TREZOR

Nagy összegű la­kás­vá­sár­lási tá­mo­ga­tás! Már hasz­nált la­kásra is fel­ve­he­ted!

880 ezer fo­rint ál­lami tá­mo­ga­tást kap­hat egy át­la­gos fel­té­te­lek­nek meg­fe­lelő, két gyer­me­kes csa­lád a la­kás­vá­sár­lá­sá­hoz. A jú­lius el­se­jé­től élet­be­lépő Csa­ládi Ott­hon­te­rem­tési Ked­vez­mény a ko­rábbi sza­bá­lyo­zás­hoz ké­pest több új­don­sá­got tar­tal­maz. A leg­fon­to­sabb: már hasz­nált la­kásra is kér­hető.
Július elsejétől könnyebb lesz lakást venni (Fotó: Thinkstock)
Július elsejétől könnyebb lesz lakást venni (Fotó: Thinkstock)

Egy két gyermekes család 880 ezer forintos vissza nem térítendő állami támogatást kaphat az FHB Bank kalkulátora szerint, ha 50-65 négyzetméter közötti használt lakást vásárol és megfelel a támogatás egyéb feltételeinek is.

Negyven felett is

A korábban szocpol-ként ismert lakásvásárlási támogatás - Családok Otthontermetési Kedvezménye (CSOK) -, most életbelépő módosításai szerint már nem csak új-, hanem használt lakás is vásárolható támogatással; életkortól függetlenül igényelhető a támogatás meglévő gyermekek esetén, vagy a terhesség 24-ik hetétől. Negyven év alattiak vállalt gyermek után is kaphatnak hozzájárulást az államtól lakásuk árához.

Az egyetemista 25 éves koráig gyermek

A szabályozás szerint gyermeknek minősül az igénylő 16 év alatti, vagy 16-25 év közötti, nappali tagozatos oktatásban részesülő eltartottja, illetve 16 év feletti, de legalább egy éve megváltozott munkaképességű személy.

Új és használt lakás is vásárolható a CSOK-al (Fotó: Thinkstock)
Új és használt lakás is vásárolható a CSOK-al (Fotó: Thinkstock)

A gyermekek számán felül a támogatás mértéke függ a kiszemelt lakás energetikai besorolásától, valamint attól is, hogy a fővárosban, vagy az ország mely más régiójában található. A feltételek részletei olvashatók a kormány.hu oldalon.