MANI

Va­lóra vált a fan­tá­zia: fel­szállt a világ első lég­ita­xija

Va­lóra vál­nak a sci-fi fan­tá­ziák: si­ker­rel tel­je­sí­tette első teszt­re­pü­lé­sét a világ leg­első elekt­ro­ni­kus, su­gár­haj­tású, öt­ülé­ses lég­ita­xija. Ha­ma­ro­san for­ga­lomba is áll­hat, ezzel for­ra­dal­ma­sítva a köz­le­ke­dést.
  • Szerző: Ripost

A német Lilium cég által kifejlesztett gép, ami leginkább egy hatalmas drónra hasonlít, sikeresen tette meg az első próbarepülését Münchenben. A tervek szerint 2025-re komplett flottát bocsátanak útjára a csillogó kis gépekből.

Fotó: AFP

A Lilium Jet egy óra alatt körülbelül 300 kilométert tud megtenni. Összesen 36, teljes egészében elektromos motor hajtja, a szerkezet pedig képes arra, hogy függőlegesen szálljon fel és vízszintesen repüljön tovább – akár egy helikopter. A megjelenése kifejezetten extravagáns, majdhogynem 22. századi.

A Lilium Jet egy telefonos app segítségével lesz megrendelhető. Az utasnak csupán annyi lesz a dolga, hogy a legközelebbi leszállóponton beszáll a taxiba, ami aztán pillanatok alatt elrepíti a célállomásra. Az első tervek szerint London és Manchester között közlekedne.Egy útért 350 dollárt (kb. 100 ezer forint), azaz fejenként húszezer forintot kérnek.