ÉLETMÓDI

FAZÉK

Itt a nyár legfinomabb kókusztortája, 10 perc alatt elkészítheted

Itt a nyár legfinomabb kókusztortája, 10 perc alatt elkészítheted

Hir­te­len elő kéne áll­nod egy sü­ti­vel?

Hir­te­len elő kéne áll­nod egy sü­ti­vel? Pont egy ilyen re­cep­tet mu­ta­tunk.

3 zseniális étel paradicsomból, ami jobb, mint a lecsó

3 zseniális étel paradicsomból, ami jobb, mint a lecsó

Most érik a pa­ra­di­csom.

Most érnek a leg­za­ma­to­sabb pa­ra­di­cso­mok, most ér­de­mes szu­per éte­le­ket ké­szí­teni be­lő­lük. Friss, egész­sé­ges, és most olcsó is a nyár ked­vence.

Döbbenetes méretű görögdinnye termett Medgyesen

Döbbenetes méretű görögdinnye termett Medgyesen

Alig hit­ték a csa­lád­ta­gok, hogy ek­kora pél­dány egy­ál­ta­lán lé­te­zik.

A csí­kos héjú óri­ás­gyü­mölccsel anyó­sát lepte meg egy férfi. Alig hit­ték a csa­lád­ta­gok, hogy ek­kora pél­dány egy­ál­ta­lán lé­te­zik.

Döbbenetes kovászos uborkát készített ez a magyar férfi

Döbbenetes kovászos uborkát készített ez a magyar férfi

Cso­dá­jára jár a net ennek a kü­lön­le­ges fi­nom­ság­nak. Az íze is­teni, a lát­vány pedig egé­szen le­nyű­göző.

Soha többé nem rontod el a rizst, ha így főzöd! Íme, a titok

Soha többé nem rontod el a rizst, ha így főzöd! Íme, a titok

Bosszant, hogy min­dig össze­ra­gad?

Bosszant, hogy min­dig össze­ra­gad a rizs? Soha többé nem fog, ha hall­gatsz a mes­ter­sza­ká­csokra: el­árul­juk mi a tö­ké­le­tes, per­gős rizs leg­na­gyobb titka!

Újítsd meg a lecsót! Ezzel a három ötlettel soha nem fogod megunni

Újítsd meg a lecsót! Ezzel a három ötlettel soha nem fogod megunni

Hi­he­tet­len finom és min­den évben slá­ger a lecsó.

Hi­he­tet­len finom és min­den évben slá­ger a lecsó.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Az olaszok már megint nagyot alkottak, ez lett a nyár nagy kedvence

Az olaszok már megint nagyot alkottak, ez lett a nyár nagy kedvence

Az olasz vi­déki konyha nem a vé­let­len­nek kö­szön­heti a hír­ne­vét.

Az olasz vi­déki konyha nem a vé­let­len­nek kö­szön­heti a hír­ne­vét. És per­sze nem­csak a pizza és a tész­ta­fé­lék re­cept­jeit ér­de­mes át­emelni a saját kony­hánkba, hanem az olyan fi­nom­sá­go­két is, mint ez a táp­láló nyári leves Tos­ca­ná­ból.

Itt a főttkukorica-szezon: így készítsd el, hogy szuperfinom legyen

Itt a főttkukorica-szezon: így készítsd el, hogy szuperfinom legyen

Sokan nem tud­ják az apró trük­kö­ket, amik­től iga­zán finom lesz.

Sokan nem tud­ják az apró trük­kö­ket, amik­től iga­zán finom lesz.

A nyár legjobb ötlete, ezért fagyaszd kockára a görögdinnyét

A nyár legjobb ötlete, ezért fagyaszd kockára a görögdinnyét

Ven­dé­ge­ket vársz és sze­ret­néd őket meg­lepni va­la­mi­vel a nagy me­leg­ben? Mu­ta­tunk egy öt­le­tet.

Ez a eperpite mindent visz és még sütnöd sem kell!

Ez a eperpite mindent visz és még sütnöd sem kell!

So­hase túl sok, ha eper­ről van szó.

Ebben a re­cept­ben a sze­zon ked­venc gyü­möl­cse kerül a töl­te­lékbe, zse­lébe, dí­szí­tés­ként a te­te­jére. Nincs olyan, hogy túl sok, ha eper­ről van szó.

Szereted a bodzaszörpöt? Akkor ezt a finomságot is most készítsd el!

Szereted a bodzaszörpöt? Akkor ezt a finomságot is most készítsd el!

A házi ször­pök utá­noz­ha­tat­lan íze régi em­lé­ke­ket éb­reszt min­den­ki­ben.

A házi ször­pök utá­noz­ha­tat­lan íze régi em­lé­ke­ket éb­reszt min­den­ki­ben.

7 gyilkos merénylet a konyhában: Így teszik tönkre a nők az olasz kajákat

7 gyilkos merénylet a konyhában: Így teszik tönkre a nők az olasz kajákat

Az ola­szok nem vé­let­le­nül olyan büsz­kék a ku­li­ná­ris ha­gyo­má­nya­ikra - piz­zá­juk­nak, tész­tá­juk­nak va­ló­ban nincs párja.

Tarol a kis balatoni falu, Gyenesdiás: itt készül a csodafagyi

Tarol a kis balatoni falu, Gyenesdiás: itt készül a csodafagyi

Ez Ma­gyar­or­szág leg­jobb fa­gyija.

Ma­gyar­or­szág leg­jobb fa­gyija a gye­nes­di­ási Brin­ga­ta­nya cuk­rász­dá­ban ké­szül és ez már hi­va­ta­los! A fő­dí­ját ba­zsa­li­ko­mos mál­na­fa­gyi­val nyerte el a cuki.

Nutellás lett a tiramisu, nem csak a gyerekek imádják

Nutellás lett a tiramisu, nem csak a gyerekek imádják

Ilyen fi­no­mat még biz­to­san nem ettél! Össze­ke­rült két nagy ked­venc és szu­per desszert lett be­lőle.

Ilyen fi­no­mat még biz­to­san nem ettél! Össze­ke­rült két nagy ked­venc és szu­per desszert lett be­lőle. Pil­la­na­tok alatt el­ké­szül, mert a re­ceptje vég­te­le­nül egy­szerű.Az egész csa­lád ked­vence lesz, ezt szinte biz­tosra ve­he­ted. Pil­la­na­tok alatt el is fog fogyni! Ez nem kér­dés.

Zseniális újítás! Így lett epres a piskótatekercs

Zseniális újítás! Így lett epres a piskótatekercs

Ez az epres te­kercs olyan gyö­nyörű, hogy le­esik az állad! De annak is, aki­nek sütöd. Az el­ké­szí­tése él­ve­ze­tes és egy­szerű.

Ez az epres te­kercs olyan gyö­nyörű, hogy le­esik az állad. De annak is, aki­nek sütöd. Az el­ké­szí­tése él­ve­ze­tes és egy­szerű.

Bögrés lett a répatorta, egyszerűen nem lehet elrontani

Bögrés lett a répatorta, egyszerűen nem lehet elrontani

Hidd el, min­den­ki­nek ízlen fog.

Ha sze­re­ted a ré­pa­tor­tát, akkor ennek a re­cept­nek a rabja le­szel. Könnyű el­ké­szí­teni, hogy ha so­ha­sem sü­töt­tél, akkor is pil­la­na­tok alatt össze tudod dobni.

Mennyei új pizza kelesztés és dagasztás nélkül

Mennyei új pizza kelesztés és dagasztás nélkül

Egy­szerű és is­te­nien finom!

Egy­szerű és is­te­nien finom! Ké­szíts liszt­men­te­sen piz­zát. Min­denki meg­di­cséri, aki meg­kós­tolja, ga­ran­tált a gyors siker! Kö­vesd a vi­deót!

Megújult a túrós palacsinta! Ez az ötlet felrobbantotta a netet

Megújult a túrós palacsinta! Ez az ötlet felrobbantotta a netet

Di­é­tá­zók­nak is ajánl­juk az eper­sze­zon leg­ked­vel­tebb desszert­jét. Illat-, íz- és lát­vány­ka­val­kád, az egész csa­lá­dot le­nyű­gö­zöd, ha ezzel leped meg őket.

Di­é­tá­zók­nak is ajánl­juk az eper­sze­zon leg­ked­vel­tebb desszert­jét. Illat-, íz- és lát­vány­ka­val­kád, az egész csa­lá­dot le­nyű­gö­zöd, ha ezzel leped meg őket. Csupa egész­sé­ges hoz­zá­va­ló­ból áll, és na­gyon egy­szerű el­ké­szí­teni.

2018 nagy dobása a szuper-limonádé: Ha ezt iszod, sokáig fogsz élni

2018 nagy dobása a szuper-limonádé: Ha ezt iszod, sokáig fogsz élni

Ez a fű­sze­res li­mo­nádé nem­csak finom és üdítő, hanem az éle­te­det is képes meg­hosszab­bí­tani, akár for­rón, akár hi­de­gen iszod.

Ezért ne öntsd ki soha a tészta főzővizét a lefolyóba

Ezért ne öntsd ki soha a tészta főzővizét a lefolyóba

Nagy hiba, ha meg­válsz a fő­ző­lé­től!

Nagy hiba, ha le­szű­rés­kor meg­válsz a fő­ző­lé­től! Bez­zeg a leg­jobb sza­ká­csok gon­do­san fel­fog­ják és meg­őr­zik. Most pedig el­árul­ják, miért.

Őrült ötlet ketchupra, ilyet még nem láttál

Őrült ötlet ketchupra, ilyet még nem láttál

Meg­döb­bentő fej­lesz­tést osz­tott meg a nyil­vá­nos­ság­gal egy kezdő vál­lal­ko­zás, sokan azt se tud­ják, ké­pe­sek len­né­nek-e meg­enni ilyen for­má­já­ban a nép­szerű ön­te­tet.

Meg­döb­bentő fej­lesz­tést osz­tott meg a nyil­vá­nos­ság­gal egy kezdő vál­lal­ko­zás, sokan meg­döb­ben­tek az öntet új for­má­ján.

Ezt tedd először vasárnap az asztalra, imádni fog a család

Ezt tedd először vasárnap az asztalra, imádni fog a család

Kí­vá­na­to­sab­bak a szend­vics­nél.

Ezek­ben az éte­lek­ben ugyanaz van, mint egy ki­váló szend­vics­ben. De mennyi­vel kí­vá­na­to­sab­bak! Nem is kell már más dísz az ün­nepi asz­talra.

Íme a nagy húsvétisonka-trükk, ilyen finomat még nem ettél

Íme a nagy húsvétisonka-trükk, ilyen finomat még nem ettél

Nem csak főzés köz­ben ala­kít­ha­tod az íze­ket, hanem utána is. Ren­ge­teg trükk van, amik­ről még biz­tos nem hal­lot­tál.

Boros Vali: Szabolcs megyében márpedig enélkül nincs húsvét

Boros Vali: Szabolcs megyében márpedig enélkül nincs húsvét

A ke­leti vé­ge­ken még él a régi ha­gyo­mány: hús­vét­kor nem hi­á­nyoz­hat a te­rí­tett asz­tal­ról a sárga túró!

A ke­leti vé­ge­ken még él a régi ha­gyo­mány: hús­vét­kor nem hi­á­nyoz­hat a te­rí­tett asz­tal­ról a sárga túró!

A ropogósra sült bacon szalonna titka nem a serpenyő

A ropogósra sült bacon szalonna titka nem a serpenyő

Mi sem egy­sze­rűbb, mint meg­sütni a sza­lon­nát. Van azon­ban egy titok, ami­től tö­ké­le­tes lesz...

Mi sem egy­sze­rűbb, mint meg­sütni a sza­lon­nát. Van azon­ban egy titok, ami­től tö­ké­le­tes lesz...

Ez a tavasz kedvence: töltött lesz a bundás kenyér

Ez a tavasz kedvence: töltött lesz a bundás kenyér

Ezt a fi­nom­sá­got tuti nem pró­bál­tad!

Szám­ta­lan bun­dás ke­nyér re­cep­tet is­mer­hetsz, de ezt a fi­nom­sá­got tuti nem pró­bál­tad még ki. A ta­va­szi reg­ge­lik ked­vence lehet, imádni fog­ják a gye­re­kek is!

A húsvét nagy trükkje: nem reped meg többet a tojás

A húsvét nagy trükkje: nem reped meg többet a tojás

Nagy pa­zar­lás, ha nem vagy óva­tos

Nagy pa­zar­lás, ha nem a leg­na­gyobb óva­tos­ság­gal jársz el a ke­mény to­já­sok ké­szí­té­sé­nél. Sok trükk van rá, ho­gyan úsz­ha­tod meg re­pe­dés nél­kül.

Ne fess tojást húsvétkor, ez lesz most a menő

Ne fess tojást húsvétkor, ez lesz most a menő

Unod már, hogy min­den évben ugyan­azt csi­ná­lod? To­jást fes­tesz hús­vét­kor, és azzal dí­szí­ted az ün­nepi asz­talt? Idén ta­lálj ki va­lami mást he­lyette

Unod már, hogy min­den évben ugyan­azt csi­ná­lod? To­jást fes­tesz hús­vét­kor, és azzal dí­szí­ted az ün­nepi asz­talt? Idén ta­lálj ki va­lami mást he­lyette, ami­vel ugyan­úgy tel­jes lesz az ünnep. Az új­don­ság, a meg­le­pe­tés illik a ta­vasz­hoz. Ne­künk már van egy jó öt­le­tünk!

Soha ne melegítsd újra ezt a 3 ételt a mikróban, komoly bajt is okozhatnak!

Soha ne melegítsd újra ezt a 3 ételt a mikróban, komoly bajt is okozhatnak!

A táp­anyag­vesz­te­ség mel­lett akár ve­szé­lyes anya­gok is ke­let­kez­het­nek a mik­ro­hul­lám ha­tá­sára!

Felejtsd el a bolti csokipudingot, ez a finomság most mindent visz

Felejtsd el a bolti csokipudingot, ez a finomság most mindent visz

Mennyei finom pu­din­got sze­ret­nél ké­szí­teni? Íz­vi­lága egyedi, a cso­kis panna cot­tá­nak. Kós­told meg te is. Mu­tat­juk a re­cept­jét!

A téli lecsónál nincs finomabb, így készítsd el

A téli lecsónál nincs finomabb, így készítsd el

Hosszú na­gyon ez a tél, de ne szo­mo­rodj el! Csapd be az íz­le­lő­bim­bó­i­dat, főzz téli le­csót! Olyan, mintha a nya­rat csem­pész­néd be a hideg na­pokba.

Hosszú na­gyon ez a tél, de ne szo­mo­rodj el! Csapd be az íz­le­lő­bim­bó­i­dat, főzz téli le­csót! Olyan, mintha a nya­rat csem­pész­néd be a re­mény­te­len­nek lát­szó, ba­rát­ság­ta­la­nul hideg na­pokba.

Süss kenyeret lábosban, dagasztanod sem kell

Süss kenyeret lábosban, dagasztanod sem kell

Szinte pil­la­na­tok alatt meg­süt­he­ted a saját házi ke­nye­red, ami tény­leg olyan mintha nagy­anyá­ink ke­men­cé­jé­ben sült volna.

Nem kell ag­gód­nod, ha el­fo­gyott ott­hon a ke­nyér, vagy zárva van a pék­ség. Szinte pil­la­na­tok alatt meg­süt­he­ted a saját házi ke­nye­red, ami tény­leg olyan mintha nagy­anyá­ink ke­men­cé­jé­ben sült volna. Ez finom és egész­sé­ges és tudod, hogy mi­lyen alap­anya­gok­ból ké­szült.

3 ötlet, hogy főzz finomat konzervből

3 ötlet, hogy főzz finomat konzervből

Idő hi­á­nyá­ban ne ide­gen­kedj a tar­tó­sí­tó­szer nél­kül ké­szí­tett kon­zerv alap­anya­gok fel­hasz­ná­lá­sá­tól. Ezek min­dig érett ál­la­pot­ban, ide­jük­ben le­szü­re­telt zöld­sé­get, gyü­möl­csöt tar­tal­maz­nak.

Idő hi­á­nyá­ban ne ide­gen­kedj a tar­tó­sí­tó­szer nél­kül ké­szí­tett kon­zerv alap­anya­gok fel­hasz­ná­lá­sá­tól. Ezek min­dig érett zöld­sé­get, gyü­möl­csöt tar­tal­maz­nak.

Megújult a bolognai spagetti! Ilyen finomat még nem ettél

Megújult a bolognai spagetti! Ilyen finomat még nem ettél

Ga­ran­tál­tan ínyen­cek­nek ki­ta­lálva.

Esz­mé­let­len finom bo­lo­gnai spa­get­tit mu­ta­tunk, ezt aztán tény­leg ne hagyd ki! Ga­ran­tál­tan ínyen­cek­nek ki­ta­lálva.

Így reagál a magyar gyomor: Komoly próbatétel a vegán-kihívás

Így reagál a magyar gyomor: Komoly próbatétel a vegán-kihívás

Csir­ke­pör­költ csirke nél­kül és rob­ban­tott currys csoda. Ember le­gyen a tal­pán, aki le­gyűri eze­ket az éte­le­ket!

Így olvaszthatod ki pillanatok alatt a fagyasztott húst

Így olvaszthatod ki pillanatok alatt a fagyasztott húst

Mik­ró­ban szok­tad? Áz­ta­tod?

Mik­ró­ban szok­tad? Áz­ta­tod? Ki­ve­szed előző este? Mu­ta­tunk egy sok­kal jobb mód­szert, ami­vel hamar ki­ol­vad, és nem áz­ta­tod el vagy ége­ted meg.

Kotyogós kávéfőződ van? Akkor szinte biztos, hogy rosszul főzöd a kávét!

Kotyogós kávéfőződ van? Akkor szinte biztos, hogy rosszul főzöd a kávét!

Egy ba­rista el­mondta, hogy ko­tyo­gós­ban is lehet lágy, kré­mes és aro­más kávét főzni! Csak pár ap­ró­sá­got kell be­tar­tani...

Bizarr genetikai mutáció: Hihetetlen, mi történt a banánnal!

Bizarr genetikai mutáció: Hihetetlen, mi történt a banánnal!

A szok­vá­nyos ba­nán­héj ugyan el­vi­ek­ben ehető, de az íze és az ál­laga miatt még­is­csak ki­dob­juk. Na, ennek vége!

A ba­nán­héj ugyan el­vi­ek­ben ehető, de az íze és az ál­laga miatt még­is­csak ki­dob­juk. Na, ennek vége!

Tarol a neten ez a férfias reggeli: Mindent visz a pokoltojás

Tarol a neten ez a férfias reggeli: Mindent visz a pokoltojás

Va­ló­sá­gos ener­gia­bomba, me­rész és erős, férfias ízek­kel, tele ka­ló­ri­á­val, rá­adá­sul pár perc alatt el­ké­szít­he­ted!

Mennyei csúcsvacsora: ilyen finom sajtos cukkinit még nem ettél

Mennyei csúcsvacsora: ilyen finom sajtos cukkinit még nem ettél

Az egész csa­lád imádni fogja eze­ket a cuk­ki­ni­go­lyó­kat, csak arra kell vi­gyázni, hogy neked is jus­son egy falat.

Szalonnasó az új őrület, otthon te is elkészítheted

Szalonnasó az új őrület, otthon te is elkészítheted

Ha imá­dod a sült sza­lonna ízét, de nincs ked­ved ál­lan­dóan sü­tö­getni, akkor a te fű­sze­red lesz a sza­lon­nasó.

Ha imá­dod a sült sza­lonna ízét, de nincs ked­ved ál­lan­dóan sü­tö­getni, akkor a te fű­sze­red lesz a sza­lon­nasó.

Elvarázsolta a svájci sajtmestereket a bükki kakukkfüves csoda

Elvarázsolta a svájci sajtmestereket a bükki kakukkfüves csoda

Nagy öröm, ami­kor ma­gyar kéz­mű­ves­ter­mék jó hírét kel­tik a vi­lág­ban. És ehhez már Sán­dor Tamás sajt­mes­ter is hoz­zá­já­rul.

Szuper finomság a reggeli a kávé mellé! Ez lett az olaszok kedvence

Szuper finomság a reggeli a kávé mellé! Ez lett az olaszok kedvence

Ezt a finom kek­szet még csak nyúj­tani és szag­gatni sem kell. Min­dig gyor­san el­ké­szít­hető és biz­tos a siker.

5 új pogácsarecept, amit idén farsangkor ki kell próbálnod

5 új pogácsarecept, amit idén farsangkor ki kell próbálnod

Ha­ma­ro­san jön a far­sang, ki ne hagyd a po­gá­csát! Össze­szed­tünk né­hány re­cep­tet!

Ha­ma­ro­san jön a far­sang, ki ne hagyd a po­gá­csát! Össze­szed­tünk né­hány re­cep­tet, hátha még van olyan, amit nem kós­tol­tál, vagy eset­leg szí­ve­sen meg­kí­nál­nád vele a ven­dé­ge­ket! Ki ne sze­retné a po­gá­csát? Most sem hi­á­nyoz­hat az asz­tal­ról!

Szakértők állítják: Eddig tartható el hús a mélyhűtőben

Szakértők állítják: Eddig tartható el hús a mélyhűtőben

A nyers és fel­dol­go­zott hús­ter­mé­kek más és más ideig őrzik meg fris­ses­sé­gü­ket a mély­hű­tő­ben.

A nyers és fel­dol­go­zott hús­ter­mé­kek más és más ideig őrzik meg fris­ses­sé­gü­ket a mély­hű­tő­ben.

Karácsonyi palacsinta!

Karácsonyi palacsinta! Ez lett minden gyerek kedvence

Va­lami finom és kü­lön­le­ges reg­ge­lit sze­ret­nél ka­rá­csony­kor? Süss mé­zes­ka­lá­csos pa­la­csin­tát. A csa­lá­dod egy­sze­rűen imádni fogja.

Süss mé­zes­ka­lá­csos pa­la­csin­tát. A csa­lá­dod egy­sze­rűen imádni fogja. Ez nem egy szok­vá­nyos reg­geli.

Nem hiszed el, mi a tökéletes birsalmasajt titka

Nem hiszed el, mi a tökéletes birsalmasajt titka

Gye­rek­ko­runk ked­venc fi­nom­sága.

Gye­rek­ko­rod ked­venc fi­nom­sá­gát most ott­hon is na­gyon egy­sze­rűen el tudod ké­szí­teni ennek a re­cept­nek a se­gít­sé­gé­vel.

7 tökéletes reggeli karácsonyra

7 tökéletes reggeli karácsonyra

Hi­he­tet­le­nül sok fi­nom­sá­got fel­hal­mo­zunk ka­rá­csony­kor, de nem mind­egy, mit eszünk reg­ge­lire. Ilyen­kor is va­lami ün­ne­pit és kü­lön­le­ge­set sze­ret­nénk.

Hi­he­tet­le­nül sok fi­nom­sá­got fel­hal­mo­zunk ka­rá­csony­kor, de nem mind­egy, mit eszünk reg­ge­lire. Ilyen­kor is va­lami ün­ne­pit és kü­lön­le­ge­set sze­ret­nénk.

Nagyanyáink titka igazi istennővé tesz

Nagyanyáink titka igazi istennővé tesz

Ez az a trükk, amit sem­mi­képp nem sza­bad ki­hagy­nod ahhoz, hogy komp­lett le­gyen a ka­rá­cso­nyi menüd! Mu­tat­juk a tö­ké­le­tes bejgli tit­kát!

Ez az a trükk, amit sem­mi­képp nem sza­bad ki­hagy­nod ahhoz, hogy komp­lett le­gyen a ka­rá­cso­nyi menüd! Mu­tat­juk a tö­ké­le­tes bejgli tit­kát!

Ez a három fűszernövény csodát tesz veled

Ez a három fűszernövény csodát tesz veled

A ja­vas­asszo­nyok is al­kal­maz­ták régen eze­ket a cso­da­sze­re­ket. Hasz­náld ki te is a fű­sze­rek jó­té­kony ha­tá­sait!

A ja­vas­asszo­nyok is al­kal­maz­ták régen eze­ket a cso­da­sze­re­ket. Hasz­náld ki te is a fű­sze­rek jó­té­kony ha­tá­sait!

Megújult a melegszendvics: mutatjuk a legjobb ötleteket

Megújult a melegszendvics: mutatjuk a legjobb ötleteket

Unod már a ha­gyo­má­nyos me­leg­szend­vi­cse­ket? Ké­szíts ke­nyér­ha­jót! Meg­mu­tat­juk a leg­jobb re­cep­te­ket.

Hungarikum a gulyás! Itt a legjobb recept

Hungarikum a gulyás! Itt a legjobb recept

A gu­lyás­le­ves nem vé­let­le­nül lett a nem­zeti ele­de­lünk, el­árul­juk a tit­kát!

A gu­lyás­le­ves nem vé­let­le­nül lett a nem­zeti ele­de­lünk és a kül­föl­diek kö­ré­ben is a leg­nép­sze­rűbb fogás. Meg­mu­tat­juk a leg­nép­sze­rűbb re­cep­tet.

Ilyen finom még sosem volt a krumplipüré, elképesztő ötletek

Ilyen finom még sosem volt a krumplipüré, elképesztő ötletek

Ne dobd ki a meg­ma­radt krump­li­pü­rét! Egy kis öt­le­tes­ség­gel remek ételt va­rá­zsol­hatsz be­lőle más­nap. Fi­gyeld csak!

Tegyél tojást a kávédba! Ez lesz 2018 slágere!

Tegyél tojást a kávédba! Ez lesz 2018 slágere!

Igazi kü­lön­le­ges­ség!

Fur­csán hang­zik, va­ló­ban. De hidd el, min­den­kép­pen meg­éri ki­pró­bál­nod! Igazi kü­lön­le­ges­ség!

Minden diétázó álma ez: Mennyei csokoládédesszert, nulla bűntudat

Minden diétázó álma ez: Mennyei csokoládédesszert, nulla bűntudat

Új szintre emel­ke­dett a cso­ko­lá­dé­krém! Me­g­enni nem hogy tilos, hanem ki­mon­dot­tan aján­la­tos min­den­ki­nek, aki sze­retne so­káig és egész­sé­ge­sen élni!

Új szintre emel­ke­dett a cso­ko­lá­dé­krém! Me­g­enni nem hogy tilos, hanem ki­mon­dot­tan aján­la­tos min­den­ki­nek, aki sze­retne so­káig és egész­sé­ge­sen élni! Azt is ga­ran­tál­hat­juk, hogy nem fogsz tőle el­hízni, és a cu­kor­sokk­tól, va­la­mint a cu­kor­füg­gő­ség­től sem kell tar­ta­nod mi­atta.

Te tudtad, hogy melyik rizs mire jó?

Te tudtad, hogy melyik rizs mire jó?

Barna rizs, fé­nye­zett rizs, ri­zot­tó­rizs, hosszú­szemű rizs - csak kap­ko­dod a fejed, és nem tudod, me­lyik mire való? Ren­det te­szünk a rizs­faj­ták kö­zött.

Barna rizs, fé­nye­zett rizs, ri­zot­tó­rizs, hosszú­szemű rizs - csak kap­ko­dod a fejed, és nem tudod, me­lyik mire való? Ren­det te­szünk a rizs­faj­ták kö­zött.

Brutális ételt főzött Pataki Attila - Fotó

Brutális ételt főzött Pataki Attila - Fotó

Az ősi ma­gyar konyha re­meke ke­rült ez­út­tal te­rí­tékre.

Az ősi ma­gyar konyha re­meke ke­rült ez­út­tal te­rí­tékre, már a lát­vá­nyá­tól is fel­boly­dult az in­ter­net.

Egyszerű, de nagyszerű: Szilvás álomsüti serpenyőben

Egyszerű, de nagyszerű: Szilvás álomsüti serpenyőben

Dobd fel a szürke őszi reg­gelt!

Dobd fel a szürke őszi reg­gelt! Süss sok­féle, szí­nes szil­vá­val bo­rí­tott, kré­mes sütit. Csak do­báld be a ser­pe­nyőbe a hoz­zá­va­ló­kat.

Fázol reggelente? Ezt idd és egyből jobb lesz a kedved!

Fázol reggelente? Ezt idd és egyből jobb lesz a kedved!

Ne­he­zen vi­se­led a sötét és hideg reg­ge­le­ket? Ez a fű­sze­res, forró ital nem­csak fel­éb­reszt, de az im­mun­rend­sze­re­det is fel­tur­bózza.

Ne­he­zen vi­se­led a sötét és hideg reg­ge­le­ket? Ez a fű­sze­res, forró ital nem­csak fel­éb­reszt, de az im­mun­rend­sze­re­det is fel­tur­bózza. Mu­tat­juk a re­cep­tet!

Így állapítsd meg, hogy friss-e a boltban vásárolt csirke

Így állapítsd meg, hogy friss-e a boltban vásárolt csirke

Elő­for­dult már, hogy áll­tál a hű­tő­pult előtt és nem tud­tad, me­lyik húst vá­laszd?

Elő­for­dult már, hogy áll­tál a hű­tő­pult előtt és nem tud­tad, me­lyik húst vá­laszd?

Ezért ne dobd ki a paprika csumáját, elképesztő, mire használhatod

Ezért ne dobd ki a paprika csumáját, elképesztő, mire használhatod

Egy vé­let­len el­szó­lás la­vi­nát in­dí­tott el a ma­gyar há­zi­asszo­nyok kö­ré­ben. El­ké­pesz­tően heves vita ala­kult ki...

Olcsó és egyszerű krumplivacsorák: ilyen finomat még nem ettél

Olcsó és egyszerű krumplivacsorák: ilyen finomat még nem ettél

Ki ne sze­retné a krump­lit? Ha egy­szerű és finom ételre vágysz este, kapd elő a kam­rá­ból. Mu­ta­tunk három re­cep­tet.

Áztatni vagy nem áztatni? Kiderült, hogy lesz tökéletes a rizs

Áztatni vagy nem áztatni? Kiderült, hogy lesz tökéletes a rizs

A rizs az egyik leg­egy­sze­rűbb köret, mégis nehéz tö­ké­le­tesre főzni. Vajon lé­te­zik tuti re­cept?

A rizs az egyik leg­egy­sze­rűbb köret, mégis nehéz tö­ké­le­tesre főzni. Vajon lé­te­zik tuti re­cept? És ér­de­mes előre gon­dol­kodva be­áz­tatni a rizst főzés előtt? Mi­lyen trük­kök­kel lesz a leg­fi­no­mabb ez a köret?

Így lesz finom és ropogós a szalonna, ha mikróban sütöd

Így lesz finom és ropogós a szalonna, ha mikróban sütöd

Egy­szerű, de igen­csak kifi­ze­tődő trükk! Nincs több össze­fröcs­költ tűz­hely, se zsír­szagú konyha!

Egy­szerű, de igen­csak kifi­ze­tődő trükk! Nincs több össze­fröcs­költ tűz­hely, se zsír­szagú konyha! Most mu­ta­tunk egy szu­per egy­szerű mód­szert, hogy el­ke­rüld a kel­le­met­len dol­go­kat a bacon sü­té­se­kor. Pil­la­na­tok alatt el tudod ké­szí­teni, úgy­hogy tuti nem ron­tod el.

7 brutális hiba: Így rontod el a krumplipürét

7 brutális hiba: Így rontod el a krumplipürét

Min­denki ked­venc kö­rete, rá­adá­sul na­gyon könnyű el­ké­szí­teni. Ám ezt az egy­szerű ételt is el lehet ron­tani.

Min­denki ked­venc kö­rete, rá­adá­sul na­gyon könnyű el­ké­szí­teni. Ám ezt az egy­szerű ételt is el lehet ron­tani: min­denki evett már ra­ga­csos, és íz­te­len masszát püré he­lyett. Mu­tat­juk a leg­gya­ko­ribb, ti­pi­kus hi­bá­kat, eze­ket kell min­den­képp el­ke­rül­nöd. Ha már főzöl, egye­tek fi­no­mat!

Birsalmával ilyen még nem történt, ezt meg kell kóstolnod!

Birsalmával ilyen még nem történt, ezt meg kell kóstolnod!

Kü­lön­le­ges desszertre vágysz?

Kü­lön­le­ges desszertre vágysz? Akkor a te re­cep­ted lesz ez az iga­zán nem hét­köz­napi fi­nom­ság a fan­tasz­ti­kus íze­i­vel. Hidd el, meg­éri a fá­rad­sá­got!

Megújult a madártej: sütni sem kell, és mindenki imádja!

Megújult a madártej: sütni sem kell, és mindenki imádja!

A siker ga­ran­tált.

Szü­le­tés­nap lesz, de nincs időd tor­tát sütni? Ezt a va­ní­liás sze­le­tet biz­to­san össze tudod dobni még előző este. A siker ga­ran­tált.

Soha többet nem pukkad ki a hurka és a kolbász, ha így sütöd

Soha többet nem pukkad ki a hurka és a kolbász, ha így sütöd

Szur­kálni? Nem szur­kálni?

Szur­kálni? Nem szur­kálni? A leg­gya­kor­lot­tabb há­zi­asszo­nyon is képes ki­fogni a hurka és a kol­bász.

Megújult a sajtos melegszendvics. Ilyen finomat még nem ettél!

Megújult a sajtos melegszendvics. Ilyen finomat még nem ettél!

Sze­re­ted a me­leg­szend­vi­cset, de unod a ha­gyo­má­nyos re­cep­te­ket?

Sze­re­ted a me­leg­szend­vi­cset, de unod a ha­gyo­má­nyos re­cep­te­ket?

Felejtsd el, amit a tésztafőzésről eddig tudtál! Sokkal jobb módszert mutatunk!

Felejtsd el, amit a tésztafőzésről eddig tudtál! Sokkal jobb módszert mutatunk!

Fel­for­ra­lod a fa­zék­ban a vizet, majd be­le­ra­kod a tész­tát? Ez a trükk jobb mód­szer ennél...

Itt a nők legújabb reggeli kedvence: Ez a kávé mindent visz!

Itt a nők legújabb reggeli kedvence: Ez a kávé mindent visz!

Nem­csak kávé, komp­lett reg­geli!

Az új ká­vé­cso­dába olyan hoz­zá­való kerül, amelyre eddig aligha szá­mí­tot­tál. Vi­szont az így ka­pott forró ital több, mint egy­szerű reg­geli koffe­in­lö­ket.

Mostantól gyerekjáték a főtt tojást megpucolnod! Zseniális trükköt mutatunk!

Mostantól gyerekjáték a főtt tojást megpucolnod! Zseniális trükköt mutatunk!

Végre nem kell pe­pe­cselni többé.

Végre nem kell pe­pe­cselni reg­ge­li­nél, vagy éppen a ra­kott krumpli ké­szí­té­se­kor. Ez a trükk min­dent meg­vál­toz­tat.

Így lesz tökéletes a sült tökmag

Így lesz tökéletes a sült tökmag

Ne dobd ki a sü­tő­tök mag­ját, in­kább ké­szíts be­lőle is­teni finom, pi­rí­tott házi tök­ma­got! Mu­tat­juk a po­fon­egy­szerű re­cep­tet, rá­adá­sul az íze mér­föl­dek­kel veri a zacs­kós, bolti tök­ma­gét!

Ne dobd ki a sü­tő­tök mag­ját, in­kább ké­szíts be­lőle is­teni finom, pi­rí­tott házi tök­ma­got! Mu­tat­juk a po­fon­egy­szerű re­cep­tet, rá­adá­sul az íze mér­föl­dek­kel veri a zacs­kós, bolti tök­ma­gét!

Szuper trükk a Séfek Séféből: ezért tették sütőbe a lisztet

Szuper trükk a Séfek Séféből: ezért tették sütőbe a lisztet

Ké­szí­tet­tél már kelt tész­tát?

Ké­szí­tet­tél már kelt tész­tát? Olyan tip­pet mu­ta­tott a múlt heti adás­ban az egyik ver­senyző, ami­től le­esett az ál­lunk.

Sosem találod ki, miért jó lefagyasztani a tojásfehérjét

Sosem találod ki, miért jó lefagyasztani a tojásfehérjét

Ne öntsd a le­fo­lyóba! Fa­gyaszd le!

Sütés után nya­ka­don ma­radt egy csomó to­jás­fe­hérje? Ne öntsd a le­fo­lyóba! Fa­gyaszd le! Mu­tat­juk, ho­gyan: rém egy­szerű.

Itt az ősz 7 legjobb almássüti-receptje

Itt az ősz 7 legjobb almássüti-receptje

Újra itt az al­ma­sze­zon, most iga­zán olcsó ez a finom és egész­sé­ges gyü­mölcs! Cso­korba szed­tük neked a leg­fi­no­mabb al­más­sü­te­mény-re­cep­te­ket.

Újra itt az al­ma­sze­zon! Most iga­zán olcsó ez a finom és ki­fe­je­zet­ten egész­sé­ges gyü­mölcs! Cso­korba szed­tük a leg­fi­no­mabb és leg­kü­lön­le­ge­sebb almás sü­te­mé­nyek re­cept­jeit, hogy minél több­féle fen­sé­ges édes­ség­gel lep­hesd meg a ven­dé­ge­i­det, csa­lá­do­dat és ter­mé­sze­te­sen ön­ma­ga­dat!