HŰHA

Ez fan­tasz­ti­kus: Weisz Fanni élő­szó­ban re­a­gált a kö­szön­té­sekre

A gyö­nyörű mo­dell fel­te­he­tően egé­szen szom­ba­tig nem ért a vé­gére az őt el­árasztó nő­napi kö­szön­té­sek­nek. Most azon­ban így ked­ves­ke­dett kö­ve­tő­i­nek.
  • Szerző: Buster

Weisz Fanni siketsége ellenére is egyre gyakrabban hallatja a hangját, hogy ezzel is beszédre sarkallja sorstársait, akik szégyellik, hogy beszédük kevésbé érthető, mint halló társaiké.

Fotó: Markovics Gábor

A gyönyörű modell most ezzel a videóval mutat példát:

EZT OLVASTAD MÁR?

Egy igazán kedves gesztus, egy igazán kedves lánytól!