MANI

Zaj­lik a ko­má­romi híd közel 100 mé­te­res tar­tó­pi­lon­já­nak be­be­to­no­zása

Iga­zán lát­vá­nyos sza­kasz­hoz ér­ke­zett a Híd­építő, a Mé­szá­ros és Mé­szá­ros, va­la­mint a Hódút által ki­vi­te­le­zett pro­jekt, hi­szen mos­tan­tól a har­ma­dik pil­lér fö­lött tor­nyo­suló szer­ke­zet víz fe­letti ele­mei ke­rül­nek a he­lyükre.
  • Szerző: RIPOST

Már betonozzák az új komáromi Duna-híd pilonját – jelentette be Kiss Boglárka, a beruházó NIF Zrt. szóvivője az építkezés látogatóközpontjában. A pilon, amely a kábelek segítségével tartja majd a hidat, a harmadik pillérből emelkedik ki, és 95 méter magas lesz. A híd kivitelezését a Hídépítő Zrt. és a Mészáros és Mészáros Kft. (H-M DUNAHÍD Konzorcium) végzi nettó 91,199 millió euró értékben.

Fotók: NIF Zrt.
Fotók: NIF Zrt.

Mostanra beemelték a pilon alsó részének tizenegy elemét, melyek mind a pillér belsejében találhatók, így betonozás után nem lesznek láthatók. A további 35 pilonelemet a Dunán levő pontonokon állítják össze úgy, hogy két elemet előre összehegesztenek, s utána emelik a helyére. A most összeállítás alatt levő darabok már a pilon látható, víz feletti részének első elemei lesznek.

„A híd minden támaszának cölöpözése elkészült, ebben a munkafolyamatban beépítettünk 1259 méter cölöpöt és 2100 m3 betont. A teljes projekt során 15 000 m3 szerkezeti betont fogunk felhasználni, ebből már 11 000 m3-t beépítettünk” – emelte ki Sal László, az A-Híd Zrt. vezérigazgatója.

Fotók: NIF Zrt.
Fotók: NIF Zrt.

A pillérek fele már készen van, a másik három is épül

A NIF Zrt. szóvivője a hídépítés további fejleményeiről elmondta, hogy a híd hat pillérjéből már készen van a szlovák oldalon lévő három, és a magyar oldalon is folyamatban van az építésük. Beemelésre került továbbá az összesen 36 elemből álló hídpálya 12. eleme is, s a merevítő tartók egyharmada a helyszínen van. A gyártás az acélszerkezeti üzemekben folyamatos, a csepeli előszerelő telepen pedig folyik a hídpálya elemek összeállítása, hegesztése és festése.

Az acélszerkezetek gyártásáért, összeállításáért a Hódút Kft. felel. Szűcs Tamás, a cég ügyvezető igazgatója elmondta, hogy 67%-os a készültség a szerkezetek gyártásánál, és 35%-os a helyszíni szerelés tekintetében. A közlekedők várhatóan 2020-tól használhatják majd a hidat.

A hídhoz kapcsolódó magyar oldali bekötőúton elkészült az 1-es főúti új csomópont a két körforgalommal" – tette hozzá Kiss Boglárka. Október 31-e óta megy rajta a forgalom, de jelenleg még munkaterület, folyamatban van az ideiglenes forgalomba helyezési eljárás, a hatósági engedély kiadása ezen a héten várható. A forgalom ráterelésére azért volt hamar szükség, hogy a déli elkerülő lezárását meg tudják szüntetni, és ezzel tehermentesítsék a várost. A hídépítési projektnél nagyon rövid lesz a téli leállás, mindössze december 21. és január 2. között tervezik szüneteltetni a munkát.

Eközben a címlapon