ÚTISÚGÓ

Vajon elég elő­vi­gyá­za­to­san uta­zunk?

Sokan ter­vez­ge­tik már a nyári sza­bad­sá­got, s a hazai biz­to­sí­tók ada­tai alap­ján pedig egyre töb­ben sze­ret­né­nek az út biz­ton­sá­gos­sá­gá­ról is gon­dos­kodni. Habár évről évre nő az utas­biz­to­sí­tást kötők száma, az is meg­fi­gyel­hető, hogy a né­hány napos eu­ró­pai uta­zá­sok­hoz még min­dig sokan nem köt­nek biz­to­sí­tást, pedig a baj akár egy pil­la­nat alatt be­kö­vet­kez­het.

A hazai biztosítók adatai alapján egyre több magyar utas köt utasbiztosítást , ez azonban inkább csak a hosszabb nyaralásokra igaz, a pár napos kiruccanásoknál még sokan gondolják úgy, hogy az ingyenes európai egészségbiztosítási kártya vagy a bankkártyák szolgáltatásai közé beépített utasbiztosítás megfelelő védelmet nyújthat.

De például a búvárkodásra, a vízisíre, a vitorlázásra, a tengeri kajakra, a jetskire, a surfre, a kitesurfre vagy a motorcsónakkal vontatott banánra nem biztos, hogy kiterjed a biztosítási fedezet vagy éppen a hiperbárkamrás kezelés költségeinek megtérítése.

Az Európán kívül nyaralóknak még inkább felelősségteljesen kell tervezniük. Mindenképpen tájékozódni kell arról, hogy a célország a biztosítási feltételekben mely területi hatály alá esik, a társaságok nagy részénél ugyanisa nyaralás helyszínétől függően pótdíjat kell fizetni. Egy tengerentúli (például USA) nyaralás során bekövetkezett komolyabb baleset, betegség kivizsgálása, ellátása, kezelése több tízmillió forintos költséggel is járhat. 

„Sajnos sok olyan esettel találkoztunk már, amikor baleset vagy váratlan betegség árnyékolta be a nyaralást. Például annak a hölgynek, akit egy hajóút során szívinfarktus miatt helikopterrel szállítottak kórházba, utasbiztosítás nélkül közel 20 millió forintjába került volna a mentés, az életmenő műtét, a kórházi ápolás, valamint a hazaszállítás költsége”

– mondta el Póth Viktor, az OVB Magyarország üzletfejlesztési igazgatója.

„Amikor a kockázatokat elemezzük, tudnunk kell, hogy Európán belül legalább 50 millió, a tengerentúlon pedig 100 millió forintos fedezettel kell optimális esetben rendelkeznünk”

– tette hozzá. 

Már az indulás balul sülhet el

Eközben a címlapon

Sokan szembesültek már a repülőtérre megérkezve azzal a szomorú ténnyel, hogy akár fél napos késéssel kezdődhet csak el a vakáció, nem beszélve egy járattörlésről vagy arról, ha valaki az induláskor elszenvedett késés miatt a csatlakozást is elbukva reked hosszú órákra egy idegen országban. Bizonyos esetekben jár is a légitársaságoktól valamennyi kártérítés, de a biztosítótársaságok szerint a megfelelő utasbiztosítás kiválasztásával mi magunk is gondoskodhatunk arról, hogy anyagilag is könnyebb legyen elviselni a megpróbáltatásokat. A leggyakoribb bosszantó esetek közé tartozik a késve indulás, a túlfoglalás (overbooking) miatt bekövetkezett késés, a csatlakozás lekésése vagy éppen a járattörlés.  

Fontos tudni, hogy akár késésről, akár járattörlésről van szó, minden esetben kell az okot igazoló eredeti dokumentum, illetve a biztosítótársaságok többségénél a biztosítás nem vonatkozik a légitársaság, a repülőterek alkalmazottainak, alvállalkozóinak sztrájkjából adódó veszteségre.

Biztosítás: https://www.utisugo.hu/biztositas