BOZÓT

Vég­képp hü­lyére veszi a fi­gu­rát: Gyur­csány a Se­du­xen­hez és a Xa­nax­hoz ha­son­lí­totta ön­ma­gát

Még el­szánt hívei is tá­tott száj­jal hall­gat­ták, ami­kor Sze­ged fő­te­rén a két hír­hedt nyug­ta­tó­hoz ha­son­lí­totta ön­ma­gát az egyre in­kább po­li­ti­kai ma­dár­ijesz­tő­ként vi­sel­kedő párt­ve­zér. Foly­ton bo­lon­dot csi­nál ma­gá­ból, mi­köz­ben a csú­fos vá­lasz­tási ve­re­ség után va­la­mi­féle mond­va­csi­nált "lá­za­dást" pró­bálna szí­tani.
  • Szerző: Ripost

Néhány napja még országos tiltakozó hullám kirobbantásáról, folyamatos demonstrációkról álmodozott, de aztán a balul sikerült nyitórendezvény után nyomban hazasétált a zsidóktól lopott Apró Antal-féle villába, hogy jól kialudja magát. Tett aztán még egy tétova kísérletet, de Szegeden is mindössze 2-300 embert sikerült összetrombitálnia.A biztonság kedvéért azért egy KÖSZÖNJÜK SARGENTINI! - molinót kifeszítettek.

Nagyívű beszédében ezúttal a két nevezetes nyugtatószerhez a Seduxenhez és a Xanaxhoz hasonlította önmagát, mondván, hogy aki őt hallgatja, az hamarabb elalszik(!) esténként.

Valami olyasmit próbált a maga zavaros modorában előadni, hogy az őt hallgató Gyurcsány-hívek jól(?) alszanak éjszakánként, de szokás szerint belezavarodott kusza mondandójába.

Még azt is fejtegette, kissé talán elkésve, hogy a magyar parlament úgy „törvénytelen”, ahogy van, miközben arra persze nem tudott válaszolni, hogy akkor miért is veszik föl pártjának képviselői a jó kis fizetéseket…

Egy vízgyűjtő hordót püfölnek

A nem túl kreatív Gyurcsány-aktivisták  szánalmas módon a régi Jugoszláviából lopnak politikai és propagandaeszközöket, ötleteket.

Cipelnek például magukkal egy műanyag hordót, amit azért kell püfölniük, mert ráfestették Orbán Viktor arcképét! Mint a gyerekek az óvodában, a Gyurcsány-hívek elszántan ütögetik is egy husánggal a kerti csapadékvíz tárolására hivatott olcsó műanyag hordót. Az elszántabbak bele is rúgnak, sőt egy-egy zászlórúddal jól meg is szurkálják. Nagy lelkesen ettől remélik a miniszterelnök bukását…

Még az Orbán Viktorral szemben elfogultsággal nehezen vádolható Tamás Gáspár Miklós is ezt találta írni:

„Évtizede rimánkodik, könyörög, eseng az ellenzéki észjárású közvélemény, kérve kérvén Gyurcsány képviselő urat, hogy legyen szíves eltűnni a magyar politikából, mert nevetségessé teszi azt.”

Eközben a címlapon

Itt a szakvélemény!

Időközben, látva Gyurcsány Ferenc újabb ámokfutását, egy klinikai pszichológus és jogász, Szöőr Anna közzétett egy  orvosi szakvéleményt az egyre furcsábban viselkedő exminiszterelnökről.

„Gyurcsány manipulálja és szorongásban tartja a környezetét, miközben ő egyáltalán nem szorong, ehelyett vérbeli stresszorként van jelen a hazai közéletben, tartja folyamatos izgalmi állapotban mind a benne hívőket, mind az ellene szólókat.
Fotó: AFP
Személyisége irritáló, emiatt odafigyelünk rá, ha akarunk, ha nem. A politikai életben nem a hazája iránti felelősségérzet tartja meg: neki a hatalom nem más, mint kábítószer. Politikai megnyilvánulásai ezáltal az ő szenvedélybetegségének a markáns tünetei.

A színpadiasságából adódó előadókészsége őt még mindig sokak számára hitelesíti, így az sem tűnik fel, hogy a DK elnöke nem más, mint önmaga karikatúrája. Bármennyire is természetesnek látszik „Feri a szomszédból”, az üvegből ásványvizet ivó, zakó nélkül, hosszú ujjú ingben,  a hatás­szünetekkel beszélő, néphez szóló „proli”, valójában ő nem más, mint a nemzete iránti alázatot eljátszó, ezáltal tudathasadással küzdő milliárdos” - fejezte be szakvéleményét a klinikai pszichológus.