MANI

Új ener­ge­ti­kai star­tu­pok a hazai pi­a­con

Ki­hir­det­ték az MVM EDISON Light Up! 2017 ener­ge­ti­kai star­tup ver­seny nyer­te­se­i­nek név­so­rát. A be­ér­ke­zett pá­lyá­za­tok leg­jobb­jai a Bu­da­pest Music Cen­ter­ben tar­tott ren­dez­vé­nyen mu­tat­koz­tak be. A má­so­dik for­du­lóba to­vább­jutó ti­zen­két dön­tős in­no­vá­ciót az MVM Cso­port in­ku­bá­ciós tag­vál­la­lata, a Smart Fu­ture Lab Zrt., va­la­mint a prog­ram­ban part­ner­ként részt­vevő IBM men­to­rálja az el­kö­vet­kező két hó­nap­ban.

Az MVM EDISON Light Up! pályázatot 2016-ban hirdette meg először az MVM Csoport. A program sikerének köszönhetően a társaságcsoport frissített témakörökkel újra kiírta a pályázatot.

A beérkezett pályamunkákkal szemben továbbra is elvárás volt, hogy újító energetikai megoldásokat mutassanak be, valamint eleget kellett tenniük a feltételnek, hogy a clean energy, energy efficiency, IoT, Big Data és mesterséges intelligencia témakörökhöz kapcsolódjanak.

Az MVM Edison 2017-es eredményhirdetésén, a február 22-én színpadra lépő díjazottak elképzelései közt találkozhattunk napenergiával működtetett termoakusztikus hűtőgéppel, olyan kezes-lábas játszóházzal, ahol a 100 százalék ÖKO termékeket a humánenergia működteti, jövőbemutató design termékkel és okosotthon rendszerrel is, mellyel képesek leszünk az otthoni eszközeinket bárhonnan irányítani.

EZT OLVASTAD MÁR?

A továbbjutó pályázatokat egy-egy millió forinttal honorálta a zsűri, valamint belépést nyertek a második forduló inkubációs mentorprogramjába, amelynek végén a tizenkét pályázatból négy végső nyertes maximum 50 millió forint összegű magvető befektetésre és akcelerációs szolgáltatásainak igénybevételére kaphat lehetőséget, hogy a jövő meghatározó vállalkozásává váljon.

Az MVM EDISON program végső eredményhirdetése, ahol megtudjuk, hogy a most továbbjutott tizenkét pályázat közül mely négy kerül ki nyertesként, május közepére várható.

A nyertesek névsora:

Biró Szabolcs: Kezes-lábas játszóház

Kovács Gábor, Sohajda István: Parabolikus napkollektor

Eközben a címlapon

Fabricius Csaba, Fabricius-Nagy Emese, Horváth Bence Ede: IORA moduláris rendszer

Kristóf Dániel, Barabás Bence, Barabás Máté, Bödecs Bálint, Németh Balázs, Németh Barnabás: AeonEL Flare

Körmöczi Levente, Tóth Tamás: Radarsenal

BES Európa Kft.: Wastewater treatment

Kovács Attila, Kovács Tibor: E-zászló

IoTrend Kft.: IoTrend

különlegesotthon.hu Kft.: Napelemek drón kontrollja

Gulyás Attila, Trefán Szilárd: Napenergiával működtetett termoakusztikus hűtőgép

Fröhlich Balázs, Kálovics András: SKART-Electronic motorcycles

Self Smart Home Kft.: IDOMIO