Íme az előrejelzés, ekkora hó lehet hétfőig az országban

Íme az előrejelzés, ekkora hó lehet hétfőig az országban

Gyö­nyörű ha­va­zás kez­dő­dött szom­ba­ton, ami az egész or­szágra ki­ter­jed, sok­felé fehér tájra éb­red­he­tünk!

Gyö­nyörű ha­va­zás kez­dő­dött szom­ba­ton, ami az egész or­szágra ki­ter­jedt, sok­felé fehér a táj!

Nagy igazolásra készül a Fradi, ennyit még nem fizettek játékosért

Nagy igazolásra készül a Fradi, ennyit még nem fizettek játékosért

Az ukrán fo­cis­tát pár hó­napja hoz­ták szóba a zöld-fe­hé­rek­kel.

Az ukrán fo­cis­tát pár hó­napja hoz­ták szóba a zöld-fe­hé­rek­kel. Na­po­kon belül Bu­da­pestre ér­kez­het.

Az éj leple alatt támadtak egy férfira Zólyomban, esélye sem volt a túlélésre

Az éj leple alatt támadtak egy férfira Zólyomban, esélye sem volt a túlélésre

Az 51 éves férfit a tás­kája miatt tá­madta meg két rabló.

Az 51 éves férfit a tás­kája miatt tá­madta meg két rabló.

Jó hír, Magyarország rajta sincs a globális terrorizmusindexen

Jó hír, Magyarország rajta sincs a globális terrorizmusindexen

Vi­szont sok eu­ró­pai or­szág igen.

Vi­szont sok eu­ró­pai or­szág igen. Egy auszt­rál köz­pontú agy­tröszt 84 ál­la­mot vizs­gált meg és ebből ké­szí­tett egy ve­szé­lyes­ségi rang­sort.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Kitoloncolják a karibi szexszigetre érkező turistákat!

Kitoloncolják a karibi szexszigetre érkező turistákat!

Fe­jen­ként bő más­fél mil­li­ó­ért ital, ká­bí­tó­szer és kor­lát­lan szex jár 100 pros­ti­tu­ált­tal. Ez volt az üz­leti terv.

Fe­jen­ként bő más­fél mil­li­ó­ért ital, ká­bí­tó­szer és kor­lát­lan szex jár 100 pros­ti­tu­ált­tal. Ez volt az üz­leti terv.

Ki szeretne még több migránst? Friss felmérés

Ki szeretne még több migránst? Friss felmérés

A vizs­gált ál­la­mok­ban van, ahol a la­kos­ság 82 szá­za­léka el­lenzi a mig­rá­ciót.

A vizs­gált ál­la­mok­ban van, ahol a la­kos­ság 82 szá­za­léka el­lenzi a mig­rá­ciót. De az is ki­de­rült, hogy mely or­szá­gok­ban sze­ret­né­nek még több be­ván­dor­lót.

NE HAGYD KI!

Megrázó helyszíni fotók: itt történt a szombati kettős tragédia Borsodban

Megrázó helyszíni fotók: itt történt a szombati kettős tragédia Borsodban

A 3-as főúton az egyik au­tó­ban uta­zó­kat már nem le­he­tett meg­men­teni.

A 3-as főúton tör­tént ha­lá­los bal­eset, az egyik au­tó­ban uta­zó­kat már nem le­he­tett meg­men­teni.

Tragédia a meccsen, a stadionban halt meg a focisztár édesapja

Tragédia a meccsen, a stadionban halt meg a focisztár édesapja

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént.

Ször­nyű tra­gé­dia ár­nyé­kolta be a szom­bati Stutt­gart-Her­tha meccset a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Mentőhelikoptert riasztottak a síelőhöz, élettelenül csúszott a pályán a teste

Mentőhelikoptert riasztottak a síelőhöz, élettelenül csúszott a pályán a teste

A 30 éves spor­toló ál­la­po­tá­ról egy­előre sem­mi­lyen hír nem ér­ke­zett a szom­bati bal­eset után.

Óriási elismerés, Nikolics erre igazán büszke lehet

Óriási elismerés, Nikolics erre igazán büszke lehet

Ni­ko­lics Ne­manja iga­zán ma­ra­dan­dót al­ko­tott a len­gyel lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Ni­ko­lics Ne­manja iga­zán ma­ra­dan­dót al­ko­tott a len­gyel lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

2018 legszebb karácsonyi manikűrjei! Ilyen szépet még nem láttál

2018 legszebb karácsonyi manikűrjei! Ilyen szépet még nem láttál

Ha­ma­ro­san itt a ka­rá­csony, a höl­gyek ilyen­kor sze­re­tik a ma­ni­kűr­jü­ket is csil­lo­góvá tenni.

Borzasztó állapotban vannak a magyar gyerekek fogai! Mit tehet egy szülő?

Borzasztó állapotban vannak a magyar gyerekek fogai! Mit tehet egy szülő?

Úgy gon­dol­tad, nem gond, ha a gye­rek tej­foga lyu­kas? Ezt a gon­do­la­tot ér­de­mes sür­gő­sen el­fe­lej­teni.

Klottgatyás francia apuka az internet új sztárja, elképesztő ez a videó

Klottgatyás francia apuka az internet új sztárja, elképesztő ez a videó

Esz­mé­let­le­nül ara­nyos és meg­ható videó ke­ring a neten, ami­nek ez­út­tal egy apuka és a kisfia a fő­sze­rep­lője.

Bombasztikus ötlettel indít 2019-ben a cipődivat, minden nő boldog lesz

Bombasztikus ötlettel indít 2019-ben a cipődivat, minden nő boldog lesz

Hó­dí­ta­nak a bé­lelt cipők, légy résen és sze­rezz be minél ha­ma­rabb egy csi­nos da­ra­bot!

Elképesztő bizarr a következő nyár bikini divatja! Látod, mi a baj?

Elképesztő bizarr a következő nyár bikini divatja! Látod, mi a baj?

Mi­csoda ötlet! Így vi­se­lik a bi­ki­nit a mo­del­lek 2019 nya­rán! Lesz vajon kö­ve­tője ennek a bi­zarr vi­se­let­nek?

Csak a kezedet figyeld, máris könnyen lefogyhatsz

Csak a kezedet figyeld, máris könnyen lefogyhatsz

Ren­ge­teg di­é­tán vagy túl?

Ren­ge­teg di­é­tán vagy túl és még min­dig ugyan­ott tar­tasz, ahon­nan el­in­dul­tál? Szám­ta­lan pró­bál­ko­zás után, íme egy hasz­nos ötlet.

Idén több karácsonyi nagy kedvencet sem vetítenek a tévék

Idén több karácsonyi nagy kedvencet sem vetítenek a tévék

2018-ban egyet­len hazai té­vé­csa­torna sem tűzi mű­sorra ka­rá­csony­kor az egyik leg­nép­sze­rűbb ün­nepi csa­ládi fil­met, mely 3 részt is meg­ért.

2018-ban egyet­len hazai té­vé­csa­torna sem tűzi mű­sorra ka­rá­csony­kor az egyik leg­nép­sze­rűbb ün­nepi csa­ládi fil­met, mely három részt is meg­ért. A cím­sze­rep­lőt meg­for­máló Tim Allen másik ka­rá­cso­nyi mo­zija vi­szont négy­szer is lát­ható majd! Ám van, amit még annál is több­ször ve­tí­te­nek majd!

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, tiéd az 1 milliárd 315 millió forint?

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, tiéd az 1 milliárd 315 millió forint?

Az 5 ta­­­lá­­­la­­­tos szel­­­vény vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye az 50. já­­­ték­­­hé­­­ten 1 mil­li­árd 315 mil­­­lió fo­­­rint volt, jöj­­­je­­­nek a nyer­­­tes szá­­­mok!

Bizarr meglepetés a vakrandin, súlyos titkot hallgatott el a nő

Bizarr meglepetés a vakrandin, súlyos titkot hallgatott el a nő

Lutri, ho­gyan si­ke­rül, de talán pont az iz­ga­lom miatt men­nek bele a férfiak. Jöj­je­nek a leg­me­re­de­kebb hely­ze­tek!

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Őszinte szavak, Hosszú Katinka a magánéletéről beszélt

Őszinte szavak, Hosszú Katinka a magánéletéről beszélt

Hosszú Ka­tinka re­me­kelt Kí­ná­ban.

Négy arany­érem­mel zárta Hosszú Ka­tinka a hang­csoui rö­vid­pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Hosszú Katinka elverte a világot, ismét nem adott esélyt

Hosszú Katinka elverte a világot, ismét nem adott esélyt

Hosszú Ka­tinka szom­ba­ton újabb dön­tő­ben volt ér­de­kelt a hang­csoui rö­vid­pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Váratlan hír, túladhatnak Marco Rossi alapemberén

Váratlan hír, túladhatnak Marco Rossi alapemberén

Kádár Tamás új csa­patba ke­rül­het.

Könnyen lehet, hogy télen új csa­patba ke­rül­het a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott vé­dője.

A rendőrökre támadó őrizetbe vett ellenzékiek java elítélt bűnöző

A rendőrökre támadó őrizetbe vett ellenzékiek java elítélt bűnöző

Több, ko­ráb­ban el­ítélt ember is van a Bu­da­pest ut­cáin ran­da­lí­ro­zók kö­zött.

Több, ko­ráb­ban el­ítélt ember is van a Bu­da­pest ut­cáin ran­da­lí­ro­zók kö­zött.

Meghan Markle nővére ismét támadja a hercegnét, beszólt a hercegi pár fotójára is

Meghan Markle nővére ismét támadja a hercegnét, beszólt a hercegi pár fotójára is

Az egy­kori szí­nésznő nő­vére sze­rint a fotó azt jel­ké­pezi, ahogy a vá­ran­dós her­cegné hátat for­dí­tott sze­ret­te­i­nek.

Most jelentették be: magyar tudósokon ámul a világ, elképesztőt tettek

Most jelentették be: magyar tudósokon ámul a világ, elképesztő, mit csináltak

Ma­gyar fej­lesz­tésű ha­tó­anyag se­gít­heti a stroke-on át­esett be­te­gek gyó­gyu­lá­sát.

Ennyi citrom elegendő is a napi C-vitamin szükséglet fedezéséhez

Ennyi citrom elegendő is a napi C-vitamin szükséglet fedezéséhez

A szak­em­be­rek 10 kü­lön­böző, hálós ki­sze­re­lésű cit­ro­mot el­len­őriz­tek.

Kü­lön­le­ges vizs­gá­lat ered­mé­nyét pub­li­kálta a Nébih.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Téged is megbabonáz a látvány: Baranya megyéből érkezett fantasztikus videó

Téged is megbabonáz a látvány: Baranya megyéből érkezett fantasztikus videó

A ter­mé­szet min­dig képes cso­dá­la­to­sat al­kotni, most több száz szar­vas vo­nu­lá­sá­ban gyö­nyör­köd­he­tünk.

Felcsaptak a lángok, ki kellett üríteni a látogatókkal teli brit állatkertet

Felcsaptak a lángok, ki kellett üríteni a látogatókkal teli brit állatkertet

Az ál­lat­kert­nek 21 ezer la­kója van, az egyik leg­nép­sze­rűbb rész­leg­ről kel­lett ki­men­teni az ál­la­to­kat.

...MEGVOLT MÁR?

Zseniális videót tettek közzé a magyar mentők, így készülnek a karácsonyra

Zseniális videót tettek közzé a magyar mentők, így készülnek a karácsonyra

A men­tők is sze­ret­né­nek min­den­ki­nek bol­dog ün­ne­pet kí­vánni.

A men­tők is sze­ret­né­nek min­den­ki­nek bol­dog ün­ne­pet kí­vánni, az al­ka­lom­ból pedig ké­szí­tet­tek egy vic­ces vi­deót is.

Bevezetik a gyermekek otthongondozási díját

Bevezetik a gyermekek otthongondozási díját

Havi bruttó 100 ezer fo­rint.

Havi bruttó 100 ezer fo­rin­tot kap­hat­nak a szü­lők, ami füg­get­len lesz a gyer­mek élet­ko­rá­tól.

Fej­le­mény a 19 éves rá­kos­ke­reszt­úri lány meggyil­kolása ügyében

Fej­le­mény a 19 éves rá­kos­ke­reszt­úri lány meggyil­kolása ügyében

Aljas in­dok­ból el­kö­ve­tett em­ber­ölés­sel vá­dol­ják a tinit.

Aljas in­dok­ból el­kö­ve­tett em­ber­ölés­sel vá­dol­ják a 19 éves ba­rát­nő­jét ki­végző Újlak utcai tinit.

Hűha, mi történhetett Sári Évi popsijával?

Hűha, mi történhetett Sári Évi popsijával?

Az éne­kes­nőt a ku­lisszák mö­gött kap­ták len­cse­végre.

Az éne­kes­nőt a ku­lisszák mö­gött kap­ták len­cse­végre.

Egyre több gyermek születik Magyarországon

Egyre több gyermek születik Magyarországon

Az egész Eu­ró­pai Uni­ó­ban jel­lemző de­mo­gráfiai vál­ság le­küz­dé­sére az egyes tag­or­szá­gok más-más mód­szert al­kal­maz­nak.

A Nyugati demokráciákban súlyosan büntetik a képviselői rendbontást

A Nyugati demokráciákban súlyosan büntetik a képviselői rendbontást

A Szá­zad­vég elem­zése.

Egyre in­kább úgy tűnik, hogy tár­sa­dalmi tö­meg­bá­zis híján a fruszt­rált el­len­zék nem lát más le­he­tő­sé­get, mint a nyílt erő­szak be­ve­té­sét.

Tragikus hír jött: Holtan találták a múlt héten eltűnt Józsefet

Tragikus hír jött: Holtan találták a múlt héten eltűnt Józsefet

Még de­cem­ber 5-én ve­szett nyoma.

Még de­cem­ber 5-én ve­szett nyoma a férfi­nek, saj­nos már csak a holt­teste ke­rült elő.

Halálos ételmérgezés történt, gyerekek is vannak az áldozatok között Indiában

Halálos ételmérgezés történt, gyerekek is vannak az áldozatok között Indiában

A helyi sajtó sze­rint ro­var­irtó ke­rült az ételbe, de ezt egy­előre hi­va­ta­los for­rá­sok nem erő­sí­tet­ték meg.

Nánási Pál megdöbbentő vallomása: a gyerekek nem tudnak a szülők korábbi életéről

Nánási Pál megdöbbentő vallomása: a gyerekek nem tudnak a szülők korábbi életéről

El­vál­tak előző pár­juk­tól.

A sztára­puka sze­rint gyer­me­kei még túl ki­csik ahhoz, hogy fel­fog­ják: Ördög Nóra és ő is el­vál­tak előző pár­juk­tól.

Kitört a botrány a tévénél: tinilánnyal bukott le a gyerekcsatorna sztárja

Kitört a botrány a tévénél: tinilánnyal bukott le a gyerekcsatorna sztárja

Egy 13 éves lánnyal akart le­fe­küdni a szí­nész. Le­tar­tóz­tat­ták.

Egy 13 éves lánnyal akart le­fe­küdni a szí­nész. Le­tar­tóz­tat­ták.

Hátborzongató jóslat 2019-re: ezt jövendölte Nostradamus

Hátborzongató jóslat 2019-re: ezt jövendölte Nostradamus

Ér­de­mes rá oda­fi­gyelni.

A le­gen­dás lát­nok­nak nem min­den jós­lata jött be, de na­gyon sok min­dent előre lá­tott, ezért ér­de­mes rá oda­fi­gyelni.

Fényes nappal a metrón villant elő a melle a csinos lánynak

Fényes nappal a metrón villant elő a melle a csinos lánynak

Nem várt dolog tör­tént a met­rón.

Nem várt dolog tör­tént a met­rón. Egy fi­a­tal, for­más hölgy úgy gon­dolta, hogy fel­húzza a pó­ló­ját.

Jaj, micsoda szexnaptár: Senki sem irigyelte a meztelen modelleket

Jaj, micsoda szexnaptár: Senki sem irigyelte a meztelen modelleket

Fo­gad­junk, hogy még a ma­gyar nap­tár­díva, Ki­szel Tünde sem lett volna szí­ve­sen a lá­nyok he­lyé­ben!

Fogriadó Londonban, kínos jelenet élő tévéadásban

Fogriadó Londonban, kínos jelenet élő tévéadásban

Túl he­vesre si­ke­rült az ün­nep­lés.

Túl he­vesre si­ke­rült az ün­nep­lés, ki­esett a darts­já­té­kos pro­té­zise a vi­lág­baj­nok­sá­gon. Végül még az ered­mény sem vi­gasz­tal­hatta az auszt­rált.

Unod a régi karácsonyfadíszeket? Így újítsd fel

Unod a régi karácsonyfadíszeket? Így újítsd fel

Vedd elő az régi ka­rá­csony­fa­dí­sze­i­det!

Vedd elő az régi, meg­szo­kott, kissé unal­mas ka­rá­csony­fa­dí­sze­i­det és mu­ta­tunk né­hány öt­le­tet, hogy dobd fel az idei ün­ne­pet!

Szirénázó rendőrök rohanták le Paul McCartney otthonát, ez történt

Szirénázó rendőrök rohanták le Paul McCartney otthonát, ez történt

A Be­at­les egy­kori gi­tá­ro­sá­nak ott­ho­nába ide­ge­nek ha­tol­tak be.

A Be­at­les egy­kori gi­tá­ro­sá­nak ott­ho­nába ide­ge­nek ha­tol­tak be, egy­előre még ke­re­sik őket.

Megrázó helyszíni fotók: esélye sem volt a sofőrnek Kerekegyházán

Megrázó helyszíni fotók: esélye sem volt a sofőrnek Kerekegyházán

A kocsi egy kis­te­her­au­tó­val üt­kö­zött. Egy ember a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Fehérbe borult az ország, így lepte be az összes megyét a hó - fotók

Fehérbe borult az ország, így lepte be az összes megyét a hó - fotók

Va­sár­na­pig je­len­tős mennyi­ségű hó eshet, egyes tá­ja­kon akár 20 centi vas­tag lepel is fed­heti majd a tájat.

Szexuális erőszak, reagált a vádra a világklasszis

Szexuális erőszak, reagált a vádra a világklasszis

Paul Gas­co­igne a vád sze­rint sze­xu­á­li­san zak­la­tott egy nőt. Az egy­kori lab­da­rúgó bí­ró­ság elé állt.

Paul Gas­co­igne a vád sze­rint sze­xu­á­li­san zak­la­tott egy nőt. Az egy­kori lab­da­rúgó bí­ró­ság elé állt.

Édesapja súlyos balesetéről vallott Hernádi Judit lánya

Édesapja súlyos balesetéről vallott Hernádi Judit lánya

A Ho­ney­beast éne­kes­nője ma is tisz­tán em­lék­szik min­den ször­nyű rész­letre.

A Ho­ney­beast éne­kes­nője ma is tisz­tán em­lék­szik min­den ször­nyű rész­letre.

Kitálalt Csobot Adél, ezt állítja a kapcsolatáról

Kitálalt Csobot Adél, ezt állítja a kapcsolatáról

Sok­szor nem ér­te­nek egyet Ben­cé­vel.

Az éne­kesnő le­rán­totta a lep­let azok­ról a pil­la­na­tok­ról, ami­kor nem ér­te­nek egyet Ben­cé­vel.

Hatalmas baleset az autópályán, mentők száguldanak a helyszínre

Hatalmas baleset az autópályán, mentők száguldanak a helyszínre

A bal­eset a sztráda or­szág­ha­tár felé ve­zető ol­da­lán tör­tént.

A bal­eset a sztráda or­szág­ha­tár felé ve­zető ol­da­lán tör­tént, a 45-ös ki­lo­mé­ter­nél.

Fordulat Andika ügyében: ketten erőszakolhatták meg a kislányt

Fordulat Andika ügyében: ketten erőszakolhatták meg a kislányt

A kis­lány val­lo­mása alap­ján őri­zetbe vet­ték az édes­apát.

A kis­lány val­lo­mása alap­ján őri­zetbe vet­ték az édes­apát.

Rendőrökre támadtak az agresszív ellenzéki tüntetők

Rendőrökre támadtak az agresszív ellenzéki tüntetők

Pén­te­ken is ut­cára vo­nul­tak.

Pén­te­ken is ut­cára vo­nul­tak az el­len­zéki tün­te­tők, és is­mé­tel­ten meg­tá­mad­ták a rend­őrö­ket is.

Durván beszóltak a magyar hírességnek: Szégyen vagy!

Durván beszóltak a magyar hírességnek: Szégyen vagy!

A kom­men­telő egy kis­lány volt.

Az olim­piai baj­nok úszónő nem­ré­gi­ben durva meg­jegy­zést ka­pott az egyik képe alá. A kom­men­telő rá­adá­sul egy tíz­éves kis­lány.

Vészjelzést kapott az ország, közeleg az év legdurvább havazása

Vészjelzést kapott az ország, közeleg az év legdurvább havazása

Az erős szél miatt hó­fú­vásra is ké­szülni kell szom­ba­ton. Nap­köz­ben is hideg lesz, vár­ha­tóan fe­hérbe borul a táj.

Az erős szél miatt hó­fú­vásra is ké­szülni kell szom­ba­ton. Nap­köz­ben is hideg lesz, vár­ha­tóan fe­hérbe borul a táj.