LELKIZŐ

Meg­ható üze­ne­tet ka­pott Zámbó Jimmy

Zámbó Jimmy 15 évvel ez­előtti ha­lá­lát máig nem tud­ták fel­dol­gozni ra­jon­gói, de a leg­na­gyobb fáj­dal­mat csa­ládja érzi, s a szo­mo­rú­ság ha­lot­tak nap­já­nak kö­ze­led­té­vel csak fo­ko­zó­dik.
  • Szerző: Buster

Két olyan nap biztosan akad az évben, amit a Zámbó család tagjai különösen nehezen élnek meg. Az egyik a halálának évfordulója, a másik pedig a mindenszentek. Zámbó Jimmy fia Zámbó Krisztián nem is titkolja érzelmeit és közösségi oldalán egy érzelmes verssel emlékezik legendás édesapjára.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

Nyugodjék békében!