HARCÉL

Uj­he­lyi Bécs­ben megint mig­ráns­si­mo­ga­tás­sal fog­lal­ko­zott

Mi­köz­ben Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök Bu­da­pes­ten fo­gadta Heinz-Ch­ris­tian St­ra­che oszt­rák al­kan­cel­lárt, a Sza­bad­ság Párt el­nö­két, Uj­he­lyi Ist­ván MSZP-s uniós kép­vi­selő Bécsbe uta­zott, ahol a be­ván­dor­lás­párti oszt­rák szo­ci­a­lis­ták­kal ta­nács­ko­zott. Ezzel is bi­zo­nyítva, mit is kép­vi­sel ő és pártja.
címkék:
  • Szerző: Ripost

A bécsi látogatással kapcsolatban a Fidesz közleményt adott ki, melyben minősítették a találkozót:

Ujhelyi István mai bécsi találkozója is rávilágít, hogy

EZEKET OLVASTAD MÁR?

a szocialisták a bevándorláspárti szövetségeiket építik.

Az MSZP azzal a bevándorláspárti Osztrák Szociáldemokrata Párttal (SPÖ)  borul össze, amelynek jelentős a felelőssége abban, hogy Ausztriát és Bécset  elözönlötték a bevándorlók. 

A bevándorláspártiak azért támadják folyamatosan Orbán Viktort, Matteo Salvinit és a ma Budapestre érkezett Heinz-Christian Strache osztrák alkancellárt, mert ők felemelik a szavukat  a bevándorlás ellen, és kiállnak  a határvédelem és a nemzetek Európája mellett.

címkék: