BOZÓT

Újabb fotók: Si­mics­káék le­nye­lik az LMP-t. A csúcs­ta­lál­kozó rej­tett rész­le­tei: Kik vol­tak ott?

Késő éj­szaka, nép­te­len rak­part, dunai hajó, kons­pi­ra­tív kö­rül­mé­nyek. A csúcs­ta­lál­kozó sze­rep­lői a végén egyen­ként tá­voz­tak a gon­do­san tit­kolt hely­szín­ről, hogy a já­ró­ke­lők még vé­let­le­nül se kap­csol­has­sák össze őket. Si­micska a leg­fon­to­sabb bi­zalmi em­be­reit küldte a ta­lál­ko­zóra, tel­jes fel­ha­tal­ma­zás­sal.Az LMP máris fel­so­ra­ko­zott a Job­bik mellé?
  • Szerző: Ripost

Amint azt a Ripost elsőként megírta valóságos sokként érte az LMP tagságát, hogy a milliárdos utasítására a párt társelnöke Hadházy Ákos a napokban már a Simicska-klán csúcsvezetőivel egyeztetett. A találkozóra konspiratív körülmények között egy dunai hajón került sor, pénteken késő este, a Szent István Park közelében.

A késő éjszakai titkos találkozó helyszíne egy hajó volt a Szent István park közelében.
A késő éjszakai titkos találkozó helyszíne egy hajó volt a Szent István park közelében.
Ott volt tehát az LMP első embere, a társelnök Hadházy, de meghívták a Simicsáék által már korábban bedarált Jobbik elnökét, Vona Gábort is. Értesülésünk szerint az elsődleges téma az LMP finanszírozása, anyagi támogatása volt, de szóba került az is, hogy a Simicska-média hogyan dolgozza majd meg a közvéleményt a párt érdekében.

A Simicska-klán részéről két főtárgyalót küldtek az LMP szövetség nyélbeütésére, a közelmúltban a Magyar Nemzet nyakára ültetett Schlecht Csabát és Faragó Csabát a milliárdos másik régi bizalmi emberét, az ÁPV ZRT. és az MVM korábbi vezetőjét. Ők a titkos tárgyalásokon azt részletezték, hogy

az LMP támogatására és irányítására a Jobbik szisztémához hasonlóan, tehát lényegében kézi vezérléssel kerülhet csak sor.
A gondosan titkolt találkozó részvevői késő éjszaka egyenként távoztak a helyszínről, hogy még véletlenül se lehessen összekötni őket a néptelen Duna-parton.
A képen Faragó Csaba Simicska egyik legfontosabb bizalmi embere.
A gondosan titkolt találkozó részvevői késő éjszaka egyenként távoztak a helyszínről, hogy még véletlenül se lehessen összekötni őket a néptelen Duna-parton. A képen Faragó Csaba Simicska egyik legfontosabb bizalmi embere.
Schlecht Csaba a Magyar Nemzetre erőltetett új főszerkesztő közvetítette az LMP felé Simicska direktíváit és elvárásait. Hadházyt a pártban az oligarcha embereként tartják számon.
Schlecht Csaba a Magyar Nemzetre erőltetett új főszerkesztő közvetítette az LMP felé Simicska direktíváit és elvárásait. Hadházyt a pártban az oligarcha embereként tartják számon.

Információink szerint az LMP tagságát  mélyen megdöbbentette a teljes irányváltásra utaló fejlemény.

Mint ismeretes elsőként az Origo hozta nyilvánosságra, hogy Hadházy, a párt társelnöke már hosszú ideje egyeztet Simicska Lajossal és fiával. Nem sokkal később az információt Facebook oldalán kénytelen-kelletlen maga Hadházy is elismerte.

Hadházy lehajtott fejjel, késő éjszaka távozott a gondosan titkolt megbeszélésről. Eladta az LMP-t?
Hadházy lehajtott fejjel, késő éjszaka távozott a gondosan titkolt megbeszélésről. Eladta az LMP-t?

Az LMP-ben korábban alig néhányan tudhattak csak arról, hogy Hadházy a Simicska-klán összekötője, aki a Jobbikkal való lehető legszorosabb pártszövetséget készíti elő. Az új fejlemények a tagság döntő része számára egyértelműen azt jelentik, hogy az LMP feladja önállóságát és a Jobbikhoz hasonlóan a milliárdos kézi vezérléssel irányított politikai alakulata lesz. Ezért hívták meg  a találkozóra Vona Gábort is, aki saját tapasztalatai alapján részletezte miképpen működik a Simicska-féle pártirányítás.

Eközben a címlapon
Hadházy után nem sokkal, késő éjszaka elhagyja a tárgyalások helyszínét Vona Gábor. Gondosan titkolózva, egyedül, az ellenkező irányba indult el a néptelen rakparton.
Hadházy után nem sokkal, késő éjszaka elhagyja a tárgyalások helyszínét Vona Gábor. Gondosan titkolózva, egyedül, az ellenkező irányba indult el a néptelen rakparton.

„ Csicskapárt lettünk mi is! – mondhatják  most elkeseredetten most azok, akik még megvannak az LMP alapítói közül. A párt korábban gyakran élesen bírálta Simicska politikai és gazdasági tevékenységét, módszereit, ráadásul eddig alapértéknek tekintették a függetlenséget.

Az önállóság feladása legjobban azoknak fáj , aki éveken át következetesen kitartottak az LMP eredeti irányvonala mellett. Most mindenki csak találgat, hogy vajon Simicska „miért és mennyiért” vette meg a pártot.

Széles körben terjed a vélemény, Hadházy Ákost korábban Simicskáék küldték a pártba, hogy előkészítsen egy ilyesfajta hatalomátvételt. Sokan politikai puccsnak minősítik a történteket és puccsistának tartják Hadházy Ákost.