­sző­nyeg.

Tűző nap, for­ró­ság, tik­kadó, sárga gyep... Senki nem sze­retne ilyet látni a kert­jé­ben, de saj­nos elég egy-két apró hibát el­kö­vetni, és sár­gás, fol­tos lesz a gyep­sző­nyeg.

Ne dobd el a tojáshéjat! Így lesz tőle egészséges a paradicsom

Ne dobd el a tojáshéjat! Így lesz tőle egészséges a paradicsom

A to­jás­héj tele van kal­ci­um­mal, és ez fon­tos táp­anyag a nö­vé­nyek szá­mára. A kom­posztba is te­he­ted, de a lo­bon­tás lassú

A jó vöröshagyma titka: erre az egy helyre soha ne tedd!

A jó vöröshagyma titka: erre az egy helyre soha ne tedd!

A hű­tő­ben hamar meg­pu­hul

A hű­tő­ben hamar meg­pu­hul, meg­pe­né­sze­dik a hagyma. Ám van, nem is egy olyan mód­szer, ami­vel hosszú ideig is fris­sen tart­ha­tod

Vigyázz, ezt soha ne hagyd az autóban, mert veszélyes lehet!

Vigyázz, ezt soha ne hagyd az autóban, mert veszélyes lehet!

Sokan azért is sze­ret­nek au­tó­val járni, mert nem kell egész nap nagy tás­kát ma­guk­kal ci­pel­niük.

Sokan azért is sze­ret­nek au­tó­val járni, mert nem kell egész nap nagy tás­kát ma­guk­kal ci­pel­niük, amire nincs szük­sé­gük, azt egy­sze­rűen a ko­csi­ban hagy­ják. Van azon­ban né­hány tárgy, ame­lyet sem­mi­kép­pen sem sza­bad a ko­csi­ban hagyni. Meg­mu­tat­juk, me­lyek ezek.

Az idei muslicainvázió maga a pokol. Szerencsére van megoldás, mutatjuk!

Az idei muslicainvázió maga a pokol. Van megoldás, mutatjuk!

Fel­hők­ben lepik el a kony­há­dat, ha nem kap­csolsz idő­ben.

Fel­hők­ben lepik el a kony­há­dat, ha nem kap­csolsz idő­ben.

Ezért szórj az ételekhez szódabikarbónát, nem bánod meg

Ezért szórj az ételekhez szódabikarbónát, nem bánod meg

Ismét tarol a szó­da­bi­kar­bóna. Nem kell be­lőle sokat hasz­nál­nod, mégis jobbá va­rá­zsolja az éte­le­ket.

Ezért tegyél banánhéjat a rózsák tövébe, fantasztikus, mi történik!

Ezért tegyél banánhéjat a rózsák tövébe, fantasztikus, mi történik!

Ha be­le­kez­desz, a ró­zsád örökre hálás lesz a gon­dos­ko­dá­sért, és egy­más után hozza a szebb­nél szebb vi­rá­go­kat.

Bámulatos, mit művel a kertedben a szódabikarbóna!

Bámulatos, mit művel a kertedben a szódabikarbóna!

Egé­szen káp­rá­za­tos, mennyire jól hat a nö­vé­nyekre ez az olcsó cso­da­szer.

Egé­szen káp­rá­za­tos, mennyire jól hat a nö­vé­nyekre ez az olcsó cso­da­szer.

Nyáron támadnak a betörők: 10 ötlet, hogy biztonságban legyen a lakás

Nyáron támadnak a betörők: 10 ötlet, hogy biztonságban legyen a lakás

Nem­csak a nya­ra­lás­nak, a be­tö­ré­sek­nek is fő­sze­zonja van.

Nem­csak a nya­ra­lás­nak, a be­tö­ré­sek­nek is fő­sze­zonja van: a leg­több ott­hont ilyen­kor fe­szí­tik fel. Egy­szerű óv­in­téz­ke­dé­sek­kel azon­ban meg­előz­hető lehet a baj, és nem fel­tét­len kell drága ri­asz­tó­rend­szerre gon­dolni! Né­hány trükk, és nincs rab­lás!

Már házat is építenek raklapból, most leesik az állad

Már házat is építenek raklapból, most leesik az állad

Saját házat sze­ret­nél, de nincs elég pén­zed? Építs házat el­ha­jí­tott, ki­se­lej­te­zett rak­la­pok­ból

Pár nap alatt össze­sze­rel­he­ted a ha­ve­rok se­gít­sé­gé­vel. A rak­lap házba a bú­to­ro­kat is rak­la­pok­ból ké­szítsd el

Meggypiros kukával robbantotta fel a netet a budapesti anyuka

Meggypiros kukával robbantotta fel a netet a budapesti anyuka

Unal­mas a szürke kuka? Nézd meg, mi­lyen remek öt­let­tel törte meg az egy­han­gú­sá­got ez a nő!

Te is hagytad már bedugva a vasalód? Soha többé nem kell izgulnod emiatt

Te is hagytad már bedugva a vasalód? Soha többé nem kell izgulnod emiatt

Ha képes vagy ezen egész nap ide­ges­kedni, van egy jó hí­rünk! Egy egy­szerű mód­szer, és töb­bet nem kell még rá se gon­dol­nod!

Ezt tedd eső alatt és után a kerteddel, és gyönyörű marad!

Ezt tedd eső alatt és után a kerteddel, és gyönyörű marad!

Ne ijedj meg a ki­tartó eső­zés­től!

Ne ijedj meg a ki­tartó eső­zés­től! Hozd ki be­lőle a leg­job­bat, és ma­rad­jon cso­dás a ker­ted.

Mindennél károsabb a testünkre, ha ezt rendszeresen megtesszük

Mindennél károsabb a testünkre, ha ezt rendszeresen megtesszük

A min­den­napi éle­tünk során sok káros ha­tás­sal ta­lál­ko­zunk, ám van va­lami, ami igen ve­szé­lyes. A jó hír, hogy el tud­juk ke­rülni.

Kopott és rozsdás a kádad? Így újítsd fel fillérekből

Kopott és rozsdás a kádad? Így újítsd fel fillérekből

Gyö­nyörű für­dő­szo­bá­dat el­csú­fítja a vi­sel­tes, ko­pott kád? Ha csak a zo­mánc szür­kült el, fesd újra!

Gyö­nyörű für­dő­szo­bá­dat el­csú­fítja a vi­sel­tes, ko­pott kád? Ha csak a zo­mánc szür­kült el, ne nézd to­vább csa­ló­dot­tan. Fesd újra!

Elfogyott a mosóporod? Mutatjuk, mit használj helyette

Elfogyott a mosóporod? Mutatjuk, mit használj helyette

Nézz körül, ott a meg­ol­dás.

Vedd szem­ügyre a ház­tar­tá­so­dat. Sok olyan szert ta­lálsz, me­lyek al­kal­ma­sak a mo­sás­hoz. Oko­san kell vá­lasz­ta­nod.

Önts ecetet a kertedbe! Elámulsz a látványos hatástól!

Önts ecetet a kertedbe! Elámulsz a látványos hatástól!

Itt az idő, hogy te is ki­pró­báld.

Ez a trükk po­fon­egy­szerű, és mégis zse­ni­á­li­san mű­kö­dik! Itt az idő, hogy te is ki­pró­báld.

Tele az esőtől gyommal a kerted? Ne bosszankodj: edd meg!

Tele az esőtől gyommal a kerted? Ne bosszankodj: edd meg!

Nem is gon­dol­nád, de a ezek gyom­nö­vé­nyek iga­zán finom fa­la­tok, és még egész­sé­ge­sek is!

Nem is gon­dol­nád, de a ezek gyom­nö­vé­nyek iga­zán finom fa­la­tok, és még egész­sé­ge­sek is!

Menj a fürdődbe és ha ezt látod, azonnal dobd el

Menj a fürdődbe és ha ezt látod, azonnal dobd el

Tud­juk, hogy nehéz meg­válni va­la­mi­től, amit még alig hasz­nál­tál, de a für­dő­szo­bá­ban néha se­lej­tezni kell.

Tud­juk, hogy nehéz meg­válni va­la­mi­től, amit még alig hasz­nál­tál, de a für­dő­szo­bá­ban néha se­lej­tezni kell.

Így használják a porszívót a profik - ez a trükk mindent megváltoztat

Így használják a porszívót a profik - ez a trükk mindent megváltoztat

Lehet, hogy mind­vé­gig rosszul por­szí­vóz­tál? Talán nem. De azt biz­tos, hogy akad né­hány iz­gal­mas trükk...

Rondán leégett a lábosod? Ez az egy trükk biztos, hogy segít

Rondán leégett a lábosod? Ez az egy trükk biztos, hogy segít

Sok jó ötlet ke­ring a neten, ho­gyan lehet meg­sza­ba­dulni a le­égett étel­től.

Sok jó ötlet ke­ring a neten, ho­gyan lehet meg­sza­ba­dulni a le­égett étel­től, ami a lá­bosra ta­padt. Majd az ötlet, ötlet marad és fe­le­désbe merül. Ezt a tip­pet vi­szont ne hagyd ki! Egy pró­bát megér, nem bánod meg!

Lerágják a termésed a meztelencsigák? Így szabadulhatsz meg tőlük

Lerágják a termésed a meztelencsigák? Így szabadulhatsz meg tőlük

Alat­to­mo­san, éjjel jár­nak be a kertbe, és min­dent meg­rág­nak, el­pusz­tí­ta­nak.

Ahol el­sza­po­rod­nak, ko­moly anyagi kárt okoz­nak, sze­ren­csére lé­te­zik né­hány ha­tá­sos trükk el­le­nük.

Keverd fogkrémmel a szódabikarbónát. Hihetetlen, mire használhatod!

Keverd fogkrémmel a szódabikarbónát. Hihetetlen, mire használhatod!

Fe­lejtsd el a drága bolti tisz­tí­tó­sze­re­ket! Min­den, amire szük­sé­ged van, ott­hon hever, meg­ta­lá­lod a kam­rád­ban.

Őrült divat, így ünneplik újabban a válást a párok

Őrült divat, így ünneplik újabban a válást a párok

Véget ért a sze­re­lem, de nem min­denki bús­la­ko­dik so­káig. Újab­ban a volt párok a bí­ró­sági vég­zés után bulit szer­vez­nek.

Véget ért a sze­re­lem, de nem min­denki bús­la­ko­dik so­káig. Újab­ban a volt párok a bí­ró­sági vég­zés után bulit szer­vez­nek, hogy mind­ezt meg­ün­ne­pel­jék. Így mu­tat­ják meg a vi­lág­nak, hogy ezen­túl külön uta­kon foly­tat­ják to­vább. Mu­ta­tunk né­hány képet.

Koszos a sütőd? Ettől a trükktől olyan lesz, mintha új lenne

Koszos, ragacsos a sütőd? Ettől a trükktől olyan lesz, mintha új lenne

Nem kell be­le­tö­rőd­nöd, hogy a sütő aj­taja többé már sose lesz tiszta. Van meg­ol­dás.

Nem kell be­le­tö­rőd­nöd, hogy a sütő aj­taja többé már sose lesz tiszta. Van meg­ol­dás. Egy egy­szerű trük­kel be­ha­tol­hatsz a két üveg közé, és be­lül­ről is meg­tisz­tít­ha­tod. Most már tény­leg olyan lesz, mint új ko­rá­ban volt.

Trükkös magyar háziasszony: Őrület, miben teszi el télire az uborkát

Trükkös magyar háziasszony: Őrület, miben teszi el télire az uborkát

Itt a nyár, de máris ké­szül a téli sa­va­nyú­ság!

Itt a nyár, de máris ké­szül a téli sa­va­nyú­ság! És most mu­ta­tunk egy fan­tasz­ti­kus öt­le­tet.

Hihetetlen, de erre is jó bontott tégla! Ez lett a kertben a nagy divat

Hihetetlen, de erre is jó bontott tégla! Ez lett a kertben a nagy divat

A nyár egyik leg­jobb prog­ramja a sza­bad­téri grill­parti Az ilyen menő kerti sü­tö­ge­tő­he­lye­ken még job­ban esik a sütés.

Ismered ezt a régi magyar gyümölcsöt?

Ismered ezt a régi magyar gyümölcsöt? Most érik

Nagy­anyá­ink kert­jé­ből nem hi­á­nyoz­ha­tott a sze­derfa. Nagy ked­venc volt.

Nagy­anyá­ink kert­jé­ből nem hi­á­nyoz­ha­tott az il­la­tos és lédús gyü­möl­csö­ket termő sze­derfa. Annak ide­jén a gye­re­kek ked­venc cse­me­géje volt.

Egyre nagyobb divat a fekete fal! Ezért nagyon praktikus

Egyre nagyobb divat a fekete fal! Ezért nagyon praktikus

Fe­ke­tére fes­teni egy falat a la­kás­ban?

Fe­ke­tére fes­teni egy falat a la­kás­ban? Ko­ráb­ban el­kép­zel­he­tet­len volt, de ma egyre di­va­to­sabb ez a meg­ol­dás. Rá­adá­sul prak­ti­kus is lehet. Vajon miért?

Zseniális ötlet, nem hevernek többet szanaszét a cipők

Zseniális ötlet, nem hevernek többet szanaszét a cipők

Ha be­lépsz egy la­kásba, nincs le­han­go­lóbb, mint a sza­na­szét do­bált cipők lát­vá­nya.

Ha be­lépsz egy la­kásba, nincs le­han­go­lóbb, mint a sza­na­szét do­bált cipők lát­vá­nya. Az sem jobb, ami­kor a be­já­ra­tot egy ócska szek­rény uralja.

Önts ecetet a szőnyegre! Elámulsz az eredménytől!

Önts ecetet a szőnyegre! Elámulsz az eredménytől!

Ez a szu­per tipp mos­tan­tól az egyik leg­na­gyobb ked­ven­ced lesz. Gye­rünk, pró­báld ki te is!

Nehezen gyújtod be a grillezéshez a tüzet? Íme, a legjobb trükkök

Nehezen gyújtod be a grillezéshez a tüzet? Íme, a legjobb trükkök

Ne pa­za­rold a pén­zed bolti gyúj­tósra!

Ne pa­za­rold a pén­zed bolti gyúj­tósra! Ké­szíts in­kább remek tűz­ala­po­kat ott­hon ta­lált házi sze­rek­ből és hoz­zá­va­lók­ból.

Olcsó és praktikus: Gurulós raklapbútor a nyár legnagyobb slágere

Olcsó és praktikus: Gurulós raklapbútor a nyár legnagyobb slágere

Évek óta nem megy ki a di­vat­ból a rak­lap­bú­tor.

Évek óta nem megy ki a di­vat­ból a rak­lap­bú­tor. Ha ke­rék­kel is fel­sze­re­led, pa­rá­dés lesz az ered­mény!

Soha többé nem lesz büdös a mosogatószivacs, világbajnok ez a trükk

Soha többé nem lesz büdös a mosogatószivacs, világbajnok ez a trükk

Így lesz­nek az edé­nyek és a po­ha­rak na­gyon tisz­ták.

Így lesz­nek az edé­nyek na­gyon tisz­ták, sza­ba­dulj meg a kór­oko­zók­tól!

Eltitkolt tudomány: így lesz tökéletes a paradicsomod!

Eltitkolt tudomány: így lesz tökéletes a paradicsomod!

Po­fon­egy­szerű, olcsó és ha­té­kony

Po­fon­egy­szerű, olcsó és ha­té­kony mód­szert mu­ta­tunk, mely­től pa­ra­di­cso­maid cso­dá­sab­bak lesz­nek, mint va­laha

10 remek ötlet, amitől a legkisebb kert is gyönyörű lesz

10 remek ötlet, amitől a legkisebb kert is gyönyörű lesz

Mu­ta­tunk né­hány tuti tip­pet!

Pici kert­ben is ki­él­he­ted a kre­a­ti­vi­tá­so­dat! Te­le­rak­ha­tod élet­tel: vi­rá­gok­kal, dísz­nö­vé­nyek­kel, ter­meszt­hetsz zöld­sé­ge­ket is, és akár tavad is lehet.

Elképesztő hatóerő! Így használd a kertben a szódabikarbónát

Elképesztő hatóerő! Így használd a kertben a szódabikarbónát

Nem csak sü­tésre vagy csem­pe­sú­ro­lásra hasz­nál­ha­tod a szó­da­bi­kar­bó­nát. A kert­ben is cso­dá­kat te­hetsz vele.

Nem csak sü­tésre vagy csem­pe­sú­ro­lásra hasz­nál­ha­tod a szó­da­bi­kar­bó­nát. A kert­ben is cso­dá­kat te­hetsz vele. Be­vet­he­ted kár­te­vők ellen, vagy meg­fi­a­ta­lít­ha­tod az el­er­nyedt bok­ro­kat. És még mennyi min­denre jó!

Így lesz igazán csillogó és tiszta tavasszal az ablak

Így lesz igazán csillogó és tiszta tavasszal az ablak

A ta­va­szi nagy­ta­ka­rí­tás fon­tos része.

A ta­va­szi nagy­ta­ka­rí­tás egyik fon­tos része az ab­lak­tisz­tí­tás. Most egy profi csa­pat­tól ka­punk remek öt­le­te­ket, hogy meg­könnyít­sük a mun­kán­kat.

Most ültesd el a paradicsomot! Így ismerd meg a legjobb palántát

Most ültesd el a paradicsomot! Így ismerd meg a legjobb palántát

Nem kés­tél le, most van itt az ideje. Vá­sá­rolj hozzá szu­per kis pa­lán­tá­kat, és vá­laszd ki nekik a leg­na­po­sabb he­lyet a ker­ted­ben.

5 szuper virágos növény a teraszra, ezek mindent kibírnak

5 szuper virágos növény a teraszra, ezek mindent kibírnak

Sze­ret­néd, hogy er­ké­lye­det egész nyá­ron il­la­tos vi­rág­zu­ha­tag dí­szítse? Ne a ké­nyes kü­lön­le­ges­sé­gekre gyúrj.

Sze­ret­néd, hogy er­ké­lye­det egész nyá­ron il­la­tos vi­rág­zu­ha­tag dí­szítse? Ne a ké­nyes kü­lön­le­ges­sé­gekre gyúrj, mu­tat­juk a sze­zon leg­stra­pa­bí­róbb vi­rá­gait!