KÜLFÖLD

Vége a diszk­ri­mi­ná­ci­ó­nak, ma­gyar nyelvű ál­lo­más­táb­lák Sz­lo­vá­ki­á­ban

A szlo­vák par­la­ment ked­den mó­do­sí­totta a vas­úti tör­vényt, és a tör­vény­mó­do­sí­tás ér­tel­mé­ben már a ki­sebb vas­úti meg­ál­lókba is ki­ke­rül­het­nek a ma­gyar nyelvű hely­ség­név­táb­lák.

Érsek Árpád (Híd-Most) közlekedésügyi miniszter 2017 tavaszán rendelte el a vasútállomások kétnyelvűsítését, a Szlovák Vasút még  abban az évben 52 állomáson helyezett ki kisebbségi nyelvű helységnévtáblákat - 51 magyart és 1 ruszint.

Ahhoz azonban, hogy a kisebb vasútállomásokon is megjelenjenek a kétnyelvű táblák, nem volt elég a miniszteri rendelet,

módosítani kellett a vasúti törvényt, amelyre most, 2019. február 5-én került sor.  

A kormánypártok által beterjesztett és elfogadott módosítással a vasúti törvény összhangba került a 2011-ben elfogadott kisebbségi nyelvhasználatról szóló törvénnyel.

A magyar helységnévtábla akkor helyezhető ki a vasúti megállóban, ha az adott településen a nemzeti kisebbség aránya az utóbbi két népszámlálás alkalmával meghaladta a 15 százalékot.

Amennyiben Andrej Kiska köztársasági elnök aláírja a módosított törvényt, az február 15-én hatályba is léphet.A kétnyelvű táblák kihelyezése - kb. 70 megállóról van szó - a ŽSR feladata lesz.

A miniszter a felvidéki Paraméter című lapnak úgy nyilatkozott, szeretné, ha az új táblák még a nyári turistaszezon előtt kikerülnének.