SÁRGACSEKK

Yo­uTube-on az adó­hi­va­tal

Vi­deo­klip­ben hívja fel a fi­gyel­met a NAV arra a hét leg­gya­ko­ribb hi­bára, amit az adó­zók el­kö­vet­nek a sze­mé­lyi jö­ve­de­lem­adó (szja) be­val­lá­suk­ban. A május 20-ai ha­tár­idő előtti na­pok­ban a hi­va­tal ügy­fél­szol­gá­la­tai nyúj­tott nyitva tar­tás­sal vár­ják az adó­zó­kat, s akik az utolsó pil­la­nat­ban akar­ják el­ké­szí­teni a be­val­lá­su­kat és va­la­hol el­akad­nak, kék szá­mon (06-40/42-42-42) kér­het­nek ta­ná­csot a NAV adó­szak­ér­tő­i­től.
címkék:

Május elejéig már 1,7 millió szja bevallás érkezett az adóhivatalhoz. Ezek döntő többségét elektronikusan nyújtották be. (Az szja bevallások elkészítéséről korábbi cikkünkben írtunk.)

26 ezer söralátét

A hagyományos, kézzel kitölthető ívekhez 240 ezren ragaszkodtak, de több mint 26 ezren éltek a söralátétnyi bevallás előnyével.

A NAV közleményében arra is felhívja a figyelmet, hogy akinek túl nagy terhet jelentene az adó befizetési kötelezettsége, kérhet részletfizetést. Százötvenez forintig hat hónapra kérhető a könnyítés, de ebben az esetben is be kell fizetni az első részletet május 20-ig.

Ha elakadna, hívja a kék számot (Fotó: Thinkstock)
Ha elakadna, hívja a kék számot (Fotó: Thinkstock)

Ezt a hét hibát ne kövesd el

Eközben a címlapon

A youtube-on videoklip hívja fel a figyelmet az szja bevallások hét leggyakoribb hibájára: sokan nem tartják be a május 20-ai határidőt és késnek; a söralátétről rendszeresen lemaradnak bizonyos adatok; máskor pedig nem a megfelelő rovatba kerülnek; a családi kedvezményre jogosultak lehagyják gyermekeik adatait; a visszaigénylők nem jelölik, hogy hová kérik a pénzt; az adószámmal rendelkezők nem tüntetik azt fel; és végül: hiába hangoztatja évről évre a hivatal minden csatornán, hogy a bevallás aláírás nélkül érvénytelen, erről még mindig sokan nem vesznek tudomást.

A NAV harminc napra tart igényt

Aki tavaly túlfizetésbe esett, a többletet a címére kérheti postázni, vagy átutaltathatja önkéntes nyugdíjpénztárában, egészségpénztárában vezetett számlájára. A hivatal a bevallás beérkezésétől számítva harminc napon belül utal.

A bevallási nagyhéten, május 20-ig a NAV központi ügyfélszolgálatai (Budapesten és a megyeszékhelyeken) nyújtott nyitva tartássalpróbálnak enyhíteni a zsúfoltságon.

címkék: