KÜLFÖLD

UFO-kra va­dá­szott a brit mi­nisz­ter­el­nök

Wins­ton Chur­chill­ről sok meg­lepő tör­té­net és le­genda ke­ring, de mind közül a leg­meg­döb­ben­tőbb az, hogy szen­ve­dé­lye­sen hitt a Föl­dön kí­vüli élet lé­te­zé­sé­ben. Ezt bi­zo­nyítja egy most nyil­vá­nos­ságra ho­zott esszéje is.
  • Szerző: KF

A brit politikus még 1939 elején kezdett el szakszerűen foglalkozni a témával, de sürgősebb feladatai miatt felfüggesztette a kutatást: meg kellett nyernie a II. világháborút. Az ’50-es években azonban visszatért a kutatáshoz, és tudósokat idéző módon érvelt amellett, hogy a Naprendszerhez hasonló csillag-bolygócsoportokon is van élet.Churchill a Tejúton kezdte volna meg a keresést, amelyhez az akkori technológia még nem volt elég fejlett.

EZEKET OLVASTAD MÁR?
Fotó: Europress / AFP
Fotó: Europress / AFP

Az újonnan felfedezett írást a csillagászok is üdvözölték, több tudós szerint is remekül érvelt a politikus, aki nem csak járatos volt a tudományokban, de fel is tudta használni az információkat: ő volt az első olyan miniszterelnök, aki tudós tanácsadót is alkalmazott az adminisztrációjában.