ÉLETMÓDI

FAZÉK

Elképesztő egyszerű trükktől lesz mennyei ropogós a sült csirke

Elképesztő egyszerű trükktől lesz mennyei ropogós a sült csirke

Sze­ret­nél finom, ro­po­gós sült csir­két?

Sze­ret­nél finom, ro­po­gós sült csir­két ké­szí­teni va­cso­rára? De vajon mitől lesz iga­zán ro­po­gós és íz­le­tes a sült? El­árul­juk a tit­kos össze­te­vőt!

Almából egészséges cukor? Ez hihetetlen! Így készítsd el otthon

Almából egészséges cukor? Ez hihetetlen! Így készítsd el otthon

Bő­sé­ges a ter­mé­sed? Kí­sér­le­tezz !

Bő­sé­ge­sen ter­mett a ker­ted­ben az alma, több­fé­le­kép­pen is fel­dol­goz­tad már, és még min­dig nincs vége az al­ma­sze­zon­nak. Idén újíts, pró­bálj ki új dol­go­kat!

A legjobb jegesteák, amiket ezen a nyáron kóstoltunk

A legjobb jegesteák, amiket ezen a nyáron kóstoltunk

Egy­sze­rűen el­ké­szít­he­tőek a nyár leg­fi­no­mabb hű­sítő teái. Nem igé­nyel­nek kü­lö­nö­sebb hoz­záér­tést. Meg­mu­tat­juk a leg­jobb re­cep­te­ket.

Egy­sze­rűen el­ké­szít­he­tőek a nyár leg­fi­no­mabb hű­sítő teái. Nem igé­nyel­nek kü­lö­nö­sebb hoz­záér­tést. Meg­mu­tat­juk a leg­jobb re­cep­te­ket.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Felejtsd el a vegetát a levesbe, itt a paprikabomba

Felejtsd el a vegetát a levesbe, itt a paprikabomba

Ismét egy egy­szerű, de iga­zán remek öt­let­tel állt elő a ma­gyar szu­per há­zi­asszony. Mu­tatja a leg­szu­pe­rebb trük­köt.

Ismét egy egy­szerű, de iga­zán remek öt­let­tel állt elő a ma­gyar szu­per há­zi­asszony. Mu­tatja a leg­szu­pe­rebb trük­köt, ami­vel télen is ugyan­úgy él­vez­het­jük a friss íze­ket , mint a nyár kel­lős kö­ze­pén. Soha többé nem kell szá­rí­tott, íz­fo­ko­zók­kal te­le­pa­kolt étel­íze­sí­tő­ket hasz­nál­nod!

Gyors és finom ebéd! Tedd befőttesüvegbe és vidd!

Gyors és finom ebéd! Tedd befőttesüvegbe és vidd!

Sze­ret­nél fi­no­mat és egész­sé­ge­set enni min­den nap a mun­ka­he­lye­den? Ké­szítsd el már este.

Sze­ret­nél fi­no­mat és egész­sé­ge­set enni min­den nap a mun­ka­he­lye­den? Ké­szítsd el már este.

Ki ne dobd a dinnyehéjat, elképesztő, mi mindenre jó

Ki ne dobd a dinnyehéjat, elképesztő, mi mindent készíthetsz belőle

Fan­tasz­ti­kus alap­anyag. Mu­ta­tunk hozzá né­hány egy­szerű, finom és egész­sé­ges re­cep­tet!

Megújult a krumplipüré, sajtos lett és ropogós

Megújult a krumplipüré, sajtos lett és ropogós

Le­he­tet­len meg­unni!

Ebből az egy­szerű krump­lis fi­nom­ság­ból hi­he­tet­len, mennyi min­dent lehet ké­szí­teni. Le­he­tet­len meg­unni, és nem tudod el­ron­tani.

Elképesztő, mit talált ki megint a magyar szuper-háziasszony

Elképesztő, mit talált ki megint a magyar szuper-háziasszony

Fe­lejtsd el a bolt­ban vá­sá­rolt étel­alap­anya­go­kat! Sok­kal job­bat mu­ta­tunk.

Fe­lejtsd el a bolt­ban vá­sá­rolt étel­alap­anya­go­kat! Sok­kal job­bat mu­ta­tunk.

Íme a legegyszerűbb bögrés süti, ami minden gyümölccsel finom

Íme a legegyszerűbb bögrés süti, ami minden gyümölccsel finom

Mu­ta­tunk egy re­cep­tet, amit nem csak sár­ga­ba­rack­kal, de más gyü­möl­csök­kel is meg­csi­nál­hatsz.

A nyár hűsítő kedvence: tej helyett ezt rakd a kávédba

A nyár hűsítő kedvence: tej helyett ezt rakd a kávédba

Mind­járt min­den a he­lyére kerül!

Úgy érzed, ezt a hő­sé­get már nem lehet ki­bírni? Végy egy hű­sítő zu­hanyt, és kós­told meg a fa­gyasz­tott jog­hur­tos kávét.

Őrület, újjászületett a fagyi! Ilyen finomat még nem ettél

Őrület, újjászületett a fagyi! Ilyen finomat még nem ettél

El­kép­zel­he­tet­len, hogy va­laki meg­unja nyá­ron a fa­gyit, de ha mégis ez tör­tént veled, mu­ta­tunk egy re­cep­tet, ami­vel meg­bo­lon­dít­ha­tod egy ki­csit!

El­kép­zel­he­tet­len, hogy va­laki meg­unja nyá­ron a fa­gyit, de ha mégis ez tör­tént veled, mu­ta­tunk egy re­cep­tet, ami­vel meg­bo­lon­dít­ha­tod egy ki­csit! Igazi fel­fris­sü­lés a forró na­po­kon, ga­ran­tál­tan a csa­lád ked­vence lesz! Rá­adá­sul esz­mé­let­len könnyű el­ké­szí­teni.

Így készül a legfinomabb nyári lángos

Így készül a legfinomabb nyári lángos

A nyár ked­vence a lán­gos. Fo­gyaszt­ható stran­don, utcán, de húsz perc alatt ott­hon is össze­dob­ha­tod.

A nyár ked­vence a lán­gos. Fo­gyaszt­ható stran­don, utcán, ét­te­rem­ben, de húsz perc alatt ott­hon is össze­dob­ha­tod. Ígér­jük, is­teni lesz!

A világ legegyszerűbb melegszendvicse, amit mindenki imád!

A világ legegyszerűbb melegszendvicse, amit mindenki imád!

Bru­tá­li­san finom, ütős reg­geli!

A marg­her­ita pizza min­tá­jára ké­szült me­leg­szend­vics bru­tá­li­san finom, a leg­ütő­sebb reg­geli! Rá­adá­sul na­gyon kevés össze­te­vő­ből, per­cek alatt el­ké­szít­hető.

Felejtsd el a forró kávét, inkább ezzel nyisd a napodat!

Felejtsd el a forró kávét, inkább ezzel nyisd a napodat!

A nyár leg­jobb itala a je­ges­kávé

A nyár leg­jobb itala a je­ges­kávé: nem­csak fel­fris­sít, hosszan ké­szítve még a szom­ja­dat is oltja. És ezt biz­tos nem unod meg, ren­ge­teg vál­to­zata lé­te­zik!

Elképesztő tepsitrükk, anyósod is dob egy hátast!

Elképesztő tepsitrükk, anyósod is dob egy hátast!

Iszo­nya­to­san bosszantó, ha a papír épp akkor moz­dul el a tep­si­ben, ami­kor öntöd bele a tész­tát.

Iszo­nya­to­san bosszantó, Iszo­nya­to­san bosszantó, ha a papír épp akkor moz­dul el a tep­si­ben, ami­kor öntöd bele a tész­tát. A kín­ló­dás­nak mos­tan­tól vége!

Elárulták a szakácsok a titkot, így könnyű megpucolni az újkrumplit

Elárulták a szakácsok a titkot, így könnyű megpucolni az újkrumplit

Ho­gyan tudod gyor­san, egy­sze­rűen meg­tisz­tí­tani az új krump­lit, még­hozzá anél­kül, hogy az uj­jaid be­bar­nul­ná­nak?

Nem is hinnéd, mennyi mindennel töltheted a paprikát!

Nem is hinnéd, mennyi mindennel töltheted a paprikát!

Mu­ta­tunk né­hány öt­le­tet.

Biz­tos te is sze­re­ted a töl­tött pap­ri­kát, de a ha­gyo­má­nyos vál­to­zat oly­kor unal­mas. Újíts! Cse­réld le a töl­te­lé­ket! Mu­ta­tunk né­hány íny­csik­landó öt­le­tet.

Told a sütőbe a paradicsomot és így tedd el télre

Told a sütőbe a paradicsomot és így tedd el télre

Imá­dod az olasz kony­hát?

Imá­dod az olasz kony­hát, de nincs időd fű­sze­res pa­ra­di­csom­szósz fő­zé­sé­vel pe­pe­cselni? Most fi­gyelj!

15 zseniális cukkinirecept, amit mindenki imád

15 zseniális cukkinirecept, amit mindenki imád

El­kez­dő­dött a cuk­ki­ni­sze­zon.

El­kez­dő­dött a cuk­ki­ni­sze­zon, csak úgy ont­ják a ker­tek ezt a zöld­sé­get, ami­ből ren­ge­teg fi­nom­ság ké­szít­hető. Édes, sós és di­é­tás re­cep­te­ket aján­lunk.

A világ legegyszerűbb és legfinomabb sült oldalasa

A világ legegyszerűbb és legfinomabb sült oldalasa

Íme, a ma­gyar férfiak ked­vence!

Íme, a ma­gyar férfiak leg­na­gyobb ked­vence! Finom ro­po­gós és el­ront­ha­tat­lan sült ol­da­las! Sokan azon­ban fél­nek el­ké­szí­teni.

Megjött a nyár receptje: zabpelyhes eperszelet

Megjött a nyár receptje: zabpelyhes eperszelet

Má­mo­rító il­latú és egész­sé­ges.

Ezt a finom sütit el­ké­szít­he­ted, mi­alatt be­me­leg­szik a sütő, annyira egy­szerű! Az eper és a zab­pe­hely má­mo­rító il­lata be­tölti a la­kást, mi­alatt sül.

Lecsót akarunk! Mutatjuk a 6 legjobb receptet!

Lecsót akarunk! Mutatjuk a 6 legjobb receptet!

Itt az ideje a le­csó­nak! Jöhet reg­gel, dél­ben és este, a nap bár­mely pil­la­na­tá­ban. Soha nem unal­mas a lecsó.

Itt az ideje a le­csó­nak! Jöhet reg­gel, dél­ben és este, a nap bár­mely pil­la­na­tá­ban. Soha nem unal­mas a lecsó, de azért mu­ta­tunk né­hány szu­per re­cep­tet, hogy meg­érezd a nyár igazi, ma­gya­ros ízét! Min­den­ki­nek meg­van a saját re­ceptje, de azért néha nem árt egy kis íz­uta­zás!

Ha ezt kapnád reggel az ágyban, leesne az állad!

Ha ezt kapnád reggel az ágyban, leesne az állad!

A csé­szé­ből ki­törő koffe­i­nes mag­ma­öm­lés fe­lül­múl­ha­tat­lan!

Ezt kapták a mai napon enni Berhidán az ovisok

Ezt kapták a mai napon enni Berhidán az ovisok

Ma már sem­min sem cso­dál­ko­zunk...

Ma már sem­min sem cso­dál­ko­zik az ember, de a mai óvo­dai kosz­tot nem lehet szó nél­kül hagyni!

Sütés nélkül készül ez a háromcsokis álomtorta

Sütés nélkül készül ez a háromcsokis álomtorta

A leg­fi­no­mabb cso­ko­lá­dé­torta, amit csak el tudsz kép­zeni és a leg­jobb benne, hogy hoz­zá­adott cukor nél­kül ké­szül.

A leg­fi­no­mabb cso­ko­lá­dé­torta, amit csak el tudsz kép­zeni és a leg­jobb benne, hogy hoz­zá­adott cukor nél­kül ké­szül. Már a lát­vá­nyá­tól is össze­fut a nyál a szád­ban. Bát­ran vágj bele, a videó se­gít­sé­gé­vel te is könnyen össze­üt­he­ted. Ezzel a cso­ko­lá­dés re­mek­mű­vel bát­ran aján­dé­kozd meg magad!

4 egészséges sós palacsinta: ismerd meg a pancake másik arcát!

4 egészséges sós palacsinta: ismerd meg a pancake másik arcát!

Ne hidd, hogy pa­la­csin­tát csak éde­sen ehetsz!

Ne hidd, hogy pa­la­csin­tát csak éde­sen ehetsz! Pró­báld ki a sós, zöld­sé­ges vál­to­za­to­kat! Ha oko­san vá­lasz­tasz lisz­tet is, ki­vé­te­le­sen finom, alak­ba­rát éte­le­ket kapsz.

Tíz elképesztő tükörtojástrükk, amit akár te is meg tudsz csinálni

Tíz elképesztő tükörtojástrükk, amit akár te is meg tudsz csinálni

Po­fon­egy­szerű és pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­hető tü­kör­to­jás-prak­ti­kák...

Po­fon­egy­szerű és pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­hető tü­kör­to­jás-prak­ti­kák...

Eszméletlen, mit művel a palacsintával a szódabikarbóna

Eszméletlen, mit művel a palacsintával a szódabikarbóna

Iz­gal­mas és vic­ce­sen néz ki!

Tégy szó­da­bi­kar­bó­nát a pa­la­csin­ta­tész­tába és meg­döb­bensz! Olyan iz­gal­mas pa­la­csin­tád lesz, mint még soha! Imádni fogod, mert vic­ce­sen néz ki!

Gyümölcsös kókuszfelfújt lett a magyar diétázók kedvence

Gyümölcsös kókuszfelfújt lett a magyar diétázók kedvence

Kezdd a napot ezzel a könnyű, egész­sé­ges édes­ség­gel. A gyü­möl­csös kó­kusz­fel­fújt tele van táp­láló ener­gi­á­val.

Még nem dőlt el, gyümölcs vagy zöldség, de máris nagy a sikere

Még nem dőlt el, gyümölcs vagy zöldség, de máris nagy a sikere

Ha va­lami Ame­ri­ká­ban di­va­tos lesz, az jó eséllyel lesz menő az egész vi­lá­gon. A leg­újabb ked­venc: ubor­nye!

Húsvéti meglepetés, így szerezz örömöt a gyerekeknek

Húsvéti meglepetés, így szerezz örömöt a gyerekeknek

Kre­a­tív, já­té­kos per­cek kö­zö­sen.

Hús­vét­kor együtt a csa­lád, íme né­hány ötlet, ho­gyan dí­szít­he­ted egy­sze­rűen to­jás­sal az asz­talt, kre­a­tív, já­té­kos per­ce­ket sze­rezve a gye­re­kek­nek is.

Itt a tavasz legszebb virága! Rengeteg finomságot készíthetsz belőle

Itt a tavasz legszebb virága! Rengeteg finomságot készíthetsz belőle

Ugye te is imá­dod az or­gona il­la­tát, és a lát­vá­nyá­val sem tudsz be­telni?

Ha imá­dod az or­gona il­la­tát, és a lát­vá­nyá­val sem tudsz be­telni, ké­szíts be­lőle ínyenc kü­lön­le­ges­sé­ge­ket.

Egy fantasztikus étel: Tarol a kukoricás, rakott cukkini

Egy fantasztikus étel: Tarol a kukoricás, rakott cukkini

Íme, egy íz­le­tes cuk­ki­nis köret.

Íme, egy íz­le­tes cuk­ki­nis köret, ami­től jól­lak­hatsz, sőt ve­ge­tá­ri­á­nus ba­rá­ta­i­dat is meg­ven­dé­gel­he­ted vele.

Ezért legyen otthon mindig réteslapod!

Ezért legyen otthon mindig réteslapod!

Sok­szí­nűen fel­hasz­nál­ható, egy há­zi­asszony szá­mára élet­mentő.

Iga­zán sok­szí­nűen fel­hasz­nál­ható, egy há­zi­asszony szá­mára szinte élet­mentő alap­anyag. Per­cek alatt va­rá­zsol­ha­tod az asz­talra a leg­kü­lön­fé­lébb fi­nom­sá­go­kat be­lőle!

7 citromos, szuperfinom sütirecept húsvétra

7 citromos, szuperfinom sütirecept húsvétra

A cit­ro­mos édes­ség­nek nincs párja. Ha csak rá­gon­dolsz, máris össze­fut a nyál a szád­ban?

A cit­ro­mos édes­ség­nek nincs párja. Ha csak rá­gon­dolsz, máris össze­fut a nyál a szád­ban? Nos, össze­szed­tük a leg­fi­no­mab­ba­kat.

Ne vegyünk élő nyulat, ezzel lepjük meg a gyereket húsvétkor

Ne vegyünk élő nyulat, ezzel lepjük meg a gyereket húsvétkor

Hús­vét reg­gel sze­rezz örö­met a gye­re­ke­id­nek egy finom nyu­szis reg­ge­li­vel! A pa­la­csinta ren­ge­teg le­he­tő­sé­get rejt ma­gá­ban.

Meglepő, de ezeket az ételeket bátran lefagyaszthatod

Meglepő, de ezeket az ételeket bátran lefagyaszthatod

Ren­ge­teg ma­ra­dé­kot meg­ment­hetsz!

Olyan éte­le­ket is be­tá­raz­hatsz a fa­gyasz­tóba, amik­ről ko­ráb­ban sosem gon­dol­tad volna, hogy al­kal­mas lehet. Ren­ge­teg ma­ra­dé­kot meg­ment­hetsz!

Kicikizte férje az uzsonna miatt: Elképesztő bosszút állt a feleség

Kicikizte férje az uzsonna miatt: Elképesztő bosszút állt a feleség

Volt némi sze­xista fel­hangja, ahogy apu be­szólt anyu­nak...

Volt némi sze­xista fel­hangja, ahogy apu be­szólt anyu­nak... De nem hagyta annyi­ban az asszony!

A világ legfinomabb cukormentes keksze: csak két hozzávaló

A világ legfinomabb cukormentes keksze: csak két hozzávaló

Ez az íz­le­tes kó­kusz­keksz maga a csoda! Ro­po­gós, édes és egész­sé­ges, nem tudsz majd el­len­állni neki.

Ez az íz­le­tes kó­kusz­keksz maga a csoda! Ro­po­gós, édes és egész­sé­ges, nem tudsz majd el­len­állni neki.

Citromos cukkiniszelet lett az tél nagy kedvence

Citromos cukkiniszelet lett az tél nagy kedvence

Könnyű, puha cuk­ki­nis sü­te­mény két­féle cit­rom­be­vo­nat­tal. Az elő­ké­szí­tése iga­zán egy­szerű, és csu­pán 10 per­cet vesz igénybe.

Felejtsd el a fokhagymát, sokkal jobbat mutatunk!

Felejtsd el a fokhagymát, sokkal jobbat mutatunk!

Ontja az erdő az im­mun­erő­sí­tőt!

Ontja az erdő a ta­va­szi im­mun­erő­sí­tés adu ászát, azaz a med­ve­hagy­mát. Va­ló­sá­gos C-vi­ta­min bomba, rá­adá­sul ko­sár­számra szed­he­ted, tel­je­sen in­gyen!

Milyen a jó húsvéti sonka? Így vehetjük meg a legjobbat

Milyen a jó húsvéti sonka? Így vehetjük meg a legjobbat

Kö­ze­leg a hús­vét. Te tudod, ho­gyan kell el­ké­szí­teni az igazi hús­véti son­kát? Most meg­mu­tat­juk.

Kö­ze­leg a hús­vét. Te tudod, ho­gyan kell el­ké­szí­teni az igazi hús­véti son­kát? Most meg­mu­tat­juk.

5 fantasztikus spenótos recept, amit még Popeye is megirigyelne

5 fantasztikus spenótos recept, amit még Popeye is megirigyelne

Itt a spe­nót­sze­zon, ebből a zöld­ség­ből nem csak fő­ze­lé­ket ké­szít­he­tünk.

Itt a spe­nót­sze­zon, de sze­ren­csére ebből a zöld­ség­ből nem csak fő­ze­lé­ket ké­szít­he­tünk. Reg­ge­lire és va­cso­rára is remek spe­nó­tos fi­nom­sá­gok ke­rül­het­nek az asz­talra. Min­det ki lehet pró­bálni, nem fogsz csa­lódni.

Ez a képvislőmuffin igazi meglepetés az ínyenceknek

Ez a képvislőmuffin igazi meglepetés az ínyenceknek

Unod már a ha­gyo­má­nyos muffint, ám mégis va­lami egy­sze­rűen nagy­szerű sü­te­ményre vágysz?

Unod már a ha­gyo­má­nyos muffint, ám mégis va­lami egy­sze­rűen nagy­szerű sü­te­ményre vágysz? Le­gyen kré­mes, tej­szí­nes, lágy!

Megújult a diétás csúcsdesszert: csokihabos lett a felhőtorta

Megújult a diétás csúcsdesszert: csokihabos lett a felhőtorta

A felhő-mód­szer már több­ször bi­zo­nyí­tott! Ügyes trük­kel ki­zárja a desszert­ből a szén­hid­rá­to­kat.

Ez tényleg 10 perc alatt elkészül - karamellel töltött alma

Ez tényleg 10 perc alatt elkészül - karamellel töltött alma

Gyor­san el­ké­szít­hető, finom és for­ma­bontó desszer­tet va­rá­zsol­hatsz az asz­talra pil­la­na­tok alatt!

Tavaszi álomdesszert a karcsúság jegyében: Sajttortával töltött eprecske

Tavaszi álomdesszert a karcsúság jegyében: Sajttortával töltött eprecske

Ta­va­szias, üde ízre vágysz, de unod az egy­szerű cso­kiba már­tott epret? Itt a sajt­tor­tás vál­to­zat le­he­let­nyi fehér cso­ki­val.

Készíts zöldséglekvárt bolti ételízesítő helyett! - Recept

Készíts zöldséglekvárt bolti ételízesítő helyett! - Recept

Vi­gyél új szint, új íze­ket a kony­hádba.

Vi­gyél új szint, új íze­ket a kony­hádba. Sza­ba­dulj meg a tar­tó­sí­tó­sze­rek­től, ada­lék és íz­fo­kozó anya­gok­tól! Ké­szíts egész­sé­ges étel­íze­sí­tőt!

Itt a legújabb kávézási szokás: Így idd délután a feketét

Itt a legújabb kávézási szokás: Így idd délután a feketét

For­ra­dalmi ötlet!

For­ra­dalmi ötlet, mely vissza­fogja a koffe­int, és egy iga­zán iz­gal­mas ki­egé­szí­tőt csem­pész a csé­szébe! Nem­csak kü­lön­le­ges él­mény, de még egész­sé­ges is!

Gyerekkorod kedvenc édességét te is könnyen elkészítheted

Gyerekkorod kedvenc édességét te is könnyen elkészítheted

Három hoz­zá­való kell csak.

Em­lék­szel még az is­teni vaj­ka­ra­mellre, ami azon­nal szét­ol­vadt a szád­ban? Nos, három egy­szerű alap­anyag­ból te is el­ké­szít­he­ted.

Az 5 legjobb diétás, sós nasi

Az 5 legjobb diétás sósnasi

Össze­szed­tünk 5 re­cep­tet, hogy könnyebb le­gyen vá­lasz­tani a reg­geli te­á­hoz vagy az esti közös film­né­zés­hez.

Össze­szed­tünk 5 re­cep­tet, le­hes­sen vá­lasz­tani a reg­geli te­á­hoz vagy az esti közös film né­zés­hez. Ügyel­tünk, hogy olya­no­kat vá­lasszunk, ame­lyek­től nem szök­nek fel plusz kilók.

Jön a spenótidény, így lesz a csirke fantasztikusan finom

Jön a spenótidény, így lesz a csirke fantasztikusan finom

Sze­ret­nél kü­lön­le­ges, mégis könnyen el­ké­szít­hető ételt va­rá­zsolni az asz­talra?

Sze­ret­nél kü­lön­le­ges, mégis könnyen el­ké­szít­hető ételt va­rá­zsolni az asz­talra?

Brutálisan finom a legújabb vacsora

Brutálisan finom a legújabb gyors vacsora: Szalonnabundás húsbatyu

Soha többé nem kell éhe­sen le­fe­küd­nöd, ha ezt ké­szí­tesz.

Soha többé nem kell éhe­sen le­fe­küd­nöd, ha ezt a sza­lon­nás hús­ba­tyut ké­szí­ted el va­cso­rára.

Világbajnok ez a reggeli, ilyen finomat még nem ettél

Világbajnok ez a reggeli, ilyen finomat még nem ettél

A reg­geli a nap leg­fon­to­sabb ét­ke­zése.

A reg­geli a nap leg­fon­to­sabb ét­ke­zése, ér­de­mes ki­adós, táp­anya­gok­kal teli vál­to­za­tát fo­gyasz­tani.

Újra brummog a mackósajt: Magyar háziasszony mutatja a trükköt

Újra brummog a mackósajt: Magyar háziasszony mutatja a trükköt

Ke­rül­jük ki az élel­mi­szer­ipart, ké­szít­sünk há­zi­lag finom saj­to­kat!

Min­denki nagy ked­vence az örök klasszi­kus, de a bolti öm­lesz­tett saj­tok­ban már nem lehet bízni! Ke­rül­jük ki az élel­mi­szer­ipart, ké­szít­sünk há­zi­lag finom és egész­sé­ges saj­to­kat! Per­sze min­dig hall­juk, hogy ke­rül­jük a vegy­szer­men­tes élel­mi­sze­re­ket.

Cukkinispagetti a diéták új királya: Bármennyit ehetsz, nem hizlal!

Cukkinispagetti a diéták új királya: Bármennyit ehetsz, nem hizlal!

A világ leg­tö­ké­le­te­sebb di­é­tás zöld­sége a cuk­kini: ren­ge­teg rost, szinte semmi szén­hid­rát! Zse­ni­á­lis, de tész­ta­ként is hasz­nál­ha­tod!

A világ leg­tö­ké­le­te­sebb di­é­tás zöld­sége a cuk­kini: ren­ge­teg rost, szinte semmi szén­hid­rát! Zse­ni­á­lis, de tész­ta­ként is hasz­nál­ha­tod! Egyél fi­no­mat, lakj jól bün­tet­le­nül! Ez az őrü­le­te­sen finom, gya­kor­la­ti­lag szén­hid­rát­men­tes re­cept tel­je­sen meg­vál­toz­tatja az ét­ke­zé­sét. Úgy laksz jól, hogy nem ter­he­led a szer­ve­ze­te­det.

Nem is hinnéd, mennyi finomságot készíthetsz gofrisütőben

Nem is hinnéd, mennyi finomságot készíthetsz gofrisütőben

Most új ér­­tel­­met ad­­hatsz a go­f­ri­­sü­­tőd­­nek! Szu­per öt­le­te­ket mu­ta­tunk!

Most új ér­­tel­­met ad­­hatsz a go­f­ri­­sü­­tőd­­nek! Nézd meg eze­ket a kü­­lön­­le­­ges és könnyen el­­ké­­szít­­hető fi­­nom­­sá­­go­kat, szu­per öt­le­te­ket mu­ta­tunk!

Ne bajlódj a sütéssel, főzz tortát!

Ne bajlódj a sütéssel, főzz tortát!

Dobsz egy há­tast, ha meg­lá­tod, mi­lyen egy­sze­rűen tudsz ün­nepi desszer­tet va­rá­zsolni az asz­talra anél­kül, hogy be­kap­csol­nád a sütőt.

Dobsz egy há­tast, ha meg­lá­tod, mi­lyen egy­sze­rűen tudsz ün­nepi desszer­tet va­rá­zsolni az asz­talra anél­kül, hogy be­kap­csol­nád a sütőt.Eddig azért nem baj­lód­tál tor­tá­val, mert nem tudsz sütni? Akkor ez a fi­nom­ság a te desszer­ted lesz. Kevés hoz­zá­va­ló­ból fe­no­me­ná­lis desszer­tet tudsz ké­szít­hetsz!

Sokkot kapott a magyar háziasszony, eszméletlen, mi bújt elő a tojásból

Sokkot kapott a magyar háziasszony, eszméletlen, mi bújt elő a tojásból

Nehéz el­hinni, hogy a ter­mé­szet nem üzenni akar ilyen­kor...

Nehéz el­hinni, hogy a ter­mé­szet nem üzenni akar ilyen­kor...

Ünnepi köntösben a krumpli! Varázslatosan finom, filléres köret

Ünnepi köntösben a krumpli! Varázslatosan finom, filléres köret

Szu­per könnyen el­ké­szít­hető az ün­nepi asz­talra ez a mennyei bur­go­nya­kö­ret! Ezzel a kis újí­tás­sal ga­ran­tált a siker!

8 megdöbbentő tény a zsírokról, amit tudnod kell

8 megdöbbentő tény a zsírokról, amit tudnod kell

Te sem tudod el­dön­teni, hogy a vaj vagy a mar­ga­rin egész­sé­ges-e, és azt sem, hogy me­lyik­kel süs­sél, ha tu­da­to­san a job­bat vá­lasz­ta­nád?

Soha többé nem rontod el a piskótatekercset, zseniális trükk

Soha többé nem rontod el a piskótatekercset, zseniális trükk

Sze­ren­csére a ma­gyar há­zi­asszo­nyok jól is­me­rik e remek sü­te­mény ké­szí­té­sé­nek összes tit­kát. Így szu­per lesz a pis­kó­ta­te­kercs!

Ha ezt a jelet látod a csirkemellen, nehogy megvedd!

Ha ezt a jelet látod a csirkemellen, nehogy megvedd!

Döb­be­ne­tes, mit okoz a ba­romfi­fé­lék nagy­üzemi tar­tása! A moz­gás­hi­á­nyos csir­kék húsa nem­csak sor­vadt, hanem össze­té­te­lük egész­ség­ká­ro­sító is.

Ezért fordítsd mindig fejjel lefelé a tejfölt a hűtőben

Ezért fordítsd mindig fejjel lefelé a tejfölt a hűtőben

Apró trükk, ami­vel meg­hosszab­bít­ha­tod a fel­bon­tott tej­föl el­tart­ha­tó­sá­gát. Azon­ban egy do­logra na­gyon vi­gyázz!

Apró trükk, ami­vel meg­hosszab­bít­ha­tod a fel­bon­tott tej­föl el­tart­ha­tó­sá­gát. Azon­ban egy do­logra na­gyon vi­gyázz!

5 szuper diétás reggeli tojásimádóknak: Eltűnnek a pluszkilók!

5 szuper diétás reggeli tojásimádóknak: Eltűnnek a pluszkilók!

A tar­tal­mas reg­geli jó kez­det.

A tar­tal­mas reg­geli nem­csak jó kez­det az előt­ted álló napra, hanem a fo­gyá­sod alapja is.

Íme a világ 7 legjobb szalonnás receptje

Íme a világ 7 legjobb szalonnás receptje

A sza­lon­ná­val ké­szült éte­le­ket szinte fű­sze­rezni sem kell.

A sza­lon­ná­val ké­szült éte­le­ket szinte fű­sze­rezni sem kell, hi­szen ön­ma­gá­ban is cso­dá­la­tos íz­har­mó­niát ered­mé­nyez, ha a ba­cont hú­sok­kal, zöld­sé­gek­kel, vagy akár gyü­mölccsel pá­ro­sít­juk. Íme, a leg­jobb re­cep­tek:

Íme, a legnépszerűbb kávékülönlegességek listája

Íme, a legnépszerűbb kávékülönlegességek listája

Meg­mu­tat­juk, me­lyik ká­vé­fajta mit takar - így a kö­vet­kező ká­vé­zás­nál már te is igazi ínyenc le­hetsz.

Meg­mu­tat­juk, me­lyik ká­vé­fajta mit takar - így a kö­vet­kező ká­vé­zás­nál már te is igazi ínyenc le­hetsz.

Gyors reggelik! Így dobjuk fel a leveles tésztát

Gyors reggelik! Így dobjuk fel a leveles tésztát

Ha gyor­san és na­gyon fi­no­mat sze­ret­nénk reg­ge­lire ké­szí­teni, a le­ve­les tészta az egyik leg­jobb vá­lasz­tás!

Ha gyor­san és na­gyon fi­no­mat sze­ret­nénk reg­ge­lire ké­szí­teni, a le­ve­les tészta az egyik leg­jobb vá­lasz­tás! Ízlés sze­rint va­ri­ál­hat­juk.

Villámgyors diétás bögresüti: brutálisan finom csokicsoda

Villámgyors diétás bögresüti: brutálisan finom csokicsoda

Biz­­to­­san nem hiz­­lal és na­­gyon finom!

Ez az is­teni bög­re­süti cukor és liszt nél­­kül ké­­szül! Bát­­ran ehe­­ted, ha di­é­tá­zol. Biz­­to­­san nem hiz­­lal és na­­gyon finom!

Elképesztő, mit rendelt egy kiskorú vendég a budapesti luxusétteremben

Elképesztő, mit rendelt egy kiskorú vendég a budapesti luxusétteremben

Na per­sze egy kis jó­in­du­lat­tal nincs le­he­tet­len! A sza­kács kész­sé­ge­sen ál­lí­totta elő a kü­lö­nös étket.

Olcsó vacsoraötletek: 3 zseniális töltöttkrumpli-recept

Olcsó vacsoraötletek: 3 zseniális töltöttkrumpli-recept

A töl­tött bur­go­nya akkor iga­zán is­teni, ha jó ala­po­san meg­pa­kol­juk. Több­fé­le­kép­pen is el­ké­szít­het­jük ezt a finom va­cso­rát.

A töl­tött bur­go­nya akkor iga­zán is­teni, ha jó ala­po­san meg­pa­kol­juk. Több­fé­le­kép­pen is el­ké­szít­het­jük . Az egyik vál­to­zat, ha a félig meg­főtt krump­lit tölt­jük meg a másik, ha a krump­lit külön meg­süt­jük, a be­le­va­ló­kat pedig külön meg­pi­rít­juk, és csak akkor tölt­jük meg velük a bur­go­nyát, ami­kor az kész van.

Szuper diétás csúcsvacsora! Laktat, finom és ettől fogyni fogsz!

Szuper diétás csúcsvacsora! Laktat, finom és ettől fogyni fogsz!

Ez a va­csora gya­kor­la­ti­lag tel­je­sen ki­zárja a szén­hid­rá­to­kat!

Ez a va­csora attól fan­tasz­ti­kus, hogy gya­kor­la­ti­lag tel­je­sen ki­zárja a szén­hid­rá­to­kat! Úgy lak­hatsz jól, hogy csupa egész­sé­ge­set eszel, és mind­eköz­ben a fo­gyá­so­dat tá­mo­ga­tod!