HARCÉL

Zugló ro­mok­ban, Ka­rá­csony játszva ta­nul­hat vá­rost épí­teni

A Fi­de­li­tas egy vá­ros­építő szá­mí­tó­gé­pes já­té­kot vitt Ka­rá­csony Ger­gely­nek, hogy azon gya­ko­rol­jon, mi­előtt - ahogy fo­gal­maz­tak - tel­je­sen tönk­re­te­szi Zug­lót, a ke­rü­let ugyanis ro­mok­ban van, csak egy 2 mil­li­ár­dos hitel tartja még élet­ben.
  • Szerző: ripost

Borbély Ádám a budapesti Fidelitas elnöke szerint sorra maradnak el a beruházások, a kerület semmit nem fejlődik. Mindez Karácsony Gergely alkalmatlanságának bizonyítéka.

Az mondta,

ezért hoztak a polgármesternek egy SimCity városépítő számítógépes játékot, amellyel Karácsony Gergely “gyakorolhatja a város építését”.

A politikus úgy értékeli, bármelyik gyerek jobban teljesít a játékban, mint amit Karácsony Gergely mutat Zugló kárára.

Borbély Ádám ezt követően megkísérelte átadni a polgármesternek a játékot, de csak a polgármesteri titkárságon tudta leadni. Ezt követően újságíróknak azt mondta, sajnálják, hogy Karácsony Gergely nem volt a hivatalában. Bizonyára most sem Zuglóval foglalkozik, hanem a főpolgármester-választási kampányával.