ÉLETMÓDI

OTTHONKA

Így védd meg a növényeidet a nyári kártevők ellen

Így védd meg a növényeidet a nyári kártevők ellen

Vess be ter­mé­sze­tes ro­var­ri­asz­tó­kat.

A kert­tu­laj­do­no­sok réme az érett ter­mést le­gá­zoló ro­var­in­vá­zió. Előzd meg, hogy ezt sem­mi­kép­pen se kell­jen vé­gig­néz­ned.

Elromlott a légkondid? Szenzációs tippek, hogy éld túl a hőséget

Elromlott a légkondid? Szenzációs tippek, hogy éld túl a hőséget

Egyre el­vi­sel­he­tet­le­nebb a meleg

A ká­ni­kula ellen egyre töb­ben sze­rel­tet­nek be lég­kon­di­ci­o­ná­lót. De mi van akkor, ha el­rom­lik? Szu­per öt­le­te­ket mu­ta­tunk.

150 forintból rendbe teszi a háztartásodat, a szódabikarbóna maga a csoda

150 forintból rendbe teszi a háztartásodat, a szódabikarbóna maga a csoda

Nem kell az a sok, fö­lös­le­ges kence-fice és drága ta­ka­rí­tó­szer!

Nem kell az a sok, fö­lös­le­ges kence-fice és drága ta­ka­rí­tó­szer!

Így mentsd meg a termést hőségriadóban

Így mentsd meg a termést hőségriadóban. Mutatjuk a legszuperebb kerti tippeket

Nö­vé­nyeid így tuti túl­élik a hő­sé­get!

Nö­vé­nyeid így nem csak túl­élik a hő­sé­get, de gya­ra­pod­nak is!

10 tárgy, amit soha, de soha ne tegyél a mosogatógépbe

10 tárgy, amit soha, de soha ne tegyél a mosogatógépbe

Csak óva­to­san ezek­kel a tár­gyak­kal.

Ma már min­den ház­tar­tás­ban meg­ta­lál­ható ez a gép, ami na­gyon meg­könnyíti az éle­tün­ket. Sok min­dent el­mo­so­gat­ha­tunk benne, de nem min­dent.

Botrányos, ami kiderült a mosókapszulákról

Botrányos, ami kiderült a mosókapszulákról, hajukat tépik a háziasszonyok

A a ké­nyel­mes meg­ol­dás nem biz­tos, hogy egy­út­tal a leg­jobb is. Meg­döb­bentő fo­tó­kat mu­ta­tunk!

A ké­nyel­mes meg­ol­dás nem biz­tos, hogy egy­út­tal a leg­jobb is...

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Így tisztítsd ki a mikródat durva vegyszerek nélkül

Így tisztítsd ki a mikródat durva vegyszerek nélkül

A mikró bel­seje ugyan­úgy el­ko­szo­ló­dik, akár­csak a sütőé. Olyan mód­szert mu­ta­tunk, mely egy­szerű, gyors, há­zi­sze­rek­kel el­vé­gez­hető.

A mikró bel­seje ugyan­úgy el­ko­szo­ló­dik, akár­csak a sütőé. Ne ha­nya­gold el a tisz­tí­tá­sát, és ne hidd, hogy bo­nyo­lult, vagy so­káig tart. Olyan mód­szert mu­ta­tunk, mely egy­szerű, gyors, és egész­sé­ges, há­zi­sze­rek­kel el­vé­gez­hető.

5 gyertyatrükk a spájzból, túlélőknek!

5 gyertyatrükk a spájzból, túlélőknek!

Ha vá­rat­la­nul áram­szü­net lesz, és éppen nincs kéz­nél sem­mi­féle vi­lá­gí­tó­esz­köz, pil­la­na­tok alatt össze­dob­hatsz egy házi ké­szí­tésű gyer­tyát. Tú­lélő-trük­kök há­zi­asszo­nyok­nak!

Ha vá­rat­la­nul áram­szü­net lesz, és éppen nincs kéz­nél sem­mi­féle vi­lá­gí­tó­esz­köz, pil­la­na­tok alatt össze­dob­hatsz egy házi ké­szí­tésű gyer­tyát.

Önts ecetet a szőnyegre - a hatás lenyűgöző lesz!

Önts ecetet a szőnyegre - a hatás lenyűgöző lesz!

Szu­per trük­köt mu­ta­tunk.

Szu­per trük­köt mu­ta­tunk, ami ren­ge­te­get fog se­gí­teni a min­den­nap­ja­id­ban.

Így locsold a növényeidet, ha elutazol

Így locsold a növényeidet, ha elutazol

Ne fáj­jon a fejed a nö­vé­nyeid miatt!

Ne fáj­jon a fejed a nö­vé­nyeid miatt, ha végre eljön a nya­ra­lás ideje. Mu­ta­tunk egy remek ötlet, hogy ne a szom­szé­dot kell­jen meg­kérni az ön­tö­zésre.

Ezért fagyaszd le a kerti rózsákat

Ezért fagyaszd le a kerti rózsákat

Nincs is fan­tasz­ti­ku­sabb meg­le­pe­tés az esti par­tira, mint ez az ötlet.

Nincs is fan­tasz­ti­ku­sabb meg­le­pe­tés az esti par­tira, mint ez az egy­szerű ötlet Fa­gyaszd le a vi­rá­go­kat, nézd meg a ven­dé­gek cso­dál­kozó mo­so­lyát. Szu­per lesz az este!

Nem kell mikrózni: Pillanatok alatt puha lesz a vaj ezzel a trükkel

Nem kell mikrózni: Pillanatok alatt puha lesz a vaj ezzel a trükkel

Bor­zasztó ide­ge­sítő, ami­kor az ember a hideg, kő­ke­mény vajat pró­bálja szét­kenni a ke­nyé­ren. Ezzel a trük­kel ezt el­fe­lejt­he­ted!

Micsoda ötlet! Így építs a kertedbe olcsó kis tavat

Micsoda ötlet! Így építs a kertedbe olcsó kis tavat

Cso­dás a ker­ted! Va­lami még hi­ány­zik: az igazi dísze egy pa­rá­nyi ék­szerkő, egy ka­vi­csok­kal ki­ra­kott ta­vacska lenne.

Cso­dás a ker­ted! Van­nak benne dús bok­rok, sudár fák, gyö­nyörű, szí­nes vi­rá­gok, szé­pen ki­ala­kí­tott lé­pő­kö­vek, de még szik­la­kert is. Va­lami még hi­ány­zik: az igazi dísze egy pa­rá­nyi ék­szerkő, egy ka­vi­csok­kal ki­ra­kott ta­vacska lenne. Van ol­csóbb és drá­gább meg­ol­dás is. Ál­modd meg!

Így újítsd fel a konyha padlóját néhány ezer forintból

Így újítsd fel a konyha padlóját néhány ezer forintból

Ne ke­se­redj el, ha csú­nya a kony­ha­pad­lód, és nincs le­he­tő­sé­ged sú­lyos száz­ez­re­kért át­ra­katni!

Ne ke­se­redj el, ha csú­nya a kony­ha­pad­lód, és nincs le­he­tő­sé­ged sú­lyos száz­ez­re­kért át­ra­katni!

Sózd és borsozd meg a kerted! Meglepő, de eszméletlen szép az eredmény!

Sózd és borsozd meg a kerted! Meglepő, de eszméletlen szép az eredmény!

Olcsó, öt­le­tes és na­gyon ha­tá­sos az a trükk, amit most meg­osz­tunk veled. Él­vezd a gyö­nyörű ker­ted!

Így lesz nyáron is gyönyörű a füved

Így lesz nyáron is gyönyörű a füved

Elég egy-két apró hibát el­kö­vetni, és sár­gás, fol­tos lesz a gyep­sző­nyeg.

Tűző nap, for­ró­ság, tik­kadó, sárga gyep... Senki nem sze­retne ilyet látni a kert­jé­ben, de saj­nos elég egy-két apró hibát el­kö­vetni, és sár­gás, fol­tos lesz a gyep­sző­nyeg.

El sem tudod képzelni, mivel tüntetheted el gyorsan a korpát

El sem tudod képzelni, mivel tüntetheted el gyorsan a korpát

Kor­pá­so­dik a hajad? Gyű­lö­löd ezt az ér­zést? Most meg­tud­ha­tod, mi az, ami­től ez va­rázs­la­tos módon el­tű­nik.

Kor­pá­so­dik a hajad? Gyű­lö­löd ezt az ér­zést? Most meg­tud­ha­tod, mi az, ami­től ez va­rázs­la­tos módon el­tű­nik. Rend­sze­res ke­ze­lés mel­lett, gyö­nyörű lesz újra a fri­zu­rád! Ne add fel! Mu­tat­juk a leg­jobb mód­szert.

Vigyázz, ezt soha ne hagyd az autóban, mert veszélyes lehet!

Vigyázz, ezt soha ne hagyd az autóban, mert veszélyes lehet!

Rob­ban vagy tüzet okoz...

Sokan azért is sze­ret­nek au­tó­val járni, mert nem kell egész nap nagy tás­kát ma­guk­kal ci­pel­niük, amire nincs szük­sé­gük, azt egy­sze­rűen a ko­csi­ban hagy­ják.

Bámulatos, mit művel a kertedben a szódabikarbóna!

Bámulatos, mit művel a kertedben a szódabikarbóna!

Egé­szen káp­rá­za­tos, mennyire jól hat.

Egé­szen káp­rá­za­tos, mennyire jól hat a nö­vé­nyekre ez az olcsó cso­da­szer.

Ne dobd el a tojáshéjat! Így lesz tőle egészséges a paradicsom

Ne dobd el a tojáshéjat! Így lesz tőle egészséges a paradicsom

A to­jás­héj tele van kal­ci­um­mal, és ez fon­tos táp­anyag a nö­vé­nyek szá­mára

A to­jás­héj tele van kal­ci­um­mal, és ez fon­tos táp­anyag a nö­vé­nyek szá­mára. Kom­posz­tálni lassú

A jó vöröshagyma titka: erre az egy helyre soha ne tedd!

A jó vöröshagyma titka: erre az egy helyre soha ne tedd!

A hű­tő­ben hamar meg­pu­hul

A hű­tő­ben hamar meg­pu­hul, meg­pe­né­sze­dik a hagyma. Ám van, nem is egy olyan mód­szer, ami­vel hosszú ideig is fris­sen tart­ha­tod

Az idei muslicainvázió maga a pokol. Szerencsére van megoldás, mutatjuk!

Az idei muslicainvázió maga a pokol. Szerencsére van megoldás, mutatjuk!

Fel­hők­ben lepik el a kony­há­dat, ha nem kap­csolsz idő­ben. Mu­ta­tunk né­hány tuti tip­pet, ho­gyan sza­ba­dulj meg tőlük!

Ezért szórj az ételekhez szódabikarbónát, nem bánod meg

Ezért szórj az ételekhez szódabikarbónát, nem bánod meg

Ismét tarol a szó­da­bi­kar­bóna. Nem kell be­lőle sokat hasz­nál­nod.

Ismét tarol a szó­da­bi­kar­bóna. Nem kell be­lőle sokat hasz­nál­nod, mégis jobbá va­rá­zsolja az ételt.

Ezért tegyél banánhéjat a rózsák tövébe, fantasztikus, mi történik!

Ezért tegyél banánhéjat a rózsák tövébe, fantasztikus, mi történik!

Va­ló­sá­gos csoda, amit a nö­vény­kéd­del tesz.

Ha be­le­kez­desz, a ró­zsád örökre hálás lesz a gon­dos­ko­dá­sért.

Már házat is építenek raklapból, most leesik az állad

Már házat is építenek raklapból, most leesik az állad

Pár nap alatt össze­sze­rel­he­ted

Saját házat sze­ret­nél, de nincs elég pén­zed? Építs házat el­ha­jí­tott, ki­se­lej­te­zett rak­la­pok­ból. Pár nap alatt össze­sze­rel­he­ted a ha­ve­rok se­gít­sé­gé­vel

Meggypiros kukával robbantotta fel a netet a budapesti anyuka

Meggypiros kukával robbantotta fel a netet a budapesti anyuka

Unal­mas a szürke kuka? Nézd meg, mi­lyen remek öt­let­tel törte meg az egy­han­gú­sá­got ez a nő!

Nyáron támadnak a betörők: 10 ötlet, hogy biztonságban legyen a lakás

Nyáron támadnak a betörők: 10 ötlet, hogy biztonságban legyen a lakás

Nem­csak a nya­ra­lás­nak, a be­tö­ré­sek­nek is fő­sze­zonja van.

Nem­csak a nya­ra­lás­nak, a be­tö­ré­sek­nek is fő­sze­zonja van: a leg­több ott­hont ilyen­kor fe­szí­tik fel. Egy­szerű óv­in­téz­ke­dé­sek­kel azon­ban meg­előz­hető lehet a baj, és nem fel­tét­len kell drága ri­asz­tó­rend­szerre gon­dolni! Né­hány trükk, és nincs rab­lás!

Te is hagytad már bedugva a vasalód? Soha többé nem kell izgulnod emiatt

Te is hagytad már bedugva a vasalód? Soha többé nem kell izgulnod emiatt

Ha képes vagy ezen egész nap ide­ges­kedni, van egy jó hí­rünk!

For­dul­tál már vissza, hogy meg­nézd, ki­húz­tad-e? Ha képes vagy ezen ide­ges­kedni, van egy jó hí­rünk!

Kopott és rozsdás a kádad? Így újítsd fel fillérekből

Kopott és rozsdás a kádad? Így újítsd fel fillérekből

Ess neki, fesd át magad

Gyö­nyörű für­dő­szo­bá­dat el­csú­fítja a vi­sel­tes, ko­pott kád? Ha csak a zo­mánc szür­kült el, vagy csak kissé rozs­dás, ne nézd to­vább csa­ló­dot­tan. Fesd újra!

Elfogyott a mosóporod? Mutatjuk, mit használj helyette

Elfogyott a mosóporod? Mutatjuk, mit használj helyette

Nézz körül, ott a meg­ol­dás.

Vedd szem­ügyre a ház­tar­tá­so­dat. Sok olyan szert ta­lálsz, me­lyek al­kal­ma­sak a mo­sás­hoz. Oko­san kell vá­lasz­ta­nod.

Ezt tedd eső alatt és után a kerteddel, és gyönyörű marad!

Ezt tedd eső alatt és után a kerteddel, és gyönyörű marad!

Ne ijedj meg a ki­tartó eső­zés­től! Hozd ki be­lőle a leg­job­bat, és ma­rad­jon cso­dás a ker­ted.

Ne ijedj meg a ki­tartó eső­zés­től! Hozd ki be­lőle a leg­job­bat, és ma­rad­jon cso­dás a ker­ted.

Önts ecetet a kertedbe! Elámulsz a látványos hatástól!

Önts ecetet a kertedbe! Elámulsz a látványos hatástól!

Ez a trükk po­fon­egy­szerű, és mégis zse­ni­á­li­san mű­kö­dik! Itt az idő, hogy te is ki­pró­báld.

Ez a trükk po­fon­egy­szerű, és mégis zse­ni­á­li­san mű­kö­dik! Itt az idő, hogy te is ki­pró­báld.

Mindennél károsabb a testünkre, ha ezt rendszeresen megtesszük

Mindennél károsabb a testünkre, ha ezt rendszeresen megtesszük

A min­den­napi éle­tünk során sok káros ha­tás­sal ta­lál­ko­zunk.

A min­den­napi éle­tünk során sok káros ha­tás­sal ta­lál­ko­zunk, ám van va­lami, ami igen ve­szé­lyes.

Tele az esőtől gyommal a kerted? Ne bosszankodj: edd meg!

Tele az esőtől gyommal a kerted? Ne bosszankodj: edd meg!

Nem is gon­dol­nád, de a ezek gyom­nö­vé­nyek iga­zán finom fa­la­tok, és még egész­sé­ge­sek is!

Menj a fürdődbe és ha ezt látod, azonnal dobd el

Menj a fürdődbe és ha ezt látod, azonnal dobd el

Néha se­lej­tezni kell.

Tud­juk, hogy nehéz meg­válni va­la­mi­től, amit még alig hasz­nál­tál, de a für­dő­szo­bá­ban néha se­lej­tezni kell. Meg­mu­tat­juk, mitől lenne jó meg­sza­ba­dul­nod.

Rondán leégett a lábosod? Ez az egy trükk biztos, hogy segít

Rondán leégett a lábosod? Ez az egy trükk biztos, hogy segít

Sok jó ötlet ke­ring a neten, ho­gyan lehet meg­sza­ba­dulni a le­égett étel­től, ami a lá­bosra ta­padt.

Őrült divat, így ünneplik újabban a válást a párok

Őrült divat, így ünneplik újabban a válást a párok

Véget ért a sze­re­lem?

Véget ért a sze­re­lem, de nem min­denki bús­la­ko­dik so­káig. Újab­ban a volt párok a bí­ró­sági vég­zés után bulit szer­vez­nek, hogy mind­ezt meg­ün­ne­pel­jék.

Így használják a porszívót a profik - ez a trükk mindent megváltoztat

Így használják a porszívót a profik - ez a trükk mindent megváltoztat

Lehet, hogy mind­vé­gig rosszul por­szí­vóz­tál...? Meg­lepő prak­ti­kák!

Lehet, hogy mind­vé­gig rosszul por­szí­vóz­tál? Talán nem. De azt biz­tos, hogy akad né­hány trükk...

Lerágják a termésed a meztelencsigák? Így szabadulhatsz meg tőlük

Lerágják a termésed a meztelencsigák? Így szabadulhatsz meg tőlük

Ahol el­sza­po­rod­nak, ko­moly anyagi kárt okoz­nak, sze­ren­csére lé­te­zik né­hány ha­tá­sos trükk el­le­nük.

Keverd fogkrémmel a szódabikarbónát. Hihetetlen, mire használhatod!

Keverd fogkrémmel a szódabikarbónát. Hihetetlen, mire használhatod!

Fe­lejtsd el a drága bolti tisz­tí­tó­sze­re­ket!

Fe­lejtsd el a drága bolti tisz­tí­tó­sze­re­ket!

Újra teljes szépségében pompázik a műanyag kerti bútor, íme a szuper trükk

Újra teljes szépségében pompázik a műanyag kerti bútor, íme a szuper trükk

Eszedbe ne jus­son ki­dobni a ta­va­lyi mű­anyag bú­to­ra­i­dat!

Pil­la­na­tok alatt hó­fe­hérré tudod va­rá­zsolni.

Trükkös magyar háziasszony: Őrület, miben teszi el télire az uborkát

Trükkös magyar háziasszony: Őrület, miben teszi el télire az uborkát

Itt a nyár, de máris ké­szül a téli sa­va­nyú­ság! És most mu­ta­tunk egy fan­tasz­ti­kus öt­le­tet. A mód­szer tö­ké­le­tes!

Hihetetlen, de erre is jó bontott tégla! Ez lett a kertben a nagy divat

Hihetetlen, de erre is jó bontott tégla! Ez lett a kertben a nagy divat

A nyár egyik leg­jobb prog­ramja a sza­bad­téri grill­parti Az ilyen menő kerti sü­tö­ge­tő­he­lye­ken még job­ban esik a sütés.

Koszos a sütőd? Ettől a trükktől olyan lesz, mintha új lenne

Koszos, ragacsos a sütőd? Ettől a trükktől olyan lesz, mintha új lenne

Nem kell be­le­tö­rőd­nöd, hogy a sütő aj­taja többé már sose lesz tiszta. Van meg­ol­dás.

Nem kell be­le­tö­rőd­nöd, hogy a sütő aj­taja többé már sose lesz tiszta. Van meg­ol­dás. Egy egy­szerű trük­kel be­ha­tol­hatsz a két üveg közé, és be­lül­ről is meg­tisz­tít­ha­tod. Most már tény­leg olyan lesz, mint új ko­rá­ban volt.

Ismered ezt a régi magyar gyümölcsöt? Most érik

Ismered ezt a régi magyar gyümölcsöt? Most érik

Nagy­anyá­ink kert­jé­ből nem hi­á­nyoz­ha­tott az il­la­tos és lédús gyü­möl­csö­ket termő sze­derfa.

Nagy­anyá­ink kert­jé­ből nem hi­á­nyoz­ha­tott az il­la­tos és lédús gyü­möl­csö­ket termő sze­derfa.

Zseniális ötlet, nem hevernek többet szanaszét a cipők

Zseniális ötlet, nem hevernek többet szanaszét a cipők

Jó­pofa, egyedi és még ele­gáns is

Ha be­lépsz egy la­kásba, nincs le­han­go­lóbb, mint a sza­na­szét do­bált cipők lát­vá­nya. Az sem jobb, ami­kor a be­já­ra­tot egy ócska, unal­mas szek­rény uralja

Önts ecetet a szőnyegre! Elámulsz az eredménytől!

Önts ecetet a szőnyegre! Elámulsz az eredménytől!

Ez a szu­per tipp mos­tan­tól az egyik leg­na­gyobb ked­ven­ced lesz. Gye­rünk, pró­báld ki te is!

Elképesztő muskátli-trükk: minden szomszéd ámulni fog a virágodon

Elképesztő muskátli-trükk: minden szomszéd ámulni fog a virágodon

Egyet­len csepp ebből a cso­da­szer­ből, és máris vi­rág­özön lesz az ered­mény.

Egyet­len csepp ebből a cso­da­szer­ből, és máris vi­rág­özön lesz az ered­mény.

Nehezen gyújtod be a grillezéshez a tüzet? Íme, a legjobb trükkök

Nehezen gyújtod be a grillezéshez a tüzet? Íme, a legjobb trükkök

Ne pa­za­rold a pén­zed bolti gyúj­tósra! Ké­szíts in­kább remek tűz­ala­po­kat ott­hon ta­lált házi sze­rek­ből és hoz­zá­va­lók­ból.

Ne pa­za­rold a pén­zed bolti gyúj­tósra! Ké­szíts in­kább remek tűz­ala­po­kat házi sze­rek­ből és hoz­zá­va­lók­ból. Ami­kor csi­no­san egy­más mellé rakva fel­hal­mo­zod a gyúj­tó­so­kat, úgy érez­he­ted magad, mintha meg­nyer­tél volna egy túl­élő ver­senyt!

Egyre nagyobb divat a fekete fal! Ezért nagyon praktikus

Egyre nagyobb divat a fekete fal! Ezért nagyon praktikus

Fe­ke­tére fes­teni egy falat a la­kás­ban? Ko­ráb­ban el­kép­zel­he­tet­len volt, de ma egyre di­va­to­sabb ez a meg­ol­dás.

Fe­ke­tére fes­teni egy falat a la­kás­ban? Ko­ráb­ban el­kép­zel­he­tet­len volt, de ma egyre di­va­to­sabb ez a meg­ol­dás.

Olcsó és praktikus: Gurulós raklapbútor a nyár legnagyobb slágere

Olcsó és praktikus: Gurulós raklapbútor a nyár legnagyobb slágere

Évek óta nem megy ki a di­vat­ból a rak­lap­bú­tor. És ha ke­rék­kel is fel­sze­re­led, egy­sze­rűen pa­rá­dés lesz az ered­mény!

Soha többé nem lesz büdös a mosogatószivacs, világbajnok ez a trükk

Soha többé nem lesz büdös a mosogatószivacs, világbajnok ez a trükk

Így lesz­nek az edé­nyek és a po­ha­rak na­gyon tisz­ták, sza­ba­dulj meg a kór­oko­zók­tól! Tartsd tisz­tán a mo­so­ga­tó­szi­va­csot.

Így használd a kertben a szódabikarbónát

Így használd a kertben a szódabikarbónát

Nem csak sü­tésre vagy sú­ro­lásra hasz­nál­ha­tod a szó­da­bi­kar­bó­nát.

Nem csak sü­tésre vagy csem­pe­sú­ro­lásra hasz­nál­ha­tod a szó­da­bi­kar­bó­nát. A kert­ben is cso­dá­kat te­hetsz vele. És még mennyi min­denre jó!

5 szuper virágos növény a teraszra, ezek mindent kibírnak

5 szuper virágos növény a teraszra, ezek mindent kibírnak

Sze­ret­néd, hogy er­ké­lye­det egész nyá­ron il­la­tos vi­rág­zu­ha­tag dí­szítse? Ne a ké­nyes kü­lön­le­ges­sé­gekre gyúrj.

Eltitkolt tudomány: így lesz tökéletes a paradicsomod!

Eltitkolt tudomány: így lesz tökéletes a paradicsomod!

Po­fon­egy­szerű, olcsó és ha­té­kony mód­szert mu­ta­tunk, mely­től pa­ra­di­cso­maid még cso­dá­sab­bak lesz­nek

Po­fon­egy­szerű, olcsó és ha­té­kony mód­szert mu­ta­tunk, mely­től pa­ra­di­cso­maid cso­dá­sab­bak lesz­nek, mint va­laha

10 remek ötlet, amitől a legkisebb kert is gyönyörű lesz

10 remek ötlet, amitől a legkisebb kert is gyönyörű lesz

Mu­ta­tunk né­hány tuti tip­pet!

Pici kert­ben is ki­él­he­ted a kre­a­ti­vi­tá­so­dat! Te­le­rak­ha­tod élet­tel: vi­rá­gok­kal, dísz­nö­vé­nyek­kel, ter­meszt­hetsz zöld­sé­ge­ket is, és akár tavad is lehet.

Elvirágzott az orgonabokrod? Mutatjuk, mit kell azonnal tenni!

Elvirágzott az orgonabokrod? Mutatjuk, mit kell azonnal tenni!

Siess, mert ha kés­le­kedsz, a kö­vet­kező évben csak a le­ve­lek­ben gyö­nyör­köd­hetsz.

Így lesz igazán csillogó és tiszta tavasszal az ablak

Így lesz igazán csillogó és tiszta tavasszal az ablak

A ta­va­szi nagy­ta­ka­rí­tás egyik fon­tos része az ab­lak­tisz­tí­tás. Most egy profi csa­pat­tól ka­punk remek öt­le­te­ket.

A ta­va­szi nagy­ta­ka­rí­tás egyik fon­tos része az ab­lak­tisz­tí­tás. Most egy profi csa­pat­tól ka­punk remek öt­le­te­ket, hogy meg­könnyít­sük a mun­kán­kat.

Most ültesd el a paradicsomot! Így ismerd meg a legjobb palántát

Most ültesd el a paradicsomot! Így ismerd meg a legjobb palántát

Nincs fi­no­mabb illat, mint a tö­vé­ről fris­sen le­sze­dett pa­ra­di­csomé!

Nincs fi­no­mabb illat, mint a tö­vé­ről fris­sen le­sze­dett pa­ra­di­csomé! Vá­sá­rolj szu­per kis pa­lán­tá­kat hozzá.

Így lesz egy perc alatt újra friss a kenyér

Kiszáradt otthon a kenyér? Így lesz egy perc alatt újra friss

Téged is bosszant, hogy túl sok ke­nye­ret dobsz ki?

Téged is bosszant, hogy túl sok ke­nye­ret dobsz ki? Ezzel a mód­szer­rel olyanná va­rá­zsol­ha­tod, mintha most sült volna ki! El­sőre bi­zar­rul hang­zik, de mű­kö­dik.

Elárulta a kertész, mitől ontja a virágot a muskátli

Elárulta a kertész, mitől ontja a virágot a muskátli

A mus­kátli hálás, mu­ta­tós nö­vény

A mus­kátli hálás, mu­ta­tós nö­vény. Nem vé­let­len, hogy - kü­lö­nö­sen a futó vál­to­zat - szinte egy­sé­ge­sen dí­szíti az eu­ró­pai házak ab­la­kait, bal­kon­jait.

Megváltoztatja az életed ez az 5 őrületesen egyszerű háztartási trükk

Megváltoztatja az életed ez az 5 őrületesen egyszerű háztartási trükk

A te ház­tar­tá­sod­ban is biz­tos van né­hány ap­ró­ság, ami na­gyon bosszantó.

A te ház­tar­tá­sod­ban is biz­tos van né­hány ap­ró­ság, ami ret­tentő bosszantó ugyan, de ahhoz túl je­len­ték­te­len, hogy ko­mo­lyan fog­lal­kozz velük. Pedig sok kicsi sokra megy, hamar el­uralja a hét­köz­na­po­kat a káosz, ha nem fi­gyelsz.

Szórj zúzott fokhagymagerezdet a kertedbe - elámulsz a hatástól!

Szórj zúzott fokhagymagerezdet a kertedbe - elámulsz a hatástól!

Ez a trükk egé­szen meg­lepő, mégis nagy ra­jon­gója le­szel, ha ki­pró­bá­lod.

Így ültesd az epret, csodás szüret vár rád

Így ültesd az epret, csodás szüret vár rád

Ideje el­ül­tetni az epret, ha a saját ter­mé­se­det sze­ret­néd enni. De ho­gyan?

Ideje el­ül­tetni az epret, ha a saját ter­mé­se­det sze­ret­néd enni. De ho­gyan fogj hozzá? Hova és mikor ke­rül­jön a pa­lánta? Min­den kér­dé­sedre vá­laszt adunk!

Levirágzott a gyümölcsfád? Mutatjuk SOS, mit kell tenni

Levirágzott a gyümölcsfád? Mutatjuk SOS, mit kell tenni

Ideje, hogy meg­védd a gyü­mölcs­fá­dat a kár­te­vők­től és a be­teg­sé­gek­től.

Az üde vi­rág­szir­mok le­hul­lot­tak. Már csak az il­la­tos virág-sző­nyeg idézi a meny­asszo­nyi díszbe öl­tö­zött fák em­lé­két. Most jött el az ideje, hogy meg­védd a gyü­mölcs­fá­dat a kár­te­vők­től és a kü­lön­féle be­teg­sé­gek­től. Ha el­vo­nul­tak a méhek, per­me­tezz

Levirágzott az orchideád? Mutatjuk, mitől lesz újra szép

Levirágzott az orchideád? Mutatjuk, mitől lesz újra szép

Le­po­tyo­gott az utolsó virág is, csu­pa­szon me­re­dez­nek a szá­rak? Adj neki időt, hagyd pi­henni. 1-2 hónap után újra hozza a pom­pás vi­rá­go­kat.

Le­po­tyo­gott az utolsó virág is, csu­pa­szon me­re­dez­nek a szá­rak? Ne dobd el! Csu­pán ki­me­rült, pi­he­nésre van szük­sége. Adj neki időt. Kis oda­fi­gye­lés­sel 1-2 hónap után újra hozza a szí­vet me­len­gető tü­ne­mé­nye­ket, a pom­pás vi­rá­go­kat. Pá­rá­sítsd azért rend­sze­re­sen.

Ezzel a trükkel olyan dús lesz a petúniád, hogy mindenki téged irigyel majd

Ezzel a trükkel olyan dús lesz a petúniád, hogy mindenki téged irigyel majd

Cso­dás vi­rág­özön­nel aján­dé­koz meg ez a hálás nö­vény, ha hall­gatsz ránk.

Cso­dás vi­rág­özön­nel aján­dé­koz meg ez a hálás nö­vény, ha hall­gatsz ránk.

Legyen kiskerted a panelban, mutatjuk, milyen növényt vegyél

Legyen kiskerted a panelban, mutatjuk, milyen növényt vegyél

Egész zöld-fa­la­kat nö­vel­hetsz

A bal­kont ne csak vi­rá­gok­kal dí­szítsd. Ter­melj benne friss zöld­sé­ge­ket, gyü­möl­csö­ket. Mit kell ehhez ten­ned? Máris mu­tat­juk.

Így öntözd a muskátlid, és minden szomszéd a csodájára jár a virágodnak!

Így öntözd a muskátlid, és minden szomszéd a csodájára jár a virágodnak!

El­ké­pesz­tően lát­vá­nyos lesz az ered­mény, ha meg­fo­ga­dod ezt az egy­szerű ta­ná­csot.

Szódabikarbónát öntött a falfestékbe, nem hiszed el, mi történt

Szódabikarbónát öntött a falfestékbe, nem hiszed el, mi történt

Van egy régi kis asz­tal­kád, amit sze­ret­nél fel­újí­tani? Fesd át táb­la­fes­ték­kel. A fes­té­ket ál­lítsd elő fil­lé­rek­ből ott­hon. Csak 5 perc!

Eszméletlen, mire jó a használt autógumi

Eszméletlen, mire jó a használt autógumi, 8 fantasztikus ötlet

Nem tudod hova tenni tönk­re­ment au­tó­gu­mi­kat, de ki­dobni saj­ná­lod?

Nem tudod hova tenni tönk­re­ment au­tó­gu­mi­kat, de ki­dobni saj­ná­lod? Mu­ta­tunk né­hány fan­tasz­ti­kus öt­le­tet, ho­gyan hasz­no­sítsd újra!

Tarol a raklap, fillérekből a legjobb kerti bútorok

Tarol a raklap, fillérekből a legjobb kerti bútorok

Még csak túl sok kéz­ügyes­ség sem kell hozzá, hogy na­gyon menő bú­to­ro­kat ké­szíts ma­gad­nak.

Még csak túl sok kéz­ügyes­ség sem kell hozzá, hogy na­gyon menő bú­to­ro­kat ké­szíts ma­gad­nak. Rá­adá­sul fil­lé­rek­ből!

Árnyékos és pici az erkélyed? Ezeket a virágokat érdemes megvenned

Árnyékos és pici az erkélyed? Ezeket a virágokat érdemes megvenned

Van olyan nö­vény, ame­lyik ki­fe­je­zet­ten ked­veli az ár­nyé­kos, fél­ár­nyé­kos he­lyet. Ezek­kel vi­rágba bo­rul­hat a te er­ké­lyed is

Így előzheted meg, hogy állandóan befagyjon a mélyhűtőd

Így előzheted meg, hogy állandóan befagyjon a mélyhűtőd

Most vet­ted egy ki­sebb va­gyo­nért, és mégis foly­ton je­ge­se­dik? Van erre meg­ol­dás? Vagy jobb, ha ásol egy jég­ver­met?

Zseniális trükk: Így fűzd be a cérnát 2 másodperc alatt

Zseniális trükk: Így fűzd be a cérnát 2 másodperc alatt

Ez­után soha többé nem okoz lesz gond, hogy nem megy bele a kicsi lyukba a cérna! Szu­per ez a trükk!

Ez­után soha többé nem okoz lesz gond, hogy nem megy bele a kicsi lyukba a cérna! Mu­tat­juk a szu­per trük­köt!

Zseniális, mire használja a műanyag palackot a magyar háziasszony

Zseniális, mire használja a műanyag palackot a magyar háziasszony

Gon­dolt egy na­gyot, fla­ko­nok­ból ál­mo­dott fan­tasz­ti­kus füg­gő­ker­tet.

Gon­dolt egy na­gyot, fla­ko­nok­ból ál­mo­dott fan­tasz­ti­kus füg­gő­ker­tet.

Szórj sót a mosásba! Lenyűgöző a hatás!

Szórj sót a mosásba! Lenyűgöző a hatás!

Ra­gadd meg a só­tar­tót, és hozd be a kony­há­ból: remek trük­kök.

Ra­gadd meg a só­tar­tót, és hozd be a kony­há­ból: remek trük­kö­ket mu­ta­tunk!

Így mosd a függönyt tavasszal, nem fogod többé utálni!

Így mosd a függönyt tavasszal, nem fogod többé utálni!

Ne félj a füg­göny­mo­sás­tól, se­gí­tünk

Végre jó idő van. Hő­si­e­sen ne­ki­áll­tál az ab­lak­pu­co­lás­nak. A füg­göny­mo­sás­tól el­len­ben előre ret­tegsz. Pedig nem ér­de­mes. Mu­ta­tunk pár trük­köt, ami segít

Most szórd ki a hamut a kertbe, imádni fogják a növényeid

Most szórd ki a hamut a kertbe, imádni fogják a növényeid

Drága tü­ze­lő­anyag a ke­ményfa. Ne dobd ki az ér­té­kes ha­mu­ját, in­kább for­gasd vissza a földbe. Tele van ás­vá­nyi anyag­gal, igazi or­ga­ni­kus táp­szer

Drága tü­ze­lő­anyag a ke­ményfa. Ne dobd ki az ér­té­kes ha­mu­ját, in­kább for­gasd vissza a földbe. Tele van ás­vá­nyi anyag­gal, igazi or­ga­ni­kus táp­szer a föld­nek. Kü­lö­nö­sen a lúgos ta­lajt igénylő nö­vé­nyek ked­ve­lik. Kár­te­vők ellen is be­vet­he­ted.

Lógass teafiltert a vécébe - megdöbbentő az eredmény!

Lógass teafiltert a vécébe - megdöbbentő az eredmény!

Ami­lyen meg­lepő, annyira ha­tá­sos: ez a most kö­vet­kező tip­pek mot­tója.

Ami­lyen meg­lepő, annyira ha­tá­sos: ez a most kö­vet­kező tip­pek mot­tója.

Ha húsvét reggel ezt teszed az asztalra, imádni fog a család

Ha húsvét reggel ezt teszed az asztalra, imádni fog a család

Szí­nek­kel, vi­rá­gok­kal az ün­ne­pért

A hús­véti ünnep köz­pontja min­den­kép­pen az asz­tal. A szí­nek, a te­rí­ték, a dí­szek, vi­rá­gok meg­vá­lasz­tá­sá­val az ün­nepi ér­zést te ala­kí­tod ki.

Eszméletlen, mit művel tavasszal a kertedben a szódabikarbóna!

Eszméletlen, mit művel tavasszal a kertedben a szódabikarbóna!

A szó­da­bi­kar­bóna a leg­jobb házi cso­­da­­szer­ a kert­ben is.

Egy­sze­rűen fan­tasz­ti­kus a ha­tása, rá­adá­sul ilyen ol­csón sem­mi­vel sem tudod meg­ol­dani a bosszantó prob­­lé­­má­­kat! A szó­da­bi­kar­bóna a leg­jobb házi cso­­da­­szer­ a kert­ben is.