ÉLETMÓDI

MEDICINA

Alufóliában grillezel? Mutatjuk, miért ártalmas nagyon az egészségre

Alufóliában grillezel? Mutatjuk, miért ne tedd!

Min­denki ter­mé­sze­tes­nek veszi, hogy a gril­le­zés­sel együtt jár az alu­fó­liás sü­tö­ge­tés is. De vajon nem ár­tal­mas az egész­ségre?

Öreg és ráncos a kezed? Így hozhatod rendbe gyorsan

Öreg és ráncos a kezed? Így hozhatod rendbe gyorsan

Az el­ha­nya­golt kéz el­árulja a ko­ro­dat

Sima, ápolt arc­bőr és rán­cos, ki­da­gadt erek csú­fí­totta kéz. Hány éves is vagy? Ha a ke­zed­del nem tö­rődsz, bosszút áll, és el­árulja a ko­ro­dat.

Éljen a levendula! Hihetetlen, de erre is használhatod

Éljen a levendula! Hihetetlen, de erre is használhatod

Év­szá­za­dok óta a nők ked­venc il­lata, ma újra trendi. An­ti­bak­te­ri­á­lis, gom­ba­ölő és nyug­tató ha­tású

Év­szá­za­dok óta a nők ked­venc il­lata, ma újra trendi. An­ti­bak­te­ri­á­lis, gom­ba­ölő és nyug­tató ha­tású, oldja a stresszt

Ezért ne hagyd soha, de soha egyedül a gyereket egy parkoló autóban

Ezért ne hagyd soha, de soha egyedül a gyereket egy parkoló autóban

Min­den nyá­ron tra­gé­di­ák­hoz vezet, ha a szü­lők pár percre a par­koló au­tó­ban hagy­ják a gye­re­kü­ket.

Így használd nyáron a szódabikarbónát, szebb lesz tőle a bőröd

Így használd nyáron a szódabikarbónát, szebb lesz tőle a bőröd

Nyá­ron fi­gyelj job­ban a test­ápo­lásra

A forró, párás, nyári idő­ben job­ban oda kell fi­gyelni a test­ápo­lásra. A szó­da­bi­kar­bóna fil­lé­rekbe kerül, ám ha­tá­sos

Eszméletlen, mi derült ki a szemüvegesekről, ez maga az őrület

Eszméletlen, mi derült ki a szemüvegesekről, ez maga az őrület

Egy ku­ta­tás azt lát­szik bi­zo­nyí­tani, hogy sok eset­ben va­ló­ban oko­sab­bak a szem­üve­ge­sek.

Egy ku­ta­tás azt lát­szik bi­zo­nyí­tani, hogy sok eset­ben va­ló­ban oko­sab­bak a szem­üve­ge­sek.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Most jelentették be az orvosok: egy vérteszt évekkel előre jelzi a rákot

Most jelentették be az orvosok: egy vérteszt évekkel előre jelzi a rákot

Igazi át­tö­rést ér­het­tek el a rák­ku­ta­tás­ban.

Igazi át­tö­rést ér­het­tek el a rák­ku­ta­tás­ban.

A nők sokkal kevesebbet szexelnek az ilyen férfiakkal

A nők sokkal kevesebbet szexelnek az ilyen férfiakkal

Van né­hány kel­le­met­len­ség, ami ide­je­ko­rán alá­ás­hatja a sze­xu­á­lis éle­te­det. Sze­ren­csére eze­ket könnyű ki­ik­tatni.

Van né­hány kel­le­met­len­ség, ami alá­ás­hatja a sze­xu­á­lis éle­ted. Sze­ren­csére eze­ket könnyű ki­ik­tatni.

Félsz a kullancsoktól? Ez az egyszerű trükk segít

Félsz a kullancsoktól? Ez az egyszerű trükk segít

Jó lenne biz­ton­sá­go­san ki­rán­dulni!

Jó lenne biz­ton­sá­go­san, kul­lan­csok­tól nem ret­tegve ki­rán­dulni! Ez a ter­mé­sze­tes szer, egy el­bű­völő il­latú olaj, meg­véd téged is, ku­tyá­dat is a fer­tőző kul­lancs­tól.

500 év múlva így változik az ember! Eltűnik néhány testrész

500 év múlva így változik az ember! Eltűnik néhány testrész

Az evo­lú­ció már csak így mű­kö­dik. Vajon az ember né­hány test­ré­szé­től is bú­csút ve­he­tünk? Meg­mu­tat­juk.

Ettől a sporttól lesz jobb a szexuális életed! Imádni fogod

Ettől a sporttól lesz jobb a szexuális életed! Imádni fogod

Bi­cik­lizni szexi! Ha gyak­ran te­kersz, cso­dá­la­tos vál­to­zást ta­pasz­tal­hatsz a sze­xu­á­lis ét­vá­gyad­ban.

Bi­cik­lizni szexi! Ha gyak­ran te­kersz, cso­dá­la­tos vál­to­zást ta­pasz­tal­hatsz a sze­xu­á­lis ét­vá­gyad­ban.

8 árulkodó jel: nagy bajban van a nő odalent

8 árulkodó jel: nagy bajban van a nő odalent

Fi­gyelj oda a tü­ne­tekre!

Ne le­gyints, ha eze­ket a tü­ne­te­ket ta­pasz­ta­lod az intim te­rü­le­te­i­den. Min­den­képp menj or­vos­hoz, hogy meg­előzd a még sú­lyo­sabb ba­jo­kat.

Elárulták a bőrgyógyászok, mit kell tenni, ha leégtél a napon

Elárulták a bőrgyógyászok, mit kell tenni, ha leégtél a napon

A le­égést, ha lehet, min­den­képp meg kell előzni, ám néha saj­nos mégis be­kö­vet­ke­zik. De mit te­hetsz, ha pi­ros­lik, és fáj a bőröd?

Így készítsd el a hársfavirág szörpöt! Eláruljuk, melyik fáról szedd a hozzávalót

Így készítsd el a hársfavirág szörpöt! Eláruljuk, melyik fáról szedd a hozzávalót

Jó ha tudod, hogy a nátha egyik leg­jobb el­len­szere.

Most vi­rág­zik az egyik leg­nép­sze­rűbb fa, a hárs. Ér­de­mes a vi­rág­já­ból jó sokat szedni, mert gyógy­te­á­nak és szörp­nek is remek. Szá­rítva akár télre is el­te­he­ted! Jó ha tudod, hogy a nátha egyik leg­jobb el­len­szere.

A tojásdiéta visszatért! Itt a pontos étrend, hogy ledobj néhány kilót

A tojásdiéta visszatért! Itt a pontos étrend, hogy ledobj néhány kilót

Szu­per­gyors fo­gyás 2 hét alatt! Mu­tat­juk, mit egyél és mit ne.

Szu­per­gyors fo­gyás 2 hét alatt! Mu­tat­juk, mit egyél és mit ne. Egész­sé­ges a to­jás­di­éta?

Most nyílik a legegészségesebb magyar virág! Érdemes belőle sokat szedni

Most nyílik a legegészségesebb magyar virág! Érdemes belőle sokat szedni

Ké­szíts be­lőle gyó­gyító li­mo­ná­dét. Nem­csak fris­sítő, de cso­dás ha­tás­sal van a szer­ve­ze­tedre is.

Most már biztos,nagyon veszélyes, ha hangosan horkolsz

Most már biztos,nagyon veszélyes, ha hangosan horkolsz

A hor­ko­lás nem­csak kel­le­met­len, hanem ve­szé­lyes is, hi­szen elő­for­dul, hogy alvás köz­beni lég­zés­ki­ma­ra­dás áll mö­götte.

Döbbenetes fordulat kopaszság-ügyben: 2 mm haj 6 nap alatt, elképesztő!

Döbbenetes fordulat kopaszság-ügyben: 2 mm haj 6 nap alatt, elképesztő!

Egé­szen más te­rü­let­ről jöhet meg­ol­dás a ko­pa­szo­dásra!

Egé­szen más te­rü­let­ről jöhet meg­ol­dás a ko­pa­szo­dásra! La­bo­ra­tó­ri­umi tesz­tek során egy csont­rit­ku­lásra hasz­ná­la­tos or­vos­ság­ról ki­de­rült, hogy 6 nap alatt akár 2 mm-es haj­nö­ve­ke­dést is okoz­hat.

Kezdődik a szúnyogszezon! Így védekezz a vérszívók ellen

Kezdődik a szúnyogszezon! Így védekezz a vérszívók ellen

A ro­va­rok, pa­ra­zi­ták na­gyon ve­szé­lye­sek, és meg­ke­se­rít­he­tik az éle­te­det. Azért van pár házi mód­szer, amit be­vet­hetsz.

Óriási felfedezés, ez az olcsó gyógytea segít megelőzni a cukorbetegséget

Óriási felfedezés, ez az olcsó gyógytea segít megelőzni a cukorbetegséget

Ez a gyógy­tea min­den ház­tar­tás­ban ott van, és nem­csak arra jó, amire eddig gon­dol­tuk. A vér­cu­kor­szin­tet is egyen­le­te­sen tartja.

Hátborzongató, hogy miből hoztak létre életképes embriót a tudósok

Hátborzongató, hogy miből hoztak létre életképes embriót a tudósok

Ha­tal­mas át­tö­rés az ős­sej­tek­kel kap­cso­la­tos új fel­fe­de­zés.

Ha­tal­mas át­tö­rés az ős­sej­tek­kel kap­cso­la­tos új fel­fe­de­zés. Azon­ban szám­ta­lan kér­dést és ag­gályt vet fel.

Most érik a legfinomabb, gyógyerejű magyar gyümölcs, élj 100 évig

Most érik a legfinomabb, gyógyerejű magyar gyümölcs, élj 100 évig

Ne ma­radj ki te sem a jóból, hisz az eper rend­kí­vül íz­le­tes, és fan­tasz­ti­kus gyógy­ha­tás­sal bír!

Vigyázz, így betegít meg a munkahelyed

Vigyázz, így betegít meg a munkahelyed

Úgy érzed, fi­zi­ka­i­lag rosszul vagy a mun­ka­he­lyed­től?

Úgy érzed, fi­zi­ka­i­lag rosszul vagy a mun­ka­he­lyed­től? Lehet, hogy nem jársz messze az igaz­ság­tól! Az úgy­ne­ve­zett "beteg épü­let szind­róma" és a stressz együt­tese ugyanis va­lódi, sú­lyos be­teg­sé­ge­ket is okoz­hat.

Olcsó és működik: lenyűgöző, hogy segít a szódabikarbóna, ha beteg vagy

Olcsó és működik: lenyűgöző, hogy segít a szódabikarbóna, ha beteg vagy

Máris mu­tat­juk, hogy mire képes egy két­he­tes szó­da­bi­kar­bóna-kúra!

Máris mu­tat­juk, hogy mire képes egy két­he­tes szó­da­bi­kar­bóna-kúra!

Csodára képes a szódabikarbóna

Csodára képes a szódabikarbóna

Min­den nő álma az egész­sé­ges, ra­gyogó, sima arc­bőr. Te is sze­ret­nél meg­sza­ba­dulni a bőr­hi­bák­tól? Min­den az arc­tisz­tí­tás­sal kez­dő­dik.

Min­den nő álma az egész­sé­ges, ra­gyogó, sima arc­bőr. Te is sze­ret­nél meg­sza­ba­dulni a bőr­hi­bák­tól? Min­den az arc­tisz­tí­tás­sal kez­dő­dik.

Horror, ami az allergiásokra vár! De miért egyre több a beteg?

Horror, ami az allergiásokra vár! De miért egyre több a beteg?

Idén sem ígér­ke­zik könnyű­nek az al­ler­gia­sze­zon azok szá­mára, akik va­la­mi­lyen túl­ér­zé­keny­ség­gel küz­de­nek.

Döbbenetes dolog derült ki a női agyról

Döbbenetes dolog derült ki a női agyról

Egy ku­ta­tás sze­rint a nők agya több te­rü­le­ten aktív, mint a férfi­aké.

Egy ku­ta­tás sze­rint a nők agya több te­rü­le­ten aktív, mint a férfi­aké - ez pedig se­gít­het meg­fej­teni, miért érinti a nőket gyak­rab­ban a szo­ron­gás, a de­presszió, va­la­mint az alvás- és evés­za­va­rok.

Tudod, mit kell tenni, ha mellékhatást okoz egy gyógyszer? Mutatjuk!

Tudod, mit kell tenni, ha mellékhatást okoz egy gyógyszer? Mutatjuk!

Erről nem csak az or­vos­nak ér­de­mes be­szá­molni.

Min­den gyógy­szer al­kal­ma­zá­sa­kor fel­lép­het­nek mel­lék­ha­tá­sok. Azt azon­ban ke­ve­sen tud­ják, hogy erről nem csak az or­vos­nak ér­de­mes be­szá­molni. A mel­lék­ha­tá­sok be­je­len­tése ugyanis a többi beteg javát szol­gálja.

Eszméletlen, mi derült ki a csokoládéról, ez maga a csoda!

Eszméletlen, mi derült ki a csokoládéról, ez maga a csoda!

Minél fe­ke­tébb cso­kit eszel, annál job­bat te­szel vele az egész­sé­ged­nek. Cso­dát tesz az aggyal!

Minél fe­ke­tébb cso­kit eszel, annál job­bat te­szel vele az egész­sé­ged­nek. Cso­dát tesz az aggyal!

Kiszámolták, hány perccel rövidíti meg életünket az alkohol

Kiszámolták, hány perccel rövidíti meg életünket az alkohol

Egyet­len sör vagy bor is árt.

Egyet­len sör vagy bor is árt­hatt - erre ju­tott egy új ku­ta­tás, amely­ben azt is pon­to­san ki­szá­mol­ták a ku­ta­tók, mennyi­vel él­he­tünk ke­ve­seb­bet.

Hallottál már ilyet? Ezek az ikrek 5 év korkülönbséggel születtek

Hallottál már ilyet? Ezek az ikrek 5 év korkülönbséggel születtek

Egy brit há­zas­pár so­káig küz­dött a gyer­me­kért. Öt évvel ké­sőbb azon­ban még egy kis­ba­bá­juk szü­le­tett.

Ezért kellene ebből az olcsó, friss fűszerből minden nap enned

Ezért kellene ebből az olcsó, friss fűszerből minden nap enned

Sze­ret­nél cso­dá­san aludni, al­ta­tók nél­kül? Akkor ezt a teát idd el­al­vás előtt. Nem csak el­ál­mo­sít, de még az emész­té­se­det is rendbe teszi.

Sze­ret­nél cso­dá­san aludni, al­ta­tók nél­kül? Akkor ezt a teát idd el­al­vás előtt. Nem csak el­ál­mo­sít, de még az emész­té­se­det is rendbe teszi. Ko­lesz­te­rin­csök­kentő, szál­ká­sít, férfi­ak­nál erő­síti a me­re­ve­dést. Egy­szó­val: cso­da­szer! A mag­ját is ér­de­mes el­rág­csálni

Így segít az aszpirin a szexen! Nem a térded közé kell szorítani

Így segít az aszpirin a szexen! Nem a térded közé kell szorítani

Az asz­pi­rin­ről nem­rég ki­de­rült, hogy a sze­xu­á­lis éle­te­det is elő tudja moz­dí­tani. De vajon me­lyik tu­laj­don­sá­gá­nak kö­szön­hető ez a hatás?

Az asz­pi­rin­ről nem­rég ki­de­rült, hogy a sze­xu­á­lis éle­te­det is elő tudja moz­dí­tani. De vajon me­lyik tu­laj­don­sá­gá­nak kö­szön­hető ez a hatás, és vajon ho­gyan segít hozzá a tö­ké­le­tes sze­xu­á­lis él­mény­hez egyet­len szem ebből a nép­szerű, min­den ház­tar­tás­ban meg­ta­lál­ható gyógy­szer­ből?

Minden nap iszol alkoholt? Ezért vagy veszélyben

Minden nap iszol alkoholt? Ezért vagy veszélyben

Hosszú távon olyan ká­ro­so­dá­so­kat okoz a szer­ve­zet­ben, amik nagy része vissza­for­dít­ha­tat­lan.

Hosszú távon olyan ká­ro­so­dá­so­kat okoz a szer­ve­zet­ben, amik nagy része vissza­for­dít­ha­tat­lan, és egy ré­szük ha­lá­los is.

Soha többé kínzó fejfájás: a kezelés új módszere igazi áttörés lehet

Soha többé kínzó fejfájás: a kezelés új módszere igazi áttörés lehet

Van, ami­kor a gyógy­sze­rek sem se­gí­te­nek, és a lük­tető fáj­da­lom az egész napot tönk­re­te­szi, sőt, az élet­mi­nő­sé­gét is csök­kenti.

Kezdődik a szénanátha, így csökkentsd a kínzó tüneteket

Kezdődik a szénanátha, így csökkentsd a kínzó tüneteket

Mi­e­lőtt gyógy­sze­rek­hez nyúlsz, jó ha tudod, hogy ki­váló házi mód­sze­rek van­nak, me­lyek se­gít­sé­get nyúj­ta­nak

Minden nap iszol alkoholt? Ezért vagy veszélyben

Minden nap iszol alkoholt? Ezért vagy veszélyben

Me­gint töb­bet ittál a kel­le­té­nél?

Me­gint töb­bet ittál egy ki­csi­vel a kel­le­té­nél? Ez akkor is ko­moly gond, ha nem ve­zetsz. A rend­sze­res al­ko­hol­fo­gyasz­tás ugyanis ko­moly ká­ro­kat okoz.

Viszlát térdfájás, mutatjuk, hogy szabadulj meg tőle

Viszlát térdfájás, mutatjuk, hogy szabadulj meg tőle

Ké­szíts cso­da­italt a gyul­la­dás ellen.

Ez a cso­da­ital meg­erő­síti az ín­sza­la­go­kat, meg­szün­teti a gyul­la­dást. Sza­ba­don fut­hatsz, ug­rál­hatsz. Nem kell gyógy­sze­re­ket szed­ned vagy or­vos­hoz men­ned

Jó hír a tésztaimádóknak, így lehet a spagettivel fogyni

Jó hír a tésztaimádóknak, így lehet a spagettivel fogyni

Jó hí­rünk van a tész­ta­ra­jon­gók szá­mára! Egy ku­ta­tás sze­rint ugyanis a spa­getti nem hiz­lal, sőt, akár fogyni is lehet vele.

Jó hí­rünk van a tész­ta­ra­jon­gók szá­mára! Egy ku­ta­tás sze­rint ugyanis a spa­getti nem hiz­lal, sőt, akár fogyni is lehet vele. de vajon ho­gyan kell oko­san be­épí­teni a di­é­tába - úgy, hogy a mér­leg nyelve ne fel­felé, hanem le­felé moz­dul­jon, mi­köz­ben fi­no­ma­kat eszünk, és sem­mit nem vo­nunk meg ma­gunk­tól?

Hihetetlen, mi derült ki Mona Lisa híres mosolyáról

Hihetetlen, mi derült ki Mona Lisa híres mosolyáról

A műér­tők és a mű­vé­szet­ra­jon­gók rég­óta vi­táz­nak arról, hogy vajon tény­leg mo­so­lyog-e Mona Lisa.

A műér­tők és a mű­vé­szet­ra­jon­gók rég­óta vi­táz­nak arról, hogy vajon tény­leg mo­so­lyog-e Mona Lisa. Vajon mi lehet a vá­lasz?

Ezt történik a testeddel, ha naponta háromszor iszol kávét

Ezt történik a testeddel, ha naponta háromszor iszol kávét

Egy új vizs­gá­lat ki­mu­tatta, hogy napi három csé­sze kávé ki­mon­dot­tan egész­sé­ges

Egy új vizs­gá­lat ki­mu­tatta, hogy napi három csé­sze kávé ki­mon­dot­tan egész­sé­ges

A levendula sötét titka: Erre senki sem számított

A levendula sötét titka: Erre senki sem számított

Kel­le­mes, meg­nyug­tató illat...

Szám­ta­lan jó­té­kony ha­tása mel­lett a férfi­akra na­gyon káros lehet a le­ven­dula. Olyan vál­to­zá­so­kat okoz­hat a szer­ve­zet­ben, ami­nek egy pasi se örülne...

Mondj búcsút a hashájnak! Ezt idd minden este

Mondj búcsút a hashájnak! Ezt idd minden este

Mu­tat­juk, miért mű­kö­dik.

Ha ezt kor­tyol­ga­tod es­tén­ként, biz­tosra ve­he­ted, hogy szé­dítő se­bes­ség­gel fog el­tűnni rólad a háj. A cso­da­ital a máj mé­reg­te­le­ní­té­sét se­gítő hoz­zá­va­lók­ból áll.

Évek óta nem tudsz lefogyni, kiderült végre, mi az oka

Évek óta nem tudsz lefogyni, kiderült végre, mi az oka

Min­dent el­kö­vetsz, mégse tudsz le­fogyni? A hor­mo­nok mű­kö­dé­sé­ben rej­lik a titok. Hozd rendbe eze­ket, és vissza­ka­pod a régi ver­seny­sú­lyo­dat.

Min­dent el­kö­vetsz, mégse tudsz le­fogyni? Mások meg nyu­god­tan él­he­tik vi­lá­gu­kat úgy, ahogy nekik tet­szik, mégis so­vá­nyak? A hor­mo­nok mű­kö­dé­sé­ben rej­lik a titok. Hozd rendbe eze­ket, és vissza­ka­pod a régi ver­seny­sú­lyo­dat. Mi­e­lőtt ne­ki­látsz, menj el cél­zott vizs­gá­la­tokra.

Őrület, hogy hová tűnik a nők testéről a zsír, amikor lefogynak

Őrület, hogy hová tűnik a nők testéről a zsír, amikor lefogynak

Gon­dol­kod­tál már, vajon hova lesz a fe­les­leg, amit le­adsz? Mert, hogy nyom­ta­la­nul nem tűnik el, az biz­tos.

Gon­dol­kod­tál már, hova lesz a fe­les­leg, amit le­adsz? Mert, hogy nyom­ta­la­nul nem tűnik el, az biz­tos.

Tényleg tilos a hajfestés, ha babát vársz? Meglepő szakértői vélemény

Tényleg tilos a hajfestés, ha babát vársz? Meglepő szakértői vélemény

A vá­ran­dó­sok­nak szóló in­ter­ne­tes fó­ru­mok örök té­mája: sza­bad-e hajat fes­tetni a ba­ba­vá­rás ide­jén.

Ezt az olcsó zöldséget edd mindennap, ha nem akarsz öregedni

Ezt az olcsó zöldséget edd mindennap, ha nem akarsz öregedni

Ka­ló­ria­be­vi­tel nél­küli tel­jes táp­lá­lék.

Szinte ka­ló­ria­be­vi­tel nél­kül lát­ha­tod el a tes­te­det vi­ta­mi­nok­kal és ás­vá­nyi anya­gok­kal. A me­mó­riád javul, a bőröd szé­pül, a fogad és a kör­möd ra­gyog tőle.

Te is mosás nélkül veszed fel a vadi új ruhákat? Nagy baj lehet belőle

Te is mosás nélkül veszed fel a vadi új ruhákat? Nagy baj lehet belőle

Alig várod, hogy fel­ve­hesd a fris­sen vett ru­há­i­dat?

Alig várod, hogy fel­ve­hesd a fris­sen vá­sá­rolt ru­há­i­dat? Nem biz­tos, hogy jó ötlet! Sok­kal jobb volna, ha in­kább ki­mos­nád őket az első fel­vé­tel előtt! Ha nem te­szed, csú­nya be­teg­sé­ge­ket ki­váltó kór­oko­zók­kal is ta­lál­koz­hatsz a tex­ti­len.

Áztasd ecetben a lábad hetente egyszer, megdöbbensz, mi történik

Áztasd ecetben a lábad hetente egyszer, megdöbbensz, mi történik

Talán nagy­anyá­dat még lát­tad lábat áz­tatni egy la­vór­ban.

Év­szá­za­dok óta al­kal­maz­ták az em­be­rek. A nehéz nap után így kú­rál­ták ma­gu­kat. Talán nagy­anyá­dat még lát­tad lábat áz­tatni egy la­vór­ban. Ő tudta, mi­lyen cso­dá­la­tos ha­tású ez a házi szer.

Így távolítsd el profin a kullancsot

Így távolítsd el profin a kullancsot

Leg­jobb per­sze azon­nal or­vos­hoz for­dulni, de ez nem min­dig meg­old­ható. Ha a szük­ség úgy hozza, ma­gad­nak kell meg­sza­ba­dul­nod a vér­szí­vó­tól.

Leg­jobb per­sze azon­nal or­vos­hoz for­dulni, de ez nem min­dig meg­old­ható. Ha a szük­ség úgy hozza, ma­gad­nak kell meg­sza­ba­dul­nod a vér­szí­vó­tól.

Elképesztő, mi vár 2032-ben a férfiakra

Elképesztő, mi vár 2032-ben a férfiakra

Ma még ál­ta­lá­nos, hogy a nők hét évvel to­vább élnek, mint a férfiak.

Ma még ál­ta­lá­nos, hogy a nők leg­alább hét évvel to­vább élnek, mint a férfiak. Egy fris­sen pub­li­kált ku­ta­tás­ból azon­ban ki­de­rült, hogy ez nem so­káig lesz már így.

Hihetetlen, de ezért is fontos a nőknek a C-vitamin

Hihetetlen, de ezért is fontos a nőknek a C-vitamin

Ra­gyogni fogsz kívül-belül!

Már fi­a­ta­lon ér­de­mes a min­den­napi táp­lál­ko­zásba és bőr­ápo­lásba is be­épí­teni a C-vi­ta­mint. A szer­ve­ze­ted na­gyon hálás lesz érte ké­sőbb is.

Halálközeli élmény és találkozás Istennel: Ezt látta kómában az újszíves

Ezt látta kómában az újszíves

A ro­kon­ság sok­kot ka­pott az ab­szurd műtét gon­do­la­tá­tól is. Hogy Bohóc tes­té­ből ki­eme­lik a szí­vét és egy má­si­kat rak­nak be he­lyette. Fel­tá­ma­dás a mű­tő­asz­ta­lon...

Egyre többen teszik ezt az olajat a kávéjukba. De miért?

Egyre többen teszik ezt az olajat a kávéjukba. De miért?

Ká­vé­ra­jon­gók, itt a leg­újabb őrü­let!

Ká­vé­ra­jon­gók, itt a leg­újabb őrü­let! Ettől lesz még kré­me­sebb, ha­bo­sabb a kávé. Tur­bózd fel ezzel az olaj­jal az anyag­cse­ré­det, nö­veld az ener­gia­szin­ted.

Ez történik, ha éjszakára hagymát teszel a zoknidba

Ez történik, ha éjszakára hagymát teszel a zoknidba

Fur­csa el­kép­zelni, hogy hagy­ma­sze­le­tek­kel a zok­nid­ban má­szol be az ágyba a párod mellé?

Fur­csa el­kép­zelni, hogy hagy­ma­sze­le­tek­kel a zok­nid­ban má­szol be az ágyba a párod mellé? Pedig egy na­gyon ősi, kínai gyógy­mód­ról van szó.

7 fura jel, amiből egyből kiderül, hogy túl sok alkoholt iszol

7 fura jel, amiből egyből kiderül, hogy túl sok alkoholt iszol

Ér­de­mes fi­gyelni az intő je­lekre!

Saj­nos sokan csak későn ve­szik észre, hogy prob­lé­máik akad­tak az al­ko­hol­lal, vagy már eset­leg füg­gők is. Ér­de­mes fi­gyelni az intő je­lekre!

Elképesztő felfedezés, eddig ismeretlen emberi szervet azonosítottak

Elképesztő felfedezés, eddig ismeretlen emberi szervet azonosítottak

A szerv ren­ge­teg kér­désre vá­laszt adhat.

A szerv ren­ge­teg kér­désre vá­laszt adhat, hi­szen az em­beri test sok más ré­szé­nek mű­kö­dé­sét be­fo­lyá­solja.

Megmenti az életed a húsvéti fogások legfontosabb zöldsége! Ezt látnod kell!

Megmenti az életed a húsvéti fogások legfontosabb zöldsége! Ezt látnod kell!

Nem hi­á­nyoz­hat a hús­véti asz­tal­ról. De a szer­ve­ze­ted­ből sem!

Nem hi­á­nyoz­hat a hús­véti asz­tal­ról. De a szer­ve­ze­ted­ből sem!

Megesik, hogy menned kéne a mosdóba, de visszatartod?

Megesik, hogy menned kéne a mosdóba, de visszatartod?

Sok­kal ve­szé­lye­sebb ha­lo­gatni a mel­lék­he­lyi­ség föl­ke­re­sé­sét, mint azt el tud­nád kép­zelni...

Kerekesszékes topmodell lett a hős rendőrnő

Kerekesszékes topmodell lett a hős rendőrnő

A bir­min­ghami Nicky Don­nelly kis­lány­kora óta arról ál­mo­dott, hogy rendőr lesz. Élete azon­ban nem várt for­du­la­tot vett.

A bir­min­ghami Nicky Don­nelly kis­lány­kora óta arról ál­mo­dott, hogy rendőr lesz. Élete azon­ban nem várt for­du­la­tot vett - ma ke­re­kes­szé­kes mo­dell­kar­ri­er­jét építi, mi­köz­ben kis­lá­nyát is igyek­szik úgy el­látni, aho­gyan ezt a sé­rü­lése előtti idők­ben tette.

Ez az olcsó zöldség évekkel hosszabbítja meg az életedet!

Ez az olcsó zöldség évekkel hosszabbítja meg az életedet!

El­ké­pesztő, mi min­dent tud ez a fil­lé­res, egész­sé­ges fi­nom­ság! Élj vele!

El­ké­pesztő, mi min­dent tud ez a fil­lé­res, egész­sé­ges fi­nom­ság! Élj vele!

Ez történik a nők mellével a 20-as és 30-as éveikben

Ez történik a nők mellével a 20-as és 30-as éveikben

El­árul­juk, mire szá­míts.

Azt hit­ted, a mel­led a ka­masz­kor vé­gez­té­vel be­fe­jezte a na­gyobb vál­to­zá­so­kat? Té­ve­dés, az igazi ka­lan­dok épp ekkor kez­dőd­nek! El is árul­juk, mire szá­míts.

Így találja meg a boldogságot a csonka vaginával született nő

Így találja meg a boldogságot a csonka vaginával született nő

Ritka kór­ban szen­ved.

A ritka kór­ban szen­vedő ka­na­dai Briana Fletcher fur­csa va­gi­ná­val szü­le­tett! Ren­ge­teg meg­aláz­ta­tás érte egé­szen addig, amíg nem ta­lál­ko­zott vő­le­gé­nyé­vel.

Indul a medvehagyma szezon. Vigyázz, ha kedves az életed

Indul a medvehagyma szezon. Vigyázz, ha kedves az életed

Mi­e­lőtt ne­ki­in­dul­nál a nagy erdei sé­tá­nak, hogy le­szedd a med­ve­hagy­mát, jobb ha is­mersz né­hány sza­bályt.

Mi­e­lőtt ne­ki­in­dul­nál a nagy erdei sé­tá­nak, hogy le­szedd a med­ve­hagy­mát, jobb ha is­mersz né­hány sza­bályt. Meg­kí­mé­lünk né­hány kel­le­met­len­ség­től, és már fel is szol­gál­ha­tod a fris­sen sze­dett hagy­mát a va­cso­rá­hoz!

Bozontos szeméremszőrzet: Ezért jó a nőnek a férfi titkos vágya

Bozontos szeméremszőrzet: Ezért jó a nőnek a férfi titkos vágya

Az utóbbi évek hi­gi­é­niai trendje egy­ér­tel­műen a tel­jes csu­pasz­ság oda­lent.

Az utóbbi évek hi­gi­é­niai trendje egy­ér­tel­műen a tel­jes csu­pasz­ság oda­lent. Pedig a szak­ér­tők a bo­rot­vá­lat­lan sze­mé­rem­tá­jékra es­küsz­nek, sőt, a pasik egy része is erre bukik. De vajon miért jó sző­rös­nek ma­radni?

Döbbenetes eredményre jutottak a tudósok a terhességgel kapcsolatban

Döbbenetes eredményre jutottak a tudósok a terhességgel kapcsolatban

régen azt hit­ték, a szü­lés fi­a­ta­lít.

Ko­ráb­ban úgy tar­tot­ták, a szü­lés meg­fi­a­ta­lítja a nőket.

Fogd meg a párod kezét, ha fáj a fejed! Elmúlik a fájdalom

Fogd meg a párod kezét, ha fáj a fejed! Elmúlik a fájdalom

Meg­döb­bentő fel­fe­de­zés...

Mi köze lehet a fáj­da­lom csök­ken­té­sé­nek és a sze­rel­med érin­té­sé­nek egy­más­hoz? Meg­döb­bentő fel­fe­de­zésre ju­tot­tak a ku­ta­tók.

Ezért ne rágd sose a körmödet! Nagy baj lehet belőle

Ezért ne rágd sose a körmödet! Nagy baj lehet belőle

Ko­moly be­teg­sé­ge­ket okoz­hat

Per­sze, hogy rágod a kör­möd. Ez az egyet­len, ami meg­nyug­tat. Ha tud­nád, mi­lyen ko­moly be­teg­sé­gek fe­nye­get­nek, nem len­nél ilyen nyu­godt...

Impotenciát okozhat az egyik legnépszerűbb gyógykészítmény?

Impotenciát okozhat az egyik legnépszerűbb gyógykészítmény?

A leg­újabb ku­ta­tá­sok sze­rint a leg­több al­ler­gia­gyógy­szer nem­ző­kép­te­len­sé­get okoz­hat!

A legnagyobb hibák, amiket borotválkozás közben elkövetnek a nők

A legnagyobb hibák, amiket borotválás közben elkövetnek a nők

Évek óta bo­rot­vá­lod a lá­ba­dat. Mond­hat még neked ebben a té­má­ban bárki újat? Talán igen. Mu­tat­juk a ti­pi­kus hi­bá­kat!

Leleplezzük a titkot! Tudod, mit jelentek a színes jelek a fogkrém alján?

Leleplezzük a titkot! Tudod, mit jelentek a színes jelek a fogkrém alján?

Sokan azt gon­dol­juk, ez je­löli az össze­te­vő­ket. Ez nem igaz!

Min­den fog­krém­tu­bus alján van egy szí­nes jel. Sokan azt gon­dol­juk, ez je­löli az össze­te­vő­ket.

Sokkoló: halálos világjárványra figyelmeztet a WHO!

Sokkoló: halálos világjárványra figyelmeztet a WHO!

Bru­tá­lis elő­re­jel­zést adtak ki.

Bru­tá­lis elő­re­jel­zést adott az Egész­ség­ügyi Vi­lág­szer­ve­zet. Kezd­he­tünk ag­gódni...

Meglepő, de így juthatsz igazán sok D-vitaminhoz márciusban

Meglepő, de így juthatsz igazán sok D-vitaminhoz márciusban

Na­gyon fon­tos a D-vi­ta­min télen a szer­ve­zet szá­mára. Ilyen­kor nem süt ele­get a nap, hiány ke­let­kez­het a szer­ve­ze­ted­ben.

Szeretnél 90 évig élni? Akkor ebből igyál meg minden este egy pohárral

Szeretnél 90 évig élni? Akkor ebből igyál meg minden este egy pohárral

Vajon mi lehet a hosszú élet titka? Egyes ku­ta­tá­sok sze­rint nem más, mint az él­ve­ze­tek hal­mo­zása.

9 óriási hiba, amitől reggelente pokoli karikás a szemed

9 óriási hiba, amitől reggelente pokoli karikás a szemed

Ettől le­szel ki­al­vat­lan.

A jó alvás az egész­ség egyik leg­fon­to­sabb pil­lére, mégis kevés em­ber­nek van része ele­gendő pi­he­nés­ben. De vajon mi­lyen hibák gá­tol­nak meg benne?

Ujjongva üdvözlik az orvosok ezt a 2 diétát: garantált a gyors fogyás

Ujjongva üdvözlik az orvosok ezt a 2 diétát: garantált a gyors fogyás

A leg­újabb ku­ta­tá­sok sze­rint mind­össze két va­ló­ban ha­tá­sos diéta van.

A leg­újabb ku­ta­tá­sok sze­rint mind­össze két olyan diéta lé­te­zik, ami tar­tó­san csök­kenti a test­súlyt úgy, hogy köz­ben nincs káros ha­tása. Ha már el­szán­tad magad a fo­gyó­kú­rára, ér­de­mes ezek­kel pró­bál­koz­nod, mu­tat­juk is, ho­gyan!

Ezt a 2 vitamint minden nőnek rendszeresen kéne szednie

Ezt a 2 vitamint minden nőnek rendszeresen kéne szednie

A K- és a D-vi­ta­min kulcs­fon­tos­ságú a női szer­ve­zet szá­mára.

A K- és a D-vi­ta­min kulcs­fon­tos­ságú a női szer­ve­zet szá­mára. Is­merd meg e ket­tős kom­bi­ná­ci­ó­já­nak ha­tá­sait. Mu­tat­juk, miért ér­de­mes na­ponta szed­ned őket!