ÉLETMÓDI

FAZÉK

Tegyél tojást a kávédba! Ez lesz 2018 slágere!

Tegyél tojást a kávédba! Ez lesz 2018 slágere!

Igazi kü­lön­le­ges­ség!

Fur­csán hang­zik, va­ló­ban. De hidd el, min­den­kép­pen meg­éri ki­pró­bál­nod! Igazi kü­lön­le­ges­ség!

Minden diétázó álma ez: Mennyei csokoládédesszert, nulla bűntudat

Minden diétázó álma ez: Mennyei csokoládédesszert, nulla bűntudat

Új szintre emel­ke­dett a cso­ko­lá­dé­krém! Me­g­enni nem hogy tilos, hanem ki­mon­dot­tan aján­la­tos min­den­ki­nek, aki sze­retne so­káig és egész­sé­ge­sen élni!

Új szintre emel­ke­dett a cso­ko­lá­dé­krém! Me­g­enni nem hogy tilos, hanem ki­mon­dot­tan aján­la­tos min­den­ki­nek, aki sze­retne so­káig és egész­sé­ge­sen élni! Azt is ga­ran­tál­hat­juk, hogy nem fogsz tőle el­hízni, és a cu­kor­sokk­tól, va­la­mint a cu­kor­füg­gő­ség­től sem kell tar­ta­nod mi­atta.

Te tudtad, hogy melyik rizs mire jó?

Te tudtad, hogy melyik rizs mire jó?

Barna rizs, fé­nye­zett rizs, ri­zot­tó­rizs, hosszú­szemű rizs - csak kap­ko­dod a fejed, és nem tudod, me­lyik mire való? Ren­det te­szünk a rizs­faj­ták kö­zött.

Barna rizs, fé­nye­zett rizs, ri­zot­tó­rizs, hosszú­szemű rizs - csak kap­ko­dod a fejed, és nem tudod, me­lyik mire való? Ren­det te­szünk a rizs­faj­ták kö­zött.

Fázol reggelente? Ezt idd és egyből jobb lesz a kedved!

Fázol reggelente? Ezt idd és egyből jobb lesz a kedved!

Mu­tat­juk a re­cep­tet!

Ne­he­zen vi­se­led a sötét és hideg reg­ge­le­ket? Ez a fű­sze­res, forró ital nem­csak fel­éb­reszt, de az im­mun­rend­sze­re­det is fel­tur­bózza. Mu­tat­juk a re­cep­tet!

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Egyszerű, de nagyszerű: Szilvás álomsüti serpenyőben

Egyszerű, de nagyszerű: Szilvás álomsüti serpenyőben

Dobd fel a szürke őszi reg­gelt! Süss sok­féle, szí­nes szil­vá­val bo­rí­tott, kré­mes sütit.

Dobd fel a szürke őszi reg­gelt! Süss sok­féle, szí­nes szil­vá­val bo­rí­tott, kré­mes sütit. Csak do­báld be a ser­pe­nyőbe a hoz­zá­va­ló­kat, és már tol­ha­tod is a sü­tőbe. Bújj vissza az ágyba, és úgy me­le­gen fo­gyaszd, egy pohár tel­jes tej­jel.

Brutális ételt főzött Pataki Attila - Fotó

Brutális ételt főzött Pataki Attila - Fotó

Az ősi ma­gyar konyha re­meke ke­rült ez­út­tal te­rí­tékre, már a lát­vá­nyá­tól is fel­boly­dult az in­ter­net. Sokan azon­nal meg­en­nék a régen kós­tolt fi­nom­sá­got, mások egye­ne­sen un­do­rod­nak tőle.

Az ősi ma­gyar konyha re­meke ke­rült ez­út­tal te­rí­tékre, már a lát­vá­nyá­tól is fel­boly­dult az in­ter­net. Sokan azon­nal meg­en­nék a régen kós­tolt fi­nom­sá­got, mások un­do­rod­nak tőle.

Így állapítsd meg, hogy friss-e a boltban vásárolt csirke

Így állapítsd meg, hogy friss-e a boltban vásárolt csirke

Mu­ta­tunk egy egy­szerű trük­köt.

Elő­for­dult már veled, hogy ta­nács­ta­la­nul áll­tál a hű­tő­pult előtt és nem tud­tad, me­lyik húst vá­laszd? Mu­ta­tunk egy egy­szerű trük­köt.

Áztatni vagy nem áztatni? Kiderült, hogy lesz tökéletes a rizs

Áztatni vagy nem áztatni? Kiderült, hogy lesz tökéletes a rizs

Vajon lé­te­zik tuti re­cept?

A rizs az egyik leg­egy­sze­rűbb köret, mégis nehéz tö­ké­le­tesre főzni. Vajon lé­te­zik tuti re­cept?

Így lesz finom és ropogós a szalonna, ha mikróban sütöd

Így lesz finom és ropogós a szalonna, ha mikróban sütöd

Nincs több össze­fröcs­költ tűz­hely!

Egy­szerű, de igen­csak kifi­ze­tődő trükk! Nincs több össze­fröcs­költ tűz­hely, se zsír­szagú konyha! Most mu­ta­tunk egy szu­per egy­szerű mód­szert.

Süss grillcsirkét otthon! Csak ezt a trükköt kell ismerned hozzá

Süss grillcsirkét otthon! Csak ezt a trükköt kell ismerned hozzá

Kony­hai sü­tő­ben is el­ké­szít­he­ted ott­hon a ked­venc pe­cse­nyé­det. Mu­tat­juk, mi a tit­kos esz­köz, amin meg­sül a grill­csirke.

Olcsó és egyszerű krumplivacsorák: ilyen finomat még nem ettél

Olcsó és egyszerű krumplivacsorák: ilyen finomat még nem ettél

Ki ne sze­retné a krump­lit?

Ki ne sze­retné a krump­lit? Ha egy­szerű és finom ételre vágysz este, kapd elő a kam­rá­ból. Mu­ta­tunk három re­cep­tet, vá­lasz be­lő­lük ked­vedre! Nem sok hoz­zá­való kell az is­teni va­cso­rák­hoz.

Birsalmával ilyen még nem történt, ezt meg kell kóstolnod!

Birsalmával ilyen még nem történt, ezt meg kell kóstolnod!

Kü­lön­le­ges desszertre vágysz? Akkor a te re­cep­ted lesz ez az iga­zán nem hét­köz­napi fi­nom­ság a fan­tasz­ti­kus íze­i­vel. Hidd el, meg­éri a fá­rad­sá­got!

Kü­lön­le­ges desszertre vágysz? Akkor a te re­cep­ted lesz ez az iga­zán nem hét­köz­napi fi­nom­ság a fan­tasz­ti­kus íze­i­vel. Hidd el, meg­éri a fá­rad­sá­got! Ez a jó­té­kony ha­tású gyü­möl­csöt eddig csak be­főtt­ként, birs­al­ma­sajt­ként vagy lek­vár­ként fo­gyasz­tot­tuk.

Soha többet nem pukkad ki a hurka és a kolbász, ha így sütöd

Soha többet nem pukkad ki a hurka és a kolbász, ha így sütöd

Szur­kálni? Nem szur­kálni?

Szur­kálni? Nem szur­kálni? A leg­gya­kor­lot­tabb há­zi­asszo­nyon is képes ki­fogni a hurka és a kol­bász.

Mostantól gyerekjáték a főtt tojást megpucolnod! Zseniális trükk

Mostantól gyerekjáték a főtt tojást megpucolnod! Zseniális trükköt mutatunk!

Végre nem kell pe­pe­cselni reg­ge­li­nél, vagy éppen a ra­kott krumpli ké­szí­té­se­kor.

Megújult a madártej: sütni sem kell, és mindenki imádja!

Megújult a madártej: sütni sem kell, és mindenki imádja!

Szü­le­tés­nap lesz, de nincs időd tor­tát sütni? Ezt a va­ní­liás sze­le­tet biz­to­san össze tudod dobni még előző este.

Szü­le­tés­nap lesz, de nincs időd tor­tát sütni? A siker ga­ran­tált, hisz a ma­dár­te­jet min­denki sze­reti.

Nem serpenyőben sül a legújabb tükörtojás. Ilyen finomat még nem ettél!

Nem serpenyőben sül a legújabb tükörtojás. Ilyen finomat még nem ettél!

Imá­dod a tü­kör­to­jást? Mu­ta­tunk egy ínyenc reg­ge­lit, ké­szítsd el és lepd meg vele ked­ve­se­det is.

Megújult a sajtos melegszendvics. Ilyen finomat még nem ettél!

Megújult a sajtos melegszendvics. Ilyen finomat még nem ettél!

Sze­re­ted a me­leg­szend­vi­cset, de unod a ha­gyo­má­nyos re­cep­te­ket? Kós­told meg ezt a finom, őszi ver­ziót al­má­val.

Felejtsd el, amit a tésztafőzésről eddig tudtál! Sokkal jobb módszert mutatunk!

Felejtsd el, amit a tésztafőzésről eddig tudtál! Sokkal jobb módszert mutatunk!

Fel­for­ra­lod a fa­zék­ban a vizet, majd be­le­ra­kod a tész­tát? Ez a trükk jobb!

Fel­for­ra­lod a fa­zék­ban a vizet, majd be­le­ra­kod a tész­tát? Ez a trükk jobb!

Itt az ősz 7 legjobb almássüti-receptje

Itt az ősz 7 legjobb almássüti-receptje

Cso­korba szed­tük neked a leg­fi­no­mabb al­más­sü­te­mény-re­cep­te­ket.

Újra itt az al­ma­sze­zon, most iga­zán olcsó ez a finom és egész­sé­ges gyü­mölcs! Cso­korba szed­tük a leg­fi­no­mabb al­más­sü­te­mény-re­cep­te­ket, hogy minél több­féle édes­ség­gel lep­hesd meg a ven­dé­ge­i­det, csa­lá­do­dat!

Szuper trükk a Séfek Séféből: ezért tették sütőbe a lisztet

Szuper trükk a Séfek Séféből: ezért tették sütőbe a lisztet

Ké­szí­tet­tél már kelt tész­tát?

Ké­szí­tet­tél már kelt tész­tát? Olyan tip­pet mu­ta­tott a múlt heti adás­ban az egyik ver­senyző, ami­től le­esett az ál­lunk.

Így lesz tökéletes a sült tökmag

Így lesz tökéletes a sült tökmag

Ne dobd ki a sü­tő­tök mag­ját, in­kább ké­szíts be­lőle is­teni finom, pi­rí­tott házi tök­ma­got! Mu­tat­juk a po­fon­egy­szerű re­cep­tet, rá­adá­sul az íze mér­föl­dek­kel veri a zacs­kós, bolti tök­ma­gét!

Ne dobd ki a sü­tő­tök mag­ját, in­kább ké­szíts be­lőle is­teni finom, pi­rí­tott házi tök­ma­got! Mu­tat­juk a po­fon­egy­szerű re­cep­tet, rá­adá­sul az íze mér­föl­dek­kel veri a zacs­kós, bolti tök­ma­gét! Ha ezt az íny­csik­landó nasit egy­szer meg­kós­to­lod, soha többé nem aka­rod majd más­képp enni a tök­ma­got!

Sosem találod ki, miért jó lefagyasztani a tojásfehérjét

Sosem találod ki, miért jó lefagyasztani a tojásfehérjét

Sütés után nya­ka­don ma­radt egy csomó to­jás­fe­hérje? Ne öntsd a le­fo­lyóba! Fa­gyaszd le! Mu­tat­juk, ho­gyan.

Sütés után nya­ka­don ma­radt egy csomó to­jás­fe­hérje? Ne öntsd a le­fo­lyóba! Fa­gyaszd le!

Új trükk a konyhában! Megőrül a net a legfinomabb rántottáért!

Új trükk a konyhában! Megőrül a net a legfinomabb rántottáért!

Hi­he­tet­le­nül könnyű el­ké­szí­teni, és biz­to­san az egész csa­lád ked­vence lesz. Ki­a­dós reg­geli, rán­totta és bun­dás ke­nyér egy­ben.

Kenyér nélkül is tökéletes a kovászos uborka, itt a legjobb recept

Kenyér nélkül is tökéletes a kovászos uborka, itt a legjobb recept

Nem sze­re­ted a ko­vi­ubi te­te­jén meg­pu­hult ke­nye­ret? Eset­leg liszt­ér­zé­keny vagy, de ked­ve­led ezt a sa­va­nyú­sá­got?

Gyors vacsorák, ha este már hullafáradt vagy főzni

Gyors vacsorák, ha este már hullafáradt vagy főzni

Nem kell sok időt a kony­há­ban töl­te­ned, fél órán belül el­ké­szít­hető, íz­le­tes re­cep­te­ket mu­ta­tunk!

Nem kell sok időt a kony­há­ban töl­te­ned, fél órán belül el­ké­szít­hető, íz­le­tes re­cep­te­ket mu­ta­tunk, hogy se­gít­sünk ki­csit! Szí­nes a pa­letta, a paleo étel­től kezdve a húsos fo­gá­sig itt min­dent meg­ta­lálsz.

Sok a szilvád? Nem csak lekvárt főzhetsz belőle!

Sok a szilvád? Nem csak lekvárt főzhetsz belőle!

Itt a szil­va­sze­zon, hi­he­tet­len, mennyi min­denre tudod még hasz­nálni ezt a vi­ta­min­bom­bát!

Itt a szil­va­sze­zon, hi­he­tet­len, mennyi min­denre tudod még hasz­nálni ezt a vi­ta­min­bom­bát!

Szalonnában sült mozzarella, gyors és finom vacsora!

Szalonnában sült mozzarella, gyors és finom vacsora!

Par­tit adsz, és szu­per íz­le­tes rág­csál­ni­va­lót sze­ret­nél kí­nálni a ven­dé­ge­id­nek? Pró­báld ki ezt az íz- és fe­hér­je­bom­bát.

Most dobsz egy hátast, ez az évszázad kukoricatrükkje

Most dobsz egy hátast, ez az évszázad kukoricatrükkje

Zse­ni­á­lis fi­nom­ság!

Ezen­túl télen is él­vez­he­ted a nyár ízeit, zárd üve­gekbe a ku­ko­ri­cát! Mehet is a cse­mege a kam­ra­polcra, télen csak me­le­gí­te­ned kell. Zse­ni­á­lis fi­nom­ság!

Gyümölcsös és mennyei lett a tiramisu

Gyümölcsös és mennyei lett a tiramisu

Ké­szíts sütés nél­kül ti­ra­mi­sutor­tát.

Ké­szíts sütés nél­kül ti­ra­mi­sutor­tát a nyár gyü­möl­cse­i­vel. A mu­ta­tós desszert­nek akár­me­lyik nyári szü­li­na­pos örülne!

Sosem találod ki, mi lett a világ legegészségesebb itala

Ez a világ legegészségesebb itala

Fil­lé­rek­ből el­ké­szít­he­ted!

Egy ter­mé­sze­tes mul­ti­vi­ta­min kok­tél, tele min­den­nel, amire szük­sé­ged van ahhoz, hogy egész­sé­ges és ener­gi­kus le­gyél. Fil­lé­rek­ből el­ké­szít­he­ted!

Szereted a kávét? Most figyelj! Ez az új fekete felrobbantotta a netet

Szereted a kávét? Most figyelj! Ez az új fekete felrobbantotta a netet

Me­g­in­nál egy kávét, de a kok­té­lok is csá­bí­ta­nak? Mos­tan­tól nem kell vá­lasz­ta­nod!

Me­g­in­nál egy kávét, de a kok­té­lok is csá­bí­ta­nak? Nem kell vá­lasz­ta­nod!

Csodát tesz a tojással a szódabikarbóna! Egy csipetnyi elég bele

Csodát tesz a tojással a szódabikarbóna! Egy csipetnyi elég bele

Mu­tat­juk a trük­köt!

A szó­da­bi­kar­bóna ha­bo­sabbá és fi­no­mabbá va­rá­zsolja az éte­le­ket, a rán­tot­tá­val is cso­dákra képes! Mu­tat­juk a trük­köt!

Sok a kertben a paradicsom? Mutatjuk, mit készíts gyorsan belőle

Sok a kertben a paradicsom? Mutatjuk, mit készíts gyorsan belőle

Spa­get­ti­hez, piz­zá­hoz, gnoc­chi-hoz ké­szítsd el ott­hon az ola­szok ked­ven­cét, a sugo-t. Töltsd meg a kam­rá­dat saját szó­szok­kal.

Elképesztő egyszerű trükktől lesz mennyei ropogós a sült csirke

Elképesztő egyszerű trükktől lesz mennyei ropogós a sült csirke

Sze­ret­nél finom, ro­po­gós sült csir­két ké­szí­teni va­cso­rára? De vajon mitől lesz iga­zán ro­po­gós és íz­le­tes a sült?

Sze­ret­nél finom, ro­po­gós sült csir­két ké­szí­teni va­cso­rára? De vajon mitől lesz iga­zán ro­po­gós a sült?

Almából egészséges cukor? Ez hihetetlen! Így készítsd el otthon

Almából egészséges cukor? Ez hihetetlen! Így készítsd el otthon

Bő­sé­ges a ter­mé­sed? Kí­sér­le­tezz !

Bő­sé­ge­sen ter­mett a ker­ted­ben az alma, több­fé­le­kép­pen is fel­dol­goz­tad már, és még min­dig nincs vége az al­ma­sze­zon­nak. Idén újíts, pró­bálj ki új dol­go­kat!

Ezt a trükköt ismered? Így lesz sokkal olcsóbb a málnalekvár!

Ezt a trükköt ismered? Így lesz sokkal olcsóbb a málnalekvár!

Kom­bi­náld ki­adó­sabb gyü­möl­csök­kel.

A málna na­gyon drága gyü­mölcs, és nem iga­zán ki­adós. Kom­bi­náld más, ki­adó­sabb, ol­csóbb gyü­möl­csök­kel.

A legjobb jegesteák, amiket ezen a nyáron kóstoltunk

A legjobb jegesteák, amiket ezen a nyáron kóstoltunk

Egy­sze­rűen el­ké­szít­he­tőek a nyár leg­fi­no­mabb hű­sítő teái. Nem igé­nyel­nek kü­lö­nö­sebb hoz­záér­tést. Meg­mu­tat­juk a leg­jobb re­cep­te­ket.

Egy­sze­rűen el­ké­szít­he­tőek a nyár leg­fi­no­mabb hű­sítő teái. Nem igé­nyel­nek kü­lö­nö­sebb hoz­záér­tést. Meg­mu­tat­juk a leg­jobb re­cep­te­ket.

Gyors és finom ebéd! Tedd befőttesüvegbe és vidd!

Gyors és finom ebéd! Tedd befőttesüvegbe és vidd!

Sze­ret­nél fi­no­mat és egész­sé­ge­set enni min­den nap a mun­ka­he­lye­den? Ké­szítsd el már este.

Sze­ret­nél fi­no­mat és egész­sé­ge­set enni min­den nap a mun­ka­he­lye­den? Ké­szítsd el már este.

Ki ne dobd a dinnyehéjat, elképesztő, mi mindenre jó

Ki ne dobd a dinnyehéjat, elképesztő, mi mindent készíthetsz belőle

Fan­tasz­ti­kus alap­anyag. Mu­ta­tunk hozzá né­hány egy­szerű, finom és egész­sé­ges re­cep­tet!

Megújult a krumplipüré, sajtos lett és ropogós

Megújult a krumplipüré, sajtos lett és ropogós

Le­he­tet­len meg­unni!

Ebből az egy­szerű krump­lis fi­nom­ság­ból hi­he­tet­len, mennyi min­dent lehet ké­szí­teni. Le­he­tet­len meg­unni, és nem tudod el­ron­tani.

Felejtsd el a vegetát a levesbe, itt a paprikabomba

Felejtsd el a vegetát a levesbe, itt a paprikabomba

Ismét egy egy­szerű, de iga­zán remek öt­let­tel állt elő a ma­gyar szu­per há­zi­asszony. Mu­tatja a leg­szu­pe­rebb trük­köt.

Ismét egy egy­szerű, de iga­zán remek öt­let­tel állt elő a ma­gyar szu­per há­zi­asszony. Mu­tatja a leg­szu­pe­rebb trük­köt, ami­vel télen is ugyan­úgy él­vez­het­jük a friss íze­ket , mint a nyár kel­lős kö­ze­pén. Soha többé nem kell szá­rí­tott, íz­fo­ko­zók­kal te­le­pa­kolt étel­íze­sí­tő­ket hasz­nál­nod!

Elképesztő, mit talált ki megint a magyar szuper-háziasszony

Elképesztő, mit talált ki megint a magyar szuper-háziasszony

Fe­lejtsd el a bolt­ban vá­sá­rolt étel­alap­anya­go­kat! Sok­kal job­bat mu­ta­tunk neked.

Fe­lejtsd el a bolt­ban vá­sá­rolt étel­alap­anya­go­kat! Most meg­tud­ha­tod, hogy tudsz egész­sé­ges és ada­lék­anyag­men­tes hoz­zá­va­lót ké­szí­teni a leg­ügye­sebb ma­gyar há­zi­asszony se­gít­sé­gé­vel.

Őrület, újjászületett a fagyi! Ilyen finomat még nem ettél

Őrület, újjászületett a fagyi! Ilyen finomat még nem ettél

El­kép­zel­he­tet­len, hogy va­laki meg­unja nyá­ron a fa­gyit, de ha mégis ez tör­tént veled, így bo­lon­dít­ha­tod meg egy ki­csit

El­kép­zel­he­tet­len, hogy va­laki meg­unja nyá­ron a fa­gyit, de ha mégis ez tör­tént veled, így dob­ha­tod fel!

Íme a legegyszerűbb bögrés süti, ami minden gyümölccsel finom

Íme a legegyszerűbb bögrés süti, ami minden gyümölccsel finom

Mu­ta­tunk egy re­cep­tet, amit nem csak sár­ga­ba­rack­kal, de más gyü­möl­csök­kel is meg­csi­nál­hatsz.

A nyár hűsítő kedvence: tej helyett ezt rakd a kávédba

A nyár hűsítő kedvence: tej helyett ezt rakd a kávédba

Mind­járt min­den a he­lyére kerül!

Úgy érzed, ezt a hő­sé­get már nem lehet ki­bírni? Végy egy hű­sítő zu­hanyt, és kós­told meg a fa­gyasz­tott jog­hur­tos kávét.

Elképesztő tepsitrükk, anyósod is dob egy hátast!

Elképesztő tepsitrükk, anyósod is dob egy hátast!

Bosszantó, ha a papír el­moz­dul...

Iszo­nya­to­san bosszantó, ha papír épp akkor moz­dul el a tep­si­ben, ami­kor öntöd bele a tész­tát. A kín­ló­dás­nak mos­tan­tól vége!

Elárulták a szakácsok a titkot, így könnyű megpucolni az újkrumplit

Elárulták a szakácsok a titkot, így könnyű megpucolni az újkrumplit

Ho­gyan tudod gyor­san, egy­sze­rűen meg­tisz­tí­tani az új krump­lit, még­hozzá anél­kül, hogy az uj­jaid be­bar­nul­ná­nak?

Így készül a legfinomabb nyári lángos

Így készül a legfinomabb nyári lángos

A nyár ked­vence a lán­gos. Fo­gyaszt­ható stran­don, utcán, de húsz perc alatt ott­hon is össze­dob­ha­tod.

A nyár ked­vence a lán­gos. Fo­gyaszt­ható stran­don, utcán, ét­te­rem­ben, de húsz perc alatt ott­hon is össze­dob­ha­tod. Ígér­jük, is­teni lesz!

A világ legegyszerűbb melegszendvicse, amit mindenki imád!

A világ legegyszerűbb melegszendvicse, amit mindenki imád!

Bru­tá­li­san finom, ütős reg­geli!

A marg­her­ita pizza min­tá­jára ké­szült me­leg­szend­vics bru­tá­li­san finom, a leg­ütő­sebb reg­geli! Rá­adá­sul na­gyon kevés össze­te­vő­ből, per­cek alatt el­ké­szít­hető.

Felejtsd el a forró kávét, inkább ezzel nyisd a napodat!

Felejtsd el a forró kávét, inkább ezzel nyisd a napodat!

A nyár leg­jobb itala a je­ges­kávé

A nyár leg­jobb itala a je­ges­kávé: nem­csak fel­fris­sít, hosszan ké­szítve még a szom­ja­dat is oltja. És ezt biz­tos nem unod meg, ren­ge­teg vál­to­zata lé­te­zik!

Told a sütőbe a paradicsomot és így tedd el télre

Told a sütőbe a paradicsomot és így tedd el télre

Imá­dod az olasz kony­hát, de nincs időd fű­sze­res pa­ra­di­csom­szósz fő­zé­sé­vel pe­pe­cselni? Most fi­gyelj!

Imá­dod az olasz kony­hát, de nincs időd fű­sze­res pa­ra­di­csom­szósz fő­zé­sé­vel pe­pe­cselni? Most fi­gyelj!

Nem is hinnéd, mennyi mindennel töltheted a paprikát!

Nem is hinnéd, mennyi mindennel töltheted a paprikát!

Mu­ta­tunk né­hány öt­le­tet.

Biz­tos te is sze­re­ted a töl­tött pap­ri­kát, de a ha­gyo­má­nyos vál­to­zat oly­kor unal­mas. Újíts! Cse­réld le a töl­te­lé­ket! Mu­ta­tunk né­hány íny­csik­landó öt­le­tet.

Elképesztő lehúzás a kávékapszula! Ezzel a trükkel ezreket spórolhatsz

Elképesztő lehúzás a kávékapszula! Ezzel a trükkel ezreket spórolhatsz

Esz­mé­let­len finom fe­ke­tét ad, és nincs ko­szo­lás a zac­cal. A bök­kenő csak az, hogy a kap­szu­lás kávé pi­szok drága...

15 zseniális cukkinirecept, amit mindenki imád

15 zseniális cukkinirecept, amit mindenki imád

El­kez­dő­dött a cuk­ki­ni­sze­zon, csak úgy ont­ják a ker­tek ezt a fan­tasz­ti­kus zöld­sé­get, ami­ből ren­ge­teg fi­nom­ság ké­szít­hető.

El­kez­dő­dött a cuk­ki­ni­sze­zon, csak úgy ont­ják a ker­tek ezt a fan­tasz­ti­kus zöld­sé­get, ami­ből ren­ge­teg fi­nom­ság ké­szít­hető. Édes, sós és ter­mé­sze­te­sen di­é­tás re­cep­te­ket gyűj­töt­tünk most össze. Vá­lo­gass ked­vedre, akár több­fé­lét is ki­pró­bál­hatsz. Nem fogsz csa­lódni!

A világ legegyszerűbb és legfinomabb sült oldalasa

A világ legegyszerűbb és legfinomabb sült oldalasa

Íme, a ma­gyar férfiak ked­vence!

Íme, a ma­gyar férfiak leg­na­gyobb ked­vence! Finom ro­po­gós és el­ront­ha­tat­lan sült ol­da­las! Sokan azon­ban fél­nek el­ké­szí­teni.

Megjött a nyár receptje: zabpelyhes eperszelet

Megjött a nyár receptje: zabpelyhes eperszelet

Má­mo­rító il­latú és egész­sé­ges.

Ezt a finom sütit el­ké­szít­he­ted, mi­alatt be­me­leg­szik a sütő, annyira egy­szerű! Az eper és a zab­pe­hely má­mo­rító il­lata be­tölti a la­kást, mi­alatt sül.

Lecsót akarunk! Mutatjuk a 6 legjobb receptet!

Lecsót akarunk! Mutatjuk a 6 legjobb receptet!

Itt az ideje a le­csó­nak! Jöhet reg­gel, dél­ben és este, a nap bár­mely pil­la­na­tá­ban. Soha nem unal­mas a lecsó.

Itt az ideje a le­csó­nak! Jöhet reg­gel, dél­ben és este, a nap bár­mely pil­la­na­tá­ban. Soha nem unal­mas a lecsó, de azért mu­ta­tunk né­hány szu­per re­cep­tet, hogy meg­érezd a nyár igazi, ma­gya­ros ízét! Min­den­ki­nek meg­van a saját re­ceptje, de azért néha nem árt egy kis íz­uta­zás!

Így készíts magadnak párizsit vagy felvágottat házilag

Így készíts magadnak párizsit vagy felvágottat házilag

Min­denki sze­reti a fel­vá­got­ta­kat, de van, akit vissza­tart a sok benne lévő mes­ter­sé­ges ada­lék­anyag.

Min­denki sze­reti a fel­vá­got­ta­kat, de van, akit vissza­tart a sok benne lévő mes­ter­sé­ges ada­lék­anyag. Most meg­mu­tat­juk, hogy tudsz iga­zán egész­sé­ges fel­vá­got­tat ké­szí­teni há­zi­lag! Ha igazi hús­ból és biz­tos össze­te­vők­ből ké­szült pá­ri­zsit vagy son­kát sze­ret­nél tá­lalni fo­gadd meg Boros Va­lika ta­ná­csait.

Sütés nélkül készül ez a háromcsokis álomtorta

Sütés nélkül készül ez a háromcsokis álomtorta

A leg­fi­no­mabb cso­ko­lá­dé­torta, amit csak el tudsz kép­zeni és a leg­jobb, hogy hoz­zá­adott cukor nél­kül ké­szül.

A leg­fi­no­mabb cso­ko­lá­dé­torta, amit csak el tudsz kép­zeni és a leg­jobb benne, hogy hoz­zá­adott cukor nél­kül ké­szül.

Ha ezt kapnád reggel az ágyban, leesne az állad!

Ha ezt kapnád reggel az ágyban, leesne az állad!

A csé­szé­ből ki­törő koffe­i­nes mag­ma­öm­lés fe­lül­múl­ha­tat­lan!

Ezt kapták a mai napon enni Berhidán az ovisok

Ezt kapták a mai napon enni Berhidán az ovisok

Ma már sem­min sem cso­dál­ko­zunk...

Ma már sem­min sem cso­dál­ko­zik az ember, de a mai óvo­dai kosz­tot nem lehet szó nél­kül hagyni!

4 egészséges sós palacsinta: ismerd meg a pancake másik arcát!

4 egészséges sós palacsinta: ismerd meg a pancake másik arcát!

Ne hidd, hogy pa­la­csin­tát csak éde­sen ehetsz! Pró­báld ki a sós, zöld­sé­ges vál­to­za­to­kat!

Még nem dőlt el, gyümölcs vagy zöldség, de máris nagy a sikere

Még nem dőlt el, gyümölcs vagy zöldség, de máris nagy a sikere

Ha va­lami Ame­ri­ká­ban di­va­tos lesz, az jó eséllyel lesz menő az egész vi­lá­gon. A leg­újabb ked­venc: ubor­nye!

Tíz elképesztő tükörtojástrükk, amit akár te is meg tudsz csinálni

Tíz elképesztő tükörtojástrükk, amit akár te is meg tudsz csinálni

Po­fon­egy­szerű és pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­hető tü­kör­to­jás-prak­ti­kák...

Po­fon­egy­szerű és pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­hető tü­kör­to­jás-prak­ti­kák...

Eszméletlen, mit művel a palacsintával a szódabikarbóna

Eszméletlen, mit művel a palacsintával a szódabikarbóna

Iz­gal­mas és vic­ce­sen néz ki!

Tégy szó­da­bi­kar­bó­nát a pa­la­csin­ta­tész­tába és meg­döb­bensz! Olyan iz­gal­mas pa­la­csin­tád lesz, mint még soha! Imádni fogod, mert vic­ce­sen néz ki!

Gyümölcsös kókuszfelfújt lett a magyar diétázók kedvence

Gyümölcsös kókuszfelfújt lett a magyar diétázók kedvence

Kezdd a napot ezzel a könnyű, egész­sé­ges édes­ség­gel. A gyü­möl­csös kó­kusz­fel­fújt tele van táp­láló ener­gi­á­val.

Itt a tavasz legszebb virága! Rengeteg finomságot készíthetsz belőle

Itt a tavasz legszebb virága! Rengeteg finomságot készíthetsz belőle

Ugye te is imá­dod az or­gona il­la­tát, és a lát­vá­nyá­val sem tudsz be­telni?

Ha imá­dod az or­gona il­la­tát, és a lát­vá­nyá­val sem tudsz be­telni, ké­szíts be­lőle ínyenc kü­lön­le­ges­sé­ge­ket.

Egy fantasztikus étel: Tarol a kukoricás, rakott cukkini

Egy fantasztikus étel: Tarol a kukoricás, rakott cukkini

Íme, egy íz­le­tes cuk­ki­nis köret, ami­től jól­lak­hatsz, sőt ve­ge­tá­ri­á­nus ba­rá­ta­i­dat is meg­ven­dé­gel­he­ted vele.

Íme, egy cuk­ki­nis köret, ami­től jól­lak­hatsz, sőt ve­ge­tá­ri­á­nus ba­rá­ta­i­dat is meg­ven­dé­gel­he­ted vele.

Húsvéti meglepetés, így szerezz örömöt a gyerekeknek

Húsvéti meglepetés, így szerezz örömöt a gyerekeknek

Kre­a­tív, já­té­kos per­cek kö­zö­sen.

Hús­vét­kor együtt a csa­lád, íme né­hány ötlet, ho­gyan dí­szít­he­ted egy­sze­rűen to­jás­sal az asz­talt, kre­a­tív, já­té­kos per­ce­ket sze­rezve a gye­re­kek­nek is.

Gyümölcsös alagút, gyors és finom sütemény a kuglófsütőből

Gyümölcsös alagút, gyors és finom sütemény a kuglófsütőből

Na­gyon finom és lát­vá­nyos sü­te­mény, amit nem nehéz el­ké­szí­teni. Senki nem tud el­len­állni ennek a kü­lön­le­ges­ség­nek.

Ezért legyen otthon mindig réteslapod!

Ezért legyen otthon mindig réteslapod!

Iga­zán sok­szí­nűen fel­hasz­nál­ható, egy há­zi­asszony szá­mára szinte élet­mentő alap­anyag. Per­cek alatt va­rá­zsol­ha­tod az asz­talra a leg­kü­lön­fé­lébb fi­nom­sá­go­kat be­lőle!

Iga­zán sok­szí­nűen fel­hasz­nál­ható, egy há­zi­asszony szá­mára szinte élet­mentő alap­anyag. Per­cek alatt va­rá­zsol­ha­tod az asz­talra a leg­kü­lön­fé­lébb fi­nom­sá­go­kat be­lőle!

7 citromos, szuperfinom sütirecept húsvétra

7 citromos, szuperfinom sütirecept húsvétra

A cit­ro­mos édes­ség­nek nincs párja. Ha csak rá­gon­dolsz, máris össze­fut a nyál a szád­ban?

A cit­ro­mos édes­ség­nek nincs párja. Ha csak rá­gon­dolsz, máris össze­fut a nyál a szád­ban? Nos, össze­szed­tük a leg­fi­no­mab­ba­kat.

Ne vegyünk élő nyulat, ezzel lepjük meg a gyereket húsvétkor

Ne vegyünk élő nyulat, ezzel lepjük meg a gyereket húsvétkor

Hús­vét reg­gel sze­rezz örö­met a gye­re­ke­id­nek egy finom nyu­szis reg­ge­li­vel! A pa­la­csinta ren­ge­teg le­he­tő­sé­get rejt ma­gá­ban.

Meglepő, de ezeket az ételeket bátran lefagyaszthatod

Meglepő, de ezeket az ételeket bátran lefagyaszthatod

Ren­ge­teg ma­ra­dé­kot meg­ment­hetsz!

Olyan éte­le­ket is be­tá­raz­hatsz a fa­gyasz­tóba, amik­ről ko­ráb­ban sosem gon­dol­tad volna, hogy al­kal­mas lehet. Ren­ge­teg ma­ra­dé­kot meg­ment­hetsz!

Kicikizte férje az uzsonna miatt: Elképesztő bosszút állt a feleség

Kicikizte férje az uzsonna miatt: Elképesztő bosszút állt a feleség

Volt némi sze­xista fel­hangja, ahogy apu be­szólt anyu­nak...

Volt némi sze­xista fel­hangja, ahogy apu be­szólt anyu­nak... De nem hagyta annyi­ban az asszony!