KÜLFÖLD

Volt, aki majd­nem meg­va­kult. El­kap­ták a sa­va­zós rab­ló­ban­dát!

Nem csu­pán savat, de lúgos fo­lya­dé­kot is hasz­nál­tak, el­tor­zítva sok ál­do­za­tuk arcát. Vol­tak, akik ezért már nem me­het­tek vissza ko­rábbi mun­ka­he­lyükre, és örökre el­ve­szí­tet­ték azt.
  • Szerző: SZM

Kevés undorítóbb /migráns/ bűncselekmény van a savas támadásoknál, amikor nem elég, hogy kirabolnak valakit, de az arcát vagy más testrészét is egy életre tönkreteszik.Három év alatt a duplájára nőtt a savval elkövetett támadások aránya a brit fővárosban – írta tavaly a Guardian. Míg 2014–15 között 186 ilyen bűncselekményt regisztrált a rendőrség, 2016 áprilisa és 2017 márciusa között már 397 ügyben kellett nyomoznia. A savas támadások aránya meredeken emelkedik London mellett más brit városokban is.

Ezen a héten áll bíróság elé

az a háromtagú banda, amely 19 rablótámadást hajtott végre Londonban ártatlan emberek – közöttük taxisofőrök – ellen.

Részint kést, részint pedig nem csupán savat, de lúgos folyadékot is használtak, eltorzítva sok áldozatuk arcát.Voltak, akik ezért már nem mehettek vissza korábbi munkahelyükre, és örökre elveszítették azt, és olyan is volt, aki szinte teljesen megvakult.

A legidősebb "újangol" bandatag

A legtöbb esetben a megtámadottak pénztárcája mellett a mobiltelefonját is elrabolták, majd azt értékesítették. Antoine Mensah 21, Miracle Osondu 19, Mohammed Ali pedig 17 éves,és bandaként április óta garázdálkodtak. 13,11, illetve 8 éves börtönre ítélték őket.