Így lehet mindig friss petrezselymed, akkor is, ha nincs kerted

Így lehet mindig friss petrezselymed, akkor is, ha nincs kerted

A pet­re­zse­lyem igazi cso­da­szer, rend­kí­vüli fű­szer­nö­vény. Amint a ta­vasz meg­mu­tatja magát, el­ül­tet­he­ted.

A pet­re­zse­lyem igazi cso­da­szer, rend­kí­vüli fű­szer­nö­vény. Amint ta­va­szo­dik, el­ül­tet­he­ted.

Meztelen szelfit posztolt az ágyból a fiatal modell!

Meztelen szelfit posztolt az ágyból a fiatal modell!

Sem­mit se vi­selt magán a gyö­nyörű lány, aki­ről nem ez az első ilyen pi­káns kép az Ins­tag­ra­mon.

Sem­mit se vi­selt magán a gyö­nyörű lány, aki­ről nem ez az első ilyen pi­káns kép az Ins­tag­ra­mon.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Itt az első videó: így tért vissza a színpadra Curtis

Itt az első videó: így tért vissza a színpadra Curtis

A rap­per fel­lé­pé­sére sokan vol­tak kí­ván­csiak. Úgy tűnik, nem hagyta cser­ben ra­jon­góit.

A rap­per fel­lé­pé­sére sokan vol­tak kí­ván­csiak. Úgy tűnik, nem hagyta cser­ben ra­jon­góit.

Gyász: 48 éves korában elhunyt a híres színész

Gyász: 48 éves korában elhunyt a híres színész

A Más­na­po­sok film­ből is­mer­he­tik.

Brody Ste­venst a Más­na­po­sok című film­ből is­mer­heti a ma­gyar kö­zön­ség.

Előző életéről vallott, elképesztő dolgot állít Soma Mamagésa

Előző életéről vallott, elképesztő dolgot állít Soma Mamagésa

Fog­lal­koz­tatja a lé­lek­ván­dor­lás.

Min­dig is fog­lal­koz­tatta a lé­lek­ván­dor­lás, saját múlt­já­ról is több­ször me­sélt már.

Letartóztatták a szexuális zaklatással vádolt énekest

Letartóztatták a szexuális zaklatással vádolt énekest

Tíz­rend­beli sze­xu­á­lis zak­la­tá­sért el­já­rást in­dí­tot­tak pén­te­ken Ro­bert Kelly ellen.

Tíz­rend­beli sze­xu­á­lis zak­la­tá­sért el­já­rást in­dí­tot­tak pén­te­ken Ro­bert Kelly ellen.

NE HAGYD KI!

Komoly vádak: Delhusa Gjon szerint Pápai Jociék lemásolták a dalát

Komoly vádak: Delhusa Gjon szerint Pápai Jociék lemásolták a dalát

Pet­ruska és Nagy Feró után, most Jo­ci­é­kat is elő­vet­ték.

Pet­ruska és Nagy Feró után, most Jo­ci­é­kat is elő­vet­ték.

Borzalom, 12 éves fiút gázoltak el Tatabányán

Borzalom, 12 éves fiút gázoltak el Tatabányán

Tilos jel­zés el­le­nére akart át­kelni.

A fiú tilos jel­zés el­le­nére akart át­kelni az út­tes­ten.

Megviselte a válás, nem akar több esküvőt Keresztes Ildikó

Megviselte a válás, nem akar több esküvőt Keresztes Ildikó

Az éne­kesnő je­len­leg tel­jes­nek érzi az éle­tét.

Az éne­kesnő je­len­leg tel­jes­nek érzi az éle­tét.

A leopárd mintát ez az őrület lökte le a trónról

A leopárd mintát ez az őrület lökte le a trónról

2018 őszén egy­sze­rűen ta­rolt.

2018 őszén egy­sze­rűen ta­rolt az ál­lat­minta, gya­kor­la­ti­lag min­dent be­bo­rí­tott a le­o­párd- és a kígyó minta. Most vi­szont ér­ke­zik va­lami tel­je­sen új.

Nagyanyáink divatja visszatér: álomkardigánban járnak a nők

Nagyanyáink divatja visszatér: álomkardigánban járnak a nők

Nagy­ma­mánk is meg­iri­gyel­he­tik eze­ket a kö­tött kar­di­gá­no­kat! Szu­per laza fazon, já­té­kos, csi­nos.

Nagy­ma­mánk is meg­iri­gyel­he­tik eze­ket a kö­tött kar­di­gá­no­kat! Szu­per laza fazon, já­té­kos, csi­nos. Kezd­he­ted is a ta­va­szi vá­sár­lást, mert ezt a ru­ha­da­ra­bot sok­fé­le­kép­pen va­ri­ál­ha­tod. Ha­ma­ro­san vége a kabát sze­zon­nak. Ér­de­mes kö­rül­nézni a di­va­tos kar­di­gá­nok kö­zött. Már nem kell sokat aludni a ta­va­szig.

Eszméletlen fazonnal frissül a női divat 2019-ben, jön a tündérváll

Eszméletlen fazonnal frissül a női divat 2019-ben, jön a tündérváll

Me­se­beli stí­lus tör utat ma­gá­nak a ki­fu­tó­kon: egy­szerre nőies és elő­kelő az új divat.

Őrület, mit találtak ki a tervezők, rafinált lesz tavasszal a szoknya

Őrület, mit találtak ki a tervezők, rafinált lesz tavasszal a szoknya

Hó­bor­tos­nak mond­ható, mégis szexi fa­zonú szok­nyá­kat vi­sel­nek majd ta­vas­szal a höl­gyek.

Óriási sikert arattak a magyarok a Milánói Divathéten

Óriási sikert arattak a magyarok a Milánói Divathéten

Nagy le­he­tő­sé­get ka­pott a hazai di­vat­vi­lág nyolc már­kája, az egyik leg­ran­go­sabb szak­mai ese­mé­nyén mu­tat­hat­ták be a kol­lek­ci­ó­i­kat.

Nagy le­he­tő­sé­get ka­pott a hazai di­vat­vi­lág nyolc már­kája, az egyik leg­ran­go­sabb szak­mai ese­mé­nyén mu­tat­hat­ták be a kol­lek­ci­ó­i­kat. A ma­gyar ruhák pedig remek fo­gad­ta­tás­ban ré­sze­sül­tek.

Ronaldinho a magyar sportág olimpiai bajnoka lenne

Ronaldinho a magyar sportág olimpiai bajnoka lenne

A vi­lág­baj­nok bra­zil fo­cista min­dent el­kö­vet annak ér­de­ké­ben, hogy a teq­ball olim­piai sportág le­gyen.

A vi­lág­baj­nok bra­zil fo­cista min­dent el­kö­vet annak ér­de­ké­ben, hogy a teq­ball olim­piai sportág le­gyen.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Belepirulsz, megszabadul a bugyijától a brutál mellű bombázó

Belepirulsz, megszabadul a bugyijától a brutál mellű bombázó

Bella Rose nem szé­gyen­lős, őr­jítő pó­zok­ban lát­ható a kö­zös­ségi ol­da­lain.

Hosszú hónapokat vártak erre Liu Shaolinék

Pukkantak a pezsgők, hosszú hónapokat vártak erre a Liu Shaolinék

Ki­puk­kan­tak a Bolt­tól ka­pott pezs­gők.

Az olim­piai baj­nok ma­gyar gyors­ko­ri­sok végre ki­bon­tot­ták a Usain Bolt­tól ka­pott pezs­gő­ket.

Elképesztő tahósága miatt kerülhet bajba a Liverpool sztárja

Elképesztő tahósága miatt kerülhet bajba a Liverpool sztárja

Ko­moly pénz­bír­ság lehet a "ju­talma".

Ro­berto Fir­mino moz­gás­kor­lá­to­zott par­ko­ló­helyre állt a lu­xus­ko­csi­já­val, ezt pedig ki­szúr­ták a le­si­fo­tó­sok. Ko­moly pénz­bír­ság lehet a "ju­talma".

Visszatérnek a fagyos reggelek, eddig kell télies időre számítani

Visszatérnek a fagyos reggelek, eddig kell télies időre számítani

Fagy­pont körül ala­kul a hő­mér­sék­let.

A hét­vé­gén fagy­pont körül ala­kul a hő­mér­sék­let nap­köz­ben is, de a jövő héten már ismét me­le­gedni kezd az idő.

Szívszorító, így emlékezik özvegye Tahi Tóth Lászlóra

Szívszorító, így emlékezik özvegye Tahi Tóth Lászlóra

Feb­ruár 22-én volt pon­to­san egy éve, hogy el­hunyt a Já­szai-és Kos­suth-díjas szí­nész.

Feb­ruár 22-én volt pon­to­san egy éve, hogy el­hunyt a Já­szai-és Kos­suth-díjas szí­nész.

Álmában akarta megfojtani kislányát a soroksári anya

Álmában akarta megfojtani kislányát a soroksári anya

Mesél a csa­lád.

A csa­lád sze­rint em­ber­ölési kí­sér­let gya­núja miatt vit­ték el a 37 éves so­rok­sári nőt a rend­őrök. Meg akarta foj­tani 6 éves kis­lá­nyát.

Szörnyű, amit ez a nő a pasijával művelt

Brutális terror: szörnyű, amit ez a nő a pasijával művelt

Hor­rorfilmbe illő kín­zás­nak ve­tette alá a fi­a­tal férfit.

Hor­rorfilmbe illő kín­zás­nak ve­tette alá a nő a fi­a­tal férfit, aki kis híján be­le­halt a több hó­na­pon át el­szen­ve­dett sé­rü­lé­sekbe.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Brutálisan szexi fotóra bukkantunk: így fest fehérneműben a TV2 sztárja

Brutálisan szexi fotóra bukkantunk: így fest fehérneműben a TV2 sztárja

Az Exat­lon Hun­gary ver­se­nyé­ből tá­vozó Pa­lásti Ági pi­káns fo­tó­zá­son vett részt.

Lélegzetelállító, magyar fényképész rögzített egyedi képet a Holdról

Lélegzetelállító, magyar fényképész rögzített egyedi képet a Holdról

A fény­ké­pész ala­po­san utá­na­járt, hogy mikor tudja a ritka pil­la­na­tot el­kapni, és sze­ren­csére az idő­já­rás is ked­ve­zett neki.

Férjes asszonyként először mutatta meg a melleit az énekesnő

Férjes asszonyként először mutatta meg a melleit az énekesnő

Miley Cyrus a há­zas­élet­ről re­gélt.

Miley Cyrus a há­zas­élet­ről re­gélt az egyik ame­ri­kai ma­ga­zin­nak, és köz­ben le is vet­kő­zött.

...MEGVOLT MÁR?

Készül a botrány? Katalin hercegné ezért nem ment Meghan babavárójára

Készül a botrány? Katalin hercegné ezért nem ment Meghan babavárójára

A her­ceg­nék kö­zött eddig sem volt túl ki­egyen­sú­lyo­zott a vi­szony.

A her­ceg­nék kö­zött eddig sem volt túl ki­egyen­sú­lyo­zott a vi­szony, talán ezért sem akar­tak együtt ün­ne­pelni.

Bejelentették a tudósok: újabb életre utaló nyomokat találtak a Marson

Bejelentették a tudósok: újabb életre utaló nyomokat találtak a Marson

A ku­ta­tás ismét új irány vesz a fel­fe­de­zés­nek kö­szön­he­tően.

A ku­ta­tás ismét új irány vesz a fel­fe­de­zés­nek kö­szön­he­tően.

"Undorító képmutatás" - ezért zúdult népharag Meghan hercegnére

"Undorító képmutatás" - ezért zúdult népharag Meghan hercegnére

A vá­ran­dós Meg­han Markle nem­ré­gi­ben New York­ban tar­tott ba­ba­váró bulit ba­rá­tai kö­ré­ben.

Ennél már nem lehet kínosabb: ezt mondta a meztelen színésznőre a férje

Ennél már nem lehet kínosabb: ezt mondta a meztelen színésznőre a férje

Az Agy­me­nők sztár­ját iga­zán le­lom­bozta a férje, mi­köz­ben mez­te­le­nül fe­küdt mel­lette.

Kiutasítási botrány Izrael és Ukrajna között!

Kiutasítási botrány Izrael és Ukrajna között!

Az uk­rá­nok ki­uta­sí­tot­tak 35 iz­ra­e­lit, majd Iz­rael vissza­vá­gott és vissza­kül­dött ugyan­annyi uk­ránt a ha­zá­jába.

Az uk­rá­nok ki­uta­sí­tot­tak 35 iz­ra­e­lit, majd Iz­rael vissza­vá­gott és a Ben Gu­rion re­pü­lő­tér­ről vissza­kül­dött ugyan­annyi uk­ránt a ha­zá­jába.

Hatalmas meglepetéssel készülnek A Dal műsorvezetői

Hatalmas meglepetéssel készülnek A Dal műsorvezetői

Szom­ba­ton ki­de­rül, hogy me­lyik mű lesz Ma­gyar­or­szág leg­jobb dala.

Három embert gázolt halálra a bedrogozott sofőr! - megrázó videó

Három embert gázolt halálra a bedrogozott sofőr! - megrázó videó

Esé­lyük nem volt túl­élni a bal­ese­tet.

Esé­lyük nem volt túl­élni a bal­ese­tet az ál­do­za­tok­nak, olyan se­bes­ség­gel csa­pó­dott be a férfi.

Elrejtették a migránsokat Berlinben egy hivatalos látogatás idejére

Elrejtették a migráns dílereket Berlinben egy hivatalos látogatás idejére

Ér­de­kes meg­ol­dást vá­lasz­tot­tak...

A né­met­or­szági Tü­bin­gen pol­gár­mes­te­rét meg­hív­ták Ber­linbe, hogy nézze meg saját sze­mé­vel, nem is olyan rossz a hely­zet, mint ahogy ő azt ko­ráb­ban ál­lí­totta...

Kész elmebaj, mennyi pénzt költött bulizásra Meghan hercegné

Kész elmebaj, mennyi pénzt költött bulizásra Meghan hercegné

Nem fogta vissza magát!

Ter­hes­sége he­te­dik hó­nap­já­ban kelt útra Harry nél­kül, és nem is fogta vissza magát a her­cegné.

Ezt látnod kell: Falatnyi bikiniben indult útnak Dér Heni

Ezt látnod kell: Falatnyi bikiniben indult útnak Dér Heni

Dér Heni csoda szép helyre ment.

Dér Heni csoda szép helyre ment nya­ralni, ahol ren­ge­teg fotót ké­szí­tett.

Matteo Salvini megtette a magáét, most a többiek jönnek

Matteo Salvini megtette a magáét, most a többiek jönnek

A leg­újabb sta­tisz­ti­kák sze­rint ra­di­ká­li­san csök­kent az Olasz­or­szágba ér­kező mig­rán­sok száma ta­valy.

Az Eu­ró­pai Határ- és Part­vé­delmi Ügy­nök­ség leg­újabb sta­tisz­ti­kája sze­rint ra­di­ká­li­san csök­kent az Olasz­or­szágba ér­kező il­le­gá­lis be­ván­dor­lók száma ta­valy. Ez pedig első sor­ban az olasz bel­ügy­mi­nisz­ter­nek kö­szön­hető.

Áll a bál, durva büntetés a Salára emlékező szurkolók miatt

Áll a bál, durva büntetés a Salára emlékező szurkolók miatt

A sza­bály, az sza­bály - de nem le­he­tett volna ki­vé­te­le­sen el­né­zőbb­nek lenni?

A sza­bály, az sza­bály - de nem le­he­tett volna ki­vé­te­le­sen el­né­zőbb­nek lenni?

Undorító, mit rögzített a kamera élő adásban

Undorító dolgot rögzített a kamera élő adásban, egész Amerika látta

Egyet­len néző sem fi­gyelt a csi­nos ri­por­ter­nőre.

Senki nem fi­gyelt a csi­nos ri­por­ter­nőre a hát­tér­ben zajló ese­mé­nyek miatt. Ilyet na­gyon rit­kán látni a té­vé­ben.

A viták ellenére szövetségesek vagyunk

Vitás kérdések vannak, de Norvégia a szövetségesünk

Nor­vé­gia na­gyon fon­tos part­ne­rünk.

Nor­vé­gia na­gyon fon­tos part­nere Ma­gyar­or­szág­nak a vé­de­lem­po­li­ti­kai és az ener­ge­ti­kai együtt­mű­kö­dés­ben - je­len­tette ki Szij­jártó Péter.

A fél kerület ráláthatott a teraszán meztelenkedő lányra

A fél kerület ráláthatott a teraszán meztelenkedő lányra

A ve­ran­dán ké­szült szi­esz­tázni...

A te­to­vált, fi­a­tal lány a ve­ran­dán ké­szült szi­esz­tázni anya­szült mez­te­le­nül, ami­kor egy jól kom­po­nált kép is ké­szült róla...

Figyelmeztetés, veszélyes sugárzás éri a Földet, leállhat az internet

Figyelmeztetés, veszélyes sugárzás éri a Földet, leállhat az internet

A Napon durva vi­ha­rok tom­bol­nak, ez pedig a mi boly­gónkra is sú­lyos ha­tás­sal lehet.

Pazar testet villantott a strandon a marketinges lány

Pazar testet villantott a strandon a marketinges lány

Szexi lát­ványt nyúj­tott..

Egy fa­lat­nyi bu­gyit és egy szexi pólót vi­selt, ami alól me­sé­sen kan­di­kál­tak ki a keb­lei. Biz­tos örült a lát­vány­nak a többi für­dőző is...

Horror Párizsban! Lefejezte idős édesanyját a 34 éves afrikai férfi

Horror Párizsban! Lefejezte idős édesanyját a 34 éves afrikai férfi

Azt egy­előre még nem lehet tudni, hogy miért tette és miért rakta a sü­tőbe édes­anyja le­vá­gott fejét?

Drámai segélykérést kaptak a járőrök: szülő nőt kísértek a kórházba

Drámai segélykérést kaptak a járőrök: szülő nőt kísértek a kórházba

Egy férfi kért pén­te­ken se­gít­sé­get a rend­őrök­től, mert nem ju­tott volna idő­ben kór­házba a fe­le­sé­gé­vel.

Problémájáról vallott a magyar műsorvezető, az egészségét félti

Problémájáról vallott a magyar műsorvezető, az egészségét félti

Orosz Barbi nem al­szik éj­sza­kán­ként, ami miatt már in­fú­ziós vi­ta­min­kú­rára küld­ték. De hogy bírja?

Orosz Barbi nem al­szik éj­sza­kán­ként, ami miatt már in­fú­ziós vi­ta­min­kú­rára küld­ték. De hogy bírja?

Hatalmas bejelentés: erre készül a híres magyar énekes

Hatalmas bejelentés: erre készül a híres magyar énekes

Ren­dü­let­len ener­gi­á­val dol­go­zik.

Deák Bill Gyula még min­dig ren­dü­let­len ener­gi­á­val dol­go­zik.

Hajdú Péter családi drámája: az utolsó esélye is elszállt

Hajdú Péter családi drámája: az utolsó esélye is elszállt

Nem tu­dott ki­bé­külni az édes­ap­já­val.

A mű­sor­ve­zető tíz éve nem tudta ren­dezni a kap­cso­la­tát az édes­ap­já­val, és úgy tűnik, ez már nem kö­vet­kez­het be.

Rejtélyes zaklatótól retteg az Oscar-díjas színésznő, segítséget kért

Rejtélyes zaklatótól retteg az Oscar-díjas színésznő, segítséget kért

A 37 éves sztár­anyuka ott­ho­nába is meg­pró­bált be­jutni a za­vart férfi.

A 37 éves sztár­anyuka ott­ho­nába is meg­pró­bált be­jutni a za­vart férfi, aki csak az ál­ne­vére hall­gat.

Külön repteret kaphatnak a fapadosok hazánkban

Külön repteret kaphatnak a fapadosok hazánkban

Erről Tar­lós Ist­ván be­szélt.

A Fe­ri­hegy­ről in­duló és oda ér­kező, a fő­vá­ro­siak tö­me­gét za­varó re­pü­lő­zaj prob­lé­má­jára több­féle meg­ol­dás is szü­let­het - mondta el Tar­lós Ist­ván fő­pol­gár­mes­ter.

Lebukott a Dózsa György úti gázoló, ezt teszi most a szívbeteg férfi

Lebukott a Dózsa György úti gázoló, ezt teszi most a szívbeteg férfi

A Dózsa György úton tör­tént tra­gé­dia egyik fe­le­lőse éppen szív­mű­tét­jére ké­szül.

Meghalt egy kisgyerek: Márki-Zay Péterék tudatosan szegték meg a törvényt

Meghalt egy kisgyerek: Márki-Zay Péterék tudatosan szegték meg a törvényt

A 24.hu lé­nye­gé­ben be­is­merő val­lo­másra kény­sze­rí­tette Márki-Zay Pé­tert és fe­le­sé­gét, akik hosszú éve­ken át egy meg­le­he­tő­sen za­va­ros egész­ség­ügyi vál­lal­ko­zást üze­mel­tet­tek.

Halálos fenyegetéseket kapott a sztárapuka újszülött kislánya

Halálos fenyegetéseket kapott a sztárapuka újszülött kislánya

Diego Si­me­o­néra na­gyon meg­ha­ra­gu­dott pár szur­koló, saj­nos ez lett be­lőle.

Si­me­o­néra meg­ha­ra­gu­dott pár szur­koló, ez lett be­lőle. Ké­sőbb he­lyet­tük is el­né­zést kér­tek a töb­biek.

Már tehetetlen a rendőrség: felhívást tett közzé a 9 éves fiú érdekében

Már tehetetlen a rendőrség: felhívást tett közzé a 9 éves fiú érdekében

A 9 éves kisfiú hol­lé­té­ről sem­mit sem lehet tudni, csak az sejt­hető, hogy az édes­anyja vitte el ott­hon­ról.

Mélyen hallgat a francia rendőrség a marseille-i támadás részleteiről

Mélyen hallgat a francia rendőrség a marseille-i támadás részleteiről

Az el­múlt évek­ben szám­ta­lan ké­se­lé­ses és isz­lam­ista in­dít­ta­tású tá­ma­dás tör­tént Nyu­gat-Eu­ró­pá­ban.

Mellbevágó képek jöttek a lakóhelyről: porrá égett a hajdúnánási épület

Mellbevágó képek jöttek a lakóhelyről: porrá égett a hajdúnánási épület

A la­kó­hely­ként hasz­nált után­futó tel­je­sen ki­égett.

A la­kó­hely­ként hasz­nált után­futó tel­je­sen ki­égett, az ott élő em­ber­nek most ro­ko­nai adnak szál­lást.