ÉLETMÓDI

BIZARR

Aljas dolgot művelt a veszélyeztetett terhes kismamával a főnöke

Aljas dolgot művelt a veszélyeztetett terhes kismamával a főnöke

El­ké­pesztő, mire kö­te­lez­ték a koz­me­ti­kai óri­ás­vál­la­lat­nál dol­gozó ve­szé­lyez­te­tett ter­hes nőt.

Szenzációs megoldás bugyiszél ellen, elképesztő ötlet

Szenzációs megoldás bugyiszél ellen, elképesztő ötlet

Há­zas­sá­go­kat ment­het meg...

Aki vevő az ilyes­mire, egy jót röhög az egé­szen. Pedig lehet, hogy nem kis do­log­ról van szó. Pár­kap­cso­la­to­kat, há­zas­sá­go­kat ment­het meg a ta­lál­mány...

Bizarr mellnagyobbító trend terjed a neten, ezzel próbálkoznak a naiv nők

Bizarr mellnagyobbító trend terjed a neten, ezzel próbálkoznak a naiv nők

Ren­ge­teg nő el­hitte, hogy száj­hi­gi­é­niai sze­rek­től na­gyobb lesz a melle.

Ren­ge­teg nő el­hitte, hogy fog­krém­től megnő a melle.

Sokkot kapott a tinilány a konyhában: a lába között érzett valamit

Sokkot kapott a tinilány a konyhában: a lába között érzett valamit

Egy enyhe hát­fá­já­son kívül semmi sem utalt arra, hogy a 18 éves brit lány ter­hes lenne.

Borzalmas színű sört dobtak piacra

Borzalmas színű sört dobtak piacra, ki fogja ezt meginni?

Egyre több a ró­zsa­szín, szi­vár­vá­nyos lo­vacs­kás ter­mék...

Férfi­em­ber eddig nem na­gyon lát­hatta, újab­ban mek­kora di­vat­hó­bort van az uni­kor­ni­sok körül: egyre több a ró­zsa­szín, szi­vár­vá­nyos lo­vacs­kás ter­mék.

Bizarr japán ízlés: megfeküdt a legújabb teától az internet

Bizarr japán ízlés: megfeküdt a legújabb teától az internet

A szi­get­or­szág híres a tea­imá­da­tá­ról, de arról is, hogy a leg­bi­zar­rabb öt­le­tek tőlük szár­maz­nak.

A szi­get­or­szág híres a tea­imá­da­tá­ról, de arról is, hogy a leg­bi­zar­rabb öt­le­tek tőlük szár­maz­nak.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Nagyon ütős lett a vállalati buli vége, elképesztő, mi történt éjszaka

Nagyon ütős lett a vállalati buli vége, elképesztő, mi történt éjszaka

A sok al­ko­hol nem­csak el­la­zít, de igen kínos hely­zetbe is hozza a dol­go­zó­kat.

Néha a kol­lé­gák annyira el­eresz­tik ma­gu­kat a bulin, hogy más­nap be se mer­nek menni dol­gozni. Az biz­tos, hogy a sok al­ko­hol nem­csak el­la­zít, de igen kínos hely­zetbe is hozza a dol­go­zó­kat. Pi­káns tör­té­ne­te­ket me­sél­tek a neten.

Megrázó tragédia a szülőszobán, ez okozta egy csecsemő halálát

Megrázó tragédia a szülőszobán, ez okozta egy csecsemő halálát

Egy életre meg­nyo­mo­ro­dott és egész­sé­ges mag­za­tát is el­vesz­tette az a nő, egy te­to­vá­lás miatt.

Egy életre meg­nyo­mo­ro­dott és egész­sé­ges mag­za­tát is el­vesz­tette az a nő, egy te­to­vá­lás miatt.

Súlyosan kiakadtak a netezők - te is bepánikolsz ettől a fotótól?

Súlyosan kiakadtak a netezők - te is bepánikolsz ettől a fotótól?

Egy tel­je­sen hét­köz­napi fény­kép kel­tett nagy ri­a­dal­mat. Éppen azért, mert csak első rá­né­zésre tűnt hét­köz­na­pi­nak...

Horror: lefolyóból másznak elő az óriáspókok az otthonokban!

Horror: lefolyóból másznak elő az óriáspókok az otthonokban!

Egé­szen sú­lyos az in­vá­zió. Pá­nik­ban fo­tóz­zák a lát­ványt a csa­lá­dok.

Abortusz után szült fiút a nő: durva, ami ezután történt!

Abortusz után szült fiút a nő: durva, ami ezután történt!

Or­vo­sai 100%-os bi­zo­nyos­ság­gal ál­lí­tot­ták, hogy si­ke­rült a brit nő abor­tu­sza, té­ved­tek.

Or­vo­sai 100%-os bi­zo­nyos­ság­gal ál­lí­tot­ták, hogy si­ke­rült a brit nő abor­tu­sza, té­ved­tek.

Sokkot kaptak az orvosok, amikor kiderült, mitől fáj a nő vaginája

Sokkot kaptak az orvosok, amikor kiderült, mitől fáj a nő vaginája

Elő­ször csak enyhe fáj­dal­mat ér­zett oda­lent, ami egyre erő­sö­dött. Az or­vo­sok még soha nem lát­tak ilyen bi­zarr ese­tet.

Undorító, amit ez a nő művel nap mint nap, azt mondja, szép lesz tőle

Undorító, amit ez a nő művel nap mint nap, azt mondja, szép lesz tőle

Ál­lítja, hogy sely­mes lesz az arc­bőre. Csak­hogy a leg­több ember sze­mé­ben ret­te­ne­te­sen gusz­tus­ta­lan ez a dolog.

Kitört a pánik a neten ettől a családi fotótól - te hiszed, amit látsz?

Kitört a pánik a neten ettől a családi fotótól - te hiszed, amit látsz?

Ez a ked­ves és hét­köz­napi fotó egé­szen fel­bor­zolta a ke­dé­lye­ket. De vajon miért?

Ez a ked­ves és hét­köz­napi fotó egé­szen fel­bor­zolta a ke­dé­lye­ket. De vajon miért?

Sokkot kapott a feleség: megtudta, mit művelt férje az esküvőjük napján

Sokkot kapott a feleség: megtudta, mit művelt férje az esküvőjük napján

Nem len­nénk sze­gény nő he­lyé­ben...

A döb­be­net­től alig tu­dott szó­hoz jutni. Nem len­nénk sze­gény nő he­lyé­ben.

Döbbenetes trend: ezért plasztikáztatják újabban mellüket a nők

Döbbenetes trend: ezért plasztikáztatják újabban mellüket a nők

Egyre na­gyobb divat az ala­cso­nyabb bér­ből élő nők kö­ré­ben is. Bi­zarr oka van a mell­tér­fo­gat-nö­ve­lés ro­ha­mos ter­je­dés­nek...

Előkerült a múltból egy retró-fröccságyú, te emlékszel még rá?

Előkerült a múltból egy retró-fröccságyú, te emlékszel még rá?

A fröccs nép­sze­rű­sége máig tö­ret­len.

A fröccs azóta a férfiak egyik ked­venc itala, hogy az 1800-as évek­ben di­vatba jött. Nép­sze­rű­sége máig tö­ret­len, talán épp sok­fé­le­sége miatt.

Kővé vált az anyuka: olyan fotón látta meg a lányát, ami születése előtt készült

Kővé vált az anyuka: olyan fotón látta meg a lányát, ami születése előtt készült

A nő vál­tig ál­lítja, hogy a fotón a saját lánya lát­ható. Pedig ez le­he­tet­len.

Hát­bor­zon­gató: a nő vál­tig ál­lítja, hogy a fotón nem más lát­ható, mint a saját lánya. Pedig ez fi­zi­ka­i­lag le­he­tet­len.

Titokzatos ősi csontvázra bukkantak: nem találnak magyarázatot a kutatók

Titokzatos ősi csontvázra bukkantak: nem találnak magyarázatot a kutatók

Újabb bi­zo­nyí­ték a föl­dön­kí­vü­li­ekre?

Döb­be­ne­tes csont­vázra buk­kan­tak a ku­ta­tók. Újabb bi­zo­nyí­ték a föl­dön­kí­vü­li­ekre?

Bepánikolt a net a felvételtől, amit egy titkos kamera rögzített egy lakásban

Bepánikolt a net a felvételtől, amit egy titkos kamera rögzített egy lakásban

Ki­törte a frász a tu­laj­do­nost és a ne­te­ző­ket is, ami­kor ki­de­rült, mi van a fel­vé­te­len.

Sokkot kapott a nő, amikor meglátta, mit művelt apja a Facebookon!

Sokkot kapott a nő, amikor meglátta, mit művelt apja a Facebookon!

Tel­je­sen ki­akadt egy anyuka, ami­kor egy vé­let­len foly­tán meg­látta apja egyik kom­ment­jét.

Leleplezték a titkos luxust: Így élnek a szupergazdagok

Leleplezték a titkos luxust: Így élnek a szupergazdagok

El­kép­zel­he­tet­le­nül gaz­dag csa­lá­dok, akik szó sze­rint bár­mit ké­pe­sek meg­venni. Min­den­kit ér­de­kel a tör­té­ne­tük!

El­kép­zel­he­tet­le­nül gaz­dag csa­lá­dok, akik szó sze­rint bár­mit ké­pe­sek meg­venni. Naná, hogy min­den­kit ér­de­kel a tör­té­ne­tük!

Kocsmába látták betérni Meghant és Harry herceget, ezt rendelték a csapostól

Kocsmába látták betérni Meghant és Harry herceget, ezt rendelték a csapostól

Nagy meg­le­pe­tés­ben volt ré­szük a lon­do­ni­ak­nak...

A ki­rá­lyi pár hét­köz­napi vi­se­let­ben, kí­sé­ret nél­kül vé­gig­sé­tált az utcán...

Szovjet csoda: Döbbenetes összegért kínálják eladásra ezt a Lada Nivát

Szovjet csoda: Döbbenetes összegért kínálják eladásra ezt a Lada Nivát

Egy ve­te­rán Lada meg­döb­ben­tően magas össze­gért kerül ka­la­pács alá, és nem csoda, ha sokan nem értik, miért.

Durván porig alázta anyósa a duci feleséget a kilói miatt

Durván porig alázta anyósa a duci feleséget a kilói miatt

Kő­ke­mény meg­alá­zást kel­lett el­szen­ved­nie sze­gény asszony­nak. És nem te­he­tett sem­mit.

Feladja a leckét ez a fejtörő: Észreveszed a hibát a képen?

Feladja a leckét ez a fejtörő: Észreveszed a hibát a képen?

A fotón el­sőre semmi kü­lö­nös nem lát­szik, de job­ban meg­nézve, va­lami na­gyon nem stim­mel vele. Te meg­ta­lá­lod, hol a bibi?

Iz­gal­mas fel­vé­tel hozta lázba az in­ter­ne­tet. A fotón el­sőre semmi kü­lö­nös nem lát­szik, de job­ban meg­nézve, va­lami na­gyon nem stim­mel vele. Te meg­ta­lá­lod, hol a bibi?

Kórházba került a férfi: sokkoló, mit vettek ki a fenekéből az orvosok!

Kórházba került a férfi: sokkoló, mit vettek ki a fenekéből az orvosok!

Az or­vo­sok nem hit­tek a sze­mük­nek, ami­kor meg­vizs­gál­ták a 29 éves férfit.

Az or­vo­sok nem hit­tek a sze­mük­nek, ami­kor meg­vizs­gál­ták a 29 éves férfit. El­ké­pesztő.

7 évesen már világhírű az amputált lábú kislány, hihetetlen, mi történt vele

7 évesen máris világhírű az amputált lábú kislány

Min­denki álla le­esett, ami­kor va­lóra vál­totta az álmát. Esz­mé­let­len aka­rat­ereje és élet­ereje min­den­kit ins­pi­rál a kör­nye­ze­té­ben. Meg­ható tör­té­net!

Bizarr találmány készült lakótelepi állatbarátoknak, ilyet még nem láttál

Bizarr találmány készült lakótelepi állatbarátoknak, ilyet még nem láttál

Egy ame­ri­kai üz­let­asszony egé­szen el­ve­te­mült öt­let­tel állt elő.

Egy ame­ri­kai üz­let­asszony egé­szen el­ve­te­mült öt­let­tel állt elő. Na­gyon sokan őrült­nek néz­ték mi­atta, de mint ki­de­rült, igenis van piaci igény a hol­mira. Most olyat mu­ta­tunk, ami­től biz­to­san el­do­bod az agya­dat!

Sokkoló felvételtől pánikoltak be az emberek - te elhiszed, amit látsz?

Sokkoló felvételtől pánikoltak be az emberek - te elhiszed, amit látsz?

Be­járta a vi­lág­há­lót ez a fény­kép. És ko­moly ije­del­met oko­zott.

Be­járta a vi­lág­há­lót ez a fény­kép. És ko­moly ije­del­met oko­zott.

A szelfinek lőttek, újabban így pózolnak a nők

A szelfinek lőttek, újabban így pózolnak a nők

Nem tudni miért imád­nak hason fekve, arc­cal az asz­falt fele fo­tóz­kodni a tinik...

Nem tudni miért imád­nak hason fekve, arc­cal az asz­falt fele fo­tóz­kodni a tinik, de úgy lát­szik, ez az új in­ter­ne­tes őrü­let.

3 millió férfi vesztette el realitásérzékét Kim Kardashian új fotójától

3 millió férfi vesztette el realitásérzékét Kim Kardashian új fotójától

Rend­sze­re­sen meg­lepi ra­jon­góit egy-egy szexi fény­kép­pel. Csak­hogy most egy­ál­ta­lán nem azt a ha­tást érte el, amit akart.

Olyat derített ki a férfiszélről a tudomány, amire senki sem számított

Olyat derített ki a férfiszélről a tudomány, amire senki sem számított

A ku­ta­tók be­je­len­tése ha­tal­mas vissz­han­got ka­pott az in­ter­ne­ten, bár tény, hogy a nők va­ló­szí­nű­leg nem örül­nek neki...

Döbbenetes, hogy hol és miért dörzsölik magukat fogkrémmel a nők

Döbbenetes, hogy hol és miért dörzsölik magukat fogkrémmel a nők

Van­nak a nők­nek olyan tit­kaik, amik­ről a férfiak hal­lani sem akar­nak. Csak­hogy ezt nem tud­ják nem ész­re­venni...

Döbbenetes módon találták meg a 30 éve eltűnt szerelmesek gyilkosát

Döbbenetes módon találták meg a 30 éve eltűnt szerelmesek gyilkosát

A bru­tá­lis gyil­kos most egy kü­lön­le­ges el­já­rás­nak kö­szön­he­tően rács mögé ke­rült...

Most már hivatalos: Ausztráliában van a világ legnagyobb hímvesszője

Most már hivatalos: Ausztráliában van a világ legnagyobb hímvesszője

A vi­lág­űr­ből is tö­ké­le­te­sen lát­szó­dik a mé­re­tes pé­nisz.

A vi­lág­űr­ből is tö­ké­le­te­sen lát­szó­dik a mé­re­tes pé­nisz.

Ettől vadulnak a férfiak: Iszonyatos feneket növesztett a svéd nő

Ettől vadulnak a férfiak: Iszonyatos feneket növesztett a svéd nő

Sok­kolta a kö­zön­sé­get, ami­kor az első fotók meg­je­len­tek. Nem csoda: ez a popsi döb­be­ne­tes mé­retű!

Ezt művelte 3 cuki gyerekével a világ legbunkóbb apukája

Ezt művelte 3 cuki gyerekével a világ legbunkóbb apukája

Has­haj­tót ete­tett gye­re­ke­i­vel...

Nagy mennyi­ségű has­haj­tót ete­tett meg kis­gye­re­ke­i­vel a nép­szerű Yo­u­tube-sztár, hogy im­po­nál­jon a kö­ve­tő­i­nek, de ez még nem min­den...

Kurta szoknyája hozta kínos helyzetbe a csinos nőt, de nem a hossz volt a baj

Kurta szoknyája hozta kínos helyzetbe a csinos nőt, de nem a hossz volt a baj

Di­vat­ta­ná­csot kért kö­ve­tő­i­től Ins­tag­ram-ol­da­lán, erre min­denki ki­akadt!

Di­vat­ta­ná­csot kért kö­ve­tő­i­től Ins­tag­ram-ol­da­lán, erre min­denki ki­akadt!

Ez történt a férfival, akinek a pénisze mellett robbant fel az e-cigi

Ez történt a férfival, akinek a pénisze mellett robbant fel az e-cigi

Ami ez­után tör­tént, az rém­ál­ma­i­ban is kí­sér­teni fogja...

Az esz­köz fel­rob­bant a zse­bé­ben. Ami ez­után tör­tént, az rém­ál­ma­i­ban is kí­sér­teni fogja...

Lógatás az új esküvői őrület, ilyet nem láttál

Lógatás az új esküvői őrület, ilyet még nem láttál

Ala­po­san ki­bil­lenti a nász­né­pet a kom­fort­zó­ná­já­ból ez a trend.

Ala­po­san ki­bil­lenti a nász­né­pet a kom­fort­zó­ná­já­ból ez a trend. Nem csoda, hi­szen olyan régi ha­gyo­mány­hoz nyúl, ami azóta vál­to­zat­lan, hogy es­kü­vők lé­tez­nek.

Rémálmaidban sem gondolsz arra, ami ennek a nőnek az arcával történt

Rémálmaidban sem gondolsz arra, ami ennek a nőnek az arcával történt

A fi­a­tal nő éve­kig bo­rot­válta egyre bo­zon­to­sabb arc­szőr­ze­tét, majd úgy dön­tött: meg­hagyja dúsan, ahogy a ter­mé­szet adta.

Elképesztő részletesség, ez történik velünk egyből a halál után

Elképesztő részletesség, ez történik velünk egyből a halál után

A ha­lott­ké­mek percre pon­to­san tud­ják, hogy mi tör­té­nik a test­tel.

A ha­lott­ké­mek percre pon­to­san tud­ják, hogy mi tör­té­nik a test­tel, mi­u­tán leáll a szív.

Segítség: őrületbe kerget a szomszédom - valós és súlyos történetek

Segítség: őrületbe kerget a szomszédom - valós és súlyos történetek

Te ho­gyan jössz ki a szom­szé­dok­kal? Is­me­rő­sek ezek a szto­rik?

Te ho­gyan jössz ki a szom­szé­dok­kal? Min­den jól megy köz­te­tek? Vagy is­me­rő­sek ezek a szto­rik?

Nagyon durva, ami ennek a nőnek a fülével tötént

Nagyon durva, ami ennek a nőnek a fülével tötént

A hor­ror­szto­rit fel­kapta az in­ter­net is.

Az em­be­rek leg­ősibb rém­álma vált va­ló­sággá, nem csoda, hogy a fi­a­tal nő sok­kot ka­pott. A hor­ror­szto­rit fel­kapta az in­ter­net is, hi­szen bár­ki­vel meg­tör­tén­het.

Horrorösszegre pereli aljas exbarátnőjét a zeneakadémista

Horrorösszegre pereli aljas exbarátnőjét a zeneakadémista

A sze­re­lem nem ismer ha­tá­ro­kat...

Mond­ják, hogy a sze­re­lem nem ismer ha­tá­ro­kat. Ez a lány tö­ké­le­te­sen azo­no­sult ezzel a gon­do­lat­tal, és olyas­mit kö­ve­tett el, amire nincs bo­csá­nat...

Ez a világ legkegyetlenebb körhintája, sokkot kapsz, ha felülsz rá

Ez a világ legkegyetlenebb körhintája, sokkot kapsz, ha felülsz rá

Min­den irány­ban meg­for­gatja a ven­dé­ge­ket, ezt bírni kell gyo­mor­ral!

Az él­mény min­den ér­te­lem­ben fel­ka­varó lehet, hi­szen a New Jer­sey-i vi­dám­park leg­újabb kör­hin­tája min­den irány­ban meg­for­gatja a ven­dé­ge­ket. Sokan már a lát­ványba is be­le­szé­dül­nek, ezt va­ló­ban bírni kell gyo­mor­ral!

Orvosi csoda: Elképesztő műtéttel választották szét a sziámi ikreket

Orvosi csoda: Elképesztő műtéttel választották szét a sziámi ikreket

A két kis­lány közös szí­ven osz­to­zott, nehéz dolga volt az or­vo­sok­nak.

Egyet­len szét­vá­lasztó műtét sem egy­szerű, de ebben az eset­ben a két kis­lány közös szí­ven osz­to­zott, na­gyon nehéz dolga volt az or­vosi csa­pat­nak. A ve­szé­lyes be­avat­ko­zás során kü­lön­le­ges el­já­rást al­kal­maz­tak...

Lebukott a notórius bugyitolvaj, elképesztő, mit művelt

Lebukott a notórius bugyitolvaj, elképesztő, mit művelt

Ki tudja, ha­nyad­szor ment a fe­hér­ne­műüz­letbe zsák­má­nyért a per­verz férfi, mire ki­szúr­ták, mit művel.

Ki tudja, ha­nyad­szor ment a fe­hér­ne­műüz­letbe zsák­má­nyért a per­verz férfi, mire le­bu­kott...

Letiltotta a vb-ről az asszony ezt a férfit, eszméletlen, mit léptek a haverjai

Letiltotta a vb-ről az asszony ezt a férfit, eszméletlen, mit léptek a haverjai

Szo­morú ennek a me­xi­kói férfi­nak a tör­té­nete: öt ba­rát­já­val együtt akart Orosz­or­szágba utazni a foci vi­lág­baj­nok­ságra.

Tragikus mellékhatás: Tönkrement a fiatal nő élete a fogamzásgátló miatt!

Tragikus mellékhatás: Tönkrement a fiatal nő élete a fogamzásgátló miatt!

A spi­rá­los fo­gam­zás­gátló mód­szer mel­lék­ha­tá­sa­ként akár az összes fogát el­ve­szít­heti, és ez nem min­den...

Bepánikolt a net ettől a fotótól! Ennél ijesztőbbet keveset láttál...

Bepánikolt a net ettől a fotótól! Ennél ijesztőbbet keveset láttál...

Egy ár­tal­mat­lan kép ké­szült csak a cso­port­ról. De amit meg­lát­tak rajta, arra nem szá­mí­tot­tak.

Elképesztő, mit kevertek a kávéhoz! Te meginnád?

Elképesztő, mit kevertek a kávéhoz! Te meginnád?

Az egyik leg­egész­sé­ge­sebb zöld­ség.

Az egyik leg­egész­sé­ge­sebb zöld­ség­ként tart­ják szá­mon, még­sem túl­sá­go­san köz­ked­velt. Most vi­szont por for­má­já­ban ke­ve­rik a ká­vé­hoz.

Ez a forróvérű pilótanő rendesen elintézte a férfiakat a fedélzeten

Ez a forróvérű pilótanő rendesen elintézte a férfiakat a fedélzeten

Na­gyon szexi a férfiak sze­rint, ha egy dögös, tö­ré­keny nő egy több­ton­nás gépet vezet.

Na­gyon szexi a férfiak sze­rint, ha egy dögös, tö­ré­keny nő egy több­ton­nás gépet vezet.

Itt a sörimádó férfiak kánaánja: végre szabad inni

Itt a sörimádó férfiak kánaánja: végre szabad inni

Nincs sö­rö­zés bűn­tu­dat nél­kül?

Min­den férfi­em­ber tudja, hogy nincs sö­rö­zés bűn­tu­dat nél­kül. Sze­ren­csére van egy tuti mód­szer. Ha ezt be­ve­ted, többé senki nem tiltja meg a sör­ivást!

Sokkot kapott az orvos, amikor kiderült, mi történt a páciens orrával

Sokkot kapott az orvos, amikor kiderült, mi történt a páciens orrával

Az eset­ről vi­deo­fel­vé­tel ké­szült, ami­ben a leg­va­dabb rém­ál­ma­i­dat lát­ha­tod vi­szont. Ja­va­sol­juk, hogy ne evés köz­ben nézd meg!

Egészen döbbenetes, amit a japánok egymás közt művelnek

Egészen döbbenetes, amit a japánok egymás közt művelnek

Ha azt hit­ted, a szi­get­or­szág már nem tud meg­lepni, akkor na­gyot té­vedsz! Ezt nézd!

Ha azt hit­ted, a szi­get­or­szág már nem tud meg­lepni, akkor na­gyot té­vedsz! Ezt nézd!

Bizarr műtéti eljárással segítettek a vagina nélkül született lányon

Bizarr műtéti eljárással segítettek a vagina nélkül született lányon

Meg­döb­ben­tette a köz­vé­le­ményt a műtét, sokan el­bor­zad­tak...

Meg­döb­ben­tette a köz­vé­le­ményt a műtét, sokan el­bor­zad­tak; a tu­do­má­nyos világ várja a fej­le­mé­nye­ket.

Döbbenetes, mit talált a gyerekjátékok közt a naiv anyuka!

Döbbenetes, mit talált a gyerekjátékok közt a naiv anyuka!

Az in­ter­net­ről ren­delt gye­rek­já­ték­szett­ben a cuki fi­gu­rák mel­lett meg­bújt egy mű­anyag mi­n­idildó is.

Ilyen bizarr a hím ivarú muslicák orgazmusa, eszméletlen felfedezés

Ilyen bizarr a hím ivarú muslicák orgazmusa

Haj­la­mo­sak va­gyunk azt hinni, hogy ki­zá­ró­lag az ember él­vezi a sze­xet, az ál­la­tok csak le­tud­ják a kö­zö­sü­lést, mint fel­ada­tot a sza­po­ro­dás­hoz.

Mindössze 15 percet élt az összenőtt lábakkal született sellőbaba

Mindössze 15 percet élt az összenőtt lábakkal született sellőbaba

A szív­szo­rító és egy­ben hát­bor­zon­gató fel­vé­te­lek be­jár­ták a vi­lág­saj­tót.

A szív­szo­rító és egy­ben hát­bor­zon­gató fel­vé­te­lek be­jár­ták a vi­lág­saj­tót, hi­szen a rend­el­le­nes­ség na­gyon ritka: száz­ezer­ből egy szü­lés­nél for­dul elő. A sok­koló fel­vé­te­le­ket csak erős ideg­ze­tű­ek­nek ajánl­juk!

A világ legrövidebb házassága: Ezért vált el 15 perc után párjától a dühös férfi!

A világ legrövidebb házassága: Ezért vált el 15 perc után párjától a dühös férfi!

A fös­vény após a há­zas­ság­kö­tést kö­ve­tően azon­nal kö­ve­te­lő­zött...

A fös­vény após a há­zas­ság­kö­tést kö­ve­tően azon­nal kö­ve­te­lő­zött...

Nem hiszed el, milyen fagyival keményítenek a japánok!

Nem hiszed el, milyen fagyival keményítenek a japánok!

Tuti, hogy az övék a leg­fu­rább íze­sí­tés!

Ha lenne ver­seny a leg­fu­rább fagyi cí­méért, a ja­pá­nok biz­to­san ut­ca­hos­szal nyer­né­nek. De mi sem va­gyunk le­ma­radva!

65 ezer bizarr üzenet: Teljesen becsavarodott a nő az első randi után

65 ezer bizarr üzenet: Teljesen becsavarodott a nő az első randi után

In­ter­ne­tes társ­ke­re­sőn is­mer­ked­tek meg, egyet­len ran­di­juk volt. A nő nem állt le, amíg a ha­tó­ság le nem tar­tóz­tatta.

Elképesztő, mit találtak ki a nagyon gazdag nyugdíjasoknak

Elképesztő, mit találtak ki a nagyon gazdag nyugdíjasoknak

Egy in­tel­li­gens ro­bot­társ va­lódi meg­ol­dást je­lent-e az idős­kori ma­gányra?

Nehéz el­dön­teni, hogy egy szu­pe­r­in­tel­li­gens ro­bot­társ va­lódi meg­ol­dást je­lent-e az idős­kori ma­gányra, vagy csak fel­na­gyítja az egye­dül­lét okozta fruszt­rá­ci­ó­kat. A le­he­tő­ség min­den­esetre adott.

Itt dobják a legtöbb kutyát az utcára!

Itt dobják a legtöbb kutyát az utcára!

Ba­le­set­ve­szé­lyes a Győrbe ve­zető főút a ki­do­bott ku­tyák miatt - az ál­lat­vé­dők nem győ­zik a mun­kát. A köz­út­ke­zelő nem látja a prob­lé­mát és nem érzi ma­gáé­nak a fel­ada­tot.

Ba­le­set­ve­szé­lyes a Győrbe ve­zető főút a ki­do­bott ku­tyák miatt - az ál­lat­vé­dők nem győ­zik a mun­kát. A köz­út­ke­zelő nem látja a prob­lé­mát és nem érzi ma­gáé­nak a fel­ada­tot.

Visszavágott a megalázott duci nő, és az internet hőse lett

Visszavágott a megalázott duci nő, és az internet hőse lett

Olyan frap­pán­san ke­zelte a gyű­löl­kö­dést, hogy a kö­zös­ségi ol­da­la­kon több tíz­ezer em­bert meg­moz­ga­tott.

Olyan frap­pán­san ke­zelte a gyű­löl­kö­dést, hogy a kö­zös­ségi ol­da­la­kon több tíz­ezer em­bert meg­moz­ga­tott.

Kipakolnak a pincérnők: nagyon durva, mi folyik az étterem konyháján

Kipakolnak a pincérnők

Gusz­tus­ta­lan szto­ri­kat osz­tot­tak meg egy in­ter­ne­tes fó­ru­mon. De ez nem min­den! Ki­de­rült az is, hogy mi­lyen ételt ta­ná­csos min­den­áron el­ke­rülni, ha nem akarsz prob­lé­mát ma­gad­nak.

Sokkoló kísérlet: Pokoli kínok vezethetnek a halhatatlanság felé

Sokkoló kísérlet: Pokoli kínok vezethetnek a halhatatlanság felé

A leg­va­dabb kép­ze­le­tet is fe­lül­múlja a leg­utóbbi tu­do­má­nyos át­tö­rés, ami nem csak eti­kai ag­gá­lyo­kat vet fel.

Bizarr mellékhatás: Döbbenetes elváltozást okozott az antibiotikum

Bizarr mellékhatás: Döbbenetes elváltozást okozott az antibiotikum

Meg­lepő mel­lék­ha­tás­sal je­lent­ke­zett az­an­ti­bio­ti­kum egy férfi­nál, aki majd­nem 15 éven ke­resz­tül szedte a gyógy­szert.

Ez lesz az Eurovízió nyitónapjának igazi szenzációja, nem a dalok

Ez lesz az Eurovíziós Dalfesztivál nyitónapjának igazi szenzációja, nem a dalok

A helyi sa­já­tos­sá­gok egyedi fű­sze­re­zést adnak az ese­mény­nek.

A helyi sa­já­tos­sá­gok egyedi fű­sze­re­zést adnak az ese­mény­nek.

Döbbenetes esküvő, ilyet még nem láttál

Döbbenetes esküvő, ilyet még nem láttál

Vajon ki matat a meny­asszony szok­nyája alatt ilyen lát­vá­nyo­san?

Vajon ki matat a meny­asszony szok­nyája alatt ilyen lát­vá­nyo­san? És mi a szán­déka ott alul? Na per­sze ez nem min­den. A leg­kü­lön­le­ge­sebb és leg­pi­kán­sabb es­kü­vői pil­la­na­to­kat gyűj­töt­ték össze egy hon­la­pon.

Tömeghisztéria tört ki egy nagyon menő 2018-as strandkellék miatt

Tömeghisztéria tört ki egy nagyon menő 2018-as strandkellék miatt

Még csak most kez­dő­dik a strand­sze­zon, máris több ezren ren­del­tek a meg­hök­kentő esz­köz­ből.

Sokkoló lelet az egyetem pincéjéből: Mit művelt Mengele a gyerekekkel?

Sokkoló lelet az egyetem pincéjéből: Mit művelt Mengele a gyerekekkel?

Még a ku­ta­tók is el­ször­nyed­tek, ami­kor fel­fe­dez­ték, mit rejt a pince.

Még a ku­ta­tók is el­ször­nyed­tek, ami­kor fel­fe­dez­ték, mit rejt a pince...

Sikítva dobta el a nő a púderes dobozt, borzasztó mi lapult benne

Sikítva dobta el a nő a púderes dobozt, borzasztó mi lapult benne

Nem akart hinni a sze­mé­nek, ami­kor meg­látta a ter­mé­ket.

Nem akart hinni a sze­mé­nek, ami­kor meg­látta a ter­mé­ket.

Pikáns fotók: Meztelenül járja a nagyvilágot a holland szöszi

Pikáns fotók: Meztelenül járja a nagyvilágot a holland szöszi

A bátor le­ányzó sze­xu­a­li­tás nél­kül sze­retné meg­mu­tatni hogy a mez­te­len­ke­dés nem ör­dög­től való.

Durván kiakadt a család, amikor a fiú hazaállított újdonsült feleségével

Durván kiakadt a család, amikor a fiú hazaállított újdonsült feleségével

A ro­mánc sok­kolta az in­ter­ne­te­ző­ket is. A párt egy­ál­ta­lán nem ér­dek­lik a vé­le­mé­nyek: imád­ják egy­mást, és na­gyon bol­do­gok.

Lebukott a notórius bugyitolvaj, nem is akárki az illető

Lebukott a notórius bugyitolvaj, nem is akárki az illető

Rend­sze­re­sen át­ló­gott a szom­szédba, és le­nyúlta az ott lakó 23 éves lány fe­hér­ne­műit a szennyes­ko­sár­ból.

Rend­sze­re­sen át­ló­gott a szom­szédba, és le­nyúlta az ott lakó 23 éves lány fe­hér­ne­műit a szennyes­ko­sár­ból. Hogy mi cél­ból tette, az nyil­ván­való; a kér­dés az, mit szól hozzá a fe­le­sége, és a ha­tó­sá­gok: egyes becs­lé­sek sze­rint akár 15 év bör­tön­bün­te­tést is kap­hat.

Anyaszült meztelenül jógázott a zsúfolt sétálóutcában ez a bátor nő!

Anyaszült meztelenül jógázott a zsúfolt sétálóutcában ez a bátor nő!

Mind­össze­sen egy ap­rócska fes­ték­ré­teg ta­karta a fi­a­tal lány tes­tét.

Mind­össze­sen egy ap­rócska fes­ték­ré­teg ta­karta a fi­a­tal lány tes­tét.

Kalapács alá kerül Adolf Hitler legmegdöbbentőbb festménye

Kalapács alá kerül Adolf Hitler legmegdöbbentőbb festménye

A né­met­or­szági auk­ción 60 ezer euró ki­ki­ál­tási árról, vagyis 18 mil­lió fo­rint­ról indul a licit.

Megrázó képek a régi Szovjetunióból: sosem látott fotók kerültek elő

Megrázó képek a régi Szovjetunióból: sosem látott fotók kerültek elő

A fo­tó­mű­vész ti­zen­nyolc éve halt meg, de a ne­ga­tí­vo­kat csak most ta­lálta meg a lánya a pad­lá­son.

Se bugyi, se más: Ezentúl bárki rendelhet magának pucér takarítónőt!

Se bugyi, se más: Ezentúl bárki rendelhet magának pucér takarítónőt!

Az óra­bér magas, de a ta­ka­rí­tónő leg­alább mez­te­len.

Egy ta­ka­rí­tó­nő­ket köz­ve­títő brit vál­la­lat csak és ki­zá­ró­lag olyan höl­gyek­kel dol­go­zik, akik haj­lan­dóak pu­cé­ran ser­te­per­télni a kli­en­sek­nél.