ÉLETMÓDI

OTTHONKA

Így lesz cserépben is szuper a paradicsom

Így lesz cserépben is szuper a paradicsom

Nincs ker­ted? Nem baj! Egyet­len cse­rép­pel is nyerő le­hetsz!

Nem lehet egy lapon em­lí­teni a saját ter­mesz­tésű, za­ma­tos pa­ra­di­cso­mot a bol­ti­val. Hogy nincs ker­ted? Nem baj! Egyet­len cse­rép­pel is nyerő le­hetsz!

Lehet, hogy ideje lecserélni a cuccaidat?

Lehet, hogy ideje lecserélni a cuccaidat?

Ter­mé­sze­tes, hogy tár­gya­ink egy­szer csak el­hasz­ná­lód­nak.

Ter­mé­sze­tes, hogy tár­gya­ink egy­szer csak el­hasz­ná­lód­nak - de vajon tudod, mi­lyen idő­kö­zön­ként ér­de­mes cse­rélni a leg­fon­to­sabb dol­ga­i­dat?

Meguntad a régi farmerod? Így alakítsd át gyorsan

Meguntad a régi farmerod? Így alakítsd át gyorsan

Las­san nem tudod hová tenni a régi far­mer­ja­i­dat, de saj­ná­lod ki­dobni őket?

Las­san nem tudod hová tenni a régi far­mer­ja­i­dat, de saj­ná­lod ki­dobni őket? Nem kell a sze­mét­ben vé­gez­niük.

Hajítsd ki a régi ócskát, megújult a mosogatószivacs és mindenki imádja

Hajítsd ki a régi ócskát, megújult a mosogatószivacs és mindenki imádja

Ez a szil­iko­nos mo­so­ga­tó­szi­vacs lesz az új ked­venc a kony­há­ban.

Ez a szil­iko­nos mo­so­ga­tó­szi­vacs lesz az új ked­venc a kony­há­ban.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Olcsón szeretnél kerti bútort? Figyelj, íme a legjobb ötletek

Olcsón szeretnél kerti bútort? Figyelj, íme a legjobb ötletek

Ne gon­dol­kozz a vá­sár­lás­ban, ha va­lami jó­pofa, kü­lön­le­ges bú­tor­ral sze­ret­néd fel­dobni a ker­te­det.

Ne gon­dol­kozz a vá­sár­lás­ban, ha va­lami jó­pofa, kü­lön­le­ges bú­tor­ral sze­ret­néd fel­dobni a ker­te­det. Nem­csak olcsó, de lelke is van az ilyen, magad által ké­szí­tett tárgy­nak.

Elhervadt a kertben a tulipán? Mutatjuk pontosan, mit kell tenni

Elhervadt a kertben a tulipán? Mutatjuk pontosan, mit kell tenni

Az első ta­va­szi tu­li­pá­nok színt visz­nek az éle­tedbe.

Az első ta­va­szi tu­li­pá­nok színt visz­nek az éle­tedbe. Meg­mu­tat­juk, mit te­gyél velük, mi­u­tán el­vi­rá­goz­tak!

Félsz a pókoktól? Ezzel a természetes keverékkel távol tarthatod őket

Félsz a pókoktól? Ezzel a természetes keverékkel távol tarthatod őket

Pókot ölni nem sze­ren­csés. Ha iszo­nyodsz tőlük, el­tűrni őket le­he­tet­len. Sze­ren­csére van meg­ol­dás a pók­men­tes öve­zet­hez.

Ezzel az olcsó módszerrel védekezz a darazsak ellen

Ezzel az olcsó módszerrel védekezz a darazsak ellen

Kez­dő­dik a da­rázs­in­vá­zió.

Kö­ze­le­dik a nyár, így el­kez­dő­dik a da­rázs­in­vá­zió. Íme egy jó prak­tika, ho­gyan tart­suk őket távol.

Szeretnél sziklakertet? Kiderült, mi az igazi titka

Szeretnél sziklakertet? Kiderült, mi az igazi titka

Tö­re­kedj a ter­mé­sze­tes ha­tásra.

Bárki épít­het szik­la­ker­tet! De ha szik­la­ker­tet ál­modsz a ker­tedbe, akkor elő­ször ter­vezd meg. Tö­re­kedj a ter­mé­sze­tes ha­tásra. A siker nem marad el.

Íme, egy egyszerű ötlet és többé nem párásodik a fürdőben a tükör

Íme, egy egyszerű ötlet és többé nem párásodik a fürdőben a tükör

A reg­geli ké­szü­lő­dés­ben még a párás tükör is hát­rál­tat. Nincs szük­ség drága spray-re vagy elekt­ro­mos szer­ke­zetre!

Újra tombol a műanyagflakon-láz! Íme, Valika újabb szuper ötlete

Újra tombol a műanyagflakon-láz! Íme, Valika újabb szuper ötlete

Ismét fel­rob­ban­totta a netet a le­le­mé­nyes sza­bol­csi há­zi­asszony.

Ismét fel­rob­ban­totta a netet a le­le­mé­nyes sza­bol­csi há­zi­asszony. Ez­út­tal ki­vitte a kertbe ked­venc mű­anyag fla­kon­ját, ezt nézd mire hasz­nálja!

Tudtad, hogy a tojással még cipőt is pucolhatsz?

Tudtad, hogy a tojással még cipőt is pucolhatsz?

A tojás nem­csak a reg­ge­lik ki­rá­lya!

A tojás nem­csak a reg­ge­lik ki­rá­lya, ezer más do­logra is hasz­nál­ha­tod! Épp ezért min­dig tarts be­lőle ott­hon egy na­gyobb tál­cá­val.

Leandered gyilkosa észrevétlenül támad, figyeld a jeleket

Leandered gyilkosa észrevétlenül támad, figyeld a jeleket

Már min­den­képp ér­de­mes ki­tenni.

A cso­da­szép éve­lőt most már min­den­képp ér­de­mes ki­tenni a sza­badba. Ám ha nem érzi jól magát, az nem az eset­le­ges éj­sza­kai fa­gyok miatt van.

Virágot ültetsz az erkélyre? Akkor ezt soha ne felejtsd el

Virágot ültetsz az erkélyre? Akkor ezt soha ne felejtsd el

Nem csak neked van szük­sé­ged na­ponta táp­lá­lékra, a bal­kon­nö­vé­nye­id­nek is! Ho­gyan pó­told a gyor­san ki­ürülő táp­anya­got? Íme!

Nem csak neked van szük­sé­ged na­ponta táp­lá­lékra, a bal­kon­nö­vé­nye­id­nek is! Ho­gyan pó­told a gyor­san ki­ürülő táp­anya­got? Ne csak bolt­ban kap­ható drága sze­re­ket hasz­nálj! Jus­sa­nak eszedbe a kony­há­ban és a für­dő­szo­bá­ban is!

15 őrülten jó ötlet: kiderült, mit keres a cipőben a kövirózsa

15 őrülten jó ötlet: kiderült, mit keres a cipőben a kövirózsa

Szinte bár­hová oda­ül­tet­he­ted! Nézd!

Cso­dás szí­nek­ben és ala­kok­ban tob­zó­dik a kö­vi­ró­zsa! Ugye te is imá­dod? En­gedd sza­bad­jára a fan­tá­ziád! Szinte bár­hová be­ül­tet­he­ted. Nem hi­szed?

Többet ne vegyél gyömbért! Inkább termeszd ingyen otthon

Többet ne vegyél gyömbért! Inkább termeszd ingyen otthon

A ta­vasz a leg­jobb idő a gyöm­bér el­ül­te­té­sére. Ne kés­le­kedj, elő egy nagy bö­dön­nel, ül­tess bele gyöm­bért.

Kiderült, miért kell fehérre meszelni a gyümölcsfák törzsét

Kiderült, miért kell fehérre meszelni a gyümölcsfák törzsét

Mi­lyen jó lett volna erről ős­szel tudni.

Mi­lyen jó lett volna, ha ős­szel be­per­me­te­zed a kaj­szi­ba­rack- és az őszi­ba­rack­fáid tör­zsét! Most nem kéne ag­gód­nod, hogy el­pusz­tul­nak-e!

Viharos széllel és dermesztő hideggel indul a hét

Viharos széllel és dermesztő hideggel indul a hét

Nem lesz kö­szö­net a mai idő­já­rás­ban!

Nem lesz kö­szö­net a mai idő­já­rás­ban: bú­csút mond­ha­tunk a nap­sü­tés­nek, újabb hi­deg­front csap le ránk.

Ne kínlódj a falfestéssel, egy óra alatt újjá varázsolhatod a szobát!

Ne kínlódj a falfestéssel, egy óra alatt újjá varázsolhatod a szobát!

Na­gyon egy­szerű öt­le­tet mu­ta­tunk.

Na­gyon egy­szerű, bárki által ki­vi­te­lez­hető la­kás­fel­újí­tási öt­le­tet mu­ta­tunk.

Így locsold a kertet, hogy egész nyáron minden gyönyörű legyen

Így locsold a kertet, hogy egész nyáron minden gyönyörű legyen

Ho­gyan dup­lázd meg ker­ted ho­za­mát, ho­gyan emeld a mi­nő­sé­gét? A meg­ol­dás a he­lyes ön­tö­zés­ben rej­lik!

Briliáns kerti ötlet: Raklapban érik idén az eper

Briliáns kerti ötlet: Raklapban érik idén az eper

Nem tudod, hova ül­tesd az ep­re­ket?

Nem tudod, hova ül­tesd az ep­re­ket? Meg­mu­tat­juk, ho­gyan ké­szít­hetsz rak­lap­ból egy kis kre­a­ti­vi­tás­sal ep­res­lá­dát.

Kicsi a konyhád? Szuper trükkök, hogy jobban elférj benne

Kicsi a konyhád? Szuper trükkök, hogy jobban elférj benne

Túl­zsú­folt a kony­hád, káosz ural­ko­dik benne? Nem csoda, ha be­lépni sincs ked­ved. Mu­tat­juk, hogy va­rá­zsold át­lát­ha­tóvá és stí­lu­sossá.

Túl­zsú­folt a kony­hád, káosz ural­ko­dik benne? Nem csoda, ha be­lépni sincs ked­ved. Mu­tat­juk, hogy va­rá­zsold át­lát­ha­tóvá és stí­lu­sossá.

Két új funkció a Facebookon! Megkaptad?

Két új funkció a Facebookon! Megkaptad?

Vajon hon­nan jött az ötlet?

Vajon hon­nan jött az ötlet? A ta­pasz­talt mo­bi­lo­zók­nak biz­to­san lesz sej­tése róla. Aki Fa­ce­book-függő, annak itt van min­den, amit tud­nia kell. Egy­sze­rűen, ké­pek­kel il­luszt­rálva.

Idén nem lesz vakond a kertben! Itt a trükk, ami segít

Idén nem lesz vakond a kertben! Itt a trükk, ami segít

Így ri­aszt­ha­tod el.

A rajzfil­mek­ben látva na­gyon cuki jó­szág. Ám ha szét­tur­kálja a dísz­ker­ted pa­lán­táid, és buc­ká­kat hord a gyö­nyörű pá­zsi­todra, meg­or­rolsz rá.

Íme egy fantasztikus ötlet, és az epret könnyű megpucolni

Íme egy fantasztikus ötlet, és az epret könnyű megpucolni

Még egy ki­csit vár­nunk kell az eper­sze­zonra, de íme egy remek ötlet, ho­gyan pu­col­ha­tod meg az epret leg­egy­sze­rűb­ben.

Még egy ki­csit vár­nunk kell az eper­sze­zonra, de íme egy remek ötlet, ho­gyan pu­col­ha­tod meg az epret leg­egy­sze­rűb­ben.

A hagyományos tojásfestés már a múlté: itt a legújabb idei divat

A hagyományos tojásfestés már a múlté: itt a legújabb idei divat

Nya­kun­kon a hús­véti ké­szü­lő­dés és a to­jás­fes­tés.

Nya­kun­kon a hús­véti ké­szü­lő­dés és a to­jás­fes­tés. Fe­lejtsd el a ha­gyo­má­nyos szí­nes to­já­so­kat, sok­kal szebb és de­ko­ra­tí­vabb öt­le­te­ket mu­ta­tunk! Ha nem akarsz fes­té­kek­kel baj­lódni, mu­ta­tunk né­hány remek új tech­ni­kát.

Nagyanyáink titka: ezért legyen otthon mindig szalmiákszesz

Nagyanyáink titka: ezért legyen otthon mindig szalmiákszesz

Fe­lejtsd el a drága, kör­nye­zetre káros, bolt­ban kap­ható sze­re­ket! Hasz­náld in­kább őseid prak­ti­káit a ta­ka­rí­tás­ban.

Fe­lejtsd el a drága, kör­nye­zetre káros, bolt­ban kap­ható sze­re­ket! Hasz­náld in­kább őseid prak­ti­káit.

Ezt a trükköt ismerned kell: Így lesz egész nyáron gyönyörű a petúniád

Ezt a trükköt ismerned kell: Így lesz egész nyáron gyönyörű a petúniád

Bánj gon­do­san a pe­tú­ni­ád­dal, és akkor a szom­szé­daid cso­dá­jára jár­nak a bal­kon­lá­dák­ból ki­ömlő vi­rág­zu­ha­tag­nak.

Szuper tippek: Így lesz gyönyörű kiskert a teraszon

Szuper tippek: Így lesz gyönyörű kiskert a teraszon

Sok em­ber­nek nem lehet saját kertje.

Sok em­ber­nek saj­nos nem lehet saját kertje. De egy ház er­ké­lyén vagy egy sor­ház te­ra­szán is lehet mini éden­ker­tet ki­ala­kí­tani, ahová szí­ve­sen ki­ülünk pi­henni.

Ezért tegyél harisnyanadrágot a cserepes növények földjébe

Ezért tegyél harisnyanadrágot a cserepes növények földjébe

A szo­ba­nö­vé­nyeid vé­del­mé­ben szinte min­den kony­hai vagy szo­bai esz­közt be­vet­hetsz.

Eszméletlen konyhatrükk: Soha többé nem ragad le serpenyődben az étel

Eszméletlen konyhatrükk: Soha többé nem ragad le serpenyődben az étel

Sze­ret­néd, ha az acél­ser­pe­nyő­ben sem ra­gadna le az étel? Ha ezt a trük­köt ki­pró­bá­lod, olyan lesz, mint a teflon!

Ismered a KonMari módszert? Van hozzá egy jó hírünk!

Ismered a KonMari módszert? Van hozzá egy jó hírünk!

Megér­ke­zett a zse­ni­á­lis se­lej­te­zési mód­szer­hez az in­gye­nes mobil app­li­ká­ció!

Megér­ke­zett a zse­ni­á­lis se­lej­te­zési mód­szer­hez az in­gye­nes mobil app­li­ká­ció!

Ezzel a trükkel ontja a tavalyi muskátli most nyáron is a virágokat

Ezzel a trükkel ontja a tavalyi muskátli most nyáron is a virágokat

igazi öröm­for­rás lesz a mus­kát­lid.

Olyan si­ker­él­ményt je­lent a mus­kátli gon­do­zása, hogy va­ló­ság­gal füg­gő­séggé vál­hat!

Így lesz idén csodás a húsvétod! Lesd el a trükköket a profiktól

Így lesz idén csodás a húsvétod! Lesd el a trükköket a profiktól

Dobd fel a la­kást hús­véti vi­dám­ság­gal!

Ké­szülj az ün­nepre va­rázs­la­tos, szí­nes dí­szek­kel! Dobd fel a la­kást vi­rá­gok­kal, to­já­sok­kal és hús­véti vi­dám­ság­gal. Csalj a ven­dé­gek ar­cára mo­solyt!

A legjobb filléres ötletek a húsvéti szuper asztalhoz

A legjobb filléres ötletek a húsvéti szuper asztalhoz

A hús­vét kö­ze­led­té­vel ideje ki­ta­lálni, mi­lyen is le­gyen az ün­nepi asz­tal. Össze­szed­tünk né­hány meg­ol­dást.

A hús­vét kö­ze­led­té­vel ideje ki­ta­lálni, mi­lyen is le­gyen az ün­nepi asz­tal. Össze­szed­tünk né­hány ins­pi­ráló meg­ol­dást.

Ezért spriccelj citromos vizet a ruhákra mosás előtt

Ezért spriccelj citromos vizet a ruhákra mosás előtt

Nézz körül a kony­há­ban!

Nem kell drága pén­zen, káros ké­miai össze­te­vő­ket tar­tal­mazó tisz­tí­tó­sze­re­ket vá­sá­rol­nod! Nézz körül a kony­há­ban, ott ta­lá­lod a meg­ol­dást!

Így lesz a hűtőd igazán egészséges

Így lesz a hűtőd igazán egészséges

Meg­mu­tat­juk, hogy ho­gyan le­gyen a hűtőd iga­zán egész­sé­ges.

A hűtő el­sőd­le­ges fel­adata az, hogy a hű­tés­sel le­las­sítsa vagy meg­előzze az élel­mi­sze­rek­ben levő bak­té­ri­u­mok el­sza­po­ro­dá­sát, és ezzel to­vább el­tart­ha­tóvá tegye az éte­le­ket.

Tüneményes tavaszváró a barkakoszorú

Tüneményes tavaszváró a barkakoszorú: mutatjuk, hogy készítsd el

Iga­zán sze­met gyö­nyör­köd­tető és na­gyon egy­szerű dísz, mely egy­csa­pásra derűs, nap­fé­nyes han­gu­la­tot va­rá­zsol ott­ho­nodba.

Iga­zán sze­met gyö­nyör­köd­tető és na­gyon egy­szerű dísz, mely egy­csa­pásra derűs, nap­fé­nyes han­gu­la­tot va­rá­zsol ott­ho­nodba. Le­tisz­tult for­má­ban hir­deti a ta­vaszt, mo­soly­gós jó ked­ved lesz tőle!

Ezt a 10 növényt jó, ha együtt ülteted el a kertben

Ezt a 10 növényt jó, ha együtt ülteted el a kertben

Ha iga­zán szép és egész­sé­ges ker­tet sze­ret­nél, akkor eze­ket a nö­vé­nye­ket csak egy­más mellé ül­tesd!

Ha iga­zán szép és egész­sé­ges ker­tet sze­ret­nél, akkor eze­ket a nö­vé­nye­ket csak egy­más mellé ül­tesd!

Így ültesd át az orchideáidat, hogy gyorsan virágba boruljanak

Így ültesd át az orchideáidat, hogy gyorsan virágba boruljanak

5 lé­pés­ben meg­mu­tat­juk, ho­gyan le­gyen szép, egész­sé­ges a la­ká­sod dísze. Tü­re­lem­mel biz­to­san menni fog!

Most kiderül az igazság: kézzel vagy géppel érdemes mosogatni?

Most kiderül az igazság: kézzel vagy géppel érdemes mosogatni?

Te me­lyik cso­portba tar­to­zol: aki kéz­zel mo­so­gat vagy aki gép­pel? 7 érvet és el­len­ér­vet mu­ta­tunk.

Nem gondoltad volna, mennyi mindenre használhatod a babahintőport

Nem gondoltad volna, mennyi mindenre használhatod a babahintőport

A ba­ba­hin­tő­por nem csak a baba bőrét védi.

A ba­ba­hin­tő­por nem csak a baba bőrét védi. Mu­ta­tunk még több öt­le­tet, ho­gyan hasz­ná­la­tod a ház­tar­tás­ban, ház körül is, rá­adá­sul olcsó is!

Ne dobd ki a régi farmered! Trendi cuccot csinálhatsz belőle

Ne dobd ki a régi farmered! Trendi cuccot csinálhatsz belőle

He­gyek­ben áll­nak ott­hon a régi nad­rá­gok?

He­gyek­ben áll­nak ott­hon a régi nad­rá­gok? Vagy ki­híz­tuk min­det, vagy egy­sze­rűen már nem di­va­to­sak. A lé­nyeg, hogy soha többé nem fog­juk hor­dani őket. Vi­szont ez nem je­lenti azt, hogy vég­leg le kel­lene mon­da­nunk róluk.

Hihetetlen, mennyi mindenre jó egy cipősdoboz

Hihetetlen, mennyi mindenre jó egy cipősdoboz

Nálad is tor­nyo­sul­nak a ki nem do­bott ci­pős­do­bo­zok azzal a fel­ki­ál­tás­sal, hogy jók lesz­nek még va­la­mire?

Nálad is tor­nyo­sul­nak a ki nem do­bott ci­pős­do­bo­zok azzal a fel­ki­ál­tás­sal, hogy jók lesz­nek még va­la­mire?

Kicsírázott a krumplid? Ki ne dobd! Megmutatjuk, mit kezdj vele!

Kicsírázott a krumplid? Ki ne dobd! Megmutatjuk, mit kezdj vele!

Itt a nagy le­he­tő­ség, hogy saját ve­te­mé­nye­sed le­gyen, ahol hasz­nálni tudod ezt a fe­les­le­ges és mér­gező zöld­sé­get.

Így spórolj a kerten tavasszal: Zseniális ötletek palántázáshoz

Így spórolj a kerten tavasszal: Zseniális ötletek palántázáshoz

El­jött a ta­va­szi pa­lán­tá­zás ideje!

El­jött a ta­va­szi pa­lán­tá­zás ideje! Olcsó és prak­ti­kus öt­le­te­ket mu­ta­tunk ahhoz, hogy a le­hető leg­job­ban fej­lőd­je­nek a nö­vé­nyeid, és ne kell­jen sok pénzt köl­te­ned.

Mostantól ezt is megtehetik a férfiak a fürdőszobában

Mostantól ezt is megtehetik a férfiak a fürdőszobában

Ez egy va­do­natúj fej­lesz­tésű esz­köz.

Egy va­do­natúj fej­lesz­tésű prak­ti­kus esz­köz tel­je­sen meg­re­for­málja a reg­geli ru­tint.

Soha többé nem törik össze a tojás: Ezt nézd, ilyet még nem láttál!

Soha többé nem törik össze a tojás: Ezt nézd, ilyet még nem láttál!

Hiába,ha egy­szer be­in­dul a biz­nisz...

Esz­mé­le­ten tem­pó­ban po­tyog­tat­ják a ma­gyar tyú­kok a to­já­so­kat! Hiába, no, ha egy­szer be­in­dul a biz­nisz... Sze­ren­csére egy na­gyon ügyes kel­lék­kel gye­rek­já­ték biz­ton­ság­ban össze­kap­kodni a drága to­já­so­kat.

Zseniális ötlet: így tisztíts autókárpitot otthon

Zseniális ötlet: így tisztíts autókárpitot otthon

Könnye­dén te­he­ted ápolttá, tisz­tává.

Sokak szá­mára au­tó­juk szinte má­so­dik ott­ho­nuk. A sze­mét­men­tes au­tó­belső, az ápolt kár­pit, a tiszta illat még a ve­ze­tési stí­lust is be­fo­lyá­sol­hatja.

Nevelj otthon citromfát, mindössze 1 db mag kell hozzá!

Nevelj otthon citromfát, mindössze 1 db mag kell hozzá!

A meg­fá­zás egyik leg­jobb el­len­szere fog te­remni a ker­ted­ben, a házi li­mo­nádé meg a csa­lád ked­vence lesz.

Biz­tos le­hetsz benne, hogy a házi li­mo­nádé a csa­lád ked­vence lesz.

Soha ne dobd el a borosüveget!

Soha ne dobd el a borosüveget!

A korai szür­kü­let al­kal­mat adhat egy kis ro­man­ti­kára az ott­ho­nod­ban.

A korai szür­kü­let al­kal­mat adhat egy kis ro­man­ti­kára az ott­ho­nod­ban. Egy po­hárka bor, egy jó va­csora és per­sze a sej­tel­mes gyer­tya­fény össz­képe teszi tö­ké­le­tessé az estét.

Ezért csavard alumíniumfóliába a lábadat, elképesztő lesz a hatás

Ezért csavard alumíniumfóliába a lábadat, elképesztő lesz a hatás

Ez a szu­per ötlet a leg­egy­sze­rűbb módja annak, hogy vil­lám­gyor­san hely­re­ál­lítsd egész­sé­ge­det!

Őrület, ennyi mindenre jó egy egyszerű ruhacsipesz

Őrület, ennyi mindenre jó egy egyszerű ruhacsipesz

Ke­resd elő a há­nyódó ru­ha­csi­pe­sze­ket, és hasz­náld de­ko­rá­lásra, ren­de­zésre, gyors se­gít­ségre bar­ká­cso­lás köz­ben.

Ke­resd elő a há­nyódó ru­ha­csi­pe­sze­ket, és hasz­náld de­ko­rá­lásra, ren­de­zésre, gyors se­gít­ségre bar­ká­cso­lás köz­ben. Ké­szít­hetsz be­lőle já­té­kot vagy já­té­kos ki­egé­szí­tőt.

Végre egy remek trükk, amitől a régi, koszos tepsi újra ragyogni fog

Végre egy remek trükk, amitől a régi, koszos tepsi újra ragyogni fog

Imá­dod a friss sü­te­mény il­la­tát, mégis le­gör­bül a szád, ha arra gon­dolsz, hogy a tep­sit ho­gyan fogod megint meg­tisz­tí­tani?

Soha ne ülj utcai ruhában az ágyra, amiben alszol!

Soha ne ülj utcai ruhában az ágyra, amiben alszol!

Azt is el­mond­juk, miért.

Te is ráülsz néha az ágyra az utcai nad­rá­god­ban? Soha ne tedd, azt is el­mond­juk, miért.

2017-ben így lesz szuper paradicsomod!

2017-ben így lesz szuper paradicsomod!

Sze­ret­néd, ha idén a pa­ra­di­cso­mod íze a leg­cso­dá­sabb és mé­rete a le­hető leg­na­gyobb lenne? Adunk egy kis se­gít­sé­get hozzá. He­lyezd eze­ket az anya­go­kat pa­lán­tá­zás előtt a földbe!

Sze­ret­néd, ha idén a pa­ra­di­cso­mod íze a leg­cso­dá­sabb és mé­rete a le­hető leg­na­gyobb lenne? Adunk egy kis se­gít­sé­get hozzá. He­lyezd eze­ket az anya­go­kat pa­lán­tá­zás előtt a földbe!

Szuper újdonság, amit minden salátaimádónak ismernie kell!

Szuper újdonság, amit minden salátaimádónak ismernie kell!

Íme, egy fan­tasz­ti­kus meg­ol­dás, hogy min­dig ott le­gyen a sa­láta az asz­ta­lon.

Nálad is elő­for­dult már, hogy ki­hagy­tad este a sa­lá­tát, mert az ap­rí­tás és mosás so­káig tar­tott? Íme, egy fan­tasz­ti­kus meg­ol­dás, hogy min­dig gyor­san és egy­sze­rűen ott le­gyen a sa­láta az asz­ta­lon.

Van egy rossz hírünk: tuti, rosszul töltöd a telefonodat!

Van egy rossz hírünk: tuti, rosszul töltöd a telefonodat!

Hamar le­me­rül a te­le­fo­nod akk­sija, és azt ve­szed észre, hogy egyre ke­ve­seb­bet bír?

Hamar le­me­rül a te­le­fo­nod akk­sija, és azt ve­szed észre, hogy egyre ke­ve­seb­bet bír?

Így készítsd fel kerted az érkező tavaszra

Így készítsd fel kerted az érkező tavaszra

Ezek­kel a lé­pé­sek­kel gyö­nyö­rűvé va­rá­zsol­ha­tod ker­ted.

Ezek­kel a lé­pé­sek­kel gyö­nyö­rűvé va­rá­zsol­ha­tod ker­ted ta­va­szi és nyári pom­pá­ját. Kezdj neki a ké­szü­lő­dés­nek!

Ezeket a trükköket minden szakács ismeri - neked is kellene!

Ezeket a trükköket minden szakács ismeri - neked is kellene!

Sze­ret­nél a profi sza­ká­csok­tól ta­nulni?

Sze­ret­nél a profi sza­ká­csok­tól ta­nulni? Most meg­te­he­ted: el­hoz­tuk a leg­jobb ét­ter­mek séfje­i­nek apró trükk­jeit.

A legjobb trükk, hogy minden csepp ketchup kijöjjön a flakonból

A legjobb trükk, hogy minden csepp ketchup kijöjjön a flakonból

Ne az asz­tal­te­rí­tőn lan­dol­jon.

Min­d­annyian bosszan­kod­tunk már azon, hogy a ke­tchup a ru­hán­kon vagy az asz­tal­te­rí­tőn lan­dolt.

Nem is gondolnád, de erre is használhatod a citromot

Nem is gondolnád, de erre is használhatod a citromot

A cit­rom nem csak a li­mo­ná­déba való,

Ha eddig úgy gon­dol­tad, a cit­rom csak a li­mo­ná­déba való, akkor fi­gyelj! Most meg­mu­tat­juk, ho­gyan hasz­nál­ha­tod, hogy meg­könnyítse a hét­köz­na­po­kat.

Így jelent meg a békásmegyeri lakótelep felett a tavasz

Így jelent meg a békásmegyeri lakótelep felett a tavasz

Ri­pos­te­rünk­től kap­tuk ma dél­ben ezt a vidám és végre ta­vaszt idéző képet.

Ri­pos­te­rünk­től kap­tuk ma dél­ben ezt a vidám és végre ta­vaszt idéző képet.

Hihetetlen, de erre is jó egy félpár zokni!

Hihetetlen, de erre is jó egy félpár zokni!

Rej­té­lyes módon pá­rat­lan zokni min­den ház­tar­tás­ban akad.

Rej­té­lyes módon pá­rat­lan zokni min­den ház­tar­tás­ban akad. Ne bosszan­kodj! 5 prak­ti­kus és kre­a­tív öt­le­tet mu­ta­tunk, mire hasz­nál­ha­tod őket.

Íme a 10 álomszakma, ami tényleg jól fizet

Íme a 10 álomszakma, ami tényleg jól fizet

Gon­dol­kod­tál már azon, hogy ál­lást vál­toz­tass?

Gon­dol­kod­tál már azon, hogy ál­lást vál­toz­tass? Ha igen, mu­ta­tunk 10 olyan álom­szak­mát, amely nem­csak iz­gal­mas, hanem jól is fizet!

Soha többet nem lesz büdös, olajszagú a konyhád

Soha többet nem lesz büdös, olajszagú a konyhád

Sze­re­ted az olaj­ban sült éte­le­ket, de nem bírod a büdös olaj­sza­got a kony­há­ban? Meg­mu­tat­juk, mit kell ten­ned!

Sze­re­ted az olaj­ban sült éte­le­ket, de nem bírod a büdös olaj­sza­got a kony­há­ban? Meg­mu­tat­juk, mit kell ten­ned!

A legjobb trükkök, hogy szárítsuk télen, hideg időben a ruhát

A legjobb trükkök, hogy szárítsuk télen, hideg időben a ruhát

Tél, hideg, ne­he­zen szá­radó, meg­bü­dö­sö­dött ruhák. Vagy még­sem? Van meg­ol­dás! Mu­tat­juk.

Tél, hideg, ne­he­zen szá­radó, meg­bü­dö­sö­dött ruhák. Vagy még­sem? Van meg­ol­dás! Mu­tat­juk.

Tarol a raklap: Fillérekből szuper trendi bútorok!

Tarol a raklap: Fillérekből szuper trendi bútorok!

Miért ven­nél ka­na­pét, asz­talt, ágyat vagy bár­mi­lyen más szo­ba­be­ren­de­zést sok pén­zért, ami­kor rak­la­pok­ból egy­sze­rűen el­ké­szít­he­ted őket.

Ezeket az ételeket soha ne tedd együtt a hűtőbe!

Ezeket az ételeket soha ne tedd együtt a hűtőbe!

Meg­vet­ted a drága zöld­sé­ge­ket, gyü­möl­csö­ket. Tá­rold őket úgy, hogy a leg­töb­bet hozd ki be­lő­lük ízben, el­tart­ha­tó­ság­ban.

Koszos és ragad a sütőd? Ez a filléres tisztítószer az igazi megoldás

Koszos és ragad a sütőd? Ez a filléres tisztítószer az igazi megoldás

Min­den van ott­hon, amire szük­sé­ged lesz hozzá, állj neki most!

Bár biz­to­san nem ked­ve­led ezt a há­zi­mun­kát, ideje végre meg­tisz­tí­tani a sü­tő­det! Min­den van ott­hon, amire szük­sé­ged lesz hozzá, állj neki most!

Eszméletlen, mennyi mindenre jó egy régi kulcs

Eszméletlen, mennyi mindenre jó egy régi kulcs

Mu­ta­tunk né­hány zse­ni­á­lis öt­le­tet, mit tudsz ké­szí­teni régi, hasz­ná­la­ton kí­vüli kul­csok­ból.

Mu­ta­tunk né­hány zse­ni­á­lis öt­le­tet, mit tudsz ké­szí­teni régi, hasz­ná­la­ton kí­vüli kul­csok­ból.

Ki ne dobd a kályhából a hamut! Ennyi mindenre használhatod

Ki ne dobd a kályhából a hamut! Ennyi mindenre használhatod

An­ti­kold ha­mu­lúg­gal a fa­ke­rí­té­se­det, a faház lé­ceit! És még mennyi min­denre jó a fa­hamu...

Soha ne dobd el a rossz autógumit: szuper, mire használhatod

Soha ne dobd el a rossz autógumit: szuper, mire használhatod

Hasz­nált au­tó­gu­mi­ból némi fes­ték­kel és öt­let­tel hi­he­tet­le­nül jó­pofa dol­go­kat va­rá­zsol­hatsz.   

Csodaszer a fürdőszobában - most kapd elő a szódabikarbónát

Csodaszer a fürdőszobában - most kapd elő a szódabikarbónát

Szürke a fuga a kosz­tól? Ne ke­ress bur­ko­lót, nem ör­dön­gös­ség ki­pu­colni!

Szürke a fuga a kosz­tól? Ne ke­ress bur­ko­lót, nem ör­dön­gös­ség ki­pu­colni!