ÉLETMÓDI

FAZÉK

Íme a legegyszerűbb bögrés süti, ami minden gyümölccsel finom

Íme a legegyszerűbb bögrés süti, ami minden gyümölccsel finom

Mu­ta­tunk egy re­cep­tet, amit nem csak sár­ga­ba­rack­kal, de más gyü­möl­csök­kel is meg­csi­nál­hatsz.

A világ legegyszerűbb melegszendvicse, amit mindenki imád!

A világ legegyszerűbb melegszendvicse, amit mindenki imád!

Bru­tá­li­san finom, ütős reg­geli!

A marg­her­ita pizza min­tá­jára ké­szült me­leg­szend­vics bru­tá­li­san finom, a leg­ütő­sebb reg­geli! Rá­adá­sul na­gyon kevés össze­te­vő­ből, per­cek alatt el­ké­szít­hető.

Elképesztő tepsitrükk, anyósod is dob egy hátast!

Elképesztő tepsitrükk, anyósod is dob egy hátast!

Bosszantó, ha a papír el­moz­dul...

Iszo­nya­to­san bosszantó, ha papír épp akkor moz­dul el a tep­si­ben, ami­kor öntöd bele a tész­tát. A kín­ló­dás­nak mos­tan­tól vége!

Így készül a legfinomabb nyári lángos

Így készül a legfinomabb nyári lángos

A nyár ked­vence a lán­gos.

A nyár ked­vence a lán­gos. Fo­gyaszt­ható stran­don, utcán, ét­te­rem­ben, de húsz perc alatt ott­hon is össze­dob­ha­tod. Ígér­jük, is­teni lesz!

Felejtsd el a forró kávét, inkább ezzel nyisd a napodat!

Felejtsd el a forró kávét, inkább ezzel nyisd a napodat!

A nyár leg­jobb itala a je­ges­kávé: nem­csak fel­fris­sít, hosszan ké­szítve még a szom­ja­dat is oltja.

A nyár leg­jobb itala a je­ges­kávé: nem­csak fel­fris­sít, hosszan ké­szítve még a szom­ja­dat is oltja. És biz­tos nem unod meg!

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Padlizsánkrém a hétvége sztárja, íme 3 bombasztikus recept

Padlizsánkrém a hétvége sztárja, íme 3 bombasztikus recept

Bo­lon­dítsd egy-két szo­kat­lan hoz­zá­va­ló­val ezt a fi­nom­sá­got és hidd el, min­denki meg fogja nyalni mind a tíz ujját utána.

Bo­lon­dítsd egy-két szo­kat­lan hoz­zá­va­ló­val ezt a fi­nom­sá­got és hidd el, min­denki meg fogja nyalni mind a tíz ujját utána. Össze­szed­tük a leg­fi­no­mabb pad­li­zsán­krém re­cep­te­ket, hogy a csa­lád min­den tagja ta­lál­jon ked­vére valót a hét­végi fa­la­to­zás­kor. Ehe­ted ma­gába, agy egy finom sült hús­hoz tá­lalva.

Elárulták a szakácsok a titkot, így könnyű megpucolni az újkrumplit

Elárulták a szakácsok a titkot, így könnyű megpucolni az újkrumplit

Gyor­san, egy­sze­rűen, még­hozzá anél­kül, hogy az uj­jaid be­bar­nul­ná­nak.

Gyor­san, egy­sze­rűen, még­hozzá anél­kül, hogy az uj­jaid be­bar­nul­ná­nak.

Told a sütőbe a paradicsomot és így tedd el télre

Told a sütőbe a paradicsomot és így tedd el télre

Imá­dod az olasz kony­hát?

Imá­dod az olasz kony­hát, de nincs időd fű­sze­res pa­ra­di­csom­szósz fő­zé­sé­vel pe­pe­cselni? Most fi­gyelj!

15 zseniális cukkinirecept, amit mindenki imád

15 zseniális cukkinirecept, amit mindenki imád

El­kez­dő­dött a cuk­ki­ni­sze­zon.

El­kez­dő­dött a cuk­ki­ni­sze­zon, csak úgy ont­ják a ker­tek ezt a zöld­sé­get, ami­ből ren­ge­teg fi­nom­ság ké­szít­hető. Édes, sós és di­é­tás re­cep­te­ket aján­lunk.

Nem is hinnéd, mennyi mindennel töltheted a paprikát!

Nem is hinnéd, mennyi mindennel töltheted a paprikát!

Biz­tos te is sze­re­ted a töl­tött pap­ri­kát, de a ha­gyo­má­nyos vál­to­zat oly­kor unal­mas. Újíts! Cse­réld le a töl­te­lé­ket! Mu­ta­tunk né­hány íny­csik­landó öt­le­tet.

Biz­tos te is sze­re­ted a töl­tött a pap­ri­kát, de a ha­gyo­má­nyos vál­to­zat oly­kor unal­mas. Újíts! Cse­réld le a töl­te­lé­ket! Mu­ta­tunk né­hány íny­csik­landó öt­le­tet. A szí­nes ka­li­for­niai pap­ri­kát ke­vésbé tart­juk fon­tos fő­zési alap­anyag­nak, annak el­le­nére, hogy ebben is na­gyon sok a C-vi­ta­min.

Elképesztő lehúzás a kávékapszula! Ezzel a trükkel ezreket spórolhatsz

Elképesztő lehúzás a kávékapszula! Ezzel a trükkel ezreket spórolhatsz

Esz­mé­let­len finom fe­ke­tét ad, és nincs ko­szo­lás a zac­cal. Saj­nos drága...

Esz­mé­let­len finom fe­ke­tét ad, és nincs ko­szo­lás a zac­cal. A bök­kenő csak az, hogy a kap­szu­lás kávé pi­szok drága, 100 fo­rint alatt nem igen úszod meg. Mi vi­szont meg­mu­tat­juk, hogy mégis!

A világ legegyszerűbb és legfinomabb sült oldalasa

A világ legegyszerűbb és legfinomabb sült oldalasa

Íme, a ma­gyar férfiak leg­na­gyobb ked­vence! Finom ro­po­gós és el­ront­ha­tat­lan sült ol­da­las!

Íme, a ma­gyar férfiak leg­na­gyobb ked­vence! Finom ro­po­gós és el­ront­ha­tat­lan sült ol­da­las!

Megjött a nyár receptje: zabpelyhes eperszelet

Megjött a nyár receptje: zabpelyhes eperszelet

Má­mo­rító il­latú és egész­sé­ges.

Ezt a finom sütit el­ké­szít­he­ted, mi­alatt be­me­leg­szik a sütő, annyira egy­szerű! Az eper és a zab­pe­hely má­mo­rító il­lata be­tölti a la­kást, mi­alatt sül.

Így készíts magadnak párizsit vagy felvágottat házilag

Így készíts magadnak párizsit vagy felvágottat házilag

Meg­mu­tat­juk, hogy tudsz ké­szí­teni!

Min­denki sze­reti a fel­vá­got­ta­kat, de van, akit vissza­tart a sok benne lévő mes­ter­sé­ges ada­lék­anyag. Most meg­mu­tat­juk, hogy tudsz fel­vá­got­tat ké­szí­teni.

Lecsót akarunk! Mutatjuk a 6 legjobb receptet!

Lecsót akarunk! Mutatjuk a 6 legjobb receptet!

Itt az ideje a le­csó­nak! Jöhet reg­gel, dél­ben és este, a nap bár­mely pil­la­na­tá­ban. Soha nem unal­mas a lecsó.

Itt az ideje a le­csó­nak! Jöhet reg­gel, dél­ben és este, a nap bár­mely pil­la­na­tá­ban. Soha nem unal­mas a lecsó, de azért mu­ta­tunk né­hány szu­per re­cep­tet, hogy meg­érezd a nyár igazi, ma­gya­ros ízét! Min­den­ki­nek meg­van a saját re­ceptje, de azért néha nem árt egy kis íz­uta­zás!

Sütés nélkül készül ez a háromcsokis álomtorta

Sütés nélkül készül ez a háromcsokis álomtorta

Bát­ran vágj bele, te is össze­üt­he­ted.

A leg­fi­no­mabb cso­ko­lá­dé­torta, amit csak el tudsz kép­zeni és a leg­jobb, hogy hoz­zá­adott cukor nél­kül ké­szül. Már a lát­vá­nyá­tól is össze­fut a nyál a szád­ban.

Tíz elképesztő tükörtojástrükk, amit akár te is meg tudsz csinálni

Tíz elképesztő tükörtojástrükk, amit akár te is meg tudsz csinálni

Po­fon­egy­sze­rűen és pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­hető zse­ni­á­lis tü­kör­to­já­so­kat mu­ta­tunk!

Ha ezt kapnád reggel az ágyban, leesne az állad!

Ha ezt kapnád reggel az ágyban, leesne az állad!

A csé­szé­ből ki­törő koffe­i­nes mag­ma­öm­lés fe­lül­múl­ha­tat­lan!

A csé­szé­ből ki­törő koffe­i­nes mag­ma­öm­lés fe­lül­múl­ha­tat­lan!

Ezt kapták a mai napon enni Berhidán az ovisok

Ezt kapták a mai napon enni Berhidán az ovisok

Ma már sem­min sem cso­dál­ko­zunk...

Ma már sem­min sem cso­dál­ko­zik az ember, de a mai óvo­dai kosz­tot nem lehet szó nél­kül hagyni!

4 egészséges sós palacsinta: ismerd meg a pancake másik arcát!

4 egészséges sós palacsinta: ismerd meg a pancake másik arcát!

Ne hidd, hogy pa­la­csin­tát csak éde­sen ehetsz! Pró­báld ki a sós, zöld­sé­ges vál­to­za­to­kat!

Itt a tavasz legszebb virága! Rengeteg finomságot készíthetsz belőle

Itt a tavasz legszebb virága! Rengeteg finomságot készíthetsz belőle

Ha imá­dod az or­gona il­la­tát, és a lát­vá­nyá­val sem tudsz be­telni, ké­szíts be­lőle ínyenc fi­nom­sá­go­kat. Mert az or­gona ehető!

Egy fantasztikus étel: Tarol a kukoricás, rakott cukkini

Egy fantasztikus étel: Tarol a kukoricás, rakott cukkini

Íme, egy íz­le­tes cuk­ki­nis köret.

Íme, egy íz­le­tes cuk­ki­nis köret, ami­től jól­lak­hatsz, sőt ve­ge­tá­ri­á­nus ba­rá­ta­i­dat is meg­ven­dé­gel­he­ted vele.

Még nem dőlt el, gyümölcs vagy zöldség, de máris nagy a sikere

Még nem dőlt el, gyümölcs vagy zöldség, de máris nagy a sikere

Ha va­lami Ame­ri­ká­ban di­va­tos lesz, az jó eséllyel lesz menő az egész vi­lá­gon.

Ha va­lami Ame­ri­ká­ban di­va­tos lesz, az jó eséllyel lesz menő az egész vi­lá­gon. A leg­újabb ked­venc: ubor­nye!

Ezért legyen otthon mindig réteslapod!

Ezért legyen otthon mindig réteslapod!

Iga­zán sok­szí­nűen fel­hasz­nál­ható, egy há­zi­asszony szá­mára szinte élet­mentő alap­anyag. Per­cek alatt va­rá­zsol­ha­tod az asz­talra a leg­kü­lön­fé­lébb fi­nom­sá­go­kat be­lőle!

Iga­zán sok­szí­nűen fel­hasz­nál­ható, egy há­zi­asszony szá­mára szinte élet­mentő alap­anyag. Per­cek alatt va­rá­zsol­ha­tod az asz­talra a leg­kü­lön­fé­lébb fi­nom­sá­go­kat be­lőle!

Gyümölcsös alagút, gyors és finom sütemény a kuglófsütőből

Gyümölcsös alagút, gyors és finom sütemény a kuglófsütőből

Na­gyon finom és lát­vá­nyos sü­te­mény, amit nem nehéz el­ké­szí­teni. Senki nem tud el­len­állni ennek a kü­lön­le­ges­ség­nek.

7 citromos, szuperfinom sütirecept húsvétra

7 citromos, szuperfinom sütirecept húsvétra

A cit­ro­mos édes­ség­nek nincs párja.

A cit­ro­mos édes­ség­nek nincs párja. Ha csak rá­gon­dolsz, össze­fut a nyál a szád­ban? Össze­szed­tük a leg­fi­no­mab­ba­kat, amit te is bár­mi­kor el­ké­szít­hetsz.

Húsvéti meglepetés, így szerezz örömöt a gyerekeknek

Húsvéti meglepetés, így szerezz örömöt a gyerekeknek

Hús­vét­kor együtt a csa­lád, íme né­hány ötlet, ho­gyan dí­szít­he­ted egy­sze­rűen to­jás­sal az asz­talt, já­té­kos per­ce­ket sze­rezve a gye­re­kek­nek is.

Hús­vét­kor együtt a csa­lád, íme né­hány ötlet, ho­gyan dí­szít­he­ted egy­sze­rűen to­jás­sal az asz­talt, kre­a­tív, já­té­kos per­ce­ket sze­rezve a gye­re­kek­nek is. Igazi hús­vét reg­geli közös prog­ra­mot ter­vez­het­tek, sok ne­ve­tés­sel, min­den­ki­nek öröm lesz el­fo­gyasz­tani a kö­zö­sen el­ké­szí­tett fi­gu­rá­kat.

Kicikizte férje az uzsonna miatt: Elképesztő bosszút állt a feleség

Kicikizte férje az uzsonna miatt: Elképesztő bosszút állt a feleség

Volt némi sze­xista fel­hangja, ahogy apu be­szólt anyu­nak...

Volt némi sze­xista fel­hangja, ahogy apu be­szólt anyu­nak... De nem hagyta annyi­ban az asszony!

Ne vegyünk élő nyulat, ezzel lepjük meg a gyereket húsvétkor

Ne vegyünk élő nyulat, ezzel lepjük meg a gyereket húsvétkor

Hús­vét reg­gel sze­rezz örö­met a gye­re­ke­id­nek egy finom nyu­szis reg­ge­li­vel!

Hús­vét reg­gel sze­rezz örö­met a gye­re­ke­id­nek egy finom nyu­szis reg­ge­li­vel!

Meglepő, de ezeket az ételeket bátran lefagyaszthatod

Meglepő, de ezeket az ételeket bátran lefagyaszthatod

Ren­ge­teg ma­ra­dé­kot meg­ment­hetsz!

Olyan éte­le­ket is be­tá­raz­hatsz a fa­gyasz­tóba, amik­ről ko­ráb­ban sosem gon­dol­tad volna, hogy al­kal­mas lehet. Ren­ge­teg ma­ra­dé­kot meg­ment­hetsz!

A világ legfinomabb cukormentes keksze: csak két hozzávaló

A világ legfinomabb cukormentes keksze: csak két hozzávaló

Ro­po­gós, édes és egész­sé­ges.

Ez az íz­le­tes kó­kusz­keksz maga a csoda! Ro­po­gós, édes és egész­sé­ges, nem tudsz majd el­len­állni neki. Kós­told meg, és hidd el, nem fogsz csa­lódni benne!

Milyen a jó húsvéti sonka? Így vehetjük meg a legjobbat

Milyen a jó húsvéti sonka? Így vehetjük meg a legjobbat

Így ké­szül az igazi sonka!

Kö­ze­leg a hús­vét. Te tudod, ho­gyan kell el­ké­szí­teni az igazi hús­véti son­kát? Most meg­mu­tat­juk.

Ez a képvislőmuffin igazi meglepetés az ínyenceknek

Ez a képvislőmuffin igazi meglepetés az ínyenceknek

Unod már a ha­gyo­má­nyos muffint?

Unod már a ha­gyo­má­nyos muffint, ám mégis va­lami egy­sze­rűen nagy­szerű sü­te­ményre vágysz? Íme!

Citromos cukkiniszelet lett az tél nagy kedvence

Citromos cukkiniszelet lett az tél nagy kedvence

Könnyű, puha cuk­ki­nis sü­te­mény két­féle cit­rom­be­vo­nat­tal. Az elő­ké­szí­tése iga­zán egy­szerű, és csu­pán 10 perc!

Könnyű, puha cuk­ki­nis sü­te­mény két­féle cit­rom­be­vo­nat­tal. Az elő­ké­szí­tése iga­zán egy­szerű, és csu­pán 10 perc!

Felejtsd el a fokhagymát, sokkal jobbat mutatunk!

Felejtsd el a fokhagymát, sokkal jobbat mutatunk!

Ontja az erdő az im­mun­erő­sí­tőt!

Ontja az erdő a ta­va­szi im­mun­erő­sí­tés adu ászát, azaz a med­ve­hagy­mát. Va­ló­sá­gos C-vi­ta­min bomba, rá­adá­sul ko­sár­számra szed­he­ted, tel­je­sen in­gyen!

5 fantasztikus spenótos recept, amit még Popeye is megirigyelne

5 fantasztikus spenótos recept, amit még Popeye is megirigyelne

Itt a spe­nót­sze­zon, de sze­ren­csére ebből a zöld­ség­ből nem csak fő­ze­lé­ket ké­szít­he­tünk. Reg­ge­lire és va­cso­rára is remek.

Ez tényleg 10 perc alatt elkészül - karamellel töltött alma

Ez tényleg 10 perc alatt elkészül - karamellel töltött alma

Gyors, finom és for­ma­bontó desszer­tet va­rá­zsol­hatsz az asz­talra pil­la­na­tok alatt!

Gyors, finom és for­ma­bontó desszer­tet va­rá­zsol­hatsz az asz­talra pil­la­na­tok alatt!

Ez a házi kenyér tökéletes: Lehetetlen elrontani!

Ez a házi kenyér tökéletes: Lehetetlen elrontani!

Boros Vali meg­ta­nít ke­nye­ret sütni.

Boros Vali, az egy­szerű sza­bol­csi há­zi­asszony már na­gyon sok­szor bi­zo­nyí­tott. Leg­na­gyobb do­bása talán mégis az, hogy meg­ta­nítja ke­nye­ret sütni a ma­gyar nőket.

Itt a legújabb kávézási szokás: Így idd délután a feketét

Itt a legújabb kávézási szokás: Így idd délután a feketét

For­ra­dalmi ötlet!

For­ra­dalmi ötlet, mely vissza­fogja a koffe­int, és egy iga­zán iz­gal­mas ki­egé­szí­tőt csem­pész a csé­szébe! Nem­csak kü­lön­le­ges él­mény, de még egész­sé­ges is!

Tavaszi álomdesszert a karcsúság jegyében: Sajttortával töltött eprecske

Tavaszi álomdesszert a karcsúság jegyében: Sajttortával töltött eprecske

Ta­va­szias, üde ízre vágysz, de unod az egy­szerű cso­kiba már­tott epret?

Ta­va­szias, üde ízre vágysz, de unod az egy­szerű cso­kiba már­tott epret? Itt a sajt­tor­tás vál­to­zat le­he­let­nyi fehér cso­ki­val: nem tudod majd ab­ba­hagyni!

Gyerekkorod kedvenc édességét te is könnyen elkészítheted

Gyerekkorod kedvenc édességét te is könnyen elkészítheted

Em­lék­szel még a vaj­ka­ra­mellre, ami azon­nal szét­ol­vad a szád­ban? Per­cek alatt el­ké­szít­he­ted!

Em­lék­szel még az is­teni vaj­ka­ra­mellre, ami azon­nal szét­ol­vadt a szád­ban? Egy fi­nom­ság per­cek alatt!

Az 5 legjobb diétás, sós nasi

Az 5 legjobb diétás, sós nasi

Össze­szed­tünk 5 re­cep­tet, hogy könnyebb le­gyen vá­lasz­tani.

Össze­szed­tünk 5 re­cep­tet, hogy könnyebb le­gyen vá­lasz­tani a reg­geli te­á­hoz vagy az esti közös film­né­zés­hez. Arra is ügyel­tünk, hogy olya­no­kat vá­lasszunk, ame­lyek­től nem szök­nek fel rád a fe­les­le­ges kilók.

Jön a spenótidény, így lesz vele a csirke fantasztikusan finom

Jön a spenótidény, így lesz a csirke fantasztikusan finom

Kü­lön­le­ges, de könnyen el­ké­szít­hető!

Sze­ret­nél kü­lön­le­ges, mégis könnyen el­ké­szít­hető ételt va­rá­zsolni az asz­talra? Pró­báld ki ezt a sült csir­két, ami a ki­lóid szá­mát sem nö­veli.

Készíts zöldséglekvárt bolti ételízesítő helyett! - Recept

Készíts zöldséglekvárt bolti ételízesítő helyett! - Recept

Vi­gyél új szint, új íze­ket a kony­hádba. Sza­ba­dulj meg a tar­tó­sí­tó­sze­rek­től, ada­lék és íz­fo­kozó anya­gok­tól! Ké­szíts egész­sé­ges étel­íze­sí­tőt!

Vi­gyél új szint, új íze­ket a kony­hádba. Sza­ba­dulj meg a tar­tó­sí­tó­sze­rek­től, ada­lék és íz­fo­kozó anya­gok­tól! Ké­szíts egész­sé­ges étel­íze­sí­tőt, máris mond­juk, ho­gyan!

Újra brummog a mackósajt: Magyar háziasszony mutatja a trükköt

Újra brummog a mackósajt: Magyar háziasszony mutatja a trükköt

Ke­rül­jük ki az élel­mi­szer­ipart, ké­szít­sünk há­zi­lag finom saj­to­kat!

Min­denki nagy ked­vence az örök klasszi­kus, de a bolti öm­lesz­tett saj­tok­ban már nem lehet bízni! Ke­rül­jük ki az élel­mi­szer­ipart, ké­szít­sünk há­zi­lag finom és egész­sé­ges saj­to­kat! Per­sze min­dig hall­juk, hogy ke­rül­jük a vegy­szer­men­tes élel­mi­sze­re­ket.

Brutálisan finom a legújabb gyors vacsora: Szalonnabundás húsbatyu

Brutálisan finom a legújabb gyors vacsora: Szalonnabundás húsbatyu

Soha többé nem fek­szel le éhe­sen!

Soha többé nem kell éhe­sen le­fe­küd­nöd, ha ezt ké­szí­ted el va­cso­rára.

Cukkinispagetti a diéták új királya: Bármennyit ehetsz, nem hizlal!

Cukkinispagetti a diéták új királya: Bármennyit ehetsz, nem hizlal!

A világ leg­tö­ké­le­te­sebb di­é­tás zöld­sége a cuk­kini: ren­ge­teg rost, szinte semmi szén­hid­rát! Zse­ni­á­lis, de tész­ta­ként is hasz­nál­ha­tod!

A világ leg­tö­ké­le­te­sebb di­é­tás zöld­sége a cuk­kini: ren­ge­teg rost, szinte semmi szén­hid­rát! Zse­ni­á­lis, de tész­ta­ként is hasz­nál­ha­tod! Egyél fi­no­mat, lakj jól bün­tet­le­nül! Ez az őrü­le­te­sen finom, gya­kor­la­ti­lag szén­hid­rát­men­tes re­cept tel­je­sen meg­vál­toz­tatja az ét­ke­zé­sét. Úgy laksz jól, hogy nem ter­he­led a szer­ve­ze­te­det.

Világbajnok ez a reggeli, ilyen finomat még nem ettél

Világbajnok ez a reggeli, ilyen finomat még nem ettél

A reg­geli a nap leg­fon­to­sabb ét­ke­zése.

A reg­geli a nap leg­fon­to­sabb ét­ke­zése, ér­de­mes ki­adós, táp­anya­gok­kal teli vál­to­za­tát fo­gyasz­tani.

Ezért nézd meg mindig, hány púpú paprikát veszel!

Ezért nézd meg mindig, hány púpú paprikát veszel!

Mu­tat­juk, miben kü­lön­böz­nek.

Pap­ri­ka­sa­lá­tát ké­szí­tesz? Vagy gril­lezni fogod? Nem mind­egy, hogy me­lyi­ket vá­lasz­tod!

Ne bajlódj a sütéssel, főzz tortát!

Ne bajlódj a sütéssel, főzz tortát!

Dobsz egy há­tast, ha meg­lá­tod, mi­lyen egy­szerű!

Dobsz egy há­tast, ha meg­lá­tod, mi­lyen egy­sze­rűen tudsz ün­nepi desszer­tet va­rá­zsolni az asz­talra anél­kül, hogy be­kap­csol­nád a sütőt.Eddig azért nem baj­lód­tál tor­tá­val, mert nem tudsz sütni?

8 megdöbbentő tény a zsírokról, amit tudnod kell

8 megdöbbentő tény a zsírokról, amit tudnod kell

Te sem tudod el­dön­teni, hogy a vaj vagy a mar­ga­rin egész­sé­ges-e, és azt sem, hogy me­lyik­kel süs­sél?

Te sem tudod el­dön­teni, hogy a vaj vagy a mar­ga­rin egész­sé­ges-e, és azt sem, hogy me­lyik­kel süs­sél?

Ezért fordítsd mindig fejjel lefelé a tejfölt a hűtőben

Ezért fordítsd mindig fejjel lefelé a tejfölt a hűtőben

Apró trükk, de mű­kö­dik.

Apró trükk, ami­vel meg­hosszab­bít­ha­tod a fel­bon­tott tej­föl el­tart­ha­tó­sá­gát. Azon­ban egy do­logra na­gyon vi­gyázz!

5 szuper diétás reggeli tojásimádóknak: Eltűnnek a pluszkilók!

5 szuper diétás reggeli tojásimádóknak: Eltűnnek a pluszkilók!

A tar­tal­mas reg­geli jó kez­det.

A tar­tal­mas reg­geli nem­csak jó kez­det az előt­ted álló napra, hanem a fo­gyá­sod alapja is.

Soha többé nem rontod el a piskótatekercset, zseniális trükk

Soha többé nem rontod el a piskótatekercset, zseniális trükk

Össze­gyűj­töt­tük egy cso­korba a ma­gyar há­zi­asszo­nyok trükk­jeit!

Gyor­san ked­vün­ket szeg­heti, ha már az első pró­bál­ko­zás­nál reped és törik a pis­kó­ta­te­kercs. Sze­ren­csére a ma­gyar há­zi­asszo­nyok jól is­me­rik e remek sü­te­mény ké­szí­té­sé­nek összes tit­kát. Össze­gyűj­töt­tük egy cso­korba, így szu­per lesz a pis­kó­ta­te­kercs!

Íme, a legnépszerűbb kávékülönlegességek listája

Íme, a legnépszerűbb kávékülönlegességek listája

Meg­mu­tat­juk, me­lyik ká­vé­fajta mit takar - így a kö­vet­kező ká­vé­zás­nál már te is igazi ínyenc­ként ad­ha­tod le a ren­de­lést!

Gyors reggelik! Így dobjuk fel a leveles tésztát

Gyors reggelik! Így dobjuk fel a leveles tésztát

Ízlés sze­rint va­ri­ál­hat­juk.

Ha gyor­san és na­gyon fi­no­mat sze­ret­nénk reg­ge­lire ké­szí­teni, a le­ve­les tészta az egyik leg­jobb vá­lasz­tás! Ízlés sze­rint va­ri­ál­hat­juk sós, édes, húsos, fi­nom­sá­got.

Ha ezt a jelet látod a csirkemellen, nehogy megvedd!

Ha ezt a jelet látod a csirkemellen, nehogy megvedd!

Döb­be­ne­tes, mit okoz a ba­romfi­fé­lék nagy­üzemi tar­tása!

Döb­be­ne­tes, mit okoz a ba­romfi­fé­lék nagy­üzemi tar­tása! Az éle­tük vé­géig ket­recbe kény­sze­rí­tett, moz­gás­hi­á­nyos csir­kék húsa nem­csak sor­vadt, hanem össze­té­te­lük miatt ki­mon­dot­tan egész­ség­ká­ro­sító.Tud­tad, hogy a fehér sá­vo­kat kell fi­gyelni?

Olcsó vacsoraötletek: 3 zseniális töltöttkrumpli-recept

Olcsó vacsoraötletek: 3 zseniális töltöttkrumpli-recept

A töl­tött bur­go­nya akkor iga­zán is­teni, ha jó ala­po­san meg­pa­kol­juk. Több­fé­le­kép­pen is el­ké­szít­het­jük ezt a finom va­cso­rát.

A töl­tött bur­go­nya akkor iga­zán is­teni, ha jó ala­po­san meg­pa­kol­juk. Több­fé­le­kép­pen is el­ké­szít­het­jük . Az egyik vál­to­zat, ha a félig meg­főtt krump­lit tölt­jük meg a másik, ha a krump­lit külön meg­süt­jük, a be­le­va­ló­kat pedig külön meg­pi­rít­juk, és csak akkor tölt­jük meg velük a bur­go­nyát, ami­kor az kész van.

Elképesztő, mit rendelt egy kiskorú vendég a budapesti luxusétteremben

Elképesztő, mit rendelt egy kiskorú vendég a budapesti luxusétteremben

Na per­sze egy kis jó­in­du­lat­tal nincs le­he­tet­len! A sza­kács kész­sé­ge­sen ál­lí­totta elő a kü­lö­nös étket.

Egész életünkben rosszul sütöttük a szalonnát! Így lesz igazán ropogós

Egész életünkben rosszul sütöttük a szalonnát! Így lesz igazán ropogós

A ro­po­gós sza­lonna min­den ételt egy fok­kal fi­no­mabbá tesz. De vajon ho­gyan lehet iga­zán ro­po­gósra sütni?

Szuper diétás csúcsvacsora! Laktat, finom és ettől fogyni fogsz!

Szuper diétás csúcsvacsora! Laktat, finom és ettől fogyni fogsz!

Ez a va­csora gya­kor­la­ti­lag tel­je­sen ki­zárja a szén­hid­rá­to­kat! Úgy lak­hatsz jól, hogy csupa egész­sé­ge­set eszel.

Ha ezt elolvasod, soha többet nem öntöd ki a főtt tojás levét

Ha ezt elolvasod, soha többet nem öntöd ki a főtt tojás levét

Fel­hasz­nál­ha­tod, mu­tat­juk, mire!

Miért is ön­te­néd a le­fo­lyóba, ha fel­hasz­nál­ha­tod másra? Mu­tat­juk, mi min­denre.

Tegyél száraz kenyérhéjat a sült húsra! Elképesztően hatásos!

Tegyél száraz kenyérhéjat a sült húsra! Elképesztően hatásos!

Nagy­szerű tip­pet mu­ta­tunk. Ezt biz­to­san rend­sze­re­sen fogod hasz­nálni, ha egy­szer ki­pró­bál­tad.

Nagyanyáink 100 éves trükkje: ezért főzd a krumplit cukorral

Nagyanyáink 100 éves trükkje: ezért főzd a krumplit cukorral

Egy­szerű trükk, népi mes­ter­fo­gás, és a krumpli olyan finom lesz, mint ami­lyet gye­rek­ko­rod­ban ettél. Pró­báld ki!

Egy­szerű trükk, népi mes­ter­fo­gás, és a krumpli olyan finom lesz, mint ami­lyet gye­rek­ko­rod­ban ettél.

Így készíts mennyei fokhagymakrémet gyorsan és könnyedén

Így készíts mennyei fokhagymakrémet gyorsan és könnyedén

A leg­nép­sze­rűbb ma­gyar fű­szer­ből ké­szül ez az is­teni krém, ami még az egész­sé­ge­det is meg­óvja.

A leg­nép­sze­rűbb ma­gyar fű­szer­ből ké­szül ez az is­teni krém, ami még az egész­sé­ge­det is meg­óvja. Így te­he­ted el könnyen és gyor­san té­lire.

A tél legjobb receptjei: Cipóba bújt forró levesek

A tél legjobb receptjei: Cipóba bújt forró levesek

Az egész csa­lád álla le­esik.

A leg­egy­sze­rűbb le­ve­se­ket is fel­dob­hat­juk ezzel az egy­szerű trük­kel. Tá­lal­juk őket friss ci­pó­ban, és az egész csa­lád­nak le­esik majd az álla.

A chiamag csodája:
Ez a kenyér megváltoztatja az életed!

A chiamag csodája:
Ez a kenyér megváltoztatja az életed!

Egész­sé­ges, di­é­tás, finom és könnyen el­ké­szít­hető. Ez a ke­nyér egé­szen fan­tasz­ti­kus!

Elkészült a legfinomabb tojásreggeli, amit mindenki imád!

Elkészült a legfinomabb tojásreggeli, amit mindenki imád!

Fo­gad­junk, hogy így még sosem ettél to­jást!

Fo­gad­junk, hogy így még sosem ettél to­jást! Gyor­san hozd be a le­ma­ra­dást, mert ez a tortil­lás to­jás­reg­geli min­dent visz! El­ké­szí­teni egy­szerű, és esz­mé­let­len finom!

Zseniális újítás: Karamellkupola került a desszertekre!

Zseniális újítás: Karamellkupola került a desszertekre!

Va­rázs­la­tos dí­szí­té­sek pil­la­na­tok alatt! Egy­sze­rűbb, mint gon­dol­nád. Vágj bele, meg­éri!

Va­rázs­la­tos dí­szí­té­sek pil­la­na­tok alatt! Egy­sze­rűbb, mint gon­dol­nád. Vágj bele, meg­éri!

Így főzhetsz keménytojást egy repedt tojásból is

Szuper trükk: Így főzhetsz keménytojást egy repedt tojásból is

Lesz ka­szi­nó­to­jás, vagy finom reg­geli!

Ne bosszan­kodj, ezzel a zse­ni­á­lis trük­kel meg­ment­he­ted a re­pedt to­já­so­kat. Lesz ka­szi­nó­to­jás, vagy finom reg­geli!

Álomvacsora diétázóknak: megújult a cukkinifasírt

Álomvacsora diétázóknak: megújult a cukkinifasírt

A tél ked­venc di­é­tás va­cso­rája.

A tél ked­venc di­é­tás va­cso­rája a ro­po­gós cuk­ki­ni­fa­sírt, fe­ta­sajt­tal és ba­zsa­li­kom­mal.

Brutálisan finom a legújabb rántott hús

Brutálisan finom a legújabb rántott hús

Min­denki imádja a rán­tott húst, mert na­gyon finom. Most el­ké­szült az a tö­ké­le­tes vál­to­zat, mely di­é­tá­zók szá­mára is szu­per! Íz­ka­val­kád szén­hid­rá­tok nél­kül!

Min­denki imádja a rán­tott húst, mert na­gyon finom. Most el­ké­szült az a tö­ké­le­tes vál­to­zat, mely di­é­tá­zók szá­mára is szu­per! Íz­ka­val­kád szén­hid­rá­tok nél­kül! Eddig csak ál­mo­doz­tál a rán­tott csir­ké­ről, de most olyan re­cep­tet mu­ta­tunk, amit bát­ran ehetsz anél­kül, hogy szá­mol­gat­nod kel­lene a ka­ló­ri­á­kat.