LEHÚZÁS

"Vé­dő­ol­tást" fej­lesz­te­né­nek ki a ka­mu­hí­rek ellen

Brit tu­dó­sok azt gon­dol­ják, hogy a mód­sze­rük al­kal­mas arra, hogy az em­be­rek im­mu­nissá vál­ja­nak az ál­in­for­má­ci­ó­kat tar­tal­mazó hírek ellen.
  • Szerző: T.D.

A Cambridge-i Egyetem kutatói pszichológiai "védőoltást" fejlesztenének ki a kamuhírek megfékezésére. A valótlan információt tartalmazó hírek terjedésének oka az emberi butaságban, hiszékenységben keresendő.

A módszer segíthet az álhírek elleni védelem kiépítésében.

A valótlan híreket csoportosítani lehet téma, kidolgozottság és manipulációs hatékonyság szerint, de vannak olyan közös tulajdonságaik, amiket tudatosítva hatékonyan védekezhetünk ellenük.

A tudósok technikája az, hogy elkezdenék álhírekkel bombázni a felhasználókat, és segítenének tudatosítani azokat a szerkezeti sajátosságokat, kulcsmotívumokat, amik alapján a jövőben is ki fogják tudni szűrni a valótlan tényeket tartalmazó hírek közül a valósat.

A módszert már tesztelték és működik, elképzelhető, hogy hamarosan elérhető lesz a pszichológiai klinikákon is.