ÉLETMÓDI

FAZÉK

Kenyér nélkül is tökéletes a kovászos uborka, itt a legjobb recept

Kenyér nélkül is tökéletes a kovászos uborka, itt a legjobb recept

Nem sze­re­ted a ko­vi­ubi te­te­jén meg­pu­hult ke­nye­ret? Eset­leg liszt­ér­zé­keny vagy, de ked­ve­led ezt a sa­va­nyú­sá­got?

Szalonnában sült mozzarella, gyors és finom vacsora!

Szalonnában sült mozzarella, gyors és finom vacsora!

Par­tit adsz, és szu­per íz­le­tes rág­csál­ni­va­lót sze­ret­nél kí­nálni a ven­dé­ge­id­nek? Pró­báld ki ezt az íz- és fe­hér­je­bom­bát.

Mozzarellával töltött balzsamos csirke, feledhetetlenül ízletes vacsora

Mozzarellával töltött balzsamos csirke, feledhetetlenül ízletes vacsora

Ezt a fi­nom­sá­got iga­zán ér­de­mes ki­pró­bál­nod, könnyű étel.

Ezt a fi­nom­sá­got iga­zán ér­de­mes ki­pró­bál­nod, könnyű étel.

Gyors vacsorák, ha este már hullafáradt vagy főzni

Gyors vacsorák, ha este már hullafáradt vagy főzni

Nem kell sok időt a kony­há­ban töl­te­ned, fél órán belül el­ké­szít­hető, íz­le­tes re­cep­te­ket mu­ta­tunk, hogy se­gít­sünk ki­csit! Szí­nes a pa­letta.

Sok a szilvád? Nem csak lekvárt főzhetsz belőle!

Sok a szilvád? Nem csak lekvárt főzhetsz belőle!

Szu­per vi­ta­min­bomba, hasz­náld!

Itt a szil­va­sze­zon, hi­he­tet­len, mennyi min­denre tudod még hasz­nálni ezt a vi­ta­min­bom­bát!

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Szereted a kávét? Most figyelj! Ez az új fekete felrobbantotta a netet

Szereted a kávét? Most figyelj! Ez az új fekete felrobbantotta a netet

Me­g­in­nál egy kávét, de a kok­té­lok is csá­bí­ta­nak? Nem kell vá­lasz­ta­nod!

Me­g­in­nál egy kávét, de a kok­té­lok is csá­bí­ta­nak? Mos­tan­tól nem kell vá­lasz­ta­nod, ezek a ká­vé­kok­té­lok mind­két ital elő­nye­i­vel ren­del­kez­nek, rá­adá­sul el­ké­pesz­tően fi­no­mak is. Ott­hon is könnyen el­ké­szít­he­ted őket, a ven­dé­geid a cso­dá­jukra jár­nak.

Gyümölcsös és mennyei lett a tiramisu

Gyümölcsös és mennyei lett a tiramisu

Ké­szíts sütés nél­kül ti­ra­mi­sutor­tát a nyár gyü­möl­cse­i­vel.

Ké­szíts sütés nél­kül ti­ra­mi­sutor­tát a nyár gyü­möl­cse­i­vel. A mu­ta­tós desszert­nek akár­me­lyik nyári szü­li­na­pos örülne!

Csodát tesz a tojással a szódabikarbóna! Egy csipetnyi elég bele

Csodát tesz a tojással a szódabikarbóna! Egy csipetnyi elég bele

Mu­tat­juk a trük­köt!

A szó­da­bi­kar­bóna ha­bo­sabbá és fi­no­mabbá va­rá­zsolja az éte­le­ket, a rán­tot­tá­val is cso­dákra képes! Mu­tat­juk a trük­köt!

Sok a kertben a paradicsom? Mutatjuk, mit készíts gyorsan belőle

Sok a kertben a paradicsom? Mutatjuk, mit készíts gyorsan belőle

Spa­get­ti­hez, piz­zá­hoz, gnoc­chi-hoz ké­szítsd el ott­hon az ola­szok ked­ven­cét, a sugo-t. Töltsd meg a kam­rá­dat saját szó­szok­kal.

Ez a világ legegészségesebb itala

Ez a világ legegészségesebb itala

Ez egy ter­mé­sze­tes mul­ti­vi­ta­min kok­tél, tele min­den­nel, amire szük­sé­ged van ahhoz, hogy egész­sé­ges és ener­gi­kus le­gyél. Fil­lé­rek­ből el­ké­szít­he­ted!

Ez egy ter­mé­sze­tes mul­ti­vi­ta­min kok­tél, tele min­den­nel, amire szük­sé­ged van ahhoz, hogy egész­sé­ges és ener­gi­kus le­gyél.

Sok az almád? Mutatjuk, milyen csodaszert készíts belőle

Sok az almád? Mutatjuk, milyen csodaszert készíts belőle

Ne hagyd meg­ro­hadni a föl­dön a le­po­tyo­gott almát! Ren­ge­teg módon fel­hasz­nál­ha­tod. Ké­szíts be­lőle ott­hon nyers al­ma­ece­tet.

A legjobb jegesteák, amiket ezen a nyáron kóstoltunk

A legjobb jegesteák, amiket ezen a nyáron kóstoltunk

Meg­mu­tat­juk a re­cep­te­ket.

Egy­sze­rűen el­ké­szít­he­tőek a nyár leg­fi­no­mabb hű­sítő teái. Nem igé­nyel­nek kü­lö­nö­sebb hoz­záér­tést. Meg­mu­tat­juk a leg­jobb re­cep­te­ket.

Elképesztő egyszerű trükktől lesz mennyei ropogós a sült csirke

Elképesztő egyszerű trükktől lesz mennyei ropogós a sült csirke

Sze­ret­nél finom, ro­po­gós sült csir­két ké­szí­teni va­cso­rára? De vajon mitől lesz iga­zán ro­po­gós és íz­le­tes a sült? El­árul­juk a tit­kos össze­te­vőt!

Sze­ret­nél finom, ro­po­gós sült csir­két ké­szí­teni va­cso­rára? De vajon mitől lesz iga­zán ro­po­gós és íz­le­tes a sült? El­árul­juk a tit­kos össze­te­vőt!

Gyors és finom ebéd! Tedd befőttesüvegbe és vidd!

Gyors és finom ebéd! Tedd befőttesüvegbe és vidd!

Mu­tat­juk a leg­jobb öt­le­te­ket!

Sze­ret­nél fi­no­mat és egész­sé­ge­set enni min­den nap a mun­ka­he­lye­den? Ké­szítsd el már este és tedd be­főt­tes­üvegbe az ebé­ded. Egy­szerű, gyors, olcsó.

Felejtsd el a vegetát a levesbe, itt a paprikabomba

Felejtsd el a vegetát a levesbe, itt a paprikabomba

Ismét egy egy­szerű, de remek ötlet.

Ismét egy egy­szerű, de iga­zán remek öt­let­tel állt elő a ma­gyar szu­per há­zi­asszony. Mu­tatja a leg­szu­pe­rebb trük­köt, ami­vel el­rak­tá­roz­hat­juk a nyár ízét.

Almából egészséges cukor? Ez hihetetlen! Így készítsd el otthon

Almából egészséges cukor? Ez hihetetlen! Így készítsd el otthon

Bő­sé­ge­sen ter­mett idén a ker­ted­ben az alma, több­fé­le­kép­pen is fel­dol­goz­tad már, és még min­dig nincs vége az al­ma­sze­zon­nak

Bő­sé­ge­sen ter­mett a ker­ted­ben az alma, több­fé­le­kép­pen is fel­dol­goz­tad már, és még min­dig nincs vége az al­ma­sze­zon­nak. Idén újíts, pró­báld ki a saját ké­szí­tésű nyers al­ma­cuk­rot.

Ki ne dobd a dinnyehéjat, elképesztő, mi mindenre jó

Ki ne dobd a dinnyehéjat, elképesztő, mi mindent készíthetsz belőle

Fan­tasz­ti­kus alap­anyag. Mu­ta­tunk hozzá né­hány egy­szerű, finom és egész­sé­ges re­cep­tet!

Íme a legegyszerűbb bögrés süti, ami minden gyümölccsel finom

Íme a legegyszerűbb bögrés süti, ami minden gyümölccsel finom

Mu­ta­tunk egy re­cep­tet, amit nem csak sár­ga­ba­rack­kal, de más gyü­möl­csök­kel is meg­csi­nál­hatsz.

Megújult a krumplipüré, sajtos lett és ropogós

Megújult a krumplipüré, sajtos lett és ropogós

Ebből az egy­szerű krump­lis fi­nom­ság­ból hi­he­tet­len, mennyi min­dent lehet ké­szí­teni.

Ebből az egy­szerű krump­lis fi­nom­ság­ból hi­he­tet­len, mennyi min­dent lehet ké­szí­teni. Le­he­tet­len meg­unni.

Elképesztő, mit talált ki megint a magyar szuper-háziasszony

Elképesztő, mit talált ki megint a magyar szuper-háziasszony

Most meg­tud­ha­tod, hogy tudsz egész­sé­ges és ada­lék­anyag­men­tes hoz­zá­va­lót ké­szí­teni a leg­ügye­sebb ma­gyar há­zi­asszony se­gít­sé­gé­vel.

Őrület, újjászületett a fagyi! Ilyen finomat még nem ettél

Őrület, újjászületett a fagyi! Ilyen finomat még nem ettél

Mu­tat­juk, ho­gyan bo­lon­dít­ha­tod meg!

El­kép­zel­he­tet­len, hogy va­laki meg­unja nyá­ron a fa­gyit, de ha mégis ez tör­tént veled, mu­ta­tunk egy re­cep­tet, ami­vel meg­bo­lon­dít­ha­tod egy ki­csit!

A világ legegyszerűbb melegszendvicse, amit mindenki imád!

A világ legegyszerűbb melegszendvicse, amit mindenki imád!

Bru­tá­li­san finom, ütős reg­geli!

A marg­her­ita pizza min­tá­jára ké­szült me­leg­szend­vics bru­tá­li­san finom, a leg­ütő­sebb reg­geli! Rá­adá­sul na­gyon kevés össze­te­vő­ből, per­cek alatt el­ké­szít­hető.

Felejtsd el a forró kávét, inkább ezzel nyisd a napodat!

Felejtsd el a forró kávét, inkább ezzel nyisd a napodat!

A nyár leg­jobb itala a je­ges­kávé

A nyár leg­jobb itala a je­ges­kávé: nem­csak fel­fris­sít, hosszan ké­szítve még a szom­ja­dat is oltja. És ezt biz­tos nem unod meg, ren­ge­teg vál­to­zata lé­te­zik!

Így készül a legfinomabb nyári lángos

Így készül a legfinomabb nyári lángos

A nyár ked­vence a lán­gos. Fo­gyaszt­ható stran­don, utcán, ét­te­rem­ben, de húsz perc alatt ott­hon is össze­dob­ha­tod. Ígér­jük, is­teni lesz!

A nyár ked­vence a lán­gos. Fo­gyaszt­ható stran­don, utcán, ét­te­rem­ben, de húsz perc alatt ott­hon is össze­dob­ha­tod. Ígér­jük, is­teni lesz!

Elárulták a szakácsok a titkot, így könnyű megpucolni az újkrumplit

Elárulták a szakácsok a titkot, így könnyű megpucolni az újkrumplit

Gyor­san, egy­sze­rűen, még­hozzá anél­kül, hogy az uj­jaid be­bar­nul­ná­nak.

Gyor­san, egy­sze­rűen, még­hozzá anél­kül, hogy az uj­jaid be­bar­nul­ná­nak.

Told a sütőbe a paradicsomot és így tedd el télre

Told a sütőbe a paradicsomot és így tedd el télre

Imá­dod az olasz kony­hát?

Imá­dod az olasz kony­hát, de nincs időd fű­sze­res pa­ra­di­csom­szósz fő­zé­sé­vel pe­pe­cselni? Most fi­gyelj!

15 zseniális cukkinirecept, amit mindenki imád

15 zseniális cukkinirecept, amit mindenki imád

El­kez­dő­dött a cuk­ki­ni­sze­zon.

El­kez­dő­dött a cuk­ki­ni­sze­zon, csak úgy ont­ják a ker­tek ezt a zöld­sé­get, ami­ből ren­ge­teg fi­nom­ság ké­szít­hető. Édes, sós és di­é­tás re­cep­te­ket aján­lunk.

Padlizsánkrém a hétvége sztárja, íme 3 bombasztikus recept

Padlizsánkrém a hétvége sztárja, íme 3 bombasztikus recept

Bo­lon­dítsd egy-két szo­kat­lan hoz­zá­va­ló­val ezt a fi­nom­sá­got és hidd el, min­denki meg fogja nyalni mind a tíz ujját utána.

Bo­lon­dítsd egy-két szo­kat­lan hoz­zá­va­ló­val ezt a fi­nom­sá­got és hidd el, min­denki meg fogja nyalni mind a tíz ujját utána. Össze­szed­tük a leg­fi­no­mabb pad­li­zsán­krém re­cep­te­ket, hogy a csa­lád min­den tagja ta­lál­jon ked­vére valót a hét­végi fa­la­to­zás­kor. Ehe­ted ma­gába, agy egy finom sült hús­hoz tá­lalva.

Nem is hinnéd, mennyi mindennel töltheted a paprikát!

Nem is hinnéd, mennyi mindennel töltheted a paprikát!

Biz­tos te is sze­re­ted a töl­tött pap­ri­kát, de a ha­gyo­má­nyos vál­to­zat oly­kor unal­mas. Újíts! Cse­réld le a töl­te­lé­ket! Mu­ta­tunk né­hány öt­le­tet.

Biz­tos te is sze­re­ted a töl­tött a pap­ri­kát, de a ha­gyo­má­nyos vál­to­zat oly­kor unal­mas. Újíts! Cse­réld le a töl­te­lé­ket! Mu­ta­tunk né­hány íny­csik­landó öt­le­tet. A szí­nes ka­li­for­niai pap­ri­kát ke­vésbé tart­juk fon­tos fő­zési alap­anyag­nak, annak el­le­nére, hogy ebben is na­gyon sok a C-vi­ta­min.

Elfogyott otthon a tojás? 7 zseniális ötlet, hogy helyettesítsd

Elfogyott otthon a tojás? 7 zseniális ötlet, hogy helyettesítsd

Süt­nél va­la­mit, de nincs kéz­nél tojás?

Süt­nél va­la­mit, de nincs kéz­nél tojás? Most meg­mu­tat­juk mi­lyen egy­sze­rűen tudod he­lyet­te­sí­teni! Ezek az öt­le­tek se­gí­te­nek.

Lecsót akarunk! Mutatjuk a 6 legjobb receptet!

Lecsót akarunk! Mutatjuk a 6 legjobb receptet!

Itt az ideje a le­csó­nak!

Itt az ideje a le­csó­nak! Jöhet reg­gel, dél­ben és este, a nap bár­mely pil­la­na­tá­ban. Soha nem unal­mas a lecsó, de azért mu­ta­tunk né­hány szu­per re­cep­tet.

A világ legegyszerűbb és legfinomabb sült oldalasa

A világ legegyszerűbb és legfinomabb sült oldalasa

Íme, a ma­gyar férfiak ked­vence!

Íme, a ma­gyar férfiak leg­na­gyobb ked­vence! Finom ro­po­gós és el­ront­ha­tat­lan sült ol­da­las! Sokan azon­ban fél­nek el­ké­szí­teni.

Ha ezt kapnád reggel az ágyban, leesne az állad!

Ha ezt kapnád reggel az ágyban, leesne az állad!

A csé­szé­ből ki­törő koffe­i­nes mag­ma­öm­lés fe­lül­múl­ha­tat­lan!

Így készíts magadnak párizsit vagy felvágottat házilag

Így készíts magadnak párizsit vagy felvágottat házilag

Meg­mu­tat­juk, hogy tudsz ké­szí­teni!

Min­denki sze­reti a fel­vá­got­ta­kat, de van, akit vissza­tart a sok benne lévő mes­ter­sé­ges ada­lék­anyag. Most meg­mu­tat­juk, hogy tudsz fel­vá­got­tat ké­szí­teni.

Sütés nélkül készül ez a háromcsokis álomtorta

Sütés nélkül készül ez a háromcsokis álomtorta

Bát­ran vágj bele, te is össze­üt­he­ted.

A leg­fi­no­mabb cso­ko­lá­dé­torta, amit csak el tudsz kép­zeni és a leg­jobb, hogy hoz­zá­adott cukor nél­kül ké­szül. Már a lát­vá­nyá­tól is össze­fut a nyál a szád­ban.

Ezt kapták a mai napon enni Berhidán az ovisok

Ezt kapták a mai napon enni Berhidán az ovisok

Ma már sem­min sem cso­dál­ko­zik az ember, de a mai óvo­dai kosz­tot nem lehet szó nél­kül hagyni!

Ma már sem­min sem cso­dál­ko­zik az ember, de a mai óvo­dai kosz­tot nem lehet szó nél­kül hagyni!

4 egészséges sós palacsinta: ismerd meg a pancake másik arcát!

4 egészséges sós palacsinta: ismerd meg a pancake másik arcát!

Ne hidd, hogy pa­la­csin­tát csak éde­sen ehetsz!

Ne hidd, hogy pa­la­csin­tát csak éde­sen ehetsz! Pró­báld ki a sós, zöld­sé­ges vál­to­za­to­kat!

Eszméletlen, mit művel a palacsintával a szódabikarbóna

Eszméletlen, mit művel a palacsintával a szódabikarbóna

Iz­gal­mas és vic­ce­sen néz ki!

Tégy szó­da­bi­kar­bó­nát a pa­la­csin­ta­tész­tába és meg­döb­bensz! Olyan iz­gal­mas pa­la­csin­tád lesz, mint még soha! Imádni fogod, mert vic­ce­sen néz ki!

Gyümölcsös kókuszfelfújt lett a magyar diétázók kedvence

Gyümölcsös kókuszfelfújt lett a magyar diétázók kedvence

Kezdd a napot ezzel a könnyű, egész­sé­ges édes­ség­gel. A gyü­möl­csös kó­kusz­fel­fújt tele van táp­láló ener­gi­á­val.

Tíz elképesztő tükörtojástrükk, amit akár te is meg tudsz csinálni

Tíz elképesztő tükörtojástrükk, amit akár te is meg tudsz csinálni

Po­fon­egy­szerű és pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­hető tü­kör­to­jás-prak­ti­kák...

Po­fon­egy­sze­rűen és pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­hető zse­ni­á­lis tü­kör­to­já­so­kat mu­ta­tunk!

Még nem dőlt el, gyümölcs vagy zöldség, de máris nagy a sikere

Még nem dőlt el, gyümölcs vagy zöldség, de máris nagy a sikere

Ha va­lami Ame­ri­ká­ban di­va­tos lesz, az jó eséllyel lesz menő az egész vi­lá­gon. A leg­újabb ked­venc: ubor­nye!

Ha va­lami Ame­ri­ká­ban di­va­tos lesz, az jó eséllyel lesz menő az egész vi­lá­gon. Az új ked­venc: ubor­nye!

Egy fantasztikus étel: Tarol a kukoricás, rakott cukkini

Egy fantasztikus étel: Tarol a kukoricás, rakott cukkini

Íme, egy íz­le­tes cuk­ki­nis köret.

Íme, egy íz­le­tes cuk­ki­nis köret, ami­től jól­lak­hatsz, sőt ve­ge­tá­ri­á­nus ba­rá­ta­i­dat is meg­ven­dé­gel­he­ted vele.

Ezért legyen otthon mindig réteslapod!

Ezért legyen otthon mindig réteslapod!

Sok­szí­nűen fel­hasz­nál­ható, egy há­zi­asszony szá­mára élet­mentő.

Iga­zán sok­szí­nűen fel­hasz­nál­ható, egy há­zi­asszony szá­mára szinte élet­mentő alap­anyag. Per­cek alatt va­rá­zsol­ha­tod az asz­talra a leg­kü­lön­fé­lébb fi­nom­sá­go­kat be­lőle!

Itt a tavasz legszebb virága! Rengeteg finomságot készíthetsz belőle

Itt a tavasz legszebb virága! Rengeteg finomságot készíthetsz belőle

Ugye te is imá­dod az or­gona il­la­tát, és a lát­vá­nyá­val sem tudsz be­telni?

Ha imá­dod az or­gona il­la­tát, és a lát­vá­nyá­val sem tudsz be­telni, ké­szíts be­lőle ínyenc fi­nom­sá­go­kat. Mert az or­gona ehető!

Húsvéti meglepetés, így szerezz örömöt a gyerekeknek

Húsvéti meglepetés, így szerezz örömöt a gyerekeknek

Hús­vét­kor együtt a csa­lád, íme né­hány ötlet, ho­gyan dí­szít­he­ted egy­sze­rűen to­jás­sal az asz­talt, já­té­kos per­ce­ket sze­rezve a gye­re­kek­nek is.

Hús­vét­kor együtt a csa­lád, íme né­hány ötlet, ho­gyan dí­szít­he­ted egy­sze­rűen to­jás­sal az asz­talt, kre­a­tív, já­té­kos per­ce­ket sze­rezve a gye­re­kek­nek is. Igazi hús­vét reg­geli közös prog­ra­mot ter­vez­het­tek, sok ne­ve­tés­sel, min­den­ki­nek öröm lesz el­fo­gyasz­tani a kö­zö­sen el­ké­szí­tett fi­gu­rá­kat.

7 citromos, szuperfinom sütirecept húsvétra

7 citromos, szuperfinom sütirecept húsvétra

A cit­ro­mos édes­ség­nek nincs párja.

A cit­ro­mos édes­ség­nek nincs párja. Ha csak rá­gon­dolsz, össze­fut a nyál a szád­ban? Össze­szed­tük a leg­fi­no­mab­ba­kat, amit te is bár­mi­kor el­ké­szít­hetsz.

Kicikizte férje az uzsonna miatt: Elképesztő bosszút állt a feleség

Kicikizte férje az uzsonna miatt: Elképesztő bosszút állt a feleség

Volt némi sze­xista fel­hangja, ahogy apu be­szólt anyu­nak... De nem hagyta annyi­ban az asszony!

Ne vegyünk élő nyulat, ezzel lepjük meg a gyereket húsvétkor

Ne vegyünk élő nyulat, ezzel lepjük meg a gyereket húsvétkor

Hús­vét reg­gel sze­rezz örö­met a gye­re­ke­id­nek egy finom nyu­szis reg­ge­li­vel! A pa­la­csinta ren­ge­teg le­he­tő­sé­get rejt ma­gá­ban.

Citromos cukkiniszelet lett az tél nagy kedvence

Citromos cukkiniszelet lett az tél nagy kedvence

Könnyű, puha cuk­ki­nis sü­te­mény két­féle cit­rom­be­vo­nat­tal. Az elő­ké­szí­tése iga­zán egy­szerű, és csu­pán 10 per­cet vesz igénybe.

Meglepő, de ezeket az ételeket bátran lefagyaszthatod

Meglepő, de ezeket az ételeket bátran lefagyaszthatod

Olyan éte­le­ket is be­tá­raz­hatsz a fa­gyasz­tóba, amik­ről ko­ráb­ban sosem gon­dol­tad volna, hogy al­kal­mas lehet.

Olyan éte­le­ket is be­tá­raz­hatsz a fa­gyasz­tóba, amik­ről ko­ráb­ban sosem gon­dol­tad volna, hogy al­kal­mas lehet.

A világ legfinomabb cukormentes keksze: csak két hozzávaló

A világ legfinomabb cukormentes keksze: csak két hozzávaló

Ro­po­gós, édes és egész­sé­ges.

Ez az íz­le­tes kó­kusz­keksz maga a csoda! Ro­po­gós, édes és egész­sé­ges, nem tudsz majd el­len­állni neki. Kós­told meg, és hidd el, nem fogsz csa­lódni benne!

Milyen a jó húsvéti sonka? Így vehetjük meg a legjobbat

Milyen a jó húsvéti sonka? Így vehetjük meg a legjobbat

Így ké­szül az igazi sonka!

Kö­ze­leg a hús­vét. Te tudod, ho­gyan kell el­ké­szí­teni az igazi hús­véti son­kát? Most meg­mu­tat­juk.

Felejtsd el a fokhagymát, sokkal jobbat mutatunk!

Felejtsd el a fokhagymát, sokkal jobbat mutatunk!

Ontja az erdő a ta­va­szi im­mun­erő­sí­tés adu ászát, azaz a med­ve­hagy­mát. Va­ló­sá­gos C-vi­ta­min bomba!

Ontja az erdő a ta­va­szi im­mun­erő­sí­tés adu ászát, azaz a med­ve­hagy­mát. Va­ló­sá­gos C-vi­ta­min bomba, rá­adá­sul tel­je­sen in­gyen szed­he­ted!

5 fantasztikus spenótos recept, amit még Popeye is megirigyelne

5 fantasztikus spenótos recept, amit még Popeye is megirigyelne

Itt a spe­nót­sze­zon, és ebből a zöld­ség­ből nem csak fő­ze­lé­ket ké­szít­he­tünk.

Itt a spe­nót­sze­zon, de sze­ren­csére ebből a zöld­ség­ből nem csak fő­ze­lé­ket ké­szít­he­tünk.

Megújult a diétás csúcsdesszert: csokihabos lett a felhőtorta

Megújult a diétás csúcsdesszert: csokihabos lett a felhőtorta

A felhő-mód­szer már több­ször bi­zo­nyí­tott! Ügyes trük­kel ki­zárja a desszert­ből a szén­hid­rá­to­kat.

Ez tényleg 10 perc alatt elkészül - karamellel töltött alma

Ez tényleg 10 perc alatt elkészül - karamellel töltött alma

Gyor­san el­ké­szít­hető, finom és for­ma­bontó desszer­tet va­rá­zsol­hatsz az asz­talra pil­la­na­tok alatt!

Ez a képvislőmuffin igazi meglepetés az ínyenceknek

Ez a képvislőmuffin igazi meglepetés az ínyenceknek

Unod már a ha­gyo­má­nyos muffint, ám mégis va­lami egy­sze­rűen nagy­szerű sü­te­ményre vágysz? Le­gyen kré­mes, tej­szí­nes, lágy? Itt van!

Unod már a ha­gyo­má­nyos muffint, ám mégis va­lami egy­sze­rűen nagy­szerű sü­te­ményre vágysz? Le­gyen kré­mes, tej­szí­nes, lágy, és fél órá­nál töb­bet ne kell­jen vele a kony­há­ban töl­te­ned? Íme!

Itt a legújabb kávézási szokás: Így idd délután a feketét

Itt a legújabb kávézási szokás: Így idd délután a feketét

For­ra­dalmi ötlet!

For­ra­dalmi ötlet, mely vissza­fogja a koffe­int, és egy iga­zán iz­gal­mas ki­egé­szí­tőt csem­pész a csé­szébe! Nem­csak kü­lön­le­ges él­mény, de még egész­sé­ges is!

Gyerekkorod kedvenc édességét te is könnyen elkészítheted

Gyerekkorod kedvenc édességét te is könnyen elkészítheted

Három hoz­zá­való kell csak.

Em­lék­szel még az is­teni vaj­ka­ra­mellre, ami azon­nal szét­ol­vadt a szád­ban? Nos, három egy­szerű alap­anyag­ból te is el­ké­szít­he­ted.

Ez a házi kenyér tökéletes: Lehetetlen elrontani!

Ez a házi kenyér tökéletes: Lehetetlen elrontani!

Boros Vali leg­na­gyobb do­bása, hogy meg­ta­nítja ke­nye­ret sütni a ma­gyar nőket.

Boros Vali, az egy­szerű sza­bol­csi há­zi­asszony már na­gyon sok­szor bi­zo­nyí­tott. Leg­na­gyobb do­bása talán mégis az, hogy meg­ta­nítja ke­nye­ret sütni a ma­gyar nőket.

Készíts zöldséglekvárt bolti ételízesítő helyett! - Recept

Készíts zöldséglekvárt bolti ételízesítő helyett! - Recept

Vi­gyél új szint, új íze­ket a kony­hádba. Sza­ba­dulj meg a tar­tó­sí­tó­sze­rek­től, ada­lék és íz­fo­kozó anya­gok­tól! Ké­szíts egész­sé­ges étel­íze­sí­tőt!

Vi­gyél új szint, új íze­ket a kony­hádba. Sza­ba­dulj meg a tar­tó­sí­tó­sze­rek­től, ada­lék és íz­fo­kozó anya­gok­tól! Ké­szíts egész­sé­ges étel­íze­sí­tőt, máris mond­juk, ho­gyan!

Az 5 legjobb diétás, sós nasi

Az 5 legjobb diétás sósnasi

Össze­szed­tünk 5 re­cep­tet, hogy könnyebb le­gyen vá­lasz­tani a reg­geli te­á­hoz vagy az esti közös film­né­zés­hez.

Össze­szed­tünk 5 re­cep­tet, le­hes­sen vá­lasz­tani a reg­geli te­á­hoz vagy az esti közös film né­zés­hez. Ügyel­tünk, hogy olya­no­kat vá­lasszunk, ame­lyek­től nem szök­nek fel plusz kilók.

Jön a spenótidény, így lesz vele a csirke fantasztikusan finom

Jön a spenótidény, így lesz a csirke fantasztikusan finom

Kü­lön­le­ges, de könnyen el­ké­szít­hető!

Sze­ret­nél kü­lön­le­ges, mégis könnyen el­ké­szít­hető ételt va­rá­zsolni az asz­talra? Pró­báld ki ezt a sült csir­két, ami a ki­lóid szá­mát sem nö­veli.

Újra brummog a mackósajt: Magyar háziasszony mutatja a trükköt

Újra brummog a mackósajt: Magyar háziasszony mutatja a trükköt

Min­denki nagy ked­vence az örök klasszi­kus, de a bolti öm­lesz­tett saj­tok­ban már nem lehet bízni! Ke­rül­jük ki az élel­mi­szer­ipart.

Brutálisan finom a legújabb vacsora

Brutálisan finom a legújabb gyors vacsora: Szalonnabundás húsbatyu

Soha többé nem kell éhe­sen le­fe­küd­nöd, ha ezt ké­szí­tesz.

Soha többé nem kell éhe­sen le­fe­küd­nöd, ha ezt a sza­lon­nás hús­ba­tyut ké­szí­ted el va­cso­rára.

Nem is hinnéd, mennyi finomságot készíthetsz gofrisütőben

Nem is hinnéd, mennyi finomságot készíthetsz gofrisütőben

Most új ér­­tel­­met ad­­hatsz a go­f­ri­­sü­­tőd­­nek! Nézd meg eze­ket a könnyen el­­ké­­szít­­hető fi­­nom­­sá­­go­kat, szu­per öt­le­tek!

Világbajnok ez a reggeli, ilyen finomat még nem ettél

Világbajnok ez a reggeli, ilyen finomat még nem ettél

A reg­geli a nap leg­fon­to­sabb ét­ke­zése, ér­de­mes ki­adós, táp­anya­gok­kal teli vál­to­za­tát fo­gyasz­tani.

A reg­geli a nap leg­fon­to­sabb ét­ke­zése, ér­de­mes ki­adós, táp­anya­gok­kal teli vál­to­za­tát fo­gyasz­tani.

Cukkinispagetti a diéták új királya: Bármennyit ehetsz, nem hizlal!

Cukkinispagetti a diéták új királya: Bármennyit ehetsz, nem hizlal!

A világ leg­tö­ké­le­te­sebb di­é­tás zöld­sége a cuk­kini: ren­ge­teg rost, szinte semmi szén­hid­rát! Zse­ni­á­lis, de tész­ta­ként is hasz­nál­ha­tod!

A világ leg­tö­ké­le­te­sebb di­é­tás zöld­sége a cuk­kini: ren­ge­teg rost, szinte semmi szén­hid­rát! Zse­ni­á­lis, de tész­ta­ként is hasz­nál­ha­tod! Egyél fi­no­mat, lakj jól bün­tet­le­nül! Ez az őrü­le­te­sen finom, gya­kor­la­ti­lag szén­hid­rát­men­tes re­cept tel­je­sen meg­vál­toz­tatja az ét­ke­zé­sét. Úgy laksz jól, hogy nem ter­he­led a szer­ve­ze­te­det.

Ne bajlódj a sütéssel, főzz tortát!

Ne bajlódj a sütéssel, főzz tortát!

Dobsz egy há­tast, ha meg­lá­tod, mi­lyen egy­sze­rűen tudsz ün­nepi desszer­tet va­rá­zsolni az asz­talra anél­kül, hogy be­kap­csol­nád a sütőt.

Dobsz egy há­tast, ha meg­lá­tod, mi­lyen egy­sze­rűen tudsz ün­nepi desszer­tet va­rá­zsolni az asz­talra anél­kül, hogy be­kap­csol­nád a sütőt.

Ünnepi köntösben a krumpli! Varázslatosan finom, filléres köret

Ünnepi köntösben a krumpli! Varázslatosan finom, filléres köret

Szu­per könnyen el­ké­szít­hető az ün­nepi asz­talra ez a mennyei bur­go­nya­kö­ret! Ezzel a kis újí­tás­sal ga­ran­tált a siker!

8 megdöbbentő tény a zsírokról, amit tudnod kell

8 megdöbbentő tény a zsírokról, amit tudnod kell

Te sem tudod el­dön­teni, hogy a vaj vagy a mar­ga­rin egész­sé­ges-e, és azt sem, hogy me­lyik­kel süs­sél, ha tu­da­to­san a job­bat vá­lasz­ta­nád?

Sokkot kapott a magyar háziasszony, eszméletlen, mi bújt elő a tojásból

Sokkot kapott a magyar háziasszony, eszméletlen, mi bújt elő a tojásból

Nehéz el­hinni, hogy a ter­mé­szet nem üzenni akar ilyen­kor...

Nehéz el­hinni, hogy a ter­mé­szet nem üzenni akar ilyen­kor...

Soha többé nem rontod el a piskótatekercset, zseniális trükk

Soha többé nem rontod el a piskótatekercset, zseniális trükk

Sze­ren­csére a ma­gyar há­zi­asszo­nyok jól is­me­rik e remek sü­te­mény tit­kát.

Sze­ren­csére a ma­gyar há­zi­asszo­nyok jól is­me­rik e remek sü­te­mény tit­kát.

5 szuper diétás reggeli tojásimádóknak: Eltűnnek a pluszkilók!

5 szuper diétás reggeli tojásimádóknak: Eltűnnek a pluszkilók!

A tar­tal­mas reg­geli jó kez­det.

A tar­tal­mas reg­geli nem­csak jó kez­det az előt­ted álló napra, hanem a fo­gyá­sod alapja is.

Íme a világ 7 legjobb szalonnás receptje

Íme a világ 7 legjobb szalonnás receptje

A sza­lon­ná­val ké­szült éte­le­ket szinte fű­sze­rezni sem kell.

A sza­lon­ná­val ké­szült éte­le­ket szinte fű­sze­rezni sem kell, hi­szen ön­ma­gá­ban is cso­dá­la­tos íz­har­mó­niát ered­mé­nyez, ha a ba­cont hú­sok­kal, zöld­sé­gek­kel, vagy akár gyü­mölccsel pá­ro­sít­juk. Íme, a leg­jobb re­cep­tek:

Ezért fordítsd mindig fejjel lefelé a tejfölt a hűtőben

Ezért fordítsd mindig fejjel lefelé a tejfölt a hűtőben

Apró trükk, ami­vel meg­hosszab­bít­ha­tod a fel­bon­tott tej­föl el­tart­ha­tó­sá­gát. Azon­ban egy do­logra na­gyon vi­gyázz!

Apró trükk, ami­vel meg­hosszab­bít­ha­tod a fel­bon­tott tej­föl el­tart­ha­tó­sá­gát. Azon­ban egy do­logra na­gyon vi­gyázz!