ÉLETMÓDI

FAZÉK

Próbáltad már a sütőzacskót? Igazi csodafegyver a konyhában

Próbáltad már a sütőzacskót? Igazi csodafegyver a konyhában

Ne dol­gozz órá­­kig a kony­­há­­ban! Tedd a húst sü­­tő­­zacs­­kó­ba, így süsd meg. Gyor­s és szu­­per egész­­sé­­ge­s meg­ol­dás!

Megdöbbent a magyar háziasszony, amikor kinyitotta a kukoricakonzervet

Megdöbbent a magyar háziasszony, amikor kinyitotta a kukoricakonzervet

Nem ju­tott szó­hoz Vik­tó­ria, ami­kor fel­haj­totta a kon­zerv­do­boz te­te­jét.

Ez lett a nyár legfinomabb sütije: Habos ribizlipite

Ez lett a nyár legfinomabb sütije: Habos ribizlipite

Ebből a most érő, sa­vany­kás gyü­mölcs­ből remek sütit süt­he­tünk.

Ebből a most érő, sa­vany­kás gyü­mölcs­ből remek sütit süt­he­tünk.

Döbbenetes fokhagymatrükk: anyósod nem hisz majd a szemének

Döbbenetes fokhagymatrükk: anyósod nem hisz majd a szemének

Ezzel a tech­ni­ká­val gye­rek­já­ték ki­va­rá­zsolni hé­juk­ból az apró ge­rez­de­ket.

Most érik ez az elfeledett, finom gyümölcs

Most érik ez az elfeledett, finom gyümölcs: Nagyanyáink kedvence volt

Régen a gye­­re­­kek ked­­vence volt.

A régi öre­gek kert­­jé­­ből nem hi­á­­nyoz­­ha­­tott az il­­la­­tos és lédús gyü­­möl­­csö­­ket termő sze­­derfa.

Megújult a rakott krumpli

Megújult a rakott krumpli

Nem vagy a ha­gyo­má­nyos ra­kott krumpli el­kö­te­le­zettje? Sze­re­ted az új íze­ket? Pró­báld ki ezt a re­cep­tet. Nyárra iga­zán könnyű ez az étel. Gyor­san el­ké­szít­he­ted.

Nem vagy a ha­gyo­má­nyos ra­kott krumpli el­kö­te­le­zettje? Sze­re­ted az új íze­ket? Pró­báld ki ezt a re­cep­tet. Nyárra iga­zán könnyű ez az étel. Gyor­san el­ké­szít­he­ted.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Itt a legszuperebb ropogós rántott csirke: Magyar háziasszony trükkje

Itt a legszuperebb ropogós rántott csirke: Magyar háziasszony trükkje

Egy csa­pásra meg­szű­nik a kony­há­ban az olaj­szag!

A sokak által ked­velt rán­tott csir­ke­comb egy­szerű és könnyű vál­to­za­tát mu­tat­juk meg, amit min­den­képp ér­de­mes ki­pró­bál­nod. Nem csak azért, mert sok­kal egész­sé­ge­sebb, hanem azért is, mert egy csa­pásra meg­szű­nik a kony­há­ban az olaj­szag!

Hihetetlen újdonság, így kovászold idén az uborkát

Hihetetlen újdonság, így kovászold idén az uborkát

Fan­tasz­ti­kus egész­sé­ges és íz­le­tes lesz idén a ko­vá­szos ubor­kád, ha egy apró dol­gon vál­toz­tatsz.

Fan­tasz­ti­kus egész­sé­ges és íz­le­tes lesz idén a ko­vá­szos ubor­kád, ha egy apró dol­gon vál­toz­tatsz.

Elő a babapiskótával! Ezt a gyors tortát imádni fogod

Elő a babapiskótával! Ezt a gyors tortát imádni fogod

Dús­ká­lunk az erdei gyü­möl­csök­ben!

Végre dús­ká­lunk az erdei gyü­möl­csök­ben! Akár ve­gye­sen, akár külön-külön fel­hasz­nálva, gyö­nyörű tor­tát ké­szít­he­tünk velük

Főszerepet kapott a kis piros, idenézz, mi lett belőle!

Főszerepet kapott a kis piros, idenézz, mi lett belőle!

Íme, a leg­­­jobb re­­cep­­tek.

A hó­­na­­pos ret­­ket nem csak nyer­­sen ehe­ted, hanem sütve, sőt, sa­­va­­nyítva is na­­gyon finom. Íme, a leg­­­jobb re­­cep­­tek, ami­­ket gyor­­san el tudsz ké­­szí­­teni ott­­hon és na­gyon egész­sé­ge­sek.

Életed lekvárja lesz, idén így tedd el a bodzát

Életed lekvárja lesz, idén így tedd el a bodzát

Is­teni lek­vár­re­cep­tet mu­ta­tunk, de ki­vé­te­le­sen nem a bodza bo­gyója kapja a fő­sze­re­pet!

Is­teni lek­vár­re­cep­tet mu­ta­tunk, de ki­vé­te­le­sen nem a bodza bo­gyója kapja a fő­sze­re­pet! Itt az ideje, hogy meg­kós­told ezt az is­teni kom­bi­ná­ciót.

Imádod az epret? Akkor ezt a 7 receptet ismerned kell!

Imádod az epret? Akkor ezt a 7 receptet ismerned kell!

Eper min­den mennyi­ség­ben!

Eper min­den mennyi­ség­ben! Ké­szülj fel a sze­zonra. Mu­tat­juk a leg­jobb re­cep­te­ket, az egész csa­lád ked­vére te­hetsz. 7 re­cept , 7 hét­vége.

Döbbenetes módon készítette el első kovászos uborkáját ez a magyar nő

Döbbenetes módon készítette el első kovászos uborkáját ez a magyar nő

Nem kell le­mon­dani a ko­vi­u­bi­ról pusz­tán a ked­ve­zőt­len idő­já­rás miatt! A ko­vá­szo­lás­hoz ugyanis nem fel­tét­len kell nap­fény...

3 nyalánkság gyereknapra

3 nyalánkság gyereknapra

Ezen a napon min­den gye­rek meg­ér­demli, hogy egyen va­lami fi­nom­sá­got. Most gyor­san és egy­sze­rűen lep­het­jük meg őket és biz­tos, hogy nagy mo­soly lesz a ju­ta­lom!

Ezen a napon min­den gye­rek meg­ér­demli, hogy egyen va­lami fi­nom­sá­got. Most gyor­san és egy­sze­rűen lep­het­jük meg őket és biz­tos, hogy nagy mo­soly lesz a ju­ta­lom!

Tégy ecetet a tejbe, elképesztő, mi lesz belőle!

Tégy ecetet a tejbe, elképesztő, mi lesz belőle!

Gaz­da­gítsd a kony­hai tu­dá­so­dat egy kis sajt­ké­szítő trük­kel. A fű­sze­re­zés­sel is bát­ran kí­sér­le­tez­hetsz

Gaz­da­gítsd a kony­hai tu­dá­so­dat egy kis sajt­ké­szítő trük­kel. Végre ki­él­he­ted magad a fű­sze­rek­kel való kí­sér­le­te­zés­ben is

Ez a tavaszi finomság jobb a pogácsánál

Ez a tavaszi finomság jobb a pogácsánál

Néha a leg­egy­sze­rűbb éte­lek a leg­fi­no­mab­bak.

Néha a leg­egy­sze­rűbb éte­lek a leg­fi­no­mab­bak. Ezt a sós ha­rap­ni­va­lót ehe­ted ma­gá­ban egy kis ma­jo­né­zes már­tás­sal, de krém­le­ve­sek mellé is kí­nál­ha­tod. Jó ét­vá­gyat hozzá!

Ez a süti letaszította a trónról az almás pitét!

Ez a süti letaszította a trónról az almás pitét!

A tészta könnyen, gyor­san össze­ál­lít­ható, és a haj­to­ga­tás sem bo­nyo­lult.

A fran­ciák haj­to­ga­tott, rusz­ti­kus pi­téje a ga­lette kívül ro­po­gós, belül kré­mes. A tészta könnyen, gyor­san össze­ál­lít­ható, és a haj­to­ga­tás sem bo­nyo­lult.

Amíg drága az uborka, így kovászolj: imádni fogod a trükköt

Amíg drága az uborka, így kovászolj: imádni fogod a trükköt

Sokan máris ké­szü­lőd­nek a ko­vá­szos ubor­kára, pedig még a meleg se jött meg, és az árak miatt sem éri meg.

Sokan máris ké­szü­lőd­nek a ko­vá­szos ubor­kára, pedig még a meleg se jött meg, és az árak miatt sem éri meg. De nem kell le­mon­da­nod a kü­lön­le­ges ízről, csak csa­varni kell egyet a dol­gon, és va­lami iga­zán egye­dit és kü­lön­le­gest csi­nál­nod.

Így lesz luxus vacsora a tegnapi maradékból, imádni fogod az ötletet

Így lesz luxus vacsora a tegnapi maradékból, imádni fogod az ötletet

Időn­ként túl­lö­vünk a célon és túl sok to­jást fő­zünk meg. Most meg­mu­tat­juk, mire tudod fel­hasz­nálni a ma­ra­dé­kot.

10 perc alatt elkészül ez a sós, húsvéti kalács

10 perc alatt elkészül ez a sós, húsvéti kalács

Lak­tató, íz­le­tes fi­nom­ság.

Ha az ün­ne­pek alatt vá­rat­la­nul top­pan­nak be a ven­dé­gek, ér­de­mes ezt a gyor­san el­ké­szít­hető fi­nom­sá­got ki­pró­bálni. Lak­tató, íz­le­tes fi­nom­ság.

Könnyű, habos, epres álom - íme a tavasz legistenibb süteménye!

Könnyű, habos, epres álom - íme a tavasz legistenibb süteménye!

Szét­ol­vad a szád­ban ez a fan­tasz­ti­kus édes­ség - imádni fogja a csa­lád!

Szét­ol­vad a szád­ban ez a fan­tasz­ti­kus édes­ség - imádni fogja a csa­lád!

Egy olasz elárulta, mindenki rosszul főzi a spagettit

Egy olasz elárulta, mindenki rosszul főzi a spagettit

Mi a titka az olasz kony­há­nak?

Miben rej­lik az olasz konyha nép­sze­rű­sége? Miért olyan el­len­áll­ha­tat­la­nul finom egy va­lódi spe­nó­tos tortel­lini vagy egy mi­lá­nói ma­ka­róni?

Szúrj fogpiszkálót a krumpliba, és úgy tedd a mikróba

Szúrj fogpiszkálót a krumpliba, és úgy tedd a mikróba

Pár perc alatt kész a finom va­csora

Ha dol­go­zol, te is bi­zo­nyára szí­ve­seb­ben vá­lasz­tasz olyan éte­le­ket, me­lye­ket gyor­san el lehet ké­szí­teni. Az ide­á­lis idő max. 15 perc!

5 egyszerű és gyors vacsora paradicsomkonzervből

5 egyszerű és gyors vacsora paradicsommal

Is­teni finom éte­le­ket vá­lo­gat­tunk össze, az a közös ben­nük, hogy mind­egyik­hez kell pa­ra­di­csom­kon­zerv.

Is­teni finom éte­le­ket vá­lo­gat­tunk össze, az a közös ben­nük, hogy mind­egyik­hez kell pa­ra­di­csom­kon­zerv.

Ez mindig legyen a hűtődben, mert 10 perc alatt isteni vacsora lesz belőle

Ez mindig legyen a hűtődben, mert 10 perc alatt isteni vacsora lesz belőle

A ké­szen vett gnoc­chi pár­nács­ká­ból pont ilyet va­rá­zsol­hatsz az asz­talra.

Gye­rek, fel­nőtt is imádja? A ké­szen vett gnoc­chi pár­nács­ká­ból pont ilyet va­rá­zsol­hatsz az asz­talra.

Soha ne dobd ki az újhagyma végét, eszméletlen, mi lesz belőle

Soha ne dobd ki az újhagyma végét, eszméletlen, mi lesz belőle

Ha nem dobod el a gyö­­ke­­res vé­ge­ket, ez­u­tán min­­dig lesz ott­­hon friss hagy­­mád a ta­­va­­szi szend­­vi­­csek­­hez és sa­­lá­­ták­­hoz.

Ez a duplacsokis gofri lett a gyerekek kedvence

Ez a duplacsokis gofri lett a gyerekek kedvence

Ki­hagy­ha­tat­lan íz­ka­val­kád.

Ki­hagy­ha­tat­lan íz­ka­val­kád, nem csoda, hogy imád­ják a gye­re­kek! Fon­tos az egész­ség, de azért néha be­le­fér az ét­rendbe egy kis nya­lánk­ság is.

Sütés nélkül készül 15 perc alatt ez az isteni epres süti

Sütés nélkül készül 15 perc alatt ez az isteni epres süti

Fan­tasz­ti­kus íze van ennek az epres-cso­kis Oreo tor­tá­nak. Vil­lám­gyor­san el­ké­szít­he­ted és még sütni sem kell!

Fan­tasz­ti­kus íze van ennek az epres-cso­kis Oreo tor­tá­nak. Vil­lám­gyor­san el­ké­szít­he­ted és még sütni sem kell! Az egész csa­lád imádni fogja, ga­ran­tált a siker. Hét­vé­gére is fan­tasz­ti­kus ötlet, ké­szítsd el, bármi is le­gyen a hét­végi terv. Meg­vár a hű­tő­ben,míg ha­za­ér­kez­tek.

Megújult a rántott csirke, elképesztő, mi került a panír alá

Megújult a rántott csirke, elképesztő, mi került a panír alá

Szu­per meg­ol­dást ta­lál­tunk, így lesz a csir­ke­mell rántva a leg­om­ló­sabb, leg­fi­no­mabb. Ez va­lami csúcs!

Szu­per meg­ol­dást ta­lál­tunk, így lesz a csir­ke­mell rántva a leg­om­ló­sabb, leg­fi­no­mabb. Ez va­lami csúcs! Ki­hagy­ha­tat­lan, ér­de­mes meg­kós­tolni.

Megújult a lángos, megőrülnek érte a magyar háziasszonyok

Megújult a lángos, megőrülnek érte a magyar háziasszonyok

A lán­gos egy igazi ma­gyar fi­nom­ság.

A lán­gos egy igazi ma­gyar fi­nom­ság, amit bár­mi­kor szí­ve­sen meg­en­nénk. De vall­juk be őszin­tén, sok­szor el­megy a ked­vünk az el­ké­szí­té­sé­től, a sok buk­tató miatt.

Feltette a nagy kérdést szalonnaügyben egy dietetikus

Feltette a nagy kérdést szalonnaügyben egy dietetikus, itt az örömteli válasz

Sokan imád­ják ezt az em­be­res kaját, de jog­gal tar­ta­nak tőle: hi­szen ren­ge­teg zsírt tar­tal­maz.

Kapaszkodj meg, nem hiszed el, mi derült ki az érlelt sajtokról!

Kapaszkodj meg, nem hiszed el, mi derült ki az érlelt sajtokról!

Hogy lehet el­ké­szí­teni a világ leg­fi­no­mabb emen­táli tí­pusú sajt­ját? Ezt tesz­tel­ték a svájci tu­dó­sok. Az ered­mény döb­be­ne­tes lett

Hogy lehet el­ké­szí­teni a világ leg­fi­no­mabb emen­táli tí­pusú sajt­ját? Ezt tesz­tel­ték a svájci tu­dó­sok. A híres saj­tok lyu­ka­iba kü­lön­le­ges effek­tet ve­zet­tek, még­pe­dig nem is egy­for­mán! Az ered­mény döb­be­ne­tes lett. Lehet, hogy ná­lunk is be­ve­ze­tik ezt a mód­szert?

Így olvasszuk ki a fagyott húst 10 perc alatt

Így olvasszuk ki a fagyott húst 10 perc alatt

Most olyat mu­ta­tunk, amit nem fogsz csak úgy el­hinni! Elő­ször látni aka­rod a saját sze­med­del.

Most olyat mu­ta­tunk, amit nem fogsz csak úgy el­hinni! Elő­ször látni aka­rod a saját sze­med­del. Hogy le­hetne egy mély­fa­gyasz­tott húst 10 perc alatt ki­ol­vasz­tani? Fi­zi­kai le­he­tet­len­ség! Nos épp a fi­zi­kai tör­vé­nyek mű­köd­nek ilyen döb­be­ne­te­sen.

Ez a sós finomság lesz a következő hetek legnagyobb sztárja

Ez a sós finomság lesz a következő hetek legnagyobb sztárja

A med­ve­hagy­más tök­ma­gos muffin gyor­sab­ban el­ké­szít­hető, mint a po­gá­csa. Íme az egy­szerű re­cept.

A med­ve­hagy­más tök­ma­gos muffin gyor­sab­ban el­ké­szít­hető, mint a po­gá­csa. Íme az egy­szerű re­cept.

Viszlát, rántotta, így esszük most már a tojást

Viszlát, rántotta, így esszük most már a tojást

A tar­tal­mas reg­geli egy jó kez­det.

A tar­tal­mas reg­geli jó kez­dete az előt­tünk álló nap­nak. Ér­de­mes több fi­gyel­met szen­tel­nünk a vá­lasz­tásra, hi­szen az egész na­punkra ha­tás­sal lehet.

Boros Vali csúcsreceptje: Villámgyorsan elkészül a ropogós kifli

Boros Vali csúcsreceptje: Villámgyorsan elkészül a ropogós kifli

Házi, ha­gyo­má­nyos és egész­sé­ges: ez alap a sza­bol­csi há­zi­asszony kony­há­já­ban.

Ezért kell a csirkéhez szódabikarbóna: Elképesztő konyhatrükk

Ezért kell a csirkéhez szódabikarbóna: Elképesztő konyhatrükk

Lé­te­zik egy tit­kos re­cept, mely­ben a szó­da­bi­kar­bóna a férfiak ked­venc éte­lé­nek el­ké­szí­té­sé­ben ját­szik óri­ási sze­re­pet.

Nincs párja a világon: Így készül az igazi szabolcsi töltött káposzta

Nincs párja a világon: Így készül az igazi szabolcsi töltött káposzta

Na­gyobb csa­ládi össze­jö­ve­te­le­ken nem hi­á­nyoz­hat az asz­tal­ról az is­teni finom töl­tött ká­poszta. És sok­fé­le­kép­pen ké­szí­tik.

Így lesz tökéletes a nokedli: 7 zseniális trükk a magyar háziasszonyoktól

Így lesz tökéletes a nokedli: 7 zseniális trükk a magyar háziasszonyoktól

Ha azt hi­szed, csak egy­fé­le­kép­pen lehet el­ké­szí­teni, na­gyot té­vedsz!

Ha azt hi­szed, csak egy­fé­le­kép­pen lehet el­ké­szí­teni, na­gyot té­vedsz!

Nem ragad le soha többé a palacsinta, ha ezt a trükköt kipróbálod

Nem ragad le soha többé a palacsinta, ha ezt a trükköt kipróbálod

Ked­ven­cünk a pa­la­csinta! Mi­lyen egy­szerű el­ké­szí­teni ezt a töl­tött édes­sé­get, és mégis mi­lyen sok hibát lehet el­kö­vetni köz­ben.

Túrógombóc főzés nélkül, ilyen finomat még nem ettél

Túrógombóc főzés nélkül, ilyen finomat még nem ettél

Egész­sé­ges, mégis lak­tató édes­ség

Ha egész­sé­ges, mégis lak­tató édes­ségre vágysz, a tú­ró­gom­bóc­nál ne is ke­ress job­bat. Di­é­tá­zók­nak is ta­lál­tunk meg­ol­dást, ezzel még fogy­hatsz is!

A városiak 100, a vidékiek 99 százaléka nem tudja, mi van a képen

A városiak 100, a vidékiek 99 százaléka nem tudja, mi van a képen

Ideg­tépő fel­ad­ványt tett közzé teg­nap, azaz va­sár­nap egy ma­gyar nő.

Ideg­tépő fel­ad­ványt tett közzé teg­nap, azaz va­sár­nap egy ma­gyar nő.

Kiderült a mesterszakács titka: így lesz világbajnok a tésztaszószod!

Kiderült a mesterszakács titka: így lesz világbajnok a tésztaszószod!

A "világ leg­jobb­ja­ként" em­le­ge­tik ezt a tö­ké­le­tes már­tást. Íme a re­cept.

A "világ leg­jobb­ja­ként" em­le­ge­tik ezt a tö­ké­le­tes már­tást. Mu­tat­juk a re­cep­tet!

Az emberek 83 százaléka nem tudja, mi az a tarkedli: Most van a szezonja

Az emberek 83 százaléka nem tudja, mi az a tarkedli: Most van a szezonja

Hang­zása alap­ján sokan bú­tor­da­rabra tip­pel­nek, hi­szen a tar­kedli majd­nem úgy hang­zik, mint a ho­kedli.

Boros Vali elárulja: Ettől lesz gyönyörű tiszta a nagyi húslevese

Boros Vali elárulja: Ettől lesz gyönyörű tiszta a nagyi húslevese

Össze­fut a nyál az ember szá­já­ban, ha meg­látja a fény­ké­pet a sza­bol­csi há­zi­asszony hús­le­ve­sé­ről.

Boros Vali filléres trükkje: Isteni finomság almából, imádni fogod

Boros Vali filléres trükkje: Isteni finomság almából, imádni fogod

A leg­ügye­sebb és leg­kre­a­tí­vabb há­zi­asszony megint remek öt­let­tel állt elő.

A leg­ügye­sebb és leg­kre­a­tí­vabb há­zi­asszony megint remek öt­let­tel állt elő. De Va­lika már csak ilyen, nem tud le­állni, esz­mé­let­len sokat ta­nul­ha­tunk tőle. Lás­suk, mit csi­nált az al­má­ból!

Brutálisan bizarr kaják: Ezt művelik a konyhában nő nélkül a férfiak

Brutálisan bizarr kaják: Ezt művelik a konyhában nő nélkül a férfiak

Fel­fog­hat­juk úgy is, hogy a szük­ség nagy úr, és a férfiak le­le­mé­nye­sek...

Fel­fog­hat­juk úgy is, hogy a szük­ség nagy úr, és a férfiak le­le­mé­nye­sek...

Óvatosan a szaloncukorral, olvassuk el, mit veszünk

Óvatosan a szaloncukorral, olvassuk el, mit veszünk

A ma­gyar csa­lá­dok ren­ge­teg sza­lon­cuk­rot fo­gyasz­ta­nak, és nem csu­pán azzal a mennyi­ség­gel szá­mol­nak, ami a fára kerül.

Az új divat a grillezett leves

Az új divat a grillezett leves

Már az is fur­csa, hogy va­laki a gril­len le­vest ké­szít.

Már az is fur­csa, hogy va­laki a gril­len le­vest ké­szít. Bár­mi­lyen hi­he­tet­le­nül hang­zik kezd el­ter­jedni ez a fő­zési mód­szer és egyre töb­ben csi­nál­nak ilyen le­vest.

Ez a legnagyobb hiba, amit a rizs főzése közben elkövetnek a háziasszonyok

Ez a legnagyobb hiba, amit a rizs főzése közben elkövetnek a háziasszonyok

Szinte min­denki csi­nálja, de ez nem azt je­lenti, hogy he­lyes.

Szinte min­denki csi­nálja, de ez nem azt je­lenti, hogy he­lyes: egé­szen más lesz a rizs ál­laga, ha ki­ha­gyod ezt az egy moz­du­la­tot a fő­zés­ből. Mu­tat­juk a trük­köt...

Ne igyál pancsot, mutatjuk a tökéletes forralt bor receptjét

Ne igyál pancsot, mutatjuk a tökéletes forralt bor receptjét

Télen az egyik leg­ked­vel­tebb ital a for­ralt bor. Ke­rüld el az elő­re­gyár­tott vál­to­za­tot! Vá­lassz hozzá in­kább egy ál­ta­lad ked­velt, mi­nő­ségi bort.

Télen az egyik leg­ked­vel­tebb ital a for­ralt bor. Ke­rüld el az elő­re­gyár­tott vál­to­za­tot! Vá­lassz hozzá in­kább egy ál­ta­lad ked­velt, mi­nő­ségi bort. El­árul­juk a tuti jó re­cep­tet!

Tudod, mi a preckedli? Ez lesz karácsonykor a nagy kedvenc

Tudod, mi a preckedli? Ez lesz karácsonykor a nagy kedvenc

Van egy kü­lön­le­ges süti, amit he­tek­kel előtte el­ké­szít­hetsz, és csak egyre fi­no­mabb és fi­no­mabb lesz.

Van egy kü­lön­le­ges süti, amit he­tek­kel előtte el­ké­szít­hetsz, és csak egyre fi­no­mabb és fi­no­mabb lesz.

Így díszítsd a mézeskalácsot, mutatjuk a filléres trükköt

Így díszítsd a mézeskalácsot, mutatjuk a filléres trükköt

Na­gyon ké­zen­fekvő meg­ol­dás, mégis ke­ve­sen hasz­nál­ják. Mu­tat­juk az öt­le­tet, ami­vel sokat spó­rol­hatsz!

Kiderült végre, így lesz tökéletes a mézeskalács

Kiderült végre, így lesz tökéletes a mézeskalács

Ki-ki ta­lál­hat itt jó öt­le­tet.

Le­gyen az ün­nepi ké­szü­lő­dés minél stressz­men­te­sebb. Ebben se­gí­tünk pár ügyes fo­gás­sal, ame­lye­ket ta­pasz­talt há­zi­asszo­nyok kí­sér­le­tez­tek ki.

Ez lesz a karácsony nagy dobása! Ezt készítsd majd reggelire

Ez lesz a karácsony nagy dobása! Ezt készítsd majd reggelire

Ked­ven­ced a to­já­sos reg­geli? Ka­rá­csony­kor sem kell le­mon­da­nod róla. A leg­szebb ün­ne­pen ruk­kolj elő egy kis vál­to­zás­sal.

Nutella és banán: ezt a gyors sütireceptet ismerned kell

Nutella és banán: ezt a gyors sütireceptet ismerned kell

Mo­gyo­rós csoki ba­nán­nal? Ez a nyerő!

Mo­gyo­rós csoki ba­nán­nal? Ennél fi­no­mab­bat nehéz le­hetne ki­ta­lálni. Ezt a nyerő hár­mast töltsd a kis pi­te­fa­la­tokba. El­ol­vad a szád­ban.

Zseniális kocsonyatrükk: Mostantól lehetetlen elrontani

Zseniális kocsonyatrükk: Mostantól lehetetlen elrontani

Hogy mitől lesz iga­zán át­lát­szó és rez­gős? Boros Vali el­árulta a tit­kot!

Most dü­bö­rög a sze­zon, há­zi­asszo­nyok száz­ez­rei ké­szí­tik el újra és újra a tél egyik leg­fi­no­mabb fo­gá­sát.

Most készítsd el a legegyszerűbb, legfinomabb téli desszertet

Most készítsd el a legegyszerűbb, legfinomabb téli desszertet

Mi esne job­ban a nyir­kos, zi­man­kós idő­ben, mint a sült alma? Az el­ké­szí­tése nem is le­hetne egy­sze­rűbb!

Ha így sütöd a hurkát, többé nem durran ki

Ha így sütöd meg a hurkát, soha többé nem durran ki

Egy há­zi­asszony olyan trük­köt mu­ta­tott, ami­nek min­denki örülni fog!

Min­denki imádja ezt a ma­gyar ételt - de a sütés során adód­hat­nak kel­le­met­len­sé­gek. Egy há­zi­asszony azon­ban tuti trük­köt mu­ta­tott...

Megújult a rántott hús, imádja minden magyar háziasszony

Megújult a rántott hús, imádja minden magyar háziasszony

Egé­szen zse­ni­á­lis lesz a rán­tott hús ezzel a fű­szer­rel. Nincs olyan, aki ne sze­retné ezt a ha­gyo­má­nyos ételt.

Egé­szen zse­ni­á­lis lesz a rán­tott hús ezzel a fű­szer­rel. Nincs olyan, aki ne sze­retné ezt a ha­gyo­má­nyos ételt.

Ezektől az ételektől jobb lehet a memóriád!

Ezektől az ételektől jobb lehet a memóriád!

Kü­lö­nö­sen hasz­nos lehet a cikk­ben sze­replő táp­lá­lé­kok fo­gyasz­tása a vizs­ga­idő­szak­ban.

Kü­lö­nö­sen hasz­nos lehet a cikk­ben sze­replő táp­lá­lé­kok fo­gyasz­tása a vizs­ga­idő­szak­ban.

Elkészült a legbizarrabb magyar kocsonya, ráharaptak a férfiak

Elkészült a legbizarrabb magyar kocsonya, ráharaptak a férfiak

Hi­he­tet­len öt­let­tel állt elő egy há­zi­asszony: ilyen­nek még soha, senki nem látta a ko­cso­nyát! A férfiak lel­ke­sed­nek az újí­tá­sért.

Íme, a világ legjobb melegszendvicse

Íme, a világ legjobb melegszendvicse, eldobod az agyadat

Ezzel a fi­nom­sá­gok­kal ven­dé­ge­ket is vár­hatsz

A fű­sze­rek, a sajt, a sonka és a be­sa­mel­már­tás kom­bi­ná­ci­ója adja meg azt az él­ményt, ami­ért ér­de­mes ven­dé­ge­id­nek is ezt az ételt fel­tá­lalni.

Most készíts kovászos káposztát, ez a szuper trükk segít

Most készíts kovászos káposztát, ez a szuper trükk segít

Té­ve­dés, ha azt hi­szed, hogy csak nyá­ron le­het­sé­ges! Még nincs késő a házi ké­szí­tésű sa­va­nyú­ság el­ké­szí­té­sé­hez.

Té­ve­dés, ha azt hi­szed, hogy csak nyá­ron le­het­sé­ges! Még nincs késő a házi ké­szí­tésű sa­va­nyú­ság el­ké­szí­té­sé­hez, íme a re­cept ho­gyan ko­vá­szolj ká­posz­tát a kel­le­mes őszi idő­ben. Nem túl bo­nyo­lult, fon­to­sak a hoz­zá­va­lók. Hidd el, ér­de­mes még gyor­san ne­ki­lát­nod!

Egészen bizarr szilvás gombócot készített a bevállalós magyar háziasszony

Egészen bizarr szilvás gombócot készített a bevállalós magyar háziasszony

Első rá­né­zésre semmi kü­lön­le­ges nem lát­szó­dik a gom­bó­co­kon.

Első rá­né­zésre semmi kü­lön­le­ges nem lát­szó­dik a gom­bó­co­kon, ám ami­kor fel­vá­god, el­akad a sza­vad. Az biz­tos, hogy ilyen­nel még nem volt dol­god! Annyit azért el­áru­lunk, hogy ezt is meg lehet enni, sőt, ezzel az új mód­szer­rel talán még fi­no­mabb!

Nagyanyáink titka, így lesz tökéletes a vasárnapi húsleves

Nagyanyáink titka, így lesz tökéletes a vasárnapi húsleves

Tes­ted-lel­ked rend­be­te­szi.

Ha ün­nepi ebé­det ter­ve­zel, vagy meg­hűl­tél, más­na­pos vagy, esik az eső, el­ment a ked­ved az élet­től, egyet­len ta­ná­csunk van: főzd meg a nagyi hús­le­ve­sét!

Itt a szezon legnagyobb dobása: Diétás lett a töltött fekete keksz

Itt a szezon legnagyobb dobása: Diétás lett a töltött fekete keksz

Ez va­lami csúcs! Ime a leg­nép­sze­rűbb töl­tött keksz egész­sé­ges vál­to­zata, amit lel­ki­is­me­ret fur­da­lás nél­kül ro­pog­tat­hatsz!

Elképesztő, amit a magyar háziasszony művelt a konyhában

Elképesztő, amit a magyar háziasszony művelt a konyhában

Egyál­ta­lán nem szok­vá­nyos mód­szert al­kal­ma­zott, nem csoda, hogy min­denki szája tátva ma­radt.

Egyál­ta­lán nem szok­vá­nyos mód­szert al­kal­ma­zott, nem csoda, hogy min­denki szája tátva ma­radt. A trükk egy­szerű, zse­ni­á­lis, rá­adá­sul a vég­ered­mény na­gyon finom. Nem kerül sok pénzbe, és az biz­tos, hogy a ven­dé­gek imádni fog­ják az öt­le­tet!

A legbizarrabb magyar ételt készítette férjének vacsorára ez a nő

A legbizarrabb magyar ételt készítette férjének vacsorára ez a nő

Sokan már a gon­do­la­tá­tól is rosszul van­nak...

Sokan már a gon­do­la­tá­tól is rosszul van­nak; való igaz, nem finnyás gyom­rú­ak­nak való! De ha az ember egy­szer le­győzi el­len­ér­zé­seit, és meg­kós­tolja, élete leg­jobb éte­le­ként em­lék­szik rá vissza.

Megújult a lángos, imádja minden magyar

Megújult a lángos, imádja minden magyar

Ha sze­ret­nél min­den­kit le­venni a lá­bá­ról a kony­ha­mű­vé­sze­ted­del, akkor itt a meg­fe­lelő re­cept.

Ha sze­ret­nél min­den­kit le­venni a lá­bá­ról a kony­ha­mű­vé­sze­ted­del, akkor itt a meg­fe­lelő re­cept.

Sok az almád? A legjobb ötlet, hogy rakd el télire

Sok az almád? A legjobb ötlet, hogy rakd el télire

Bo­lon­dítsd meg meg­lepő fű­sze­rek­kel

Tele a kert al­má­val, a pi­a­con is min­de­nütt tor­nyo­sul a sze­zon leg­nép­sze­rűbb gyü­möl­cse. Az alma ked­ves ízét bo­lon­dítsd meg kü­lön­le­ges fű­sze­rek­kel.

Csavart rántotta az új őszi őrület

Csavart rántotta az új őszi őrület

Csak úgy kí­nálja magát, csi­nos kis sze­let­kékre vágva

Min­den napra egy tojás... Lá­gyan vagy tü­kör­to­jás­ként ké­szí­ted el, eset­leg rán­tot­tá­nak, egy idő után már rá­nézni sem bírsz. Pedig táp­láló, lak­tató, fe­hér­je­dús étel, kár lenne el­hagyni.

Próbáltad már a sütőtök chipset?

Próbáltad már a sütőtök chipset?

Ezt az édes, ro­po­gós, fű­sze­res kü­lön­le­ges­sé­get ki kell pró­bál­nod!

Ezt az édes, ro­po­gós, fű­sze­res kü­lön­le­ges­sé­get ki kell pró­bál­nod, most van a sze­zonja!

Ezt a reggelit készítette iskola előtt a 15 éves magyar kislány

Ezt a reggelit készítette iskola előtt a 15 éves magyar kislány

Csoda bő­ség­tá­lat do­bott össze a nagy nap előtt. Ámul­tak és bá­mul­tak a sokat lá­tott ma­gyar há­zi­asszo­nyok!

Világbajnok ez az Erős Pista, mutatjuk, hogy tudod elkészíteni

Világbajnok ez az Erős Pista, mutatjuk, hogy tudod elkészíteni

Boros Vali csí­pős­ben is ott­hon van, pap­ri­ka­krémje pedig maga a csoda! Fan­tasz­ti­kus az íze, a színe, az il­lata!

Újra és újra bi­zo­nyít a sza­bol­csi szu­per há­zi­asszony! Boros Vali csí­pős­ben is ott­hon van!

Ettől lesz egész télen isteni finom a pörkölt, a gulyás és a káposzta

Ettől lesz egész télen isteni finom a pörkölt, a gulyás és a káposzta

Egy tö­ké­le­tes re­cept Boros Va­li­tól.

A ma­gyar konyha a XIX. szá­zad vége óta hasz­nálja a pap­ri­kát nem csak őr­le­mény, de sóval el­téve da­rál­mány for­má­já­ban is

Bögrés lett a magyarok kedvenc édessége, sokkal gyorsabban elkészül

Bögrés lett a magyarok kedvenc édessége, sokkal gyorsabban elkészül

Fan­tasz­ti­kus re­cept­tel könnyít­jük meg a dol­god. Sokak ked­ven­cé­nek leg­egy­sze­rűbb el­ké­szí­tési mód­ját mu­tat­juk meg.

Itt a legfinomabb nyári savanyúság, víz sem kell bele

Itt a legfinomabb nyári savanyúság, víz sem kell bele

Ilyen­kor érik min­den, most te­gyél el nyári sa­va­nyú­sá­got té­lire!

Biz­to­san sok faj­tát ettél éle­ted­ben, ám ha ezt ki­pró­bá­lod, rá­jössz, hogy ilyen fi­no­mat még sose! Igazi vi­ta­min­bomba.

Tilos megvenni ezt a csirkemellet, mutatjuk, mire kell figyelni!

Tilos megvenni ezt a csirkemellet, mutatjuk, mire kell figyelni!

A ba­romfi­fé­lék nagy­ipari tar­tása el­vál­to­zá­so­kat okoz az ál­la­tok hú­sá­ban.

A ba­romfi­fé­lék nagy­ipari tar­tása el­vál­to­zá­so­kat okoz az ál­la­tok hú­sá­ban.

Borzalom tepsiben: Megsütötte az UFO-t a magyar férfi

Borzalom tepsiben: Megsütötte az UFO-t a magyar férfi

Össze­rán­dult az ínyen­cek gyomra.

Össze­rán­dult az ínyen­cek gyomra. Ilyen ocs­mány­sá­got még nem lát­tak. Már­pe­dig Hor­váth János egye­ne­sen a va­cso­ra­asz­talra szánta az ételt.

A kókuszolaj tömény méreg - állítják amerikai tudósok

A kókuszolaj tömény méreg - állítják amerikai tudósok

A köz­hi­e­de­lem­mel el­len­tét­ben a kó­kusz­olaj nem egész­sé­ges, sőt, vegy­tiszta méreg. Leg­alábbis ame­ri­kai ku­ta­tók egy cso­portja ezt ál­lítja.

Pohárba került az alma, ilyen finomat még nem ettél

Pohárba került az alma, ilyen finomat még nem ettél

Ez a ré­te­gelt gyö­nyö­rű­ség cso­dás íz­har­mó­ni­á­ban egye­síti a ka­ra­mel­lát az al­má­val és a finom, mor­zsás gra­no­lá­val.

Ez a kis édes­ség egy igazi fő­nye­re­mény, hisz ki ne sze­retné a ka­ra­mel­lát. Ez a ré­te­gelt gyö­nyö­rű­ség cso­dás íz­har­mó­ni­á­ban egye­síti ezt a le­bi­lin­cselő ked­ven­cet az al­má­val és a finom, mor­zsás gra­no­lá­val. Bár­mi­lyen al­ka­lomra könnyen és gyor­san el­ké­szít­he­ted!

3 naponta eszik a fanatikusok, ez most a magyarok legnagyobb kedvence

3 naponta eszik a fanatikusok, ez most a magyarok legnagyobb kedvence

Több okunk is lenne, hogy 10 perc alatt el­ké­szít­sük ezt az is­teni cse­me­gét.

Több okunk is lenne, hogy 10 perc alatt el­ké­szít­sük ezt az is­teni cse­me­gét.

Döbbenetes méretű görögdinnye termett Medgyesen

Döbbenetes méretű görögdinnye termett Medgyesen

Alig hit­ték, hogy ek­kora lé­te­zik.

A csí­kos héjú óri­ás­gyü­mölccsel anyó­sát lepte meg egy férfi. Alig hit­ték a csa­lád­ta­gok, hogy ek­kora pél­dány egy­ál­ta­lán lé­te­zik.

Döbbenetes kovászos uborkát készített ez a magyar férfi

Döbbenetes kovászos uborkát készített ez a magyar férfi

Cso­dá­jára jár a net ennek a kü­lön­le­ges fi­nom­ság­nak. Az íze is­teni, a lát­vány pedig egé­szen le­nyű­göző.

Itt a nyár legfinomabb kókusztortája, 10 perc alatt elkészítheted

Itt a nyár legfinomabb kókusztortája, 10 perc alatt elkészítheted

Hir­te­len elő kéne áll­nod egy sü­ti­vel? Ami finom, s ha netán marad be­lőle, el­tart­ható pár napig? Pont egy ilyen re­cep­tet mu­ta­tunk neked.

Hir­te­len elő kéne áll­nod egy sü­ti­vel? Ami finom, s ha netán marad be­lőle, el­tart­ható pár napig? Pont egy ilyen re­cep­tet mu­ta­tunk neked. Na­gyon fogod sze­retni. Miért? Mert gyor­san, könnyen el­ké­szít­hető.