DIÉTA

52 kilót fogyott az elszánt fiatal, ilyen egyszerű diétát választott

52 kilót fogyott az elszánt fiatal, mellbevágóan egyszerű diétát választott

Azzal tisz­tá­ban volt, hogy vál­toz­tat­nia kell az élet­mód­ján, és ki is tar­tott dön­tése mel­lett.

Így lehetsz 40 fölött is bombázó

Így lehetsz 40 fölött is bombázó

Most el­árul­juk, hogy pon­to­san mit egyél, hogy fitt és kar­csú ma­radj.

Most el­árul­juk, hogy pon­to­san mit egyél, hogy fitt és kar­csú ma­radj, csak­úgy, mint fény­ko­rod­ban. Mi­köz­ben el­in­dulsz egy fe­gyel­me­zett úton, fon­tos, hogy jól érezd magad a bő­röd­ben. Ne fe­ledd: most is szép vagy!

2 hét alatt 4 kiló olvad le rólad ettől a lefekvés előtti italtól

2 hét alatt 4 kiló olvad le rólad ettől a lefekvés előtti italtól

Pró­báld ki ezt az esti italt: elé­ge­dett le­szel az ered­ménnyel!

Pró­báld ki ezt az esti italt: elé­ge­dett le­szel az ered­ménnyel!

Hihetetlen, ez vár rád, ha megvonod magadtól a csokit

Hihetetlen, ez vár rád, ha megvonod magadtól a csokit

Erre jött rá az ox­fordi ku­tató.

A hús­vét nem­csak a ro­ko­nok­kal, ba­rá­tok­kal el­töl­tött kel­le­mes idő­ről szól, hanem a finom éte­lek­ről is. Az Ox­fordi Egye­tem ku­ta­tója erre jött rá.

Norbi állítja: Fölös kilók nélkül több lesz a szex

Norbi állítja: Fölös kilók nélkül több lesz a szex

A ba­bá­hoz bi­zony nem árt fogyni...

Nem az a fő baj, hogy a túl­sú­lyos férfi­em­ber­nek újra és újra vál­ta­nia kell a ru­ha­tá­rát, sok­kal in­kább az, hogy drasz­ti­ku­san le­csök­ken­het tel­je­sít­mé­nye...

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Ezt a diétát választotta Meghan Markle. Most megtudhatod, mi a titka

Ezt a diétát választotta Meghan Markle. Most megtudhatod, mi a titka

Miért néz ki olyan el­ké­pesz­tően jól?

Miért néz ki olyan el­ké­pesz­tően jól Meg­han? Tud­tad, hogy rend­kí­vül egész­sé­ge­sen ét­ke­zik? Nem­ré­gi­ben ki­de­rült, mitől ilyen csi­nos. Be­tartja a leg­fon­to­sabb sza­bá­lyo­kat is.

Ez történik a testeddel, ha minden reggel almaecettel nyitod a napot

Ez történik a testeddel, ha minden reggel almaecettel nyitod a napot

Az al­ma­ece­tes víz­nek ugyan­olyan jó híre van, mint a cit­ro­mos víz­nek.

Az al­ma­ece­tes víz­nek ugyan­olyan jó híre van, mint a cit­ro­mos víz­nek.

Kiderült, ha ezt eszed, sokkal jobb lesz a szex

Kiderült, ha ezt eszed, sokkal jobb lesz a szex

Egyél minél több halat, és he­te­ken belül ta­pasz­tal­ha­tod a vál­to­zást!

A hal és a ten­ge­rek gyü­möl­csei olyan táp­anya­go­kat tar­tal­maz­nak, me­lyek nagy ha­tás­sal van­nak a sze­xu­á­lis életre, a te­her­be­esésre és a mag­zatra is.

Új fogyókúrás őrület szedi áldozatait, már egy tucat ember meghalt

Új fogyókúrás őrület szedi áldozatait, már egy tucat ember meghalt

Ren­ge­te­gen vál­lal­ják a ve­szé­lyes be­avat­ko­zást, pedig előtte kon­zul­tál­niuk kéne az or­vo­suk­kal.

Így hozd magad gyorsan formába a strandszezonra

Így hozd magad gyorsan formába a strandszezonra

Cso­dák per­sze nem lé­tez­nek, de ez a né­hány tipp egész biz­to­san se­gí­teni fog, hogy pár hét alatt jobb for­mába ke­rülj...

Cso­dák per­sze nem lé­tez­nek, de ez a né­hány tipp egész biz­to­san se­gí­teni fog, hogy pár hét alatt jobb for­mába ke­rülj...

Csoda történt a fiú testével, aki leszokott a cukros kóláról!

Csoda történt a fiú testével, aki leszokott a cukros kóláról!

Napi 13 liter cuk­ros üdítő el­ha­gyása drasz­ti­kus vál­to­zá­so­kat ho­zott!

Legyőzhető a kettes típusú cukorbetegség

Ezzel a módszerrel végre legyőzhető a kettes típusú cukorbetegség

Nem­zet­közi ku­ta­tá­sok iga­zol­ják, hogy meg­ál­lít­ható a fo­lya­mat.

Nem­zet­közi ku­ta­tá­sok iga­zol­ják, hogy nem­csak meg­előz­hető, de vissza is for­dít­ható a 2-es tí­pusú cu­kor­be­teg­ség.

Ettől a két gyakorlattól napok alatt laposabb lesz a hasad

Ettől a két gyakorlattól napok alatt laposabb lesz a hasad

Íme egy po­ko­lian ha­té­kony és gyors se­gít­ség a cso­dás fe­szes has­fal­hoz.

Íme egy po­ko­lian ha­té­kony és gyors se­gít­ség a cso­dás fe­szes has­fal­hoz. Ne gon­dol­kozz hát to­vább, vágj bele most, és él­vezd, hogy szinte azon­nal lát­ható lesz az ered­mény.

Lerobbantja rólad a zsírt, ha ebből iszol napi 1 pohárral! Nyerd el bombaformád!

Lerobbantja rólad a zsírt, ha ebből iszol napi 1 pohárral! Nyerd el bombaformád!

Íz­le­tes, egész­sé­ges ital­lal idd magad kar­csúra. Mé­reg­te­le­nít és az anyag­cse­réd is ser­kenti.

Ezek az ételek nem hiányozhatnak a hűtőből, ha le akarsz fogyni

Ezek az ételek nem hiányozhatnak a hűtőből, ha le akarsz fogyni

Ha di­é­tá­zol, ér­de­mes előre meg­ven­ned né­hány olyan alap­élel­mi­szert, ame­lyek se­gí­tik a fo­gyást.

A kendermag az új őrület, nézd mennyi mindenre jó

A kendermag az új őrület, nézd mennyi mindenre jó

Ki­pró­bál­tad már a chia­ma­got, a len­ma­got, a nap­ra­for­gó­ma­got, a tök­ma­got, és a sze­zám­ma­got, de még nem hal­lot­tál a ken­der­mag­ról?

Ki­pró­bál­tad már a chia­ma­got, a len­ma­got, a nap­ra­for­gó­ma­got, a tök­ma­got, és a sze­zám­ma­got, de még nem hal­lot­tál a ken­der­mag­ról? Pedig na­gyon hasz­nos kis mag!

Cukrozott praktikák az édes életért

Cukrozott praktikák az édes életért

Cuk­ros va­rázs­lat, éde­sebb hét­köz­na­pok. Kel­le­nek az édes pil­la­na­tok.

Cuk­ros va­rázs­lat, éde­sebb hét­köz­na­pok. Kel­le­nek az édes pil­la­na­tok.

Ezt edd, és sokkal többet fogysz az edzéstől

Ezt edd, és sokkal többet fogysz az edzéstől

Öt má­gi­kus élel­mi­szer.

Öt má­gi­kus élel­mi­szer, ami sok­kal ha­té­ko­nyabbá teszi az edzé­sed - és még csak nem is hiz­lal­nak.

Olajjal a fogyásért

Olajjal a fogyásért

Sokan azt gon­dol­ják, hogy jót tesz­nek az alak­juk­kal, ha ke­rü­lik a zsi­ra­dé­kot. Ez nem igaz, hi­szen nem min­den zsír hiz­lal.

Sokan azt gon­dol­ják, hogy jót tesz­nek az alak­juk­kal, ha ke­rü­lik a zsi­ra­dé­kot. Ez nem igaz, hi­szen nem min­den zsír hiz­lal. Az olcsó, sü­tés­hez hasz­ná­la­tos zsír a kö­vér­ség oko­zója. Mi pedig ki­gyűj­töt­tük a fo­gyást se­gítő zsír­sa­va­kat is.

Elképesztő jól néz ki a 80 éves testépítő nagyi!

Elképesztő jól néz ki a 80 éves testépítő nagyi! - Videó

Olyan aktív éle­tet él az idős hölgy, mint egy húsz­éves, és a teste is olyan.

Olyan aktív éle­tet él az idős hölgy, mint egy húsz­éves, és a teste is olyan.

Ha erről az egy élelmiszerről lemondasz, két hét alatt 5 kilót fogysz

Ha erről az egy élelmiszerről lemondasz, két hét alatt 5 kilót fogysz

Sze­ret­néd két hét alatt el­érni az álom­sú­lyod?

Sze­ret­néd két hét alatt el­érni az álom­sú­lyod?

Indítsd jól a napodat: A fahéjas reggeliző roppancsot imádni fogod!

Indítsd jól a napodat: A fahéjas reggeliző roppancsot imádni fogod!

Sokan nem gon­dol­nák, de a reg­ge­lire oly nép­szerű ga­bo­na­pely­hek több­sége egy­ál­ta­lán nem egész­sé­ges.

Pillekönnyű citromos-mákos habpalacsinta

Felejtsd el a szénhidrátot: Pillekönnyű citromos-mákos habpalacsinta

Szét­ol­vad a szád­ban.

Ez a hab­könnyű pil­le­pa­la­csinta szét­ol­vad a szád­ban.

Brutálisan felpörgeti a fogyást ez a csokis-chiás tejturmix

Brutálisan felpörgeti a fogyást ez a csokis-chiás tejturmix

Szu­per habos fo­gyó­kú­rás cso­ki­tur­mix a chia­mag ere­jé­vel! Mindez is­teni gyü­möl­csös ízzel kom­bi­nálva!

Szu­per habos fo­gyó­kú­rás cso­ki­tur­mix a chia­mag ere­jé­vel! Mindez is­teni gyü­möl­csös ízzel kom­bi­nálva! Me­sé­sen finom komp­lex ital, ami korán reg­gel be­in­dítja a zsír­ége­tést.Végre egy régi, meg­szo­kott ízű tur­mix, ami­vel simán be­csap­ha­tod az ér­zék­szer­ve­i­det.

Vigyázz, ezeket az ételeket soha ne edd nyersen!

Vigyázz, ezeket az ételeket soha ne edd nyersen!

Zöld­sé­ge­ket nyu­god­tan ehetsz nyer­sen, nem igaz? Nos, nem egé­szen: akár fer­tő­zést is okoz­hat­nak.

Zöld­sé­ge­ket nyu­god­tan ehetsz nyer­sen, nem igaz? Nos, nem egé­szen. Egye­sek ugyanis nyer­sen fer­tő­zést okoz­hat­nak.

Szuper gyorsan tisztítja meg szervezetedet ez a zöld turmix

Szuper gyorsan tisztítja meg szervezetedet ez a gyömbéres zöld turmix

Sze­ret­néd, ha az ün­nepi trakta után egy ki­csit fel­lé­le­gez­hetne a szer­ve­ze­ted?

Cukor nélkül így lesz tökéletes a karácsonyi habcsók

Cukor nélkül így lesz tökéletes a karácsonyi habcsók

Tedd tel­jessé az ün­nepi han­gu­la­tot!

Tedd tel­jessé az ün­nepi han­gu­la­tot ezzel a ro­po­gós, édes hab­csók­kal, amit bát­ran fo­gyaszt­hatsz a di­é­tád alatt is!

Diétáznál? Ha nekivágsz, ezt soha ne tedd, mert elrontasz mindent

Diétáznál? Ha nekivágsz, ezt soha ne tedd, mert elrontasz mindent

El­szán­tad magad arra, hogy le­dobsz pár kilót? Gra­tu­lá­lunk!

El­szán­tad magad arra, hogy le­dobsz pár kilót? Gra­tu­lá­lunk! Most már csak arra kell fi­gyel­ned, ne rontsd el az egé­szet már az ele­jén. Meg­mu­tat­juk a leg­na­gyobb hi­bá­kat, hogy el­ke­rül­hesd őket.

Íme, a karácsony diétás sztárja: Fahéjas álomkeksz cukor és liszt nélkül

Íme, a karácsony diétás sztárja: Fahéjas álomkeksz cukor és liszt nélkül

A leg­tö­ké­le­te­sebb vá­lasz­tás!

A leg­tö­ké­le­te­sebb vá­lasz­tás az ün­ne­pekre! Tel­je­sen di­é­tás, és na­gyon so­káig eláll! Ké­nyez­tesd magad ezzel az il­la­tos keks­szel a reg­geli teád mellé az ad­venti idő­szak­ban is!

Ezekkel a teákkal garantált a fogyás! Falják rólad a zsírt!

Ezekkel a teákkal garantált a fogyás! Falják rólad a zsírt!

Nyolc olyan teát mu­ta­tunk, amely­ről nem is gon­dol­nád, mek­kora se­gít­ség a di­é­tád­ban!

Nyolc olyan teát mu­ta­tunk, amely­ről nem is gon­dol­nád, mek­kora se­gít­ség a di­é­tád­ban!

Nyers répából készül a csuda finom diétás torta

Nyers répából készül a csuda finom diétás torta

Még a cit­ro­mos máz is di­é­tás!

El­va­rá­zsol ez a könnyű desszert! Min­den mor­zsája vi­gyáz az egész­sé­gedre, még a cit­ro­mos máz is di­é­tás a te­te­jén.

5 perc alatt kész ez a csokis-chiamagos éjszakai szupernasi

5 perc alatt kész ez a csokis-chiamagos éjszakai szupernasi

Dup­lán egész­sé­ges és finom is!

Dup­lán egész­sé­ges és má­mo­rí­tóan finom ez a zse­ni­á­lis snack! Már egy kis da­rabka is el­nyomja az édes­ség utáni vá­gyat!

22 év veganizmus után ezt történt a lánnyal, amikor húst evett

22 év veganizmus után ezt történt a lánnyal, amikor húst evett

A steak lett a ked­vence.

Az nem de­rült ki, hogy miért lett elege a nö­vény­alapú táp­lál­ko­zás­ból. Az vi­szont bi­zo­nyos, hogy na­gyon él­vezte!

Csupa csoki, semmi cukor: Ez a csodakalács minden diétázó álma

Csupa csoki, semmi cukor: Ez a csodakalács minden diétázó álma

Itt a leg­újabb di­é­tás reg­ge­liző sü­te­mény, ami min­dent visz! Is­teni finom és na­gyon cso­kis. Nézd meg, mi­lyen egy­sze­rűen ké­szül a leg­újabb álom­desszert!

Itt a leg­újabb di­é­tás reg­ge­liző sü­te­mény, ami min­dent visz! Is­teni finom és na­gyon cso­kis. Nézd meg, mi­lyen egy­sze­rűen ké­szül a leg­újabb álom­desszert!

Szénhidrát STOP! Tészta nélkül készül a legújabb lasagna

Szénhidrát STOP! Tészta nélkül készül a legújabb lasagna

Bom­basz­ti­kus újí­tás! A di­é­tá­zók ked­venc zöld­sége szám­űzi a lisz­tet a tész­ta­éte­lek nagy klasszi­ku­sá­ból! Ké­szítsd el te is, és él­vezd bün­tet­le­nül az olasz íze­ket!

Bom­basz­ti­kus újí­tás! A di­é­tá­zók ked­venc zöld­sége szám­űzi a lisz­tet a tész­ta­éte­lek nagy klasszi­ku­sá­ból! Ké­szítsd el te is, és él­vezd bün­tet­le­nül az igazi olasz íze­ket!

Zéró cukor: Ez a pillekönnyű túrópite most a legnagyobb kedvenc

Zéró cukor: Ez a pillekönnyű túrópite most a legnagyobb kedvenc

Itt a leg­újabb álom­süti, ami le­nyű­gözte a fo­gyó­kú­rá­zó­kat! Is­teni túrós töl­te­lék omlós tész­tá­ban: mennyei ízek, cukor nél­kül!

Ezért dobj kenyeret a borba

Ezért dobj kenyeret a borba

10 el­ké­pesztő tény a bor­ról: biz­to­sak va­gyunk benne, hogy neked is tu­dunk újat mon­dani. Tudod pél­dául, mire jó a borba do­bott pi­rí­tott ke­nyér?

10 el­ké­pesztő tény a bor­ról: biz­to­sak va­gyunk benne, hogy neked is tu­dunk újat mon­dani. Tudod pél­dául, mire jó a borba do­bott pi­rí­tott ke­nyér?

Felejtsd el a szénhidrátot: Karfiolfalatka az új diétás csodanasi

Felejtsd el a szénhidrátot: Karfiolfalatka az új diétás csodanasi

Ez a ro­po­gós fi­nom­ság tö­ké­le­tes cse­mege, ha egész­sé­ges, szén­hid­rát­tól men­tes nas­so­lásra vágysz.

Norbi újabb megdöbbentő kijelentést tett!

Norbi újabb megdöbbentő kijelentést tett!

A zsír már­pe­dig fo­gyaszt!

Az Up­date aty­já­nak so­sincs könnyű dolga, ha iga­zát akarja bi­zo­nyí­tani, de eddig min­den tabut le­dön­tött és ez hite sze­rint most sem lesz más­képp!

Ez nem a lusták mentegetőzése: a sport igenis veszélyes lehet!

Ez nem a lusták mentegetőzése: a sport igenis veszélyes lehet!

Fon­tos, hogy ne sé­rülj meg edzés köz­ben. Mu­tat­juk, kinek mi való!

Fel­szed­tél pár fölös kilót? Semmi gond, gyor­san le­ad­ha­tod - de csak akkor, ha a meg­fe­lelő moz­gás­for­mát vá­lasz­tod. Mu­tat­juk, kinek mi való!

Nagyon figyelj: új jelölések lesznek a gluténmentes élelmiszereken!

Nagyon figyelj: új jelölések lesznek a gluténmentes élelmiszereken!

A liszt­ér­zé­ke­nyek mos­tan­tól új cím­kék­kel ta­lál­koz­hat­nak.

A liszt­ér­zé­ke­nyek mos­tan­tól új cím­kék­kel ta­lál­koz­hat­nak.

40 kilót fogyott egy férfi tévedésből

40 kilót fogyott egy férfi tévedésből

Össze­ke­verte magát egy másik túl­sú­lyos em­ber­rel.

A férfi ugyan­azt a vi­deót nézte meg újra és újra, hogy így mo­ti­válja magát fo­gyó­kúra köz­ben. Ki­de­rült, nem magát látta a vi­deón, hanem egy másik férfit.

Diétás lett a szilvásgombóc, krumpli nélkül készül! Ez csúcs!

Diétás lett a szilvásgombóc, krumpli nélkül készül! Ez csúcs!

Erről a nagy ked­venc­ről sem kell le­mon­da­nod a fo­gyó­kú­rád alatt! El­ké­szült a sze­zon leg­zse­ni­á­li­sabb fi­nom­sága!

Egyszerűen hihetetlen! 60 évesen kezdett diétázni, és bombanő lett

Egyszerűen hihetetlen! 60 évesen kezdett diétázni, és bombanő lett

A fo­gyás ki­rály­nő­je­ként em­le­ge­tik ezt a nőt. És meg is ér­demli!

A fo­gyás ki­rály­nő­je­ként em­le­ge­tik ezt a nőt. És meg is ér­demli ezt a ki­tün­tető címet. Nézd csak meg, ho­gyan vál­totta va­lóra az ál­mait!

Se cukor, se liszt: Citromos-túrós álomtorta készült diétázóknak!

Se cukor, se liszt: Citromos-túrós álomtorta készült diétázóknak!

Ebben az is­teni finom sü­ti­ben alig van szén­hid­rát és biz­to­san nem hiz­lal!

A forró nyár­ban min­denki hű­sítő desszertre vá­gyik, és most meg­ta­lál­tad a tö­ké­le­tes fi­nom­sá­got! Ebben az is­teni finom sü­ti­ben alig van szén­hid­rát, biz­to­san nem hiz­lal, bát­ran ehetsz be­lőle több sze­le­tet is!

Megőrülnek a túrófánkért a magyar diétázók!

Megőrülnek a túrófánkért a magyar diétázók!

Egy ujabb zse­ni­á­lis va­ri­á­ció túrós, di­é­tás édes­ségre az Up­date-tá­bor­ból !

Egy ujabb zse­ni­á­lis va­ri­á­ció túrós, di­é­tás édes­ségre az Up­date-tá­bor­ból!

Brutális bukta! Így ver át a sztárok nevével visszaélő cég!

Brutális bukta! Így ver át a sztárok nevével visszaélő cég!

Borul a bili a fo­gyasz­tó­szer ügy­ben.

Borul a bili azzal a cég­gel kap­cso­lat­ban, mely­nek ve­ze­tője ál­lítja, Tóth Vera az ő ter­mé­kük­kel fo­gyott majd 25 kilót. Ne dőlj be az óri­ási ka­mu­nak!

Pizzaburger a diétázók legújabb kedvence! Zéró szénhidrát!

Pizzaburger a diétázók legújabb kedvence! Zéró szénhidrát!

Zse­ni­á­lis újí­tást mu­ta­tunk!

Ha te is sze­ret­nél egy iga­zán jóízűt enni a fo­gyó­kú­rád alatt, akkor most fi­gyelj! Zse­ni­á­lis újí­tást mu­ta­tunk!

Kasza Tibor kitálal - betegsége miatt fogy az énekes

Kasza Tibor kitálal - betegsége miatt fogy az énekes

Az or­vo­sok di­ag­nó­zisa le­súj­totta Tibit.

Ki­üté­sek bo­rí­tot­ták a tes­tét, gyo­mor pa­na­szai vol­tak, az or­vo­sok di­ag­nó­zisa le­súj­totta Tibit.

Lefogynál? Ne használj kanalat!

Lefogynál? Ne használj kanalat!

Né­hány egy­szerű vál­toz­ta­tás­sal elő­se­gít­hető a fo­gyás.

Ét­ke­zési kö­rül­mé­nye­ink nagy­ban be­fo­lyá­sol­ják, hogy miből, mennyit eszünk. Né­hány egy­szerű vál­toz­ta­tás­sal nem­csak a fo­gyást se­gít­het­jük elő, de még a túl­evésre való haj­la­mot is meg­szün­tet­het­jük.

Döbbenetes, mi derült ki a sörről!

Döbbenetes, mi derült ki a sörről!

Cso­dá­la­tos ha­tó­anya­got ta­lált a sör­ben egy új tu­do­má­nyos ku­ta­tás.

Cso­dá­la­tos ha­tó­anya­got ta­lált a sör­ben egy új tu­do­má­nyos ku­ta­tás. Ez a fo­gyó­kú­rát elő­se­gítő, ki­vé­te­les ve­gyü­let sehol más­hol nincs jelen a ter­mé­szet­ben.

Itt a legújabb magyar diétadurranás, a felhőlángos!

Itt a legújabb magyar diétadurranás, a felhőlángos!

A vi­lág­slá­ger fel­hő­mód­szer be­tört!

A vi­lág­slá­ger fel­hő­mód­szer el­érte a ma­gyar kony­hát is! Süsd meg gyor­san te is a fel­hő­lán­gost, ne­hogy le­ma­radj róla!

Varázsolj lapos hasat 4 lépésben

Varázsolj lapos hasat 4 lépésben

Hi­he­tet­len­nek tűnik? Pedig na­gyon is mű­kö­dik! Egy el­ké­pesz­tően egy­szerű, négy lé­pé­ses gya­kor­lat­sor­ral szert te­hetsz a leg­fe­sze­sebb, leg­ala­po­sabb hasra és per­sze kar­csú de­rékra is.

Hi­he­tet­len­nek tűnik? Pedig na­gyon is mű­kö­dik! Egy el­ké­pesz­tően egy­szerű, négy lé­pé­ses gya­kor­lat­sor­ral szert te­hetsz a leg­fe­sze­sebb, leg­ala­po­sabb hasra.

Egymásnak estek Norbi rajongói! Mit tett ez a kismama?

Egymásnak estek Norbi rajongói! Mit tett ez a kismama?

A vita tár­gya egy fris­sen szült édes­anya fo­tója. Aki nem szé­gyelli a szü­lés után nem a leg­esz­té­ti­ku­sabb hasát...

A vita tár­gya egy fris­sen szült édes­anya fo­tója. Ő úgy dön­tött, hogy nem szé­gyelli a szü­lés után nem a leg­esz­té­ti­ku­sabb hasát...

Hét hónap alatt szexistenné gyúrta ki magát a sörhasú puhány!

Hét hónap alatt szexistenné gyúrta ki magát a sörhasú puhány!

Napi öt­ezer ka­ló­riát falt fel egy angol férfi, majd élet­mó­dot vál­tott, és 7 hónap múlva bo­dy­buil­derré gyúrta magát.

A legjobb tavaszi zöldség, ami segít megszabadulni a narancsbőrtől!

A legjobb tavaszi zöldség, ami segít megszabadulni a narancsbőrtől!

A spe­nót az egyik leg­jobb fo­gyó­kú­rás zöld­ség. El­árul­juk, miért ér­de­mes sokat enni be­lőle!

Kitört a kismama háború! Norbi posztján összevesztek a terhes nők!

Kitört a kismama háború! Norbi posztján összevesztek a terhes nők!

Sza­bad-e, kell- e el­híz­nia egy kis­ma­má­nak? Ez itt a kér­dés!

Sza­bad-e, kell- e el­híz­nia egy kis­ma­má­nak? Ez itt a kér­dés! A vá­la­szok ret­te­ne­te­sen meg­oszt­ják az édes­anyá­kat. Van, aki sze­rint, ha nem elég "tes­tes" egy ter­hes nő, nincs elég hely a ha­sá­ban a kis­baba fej­lő­dé­sé­hez!

Megőrül az internet az isteni, fogyókúrás pizzáért! Nincs benne liszt!

Megőrül az internet az isteni, fogyókúrás pizzáért! Nincs benne liszt!

Nem kell le­mon­da­nod az egyik leg­fi­no­mabb étel­ről, ha di­é­tá­zol. Csak ki­csit más­képp kell el­ké­szí­te­ned, mint szok­tad.

Ezeket soha ne tedd, ha felszedtél pár kilót!

Ezeket soha ne tedd, ha felszedtél pár kilót!

Ne ess pá­nikba, ha az új évet plusz ki­lók­kal kez­ded.

Hiába ügyelsz az ala­kodra egész évben, az ün­ne­pek során bi­zony rád is fel­sza­lad­hat egy kis fe­les­leg. De ne ess pá­nikba, ha az új évet plusz ki­lók­kal kez­ded.

Biztos, hogy ezeket az ételeket meg akarod enni?

Biztos, hogy ezeket az ételeket meg akarod enni?

Bele sem gon­do­lunk, hogy mennyit kel­lene mo­zog­nunk azért, hogy annyi ener­giát el­hasz­nál­junk, amennyi ezek­ben az éte­lek­ben van.

Töm­jük ma­gunkba a cuk­ro­zott, szén­hid­rát­tal tö­mött, ka­ló­ria­dús éte­le­ket, ita­lo­kat. Bele sem gon­do­lunk, hogy mennyit kel­lene mo­zog­nunk azért, hogy annyi ener­giát el­hasz­nál­junk, amennyi ezek­ben az éte­lek­ben van.

A magyar dietetikusok "párzanak" az édességgyártókkal:
Halál Norbira?

A magyar dietetikusok "párzanak" az édességgyártókkal:
Halál Norbira?

Ezért nem bo­csá­ta­nak meg a ma­gyar di­e­te­ti­ku­sok Scho­bert Nor­bi­nak.

Ezért nem bo­csá­ta­nak meg a ma­gyar di­e­te­ti­ku­sok Scho­bert Nor­bi­nak.Már ne­vé­nek hal­la­tán ki­rázza őket a hideg. Most éppen egy szű­rő­prog­ram­ból go­lyóz­ták ki, cuk­ros mul­tik­kal össze­fogva.

Így lesz sokkal egészségesebb a sütid!

Így lesz sokkal egészségesebb a sütid!

Jön a téli sü­ti­sze­zon, és bi­zony egy­ál­ta­lán nem mind­egy, mennyi cuk­rot ve­szel ma­gad­hoz a házi ké­szí­tésű édes­sé­gek­kel.

Jön a téli sü­ti­sze­zon, és bi­zony egy­ál­ta­lán nem mind­egy, mennyi cuk­rot ve­szel ma­gad­hoz a házi ké­szí­tésű édes­sé­gek­kel.

Hét egészséges étel, de ebből is megárthat a sok

Hét egészséges étel, de ebből is megárthat a sok

El­árul­juk, mivel vi­gyázz.

Egy doboz cso­kit nyil­ván nem egész­sé­ges egy­szerre le­kül­deni - de az egész­sé­ges éte­lek kö­zött is van olyan, amit jobb, ha nem vi­szel túl­zásba.

Pofonegyszerű módszerrel vennék fel a harcot a gyerekkori elhízás ellen

Pofonegyszerű módszerrel vennék fel a harcot a gyerekkori elhízás ellen

A gye­rek­kori el­hí­zás­sal kap­cso­la­tos prob­lé­mák meg­ol­dása, úgy tűnik, nem más, mint a víz.

Hihetetlen tény! Minden kétszázadik kislány ebben a betegségben szenved

Minden kétszázadik kislány ebben a betegségben szenved

Ha test­vé­red, ba­rát­nőd, netán lá­nyod hir­te­len fogyni kezd, és fel­me­rül a gyanú, ne ha­lo­gass! Jobb az első pil­la­nat­ban fülön csípni a bajt!

Most már szinte biztos: a szénhidráttól híznak legjobban a magyar emberek!

Most már szinte biztos: a szénhidráttól híznak legjobban a magyar emberek!

A leg­utóbbi fel­mé­rés sze­rint a har­ma­dik leg­el­hí­zot­tabb nem­zet a miénk.

A leg­utóbbi fel­mé­rés sze­rint a har­ma­dik leg­el­hí­zot­tabb nem­zet a miénk.

Amerika üzeni: semmi gond a koleszterinnel és a kávéval

Amerika üzeni: semmi gond a koleszterinnel és a kávéval

A ku­ta­tá­sok sze­rint a kávé is ok.

Egyél bát­ran to­jást, nem lesz semmi gond. Nem tilos a kávé sem, és bát­ran fo­gyaszt­hatsz húst is.

Nem hiszed el, de ezért is hízol télen! Így kerülheted el

Nem hiszed el, de ezért is hízol télen! Így kerülheted el

Pró­bálj ki né­hány házi gyógy­mó­dot.

A hosszú, sötét esték és a szürke idő bi­zony so­kunk ide­geit meg­té­páz­zák. De nem kell karba tett kéz­zel vár­nod, hogy rád te­le­ped­jen a de­presszió.

Ints búcsút a pocaknak! Napi 5 perc a lapos hasért

Ints búcsút a pocaknak! Napi 5 perc a lapos hasért

Mind­össze napi 5 perc, és ezek­kel a gya­kor­la­tok­kal máris el­kö­szön­hetsz a hasi zsír­tól.

Mind­össze napi 5 perc, és ezek­kel a gya­kor­la­tok­kal máris el­kö­szön­hetsz a hasi zsír­tól.

A 8 legsúlyosabb diétahiba! Ne kövesd el őket!

A 8 legsúlyosabb diétahiba! Ne kövesd el őket!

Ne sza­bo­táld a fo­gyá­sod!

Elér­ke­zett a di­é­ták sze­zonja. Te is el­kezd­tél már fo­gyózni? Vi­gyázz, lehet, hogy te magad sza­bo­tá­lod a fo­gyást azzal, hogy el­kö­ve­ted eze­ket a di­é­ta­hi­bá­kat.

12 hét alatt 10 kilót dobott le a magyar sportolónő, koplalás nélkül

12 hét alatt 10 kilót dobott le a magyar sportolónő, koplalás nélkül

Hó­na­po­kon át volt gipsz­ben volt Lőw And­rea ké­zi­lab­dázó lába, a kény­szer­pi­henő alatt fel­sza­ladt rá jó pár kiló...

Lapos has diéta és konditerem nélkül

Lapos has diéta és konditerem nélkül

A fogyni vá­gyók egyik leg­ké­nye­sebb test­tája szinte biz­to­san a has, hi­szen talán ide ra­kód­nak leg­könnyeb­ben azok a "mumus" zsír­pár­nák.

A fogyni vá­gyók egyik leg­ké­nye­sebb test­tája szinte biz­to­san a has, hi­szen talán ide ra­kód­nak leg­könnyeb­ben azok a "mumus" zsír­pár­nák. Ki ne sze­retne lapos hasat kop­la­lás és bár­mi­féle meg­eről­tető test­edzés nél­kül?

Így kezdj sportolni, ha nagyobb túlsúlyt cipelsz

Így kezdj sportolni, ha nagyobb túlsúlyt cipelsz

Mo­zog­nod kel­lene, hogy le­fogyj, de attól tar­tasz, hogy le­sé­rülsz, fájni fog­nak az ízü­le­teid vagy a lábad?

Mo­zog­nod kel­lene, hogy le­fogyj, de attól tar­tasz, hogy le­sé­rülsz, fájni fog­nak az ízü­le­teid vagy a lábad a túl­sú­lyod miatt? Ne ag­gódj!

Ne szá­mol­gasd a ka­ló­ri­á­kat! Itt a szén­hid­rátszen­zor!

Ne szá­mol­gasd a ka­ló­ri­á­kat! Itt a szén­hid­rátszen­zor!

Ha kí­ván­csi vagy, hogy mennyi ka­ló­riát la­pá­tolsz ma­gadba egy-egy ebéd al­kal­má­val, akkor ezt az új kü­tyüt neked ta­lál­ták ki!

5 ital, ami garantáltan eltünteti a hasadról a hájat!

A lapos has titka! 5 ital, ami garantáltan eltünteti a hasadról a hájat!

Az ün­ne­pek után a leg­ha­tá­so­sabb és leg­ké­nyel­me­sebb mód­szer. Mu­tat­juk a re­cep­te­ket!

Az ün­ne­pek után a leg­ha­tá­so­sabb és leg­ké­nyel­me­sebb mód­szer. Mu­tat­juk a re­cep­te­ket!