INSIDER

Vi­gyék a la­kás­sal az adós­sá­got is!

Sokat segít az adó­sok­nak a teg­nap el­fo­ga­dott jog­sza­bály­mó­do­sí­tás, mi­sze­rint csak tel­jes ér­té­kén, egy év után 90 szá­za­lé­kos áron lehet el­ár­ve­rezni a fe­de­ze­tül szol­gáló in­gat­lant. Ugya­n­ak­kor a ki­la­kol­ta­tot­tak­nak to­vábbra is ci­pel­niük kell ma­guk­kal az adós­sá­got, ami meg­ne­he­zíti az új­ra­kez­dést. Van kiút?
  • Szerző: Ripost

Zoltánék akkor kerültek adósságcsapdába, amikor a felesége súlyos beteg lett. Azt remélték, átmeneti nehézségről van szó, és a lakásuk törlesztőrészleteit újabb hitelekből fedezték.

Fotó: Markovics Gábor

Ám az asszony felépülése hosszú időt vett igénybe, közben elveszítette a munkáját. Az adósságok egymás után borultak be, míg végül elárverezték a lakásukat.

9 milliót fizettek a 14 millió forintot érő lakásunkért, így jelentős tartozásunk maradt fenn

– meséli Zoltán, aki új életet kezdett, ezért nem szeretné, ha leírnánk a teljes nevét. – A párom a fiához költözött, én az anyámhoz. A fizetésem felét évek óta, a mai napig vonják, és még mindig van kétmillió hátra.

Az ingatlan teljes összegen történő árverezése közelebb hoz a megoldáshoz: legalább nem kótyavetyélik el az adós otthonát a feje fölük. Eddig féláron vihette bárki a lakást, most már 100 százalékon kell meghirdetni, s egy év múlva is csak 90 százalékon lehet kikiáltani.

Fotó: Markovics Gábor

– Már évekkel ezelőtt felhívtam a figyelmet arra, hogy a bankok fiktív jövedelemigazolásokat is elfogadtak, és irreálisan magas értékbecsléseket adtak az ingatlanokra – fejtette ki a -nak Török Szabó Erzsébet, a lakásmaffia és a bankok több ezer áldozatát képviselő Újra Együtt Egyesület elnöke. – A bankokat óriási felelősség terheli a kialakult helyzetért, de ezt nem akarják elismerni!

A megoldást az „elsétálás joga” jelenthetné, vagyis az, hogy a fedezetül szolgáló ingatlan elárverezése után minden adósságot töröljenek el a hitelezők

Eközben a címlapon

Hogy ez hol működik és bevezetésére van-e esély, kiderül a szerdai -ból!