RIPOSTER

Vi­deón a tel­jes Orbán-Trump saj­tó­tá­jé­koz­tató az Ová­lis Iro­dá­ból

A Do­nald Trump és Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­já­ról szóló tel­jes vi­deón az is hall­ható, ami­kor az ame­ri­kai elnök azt mondja: Orbán Vik­tor jó mun­kát végez, mivel meg­őrzi Ma­gyar­or­szág biz­ton­sá­gát.
  • Szerző: RIPOST

Ez a mondat alighanem sokkolta a teljes magyar ellenzéket. Feltehetően Brüsszelben is elkezdtek idegeskedni.