FÜLES

Vá­rat­lan for­du­lat Gesz­tesi Ká­roly ma­gán­éle­té­ben

A szí­nész ál­la­pota hó­na­pok óta láz­ban tartja a köz­vé­le­ményt. Hol köl­tö­zé­sé­ről, hol szín­pa­don nyúj­tott tel­je­sít­mé­nyé­ről cik­kez­nek. Egyes for­rá­sok sze­rint Gesz­tesi végre be­látta, hogy se­gít­ségre szo­rul, or­vo­sok­hoz for­dult, es­tén­ként pedig Is­ten­hez fo­hász­ko­dik...
  • Szerző: Doris

Régóta aggódik környezete Gesztesi Károlyért, aki egy ideje megdöbbentő állapota és furcsa kijelentései miatt kerül a címlapokra. A kimerült színész sokáig semmilyen támogatást nem volt hajlandó elfogadni, ellökte magától a segítő kezeket.

Az új év azonban - egyes források szerint - meglepő változást hozott az életében...

EZEKET OLVASTAD MÁR?

Többen is azt állítják, hogy Gesztesi a valláshoz fordult, hogy visszanyerje egykori önmagát, gyógyulásában a Hit Gyülekezete segíti - derült ki a Bestből.

A lapnak Karcsi anyukájának ismerősei nyilatkoztak, az asszony ugyanis évek óta tagja tagja a gyülekezetnek. A hit világa és Isten közelsége persze nem idegen a színész számára, hiszen mamája mindig is vallásos szellemben nevelte őt. Később persze, befutott színészként, a rengeteg munka és az éjszakába nyúló bulizások letérítették erről az útról. Most - egyesek szerint - újra sikerült visszatalálnia Istenhez.

Ám előtte még az orvosok segítségét kérte. Bár a kezelésekre nem volt ereje és kitartása, valami mégis megváltozott benne.

"Szó szerint végkimerülésben szenvedett. Gyógyszereket kapott, altattuk, de sajnos, mindenki megdöbbenésére, másnap reggel felöltözött és hazament"

Eközben a címlapon

- árulta el a lapnak a kórház egyik orvosa.

Úgy tűnik tehát, hogy Gesztesi végre belátta, segítségre van szüksége és a gyógyulás útjára lépett. Bár még hosszú az út előtte, minden esélye megvan a változásra, ha hajlandó elfogadni az emberek támogatását.