BOZÓT

Új fotók: Így ver­ték szét Bu­da­pes­tet Soros em­be­rei, Uk­rajna a példa

Szét­zú­zott rend­őr­au­tók, szét­vert arcú rend­őrök. Az ál­ar­cos ga­ráz­dák teg­nap este ismét sza­bá­lyos fő­pró­bát tar­tot­tak. Mo­to­ros fu­tá­rok hord­ták szét a ben­zin­nel teli sö­rös­üve­ge­ket, így gyúj­to­gat­tak Soros György ki­tar­tott­jai. Bur­kába és gáz­ál­arcba öl­tö­zött ak­ti­vis­ták uszí­tot­tak. Az uk­raj­nai zűr­za­vart akar­ják rá­sza­ba­dí­tani Ma­gyar­or­szágra.
  • Szerző: Ripost

Már semmitől sem riadnak vissza. Betörik a rendőrautók üvegét, súlyos sérüléseket okoznak a pusztítást megakadályozni igyekvő rendfenntartóknak. Szabályos katonai egységeket alkotva, gázálarcokkal, füst- és hanggránátokkal felszerelve rohamoznak,  keresztényellenes jelszavakat üvöltve, karácsonyfákat felgyújtva, ledöntve.

EZEKET OLVASTAD MÁR?
A kiképzett aktivisták szándéka egyértelmű, Ukrajnához hasonló káoszba akarják dönteni az országot, hogy kiszolgálhassák Soros György érdekeit.

A szerdai vandál pusztítás fotóit itt láthatja. Kattintson!

Erre a rendőrre  csütörtök éjjel kövekkel támadtak rá.

Fotó: Sulyok László

Az EMMI épületénél hozzáláttak a rendőrautók szétveréséhez is. Végül 8 autót törtek össze.

Burkába és gázálarcba öltözött erőszakos aktivisták szervezték és buzdították az agresszív tüntetőket.

Fotó: Sulyok László

Motoros futárok sörösüvegeben benzint(!) hordtak körbe, azzal gyújtogattak.

Eközben a címlapon

Gátlástalan erőszakkal rontottak a higgadtságukat végig megőrző rendőrökre.

Fotó: Sulyok László

Csütörtök éjjel is törtek-zúztak, a lehető legtöbb kárt okozták.

Fotó: Sulyok László
"Takard el az arcod!"

Hogy a felelősségre vonást elkerülhessék, engedelmeskedtek a Soros-aktivisták felszólításának.

Fotó: Sulyok László
Fotó: Sulyok László
Fotó: Sulyok László

Hang- és füstgránátok százaival rémisztgették a békés embereket. Több ládányi gránátot cipeltek magukkal.

Fotó: Sulyok László
Fotó: Sulyok László
Fotó: Sulyok László

Akárcsak Ukrajnában, a gránátok felrobbantása után szabályos rohamokat vezényeltek a rendőrök ellen.

Fotó: Sulyok László

Most érkezett! Büntettek előéletűek, bűnözők a tüntetők között. Kattintson!