ÉLETMÓDI

FAZÉK

Itt a tavasz legszebb virága! Rengeteg finomságot készíthetsz belőle

Itt a tavasz legszebb virága! Rengeteg finomságot készíthetsz belőle

Ha imá­dod az or­gona il­la­tát, és a lát­vá­nyá­val sem tudsz be­telni, ké­szíts be­lőle ínyenc fi­nom­sá­go­kat. Mert az or­gona ehető!

Gyümölcsös alagút, gyors és finom sütemény a kuglófsütőből

Gyümölcsös alagút, gyors és finom sütemény a kuglófsütőből

Na­gyon finom és lát­vá­nyos sü­te­mény, amit nem nehéz el­ké­szí­teni. Senki nem tud el­len­állni ennek a kü­lön­le­ges­ség­nek.

Egy fantasztikus étel: Tarol a kukoricás, rakott cukkini

Egy fantasztikus étel: Tarol a kukoricás, rakott cukkini

Íme, egy íz­le­tes cuk­ki­nis köret, ami­től jól­lak­hatsz, sőt ve­ge­tá­ri­á­nus ba­rá­ta­i­dat is meg­ven­dé­gel­he­ted vele.

Íme, egy cuk­ki­nis köret, ami­től jól­lak­hatsz, sőt ve­ge­tá­ri­á­nus ba­rá­ta­i­dat is meg­ven­dé­gel­he­ted vele.

Ezért legyen otthon mindig réteslapod!

Ezért legyen otthon mindig réteslapod!

Sok­szí­nűen fel­hasz­nál­ható, egy há­zi­asszony szá­mára élet­mentő.

Iga­zán sok­szí­nűen fel­hasz­nál­ható, egy há­zi­asszony szá­mára szinte élet­mentő alap­anyag. Per­cek alatt va­rá­zsol­ha­tod az asz­talra a leg­kü­lön­fé­lébb fi­nom­sá­go­kat be­lőle!

Húsvéti meglepetés, így szerezz örömöt a gyerekeknek

Húsvéti meglepetés, így szerezz örömöt a gyerekeknek

Kre­a­tív, já­té­kos per­cek kö­zö­sen.

Hús­vét­kor együtt a csa­lád, íme né­hány ötlet, ho­gyan dí­szít­he­ted egy­sze­rűen to­jás­sal az asz­talt, kre­a­tív, já­té­kos per­ce­ket sze­rezve a gye­re­kek­nek is.

7 citromos, szuperfinom sütirecept húsvétra

7 citromos, szuperfinom sütirecept húsvétra

A cit­ro­mos édes­ség­nek nincs párja. Ha csak rá­gon­dolsz, máris össze­fut a nyál a szád­ban?

A cit­ro­mos édes­ség­nek nincs párja. Ha csak rá­gon­dolsz, máris össze­fut a nyál a szád­ban? Nos, össze­szed­tük a leg­fi­no­mab­ba­kat.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Ne vegyünk élő nyulat, ezzel lepjük meg a gyereket húsvétkor

Ne vegyünk élő nyulat, ezzel lepjük meg a gyereket húsvétkor

Hús­vét reg­gel sze­rezz örö­met a gye­re­ke­id­nek egy finom nyu­szis reg­ge­li­vel!

Hús­vét reg­gel sze­rezz örö­met a gye­re­ke­id­nek egy finom nyu­szis reg­ge­li­vel! A pa­la­csinta ren­ge­teg le­he­tő­sé­get rejt ma­gá­ban.

Kicikizte férje az uzsonna miatt: Elképesztő bosszút állt a feleség

Kicikizte férje az uzsonna miatt: Elképesztő bosszút állt a feleség

Volt némi sze­xista fel­hangja, ahogy apu be­szólt anyu­nak...

Volt némi sze­xista fel­hangja, ahogy apu be­szólt anyu­nak... De nem hagyta annyi­ban az asszony!

Meglepő, de ezeket az ételeket bátran lefagyaszthatod

Meglepő, de ezeket az ételeket bátran lefagyaszthatod

Ren­ge­teg ma­ra­dé­kot meg­ment­hetsz!

Olyan éte­le­ket is be­tá­raz­hatsz a fa­gyasz­tóba, amik­ről ko­ráb­ban sosem gon­dol­tad volna, hogy al­kal­mas lehet. Ren­ge­teg ma­ra­dé­kot meg­ment­hetsz!

A világ legfinomabb cukormentes keksze: csak két hozzávaló

A világ legfinomabb cukormentes keksze: csak két hozzávaló

Ro­po­gós, édes és egész­sé­ges.

Ez az íz­le­tes kó­kusz­keksz maga a csoda! Ro­po­gós, édes és egész­sé­ges, nem tudsz majd el­len­állni neki. Kós­told meg, és hidd el, nem fogsz csa­lódni benne!

Felejtsd el a fokhagymát, sokkal jobbat mutatunk!

Felejtsd el a fokhagymát, sokkal jobbat mutatunk!

Ontja az erdő az im­mun­erő­sí­tőt!

Ontja az erdő a ta­va­szi im­mun­erő­sí­tés adu ászát, azaz a med­ve­hagy­mát. Va­ló­sá­gos C-vi­ta­min bomba, rá­adá­sul ko­sár­számra szed­he­ted, tel­je­sen in­gyen!

5 fantasztikus spenótos recept, amit még Popeye is megirigyelne

5 fantasztikus spenótos recept, amit még Popeye is megirigyelne

Itt a spe­nót­sze­zon, de sze­ren­csére ebből a zöld­ség­ből nem csak fő­ze­lé­ket ké­szít­he­tünk. Reg­ge­lire és va­cso­rára is remek.

Citromos cukkiniszelet lett az tél nagy kedvence

Citromos cukkiniszelet lett az tél nagy kedvence

Könnyű, puha cuk­ki­nis sü­te­mény két­féle cit­rom­be­vo­nat­tal. Az elő­ké­szí­tése csu­pán 10 perc!

Könnyű, puha cuk­ki­nis sü­te­mény két­féle cit­rom­be­vo­nat­tal. Az elő­ké­szí­tése iga­zán egy­szerű, és csu­pán 10 per­cet vesz igénybe.

Ez tényleg 10 perc alatt elkészül - karamellel töltött alma

Ez tényleg 10 perc alatt elkészül - karamellel töltött alma

Gyor­san el­ké­szít­hető, finom és for­ma­bontó desszer­tet va­rá­zsol­hatsz az asz­talra pil­la­na­tok alatt!

Tavaszi álomdesszert a karcsúság jegyében: Sajttortával töltött eprecske

Tavaszi álomdesszert a karcsúság jegyében: Sajttortával töltött eprecske

Ta­va­szias, üde ízre vágysz, de unod az egy­szerű cso­kiba már­tott epret? Itt a sajt­tor­tás vál­to­zat le­he­let­nyi fehér cso­ki­val.

Ez a képvislőmuffin igazi meglepetés az ínyenceknek

Ez a képvislőmuffin igazi meglepetés az ínyenceknek

Unod már a ha­gyo­má­nyos muffint, ám mégis va­lami egy­sze­rűen nagy­szerű sü­te­ményre vágysz? Le­gyen kré­mes, tej­szí­nes, lágy? Itt van!

Unod már a ha­gyo­má­nyos muffint, ám mégis va­lami egy­sze­rűen nagy­szerű sü­te­ményre vágysz? Le­gyen kré­mes, tej­szí­nes, lágy, és fél órá­nál töb­bet ne kell­jen vele a kony­há­ban töl­te­ned? Íme!

Ez a házi kenyér tökéletes: Lehetetlen elrontani!

Ez a házi kenyér tökéletes: Lehetetlen elrontani!

Boros Vali meg­ta­nít ke­nye­ret sütni.

Boros Vali, az egy­szerű sza­bol­csi há­zi­asszony már na­gyon sok­szor bi­zo­nyí­tott. Leg­na­gyobb do­bása talán mégis az, hogy meg­ta­nítja ke­nye­ret sütni a ma­gyar nőket.

Az 5 legjobb diétás, sós nasi

Az 5 legjobb diétás, sós nasi

Össze­szed­tünk 5 re­cep­tet, hogy könnyebb le­gyen vá­lasz­tani.

Össze­szed­tünk 5 re­cep­tet, hogy könnyebb le­gyen vá­lasz­tani a reg­geli te­á­hoz vagy az esti közös film­né­zés­hez. Arra is ügyel­tünk, hogy olya­no­kat vá­lasszunk, ame­lyek­től nem szök­nek fel rád a fe­les­le­ges kilók.

Gyerekkorod kedvenc édességét te is könnyen elkészítheted

Gyerekkorod kedvenc édességét te is könnyen elkészítheted

Három hoz­zá­való kell csak.

Em­lék­szel még az is­teni vaj­ka­ra­mellre, ami azon­nal szét­ol­vadt a szád­ban? Nos, három egy­szerű alap­anyag­ból te is el­ké­szít­he­ted.

Készíts zöldséglekvárt bolti ételízesítő helyett! - Recept

Készíts zöldséglekvárt bolti ételízesítő helyett! - Recept

Vi­gyél új szint, új íze­ket a kony­hádba.

Vi­gyél új szint, új íze­ket a kony­hádba. Sza­ba­dulj meg a tar­tó­sí­tó­sze­rek­től, ada­lék és íz­fo­kozó anya­gok­tól! Ké­szíts egész­sé­ges étel­íze­sí­tőt!

Jön a spenótidény, így lesz a csirke fantasztikusan finom

Jön a spenótidény, így lesz a csirke fantasztikusan finom

Sze­ret­nél kü­lön­le­ges, mégis könnyen el­ké­szít­hető ételt va­rá­zsolni az asz­talra?

Sze­ret­nél kü­lön­le­ges, mégis könnyen el­ké­szít­hető ételt va­rá­zsolni az asz­talra?

Világbajnok ez a reggeli, ilyen finomat még nem ettél

Világbajnok ez a reggeli, ilyen finomat még nem ettél

A reg­geli a nap leg­fon­to­sabb ét­ke­zése.

A reg­geli a nap leg­fon­to­sabb ét­ke­zése, ér­de­mes ki­adós, táp­anya­gok­kal teli vál­to­za­tát fo­gyasz­tani.

Cukkinispagetti a diéták új királya: Bármennyit ehetsz, nem hizlal!

Cukkinispagetti a diéták új királya: Bármennyit ehetsz, nem hizlal!

A világ leg­tö­ké­le­te­sebb di­é­tás zöld­sége a cuk­kini: ren­ge­teg rost, szinte semmi szén­hid­rát! Zse­ni­á­lis!

Brutálisan finom a legújabb gyors vacsora: Szalonnabundás húsbatyu

Brutálisan finom a legújabb gyors vacsora: Szalonnabundás húsbatyu

Soha többé nem fek­szel le éhe­sen!

Soha többé nem kell éhe­sen le­fe­küd­nöd, ha ezt a sza­lon­nás hús­ba­tyut ké­szí­ted el va­cso­rára. Finom és lak­tató, mind a tíz uj­ja­dat meg­nya­lod utána! Ez tuti, hogy a ked­venc éte­led lesz, ha le sze­ret­nél dobni pár kilót!

Ne bajlódj a sütéssel, főzz tortát!

Ne bajlódj a sütéssel, főzz tortát!

Dobsz egy há­tast, ha meg­lá­tod, mi­lyen egy­szerű!

Dobsz egy há­tast, ha meg­lá­tod, mi­lyen egy­sze­rűen tudsz ün­nepi desszer­tet va­rá­zsolni az asz­talra anél­kül, hogy be­kap­csol­nád a sütőt.Eddig azért nem baj­lód­tál tor­tá­val, mert nem tudsz sütni?

Ezért nézd meg mindig, hány púpú paprikát veszel!

Ezért nézd meg mindig, hány púpú paprikát veszel!

Pap­ri­ka­sa­lá­tát ké­szí­tesz? Vagy gril­lezni fogod? Nem mind­egy, hogy me­lyi­ket vá­lasz­tod! Három- vagy négy­pú­pút?

Pap­ri­ka­sa­lá­tát ké­szí­tesz? Vagy gril­lezni fogod? Nem mind­egy, hogy me­lyi­ket vá­lasz­tod! Három- vagy négy­pú­pút? Mu­tat­juk, miben kü­lön­böz­nek.

Ünnepi köntösben a krumpli! Varázslatosan finom, filléres köret

Ünnepi köntösben a krumpli! Varázslatosan finom, filléres köret

Ezzel a kis újí­tás­sal ga­ran­tált a siker az ün­nepi asz­ta­lon is!

Szu­per könnyen el­ké­szít­hető az ün­nepi asz­talra ez a mennyei bur­go­nya­kö­ret! Ezzel a kis újí­tás­sal ga­ran­tált a siker!

8 megdöbbentő tény a zsírokról, amit tudnod kell

8 megdöbbentő tény a zsírokról, amit tudnod kell

Te sem tudod el­dön­teni, hogy a vaj vagy a mar­ga­rin egész­sé­ges-e, és azt sem, hogy me­lyik­kel süs­sél?

Te sem tudod el­dön­teni, hogy a vaj vagy a mar­ga­rin egész­sé­ges-e, és azt sem, hogy me­lyik­kel süs­sél?

Soha többé nem rontod el a piskótatekercset, zseniális trükk

Soha többé nem rontod el a piskótatekercset, zseniális trükk

Sze­ren­csére a ma­gyar há­zi­asszo­nyok jól is­me­rik e remek sü­te­mény ké­szí­té­sé­nek összes tit­kát. Így szu­per lesz a pis­kó­ta­te­kercs!

Ezért fordítsd mindig fejjel lefelé a tejfölt a hűtőben

Ezért fordítsd mindig fejjel lefelé a tejfölt a hűtőben

Apró trükk, de mű­kö­dik.

Apró trükk, ami­vel meg­hosszab­bít­ha­tod a fel­bon­tott tej­föl el­tart­ha­tó­sá­gát. Azon­ban egy do­logra na­gyon vi­gyázz!

5 szuper diétás reggeli tojásimádóknak: Eltűnnek a pluszkilók!

5 szuper diétás reggeli tojásimádóknak: Eltűnnek a pluszkilók!

A tar­tal­mas reg­geli jó kez­det.

A tar­tal­mas reg­geli nem­csak jó kez­det az előt­ted álló napra, hanem a fo­gyá­sod alapja is.

Gyors reggelik! Így dobjuk fel a leveles tésztát

Gyors reggelik! Így dobjuk fel a leveles tésztát

Ízlés sze­rint va­ri­ál­hat­juk.

Ha gyor­san és na­gyon fi­no­mat sze­ret­nénk reg­ge­lire ké­szí­teni, a le­ve­les tészta az egyik leg­jobb vá­lasz­tás! Ízlés sze­rint va­ri­ál­hat­juk sós, édes, húsos, fi­nom­sá­got.

Ha ezt a jelet látod a csirkemellen, nehogy megvedd!

Ha ezt a jelet látod a csirkemellen, nehogy megvedd!

Döb­be­ne­tes, mit okoz a ba­romfi­fé­lék nagy­üzemi tar­tása! A moz­gás­hi­á­nyos csir­kék húsa nem­csak sor­vadt, hanem össze­té­te­lük egész­ség­ká­ro­sító is.

Íme, a legnépszerűbb kávékülönlegességek listája

Íme, a legnépszerűbb kávékülönlegességek listája

Meg­mu­tat­juk, me­lyik ká­vé­fajta mit takar - így a kö­vet­kező ká­vé­zás­nál már te is igazi ínyenc­ként ad­ha­tod le a ren­de­lést!

Olcsó vacsoraötletek: 3 zseniális töltöttkrumpli-recept

Olcsó vacsoraötletek: 3 zseniális töltöttkrumpli-recept

A töl­tött bur­go­nya akkor iga­zán is­teni, ha jó ala­po­san meg­pa­kol­juk. Több­fé­le­kép­pen is el­ké­szít­het­jük ezt a va­cso­rát.

A töl­tött bur­go­nya akkor iga­zán is­teni, ha jó ala­po­san meg­pa­kol­juk.

Egész életünkben rosszul sütöttük a szalonnát! Így lesz igazán ropogós

Egész életünkben rosszul sütöttük a szalonnát! Így lesz igazán ropogós

A ro­po­gós sza­lonna min­den ételt egy fok­kal fi­no­mabbá tesz. De vajon ho­gyan lehet iga­zán ro­po­gósra sütni?

Szuper diétás csúcsvacsora! Laktat, finom és ettől fogyni fogsz!

Szuper diétás csúcsvacsora! Laktat, finom és ettől fogyni fogsz!

Ez a va­csora gya­kor­la­ti­lag tel­je­sen ki­zárja a szén­hid­rá­to­kat! Úgy lak­hatsz jól, hogy csupa egész­sé­ge­set eszel.

Elképesztő, mit rendelt egy kiskorú vendég a budapesti luxusétteremben

Elképesztő, mit rendelt egy kiskorú vendég a budapesti luxusétteremben

Na per­sze egy kis jó­in­du­lat­tal nincs le­he­tet­len!

Na per­sze egy kis jó­in­du­lat­tal nincs le­he­tet­len! A sza­kács kész­sé­ge­sen ál­lí­totta elő a kü­lö­nös étket.

Tegyél száraz kenyérhéjat a sült húsra! Elképesztően hatásos!

Tegyél száraz kenyérhéjat a sült húsra! Elképesztően hatásos!

Nagy­szerű tip­pet mu­ta­tunk. Ezt biz­to­san rend­sze­re­sen fogod hasz­nálni, ha egy­szer ki­pró­bál­tad.

Ha ezt elolvasod, soha többet nem öntöd ki a főtt tojás levét

Ha ezt elolvasod, soha többet nem öntöd ki a főtt tojás levét

Fel­hasz­nál­ha­tod, mu­tat­juk, mire!

Miért is ön­te­néd a le­fo­lyóba, ha fel­hasz­nál­ha­tod másra? Mu­tat­juk, mi min­denre.

Ez a legegészségesebb krémdesszert! Csokihab cukor és tej nélkül

Ez a legegészségesebb krémdesszert! Csokihab cukor és tej nélkül

Lé­gi­e­sen könnyű és mennye­ien finom csok­idesszer­tet mu­ta­tunk!

Lé­gi­e­sen könnyű és mennye­ien finom csok­idesszer­tet mu­ta­tunk! Va­rá­zsold az asz­talra te is, hogy min­den­kit le­nyű­göz­hess vele!

Nagyanyáink 100 éves trükkje: ezért főzd a krumplit cukorral

Nagyanyáink 100 éves trükkje: ezért főzd a krumplit cukorral

Egy­szerű trükk, népi mes­ter­fo­gás, és a krumpli olyan finom lesz, mint ami­lyet gye­rek­ko­rod­ban ettél. Pró­báld ki!

Egy­szerű trükk, népi mes­ter­fo­gás, és a krumpli olyan finom lesz, mint ami­lyet gye­rek­ko­rod­ban ettél. Pró­báld ki!

Így készíts mennyei fokhagymakrémet gyorsan és könnyedén

Így készíts mennyei fokhagymakrémet gyorsan és könnyedén

A leg­nép­sze­rűbb ma­gyar fű­szer­ből ké­szül ez az is­teni krém, ami még az egész­sé­ge­det is meg­óvja.

A leg­nép­sze­rűbb ma­gyar fű­szer­ből ké­szül ez az is­teni krém, ami még az egész­sé­ge­det is meg­óvja. Így te­he­ted el könnyen és gyor­san té­lire.

Elkészült a legfinomabb tojásreggeli, amit mindenki imád!

Elkészült a legfinomabb tojásreggeli, amit mindenki imád!

Fo­gad­junk, hogy így még sosem ettél to­jást! Gyor­san hozd be a le­ma­ra­dást, mert ez a tortil­lás to­jás­reg­geli min­dent visz!

A tél legjobb receptjei: Cipóba bújt forró levesek

A tél legjobb receptjei: Cipóba bújt forró levesek

Az egész csa­lád álla le­esik.

A leg­egy­sze­rűbb le­ve­se­ket is fel­dob­hat­juk ezzel az egy­szerű trük­kel. Tá­lal­juk őket friss ci­pó­ban, és az egész csa­lád­nak le­esik majd az álla.

A chiamag csodája:
Ez a kenyér megváltoztatja az életed!

A chiamag csodája:
Ez a kenyér megváltoztatja az életed!

Egész­sé­ges, di­é­tás, finom és könnyen el­ké­szít­hető. Ez a ke­nyér egé­szen fan­tasz­ti­kus!

Álomvacsora diétázóknak: megújult a cukkinifasírt

Álomvacsora diétázóknak: megújult a cukkinifasírt

A tél ked­venc di­é­tás va­cso­rája.

A tél ked­venc di­é­tás va­cso­rája a ro­po­gós cuk­ki­ni­fa­sírt, fe­ta­sajt­tal és ba­zsa­li­kom­mal.

Zseniális újítás: Karamellkupola került a desszertekre!

Zseniális újítás: Karamellkupola került a desszertekre!

Va­rázs­la­tos dí­szí­té­sek pil­la­na­tok alatt! Egy­sze­rűbb, mint gon­dol­nád. Vágj bele, meg­éri!

Va­rázs­la­tos dí­szí­té­sek pil­la­na­tok alatt! Egy­sze­rűbb, mint gon­dol­nád. Vágj bele, meg­éri!

Brutálisan finom a legújabb rántott hús

Brutálisan finom a legújabb rántott hús

Min­denki imádja a rán­tott húst, mert na­gyon finom.

Min­denki imádja a rán­tott húst, mert na­gyon finom. Most el­ké­szült az a tö­ké­le­tes vál­to­zat, mely di­é­tá­zók szá­mára is szu­per! Íz­ka­val­kád szén­hid­rá­tok nél­kül!

Így főzhetsz keménytojást egy repedt tojásból is

Szuper trükk: Így főzhetsz keménytojást egy repedt tojásból is

Lesz ka­szi­nó­to­jás, vagy finom reg­geli!

Ne bosszan­kodj, ezzel a zse­ni­á­lis trük­kel meg­ment­he­ted a re­pedt to­já­so­kat. Lesz ka­szi­nó­to­jás, vagy finom reg­geli!

Csupa gyümölcs bombasztikus joghurttorta

Csupa gyümölcs bombasztikus joghurttorta

Ez a cso­dá­la­tos meg­je­le­nésű torta azon­nal a ked­ven­ced lesz. Rá­adá­sul nem­csak szép, hanem egész­sé­ges is.

Ez a cso­dá­la­tos meg­je­le­nésű torta azon­nal a ked­ven­ced lesz. Rá­adá­sul nem­csak szép, hanem egész­sé­ges is.

Durranásbiztos lett a töltött káposzta! Így csavard fel a tölteléket

Durranásbiztos lett a töltött káposzta! Így csavard fel a tölteléket

Fi­gyelj és lesd el a tit­kot: most meg­mu­tat­juk, mitől lesz tö­ké­le­tes a töl­tött ká­posz­tád!

Fi­gyelj és lesd el a tit­kot: most meg­mu­tat­juk, mitől lesz tö­ké­le­tes a töl­tött ká­posz­tád!

Minden, ami virsli: 10 szuper ötlet szilveszterre

Minden, ami virsli: 10 szuper ötlet szilveszterre

Per­cek alatt el­ké­szít­he­ted őket. 

Ne tölts órá­kat az év utolsó nap­ján a kony­há­ban! Per­cek alatt el­ké­szít­hető virs­lis fi­nom­sá­go­kat mu­ta­tunk. 

Karácsonyi tiramisu: Ez lesz a csúcsdesszert az idei ünnepekre!

Karácsonyi tiramisu: Csúcsdesszert az ünnepre!

Ha unod már a mé­zes­ka­lá­csot és a tra­mi­sut, csi­nálj a ket­tő­ből egy desszer­tet!

Te is megmosod a húst? Rosszul teszed!

Te is megmosod a húst? Rosszul teszed!

Fo­gad­junk, hogy te is azok közé tar­to­zol, aki - mi­előtt neki áll a fő­zés­nek - a hű­tő­ből ki­vett nyers húst azon­nal a csap alá te­szed és meg­en­ge­ded a meleg vizet. Vagy a hi­de­get. Ne!

Fo­gad­junk, hogy te is azok közé tar­to­zol, aki - mi­előtt neki áll a fő­zés­nek - a hű­tő­ből ki­vett nyers húst azon­nal a csap alá te­szed és meg­en­ge­ded a meleg vizet. Vagy a hi­de­get. Nos, na­gyon rosszul tet­ted! A szak­ér­tők sze­rint soha nem sza­bad meg­mos­nunk sem­mi­lyen húst, mi­előtt neki lá­tunk a fő­zés­nek! Most azt is el­árul­juk, miért...

Használd így a narancsot karácsonykor és nem bánod meg!

Használd így a narancsot karácsonykor és nem bánod meg!

Itt a tö­ké­le­tes és gyor­san el­ké­szít­hető ün­nepi nasi: há­zi­lag kan­dí­ro­zott vér­na­rancs sze­le­tek ét­cso­ko­lá­déba mártva!

Íme a karácsony legütősebb koktélja: a Grincs puncs

Íme a karácsony legütősebb koktélja: a Grincs puncs

Az ün­nepi han­gu­lat­fe­le­lős!

Ettől a zöld kok­tél­tól ga­ran­tál­tan jó han­gu­lat­ban tel­nek majd az ün­ne­pek! Ké­szítsd el, és koc­cint­sa­tok a fa alatt ezzel a má­mo­rító punccsal!

A legszebb karácsonyi süti: gyümölcsös habcsókkosár

A legszebb karácsonyi süti: gyümölcsös habcsókkosár

Nyű­gözz le min­den­kit ezzel az álom­szép desszert­tel! Le­gyen nálad is az ün­nepi asz­tal dísze idén ez a lát­vá­nyos fi­nom­ság!

Nyű­gözz le min­den­kit ezzel az álom­szép desszert­tel! Le­gyen nálad is az ün­nepi asz­tal dísze idén ez a lát­vá­nyos fi­nom­ság!

Itt a tél legfinomabb diétás levese: garantáltan ledobja rólad a kilókat!

Itt a tél legfinomabb diétás levese: garantáltan ledobja rólad a kilókat!

Na­gyon finom és íz­le­tes le­vest ké­szít­hetsz ezzel az egy­szerű trük­kel.

Na­gyon finom és íz­le­tes le­vest ké­szít­hetsz ezzel az egy­szerű trük­kel. Süsd meg előre tep­si­ben a hoz­zá­va­ló­kat, így csak össze kell tur­mi­xolni a végén! Az ered­mény zse­ni­á­lis!

Karácsonyi csodalekvár: készíts egy üveg szeretetet ajándékba

Karácsonyi csodalekvár: készíts egy üveg szeretetet ajándékba

Pró­báld ki ezt a mennyei gyü­mölcs­lek­várt!

Pró­báld ki ezt a mennyei gyü­mölcs­lek­várt!

Megújult a bundás kenyér, így lett a gyerekek kedvence

Megújult a bundás kenyér, így lett a gyerekek kedvence

Unod már a bun­dás ke­nye­ret? Ne tedd! A ma­gyar konyha ezen egy­szerű, de nagy­szerű éte­lét is meg lehet bo­lon­dí­tani.

Új őrület: Nem sütőben sül idén a mézeskalács

Új őrület: Nem sütőben sül idén a mézeskalács

A mé­zes­ka­lács ízét idéző gofri!

A mé­zes­ka­lács ízét idéző gofri nem en­ged­teti el­fe­lej­teni az ün­nepi han­gu­la­tot. Ké­szítsd el, ha nincs ked­ved és tü­rel­med a ka­rá­cso­nyi sü­te­mény­hez..

Olcsó és gyors: 3 isteni finomság babapiskótából

Olcsó és gyors: 3 isteni finomság babapiskótából

Sütni nem kell.

Sütni nem kell. Egy kis ke­ver­ge­tés, hűtés és máris kész az el­len­áll­ha­tat­lan fi­nom­ság. Három re­cep­tet mu­ta­tunk, amit per­cek alatt el­ké­szít­hetsz.

Ez a tökéletes bejgli titka - idén műremek lesz a karácsonyi süteményed!

Ez a tökéletes bejgli titka - idén műremek lesz a karácsonyi süteményed!

Az el­ma­rad­ha­tat­lan bejgli tö­ké­le­tes­sé­gé­hez csak né­hány fon­tos sza­bályt kell be­tar­ta­nod.

Elképesztő citromlekvár: sosem találod ki, mitől lett sokkal olcsóbb!

Elképesztő citromlekvár: sosem találod ki, mitől lett sokkal olcsóbb!

Po­koli jó ötlet ér­ke­zett Orosz­or­szág­ból!

Po­koli jó ötlet ér­ke­zett Orosz­or­szág­ból! Fo­gad­junk, soha nem ju­tott volna eszedbe!

Megújult a szalonnás tojás! Ilyen finomat még nem ettél!

Megújult a szalonnás tojás! Ilyen finomat még nem ettél!

Tel­je­sen új for­má­ban pá­ro­sít­ha­tod a két klasszi­kus reg­geli-alap­anya­got! Egy­szerű és nagy­szerű az új re­cept!

Megújult a citromos pite: Isteni pohárkrém lett belőle

Megújult a citromos pite: isteni pohárkrém lett belőle

Min­den­nél fi­no­mabb ez a po­hár­krém!

Ez a klasszi­kus desszert méltó le­zá­rása lehet egy ün­nepi me­nü­sor­nak. Min­den­nél fi­no­mabb is­teni po­hár­krém, káp­ráz­tasd el vele a csa­lá­do­dat!

A zöld csokoládés forró ital téged is rabul ejt

A zöld csokoládés forró ital téged is rabul ejt

Bár el­sőre szo­kat­lan pá­ro­sí­tás­nak hang­zik a fehér csoki és a zöld­tea-por há­zas­sága, hidd el, a te szí­ve­det is rabul fogja ej­teni.

Bár el­sőre szo­kat­lan pá­ro­sí­tás­nak hang­zik a fehér csoki és a zöld­tea-por há­zas­sága, hidd el, a te szí­ve­det is rabul fogja ej­teni.

Nem mindegy, milyen pohárból iszod a kávét!

Nem mindegy, milyen pohárból iszod a kávét!

Az igazi ká­vé­ra­jon­gók­nak bi­zony nem mind­egy, hogy miből isszák a kávét.

Az igazi ká­vé­ra­jon­gók­nak bi­zony nem mind­egy, hogy miből isszák a kávét.

Itt a legszuperebb vacsora 2 szem krumpliból és tojásból

Itt a legszuperebb vacsora 2 szem krumpliból és tojásból

Olcsó és íz­le­tes va­csora ké­szít­hető na­gyon kevés alap­anyag­ból. Annyira finom, hogy nem fogod tudni ab­ba­hagyni!

Olcsó és íz­le­tes va­csora ké­szít­hető na­gyon kevés alap­anyag­ból. Annyira finom, hogy nem fogod tudni ab­ba­hagyni! A hoz­zá­való alap­anya­gok­ból még a hónap végén is könnyen szem­káp­ráz­tató és íz­le­tes va­cso­rát tudsz az asz­ta­lodra va­rá­zsolni.

Hódít az internet csodatortája: ezt ki kell próbálnod!

Hódít az internet csodatortája: ezt ki kell próbálnod!

Te hal­lot­tál már olyan tor­tá­ról, amit hogyha meg­sütsz, egyet­len tész­tá­ból három réteg ke­let­ke­zik a bel­se­jé­ben? Pedig lé­te­zik ilyen, rá­adá­sul is­teni finom!

Te hal­lot­tál már olyan tor­tá­ról, amit hogyha meg­sütsz, egyet­len tész­tá­ból három réteg ke­let­ke­zik a bel­se­jé­ben? Pedig lé­te­zik ilyen, rá­adá­sul az íze is­teni, el­ron­tani pedig szinte le­he­tet­len! Íme a re­cept!

2 perc alatt házi majonéz! Ilyen finomat még nem ettél!

2 perc alatt házi majonéz! Ilyen finomat még nem ettél!

Meg­mu­tat­juk, ho­gyan ké­szül a tö­ké­le­tes házi ma­jo­néz. Ez­után töb­bet nem fogsz a boltba menni érte, ide­süss!

Ez­után már ga­ran­tál­tan nem fogsz töb­bet a boltba menni érte, ide­süss!

Fantasztikus dobostortatrükk: Többé nem törik el a karamell!

Fantasztikus dobostortatrükk: Többé nem törik el a karamell!

Na­gyon egy­sze­rűen tudod el­ké­szí­teni a do­bos­torta ka­ra­mel­les te­te­jét!

Na­gyon egy­szerű módon tudod úgy el­ké­szí­teni a do­bos­torta ka­ra­mel­les te­te­jét, hogy bár­mi­kor fel tudd sze­le­telni. Nem fogod el­hinni, hogy mi is a titok! Eddig a világ leg­ne­he­zebb dol­gá­nak tűn­he­tett a do­bos­torta te­te­jét el­ké­szí­teni.