MAMAKLUB

Vita a szü­lők és a pe­da­gó­gu­sok kö­zött: Mo­bi­loz­zon a gye­rek az is­ko­lá­ban?

Fran­cia­or­szág­ban a kö­vet­kező tan­év­től tilos lesz a di­á­kok­nak mo­bil­te­le­font hasz­nálni az is­ko­lák­ban; a nap ele­jén le kell adni, és ta­ní­tás után kap­ják vissza. Utá­na­jár­tunk, Ma­gyar­or­szá­gon mi ezzel a hely­zet.

A 2018 szeptemberétől bevezetésre kerülő francia szabályozás drasztikusnak számít Európában, ugyanis a gyerekek szünetekben sem használhatják majd a mobiltelefonokat. Sok pedagógus nem ért egyet vele, mert úgy gondolják, tiltás helyett inkább oktatási eszközként kellene használni a telefonokat, amik egyre fontosabb szerepet töltenek be a gyerekek életében.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

Magyarországon nem egységes a szabályozás

2007-től kormányrendelet tiltotta az oktatási intézményekben a telefonhasználatot: tanárra és diákra egyaránt vonatkozott. Ezt 2014-ben eltörölték, így jelenleg az iskolák a házirendje szerint kell eljárni. Az minden iskolában egységes, hogy a mobilhasználat nem zavarhatja a tanórát – ezt leszámítva hatalmas az eltérés: van, ahol reggel összegyűjtik és elzárják a készülékeket, máshol ki kell kapcsolni őket a nap elején, a legtöbb helyen pedig csak a szünetekben használhatják a gyerekek.

Egy magyar kutatásból kiderült, hogy a családok 93 százaléka elengedhetetlennek tartja, hogy a gyerek és a szülő korlátok nélkül képes legyen tartani egymással a kapcsolatot, így a szülőket felháborítja, ha órák közötti szünetben nem érhetik el a gyerekeket.

A pedagógusok sem egyformán gondolkodnak

Általában elmondható, hogy azok a pedagógusok tiltakoznak a mobilhasználat ellen, akik számára a digitális korszak idegen, így nem követik a technológiai fejlődést sem. Azonban a tiltás mellett nem csak az szól, hogy fegyelmezetlenek vagy függők lesznek a gyerekek: egy pedagógiai szaklap kitért arra is, hogy az iskolai mobilhasználat árthat a gyerekek fejlődésének.Ugyanis ha bármikor hívhatja a szülőket, később alakul ki az önállósága, hiszen a helyzeteket egyedül kell megtanulnia feldolgozni és kezelni.

Eközben a címlapon
Egyelőre még megosztott a nemzetközi gyakorlat is: Bajorországban például teljesen megtiltották az iskolai használatot, mert egy razzia során a gyerekek mobiljain rengeteg felnőtt tartalmat találtak. Nagy-Britanniában az iskoláknak törvény biztosít jogot, hogy a nap elején begyűjtsék a gyerekek telefonjait. Oroszországban, Belgiumban, Németországban pedig hatósági ajánlás, hogy 18 év alattiak egyáltalán ne használjanak mobiltelefont. A franciákéhoz hasonló, szigorú szabályozás egyelőre Sri Lankán, Dél-Koreában és a Fülöp-szigeteken van érvényben.