KEDVENC

Zsi­góné Kati meg­fes­tette az or­szág to­já­sát

Rend­kí­vüli tü­re­lem kel­lett a hi­he­tet­le­nül ap­ró­lé­kos mun­ká­hoz. De meg­érte az erő­fe­szí­tést, hi­szen a mű al­ko­tója, Kati immár nem­zet­közi szin­ten el­is­mert to­jás­festő lett.

Az elkészült mű történelmünket; hazánk múltját és jelenét közvetíti felénk, összesen 79 gondolatban. Az Európa legjobb tojáskészítőjeként számon tartott Zsigóné Kati egy éven át dolgozott mesterművén.

EZT OLVASTAD MÁR?

Az Ország Tojásának alapját egy különleges nagyméretű strucctojás adja - ezt festette, faragta, patkolta és berakásokkal díszítette Zsigóné Kati - mindösszesen 11 különböző technikát alkalmazva, mely világszinten is egyedülálló.

Zsigóné Kati népi iparművészt Dubaiban a világ 5 legjobb tojásdíszítője közé választották.  Európában viszont ő a legjobb.