RIPOSTER

Újabb rész­le­tek az úz­völ­gyi bar­bár ma­gyar­el­le­nes tá­ma­dás­ról

Az úz­völ­gyi ka­to­na­te­me­tő­nél tör­tén­tek miatt be­ren­del­ték a bu­da­pesti román nagy­kö­ve­tet a Kül­gaz­da­sági és Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­umba. El­sza­ba­dult az ag­resszió, ma­gya­ro­kat do­bál­tak, le­dön­töt­ték a szé­kely­ka­put, sí­ro­kat gya­láz­tak meg fel­tü­zelt ro­má­nok.
  • Szerző: RIPOST

Tegnap este román nacionalisták csoportja betört a katonai temetőbe.

Fotó: MTI

Kitörték a temető kapuját és pár százan beözönlöttek.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

Ezt követően ortodox papok egyházi szertartás keretében felszentelték az ötven, illegálisan állított betonkeresztet és az emlékművet.

Fotó: MTI

Magyar katonasírokat gyaláztak meg a felheccelt emberek.

Az úzvölgyi katonatemetőnél történtek miatt berendelték a budapesti román nagykövetet a Külgazdasági és Külügyminisztériumba - közölte a tárca tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenéséért felelős államtitkára.

Menczer Tamás felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte, ami az úzvölgyi katonai temetőnél történt.

Eközben a címlapon

Mindenki emlékezhet a halottjaira, de nem így - jelentette ki, kiemelve: "ez nem más, mint öncélú erőszak".

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a történtekről egy a helyszínen készült videót tett közzé Facebook-oldalán, és azt írta: "ha ezt a barbárságot a román politika nem akarta megakadályozni, akkor az morális botrány, ha nem tudta, az pedig államigazgatási csőd".

Az erdélyi magyarság április végén szembesült azzal, hogy a közeli Dormánfalva önkormányzata önkényesen román parcellát alakított ki és emlékművet állított az úzvölgyi első világháborús magyar sírkertben. Csütörtökön több ezer román megemlékező érkezett a temetőhöz, hogy részt vegyen az emlékmű felszentelésén.

A helyi magyarok élőlánccal próbálták megakadályozni ezt, de a román résztvevők erőszakkal benyomultak a sírkertbe.